Odpowiedzialność karna lekarza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedzialność karna lekarza"

Transkrypt

1 Sławomir Turkowski Odpowiedzialność karna lekarza Zakres i skuteczne ograniczenie odpowiedzialności karnej Warszawa 2012

2 2 Odpowiedzialność karna lekarza Zakres i skuteczne ograniczenie odpowiedzialności karnej Sławomir Turkowski WARSZAWA 2012

3 3 Odpowiedzialność karna lekarza Zakres i skuteczne ograniczenie odpowiedzialności karnej Sławomir Turkowski Stan prawny na dzień 5 listopada 2012 r. Wydanie I Copyright by Sławomir Turkowski ISBN:

4 4 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Istota, definicja i typy czynności medycznych w aspekcie prawa polskiego... 8 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty... 8 Zabieg leczniczy według kodeksu karnego... 9 Czynności medyczne... 9 Czynności terapeutyczne i pozaterapeutyczne... 9 Istota wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty Zabiegi operacyjne Formy czynności leczniczych Informacja o stanie zdrowia Zaświadczenia lekarskie Stwierdzenie zgonu Negatywny wynik czynności medycznej Uzasadnienie dopuszczalności czynności medycznych Kwestia bezprawności czynności lekarskich o charakterze pozamedycznym Regulacje prawne zagadnień związanych z czynnościami leczniczymi Przesłanki legalności czynności leczniczych Aspekty prawne zgody pacjenta Dopuszczalność przekroczenia przez lekarza granic udzielonej zgody Wymogi formalne i treść zgody pacjenta Prawo pacjenta do informacji w aspekcie zgody na wykonanie czynności medycznych Sytuacje wyjątkowe Aspekty prawne zgody pacjenta rozwinięcie Zakres przedmiotowy zgody pacjenta na wykonanie czynności medycznych Odpowiedzialność karna za zabieg leczniczy bez zgody pacjenta... 26

5 5 Problematyka celu leczenia w aspekcie legalności czynności medycznych Podmioty legitymowane do dokonywania czynności leczniczych Zasady wiedzy i sztuki lekarskiej a legalność czynności leczniczych Skutki braku wymaganych uprawnień do dokonywania czynności medycznych Przestrzeganie zasad ostrożności i wiedzy przy wykonywaniu czynności medycznych Odpowiedzialność karna lekarza w aspekcie czynności o charakterze pozamedycznym Problematyka karna odpowiedzialności za nieudzielenie pomocy medycznej Szczególny charakter odpowiedzialności lekarza Narażenie na utratę życia lub uszczerbek na zdrowiu Typy narażenia na niebezpieczeństwo Negatywne skutki powstałe w wyniku narażenia na niebezpieczeństwo Przesłanki odpowiedzialności lekarza w aspekcie nieumyślności Odpowiedzialność lekarza, będącego świadkiem niebezpieczeństwa Istota pomocy osobie zagrożonej Zasady wykonywania zawodu lekarza Sytuacje, w których lekarz nie ma obowiązku udzielania pomocy medycznej Odmowa dokonania czynności medycznych Przesłanki odpowiedzialności karnej lekarza za niepowodzenie w leczeniu Przesłanki naruszenia zasady ostrożności Zależność pomiędzy zasadami ostrożności a bezprawnością czynności medycznych 43 Kryteria oceny naruszenia zasad ostrożności Zasady ustalania związku pomiędzy czynem naruszającym Warunki przypisywalności skutku w aspekcie pracy lekarza Kwestia winy w zakresie odpowiedzialności lekarza i specyfika aspektu nieumyślności Pojęcie błędu w sztuce medycznej i odpowiedzialność lekarza w tym zakresie Czy każdy błąd w sztuce lekarskiej obciąża lekarza? Typy błędów lege artis w zależności od etapu postępowania leczniczego... 48

6 6 Błąd diagnostyczny a błąd w rozpoznaniu Przyczyny mylnej diagnozy w aspekcie błędu Rodzaje błędu diagnostycznego z uwagi na mylną diagnozę Błąd terapeutyczny Błąd techniczny Zakres odpowiedzialności karnej lekarza za błąd medyczny Błąd lekarski jako wynik działań sprzecznych z wiedzą i praktyką medyczną Prawnokarne aspekty przypisania skutku Co jest niezbędne do ustalenia winy? Problematyka winy w błędzie diagnozy Praktyczne aspekty sądowe związane z błędem medycznym Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity)

7 7 WSTĘP Rozpoczynając rozważania na temat odpowiedzialności karnej lekarza, a przede wszystkim zakresu odpowiedzialności i metod jej ograniczania, nie sposób pominąć symbiozy dwóch ważnych dyscyplin: medycyny i prawa. W aspekcie tej tematyki są to sfery wręcz nierozerwalne. Omawiając odpowiedzialności lekarza dotkniemy nie tylko sfery stricte medycznej i prawnej, ale również społecznej. W dzisiejszych czasach, gdy nowoczesne technologie rozwijają się w sposób błyskawiczny, spektrum interwencji medycznych jest coraz większe. Nie wszystko w tym zakresie zostało uregulowane ustawowo. Nie jest pierwsza sytuacja, gdy prawo nie nadąża na rzeczywistością. Jest to jednak zjawisko normalne, gdyż własne ono jest kształtowane na jej podstawie. Jego ewolucja to reakcja na stan rzeczywisty i próba ujęcia go w ramy ustawowe. Spraw sądowych prowadzonych przeciwko lekarzom jest dużo więcej niż kiedyś, ale warto w tym miejscu podkreślić, że wynika to z bardzo różnych aspektów. Pacjenci są coraz bardziej świadomi swoich praw, a zabiegów lekarskich jest coraz więcej. Procesy karne dotyczące lekarzy mają swoją specyfikę. Są trudne, skomplikowane, zawsze odbywają się z udziałem biegłych. Odpowiedzialność lekarza to przede wszystkim odpowiedzialność związana z popełnieniem błędu lekarskiego (wykonanie interwencji medycznej niezgodnie z aktualnym stanem wiedzy lub niestarannie). Ale nie tylko: to także odpowiedzialność inne czyny, popełnione w związku z wykonywaniem zawodu, takie jak leczenie bez zgody pacjenta, nieudzielenie pomocy, ujawnienie faktów objętych tajemnicą lekarską i wiele innych. Lekarz w społeczeństwie jest postrzegany jako gwarant bezpieczeństwa osoby zagrożonej utratą zdrowia lub życia, czyli pacjenta. Ciąży na nim szczególny obowiązek prawny: zobowiązanie do świadczenia czynności medycznych.

8 8 ISTOTA, DEFINICJA I TYPY CZYNNOŚCI MEDYCZNYCH W ASPEKCIE PRAWA POLSKIEGO Żeby w pełni zrozumieć istotę odpowiedzialności lekarza należy przede wszystkim wyjaśnić, czym są czynności medyczne. Jest to niezwykle istotne. Pod rządami ustawy o zawodzie lekarza z 28 października1950 r. kwestie te wówczas nie były rozstrzygnięte. Były zupełnie inne czasy w stosunku do obecnych. Ustawa miała niezwykle prostą konstrukcję: art. 1 mówił: wykonywanie zawodu lekarza obejmuje rozpoznawanie, leczenie i zapobieganie chorobom, a także wydawanie orzeczeń lekarskich. Jak można to było wówczas rozumieć? Jak się okazuje dość jednoznacznie: działalność lecznicza i zapobieganie chorobom, czyli mówiąc wprost: profilaktyka. Ustawa nie definiowała wielu ważnych pojęć. Uznano, że nauki medyczne wystarczająco szczegółowo podają definicję poszczególnych czynności medycznych. Nic więc dziwnego, że ustawa była dość lakoniczna. W jej imieniu głos często zabierała doktryna. USTAWA Z DNIA 5 GRUDNIA 1996 R. O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY Nowa ustawa została już o wiele bardziej dopracowana. Obecnie definiuje wiele pojęć, pojawiają się wiele nowych, których nie było w poprzedniej. Ustawa nie jest idealna, ale jest o wiele bardziej szczegółowa. Ustawa po jej zmianie w 20 kwietnia 2004 r. obejmuje także stomatologów. Ale to nie jedyne akty regulujące kwestię czynności medycznych. Oprócz wcześniej wskazanego aktu prawnego, bardzo ważnymi z punktu odpowiedzialności karnej lekarza są także: - ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r. - oraz ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z dnia 27 sierpnia 2004 r. Zagadnienia te są ponadto przedmiotem uregulowań w Kodeksie Etyki Lekarskiej.

Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego

Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego STUDIA IURIDICA TORUNIENSIA tom IX Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego 1. Uwagi wprowadzające Problematyka informowania pacjenta o stanie zdrowia w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Maria Kania Z problematyki granic ochrony życia ludzkiego

Agnieszka Maria Kania Z problematyki granic ochrony życia ludzkiego Agnieszka Maria Kania Z problematyki granic ochrony życia ludzkiego Współczesne zagadnienia o charakterze prawnomedycznym łączy szerokie zainteresowanie genezą oraz istotą człowieczeństwa. Daleko posunięty

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375. o ochronie zdrowia psychicznego Uznając, że zdrowie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH SZKOŁA POLICJI W PILE ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH III SEMINARIUM z cyklu ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH PIŁA 2013 Biblioteka Kwartalnika Prawno-Kryminalistycznego

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie WYDAWCA: Sąd Najwyższy

Bardziej szczegółowo

Prawnokarna ochrona ludzkiego embrionu in vitro

Prawnokarna ochrona ludzkiego embrionu in vitro Prawnokarna ochrona ludzkiego embrionu... Małgorzata Gałązka Prawnokarna ochrona ludzkiego embrionu in vitro I. Uwagi wprowadzające Przepis art. 157a 1 k.k. przewiduje przestępstwo polegające na spowodowaniu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne)

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne) Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Uwaga ogólna RCL Treść uwagi 1. Należy przede wszystkim zauważyć, iż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego art. 68 ust. 2 Konstytucji RP nakłada na

Bardziej szczegółowo

Vol. 4/2014 4s./p. (445 592) Cena: 26,00 zł (w tym 8% VAT)

Vol. 4/2014 4s./p. (445 592) Cena: 26,00 zł (w tym 8% VAT) Vol. 4/2014 4s./p. (445 592) Cena: 26,00 zł (w tym 8% VAT) Dlaczego trzeba mieć zgodę na dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta Aktualnie w obowiązujących przepisach brakuje jednoznacznej definicji

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ubezpieczenia zbiorowe w dziale II jako alternatywa grupowego ubezpieczenia na życie

Spis treści. Ubezpieczenia zbiorowe w dziale II jako alternatywa grupowego ubezpieczenia na życie Ubezpieczenia zbiorowe w dziale II jako alternatywa grupowego ubezpieczenia na życie Spis treści Problematyka zdarzeń medycznych w praktyce komisji orzekających, podmiotów leczniczych oraz ich ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

BRAK UDZIAŁU STRONY W POSTĘPOWANIU JAKO PRZYCZYNA WZNOWIENIA OGÓLNEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

BRAK UDZIAŁU STRONY W POSTĘPOWANIU JAKO PRZYCZYNA WZNOWIENIA OGÓLNEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Grzegorz Krawiec BRAK UDZIAŁU STRONY W POSTĘPOWANIU JAKO PRZYCZYNA WZNOWIENIA OGÓLNEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Jak podkreśla J. Borkowski, w praktyce organów administracyjnych wznowienie postępowania

Bardziej szczegółowo

KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO

KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE Wydane drugie poprawione Warszawa 2012 1 I. PORWANIE RODZICIELSKIE, ZAGINIĘCIE, DZIAŁANIA POLICJI... 5 A. PORWANIE RODZICIELSKIE A ZAGINIĘCIE...

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy Warszawa, wrzesień 2009 Przepisy o czasie pracy stanowią wyjątkowo trudny obszar unormowań w krajowym

Bardziej szczegółowo

Anna Surówka 1. Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela

Anna Surówka 1. Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela Anna Surówka 1 Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela Prawo do ochrony zdrowia chroni jedno z podstawowych dóbr każdego człowieka, dlatego też

Bardziej szczegółowo

Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zagadnień związanych z procesem legislacyjnym Warszawa 2015 Opracowanie Biura Trybunału

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA

KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA Dotyczy pacjentów: korzystających ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, korzystających z prywatnego sektora usług medycznych oraz innych niż ubezpieczeni.

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy Iwona Kuś, Zofia Senda PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE Poradnik przedsiębiorcy Zmiany prawa w związku z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej Autorzy: Iwona Kuś, Zofia Senda Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Uwagi w przedmiocie aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących działalność leczniczą

Uwagi w przedmiocie aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących działalność leczniczą Uwagi w przedmiocie aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących działalność leczniczą W aktualnym stanie prawnym zasady i ramy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

2. Charakterystyka projektu ustawy rzeczywisty stan oraz wskazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

2. Charakterystyka projektu ustawy rzeczywisty stan oraz wskazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym Wersja z 16.03.2015 UZASADNIENIE 1. Potrzeba i cel projektu ustawy Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw,

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE

KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO W KRAKOWIE W SPRAWACH KARNYCH Rok XXIII Listopad 2013 Nr 11 (275) Numer zamknięto w dniu 29 listopad 2013 roku Redakcja: Sędziowie Wydziału II Karnego

Bardziej szczegółowo

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Jarosław Ruszewski Piotr Sitniewski Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Białystok 2013 Redakcja: Piotr Sitniewski Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Ewa Krentzel

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Ewa Krentzel Sygn. akt I CSK 633/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 listopada 2014 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010 Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji o prawach dziecka w latach 1999-2010 Warszawa, maj 2012 r. SPIS TREŚCI Tytuł Punkt Strona Wstęp..... 4 Rozdział I Ogólne sposoby

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

OSZUSTWO ASEKURACYJNE JAKO JEDEN Z PRZEJAWÓW PRZESTĘPCZOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ

OSZUSTWO ASEKURACYJNE JAKO JEDEN Z PRZEJAWÓW PRZESTĘPCZOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ OSZUSTWO ASEKURACYJNE JAKO JEDEN Z PRZEJAWÓW PRZESTĘPCZOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ Konrad Buczkowski Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 Publikacja dofinansowana przez Instytut Nauk Prawnych

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym

Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym 31.03.2011 r. 1 Celem niniejszej opinii jest przedstawienie zasady

Bardziej szczegółowo