ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA"

Transkrypt

1 GENOWEFA REJMAN ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 11

2 Spis treści Wstęp 7 Rozdział I Pojęcie odpowiedzialności i różne jej formy 9 1. Analiza odpowiedzialności 9 2. Granice wymagalności w strukturze organizacyjnej Odpowiedzialność moralna Zbieg odpowiedzialności dyscyplinarnej z odpowiedzialnością sądową Wpływ koncepcji etycznych na pojęcie czynu niezgodnego z zawodem lekarza Rozdział II 26 Zagadnienie bezprawności czynu 1. Bezprawność kryminalna na tle norm prawa międzynarodowego Bezprawność kryminalna na tle norm etycznych i deontologicznych Bezprawność kryminalna na tle wiedzy medycznej Bezprawność kryminalna jako funkcja kary Bezprawność czynu jako wynik zanegowania zakazu poprzez kontratypy Bezprawność przestępstw nieumyślnych Bezprawność przestępstw z zaniechania Bezprawność czynu a kwestia kwalifikacji prawnej przestępstwa Czynność lecznicza wykpnana przez lekarza a problem kwalifikacji prawnej Kwalifikacja czynu lekarza polegającego na wydaniu błędnego orzeczenia Rozdział III 51 Zgoda pacjenta 1. Przepisy prawa dotyczące zgody pacjenta Zakres zgody Sztuka informowania pacjenta o jego stanie zdrowia Paternalistyczny system ochrony zdrowia a zagadnienie zgody Wielostopniowość zgody Przegląd judykatury na temat zgody pacjenta Zgoda na zabieg osób nie mających zdolności do działań prawnych Zgoda na zabieg osoby małoletniej Zgoda osoby psychicznie chorej

3 Rozdział IV Pobranie tkanki, narządu lub organu z organizmu żyjącego człowieka a problem bezprawności czynu 1. Ocena prawna czynu polegającego na udziale w samookaleczeniu człowieka 2. Wykorzstanie części ciała pozostawionych przez pacjenta w zakładzie leczniczym 3. Pobranie ex vivo części ciała z punktu widzenia prawa a. Koncepcje sprowadzające prawność czynności lekarza do zgody dawcy b. Koncepcje uzależniające prawność czynu od odwracalności lub nieodwracalności zmian w ogranizmie dawcy c. Zgoda dawcy, która nie sprzeciwia się dobrym obyczajom jako podstawa prawności czynu lekarza 4. Przeciwnicy pobierania tkanki lub narządu ex vivo 5. Zwolennicy legalizacji pobierania ex vivo tkanki, narządu lub organu 6. Pobieranie tkanek z organizmu osoby nieletniej 7. Płód jako dawca 8. Płód jako biorca tkanki lub narządu 9. Przeszczepy ksenogeniczne 10. Klonowanie człowieka 11. Podsumowanie Rozdział V Pobranie narządów lub organów nieparzystych a zagadnienie śmierci człowieka 1. Określenie śmierci a. Śmierć biologiczna b. Śmierć kliniczna c. Śmierć mózgowa 2. Faza umierania człowieka jako przedmiot ochrony prawnej 3. Konflikt pomiędzy interesem dawcy i biorcy narządu 4. Uchylenia bezprawności czynu przez społeczne niebezpieczeństwo 5. Uchylenie bezprawności czynu przez stan wyższej konieczności 6. Śmierć płodu Rozdział VI Pobranie organu, narządu lub tkanek ze zwłok w świetle prawa 1. Ochrona zwłok do 1932 r. 2. Stanowisko reprezentowane przez k.k. z 1932 r. 3. Stanowisko reprezentowane przez k.k. z 1969 r. 4. Czy w pojęciu tkanki mieści się narząd i organ? 5. Stanowisko wyrażone w projekcie ustawy o opiece lekarskiej i zawodach medycznych 6. Uzasadnienie prawne poszczególnych rozwiązań (teoria pierwotnego zawłaszczenia) 7. Teoria zgody wyrażonej za życia na pobranie tkanki, narządu lub organu ze zwłok 8. Niewykluczenie za życia pobrania tkanki, narządu lub organu jako forma wyrażenia zgody Rozdział VII Ocena innych czynności lekarza z punktu widzenia prawa 1. Przerywanie ciąży a. Wskazania prawne b. Wskazania lekarskie c. Wskazania teratologiczne w koncepcji wskazań lekarskich d. Płód jako pacjent (

4 e. Płód a człowiek (ujęcie prawnicze) Sztuczne zapłodnienie - czynność lecznicza czy zabroniona 140 a. Sztuczna inseminacja 140 b. Zastępcza matka 141 c. Zapłodnienie po za ustrojowe (dziecko z probówki) Sterylizacja i kastracja a zabieg leczniczy Czynność chirurgiczna zmieniająca płeć człowieka w świetle prawa karnego Zabieg kosmetyczny jako czynność lecznicza Zabieg polegający na wkłuciu się" do organizmu człowieka Rozdział VHI 158 Błąd sztuki lekarskiej 1. Błąd a ryzyko - rozgraniczenie pojęć Ryzyko zwykłe i ryzyko nadzwyczajne Błąd faktyczny Błąd co do prawa Błąd sztuki lekarskiej czy zaniedbanie lekarza Pojęcie wiedzy medycznej obowiązującej lekarza Zbieg metod leczniczych a kwestia błędu sztuki lekarskiej Problem wyboru metody leczniczej ze względu na wymogi pozalecznicze Zbieg metody leczniczej z pozaraedycznymi sposobami leczenia Zbieg metody leczniczej z indywidualnym zapatrywaniem lekarza na zwalczanie schorzenia Metoda lecznicza z wyboru pacjenta Klasyfikacja błędów sztuki 178 a. Błąd diagnostyczny 179 b. Błąd terapeutyczny Rozdział IX ' 190 Zespołowe podejmowanie czynności leczniczych a kwestia błędu sztuki lekarskiej 1. Zespół lekarski jako podmiot czynności leczniczej Charakter zależności występujących w zespole leczniczym Rodzaj konfliktów powstających w zespole - klauzula sumienia Zespół chirurgiczny Szczególne przypadki związane z błędem sztuki lekarskiej (pozostawienie ciał obcych we wnętrzu człowieka) Zespół lekarzy Pogotowia Ratunkowego 1 7. Związek zespołu lekarskiego z zespołem pracowników pomocniczych Związek zespołu osób oddzielonych od siebie w czasie i miejscu działania Błąd w czynnościach administracyjnych i organizacyjnych Rozdział X 212 Błąd sztuki lekarskiej a wina - rozgraniczenie pojęć 1. Czynność dotknięta błędem jako znamię strony przedmiotowej Czynności psychiczne charakteryzujące czyn i winę Świadomość i wola w konstrukcji winy umyślnej Analiza zamiaru ewentualnego Zamiar ewentualny a lekkomyślność Rozgraniczenie zamiaru ewentualnego i lekkomyślności na podstawie teorii prawdopodobieństwa Niedbalstwo jako forma winy nieumyślnej 223 5

5 8. Przypadek jako podstawa wyłączenia winy Rozdział XI 238 Eksperyment medyczny 1. Podstawy prawne eksperymentu medycznego Eksperyment poznawczy na ludziach a nie tylko ich tkankach Płód jako przedmiot eksperymentu Eksperyment na embrionach znajdujących się poza organizmem człowieka Placebo Analiza znamion eksperymentu w świetle arl 23 lit a/ k.k Bibliografia 261 6

Odpowiedzialność karna związana z nieterapeutycznymi czynnościami lekarskimi

Odpowiedzialność karna związana z nieterapeutycznymi czynnościami lekarskimi INNE PRACE Borgis OTHERS ARTICLES Odpowiedzialność karna związana z nieterapeutycznymi czynnościami lekarskimi Agnieszka Fiutak * * Autorka jest prawnikiem, redaktor naczelną Edukacji Prawniczej, pielęgniarką

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność karna lekarza transplantologa

Odpowiedzialność karna lekarza transplantologa czasopismo Prawa karnego i nauk penalnych Rok XIV: 2010, z. 1 ISSN 1506-1817 Adam Złotek Odpowiedzialność karna lekarza transplantologa 1. Uwagi ogólne Aktem normatywnym regulującym obecnie kwestię odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

O OBOWIĄZKU LEKARZA POINFORMOWANIA PACJENTA I ZGODZIE PACJENTA NA ZABIEG*

O OBOWIĄZKU LEKARZA POINFORMOWANIA PACJENTA I ZGODZIE PACJENTA NA ZABIEG* STUDIA IURIDICA XXXIX/2001 Adam Górski O OBOWIĄZKU LEKARZA POINFORMOWANIA PACJENTA I ZGODZIE PACJENTA NA ZABIEG* WSTĘP Prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia jest jego podstawowym uprawnieniem,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych

Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych Renata Kędziora Warszawa 2009 Wydawca: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność karna lekarza w związku z przeprowadzaniem eksperymentu medycznego

Odpowiedzialność karna lekarza w związku z przeprowadzaniem eksperymentu medycznego Odpowiedzialność karna lekarza w związku z przeprowadzaniem eksperymentu medycznego 1 1. Wstęp Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną lekarza

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność karna lekarza

Odpowiedzialność karna lekarza Sławomir Turkowski Odpowiedzialność karna lekarza Zakres i skuteczne ograniczenie odpowiedzialności karnej Warszawa 2012 2 Odpowiedzialność karna lekarza Zakres i skuteczne ograniczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność karna za nieudzielenie pomocy z art. 162 kk i 93 kw

Odpowiedzialność karna za nieudzielenie pomocy z art. 162 kk i 93 kw Odpowiedzialność karna za nieudzielenie pomocy z art. 162 kk i 93 kw Kodeks karny Art. 162. 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PRAWNIKA PRAWO MEDYCZNE

BIBLIOTEKA PRAWNIKA PRAWO MEDYCZNE BIBLIOTEKA PRAWNIKA PRAWO MEDYCZNE Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych Mirosław Nesterowicz Wydanie 2 Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów................................................

Bardziej szczegółowo

Lubelskie Zeszyty Prawnicze. nr 1

Lubelskie Zeszyty Prawnicze. nr 1 Lubelskie Zeszyty Prawnicze nr 1 Lublin 2015 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Koło Naukowe Studentów Prawa KUL ZESPÓŁ REDAKCYJNY Redaktor naczelny mgr Adrian Misiejko Zastępca redaktora naczelnego

Bardziej szczegółowo

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych. Mirosław Nesterowicz. Wydanie 1

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych. Mirosław Nesterowicz. Wydanie 1 Prawo medyczne Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych Mirosław Nesterowicz Wydanie 1 Warszawa 2012 Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Bojarska, Joanna Tchorek Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Maria Kania Z problematyki granic ochrony życia ludzkiego

Agnieszka Maria Kania Z problematyki granic ochrony życia ludzkiego Agnieszka Maria Kania Z problematyki granic ochrony życia ludzkiego Współczesne zagadnienia o charakterze prawnomedycznym łączy szerokie zainteresowanie genezą oraz istotą człowieczeństwa. Daleko posunięty

Bardziej szczegółowo

STUDIA IURIDICA XXXI/1996 TAJEMNICA LEKARSKA WSTĘP

STUDIA IURIDICA XXXI/1996 TAJEMNICA LEKARSKA WSTĘP STUDIA IURIDICA XXXI/1996 Genowefa Rejman TAJEMNICA LEKARSKA WSTĘP W Polsce tajemnicy lekarskiej i dziennikarskiej poświęcił odrębną pracę J. Sawicki, który we wstępie swych rozważań pisał : Do niedawna

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

Rozdział I. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu Rozdział I. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu Spis treści 1. Zabójstwo (typ podstawowy, typy kwalifikowane, zabójstwo z afektu)... 1 I. Zagadnienia wstępne... 1 II. Życie ludzkie jako przedmiot ochrony

Bardziej szczegółowo

Prawnokarna ochrona ludzkiego embrionu in vitro

Prawnokarna ochrona ludzkiego embrionu in vitro Prawnokarna ochrona ludzkiego embrionu... Małgorzata Gałązka Prawnokarna ochrona ludzkiego embrionu in vitro I. Uwagi wprowadzające Przepis art. 157a 1 k.k. przewiduje przestępstwo polegające na spowodowaniu

Bardziej szczegółowo

PRAWA REPRODUKCYJNE W POLSCE

PRAWA REPRODUKCYJNE W POLSCE PRAWA REPRODUKCYJNE W POLSCE skutki ustawy antyaborcyjnej RAPORT WRZESIEŃ 2007 Praca zbiorowa pod redakcją Wandy Nowickiej Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Federacja uzyskała Specjalny Status

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za szkodę z tytułu. w świetle funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej w polskim prawie cywilnym część II

Odpowiedzialność za szkodę z tytułu. w świetle funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej w polskim prawie cywilnym część II Transformacje Prawa Prywatnego 2/2008 ISSN 1641 1609 Kamila Szutowska * Odpowiedzialność za szkodę z tytułu wrongful conception i wrongful birth w świetle funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej w polskim

Bardziej szczegółowo

Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego

Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego STUDIA IURIDICA TORUNIENSIA tom IX Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego 1. Uwagi wprowadzające Problematyka informowania pacjenta o stanie zdrowia w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZY LECZENIU ZARYS WYKŁADU

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZY LECZENIU ZARYS WYKŁADU Dr Kinga Bączyk Rozwadowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu kingakarolina@poczta.onet.pl ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZY LECZENIU ZARYS WYKŁADU I. Charakter prawny działań lekarza

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI LEKARSKIEJ PRZYRZECZENIE LEKARSKIE

KODEKS ETYKI LEKARSKIEJ PRZYRZECZENIE LEKARSKIE KODEKS ETYKI LEKARSKIEJ PRZYRZECZENIE LEKARSKIE Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam: obowiązki te

Bardziej szczegółowo

PRZYRZECZENIE LEKARSKIE

PRZYRZECZENIE LEKARSKIE PRZYRZECZENIE LEKARSKIE Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam: obowiązki te sumiennie spełniać; służyć

Bardziej szczegółowo

Prawa pacjenta - stan prawny na marzec 2014 r.

Prawa pacjenta - stan prawny na marzec 2014 r. Prawa pacjenta - stan prawny na marzec 2014 r. I. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej udzielonych

Bardziej szczegółowo

POZYCJA PRAWNA OSKARŻONEGO Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. Sebastian Ładoś

POZYCJA PRAWNA OSKARŻONEGO Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. Sebastian Ładoś POZYCJA PRAWNA OSKARŻONEGO Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Sebastian Ładoś Warszawa 2013 Spis treści Wykaz skrótów / 11 Wprowadzenie / 15 Rozdział I Zaburzenia psychiczne sprawcy czynu zabronionego jako przedmiot

Bardziej szczegółowo

WINA jako element struktury przestępstwa

WINA jako element struktury przestępstwa WINA jako element struktury przestępstwa Art. 1 k.k. 1 Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. 2. Nie

Bardziej szczegółowo

O problemach dotyczących rozstrzygania spraw o błędy lekarskie i o roli mediacji

O problemach dotyczących rozstrzygania spraw o błędy lekarskie i o roli mediacji Ewa Gmurzyńska doktor nauk prawnych, adiunkt na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Centrum Prawa Amerykańskiego na WPiA UW oraz członek zarządu i mediator w Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Wprowadzenie

Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział I. Wprowadzenie 1. Zakres opracowania Wykorzystanie w tej książce tekstów przygotowanych na potrzeby Systemu Prawa Karnego nastąpiło przez ich szczególną adaptację, wobec tego, że w Systemie,

Bardziej szczegółowo

PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KARTA PRAW PACJENTA PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. 2. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych

Bardziej szczegółowo

NIEWYKRYCIE ZESPOŁU DOWNA, CZY BŁĄD W SZTUCE LEKARSKIEJ? CZĘŚĆ PIERWSZA.

NIEWYKRYCIE ZESPOŁU DOWNA, CZY BŁĄD W SZTUCE LEKARSKIEJ? CZĘŚĆ PIERWSZA. Prawo i medycyna NIEWYKRYCIE ZESPOŁU DOWNA, CZY BŁĄD W SZTUCE LEKARSKIEJ? CZĘŚĆ PIERWSZA. PRENATAL CARDIOLOGY, 2014, 4 (15), 41-45 OPIS PRZYPADKU Młoda, 29-letnia kobieta, zdrowa i bez obciążeń w wywiadzie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność karna psychoterapeuty w przypadku samobójstwa pacjenta 1

Odpowiedzialność karna psychoterapeuty w przypadku samobójstwa pacjenta 1 Małgorzata Szeroczyńska Odpowiedzialność karna psychoterapeuty w przypadku samobójstwa pacjenta 1 Streszczenie Artykuł prezentuje kwestie ewentualnej odpowiedzialności karnej psychologa w przypadku samobójczej

Bardziej szczegółowo

Diana Renata Bożek. Odpowiedzialność za nieudane transplantacje: perspektywa cywilnoprawna i ubezpieczeniowa

Diana Renata Bożek. Odpowiedzialność za nieudane transplantacje: perspektywa cywilnoprawna i ubezpieczeniowa Diana Renata Bożek Odpowiedzialność za nieudane transplantacje: perspektywa cywilnoprawna i ubezpieczeniowa Wprowadzenie Przeszczepy narządów, choć nie budzą już może takich dyskusji jak jeszcze kilkadziesiąt

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK. Pismo indeksowane w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego - 7 punktów za publikacje

KWARTALNIK. Pismo indeksowane w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego - 7 punktów za publikacje Nr 3-4/2013 (52/53, vol.15) KWARTALNIK Cena 130,00 PLN (VAT = 5%) ISSN 1506-8757 INDEKS 354430 Pismo indeksowane w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego - 7 punktów za publikacje

Bardziej szczegółowo