PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA ZDARZENIA ZWIĄZANE Z ZAKAŻENIAMI SZPITALNYMI DOKTOR NAUK PRAWNYCH ANNA DALKOWSKA SĘDZIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA ZDARZENIA ZWIĄZANE Z ZAKAŻENIAMI SZPITALNYMI DOKTOR NAUK PRAWNYCH ANNA DALKOWSKA SĘDZIA"

Transkrypt

1 PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA ZDARZENIA ZWIĄZANE Z ZAKAŻENIAMI SZPITALNYMI DOKTOR NAUK PRAWNYCH ANNA DALKOWSKA SĘDZIA

2 Akty prawne wyznaczające granice prawnego bezpieczeństwa USTAWA O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ USTAWA O ZAWODZIE LEKARZA USTAWA O ZAPOBIEGANIU ZAKAŻENIOM SZPITALNYM USTAWA O PRAWACH PACJENTA USTAWA O ZAWODZIE PIELĘGNIARKI KODEKS CYWILNY

3 Akty prawne regulujące odpowiedzialność USTAWA O PRAWACH PACJENTA USTAWA O SAMORZĄDZIE PIELĘGNIAREK USTAWA O ZAPOBIEGANIU ZAKAŻENIOM SZPITALNYM USTAWA O ZAWODZIE LEKARZA USTAWA O DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ

4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAKAŻENIA SZPITALNE SĄD POWSZECHNY WOJEWÓDZKIE KOMISJE DS..ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH

5 POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM CYWILNYM KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6 WOJEWÓDZKIE KOMISJE DS. ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH R USTAWA Z O ZMIANIE USTAWY O RZECZNIKU PRAW PACJENTA I O PRAWACH PACJENTA

7 ZAKRES PRZEDMOTOWY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH TYLKO W SZPITALACH

8 ZAKRES PRZEDMOTOWY TYLKO ZARZENIA MEDYCZNE PO

9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAKAŻENIE SZPITALNE OPARTA JEST NA ZASADZIE WINY ALE W PROCESIE CYWILNYM FUNKCJONUJE DOMNIEMANIE WINY

10 Postępowanie dowodowe przed sądem Zasada kontradyktoryjności art. 3 Kpc Zasada ciężaru dowodu art. 6 Kc

11 RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ EX CONTRACTU EX DELICTU

12 Formy prawne wykonywania zawodu UMOWA O PRACĘ UMOWA CYWILNA INDYWIDUALNA GRUPOWA PRAKTYKA

13 UMOWA CYWILNA ZAMAWIAJĄCY PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE zapłata ze środków publicznych za Wykonanie zamówienia. wykonanie zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w zakresie udzielonego zamówienia

14 PACJENT PODMIOT ODPOWIEDZIALNY?

15 DLA PACJENTA NIE MA ZNACZENIA W JAKIEJ FORMIE ZATRUDNIONA BYŁA OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA SZKODĘ

16 STRONY W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDEM POZWANY POWÓD PRZYPOZWANY DOPOZWANY

17 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KILKU PODMIOTÓW SOLIDARNOŚĆ ART. 441 KODEKSU CYWILNEGO USTAWA O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

18 REGRES Ten, kto szkodę naprawił, może żądać od pozostałych zwrotu odpowiedniej części WINA STOPIEN PRZYCZYNIENIA

19 KAZUS 1. Pacjent doznał szkody w postaci uszczerbku na zdrowiu na skutek ZAKAŻENIA SZPITALNEGO. 2. Pacjent wystąpił z powództwem p-ko publicznemu zoz o zapłatę zł. 3. Pozwany szpital wystąpił o dopozwanie Jana K. lekarza wykonującego zabieg zatrudnionego na podstawie umowy cywilnej i Wacława M. zatrudnionego na umowę o pracę

20 Biegły stwierdził, że szkoda powstała w 40% z winy Jana K. w 30 % z winy Wacława M. i w 30 % z niewłaściwej o organizacji pracy w szpitalu

21 Przesłanki odpowiedzialności cywilnej Art. 361 Kodeksu cywilnego SZKODA WINA ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY

22 Szkoda majątkowa 1. Damnum emergens- szkoda rzeczywista 2. Lucrum cessans- utracone korzyści- oblicza się przez ustalenie o ile nie powiększył się majątek poszkodowanego na skutek poniesionej szkody ZA SZKODĘ MAJĄTKOWĄ SŁUŻY PACJENTOWI ODSZKODOWANIE

23 Szkoda niemajątkowa Wszelkiego rodzaju cierpienia fizyczne i psychiczne doznane przez pokrzywdzonego ZA SZKODĘ NIEMAJĄTKOWĄ SŁUŻY PACJENTOWI ZADOŚĆUCZYNIENIE

24 Wina BEZPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA SUBIEKTYWNE NASTAWIENIE SPRAWCY DO CZYNU

25 RAŻĄCE NIEDBALSTWO NIEZACHOWANIE STARANNOŚCI JAKIEJ MOŻNA WYMAGAĆ W DANYCH OKOLICZNOŚCIACH

26 Szczególne rodzaje winy w zakresie odpowiedzialności za szkody medyczczne WINA OGRANIZACYJNA WINA BEZIMIENNA

27 ODPOWIEDZIALNOSC CYWILNA NALEZYTA STARANNOSC REZULTAT

28 Adekwatny związek przyczynowy DZIAŁANIE LUB ZANIECHANIE SPRAWCY SZKODA

29 ZDARZENIA MEDYCZNE ZAKAŻENIA USZKODZENIA CIAŁA PACJENTA ROZSTRÓJ ZDROWIA PACJENTA ŚMIERĆ PACJENTA

30 ŹDÓDŁA ODPOWIEDZIALNOŚCI KAŻDE POSTĘPOWANIE CONTRA LEGEM ARTEM

31 ŹRÓDŁA ODPOWIEDZIALNOŚCI R NIEZGODNE Z AKTUALNĄ WIEDZĄ DZIAGNOZA LECZENIE ZASTOSOWANIE PRODUKTU LECZNICZEGO WYROBU MEDYCZNEGO

32 ŹRÓDŁA ODPOWIEDZIALNOŚCI STOSOWANIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH ZGODNIE Z ZAPISAMI CHPL

33 PRAWNE ZNACZENIE CHPL Wydanie pozwolenia jest równoznaczne z zatwierdzeniem Charakterystyki Produktu Leczniczego.

34 PRAWNE ZNACZENIE CHPL Charakterystyki Produktu Leczniczego stanowią podstawę informacji przygotowywanej dla personelu fachowego odnośnie do bezpiecznego i skutecznego stosowania produktu leczniczego.

35 STOSOWNIE PROKUKTÓW LECZNICYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH U NOWORODKÓW I DZIECI ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSOBY PODJEMUJĄCEJ DECYZJĘ

36 APTEKA SZPITALNA JAKO PRODUCENT LEKÓW ODPOWIEDZIALNOSĆ W RAZIE SZKODY PONOSI TEN KTO ZLECIŁ I TEN FAKTYCZNIE LEK ZASTOSOWAŁ

37 LEK RECEPTUROWY produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej,

38 REKOMENTACJE A PRAWO OBOWIĄZEK ZGODNOŚCI Z PRAWEM

39 Roszczenia pacjenta ROSZCZENIE O ODSZKODOWANIE ROSZCZENIE O ZADOŚĆUCZYNIENIE ROSZCZENIE O RENTĘ

40 Roszczenia spadkobierców pacjenta ROSZCZENIE O ZWROT KOSZTÓW LECZENIA ROSZCZENIE O RENTĘ ROSZCZENIE O ODSZKODOWANIE

41 JAK SZPITAL MOŻE WYKAZAĆ BRAK WINY W ZAKAŻENIU STOSOWANIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH ZGODNIE Z ZAPISAMI CHPL

42 JAK SZPITAL MOŻE WYKAZAĆ BRAK WINY W ZAKAŻENIU? WYKORZYSTANIE DOSTĘPNYCH METOD DIAGNOSTYCZNYCH BADANIA MIKROBIOLOGICZNE UDOKUMENTOWANE SZKOLENIA PERSONELU

43 JAK SZPITAL MOŻE WYKAZAĆ BRAK WINY W ZAKAŻENIU? UDOKUMENTOWANE PRZESTRZEGANIE STANDARTÓW POSTĘPOWANIA PRAWIDŁOWA REJESTRACJA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH WŁAŚCIWA KONTROLA

44 JAKĄ PODJĄC DECYZJĘ?

45 DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ Dr Nauk prawnych Sędzia ANNA DALKOWSKA

BIBLIOTEKA PRAWNIKA PRAWO MEDYCZNE

BIBLIOTEKA PRAWNIKA PRAWO MEDYCZNE BIBLIOTEKA PRAWNIKA PRAWO MEDYCZNE Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych Mirosław Nesterowicz Wydanie 2 Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów................................................

Bardziej szczegółowo

Roszczenia pacjentów w kierunku błędu formalnego? dr Monika Urbaniak

Roszczenia pacjentów w kierunku błędu formalnego? dr Monika Urbaniak Roszczenia pacjentów w kierunku błędu formalnego? dr Monika Urbaniak Roszczenia odszkodowawcze Pacjent, który w wyniku leczenia w podmiocie leczniczym z powodu zawinionego działania osób tam zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Diana Renata Bożek. Odpowiedzialność za nieudane transplantacje: perspektywa cywilnoprawna i ubezpieczeniowa

Diana Renata Bożek. Odpowiedzialność za nieudane transplantacje: perspektywa cywilnoprawna i ubezpieczeniowa Diana Renata Bożek Odpowiedzialność za nieudane transplantacje: perspektywa cywilnoprawna i ubezpieczeniowa Wprowadzenie Przeszczepy narządów, choć nie budzą już może takich dyskusji jak jeszcze kilkadziesiąt

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZY LECZENIU ZARYS WYKŁADU

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZY LECZENIU ZARYS WYKŁADU Dr Kinga Bączyk Rozwadowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu kingakarolina@poczta.onet.pl ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZY LECZENIU ZARYS WYKŁADU I. Charakter prawny działań lekarza

Bardziej szczegółowo

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych. Mirosław Nesterowicz. Wydanie 1

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych. Mirosław Nesterowicz. Wydanie 1 Prawo medyczne Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych Mirosław Nesterowicz Wydanie 1 Warszawa 2012 Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Bojarska, Joanna Tchorek Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt

Bardziej szczegółowo

Audyt Bezpieczna Klinika - innowacyjne narzędzie analizy ryzyka prawnego działalności szpitala. dr Marek Koenner, radca prawny

Audyt Bezpieczna Klinika - innowacyjne narzędzie analizy ryzyka prawnego działalności szpitala. dr Marek Koenner, radca prawny Audyt Bezpieczna Klinika - innowacyjne narzędzie analizy ryzyka prawnego działalności szpitala dr Marek Koenner, radca prawny Przesłanki Audytu rosnąca liczba postępowań w sprawach o błędy medyczne, zarówno

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi KARTA PRAW PACJENTA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi Prawa pacjenta wynikające z przepisów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 1. Każdy ma prawo

Bardziej szczegółowo

Odszkodowania za niepowodzenia lecznicze

Odszkodowania za niepowodzenia lecznicze Kaczmarek Orzecznictwo T, Marcinkowski Lekarskie 2011, JT. 8(2): Odszkodowania 79-90 za niepowodzenia lecznicze 79 Odszkodowania za niepowodzenia lecznicze Damages for healing failures Tadeusz Kaczmarek

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3488 Warszawa, 15 października 2010 r.

Druk nr 3488 Warszawa, 15 października 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-138-10 Druk nr 3488 Warszawa, 15 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

dr n. med. Roman Budziński apl. adw. Damian Konieczny NOWE USTAWODAWSTWO W OGÓLNIE POJĘTEJ OCHRONIE ZDROWIA

dr n. med. Roman Budziński apl. adw. Damian Konieczny NOWE USTAWODAWSTWO W OGÓLNIE POJĘTEJ OCHRONIE ZDROWIA dr n. med. Roman Budziński apl. adw. Damian Konieczny NOWE USTAWODAWSTWO W OGÓLNIE POJĘTEJ OCHRONIE ZDROWIA NOWE USTAWODAWSTWO I. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej II. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

NIEWYKRYCIE ZESPOŁU DOWNA, CZY BŁĄD W SZTUCE LEKARSKIEJ? CZĘŚĆ PIERWSZA.

NIEWYKRYCIE ZESPOŁU DOWNA, CZY BŁĄD W SZTUCE LEKARSKIEJ? CZĘŚĆ PIERWSZA. Prawo i medycyna NIEWYKRYCIE ZESPOŁU DOWNA, CZY BŁĄD W SZTUCE LEKARSKIEJ? CZĘŚĆ PIERWSZA. PRENATAL CARDIOLOGY, 2014, 4 (15), 41-45 OPIS PRZYPADKU Młoda, 29-letnia kobieta, zdrowa i bez obciążeń w wywiadzie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Serwach *

Małgorzata Serwach * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA IURIDICA 72, 2013 Małgorzata Serwach * PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ JAKO PRZYCZYNA ODMOWY WYPŁATY ŚWIADCZENIA PRZEZ UBEZPIECZYCIELA 1. UWAGI WPROWADZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012 Tytuł prezentacji UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012 Oferta INTER Polska dla środowiska medycznego Małgorzata Ziółkowska - Oddział w Katowicach Śląska Izba Lekarska, 23 stycznia 2012r. Dla ułatwienia przyswojenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów Mecenas Maciej Dittmajer Bogna Błażejowska HANZA BROKERS Sp. z o.o., 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5 tel. (022) 827 99 30, fax (022) 827 98 11 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KARTA PRAW PACJENTA PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. 2. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych STUDIA PRAWA PUBLICZNEGO 2013 NR 1 ANDRZEJ JAROCHA Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych Wprowadzenie Uchwalona w dniu 6 listopada 2008 r. ustawa o prawach pacjenta

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej Robert Popielarz Ubezpieczenia Grup Zawodowych www.iexpert.pl iexpert.pl Spółka Akcyjna., ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia

Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia Informacje organizacyjne Spis treści Informacje organizacyjne Szkolenia na zamówienie Klienta Szkolenia dla kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych w teorii i praktyce

Ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych w teorii i praktyce A R T Y K U Ł Y I R O Z P R A W Y Małgorzata Serwach Ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych w teorii i praktyce Obowiązujące od 1 stycznia 2012 r. regulacje określające zasady oraz tryb ustalania odszkodowania

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Rejonowy w Stalowej Woli I Wydział Cywilny w składzie następującym:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Rejonowy w Stalowej Woli I Wydział Cywilny w składzie następującym: Sygn. akt: I C 76/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy w Stalowej Woli I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Protokolant: st. sekr. sąd.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...1 Wyłączenia

Bardziej szczegółowo

Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako samodzielna podstawa roszczeń pracowniczych

Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako samodzielna podstawa roszczeń pracowniczych SSN Katarzyna Gonera artykuł dla Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako samodzielna podstawa

Bardziej szczegółowo

Prawa pacjenta - stan prawny na marzec 2014 r.

Prawa pacjenta - stan prawny na marzec 2014 r. Prawa pacjenta - stan prawny na marzec 2014 r. I. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej udzielonych

Bardziej szczegółowo

O OBOWIĄZKU LEKARZA POINFORMOWANIA PACJENTA I ZGODZIE PACJENTA NA ZABIEG*

O OBOWIĄZKU LEKARZA POINFORMOWANIA PACJENTA I ZGODZIE PACJENTA NA ZABIEG* STUDIA IURIDICA XXXIX/2001 Adam Górski O OBOWIĄZKU LEKARZA POINFORMOWANIA PACJENTA I ZGODZIE PACJENTA NA ZABIEG* WSTĘP Prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia jest jego podstawowym uprawnieniem,

Bardziej szczegółowo