System IPI Podręcznik Administratora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System IPI Podręcznik Administratora"

Transkrypt

1 System IPI Podręcznik Administratora Elbląg, 2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Spis Treści: 1. Rozpoczęcie pracy z Systemem IPI Elementy interfejsu Panelu Administratora Dostępne funkcjonalności Tworzenie szkoły oraz klasy Tworzenie kont nauczycieli Zarządzanie zajęciami Statystyki Aktualności Newsletter Ustawienia Pozostałe opcje Oceny Ankiety Uczniowie Raporty Użytkownicy Logowania Forum...34 Spis rysunków:

3 1. Rozpoczęcie pracy z Systemem IPI Po instalacji Systemu IPI (szczegóły znajdują się w dokumencie System IPI - Instrukcja Instalacji ) pod wybranym adresem wyświetlone zostaje okno logowania do systemu przedstawione na poniższym rysunku. Rysunek 1 Okno logowania do Systemu IPI Login oraz hasło dostępne są w pliku dołączonym do Pakietu Instalacyjnego System IPI - Dane domyślnych użytkowników.pdf. Po zalogowaniu wyświetlone zostanie pierwszy ekran Systemu IPI, czyli Aktualności. Po dodaniu pierwszej aktualności (Rozdział 2.5 Aktualności ), System przedstawiać się będzie podobnie tak jak na Rysunku 2. 3

4 Rysunek 2 Widok aktualności Systemu IPI Ze względów bezpieczeństwa zalecana jest zmiana domyślnego hasła. Opcja ta dostępna jest po kliknięciu w opcję Edytuj profil znajdującą się w górnej części ekranu. Aby zmienić hasło w dostępnym formularzu należy wpisać hasło aktualne oraz dwukrotnie potwierdzić nowe. Na tym samym ekranie widoczna jest również opcja dotycząca możliwości ustawienia indywidualnego zdjęcia profilowego, które wyświetlane jest potem w górnej części systemu. Aby umieścić zdjęcie, należy wybrać opcję Wybierz plik wyświetlaną obok etykiety Zmień zdjęcie profilu i naciskając przycisk Zmień dane (Rysunek 3). Dane, które dostępne są w Panelu Administratora po instalacji, są danymi demonstracyjnymi. 4

5 Rysunek 3 Formularz edycji profilu Administratora 5

6 2. Elementy interfejsu Panelu Administratora W Panelu Administratora dostępny jest szereg funkcji. Aby ułatwić poruszanie się po nich opracowane zostały stałe elementy interfejsu. Ich lista znajduje się poniżej, wśród nich najważniejszymi są: lewe menu z dostępnymi opcjami, menu akcji wpisów (edycja, podgląd szczegółów oraz usunięcie) oraz opcje filtracji. Po ich uzupełnieniu i naciśnięciu opcji filtruj lista zostaje ograniczona do wyników spełniających dane kryteria. Wypełnione opcje filtracji usunąć można przy pomocy przycisku wyczyść. Przykładowy komunikat Opcje filtracji Menu akcji (edycja, usunięcie i podgląd szczegółów danego wpisu) Menu opcji Rysunek 4 Schemat interfejsu w Panelu Administracyjnym Systemu IPI 6

7 Rysunek 5 Przykładowe opcje filtracji wyświetlane nad wpisami z danego działu Rysunek 6 Przykład przycisku odpowiadające za dodawanie wpisów Rysunek 7 Fragment lewego menu wyświetlanego w Panelu Administratora 7

8 3. Dostępne funkcjonalności. W Systemie IPI dostępny jest szereg funkcjonalności, dostęp do nich uzyskuje się po zalogowaniu i kliknięciu w opcję Panel dostępną w nagłówku Systemu. Rysunek 8 Przejście do opcji "Panel" Po kliknięciu opcji przedstawionej na powyższym rysunku wyświetlony zostaje ekran Panelu Administracyjnego ze wszystkimi widocznymi opcjami (Rysunek 9). W momencie rozpoczęcia pracy z Systemem znajdujące się w nim dane to dane demonstracyjne, a sposób zarządzania nimi omówiony został w dalszej części. Rysunek 9 Widok ekranu administracyjnego 8

9 2.1 Tworzenie szkoły oraz klasy Aby możliwe było korzystanie ze wszystkich opcji Systemu IPI takich jak np. oceny i statystyki muszą zostać utworzone kolejno: szkoły oraz klasy. Natychmiast po instalacji Systemu lista ta zawiera wyłącznie dane demonstracyjne, aby utworzyć pierwsze właściwe wpisy należy przejść do zakładki Szkoły, a następnie wybrać opcję Dodaj rekord (Rysunek 10). Rysunek 10 Tworzenie szkoły krok 1 Kolejno w formularzu, który zostanie wyświetlony należy uzupełnić nazwę szkoły oraz logo (plik w formacie JPG o wielkości 85 x 85 pikseli). Formularz dodawania nowej szkoły został to przedstawiony poniżej (Rysunek 11). Rysunek 11 Rysunek dodawania nowej szkoły krok 2 9

10 Po wykonaniu tych kroków wyświetlone zostanie potwierdzenie Rekord został zapisany, tak jak zostało to przedstawione na Rysunku 12. Rysunek 12 Potwierdzenie dodania szkoły - potwierdzenie Mając już utworzoną szkołę przystąpić można do utworzenia klasy. W tym celu należy przejść do zakładki Lista klas i podobnie jak wcześniej w przypadku tworzenia nowej szkoły, wybrać opcję Dodaj rekord (Rysunek 13). Rysunek 13 Tworzenie nowej klasy krok 1 10

11 Po wybraniu opcji z Rysunku 13 wyświetlony zostanie formularz dodawania klasy z dwoma polami: Nazwą danej klasy oraz listą rozwijaną odpowiadającą za wybór utworzonej wcześniej szkoły (Rysunek 14). Rysunek 14 Tworzenie nowej klasy krok 2 Po zapisaniu formularza wyświetlony zostanie potwierdzenie, tak jak zostało to przedstawione na poniższym rysunku, a nowo dodana klasa zostanie wyświetlona na liście. Rysunek 15 Tworzenie nowej klasy potwierdzenie 11

12 Daną klasę lub szkołę można edytować bądź usuwać korzystając z przycisków akcje dostępnej w prawej kolumnie. Formularze edycji tych rekordów dostępne są po naciśnięciu ikony Edytuj, natomiast za usuwanie rekordów odpowiedzialny jest przycisk. Dla bezpieczeństwa akcje związane z usuwaniem wpisóww poprzedzone są komunikatem potwierdzenia, tak jak zostało to przedstawione na Rysunku 16. Rysunek 16 Okno potwierdzenia usunięcia wprowadzonych rekordów Tworzeniem kolejnych etapów podziału uczniów, czyli grup i zespołów zajmują się nauczyciele. Sposób dodawania, edycji i zarządzania tymi sekcjami opisane zostały w dokumencie Podręcznik użytkownika - Nauczyciel. 2.2 Tworzenie kont nauczycieli W momencie kiedy do systemu dodane zostały pierwsza szkoła oraz klasa można dodać konta nauczycieli, przypisując jednocześnie je do utworzonych wcześniej grup. Aby konto nauczyciela mogło zostać dodane należy kliknąć w menu w opcję Nauczyciele dostępną w lewym menu, a następnie Dodaj rekord w prawym górnym rogu (Rysunek 17). Rysunek 17 Tworzenie konta nauczyciela - krok 1 12

13 W kolejnym kroku (Rysunek 18) wyświetlony zostaje formularz, w którym Administrator uzupełnia dane takie jak imię i nazwisko danego nauczyciela, jego adres oraz wybiera klasy, do których dany nauczyciel powinien być przypisany. Rysunek 18 Tworzenie konta nauczyciela - krok 2 Po naciśnięciu opcji Zapisz (Rysunek 18), wyświetlone zostaje potwierdzenie (Rysunek 19), a na adres podany w formularzu widocznym na rysunku 19 przesłany zostaje z hasłem do systemu (Rysunek 20). Proces zarządzania jego kontem, w tym zmiany jego domyślnego hasła, opisany został w dokumencie Podręcznik użytkownika Nauczyciel. Rysunek 19 Tworzenie konta nauczyciela potwierdzenie 13

14 Rysunek 20 Widok wiadomości potwierdzającej założenie konta nauczyciela Administrator podczas pracy z nauczycielami może kontrolować ich wyniki klikając na liście nauczycieli (Rysunek 19) ikonę. Wyświetlone zostają wówczas informacje takie jak ilość wystawionych przez danego nauczyciela ocen, ilość przypisanych do niego uczniów oraz listę przypisanych do niego grup, a także średnią ilość ocen wystawionym jego uczniom (opcja Średnia liczba ocen na ucznia ). Rysunek 21 Ekran szczegołów danego nauczyciela 14

15 2.3 Zarządzanie zajęciami Kolejnym istotną funkcjonalnością dostępną dla Administratora jest zarządzanie Zajęciami, czyli materiałami związanymi z prowadzonymi zajęciami, a które w dalszej części nazywane są Unitami. Materiały te są wyświetlane uczniom, którzy mogą do danych zajęć dodawać odpowiedzi. Odpowiedzi te mogą być następnie oceniane nauczycieli, a nauczyciele mogą uzupełniać Unity o dodatkową treść, grafiki, a także film z serwisu Youtube. Przykładowy ekran przedstawiający Unit przedstawiony jest na Rysunku 22. Rysunek 22 Przykładowy Unit w Systemie IPI 15

16 Aby dodać dany Unit należy z lewego menu wybrać opcję Zajęcia, a następnie Dodaj rekord. Rysunek 23 Dodawanie Unitu - krok 1 W kolejnym kroku należy uzupełnić formularz o następujące dane: nazwa danego Unitu, plik PDF, dodatkowa treść oraz obrazy (grafiki), które stanowią uzupełnienie treści dokumentu PDF, daty w których dostępna będzie możliwość dodawania przez uczniów odpowiedzi do pytań postawionych w danym Unicie, klasy, którym wyświetlany będzie dany Unit. Formularz dodawania nowego Unitu przedstawiony został na Rysunku 24, natomiast potwierdzenie widoczne po naciśnięciu przycisku zapisz przedstawione jest na Rysunku 25. Na tym samym ekranie widoczne są również opcje zarządzania danym Unitem, tzn.: edycja - po naciśnięciu przycisku wyświetlony zostaje formularz analogiczny do ekranu dodawaniaa Unitu. podgląd - umożliwia podgląd danego Unitu w postaci, jaka zostaje wyświetlona Uczniom. usunięcie danego Unitu:. podgląd odpowiedzi uczniów - zarządzanie odpowiedziamii uczniów opisane zostało w dokumenciee Podręcznik użytkownika Nauczyciel. 16

17 Rysunek 24 Formularz dodawania nowego Unitu Rysunek 25 Dodawanie nowego Unitu potwierdzenie 17

18 2.4 Statystyki Opcja Statystyki umożliwia podgląd aktualnych danych dotyczących pracy w Systemie IPI i tym samym kontrolę bieżących osiągnięć użytkowników. Statystyki obejmują: ilość wystawianych dziennie ocen, ilość rejestracji użytkowników, ilość logowań dziennie, średniej wystawianych ocen w poszczególnych miesiącach, typów ocen (w skali od zera do dziesięciu), ilości ocen dla danej szkoły, średniej ocen według szkół. Statystyki dostępne są po wybraniu z lewego menu opcji Statystyki. Statystyki mogą obejmować dowolny przedział czasowy, a domyślnie dostępne są opcje takie jak np. Dzisiaj, Ostatnie 7 dni, Od początku miesiąca. Wszystkie z tych opcji widoczne są na Rysunku 26. Rysunek 26 Wybór przedziału czasowego statystyk 18

19 Po wybraniu odpowiedniego zakresu czasowego i naciśnięciu przycisku Pokaż wyświetlone zostają statystyki z danego okresu, tak jak na rysunku 27. Rysunek 27 Podgląd statystyk Platformy IPI 19

20 2.5 Aktualności Aktualności pozwalają informować użytkowników Systemu o najważniejszych wydarzeniach, podawać odpowiedzi na zadawane często pytania, czy też prezentować galerię zdjęć ze spotkań. Aby dodać aktualność należy przejść do Panelu Administracyjnego i z lewego menu wybrać opcję Aktualności, po czym należy nacisnąć przycisk Dodaj wpis. Rysunek 28 Dodawanie aktualności - krok 1 W kolejnym kroku wyświetlony zostanie formularz, w obrębie którego Administrator może uzupełnić pola takie jak: Tytuł - nazwa aktualności. Autor administrator może również dodawać aktualności w imieniu danego nauczyciela, kiedy ten dostarczy mu materiały, np. drogą ową. Włącz komentarze po zaznaczeniu tej opcji użytkownicy Systemu będą mieli możliwość dodawania komentarzy do treści. Opis wstęp do danej aktualności wyświetlany na ich liście. Treść treść danej aktualności. opcje Dla wszystkich klas oraz Tylko dla klas pozwalają one sprecyzować grupę docelową danej aktualności. Może być ona wyświetlana wszystkim użytkownikom Systemu (opcja Dla wszystkich klas ) bądź też tylko wybranej części, w przypadku gdy Administrator wybierze opcję Tylko dla klas, a z niej odpowiednie wpisy. Obraz nagłówka miniatura wyświetlana w nagłówku danej aktualności oraz na ich liście. Pliki dodatkowe dokumenty (np. formularze, pomoce do zadań, itp.), które mogą zostać dołączone do treści. Obrazy grafiki stanowiące uzupełnienie treści wyświetlana w postaci galerii. 20

21 Formularz dodawania aktualności przedstawiony został na poniższym rysunku, po naciśnięciu przycisku Zapisz wyświetlone zostaje potwierdzenie widoczne na Rysunku 30. Rysunek 29 Dodawanie aktualności - krok 2 (uzupełnienie formularza) 21

22 Rysunek 30 Dodawanie aktualności - krok 3 (potwierdzenie zapisania) Do aktualności dodane mogą zostać komentarze, które potem widoczne są w zakładce Lista komentarzy. Każdy z nich może zostać usunięty (ikona ) bądź też zmieniony przez Administratora (ikona edycji ). Rysunek 31 Widok komentarzy do danej aktualności 22

23 Po zapisaniu danej aktualności można przejść na ich listę klikając w jej tytuł. Przykład podglądu danego wpisu znajduje się poniżej. Rysunek 32 Podgląd danej aktualności 23

24 2.6 Newsletter Newsletter służy Administratorowi do wysyłania wiadomości do uczniów, np. z informacją o nowych materiałach, które zostały dodane do Systemu IPI. Wiadomość ta może zostać posłana do wszystkich uczniów, lub tylko do wybranej grupy. Formularz wysyłki newslettera przedstawia Rysunek 33. Rysunek 33 Formularz newslettera - wysyłka wiadomości 24

25 Wysyłając newsletter Administrator ma do dyspozycji pola takie jak: Tytuł danej aktualności. Wybór klasy, grupy oraz zespołu, do którego przesłana zostanie wiadomość. Treść treść wiadomości w formacie HTML. Załączniki dodatkowe pliki dołączone do wiadomości. Aby uniknąć zakwalifikowania wiadomości jako niechcianej lub jako spam, należy unikać załączników o dużej wadze. Szablony dzięki tej opcji Administrator ma możliwość zapisania danego formularza i jego szybkiego przywrócenia w przyszłości przy pomocy opcji Załaduj. Testowa wiadomość umożliwia przesłanie testowej wiadomości zanim trafi ona jeszcze do wszystkich adresatów. Aby przesłać tą wiadomość, należy w pole formularza wpisać testowe adresy , oddzielone średnikiem i wybrać przycisk Wyślij test. 2.7 Ustawienia Istotnym działem w Panelu Administratora są Ustawienia. Odpowiadają one za ustawienia skrzynek używanych do powiadomień, włączenie i wyłączenie możliwości rejestracji uczniów w Systemie, a także ustawienia takie jak Meta Tagi Title i Description. Szczegóły tych opcji przedstawione są na kolejnych Rysunkach. Opcje Strona (Rysunek 34): Uzupełnienie identyfikatora statystyk Google Analytics. Możliwość włączenia/wyłączenia rejestracji uczniów. Uzupełnienie nazwy serwisu. Rysunek 34 Podstawowe opcje Systemu IPI 25

26 Kolejną z zakładek dostępną w ustawieniach Systemu IPI są ustawienia SMTP, czyli poczty wychodzącej (Rysunek 35). Opcje, które uzupełnia na tym ekranie Administrator to: Nazwa użytkownika serwera SMTP (login). Nazwa serwera SMTP (adres URL). Hasło do serwera SMTP (hasło przypisane do loginu użytkownika serwera pocztowego) Rysunek 35 Ustawienia SMTP (poczty wychodzącej) w Systemie IPI Na kolejnej zakładce Administrator ma możliwość uzupełnienia pozostałych ustawień serwera SMTP, w tym: Adres , z którego przesyłane są wiadomości. Nazwa skrzynki pocztowej (nazwa wyświetlana jest adresatom wiadomości). Domyślny adres, na który spływają odpowiedzi na przesyłane wiadomości. Adres na który wysyłane są wiadomości z serwisu. Stopka dodawana do wiadomości . Adres , na który przesyłane są wiadomości podczas masowej wysyłki newslettera. Rysunek 36 Ustawienia skrzynki Systemu IPI 26

27 Ostatnią z zakładek dostępną w dziale Ustawienia są opcje SEO (ang. search engine optimization). Odpowiadają one za: Domyślny opis (Meta Tagi Description) na podstronach. Listę domyślnych słów kluczowych (Meta Tagi Keywords) na postronach. Rysunek 37 Opcje SEO w Systemie IPI 2.7 Pozostałe opcje Lista pozostałych funkcjonalności dostępnych dla Administratora Systemu IPI zostały przedstawione w kolejnych podrozdziałach Oceny W Systemie IPI oceny dodawane są przez nauczycieli, Administrator posiada jednak te same uprawnienia, przez to może np. zmienić czy też usunąć oceny. Opcje te dostępne są w menu akcje widocznym przy każdej z ocen. Rysunek 38 Lista ocen w Systemie IPI 27

28 2.7.2 Ankiety Zakładka Ankiety pozwala zapoznać się ze sposobem dodawania formularzy, które są potem wykorzystywane np. podczas badania stopnia zainteresowania uczniów. Zakładka ta wyświetlana jest wyłącznie Administratorowi Systemu i zawiera listę kroków niezbędnych do utworzenia danej ankiety. Jej wyniki prezentowane mogą być w postaci wykresów bądź też umieszczane w arkuszu kalkulacyjnym. Rysunek 39 Fragment ekranu "Ankiety" dostępnego w Panelu Administratora 28

29 2.7.3 Uczniowie W dziale Uczniowie Administrator Systemu może zarządzać zarejestrowanymi w Systemie IPI uczniami w identyczny sposób, w jaki robi to nauczyciel, ma on jednak dostęp do wszystkich szkół i wszystkich klas, które zostały zarejestrowane w Systemie. Tym samym w przypadku, kiedy uczeń omyłkowo podczas rejestracji wybierze błędną klasę Administrator ma możliwość zmiany i korekty tego przypisania. Ponadto ma on możliwość aktywacji adresu ucznia, w przypadku kiedy z różnych powodów nie było to możliwe przez samego ucznia (np. przez omyłkowe usunięcie wiadomości z potwierdzeniem założenia jego konta). Aktywacja następuje w momencie zaznaczenia opcji Aktywny i kliknięciu przycisku Zapisz. Ekran edycji profilu ucznia dostępnego dla Administratora przedstawiony jest poniżej. Rysunek 40 Ekran edycji profilu ucznia z polem odpowiedzialnym za aktywację adresu 29

30 2.7.4 Raporty Funkcjonalność Raporty pozwala na generowanie raportów w formacie CSV, który jest standardem obsługiwanym przez większość programów do obsługi arkuszy kalkulacyjnych. Raporty służą badaniu bieżących osiągnięć uczniów oraz pracy użytkowników Systemu (w tym nauczycieli). Administrator ma możliwość pobrania raportów takich jak: Ilość ocen nauczycieli ilość ocen wystawionych przez nauczycieli. Ilość ocen w zespołach ilość ocen wystawionych w poszczególnych zespołach. Średnia ocen uczniów średnia ocen uczniów oraz liczba wystawionych danemu uczniowi ocen. Ilość ocen nauczycieli raport przedstawiający ilość wystawionych przez danego nauczyciela ocen. Lista nauczycieli raport generuje listę nauczycieli w Systemie IPI wraz z adresami oraz datami utworzenia ich konta w Systemie. Lista zarejestrowanych uczniów raport pozwala na wygenerowanie listy wszystkich uczniów występujących w Systemie. Rysunek 41 Ekran dostępnych w Systemie IPI raportów 30

31 2.7.5 Użytkownicy Funkcjonalność Użytkownicy pozwala na dodawanie nowych kont Administratorów. Każdy z nich posiada swój indywidualny login i hasło oraz unikatową nazwę. Nazwa ta jest wykorzystywana np. podczas dodawania aktualności czy też ocen. Rysunek 42 Ekran użytkowników - administratorów - Systemu IPI Aby dodać nowe konto administratora należy przejść do zakładki użytkownicy (Rysunek 42) i z prawego górnego rogu ekranu wybrać opcję Dodaj użytkownika. Po jej naciśnięciu wyświetlony zostanie formularz jak na Rysunku 43, w którym uzupełnić należy pola takie jak: Nazwa użytkownika wyświetlana np. na liście dodanych przez niego aktualności. Adres użytkownika używany przez niego do logowania. Hasło hasło logowania użytkownika do Systemu. Rysunek 43 Ekran dodawania nowego użytkownika - administratora 31

32 Po uzupełnieniu formularzaa przedstawionego na Rysunku 43 wyświetlone zostaje potwierdzenie, a Administrator zostaje przekierowany na listę użytkowników. Od tego momentu kolejny z administratorów może korzystać z opcji, które oferuje System IPI. Rysunek 44 Dodawanie konta użytkownika - administratora - podsumowanie Logowania Opcja logowania jest analogiczna dla funkcjonalności nauczyciela, z tą różnicą iż nauczyciel ma dostęp do historii logowania wszystkich użytkowników Systemu. Jest ona dostępna po wybraniu z lewego menu opcji Historia logowania. Historia logowania zawiera dane takie jak: Nazwę użytkownika. Typ użytkownika (administrator, nauczyciel, uczeń). Datę oraz godzinę logowania. Adres jakim się posługiwano. Przy każdym z wpisów z menu Akcje administrator może przejść na ekran edycji danego użytkownika, lub też przejrzeć historię jego logowania (Rysunek 46). 32

33 Rysunek 45 Ekran historii logowania 33

34 Rysunek 46 Historia logowań danego użytkownika Forum Administrator Systemu IPI posiada możliwość zarządzania forum dyskusyjnym, w którym dany dział dostępny być może dla wszystkich użytkowników Systemu bądź tylko nauczycieli. Forum dostępne jest po zalogowaniu do Systemu i kliknięciu w przycisk oznaczony na poniższym rysunku. Rysunek 47 Przycisk odpowiadający za przejście do forum Systemu 34

35 Po jego naciśnięciu Administrator zostaje przekierowany na główny ekran forum dyskusyjnego. Opcje odpowiedzialne za edycje działów, kategorii i użytkowników dostępne są po naciśnięciu opcji Zarządzanie forum znajdującym się w górnym menu. Administrator posiada możliwość: Zarządzanie ustawieniami forum. Tworzenia nowych działów tzw. for i kategorii i zarządzania ich zawartością. Zarządzanie użytkownikami forum. Rysunek 48 Widok forum Systemu IPI 35

36 W dziale Ustawienia Administrator ma możliwość wprowadzenia ustawień takich jak nazwa, adres odpowiedzialnego za forum administratora, adresu URL forum oraz ustawień dotyczących rejestracji. Rysunek 49 Formularz ustawień forum 36

37 W dziale Fora i kategorie Administrator ma możliwość tworzenia działów, które potem wykorzystywane są do grupowania tematów i wątków, które dodawane są przez Administratora. Każdy z działów może mieć określony tytuł, opis oraz uprawnienia, które można przydzielić na nim użytkownikom. Formularz dodawania nowej kategorii forum przedstawiony jest na poniższym rysunku. Rysunek 50 Dodawanie nowej kategorii forum Administrator ma również dostęp do informacji o użytkownikach systemu, którzy są jednocześnie użytkownikami forum dyskusyjnego. Wśród dostępnych danych znajdują się informacje takie jak informacje o dokładnej dacie rejestracji oraz terminie, w którym użytkownik ostatni raz pojawił się na forum. Tabela z tymi danymi przedstawiona jest na Rysunku 51. Rysunek 51 Ekran zarządzania użytkownikami forum 37

38 Spis rysunków: Rysunek 1 Okno logowania do Systemu IPI... 3 Rysunek 2 Widok aktualności Systemu IPI... 4 Rysunek 3 Formularz edycji profilu Administratora... 5 Rysunek 4 Schemat interfejsu w Panelu Administracyjnym Systemu IPI... 6 Rysunek 5 Przykładowe opcje filtracji wyświetlane nad wpisami z danego działu... 7 Rysunek 6 Przykład przycisku odpowiadające za dodawanie wpisów... 7 Rysunek 7 Fragment lewego menu wyświetlanego w Panelu Administratora... 7 Rysunek 8 Przejście do opcji "Panel"... 8 Rysunek 9 Widok ekranu administracyjnego... 8 Rysunek 10 Tworzenie szkoły krok Rysunek 11 Rysunek dodawania nowej szkoły krok Rysunek 12 Potwierdzenie dodania szkoły - potwierdzenie...10 Rysunek 13 Tworzenie nowej klasy krok Rysunek 14 Tworzenie nowej klasy krok Rysunek 15 Tworzenie nowej klasy potwierdzenie...11 Rysunek 16 Okno potwierdzenia usunięcia wprowadzonych rekordów...12 Rysunek 17 Tworzenie konta nauczyciela - krok Rysunek 18 Tworzenie konta nauczyciela - krok Rysunek 19 Tworzenie konta nauczyciela potwierdzenie...13 Rysunek 20 Widok wiadomości potwierdzającej założenie konta nauczyciela...14 Rysunek 21 Ekran szczegołów danego nauczyciela...14 Rysunek 22 Przykładowy Unit w Systemie IPI...15 Rysunek 23 Dodawanie Unitu - krok Rysunek 24 Formularz dodawania nowego Unitu...17 Rysunek 25 Dodawanie nowego Unitu potwierdzenie...17 Rysunek 26 Wybór przedziału czasowego statystyk...18 Rysunek 27 Podgląd statystyk Platformy IPI...19 Rysunek 28 Dodawanie aktualności - krok Rysunek 29 Dodawanie aktualności - krok 2 (uzupełnienie formularza)...21 Rysunek 30 Dodawanie aktualności - krok 3 (potwierdzenie zapisania)...22 Rysunek 31 Widok komentarzy do danej aktualności...22 Rysunek 32 Podgląd danej aktualności...23 Rysunek 33 Formularz newslettera - wysyłka wiadomości...24 Rysunek 34 Podstawowe opcje Systemu IPI...25 Rysunek 35 Ustawienia SMTP (poczty wychodzącej) w Systemie IPI...26 Rysunek 36 Ustawienia skrzynki Systemu IPI...26 Rysunek 37 Opcje SEO w Systemie IPI...27 Rysunek 38 Lista ocen w Systemie IPI...27 Rysunek 39 Fragment ekranu "Ankiety" dostępnego w Panelu Administratora

39 Rysunek 40 Ekran edycji profilu ucznia z polem odpowiedzialnym za aktywację adresu Rysunek 41 Ekran dostępnych w Systemie IPI raportów...30 Rysunek 42 Ekran użytkowników - administratorów - Systemu IPI...31 Rysunek 43 Ekran dodawania nowego użytkownika - administratora...31 Rysunek 44 Dodawanie konta użytkownika - administratora - podsumowanie...32 Rysunek 45 Ekran historii logowania...33 Rysunek 46 Historia logowań danego użytkownika...34 Rysunek 47 Przycisk odpowiadający za przejście do forum Systemu...34 Rysunek 48 Widok forum Systemu IPI...35 Rysunek 49 Formularz ustawień forum...36 Rysunek 50 Dodawanie nowej kategorii forum...37 Rysunek 51 Ekran zarządzania użytkownikami forum

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DORADCY ZAWODOWEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DORADCY ZAWODOWEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA SZKOŁY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA SZKOŁY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Platforma

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela

www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela Podczas logowania należy wpisać nazwę użytkownika oraz hasło ustalone przy rejestracji. Jeśli konto nie zostało jeszcze zarejestrowane (nie utworzono nazwy

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r.

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r. Instrukcja obsługi systemu EU Login (dawniej ECAS) Wersja dokumentu: 03.00 Data: 17 listopada 2016 r. Wstęp EU Login to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej, który umożliwia dostęp do stron i serwisów

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora aplikacji Podsystem administracyjny

Dokumentacja Administratora aplikacji Podsystem administracyjny Dokumentacja Administratora aplikacji Podsystem administracyjny Zamawiający: Wykonawca: Dokumentacja powstała w ramach projektów Dokumentacja powstała w ramach projektów: e-usługi e-organizacj a - pakiet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird i konfiguracji Thunderbird Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Outlook Web App... 4 2.1 Logowanie do poczty poprzez przeglądarkę... 4 2.2 Korzystanie z OWA... 7 2.2.1 Tworzenie nowej wiadomości... 7 2.2.2 Dodanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla nauczyciela

Przewodnik dla nauczyciela Przewodnik dla nauczyciela Jak założyć konto i pracować z Oxford English Online? Z przewodnikiem dla nauczyciela to proste! Strona logowania Aby rozpocząć korzystanie z OEO załóż swoje konto. W tym celu

Bardziej szczegółowo

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM \ 3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM SPIS TREŚCI 1. LOGOWANIE DO APLIKACJI... 3 2. WYGLĄD OKNA... 4 3. SKRZYNKA ODBIORCZA... 5 3.1. SKRZYNKA ODBIORCZA - Objaśnienie kolumn:...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla opiekunów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania opiekuna pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja - blogi OK zeszyt Logowanie

Instrukcja - blogi OK zeszyt Logowanie Instrukcja - blogi OK zeszyt Logowanie 1. Proszę wejść na stronę http://okblogi.ceo.org.pl/ 2. Po prawej stronie znajduje się link do logowania: 3. Proszę wpisać dane logowania: Nazwa Twojego bloga Twój

Bardziej szczegółowo

www.kwp.edu.pl Instrukcja obsługi platformy Krok w Przedsiębiorczość Nauczyciel

www.kwp.edu.pl Instrukcja obsługi platformy Krok w Przedsiębiorczość Nauczyciel www.kwp.edu.pl Instrukcja obsługi platformy Krok w Przedsiębiorczość Nauczyciel Wersja: 4_23/07/2012 1 Spis treści 1. Logowanie do platformy... 3 2. Struktura narzędzi platformy... 3 3. Ogólne zasady działania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (do wersji 2.01) Wersja 0.2 Data powstania 24.06.2015r. Spis treści: Instrukcja dla Uczestników Konsultacji Społecznych... 3 Okno systemu... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla recenzentów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania recenzenta

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY WSPÓŁPRACY. Strona Startowa: Baza Firm:

FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY WSPÓŁPRACY. Strona Startowa: Baza Firm: FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY WSPÓŁPRACY Strona Startowa: Strona startowa Platformy Współpracy została ustawiona na dział aktualności. Znajdują się w nim informacje adresowane do przedsiębiorców działających

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla promotorów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania promotora pracy

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC INSTRUKCJA dla opiekunów SKC 1 Spis treści Wstęp...3 Logowanie się do systemu...4 Poczta...5 Strona...6 Aktualności...7 Dodawanie zdjęć do aktualności...7 Galerie...8 Dodawanie zdjęć do galerii...9 Pliki...10

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. ZDJĘĆ DODAWANIE INFORMACJI EDYCJA

Instrukcja. Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. ZDJĘĆ DODAWANIE INFORMACJI EDYCJA 1 Instrukcja Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. REJESTRACJA DODAWANIE INFORMACJI DODAWANIE ZDJĘĆ EDYCJA 2 KROK 1. Jak zarejestrować się na Kardiowizyta.pl? 1. Wejdź na stronę www.kardiowizyta.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA Logowanie do aplikacji... 2 Moje konto... 2 Pracownicy... 2 Grupy (podzakładka Pracownicy)... 5 Oferta dla Ciebie... 7 Kupione książki... 9 Oferta strony głównej (podzakładka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl

Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl Spis treści: I. Logowanie II. Menu konta SAS III. Konto IV. Użytkownicy V. Dokumenty VI. Ustawienia VII. Pomoc i Kontrakt

Bardziej szczegółowo

Portal zarządzania Version 7.5

Portal zarządzania Version 7.5 Portal zarządzania Version 7.5 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA Wersja: 29.8.2017 Spis treści 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu...3 2 Informacje o portalu zarządzania...3 2.1 Konta i jednostki... 3

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

Wikispaces materiały szkoleniowe

Wikispaces materiały szkoleniowe Wikispaces materiały szkoleniowe Wstęp Wikispaces jest ogólnie dostępnym narzędziem do tworzenia własnych stron internetowych. Zastosowanie stron internetowych tworzonych przy pomocy wikispaces to na przykład:

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel S Y S T E M B A D A Ń A N K I E T O W Y C H wersja 1.0 uj cm, 31-034 Kraków tel. 12 422 99 63 Opis konfiguracji Tworzenie ankiety rozpoczynamy ikoną znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Ilustracja

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE. www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL

REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE. www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL REJESTRACJA Aby zostać Redaktorem portalu i mieć możliwość publikacji swoich artykułów należy wykonać krok 1 REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Seweryn Wyszyński Spis treści 1. Logowanie do platformy... 2 2. Strona główna... 4 3. Ustawienia profilu użytkownika... 5 4. Dostęp do kursów na platformie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Moduł II: Uczeń Wersja 1.0 styczeń 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl

Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Materiały poufne, przeznaczone wyłącznie dla UASA. Plagiat.pl 2010 Strona 1 I. Logowanie Aby zalogować się jako Uczelniany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe informacje o programie

1 Podstawowe informacje o programie 1 Podstawowe informacje o programie 1.1 Przeznaczenie programu Program Folder został napisany w celu usprawnienia procesu rozpatrywania i archiwizowania dokumentacji technicznej, a także umożliwienia łatwego

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników

Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników Spis treści 1. Wstęp... 2. Dostęp do Portalu Wymiany Wiedzy... 2.1. Główna strona projektu... 2.2. Główna strona portalu... 3. Rejestracja na Portalu

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa MWSLiT

Platforma e-learningowa MWSLiT Platforma e-learningowa MWSLiT Instrukcja dla prowadzących 1. Informacje ogólne Aby korzystać z platformy e-learningowej, należy posiadać indywidualne konto, które tworzy administrator. Wszystkie niezbędne

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P L AT F O R M Y E N E R G I A S P O Ł E C Z N A. Spis treści

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P L AT F O R M Y E N E R G I A S P O Ł E C Z N A. Spis treści Spis treści 1.Logowanie do systemu e-learningowego... 3 2.Jak wybrać kurs w systemie e-learningowym?... 5 3.Omówienie typów testów... 8 4. Omówienie testów końcowych... 10 5.Jak korzystać z czatu?... 11

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO Spis treści Charakterystyka modułu... 3 Zakres funkcjonalny... 3 Schemat funkcji dostępnych w Portalu Dostawcy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PORTAL KLIENTA I OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ.V01. VULCAN Innowacji

PORTAL KLIENTA I OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ.V01. VULCAN Innowacji PORTAL KLIENTA I OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ.V01 VULCAN Innowacji Streszczenie Dokument zawiera instrukcję opisującą Portal Klienta, za pomocą którego Użytkownik może przekazać zgłoszenie do Centrum Obsługi Klienta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET

Pierwsze logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET System Uczniowie Optivum NET materiały dodatkowe 1 Pierwsze logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET Ćwiczenie 1. Tworzenie hasła dostępu do systemu Uczniowie Optivum NET Jeśli Twoje dane, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja administratora podmiotu potwierdzającego profil zaufany wersja 7.0 SPIS TREŚCI. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania 1 Spis treści Omówienie funkcjonalności w panelu Beneficjenta...3 Strona główna...4 Proces rejestracji i logowania...5 Ponowne wysłanie linku aktywacyjnego...6

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa

Dokumentacja użytkowa 1 Dokumentacja użytkowa 2 Spis treści 1. Ekran wprowadzenia do aplikacji. 3 2. Rejestracja i logowanie 4 2.1. Ekran logowania do aplikacji 4 2.2. Ekran przypomnienia hasła 5 2.3. Ekran rejestracji 6 3.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA DLA RODZICA

DZIENNIK ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA DLA RODZICA DZIENNIK ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA DLA RODZICA 1. BEZPIECZEŃSTWO Po wpisaniu adresu dziennika (https://iuczniowie.progman.pl) lub wybraniu przycisku na stronie internetowej szkoły www.gimnazjum60.pl proszę

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1.Ustawienia firmy 2.2.Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy

Bardziej szczegółowo

Budowanie listy Odbiorców

Budowanie listy Odbiorców Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Budowanie listy

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe informacje 2. 2 Tworzenie gry Rejestracja do gry Lista gier 7. 4 Gry Archiwalne 8. 5 Lista Graczy 9

1 Podstawowe informacje 2. 2 Tworzenie gry Rejestracja do gry Lista gier 7. 4 Gry Archiwalne 8. 5 Lista Graczy 9 I n s t r u k c j a k o r z y s t a n i a z P a n e l u N a u c z y c i e l a H o t e l S t a r s 1 S t y c z n i a 2 0 1 4 S p i s t r e ś c i 1 Podstawowe informacje 2 2 Tworzenie gry 4 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik dla partnerów

Skrócony podręcznik dla partnerów Skrócony podręcznik dla partnerów Zapraszamy Dziękujemy za wybranie usługi GFI MAX MailProtection (dawniej Katharion ). Firma GFI będąca liderem walki ze spamem dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom

Bardziej szczegółowo