Portal Licytacyjny Krajowej Rady Komorniczej Instrukcja obsługi dla użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Portal Licytacyjny Krajowej Rady Komorniczej Instrukcja obsługi dla użytkownika"

Transkrypt

1 Portal Licytacyjny Krajowej Rady Komorniczej Instrukcja obsługi dla użytkownika Dokument przygotowany przez zespół Currenda IT Solutions Wersja dokumentu: 1.5 Wersja systemu PLKRK:

2 Metryka dokumentu Wersja Data modyfikacji Opis Osoba wprowadzająca zmiany Zaznaczanie zmian Dodanie nowych rozdziałów M. Grześ NIE Dodanie komentarzy oraz zdjęć z wersji alfa M. Grześ NIE Uzupełnienie treści oraz obrazów W. Jastrzemski NIE Aktualizacja treści i obrazów W. Jastrzemski NIE Aktualizacja treści i obrazów W. Jastrzemski NIE Aktualizacja treści M. Kreft NIE Aktualizacja treści R.Kaczor NIE

3 SPIS TREŚCI 1 Wstęp Cel dokumentu Powiązane dokumenty Zakres dokumentu Odniesienie do standardów Informacje podstawowe Wymagania systemowe Zakres funkcjonalności Budowa interfejsu Uruchomienie programu Wyszukiwanie licytacji Ustalenie listy powiadomień Zgłoszenia serwisowe Spis rysunków Spis tabel Zespół Currenda IT Solutions Wersja 3.0 Strona 3/20

4 1 WSTĘP Dokument przeznaczony jest dla użytkowników aplikacji Portalu Licytacyjnego wytwarzanego przez firmę Currenda Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. Portal Licytacyjny umożliwia przeglądanie obwieszczonych licytacji przez komorników. 1.1 CEL DOKUMENTU Celem dokumentu jest opisanie funkcjonalności oraz obsługi aplikacji Portalu Licytacyjnego. 1.2 POWIĄZANE DOKUMENTY Brak. 1.3 ZAKRES DOKUMENTU Dokument zawiera następujące główne sekcje: - Informacje podstawowe - Wyszukiwanie licytacji - Ustalenie listy powiadomień - Zgłoszenia serwisowe W rozdziale Informacje podstawowe został omówiony proces uruchomienia aplikacji jak również budowa interfejsu. Kolejny rozdział Wyszukiwanie licytacji omawia proces wyszukiwania licytacji z konkretnymi kryteriami. W rozdziale Ustalenie listy powiadomień opisano możliwość rejestracji subskrypcji. Rozdział Zgłoszenia serwisowe przedstawia możliwość wysłania zgłoszenia serwisowego do administratora systemu. 1.4 ODNIESIENIE DO STANDARDÓW Układ dokumentu opracowano w oparciu o wewnętrzne standardy firmy Currenda Sp. z o.o. Zespół Currenda IT Solutions Wersja 3.0 Strona 4/20

5 2 INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1 WYMAGANIA SYSTEMOWE Do poprawnego działania programu stacje robocze powinny spełniać minimalne wymogi opisane poniżej. Wymagania dla stacji roboczych - Minimalne Optymalne Przeglądarka internetowa Internet Explorer 8 Internet Explorer 9 Procesor 1 Ghz 2 Ghz Pamięć 1024MB RAM 2048MB RAM Rozdzielczość monitora 1024x x1080 Inne stacja robocza musi być członkiem domeny Tab. 1. Wymagania systemowe dla stacji roboczych 2.2 ZAKRES FUNKCJONALNOŚCI Funkcjonalności aplikacji Portalu Licytacyjnego: Wyszukiwanie licytacji Ustalenie listy powiadomień Wysyłanie zgłoszeń serwisowych 2.3 BUDOWA INTERFEJSU Po rozwinięciu opcji Strefa dla komorników sądowych pojawi się menu główne aplikacji Portalu Licytacyjnego, które składa się z następujących sekcji: Logowanie wyświetla formularz logowania do aplikacji (dostępne tylko dla komorników posiadających konto w portalu). Rejestracja wyświetla formularz rejestracji konta użytkownika aplikacji (dostępne tylko dla komorników). Reset hasła wyświetla formularz zmiany hasła dostępu do aplikacji (dostępne tylko dla komorników posiadających konto w portalu). Zespół Currenda IT Solutions Wersja 3.0 Strona 5/20

6 głównej. Główna wyświetla stronę główną aplikacji Portalu Licytacyjnego Rys. 1. Ekran strony Rys. 1. Ekran strony głównej Na stronie głównej dostępna jest wyszukiwarka obwieszczeń. Aby wyniki zostały wyświetlone, należy wypełnić jedno z czterech dostępnych pól: Typ mienia Kategoria Zespół Currenda IT Solutions Wersja 3.0 Strona 6/20

7 Województwo Miasto W przypadku nie wypełnienia wymaganych danych, użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem: Przynajmniej jedno z pól: typ mienia, kategoria, województwo, miasto, musi zostać wypełnione. Wyszukiwanie rozpocznie się po wyborze przycisku Wyszukaj Wyszukaj wyświetla formularz zaawansowanego wyszukiwania licytacji o zadanych kryteriach Rys. 2. Ekran wyszukiwania licytacji. Opis wyszukiwania został zawarty w rozdziale 3 Wyszukiwanie licytacji. Zespół Currenda IT Solutions Wersja 3.0 Strona 7/20

8 Rys. 2. Ekran wyszukiwania licytacji Subskrypcja wyświetla formularz rejestracji subskrypcji Rys. 3. Ekran rejestracji subskrypcji. Opis rejestracji newslettera został zawarty w rozdziale 4 Ustalenie listy powiadomień. Zespół Currenda IT Solutions Wersja 3.0 Strona 8/20

9 Rys. 3. Ekran rejestracji subskrypcji Kontakt wyświetla formularz zgłoszenia serwisowego Rys. 4. Ekran formularza zgłoszenia serwisowego. Opis wysyłania zgłoszenia został zawarty w rozdziale 5 Zgłoszenia serwisowe. Zespół Currenda IT Solutions Wersja 3.0 Strona 9/20

10 Rys. 4. Ekran formularza zgłoszenia serwisowego Po lewej stronie głównego okna aplikacji znajdują się: Wszystkie nieruchomości wyświetlenie wszystkich licytacji z wybranej kategorii z Rys. 5. Ekran panelu kategorii licytacji - nieruchomości Rys. 5. Ekran panelu kategorii licytacji - nieruchomości Wszystkie ruchomości wyświetlenie wszystkich licytacji z wybranej kategorii z Rys. 6. Ekran panelu kategorii licytacji ruchomości Zespół Currenda IT Solutions Wersja 3.0 Strona 10/20

11 Rys. 6. Ekran panelu kategorii licytacji ruchomości Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego umożliwia wyświetlenie obieszczeń związanych z postanowieniem art KPC oraz KPC Egzekucja ze statków morskich umożliwia wyświetlenie obwieszczeń związanych z egzekucją ze statków morskich Dokumenty do pobrania oraz Linki umożliwia pobranie dokumentów oraz przejście do stron związanych z Portalem Licytacyjnym Rys. 7. Ekran panelu - dokumenty i linki Rys. 7. Ekran panelu - dokumenty i linki W stopce głównej strony znajdują się dane kontaktowe Krajowej Rady Komorniczej oraz odnośnik do strony internetowej Rys. 8. Ekran stopki. Zespół Currenda IT Solutions Wersja 3.0 Strona 11/20

12 Rys. 8. Ekran stopki Regulamin wyświetla regulamin aplikacji Portalu Licytacyjnego Rys. 9. Ekran regulaminu aplikacji. Rys. 9. Ekran regulaminu aplikacji 2.4 URUCHOMIENIE PROGRAMU Aby uruchomić aplikację Portalu Licytacyjnego należy włączyć przeglądarkę internetową Internet Explorer poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na skrócie na pulpicie Rys. 10. Ikona przeglądarki internetowej Internet Explorer. Rys. 10. Ikona przeglądarki internetowej Internet Explorer Zespół Currenda IT Solutions Wersja 3.0 Strona 12/20

13 Następnie należy w Rys. 11. Ekran przeglądarki internetowej Internet Explorer wpisać adres aplikacji Portalu Licytacyjnego w pole 1 i wcisnąć klawisz klawiatury Enter lub kliknąć przycisk strzałki 2. Rys. 11. Ekran przeglądarki internetowej Internet Explorer Pojawi się Rys. 12. Ekran główny aplikacji Portalu Licytacyjnego. Rys. 12. Ekran główny aplikacji Portalu Licytacyjnego Zespół Currenda IT Solutions Wersja 3.0 Strona 13/20

14 3 WYSZUKIWANIE LICYTACJI Aby wyszukać licytacje należy kliknąć Wyszukaj w Rys. 12. Ekran główny aplikacji Portalu Licytacyjnego. Pojawi się Rys. 13. Ekran wyszukiwania licytacji. Rys. 13. Ekran wyszukiwania licytacji Wyszukiwanie licytacji odbywa się wg następujących kryteriów: Typ mienia Kategoria Zespół Currenda IT Solutions Wersja 3.0 Strona 14/20

15 Miasto Województwo Data licytacji Tagi Cena wywoławcza Liczba licytowanych przedmiotów Kancelaria wystawiająca licytację Sąd rejonowy do którego przynależy kancelaria komornicza Data publikacji obwieszczenia (od - do) Data rozpoczęcia licytacji (od - do) Suma oszacowania Czy przedmiot podlega podatkowi VAT (tak, nie, nieważne) Typ licytacji (pierwsza, druga, obie) Aby wyszukać licytacje wymagane jest wybranie, co najmniej jednego kryterium umieszczonego w szarej ramce (typ mienia, kategoria, województwo, miasto). Po wprowadzeniu kryterium w celu wyszukania licytacji należy kliknąć przycisk Wyszukaj. Aplikacja wyświetli wszystkie licytacje spełniające uzupełnione kryteria Rys. 14. Ekran z listą wyszukanych licytacji. Rys. 14. Ekran z listą wyszukanych licytacji Aby podejrzeć szczegóły licytacji należy przy odpowiedniej pozycji kliknąć przycisk Więcej Aplikacja wyświetli Rys. 15. Ekran szczegółów licytacji. Zespół Currenda IT Solutions Wersja 3.0 Strona 15/20

16 Rys. 15. Ekran szczegółów licytacji Licytacje będące nieruchomościami posiadają dodatkowo mapkę umieszczoną pod obwieszczeniem pokazującą adres nieruchomości za pomocą znacznikia 1 - Rys. 16. Mapa z zaznaczoną lokazacją nieruchomości. Rys. 16. Mapa z zaznaczoną lokazacją nieruchomości Zespół Currenda IT Solutions Wersja 3.0 Strona 16/20

17 4 USTALENIE LISTY POWIADOMIEŃ Aplikacja portalu licytacyjnego umożliwia zarejestrowanie subskrypcji. Po jej utworzeniu użytkownik dostaje maila na wskazany adres w częstotliwości jednej wiadomości na dzień. Aby ustalić listę powiadomień należy w Rys. 12. Ekran główny aplikacji Portalu Licytacyjnego kliknąć przycisk Subskrypcja. Aplikacja wyświetli Rys. 17. Ekran dodawania subskrypcji, w którym należy uzupełnić adres mailowy, na który będą przychodziły informacje na temat licytacji. Należy również zaznaczyć województwa oraz kategorie, z których użytkownik będzie dostawał powiadomienia. Po zakończeniu wyboru i uzupełnieniu adresu należy uzupełnić pole tekstowe rozpoznanym słowem z systemu zabezpieczającego Captcha po czym należy kliknąć przycisk Zapisz. Rys. 17. Ekran dodawania subskrypcji Aplikacja wyświetli Rys. 18. Ekran potwierdzenia listy powiadomień oraz wyśle na podany adres mailowy link aktywujący, po którego kliknięciu subskrypcja zostanie aktywowana. Rys. 18. Ekran potwierdzenia listy powiadomień Zespół Currenda IT Solutions Wersja 3.0 Strona 17/20

18 5 ZGŁOSZENIA SERWISOWE Aby wysłać zgłoszenie serwisowe należy w Rys. 12. Ekran główny aplikacji Portalu Licytacyjnego kliknąć przycisk Kontakt. Pojawi się Rys. 19. Ekran formularza zgłoszenia serwisowego, w którym należy uzupełnić temat zgłoszenia, treść oraz opcjonalnie podać adres mailowy, na który administrator może odesłać odpowiedź. Po wypełnieniu formularza należy uzupełnić pole tekstowe rozpoznanym słowem z systemu zabezpieczającego Captcha, po czym należy kliknąć przycisk Wyślij. Rys. 19. Ekran formularza zgłoszenia serwisowego Aplikacja wyświetli Rys. 20. Ekran portalu z komunikatem po wysłaniu zgłoszenia. Rys. 20. Ekran portalu z komunikatem po wysłaniu zgłoszenia Zespół Currenda IT Solutions Wersja 3.0 Strona 18/20

19 6 SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Ekran strony głównej... 6 Rys. 2. Ekran wyszukiwania licytacji... 8 Rys. 3. Ekran rejestracji subskrypcji... 9 Rys. 4. Ekran formularza zgłoszenia serwisowego Rys. 5. Ekran panelu kategorii licytacji - nieruchomości Rys. 6. Ekran panelu kategorii licytacji ruchomości Rys. 7. Ekran panelu - dokumenty i linki Rys. 8. Ekran stopki Rys. 9. Ekran regulaminu aplikacji Rys. 10. Ikona przeglądarki internetowej Internet Explorer Rys. 11. Ekran przeglądarki internetowej Internet Explorer Rys. 12. Ekran główny aplikacji Portalu Licytacyjnego Rys. 13. Ekran wyszukiwania licytacji Rys. 14. Ekran z listą wyszukanych licytacji Rys. 15. Ekran szczegółów licytacji Rys. 16. Mapa z zaznaczoną lokazacją nieruchomości Rys. 17. Ekran dodawania subskrypcji Rys. 18. Ekran potwierdzenia listy powiadomień Rys. 19. Ekran formularza zgłoszenia serwisowego Rys. 20. Ekran portalu z komunikatem po wysłaniu zgłoszenia Zespół Currenda IT Solutions Wersja 3.0 Strona 19/20

20 7 SPIS TABEL Tab. 1. Wymagania systemowe dla stacji roboczych... 5 Zespół Currenda IT Solutions Wersja 3.0 Strona 20/20

Portal Licytacyjny Krajowej Rady Komorniczej Instrukcja obsługi dla komorników

Portal Licytacyjny Krajowej Rady Komorniczej Instrukcja obsługi dla komorników Portal Licytacyjny Krajowej Rady Komorniczej Instrukcja obsługi dla komorników Dokument przygotowany przez zespół Currenda IT Solutions Wersja dokumentu: 1.5 Wersja systemu PLKRK: 3.0.15 Metryka dokumentu

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla zalogowanego użytkownika systemu (beneficjenta)

Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla zalogowanego użytkownika systemu (beneficjenta) Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla zalogowanego użytkownika systemu (beneficjenta) 1 z 24 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. WYMAGANIA TECHNICZNE... 3 2. KONTO

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

mobi-id Sp. z o.o. Podręcznik użytkownika dla systemu mobi-nfc mobi-nfc wersja 1.4.0.

mobi-id Sp. z o.o. Podręcznik użytkownika dla systemu mobi-nfc mobi-nfc wersja 1.4.0. mobi-id Sp. z o.o. Podręcznik użytkownika dla systemu mobi-nfc mobi-nfc wersja 1.4.0. Instrukcja użytkownika: Obsługa konta na platformie online oraz za pomocą aplikacji mobilnej z plug-inem użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika systemu - Instytucje

Podręcznik użytkownika systemu - Instytucje Elektroniczna Deklaracja Informacji o Mieszaninach Podręcznik użytkownika systemu - Instytucje Wprowadzenie do pracy Data dokumentu 02-2012 Przygotowany dla Biuro do spraw Substancji Chemicznych Autor

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika aplikacji Obsługi Zapytań Zewnętrznych (OZZ)

Podręcznik użytkownika aplikacji Obsługi Zapytań Zewnętrznych (OZZ) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI OBSŁUGI ZAPYTAŃ ZEWNĘTRZNYCH (OZZ) Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 1 z 74 Metryka dokumentu Cel dokumentu Otrzymują

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Aplikacja: Monitoring losów absolwentów

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Aplikacja: Monitoring losów absolwentów INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Aplikacja: Monitoring losów absolwentów Data przygotowania: 20.09.2013 PI Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU WEB SIBIG 2.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU WEB SIBIG 2.0 Warszawa, 2014-03-27 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU WEB SIBIG 2.0 (V.1.4) Instrukcja Użytkownika systemu WEB SIBIG 2.0 Strona 2 z 152 SPIS TREŚCI Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 5 2. Wymagania

Bardziej szczegółowo

IPU. Podręcznik administratora i urzędnika Wersja 1.4. Siemens Sp. z o.o. 1

IPU. Podręcznik administratora i urzędnika Wersja 1.4. Siemens Sp. z o.o. 1 IPU Podręcznik administratora i urzędnika Wersja 1.4 Siemens Sp. z o.o. 1 Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp... 4 1.1 Informacje ogólne... 4 1.2 Logowanie... 4 2 Funkcjonalności Administratora... 5 2.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL Warszawa, 2014-05-30 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL (V.1.6.1) Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 2 z 148 SPIS TREŚCI Spis treści...2 1. Wstęp...6 2. Wymagania systemowe...6 3. Słownik...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu

Instrukcja obsługi systemu Instrukcja obsługi systemu Centralny Rejestr Umów UM Wersja 1.19 (wrzesień 2015) BI IV WSIW Jerzy Nowak Warszawa, 25 września 2015 r. Spis treści 1. Wstęp formalny 3 1.1. Identyfikacja dokumentu 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE INSTRUKCJ UŻYTKOWNIK REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE Spis treści 1 Rejestracja i logowanie... 2 2 Publikowanie karty usługi... 8 3 Zatwierdzanie formularza Karty usługi... 21 4 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów System Elektronicznego Obiegu Dokumentów Podstawowa ZSZO Strona 1 z 27 Spis treści Spis treści 2 1. Podstawy systemu 3 1.1. Logowanie do systemu 3 1.2. Nawigacja 7 1.2.1. Listy 8 1.2.2. Formularz 12 1.2.3.

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learning Dokumentacja użytkownika Pracownik

Platforma e-learning Dokumentacja użytkownika Pracownik Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Decyzji nr UDA- RPPD.04.01.00-20-002/11-00

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika i Administratora. aplikacji. Biblioteka zasobów

Dokumentacja Użytkownika i Administratora. aplikacji. Biblioteka zasobów Dokumentacja Użytkownika i Administratora aplikacji Biblioteka zasobów aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 57 Spis Treści Wstęp... 6 Minimalne wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Platforma zaopatrzeniowa b2b24.pl Podręcznik użytkownika. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. b2b24.pl

Platforma zaopatrzeniowa b2b24.pl Podręcznik użytkownika. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. b2b24.pl Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki b2b24.pl Platforma zaopatrzeniowa dla przedsiębiorstw Strona 1 z 35 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. B2B24.PL... 3 2.1. STRONA GŁÓWNA... 3 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny dostęp do CEPiK uzyskanie dostępu i współpraca z Komornikiem SQL (cz. 2)

Elektroniczny dostęp do CEPiK uzyskanie dostępu i współpraca z Komornikiem SQL (cz. 2) l i s t o pa d 2 0 1 0 K o m o r n i k S Q L 75 Elektroniczny dostęp do CEPiK uzyskanie dostępu i współpraca z Komornikiem SQL (cz. 2) Wstęp W poprzedniej części artykułu opisana została procedura uzyskania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Trampolina do Sukcesu

Aplikacja Trampolina do Sukcesu Aplikacja Trampolina do Sukcesu opracowanie Spis treści Wstęp 5 Wstęp / Wymagania sprzętowe 6 Logowanie 7 Logowanie do aplikacji / reset hasła 8 Logowanie 8 Logowanie 8 Resetowanie hasła 9 Restowanie hasła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping Instrukcja obsługi aplikacji FedEx Domestic Shipping Uwagi Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i może zostać zmieniony przez FedEx Express Polska Sp. z o.o. w każdym czasie bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA GALACTICA VIRGO FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA I. INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 I.1. Logowanie do systemu... 4 I.2. Budowa okienka... 4 I.2.1. Pasek górnego menu okna...5 I.2.2. Lista i jej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja do systemu zarządzania treścią serwisu Olesno.pl

Dokumentacja do systemu zarządzania treścią serwisu Olesno.pl Dokumentacja do systemu zarządzania treścią serwisu Olesno.pl Zawartość Wstęp...3 Główny interfejs systemu zarządzania treścią...3 1. Dokumenty...4 1.1. Dodaj nowy dokument:...4 1.2. Lista dokumentów:...7

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie...3 Menu Główne...4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy...7 Kredyty...8 Dodanie nowego konta dla Firmy...9 Lista Firm...11 Baza kontrahentów...13 Import Kontrahentów dla Firmy (3)...14

Bardziej szczegółowo

AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE ibok

AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE ibok AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE ibok Aby rozpocząć korzystanie z Internetowego Biura Obsługi Klienta (ibok), należy wpisać w oknie przeglądarki adres, pod którym jest ono dostępne. Po załadowaniu strony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A.

Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A. Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A. Spis treści Wstęp... 3 1. Strona główna... 3 2. Profil... 10 2.1. Oferta dla Ciebie... 11 2.2. Szablony zamówień... 12 2.3. Zarządzaj profilem...

Bardziej szczegółowo