SB Podręcznik Użytkownika. Szybki dostęp do Internetu. SURFboard R Cable Modem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SB4100 - Podręcznik Użytkownika. Szybki dostęp do Internetu. SURFboard R Cable Modem"

Transkrypt

1 SB Podręcznik Użytkownika Szybki dostęp do Internetu SURFboard R Cable Modem

2 Właściwe przepisy Certyfikat Radiowo-Telewizyjny dla Urządzenia Klasy 'B' wydany przez Federalną Komisję Telekomunikacji (FCC). Niniejsze urządzenie zostało poddane testom, w wyniku których stwierdzono, iż odpowiada ono wymogom stawianym urządzeniom cyfrowym Klasy B zgodnie z postanowieniami Rozdziału 15 Przepisów FCC. Spełnienie tych wymogów jest gwarancją ochrony przed występowaniem zakłóceń w sieci domowej. Urządzenie wytwarza, pobiera i może emitować fale radiowe i, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może wywoływać zakłócenia w działaniu sprzętu radiowego. Nie udziela się jednak gwarancji, iż zakłócenia nie wystąpią w wypadku instalacji w danym miejscu. Jeśli urządzenie wywołuje zakłócenia w działaniu sprzętu radiowo-telewizyjnego, które mogą zostać określone na podstawie włączenia i wyłączenia urządzenia, użytkownik może podjąć próbę wyeliminowania zakłóceń poprzez:! zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem, którego praca jest zakłócana,! podłączenie urządzenia do obwodu innego niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. Pomocną może okazać się również broszura przygotowana przez Federalną Komisję Telekomunikacji (FCC): How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems Stock No , U.S. Government Printing Office Washington, DC Wszelkie zmiany i modyfikacje wprowadzone do urządzenia, które nie zostaną oficjalnie zatwierdzone przez odpowiednie władze, mogą spowodować cofnięcie zezwolenia na użytkowanie urządzenia.

3 Zgodność urządzenia z wymogami FCC została stwierdzona w na podstawie testów i prób, które obejmowały również sprawdzenie działania przewodu łączącego elementy systemu, dostarczonego wraz z urządzeniem. Zgodnie z przepisami FCC, użytkownik zobowiązany jest do używania oryginalnego przewodu i zainstalowania go w sposób odpowiedni. Do podłączenia do sieci używane mogą być różne typy przewodów. Należy używać przewodów zasilających, które spełniają wymogi bezpieczeństwa określone dla danego produktu w danym kraju. Oświadczenie o zgodności Zgodnie z 47CFR, Część 2 i 15 dla Komputerów Osobistych i Urządzeń Peryferyjnych Klasy B; i/lub Płyt Głównych oraz Urządzeń Zasilających Komputerów Osobistych Klasy B, Motorola BCS, z siedzibą przy 6450 Sequence Drive, San Diego, CA 92121, USA, tel niniejszym oświadcza, że niniejsze urządzenie jest urządzeniem cyfrowym Klasy B i odpowiada wymogom 47CFR, Część 2 i 15 Przepisów FCC. Każde urządzenie dostępne na rynku jest identyczne względem jednostki próbnej poddanej testom, w wyniku których stwierdzona została jego zgodność z normami. Prowadzona dokumentacja, potwierdza zgodność produkowanych urządzeń z normami w ramach dopuszczalnych odstępstw na podstawie statystycznych prób i testów prowadzonych zgodnie z 47CFR, paragraf Urządzenie odporne jest na wszelkie zakłócenia łącznie z zakłóceniami mogącymi wywołać niezamierzone działanie urządzenia. Wyżej wymieniony Producent odpowiedzialny jest za zapewnienie zgodności z normami 47CFR, paragrafy do Dopuszczenie na rynek kanadyjski Niniejsze urządzenie cyfrowe Klasy B spełnia wszelkie wymogi stawiane w Kanadyjskich Przepisach o Urządzeniach Wywołujących Zakłócenia. Cet appareil numérique de la classe B respects toutes les exigences du Rčglement sur le matériel brouilleur du Canada.

4 Ostrzeżenie ABY UNIKNĄĆ POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI. Uwaga ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM NIE PODŁĄCZAĆ WTYCZKI DO PRZEDŁUŻACZA, ROZGAŁĘZIACZA LUB INNEGO TYPU GNIAZDKA JEŚLI BOLCE WTYCZKI POZOSTAJĄ ODSŁONIĘTE. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE NAPRAW PRZEZNACZONE SĄ TYLKO DLA WYKWALIFIKOWANEGO PERSONELU. W CELU ZMNIEJSZENIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE NALEŻY WYKONYWAĆ ŻADNYCH NAPRAW OPRÓCZ TYCH ZALECANYCH W INSTRUKCJACH DOTYCZĄCYCH INSTALACJI I USUWANIA USTEREK. CZYNNOŚCI SERWISOWE I NAPRAWCZE MOŻE WYKONYWAĆ TYLKO WYKWALIFIKOWANY PERSONEL. Naprawy Jeśli zachodzi konieczność dokonania napraw należy zwrócić Produkt sprzedawcy (z oprogramowaniem, poszczególnymi elementami, dokumentacją i innymi materiałami zawartymi w pakiecie) wraz z dowodem zakupu.

5 Copyright Motorola Inc., Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania całości lub części niniejszej publikacji w jakiejkolwiek formie oraz jej używania w celu opracowania publikacji pochodnych (np. tłumaczeń, przekształceń lub adaptacji) bez pisemnej zgody Motorola, Inc. Motorola, Inc. zastrzega prawo do wprowadzania zmian w niniejszej publikacji bez konieczności powiadamiania o takich zmianach. Motorola, Inc. udostępnia niniejszą instrukcję bez udzielania gwarancji w jakiejkolwiek formie, zarówno gwarancji udzielanej na piśmie jak i wszelkich gwarancji domyślnych, obejmujących, ale nie ograniczonych do domyślnych gwarancji dotyczących przydatności niniejszego urządzenia do danego celu. Motorola, Inc. może wprowadzić ulepszenia i zmiany do produktów opisanych w niniejszej instrukcji w dowolnym czasie. Motorola, logo ze stylizowaną literą M oraz SURFboard są zastrzeżonymi znakami handlowymi a logo SURFboard jest znakiem handlowym Motorola, Inc. Macintosh jest zastrzeżoną nazwą handlową Apple Corporation. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi nazwami handlowymi Microsoft Corporation. Netscape jest zastrzeżoną nazwą handlową Netscape Communications Corporation. QuickTime i logo QuickTime są zastrzeżonymi znakami handlowymi Apple Computer, Inc. UNI jest zastrzeżoną nazwą handlową Open Group. Zrzuty ekranowe Windows prezentowane są za zgodą Microsoft Corporation.

6 Spis treści Wprowadzenie Panel górny i przedni Panel tylny Niezbędne środki ostrożności Wymagania sprzętowe Instalacja i konfiguracja Instalacja i konfiguracja Podłączenie przewodów i uruchomienie przez użytkownika indywidualnego Instalacja sterownika USB dla Windows Instalacja sterownika USB dla Windows 2000 i Me Konfigurowanie protokołu TCP/IP w Windows 95, 98 i Me Konfigurowanie protokołu TCP/IP w Windows Weryfikacja adresu IP w Windows 95, 98 i Me Weryfikacja adresu IP w Windows Podłączenie przewodów przez użytkowników grupowych i

7 Spis treści (cd. z poprzedniej strony) Usuwanie usterek Problemy i porady Usuwanie Urz ądzenia SB410 0 z systemu Windows Usuwanie Urzadzenia SB4100 z systemu Windows 2000 i Windows Me Jak uzyska ć dalsze informacje? Licencyjna Oprogramowania ii

8 Łatwiej!* Zawsze połączony Szybciej!** Do 100 razy szybszy niż modem telefoniczny Lepiej!*** Wysokiej jakości urządzenie zapewniające dostęp do Internetu Po prostu otwórz okno przeglądarki i surfuj! Gratulacje, nabyli wła śnie Pa ństwo nowoczesny modem kablowy SB4100! Jest to modem zapewniający dużą szybkość połączeń z możliwością uaktualniania wersji oprogramowania i wprowadzania rozszerzeń sprzętowych. Umożliwi on Państwu podłączenie komputera domowego lub tego, z którego korzystają Państwo w pracy, do sieci zgodnej ze standardem DOCSIS. Modem SB4100 umożliwia wysyłanie i odbiór danych przy prędkościach transmisji znacznie większych niż te osiągane przez tradycyjne modemy telefoniczne lub łącza ISDN. Umożliwia on niezwykle szybki dostęp do Internetu i innych usług sieciowych. Nowy port uniwersalnej magistrali szeregowej (USB) umo żliwia bezpośrednie podłączenie modemu do komputerów wyposażonych w USB. Standardowe połączenie Ethernetowe umożliwia dostęp do sieci użytkownikom indywidualnym i grupowym. W przeciwieństwie do modemu telefonicznego, SB4100 jest zawsze podłączony do sieci. Wystarczy tylko otworzyć okno przeglądarki i już można surfować. * W przeciwieństwie do analogowych modemów telefonicznych i łączy ISDN, modem SB4100 umożliwia sta łe po łączenie z siecią. ** Rzeczywista prędkość dostępu może się wahać. Na prędkość pobierania danych wpływa wiele czynników sieciowych i innych. *** SURFboard produkowany jest przez firmę z ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniem w dziedzinie telewizji kablowej. 1

9 Panel górny i przedni Przycisk Standby s łu ży do zawieszenia po łączenia internetowego. 5 wskaźników na panelu przednim służy do wyświetlania informacji na temat zasilania, statusu połączenia i błędów. Pozycja 1 Przycisk STANDBY (Standby Switch) 2 Dioda zasilania (Power LED) 3 Dioda odbioru (Receive LED) 4 Dioda wysyłania (Send LED) Opis Wcisnąć przycisk aby przełączyć porty Ethernetu i USB modemu SB4100 w stan oczekiwania. Po wci śnięciu przycisku następuje przerwanie transmisji danych. Wcisnąć przycisk ponownie aby uruchomić przesyłanie danych. Przycisk STANDBY zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo transmisji danych. Przy włączonym przycisku STANDBY, wyłączone są wszystkie inne wskaźniki. Migający wskaźnik oznacza przeprowadzanie testu diagnostycznego przy uruchamianiu urządzenia. Dioda świecąca światłem stałym oznacza, że SB4100 jest podłączony do sieci elektrycznej. Migający wska źnik oznacza próbę uzyskania połączenia. Dioda świec ąca świat łem sta łym oznacza, że SB4100 uzyska ł połączenie. Migający wskaźnik oznacza próbę uzyskania połączenia. Dioda świecąca światłem sta łym oznacza, że SB4100 uzyska ł po łączenie. 2

10 Panel górny i przedni Pozycja 5 Dioda połączenia (Online LED) 6 Stan aktywności (Activity) Opis Migający wskaźnik oznacza próbę określenia konfiguracji sieciowej dla celów połączenia z serwerem. Dioda świecąca światłem stałym oznacza, że SB4100 uzyska ł po łączenie sieciowe. Migający wskaźnik oznacza wysyłanie i odbieranie danych. Zgaśnięcie diody oznacza, że SB4100 nie wysyła lub nie odbiera danych. 3

11 Panel tylny Na panelu tylnym umieszczone zostały gniazda przewodów, wskaźniki stanu urządzenia oraz gniazdo przewodu zasilającego Pozycja Opis 1 LINK/ACT Dioda świecąca światłem stałym oznacza, że połączenie Ethernetowe jest aktywne. Wskaźnik migający oznacza transmisję danych. 2 Port ten jest gniazdem Ethernetowym służącym do transmisji danych pomiędzy komputerem a siecią Wskaźnik świeci światłem stałym przy połączeniu typu 100Base-T. Wskaźnik jest wyłączony przy połączeniu typu 10Base-T. 4 USB Port ten umożliwia bezpośrednie podłączenie modemu do komputerów z portem USB. 5 Przycisk reset. 6 CABLE Port ten służy do połączenia z dostawcą usług internetowych. 7 POWER Gniazdo zasilania. 4

12 Ekranowany przewód 10/100Base-T Ethernet CD-ROM z Instrukcją Obsługi modemu SB4100 Przewód zasilający Przewód USB Zanim rozpoczną Państwo instalację proszę sprawdzić czy w pakiecie otrzymali Państwo następujące akcesoria: Pozycja Przewód zasilający Jeden ekranowany przewód 10/100Base-T Ethernet Jeden przewód USB CD-ROM z Instrukcją Obsługi modemu SB4100 Do zestawu należy dokupić 75-omowy przewód koncentryczny z wtyczką typu F w celu podłączenia modemu do gniazda sieci kablowej. Jeśli do sieci kablowej podłączony jest już odbiornik telewizyjny, należy zastosować rozgałęźnik MHz w celu podłączenia zarówno odbiornika telewizyjnego jak i modemu SB4100..Kabel koncentryczny i rozgałęźnik RF dostępne są w sklepach ze sprzętem elektronicznym. 5 Opis Do podłączenia modemu SB4100 sieci elektrycznej (prąd zmienny). Do podłączenia do portu Ethernetowego. Do podłączenia do portu USB. Zawiera Instrukcję Obsługi oraz sterowniki USB niezbędne do obsługi portu USB.

13 Aby aktywować usługę należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych. W tym celu należy podać adres sterowania dostępem do nośnika (adres sterowania MAC - media access control - MAC). Adres ten umieszczony jest na etykiecie z kodem paskowym oznaczonej napisem HFC MAC ID znajdującej się na tylnym panelu modemu SB4101. Format tego adresu to: 00:20:40:xx:xx:xx lub 00:04:db:xx:xx:xx. Niezbędne środki ostrożności! Nie należy instalować modemu SB4100 jeśli w danym momencie istnieje mo żliwość wystąpienia burzy z piorunami. W celu uniknięcia uszkodzenia modemu SB4100 ładunkiem statycznym należy dotknąć gniazda przewodu koncentrycznego modemu, po tym jak modem został już podłączony do uziemionego gniazda sieci kablowej. Przy odłączaniu lub ponownym przyłączaniu przewodu USB lub przewodu Ethernetowego do modemu lub komputera zawsze najpierw należy dotknąć gniazda przewodu koncentrycznego modemu SB4100.! Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych umieszczonych w ściankach modemu SB4100. Mo że to doprowadzi ć do przegrzania się urz ądzenia.! Nie nale ży zdejmowa ć obudowy modemu SB4100. Wszelkie naprawy serwisowe należy zlecić lokalnemu dostawcy usług internetowych.! Przecierać modem czystą, suchą ściereczką. Nie używać płynów czyszczących i innych środków chemicznych. Nie spryskiwać modemu bezpośrednio środkami czyszczącymi. Nie używać sprężonego powietrza do usuwania kurzu z modemu. 6

14 Wymagania sprzętowe - podsumowanie! Dostawca usług internetowych! Komputer! Przeglądarka sieciowa! Karta Ethernetowa lub CD-ROM SB4100 z oprogramowaniem USB Wymagania sprzętowe Aby zapewni ć poprawne działanie modemu SB4100 komputer Pa ństwa musi spe łniać następujące wymagania: Dostawca Usług Internetowych Od dostawcy usług internetowych należy wykupić abonament na dostęp do Internetu i innych usług sieciowych. Od dostawcy usług internetowych powinni również uzyskać Państwo odpowiedzi na następujące pytania:! Czy mój komputer musi spełniać jakieś specjalne wymagania sprzętowe?! Kiedy mogę rozpocząć korzystanie z mojego modemu kablowego?! Czy muszę pobrać jakieś pliki po uzyskaniu połączenia?! Czy muszę uzyskać nazwę użytkownika i hasło aby korzystać z Internetu i poczty elektronicznej? Komputer Komputer Państwa powinien być wyposażony w port USB lub port Ethernetowy oraz w protokół Transport Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) aby umożliwić połączenie z SB4100. SB4100 wspó łpracuje z systemami operacyjnymi Microsoft, Macintosh i UNI. Komputery wyposażone w systemy Windows 95, UNI lub Macintosh muszą zostać połączone z modemem za pośrednictwem łącza Ethernetowego. 7

15 Karta Ethernetowa musi zostać zainstalowana przed instalacją SB4100. W przeciwnym razie należy zastosować się do instrukcji dostarczonej wraz z kartą Ethernetową. Wymagania sprzętowe Przeglądarka sieciowa Modem SB4100 wspó łpracuje z dowolną, standardową przegl ądark ą sieciową. Karta Ethernetowa lub CD-ROM SB4100 z oprogramowaniem USB Modem SB4100 wspó łpracuje z dowolną, standardową kart ą sieciową 10/100Base-T Ethernet. Karta taka nie jest wymagana jeśli modem podłączony jest do portu USB. Karta Ethernetowa musi zostać zainstalowana przed instalacją SB4100. W przeciwnym razie należy zastosować się do instrukcji dostarczonej wraz z kartą Ethernetową. Przyłącze USB obsługiwane jest w systemach Windows 98, Windows 2000 oraz Windows Me i wymaga specjalnego oprogramowania. Pliki sterownika USB znajdują się na CD-ROMie dostarczonym wraz z SB4100. Uaktualnione wersje sterowników USB są dostępne za pośrednictwem Internetu. W celu uzyskania dalszych informacji prosz ę odwiedzi ć nasz ą stronę: W Państwa komputerze powinien być również zainstalowany protokół TCP/IP. Dla poprawnego funkcjonowania SB4100 niezbędny jest adres IP. Adres IP uzyskaj ą Państwo od dostawcy usług internetowych. 8

16 Należy unika ć uszkodzenia modemu SB4100 lub komputera ładunkiem statycznym. Instalacja Instalacja i konfiguracja! Podłączyć przewody! Zainstalować USB dla Windows jeśli używany jest port USB komputera! Skonfigurować protokół TCP/IP! Zweryfikować adres IP Zawsze najpierw podłącz przewód do gniazda w ścianie. Upwnij się, że przewód koncentryczny podłączony jest do gniazda w ścianie i do gniazda w SB4100. W przypadku instalacji oprogramowania USB uwzględniono dwie możliwości:! instalacja dla Windows 98! instalacja dla Windows 2000 i Windows Me W celu uwolnienia ładunku statycznego należy dotknąć gniazdo kabla koncentrycznego w modemie przed podłączeniem lub odłączeniem przewodu USB lub przewodu Ethernetowego. 9

17 Podłączenie przewodów i uruchomienie przez użytkownika indywidualnego Przy pierwszym włączeniu SB4100 wyszukanie i zapamiętanie przez modem odpowiednich kanałów komunikacyjnych może potrwać od 5 do 30 minut. 1 Upewnij się, że komputer jest włączony a SB4100 nie jest podłączony. 2 Podłącz jeden koniec przewodu koncentrycznego do gniazda sieci kablowej lub rozgałęźnika a jego drugi koniec do gniazda SB4100 oznaczonego CABLE. Dociśnij wtyczki tak aby nie uległy one uszkodzeniu podczas użytkowania. Jeśli do gniazda sieci kablowej podłączony jest już odbiornik telewizyjny konieczne będzie zastosowanie rozgałęźnika MHz i dodatkowego 75-omowego przewodu koncentrycznego. 3 Umie ść CD-ROM SB4100 w nap ędzie CD-ROM. 4 Pod łącz przewód zasilający do gniazda SB4100 oznaczonego POWER i do gniazda sieci elektrycznej. Uwaga! Nie podłączać kabla USB i kabla Ethernetowego do tego samego komputera. 10

18 W celu podłączenia SB4100 do sieci należy włożyć wtyczkę do gniazdka. Gdy modem nie jest używany, wyciągnięcie wtyczki z gniazdka nie jest konieczne. Podłączenie przewodów i uruchomienie przez użytkownika indywidualnego 5 Sprawdź czy wskaźniki na panelu przednim modemu SB4100 zmieniają się w następującej kolejności:! wskaźnik zasilania miga, co oznacza, że urządzenie przeprowadza test operacyjny. Po pomyślnym zakończeniu testu wskaźnik świeci stałym zielonym światłem.! wska źnik odbioru miga, co oznacza, że SB4100 wyszukuje kanał odbioru. Po znalezieniu kana łu odbioru wska źnik świeci sta łym zielonym świat łem.! wska źnik wysy łania miga, co oznacza, że SB4100 wyszukuje kanał wysy łania. Po znalezieniu kana łu wysy łania wska źnik świeci sta łym zielonym światłem.! wska źnik połączenia miga, co oznacza, że SB4100 pobiera informacje konfiguracyjne. Po uzyskaniu informacji konfiguracyjnych wskaźnik świeci stałym zielonym światłem. 11

19 Podłączenie przewodów i uruchomienie przez użytkownika indywidualnego 6 Pod łącz komputer do modemu SB4100 stosując jedną z poniżej opisanych metod: USB Pod łącz jeden koniec przewodu USB do portu SB4100 oznaczonego USB a drugi koniec do portu USB komputera. U żytkownicy Windows 98 - patrz nast ępna strona. U żytkownicy Windows 2000 i Windows Me - patrz page 18. Ethernet Pod łącz jeden koniec ekranowanego przewodu 10/ 100Base-T Ethernet do Ethernetowego portu SB4100 a drugi koniec do Ethernetowego gniazda komputera. W celu uzyskania instrukcji na temat połączenia Ethernetowego pomiń instrukcje dotyczące połączenia USB i przejd ź do Konfigurowania protoko łu TCP/IP na stronie stronie 23. Podczas normalnego działania modemu diody zasilania, odbioru, wysy łania i połączenia migają w trakcie transmisji danych pomi ędzy SB4100 a komputerem. 12

20 Instalacja sterownika USB dla Windows 98 Po podłączeniu wtyczki USB wyświetlone zostanie okno przedstawione po lewej stronie. 1 Kliknij Dalej. 13

21 Instalacja sterownika USB dla Windows 98 2 Upewnij się, że wybrana została opcja Wyszukaj najlepszy sterownik dla urządzenia, tak jak zostało to przedstawione w oknie w lewej górnej części strony. Następnie kliknij Dalej. Wyświetlone zostanie okno przedstawione w dolnej lewej części strony. W tym oknie przedstawiona zostanie lokalizacja. Jeśli komputer zlokalizuje sterownik, przejdź do punktu 4. 14

22 Instalacja sterownika USB dla Windows 98 Jeśli komputer nie zlokalizuje sterownika, poprzednie okno zostanie wyświetlone ponownie. Wybierz wskaż lokalizację i wpisz lokalizację napędu CD-ROM, tak jak zostało to przedstawione w oknie w lewej górnej części strony. 3 Kliknij Dalej. 4 Wybierz Zaktualizowany sterownik... i kliknij Dalej. 15

23 Instalacja sterownika USB dla Windows 98 5 Po wyświetleniu się okna przedstawionego po lewej stronie, kliknij Dalej. W tym momencie Windows 98 może wymagać załadowania dodatkowych plików systemowych w celu zakończenia instalacji. Pliki te znajdują się na CD-ROMie Windows Umieść CD-ROM Windows 98 w napędzie CD-ROM i kliknij OK aby zainstalować wymagane Pliki Systemowe. 16

24 Instalacja sterownika USB dla Windows 98 7 Po załadowaniu wszystkich niezbędnych plików Windows 98 wyświetlone zostanie okno przedstawione w lewej górnej części strony. Okno to potwierdza pomyślne zakończenie instalacji. 8 Kliknij Zakończ. Wyświetlone zostanie okno przedstawione w lewej dolnej części strony. 9 Kliknij Tak aby zrestartować komputer. Patrz Weryfikacja adresu IP w Windows 95, 98 i Me na stronie 30 w celu zweryfikowania ustawień protokołu TCP/IP. W wypadku wystąpienia problemów podczas instalacji należy zastosować się do instrukcji dotyczących usunięcia urz ądzenia USB dla modemu SB4100 z systemu Windows 98, które podane s ą na stronie 38 w rozdziale Usuwanie usterek. 17

25 Instalacja sterownika USB dla Windows 2000 i Windows Me 1 Po podłączeniu modemu do gniazda USB wyświetlone zostanie okno System wykrył nowe urządzenie. 18

26 Instalacja sterownika USB dla Windows 2000 i Windows Me 2 Po kilku sekundach wyświetlony zostanie Kreator Dodawania Nowego Sprzętu.. 3 Kliknij Dalej. 4 Upewnij się, że wybrana zosta ła opcja Automatycznie wyszukaj lepszy sterownik a następnie kliknij Dalej. 19

27 Instalacja sterownika USB dla Windows 2000 i Windows Me 5 Upewnij się, że jedynym polem, które zostało zaznaczone jest pole napędu CD-ROM, tak jak zostało to przedstawione w oknie w lewej cz ęści strony. 6 Kliknij Dalej. 20

28 Instalacja sterownika USB dla Windows 2000 i Windows Me 7 W oknie instalacyjnym, symbol D:\ oznacza nap ęd CD-ROM. Je śli D:\ nie jest literowym oznaczeniem napędu CD-ROM w Twoim komputerze, podaj właściwe oznaczenie literowe, które określa ten napęd. 8 Kliknij OK. 9 Wybierz Przeglądaj i znajdź odpowiedni plik. Plik ten znajduje się w katalogu g łównym CD-ROMu Motorola SB

29 Instalacja sterownika USB dla Windows 2000 i Windows Me 10 W oknie Poszukiwanie pliku sterownika... kliknij Dalej. Wyświetlone zostanie okno Kreatora dodawania nowego urz ądzenia. 11 Kliknij Zakończ aby zakończy ć instalację. W wypadku wystąpienia problemów podczas instalacji należy zastosować się do instrukcji dotyczących usunięcia urz ądzenia USB dla modemu SB4100 z systemu Windows 2000 lub Windows Me na stronie

30 SB4100 dostarczany jest wraz z niezb ędnym oprogramowaniem. Nie ma potrzeby konfigurowania modemu SB4100 ale należy skonfigurować protokół TCP/IP (protokół opracowany dla potrzeb komunikacji między komputerami) oraz sprawdzić poprawność adresu IP. Dostawca usług internetowych może przekazać Państwu dodatkowe instrukcje dotyczące ustawień komputera. Konfigurowanie protokołu TCP/IP w Windows 95, 98 i Me Poniższe instrukcje dotyczą systemów Windows 95, 98 i Me. Instrukcje dotyczące konfiguracji w systemie Windows 2000 podane są na stronie 26 i dalszych. Jeśli u żywacie Pa ństwo innego systemu operacyjnego. - patrz: instrukcja uzytkownika. 1 Kliknij Start na Pulpicie Windows. 2 Wybierz Ustawienia a następnie Panel Sterowania z menu podręcznego. 3 Kliknij dwukrotnie ikonę Sieć w oknie Panelu Sterowania. 4 Wybierz kartę Konfiguracja w oknie Sieć. 5 Sprawdź czy zainstalowany został protokół TCP/IP dla używanego urządzenia (karta Ethernetowa lub USB). Jeśli protokół TCP/IP wyświetlany jest na liście składników sieci, oznacza to, że został on zainstalowany. Przejdź do punktu 10. Jeśli protokół TCP/IP nie jest wyświetlany na liście, przejdź do punktu 6. 6 Kliknij Dodaj. 23

31 Konfigurowanie protokołu TCP/IP w Windows 95, 98 i Me 7 Kliknij dwukrotnie opcję Protokół w oknie Wybierz Typ Składnika Sieci. 8 Kliknij Microsoft w sekcji Producent a następnie kliknij TCP/IP w sekcji Protokół Sieci w oknie Wybierz Protokó ł Sieciowy. 9 Kliknij OK. 24

32 Konfigurowanie protokołu TCP/IP w Windows 95, 98 i Me 10 Kliknij TCP/IP w oknie Sieć. Jeśli dla protokołu TCP/IP występuje kilka wpisów, wybierz ten odpowiadający karcie Ethernetowej lub urządzeniu USB podłączonemu do SB Kliknij W ła ściwości. 12 Wybierz kartę Adres IP w oknie TCP/IP. 13 Kliknij Automatycznie uzyskaj adres IP. 14 Kliknij OK aby zaakceptować ustawienia TCP/IP. 15 Kliknij OK aby zamknąć okno Sieć. 16 Kliknij OK gdy pojawi się polecenie zresetowania komputera a następnie kliknij OK ponownie. 25

33 Konfigurowanie protokołu TCP/IP w Windows 2000 Poniższe instrukcje dotyczą systemu Windows Instrukcje dotyczące konfiguracji w systemach Windows 95, 98 i Me podane s ą na stronie 23 i dalszych. Jeśli używacie Pa ństwo innego systemu operacyjnego - patrz instrukcja uzytkownika. 1 Kliknij Start na Pulpicie Windows. 2 Wybierz Ustawienia a następnie Panel Sterowania z menu podręcznego. 3 Kliknij dwukrotnie ikon ę Sie ć oraz Po łączenie sieciowe i telefoniczne w oknie Panelu Sterowania. 4 W oknie Sieć i Połączenie telefoniczne kliknij Numer Dost ępu do Linii Lokalnej. Wartość tego numeru zale ży od systemu ale zazwyczaj wynosi 2. Wy świetlone zostanie okno Statusu Numeru Dost ępu do Linii Lokalnej, tak jak pokazano to na rysunku w górnej cz ęści nast ępnej strony. 26

34 Konfigurowanie protokołu TCP/IP w Windows Kliknij W łaściwości. Wyświetlone zostanie okno z informacjami o elementach sieci. 6 Jeśli Protokół Internetowy (TCP/IP) wyświetlany jest na liście składników sieci, oznacza to, iż TCP/IP jest zainstalowany i można przejść do punktu 10. Jeśli TCP/ IP nie jest wyświetlany na liście, przejdź do punktu 7 i kliknij Instaluj. Wyświetlone zostanie okno Wybierz Typ Składnika Sieci, tak jak zostało przedstawione na rysunku w górnej części następnej strony. 27

35 Konfigurowanie protokołu TCP/IP w Windows Kliknij Protokół w oknie Wybierz Typ Składnika Sieci a następnie kliknij DODAJ. Wyświetlone zostanie okno Wybierz Protokół Sieciowy podobne do rysunku przedstawionego w dolnej części strony. 8 Kliknij Protokół Internetowy (TCP/IP) w sekcji Protokół Sieciowy okna Wybierz Protokół Sieciowy. 9 Kliknij OK. Ponownie wyświetlone zostanie okno Właściwości Numeru Dostępu do Linii Lokalnej. 28

36 Konfigurowanie protokołu TCP/IP w Windows Upewnij się, że w oknie Właściwości Numeru Dostępu do Linii Lokalnej, znacznik umieszczony jest w polu obok Protokołu Internetowego (TCP/IP). Kliknij Właściwości. Wyświetlone zostanie okno Właściwości Protokołu Internetowego (TCP/IP), tak jak pokazano to w lewej cz ęści strony. Upewnij się, że wybrane zostały opcje Automatycznie uzyskaj adres IP oraz Automatycznie uzyskaj adres serwera DNS. 11 Kliknij OK aby zaakceptować ustawienia TCP/IP. 12 Kliknij OK aby zamknąć okno Właściwości Numeru Dostępu do Linii Lokalnej. 13 Kliknij OK gdy pojawi się polecenie zresetowania komputera a następnie kliknij OK ponownie. 29

37 Weryfikacja adresu IP w Windows 95, 98 i Me Wartości przedstawione dla Adresu Karty, Adresu IP, Maski Podsieci i Domyślnej Bramy będą inne dla Państwa komputera niż te przedstawione w powyższym przykładzie. Jeśli przed adresem IP w Windows 98 wyświetlona zostanie autokonfiguracja, należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych. Poniższe instrukcje dotyczą systemów Windows 95, 98 i Me. Instrukcje dotyczące weryfikacji adresu IP w systemie Windows 2000 podane są na następnej stronie. Jeśli u żywacie Państwo innego systemu operacyjnego - patrz: instrukcja uzytkownika systemu operacyjnego w celu uzyskania informacji na temat weryfikacji adresu IP. W celu weryfikacji adresu IP należy: 1 Kliknij Start na Pulpicie Windows. 2 Wybrać Uruchom. 3 Wpisać winpcfg.exe.wyświetlone zostanie okno podobne do okna przykładowego pokazanego na tej stronie. 4 Wybrać nazwę karty - karty Ethernetowej lub urządzenia USB. 5 Kliknąć Odnów. 6 Kliknąć OK gdy system wyświetli adres IP. Jeśli po wykonaniu powyżej opisanych czynności komputer nadal nie łączy się z Internetem, należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych. Dostawca pomoże Państwu w konfigurowaniu sprzętu. 30

38 Weryfikacja adresu IP w Windows 2000 Poniższe instrukcje dotyczą systemu Windows Instrukcje dotyczące weryfikacji adresu IP w systemach Windows 95, 98 i Me podane są na poprzedniej stronie. Jeśli u żywacie Państwo innego systemu operacyjnego - patrz: instrukcja uzytkownika systemu operacyjnego w celu uzyskania informacji na temat weryfikacji adresu IP. W celu weryfikacji adresu IP należy: 1 Kliknij Start na Pulpicie Windows. 2 Wybrać Uruchom. 3 Wpisać cmd i kliknąć OK. Wyświetlone zostanie okno podobne do okna przykładowego pokazanego w górnej lewej części strony. 4 Wpisać ipconfig i nacisnąć ENTER w celu wyświetlenia konfiguracji IP. 5 Wpisać exit i nacisnąć ENTER aby powrócić do Windows. 31

39 Weryfikacja adresu IP w Windows 2000 Komunikaty o niewła ściwym po łączeniu komputera z modemem SB4100 oraz o problemach z siecią kablową zostaną wyświetlone przy uzyskiwaniu Adresu Autokonfiguracji IP. Należy sprawdzić stan przewodów oraz czy kanały telewizji kablowej odbierane są w sposób poprawny. Po sprawdzeniu przewodów i prawidłowego odbioru programów telewizji kablowej, można podjąć próbę odnowienia adresu IP. W celu odnowienia adresu IP należy: 1 Wpisać ipconfig/renew i nacisnąć ENTER. Jeśli wyświetlony zostanie prawidłowy adres IP, dostęp do Internetu powinien być możliwy. 2 Wpisać exit i nacisnąć ENTER aby powrócić do Windows. Jeśli po wykonaniu powyżej opisanych czynności komputer nadal nie łączy się z Internetem, należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych. Dostawca pomoże Państwu w konfigurowaniu sprzętu. 32

Kablowe SB5100 - Podręcznik Użytkownika. Przed przystąpieniem do użytkowania. Instalacja i konfiguracja. Usuwanie usterek. Tytu³

Kablowe SB5100 - Podręcznik Użytkownika. Przed przystąpieniem do użytkowania. Instalacja i konfiguracja. Usuwanie usterek. Tytu³ Modemy Tytu³ Kablowe SB5100 - Podręcznik Użytkownika Kliknij wybrany temat (pełen Spis Treści znajduje się na stronie v): Wprowadzenie Opisuje modem kablowy SURFboard, panel górny i przedni oraz panel

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120 Podrêcznik U ytkownika Modem kablowy serii VoIP SBV5120 UWAGA: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY NARAŻAĆ PRODUKTU NA KONTAKT Z WODĄ - DESZCZ, WILGOĆ, CHLAPANIE CZY KAPANIE. NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Combo ZTE. instrukcja instalacji

Combo ZTE. instrukcja instalacji Combo ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis tylnego panelu modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Combo ZTE za pomocą kabla Ethernet...5

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding)

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) P-793H v2 Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) Domyślne dane logowania: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa użytkownika: user Hasło administratora: 1234 Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit OGSM/PDF08/0409, Strona 1 z 26 Spis treści 1. Prezentacja zestawu instalacyjnego... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Nie mogę uzyskać dostępu do Internetu ani do swojej poczty elektronicznej.

Nie mogę uzyskać dostępu do Internetu ani do swojej poczty elektronicznej. Diagnostyka ogólna Diagnostyka ogólna Nie mogę uzyskać dostępu do Internetu ani do swojej poczty elektronicznej. Sprawdź wszystkie połączenia modemu kablowego. Być może nie działa karta Ethernet lub gniazdo

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND.

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Podłączenie Routera firmy ASUS Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Router ADSL Poniżej (zdjęcie)

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji usługi internetowej INEA

Instrukcja instalacji usługi internetowej INEA Spis Treści 1. Czynności wstępne.............................. 2 2. Opis modemu Cisco EPC3928........................ 2 2.1. Charakterystyka modemu Cisco EPC3928................. 2 2.2. Panel czołowy.................................

Bardziej szczegółowo

Seria FN-312. Karta sieciowa PCI. Skrócona instrukcja obsługi

Seria FN-312. Karta sieciowa PCI. Skrócona instrukcja obsługi Seria FN-312 Karta sieciowa PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.0 5/2005 Instalacja sprzętu Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować kartę sieciową. 1. Zapisz swoją pracę i zamknij wszystkie programy.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

instrukcja uruchomienia usługi

instrukcja uruchomienia usługi instrukcja uruchomienia usługi INT/UL-A5/1439/01-02-06/ 12 Witamy w usłudze Telefonia internetowa tp umożliwia tanie połączenia telefoniczne, w oparciu o technologię VoIP (Voice over IP). Usługę można

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Cisco EPC3928 Instrukcja instalacji usługi internetowej INEA

Cisco EPC3928 Instrukcja instalacji usługi internetowej INEA SPIS TREŚCI 1. Czynności wstępne.............................. 2 2. Opis modemu Cisco EPC3928......................... 2 2.1. Charakterystyka modemu Cisco EPC3928.................. 2 2.2. Panel czołowy.................................

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Karta PCI sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) Xtreme G+ DWL-G520+ Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji. kart PCI/ PCI Express / urządzeń USB marki TechniSat

Instrukcja instalacji. kart PCI/ PCI Express / urządzeń USB marki TechniSat Instrukcja instalacji kart PCI/ PCI Express / urządzeń USB marki TechniSat 1 Spis treści I. Wprowadzenie 3 1. Opis asortymentu DVB PC TechniSat 3 1.1 Karty PCI 3 1.2 Karty PCI Express 3 1.3 Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

ADSL 2/2+ Modem Router

ADSL 2/2+ Modem Router ADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400.v2 / 4400.v2 07.2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalacja Powerline 500 Model XAVB5221 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Rozwiązania sieciowe Powerline umożliwiają tworzenie

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet BEZPRZEWODOWA SIEĆ MULTIMEDIALNA

MUltimedia internet BEZPRZEWODOWA SIEĆ MULTIMEDIALNA MUltimedia internet BEZPRZEWODOWA SIEĆ MULTIMEDIALNA Instrukcja Instalacji Spis Treści Wstęp 4 1. Zestaw instalacyjny 5 2. Budowa modemu kablowego 6 2.1 Przedni panel 6 2.2 Tylny panel 7 3. Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze.

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze. Spis treść Wstęp Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows XP Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows Vista/7 Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows 8 Konfiguracja protokołu PPPoE w systemie MAC OS X firmy

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

P-793H. 4-portowy modem G.SHDSL.bis z bramą zabezpieczającą. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 3.40 Edycja 1 6/2006

P-793H. 4-portowy modem G.SHDSL.bis z bramą zabezpieczającą. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 3.40 Edycja 1 6/2006 P-793H 4-portowy modem G.SHDSL.bis z bramą zabezpieczającą Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 6/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Informacje

Bardziej szczegółowo

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_2BayCL_20090901 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a

Bardziej szczegółowo

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu podręcznik użytkownika szybki internet, dzięki któremu szybko i w prosty sposób będą Państwo mogli

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Era Internet Stacjonarny Modem ADSL Webr@cer 821. Instrukcja obsługi

Era Internet Stacjonarny Modem ADSL Webr@cer 821. Instrukcja obsługi Era Internet Stacjonarny Modem A Webr@cer 821 Instrukcja obsługi 1. Modem bezprzewodowy A 1.1. Panel przedni Etykieta Działanie Wył. Opis Urządzenie nie jest zasilanie Wł. Urządzenie podłączone do zasilania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu WAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu LAN F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300 1. Sprawdzanie zawartości opakowania Opakowanie powinno zawierać następujące elementy: ZyWALL USG 300 Kabel zasilający Zestaw do montażu w szafie RACK Kabel ethernetowy RJ-45 Krótką drukowaną instrukcję

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex Wstęp Na wstępie pragniemy podziękować za zakupienie bezprzewodowego routera 11g firmy Sweex. Umożliwia on szybką i sprawną konfigurację sieci

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 WL-8313-8314 10.2005 >>>Dane techniczne. Produkt Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 54 Mbps. Model WL-8313 / WL-8314 Interfejs zgodny z PCI 2.2 Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ Firmware v3.40 Wydanie 2, sierpień 2010 Domyślne dane do logowania: Adres IP: http://10.0.0.138 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Copyright

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja uruchomienia i konfiguracji kamery D-Link DCS-930L

Skrócona instrukcja uruchomienia i konfiguracji kamery D-Link DCS-930L Skrócona instrukcja uruchomienia i konfiguracji kamery D-Link DCS-930L Pierwsze uruchomienie i konfiguracja podstawowa kamery. 1. Podłącz kamerę kablem ethernet (dołączony do kamery) do modemu kablowego,

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

Podłączenie TV przez VPN na Samsung Smart VPN Online Access

Podłączenie TV przez VPN na Samsung Smart VPN Online Access Podłączenie TV przez VPN na Samsung Smart VPN Online Access http://www.vpnonline.pl Co potrzebujemy: TV z możliwością podłączenia do Internetu i aplikacjami takimi jak ipla czy tvnplayer Notebook lub inny

Bardziej szczegółowo

Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA

Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo