SB Podręcznik Użytkownika. Szybki dostęp do Internetu. SURFboard R Cable Modem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SB4100 - Podręcznik Użytkownika. Szybki dostęp do Internetu. SURFboard R Cable Modem"

Transkrypt

1 SB Podręcznik Użytkownika Szybki dostęp do Internetu SURFboard R Cable Modem

2 Właściwe przepisy Certyfikat Radiowo-Telewizyjny dla Urządzenia Klasy 'B' wydany przez Federalną Komisję Telekomunikacji (FCC). Niniejsze urządzenie zostało poddane testom, w wyniku których stwierdzono, iż odpowiada ono wymogom stawianym urządzeniom cyfrowym Klasy B zgodnie z postanowieniami Rozdziału 15 Przepisów FCC. Spełnienie tych wymogów jest gwarancją ochrony przed występowaniem zakłóceń w sieci domowej. Urządzenie wytwarza, pobiera i może emitować fale radiowe i, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może wywoływać zakłócenia w działaniu sprzętu radiowego. Nie udziela się jednak gwarancji, iż zakłócenia nie wystąpią w wypadku instalacji w danym miejscu. Jeśli urządzenie wywołuje zakłócenia w działaniu sprzętu radiowo-telewizyjnego, które mogą zostać określone na podstawie włączenia i wyłączenia urządzenia, użytkownik może podjąć próbę wyeliminowania zakłóceń poprzez:! zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem, którego praca jest zakłócana,! podłączenie urządzenia do obwodu innego niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. Pomocną może okazać się również broszura przygotowana przez Federalną Komisję Telekomunikacji (FCC): How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems Stock No , U.S. Government Printing Office Washington, DC Wszelkie zmiany i modyfikacje wprowadzone do urządzenia, które nie zostaną oficjalnie zatwierdzone przez odpowiednie władze, mogą spowodować cofnięcie zezwolenia na użytkowanie urządzenia.

3 Zgodność urządzenia z wymogami FCC została stwierdzona w na podstawie testów i prób, które obejmowały również sprawdzenie działania przewodu łączącego elementy systemu, dostarczonego wraz z urządzeniem. Zgodnie z przepisami FCC, użytkownik zobowiązany jest do używania oryginalnego przewodu i zainstalowania go w sposób odpowiedni. Do podłączenia do sieci używane mogą być różne typy przewodów. Należy używać przewodów zasilających, które spełniają wymogi bezpieczeństwa określone dla danego produktu w danym kraju. Oświadczenie o zgodności Zgodnie z 47CFR, Część 2 i 15 dla Komputerów Osobistych i Urządzeń Peryferyjnych Klasy B; i/lub Płyt Głównych oraz Urządzeń Zasilających Komputerów Osobistych Klasy B, Motorola BCS, z siedzibą przy 6450 Sequence Drive, San Diego, CA 92121, USA, tel niniejszym oświadcza, że niniejsze urządzenie jest urządzeniem cyfrowym Klasy B i odpowiada wymogom 47CFR, Część 2 i 15 Przepisów FCC. Każde urządzenie dostępne na rynku jest identyczne względem jednostki próbnej poddanej testom, w wyniku których stwierdzona została jego zgodność z normami. Prowadzona dokumentacja, potwierdza zgodność produkowanych urządzeń z normami w ramach dopuszczalnych odstępstw na podstawie statystycznych prób i testów prowadzonych zgodnie z 47CFR, paragraf Urządzenie odporne jest na wszelkie zakłócenia łącznie z zakłóceniami mogącymi wywołać niezamierzone działanie urządzenia. Wyżej wymieniony Producent odpowiedzialny jest za zapewnienie zgodności z normami 47CFR, paragrafy do Dopuszczenie na rynek kanadyjski Niniejsze urządzenie cyfrowe Klasy B spełnia wszelkie wymogi stawiane w Kanadyjskich Przepisach o Urządzeniach Wywołujących Zakłócenia. Cet appareil numérique de la classe B respects toutes les exigences du Rčglement sur le matériel brouilleur du Canada.

4 Ostrzeżenie ABY UNIKNĄĆ POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI. Uwaga ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM NIE PODŁĄCZAĆ WTYCZKI DO PRZEDŁUŻACZA, ROZGAŁĘZIACZA LUB INNEGO TYPU GNIAZDKA JEŚLI BOLCE WTYCZKI POZOSTAJĄ ODSŁONIĘTE. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE NAPRAW PRZEZNACZONE SĄ TYLKO DLA WYKWALIFIKOWANEGO PERSONELU. W CELU ZMNIEJSZENIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE NALEŻY WYKONYWAĆ ŻADNYCH NAPRAW OPRÓCZ TYCH ZALECANYCH W INSTRUKCJACH DOTYCZĄCYCH INSTALACJI I USUWANIA USTEREK. CZYNNOŚCI SERWISOWE I NAPRAWCZE MOŻE WYKONYWAĆ TYLKO WYKWALIFIKOWANY PERSONEL. Naprawy Jeśli zachodzi konieczność dokonania napraw należy zwrócić Produkt sprzedawcy (z oprogramowaniem, poszczególnymi elementami, dokumentacją i innymi materiałami zawartymi w pakiecie) wraz z dowodem zakupu.

5 Copyright Motorola Inc., Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania całości lub części niniejszej publikacji w jakiejkolwiek formie oraz jej używania w celu opracowania publikacji pochodnych (np. tłumaczeń, przekształceń lub adaptacji) bez pisemnej zgody Motorola, Inc. Motorola, Inc. zastrzega prawo do wprowadzania zmian w niniejszej publikacji bez konieczności powiadamiania o takich zmianach. Motorola, Inc. udostępnia niniejszą instrukcję bez udzielania gwarancji w jakiejkolwiek formie, zarówno gwarancji udzielanej na piśmie jak i wszelkich gwarancji domyślnych, obejmujących, ale nie ograniczonych do domyślnych gwarancji dotyczących przydatności niniejszego urządzenia do danego celu. Motorola, Inc. może wprowadzić ulepszenia i zmiany do produktów opisanych w niniejszej instrukcji w dowolnym czasie. Motorola, logo ze stylizowaną literą M oraz SURFboard są zastrzeżonymi znakami handlowymi a logo SURFboard jest znakiem handlowym Motorola, Inc. Macintosh jest zastrzeżoną nazwą handlową Apple Corporation. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi nazwami handlowymi Microsoft Corporation. Netscape jest zastrzeżoną nazwą handlową Netscape Communications Corporation. QuickTime i logo QuickTime są zastrzeżonymi znakami handlowymi Apple Computer, Inc. UNI jest zastrzeżoną nazwą handlową Open Group. Zrzuty ekranowe Windows prezentowane są za zgodą Microsoft Corporation.

6 Spis treści Wprowadzenie Panel górny i przedni Panel tylny Niezbędne środki ostrożności Wymagania sprzętowe Instalacja i konfiguracja Instalacja i konfiguracja Podłączenie przewodów i uruchomienie przez użytkownika indywidualnego Instalacja sterownika USB dla Windows Instalacja sterownika USB dla Windows 2000 i Me Konfigurowanie protokołu TCP/IP w Windows 95, 98 i Me Konfigurowanie protokołu TCP/IP w Windows Weryfikacja adresu IP w Windows 95, 98 i Me Weryfikacja adresu IP w Windows Podłączenie przewodów przez użytkowników grupowych i

7 Spis treści (cd. z poprzedniej strony) Usuwanie usterek Problemy i porady Usuwanie Urz ądzenia SB410 0 z systemu Windows Usuwanie Urzadzenia SB4100 z systemu Windows 2000 i Windows Me Jak uzyska ć dalsze informacje? Licencyjna Oprogramowania ii

8 Łatwiej!* Zawsze połączony Szybciej!** Do 100 razy szybszy niż modem telefoniczny Lepiej!*** Wysokiej jakości urządzenie zapewniające dostęp do Internetu Po prostu otwórz okno przeglądarki i surfuj! Gratulacje, nabyli wła śnie Pa ństwo nowoczesny modem kablowy SB4100! Jest to modem zapewniający dużą szybkość połączeń z możliwością uaktualniania wersji oprogramowania i wprowadzania rozszerzeń sprzętowych. Umożliwi on Państwu podłączenie komputera domowego lub tego, z którego korzystają Państwo w pracy, do sieci zgodnej ze standardem DOCSIS. Modem SB4100 umożliwia wysyłanie i odbiór danych przy prędkościach transmisji znacznie większych niż te osiągane przez tradycyjne modemy telefoniczne lub łącza ISDN. Umożliwia on niezwykle szybki dostęp do Internetu i innych usług sieciowych. Nowy port uniwersalnej magistrali szeregowej (USB) umo żliwia bezpośrednie podłączenie modemu do komputerów wyposażonych w USB. Standardowe połączenie Ethernetowe umożliwia dostęp do sieci użytkownikom indywidualnym i grupowym. W przeciwieństwie do modemu telefonicznego, SB4100 jest zawsze podłączony do sieci. Wystarczy tylko otworzyć okno przeglądarki i już można surfować. * W przeciwieństwie do analogowych modemów telefonicznych i łączy ISDN, modem SB4100 umożliwia sta łe po łączenie z siecią. ** Rzeczywista prędkość dostępu może się wahać. Na prędkość pobierania danych wpływa wiele czynników sieciowych i innych. *** SURFboard produkowany jest przez firmę z ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniem w dziedzinie telewizji kablowej. 1

9 Panel górny i przedni Przycisk Standby s łu ży do zawieszenia po łączenia internetowego. 5 wskaźników na panelu przednim służy do wyświetlania informacji na temat zasilania, statusu połączenia i błędów. Pozycja 1 Przycisk STANDBY (Standby Switch) 2 Dioda zasilania (Power LED) 3 Dioda odbioru (Receive LED) 4 Dioda wysyłania (Send LED) Opis Wcisnąć przycisk aby przełączyć porty Ethernetu i USB modemu SB4100 w stan oczekiwania. Po wci śnięciu przycisku następuje przerwanie transmisji danych. Wcisnąć przycisk ponownie aby uruchomić przesyłanie danych. Przycisk STANDBY zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo transmisji danych. Przy włączonym przycisku STANDBY, wyłączone są wszystkie inne wskaźniki. Migający wskaźnik oznacza przeprowadzanie testu diagnostycznego przy uruchamianiu urządzenia. Dioda świecąca światłem stałym oznacza, że SB4100 jest podłączony do sieci elektrycznej. Migający wska źnik oznacza próbę uzyskania połączenia. Dioda świec ąca świat łem sta łym oznacza, że SB4100 uzyska ł połączenie. Migający wskaźnik oznacza próbę uzyskania połączenia. Dioda świecąca światłem sta łym oznacza, że SB4100 uzyska ł po łączenie. 2

10 Panel górny i przedni Pozycja 5 Dioda połączenia (Online LED) 6 Stan aktywności (Activity) Opis Migający wskaźnik oznacza próbę określenia konfiguracji sieciowej dla celów połączenia z serwerem. Dioda świecąca światłem stałym oznacza, że SB4100 uzyska ł po łączenie sieciowe. Migający wskaźnik oznacza wysyłanie i odbieranie danych. Zgaśnięcie diody oznacza, że SB4100 nie wysyła lub nie odbiera danych. 3

11 Panel tylny Na panelu tylnym umieszczone zostały gniazda przewodów, wskaźniki stanu urządzenia oraz gniazdo przewodu zasilającego Pozycja Opis 1 LINK/ACT Dioda świecąca światłem stałym oznacza, że połączenie Ethernetowe jest aktywne. Wskaźnik migający oznacza transmisję danych. 2 Port ten jest gniazdem Ethernetowym służącym do transmisji danych pomiędzy komputerem a siecią Wskaźnik świeci światłem stałym przy połączeniu typu 100Base-T. Wskaźnik jest wyłączony przy połączeniu typu 10Base-T. 4 USB Port ten umożliwia bezpośrednie podłączenie modemu do komputerów z portem USB. 5 Przycisk reset. 6 CABLE Port ten służy do połączenia z dostawcą usług internetowych. 7 POWER Gniazdo zasilania. 4

12 Ekranowany przewód 10/100Base-T Ethernet CD-ROM z Instrukcją Obsługi modemu SB4100 Przewód zasilający Przewód USB Zanim rozpoczną Państwo instalację proszę sprawdzić czy w pakiecie otrzymali Państwo następujące akcesoria: Pozycja Przewód zasilający Jeden ekranowany przewód 10/100Base-T Ethernet Jeden przewód USB CD-ROM z Instrukcją Obsługi modemu SB4100 Do zestawu należy dokupić 75-omowy przewód koncentryczny z wtyczką typu F w celu podłączenia modemu do gniazda sieci kablowej. Jeśli do sieci kablowej podłączony jest już odbiornik telewizyjny, należy zastosować rozgałęźnik MHz w celu podłączenia zarówno odbiornika telewizyjnego jak i modemu SB4100..Kabel koncentryczny i rozgałęźnik RF dostępne są w sklepach ze sprzętem elektronicznym. 5 Opis Do podłączenia modemu SB4100 sieci elektrycznej (prąd zmienny). Do podłączenia do portu Ethernetowego. Do podłączenia do portu USB. Zawiera Instrukcję Obsługi oraz sterowniki USB niezbędne do obsługi portu USB.

13 Aby aktywować usługę należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych. W tym celu należy podać adres sterowania dostępem do nośnika (adres sterowania MAC - media access control - MAC). Adres ten umieszczony jest na etykiecie z kodem paskowym oznaczonej napisem HFC MAC ID znajdującej się na tylnym panelu modemu SB4101. Format tego adresu to: 00:20:40:xx:xx:xx lub 00:04:db:xx:xx:xx. Niezbędne środki ostrożności! Nie należy instalować modemu SB4100 jeśli w danym momencie istnieje mo żliwość wystąpienia burzy z piorunami. W celu uniknięcia uszkodzenia modemu SB4100 ładunkiem statycznym należy dotknąć gniazda przewodu koncentrycznego modemu, po tym jak modem został już podłączony do uziemionego gniazda sieci kablowej. Przy odłączaniu lub ponownym przyłączaniu przewodu USB lub przewodu Ethernetowego do modemu lub komputera zawsze najpierw należy dotknąć gniazda przewodu koncentrycznego modemu SB4100.! Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych umieszczonych w ściankach modemu SB4100. Mo że to doprowadzi ć do przegrzania się urz ądzenia.! Nie nale ży zdejmowa ć obudowy modemu SB4100. Wszelkie naprawy serwisowe należy zlecić lokalnemu dostawcy usług internetowych.! Przecierać modem czystą, suchą ściereczką. Nie używać płynów czyszczących i innych środków chemicznych. Nie spryskiwać modemu bezpośrednio środkami czyszczącymi. Nie używać sprężonego powietrza do usuwania kurzu z modemu. 6

14 Wymagania sprzętowe - podsumowanie! Dostawca usług internetowych! Komputer! Przeglądarka sieciowa! Karta Ethernetowa lub CD-ROM SB4100 z oprogramowaniem USB Wymagania sprzętowe Aby zapewni ć poprawne działanie modemu SB4100 komputer Pa ństwa musi spe łniać następujące wymagania: Dostawca Usług Internetowych Od dostawcy usług internetowych należy wykupić abonament na dostęp do Internetu i innych usług sieciowych. Od dostawcy usług internetowych powinni również uzyskać Państwo odpowiedzi na następujące pytania:! Czy mój komputer musi spełniać jakieś specjalne wymagania sprzętowe?! Kiedy mogę rozpocząć korzystanie z mojego modemu kablowego?! Czy muszę pobrać jakieś pliki po uzyskaniu połączenia?! Czy muszę uzyskać nazwę użytkownika i hasło aby korzystać z Internetu i poczty elektronicznej? Komputer Komputer Państwa powinien być wyposażony w port USB lub port Ethernetowy oraz w protokół Transport Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) aby umożliwić połączenie z SB4100. SB4100 wspó łpracuje z systemami operacyjnymi Microsoft, Macintosh i UNI. Komputery wyposażone w systemy Windows 95, UNI lub Macintosh muszą zostać połączone z modemem za pośrednictwem łącza Ethernetowego. 7

15 Karta Ethernetowa musi zostać zainstalowana przed instalacją SB4100. W przeciwnym razie należy zastosować się do instrukcji dostarczonej wraz z kartą Ethernetową. Wymagania sprzętowe Przeglądarka sieciowa Modem SB4100 wspó łpracuje z dowolną, standardową przegl ądark ą sieciową. Karta Ethernetowa lub CD-ROM SB4100 z oprogramowaniem USB Modem SB4100 wspó łpracuje z dowolną, standardową kart ą sieciową 10/100Base-T Ethernet. Karta taka nie jest wymagana jeśli modem podłączony jest do portu USB. Karta Ethernetowa musi zostać zainstalowana przed instalacją SB4100. W przeciwnym razie należy zastosować się do instrukcji dostarczonej wraz z kartą Ethernetową. Przyłącze USB obsługiwane jest w systemach Windows 98, Windows 2000 oraz Windows Me i wymaga specjalnego oprogramowania. Pliki sterownika USB znajdują się na CD-ROMie dostarczonym wraz z SB4100. Uaktualnione wersje sterowników USB są dostępne za pośrednictwem Internetu. W celu uzyskania dalszych informacji prosz ę odwiedzi ć nasz ą stronę: W Państwa komputerze powinien być również zainstalowany protokół TCP/IP. Dla poprawnego funkcjonowania SB4100 niezbędny jest adres IP. Adres IP uzyskaj ą Państwo od dostawcy usług internetowych. 8

16 Należy unika ć uszkodzenia modemu SB4100 lub komputera ładunkiem statycznym. Instalacja Instalacja i konfiguracja! Podłączyć przewody! Zainstalować USB dla Windows jeśli używany jest port USB komputera! Skonfigurować protokół TCP/IP! Zweryfikować adres IP Zawsze najpierw podłącz przewód do gniazda w ścianie. Upwnij się, że przewód koncentryczny podłączony jest do gniazda w ścianie i do gniazda w SB4100. W przypadku instalacji oprogramowania USB uwzględniono dwie możliwości:! instalacja dla Windows 98! instalacja dla Windows 2000 i Windows Me W celu uwolnienia ładunku statycznego należy dotknąć gniazdo kabla koncentrycznego w modemie przed podłączeniem lub odłączeniem przewodu USB lub przewodu Ethernetowego. 9

17 Podłączenie przewodów i uruchomienie przez użytkownika indywidualnego Przy pierwszym włączeniu SB4100 wyszukanie i zapamiętanie przez modem odpowiednich kanałów komunikacyjnych może potrwać od 5 do 30 minut. 1 Upewnij się, że komputer jest włączony a SB4100 nie jest podłączony. 2 Podłącz jeden koniec przewodu koncentrycznego do gniazda sieci kablowej lub rozgałęźnika a jego drugi koniec do gniazda SB4100 oznaczonego CABLE. Dociśnij wtyczki tak aby nie uległy one uszkodzeniu podczas użytkowania. Jeśli do gniazda sieci kablowej podłączony jest już odbiornik telewizyjny konieczne będzie zastosowanie rozgałęźnika MHz i dodatkowego 75-omowego przewodu koncentrycznego. 3 Umie ść CD-ROM SB4100 w nap ędzie CD-ROM. 4 Pod łącz przewód zasilający do gniazda SB4100 oznaczonego POWER i do gniazda sieci elektrycznej. Uwaga! Nie podłączać kabla USB i kabla Ethernetowego do tego samego komputera. 10

18 W celu podłączenia SB4100 do sieci należy włożyć wtyczkę do gniazdka. Gdy modem nie jest używany, wyciągnięcie wtyczki z gniazdka nie jest konieczne. Podłączenie przewodów i uruchomienie przez użytkownika indywidualnego 5 Sprawdź czy wskaźniki na panelu przednim modemu SB4100 zmieniają się w następującej kolejności:! wskaźnik zasilania miga, co oznacza, że urządzenie przeprowadza test operacyjny. Po pomyślnym zakończeniu testu wskaźnik świeci stałym zielonym światłem.! wska źnik odbioru miga, co oznacza, że SB4100 wyszukuje kanał odbioru. Po znalezieniu kana łu odbioru wska źnik świeci sta łym zielonym świat łem.! wska źnik wysy łania miga, co oznacza, że SB4100 wyszukuje kanał wysy łania. Po znalezieniu kana łu wysy łania wska źnik świeci sta łym zielonym światłem.! wska źnik połączenia miga, co oznacza, że SB4100 pobiera informacje konfiguracyjne. Po uzyskaniu informacji konfiguracyjnych wskaźnik świeci stałym zielonym światłem. 11

19 Podłączenie przewodów i uruchomienie przez użytkownika indywidualnego 6 Pod łącz komputer do modemu SB4100 stosując jedną z poniżej opisanych metod: USB Pod łącz jeden koniec przewodu USB do portu SB4100 oznaczonego USB a drugi koniec do portu USB komputera. U żytkownicy Windows 98 - patrz nast ępna strona. U żytkownicy Windows 2000 i Windows Me - patrz page 18. Ethernet Pod łącz jeden koniec ekranowanego przewodu 10/ 100Base-T Ethernet do Ethernetowego portu SB4100 a drugi koniec do Ethernetowego gniazda komputera. W celu uzyskania instrukcji na temat połączenia Ethernetowego pomiń instrukcje dotyczące połączenia USB i przejd ź do Konfigurowania protoko łu TCP/IP na stronie stronie 23. Podczas normalnego działania modemu diody zasilania, odbioru, wysy łania i połączenia migają w trakcie transmisji danych pomi ędzy SB4100 a komputerem. 12

20 Instalacja sterownika USB dla Windows 98 Po podłączeniu wtyczki USB wyświetlone zostanie okno przedstawione po lewej stronie. 1 Kliknij Dalej. 13

21 Instalacja sterownika USB dla Windows 98 2 Upewnij się, że wybrana została opcja Wyszukaj najlepszy sterownik dla urządzenia, tak jak zostało to przedstawione w oknie w lewej górnej części strony. Następnie kliknij Dalej. Wyświetlone zostanie okno przedstawione w dolnej lewej części strony. W tym oknie przedstawiona zostanie lokalizacja. Jeśli komputer zlokalizuje sterownik, przejdź do punktu 4. 14

22 Instalacja sterownika USB dla Windows 98 Jeśli komputer nie zlokalizuje sterownika, poprzednie okno zostanie wyświetlone ponownie. Wybierz wskaż lokalizację i wpisz lokalizację napędu CD-ROM, tak jak zostało to przedstawione w oknie w lewej górnej części strony. 3 Kliknij Dalej. 4 Wybierz Zaktualizowany sterownik... i kliknij Dalej. 15

23 Instalacja sterownika USB dla Windows 98 5 Po wyświetleniu się okna przedstawionego po lewej stronie, kliknij Dalej. W tym momencie Windows 98 może wymagać załadowania dodatkowych plików systemowych w celu zakończenia instalacji. Pliki te znajdują się na CD-ROMie Windows Umieść CD-ROM Windows 98 w napędzie CD-ROM i kliknij OK aby zainstalować wymagane Pliki Systemowe. 16

24 Instalacja sterownika USB dla Windows 98 7 Po załadowaniu wszystkich niezbędnych plików Windows 98 wyświetlone zostanie okno przedstawione w lewej górnej części strony. Okno to potwierdza pomyślne zakończenie instalacji. 8 Kliknij Zakończ. Wyświetlone zostanie okno przedstawione w lewej dolnej części strony. 9 Kliknij Tak aby zrestartować komputer. Patrz Weryfikacja adresu IP w Windows 95, 98 i Me na stronie 30 w celu zweryfikowania ustawień protokołu TCP/IP. W wypadku wystąpienia problemów podczas instalacji należy zastosować się do instrukcji dotyczących usunięcia urz ądzenia USB dla modemu SB4100 z systemu Windows 98, które podane s ą na stronie 38 w rozdziale Usuwanie usterek. 17

25 Instalacja sterownika USB dla Windows 2000 i Windows Me 1 Po podłączeniu modemu do gniazda USB wyświetlone zostanie okno System wykrył nowe urządzenie. 18

26 Instalacja sterownika USB dla Windows 2000 i Windows Me 2 Po kilku sekundach wyświetlony zostanie Kreator Dodawania Nowego Sprzętu.. 3 Kliknij Dalej. 4 Upewnij się, że wybrana zosta ła opcja Automatycznie wyszukaj lepszy sterownik a następnie kliknij Dalej. 19

27 Instalacja sterownika USB dla Windows 2000 i Windows Me 5 Upewnij się, że jedynym polem, które zostało zaznaczone jest pole napędu CD-ROM, tak jak zostało to przedstawione w oknie w lewej cz ęści strony. 6 Kliknij Dalej. 20

28 Instalacja sterownika USB dla Windows 2000 i Windows Me 7 W oknie instalacyjnym, symbol D:\ oznacza nap ęd CD-ROM. Je śli D:\ nie jest literowym oznaczeniem napędu CD-ROM w Twoim komputerze, podaj właściwe oznaczenie literowe, które określa ten napęd. 8 Kliknij OK. 9 Wybierz Przeglądaj i znajdź odpowiedni plik. Plik ten znajduje się w katalogu g łównym CD-ROMu Motorola SB

29 Instalacja sterownika USB dla Windows 2000 i Windows Me 10 W oknie Poszukiwanie pliku sterownika... kliknij Dalej. Wyświetlone zostanie okno Kreatora dodawania nowego urz ądzenia. 11 Kliknij Zakończ aby zakończy ć instalację. W wypadku wystąpienia problemów podczas instalacji należy zastosować się do instrukcji dotyczących usunięcia urz ądzenia USB dla modemu SB4100 z systemu Windows 2000 lub Windows Me na stronie

30 SB4100 dostarczany jest wraz z niezb ędnym oprogramowaniem. Nie ma potrzeby konfigurowania modemu SB4100 ale należy skonfigurować protokół TCP/IP (protokół opracowany dla potrzeb komunikacji między komputerami) oraz sprawdzić poprawność adresu IP. Dostawca usług internetowych może przekazać Państwu dodatkowe instrukcje dotyczące ustawień komputera. Konfigurowanie protokołu TCP/IP w Windows 95, 98 i Me Poniższe instrukcje dotyczą systemów Windows 95, 98 i Me. Instrukcje dotyczące konfiguracji w systemie Windows 2000 podane są na stronie 26 i dalszych. Jeśli u żywacie Pa ństwo innego systemu operacyjnego. - patrz: instrukcja uzytkownika. 1 Kliknij Start na Pulpicie Windows. 2 Wybierz Ustawienia a następnie Panel Sterowania z menu podręcznego. 3 Kliknij dwukrotnie ikonę Sieć w oknie Panelu Sterowania. 4 Wybierz kartę Konfiguracja w oknie Sieć. 5 Sprawdź czy zainstalowany został protokół TCP/IP dla używanego urządzenia (karta Ethernetowa lub USB). Jeśli protokół TCP/IP wyświetlany jest na liście składników sieci, oznacza to, że został on zainstalowany. Przejdź do punktu 10. Jeśli protokół TCP/IP nie jest wyświetlany na liście, przejdź do punktu 6. 6 Kliknij Dodaj. 23

31 Konfigurowanie protokołu TCP/IP w Windows 95, 98 i Me 7 Kliknij dwukrotnie opcję Protokół w oknie Wybierz Typ Składnika Sieci. 8 Kliknij Microsoft w sekcji Producent a następnie kliknij TCP/IP w sekcji Protokół Sieci w oknie Wybierz Protokó ł Sieciowy. 9 Kliknij OK. 24

32 Konfigurowanie protokołu TCP/IP w Windows 95, 98 i Me 10 Kliknij TCP/IP w oknie Sieć. Jeśli dla protokołu TCP/IP występuje kilka wpisów, wybierz ten odpowiadający karcie Ethernetowej lub urządzeniu USB podłączonemu do SB Kliknij W ła ściwości. 12 Wybierz kartę Adres IP w oknie TCP/IP. 13 Kliknij Automatycznie uzyskaj adres IP. 14 Kliknij OK aby zaakceptować ustawienia TCP/IP. 15 Kliknij OK aby zamknąć okno Sieć. 16 Kliknij OK gdy pojawi się polecenie zresetowania komputera a następnie kliknij OK ponownie. 25

33 Konfigurowanie protokołu TCP/IP w Windows 2000 Poniższe instrukcje dotyczą systemu Windows Instrukcje dotyczące konfiguracji w systemach Windows 95, 98 i Me podane s ą na stronie 23 i dalszych. Jeśli używacie Pa ństwo innego systemu operacyjnego - patrz instrukcja uzytkownika. 1 Kliknij Start na Pulpicie Windows. 2 Wybierz Ustawienia a następnie Panel Sterowania z menu podręcznego. 3 Kliknij dwukrotnie ikon ę Sie ć oraz Po łączenie sieciowe i telefoniczne w oknie Panelu Sterowania. 4 W oknie Sieć i Połączenie telefoniczne kliknij Numer Dost ępu do Linii Lokalnej. Wartość tego numeru zale ży od systemu ale zazwyczaj wynosi 2. Wy świetlone zostanie okno Statusu Numeru Dost ępu do Linii Lokalnej, tak jak pokazano to na rysunku w górnej cz ęści nast ępnej strony. 26

34 Konfigurowanie protokołu TCP/IP w Windows Kliknij W łaściwości. Wyświetlone zostanie okno z informacjami o elementach sieci. 6 Jeśli Protokół Internetowy (TCP/IP) wyświetlany jest na liście składników sieci, oznacza to, iż TCP/IP jest zainstalowany i można przejść do punktu 10. Jeśli TCP/ IP nie jest wyświetlany na liście, przejdź do punktu 7 i kliknij Instaluj. Wyświetlone zostanie okno Wybierz Typ Składnika Sieci, tak jak zostało przedstawione na rysunku w górnej części następnej strony. 27

35 Konfigurowanie protokołu TCP/IP w Windows Kliknij Protokół w oknie Wybierz Typ Składnika Sieci a następnie kliknij DODAJ. Wyświetlone zostanie okno Wybierz Protokół Sieciowy podobne do rysunku przedstawionego w dolnej części strony. 8 Kliknij Protokół Internetowy (TCP/IP) w sekcji Protokół Sieciowy okna Wybierz Protokół Sieciowy. 9 Kliknij OK. Ponownie wyświetlone zostanie okno Właściwości Numeru Dostępu do Linii Lokalnej. 28

36 Konfigurowanie protokołu TCP/IP w Windows Upewnij się, że w oknie Właściwości Numeru Dostępu do Linii Lokalnej, znacznik umieszczony jest w polu obok Protokołu Internetowego (TCP/IP). Kliknij Właściwości. Wyświetlone zostanie okno Właściwości Protokołu Internetowego (TCP/IP), tak jak pokazano to w lewej cz ęści strony. Upewnij się, że wybrane zostały opcje Automatycznie uzyskaj adres IP oraz Automatycznie uzyskaj adres serwera DNS. 11 Kliknij OK aby zaakceptować ustawienia TCP/IP. 12 Kliknij OK aby zamknąć okno Właściwości Numeru Dostępu do Linii Lokalnej. 13 Kliknij OK gdy pojawi się polecenie zresetowania komputera a następnie kliknij OK ponownie. 29

37 Weryfikacja adresu IP w Windows 95, 98 i Me Wartości przedstawione dla Adresu Karty, Adresu IP, Maski Podsieci i Domyślnej Bramy będą inne dla Państwa komputera niż te przedstawione w powyższym przykładzie. Jeśli przed adresem IP w Windows 98 wyświetlona zostanie autokonfiguracja, należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych. Poniższe instrukcje dotyczą systemów Windows 95, 98 i Me. Instrukcje dotyczące weryfikacji adresu IP w systemie Windows 2000 podane są na następnej stronie. Jeśli u żywacie Państwo innego systemu operacyjnego - patrz: instrukcja uzytkownika systemu operacyjnego w celu uzyskania informacji na temat weryfikacji adresu IP. W celu weryfikacji adresu IP należy: 1 Kliknij Start na Pulpicie Windows. 2 Wybrać Uruchom. 3 Wpisać winpcfg.exe.wyświetlone zostanie okno podobne do okna przykładowego pokazanego na tej stronie. 4 Wybrać nazwę karty - karty Ethernetowej lub urządzenia USB. 5 Kliknąć Odnów. 6 Kliknąć OK gdy system wyświetli adres IP. Jeśli po wykonaniu powyżej opisanych czynności komputer nadal nie łączy się z Internetem, należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych. Dostawca pomoże Państwu w konfigurowaniu sprzętu. 30

38 Weryfikacja adresu IP w Windows 2000 Poniższe instrukcje dotyczą systemu Windows Instrukcje dotyczące weryfikacji adresu IP w systemach Windows 95, 98 i Me podane są na poprzedniej stronie. Jeśli u żywacie Państwo innego systemu operacyjnego - patrz: instrukcja uzytkownika systemu operacyjnego w celu uzyskania informacji na temat weryfikacji adresu IP. W celu weryfikacji adresu IP należy: 1 Kliknij Start na Pulpicie Windows. 2 Wybrać Uruchom. 3 Wpisać cmd i kliknąć OK. Wyświetlone zostanie okno podobne do okna przykładowego pokazanego w górnej lewej części strony. 4 Wpisać ipconfig i nacisnąć ENTER w celu wyświetlenia konfiguracji IP. 5 Wpisać exit i nacisnąć ENTER aby powrócić do Windows. 31

39 Weryfikacja adresu IP w Windows 2000 Komunikaty o niewła ściwym po łączeniu komputera z modemem SB4100 oraz o problemach z siecią kablową zostaną wyświetlone przy uzyskiwaniu Adresu Autokonfiguracji IP. Należy sprawdzić stan przewodów oraz czy kanały telewizji kablowej odbierane są w sposób poprawny. Po sprawdzeniu przewodów i prawidłowego odbioru programów telewizji kablowej, można podjąć próbę odnowienia adresu IP. W celu odnowienia adresu IP należy: 1 Wpisać ipconfig/renew i nacisnąć ENTER. Jeśli wyświetlony zostanie prawidłowy adres IP, dostęp do Internetu powinien być możliwy. 2 Wpisać exit i nacisnąć ENTER aby powrócić do Windows. Jeśli po wykonaniu powyżej opisanych czynności komputer nadal nie łączy się z Internetem, należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych. Dostawca pomoże Państwu w konfigurowaniu sprzętu. 32

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE KLIKNIJ TUTAJ, ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO AKTUALNEJ WERSJI ONLINE tego dokumentu, który zawiera najnowsze informacje oraz jest bardziej funkcjonalny dzięki

Bardziej szczegółowo

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki Jedynymi gwarancjami udzielanymi przez firmę Hewlett-Packard na jej produkty i usługi są gwarancje jawne dołączone do takich produktów i usług.

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika b2.1pl1.1 2 Spis treści Wskazówka 5 Informacje na temat zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych... 8 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Radeon X1900 Series. Podręcznik użytkownika P/N 137-40988-10

Radeon X1900 Series. Podręcznik użytkownika P/N 137-40988-10 Radeon X1900 Series Podręcznik użytkownika P/N 137-40988-10 ii Copyright 2005, ATI Technologies Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. ATI, logo ATI oraz wszystkie nazwy produktów, opcji i funkcji ATI są znakami

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

MAXDATA Notebook ECO 4500 A. Podręcznik użytkownika

MAXDATA Notebook ECO 4500 A. Podręcznik użytkownika MAXDATA Notebook ECO 4500 A Podręcznik użytkownika PL 92 Spis treści Wskazówka 95 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 99 Wireless LAN...101 Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2011 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Usługi sieciowe

Spis treści. Usługi sieciowe Spis treści Usługi sieciowe 5 Toshiba Corporation 6 Gwarancja w UE 9 Licencje 10 Deklaracja zgodności 12 Zdrowie i bezpieczeństwo 13 Informacje ogólne 13 Środowisko pracy 14 Urządzenia elektroniczne 15

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Podręcznik użytkownika

HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Podręcznik użytkownika HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Podręcznik użytkownika HP z serii Officejet Pro L7300/L7500/ L7600/L7700 All-in-One Podręcznik użytkownika Informacje dotyczące praw autorskich 2007 Copyright

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0 Lenovo Seria Z/P Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputer przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do zestawu.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Phaser 3300MFP Drukarka wielofunkcyjna Phaser 3300MFP Przewodnik użytkownika 2008 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik użytkownika służy wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo

ScanFront 300/300P/330

ScanFront 300/300P/330 ScanFront 300/300P/330 INSTRUKCJA Przed użyciem skanera należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji

Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji NetBotz Rack Monitor 200 NBRK0200 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar.

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce modem Pirelli DRG A226G Spis treści W skład pakietu instalacyjnego wchodzą 4 Uruchomienie usługi OneOffice 5 1. Uruchomienie usługi OneOffice na linii

Bardziej szczegółowo