Nie mogę uzyskać dostępu do Internetu ani do swojej poczty elektronicznej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nie mogę uzyskać dostępu do Internetu ani do swojej poczty elektronicznej."

Transkrypt

1 Diagnostyka ogólna Diagnostyka ogólna Nie mogę uzyskać dostępu do Internetu ani do swojej poczty elektronicznej. Sprawdź wszystkie połączenia modemu kablowego. Być może nie działa karta Ethernet lub gniazdo USB. Poszukaj więcej informacji w dokumentacji. Właściwości sieci systemu operacyjnego mogą nie być należycie zainstalowane lub ich ustawienia mogą być niewłaściwe. Sprawdź to u swojego usługodawcy ISP lub w przedsiębiorstwie kablowym. Gdy naciskam przełącznik ON/OFF (INTERNET ON/OFF)* (Wł./Wył. [Wł./Wył. Internet]), nic się nie dzieje. Sprawdź czy wtyk zasilacza jest solidnie osadzony w gnieździe na ścianie. Sprawdź, czy kabel zasilania jest do końca wsunięty do złącza adaptera zasilania z tyłu modemu. Upewnij się, czy gniazdo prądu nie jest wyłączone oddzielnym przełącznikiem. Wszystkie kontrolki migają po kolei. Oznacza to, że modem kablowy automatycznie uaktualnia swoje oprogramowanie. Należy zaczekać, aż kontrolki przestaną migać. Trwa to przeważnie nie dłużej niż jedną minutę. W tym czasie nie wyłączaj zasilania ani nie resetuj modemu. Kontrolka oznaczona napisem (MESSAGE)* ( [wiadomość]) miga. Oznacza to, że masz nową wiadomość do przeczytania. * Oznaczenia mogą być różne, zależnie od modelu. 29

2 Diagnostyka ogólna Kontrolka oznaczona napisem (MESSAGE)* ( [wiadomość]) nie miga. Może to znaczyć, że usługodawca nie oferuje tej usługi. Nie mogę uzyskać połączenia z modemem za pomocą Ethernetu. Nawet nowe komputery nie zawsze są wyposażone w kartę Ethernet sprawdź, czy Twój komputer ma należycie zainstalowaną tę kartę oraz oprogramowanie do niej. Sprawdź też, czy masz właściwy typ kabla Ethernet (patrz strona 22). Modem odmawia zarejestrowania połączenia kablowego (kontrolka CABLE [CABLE LINK]* Kabel [połączenie kablowe] nie świeci w sposób ciągły). Jeżeli modem znajduje się w trybie inicjalizacji, kontrolka POWER (INTERNET)* (zasilanie [internet]) powinna migać. Jeżeli w ciągu 30 minut nie zostanie zakończony pięciofazowy proces inicjalizacji, zanotuj, w której fazie nastąpiło jego zahamowanie i zwróć się do przedsiębiorstwa kablowego. (Szczegóły patrz strona 24.) Modem powinien działać ze standardowym kablem koncentrycznym typu RG-6, lecz jeżeli używasz kabla innego niż zalecany przez usługodawcę, albo jeżeli połączenia końcówek są luźne, modem może nie działać. Sprawdź w przedsiębiorstwie kablowym, czy stosujesz właściwy kabel. Jeżeli jesteś abonentem telewizji kablowej, sygnał z kabla może nie docierać do modemu. Podłącz telewizor do złącza współosiowego, które stosujesz do modemu, aby się przekonać, czy zapewnia ono dobry obraz telewizyjny. Jeżeli gniazdo kabla jest martwe, zwróć się do przedsiębiorstwa telewizji kablowej. Sprawdź, czy sygnał dochodzący do modemu jest zgodny z DOCSIS; zapytaj o to usługodawcę. Aby uzyskać więcej wskazówek na temat użytkowania i diagnostyki, skorzystaj z łącz ( linków ) wskazanych na CD-ROM: * Oznaczenia mogą być różne, zależnie od modelu. 30

3 Diagnostyka instalacji USB W tym rozdziale znajdą pomoc ci użytkownicy, którzy kierowali się wskazówkami w poradniku, lecz nadal mają kłopoty z instalacją USB. Objawy Podczas instalacji pojawia się komunikat sieci o błędzie patrz niżej. Modem kablowy nie przesyła danych (lampka kontrolna PC LINK na modemie kablowym nie miga) przejdź na stronę 35. Modem kablowy przestaje przesyłać dane przejdź na stronę 39. Po podłączeniu kabla USB Windows pracuje znacznie wolniej przejdź na stronę 39. Po ponownym uruchomieniu komputera Windows pracuje znacznie wolniej przejdź na stronę 39. Klepsydra zatrzymuje się na kilka minut przejdź na stronę 39. Wyświetlony zostaje komunikat sieci o błędzie przejdź na stronę 39. Modem kablowy został prawidłowo zainstalowany. Po jego zainstalowaniu zostało zainstalowane lub uaktualnione oprogramowanie usługi internetowej (np. AOL). Teraz Modem kablowy przestał działać należycie. (Tylko Windows 98 SE) przejdź na stronę 40. Objaw 1: Komunikat sieci o błędzie pojawia się podczas instalacji Komunikat sieci o błędzie może się pojawić. jeżeli w systemie komputerowym zainstalowanych jest zbyt wiele urządzeń sieciowych. Ten komunikat może być podobny do Rys. D 1 poniżej. Rys. D 1 31

4 Rozwiązanie 1: W tej sytuacji Modem kablowy nie jest prawidłowo zainstalowany Dlatego trzeba: A. odinstalować modem kablowy USB; B. usunąć inny adapter sieciowy, aby pozostawić dosyć miejsca w systemie komputerowym na modem kablowy USB; C. ponownie zainstalować modem kablowy USB. 1A. Odinstalowanie modemu kablowego USB. Windows 98 SE 1) Usuń adapter sieciowy RCA lub Thomson USB Cable Modem (Modemu kablowego USB RCA lub Thomson) zgodnie z instrukcjami dla Windows 98 SE podanymi w Rozwiązaniu 1B, Usuwanie innego adaptera sieciowego, na stronie 34. 2) Usuń pliki netrcacm.sys i netrcacm.inf. a) Kliknij lewym przyciskiem myszy ikonę Start w lewym dolnym rogu ekranu. b) Wybierz Znajdź, a następnie Plików i folderów. Pojawi się okno Znajdź: Wszystkie pliki (Rys. D 2). Rys. D 2 c) W polu Nazwa: wpisz netrcacm. W polu Szukaj w: za pomocą menu rozwijanego wybierz lokalny twardy dysk (np. c:\ ). d) Kliknij pole Uwzględniaj podfoldery i naciśnij Znajdź. Powinny się pojawić obydwa pliki: netrcacm.sys i netrcacm.inf. e) Podświetl oba pliki i kliknij prawym przyciskiem myszy Usuń. f) Pojawi się okno Potwierdź usunięcie wielu plików. Kliknij Tak, aby potwierdzić, że obydwa pliki mają zostać usunięte. g) Zamknij wszystkie otwarte okna. 32

5 Windows ) Usuń adapter sieciowy RCA lub Thomson USB Cable Modem (Modemu kablowego USB RCA lub Thomson) zgodnie z instrukcjami dla Windows 2000 podanymi w Rozwiązaniu 1B, Usuwanie innego adaptera sieciowego, na stronie 34. 2) Usuń plik netrcacm.sys. a) Kliknij lewym przyciskiem myszy ikonę Start w lewym dolnym rogu ekranu. b) Wybierz Wyszukaj, a następnie Plików i folderów. Pojawi się okno Wyniki wyszukiwania. Okno może być podobne do opisanego wyżej (Rys. D 3). c) W polu Zawierająca tekst: wpisz netrcacm. W polu Szukaj w: za pomocą menu rozwijanego wybierz lokalny twardy dysk (np. c:\ ) i naciśnij Wyszukaj teraz. Powinien zostać znaleziony plik netrcacm.sys. d) Podświetl ten plik i naciśnij Usuń. e) Pojawi się okno Potwierdź usunięcie pliku. Kliknij Tak, aby potwierdzić, że plik ma zostać usunięty. f) Zamknij wszystkie otwarte okna. 3) Usuń odpowiedni plik inf. Uwaga: W Windows 2000 nazwa pliku inf może być odmienna. a) Kliknij lewym przyciskiem myszy ikonę Start w lewym dolnym rogu ekranu. b) Wybierz Wyszukaj, a następnie Plików i folderów. Pojawi się okno Wyniki wyszukiwania. Rys. D 3 (dalszy ciąg na następnej stronie) 33

6 c) W polu Wyszukaj pliki i foldery o nazwie: wpisz oem?.* oem??.* W polu Szukaj w: za pomocą menu rozwijanego wybierz lokalny twardy dysk (np. c:\ ). Naciśnij Wyszukaj teraz. d) Powinno zostać znalezionych kilka plików oem (np. oem0.inf, oem0.pnf, oem2.inf itd.). e) Podświetl osobno każdy z plików oemx.inf. Kliknij podwójnie plik, aby go otworzyć. Po otworzeniu przewiń tekst do końca pliku. Jeżeli na końcu jest tekst RCA lub Thomson USB based Digital Cable Modem Win2000 Driver (Sterownik modemu kablowego USB RCA lub Thomson dla Windows 2000), otwarty został właściwy plik. f) Zamknij ten plik. Podświetl jego nazwę i naciśnij klawisz Usuń na klawiaturze. (np. oem2.inf). Pojawi się okno Potwierdź usunięcie pliku. Naciśnij Tak na wszystkie. g) Oprócz pliku.inf podświetl odpowiedni plik.pnf i naciśnij klawisz Usuń na klawiaturze (np. oem2.pnf). Pojawi się okno Potwierdź usunięcie pliku. Naciśnij Tak na wszystkie. h) Zamknij wszystkie otwarte okna. 1B. Usuwanie innego adaptera sieciowego. Windows 98 SE 1) Kliknij lewym przyciskiem myszy ikonę Start w lewym dolnym rogu ekranu. 3) Kliknij podwójnie ikonę Sieć i wybierz kartę Konfiguracja. 4) Przewiń listę i podświetl adaptery sieciowe, które chcesz usunąć. Kliknij przycisk Usuń. Ty decydujesz o tym, które adaptery sieciowe usunąć. Uwaga: Adaptery sieciowe są identyfikowane w polu opisu w miarę przewijania listy. 5) Pojawia się okno Zmiana ustawień systemu. Kliknij Tak, aby uruchomić ponownie komputer. Windows ) Kliknij lewym przyciskiem myszy ikonę Start w lewym dolnym rogu ekranu. 3) Kliknij podwójnie ikonę System. Kliknij kartę Sprzęt, a następnie Menedżer urządzeń. 4) Przewiń listę do Adapterów sieciowych. Kliknij podwójnie Adapterów sieciowych. 34

7 5) Podświetl adaptery sieciowe, które chcesz usunąć i kliknij kartę Akcja w górnym lewym rogu okna. Wybierz Odinstaluj. Ty decydujesz o tym, które adaptery sieciowe usunąć. 6) Pojawi się okno Potwierdź usunięcie urządzenia. Upewnij się, że do usunięcia wybrany został właściwy adapter sieciowy i kliknij OK. 1C. Ponowna instalacja modemu kablowego. Zainstaluj ponownie modem kablowy, kierując się wskazówkami ze strony 9. Objaw 2: Modem kablowy nie przesyła danych (ruch wstrzymany). Instalacja modemu kablowego została zakończona, lecz modem nie przesyła danych (tzn. kontrolka PC LINK na modemie nie świeci). Rozwiązanie 2: W tej sytuacji Modem kablowy nie przepuszcza transmisji. Dlatego trzeba: A. Potwierdź, że instalacja jest prawidłowa. Przejdź do punktu 2A: Potwierdź, że instalacja jest prawidłowa. B. Jeżeli modem kablowy USB RCA lub Thomson istnieje, sprawdź, czy wydzierżawione od przedsiębiorstwa kablowego oprogramowanie Dynamic Host Control Protocol (DHCP) jest właściwe. Przejdź do punktu 2B na stronie 36. C. Upewnij się, że adapter sieciowy modemu kablowego RCA lub Thomson jest uruchomiony. D. Jeżeli A, B, ani C nie zachodzi, odinstaluj modem kablowy. 2A. Potwierdź, że instalacja jest prawidłowa. Windows 98 SE 1) Kliknij ikonę Start w lewym dolnym rogu ekranu. 3) Kliknij podwójnie ikonę System i wybierz kartę Menedżera urządzeń. 4) Przewiń listę do Adapterów sieciowych. Kliknij podwójnie Adapterów sieciowych. RCA lub Thomson USB Cable Modem (Modemu kablowego USB RCA lub Thomson) powinien się znaleźć na liście. Jeżeli go tam nie ma, to znaczy, że NIE został należycie zainstalowany. 5) Jeżeli modem kablowy nie został należycie zainstalowany, odinstaluj modem kablowy USB zgodnie ze wskazówkami podanymi w Rozwiązaniu 1A, Odinstalowanie modemu kablowego, na stronie 32 i spróbuj go zainstalować ponownie według wskazówek instalacji USB na stronie 9 lub 12. (dalszy ciąg na następnej stronie) 35

8 Windows ) Kliknij ikonę Start w lewym dolnym rogu ekranu. 3) Kliknij podwójnie ikonę System i wybierz kartę Menedżera urządzeń. 4) Przewiń listę do Adapterów sieciowych. Kliknij podwójnie Adapterów sieciowych. RCA lub Thomson USB Cable Modem (Modemu kablowego USB RCA lub Thomson) powinien się znaleźć na liście. Jeżeli go tam nie ma, to znaczy, że NIE został należycie zainstalowany. 5) Jeżeli modem kablowy nie został należycie zainstalowany, odinstaluj modem kablowy USB zgodnie ze wskazówkami podanymi w Rozwiązaniu 1A, Odinstalowanie modemu kablowego, na stronie 32 i spróbuj go zainstalować ponownie według wskazówek instalacji USB na stronie 9 lub 12. 2B. Jeżeli modem kablowy USB RCA lub Thomson istnieje, sprawdź, czy wydzierżawione od przedsiębiorstwa kablowego oprogramowanie Dynamic Host Control Protocol (DHCP) jest właściwe. Windows 98 SE Aby stwierdzić, czy problem na tym polega, można wykorzystać test pod nazwą Winipcfg. Wykonaj test Winipcfg według poniższych wskazówek. 1) Kliknij lewym przyciskiem myszy ikonę Start w lewym dolnym rogu ekranu. 2) Wybierz Uruchom. 3) Pojawi się okno Uruchom. Wpisz w polu tekstowym winipcfg i kliknij przycisk OK. 36

9 4) Pojawi się okno konfiguracji IP. W polu z listą rozwijaną wybierz RCA lub Thomson Digital Cable Modem. 5) Pojawi się lista adresów. Znajdź adres IP. Jeżeli pierwsze trzy cyfry w adresie IP, to 169, wydzierżawienie DHCP nie powiodło się. Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych (ISP), aby zapewnić, że przesłał właściwy numer seryjny i adres MAC dla cyfrowego modemu kablowego. 6) Po usunięciu błędu konfiguracji IP trzeba odłączyć i ponownie przyłączyć kabel USB. Windows 2000 Aby stwierdzić, czy problem na tym polega, można wykorzystać test pod nazwą ipconfig / all. Wykonaj test ipconfig według poniższych wskazówek. 1) Kliknij lewym przyciskiem myszy ikonę Start w lewym dolnym rogu ekranu. 2) Wybierz Uruchom. Pojawi się okno Uruchom. 3) Wpisz w polu tekstowym cmd i kliknij przycisk OK. 4) Pojawi się okno poleceń. Wpisz ipconfig /all. Pojawi się lista wszystkich adapterów. 5) Znajdź adapter modemu kablowego i jego adres IP. Jeżeli pierwsze trzy cyfry w adresie IP, to 169, wydzierżawienie DHCP nie powiodło się. Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych (ISP), aby zapewnić, że przesłał właściwy numer seryjny i adres MAC dla cyfrowego modemu kablowego. 6) Po usunięciu błędu konfiguracji IP trzeba odłączyć i ponownie przyłączyć kabel USB. 37

10 2C. Sprawdź, czy adapter sieciowy modemu kablowego w systemie komputerowym jest uruchomiony. Jeżeli masz jeszcze inny włączony adapter w systemie komputerowym, może to być przyczyną problemu. Aby wyłączyć inne adaptery sieciowe, kieruj się poniższymi wskazówkami: Windows 98 SE 1) Kliknij lewym przyciskiem myszy ikonę Start w lewym dolnym rogu ekranu. 3) Kliknij podwójnie ikonę System i wybierz kartę Menedżera urządzeń. 4) Przewiń listę do Adapterów sieciowych. Kliknij podwójnie Adapterów sieciowych. 5) Podświetl adaptery sieciowe, które chcesz wyłączyć i kliknij je podwójnie. Aby zapewnić prawidłowe działanie modemu kablowego USB RCA lub Thomson, musisz wyłączyć wszystkie nieużywane adaptery sieciowe. 6) Pojawi się okno wybranego adaptera sieciowego. Aby wyłączyć adapter sieciowy, kliknij pole Wyłącz w tym profilu sprzętowym i kliknij OK. 7) Zamknij wszystkie otwarte okna. Windows ) Kliknij lewym przyciskiem myszy ikonę Start w lewym dolnym rogu ekranu. 3) Kliknij podwójnie ikonę System. Kliknij kartę Sprzęt, a następnie Menedżer urządzeń. 4) Przewiń listę do Adapterów sieciowych. Kliknij podwójnie Adapterów sieciowych. 5) Podświetl adaptery sieciowe, które chcesz wyłączyć i kliknij je podwójnie. Aby zapewnić prawidłowe działanie modemu kablowego, musisz wyłączyć nieużywane adaptery sieciowe. 6) Pojawi się okno wybranego adaptera sieciowego. W menu rozwijanym wybierz Nie używaj tego urządzenia (wyłącz je) i kliknij OK. 7) Zamknij wszystkie otwarte okna. 38

11 2D. Jeżeli A, B, ani C nie zachodzi, odinstaluj modem kablowy. Odinstaluj modem kablowy USB zgodnie ze wskazówkami podanymi w Rozwiązaniu 1A, Odinstalowanie modemu kablowego USB na stronie 32. Objaw 3: Modem kablowy przestaje przesyłać dane (ruch wstrzymany). Modem kablowy działał należycie, lecz nagle przestał działać. Nie transmituje danych (ruch wstrzymany). Rozwiązanie 3: A) Sprawdź kable mogło nastąpić rozłączenie, zagięcie, przerwanie lub zaplątanie kabla. B) Odłącz i włącz ponownie kabel USB, gdy komputer działa. Objaw 4: Po podłączeniu kabla USB Windows pracuje znacznie wolniej. Po ponownym uruchomieniu komputera Windows pracuje znacznie wolniej. Klepsydra zatrzymuje się na kilka minut. Wyświetlony zostaje komunikat sieci o błędzie, taki jak na ilustracji poniżej. Po uruchomieniu połączenia z siecią po raz pierwszy Windows próbuje uzyskać adres sieciowy, zwany adresem IP. Ten proces nazywa się DHCP (Dynamic Host Control Protocol, protokół dynamicznego sterowania hostem) i może potrwać kilka minut. W Windows 98 SE może się pojawić klepsydra i może się zdawać, że system działa opieszale. Jeżeli kabel koncentryczny nie jest podłączony lub jeżeli sieć kablowa ma przerwę, można zobaczyć komunikat o błędzie DHCP taki jak pokazany poniżej na Rys. D 4 na następnej stronie. 39

12 Rozwiązanie 4: A. Zaczekaj kilka minut. Modem kablowy powinien działać należycie po nawiązaniu łączności. B. Jeżeli po kilku minutach nadal nie ma połączenia, aby stwierdzić, czy przyczyną jest błąd DHCP, wykonaj instrukcje podane w Rozwiązaniu 2B, na stronie 36: jeżeli modem kablowy USB RCA lub Thomson istnieje, sprawdź, czy wydzierżawione od przedsiębiorstwa kablowego oprogramowanie Dynamic Host Control Protocol (DHCP) jest właściwe. Ten komunikat może być podobny do przedstawionego na Rys. D 4 poniżej. Rys. D 4 Objaw 5: Modem kablowy został skutecznie zainstalowany. Po jego zainstalowaniu zostało zainstalowane lub uaktualnione oprogramowanie usługi internetowej (np. AOL). Teraz Modem kablowy przestał działać należycie. (Tylko Windows 98 SE) Programy instalacyjne niektórych ISP tworzą własne protokoły TCP/IP, usuwając protokół TCP/IP modemu kablowego Thomson. 40

13 Rozwiązanie 5: Aby przywrócić protokoły TCP/IP modemu kablowego, należy wykonać następujące czynności: 1) Kliknij ikonę Start w lewym dolnym rogu ekranu. 3) Kliknij ikonę Otoczenie sieciowe. 4) Wybierz kartę Konfiguracja. 5) Przewiń listę do modemu kablowego RCA lub Thomson. Jeżeli modemu kablowego RCA lub Thomson nie ma na liście, to nie został on należycie zainstalowany. Przejdź do Rozwiązania 1 na stronie 32. 6) Protokoły TCP/IP znajdują się pod nagłówkiem Modem kablowy RCA lub Thomson. Przewiń listę do TCP/IP dla modemu kablowego RCA lub Thomson. Wybierz tę opcję. Jeżeli nie ma zapisu takiego zapisu, kliknij przycisk Dodaj. 7) Pojawi się okno Wybierz typ składnika sieci. Wybierz Protokół i kliknij przycisk Dodaj. Pojawi się nowe okno, z polem Protokoły producenta z lewej strony i Protokoły sieciowe z prawej. 8) W oknie Protokoły producenta wybierz Microsoft. 9) W polu Protokoły sieciowe wybierz TCP/IP. Dodanie protokołu TCP/IP dla modemu kablowego RCA lub Thomson powinno nastąpić automatycznie. 41