Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania"

Transkrypt

1 Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub innych państwach. Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodność Aktualny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod adresem Informacje o zgodności z przepisami znajdują się na stronie Przed podłączeniem zasilania należy zapoznać się z dokumentem informującym o zgodności z przepisami. Instalacja Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR ac Model WAC120 Zawartość opakowania Opakowanie zawiera następujące elementy: Bezprzewodowy punkt dostępowy WAC120 Kabel sieci Ethernet WiFi On/Off WPS Zasilacz WiFi On/Off WPS NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Czerwiec 2014 r.

2 Aby podłączyć bezprzewodowy punkt dostępowy, posłuż się poniższymi schematami lub skorzystaj ze szczegółowych wskazówek zawartych w tej broszurze. Internet Kabel sieci Ethernet Modem Punkt dostępowy Kabel sieci Ethernet Sposób Skonfiguruj bezprzewodowy punkt dostępowy dla swojej sieci. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguracja punktu dostępowego na stronie Podłącz modem do Internetu. 3. Podłącz modem do portu sieci LAN, znajdującego się w tylnej części punktu dostępowego. Wsparcie Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować swój produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać dostęp do telefonicznego wsparcia NETGEAR, musisz najpierw zarejestrować produkt. NETGEAR zaleca rejestrację produktu poprzez stronę NETGEAR. Aby uzyskać pomoc od firmy NETGEAR, przejdź do strony lub zadzwoń pod numer NETGEAR (tylko w USA). Numery telefoniczne dostępne w innych krajach można znaleźć na stronie Aby wyszukać aktualizacje produktów oraz uzyskać pomoc, odwiedź witrynę Sposób 2. NETGEAR zaleca korzystanie wyłącznie z oficjalnych źródeł wsparcia NETGEAR. Punkt dostępowy Internet 1. Skonfiguruj bezprzewodowy punkt dostępowy dla swojej sieci. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguracja punktu dostępowego na Podręcznik instalacji możesz pobrać ze strony lub klikając łącze w interfejsie użytkownika produktu. Przełącznik sieciowy stronie Podłącz modem do Internetu Kabel sieci Ethernet Kabel sieci Ethernet 3. Podłącz modem do przełącznika sieciowego. 4. Podłącz punkt dostępu do tego samego przełącznika sieciowego.

3 Spis treści Konfiguracja punktu dostępowego...2 Instalacja punktu dostępowego...4 Diody LED...6 Dołączanie do sieci WiFi...7 Przeglądanie lub zmiana ustawień punktu dostępowego...8 Porady dotyczące rozwiązywania problemów

4 Konfiguracja punktu dostępowego Zanim zaczniesz korzystać z punktu dostępowego, musisz się z nim połączyć i skonfigurować ustawienia dostępu sieci LAN oraz sieci bezprzewodowej. ¾ Aby połączyć się z punktem dostępowym: 1. Skonfiguruj komputer, wpisując statyczny adres IP i maskę podsieci Jeśli potrzebujesz pomocy w konfiguracji statycznego adresu IP w komputerze, sprawdź instrukcje lub skorzystaj z pomocy online dostarczonej wraz z komputerem. 2. Podłącz kabel Ethernet do komputera. 3. Podłącz drugi koniec kabla Ethernet do portu sieci LAN punktu dostępowego. 4. Podłącz zasilacz do punktu dostępowego oraz do gniazdka zasilania. 5. Naciśnij przycisk On/Off (Wł./Wył.) na punkcie dostępowym. 6. Na podłączonym do punktu dostępowego komputerze na wpisz adres w polu adresowym przeglądarki. Wyświetlony zostanie ekran logowania. 2

5 7. Jako nazwę użytkownika wpisz admin, a jako hasło wpisz password. Zostanie wyświetlony interfejs zarządzania siecią dla punktu dostępowego. ¾ Aby skonfigurować ustawienia sieci LAN i sieci bezprzewodowej: 1. Zaloguj się na punkcie dostępowym. 2. Wybierz Configuration > IP > IP Settings (Konfiguracja > IP > Ustawienia IP). 3. Skonfiguruj ustawienia IP dla sieci LAN. Więcej informacji na temat konfiguracji ustawień IP zawiera instrukcja obsługi urządzenia. 4. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Ustawienia zostaną zapisane. 5. Wybierz Configuration > Security > Profile Settings (Konfiguracja > Bezpieczeństwo > Ustawienia profilu). 6. Skonfiguruj profil bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej. Więcej informacji na temat konfigurowania profilu bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej zawiera instrukcja obsługi urządzenia. 7. Po skonfigurowaniu profilu bezpieczeństwa kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 8. Sprawdź możliwość nawiązania połączenia bezprzewodowego z punktem dostępowym, używając komputera lub innego urządzenia bezprzewodowego. 3

6 Instalacja punktu dostępowego Przed instalacją punktu dostępowego upewnij się, że usługa dostępu do Internetu jest aktywna. ¾ Aby zainstalować punkt dostępowy: 1. Przygotuj swoją sieć. Upewnij się, że modem jest połączony kablem tylko do gniazda usługi dostępu do Internetu. 2. Podłącz urządzenia. a. Podłącz zasilanie, a następnie uruchom bramę lub modem. 4

7 b. Używając kabla Ethernet, podłącz bramę lub modem do przełącznika sieciowego. c. Używając kabla Ethernet dołączonego do punktu dostępowego, podłącz przełącznik sieciowy do portu sieci LAN punktu dostępowego. 3. Podłącz zasilanie do punktu dostępowego. a. Podłącz zasilacz do punktu dostępowego oraz do gniazdka zasilania. b. Poczekaj, aż dioda LED zasilania na przednim panelu zacznie świecić na pomarańczowo, a następnie zmieni kolor na zielony. Jeżeli żadna dioda LED nie zacznie świecić, wciśnij przycisk Power On/Off (Wł./Wył. zasilania), znajdujący się na tylnym panelu punktu dostępowego. 5

8 Podłącz komputer. Diody LED Światło diod LED na bezprzewodowym punkcie dostępowym informuje o aktywności urządzenia: Dioda LED Dioda LED zasilania Dioda LED aktywności Dioda LED sieci LAN Opis Wyłączona. Zasilanie jest wyłączone. Zielone światło ciągłe. Zasilanie jest włączone. Pomarańczowe światło ciągłe. Trwa autotest. Podczas procesu uruchamiania dioda LED świeci światłem pomarańczowym, następnie miga na zielono, po czym po 45 sekundach zaczyna świecić zielonym światłem ciągłym. Jeśli po upływie minuty dioda LED świeci światłem pomarańczowym lub nadal miga na zielono, oznacza to, że wystąpił błąd systemowy. Wyłączona. Nie wykryto przepływu danych w obrębie sieci Ethernet. Zielone światło ciągłe lub zielone światło migające. Wykryto przepływ danych w obrębie sieci Ethernet. Wyłączona. Nie wykryto połączenia. Zielone światło ciągłe. Wykryto połączenie o prędkości 1000 Mb/s. Pomarańczowe światło ciągłe. Wykryto połączenie o prędkości 100 Mb/s lub 10 Mb/s. 6

9 Dioda LED Dioda LED połączenia bezprzewodowego Opis Wyłączona. Zarówno pasmo 2,4 GHz, jak i pasmo 5 GHz są wyłączone. Zielone światło ciągłe. Zarówno pasmo 2,4 GHz, jak i pasmo 5 GHz są gotowe. Zielone światło migające. Wykryto połączenie bezprzewodowe w paśmie 2,4 GHz lub w paśmie 5 GHz. Zielone światło migające powoli. Opcja WPS jest włączona. Dołączanie do sieci WiFi Możesz użyć funkcji WiFi Protected Setup (Zabezpieczone ustawienia WiFi, WPS) lub wybrać nazwę swojej sieci WiFi i wpisać jej hasło. Więcej informacji na temat przycisku WPS na komputerze lub urządzeniu bezprzewodowym można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z komputerem lub urządzeniem bezprzewodowym lub w pomocy online. Niektóre starsze komputery i urządzenia nie mogą korzystać z WPS. ¾ Aby podłączyć się do sieci za pomocą WPS: 1. Naciśnij przycisk WPS na punkcie dostępowym i przytrzymaj go przez dwie do trzech sekund. Dioda LED połączenia bezprzewodowego na punkcie dostępowym zacznie najpierw przez trzy sekundy powoli migać zielonym światłem, a następnie zgaśnie na trzy kolejne. 2. W ciągu dwóch minut naciśnij przycisk WPS na komputerze lub urządzeniu bezprzewodowym albo naciśnij przycisk WPS na ekranie. Gdy komputer lub urządzenie bezprzewodowe połączy się z punktem dostępowym, dioda LED połączenia bezprzewodowego na punkcie dostępowym zacznie migać światłem zielonym. 7

10 3. Powtórz te same kroki, aby dodać kolejne komputery lub urządzenia bezprzewodowe. ¾ Aby wybrać sieć i wpisać jej hasło: 1. Uruchom oprogramowanie odpowiedzialne za zarządzanie połączeniami bezprzewodowymi w komputerze lub urządzeniu bezprzewodowym, które ma zostać połączone z punktem dostępowym. Oprogramowanie to wykona skanowanie w poszukiwaniu wszystkich sieci WiFi w okolicy. 2. Odszukaj i wybierz nazwę sieci bezprzewodowej punktu dostępowego. Identyfikator SSID znajduje się na etykiecie produktu. 3. Wpisz fabryczne hasło punktu dostępowego (lub swoje hasło, jeżeli zostało zmienione) i kliknij przycisk Connect (Połącz). Hasło znajduje się na etykiecie produktu. 4. Powtórz kroki 1 3, aby dodać kolejne komputery lub urządzenia bezprzewodowe. Przeglądanie lub zmiana ustawień punktu dostępowego Możesz zalogować się na punkcie dostępowym, aby przejrzeć lub zmienić jego ustawienia. Logowanie na punkcie dostępowym ¾ Aby zalogować się na punkcie dostępowym: 1. Podłącz komputer lub urządzenie bezprzewodowe do punktu dostępowego. 8

11 Możesz skorzystać z kabla sieci Ethernet lub połączenia WiFi: W celu ustanowienia połączenia kablowego użyj kabla sieci Ethernet, aby podłączyć komputer do przełącznika sieciowego, do którego obecnie podłączony jest punkt dostępowy. Aby połączyć się za pomocą WiFi, wybierz sieć WiFi i dołącz do niej. 2. Uruchom przeglądarkę internetową. 3. Wprowadź adres w polu adresu przeglądarki. Wyświetlony zostanie ekran logowania. 4. Jako nazwę użytkownika wpisz admin, a jako hasło wpisz password (lub swoje hasło, jeżeli zostało zmienione). Zostanie wyświetlony interfejs zarządzania siecią dla punktu dostępowego. Zmiana hasła administratora ¾ Aby zmienić hasło administratora: 1. Uruchom przeglądarkę internetową. 2. Wprowadź adres w polu adresu przeglądarki. Wyświetlony zostanie ekran logowania. 3. Jako nazwę użytkownika wpisz admin, a jako hasło wpisz password (lub swoje hasło, jeżeli zostało zmienione). Zostanie wyświetlony interfejs zarządzania siecią dla punktu dostępowego. 4. Wybierz Maintenance > Password > Change Password (Obsługa > Hasło > Zmień hasło). 9

12 5. Wpisz stare hasło, a następnie wpisz dwukrotnie nowe. 6. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Zmiany zostaną zapisane. Odzyskiwanie zapomnianego hasła sieci WiFi Wstępnie skonfigurowane hasło sieci WiFi znajduje się na etykiecie produktu. W przypadku zmiany i zapomnienia hasła sieci WiFi zaloguj się na punkcie dostępowym, aby zobaczyć bieżące hasło sieci WiFi. ¾ Aby podłączyć się do bezprzewodowego punktu dostępowego i zobaczyć hasło sieci WiFi: 1. Użyj kabla Ethernet, aby podłączyć komputer do czarnego portu Ethernet punktu dostępowego. 2. Uruchom przeglądarkę internetową. 3. Wprowadź adres w polu adresu. Wyświetlony zostanie ekran logowania. 4. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło dla punktu dostępowego. Domyślna nazwa użytkownika to admin, a domyślne hasło logowania to password. Możesz użyć domyślnych danych logowania, jeśli nie zostały zmienione. Zostanie wyświetlony interfejs zarządzania siecią dla punktu dostępowego. 5. Wybierz Wireless Settings (Ustawienia sieci bezprzewodowej). W sekcji Security Options (Opcje zabezpieczeń) ekranu wyświetlone zostanie hasło sieci WiFi. 10

13 Porady dotyczące rozwiązywania problemów W tej sekcji znajdują się wskazówki dotyczące rozwiązywania prostych problemów, jakie mogą się pojawić. Bardziej szczegółowe informacje na temat rozwiązywania problemów można znaleźć w instrukcji obsługi w rozdziale dotyczącym rozwiązywania problemów. Problem Przyczyna Możliwe rozwiązanie Wszystkie diody LED punktu dostępowego są wyłączone. Dioda LED sieci LAN jest wyłączona. Dioda LED sieci LAN jest wyłączona. Punkt dostępowy nie jest zasilany. Wystąpił problem związany z podłączeniem sprzętu. Brak połączenia bezprzewodowego. Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony do punktu dostępowego oraz do działającego gniazdka zasilania. Upewnij się, że przycisk On/Off (Wł./Wył.) jest w położeniu On (Włączony). Upewnij się, że korzystasz z zasilacza firmy NETGEAR dostarczonego razem z punktem dostępu. Upewnij się, że wtyki kabli są dokładnie podłączone do punktu dostępowego oraz przełącznika sieciowego. Upewnij się, że przełącznik sieciowy jest włączony. Jeśli dioda LED sieci LAN jest wyłączona, odłącz zasilacz od gniazdka zasilania i podłącz go ponownie. Zaloguj się na punkcie dostępowym i sprawdź, czy włączone jest radio lub radia. Jeśli dioda LED sieci LAN jest nadal wyłączona, skontaktuj się z firmą NETGEAR. 11

14 Problem Przyczyna Możliwe rozwiązanie Nie można skonfigurować punktu dostępu za pomocą przeglądarki. Nie można połączyć się z Internetem lub siecią LAN przy użyciu urządzenia bezprzewodowego. Różne przyczyny. Wystąpił problem z konfiguracją. Upewnij się, że punkt dostępowy jest prawidłowo zainstalowany, zasilanie jest włączone, a dioda połączenia LAN świeci. Upewnij się, że komputer używa adresu IP z zakresu obsługiwanego przez punkt dostępowy. Domyślnym adresem IP punktu dostępowego jest , a domyślną maską podsieci jest Zamknij przeglądarkę, wyczyść pamięć podręczną, usuń ciasteczka i ponownie uruchom przeglądarkę. Upewnij się, że ustawienia identyfikatora SSID i zabezpieczeń komunikacji bezprzewodowej urządzenia bezprzewodowego są takie same, jak ustawienia punktu dostępowego. Urządzenie bezprzewodowe może mieć niepoprawne ustawienia protokołu TCP/IP, które są niezbędne do połączenia się z siecią. Uruchom ponownie urządzenie bezprzewodowe i sprawdź, czy protokół TCP/IP jest poprawnie skonfigurowany do danej sieci. Wartości ustawione domyślnie dla punktu dostępowego mogą nie być zgodne z ustawieniami danej sieci. Porównaj konfigurację punktu dostępowego z konfiguracją innych urządzeń znajdujących się w sieci. Informacje dotyczące zmiany wartości domyślnych ustawień punktu dostępowego można znaleźć w instrukcji obsługi. 12

Instalacja. Router WiFi Nighthawk X4 AC2350 Smart Model R7500. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji

Instalacja. Router WiFi Nighthawk X4 AC2350 Smart Model R7500. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować swój produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Router WiFi AC1600 Smart

Router WiFi AC1600 Smart Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Router WiFi Nighthawk AC1900 Smart Model R7000. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji

Instalacja. Router WiFi Nighthawk AC1900 Smart Model R7000. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP

Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP Spis treści Wprowadzenie......................................... 3 Wzmacniacz sygnału sieci WiFi - charakterystyka.............

Bardziej szczegółowo

Zrób więcej. Dowiedz się więcej na temat urządzenia EX6200

Zrób więcej. Dowiedz się więcej na temat urządzenia EX6200 Zrób więcej Dowiedz się więcej na temat urządzenia EX6200 Spis treści Poznaj łączność WiFi nowej generacji....................... 3 Optymalizacja działania sieci WiFi.......................... 4 Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Pomoc techniczna. Zawartość opakowania. Modem router N750 Wireless Dual Band Gigabit ADSL DGND4000 Premium Edition Podręcznik instalacji

Pomoc techniczna. Zawartość opakowania. Modem router N750 Wireless Dual Band Gigabit ADSL DGND4000 Premium Edition Podręcznik instalacji Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj numer seryjny na etykiecie znajdującej się na spodzie produktu i użyj jej do zarejestrowania wyrobu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji routera

Podręcznik instalacji routera Podręcznik instalacji routera NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive Santa Jose, CA 95134 USA Lipiec 2008 r. 208-10289-02 v1.0 2008 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe NETGEAR i logo

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy wbudowany serwer wydruku Ethernet i bezprzewodowy serwer wydruku INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI W niniejszej Instrukcja obsługi dla sieci przedstawiono przydatne informacje na temat ustawień

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Linksys X-Series Router bezprzewodowy z modemem ADSL2+ Spis treści Podręcznik użytkownika Spis treści Opis produktu X1000..................................... 1 Góra 1 Tył 2 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rozwiązywania problemów

Instrukcja rozwiązywania problemów Instrukcja rozwiązywania problemów Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. WPROWADZENIE 3 2. RESTART URZĄDZEŃ SIECIOWYCH 3 3. SPRAWDZENIE DZIAŁANIA ROUTERA 4 4. RESET ROUTERA DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH 6 5.

Bardziej szczegółowo

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Bezprzewodowy router N DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Marzec 2008 Wydanie 1 Copyright 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Prestige 334. Szerokopasmowy router z zaporą sieciową. Szybki start Wersja 3.60 May 2004

Prestige 334. Szerokopasmowy router z zaporą sieciową. Szybki start Wersja 3.60 May 2004 Prestige 334 Szerokopasmowy router z zaporą sieciową Szybki start Wersja 3.60 May 2004 1. Prestige wprowadzenie Prestige to szerokopasmowy router z wbudowanym czteroportowym przełącznikiem 10/100 Mb/s,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

EM4505 Dwuzakresowy Router AC1200

EM4505 Dwuzakresowy Router AC1200 EM4505 Dwuzakresowy Router AC1200 EM4505 Dwuzakresowy Router AC1200 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 3 1.1 Zawartość opakowania... 3 2.0 Konfiguracja routera bezprzewodowego... 3 2.1 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

NWA-3500 Skrócona instrukcja obsługi

NWA-3500 Skrócona instrukcja obsługi NWA-3500 Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11a/b/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 03/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne NWA-3500 Skrócona instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AC2600 ROUTER GIGABIT MU-MIMO. Model NR EA8500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AC2600 ROUTER GIGABIT MU-MIMO. Model NR EA8500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AC2600 ROUTER GIGABIT MU-MIMO Model NR EA8500 Spis treści Charakterystyka produktu EA8500.....................................1 Konfigurowanie routera Gdzie uzyskać pomoc...........................

Bardziej szczegółowo

P-2602R/RL-DxA. Szybki start. ADSL2+ VoIP IAD. Wersja 1.00. Wydanie 1

P-2602R/RL-DxA. Szybki start. ADSL2+ VoIP IAD. Wersja 1.00. Wydanie 1 P-2602R/RL-DxA ADSL2+ VoIP IAD Szybki start Wersja 1.00 Wydanie 1 Maj 2008 Przegląd Zintegrowane urządzenie dostępowe (IAD) Prestige 2602R/RL-DxA to ruter ADSL2+ wyposażony w dwa porty telefoniczne do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart C7200 All-in-One series. Podręczny przewodnik

HP Photosmart C7200 All-in-One series. Podręczny przewodnik HP Photosmart C7200 All-in-One series Podręczny przewodnik Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Seria Vigor2830 ADSL2/2+ Security Firewall Skrócona instrukcja obsługi

Seria Vigor2830 ADSL2/2+ Security Firewall Skrócona instrukcja obsługi Seria Vigor2830 ADSL2/2+ Security Firewall Skrócona instrukcja obsługi Informacja o prawach autorskich Deklaracja o prawach autorskich Copyright 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Vigor2960 Dual-WAN Security Firewall Skrócona instrukcja obsługi

Vigor2960 Dual-WAN Security Firewall Skrócona instrukcja obsługi Vigor2960 Dual-WAN Security Firewall Skrócona instrukcja obsługi Informacja o prawach autorskich Deklaracja o prawach autorskich Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta publikacja zawiera informacje

Bardziej szczegółowo