P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+"

Transkrypt

1 Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie 2, grudzień 2008 Copyright Wszelkie prawa zastrzeŝone.

2 Spis treści P-660HN 1. Wprowadzenie Jak to działa? Przegląd Zanim zaczniesz Podłączanie sprzętu Konfiguracja połączenia internetowego i bezprzewodowego Oglądanie certyfikatów produktu

3 1. Wprowadzenie P-660HN Routery z serii P-660HN to wydajne urządzenia, które łączą szybkie połączenie internetowe ADSL2+, wbudowany przełącznik, zaporę sieciową oraz szybką łączność bezprzewodową. 2. Jak to działa? B A C Komputer moŝe łączyć się z routerem P-660HN przez kabel ethernetowy (a) albo połączenie bezprzewodowe (b). Router P-660HN wykorzystuje kabel telefoniczny (DSL) (c), aby zapewnić dostęp do internetu. 3. Przegląd Połączenia sprzętowe (strona 5) Konfiguracja połączenia internetowego i bezprzewodowego (strona 8) - 3 -

4 4. Zanim zaczniesz P-660HN Przed przystąpieniem do konfigurowania routera P-660HN upewnij się, Ŝe dysponujesz: Dostępem do internetu będziesz potrzebował informacji o koncie, takie jak nazwa uŝytkownika i hasło, podane przez dostawcę usług internetowych. Przeglądarką Internet Explorer 7.0, Netscape Navigator 7.0 lub nowszą wersją z włączoną obsługą języka JavaScript. Wszystkie szczegóły konfiguracyjne znajdziesz w instrukcji uŝytkownika na dołączonej płycie CD. Aby przeczytać instrukcję uŝytkownika, włóŝ płytę do stacji CD-ROM. Powinno pojawić się okno; jeśli tak się nie stanie, uruchom Eksploratora Windows (kliknij Mój komputer), kliknij stację CD-ROM (zwykle jest to dysk D) i poszukaj instrukcji uŝytkownika

5 5. Podłączanie sprzętu P-660HN 1. DSL: za pomocą kabla telefonicznego podłącz ten port do gniazda telefonicznego. 2. ETHERNT 1-4: za pomocą kabla ethernetowego podłącz komputer do tego portu w celu przeprowadzenia wstępnej konfiguracji albo zapewnienia dostępu do internetu. 3. POWER: za pomocą zasilacza dostarczonego wraz z routerem P-660HN podłącz to gniazdo do odpowiedniego źródła prądu. 4. Wciśnij wyłącznik zasilania. Pamiętaj, aby usunąć plastikową folię z górnego panelu

6 Przyjrzyj się wskaźnikom LED (lampkom) na górnym panelu urządzenia P-660HN. Wskaźnik POWER miga podczas rozruchu i zapala się na zielono, kiedy router P-660HN jest gotowy do pracy. KaŜdy wskaźnik ETHERNET zapala się, jeśli odpowiedni port ETHERNET jest prawidłowo podłączony. Wskaźnik miga, kiedy router P-660HN wysyła lub odbiera dane przez odpowiedni port ETHERNET. Wskaźnik WLAN/WPS zapala się, kiedy lokalna sieć bezprzewodowa jest gotowa do pracy. Wskaźnik miga, kiedy router P-660HN wysyła lub odbiera dane przez sieć bezprzewodową. Wskaźnik DSL zapala się po nawiązaniu fizycznego połączenia DSL i miga, kiedy router P-660HN inicjalizuje linię DSL. Wskaźnik INTERNET zapal się, kiedy router ma dostęp do internetu, i miga, kiedy przesyłane są dane. Uruchom przeglądarkę WWW i przejdź do dowolnej witryny WWW (na przykład Router P-660HN automatycznie wykryje i skonfiguruje połączenie internetowe. MoŜe to zająć około dwóch minut

7 Jeśli masz połączenie PPPoE lub PPPoA, pojawi się ekran z prośbą o wprowadzenie informacji o koncie. Wprowadź nazwę uŝytkownika, hasło i (lub) hasło systemowe (domyślnie 1234) w dokładnie takiej postaci, w jakie je otrzymałeś. Kliknij przycisk Apply. Jeśli wskaźnik INTERNET jest wyłączony, a wskaźnik DSL świeci się, przejdź do rozdziału Konfiguracja połączenia internetowego i bezprzewodowego na stronie 8 i skorzystaj z kreatora, aby skonfigurować ustawienia dostępu do internetu. Jeśli Ŝaden ze wskaźników LED nie zapala się, sprawdź, czy połączenia zostały wykonane poprawnie. Upewnij się, Ŝe zasilacz jest podłączony do routera P-660HN i do odpowiedniego źródła prądu. Upewnij się, Ŝe źródło prądu jest włączone. Wyłącz router P-660HN, zaczekaj kilka sekund i włącz go ponownie. Jeśli wskaźniki LED nadal się nie zapalają, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia

8 6. Konfiguracja połączenia internetowego i bezprzewodowego 1. Otwórz przeglądarkę i wpisz (domyślny adres IP routera P-660HN) jako adres witryny. 2. Wpisz hasło administratora (1234) i kliknij przycisk Login. Jeśli ekran logowania nie pojawi się, sprawdź, czy przeglądarka zezwala na wyświetlanie wyskakujących okien i czy włączona jest obsługa języków JavaScript i Java. Komputer powinien być ustawiony tak, aby automatycznie pobierał adres IP z serwera DHCP. Więcej informacji znajdziesz w dodatkach do instrukcji uŝytkownika

9 3. Na następnym ekranie powinieneś zmienić hasło administratora. Jeśli to zrobisz, nie zobaczysz tego ekranu przy następnym logowaniu. 4. Kliknij przycisk Apply, aby zmienić domyślny certyfikat cyfrowy routera P-660HN. Certyfikat jest uŝywany do uwierzytelniania zabezpieczonych połączeń HTTPS przez internet

10 5. Wybierz język programu konfiguracyjnego. Zaznacz opcję Go to Wizard setup i kliknij przycisk Apply. Kreator pomaga w konfigurowania połączenia internetowego oraz ustawień łączności bezprzewodowej. Na kaŝdym ekranie kreatora wpisuj informacje dotyczące dostępu do internetu w dokładnie takiej postaci, w jakiej otrzymałeś je od dostawcy usług internetowych. Kliknij przycisk Next, aby kontynuować, albo Back, aby wrócić do poprzedniego ekranu. W razie kliknięcia przycisku Back informacje wprowadzone na bieŝącym ekranie zostaną utracone

11 6. Kliknij łącze INTERNET/WIRELESS SETUP. Zaczekaj, aŝ router P-660HN wykryje połączenie internetowe. Jeśli router nie zdoła wykryć połączenia, postępuj według wskazówek wyświetlonych na ekranie. Wprowadź informacje podane przez dostawcę usług internetowych. Jeśli dostawca nie podał niektórych danych, pozostaw ustawienia domyślne. Abyś mógł utworzyć sieć bezprzewodową, router P-660HN oraz komputery muszą uŝywać tego samego identyfikatora SSID (nazwy sieci), kanału oraz zabezpieczeń. Jeśli nie skonfigurujesz zabezpieczeń sieci bezprzewodowej, kaŝdy, kto znajdzie się w zasięgu routera P-660HN, będzie mógł za jego pośrednictwem uzyskać dostęp do Twojej sieci i do internetu. Upewnij się, Ŝe istniejące urządzenia bezprzewodowe obsługują wybrany typ zabezpieczeń. Więcej informacji o sieciach bezprzewodowych znajdziesz w instrukcji uŝytkownika. 7. Jeśli połączenie internetowe zostało skonfigurowane prawidłowo, wskaźniki DSL i INTERNET powinny świecić się na zielono. Kiedy skończysz, kliknij łącze Return to Wizard Main Page

12 Jeśli nie masz dostępu do internetu, a wskaźnik INTERNET nie świeci, upewnij się, Ŝe wprowadziłeś prawidłowe informacje na ekranach kreatora INTERNET/WIRELESS SETUP. Jeśli uŝywasz nowego konta, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych i dowiedz się, czy konto jest aktywne. Jeśli próbujesz uzyskać bezprzewodowy dostęp do internetu, sprawdź, czy ustawienia łączności bezprzewodowej i zabezpieczeń w urządzeniu klienckim są takie same, jak w routerze P-660HN. Gratulacje! Utworzyłeś sieć bezprzewodową z wykorzystaniem routera P-660HN. Aby zabezpieczyć swoją sieć, moŝesz uŝyć programu konfiguracyjnego do ustawienia funkcji takich jak zapora sieciowa i filtrowanie treści. Szczegóły znajdziesz w instrukcji uŝytkownika

13 7. Oglądanie certyfikatów produktu 1. Przejść pod adres 2. Na stronie głównej firmy ZyXEL wybrać z listy rozwijanej swój produkt, aby przejść do poświęconej mu strony. 3. Na stronie produktu wybrać Ŝądany certyfikat ZyXEL Communications zapewnia, Ŝe powyŝszy produkt jest zgodny z normami CE. W celu uzyskania dodatkowych informacji przejdź do rozdziału: Oglądanie certyfikatów produktu

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ Firmware v3.40 Wydanie 2, sierpień 2010 Domyślne dane do logowania: Adres IP: http://10.0.0.138 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Copyright

Bardziej szczegółowo

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Bezprzewodowy router N DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Marzec 2008 Wydanie 1 Copyright 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

P-2602R/RL-DxA. Szybki start. ADSL2+ VoIP IAD. Wersja 1.00. Wydanie 1

P-2602R/RL-DxA. Szybki start. ADSL2+ VoIP IAD. Wersja 1.00. Wydanie 1 P-2602R/RL-DxA ADSL2+ VoIP IAD Szybki start Wersja 1.00 Wydanie 1 Maj 2008 Przegląd Zintegrowane urządzenie dostępowe (IAD) Prestige 2602R/RL-DxA to ruter ADSL2+ wyposażony w dwa porty telefoniczne do

Bardziej szczegółowo

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.00 Październik 2007 Wydanie 1 Ustawienia domyślne Adres IP Hasła http://192.168.1.10 Sterowanie konferencją 1234

Bardziej szczegółowo

Prestige 334. Szerokopasmowy router z zaporą sieciową. Szybki start Wersja 3.60 May 2004

Prestige 334. Szerokopasmowy router z zaporą sieciową. Szybki start Wersja 3.60 May 2004 Prestige 334 Szerokopasmowy router z zaporą sieciową Szybki start Wersja 3.60 May 2004 1. Prestige wprowadzenie Prestige to szerokopasmowy router z wbudowanym czteroportowym przełącznikiem 10/100 Mb/s,

Bardziej szczegółowo

Seria P-2812HNU(L)-Fx

Seria P-2812HNU(L)-Fx Seria P-2812HNU(L)-Fx Instrukcja startowa 802.11n Wireless VDSL2 VoIP Combo WAN IAD Firmware Version 3.10 Edition 1, 3/2011 Domyślne dane do logowania IP Address: http://192.168.1.1 Username: Admin account:

Bardziej szczegółowo

ZyWALL 2 Plus Skrócona instrukcja obsługi

ZyWALL 2 Plus Skrócona instrukcja obsługi ZyWALL 2 Plus Skrócona instrukcja obsługi Wersja 4.00 4/2006 Edycja 1-1 - Informacje ogólne ZyWALL 2 Plus to firewall z funkcjami VPN, zarządzania pasmem, filtrowania treści i wieloma innymi. MoŜna działać

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika)

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-824VUP+ Bezprzewodowy ruter VPN i serwer wydruków 2.4 GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

ZyWALL 5. Urządzenie zabezpieczające połączenie internetowe. Szybki start Wersja 3.62 (XD.0) Maj 2004

ZyWALL 5. Urządzenie zabezpieczające połączenie internetowe. Szybki start Wersja 3.62 (XD.0) Maj 2004 ZyWALL 5 Urządzenie zabezpieczające połączenie internetowe Szybki start Wersja 3.62 (XD.0) Maj 2004 ZyWALL wprowadzenie ZyWALL 5 to brama zapewniająca monitorowanie danych przepływających między Internetem

Bardziej szczegółowo

NWA-3500 Skrócona instrukcja obsługi

NWA-3500 Skrócona instrukcja obsługi NWA-3500 Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11a/b/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 03/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne NWA-3500 Skrócona instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji routera

Podręcznik instalacji routera Podręcznik instalacji routera NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive Santa Jose, CA 95134 USA Lipiec 2008 r. 208-10289-02 v1.0 2008 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe NETGEAR i logo

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

V300 Telefon IP. Szybki start. Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1. Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone.

V300 Telefon IP. Szybki start. Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1. Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. V300 Telefon IP Szybki start Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1 Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. Przegląd Niniejszy przewodnik wyjaśnia, jak skonfigurować telefon V300 i jak z niego korzystać.

Bardziej szczegółowo

DMA-1000W Adapter mediów cyfrowych z bezprzewodową łącznością 802.11g

DMA-1000W Adapter mediów cyfrowych z bezprzewodową łącznością 802.11g DMA-1000W Adapter mediów cyfrowych z bezprzewodową łącznością 802.11g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Sierpień 2007 Wydanie 1 Adapter DMA-1000W umożliwia odtwarzanie plików audio, wideo i zdjęć

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Pomoc techniczna. Zawartość opakowania. Modem router N750 Wireless Dual Band Gigabit ADSL DGND4000 Premium Edition Podręcznik instalacji

Pomoc techniczna. Zawartość opakowania. Modem router N750 Wireless Dual Band Gigabit ADSL DGND4000 Premium Edition Podręcznik instalacji Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj numer seryjny na etykiecie znajdującej się na spodzie produktu i użyj jej do zarejestrowania wyrobu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rozwiązywania problemów

Instrukcja rozwiązywania problemów Instrukcja rozwiązywania problemów Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. WPROWADZENIE 3 2. RESTART URZĄDZEŃ SIECIOWYCH 3 3. SPRAWDZENIE DZIAŁANIA ROUTERA 4 4. RESET ROUTERA DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH 6 5.

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6. DFL-200 Zapora zabezpieczająca sieć Przed rozpoczęciem Jeżeli zapora

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika. Spis treści

Przewodnik użytkownika. Spis treści PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Przewodnik użytkownika przeznaczony jest dla korzystających z usługi SFERIOstrada, oferowanej przez SFERIA S.A. Usługa SFERIOstrada umożliwia szerokopasmowy dostęp do sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy DSL-2740B Wireless ADSL2+

Router bezprzewodowy DSL-2740B Wireless ADSL2+ Router bezprzewodowy DSL-2740B Wireless ADSL2+ Podręcznik uŝytkownika 2.24 2007-04-23 Spis Treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Wprowadzenie... 5 Interfejsy urządzenia... 6 Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika (Listopad 2003) I SPIS TREŚCI Informacje o niniejszym podręczniku...iv Zanim zaczniesz...iv Wymagania dotyczące instalacji...iv WPROWADZENIE... 1 Opis Rutera

Bardziej szczegółowo

Vantage CNM Scentralizowany System Zarządzania

Vantage CNM Scentralizowany System Zarządzania Vantage CNM Scentralizowany System Zarządzania Skrócona instrukcja obsługi Version 1.00 Edition 1 11/2006 Copyright 2006. All rights reserved. Informacje ogólne Vantage CNM to obsługiwane przez przeglądarkę

Bardziej szczegółowo