REGULAMIN BILETERII RTS Widzew Łódź S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN BILETERII RTS Widzew Łódź S.A."

Transkrypt

1 REGULAMIN BILETERII RTS Widzew Łódź S.A. v.2013/13 Obowiązuje od dn r. do odwołania I. Definicje a. "Klub" oznacza RTS Widzew Łódź S.A.; b. "Mecz" oznacza spotkanie piłkarskie rozgrywane na Stadionie; c. "Stadion" oznacza nieruchomość usytuowaną w Łodzi, przy al. Piłsudskiego 138, na której rozgrywane są mecze; d. "KIK" oznacza Kartę Identyfikacji Kibica; e. "Bilet" oznacza dowód zakupu prawa uczestnictwa w meczu piłkarskim; f. "Karnet" oznacza dowód zakupu prawa uczestnictwa w meczach w ramach rundy lub sezonu piłkarskiego; g. "WKI" oznacza Widzewską Kasę Internetową, serwis internetowy umożliwiający zakup biletów, karnetów oraz kart KIK dostępny za pośrednictwem strony h. "Posiadacz biletu" oznacza osobę, która posiada bilet zgodny ze swoim numerem Pesel oraz numerem KIK; i. "Siedziba Klubu" oznacza budynek usytuowany w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138. II. Postanowienia ogólne 1. Sprzedaż biletów prowadzi RTS Widzew Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi przy Alei Piłsudskiego 138, Łódź, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieście w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS , NIP: , REGON: Zakup biletu, karnetu i karty KIK oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz Regulaminu Stadionu MOSiR w Łodzi Al. Piłsudskiego Klub prowadzi sprzedaż biletów i karnetów na wszystkie mecze rozgrywane na stadionie w danym sezonie. Regulamin sprzedaży Bileterii strona 1 / 13

2 4. Warunkiem nabycia biletu lub karnetu jest posiadanie ważnej Karty Identyfikacji Kibica. 5. Bilety i karnety można nabyć w kasach usytuowanych przy stadionie, przez Internet za pośrednictwem serwisu WKI oraz w rozproszonych punktach sprzedaży. 6. Kart Identyfikacji Kibica, biletów i karnetów nie sprzedaje się osobom: wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych wydane przez sąd w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art.6 pkt 2 ustawy z dnia roku o postępowaniu w sprawach nieletnich; wobec których został wydany zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji; wobec których został wydany zakaz klubowy; 7. Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych biletów, karnetów i Kart Identyfikacji Kibica. 8. Zakup biletu, karnetu lub karty KIK jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku osoby, która dokonała zakupu. 9. Przebywanie na stadionie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku osoby, która na nim przebywa lub przebywała. 10. Klub ma prawo do wykorzystania wizerunku osób określonych w punktach 8 i 9 powyżej na wszystkich produkowanych przez siebie nośnikach reklamowych i promocyjnych, także za wynagrodzeniem na rzecz Klubu. III. Zasady sprzedaży KIK 11. Karta KIK uprawnia jej właściciela do zakupu biletu lub karnetu. 12. Aby dokonać zakupu karty KIK, należy czytelnie wypełnić wniosek o wydanie karty dostępny w punktach sprzedaży oraz na oficjalnej internetowej stronie klubu ( 13. Następnie wniosek wraz z kopią dokumentu tożsamości należy złożyć w dedykowanej do wyrabiania kart KIK kasie klubu. 14. W przypadku, gdy osoba zainteresowana wyrobieniem karty KIK nie posiada obywatelstwa polskiego powinna jako dowód tożsamości przedstawić paszport lub inny dokument potwierdzający jej tożsamość. Regulamin sprzedaży Bileterii strona 2 / 13

3 15. Osoby niepełnoletnie do ukończenia 18 roku życia przy zakupie karty KIK powinny przedstawić dokument tożsamości potwierdzający numer PESEL danej osoby (dowód osobisty jednego z rodziców, w którym znajduje się numer PESEL kupującego, książeczka zdrowia, paszport). 16. W przypadku osób niepełnoletnich tj. osób w wieku do 18 roku życia warunkiem zakupu KIK jest złożenie pisemnego oświadczenia przez prawnego opiekuna lub rodzica osoby niepełnoletniej, w którym wyraża zgodę na uczestnictwo osoby małoletniej w imprezach masowych organizowanych przez Klub. Osoby małoletnie do lat 13 mogą uczestniczyć w imprezach masowych organizowanych przez Klub wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. 17. Kibice drużyny grającej przeciwko drużynie Klubu nie są zobowiązani do nabycia kart KIK. W takim przypadku warunkiem zakupu biletu na Trybunę Gości (sektor B10) jest wpisanie nazwiska osoby zainteresowanej zakupem biletu na specjalną imienną listę przygotowywaną w jej macierzystym Klubie. 18. Karty Identyfikacji Kibica można nabywać w kasach Klubu usytuowanych przy stadionie, a także za pośrednictwem serwisu WKI. KIK zakupioną za pośrednictwem WKI należy odebrać z siedziby Klubu w terminie 90 dni od dnia zakupu. Po bezskutecznym upływie tego terminu karta ulegnie zniszczeniu. W takim przypadku Kupujący nie będzie miał roszczenia o zwrot zapłaconej ceny. 19. Kupujący zobowiązany jest skontrolować KIK niezwłocznie po jej otrzymaniu w celu weryfikacji danych osobowych umieszczonych w systemie. 20. Płatności za KIK w kasie klubu można dokonywać gotówką lub kartą płatniczą. 21. Sprzedaż KIK realizowana w siedzibie Klubu oraz w placówkach zewnętrznych podlega fiskalizacji. Po dokonaniu płatności za KIK klient otrzymuje paragon fiskalny, który stanowi dowód zakupu. 22. Jedna karta KIK przysługuje jednej osobie. W związku z tym jedna osoba może zakupić tylko jedną kartę KIK. 23. Posiadacz KIK może zakupić na swoją kartę tylko jeden bilet na dany mecz. Kupujący może nabyć dowolną liczbę biletów tylko w sytuacji, gdy jest w posiadaniu numerów KIK oraz numerów PESEL osób właściwych dla każdego kupowanego biletu. 24. Karta KIK jest przypisana do jednej osoby, która nie ma prawa do przekazywania karty osobom trzecim. 25. Nabycie KIK nie gwarantuje możliwości nabycia biletu na mecz. 26. KIK jest integralną częścią biletu. Numer KIK musi być zgodny z numerem na bilecie. 27. Oryginalny bilet lub karnet bez odpowiadającego mu numeru KIK jest nieważny. 28. Klub nie przyjmuje zwrotu zakupionych KIK. Regulamin sprzedaży Bileterii strona 3 / 13

4 29. W przypadku utraty KIK należy niezwłocznie powiadomić Klub o tym fakcie. W przypadku utraty KIK następna karta będzie wydana po wcześniejszym zablokowaniu poprzedniej na pisemne żądanie Posiadacza. W przypadku, gdy natychmiast po zgłoszeniu utraty karty KIK kibic dokonuje zakupu nowej karty odstępuje się od wymogu pisemnego żądania zablokowania utraconej karty. 30. W związku z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dn. 20 marca 2009 roku Klub ma obowiązek identyfikacji wszystkich osób biorących udział w imprezie. W przypadku Klubu sposobem identyfikacji uczestnika jest KIK, która stanowi nierozłączny element biletu i karnetu. 31. W przypadku złamania któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Stadionu, Klub jest uprawniony do unieważnienia KIK. 32. W sytuacji unieważnienia KIK możliwe jest złożenie wniosku do Zarządu Klubu o ponowne wydanie KIK. Cena nowej karty wynosi 1000 zł brutto. 33. Przez złożenie wniosku o wydanie KIK, wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i handlowych przez klub oraz podmioty z nim współpracujące. Dane osobowe przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz.926 z poz. zm.). 34. Przez złożenie wniosku o wydanie KIK, wnioskodawca wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz środków komunikacji elektronicznej informacji marketingowych oraz handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204), dotyczących produktów i usług oferowanych przez klub oraz podmioty z nim współpracujące. 35. Osobie udostępniającej swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawienia na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz.926 z poz. zm.). 36. Administratorem danych osobowych jest Klub. IV. Zasady sprzedaży biletów i karnetów w kasie Klubu 37. Godziny pracy kas podane są na oficjalnej stronie Klubu pod adresem Kupujący zobowiązany jest okazać kartę KIK przy zakupie biletu/karnetu. 39. Kupujący zobowiązany jest skontrolować bilety/karnety niezwłocznie po ich otrzymaniu co do zgodności daty, godziny i miejsca imprezy, ilości oraz ceny biletów/karnetów. 40. Płatności za bilety jednorazowe oraz karnety można dokonywać gotówką lub kartą płatniczą. Regulamin sprzedaży Bileterii strona 4 / 13

5 41. Sprzedaż biletów i karnetów realizowana w siedzibie Klubu oraz w placówkach zewnętrznych podlega fiskalizacji. Po dokonaniu płatności za bilet/karnet klient otrzymuje paragon fiskalny, który stanowi dowód zakupu. 42. Klub zastrzega sobie prawo do wyboru sektorów, które będą otwarte w trakcie rozgrywania meczów Ekstraklasy. a) Posiadacze karnetów na sektory, które decyzją Klubu nie będą otwierane na poszczególne mecze w ramach w/w rozgrywek mają prawo uczestnictwa w meczu zajmując miejsca na innych, dostępnych miejscach w ramach tej samej trybuny lub innej trybuny wskazanej przez Klub. b) W przypadku, gdy wyłączenie danego sektora ma charakter trwały (min. 2 mecze) Klub ma prawo do zmiany umiejscowienia karnetów oryginalnie wystawionych na wyłączone sektory; zmiana miejsc na karnecie odbywa się w ramach tej samej trybuny; Kibic ma prawo zażądać zmiany na wskazanie przez siebie miejsce w ramach tej samej trybuny o ile jest ono dostępne. c) W przypadku każdorazowego wyłączenia sektorów Klub ma prawo do zmiany umiejscowienia biletów oryginalnie wystawionych na wyłączone sektory; zmiana miejsc na bilecie odbywa się w ramach tej samej trybuny 43. Klub zastrzega sobie prawo do wyboru trybun, które będą otwarte w trakcie rozgrywania meczów Pucharu Polski. Posiadacze karnetów na trybuny, które decyzją Klubu nie będą otwierane na mecze w ramach w/w rozgrywek mają prawo uczestnictwa w meczu zajmując miejsca na innych, dostępnych miejscach w ramach tej samej trybuny lub innej trybuny wskazanej przez Klub. 44. Zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dn. 20 marca 2009r. Klub zobowiązany jest do pobierania i przechowywania wizerunków twarzy wszystkich kibiców dokonujących zakupu biletów. W przypadku, gdy profil kibica w bazie Klubu nie został uzupełniony o jego wizerunek Klub ma prawo odmówić sprzedaży biletu/karnetu. a) Zdjęcia kibiców wykonywane są w wyznaczonych punktach sprzedaży biletów lub kart KIK. b) W przypadku, gdy wykonanie zdjęcia nie jest możliwe Klub przyjmuje także fotografie w formie papierowej. Fotografie takie nie podlegają zwrotowi. c) Zdjęcie w formie elektronicznej może zostać zapisane w profilu kibica online za pośrednictwem strony V. Zasady sprzedaży biletów i karnetów w serwisie WKI 45. Widzewska Kasa Internetowa (WKI) jest serwisem sprzedaży prowadzonym przez Klub. WKI prowadzi dystrybucję biletów i karnetów na wydarzenia sportowe odbywające się na Stadionie. Regulamin sprzedaży Bileterii strona 5 / 13

6 46. W celu dokonania zakupu należy zalogować się w serwisie WKI. Każdy nabywca ma prawo do zamówienia dowolnej liczby biletów pod warunkiem podania numerów kart KIK oraz numerów Pesel właściwych dla każdego zamawianego biletu. 47. Umowa sprzedaży pomiędzy nabywcą a WKI zostaje zawarta w momencie dokonania przez nabywcę zamówienia oraz po uiszczeniu zapłaty przelewem bankowym lub przy użyciu karty płatniczej. 48. Każda umowa rejestrowana jest w systemie informatycznym Klubu. 49. Sprzedaż internetowa biletów odbywa się za pomocą strony internetowej według następującej procedury: a. Nabywca określa ilość biletów, jakie chce zakupić w poszczególnych cenach i wypełnia formularz danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia transakcji. b. Nabywca określa dane osobowe przez podanie numeru KIK i numeru Pesel każdej osoby, dla której nabywany jest bilet. c. Po zaakceptowaniu przez nabywcę listy imiennej osób, na rzecz których nabywa bilet i łącznej sumy należności następuje przekierowanie do serwisu Przelewy24.pl w celu wykonania płatności. d. Realizacja płatności przebiega zgodnie z regulaminem operatora systemu Przelewy24.pl. Zapłata jest regulowana z konta bankowego lub za pomocą karty płatniczej. e. Po otrzymaniu potwierdzenia realizacji płatności, serwis WKI udostępnia stronę służącą do wyboru miejsca na trybunach dla każdego nabytego biletu. f. Zakupione bilety zostają zapisane w systemie komputerowym Klubu. g. Nabywca otrzymuje z systemu WKI zawierający dane transakcji i link do mapy stadionu w celu umożliwienia wyboru miejsc w terminie późniejszym. h. Bilety opłacone, ale nie przydzielone do miejsca na stadionie, nie gwarantują wejścia na mecz. 50. Ceny biletów oferowanych przez serwis WKI są cenami ostatecznymi, co oznacza, że do cen biletów podanych w serwisie nie zostają doliczone żadne dodatkowe koszty (z wyjątkiem kosztów przesyłki pocztowej realizowanej na życzenie nabywcy). Wysokość opłaty wyszczególniona zostanie w formularzu zamówienia. 51. Do wejścia na mecz uprawnia wyłącznie bilet w formie papierowej lub karnetu w formie plastikowej karty. Odbiór biletu/karnetu zakupionego uprzednio w serwisie WKI odbywa się osobiście za okazaniem karty KIK przy stadionie. Szczegółowe informacje dot. stanowisk kasowych wydających bilety/karnety oraz godzin ich pracy kupujący otrzymuje drogą mailową po dokonaniu zakupu. Do odbioru osobistego konieczne są wszystkie karty KIK, na które zostały kupione bilety. Oznacza to, że nie można odebrać wszystkich biletów zakupionych przez Internet, na jedna kartę, np. płatnika. Regulamin sprzedaży Bileterii strona 6 / 13

7 52. Nabywcy zobowiązani są do skontrolowania biletów natychmiast po ich otrzymaniu pod względem zgodności daty, godziny i miejsca imprezy, ilości oraz ceny biletów. 53. W przypadku wyboru przez nabywcę pocztowej formy realizacji zamówienia bilety/karnety dostarczane będą na jego ryzyko i koszt. Koszt dostawy doliczony zostanie do ogólnej wartości zamówienia. Zamówiony i opłacony bilet nadany zostanie do nabywcy najpóźniej na 5 dni przed meczem, na który bilet został kupiony. Zamówiony i opłacony karnet nadany zostanie do nabywcy najpóźniej 4 dni po złożeniu zamówienia jednak nie później niż na 5 dni przed najbliższym meczem, na który zamówiony karnet obowiązuje. Czas dostawy nie jest zależny od Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za czas i termin dostarczenia biletu. 54. Nabywcy zobowiązani są do skontrolowania dostarczonych biletów natychmiast po ich otrzymaniu drogą pocztową pod względem zgodności daty, godziny i miejsca imprezy, ilości oraz ceny biletów. Reklamacje wymagają pisemnego zgłoszenia do Klubu w terminie do trzech dni roboczych od dnia ich doręczenia, mailem, faksem lub pocztą na adresy podane na oficjalnej stronie internetowej klubu Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 26 lipca 2010r. sprzedaż KIK, biletów oraz karnetów realizowana (w zakresie zamówienia i płatności) drogą internetową nie podlega fiskalizacji. Podczas odbioru KIK/biletu/karnetu zamówionych drogą internetową klient nie otrzymuje paragonu fiskalnego. 56. Klub nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki zawierające bilety/karnety zagubione przez Pocztę lub firmy świadczące usługi kurierskie. 57. Wyłącznym operatorem realizującym płatności na rzecz WKI jest serwis Przelewy24.pl. Przed złożeniem zamówienia w WKI nabywca powinien zapewnić sobie możliwość korzystania z w/w serwisu. 58. Kwota należności wynikająca z danego zamówienia winna zostać zrealizowana natychmiast po dokonaniu zamówienia. Bilety pozostają własnością Klubu do czasu odnotowania płatności przez WKI. 59. W przypadku braku zapłaty w określonym terminie, WKI zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia. 60. W celu udokumentowania faktu dokonania płatności w sytuacjach spornych zaleca się wydrukowanie potwierdzenia przelewu z serwisu Przelewy24.pl. 61. Nabywca ma prawo żądać zwrotu kosztów zakupu w przypadku kilkukrotnego dokonania transakcji zakupu tego samego biletu lub karnetu. Zwrot kosztu odbywa się automatycznie po zakończeniu meczu, którego dotyczy zwielokrotniony zakup. Zwrot taki realizowany jest przelewem na rachunek, z którego dokonana została płatność za zakup. 62. Wszelkie zmiany niniejszych zasad obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej WKI. VI. Zwrot biletów Regulamin sprzedaży Bileterii strona 7 / 13

8 63. Zwrotom podlegają jedynie bilety. Nie można dokonać zwrotu karnetu ani minikarnetu. 64. W określonych przypadkach (np. sprzedaż w specjalnych cenach lub na innych preferencyjnych warunkach) Klub może ograniczyć możliwość dokonania zwrotu biletów, jednak wcześniej Klub zobowiązuje się do opublikowania informacji o tym fakcie. 65. Zwrot biletu następuje wyłącznie po okazaniu przez klienta oryginalnego paragonu fiskalnego otrzymanego podczas zakupu biletu oraz oryginalnego biletu. Klub może odmówić przyjęcia zwrotu biletu w przypadku, gdy: paragon jest nieczytelny; paragon dotyczy zakupu innego biletu niż bilet zwracany. 66. Przy zakupie biletu gotówką, zwrot ceny zostanie dokonany także gotówką. Przy zakupie biletu przy użyciu karty płatniczej zwrot ceny zostanie dokonany na rachunek karty. Przy zakupie biletu drogą internetową zwrot ceny zostanie dokonany przelewem na konto bankowe, z którego dokonano zapłaty, przy czym zwrot przelewu nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od dokonania zwrotu biletu. 67. Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi po terminie meczu, na który zostały zakupione. 68. Bilety mogą zostać zwrócone najpóźniej na 3 dni przed datą meczu. Zwroty biletów po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą uwzględniane. 69. Zwrotowi podlegają jedynie oryginalne bilety wstępu. 70. W przypadku zmiany terminu meczu, bilety nabyte przed tą zmianą zachowują swoją ważność w nowym terminie. 71. Istnieje możliwość przebukowania biletu na inny mecz najpóźniej 1 dzień przed datą meczu, na który bilet został wystawiony. Koszt usługi wynosi 5 zł brutto. Przebukowania można dokonać wyłącznie w ramach meczów w tej samej rundzie rozgrywkowej. Przebukowanie biletu następuje wyłącznie po okazaniu przez klienta oryginalnego paragonu fiskalnego otrzymanego podczas zakupu biletu oraz oryginalnego biletu. 72. W przypadku zmian dotyczących daty, godziny i miejsca danego meczu, Klub informuje o nich, nie jest jednak do tego zobowiązany. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zmiany terminów meczów. 73. W przypadku podjęcia przez Zarząd Klubu decyzji o odwołaniu meczu, zmiany miejsca odbycia się meczu lub rozegraniu meczu bez udziału publiczności warunki przyjmowania zwrotów biletów mogą zostać zmienione w drodze odrębnej uchwały Zarządu. 74. W przypadku, gdy odwołanie meczu, zmiana miejsca odbycia się meczu lub rozegranie meczu bez udziału publiczności wynika z decyzji podjętej przez organy niezależne od Klubu i bez wskazania winy kibiców zwroty biletów będą przyjmowane na warunkach określonych uchwałą Zarządu. Regulamin sprzedaży Bileterii strona 8 / 13

9 75. W przypadku, gdy odwołanie meczu, zmiana miejsca odbycia się meczu lub rozegranie meczu bez udziału publiczności wyniknie z negatywnego zachowania kibiców (np. naruszenie ładu i porządku, pirotechnika etc.) zwroty biletów nie są przyjmowane. W takich przypadkach Zarząd może osobną uchwałą ustalić zwrot częściowy (np. wg. trybun bądź charakteru wejściówek) 76. Po dokonaniu przez kibica zwrotu biletu rozliczeniu podlega wyłącznie jego nominalna cena. Poniesione wydatki dodatkowe (np. przejazd, hotel, opłaty powstałe przy pocztowym doręczeniu biletu) nie są refundowane. VIII. Postanowienia końcowe 77. Szczegółowy cennik sprzedaży KIK, biletów i karnetów oraz zasady promocji określone są w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu. 78. Nabycie biletu na dany mecz nie gwarantuje możliwości nabycia biletu na jakikolwiek inny mecz. 79. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. W innym przypadku zostaną uznane za nieważne. 80. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu aktualność traci Regulamin dotychczasowy wraz ze wszystkimi załącznikami. 81. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest sąd powszechny właściwy według siedziby Klubu. 82. Postanowienia niniejszego regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a wszelkie spory mogące powstać na tle jego stosowania rozstrzygane są także według prawa polskiego. Regulamin sprzedaży Bileterii strona 9 / 13

10 ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU BILETERII RTS Widzew Łódź S.A. w upadłości układowej v.2013/14 Obowiązuje od dn. 1 lipca 2013r do odwołania I. Definicje a. "Promocja" oznacza preferencyjne warunki zakupu bileterii; Klub zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w każdej chwili bez podania przyczyn. b. "Bilet/karnet ulgowy" oznacza bilet/karnet o obniżonej cenie, przeznaczony do sprzedaży na zasadach ustalonych w niniejszym dokumencie c. "Nowy Kibic" oznacza osobę, która nie kupiła dla siebie karnetu w poprzedniej rundzie/sezonie d. "Kontynuacja" oznacza zakupienie karnetu na aktualną rundę/sezon przez osobę, która zakupiła też karnet na poprzednią rundę e. zastosowanie mają definicje użyte w Regulaminie Sprzedaży Bileterii. II. Postanowienia ogólne 1. Na aktualny sezon Klub oferuje w sprzedaży dwa rodzaje płatnych kart wstępu: bilety na pojedyncze mecze i karnety na poszczególne rundy rozgrywkowe. 2. Ceny biletów kształtują się w zależności od: a. miejsca na stadionie wybranej trybuny, sektora b. rodzaju klienta preferencyjne warunki zakupu dla dzieci, kobiet oraz seniorów c. dnia zakupu promocja "Przedsprzedaż" 3. Ceny karnetów kształtują się w zależności od: a. miejsca na stadionie wybranej trybuny, sektora b. rodzaju klienta preferencyjne warunki zakupu dla dzieci, kobiet oraz seniorów c. spełnienia przez klienta warunków upoważniających do skorzystania z dodatkowych promocji 4. Proponowane promocje w ramach sprzedaży biletów i karnetów nie sumują się. 5. W przypadku prawa do skorzystania z więcej niż jednej promocji wybierana jest opcja najkorzystniejsza dla klienta Regulamin sprzedaży Bileterii strona 10 / 13

11 6. W przypadku promocji zależnych od wieku kibica wiek liczony jest rocznikowo. III. Bilety 7. Bazową ceną biletu jest cena sprzedaży w dniu meczu. Wszelkie zniżki stosuje się do cen bazowych. 8. Bazowa cena określona jest dla biletów osobno dla każdej trybuny, ewentualnie sektorów. 9. Cena jednego biletu dotyczy jednego spotkania w ramach rozgrywek o mistrzostwo Polski organizowanych przez Ekstraklasę SA. 10. Promocja "Junior" a. osobom w wieku do 5 lat (włącznie) przysługuje stała cena w wysokości 5zł na wszystkie trybuny poza trybuną A2Lux; na trybunę A2Lux przysługuje zniżka w wysokości 80% wobec ceny bazowej właściwej dla tej trybuny 11. Promocja "Senior" a. osobom w wieku powyżej 64 lat przysługuje stała cena w wysokości 5zł na wszystkie trybuny poza trybuną A (krytą) w tym A2Lux; na trybunę A (krytą) w tym A2Lux przysługuje zniżka w wysokości 80% wobec ceny bazowej właściwej dla danej trybuny 12. Promocja "Kobieta, młodzież" a. kobietom (niezależnie od wieku) oraz osobom w wieku od 6 lat (włącznie) do 14 lat (włącznie) przysługuje stała cena w wysokości 15zł na wszystkie trybuny poza trybuną A2Lux; na trybunę A2Lux przysługuje zniżka w wysokości 60% wobec ceny bazowej właściwej dla tej trybuny 13. Promocja "Nowy kibic" a. kibicom nie objętym promocjami, o których mowa w pkt. 10 i 11 przysługuje zniżka w wysokości 10zł na zakup pierwszego biletu ze szczególnym uwzględnieniem poniższych zasad: 14. Promocja "Przedsprzedaż" bilet musi stanowić pierwszą kartę wstępu jaką nabywa kibic (wcześniejszy zakup innych kart wstępu jak np. karnet, minikarnet) wyklucza możliwość skorzystania z promocji w przypadku, gdy cena wyjściowa jest niższa niż 10zł ostateczna cena biletu po obniżce wynosi 1zł Regulamin sprzedaży Bileterii strona 11 / 13

12 a. w przypadku zakupu biletu najpóźniej w przeddzień meczu kibicom przysługuje zniżka wobec ceny bazowej właściwej dla danej trybuny; wysokość zniżki określana jest uchwałą zarządu zatwierdzającą cennik sprzedaży. IV. Karnety 15. Bazową ceną karnetu jest cena sprzedaży karnetu osobie, która w poprzedniej rundzie rozgrywkowej nie posiadała karnetu. Wszelkie zniżki stosuje się do cen bazowych. 16. Bazowa cena określona jest dla karnetów osobno dla każdej trybuny. 17. Cena bazowa karnetu stanowi wielokrotność cen pojedynczych biletów wg cennika promocji "Przedsprzedaż"; określanego osobno na każdą rundę rozgrywkową. 18. Cena jednego karnetu dotyczy pojedynczej karty wstępu na wszystkie spotkania rozgrywane w danej rundzie w ramach rozgrywek o mistrzostwo Polski organizowanych przez Ekstraklasę SA. 19. Promocja "Senior" i "Junior" a. osobom w wieku do 5 lat (włącznie) oraz kibicom w wieku od 65 lat (włącznie) przysługują stałe ceny karnetów na trybuny, publikowane w cenniku. 20. Promocja "Kobieta, młodzież" a. kobietom (niezależnie od wieku) oraz osobom w wieku powyżej 5 lat do 14 lat (włącznie) przysługują stałe ceny karnetów na trybuny, publikowane w cenniku. 21. Promocja "Student" a. w ramach promocji na zakup karnetu danego kibica przysługuje zniżka 20%. b. warunkiem skorzystania z promocji jest okazanie podczas zakupu karnetu ważnej legitymacji studenckiej, będącą własnością kibica, dla którego kupowany jest karnet. 22. Promocja "Kontynuacja" a. z promocji mogą skorzystać wyłącznie kibice, którzy zakupili karnet w poprzedniej rundzie rozgrywkowej. b. w ramach promocji na zakup karnetu danego kibica przysługuje zniżka 10%. c. nabycie karnetu jako nagrody w konkursie lub uzyskanie go nieodpłatnie w inny sposób nie powoduje możliwości skorzystania z promocji. V. minikarnety Regulamin sprzedaży Bileterii strona 12 / 13

13 23. MiniKarnety stanowią kartę wstępu na określoną część (pierwsza lub druga połowa) danej rundy rozgrywkowej. 24. Bazowa cena określona jest dla minikarnetów osobno dla każdej trybuny. 25. Cena bazowa minikarnetu stanowi wielokrotność cen pojedynczych biletów wg. cennika promocji "Przedsprzedaż"; określanego osobno na każdą rundę rogrywkową. 26. Cena jednego minikarnetu dotyczy pojedynczej karty wstępu na wszystkie spotkania objęte nią w ramach rozgrywek o mistrzostwo Polski organizowanych przez Ekstraklasę SA. 27. Uruchomienie sprzedaży minikarnetu na pierwszą część rundy nie stanowi gwarancji na uruchomienie sprzedaży na drugą część rundy. 28. Promocja "Kobieta, młodzież" a. kobietom (niezależnie od wieku) oraz osobom w wieku do 14 lat (włącznie) przysługują ceny minikarnetów wyznaczane wg. cennika promocji "Kobieta, młodzież". 29. Zakup minikarnetu nie stanowi gwarancji zachowania miejsca na kolejną część rundy ani na rundę następną. 30. Zakup minikarnetu nie uprawnia do zniżek w ramach promocji "Kontynuacja" (pkt 22 niniejszego załącznika). VI. Klasyfikacja meczów 31. W sezonie 2013/14 spotkania organizowane w ramach rozgrywek Ekstraklasy podzielone są na dwie kategorie: mecz zwykły i mecz hitowy. 32. Jako mecz hitowy uznaje się spotkanie z drużyną Legii Warszawa. W przypadku sprzedaży biletów na mecz hitowy zastosowanie ma odrębny cennik. 33. Do meczów zwykłych zalicza się spotkania z wszystkimi pozostałymi drużynami. Regulamin sprzedaży Bileterii strona 13 / 13

REGULAMIN SPRZEDAŻY ŁKS ŁÓDŹ Obowiązuje od dnia 19.08.2013 r. do odwołania

REGULAMIN SPRZEDAŻY ŁKS ŁÓDŹ Obowiązuje od dnia 19.08.2013 r. do odwołania REGULAMIN SPRZEDAŻY ŁKS ŁÓDŹ Obowiązuje od dnia 19.08.2013 r. do odwołania I. DEFINICJE a) Klub - oznacza ŁKS ŁÓDŹ; b) Stadion - oznacza obiekt sportowy MOSiR usytuowany w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RTS Widzew Łódź S.A.

REGULAMIN SPRZEDAŻY RTS Widzew Łódź S.A. REGULAMIN SPRZEDAŻY RTS Widzew Łódź S.A. v.2011/12 Obowiązuje od dn. 21 czerwca 2011r do odwołania I. Definicje a. "Klub" oznacza RTS Widzew Łódź S.A.; b. "Mecz" oznacza spotkanie piłkarskie rozgrywane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA MECZE LECHII GDAŃSK ROZGRYWANE NA STADIONIE PGE ARENA GDAŃSK OD SEZONU 2012/2013

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA MECZE LECHII GDAŃSK ROZGRYWANE NA STADIONIE PGE ARENA GDAŃSK OD SEZONU 2012/2013 REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA MECZE LECHII GDAŃSK ROZGRYWANE NA STADIONIE PGE ARENA GDAŃSK OD SEZONU 2012/2013 1 Definicje a) Klub, Lechia - oznacza klub piłkarski Lechia Gdańsk SA, b) Stadion oznacza

Bardziej szczegółowo

Klub Piłkarski Legia Warszawa S.S.A. Ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa

Klub Piłkarski Legia Warszawa S.S.A. Ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa Klub Piłkarski Legia Warszawa S.S.A. Ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE LEGII W SEZONIE 2012/2013 I. Definicje a) Klub ; Legia oznacza Klub

Bardziej szczegółowo

Legia Warszawa SA ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa

Legia Warszawa SA ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa Legia Warszawa SA ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIETU KOŃCÓWKA RUNDY 2 MECZE NA DWA OSTATNIE MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE LEGII WARSZAWA W RUNDZIE JESIENNEJ SEZONU 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Legia Warszawa S.A. ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE LEGII W RUNDZIE WIOSENNEJ 2013

Legia Warszawa S.A. ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE LEGII W RUNDZIE WIOSENNEJ 2013 Legia Warszawa S.A. ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE LEGII W RUNDZIE WIOSENNEJ 2013 I. Definicje a) Klub ; Legia oznacza Klub Piłkarski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. RYCHLIŃSKIEGO 21 W BIELSKU BIAŁEJ W RUNDZIE WIOSENNEJ SEZONU PIŁKARSKIEGO 2013/2014 I Definicje 1. Klub, TS Podbeskidzie oznacza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. RYCHLIŃSKIEGO 21 W BIELSKU BIAŁEJ. I Definicje

REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. RYCHLIŃSKIEGO 21 W BIELSKU BIAŁEJ. I Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. RYCHLIŃSKIEGO 21 W BIELSKU BIAŁEJ I Definicje 1. Klub, TS Podbeskidzie oznacza spółkę TS Podbeskidzie S.A. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL

REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. RYCHLIŃSKIEGO 21 W BIELSKU BIAŁEJ W RUNDZIE WIOSENNEJ SEZONU PIŁKARSKIEGO 2013/2014 I Definicje 1. Klub, TS Podbeskidzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE WYNAJĘTYM PRZEZ RTS WIDZEW LÓDŹ W SEZONIE PIŁKARSKIM 2015/2016. I.

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE WYNAJĘTYM PRZEZ RTS WIDZEW LÓDŹ W SEZONIE PIŁKARSKIM 2015/2016. I. REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE WYNAJĘTYM PRZEZ RTS WIDZEW LÓDŹ W SEZONIE PIŁKARSKIM 2015/2016 I. Definicje a) Bilet oznacza bilet na pojedynczy Mecz RTS Widzew Łódź rozgrywany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sprzedaży KS Widzew Łódź S.A. CENNIK

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sprzedaży KS Widzew Łódź S.A. CENNIK Załącznik nr 1 do Regulaminu Sprzedaży KS Widzew Łódź S.A. CENNIK Definicje pojęć: Promocja oznacza preferencyjne warunki zakupu biletów i karnetów, do których Klub zastrzega sobie prawo ich zakończenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin SprzedaŜy KS Widzew Łódź S.A. Bilety i Karnety

Regulamin SprzedaŜy KS Widzew Łódź S.A. Bilety i Karnety Regulamin SprzedaŜy KS Widzew Łódź S.A. Bilety i Karnety I. Definicje a) "Klub" oznacza KS Widzew Łódź S.A.; b) "Mecz" oznacza spotkanie piłkarskie rozgrywane na Stadionie; c) "Stadion" oznacza nieruchomość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARNETU BIZNESOWEGO GOLD/SILVER CLUB W SEZONIE 2015/2016. I. Definicje

REGULAMIN KARNETU BIZNESOWEGO GOLD/SILVER CLUB W SEZONIE 2015/2016. I. Definicje REGULAMIN KARNETU BIZNESOWEGO GOLD/SILVER CLUB W SEZONIE 2015/2016 I. Definicje a) Klub ; Legia oznacza Spółkę Legia Warszawa S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3, 00-449 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

FAQ Najczęściej zadawane pytania

FAQ Najczęściej zadawane pytania FAQ Najczęściej zadawane pytania Spis Treści I. PYTANIA OGÓLNE... 2 II. KARNETY... 4 III. BILETY... 6 IV. KARTA KIK... 9 I. PYTANIA OGÓLNE Gdzie i jak mogę kupić karnet / bilet? Karnety i bilety można

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE LEGII W FAZIE GRUPOWEJ LIGI EUROPY W SEZONIE 2014/2015

REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE LEGII W FAZIE GRUPOWEJ LIGI EUROPY W SEZONIE 2014/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE LEGII W FAZIE GRUPOWEJ LIGI EUROPY W SEZONIE 2014/2015 I. Definicje a) Klub ; Legia oznacza spółkę Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży biletów i karnetów Klubu Piłki Ręcznej Legionowo

Regulamin sprzedaży biletów i karnetów Klubu Piłki Ręcznej Legionowo I. Postanowienia ogólne Regulamin sprzedaży biletów i karnetów Klubu Piłki Ręcznej Legionowo 1. Niniejszy regulamin ustala zasady sprzedaży biletów jednorazowych oraz karnetów na mecze drużyny KPR Legionowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW ZA POŚREDNICTWEM Zintegrowanego Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów (ZISSB) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW ZA POŚREDNICTWEM Zintegrowanego Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów (ZISSB) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW ZA POŚREDNICTWEM Zintegrowanego Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów (ZISSB) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin sprzedaży Biletów i Karnetów za pośrednictwem Zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży biletów on-line. Sprzedaż on-line.

Regulamin sprzedaży biletów on-line. Sprzedaż on-line. Regulamin sprzedaży biletów on-line 1 Sprzedaż on-line. 1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Teatr Lalek Banialuka, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 20. NIP: 547-004-63-73, Regon: 070-457-831

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW JEDNORAZOWYCH NA TEST MECZ POLSKA vs RESZTA ŚWIATA. 1 Definicje

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW JEDNORAZOWYCH NA TEST MECZ POLSKA vs RESZTA ŚWIATA. 1 Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW JEDNORAZOWYCH NA TEST MECZ POLSKA vs RESZTA ŚWIATA 1 Definicje Ilekroć w regulaminie jest mowa o: a) BSM lub Organizatorze - należy przez to rozumieć Best Speedway Management

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE LEGII W RUNDZIE ZASADNICZEJ SEZONU PIŁKARSKIEGO 2015/2016. I.

REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE LEGII W RUNDZIE ZASADNICZEJ SEZONU PIŁKARSKIEGO 2015/2016. I. REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE LEGII W RUNDZIE ZASADNICZEJ SEZONU PIŁKARSKIEGO 2015/2016 I. Definicje a) Klub ; Legia oznacza spółkę Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów. w Domu Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. ul. Gotarda 16, 02-683 Warszawa

Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów. w Domu Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. ul. Gotarda 16, 02-683 Warszawa Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów w Domu Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ul. Gotarda 16, 02-683 Warszawa Obowiązuje od dnia 26.09.2014 r. do odwołania I. Sprzedaż on-line i dostawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzowskiej Karty Kibica Legii Warszawa

Regulamin Mistrzowskiej Karty Kibica Legii Warszawa Regulamin Mistrzowskiej Karty Kibica Legii Warszawa Część I Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki: 1. składania wniosków o uczestniczenie w systemie Karty Kibica Legii Warszawa;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów.

REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów. REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów. 1.Definicje 1.1 "Regulamin" oznacza niniejszy regulamin zakupu biletów do kina Stacja Falenica za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE LEGII W RUNDZIE ZASADNICZEJ SEZONU PIŁKARSKIEGO 2014/2015

REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE LEGII W RUNDZIE ZASADNICZEJ SEZONU PIŁKARSKIEGO 2014/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE LEGII W RUNDZIE ZASADNICZEJ SEZONU PIŁKARSKIEGO 2014/2015 I. Definicje a) Klub ; Legia oznacza spółkę Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z elektronicznego systemu sprzedaży biletów na mecze MKS Będzin S.A.

Regulamin korzystania z elektronicznego systemu sprzedaży biletów na mecze MKS Będzin S.A. Regulamin korzystania z elektronicznego systemu sprzedaży biletów na mecze MKS Będzin S.A. Definicje 1. Organizator MKS Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie przy ul. Sportowej 4, 42-500 Będzin. NIP: 625 245

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE KARTY KIBICA

PROCEDURA ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE KARTY KIBICA Załącznik nr 1 do Regulaminu wydawania Kart Kibica prze TS Podbeskidzie S.A. PROCEDURA ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE KARTY KIBICA W Punkcie wyrabiania Kart Kibica Stadion Miejski w Bielsku-Białej, ul. Rychlińskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ON-LINE za pośrednictwem strony internetowej www.karolinka.art.pl obowiązujący w Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ON-LINE za pośrednictwem strony internetowej www.karolinka.art.pl obowiązujący w Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ON-LINE za pośrednictwem strony internetowej www.karolinka.art.pl obowiązujący w Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie 1 Definicje W ramach niniejszego Regulaminu mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.

Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Po wybraniu miejsc na sali system poprosi o podanie kilku danych

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży biletów i karnetów na sezon rozgrywkowy 2015/2016 przez Miejski Klub Sportowy Start S.A. Lublin

Regulamin sprzedaży biletów i karnetów na sezon rozgrywkowy 2015/2016 przez Miejski Klub Sportowy Start S.A. Lublin Regulamin sprzedaży biletów i karnetów na sezon rozgrywkowy 2015/2016 przez Miejski Klub Sportowy Start S.A. Lublin &1 Definicje: 1. Klub Miejski Klub Sportowy START SA Lublin z siedzibą w Lublinie przy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EKIPA- jeden za wszystkich, wszyscy za Śląsk!

PROGRAM EKIPA- jeden za wszystkich, wszyscy za Śląsk! PROGRAM EKIPA- jeden za wszystkich, wszyscy za Śląsk! REGULAMIN I. Organizator Organizatorem programu jest: Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 53-434 Wrocław, ul. Oporowska

Bardziej szczegółowo

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu Regulamin sprzedaży za pośrednictwem Internetu biletów na imprezy organizowane przez Nail Center s.c.beata Drąg, Liliana Witwicka W treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają następujące znaczenie: 1)

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży biletów w sieci kin Helios S.A. za pomocą Aplikacji Mobilnej. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży biletów w sieci kin Helios S.A. za pomocą Aplikacji Mobilnej. 1 Definicje Regulamin sprzedaży biletów w sieci kin Helios S.A. za pomocą Aplikacji Mobilnej. 1 Definicje Helios spółka Helios Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (90-418) przy al. Kościuszki 17 zarejestrowana przez

Bardziej szczegółowo

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Nasz klient

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Biletów i Karnetów sezon 2016/2017. I. Definicje

Regulamin Sprzedaży Biletów i Karnetów sezon 2016/2017. I. Definicje Regulamin Sprzedaży Biletów i Karnetów sezon 2016/2017 I. Definicje 1. Organizator - Arka Gdynia SSA 81-434 Gdynia, ul. Olimpijska 5, NIP: 586-20-47-640, Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ w Gdańsku, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Biletów i Karnetów sezon 2015 / 2016. I. Definicje

Regulamin Sprzedaży Biletów i Karnetów sezon 2015 / 2016. I. Definicje Regulamin Sprzedaży Biletów i Karnetów sezon 2015 / 2016 I. Definicje 1. Organizator - Arka Gdynia SSA 81-434 Gdynia, ul. Olimpijska 5, NIP: 586-20-47-640, Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ w Gdańsku, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O G R A M U U R B A N C A R D P R E M I U M. o b o w i ą z u j ą c y o d 1 l i p c a 2 0 1 5 r o k u

R E G U L A M I N P R O G R A M U U R B A N C A R D P R E M I U M. o b o w i ą z u j ą c y o d 1 l i p c a 2 0 1 5 r o k u R E G U L A M I N P R O G R A M U U R B A N C A R D P R E M I U M o b o w i ą z u j ą c y o d 1 l i p c a 2 0 1 5 r o k u I. Definicje Pojęciom stosowanym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Biletów i Karnetów sezon 2014 / 2015. I. Definicje

Regulamin Sprzedaży Biletów i Karnetów sezon 2014 / 2015. I. Definicje Regulamin Sprzedaży Biletów i Karnetów sezon 2014 / 2015 I. Definicje 1. Organizator - Arka Gdynia SSA 81-434 Gdynia, ul. Olimpijska 5, NIP: 586-20-47-640, Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ w Gdańsku, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW OBOWIĄZUJĄCY W FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU z dnia 18 marca 2015 roku. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW OBOWIĄZUJĄCY W FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU z dnia 18 marca 2015 roku. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW OBOWIĄZUJĄCY W FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU z dnia 18 marca 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument, zwany w dalszej części Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH. Mecze piłki nożnej

BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH. Mecze piłki nożnej BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH Mecze piłki nożnej DEFINICJA MECZU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie Ustawy: pod pojęciem meczu piłki nożnej należy przez to rozumieć masową imprezę sportową mającą na celu współzawodnictwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży biletów KLOBBE SP. Z O.O.

Regulamin sprzedaży biletów KLOBBE SP. Z O.O. Regulamin sprzedaży biletów KLOBBE SP. Z O.O. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia regulujące procedurę zakupu Biletów z wykorzystaniem Systemu na stronie http://booclik.com/

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży internetowej karnetu TatrySki. Ogólne warunki handlowe REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY UPRAWNIEŃ. TatrySki 1.

Regulamin sprzedaży internetowej karnetu TatrySki. Ogólne warunki handlowe REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY UPRAWNIEŃ. TatrySki 1. Regulamin sprzedaży internetowej karnetu TatrySki Ogólne warunki handlowe REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY UPRAWNIEŃ TatrySki 1. DEFINICJE 1. Sprzedawca - Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska Sp z

Bardziej szczegółowo

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl. 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym www.hugo-epapierosy.pl prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU ON-LINE BILETÓW MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W STALOWEJ WOLI

REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU ON-LINE BILETÓW MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W STALOWEJ WOLI REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU ON-LINE BILETÓW MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W STALOWEJ WOLI Przed przystąpieniem do rezerwacji i zakupu biletów za pośrednictwem Internetu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYSTAWĘ BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYSTAWĘ BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYSTAWĘ BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży jednorazowych elektronicznych biletów wstępu na teren

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł

Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł I. Założenia Promocji 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest spółka Piotr i Paweł" spółka akcyjna z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA MECZE PUCHARU POLSKI TS Podbeskidzie S.A.

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA MECZE PUCHARU POLSKI TS Podbeskidzie S.A. REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA MECZE PUCHARU POLSKI TS Podbeskidzie S.A. Poniższy Regulamin obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2016 do odwołania. Regulamin dotyczy sprzedaży Biletów na mecze Pucharu Polski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 33/2013 REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE

Załącznik do zarządzenia nr 33/2013 REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE Załącznik do zarządzenia nr 33/2013 REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ), dotyczy zakupu online biletów grupowych oraz indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. 1. Organizatorem Programu lojalnościowego adrenaline.pl jest firma adrenaline.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży biletów, kart kibica i karnetów na mecze organizowane przez Gliwicki Klub Sportowy Piast S.A.

Regulamin sprzedaży biletów, kart kibica i karnetów na mecze organizowane przez Gliwicki Klub Sportowy Piast S.A. Regulamin sprzedaży biletów, kart kibica i karnetów na mecze organizowane przez Gliwicki Klub Sportowy Piast S.A. 1 1. Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie ogólnych zasad sprzedaży i dystrybucji

Bardziej szczegółowo

2 Rejestracja Rejestracją 3 Zakup online zasady ogólne

2 Rejestracja Rejestracją 3 Zakup online zasady ogólne REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ), dotyczy zakupu online biletów grupowych oraz indywidualnych na atrakcje/imprezy Centrum Nauki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY KART WSTĘPU NA WYDARZENIE 1 INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY KART WSTĘPU NA WYDARZENIE 1 INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY KART WSTĘPU NA WYDARZENIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem Wydarzenia jest Krakowska Fundacja Żeglarstwa Sportu i Turystyki HALS z siedzibą 31-113 Kraków ul. Straszewskiego 27.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C.

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.koder.krakow.pl prowadzony jest przez KODER S.C. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Szczęśliwej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupu przez Internet

Regulamin zakupu przez Internet Regulamin zakupu przez Internet Regulamin korzystania z systemu rezerwacji internetowej Regulamin Internetowej Sprzedaży Biletów Szlafbus Regulamin korzystania z internetowego systemu sprzedaży biletów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. sprzedaży i rezerwacji biletów online w Teatrze Komedia

REGULAMIN. sprzedaży i rezerwacji biletów online w Teatrze Komedia REGULAMIN sprzedaży i rezerwacji biletów online w Teatrze Komedia I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży oraz rezerwacji biletów online na przedstawienia i wydarzenia artystyczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupu i realizacji kart podarunkowych Sizeer. Postanowienia ogólne

Regulamin zakupu i realizacji kart podarunkowych Sizeer. Postanowienia ogólne Regulamin zakupu i realizacji kart podarunkowych Sizeer 1 Postanowienia ogólne 1. Karty podarunkowe Sizeer są znakami legitymacyjnymi uprawniającymi do uzyskania od Organizatora świadczenia lub świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW STADION MIEJSKI W KIELCACH UL. ŚCIEGIENNEGO 8. Rozdział I - Definicje

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW STADION MIEJSKI W KIELCACH UL. ŚCIEGIENNEGO 8. Rozdział I - Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW STADION MIEJSKI W KIELCACH UL. ŚCIEGIENNEGO 8 Na podstawie Uchwały nr z dnia 20 grudnia 2010 roku Zarządu Korona Kielce Spółka Akcyjna, wprowadza się poniższy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYSTAWĘ BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYSTAWĘ BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYSTAWĘ BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży jednorazowych elektronicznych biletów wstępu na teren

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży abonamentów na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin sprzedaży abonamentów na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży abonamentów na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez koncesjonariusza Stalexport Autostrada

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni 1. Definicje terminów użytych w Regulaminie: 1 Informacje ogólne a. Organizator my energiczni OSKAR WRÓBLEWSKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA FUNDACJI PRZEDSIEBIORCZOŚCI KOBIET PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA FUNDACJI PRZEDSIEBIORCZOŚCI KOBIET PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA FUNDACJI PRZEDSIEBIORCZOŚCI KOBIET PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA 1 Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób zakupu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W TEATRZE WIELKIM-OPERZE NARODOWEJ W WARSZAWIE REZERWACJA BILETÓW

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W TEATRZE WIELKIM-OPERZE NARODOWEJ W WARSZAWIE REZERWACJA BILETÓW REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W TEATRZE WIELKIM-OPERZE NARODOWEJ W WARSZAWIE I. BILETY INDYWIDUALNE 1 REZERWACJA BILETÓW Rezerwacji można dokonywać osobiście w Biurze Organizacji Widowni Teatru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy imall24

Regulamin Sprzedawcy imall24 Regulamin Sprzedawcy imall24 I. DEFINICJE 1. Sprzedawca IMPACT IT Sp. z o.o. z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola. ul. Siedlanowskiego 3., posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8652557632, który

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 1. Firma ''STOP'' Handel Hurtowy i Detaliczny Jolanta Gajewska z siedzibą w Przytkowicach Przytkowice

1. Postanowienia ogólne. 1. Firma ''STOP'' Handel Hurtowy i Detaliczny Jolanta Gajewska z siedzibą w Przytkowicach Przytkowice REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SUPERMARKETU STOP 1. Postanowienia ogólne 1. Firma ''STOP'' Handel Hurtowy i Detaliczny Jolanta Gajewska z siedzibą w Przytkowicach 457 34-141 Przytkowice NIP 551-147-49-77

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr Z/2015/10/21/1 z dnia 21 października 2015 roku. REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW.

Załącznik do Uchwały Zarządu nr Z/2015/10/21/1 z dnia 21 października 2015 roku. REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW. Załącznik do Uchwały Zarządu nr Z/2015/10/21/1 z dnia 21 października 2015 roku. REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW. 1. [Definicje] 1. Wszelkie pojęcia na znak ich zdefiniowania w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW i KARNETÓW K.S. Energetyk ROW Rybnik. Rozdział I Definicje. Rozdział II Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW i KARNETÓW K.S. Energetyk ROW Rybnik. Rozdział I Definicje. Rozdział II Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW i KARNETÓW K.S. Energetyk ROW Rybnik Rozdział I Definicje 1. Organizator K.S. Energetyk ROW Rybnik, z siedzibą w Gliwicka 72,44-200 Rybnik, REGON 278094280, NIP 6422816684,

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA PRZEJAZD AUTOSTRADĄ A4 KATOWICE-KRAKÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA PRZEJAZD AUTOSTRADĄ A4 KATOWICE-KRAKÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA PRZEJAZD AUTOSTRADĄ A4 KATOWICE-KRAKÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez koncesjonariusza Stalexport Autostrada

Bardziej szczegółowo

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową.

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Regulamin, cennik przesyłek 1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Dane rejestrowe firmy: Lampadina, Marta Babik, ul. Gawota 11a/1, 02-830 Warszawa, NIP: 951-187-

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne

Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne 1. Internetowy Sklep kibica ZAKSA S.A., funkcjonujący pod adresem elektronicznym www.zaksa.pl, prowadzony jest przez sprzedawcę: ZAKSA S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W TEATRZE WIELKIM-OPERZE NARODOWEJ W WARSZAWIE. t.j. z dnia 26.06.2015 REZERWACJA BILETÓW

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W TEATRZE WIELKIM-OPERZE NARODOWEJ W WARSZAWIE. t.j. z dnia 26.06.2015 REZERWACJA BILETÓW REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W TEATRZE WIELKIM-OPERZE NARODOWEJ W WARSZAWIE t.j. z dnia 26.06.2015 I. BILETY INDYWIDUALNE REZERWACJA BILETÓW 1. Rezerwacji można dokonywać osobiście w Biurze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW, KARNETÓW i WYDAWANIA KART KIBICA TS Podbeskidzie S.A.

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW, KARNETÓW i WYDAWANIA KART KIBICA TS Podbeskidzie S.A. REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW, KARNETÓW i WYDAWANIA KART KIBICA TS Podbeskidzie S.A. Poniższy Regulamin obowiązuje od dnia 01 lutego 2016 do odwołania. Regulamin dotyczy sprzedaży Biletów, Karnetów i wydawania

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE Właścicielem Portalu jest Stowarzyszenie Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Młodzieży i Dzieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Składanie zamówień... 3 3. Warunki dokonywania zamówień oraz zasady sprzedaży... 4 4. Zasady i sposób dokonywania

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Postanowienia ogólne

Rozdział II Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW, KARNETÓW i WYDAWANIA KART KIBICA Na podstawie Uchwały nr 03/06/2015 z dnia 19.06.2015 roku Zarządu Tyski Sport S.A., wprowadza się poniższy Regulamin sprzedaży Biletów, Karnetów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN: 1- SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. 1. Zamówienia można składać:

REGULAMIN: 1- SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. 1. Zamówienia można składać: REGULAMIN: 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.niro-bio.pl prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno _ Usługowo Handlowe NIRO Sp. z o.o. z siedzibą w Bronowie 42-283 ; przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej:

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej: Obowiązuje od dnia 01.01.2011 roku. Regulamin zakupów Sklep internetowy działający pod adresem www.koinonia.org.pl, prowadzony jest przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt 1 Postanowienia ogólne I. Niniejszy dokument zawiera warunki sprzedaży rejsów morskich organizowanych przez firmę Skłodowscy Yachting

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Voucherów Turystycznych Grupy Why Not TRAVEL

Regulamin korzystania z Voucherów Turystycznych Grupy Why Not TRAVEL Regulamin korzystania z Voucherów Turystycznych Grupy Why Not TRAVEL Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: 1 Definicje 1. Voucher imienny dokument upoważniający Beneficjenta do nabycia dowolnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży karnetów i biletów na Olimpiadę Teatralną odbywającą się w dniach Definicje

Regulamin sprzedaży karnetów i biletów na Olimpiadę Teatralną odbywającą się w dniach Definicje Regulamin sprzedaży karnetów i biletów na Olimpiadę Teatralną odbywającą się w dniach 14.10.2016 13.11.2016 1 Definicje 1. Serwis serwis internetowy w domenie www.theatreolympics2016.pl, do którego prawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Sklep dla ludzi z pasją!

Sklep dla ludzi z pasją! REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich sprzedawca wskazany w ust. 2 poniżej (zwany dalej Sprzedawcą ) prowadzi sprzedaż za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja gwarantowana Dafi

Satysfakcja gwarantowana Dafi Satysfakcja gwarantowana Dafi 1 Cel Programu 1. Celem Programu jest zapewnienie nabywcom produktów uczestniczących w programie pełnego zadowolenia z decyzji o ich wybraniu. W przypadku braku satysfakcji

Bardziej szczegółowo

6. Okres trwania konkursu rozpoczyna się w dniu 20.06.2011 r. i trwa do momentu zakończenia przez Organizatora.

6. Okres trwania konkursu rozpoczyna się w dniu 20.06.2011 r. i trwa do momentu zakończenia przez Organizatora. REGULAMIN konkursu Siemens AGD Streetball wygraj piłkę i bilet na mecz 1 Organizacja 1. Siemens AGD Streetball to konkurs stworzony i zarządzany przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo