PROCEDURA ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE KARTY KIBICA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURA ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE KARTY KIBICA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Regulaminu wydawania Kart Kibica prze TS Podbeskidzie S.A. PROCEDURA ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE KARTY KIBICA W Punkcie wyrabiania Kart Kibica Stadion Miejski w Bielsku-Białej, ul. Rychlińskiego 21, ul. Widok 12 oraz w Systemie Sprzedaży Internetowej (SSI) I Wyrabianie Karty Kibica osobiście w Punkcie wyrabiania Kart Kibica OSOBY PEŁNOLETNIE: a) wniosek o wydanie (wymianę) Karty Kibica składa osobiście osoba wnioskująca o wydanie (wymianę) Karty Kibica, b) wniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami, c) osoba wnioskująca o wydanie (wymianę) Karty Kibica w Punkcie wyrabiania Kart Kibica podpisuje czytelnie wniosek, d) osoba składająca wniosek w Punkcie wyrabiania Kart Kibica przedstawia dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport), e) dane osobowe wpisane we wniosku muszą być zgodne z danymi zapisanymi w dokumencie potwierdzającym tożsamość,

2 f) podstawą przyjęcia wniosku jest zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w Wniosku przez Klub piłkarski TS Podbeskidzie S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Rychlińskiego 21 w celu wydania i obsługi Karty Kibica zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 101, z późniejszymi zmianami), g) administratorem danych jest Klub TS Podbeskidzie S.A., h) osoba wnioskująca przy składaniu wniosku dołącza aktualną fotografię, zdjęcie jest skanowane i oddawane Kibicowi (takie, jak do dokumentów, nie ma możliwości skanowania zdjęcia z dokumentów-dowodu, paszportu, legitymacji), i) operator Punktu wyrabiania Kart Kibica rejestruje wniosek w Elektronicznym Systemie Sprzedaży Biletów i Identyfikacji Kibiców, zakłada lub uzupełnia profil poprzez skanowanie zdjęcia osoby, j) Karta Kibica wyrabiana jest na miejscu, procedura trwa 5-10 minut, k) koszt wyrobienia pierwszej Karty Kibica 5 zł, wymiany w przypadku uszkodzenia 10 zł, koszt wydania duplikatu 20 zł, możliwość płacenia tylko gotówką, l) po otrzymaniu Karty Kibica możliwy jest natychmiastowy zakup karnetu/biletu, m) na jedną Kartę Kibica możliwy jest zakup jednego karnetu lub biletu na jeden mecz. OSOBY MAŁOLETNIE (wiek do 13 lat): a) osoby w wieku do 13 lat mogą złożyć wniosek o wydanie (wymianę) Karty Kibica tylko w obecności przedstawiciela ustawowego (opiekuna), b) wniosek w imieniu osoby małoletniej składa osobiście jej przedstawiciel ustawowy, nie ma możliwości składania wniosku przez osobę trzecią,: 1. we wniosku w miejscu danych Kibica przedstawiciel ustawowy umieszcza dane

3 osoby małoletniej (w tym PESEL), 2. przy składaniu wniosku osoba małoletnia (w wieku szkolnym) legitymuje się kartą NFZ, paszportem lub tymczasowym dowodem osobistym, 3. osoba wnioskująca przy składaniu wniosku dołącza aktualną fotografię, zdjęcie jest skanowane i oddawane Kibicowi (takie, jak do dokumentów, nie ma możliwości skanowania zdjęcia z dokumentów-dowodu, paszportu, legitymacji), 4. operator Punktu wyrabiania Kart Kibica rejestruje wniosek w Elektronicznym Systemie Sprzedaży Biletów i Identyfikacji Kibiców, zakłada lub uzupełnia profil poprzez skanowanie zdjęcia osoby, 5. podstawą przyjęcia wniosku jest zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w Wniosku przez Klub piłkarski TS Podbeskidzie S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Rychlińskiego 21 w celu wydania i obsługi Karty Kibica zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 101, z późniejszymi zmianami), 6. administratorem danych jest Klub TS Podbeskidzie S.A., 7. przedstawiciel ustawowy wpisuje swoje dane: imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu kontaktowego, rodzaj i numer dokumentu tożsamości w pole Dane przedstawiciela ustawowego, 8. przedstawiciel ustawowy przy składaniu wniosku przedstawia dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport), 9. przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na wydanie podopiecznemu Karty Kibica, 10. przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na uczestnictwo podopiecznego w imprezach masowych meczach piłkarskich, organizowanych prze Klub i odbywających się na terenie Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej, przy ul. Rychlińskiego 21, 11. przedstawiciel ustawowy oświadcza, że ma świadomość ewentualnych zagrożeń i skutków związanych z takim uczestnictwem oraz to, iż bierze pełną

4 odpowiedzialność za działania i zachowanie osoby, nad którą sprawuje opiekę, podczas przebywania na Stadionie Miejskim w czasie meczu piłkarskiego, 12. przedstawiciel ustawowy podpisuje wniosek osoby małoletniej, 13. operator Punktu wyrabiania Kart Kibica rejestruje wniosek w Elektronicznym Systemie Sprzedaży Biletów i Identyfikacji Kibiców, zakłada lub uzupełnia profil poprzez skanowanie zdjęcia osoby, 14. Karta Kibica wyrabiana jest na miejscu, procedura trwa 5-10 minut, 15. koszt wyrobienia pierwszej Karty Kibica 5 zł, wymiany w przypadku uszkodzenia 10 zł, koszt wydania duplikatu 20 zł, możliwość płacenia tylko gotówką, 16. po otrzymaniu Karty Kibica możliwy jest natychmiastowy zakup karnetu/biletu, 17. Karta Kibica dla jednej osoby umożliwia zakup jednego karnetu lub biletu na jeden mecz. c) osoba małoletnia (w wieku do 13 lat) może wejść na stadion tylko w obecności przedstawiciela ustawowego (opiekuna) posiadającego Kartę Kibica i ważny karnet/bilet. OSOBY NIEPEŁNOLETNIE (wiek lat): a) w przypadku obecności przedstawiciela ustawowego w Punkcie wyrabiania Kart Kibica procedura identyczna, jak dla osób w wieku do 13 lat, b) w przypadku nieobecności przedstawiciela ustawowego w Punkcie wyrabiania Kart Kibica:

5 1. osoba niepełnoletnia składa wniosek w Punkcie wyrabiania Kart Kibica, z częścią Dane przedstawiciela ustawowego wypełnioną przez opiekuna ustawowego (rodzica) z jego czytelnym podpisem, nie ma możliwości składania wniosku przez osobę trzecią, 2. osoba wnioskująca przy składaniu wniosku dołącza aktualną fotografię, zdjęcie jest skanowane i oddawane Kibicowi (takie, jak do dokumentów, nie ma możliwości skanowania zdjęcia z dokumentów-dowodu, paszportu, legitymacji), 3. osoba niepełnoletnia podpisuje czytelnie wniosek, 4. przy składaniu wniosku osoba niepełnoletnia identyfikuje się Kartą NFZ, dowodem osobistym lub paszportem, 5. dane osobowe wpisane we wniosku muszą być zgodne z danymi zapisanymi w dokumencie potwierdzającym tożsamość, 6. podstawą przyjęcia wniosku jest zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w Wniosku przez Klub piłkarski TS Podbeskidzie S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Rychlińskiego 21 w celu wydania i obsługi Karty Kibica zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 101, z późniejszymi zmianami), 7. administratorem danych jest Klub TS Podbeskidzie S.A., 8. przedstawiciel ustawowy wpisuje swoje dane: imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu kontaktowego, rodzaj i numer dokumentu tożsamości w pole Dane przedstawiciela ustawowego, 9. przedstawiciel ustawowy przy składaniu wniosku przedstawia dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport), 10. przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na wydanie podopiecznemu Karty Kibica, 11. przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na uczestnictwo podopiecznego w imprezach

6 masowych meczach piłkarskich, organizowanych prze Klub i odbywających się na terenie Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej, przy ul. Rychlińskiego 21, 12. przedstawiciel ustawowy oświadcza, że ma świadomość ewentualnych zagrożeń i skutków związanych z takim uczestnictwem oraz to, iż bierze pełną odpowiedzialność za działania i zachowanie osoby, nad którą sprawuje opiekę, podczas przebywania na Stadionie Miejskim w czasie meczu piłkarskiego, 13. osoba wnioskująca przy składaniu wniosku dołącza aktualną fotografię, zdjęcie jest skanowane i oddawane Kibicowi (takie, jak do dokumentów, nie ma możliwości skanowania zdjęcia z dokumentów-dowodu, paszportu, legitymacji), 14. operator Punktu wyrabiania Kart Kibica rejestruje wniosek w Elektronicznym Systemie Sprzedaży Biletów i Identyfikacji Kibiców, zakłada lub uzupełnia profil poprzez skanowanie zdjęcia osoby, 15. Karta Kibica wyrabiana jest na miejscu, procedura trwa 5-10 minut, 16. koszt wyrobienia pierwszej Karty Kibica 5 zł, wymiany w przypadku uszkodzenia 10 zł, koszt wydania duplikatu 20 zł, możliwość płacenia tylko gotówką, 17. po otrzymaniu Karty Kibica możliwy jest natychmiastowy zakup karnetu/biletu, 18. na jedną Kartę Kibica możliwy jest zakup jednego karnetu lub biletu na jeden mecz. II Wyrabianie Karty Kibica w Systemie Sprzedaży Internetowej (SSI) należy wejść na stronę internetową Klubu (baner System sprzedaży internetowej po prawej stronie) lub bezpośrednio na adres i wybrać opcję Zakup Karty Kibica, otworzy się nowe okno, w którym należy wprowadzić dane Kibica, składając wniosek przez Internet również konieczne jest:

7 o zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w Wniosku przez Klub piłkarski TS Podbeskidzie S.A. z siedzibą w Bielsku- Białej, ul. Rychlińskiego 21 w celu wydania i obsługi Karty Kibica zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 101, z późniejszymi zmianami), o administratorem danych jest Klub TS Podbeskidzie S.A., o w przypadku wniosku dla osoby niepełnoletniej wymagane są zgody i oświadczenia, o których mowa w punktach powyżej, należy załączyć aktualne zdjęcie (wymagania zdjęcia: format jpg, nie większe niż 500 kb, standard: zdjęcia, jak do dowodu osobistego), wyświetli się okno, w którym należy wybrać miejsce w swoim komputerze, gdzie znajduje się zdjęcie do załączenia; po wprowadzeniu wszystkich danych należy kliknąć przycisk Zapłać, rozpoczynający proces płatniczy w systemie PayU; opłata za kartę wynosi 5 zł, poprawny proces złożenia wniosku o wydanie Karty Kibica zakończy się otrzymaniem z wydrukiem potwierdzenia poprawnego złożenia wniosku oraz informacją o możliwości odebrania swojej Karty Kibica w Punkcie Wyrabiania Kart Kibica zgodnie z harmonogramem działania Kas, czas oczekiwania na realizację zamówienia internetowego może się wydłużyć do 3 dni roboczych, osoba wnioskująca o Kartę Kibica zobowiązana jest do jej odbioru w terminie 30 dni; po upływie tego terminu zamówienie złożone w Systemie Sprzedaży Internetowej zostaje usunięte, a opłata za kartę przepada. warunkiem odbioru Karty Kibica jest wylegitymowanie się ważnym dokumentem tożsamości podczas odbioru swojej Karty Kibica oraz posiadanie

8 PODPISANEGO, wydrukowanego wniosku z , warunkiem odbioru Karty Kibica dla osoby niepełnoletniej jest podpisanie wydrukowanego wniosku przez przedstawiciela ustawowego, jeżeli odbiór następuje po upływie 30 dni od złożenia wniosku, wnioskujący jest zmuszony do ponownego wypełnienia wniosku i wniesienia opłaty w wysokości 5 zł. Zatwierdzam