REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL"

Transkrypt

1 REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. RYCHLIŃSKIEGO 21 W BIELSKU BIAŁEJ W RUNDZIE WIOSENNEJ SEZONU PIŁKARSKIEGO 2013/2014 I Definicje 1. Klub, TS Podbeskidzie oznacza spółkę TS Podbeskidzie S.A. z siedzibą przy ul. Rychlińskiego 21, Bielsko Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP , REGON ; 2. Stadion oznacza Stadion Miejski znajdujący się w Bielsku Białej przy ul. Rychlińskiego 21, na którym rozgrywane są mecze piłkarskie drużyny piłkarskiej Klubu; 3. Siedziba Klubu oznacza budynek znajdujący się w Bielsku Białej przy ul. Rychlińskiego 21; 4. Mecz oznacza spotkanie piłki nożnej, w której występuje drużyna piłkarska Klubu, rozgrywane na Stadionie; 5. Runda Wiosenna oznacza rundę wiosenną sezonu piłkarskiego 2013/2014 obejmuje 16 kolejek, w tym 7 spotkań w roli gospodarza na Stadionie w ramach rozgrywek T Mobile Ekstraklasy, na podstawie regulaminu rozgrywek T Mobile Ekstraklasy w sezonie 2013/2014, przyjętego przez PZPN w dniu 22 maja 2013 r.; 6. Karta Kibica (KK) oznacza kartę Kibica TS Podbeskidzie Bielsko Biała kartę identyfikacyjną; 7. Karnet oznacza bilet sezonowy ważny przez całą Rundę Wiosenną sezonu piłkarskiego 2013/2014 na mecze TS Podbeskidzia rozgrywane na Stadionie w Rundzie Wiosennej; 8. Kupujący oznacza osobę zamierzającą nabyć lub dokonującą nabycia Karnetu; 9. Posiadacz Karnetu Jesień 2013 oznacza osobę, która posiadała karnet na Rundę Jesienną sezonu piłkarskiego 2012/2013 na mecze TS Podbeskidzia rozgrywane na Stadionie; 10. PZPN oznacza Polski Związek Piłki Nożnej; 1

2 11. Punkt Wyrabiania Kart Kibica oznacza punkt znajdujący się w Bielsku Białej, przy ul. Widok 12, działający zgodnie z harmonogramem otwarcia Kas Klubu, w dniu meczu przy Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej od ul. Żywieckiej; 12. Regulamin oznacza niniejszy regulamin sprzedaży karnetów na mecze Rundy Wiosennej w sezonie 2013/2014; 13. T Mobile Ekstraklasa oznacza najwyższą klasę rozgrywek piłkarskich w Polsce, prowadzoną przez Ekstraklasę S. A.; 14. SSI oznacza System Sprzedaży Internetowej; 15. Strona internetowa Klubu oznacza stronę internetową znajdującą się pod adresem II Postanowienia ogólne 1. Sprzedaż Karnetów prowadzona jest przez Klub; 2. Przez dokonanie zakupu Karnetu, Kupujący wyraża akceptację niniejszego Regulaminu oraz następujących Regulaminów: Regulamin Stadionu Miejskiego przy ul. Rychlińskiego 21 w Bielsku Białej, Regulamin Imprezy Masowej meczu piłki nożnej, Regulamin wydawania Kart Kibica przez TS Podbeskidzie S.A. Regulaminy powyższe są dostępne w Kasach, na tablicy informacyjnej i Stronie internetowej Klubu; 3. Klub prowadzi sprzedaż karnetów w dniach r r. zgodnie z następującym harmonogramem: a. W dniach r r. zamknięta sprzedaż Karnetów tylko dla Posiadaczy Karnetu Jesień 2013; b. Od r r. otwarta sprzedaż Karnetów dla wszystkich Kupujących; 4. Warunkiem zakupu Karnetu jest posiadanie ważnej Karty Kibica, wydawanej zgodnie z Regulaminem wydawania Kart Kibica przez TS Podbeskidzie S.A. ; 5. Karnet można zakupić w następujący sposób: a. poprzez SSI, b. w kasach Klubu w Bielsku Białej, ul. Widok 12, w dniu meczu dodatkowo od ul. Żywieckiej; 6. Karnet obejmuje prawo do uczestnictwa w meczach I drużyny piłkarskiej Klubu w Rundzie Wiosennej sezonu 2013/2014; 7. Posiadacze Karnetów Jesień 2013 mają prawo pierwszeństwa w wyborze nowego miejsca przy zakupie Karnetu lub wyboru innego dostępnego miejsca w dniach r r; 8. Klub poinformuje o możliwości zakupu karnetu na Rundę Wiosenną sezonu 2013/2014 na Stronie internetowej Klubu; 2

3 9. Ceny Karnetów przedstawione zostały w tabeli znajdującej się w Rozdziale VII niniejszego Regulaminu; 10. Karnetu nie wolno sprzedawać innym osobom pod rygorem nieważności Karnetu; 11. Z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej, Karnet można udostępnić innym osobom posiadającym Kartę Kibica nie więcej niż 3 razy w Rundzie Wiosennej w przypadku, gdy posiadacz karnetu nie może przyjść na mecz, na jego miejsce może wejść inny Kibic posiadający Kartę Kibica. Aby skorzystać z takiej możliwości należy przyjść do Kas Klubu przy ul. Widok 12 lub w dniu meczu Kas od ul. Żywieckiej ze swoją Kartą Kibica oraz Kartą Kibica posiadacza karnetu. Na miejscu zostanie mu podarowany wydrukowany bilet; 12. Kart Kibica i Karnetów nie sprzedaje się osobom: a. wobec których orzeczono aktualny zakaz wstępu na imprezę masową lub zobowiązanie do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, b. wobec których wydano aktualny zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji, c. wobec którego wydano aktualny zakaz klubowy; 13. Po wejściu właściciela Karnetu na Stadion na mecz objęty Karnetem i odnotowaniu tego przez system, Karnet uważa się za wykorzystany na tym meczu. III Zasady sprzedaży Karnetów 1. Karnet można kupić w Kasach ul. Widok 12 lub poprzez System Sprzedaży Internetowej (SSI) dostępny na Stronie internetowej Klubu (www.tspodbeskidzie.pl); 2. Godziny otwarcia Kas Klubu są dostępne na Stronie internetowej Klubu; 3. W Kasach Klubu płatność możliwa jest tylko gotówką; 4. Przy zakupie Karnetu w Kasie Kupujący zobowiązany jest do okazania Karty Kibica osoby, dla której kupowany jest Karnet; 5. Przy zakupie on - line przez (SSI), Kupujący jest zobowiązany do prawidłowego zalogowania się do systemu internetowego poprzez podanie loginu i hasła, standardowo jest to odpowiednio nr Karty Kibica i nr PESEL. Potwierdzeniem poprawnie zakupionego Karnetu w systemie on - line jest otrzymany e - mail z systemu biletowego z informacją o poprawnie zakupionym Karnecie, wraz z załącznikiem, w którym znajduje się Karnet. Karnet z systemu SSI należy wydrukować. Szczegółowe zasady korzystania z systemu internetowego są określone w odrębnym dokumencie; 6. Nie ma możliwości zwrotu Karnetu po rozpoczęciu pierwszego meczu na Stadionie Miejskim w ramach rozgrywek; 3

4 7. Jeżeli zgłoszenie woli zwrotu Karnetu następuje przed rozpoczęciem pierwszego meczu na Stadionie w ramach rozgrywek, o których mowa w Rozdziale II ust. 6, Nabywca Karnetu otrzymuje zwrot całej kwoty związanej z zakupem bez pobierania przez Klub jakichkolwiek opłat dodatkowych; 8. Zmiana przypisanego do Karnetu miejsca na Stadionie nie jest możliwa po zakupie Karnetu; 9. Niezwłocznie po dokonaniu zakupu Nabywca Karnetu zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności ceny oraz sektora, rzedu, numeru miejsca na Stadionie; 10. Osoby, które nie ukończyły 13 lat, mogą uczestniczyć w imprezach masowych organizowanych przez Klub wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna pełnoletniego. Karnet dla osoby, która nie ukończyła 13 lat może zakupić wyłącznie osoba pełnoletnia, przy jednoczesnym zakupie dwóch Karnetów dla dziecka i opiekuna. IV Rabaty na zakup Karnetów 1. Karnety na Rundę Wiosenną sezonu piłkarskiego 2013/2014 na mecze TS Podbeskidzia rozgrywane na Stadionie dostępne są w cenach określonych w Rozdziale VII, w szczególności z rabatami określonymi dla: a. Ulgowy wszystkich osób uczących się, które w momencie zakupu Karnetu posiadają ważną legitymację (szkolną lub studencką) i nie ukończyły 26 lat, a także mężczyzn, którzy w dniu zakupu ukończyli 55 lat oraz wszystkich kobiet, członkowie programu Rodzina Plus przy zakupie co najmniej 2 Karnetów, za okazaniem karty Rodzina Plus, b. Bezpłatny wszystkie dzieci, które w dniu zakupu nie ukończyły 6 roku życia, wchodzą na Stadion tylko pod opieką osoby dorosłej, za okazaniem Karty Kibica, pod warunkiem, że dziecko będzie siedziało na kolanach opiekuna, zakup możliwy tylko w Kasach Klubu, c. Ze zniżką dla osób niepełnosprawnych w cenie 5 zł, za okazaniem dokumentu potwierdzającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i opiekuna w cenie 25 zł (przy zakupie karnetu dla osoby niepełnosprawnej równocześnie), dotyczy tylko miejsca na sektorze 17D Stadionu, a zakup jest możliwy tylko w Kasach Klubu; 2. Karnety na sektor 7D sektor rodzinny, przeznaczony dla dzieci do 15 lat z pełnoletnim opiekunem może zakupić wyłącznie w Kasach Klubu: a. osoba pełnoletnia + maksymalnie 3 dzieci w wieku od 6 15 lat (+ jedna osoba powyżej 15 roku życia, korzystająca ze zniżki uczniowskiej/studenckiej, 55+, zniżki dla kobiet), zgodnie z cennikiem, 4

5 b. członkowie programu Rodzina Plus ; 3. Członkowie programu Rodzina Plus mogą zakupić karnety ulgowe również na wszystkich sektorach Stadionu (możliwość zakupu w Kasach Klubu); 4. Grupy zorganizowane szkolne grupa licząca min. 10 osób i 1 opiekun dorosły przypadający na 10 dzieci karnety w cenie 15 złotych; 5. W Rundzie Wiosennej 2013/2014 można skorzystać z promocji 2+1 Kibic Klubu ma możliwość zakupu Karnetu za 1 zł, gdy zachęci do zakupu Karnetów dwie nowe osoby osoby które nie posiadały Karnetu na Rundę Wiosenną 2012/2013, pod warunkiem, że 3 karnety będą kupowane równocześnie w Kasach Klubu, nie dotyczy to Sektora 7D, 10G, 14D V Zasady wyrabiania Kart Kibica 1. W związku z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Klub ma obowiązek identyfikacji wszystkich osób biorących udział w imprezie. W przypadku Klubu sposobem identyfikacji uczestnika jest Karta Kibica; 2. Karta Kibica uprawnia jej właściciela do zakupu Karnetu lub biletu; 3. Karta Kibica umożliwia wejście na mecze TS Podbeskidzia rozgrywane na Stadionie po dokonaniu zakupu Karnetu lub biletu; 4. Karty Kibica wyrabiane są w Punkcie Wyrabiania Kart Kibica przy ul. Widok 12 oraz w dniu meczu przy ul. Żywieckiej zgodnie z harmonogramem działania Kas. Harmonogram jest dostępny w siedzibie Klubu oraz na Stronie internetowej Klubu; 5. Warunkiem otrzymania Karty jest złożenie czytelnie wypełnionego formularza o wydanie Karty Kibica i podpisanie go w obecności pracownika Punktu Wyrabiania Kart Kibica lub złożenie internetowego zamówienia na kartę w SSI i odebranie karty osobiście w Punkcie Wyrabiania Kart Kibica; 6. Szczegółowe zasady i warunki wyrabiania Karty są określone w Regulaminie wydawania Kart Kibica przez TS Podbeskidzie S.A. dostępnym w Punkcie Wyrabiania Kart Kibica, Kasach oraz na Stronie internetowej Klubu; 7. Wyrobienie Karty Kibica jest płatne zgodnie z cennikiem ogłaszanym przez Klub; 8. Jedna Karta Kibica przysługuje jednej osobie. Na jedną Kartę Kibica można zakupić wyłącznie jeden Karnet lub jeden bilet na poszczególny mecz rozgrywany na Stadionie; 9. O fakcie utraty Karty należy niezwłocznie powiadomić Punkt Wyrabiania Kart Kibica na piśmie i złożyć wniosek o wydanie duplikatu. Bez posiadania ważnej Karty Kibica posiadacz Karnetu nie zostanie wpuszczony na Stadion na mecze objęte Karnetem. 10. Administratorem bazy danych osobowych związanej ze sprzedażą i wykorzystaniem Karnetów jest Klub. 5

6 IV Postanowienia końcowe 1. Zmiany niniejszego Regulaminu Klub będzie ogłaszał na Stronie internetowej Klubu. W innym przypadku zostaną uznane za nieważne. 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wynikać na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a wszelkie spory mogące powstać na tle jego stosowania rozstrzygane są także według prawa polskiego. 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia r. 6

7 VII Cennik Karnetów na Rundę Wiosenną sezonu piłkarskiego 2013/2014 Sektor Rodzaj karnetu/ biletu CENA BILETU CENA KARNETU KASY/SSI DZIEŃ MECZU kontynuacja nowy VIP Normalny Normalny GÓRA Ulgowy Normalny DÓŁ Ulgowy Normalny Rodzinny Ulgowy Szkolny dzieci 6 15 lat 5 30 Grupy zorganizowane Szkolny 3 25 Niepełnosprawn y Ulgowy 1 5 Opiekun Ulgowy 5 25 Dzieci do 6 lat Bezpłatny 0 0 Zatwierdzam 7

REGULAMIN BILETERII RTS Widzew Łódź S.A.

REGULAMIN BILETERII RTS Widzew Łódź S.A. REGULAMIN BILETERII RTS Widzew Łódź S.A. v.2013/13 Obowiązuje od dn. 10.06.2013r. do odwołania I. Definicje a. "Klub" oznacza RTS Widzew Łódź S.A.; b. "Mecz" oznacza spotkanie piłkarskie rozgrywane na

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Postanowienia ogólne

Rozdział II Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW, KARNETÓW i WYDAWANIA KART KIBICA Na podstawie Uchwały nr 03/06/2015 z dnia 19.06.2015 roku Zarządu Tyski Sport S.A., wprowadza się poniższy Regulamin sprzedaży Biletów, Karnetów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Biletów i Karnetów sezon 2014 / 2015. I. Definicje

Regulamin Sprzedaży Biletów i Karnetów sezon 2014 / 2015. I. Definicje Regulamin Sprzedaży Biletów i Karnetów sezon 2014 / 2015 I. Definicje 1. Organizator - Arka Gdynia SSA 81-434 Gdynia, ul. Olimpijska 5, NIP: 586-20-47-640, Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ w Gdańsku, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW i KARNETÓW K.S. Energetyk ROW Rybnik. Rozdział I Definicje. Rozdział II Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW i KARNETÓW K.S. Energetyk ROW Rybnik. Rozdział I Definicje. Rozdział II Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW i KARNETÓW K.S. Energetyk ROW Rybnik Rozdział I Definicje 1. Organizator K.S. Energetyk ROW Rybnik, z siedzibą w Gliwicka 72,44-200 Rybnik, REGON 278094280, NIP 6422816684,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW i KARNETÓW NA MECZE LOTOSU TREFLA GDAŃSK, ATOMU TREFLA SOPOT I TREFLA SOPOT. Rozdział I Definicje

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW i KARNETÓW NA MECZE LOTOSU TREFLA GDAŃSK, ATOMU TREFLA SOPOT I TREFLA SOPOT. Rozdział I Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW i KARNETÓW NA MECZE LOTOSU TREFLA GDAŃSK, ATOMU TREFLA SOPOT I TREFLA SOPOT Rozdział I Definicje 1. Organizator Sprzedaży Stowarzyszenie Trefl Pomorze, z siedzibą w ERGO ARENA,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE KARTY KIBICA

PROCEDURA ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE KARTY KIBICA Załącznik nr 1 do Regulaminu wydawania Kart Kibica prze TS Podbeskidzie S.A. PROCEDURA ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE KARTY KIBICA W Punkcie wyrabiania Kart Kibica Stadion Miejski w Bielsku-Białej, ul. Rychlińskiego

Bardziej szczegółowo

Definicje. 3. Organizator Klub sportowy, będący organizatorem wydarzenia, na który bilety i karnety sprzedawane są za pośrednictwem Systemu.

Definicje. 3. Organizator Klub sportowy, będący organizatorem wydarzenia, na który bilety i karnety sprzedawane są za pośrednictwem Systemu. Regulamin Definicje 1 Użyte w regulaminie sprzedaży biletów i karnetów za pośrednictwem Zintegrowanego Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów i karnetów określenia oznaczają: 1. Administrator podmiot

Bardziej szczegółowo

FAQ Najczęściej zadawane pytania

FAQ Najczęściej zadawane pytania FAQ Najczęściej zadawane pytania Spis Treści I. PYTANIA OGÓLNE... 2 II. KARNETY... 4 III. BILETY... 6 IV. KARTA KIK... 9 I. PYTANIA OGÓLNE Gdzie i jak mogę kupić karnet / bilet? Karnety i bilety można

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży, rezerwacji oraz zwrotu biletów na wydarzenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH III LIGI LUBELSKO - PODKARPACKIEJ sezon 2015/2016

R E G U L A M I N ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH III LIGI LUBELSKO - PODKARPACKIEJ sezon 2015/2016 LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 20-609 LUBLIN ul. Filaretów 44 www.lzpn.pl e-mail: lubelski@zpn.pl Kontakt: SEKRETARIAT tel. 81-528 05 68 BIURO tel. 81-525 99 03, fax.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakupu, rezerwacji, zwrotu i reklamacji biletów poprzez stronę internetową www.ckis.konin.pl

REGULAMIN Zakupu, rezerwacji, zwrotu i reklamacji biletów poprzez stronę internetową www.ckis.konin.pl REGULAMIN Zakupu, rezerwacji, zwrotu i reklamacji biletów poprzez stronę internetową www.ckis.konin.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji biletu za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Śląskiej Karty Usług Publicznych. Zasady wydawania i używania Śląskiej Karty Usług Publicznych. I. Postanowienia wstępne i definicje

Regulamin Śląskiej Karty Usług Publicznych. Zasady wydawania i używania Śląskiej Karty Usług Publicznych. I. Postanowienia wstępne i definicje Regulamin Śląskiej Karty Usług Publicznych Zasady wydawania i używania Śląskiej Karty Usług Publicznych I. Postanowienia wstępne i definicje 1 1. Regulamin Śląskiej Karty Usług Publicznych określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLANETARIUM NIEBO KOPERNIKA

REGULAMIN PLANETARIUM NIEBO KOPERNIKA REGULAMIN PLANETARIUM NIEBO KOPERNIKA 1 Planetarium Niebo Kopernika Jedną z atrakcji Centrum Nauki Kopernik udostępnionych publiczności jest Planetarium Niebo Kopernika (zwane dalej Planetarium). Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY ROZGRYWEK 2014/2015

REGULAMINY ROZGRYWEK 2014/2015 WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ REGULAMINY ROZGRYWEK 2014/2015 OLSZTYN, 28 KWIETNIA 2014 ROKU TREŚĆ JEDNOLITA PO UWZGLĘDNIENIU ANEKSU NR 1 Z DNIA 14 LIPCA 2014 ROKU ANEKSU NR 2 Z DNIA 11 SIERPNIA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 USTAWA. z dnia 20 marca 2009 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 USTAWA. z dnia 20 marca 2009 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/42 Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 611, 628,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ PKL SPÓŁKA AKCYJNA. zwany dalej regulaminem

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ PKL SPÓŁKA AKCYJNA. zwany dalej regulaminem REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ PKL SPÓŁKA AKCYJNA zwany dalej regulaminem 1. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu przed rezerwacją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU ON-LINE BILETÓW MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W STALOWEJ WOLI

REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU ON-LINE BILETÓW MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W STALOWEJ WOLI REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU ON-LINE BILETÓW MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W STALOWEJ WOLI Przed przystąpieniem do rezerwacji i zakupu biletów za pośrednictwem Internetu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STREFY KIBICA

REGULAMIN STREFY KIBICA REGULAMIN STREFY KIBICA 1. Strefa Kibica umożliwia przeglądanie i aktualizację swoich danych, kontakt z Klubem poprzez wysłanie formularza, udostępnienie karnetu innej osobie, zakup biletu lub karnetu

Bardziej szczegółowo

prowadzącego i zarządzającego rozgrywkami Ekstraklasy lub właściwego związku piłki nożnej o zbadanie sprawy i w razie potrzeby, jej rozstrzygnięcie.

prowadzącego i zarządzającego rozgrywkami Ekstraklasy lub właściwego związku piłki nożnej o zbadanie sprawy i w razie potrzeby, jej rozstrzygnięcie. tj. U. nr II/11 z 19.05.2002r. zm. U. nr III/24 z 28.06.2004r. zm. U. nr IV/40 z 30.07. 2004r. zm. U. nr IV/72 z 1.07.2005r. zm. U. nr I/5 z 31.03.2006r. tj. U. nr III/39 z 14.07.2006r. zm. U. nr I/3 z

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VII/2014 Z DNIA 13 SIERPNIA 2014 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VII/2014 Z DNIA 13 SIERPNIA 2014 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VII/2014 Z DNIA 13 SIERPNIA 2014 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VIII/138 z dnia 13 sierpnia 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ PRZEZ PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA zwany Regulaminem e-ic

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ PRZEZ PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA zwany Regulaminem e-ic Załącznik do Uchwały Nr 97 /2014 Zarządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 7 lutego 2014 r. Tekst ujednolicony, obowiązuje od dnia 15 lutego 2014 r. REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW W KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, ODPRAWY ORAZ PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT - KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O.

REGULAMIN OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, ODPRAWY ORAZ PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT - KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O. Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGULAMIN OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, ODPRAWY ORAZ PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT - KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O. (KW-ROP) Tekst jednolity Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KINA Szanowni Klienci! Na terenie Multikina obowiązują następujące przepisy:

REGULAMIN KINA Szanowni Klienci! Na terenie Multikina obowiązują następujące przepisy: REGULAMIN KINA Szanowni Klienci! Na terenie Multikina obowiązują następujące przepisy: 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu towarów i realizacji usług w kinach pod szyldem Multikino znajdujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sprzedażowej oraz kart rabatowych

Regulamin platformy sprzedażowej oraz kart rabatowych Niniejszy Regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z serwisu oraz usługi oferowanej przez Square Trade Poland Sp. z o.o., w tym prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Niniejszy Regulamin, zaakceptowany przez Klienta w procesie zakupu Karty fitwro, stanowi jednocześnie treść Umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW OBOWIĄZUJĄCY W FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU z dnia 18 marca 2015 roku. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW OBOWIĄZUJĄCY W FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU z dnia 18 marca 2015 roku. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW OBOWIĄZUJĄCY W FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU z dnia 18 marca 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument, zwany w dalszej części Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Systemu Sprzedaży (IKW) biletów na przejazd pociągami Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. obsługiwanego przez IT-Trans Sp. z o.o.

Regulamin Internetowego Systemu Sprzedaży (IKW) biletów na przejazd pociągami Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. obsługiwanego przez IT-Trans Sp. z o.o. Regulamin Internetowego Systemu Sprzedaży (IKW) biletów na przejazd pociągami Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. obsługiwanego przez IT-Trans Sp. z o.o. Postanowienia ogólne 1. Warunkiem korzystania z Internetowego

Bardziej szczegółowo

( OBSZAR TICKETING )

( OBSZAR TICKETING ) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 /2011 / CRM Załącznik nr 1 SPRZEDAŻ KART WSTĘPU, IDENTYFIKACJA KIBICA, ELEKTRONICZNA KONTROLA DOSTĘPU ( OBSZAR TICKETING ) POUFNE Łódź, 30.07.2011 SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Na podstawie Art. 36 1 pkt 9 i 23 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie Art. 36 1 pkt 9 i 23 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej Na podstawie Art. 36 1 pkt 9 i 23 Statutu PZPN

Bardziej szczegółowo