REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW OBOWIĄZUJĄCY W FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU z dnia 18 marca 2015 roku. 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW OBOWIĄZUJĄCY W FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU z dnia 18 marca 2015 roku. 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW OBOWIĄZUJĄCY W FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU z dnia 18 marca 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument, zwany w dalszej części Regulaminem, określa zasady sprzedaży, rezerwacji oraz zwrotu biletów na wydarzenia organizowane przez Filharmonię Sudecką w Wałbrzychu, zwaną w dalszej części Filharmonią. 2. Na potrzeby Regulaminu przez pojęcie wydarzenie rozumie się koncerty oraz inne formy działalności statutowej organizowane przez Filharmonię, w których uczestniczą słuchacze. 3. Zakup lub rezerwacja biletu na wydarzenie oznacza akceptację przepisów Regulaminu oraz zobowiązanie się do ich stosowania. 4. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o kasie biletowej Filharmonii, oznacza to kasę biletową mieszczącą się w siedzibie Filharmonii w Wałbrzychu, przy ul. Słowackiego 4, dostępną telefonicznie pod numerem (74) i internetowo pod adresem poczty elektronicznej czynną: od poniedziałku do czwartku w godzinach od do 15.45, w piątki w godzinach od do 15.45, w piątki koncertowe w godzinach od do 19.00, w soboty i niedziele koncertowe w godzinach od do Ilekroć w Regulaminie mowa jest o stronie internetowej Filharmonii, oznacza to stronę internetową dostępną pod adresem 2 Bilety 1. Bilety wstępu z przedartym kuponem kontrolnym są nieważne. Powyższe nie dotyczy biletów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej Filharmonii. 2. Cena biletu jest ceną brutto i zawiera w sobie podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w momencie jego sprzedaży. 3. Niewykorzystany bilet traci ważność. 4. Filharmonia nie wymienia nabytych biletów. 3 Rodzaje biletów i ulg 1. Filharmonia prowadzi sprzedaż biletów następujących rodzajów: bilet normalny, bilet ulgowy, abonament normalny, abonament ulgowy, wejściówka, bilet specjalny (dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością).

2 2. Bilety odpowiadają jedynie miejscom siedzącym i są różnicowane poprzez kategorie: pierwszą rzędy od V do XII oraz drugą rzędy od I do IV i od XIII do XV. 3. Bilety różnią się ceną oraz warunkami ich nabycia lub udziału w wydarzeniu. 4. Bilet normalny sprzedawany jest osobie, która nie spełnia warunków do nabycia biletu ulgowego. 5. Bilet ulgowy uprawnia do wzięcia udziału w wydarzeniu oraz przysługuje osobie, która spełnia jeden z niżej wskazanych warunków: jest dzieckiem w wieku do lat 6, jest uczniem szkoły podstawowej, gimnazjalnej, średniej, jest studentem studiów dziennych, jest emerytem lub rencistą, posiada medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, jest osobą niepełnosprawną. 1. Przy sprzedaży biletów uwzględnia się preferencje przyznane posiadaczom Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3 Plus, tj. ustala się cenę biletu w wysokości 10,- zł od osoby. Powyższe dotyczy 20 miejsc w pierwszych dwóch rzędach, z wyłączeniem koncertów specjalnych, pod warunkiem rezerwacji miejsc dokonanej na tydzień przed planowanym koncertem. 2. Ulgi przysługują osobom, które w momencie zakupu biletu w kasie biletowej Filharmonii okażą dokument uprawniający do otrzymania ulgi. 3. Bilet wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi należy okazać obsłudze widowni w momencie wejścia na wydarzenie. 4. Osoba uprawniona do nabycia biletu ulgowego może odstąpić swój bilet do wykorzystania wyłącznie osobie, która spełnia warunki uprawniające ją do nabycia biletu ulgowego. 5. Abonament jest formą nabycia przez jedną osobę, biletów wstępu na wszystkie wydarzenia artystyczne objęte abonamentem w danym sezonie artystycznym. 4 Sprzedaż 1. Sprzedażą biletów zajmuje się kasa biletowa Filharmonii. 2. W przypadku wybranych wydarzeń bilety można nabyć: osobiście w kasie biletowej Filharmonii, przy czym jedyną możliwą formą płatności jest w tym przypadku gotówka, za pomocą strony internetowej Filharmonii, o czym mówi osobny Regulamin. 1. Potwierdzeniem zakupu biletu w kasie biletowej Filharmonii jest paragon fiskalny, który nabywca biletu zobowiązany jest zachować na wypadek zwrotu biletu. 2. Możliwość zakupu biletu przez stronę internetową Filharmonii kończy się

3 najpóźniej o godzinie w dniu realizacji wydarzenia. 3. Osoby dokonujące zakupu biletu przez stronę internetową Filharmonii powinny taki bilet samodzielnie wydrukować i udać się z nim na wydarzenie. 4. Filharmonia wystawia faktury VAT najpóźniej w terminie 3 dni od daty nabycia biletu. 5 Rezerwacja 1. Rezerwacją biletów zajmuje się kasa biletowa Filharmonii. 2. Zasady rezerwacji biletu w drodze zakupu online opisuje osobny Regulamin. 3. Bilety na wydarzenia można rezerwować: telefonicznie, mailowo, osobiście. 1. W celu dokonania rezerwacji niezbędne jest podanie następujących informacji: rodzaj biletu, nazwisko i imię, numer telefonu kontaktowego, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, w przypadku gdy rezerwujący chce otrzymać fakturę VAT. 1. Odmowa podania danych określonych w 5 pkt. 4 jest równoznaczna z odmową dokonania rezerwacji przez kasę biletową Filharmonii. 2. Zarezerwowane bilety należy wykupić w ciągu 7 dni kalendarzowych, jednak nie później niż do środy poprzedzającej wydarzenie artystyczne. Po upływie wskazanego terminu rezerwacja zostanie anulowana. Od środy poprzedzającej dane wydarzenie artystyczne nie ma również możliwości rezerwowania biletów na to wydarzenie. 3. Bilety zarezerwowane w kasie biletowej Filharmonii mogą zostać opłacone przelewem na konto Filharmonii. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko osoby rezerwującej oraz datę i godzinę wydarzenia. Numer konta bankowego dostępny jest na stronie internetowej Filharmonii oraz w kasie biletowej Filharmonii. 4. Data zaksięgowania płatności przelewem na koncie Filharmonii musi nastąpić nie później niż na 3 dni przed danym wydarzeniem. 6 Zwroty 1. Filharmonia zastrzega sobie prawo do korekt zaplanowanych wydarzeń, w tym do zmiany terminu, zmiany repertuaru, zmiany obsady lub odwołania zaplanowanych uprzednio wydarzeń.

4 2. Filharmonia nie przyjmuje zwrotu biletu zakupionego w kasie biletowej Filharmonii, za wyjątkiem sytuacji określonych w 6 pkt 1 Regulaminu. 3. Zasady zwrotu biletu zakupionego online opisuje osobny Regulamin. 4. Zwrotu biletu zakupionego w kasie biletowej Filharmonii można dokonać jedynie w kasie biletowej Filharmonii, najpóźniej na 2 dni od planowanej daty realizacji wydarzenia. Po tej dacie bilety nie podlegają zwrotowi. 5. Podstawą do zwrotu biletu zakupionego w kasie biletowej Filharmonii jest nieuszkodzony bilet wraz z paragonem lub fakturą VAT potwierdzająca dokonany zakup. Brak wyżej wymienionych dokumentów upoważnia pracownika Filharmonii do odmowy przyjęcia zwrotu biletu. 6. W przypadku gdy nabycie biletu w kasie biletowej Filharmonii zostanie potwierdzone fakturą VAT, podstawą do zwrotu biletu jest akceptacja nabywcy do otrzymania od Filharmonii korekty faktury VAT. Filharmonia może wstrzymać się ze zwrotem ceny biletu do momentu otrzymania podpisanej korekty faktury VAT. 7. Filharmonia zwróci cenę biletu gotówką w kasie biletowej Filharmonii, na podstawie okazanego dowodu zakupu. W przypadku płatności przelewem wymagane jest również okazanie potwierdzenia przelewu. 8. Filharmonia dopuszcza możliwość wprowadzenia innych zasad zwrotu biletów w odniesieniu do wybranych wydarzeń. 7 Dane osobowe 1. Przekazując w toku rezerwacji lub zakupu swoje dane osobowe, klient wyraża zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie przez Filharmonię w celu rezerwacji biletów, zakupu biletów, niezbędnego kontaktu stron. 2. Otrzymane przez Filharmonię dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. 8 Postanowienia końcowe 1. Filharmonia nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia organizowane w jej siedzibie przez podmioty zewnętrzne, nawet jeżeli sprzedaż biletów na te wydarzenia jest prowadzona przez kasę biletową Filharmonii. 2. Ewentualnych wyjaśnień dotyczących Regulaminu i interpretacji jego postanowień udziela kasa biletowa Filharmonii. 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 marca 2015 roku. REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu, z siedzibą przy ul. Słowackiego 4, Wałbrzych, NIP: , REGON: , oferuje rezerwację

5 oraz sprzedaż online biletów na organizowane wydarzenia. Sprzedaż biletów online następuje z wykorzystaniem płatności w formie przelewu elektronicznego lub za pośrednictwem karty kredytowej. Obsługę systemu rezerwacji i sprzedaży online biletów na wydarzenia Filharmonii obsługuje system IT firmy InterTicket Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 80, kod pocztowy , wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem , NIP Filharmonia nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci internetowej, za pośrednictwem której dokonywana jest rezerwacja lub sprzedaż biletów. Filharmonia nie ponosi również odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci internetowej, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci internetowej. Faktura może być wystawiona wyłącznie na osobę lub firmę, która zakupiła bilety online. Aby dokonać rezerwacji lub zakupu biletu na wydarzenie w Filharmonii należy: 1. wejść na stronę 2. kliknąć zakładkę REZERWUJ BILET, co spowoduje przeniesienie na podstronę z wykazem wydarzeń, 3. wybrać interesujące nas wydarzenie, 4. kliknąć zakładkę KUP BILET, co spowoduje przeniesienie do planu widowni, 5. dokonać wyboru miejsca na planie widowni, przejść DO KOSZYKA, DLA REZERWACJI: 1. wybrać opcję PŁATNOŚĆ POPRZEZ SERWIS PAYU oraz sposób płatności PRZELEW BANKOWY, 2. przejść DO PŁATNOŚCI, 3. wypełnić formularz z danymi osobowymi, 4. system dokona rezerwacji wybranego miejsca na czas 48 godzin oraz przygotuje (do wydruku) dane do ewentualnego przelewu; realizacja przelewu zatwierdzi transakcję zakupu i pozwoli na wydruk biletu w wersji elektronicznej; rezerwacja miejsc nieopłaconych zostanie anulowana automatycznie po upływie 48 godzin, DLA ZAKUPU 1. wybrać opcję PŁATNOŚĆ POPRZEZ SERWIS PAYU oraz konkretny sposób płatności (np. ipko), 2. wypełnić formularz z danymi osobowymi,

6 3. dokonać płatności 4. wydrukować formularz biletu w formie pliku PDF ZWROTY I REKLAMACJE 1. Bilet zakupiony online nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zmiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania wydarzenia. 2. Brak takich możliwości regulowany jest ustawą z dnia 02 marca 2000 roku O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U r. nr 22 poz. 271 z późn. zm.). 3. W przypadku odwołania wydarzenia Filharmonia dokonuje zwrotu środków na rachunek bankowy lub na rachunek karty kredytowej, którą dokonana była płatność. 4. W przypadku odwołania wydarzenia informacje na temat zasad dokonywania zwrotu biletów będą udzielane przez kasę biletową Filharmonii: osobiście, telefonicznie pod numerem (74) lub internetowo pod adresem poczty elektronicznej 5. Reklamacje należy składać przez kasę biletową Filharmonii: osobiście, telefonicznie pod numerem (74) lub internetowo pod adresem poczty elektronicznej Czas rozpatrzenia reklamacji: do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży, rezerwacji oraz zwrotu biletów na wydarzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakupu, rezerwacji, zwrotu i reklamacji biletów poprzez stronę internetową www.ckis.konin.pl

REGULAMIN Zakupu, rezerwacji, zwrotu i reklamacji biletów poprzez stronę internetową www.ckis.konin.pl REGULAMIN Zakupu, rezerwacji, zwrotu i reklamacji biletów poprzez stronę internetową www.ckis.konin.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji biletu za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REZERWACJI BILETÓW obowiązujący W OPERZE NA ZAMKU W SZCZECINIE

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REZERWACJI BILETÓW obowiązujący W OPERZE NA ZAMKU W SZCZECINIE REGULAMIN SPRZEDAŻY I REZERWACJI BILETÓW obowiązujący W OPERZE NA ZAMKU W SZCZECINIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rezerwacją biletów do Opery na Zamku w Szczecinie zajmuje się Dział Promocji oraz kasa Opery.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ PKL SPÓŁKA AKCYJNA. zwany dalej regulaminem

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ PKL SPÓŁKA AKCYJNA. zwany dalej regulaminem REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ PKL SPÓŁKA AKCYJNA zwany dalej regulaminem 1. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu przed rezerwacją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BILETERII RTS Widzew Łódź S.A.

REGULAMIN BILETERII RTS Widzew Łódź S.A. REGULAMIN BILETERII RTS Widzew Łódź S.A. v.2013/13 Obowiązuje od dn. 10.06.2013r. do odwołania I. Definicje a. "Klub" oznacza RTS Widzew Łódź S.A.; b. "Mecz" oznacza spotkanie piłkarskie rozgrywane na

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYSTAWĘ BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYSTAWĘ BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYSTAWĘ BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży jednorazowych elektronicznych biletów wstępu na teren

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Systemu Sprzedaży (IKW) biletów na przejazd pociągami Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. obsługiwanego przez IT-Trans Sp. z o.o.

Regulamin Internetowego Systemu Sprzedaży (IKW) biletów na przejazd pociągami Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. obsługiwanego przez IT-Trans Sp. z o.o. Regulamin Internetowego Systemu Sprzedaży (IKW) biletów na przejazd pociągami Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. obsługiwanego przez IT-Trans Sp. z o.o. Postanowienia ogólne 1. Warunkiem korzystania z Internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji i zakupu biletów w Firmie Skandia Bogdan Palka

Regulamin rezerwacji i zakupu biletów w Firmie Skandia Bogdan Palka Regulamin rezerwacji i zakupu biletów w Firmie Skandia Bogdan Palka 1 Definicje 1. Regulamin niniejszy dokument regulujący zasady dokonywania transakcji związanych z zamówieniem i realizacją rezerwacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu/aplikacji internetowej WWW.DLACIEBIE.SODEXO.PL

Regulamin serwisu/aplikacji internetowej WWW.DLACIEBIE.SODEXO.PL Regulamin serwisu/aplikacji internetowej WWW.DLACIEBIE.SODEXO.PL I. Definicje Sodexo - Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. (zwane dalej Sodexo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. REGULAMIN zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową www.novekino.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulaminy. REGULAMIN zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową www.novekino.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulaminy REGULAMIN zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową www.novekino.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji biletu za pośrednictwem strony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W TEATRZE WIELKIM-OPERZE NARODOWEJ W WARSZAWIE REZERWACJA BILETÓW

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W TEATRZE WIELKIM-OPERZE NARODOWEJ W WARSZAWIE REZERWACJA BILETÓW REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W TEATRZE WIELKIM-OPERZE NARODOWEJ W WARSZAWIE I. BILETY INDYWIDUALNE 1 REZERWACJA BILETÓW Rezerwacji można dokonywać osobiście w Biurze Organizacji Widowni Teatru

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane OWU) Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU") 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Na stronie internetowej www.groupon.pl (dalej zwanej Serwisem Groupon ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym tajgun.pl. Sklep internetowy tajgun.pl działający pod adresem http://www.tajgun.pl (dalej: Sklep

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BITELÓW LOTNICZYCH Sprzedaż biletów lotniczych określonych linii lotniczych (przewoźników) dostępnych w Systemie rezerwacyjnym realizowana

REGULAMIN BITELÓW LOTNICZYCH Sprzedaż biletów lotniczych określonych linii lotniczych (przewoźników) dostępnych w Systemie rezerwacyjnym realizowana REGULAMIN BITELÓW LOTNICZYCH Sprzedaż biletów lotniczych określonych linii lotniczych (przewoźników) dostępnych w Systemie rezerwacyjnym realizowana jest za pośrednictwem Booking City sp. z o.o. 1. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy, działający pod adresem www.platon24.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu, 05-850 Ożarów Mazowiecki przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową www.novekino.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową www.novekino.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową www.novekino.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji biletu za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 33/2013 REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE

Załącznik do zarządzenia nr 33/2013 REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE Załącznik do zarządzenia nr 33/2013 REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ), dotyczy zakupu online biletów grupowych oraz indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DO 25.12.14r. I. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN DO 25.12.14r. I. Postanowienia Ogólne REGULAMIN DO 25.12.14r. I. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym FOR MEN działającym pod adresem www.formen.com.pl, który prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA Z BOOKER.PL

WARUNKI KORZYSTANIA Z BOOKER.PL WARUNKI KORZYSTANIA Z BOOKER.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. BOOKER.PL umożliwia KLIENTOWI sieci Internet uzyskanie informacji o aktualnie dostępnych obiektach noclegowych wyświetlanych w postaci listy dostępnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KINA Szanowni Klienci! Na terenie Multikina obowiązują następujące przepisy:

REGULAMIN KINA Szanowni Klienci! Na terenie Multikina obowiązują następujące przepisy: REGULAMIN KINA Szanowni Klienci! Na terenie Multikina obowiązują następujące przepisy: 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu towarów i realizacji usług w kinach pod szyldem Multikino znajdujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN-

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- 1. Sklep internetowy KAGERO działający pod adresem http://www.sklep.kagero.pl (dalej: Sklep Internetowy KAGERO.PL ) jest platformą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo