MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 CZERWIEC WARSZAWA, LISTOPAD r.

2 Analiza Rozliczenie składek emerytalnych wpłacanych do ZUS i OFE za okres lipiec 1999 r. czerwiec r. Celem analizy jest oszacowanie obecnej wartości składek emerytalnych (wpłacanych do ZUS i OFE za okres lipiec 1999 r - czerwiec r.) osób, które rozpoczęły pracę we lipcu 1999 r., zarabiają na poziomie średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz przystąpiły do OFE, bądź nie. W analizie wzięto pod uwagę wszystkie działające na rynku otwarte fundusze emerytalne (stan na czerwiec r.), tj.: AIG OFE, OFE Allianz Polska, Commercial Union OFE BPH CU WBK, ING Nationale-Nederlanden Polska OFE, Bankowy OFE, OFE PZU Złota Jesień, Winterthur OFE, OFE DOM", OFE Ergo Hestia, Generali OFE, Pekao OFE, OFE Pocztylion, OFE Polsat, Nordea OFE, OFE Skarbiec-Emerytura 1. Zaewidencjonowany kapitał w ZUS dla osoby, która nie przystąpiła do OFE oraz wskaźnik waloryzacji składek na koniec czerwca każdego roku w latach 1- zostały przedstawione na Rysunku i w tabeli 3. Zaewidencjonowany kapitału z drugiego filaru emerytalnego (powstały z odprowadzonych składek za okres lipiec 1999 r. czerwiec r.), koszty związane z jego obsługą do końca lipca r. oraz wartości jednostki rozrachunkowej zostały przedstawione osobno dla każdego z OFE. (Rysunki 1 - ). Zaewidencjonowany kapitał z I i II filaru emerytalnego do końca czerwca r. (jest to kapitał uwzględniający kapitał wypracowany ze składek odprowadzonych w czerwcu r., które na konto w ofe wpłyną dopiero na koniec lipca r.) oraz wartości jednostki rozrachunkowej, zostały przedstawione osobno dla każdego z OFE. (Rysunki 9-3). Wnioski 1. Porównanie kapitału zaewidencjonowanego na kontach OFE (przy takiej samej wysokości składek) na koniec lipca r. daje następującą wartość kapitału z II filaru emerytalnego (zgromadzonego ze składek odprowadzanych w okresie lipiec 1999 r. czerwiec r.) (od najwyższej do najniższej): 1) ING Nationale-Nederlanden Polska OFE zł, ) OFE DOM" 19 9 zł, 1 W analizie nie ujęto OFE Kredyt Banku, z uwagi na przejęcie jego zarządzania przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne POLSAT S.A. Likwidacja OFE Kredyt Banku rozpoczęta w dniu 1 października została zakończona z dniem 1 grudnia r. Z dniem r. nastąpiła zmiana nazwy Credit Suisse Life & Pensions OFE na Winterthur OFE oraz z dniem 7.3. r. nastąpiła zmiana nazwy SAMPO OFE na Nordea OFE.

3 3) OFE Polsat 19 5 zł, ) Commercial Union OFE BPH CU WBK 19 7 zł, 5) Generali OFE 19 3 zł, ) OFE PZU Złota Jesień zł, 7) Pekao OFE zł, ) AIG OFE 1 9 zł, 9) Nordea OFE 1 9 zł, 1) Winterthur OFE 1 1 zł, 11) OFE Allianz Polska 1 79 zł, 1) OFE Skarbiec-Emerytura 1 73 zł, 13) OFE Pocztylion 1 1 zł, 1) Bankowy OFE 1 zł, 15) OFE Ergo Hestia 1 3 zł (Tabele 1a - 1c i Rysunek 1).. Różnice w wysokości zaewidencjonowanego kapitału wynikają z różnic w wysokości opłaty od składki pobieranej przez fundusze oraz z różnic w wysokości stopy zwrotu wypracowanej przez dany fundusz. (Tabele 1a - 1c) 3. Na koniec lipca r. najwyższe jednostkę rozrachunkowe tj. na poziomie ponad 7 zł oferowało OFE Polsat (7,13 zł) ING Nationale-Nederlanden Polska OFE (7,5 zł). Natomiast najniższe jednostki rozrachunkowe tj. na poziomie powyżej 3 zł (3, -3, zł) oferowało pięć z funduszy tj. OFE Allianz Polska, Pekao OFE, OFE Pocztylion, OFE Skarbiec-Emerytura, OFE AIG OFE. Jednostkę rozrachunkową powyżej zł wypracował OFE DOM" (,15 zł). W czterech ofe (tj. Nordea OFE,, Generali OFE, Commercial Union OFE BPH CU WBK oraz OFE PZU Złota Jesień) jednostka rozrachunkowa była powyżej 5 zł (tj. 5,11-5,73 zł). Pozostałe trzy z OFE (tj. OFE Ergo Hestia, Bankowy OFE, Winterthur OFE) osiągnęły jednostkę rozrachunkową powyżej zł (tj.,-,3 zł).. Na koniec lipca r. prowizja ustalana przez OFE i pobierana od składki według długości stażu członkostwa przedstawia się następująco (od najwyższej do najniższej): 1) 7% - Generali OFE, AIG OFE i OFE Polsat, Bankowy OFE, SAMPO OFE, OFE Ergo Hestia, OFE Pocztylion, OFE PZU Złota Jesień. Po 15 października 3 r., tj. po wejściu w życie nowelizacji przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, w wyniku wprowadzenia przepisu ustalającego maksymalną wysokość opłatę od składki odprowadzanej do OFE, w praktyce wszystkie OFE odeszły od zasady, iż w miarę dłuższego stażu członkostwa prowizja od składki maleje. Maksymalna opłata od składki: od 1 kwietnia r. do końca 1 r. 7%; w 11 r.,15%, w r. 5,5%; 13 r.,375%; po 1 r. 3,5%. 3

4 ) 5,9% - OFE Skarbiec-Emerytura, 3) 5,% - ING Nationale-Nederlanden Polska OFE, ) 5,5% - Credit Suisse Life & Pensions OFE, 5) 5% - OFE Allianz Polska i Pekao OFE, ),5% - OFE DOM", 7) % - Commercial Union OFE BPH CU WBK (Tabele 1a - 1c) Od 1 kwietnia r. w przypadku siedmiu z OFE (tj. Generali OFE, AIG OFE, OFE Polsat, Bankowy OFE, SAMPO OFE, OFE Ergo Hestia, OFE Pocztylion, OFE PZU Złota Jesień) opłata od składki została obniżana do 7% Praktycznie na koniec października 1 r. w przypadku dziewięciu z OFE (tj.: OFE Allianz Polska, Nordea OFE, ING Nationale-Nederlanden Polska OFE, Pekao OFE, Commercial Union OFE BPH CU WBK, OFE Polsat, OFE PZU Złota Jesień, Generali OFE, Winterthur OFE,) kapitał z II filaru emerytalnego (powstały z odprowadzonych składek w okresie lipiec 1999 r. wrzesień 1 r.) na kontach OFE był wyższy o ok.,5% -,5% od wartości skumulowanych składek odprowadzonych z tego samego okresu. Zaś na kontach pozostałych sześciu z OFE (tj.: OFE DOM", OFE Pocztylion, Bankowy OFE, OFE Ergo Hestia, AIG OFE i OFE Skarbiec-Emerytura) kapitał z II filaru emerytalnego stanowił odpowiednio 9,1 % i 99, % wartości skumulowanych składek z tego samego okresu. Jednakże już w grudniu r. na kontach wszystkich OFE kapitał II filara (ze składek lipiec 1999 r. listopad r.) był wyższy od wartości skumulowanych składek i różnica ta wzrosła średnio do ok. 3, % - 11, %. Na koniec lipca r. różnica ta zwiększyła się i (od największej do najmniejszej) kształtuje się następująco: 1) 51,7 % dla ING Nationale-Nederlanden Polska OFE, ) 9, % dla OFE Dom, 3) 9, % dla OFE Polsat, ), % dla Commercial Union OFE BPH CU WBK oraz dla Generali OFE, 5),7 % dla OFE PZU Złota Jesień, ) 5, % dla Pekao OFE, 7),5 % dla AIG OFE, ),3 % Nordea OFE, 9) 3,1 % dla OFE Allianz Polska oraz dla Winterthur OFE, 1), % dla OFE Skarbiec-Emerytura, 11),1 % dla OFE Pocztylion,

5 1) 1,9 % dla Bankowy OFE,, 13) 39, % dla OFE Ergo Hestia. (Tabela i Rysunek ). Jak już wspomniano wyżej, począwszy od grudnia 1 r. wartość zaewidencjonowanego kapitału na koncie każdego z OFE jest wyższa od wartości skumulowanych składek odprowadzanych na drugi filar emerytalny z tego samego okresu. Oznacza to, iż od tego czasu zgromadzony kapitał w OFE pomimo kosztów poniesionych z tytułu utrzymania OFE zaczął przynosić członkom OFE także dochody. Jednakże dopiero na koniec lipca 3 r. pierwsze realne zyski osiągnęli tylko członkowie ING Nationale-Nederlanden Polska OFE (tj. wartość kapitału była wyższa o 7 % od inflacji z tego okresu). Na koniec lipca 5 r. kapitał zgromadzony na kontach wszystkich z OFE wypracował realne zyski (tj. wartość kapitału była wyższa o, % 11, % od inflacji z tego okresu). Na koniec lipca r. różnica ta zwiększyła się odpowiednio od 11, % do 3,3%. (Tabela ). 7. Na koniec grudnia r. (tj. po ok. 3,5 latach opłacania składek) przy tej samej wysokości odprowadzanych składek na II filar emerytalny (w okresie lipiec 1999 r. grudzień r.), w przypadku czterech z OFE (tj.: ING Nationale-Nederlanden Polska OFE, OFE Allianz Polska, Nordea OFE, OFE PZU Złota Jesień) kapitał zaewidencjonowany był wyższy od kapitału w ZUS. W przypadku osoby, która przystąpiła do jednego z pozostałych jedenastu OFE (tj.: Bankowy OFE, Generali OFE, OFE Polsat Commercial Union OFE BPH CU WBK, OFE DOM", OFE Ergo Hestia, Winterthur OFE, AIG OFE, Pekao OFE, OFE Skarbiec-Emerytura, OFE Pocztylion) kapitał emerytalny był niższy niż osoby, która nie przystąpiła do OFE. Na koniec lipca 3 r. na kontach wszystkich z wybranych OFE kapitał emerytalny z II filaru był wyższy niż na koncie ZUS i różnica ta na korzyść OFE zwiększa się w miarę wydłużania okresu składkowego. (Rysunki 7-1 i tabele 3 i ). Na koniec czerwca r. różnica ta wzrosła odpowiednio od 319,1 zł do 97 zł.. Jeżeli porównamy kwoty uzyskane w przypadku składek do OFE, ZUS lub lokaty takiej samej kwoty na rachunku oszczędnościowym, to do końca maja 3 r. najwyższy kapitał uzyskano inwestując w lokatę bankową oprocentowaną na poziomie średniego oprocentowania lokat w kraju ( zł), zaś najniższy z rachunku ZUS-u (7 153 zł). W tym samym czasie kapitał z OFE wynosił średnio 7 3 zł, i był on niższy o ok. 5 zł od średniego kapitału uzyskanego z lokat bankowych, oraz wyższy o ok. 7 zł od kapitału zgromadzonego w ZUS. Jednakże już na koniec czerwca 3 r. najwyższy kapitał uzyskano na koncie najlepszego z OFE (7 zł). Był on wyższy o ok. 57 zł od średniego kapitału uzyskanego z lokat bankowych (1 zł) oraz o ok. 1 zł od kapitału 5

6 zgromadzonego w ZUS (75 zł). W miarę wydłużania okresu składkowego różnice te rosły na korzyść OFE i na koniec czerwca r. kapitał z OFE wynosił średnio 19 5 zł, i był on wyższy o ok. 3 zł od średniego kapitału uzyskanego z lokat bankowych (15 zł), oraz o ok. 17 zł od kapitału zgromadzonego w ZUS (15 37 zł). (Tabela 5 i Rysunki 3 i ) 9. Na koniec grudnia 1999 r. tylko kapitał zgromadzony z oszczędności odpowiadających wysokości składek emerytalnych na II filar w przypadku lokat bankowych był wyższy średnio o,% od wartości skumulowanych składek z tego samego okresu. W tym samym czasie kapitał ze składek II filaru emerytalnego na kontach ZUS był równy wartości skumulowanych składek, zaś kapitał w OFE był średnio niższy o ok.,3 % od wartości skumulowanych składek z tego samego okresu. Po około półtora roku oszczędzania zgromadzony kapitał na lokatach bankowych był wyższy średnio o 1 % od wartości skumulowanych składek. W tym samym czasie kapitał na kontach ZUS nadal był równy wartości skumulowanych składek, gdyż pierwszą waloryzacje składek za r. przeprowadzono w 1 r.. Natomiast kapitał w OFE był niższy średnio o ok., % od wartości skumulowanych składek. Po około dwóch i pół lat oszczędzania zgromadzony kapitał na wszystkich lokatach był odpowiednio wyższy od wartości skumulowanych składek z tego samego okresu, (tj. kapitał lokatach bankowych na średnio o 15, %, kapitał na kontach ZUS o ok.7,7 % oraz kapitał w OFE średnio o ok. 7,%). W miarę wydłużania okresu składkowego różnica między uzyskanym kapitałem a wartością skumulowanych składek wzrastała szybciej na korzyść OFE w porównaniu do ZUS czy też lokat bankowych. Już na koniec czerwca 3 r. największa różnica była w przypadku najlepszego z OFE i wynosiła 1 %. ( średnio dla lokat bankowych, % dla lokat bankowych. oraz dla ZUS 11, %).W grudnia 3 r. różnica między uzyskanym kapitałem a wartością skumulowanych składek zwiększyła się do 3 % dla najlepszego z OFE, podczas gdy zmniejszyła się średnio do 19, % dla lokat bankowych oraz do 9,% dla ZUS. Na koniec czerwca r w porównaniu z grudniem 5 r. różnica między uzyskanym kapitałem a wartością skumulowanych składek zwiększyła się w przypadku OFE średnio z 1, % do, %, zwiększyła się dla ZUS z 11, % do 1, %, a zaś w przypadku lokat bankowych minimalnie zmniejszyła się średnio z 19, % do 19,1%. Oznacza to, że lokaty w OFE w dłuższym okresie były najlepsze. (Tabela i Rysunek 5).

7 Analizę oparto na następujących założeniach: 1. Osoba ubezpieczona rozpoczęła pracę w lipcu 1999 r. W tym samym czasie przystąpiła lub nie przystąpiła do OFE.. Osoba ubezpieczona otrzymuje wynagrodzenie na poziomie przeciętnego od 1999 r. do czerwca r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 1999 r. 197,1 zł, r. 193,7 zł, 1 r. 5,11 zł, r. 97,3 zł, 3 r. 1,7 zł, r. 9,57 zł, 5 r. 3,9 zł, r. 7,5 zł (średnia z pierwszego półrocza r.). 3. Wskaźnik inflacji: 1999 r.,7 %, r. 7,1%, 1 r.,%, r. 1,%. 3 r.,% r. 3,5% 5 r.,1%. Co miesiąc opłacane są składki do ZUS i OFE. 1,% podstawy wynagrodzenia - składka do ZUS, 7,3% podstawy wynagrodzenia - składka do OFE. 5. Składki odprowadzane do ZUS są waloryzowane według przepisów ostatniej nowelizacji Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Według przepisów ustawy waloryzację składek przeprowadza się corocznie od dnia 1 czerwca każdego roku, poczynając od waloryzacji za r. Waloryzacji podlega zaewidencjonowana suma składek na dzień 31 stycznia danego roku. Waloryzacja składek jest dokonywana z rocznym opóźnieniem np. pierwsza waloryzacja tj. za r. jest dokonywana 1 czerwca 1 r. Przyjęto wskaźnik waloryzacji według obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 maja r. wskaźnik waloryzacji składek za r. 1,7 %, wskaźnik waloryzacji składek za 1 r., %, wskaźnik waloryzacji składek za r. 1,9 %, wskaźnik waloryzacji składek za 3 r., %, wskaźnik waloryzacji składek za r.- 3,3 %, wskaźnik waloryzacji składek za 5 r. 5,55 %. Składki odprowadzane do OFE podlegają oprocentowaniu według stopy zwrotu OFE. Dla celów analizy zgromadzony kapitał na koniec każdego miesiąca oszacowano wykorzystując wartości jednostek rozrachunkowych według danego Otwartego Funduszu 7

8 Emerytalnego. Składki na konta emerytalne wpływają z miesięcznym opóźnieniem tj. na koniec kolejnego miesiąca). Jednostki rozrachunkowe są kupowane po cenie obowiązującej w miesiącu wpłynięcia składki na konto emerytalne a nie po cenie w momencie odprowadzenia składki.. Otwarte Fundusze emerytalne pobierają przy odprowadzaniu składek do OFE ustaloną przez siebie opłatę od składki (odsetek od wysokości składki) oraz na koniec miesiąca opłatę za zarządzanie. Z uwagi na to, że trudno jest oszacować koszty zarządu dla poszczególnych ofe, dla uproszczenia przyjęto tutaj maksymalną stawkę tj. w wysokości,5% od zgromadzonego kapitału. 7. Najniższy kapitał wśród OFE - jest to najniższy kapitał jaki został zgromadzony na kontach OFE, w wyniku odprowadzania składek za okres lipiec 1999 r. - czerwiec r. (tj. OFE Ergo Hestia stan na koniec lipca ),. Najwyższy kapitał wśród OFE - jest to najwyższy kapitał jaki został zgromadzony na kontach OFE w wyniku odprowadzania składek za okres lipiec 1999 r. - czerwiec r. (tj. ING Nationale-Nederlanden Polska OFE stan na koniec lipca r.). Równolegle kwotę w wysokość składki na II filar emerytalny wpłaca na: Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR), Lokaty terminowe: na 1 miesiąc, na miesięcy, na 1 miesięcy. 9. Wszystkie lokaty są o zmiennym oprocentowaniu, a kapitalizacja odsetek jest miesięczna. Przyjęto stopy procentowe według średnich miesięcznych stóp oprocentowania depozytów dla osób fizycznych. 1. Od stycznia r. zyski z lokat bankowych są opodatkowane. (% od należnej kwoty z odsetek).

9 Tabela 1a. Rozliczenie składek emerytalnych wpłacanych do ZUS i OFE za okres lipiec 1999 r. - czerwiec r. dla osób, które zarabiają na poziomie średniego wynagrodzenia w gospodarce i rozpoczęły pracę w lipcu 1999r. wyszczególnienie lip 99 gru 99 cze gru cze 1 gru 1 cze gru cze 3 gru 3 cze gru cze 5 gru 5 cze Otwarte Fundusze Emerytalne - II filar AIG OFE wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,7 11,5 1, 11,9 11,3 13,9 13,35 1,3 15,73 1, 17,13 1,,, 3, prowizja od składki w %,5%,5%,5%,5%,5%,5%,5%,5%,5%,5% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 1,59 1,9 1,51 1,93 1,1 1,7 15,59 1,1 17, 1, 1,9 17,7 19,,,1 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 1,59,1 13,5 1,9 99,3 3,7 7,93 57,91 7,5 7,3 91,79 99,9 111,7 131,13 131, OFE Allianz Polska wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,1 11,7 1,15 11,7 1, 1,1 1,7 15,17 1,33 1,9 17, 1,9,7 1, 3, prowizja od składki w %,5%,5%,5%,%,%,%,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,%,%,%,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł,11,3 9,7 9,51 1,55 11, 11,93 11,5 1,1 1, 13,3 1, 1,1 15,1 1, skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł,11 9,5 17,5 15,, 93,7 3,33 35,37 5,3 51,7 3,37 79,33 3, 9, 117,5 Bankowy OFE wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,9 1,7 1,7 11,93 11, 13,9 1,1 15,7 1,1 17,3 1,7 19,9 1,5 3,1,3 prowizja od składki w % 9,9% 9,9% 9,9%,9%,9%,9%,9%,7%,7%,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 1,3 1, 1,3 13,3 1,9 15, 1,7 1,3 1,3 1,3 17,1 17,99 19,5,9 1,99 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 1,3 7,1 1,5,3 37,39 1,5 51,7 13, 719,,7 93,93 13,9 115, 17,9 11,91 Commercial Union OFE BPH CU WBK wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,9 11,95 1,3 1,39 1,79 15, 1, 15,7 17,1 17,59 1,3 19, 1,7 3,5 5,11 prowizja od składki w % 1,% 1,% 1,% 1,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 1, 1,7 1,5 15, 7,5,31, 9, 1,5 11,1 1, 1,99 1,37 15,9 1,9 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 1, 75,5 1,1 5,9 331, 37, 3,7,35 57, 1,5 3,5 759,,53 93, 13,7 Winterthur OFE wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,7 11, 1, 1, 1,71 1,7 1, 15,31 1,5 1,9 1, 19, 1, 3,, prowizja od składki w % 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11,1 11,51 13,1 13, 15, 15,9 1, 11,5 1,39 13,3 1,5 15, 1,3 17,5 1,9 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11,1,1 1,1,99 31,,15 55, 57,3, 7,5 3, 91,1 9,7 1,3 1199,1 9

10 Tabela 1b. Rozliczenie składek emerytalnych wpłacanych do ZUS i OFE za okres lipiec 1999 r. - czerwiec r. dla osób, które zarabiają na poziomie średniego wynagrodzenia w gospodarce i rozpoczęły pracę w lipcu 1999r. wyszczególnienie wrz 99 gru 99 cze gru cze 1 gru 1 cze gru cze 3 gru 3 cze gru cze 5 gru 5 cze OFE DOM wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,3 1,3 13, 13,3 1, 15,5 1, 15,1 17, 17,7 19,1,53,33,7,15 prowizja od składki w %,9%,9%,9%,9%,5%,5%,5%,5%,5%,5%,5%,5%,5%,5%,5% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11, 11, 13, 13,53,,9 9,5 1,1 11, 11,97 1,97 13,9 15, 1,5 17,97 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11, 7, 1,91, 99,9 351, 7,9 7,3 53,, 7, 7,3,77 9,7 1,73 OFE Ergo Hestia wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 11, 1, 13,5 1,93 1,7 1, 1,7 15,7 17,1 17, 1, 19,7 1, 3,1,3 prowizja od składki w %,9%,9%,9%,9%,9%,5%,5%,5% 7,9% 7,9% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11, 11,39 13,7 13,5 1,1 1,7 15,5 1, 1,3 17, 1, 17,7 19,,3 1,5 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11, 7,39 1,3,1 31,,1 9,77 5,79 9,39 79,19 95,1 999,59 111,1 131,3 1359, Generali OFE wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,7 11,1 1,3 1, 1,5 1,7 1,35 15,51 1,97 17,59 1,1,1 1,9 3,9 5,7 prowizja od składki w % 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11,1 11,51 13,1 13, 1,99 15,71 1, 17, 1, 19,15 17, 17,97 19,7,,31 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11,1,1 1, 7, 31,1,33 5,5,99 715,71,7 93,5 1,17 115,5 17,75 17, ING Nationale Nederlanden Polska OFE wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,7 11,1 1,53 1,7 1,7 15,9 15, 1,5 1, 1, 19,35 1, 3,7 5,33 7,5 prowizja od składki w %,7%,7%,7%,7% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 1,3 11,1 1,79 13,5 1, 11, 11, 1,33 13,5 1, 15,1 1,1 17,73 1,9,7 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 1,3 5,9 11,71 19,5 97, 31,33 3,1 5,7 51,91 5,5 755,5 5,1 953,1 13,5 113, Pekao OFE wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1, 11,3 1,7 11, 1, 1,1 13, 1, 15,53 1,3 17, 1,3, 1, 3, prowizja od składki w % 7,% 7,% 7,% 7,% 7,%,% 5,5% 5,5% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 9,7 1,3 11,55 11,9 13,1 11, 11, 11,5 11,97 1,5 13,7 1, 15,9 17,13 1,1 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 9,7 59,3 17,57 19,19 7, 31, 1, 79,7 55,15,17 7, 79,1 5, 9, 19,9 1

11 Tabela 1c. Rozliczenie składek emerytalnych wpłacanych do ZUS i OFE za okres lipiec 1999 r. - czerwiec r. dla osób, które zarabiają na poziomie średniego wynagrodzenia w gospodarce i rozpoczęły pracę w lipcu 1999r. wyszczególnienie wrz 99 gru 99 cze gru cze 1 gru 1 cze gru cze 3 gru 3 cze gru cze 5 gru 5 cze OFE Pocztylion wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1, 11,7 1, 1,35 1,19 1,5 13,5 1,7 15,7 1,1 17, 1,3 19,91 1, 3,5 prowizja od składki w %,9%,9%,9%,9% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11, 11, 13,7 13,9 1,7 13, 1, 1, 15,93 1,5 1,3 17,71 19,1,37, skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11, 7,39 1,,7 3,5 3,97 7,55 557,3 5, 7,1 9,1 953, 1, 115,1 131,1 OFE Polsat wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,77 11,59 13,7 1,7 13, 15, 1,9 1,11 17, 1, 19,9 1,3,7 5,35 7,13 prowizja od składki w %,5%,5%,5%,5%,5%,5%,5%,5%,5%,5% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 1,59 1,9 1,5 1,97 1,7 1,9 15,7 1,31 17,7 1,5 17,3 1,9 19,,,7 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 1,59,1 13,5 15, 99,9 37,,97 577,3 1, 791,5 9, 1, ,5 139,9 1371,1 OFE PZU Złota Jesień wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,5 11, 1,1 11,91 1,13 1,55 1,9 15,5 1,9 17,57 1,9 19,9 1,73 3,3 5,11 prowizja od składki w % 9,% 9,% 9,% 9,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11,1 11,51 13, 13, 11,99 1,7 13, 1, 15,3 1,5 17,1 1, 19,59,7,31 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11,1,1 1,33,5 39, 3,15 3,9 57, 37,19 731,7 33,3 939,55 15,3 1175, 135,9 Nordea OFE wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,93 1,1 1,5 1,35 1, 15,19 15,3 1, 17,1 1,37 19,5,5,31,3 5,73 prowizja od składki w %,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 9,97 1, 11,1 1, 13,5 1, 15, 15,5 17,1 17, 17,1 17,9 19,7,53,15 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 9,97,71 13,,95 3,11 3,5 55,3 57,93 7,1 751,9 5, 9,3 17,3 119,7 13,3 OFE Skarbiec-Emerytura wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1, 11,1 1,71 1, 1,3 13,9 13,97 1, 15, 1, 17,17 1,59,, 3, prowizja od składki w % 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 9, 1,15 11,7 1,1 13,3 1,9 11,5 1,1 13,39 1, 15,5 15,9 17,33 1,5,5 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 9, 59,95 19,1,, 3,5 13, 5, 53,5 5,5 73,7,5 99, 137,77 115,99 ZUS - I filar wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wskaźnik waloryzacji składek z I filaru: za r.- 1,7%, za 1 r. -,%, za r. - 1,9%, za 3 r. -,%, za r. - 3,3%, za 5 r. - 5,55% 11

12 Rys. 1. Zaewidencjonowany kapitał z drugiego filaru emerytalnego oraz koszty do końca lipca r. dla osób, które zarabiają przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej oraz przystąpiły do OFE w lipcu 1999 r., według OFE AIG OFE OFE Allianz Polska nazwa otwartego funduszu emerytalnego Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK Winterthur OFE OFE DOM" OFE Ergo Hestia Generali OFE ING Nationale- Nederlanden Polska OFE Pekao OFE OFE Pocztylion skumulowany kapitał z II filaru OFE Polsat OFE PZU Złota Jesień" skumulowane koszty Nordea OFE OFE Skarbiec- Emerytura 1

13 Tabela. Zaewidencjonowany kapitał w II filarze emerytalnym w relacji do kwoty skumulowanych składek odprowadzanych na II filar za okres lipiec 1999 r. czerwiec r. przez osobę zarabiającą średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej, która rozpoczęła pracę we wrzesniu 1999 r. i przystąpiła do OFE. wyszczególnienie lip 99 gru 99 cze gru cze 1 gru 1 cze gru cze 3 gru 3 cze gru cze 5 gru 5 cze wskażnik inflacji wrzesień 1999=1% 15,1% 11,9% 11,% 117,7% 11,% 119,3% 119,1% 1,3% 11,% 15,% 1,5% 17,1% 17,1% 1,5% skumulowane składki odprowadzane do ofe* 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Kapitał w otwartych funduszach emerytalnych AIG OFE 91,5% 9,% 9,9% 97,9% 9,% 13,7% 1,% w % 15,% 113,% 11,1% 11,9% 13,9% 13,5% 139,9% 1,5% OFE Allianz Polska 93,5% 1,1% 1,3% 11,5% 9,% 19,7% 17,1% 11,5% 11,% 11,5% 1,% 1,% 131,% 137,% 13,1% Bankowy OFE 9,1% 9,% 9,9% 93,9%,% 1,% 13,3% 19,% 115,7% 11,7% 11,% 1,3% 13,% 13,1% 11,9% Commercial Union OFE BPH CU WBK 9,% 9,5% 95,% 99,7% 9,% 111,7% 1,1% 19,9% 11,9% 119,% 119,% 1,% 13,7% 11,7% 1,% Winterthur OFE 91,% 9,3% 97,% 9,% 9,5% 17,% 1,% 1,5% 113,% 115,% 117,% 1,% 131,7% 13,9% 13,1% OFE DOM" 91,1% 99,% 99,% 1,% 9,% 17,% 13,% 17,1% 11,7% 119,1% 11,% 1,% 135,% 1,3% 19,% OFE Ergo Hestia 91,1% 97,% 97,3% 99,3% 9,% 1,% 1,% 1,3% 11,5% 11,% 115,% 11,% 1,% 135,3% 139,% Generali OFE 91,% 97,% 97,% 11,7% 9,% 1,% 1,% 17,% 11,9% 117,% 119,1% 15,7% 13,7% 1,7% 1,% ING Nationale-Nederlanden Polska OFE 91,3% 97,9% 9,9% 1,1% 9,% 111,% 17,% 11,3% 11,% 13,% 1,% 19,% 139,% 1,7% 151,7% Pekao OFE 9,% 99,3% 97,% 99,3% 9,% 17,7% 1,% 1,9% 11,% 115,9% 119,% 15,% 131,% 1,% 15,% OFE Pocztylion 91,1% 99,3% 97,% 99,1% 9,% 1,% 99,% 13,% 11,9% 113,% 11,% 1,% 17,5% 13,% 1,1% OFE Polsat 91,5% 9,7% 1,% 11,9% 95,7% 19,1% 13,% 19,% 117,% 1,% 13,% 1,1% 13,% 13,9% 19,% OFE PZU Złota Jesień" 91,% 9,% 9,1% 9,% 93,5% 11,1% 15,% 111,% 11,% 1,5% 11,% 17,% 13,% 11,1% 1,7% Nordea OFE 9,% 9,% 95,% 1,% 95,5% 11,% 17,% 11,7% 11,5% 119,7% 1,9% 15,% 13,% 13,% 1,3% OFE Skarbiec-Emerytura 9,1% 9,% 99,3% 11,7% 9,3% 13,% 1,1% 15,% 111,% 115,% 115,% 1,3% 1,% 137,9% 1,% * wartość sumy składek odprowadzanych na drugi filar emerytalny bez oprocentowania (przed pobraniem opłat przez OFE: tj.opłaty od składki oraz opłaty za zarządzanie kapitałem). 13

14 Rys.. Kapitał zaewidencjonowany w II filarze emerytalnym w relacji do kwoty skumulowanych składek odprowadzanych na II filar do końca czerwca r. dla osób, które rozpoczęły pracę w lipcu 1999 r. i zarabiają na poziomie średniego wynagrodzenia. ( kwota składek = 1 %). 1% 1% 1% 1% % % % % 151,7% 19,% 19,% 1,7% 1,5% 1,% 1,% 15,% 13,1% 11,9% 13,1% 1,1% 139,% % 1,3% 1,% AIG OFE OFE Allianz Polska Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK Winterthur OFE OFE DOM" OFE Ergo Hestia Generali OFE ING Nationale-Nederlanden Polska OFE Pekao OFE OFE Pocztylion OFE Polsat OFE PZU Złota Jesień" % kwoty skumulowanych składek na koniec grudnia r. Nordea OFE OFE Skarbiec-Emerytura nazwa otwartego funduszu emerytalnego 1

15 Tabela 3. Zaewidencjonowany kapitał emerytalny z I i II filaru na koniec roku dla osób, które rozpoczęły pracę w lipcu 1999 r. i zarabiają na poziomie średniego wynagrodzenia w gospodarce w latach -5** według ZUS i OFE. rok Wyszczególnienie Kapitał emerytalny w zł 1 Kapitał emerytalny w zł 3 Kapitał emerytalny w zł Kapitał emerytalny w zł Kapitał emerytalny w zł I filar II filar I i II filar I filar II filar I i II filar I filar II filar I i II filar I filar II filar I i II filar I filar II filar I i II filar I filar II filar I i II filar ZUS* AIG OFE OFE Allianz Polska Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK Winterthur OFE OFE DOM" OFE Ergo Hestia Generali OFE ING Nationale-Nederlanden Polska OFE Pekao OFE OFE Pocztylion OFE Polsat OFE PZU Złota Jesień" Nordea OFE OFE Skarbiec-Emerytura * osoba nie przystapiła do OFE. ** jest to kapitał uwzględniający kapitał wypracowany ze składek odprowadzonych w grudniu, które na konto w ofe wpłyną dopiero na koniec stycznia następnego roku. 5 Kapitał emerytalny w zł 15

16 Tabela. Zaewidencjonowany kapitał emerytalnych z I i II filaru na koniec czerwca dla osób, które rozpoczęły pracę w lipcu 1999 r. i zarabiają na poziomie średniego wynagrodzenia w gospodarce w latach - ** według ZUS i OFE. rok Wyszczególnienie cze- cze-1 cze- Kapitał emerytalny w zł Kapitał emerytalny w zł Kapitał emerytalny w zł I filar II filar I i II filar I filar II filar I i II filar I filar II filar I i II filar I filar II filar I i II filar I filar II filar I i II filar I filar II filar I i II filar I filar II filar I i II filar ZUS* AIG OFE OFE Allianz Polska Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK Winterthur OFE OFE DOM" OFE Ergo Hestia Generali OFE ING Nationale-Nederlanden Polska OFE Pekao OFE OFE Pocztylion OFE Polsat OFE PZU Złota Jesień" Nordea OFE OFE Skarbiec-Emerytura * osoba nie przystapiła do ofe. ** jest to kapitał uwzględniający kapitał wypracowany ze składek odprowadzonych w czerwcu, które na konto w ofe wpłyną dopiero na koniec lipca danego roku. cze-3 Kapitał emerytalny w zł cze- Kapitał emerytalny w zł cze-5 Kapitał emerytalny w zł cze- Kapitał emerytalny w zł 1

17 Tabela 5. Zgromadzony kapitał z miesięcznie odprowadzanych składek w wysokości składek z II filaru emerytalnego za okres lipiec 1999 r. - czerwiec r., dla osoby zarabiającej średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej, w zależności od sposobu zainwestowania. wyszczególnienie lip 99 gru 99 cze gru cze 1 gru 1 cze gru cze 3 gru 3 cze gru cze 5 gru 5 cze w zł skumulowane składki na II filar* kapiatał z OFE: średni kapitał z OFE w zł najniższy kapitał wśród OFE** najwyższy kapitał wśród OFE*** kapitał z ZUS lokaty bankowe: średni kapitał z lokat**** w zł ROR na 1miesiąc na miesięcy na 1 miesięcy *wartość sumy składek odprowadzanych na drugi filar emerytalny bez oprocentowania (przed pobraniem opłat przez OFE: tj.opłaty od składki oraz opłaty za zarządzanie kapitałem). **najniższy kapitał wśród OFE - jest to najniższy kapitał jaki został zgromadzony na kontach OFE w na koniec czerwca r. (tj. na koncie OFE Ergo Hestia). ***najwyższy kapitał wśród OFE - jest to najwyższy kapitał z OFE jaki został zgromadzony na kontach OFE na koniec czerwca r. (tj. na koncie ING Nationale-Nederlanden Polska OFE). **** Średni kapitał z lokat bankowych oszacowano na bazie średniego oprocentowania ze wszystkich lokat bankowych. 17

18 Rys. 3. Zgromadzony kapitał ze składek miesięcznych z II filaru emerytalnego na koniec grudnia w latach - 5* przez osobę która rozpoczęła pracę r i otrzymuje średnie wynagrodzenie w gospodarce, w zależnosci od sposobu zainwestowania zgromadzony kapitał, skumulowane składki w zł rok średni kapitał z ofe kapitał z Zus średni kapitał z lokat bankowych skumulowane składki * jest to kapitał uwzględniający kapitał wypracowany ze składek odprowadzonych w grudniu 5 r., które na konto w ofe wpłyną dopiero na koniec stycznia r. 1

19 Rys.. Zgromadzony kapitał ze składek miesięcznych z II filaru emerytalnego na koniec czerwca w latach - * przez osobę która rozpoczęła pracę r i otrzymuje średnie wynagrodzenie w gospodarce, w zależnosci od sposobu zainwestowania zgromadzony kapitał, skumulowane składki w zł rok średni kapitał z ofe kapitał z Zus średni kapitał z lokat bankowych skumulowane składki * jest to kapitał uwzględniający kapitał wypracowany ze składek odprowadzonych w czerwcu r., które na konto w ofe wpłyną dopiero na koniec lipca r. 19

20 Tabela. Zgromadzony kapitał z miesięcznie odprowadzanych składek w wysokości składek z II filaru emerytalnego w relacji do kwoty skumulowanych składek odprowadzanych na II filar dla osoby zarabiającej średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej, która pracuje od lipca 1999 r. wyszczególnienie gru 99 cze gru cze 1 gru 1 cze gru cze 3 gru 3 cze gru cze 5 gru 5 cze skumulowane składki odprowadzane do ofe* 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% kapiatał z OFE średni kapitał z OFE 97,7% 97,% 99,% 93,% 17,% 1,7% 19,9% 11,5% 119,% 119,3% 1,3% 13,% 11,% 1,% najniższy kapitał wśród OFE** 97,% 97,3% 99,3% 9,% 1,% 1,% 1,3% 11,5% 11,% 115,% 11,% 1,% 135,3% 139,% najwyższy kapitał wśród OFE*** 97,9% 9,9% 1,1% 9,% 111,% 17,% 11,3% 11,% 13,% 1,% 19,% 139,% 1,7% 151,7% kapitał z ZUS 1,% 1,% 1,% 19,% 17,7% 11,5% 11,% 111,% 19,% 11,5% 19,5% 11,% 111,% 11,% lokaty bankowe średni kapitał z lokat bankowych 1,% 1,% 11,% 113,% 115,% 11,7% 11,1% 1,% 119,% 11,9% 119,% 119,% 119,% 119,1% ROR 11,5% 13,3% 15,3% 17,% 17,3% 17,1% 1,7% 1,1% 15,5% 15,1% 1,7% 1,% 1,% 1,% na 1miesiąc 1,3% 15,% 19,% 113,1% 115,1% 115,7% 115,% 115,5% 115,% 11,% 115,1% 115,3% 115,3% 11,% na miesięcy 1,% 1,% 11,% 113,% 115,3% 11,1% 11,1% 115,% 115,3% 115,% 115,% 115,9% 115,9% 11,% na 1 miesięcy 1,5% 1,% 11,3% 113,9% 115,9% 11,% 117,% 11,% 11,% 11,% 117,3% 117,9% 11,% 11,7% *wartość sumy składek odprowadzanych na drugi filar emerytalny bez oprocentowania (przed pobraniem opłat przez OFE: tj.opłaty od składki oraz opłaty za zarządzanie kapitałem). **najniższy kapitał wśród OFE - jest to najniższy kapitał jaki został zgromadzony na kontach OFE w na koniec czerwca r. (tj. na koncie OFE Ergo Hestia). ***najwyższy kapitał wśród OFE - jest to najwyższy kapitał z OFE jaki został zgromadzony na kontach OFE na koniec czerwca r. (tj. na koncie ING Nationale-Nederlanden Polska OFE).

21 Rys. 5. Zgromadzony kapitał ze składek na II filar emerytalny w relacji do kwoty skumulowanych składek na koniec czerwca r.* dla osoby, która rozpoczęła pracę r. i zarabia średnie wynagrodzenie, według sposobu zainwestowania. ( kwota składek = 1 %). 1% % kwoty skumulowanych składek na koniec grudnia r. 1% 1% 1% % % % % 1,% 11,% 119,1% % średni kapitał z OFE kapitał z ZUS średni kapitał z lokat bankowych * jest to kapitał uwzględniający kapitał wypracowany ze składek odprowadzonych w czerwcu r., które na konto w ofe wpłyną dopiero na koniec lipca r. 1

22 Rys.. Zaewidencjonowany kapitał emerytalny na koniec czerwca dla osób zarabiających przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, które rozpoczęły pracę 1 lipca 1999 r. i nie przystąpiły do OFE oraz wskaźnik waloryzacji składek z lata % 35 1,7% 9 1% Kapitał z I i II filaru w zł ,% 35 1,9% 77,% 37 3,3% 5,55% 1% % % % % wskaźnik waloryzacji składek Rok % kapitał z I i II filaru -ZUS wskaźnik waloryzacji składek

23 Rys. 7. Zaewidencjonowany kapitał na koncie emerytalnym na koniec r.** dla ubezpieczonego, który zarabia w wysokości średniego wynagrodzenia, oraz odprowadza co miesiąc składki na I i II filar według OFE i ZUS. 51 kapitał w zł kapitał z I filaru - ZUS = = 1 ZUS* AIG OFE OFE Allianz Polska Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK Winterthur OFE OFE DOM" OFE Ergo Hestia Generali OFE ING Nationale-Nederlanden Polska OFE Pekao OFE OFE Pocztylion * osoba nie przystąpiła do ofe. ** jest to kapitał uwzględniający kapitał wypracowany ze składek odprowadzonych w grudniu r., które na konto w ofe wpłyną dopiero na koniec stycznia 1 r. OFE Polsat Nordea OFE OFE Skarbiec-Emerytura kapitał z II filaru 3

24 Rys.. Zaewidencjonowany kapitał na koncie emerytalnym na koniec 1 r.** dla ubezpieczonego, który zarabia w wysokości średniego wynagrodzenia, oraz odprowadza co miesiąc składki na I i II filar według OFE i ZUS kapitał w zł kapitał z I filaru - ZUS = = 7 5 ZUS* AIG OFE OFE Allianz Polska Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK Winterthur OFE OFE DOM" OFE Ergo Hestia Generali OFE ING Nationale-Nederlanden Polska OFE Pekao OFE OFE Pocztylion * osoba nie przystąpiła do ofe. ** jest to kapitał uwzględniający kapitał wypracowany ze składek odprowadzonych w grudniu 1 r., które na konto w ofe wpłyną dopiero na koniec stycznia r. OFE Polsat Nordea OFE OFE Skarbiec-Emerytura kapitał z II filaru

25 Rys. 9. Zaewidencjonowany kapitał na koncie emerytalnym na koniec r.** dla ubezpieczonego, który zarabia w wysokości średniego wynagrodzenia, oraz odprowadza co miesiąc składki na I i II filar według OFE i ZUS kapitał w zł kapitał z I filaru - ZUS = = 11 1 ZUS* AIG OFE OFE Allianz Polska Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK Winterthur OFE OFE DOM" OFE Ergo Hestia Generali OFE ING Nationale-Nederlanden Polska OFE Pekao OFE OFE Pocztylion * osoba nie przystąpiła do ofe. ** jest to kapitał uwzględniający kapitał wypracowany ze składek odprowadzonych w grudniu r., które na konto w ofe wpłyną dopiero na koniec stycznia 3 r. OFE Polsat Nordea OFE OFE Skarbiec-Emerytura kapitał z II filaru 5

26 Rys. 1. Zaewidencjonowany kapitał na koncie emerytalnym na koniec 3 r.** dla ubezpieczonego, który zarabia w wysokości średniego wynagrodzenia, oraz odprowadza co miesiąc składki na I i II filar według OFE i ZUS. kapitał w zł kapitał z I filaru - ZUS = = 1 ZUS* AIG OFE OFE Allianz Polska Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK Winterthur OFE OFE DOM" OFE Ergo Hestia Generali OFE ING Nationale-Nederlanden Polska OFE Pekao OFE OFE Pocztylion * osoba nie przystąpiła do ofe. ** jest to kapitał uwzględniający kapitał wypracowany ze składek odprowadzonych w grudniu 3 r., które na konto w ofe wpłyną dopiero na koniec stycznia r. OFE Polsat Nordea OFE OFE Skarbiec-Emerytura kapitał z II filaru

27 Rys. 11. Zaewidencjonowany kapitał na koncie emerytalnym na koniec r.** dla ubezpieczonego, który zarabia w wysokości średniego wynagrodzenia, oraz odprowadza co miesiąc składki na I i II filar według OFE i ZUS kapitał w zł kapitał z I filaru - ZUS = = 1 3 ZUS* AIG OFE OFE Allianz Polska Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK Winterthur OFE OFE DOM" OFE Ergo Hestia Generali OFE ING Nationale-Nederlanden Polska OFE Pekao OFE OFE Pocztylion * osoba nie przystąpiła do ofe. ** jest to kapitał uwzględniający kapitał wypracowany ze składek odprowadzonych w grudniu r., które na konto w ofe wpłyną dopiero na koniec stycznia 5 r. OFE Polsat Nordea OFE OFE Skarbiec-Emerytura kapitał z II filaru 7

28 Rys. 1. Zaewidencjonowany kapitał na koncie emerytalnym na koniec 5 r.** dla ubezpieczonego, który zarabia w wysokości średniego wynagrodzenia, oraz odprowadza co miesiąc składki na I i II filar według OFE i ZUS kapitał w zł kapitał z I filaru - ZUS = = 7 ZUS* AIG OFE OFE Allianz Polska Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK Winterthur OFE OFE DOM" OFE Ergo Hestia Generali OFE ING Nationale-Nederlanden Polska OFE Pekao OFE OFE Pocztylion * osoba nie przystąpiła do ofe. ** jest to kapitał uwzględniający kapitał wypracowany ze składek odprowadzonych w grudniu 5 r., które na konto w ofe wpłyną dopiero na koniec stycznia r. OFE Polsat Nordea OFE OFE Skarbiec-Emerytura kapitał z II filaru

29 Rys. 13. Zaewidencjonowany kapitał na koncie emerytalnym na koniec czerwca r.** dla ubezpieczonego, który zarabia w wysokości średniego wynagrodzenia, oraz odprowadza co miesiąc składki na I i II filar według OFE i ZUS. 5 5 kapitał w zł kapitał z I filaru - ZUS = = 5 5 ZUS* AIG OFE OFE Allianz Polska Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK Winterthur OFE OFE DOM" OFE Ergo Hestia Generali OFE ING Nationale-Nederlanden Polska OFE Pekao OFE OFE Pocztylion * osoba nie przystąpiła do ofe. ** jest to kapitał uwzględniający kapitał wypracowany ze składek odprowadzonych w czerwcu r., które na konto w ofe wpłyną dopiero na koniec lipca r. OFE Polsat Nordea OFE OFE Skarbiec-Emerytura kapitał z II filaru 9

30 Zaewidencjonowany kapitał z drugiego filaru emerytalnego, koszty związane z jego obsługą do końca lipca r. oraz wartości jednostki rozrachunkowej, dla osób, które zarabiają przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i przystąpiły do OFE w lipcu 1999 r. (Rysunki 1 - ) Rys. 1 - AIG OFE Rys OFE Allianz Polska Rys. 1 - Bankowy OFE Rys Commercial Union OFE BPH CU WBK Rys. 1 - Winterthur OFE Rys OFE "DOM" Rys. - OFE Ergo Hestia Rys. 1 - Generali OFE Rys. - ING Nationale-Nederlanden Polska OFE Rys. 3 - Pekao OFE Rys. - OFE Pocztylion Rys. 5 - OFE Polsat Rys. - OFE PZU "Złota Jesień" Rys. 7 - SAMPO OFE Rys. - OFE Skarbiec-Emerytura 3

31 ,7 Rys. 1. Zaewidencjonowany kapitał z drugiego filaru emerytalnego oraz koszty do końca lipca r. dla osób, które zarabiają przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i przystąpiły do OFE w lipcu 1999 r.,3, 1, 15,7 1, 17,1 1, 13,5 11, 1, 1,3 11, 13, 3,7 lip 99 paź 99 sty kwi lip paź sty 1 kwi 1 lip 1 paź 1 sty kwi lip paź sty 3 kwi 3 lip 3 paź 3 sty kwi lip paź sty 5 kwi 5 lip 5 paź 5 sty kwi miesiąc wrtość jednostki rozrachunkowej w zł skumulowany kapitał skumulowane koszty wartość jednostki rozrachunkowej AIG OFE 31

32 ,1 Rys. 15. Zaewidencjonowany kapitał z drugiego filaru emerytalnego oraz koszty do końca lipca r. dla osób, które zarabiają przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i przystąpiły do OFE w lipcu 1999 r. 1,,3 17,3 1,9 1,3 17, 1, 15, 1, 1,1 1, 1,1 11,3 3, lip 99 paź 99 sty kwi lip paź sty 1 kwi 1 lip 1 paź 1 sty kwi lip paź sty 3 kwi 3 lip 3 paź 3 sty kwi lip paź sty 5 kwi 5 lip 5 paź 5 sty kwi miesiąc wrtość jednostki rozrachunkowej w zł skumulowany kapitał skumulowane koszty wartość jednostki rozrachunkowej OFE Allianz Polska 3

33 , Rys. 1. Zaewidencjonowany kapitał z drugiego filaru emerytalnego oraz koszty do końca lipca r. dla osób, które zarabiają przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i przystąpiły do OFE w lipcu 1999 r. 3,1 1,5, 17,7 1, 1,7 1, 15,5 1,7 1,7 1, 1,1 11,3, lip 99 paź 99 sty kwi lip paź sty 1 kwi 1 lip 1 paź 1 sty kwi lip paź sty 3 kwi 3 lip 3 paź 3 sty kwi lip paź sty 5 kwi 5 lip 5 paź 5 sty kwi miesiąc wrtość jednostki rozrachunkowej w zł skumulowany kapitał skumulowane koszty wartość jednostki rozrachunkowej Bankowy OFE 33

34 ,5 Rys. 17. Zaewidencjonowany kapitał z drugiego filaru emerytalnego oraz koszty do końca lipca r. dla osób, które zarabiają przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i przystąpiły do OFE w lipcu 1999 r. 3,5 1, 19,9 17,9 17,1 1,3 15,3 15,7 13,3 1,9 1, 1, 1, 5,1 lip 99 paź 99 sty kwi lip paź sty 1 kwi 1 lip 1 paź 1 sty kwi lip paź sty 3 kwi 3 lip 3 paź 3 sty kwi lip paź sty 5 kwi 5 lip 5 paź 5 sty kwi miesiąc wrtość jednostki rozrachunkowej w zł skumulowany kapitał skumulowane koszty wartość jednostki rozrachunkowej Commercial Union OFE BPH CU WBK 3

35 ,7 Rys. 1. Zaewidencjonowany kapitał z drugiego filaru emerytalnego oraz koszty do końca lipca r. dla osób, które zarabiają przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i przystąpiły do OFE w lipcu 1999 r. 3, 1, 19, 17,3 1, 1, 1, 15,3 13, 1,7 1,7 1, 11,7, lip 99 paź 99 sty kwi lip paź sty 1 kwi 1 lip 1 paź 1 sty kwi lip paź sty 3 kwi 3 lip 3 paź 3 sty kwi lip paź sty 5 kwi 5 lip 5 paź 5 sty kwi miesiąc wrtość jednostki rozrachunkowej w zł skumulowany kapitał skumulowane koszty wartość jednostki rozrachunkowej Winterthur OFE 35

36 , Rys. 19. Zaewidencjonowany kapitał z drugiego filaru emerytalnego oraz koszty do końca lipca r. dla osób, które zarabiają przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i przystąpiły do OFE w lipcu 1999 r.,5,3,5 1,1 17,1 19, 15,1 1,1 15, 13, 1,9 1, 1,3, lip 99 paź 99 sty kwi lip paź sty 1 kwi 1 lip 1 paź 1 sty kwi lip paź sty 3 kwi 3 lip 3 paź 3 sty kwi lip paź sty 5 kwi 5 lip 5 paź 5 sty kwi miesiąc wrtość jednostki rozrachunkowej w zł skumulowany kapitał skumulowane koszty wartość jednostki rozrachunkowej OFE DOM 3

37 ,1 Rys.. Zaewidencjonowany kapitał z drugiego filaru emerytalnego oraz koszty do końca lipca r. dla osób, które zarabiają przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i przystąpiły do OFE w lipcu 1999 r. 3, 1,5 19, 17,7 17, 1,3 1,7 15,7 13, 13,1 1,9 1,5 1,, lip 99 paź 99 sty kwi lip paź sty 1 kwi 1 lip 1 paź 1 sty kwi lip paź sty 3 kwi 3 lip 3 paź 3 sty kwi lip paź sty 5 kwi 5 lip 5 paź 5 sty kwi miesiąc wrtość jednostki rozrachunkowej w zł skumulowany kapitał skumulowane koszty wartość jednostki rozrachunkowej OFE Ergo Hestia 37

38 ,7 Rys. 1. Zaewidencjonowany kapitał z drugiego filaru emerytalnego oraz koszty do końca lipca r. dla osób, które zarabiają przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i przystąpiły do OFE w lipcu 1999 r. 3,9 1,9, 17,9 17, 1, 1, 15,5 13,3 1, 1, 1, 11, 5,7 lip 99 paź 99 sty kwi lip paź sty 1 kwi 1 lip 1 paź 1 sty kwi lip paź sty 3 kwi 3 lip 3 paź 3 sty kwi lip paź sty 5 kwi 5 lip 5 paź 5 sty kwi miesiąc wrtość jednostki rozrachunkowej w zł skumulowany kapitał skumulowane koszty wartość jednostki rozrachunkowej Generali OFE 3

39 ,7 Rys.. Zaewidencjonowany kapitał z drugiego filaru emerytalnego oraz koszty do końca lipca r. dla osób, które zarabiają przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i przystąpiły do OFE w lipcu 1999 r. 5,3 3,3 1,1 1,9 1, 19, 15,3 1,5 13,5 15,1 1,5 1,7 11, 7,1 lip 99 paź 99 sty kwi lip paź sty 1 kwi 1 lip 1 paź 1 sty kwi lip paź sty 3 kwi 3 lip 3 paź 3 sty kwi lip paź sty 5 kwi 5 lip 5 paź 5 sty kwi miesiąc wrtość jednostki rozrachunkowej w zł skumulowany kapitał skumulowane koszty wartość jednostki rozrachunkowej ING Nationale-Nederlanden Polska OFE 39

40 , Rys. 3. Zaewidencjonowany kapitał z drugiego filaru emerytalnego oraz koszty do końca lipca r. dla osób, które zarabiają przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i przystąpiły do OFE w lipcu 1999 r. 1,9, 1, 1, 15,5 17, 1, 1,5 1, 1,1 1,1 13, 11, 3, lip 99 paź 99 sty kwi lip paź sty 1 kwi 1 lip 1 paź 1 sty kwi lip paź sty 3 kwi 3 lip 3 paź 3 sty kwi lip paź sty 5 kwi 5 lip 5 paź 5 sty kwi miesiąc wrtość jednostki rozrachunkowej w zł skumulowany kapitał skumulowane koszty wartość jednostki rozrachunkowej Pekao OFE

41 ,5 Rys.. Zaewidencjonowany kapitał z drugiego filaru emerytalnego oraz koszty do końca lipca r. dla osób, które zarabiają przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i przystąpiły do OFE w lipcu 1999 r. 1, 19,9 1, 1,5 15, 17, 1,1 13, 1,5 1,5 11, 1, 13, 3,5 lip 99 paź 99 sty kwi lip paź sty 1 kwi 1 lip 1 paź 1 sty kwi lip paź sty 3 kwi 3 lip 3 paź 3 sty kwi lip paź sty 5 kwi 5 lip 5 paź 5 sty kwi miesiąc wrtość jednostki rozrachunkowej w zł skumulowany kapitał skumulowane koszty wartość jednostki rozrachunkowej OFE Pocztylion 1

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 GRUDZIEŃ 6 WARSZAWA, KWIECIEŃ 7

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 GRUDZIEŃ 27 WARSZAWA, MARZEC 28

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES WRZESIEŃ 1999 GRUDZIEŃ 5 WARSZAWA, MARZEC 6

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZENIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES: LIPIEC 1999 MAJ 28 WARSZAWA, LISTOPAD 28 SPIS

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Wstęp Wnioski ZałoŜenia Załączniki tabele i wykresy... 15

Spis treści 1 Wstęp Wnioski ZałoŜenia Załączniki tabele i wykresy... 15 INFORMACJA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCA ROZLICZENIA SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 r. KWIECIEŃ 21 r. WARSZAWA, CZERWIEC 21 Spis treści 1 Wstęp... 3

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2017 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2017 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 7 października 07 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 26 października 2016 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 26 października 2016 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2017 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 października 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 października 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 5 października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 kwietnia 2014 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 8 kwietnia 04 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Ranking OFE 2013: fundusze lepsze od ZUS-u. Który zarobił najwięcej?

Ranking OFE 2013: fundusze lepsze od ZUS-u. Który zarobił najwięcej? : fundusze lepsze od ZUS-u. Który zarobił najwięcej? Nawet najgorszy OFE zarobił w ostatnich latach dla swoich klientów więcej niż ZUS. Mimo niedawnej zapaści na rynkach finansowych i roku 2008 oraz 2011,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 kwietnia 2013 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 5 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2014 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2014 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia października 04 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE Struktura funduszy emerytalnych pod względem liczby członków oraz wielkości aktywów

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE Struktura funduszy emerytalnych pod względem liczby członków oraz wielkości aktywów OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE Struktura funduszy emerytalnych pod względem liczby członków oraz wielkości aktywów Tomasz Gruszczyk Informatyka i Ekonometria I rok, nr indeksu: 156012 Sopot, styczeń

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 października 2013 r. 1. Informacja o wysokości stopy zwrotu

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 października 2013 r. 1. Informacja o wysokości stopy zwrotu Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 8 października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 1 stycznia 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 1 stycznia 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia stycznia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu: W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 0 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2015 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 7 kwietnia 05 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy emerytalnych maj 2002

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy emerytalnych maj 2002 www.analizy.pl 7-6-22 PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy emerytalnych maj 22 W maju wartość aktywów funduszy emerytalnych przekroczyła 6 mld USD. Według naszych szacunków w maju, po wzroście o 3,8% wartość

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 7 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.)

Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.) Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.) Wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału dla całej branży PTE wynosi 16,3% rocznie. Wewnętrzna stopa zwrotu z

Bardziej szczegółowo

Obliczenia własne na podstawie danych KNUiFE

Obliczenia własne na podstawie danych KNUiFE Klienci Otwartych Funduszy Emerytalnych. Na koniec marca 2006 r., ZUS potwierdził 11,927 mln umów. W ING Nationale-Nederlanden Polska OFE otwartych było 2.309.182 rachunków; na 63.235 (2,7%) nie wpłynęła

Bardziej szczegółowo

Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku.

Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku. Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku. System emerytalny składa się z trzech filarów. Na podstawie podanych niżej kryteriów klasyfikacji nowy system emerytalny

Bardziej szczegółowo

Analiza konsekwencji zmiany funduszu przez członków Amplico OFE

Analiza konsekwencji zmiany funduszu przez członków Amplico OFE Analiza konsekwencji zmiany funduszu przez członków Spis treści Metodologia...2 Sesja transferowa sierpień 2005...3 Sesja transferowa listopad 2005...4 Sesja transferowa luty 2006...5 Sesja transferowa

Bardziej szczegółowo

Rynek OFE w liczbach sierpień 2013 r.

Rynek OFE w liczbach sierpień 2013 r. Rynek OFE w liczbach sierpień 2013 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH 1. Analizy Online komentarz do miesięcznych wyników inwestycyjnych 2. Liczba członków OFE 3. Aktywa netto

Bardziej szczegółowo

Rynek OFE w liczbach marzec 2013 r.

Rynek OFE w liczbach marzec 2013 r. Rynek OFE w liczbach marzec 2013 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH 1. Analizy Online komentarz do miesięcznych wyników inwestycyjnych 2. Liczba członków OFE 3. Aktywa netto OFE

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne listopad 2002

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne listopad 2002 www.analizy.pl 4-12-22 PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne listopad 22 Wartość aktywów netto w OFE przekroczyła 3 mld PLN Wartość środków zgromadzonych w polskich funduszach emerytalnych wzrosła w końcu

Bardziej szczegółowo

Skąd pochodzić będzie Twoja emerytura?

Skąd pochodzić będzie Twoja emerytura? Skąd pochodzić będzie Twoja emerytura? Od 1 stycznia 1999 roku wprowadzono w Polsce nowy system emerytalny, który opiera się na trzech filarach. Trzy filary to trzy źródła, z których w przyszłości będziemy

Bardziej szczegółowo

newss.pl Expander: Ostatnia okazja, aby nie dać się wylosować do OFE

newss.pl Expander: Ostatnia okazja, aby nie dać się wylosować do OFE Strona 1 z 3Jeszcze tylko dwa dni pozostały osobom, które w ostatnim czasie rozpoczęły pracę, na wybór Otwartego Funduszu Emerytalnego. Osoby, które nie podejmą decyzji zostaną przydzielone do funduszu

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA

ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA ZUS 2015-01-12 ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA 1 Jednym z podstawowych założeń reformy było zwiększenie bezpieczeństwa systemu emerytalnego poprzez zapewnienie wypłaty świadczeń emerytalnych z różnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002 W lipcu, grono funduszy działających w oparciu o niezmienioną politykę inwestycyjną przez ostatnie trzy lata powiększyło się o kolejne 3 podmioty.

Bardziej szczegółowo

Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r.

Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r. Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH 1. Analizy Online komentarz do miesięcznych wyników inwestycyjnych 2. Liczba członków OFE 3. Aktywa netto OFE

Bardziej szczegółowo

2015-12-16. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych do tych panujących przed 1.01.1999 r. Emerytura. Do kiedy stare emerytury?

2015-12-16. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych do tych panujących przed 1.01.1999 r. Emerytura. Do kiedy stare emerytury? Emerytura Zasady wyliczania wysokości emerytury to suma pieniędzy, którą będzie comiesięcznie otrzymywał ubezpieczony z ZUS w momencie, gdy nabędzie status emeryta. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 10 września 2015 r. DUS-0700.245.2015.AS dot. K7INT34097 Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu RP Szanowna Pani Marszałek, W odpowiedzi na przekazaną

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W POLSCE W LATACH 2000-2005

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W POLSCE W LATACH 2000-2005 Jadwiga Wawer-Bernat Katedra Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WYNIKI DZIAŁALNOŚCI OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W POLSCE W LATACH 2000-2005 Wstęp Funkcjonowanie gospodarki opartej na wiedzy związane

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002 Pierwszy funduszy emerytalnych. W styczniu 1999 roku pierwsze Powszechne Towarzystwa Emerytalne uzyskały od UNFE licencje na utworzenie funduszy

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201206/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201206/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 DNI/A/K/201206/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

Nowa obligacja oszczędnościowa

Nowa obligacja oszczędnościowa Nowa obligacja oszczędnościowa ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 50 00 fax :+48 22 694 50 08 www.mf.gov.pl Ocena wyników sprzedaży obligacji detalicznych w listopadzie i grudniu 2013

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201312/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201312/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2014 DNI/A/K/12/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE...

Bardziej szczegółowo

danego otwartego funduszu, natomiast członkostwo w OFE wynika z samego faktu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, 3) obowiązkowy

danego otwartego funduszu, natomiast członkostwo w OFE wynika z samego faktu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, 3) obowiązkowy UZASADNIENIE WSTĘP Zgodnie z art. 67 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie

Bardziej szczegółowo

Rynek otwartych funduszy emerytalnych 2008

Rynek otwartych funduszy emerytalnych 2008 Rynek otwartych funduszy emerytalnych 2008 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 2009 r. Spis treści Najważniejsze informacje...3 Efektywność działalności inwestycyjnej OFE...4 Ustawowe stopy zwrotu...5

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201403/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201403/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2014 DNI/A/K/201403/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu

- o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-32-09 Druk nr 1830 Warszawa, 25 marca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Przedstawiony zestaw zadań jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu ukazanie praktycznej strony matematyki, jej zastosowania

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006

Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006 Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006 Sytuacja na rynku Z perspektywy czasu, sytuacja z jaką mieliśmy do czynienia na krajowym rynku kapitałowym prezentowała się bardzo dobrze. Mający na to wpływ

Bardziej szczegółowo

Emerytura. Wyliczanie emerytury. Do kiedy stare emerytury? 2014-04-03. Zasady wyliczania wysokości emerytury

Emerytura. Wyliczanie emerytury. Do kiedy stare emerytury? 2014-04-03. Zasady wyliczania wysokości emerytury Emerytura Zasady wyliczania wysokości emerytury to suma pieniędzy, którą będzie comiesięcznie otrzymywał ubezpieczony z ZUS w momencie, gdy nabędzie status emeryta. Reforma ubezpieczeń społecznych podzieliła

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2011 ROKU DNI/A/K/201112/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2011 ROKU DNI/A/K/201112/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2011 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 DNI/A/K/201112/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

I. Czwarta emisja specjalna Listopadowa 11

I. Czwarta emisja specjalna Listopadowa 11 1 I. Czwarta emisja specjalna Listopadowa 11 W listopadzie br. standardowa oferta MF zostanie jednorazowo rozszerzona o dodatkowy instrument - obligację oszczędnościową o jedenastomiesięcznym terminie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI NABYCIA PRAWA DO WCZEŚNIEJSZEJ EMERYTURY DLA URODZONYCH PO 31 XII 1948 A PRZED 1 I 1969

WARUNKI NABYCIA PRAWA DO WCZEŚNIEJSZEJ EMERYTURY DLA URODZONYCH PO 31 XII 1948 A PRZED 1 I 1969 WARUNKI NABYCIA PRAWA DO WCZEŚNIEJSZEJ EMERYTURY DLA URODZONYCH PO 31 XII 1948 A PRZED 1 I 1969 Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 39, poz. 353

Bardziej szczegółowo

Rynek funduszy emerytalnych (styczeń 2004r.)

Rynek funduszy emerytalnych (styczeń 2004r.) Rynek funduszy emerytalnych (styczeń 2004r.) 1. Wydarzenia na rynku. Pięć lat na rynku. 27 października 1998 r. ING z siedzibą w Amsterdamie oraz ING Bank Śląski S.A. otrzymali jako jedni z pierwszych

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r.

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r. Informacja prasowa Warszawa, 15 września 2014 r. Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r. Sierpień był kolejnym miesiącem, w którym wartość sprzedaży obligacji Skarbu Państwa wzrosła. Wciąż

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2015 ROKU DNI/A/K/201503/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2015 ROKU DNI/A/K/201503/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2015 ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 DNI/A/K/201503/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Efektywność oszczędzania w otwartych funduszach emerytalnych (OFE)

Efektywność oszczędzania w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) ISSN 1899-1114 nr 5 (5) 16 czerwca 2008 Efektywność oszczędzania w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) Jolanta Adamiec Abstract The preformed in 1998/99 reform of the retirement system caused a creation

Bardziej szczegółowo

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Zmiany w kontach oszczędnościowych

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Zmiany w kontach oszczędnościowych W sytuacji systematycznych cięć oprocentowania lokat, banki proponują klientom nowe rozwiązania w obszarze kont oszczędnościowych. Niektóre obniżają również koszt kredytów. Żeby nie było tak różowo podnoszą

Bardziej szczegółowo

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. dr I. A. Wieleba Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. mogą nabyć prawo do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym,

Bardziej szczegółowo

Emerytury: } Część I: Finansowanie. } Część II: Świadczenia

Emerytury: } Część I: Finansowanie. } Część II: Świadczenia Część II świadczenia Emerytury: } Część I: Finansowanie } Część II: Świadczenia Filarowa konstrukcja ubezpieczeń społecznych model klasyczny : I filar - z budżetu państwa II filar ze składki pracodawców

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2011 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PODSEKRETARZ STANU Marek Bucior DUS MJ/10

Warszawa, dnia 11 stycznia 2011 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PODSEKRETARZ STANU Marek Bucior DUS MJ/10 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PODSEKRETARZ STANU Marek Bucior DUS-0210-8-MJ/10 Warszawa, dnia 11 stycznia 2011 r. Pani Irena Wójcicka Podsekretarz Stanu Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

6 lat działania OFE, sukces reformy systemu emerytalnego i przyszłych emerytów, czy tylko instytucji zarządzających?

6 lat działania OFE, sukces reformy systemu emerytalnego i przyszłych emerytów, czy tylko instytucji zarządzających? 6 lat działania OFE, sukces reformy systemu emerytalnego i przyszłych emerytów, czy tylko instytucji zarządzających? Zakopane 12 maja 2005 PLAN PREZENTACJI 1. Wpływ OFE na koniunkturę giełdową, 2. Przegląd

Bardziej szczegółowo

Rynek funduszy emerytalnych (grudzień 2003r.)

Rynek funduszy emerytalnych (grudzień 2003r.) Rynek funduszy emerytalnych (grudzień 2003r.) 1. Wydarzenia na rynku. Liderzy umacniają pozycje. Najlepszymi funduszami emerytalnymi są obecnie: ING Nationale-Nederlanden oraz Polsat. Zaraz za nimi plasują

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY. uzyskane przez Zarząd. NSZZ PRC w temacie. emerytur - emerytur. pomostowych.

MATERIAŁY. uzyskane przez Zarząd. NSZZ PRC w temacie. emerytur - emerytur. pomostowych. Poznań, dnia 20-05-2013 r. MATERIAŁY uzyskane przez Zarząd NSZZ PRC w temacie emerytur - emerytur pomostowych. Pytania w sprawie emerytur pomostowych i wcześniejszych: 1. Pytanie czy takie warunki uprawniają

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE: DYLEMATY, ANALIZY, ROZWIĄZANIA.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE: DYLEMATY, ANALIZY, ROZWIĄZANIA. Dr Wojciech Nagel Zespół Ubezpieczeń Społecznych Trójstronnej Komisji ds. SG UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE: DYLEMATY, ANALIZY, ROZWIĄZANIA. Część I. Obecna sytuacja systemu ubezpieczeń społecznych, problematyka

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 4 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu

Bardziej szczegółowo

ZYSK EKONOMICZNY JAKO PODSTAWA WYBORU EKONOMICZNEGO

ZYSK EKONOMICZNY JAKO PODSTAWA WYBORU EKONOMICZNEGO Tomasz Bernat Uniwersytet Szczeciński ZYSK EKONOMICZNY JAKO PODSTAWA WYBORU EKONOMICZNEGO WPROWADZENIE Wybór ekonomiczny towarzyszy ludziom od zarania dziejów. Choć być może tak go nie nazywano, jego istota

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa Warszawa, 4 grudnia 2015 r.

Informacja prasowa Warszawa, 4 grudnia 2015 r. Informacja prasowa Warszawa, 4 grudnia 2015 r. Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w listopadzie 2015 r. Polacy po raz kolejny docenili emisję specjalną Listopadową 11 W listopadzie sprzedano

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201309/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201309/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa DNI/A/K/09/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE...

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE

INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE PYTANIA I ODPOWIEDZI INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Czerwiec 2017 Strona 1 z 6 Spis treści INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Jakie są korzyści z oszczędzania na IKE?...

Bardziej szczegółowo

Warto pomnażać swoje zyski w funduszach inwestycyjnych. Inwestowanie w Multiportfele to szereg korzyści prawno-podatkowych

Warto pomnażać swoje zyski w funduszach inwestycyjnych. Inwestowanie w Multiportfele to szereg korzyści prawno-podatkowych Warto pomnażać swoje zyski w funduszach inwestycyjnych Oprócz wielu możliwości inwestowania swojego kapitału jedną z lepszych form stanowią otwarte fundusze inwestycyjne. Programy SKANDII i AEGONA pozwalają

Bardziej szczegółowo

JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ?

JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ? JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ? MATERIAŁ INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW OPRACOWANY PRZEZ IZBĘ GOSPODARCZĄ TOWARZYSTW EMERYTALNYCH, WWW.IGTE.PL POLSKA EMERYTURA 2015 1960 1970

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czy warto powierzać pieniądze bankom Dr Robert Jagiełło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 kwietnia 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY 1 WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Otwarte Fundusze Emerytalne w latach a przyrost PKB w Polsce

Otwarte Fundusze Emerytalne w latach a przyrost PKB w Polsce 23 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 22/2011 Agnieszka Bukietyńska Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Mariusz Czekała Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Otwarte Fundusze Emerytalne

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11 Ranking funduszy ubezpieczeniowych wrzesień 2006 Bilans minionych trzech miesięcy na rynkach kapitałowych wypada dla inwestorów korzystnie. Zacznę dość nietypowo,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 69/2014/2 Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10-06-2014r. obowiązuje od dnia 11.06.2014 r. Tabela oprocentowania rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Przeniesienie środków z OFE do ZUS

Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Przeniesienie środków z OFE do ZUS Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Przeniesienie środków z OFE do ZUS Z dniem 1 lutego 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH

URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W OKRESIE 30 MARCA 2001 R. - 31 MARCA 2006 R. Departament Nadzoru Funduszy

Bardziej szczegółowo

Rynek funduszy emerytalnych (maj 2005 r.)

Rynek funduszy emerytalnych (maj 2005 r.) 1. Wydarzenia na rynku Konsolidacja na rynku. Pekao, akcjonariusz Pekao Pioneer PTE prowadzi rozmowy z Allianz Towarzystwem Ubezpieczeń, współwłaścicielem PTE Allianz w sprawie konsolidacji funduszy emerytalnych.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008 20 stycznia 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Procent prosty Def.: Procent prosty Zad. 1. Zad. 2. Zad. 3

Procent prosty Def.: Procent prosty Zad. 1. Zad. 2. Zad. 3 Procent prosty Zakładając konto w banku, decydujesz się na określone oprocentowanie tego rachunku. Zależy ono między innymi od czasu, w jakim zobowiązujesz się nie naruszać stanu konta, czyli tzw. lokaty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM klasa II

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM klasa II PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM klasa II Temat projektu: W jakim banku najkorzystniej ulokować swoje oszczędności? Uczniowie biorący udział w projekcie: Wolak Kinga Wolak Karolina Orzeł Natalia Pławecki

Bardziej szczegółowo

Ranking polis lokacyjnych Manipulacja poziomem oprocentowania i pojęciem lokata

Ranking polis lokacyjnych Manipulacja poziomem oprocentowania i pojęciem lokata Ranking polis lokacyjnych Manipulacja poziomem oprocentowania i pojęciem lokata Bezpieczne prawie jak depozyty bankowe, ale bardziej dochodowe na polskim rynku mamy ostatnio prawdziwy wysyp tzw. polis

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa System finansowy gospodarki Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa Rachunek rentowy (annuitetowy) Mianem rachunku rentowego określa się regularne płatności w stałych odstępach czasu przy założeniu stałej stopy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

PYTANIA I ODPOWIEDZI BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. PYTANIA I ODPOWIEDZI P R AC OWNICZY PROGR AM E MERYTAL N Y BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Warszawa, maj 2017 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA - PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY Strona 1 z 7 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty kademia Młodego Ekonomisty Banki w Praktyce nna Chmielewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 20 kwietnia 2010 r. Banki w Praktyce 2 Każdy chce więcej - potrzebny nam pośrednik 3 Skąd bank ma pieniądze?

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku

Sytuacja finansowa powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku Sytuacja finansowa powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 20 0 r. SPIS TREŚCI 1. Kapitał podstawowy i akcjonariusze... 3 2. Sytuacja majątkowo-kapitałowa...

Bardziej szczegółowo

Compensa IKZE. Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012

Compensa IKZE. Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012 Compensa IKZE Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012 1 Oszczędzający Oszczędzający osoba fizyczna, która zawarła z Towarzystwem umowę ubezpieczenia i jest

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH Załącznik do Uchwały nr 51/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 22.08.2014 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH Rozdział I. Oprocentowanie produktów

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z CENNIKA LOKAT W KASIE CENTRUM Obowiązuje od 01 lipca 2017 r. (zastępuje wyciąg z 01 kwietnia 2017 r.)

WYCIĄG Z CENNIKA LOKAT W KASIE CENTRUM Obowiązuje od 01 lipca 2017 r. (zastępuje wyciąg z 01 kwietnia 2017 r.) OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW: Oprocentowanie rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych i rachunku bieżącego Oprocentowanie zmienne (w skali roku) Kapitalizacja odsetek - miesięczna Zero / Aktywny Senior Deponent

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

21 marca 2013 r. Główne zalety rozwiązania:

21 marca 2013 r. Główne zalety rozwiązania: 21 marca 2013 r. Stanowisko Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych w kwestii wypłat świadczeń z kapitałowego systemu emerytalnego Rozwiązanie wypłat z korzyścią dla gospodarki i klientów Główne zalety

Bardziej szczegółowo

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku 1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku miesiąca a każda następna miesięczna wpłata jest (a) Większa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla dziennikarzy

Prezentacja dla dziennikarzy Prezentacja dla dziennikarzy Pioneer Pekao Investment Management S.A. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zbigniew Jagiełło Warszawa, lipiec 2006 Rynek fundusz inwestycyjnych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki!

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki! Twoja emerytura Wyższa emerytura Niższe podatki! Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to wyjątkowy program oszczędnościowy w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

Temat 1 : Funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce

Temat 1 : Funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce Temat 1 : Funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce Czas: 1x 45 minut Cele edukacyjne: Zapoznanie z organizacją systemu emerytalnego w Polsce Pokazanie uczniom, czym się kierować przy wyborze Otwartego

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec lipca 2008

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o.  Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec lipca 2008 0 lipca 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201412/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201412/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 DNI/A/K/12/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE... 3 2. Aktywa netto...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały nr 125/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 24.10.2016r. Tabela oprocentowania rachunków bankowych i lokat terminowych w Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 31/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 11.03.2015. Tabela obowiązuje od 12.03.2015 Tabela oprocentowania rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 15 DZIAŁALNOŚĆ LOKACYJNA FUNDUSZY EMERYTALNYCH W SYTUACJI BESSY NA GPW

ROZDZIAŁ 15 DZIAŁALNOŚĆ LOKACYJNA FUNDUSZY EMERYTALNYCH W SYTUACJI BESSY NA GPW Agnieszka Bobrowska ROZDZIAŁ 15 DZIAŁALNOŚĆ LOKACYJNA FUNDUSZY EMERYTALNYCH W SYTUACJI BESSY NA GPW Wprowadzenie Zadaniem otwartych funduszy emerytalnych jest pomnażanie środków finansowych gromadzonych

Bardziej szczegółowo