Analiza konsekwencji zmiany funduszu przez członków Amplico OFE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza konsekwencji zmiany funduszu przez członków Amplico OFE"

Transkrypt

1 Analiza konsekwencji zmiany funduszu przez członków

2

3 Spis treści Metodologia...2 Sesja transferowa sierpień Sesja transferowa listopad Sesja transferowa luty Sesja transferowa maj Sesja transferowa sierpień Sesja transferowa listopad Sesja transferowa luty Sesja transferowa maj Sesja transferowa sierpień Sesja transferowa listopad Sesja transferowa luty Sesja transferowa maj Sesja transferowa sierpień Sesja transferowa listopad Sesja transferowa luty Sesja transferowa maj Sesja transferowa sierpień Sesja transferowa listopad Sesja transferowa luty Sesja transferowa maj Podsumowanie - odejścia z funduszu Podsumowanie - przyjścia do funduszu

4 Metodologia Wybór dat i okresów wykorzystane w opracowaniu daty i okresy biorą pod uwagę zakres dwudziestu kolejnych sesji transferowych, które miały miejsce od sierpnia 2005 roku do maja 2010 roku. Z kolei, przy analizowaniu efektywności dokonanych transferów, osób odchodzących lub przychodzących do funduszu, wzięliśmy pod uwagę okres czasowy licząc od danej sesji transferowej do końca sierpnia 2010 roku. Efektywność decyzji transferowych oceniając konsekwencje migracji osób odchodzących lub przychodzących do funduszu posłużyliśmy się rzeczywistymi danymi publikowanymi w zestawieniach na stronach KNF, które dotyczą zmian członkostwa w ramach poszczególnych sesji transferowych. Metoda naszych wyliczeń została oparta na nominalnych stopach zwrotu, wypracowanych w okresie od zmiany funduszu (czyli od ostatniego dnia miesiąca transferowego) do ostatniego dnia sierpnia 2010 roku. Stopy zwrotu zostały obliczone dla oraz reszty obecnie funkcjonujących otwartych funduszu emerytalnych na podstawie wartości jednostek rozrachunkowych z ostatniego dnia właściwego miesiąca. Dodatkowo wyniki te zostały zestawione ze średnią stopą zwrotu rynku funduszy emerytalnych. Następnie na bazie obliczonych stóp zwrotu, wyliczone zostały różnice w stosunku do, obrazujące osiągniętą korzyść lub poniesioną stratę. Należy zauważyć, że w naszych wyliczeniach pominięty został fundusz OFE Skarbiec-Emerytura, który zawiesił swoją działalność 7 listopada 2008 roku. Ostateczną ocenę skutków oparliśmy na porównaniu wypracowanej stopy zwrotu funduszu Amplico OFE oraz jego konkurentów, z danymi ilościowymi dotyczącymi zmian członkostwa. W ten sposób byliśmy w stanie oszacować odsetek osób, które zyskały bądź straciły środki zmieniając na inny otwarty fundusz emerytalny bądź przychodząc do. Dla każdego analizowanego okresu transferowego, zawarte zostało podsumowanie wyników w postaci streszczenia zawierającego główne wnioski wynikające z przeprowadzonych obliczeń. Średnia rynku funduszy emerytalnych (SAFU-emp) benchmark liczony na bazie dziennej średniej arytmetycznej stóp zwrotu wszystkich funduszy emerytalnych. Nazwy otwartych funduszy emerytalnych wszystkie nazwy wymienionych otwartych funduszy emerytalnych są jednolite i bazują na ich obecnych odpowiednikach. Należy jednak zauważyć, że podczas analizowanego przez nas okresu, nazewnictwo niektórych OFE ulegało zmianie: obecnie wcześniej OFE Ergo Hestia (do r.) AIG OFE (do r.) Commercial Union OFE (do r.) Credit Suisse Life & Pensions OFE (do r.) Winterthur OFE (do r.) ING Nationale-Nederlanden Polska OFE (do r.) SAMPO OFE (do r.) OFE "DOM" (do r.) Bankowy OFE (do r.) 2

5 Stopy zwrotu od do ,3% 38,6% 37,1% 35,3% 34,0% 34,0% 33,5% 33,4% 32,7% 31,4% 31,1% 30,2% 30,2% 29,6% 29,6% Zysk (strata) w relacji do stopy zwrotu -1,3% -1,3% -1,8% -1,9% -2,6% -3,9% -4,2% -5,1% -5,1% -5,7% -5,7% 5,0% 3,3% 1,8%, na podstawie danych KNF, na podstawie danych KNF Struktura decyzji przy odejściu z 6,9% 93,1% Struktura decyzji przy przyjściu do 10,2% 89,8% W trakcie sesji transferowej, która miała miejsce w sierpniu 2005 roku, opuściło 9217 dotychczasowych członków. Najbardziej aktywni w pozyskiwaniu klientów tego funduszu byli akwizytorzy (19,5%), zaś kolejne miejsca z udziałami na poziomie 19,1% i 16,1%, zajęły odpowiednio oraz. Spośród wszystkich osób, które odeszły z, zaledwie 6,9% może być zadowolone ze swojej decyzji. Dla pozostałych 93,1% osób, zmiana analizowanego funduszu na inny przyniosła straty. Migracja do, podczas sierpniowej sesji transferowej, była korzystna dla 89,8% klientów, tj. dla 6776 osób. 3

6 Stopy zwrotu od do ,4% 35,7% 34,5% 33,0% 32,2% 31,8% 31,2% 31,2% 31,0% 29,2% -3,8% 29,0% -4,1% 28,2% -4,8% 28,1% -4,9% 27,8% -5,3% 27,5% -5,5% Zysk (strata) w relacji do stopy zwrotu -0,9% -1,2% -1,8% -1,8% -2,1% 1,5% 3,3% 2,7% , na podstawie danych KNF, na podstawie danych KNF Struktura decyzji przy odejściu z 6,3% 93,7% Struktura decyzji przy przyjściu do 11,2% 88,8% W trakcie sesji transferowej z listopada 2005 roku, opuściło 8768 dotychczasowych członków. Decydując się na zmianę tego funduszu, klienci najczęściej wybierali fundusze (19,1%), (17,4%) oraz (15,1%). Spośród tych funduszy, najgorzej na decyzji odejścia wypadli nowi członkowie tego ostatniego -. Migracja z, podczas listopadowej sesji transferowej, była niekorzystna dla 93,7% klientów. Po stronie przyjść do analizowanego funduszu, odsetek osób, które zyskały wyniósł 88,8%. 4

7 Stopy zwrotu od do ,4% 24,9% 24,7% 24,3% 24,3% 23,5% 22,6% 22,3% 21,6% 21,0% 20,8% 20,3% 20,3% 19,7% 17,8% -6,6% Zysk (strata) w relacji do stopy zwrotu -0,03% -0,9% -1,7% -2,0% -2,7% -3,3% -3,5% -4,0% -4,1% -4,6% 1,1% 0,5% 0,4% , na podstawie danych KNF, na podstawie danych KNF Struktura decyzji przy odejściu z 5,1% 94,9% Struktura decyzji przy przyjściu do 9,4% 90,6% Podczas sesji transferowej, która miała miejsce w lutym 2006 roku, opuściło 8988 dotychczasowych członków. Tym razem, najbardziej aktywni w pozyskiwaniu klientów tego funduszu byli akwizytorzy (21,7%), zaś kolejne miejsca z udziałami na poziomie 20,2% i 16,4%, zajęły odpowiednio oraz. Na odejściu z analizowanego funduszu zyskało 5,1%, a 94,9% przyszłych emerytów. Migracja do była natomiast korzystna dla 90,6% klientów, tj. dla 5137 osób. 5

8 Stopy zwrotuod do Allianz PolskaOFE 24,9% 24,3% 24,2% 24,2% 24,2% 23,0% 22,8% 22,3% 21,7% 21,1% 21,1% 21,1% 20,8% 19,8% 17,6% -7,3% Zysk (strata) w relacji do stopy zwrotu -5,1% -1,9% -2,2% -2,6% -3,3% -3,8% -3,8% -3,9% -4,1% -0,7% -0,7% -0,7% -0,8% , na podstawie danych KNF, na podstawie danych KNF Struktura decyzji przy odejściu z 100,0% Struktura decyzji przy przyjściu do 100,0% W przypadku majowego transferu z 2006 roku, z funduszu odeszło 8659 dotychczasowych klientów. Najczęściej osoby te zmieniały swój fundusz na, gdzie przeszło 1958 osób. Z kolei po stronie przyjść dominowali ówcześni członkowie Aviva BZ WBK. Tym razem odejścia z okazały się być nieefektywne dla wszystkich odchodzących osób. Tym samym decydując się na przyjście do, na tym ruchu zyskało 5758 osób. W przypadku odejść najbardziej stratni okazali się być klienci zmieniający swój fundusz na. 6

9 Stopy zwrotu od do Zysk (strata) w relacji do stopy zwrotu 20,7% 20,4% 20,0% 19,9% 19,1% 19,0% 18,6% 18,2% 17,9% 17,4% 17,2% 16,7% 16,6% 15,9% 14,6% -6,1% -0,3% -0,8% -1,5% -1,7% -2,1% -2,4% -2,8% -3,3% -3,4% -4,0% -4,1% -4,7% , na podstawie danych KNF, na podstawie danych KNF Struktura decyzji przy odejściu z 100,0% Struktura decyzji przy przyjściu do 100,0% W sierpniowej sesji transferowej z 2006 roku, uczestniczyło 7723 osób po stronie odejść z Amplico OFE oraz 4614 osób po stronie przyjść do tego funduszu. Ci pierwsi, najchętniej wybierali fundusze (18,5%), (18,1%) oraz (14,8%). Spośród tych OFE, najgorzej na decyzji odejścia wypadli nowi członkowie. Podobnie jak podczas poprzedniej sesji, również w sierpniu odejścia z okazały się być nieopłacalne dla wszystkich klientów. Jednocześnie na migracji do badanego funduszu zyskało 4614 wcześniejszych uczestników pozostałych OFE, czyli wszystkie osoby, które przyszły do. 7

10 Stopy zwrotuod do ,8% 12,3% 12,0% 11,4% 10,1% 9,9% 9,8% 9,7% 9,6% 9,1% 8,9% 8,8% 8,7% 7,5% 6,6% Zysk (strata) w relacji do stopy zwrotu -0,5% -0,8% -1,4% -2,7% -2,9% -3,0% -3,1% -3,2% -3,7% -3,9% -4,0% -4,1% -5,3% -6,2% , na podstawie danych KNF, na podstawie danych KNF Struktura decyzji przy odejściu z 100,0% Struktura decyzji przy przyjściu do 100,0% W trakcie sesji transferowej, która miała miejsce w listopadzie 2006 roku, opuściło 8059 dotychczasowych członków. Najbardziej aktywni w pozyskiwaniu klientów tego funduszu byli akwizytorzy (20,1%) oraz (18,2%). W okresie od tej sesji do końca sierpnia 2010 roku, stopa zwrotu osiągnięta przez, która wyniosła 12,8%, okazała się najlepsza na rynku funduszy emerytalnych. W związku z tym, decyzja o opuszczeniu była stratna dla wszystkich odchodzących osób. Jednocześnie decyzja o przyjściu do była korzystna dla wszystkich osób, które podjęły taką decyzję. 8

11 Stopy zwrotu od do Zysk (strata) w relacji do stopy zwrotu Allianz PolskaOFE 10,0% 9,8% 9,1% 9,0% 7,8% 7,7% 7,5% 7,2% 7,0% 6,7% 6,6% 6,5% 5,7% 5,4% 4,8% -4,3% -4,6% -5,1% -2,2% -2,3% -2,5% -2,8% -3,0% -3,3% -3,4% -3,5% -0,2% -0,9% -1,0% , na podstawie danych KNF, na podstawie danych KNF Struktura decyzji przy odejściu z 100,0% Struktura decyzji przy przyjściu do 100,0% W przypadku lutowego transferu z 2007 roku, z funduszu odeszło 8462 dotychczasowych członków. Klienci najchętniej zmieniali swój fundusz na, gdzie przeszło 1800 osób. Z kolei po stronie przyjść dominowali ówcześni członkowie. Luty 2007 r. był czwartą z rzędu sesją transferową, podczas której odejścia z okazały się być niekorzystne dla wszystkich klientów decydujących się na ten ruch. Oznacza to, że na migracji do zyskali wszyscy ówcześni uczestnicy pozostałych OFE (3831 osób), którzy zmienili swój fundusz na Amplico. 9

12 Stopy zwrotu od do Zysk (strata) w relacji do stopy zwrotu -3,9% -4,2% -2,4% -2,8% Allianz PolskaOFE -0,5% -0,9% -1,0% -1,3% -1,3% -1,4% 1,4% 1,0% 0,6% 0,5% -4,9% -5,2% -3,4% -3,8% -1,5% -1,6% -1,8% -2,0% -2,2% -2,2% -2,4% -0,3% -0,5% 0,4% , na podstawie danych KNF, na podstawie danych KNF Struktura decyzji przy odejściu z 6,9% 93,1% Struktura decyzji przy przyjściu do 2,5% 97,5% Podczas sesji transferowej, która miała miejsce w maju 2007 roku, opuściło dotychczasowych członków. W przypadku tej sesji, najbardziej aktywni w pozyskiwaniu klientów tego funduszu byli po raz pierwszy akwizytorzy Aviva BZ WBK (21,2%), zaś kolejne miejsca z udziałami na poziomie 18,0% i 17,5%, zajęły odpowiednio oraz. Na odejściu z analizowanego funduszu zyskało jedynie 6,9%, a 93,1% przyszłych emerytów. Migracja do była natomiast korzystna dla 97,5% klientów, tj. dla 5145 osób. 10

13 Stopy zwrotu od do Allianz Polska OFE OFE PZU "ZłotaJesień" -1,8% -0,7% -1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 0,8% 0,7% 2,6% 2,5% 2,2% 2,0% 1,9% 3,5% Zysk (strata) w relacji do stopy zwrotu -3,1% -3,1% -3,4% -4,3% -0,2% -0,5% -1,3% -1,4% -1,4% -1,7% -1,7% 1,0% 0,2% , na podstawie danych KNF, na podstawie danych KNF Struktura decyzji przy odejściu z 20,3% 79,7% Struktura decyzji przy przyjściu do 12,3% 87,7% W sierpniowej sesji transferowej z 2007 roku, uczestniczyło osób po stronie odejść z Amplico OFE oraz 4667 osób po stronie przyjść do tego funduszu. Ci pierwsi, najchętniej wybierali fundusze Aviva BZ WBK OFE (22,7%), (15,4%) oraz (15,3%). Spośród tych OFE, najgorzej na decyzji odejścia wypadli nowi członkowie Aviva BZ WBK. Tym razem odejścia z okazały się być zyskowne dla 20,3% osób. W przypadku przyjść do tego funduszu, odsetek opłacalności wyniósł natomiast 87,7%. 11

14 Stopy zwrotu od do Zysk (strata) w relacji do stopy zwrotu SAFU-emp - Średniarynku FE 0,4% 2,6% 2,4% 2,3% 2,0% 3,4% 3,3% 3,2% 4,8% 4,7% 4,6% 4,5% 4,4% 4,1% 3,9% -4,3% -0,1% -0,2% -0,3% -0,8% -1,3% -1,4% -1,4% -2,1% -2,3% -2,3% -2,7% 0,1% , na podstawie danych KNF, na podstawie danych KNF Struktura decyzji przy odejściu z 6,3% 93,7% Struktura decyzji przy przyjściu do 3,6% 96,4% W przypadku listopadowego transferu z 2007 roku, z funduszu odeszło 9151 osób. Klienci najchętniej zmieniali swój fundusz na, gdzie przeszło 1677 osób. Spośród wszystkich OFE, wyraźnie najgorzej na decyzji odejścia wypadli nowi członkowie funduszu Aviva BZ WBK, którzy zyskali o 4,3 pkt proc. mniej niż klienci, którzy pozostali wierni. Z kolei po stronie przyjść najwięcej transferów odbyło się z funduszy (14,4%) oraz (13,9%). Tym razem odejścia z okazały się być efektywne dla 6,3% osób, przy czym w przypadku przyjść do tego funduszu, odsetek opłacalności wyniósł 96,4%. 12

15 Stopy zwrotu od do Zysk (strata) w relacji do stopy zwrotu 10,1% 9,9% 9,9% 9,7% 9,4% 9,2% 9,0% 8,9% 8,8% 8,5% 8,4% 7,9% 7,7% 7,1% 6,8% -1,8% -2,1% -0,02% -0,1% -0,4% -1,1% -1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8% 0,4% 0,3% , na podstawie danych KNF, na podstawie danych KNF Struktura decyzji przy odejściu z 35,3% 64,7% Struktura decyzji przy przyjściu do 34,8% 65,2% Podczas sesji transferowej, która odbyła się w lutym 2008 roku, został opuszczony przez 9713 dotychczasowych członków. Spośród tych osób, najwięcej z nich zmieniało fundusz na (21,9%), (17,0%) oraz Aviva BZ WBK (11,8%). Na odejściu z analizowanego funduszu zyskało 35,3%, a 64,7% przyszłych emerytów. Kolejny raz najbardziej stratni okazali się być klienci zmieniający swój fundusz na Aviva BZ WBK. Z kolei decyzja o przyjściu do tego funduszu, okazała się być rentowna dla 65,2% osób. 13

16 Stopy zwrotu od do Allianz Polska OFE 11,6% 10,3% 10,2% 10,1% 9,7% 9,6% 9,3% 9,1% 8,8% 8,7% 8,4% 8,3% 8,2% 7,6% 6,3% Zysk (strata) w relacji do stopy zwrotu -3,0% -0,2% -0,4% -0,9% -1,0% -1,1% -1,7% 1,0% 0,9% 0,9% 0,4% 0,4% 2,4% , na podstawie danych KNF, na podstawie danych KNF Struktura decyzji przy odejściu z 34,6% 65,4% Struktura decyzji przy przyjściu do 37,5% 62,5% W trakcie sesji transferowej, która odbyła się w maju 2008 roku, z odeszło 9771 dotychczasowych członków. Najbardziej aktywni w pozyskiwaniu klientów tego funduszu byli akwizytorzy (22,4%) oraz (17,6%). Tym razem, spośród wszystkich osób, które odeszły z, 34,6% może być zadowolone ze swojej decyzji. Migracja do była korzystna dla 62,5% klientów, tj. dla 4118 osób. W okresie od majowej sesji do końca sierpnia 2010 roku, stopa zwrotu osiągnięta przez, która wyniosła +9,3% była nieco lepsza od średniej dla całego rynku funduszy emerytalnych. 14

17 Stopy zwrotu od do ,1% 14,0% 13,5% 13,4% 13,2% 13,0% 12,8% 12,8% 12,7% 12,6% 12,4% 12,1% 11,9% 11,8% 10,5% Zysk (strata) w relacji do stopy zwrotu -2,9% -0,2% -0,4% -0,7% -0,8% -1,0% -1,3% -1,4% -1,6% 0,6% 0,1% 2,7% , na podstawie danych KNF, na podstawie danych KNF Struktura decyzji przy odejściu z 9,6% 90,4% Struktura decyzji przy przyjściu do 11,3% 88,7% W sierpniowym transferze z 2008 roku, uczestniczyło 8499 osób po stronie odejść z oraz 9474 osób po stronie przyjść do tego funduszu. Tym samym, spośród analizowanych sesji jest to jedyny okres, kiedy fundusz pozyskał więcej osób, niż ich stracił. Klienci odchodzący z najchętniej wybierali fundusze (24,4%), (16,6%) oraz Aviva BZ WBK (11,8%). Spośród wszystkich OFE, najgorzej na decyzji odejścia wypadli nowi członkowie Aviva BZ WBK. Odejścia z okazały się być opłacalne zaledwie dla 9,6% osób. Z kolei na zmianie swojego dotychczasowego funduszu na zyskało aż 88,7% klientów. 15

18 Stopy zwrotu od do ,7% 23,4% 23,2% 22,5% 22,4% 22,3% 22,0% 21,7% 21,5% 21,5% 21,3% 21,3% 21,3% 21,2% Zysk (strata) w relacji do stopy zwrotu 28,2% -0,3% -0,5% -1,2% -1,3% -1,4% -1,7% -2,0% -2,2% -2,2% -2,4% -2,4% -2,4% -2,5% 4,5% , na podstawie danych KNF, na podstawie danych KNF Struktura decyzji przy odejściu z 0,1% 99,9% Struktura decyzji przy przyjściu do 2,4% 97,6% Podczas sesji transferowej, która miała miejsce w listopadzie 2008 roku, opuściło dotychczasowych członków. Najbardziej aktywni w pozyskiwaniu klientów tego funduszu byli akwizytorzy (23,6%), zaś kolejne miejsca z udziałami na poziomie 17,5% i 14,2%, zajęły odpowiednio Aviva BZ WBK oraz. Na odejściu z analizowanego funduszu stracili praktycznie wszyscy nowi klienci pozostałych funduszy (99,9% osób). Migracja do była natomiast korzystna dla 97,6% klientów, tj. dla 5114 osób. 16

19 Stopy zwrotu od do Zysk (strata) w relacji do stopy zwrotu 29,8% 29,1% 28,7% 28,6% 28,1% 28,0% 27,7% 27,3% 27,0% 26,7% 26,5% 26,1% 26,0% 25,7% 35,5% -0,7% -1,0% -1,2% -1,7% -1,7% -2,1% -2,5% -2,8% -3,0% -3,3% -3,7% -3,8% -4,1% 5,7% , na podstawie danych KNF, na podstawie danych KNF Struktura decyzji przy odejściu z Struktura decyzji przy przyjściu do 0,1% 99,9% 2,9% 97,1% Podczas sesji transferowej, która odbyła się w lutym 2009 roku, opuściło dotychczasowych członków. Spośród tych osób, najwięcej z nich zmieniało fundusz na (23,1%), (18,7%) oraz Aviva BZ WBK (13,1%). Na odejściu z analizowanego funduszu ponownie aż 99,9%, przyszłych emerytów. Ze swojej decyzji o odejściu z Amplico OFE mogło być więc zadowolonych jedynie 8 nowych klientów. Migracja do była natomiast korzystna dla 97,1% klientów, tj. dla 4274 osób. 17

20 Stopy zwrotu od do ,9% 18,8% 18,7% 18,5% 18,4% 18,3% 18,0% 17,7% 17,6% 17,5% 17,1% 16,9% 16,8% 16,8% 19,6% Zysk (strata) w relacji do stopy zwrotu -0,1% -0,3% -0,4% -0,5% -0,8% -1,1% -1,2% -1,3% -1,7% -1,8% -2,0% -2,0% 0,1% 0,8% , na podstawie danych KNF, na podstawie danych KNF Struktura decyzji przy odejściu z 22,7% 77,3% Struktura decyzji przy przyjściu do 17,1% 82,9% W majowej sesji transferowej z 2009 roku, uczestniczyło osób po stronie odejść z Amplico OFE oraz 4498 osób po stronie przyjść do tego funduszu. Ci pierwsi, najchętniej wybierali fundusze oraz OFE PZU Złota Jesień, gdzie przeszło odpowiednio 4178 i 3380 osób. Spośród wszystkich OFE, najgorzej na decyzji odejścia wypadli nowi członkowie. Tym razem odejścia z okazały się być zyskowne dla 22,7% osób. W przypadku przyjść do tego funduszu, odsetek klientów, którzy skorzystali wyniósł 82,9%. 18

21 Stopy zwrotu od do Zysk (strata) w relacji do stopy zwrotu 9,3% 9,2% 9,0% 8,7% 8,7% 8,6% 8,4% 8,4% 8,2% 8,2% 8,1% 8,0% 7,9% 7,8% 7,7% -0,1% -0,3% -0,7% -0,9% -0,9% -1,1% -1,1% -1,2% -1,3% -1,4% -1,5% -1,6% , na podstawie danych KNF, na podstawie danych KNF Struktura decyzji przy odejściu z 100,0% Struktura decyzji przy przyjściu do 100,0% W trakcie sierpniowego transferu z 2009 roku, z funduszu odeszło dotychczasowych klientów. Najczęściej osoby te zmieniały swój fundusz na, gdzie przeszło 3134 osób. Z kolei po stronie przyjść dominowali ówcześni członkowie Aviva BZ WBK. W okresie od tej sesji do końca sierpnia 2010 roku, stopa zwrotu osiągnięta przez, która wyniosła 9,3%, okazała się być najlepsza na całym drugofilarowym rynku. W związku z tym, decyzja o opuszczeniu okazała się być stratna dla wszystkich odchodzących osób. Analogicznie, decydując się na przyjście do tego funduszu można było tylko zyskać. 19

22 Stopy zwrotu od do ,1% 6,8% 6,8% 6,6% 6,4% 6,4% 6,4% 6,3% 6,1% 6,1% 6,0% 5,8% 5,7% 5,6% 8,3% Zysk (strata) w relacji do stopy zwrotu -0,05% -0,2% -0,4% -0,4% -0,5% -0,5% -0,7% -0,7% -0,8% -1,0% -1,1% -1,2% 0,3% 1,4% , na podstawie danych KNF, na podstawie danych KNF Struktura decyzji przy odejściu z 14,8% 85,2% Struktura decyzji przy przyjściu do 18,5% 81,5% W trakcie sesji transferowej, która odbyła się w listopadzie 2009 roku, opuściło dotychczasowych członków. Najbardziej aktywni w pozyskiwaniu klientów tego funduszu byli akwizytorzy (22,1%), OFE PZU Złota Jesień (18,8%) oraz (14,7%). Spośród wszystkich osób, które odeszły z, 14,8% z nich może być zadowolona ze swojej decyzji. Dla pozostałych 85,2% osób, zmiana analizowanego funduszu na inny przyniosła straty. Migracja do, podczas listopadowej sesji transferowej, była rentowna dla 81,5% klientów. 20

23 Stopy zwrotu od do ,0% 5,5% 5,5% 5,4% 5,4% 5,3% 5,3% 5,2% 5,2% 5,0% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,2% Zysk (strata) w relacji do stopy zwrotu -1,2% -0,03% -0,1% -0,2% -0,2% -0,2% -0,3% -0,5% -0,5% 0,04% 0,6% , na podstawie danych KNF, na podstawie danych KNF Struktura decyzji przy odejściu z 5,7% 94,3% Struktura decyzji przy przyjściu do 4,2% 95,8% W przypadku lutowego transferu z 2010 roku, z funduszu odeszło ówczesnych klientów. Najczęściej osoby te zmieniały swój fundusz na, gdzie przeszło 2822 osób. Z kolei po stronie przyjść dominowali dotychczasowi członkowie Aviva BZ WBK (1418 osób). Tym razem decyzja o opuszczeniu okazała się być nieopłacalna dla 94,3% klientów. Spośród wszystkich przychodzących do osób, zyskało aż 95,8% wcześniejszych klientów pozostałych OFE. 21

24 Stopy zwrotu od do Zysk (strata) w relacji do stopy zwrotu 0,8% 0,8% 0,7% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 1,6% -0,5% -0,001% -0,1% -0,1% -0,2% -0,2% -0,2% -0,2% -0,3% -0,3% 0,01% 0,3% , na podstawie danych KNF, na podstawie danych KNF Struktura decyzji przy odejściu z Struktura decyzji przy przyjściu do 12,4% 87,6% 20,3% 79,7% W trakcie sesji transferowej, która odbyła się w maju 2010 roku, opuściło dotychczasowych członków. Najbardziej aktywni w pozyskiwaniu klientów tego funduszu byli akwizytorzy (22,6%), (14,0%) oraz OFE PZU Złota Jesień (12,6%). Z kolei po stronie przyjść do dominowali klienci funduszy Aviva BZ WBK (24,3%), ING OFE (18,4%) i OFE PZU Złota Jesień (12,4%). Na swojej decyzji o odejściu z analizowanego funduszu 87,6% klientów. Z drugiej strony migracja do, podczas majowych transferów, okazała się być rentowna dla 79,7% osób. 22

25 Podsumowanie - odejścia z funduszu W trakcie analizowanych 20 sesji transferowych, przypadających na lata , z funduszu odeszło klientów. Dla 9,6% z nich zmiana funduszu na inny okazała się korzystną decyzją. Tym samym na odejściu z aż 90,4% osób. Dla wszystkich badanych przypadków liczba tracących na odejściu z w danej sesji transferowej, wyraźnie przewyższała liczbę tych, którzy na tym kroku zyskali. Konsekwencje odejść z do innego funduszu emerytalnego Sesje transferowe w latach sie-05 lis-05 lut-06 maj-06 sie-06 lis-06 lut-07 maj-07 sie-07 lis-07 lut-08 maj-08 sie-08 lis-08 lut-09 maj-09 sie-09 lis-09 lut-10 maj-10 liczba osób odchodzàcych w tym zyskujàcych na odejêciu w tym tracàcych na odejêciu % % zyskali na odejściu stracili na odejściu Gdy przyjrzymy się rezultatom poszczególnych analizowanych sesji transferowych, wyraźnie widać, że w zakresie odejść występuje dość duża koncentracja. Prawie 3/4 spośród osób decydujących się na opuszczenie w ciągu badanych 20 sesji transferowych wybierała jeden z pięciu funduszy: (41,1 tys., 18,9%), (40,9 tys., 18,8%), OFE PZU Złota Jesień (27,9 tys., 12,8%), (24,1 tys., 11,0%) oraz Aviva BZ WBK (23,5 tys., 10,8%). Statystyki dla funduszy, do których odeszło najwięcej członków Sesje transferowe w latach sie-05 lis-05 lut-06 maj-06 sie-06 lis-06 lut-07 maj-07 sie-07 lis-07 lut-08 maj-08 sie-08 lis-08 lut-09 maj-09 sie-09 lis-09 lut-10 maj-10 skorzysta o straci o skorzysta o straci o OFE PZ U Z ota skorzysta o straci o Aviva BZ WBK skorzysta o straci o skorzysta o straci o èród o: Analizy Online 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% stracilinaodejściu OFE PZU Złota Jesień skorzystali naodejściu Aviva BZ WBK Biorąc pod uwagę tylko tych 5 funduszy oraz zakres czasowy transferów w latach , okazuje się, że aż 93,0% osób odchodzących z, na zmianie. W przypadku oraz było to odpowiednio 88,0% i 85,2% osób. Z kolei wszyscy klienci, którzy w ciągu ostatnich 20 sesji transferowych odeszli z Amplico OFE do funduszy OFE PZU Złota Jesień, oraz Aviva OFE Aviva BZ WBK, stracili na podjętej decyzji. 23

26 Podsumowanie - przyjścia do funduszu Konsekwencje przyjść do z innego funduszu emerytalnego sie-05 lis-05 lut-06 maj-06 sie-06 lis-06 lut-07 maj-07 sie-07 lis-07 lut-08 maj-08 sie-08 lis-08 lut-09 maj-09 sie-09 lis-09 lut-10 maj-10 liczba osób przychodzàcych w tym zyskujàcych na przyjêciu w tym tracàcych na przyjêciu Sesje transferowe w latach W trakcie analizowanych 20 sesji transferowych, przypadających na lata , do funduszu przyszło nowych klientów. Dla 89,2% z nich, zmiana funduszu na Amplico OFE okazała się być korzystną decyzją. Tym samym na przyjściu do zaledwie 10,8% osób. Warto również podkreślić, że we wszystkich badanych przypadkach liczba zyskujących na przyjściu do w danej sesji transferowej, wyraźnie przewyższała liczbę tych, którzy na tym kroku tracili. Statystyki dla funduszy, z których przyszło najwięcej członków do OFE PZ U Z ota Aviva BZ WBK % % zyskali na przyjściu stracili na przyjściu Sesje transferowe w latach sie-05 lis-05 lut-06 maj-06 sie-06 lis-06 lut-07 maj-07 sie-07 lis-07 lut-08 maj-08 sie-08 lis-08 lut-09 maj-09 sie-09 lis-09 lut-10 maj-10 skorzysta o straci o skorzysta o straci o straci o skorzysta o straci o skorzysta o straci o 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% stracilinaprzyjściu OFE PZU Złota Jesień skorzystali naprzyjściu Aviva BZ WBK Biorąc pod uwagę wyłącznie tych 5 funduszy oraz zakres czasowy transferów w latach , okazuje się, że aż 93,6% osób przychodzących do, zyskało na tym kroku. W przypadku oraz było to odpowiednio 89,4% i 75,2% osób. Z kolei wszyscy klienci, którzy w ciągu ostatnich 20 sesji transferowych przyszli do z funduszy OFE PZU Złota Jesień, Aviva BZ WBK i, zyskali na poczynionej zmianie. Zespół Analiz Online 24

27

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 CZERWIEC WARSZAWA, LISTOPAD r. Analiza

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 kwietnia 2014 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 8 kwietnia 04 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZENIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES: LIPIEC 1999 MAJ 28 WARSZAWA, LISTOPAD 28 SPIS

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2014 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2014 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia października 04 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES WRZESIEŃ 1999 GRUDZIEŃ 5 WARSZAWA, MARZEC 6

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 października 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 października 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 5 października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 października 2013 r. 1. Informacja o wysokości stopy zwrotu

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 października 2013 r. 1. Informacja o wysokości stopy zwrotu Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 8 października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 kwietnia 2013 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 5 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Wstęp Wnioski ZałoŜenia Załączniki tabele i wykresy... 15

Spis treści 1 Wstęp Wnioski ZałoŜenia Załączniki tabele i wykresy... 15 INFORMACJA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCA ROZLICZENIA SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 r. KWIECIEŃ 21 r. WARSZAWA, CZERWIEC 21 Spis treści 1 Wstęp... 3

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 GRUDZIEŃ 6 WARSZAWA, KWIECIEŃ 7

Bardziej szczegółowo

Ranking OFE 2013: fundusze lepsze od ZUS-u. Który zarobił najwięcej?

Ranking OFE 2013: fundusze lepsze od ZUS-u. Który zarobił najwięcej? : fundusze lepsze od ZUS-u. Który zarobił najwięcej? Nawet najgorszy OFE zarobił w ostatnich latach dla swoich klientów więcej niż ZUS. Mimo niedawnej zapaści na rynkach finansowych i roku 2008 oraz 2011,

Bardziej szczegółowo

Rynek OFE w liczbach marzec 2013 r.

Rynek OFE w liczbach marzec 2013 r. Rynek OFE w liczbach marzec 2013 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH 1. Analizy Online komentarz do miesięcznych wyników inwestycyjnych 2. Liczba członków OFE 3. Aktywa netto OFE

Bardziej szczegółowo

Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r.

Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r. Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH 1. Analizy Online komentarz do miesięcznych wyników inwestycyjnych 2. Liczba członków OFE 3. Aktywa netto OFE

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 GRUDZIEŃ 27 WARSZAWA, MARZEC 28

Bardziej szczegółowo

Rynek OFE w liczbach sierpień 2013 r.

Rynek OFE w liczbach sierpień 2013 r. Rynek OFE w liczbach sierpień 2013 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH 1. Analizy Online komentarz do miesięcznych wyników inwestycyjnych 2. Liczba członków OFE 3. Aktywa netto

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy emerytalnych maj 2002

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy emerytalnych maj 2002 www.analizy.pl 7-6-22 PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy emerytalnych maj 22 W maju wartość aktywów funduszy emerytalnych przekroczyła 6 mld USD. Według naszych szacunków w maju, po wzroście o 3,8% wartość

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 1 stycznia 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 1 stycznia 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia stycznia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu: W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 0 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 26 października 2016 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 26 października 2016 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2017 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2015 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 7 kwietnia 05 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201312/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201312/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2014 DNI/A/K/12/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE...

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201403/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201403/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2014 DNI/A/K/201403/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 7 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.)

Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.) Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.) Wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału dla całej branży PTE wynosi 16,3% rocznie. Wewnętrzna stopa zwrotu z

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201206/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201206/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 DNI/A/K/201206/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002 Pierwszy funduszy emerytalnych. W styczniu 1999 roku pierwsze Powszechne Towarzystwa Emerytalne uzyskały od UNFE licencje na utworzenie funduszy

Bardziej szczegółowo

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE Struktura funduszy emerytalnych pod względem liczby członków oraz wielkości aktywów

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE Struktura funduszy emerytalnych pod względem liczby członków oraz wielkości aktywów OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE Struktura funduszy emerytalnych pod względem liczby członków oraz wielkości aktywów Tomasz Gruszczyk Informatyka i Ekonometria I rok, nr indeksu: 156012 Sopot, styczeń

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W POLSCE W LATACH 2000-2005

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W POLSCE W LATACH 2000-2005 Jadwiga Wawer-Bernat Katedra Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WYNIKI DZIAŁALNOŚCI OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W POLSCE W LATACH 2000-2005 Wstęp Funkcjonowanie gospodarki opartej na wiedzy związane

Bardziej szczegółowo

Skąd pochodzić będzie Twoja emerytura?

Skąd pochodzić będzie Twoja emerytura? Skąd pochodzić będzie Twoja emerytura? Od 1 stycznia 1999 roku wprowadzono w Polsce nowy system emerytalny, który opiera się na trzech filarach. Trzy filary to trzy źródła, z których w przyszłości będziemy

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA

ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA ZUS 2015-01-12 ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA 1 Jednym z podstawowych założeń reformy było zwiększenie bezpieczeństwa systemu emerytalnego poprzez zapewnienie wypłaty świadczeń emerytalnych z różnych

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201412/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201412/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 DNI/A/K/12/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE... 3 2. Aktywa netto...

Bardziej szczegółowo

Rynek otwartych funduszy emerytalnych 2008

Rynek otwartych funduszy emerytalnych 2008 Rynek otwartych funduszy emerytalnych 2008 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 2009 r. Spis treści Najważniejsze informacje...3 Efektywność działalności inwestycyjnej OFE...4 Ustawowe stopy zwrotu...5

Bardziej szczegółowo

Obliczenia własne na podstawie danych KNUiFE

Obliczenia własne na podstawie danych KNUiFE Klienci Otwartych Funduszy Emerytalnych. Na koniec marca 2006 r., ZUS potwierdził 11,927 mln umów. W ING Nationale-Nederlanden Polska OFE otwartych było 2.309.182 rachunków; na 63.235 (2,7%) nie wpłynęła

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201309/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201309/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa DNI/A/K/09/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE...

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM

INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM Wprowadzenie Rynek kapitałowy w Polsce powstał na początku lat 90-tych XX wieku, gdy wraz z powołaniem Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006

Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006 Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006 Sytuacja na rynku Z perspektywy czasu, sytuacja z jaką mieliśmy do czynienia na krajowym rynku kapitałowym prezentowała się bardzo dobrze. Mający na to wpływ

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 DOROTA OSTROWSKA WPŁYW KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO NA RYNKU OFE NA STOPY ZWROTU I DECYZJE UCZESTNIKÓW TEGO

Bardziej szczegółowo

Analysis of pension funds ranks in 2007-2011

Analysis of pension funds ranks in 2007-2011 MPRA Munich Personal RePEc Archive Analysis of pension funds ranks in 2007-2011 Rafa l Bu la University of Economics in Katowice 2014 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/59706/ MPRA Paper No. 59706,

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne sierpień 2003

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne sierpień 2003 www.analizy.pl 8-9-23 PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne sierpień 23 Aktywa OFE przekroczyły 42 mld PLN Wartość aktywów netto zgromadzonych w funduszach emerytalnych w końcu sierpnia wyniosła 42,1

Bardziej szczegółowo

Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł.

Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł. Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł. Na wybór funduszu akcyjnego wpływ mają przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2016 ROKU DNI/A/K/201603/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2016

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2016 ROKU DNI/A/K/201603/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2016 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2016 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2016 DNI/A/K/201603/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE... 3 2. Aktywa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2011 r. Projekt z dnia 17 października 2011 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja, charakterystyka i ocena konkurencji. Krzysztof Podstawka 2009

Identyfikacja, charakterystyka i ocena konkurencji. Krzysztof Podstawka 2009 Identyfikacja, charakterystyka i ocena konkurencji Krzysztof Podstawka 2009 Program zajęć = typowe przekroje analizy konkurencji na rynku produktowym 1) ustalenie typu podmiotowej struktury konkurencji;

Bardziej szczegółowo

danego otwartego funduszu, natomiast członkostwo w OFE wynika z samego faktu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, 3) obowiązkowy

danego otwartego funduszu, natomiast członkostwo w OFE wynika z samego faktu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, 3) obowiązkowy UZASADNIENIE WSTĘP Zgodnie z art. 67 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2015 ROKU DNI/A/K/201503/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2015 ROKU DNI/A/K/201503/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2015 ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 DNI/A/K/201503/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Rynek funduszy emerytalnych (styczeń 2004r.)

Rynek funduszy emerytalnych (styczeń 2004r.) Rynek funduszy emerytalnych (styczeń 2004r.) 1. Wydarzenia na rynku. Pięć lat na rynku. 27 października 1998 r. ING z siedzibą w Amsterdamie oraz ING Bank Śląski S.A. otrzymali jako jedni z pierwszych

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury transferów na rynku OFE

Analiza struktury transferów na rynku OFE 1 Sugerowany przypis: Chybalski F, Analiza struktury transferów na rynku, Przegląd Statystyczny, nr 4/2005, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2005, s 78 95 Filip Chybalski Analiza struktury transferów na

Bardziej szczegółowo

Czy warto kupować wynik?

Czy warto kupować wynik? Rozwój rynku wspólnego inwestowania w Polsce Zmiany liczby TFI oraz funduszy dostępnych szerokiemu gronu nabywców 600 500 400 300 200 100 liczba funduszy ogółem (lewa oś) liczba TFI (prawa oś) 45 40 35

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF w Polsce listopad 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland November 2012)

Fundusze ETF w Polsce listopad 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland November 2012) 2.11.12 5.11.12 6.11.12 7.11.12 8.11.12 9.11.12 12.11.12 1.11.12 14.11.12 15.11.12 16.11.12 19.11.12 2.11.12 21.11.12 22.11.12 2.11.12 26.11.12 27.11.12 28.11.12 29.11.12.11.12 1 grudnia 212 r. Fundusze

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku

Sytuacja finansowa powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku Sytuacja finansowa powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 20 0 r. SPIS TREŚCI 1. Kapitał podstawowy i akcjonariusze... 3 2. Sytuacja majątkowo-kapitałowa...

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11 Ranking funduszy ubezpieczeniowych wrzesień 2006 Bilans minionych trzech miesięcy na rynkach kapitałowych wypada dla inwestorów korzystnie. Zacznę dość nietypowo,

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

6 lat działania OFE, sukces reformy systemu emerytalnego i przyszłych emerytów, czy tylko instytucji zarządzających?

6 lat działania OFE, sukces reformy systemu emerytalnego i przyszłych emerytów, czy tylko instytucji zarządzających? 6 lat działania OFE, sukces reformy systemu emerytalnego i przyszłych emerytów, czy tylko instytucji zarządzających? Zakopane 12 maja 2005 PLAN PREZENTACJI 1. Wpływ OFE na koniunkturę giełdową, 2. Przegląd

Bardziej szczegółowo

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec lp. Emitent Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln- luty Różnica kapitalizacji w porównaniu do

Bardziej szczegółowo

Otwarte fundusze emerytalne (OFE) w Polsce: perspektywy dla rynku w 2013 roku po mocnym roku 2012

Otwarte fundusze emerytalne (OFE) w Polsce: perspektywy dla rynku w 2013 roku po mocnym roku 2012 Otwarte fundusze emerytalne (OFE) w Polsce: perspektywy dla rynku w 2013 roku po mocnym roku 2012 Rok 2012 okazał się bardzo dobry dla polskich otwartych funduszy emerytalnych Polskie otwarte fundusze

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytal czerwiec 200

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytal czerwiec 200 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytal czerwiec 200 W ostatnim miesiącu powiększyło się grono podmiotów uczestniczących w ach ch funduszy inwestycyjnych. Wystarczająco długą historią mógł się poszczycić

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH

URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W OKRESIE 30 MARCA 2001 R. - 31 MARCA 2006 R. Departament Nadzoru Funduszy

Bardziej szczegółowo

Fundusze 2w1 za czy przeciw?

Fundusze 2w1 za czy przeciw? Open Finance, 12.02.2009 r. Fundusze 2w1 za czy przeciw? Fundusze mieszane zrównoważone i stabilnego wzrostu są najczęściej wybieranym typem funduszy inwestycyjnych w naszym kraju. Alternatywą dla nich

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201409/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201409/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2014 ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2014 DNI/A/K/201409/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Przykład analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego WSTĘP Teoria i praktyka wypracowały wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Efektywności polskiego systemu emerytalnego z perspektywy Giełdy. dr hab. prof. SGH Jan Koleśnik Doradca Prezesa Zarządu

Efektywności polskiego systemu emerytalnego z perspektywy Giełdy. dr hab. prof. SGH Jan Koleśnik Doradca Prezesa Zarządu Efektywności polskiego systemu emerytalnego z perspektywy Giełdy dr hab. prof. SGH Jan Koleśnik Doradca Prezesa Zarządu Znaczenie OFE dla GPW GPW jako pośrednikiem w przepływie kapitału pomiędzy stroną

Bardziej szczegółowo

Otwarte Fundusze Emerytalne w latach a przyrost PKB w Polsce

Otwarte Fundusze Emerytalne w latach a przyrost PKB w Polsce 23 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 22/2011 Agnieszka Bukietyńska Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Mariusz Czekała Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Otwarte Fundusze Emerytalne

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych grudzień 2005

Ranking funduszy ubezpieczeniowych grudzień 2005 Ranking funduszy ubezpieczeniowych 2005 Podsumowanie miesiąca Ostatnie 3 miesiące roku to, po raz kolejny, świetny czas dla osób inwestujących swoje środki na rynku akcji. Stąd dość często widziana ostatnio

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, LISTOPAD 2002 r. 1 Wstęp Dane prezentowane w poniższym opracowaniu zostały

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu

- o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-32-09 Druk nr 1830 Warszawa, 25 marca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Open Finance po raz kolejny prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym cykl regularnych publikacji, w których przedstawiamy naszą ocenę

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

Wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych czerwiec 2006

Wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych czerwiec 2006 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml www.analizy.pl 19-07-2006 Wyniki ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Dla osób oszczędzających w funduszach inwestycyjnych miniony miesiąc możemy uznać za udany. Po sierpniowej korekcie we wrześniu ceny większości akcji na WGPW ponownie

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w IPO ile można zarobić?

Inwestowanie w IPO ile można zarobić? Inwestowanie w IPO ile można zarobić? W poprzednich artykułach opisano w jaki sposób spółka przeprowadza ofertę publiczną oraz jakie może osiągnąć z tego korzyści. Teraz należy przyjąć punkt widzenia Inwestora

Bardziej szczegółowo

Porównanie opłacalności kredytu w PLN i kredytu denominowanego w EUR Przykładowa analiza

Porównanie opłacalności kredytu w PLN i kredytu denominowanego w EUR Przykładowa analiza Porównanie opłacalności kredytu w PLN i kredytu denominowanego w EUR Przykładowa analiza Opracowanie: kwiecień 2016r. www.strattek.pl strona 1 Spis 1. Parametry kredytu w PLN 2 2. Parametry kredytu denominowanego

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu i w całym 2014 roku.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu i w całym 2014 roku. Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu i w całym 2014 roku. W grudniu 2014 sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 685,7 mln zł. Jest to najlepszy miesięczny wynik od listopada

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko niektórzy. Większość w maju straciła. Uczestnicy funduszy zyski notowali niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego.

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE EMERYTALNE

INDYWIDUALNE EMERYTALNE INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE DLACZEGO WARTO MIEĆ IKE? Rok Źródło Wysokość emertury stopa zastąpienia 1997 Bezpieczeństwo dzięki różnorodności opracowanie Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W ROKU 2010 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 DNI/A/P/201012/001

SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W ROKU 2010 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 DNI/A/P/201012/001 SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W ROKU 2010 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 DNI/A/P/201012/001 PION NADZORU UBEZPIECZENIOWO-EMERYTALNEGO DEPARTAMENT NADZORU

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004 Miesiąc na rynku funduszy Największy wpływ na marcowe wyniki funduszy wywarła sytuacja na rynkach akcji. Najwyższe zyski wypracowali zarządzający inwestujący

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 2 3 4 KOMENTARZ DO RAPORTU DO KPW ZA I KWARTAŁ 2005 r. I. Raport kwartalny za I kwartał 2005 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku i Ustawy

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Luty 2009 Rynek akcyjny w lutym charakteryzował się ponownie dużą zmiennością. Po wyprzedaży w 1-ej połowie miesiąca

Bardziej szczegółowo

Z Łukaszem Kalinowskim, prezesem AIG PTE S.A., rozmawia Małgorzata Dygas

Z Łukaszem Kalinowskim, prezesem AIG PTE S.A., rozmawia Małgorzata Dygas Z Łukaszem Kalinowskim, prezesem AIG PTE S.A., rozmawia Małgorzata Dygas - Z rynków finansowych napływają informacje o trudnościach wielu grup ubezpieczeniowych, także AIG Inc., która działa nie tylko

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004 Miesiąc na rynku funduszy Nowy, 2004 rok rozpoczął się od wzrostów - w pierwszym miesiącu straty mogły przynieść inwestycje w jednostki zaledwie 9, spośród

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 18 czerwca 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2010) W owym u funduszy inwestycyjnych opartym o wskaźnik Information Ratio, opisujący relację u do ryzyka, zaszło dużo zmian. Wśród

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Wykład 11. Polski system ubezpieczeń społecznych reformy, warunki, kierunki zmian Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 4 maja 2016 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku Wynik finansowy otwartych funduszy

Bardziej szczegółowo

BANK MA TWARZ PREZESA? Badanie stopnia ekspozycji prezesów instytucji finansowych w mediach Warszawa, maj 2012

BANK MA TWARZ PREZESA? Badanie stopnia ekspozycji prezesów instytucji finansowych w mediach Warszawa, maj 2012 BANK MA TWARZ PREZESA? Badanie stopnia ekspozycji prezesów instytucji finansowych w mediach Warszawa, maj 2012 Prezes ma wpływ na wszystko: na internautów i na kurs akcji Wpływ aktywności prezesa na wizerunek

Bardziej szczegółowo

Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku.

Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku. Rok 200 był to pierwszy rok, w którym za zarządzanie aktywami funduszy odpowiadał własny zespół inwestycyjny PKO TFI. W poprzednich latach usługa zarządzania aktywami była wykonywana przez Credit Suisse

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

DANE STATYSTYKI PUBLICZNEJ I OBLICZENIA WSKAŹNIKÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH RYNEK PRACY ORAZ GOSPODARKĘ AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

DANE STATYSTYKI PUBLICZNEJ I OBLICZENIA WSKAŹNIKÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH RYNEK PRACY ORAZ GOSPODARKĘ AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ DANE STATYSTYKI PUBLICZNEJ I OBLICZENIA WSKAŹNIKÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH RYNEK PRACY ORAZ GOSPODARKĘ AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ OBSERWATORIUM GOSPODARKI I RYNKU PRACY AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Emerytura tylko z ZUS czy z ZUS i OFE

Emerytura tylko z ZUS czy z ZUS i OFE Emerytura tylko z ZUS czy z ZUS i OFE Grażyna Ancyparowicz Warszawa-Ursus, 13 luty 2014 r. Zobowiązania traktatowe do zabezpieczenia społecznego Konwencja 102 MOP z 28 czerwca 1952 r., ratyfikowana 24

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r.

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r. Informacja prasowa Warszawa, 15 września 2014 r. Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r. Sierpień był kolejnym miesiącem, w którym wartość sprzedaży obligacji Skarbu Państwa wzrosła. Wciąż

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku brokerskiego w Polsce w latach

Analiza rynku brokerskiego w Polsce w latach Analiza rynku brokerskiego w Polsce w latach 27-214 Celem poniższej analizy jest przedstawienie sytuacji na rynku ubezpieczeń w Polsce w okresie od 27 do 214 r. ze szczególnym uwzględnieniem brokerów i

Bardziej szczegółowo

Nowa obligacja oszczędnościowa

Nowa obligacja oszczędnościowa Nowa obligacja oszczędnościowa ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 50 00 fax :+48 22 694 50 08 www.mf.gov.pl Ocena wyników sprzedaży obligacji detalicznych w listopadzie i grudniu 2013

Bardziej szczegółowo

Rynek funduszy emerytalnych (maj 2005 r.)

Rynek funduszy emerytalnych (maj 2005 r.) 1. Wydarzenia na rynku Konsolidacja na rynku. Pekao, akcjonariusz Pekao Pioneer PTE prowadzi rozmowy z Allianz Towarzystwem Ubezpieczeń, współwłaścicielem PTE Allianz w sprawie konsolidacji funduszy emerytalnych.

Bardziej szczegółowo

Efektywność OFE na tle innych form oszczędzania

Efektywność OFE na tle innych form oszczędzania Efektywność OFE na tle innych form oszczędzania Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych 22 czerwca 2017 W niniejszym raporcie przedstawiamy ocenę efektywności

Bardziej szczegółowo