MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES WRZESIEŃ 1999 GRUDZIEŃ 5 WARSZAWA, MARZEC 6 r.

2 Analiza Rozliczenie składek emerytalnych wpłacanych do ZUS i OFE za okres wrzesień 1999 r. grudzień 5r. Celem analizy jest oszacowanie obecnej wartości składek emerytalnych wpłacanych do ZUS i OFE w okresie wrzesień 1999 r- grudzień 5 r. osób, które rozpoczęły pracę we wrześniu 1999 r. i zarabiają na poziomie średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz przystąpiły do OFE, bądź nie. W analizie wzięto pod uwagę wszystkie działające na rynku otwarte fundusze emerytalne (stan grudnia 4 r.), tj.: AIG OFE, OFE Allianz Polska, Commercial Union OFE BPH CU WBK, ING Nationale-Nederlanden Polska OFE, Bankowy OFE, OFE PZU Złota Jesień, Winterthur OFE 1, OFE DOM", OFE Ergo Hestia, Generali OFE, Pekao OFE, OFE Pocztylion, OFE Polsat, SAMPO OFE, OFE Skarbiec-Emerytura. Zaewidencjonowany kapitał w ZUS dla osoby, która nie przystąpiła do OFE oraz wskaźnik waloryzacji składek na koniec każdego roku w latach -5 zostały przedstawione na Rysunku 5 i w tabeli 3. Dane w okresie od września 1999 r. do grudnia 5 r. na koniec każdego a, takie jak: wysokość zewidencjonowanego kapitału z drugiego filaru emerytalnego, koszty związane z jego obsługą oraz wartości jednostki rozrachunkowej zostały przedstawione osobno dla każdego z OFE. (Rysunki 1-6) Zaewidencjonowany kapitał z I i II filaru emerytalnego oraz wartości jednostki rozrachunkowej na koniec każdego a w okresie od września 1999 r. do grudnia 5 r., zostały przedstawione osobno dla każdego z OFE. (Rysunki 7-41) Wnioski 1. Porównując kapitał zaewidencjonowany na kontach OFE, przy takiej samej wysokości składek, na koniec grudnia 5 r. wartość kapitału z II filaru emerytalnego (od najwyższego do najniższego) przedstawia się następująco: 1) ING Nationale-Nederlanden Polska OFE zł, ) OFE Polsat zł, 3) OFE DOM" zł, 4) Commercial Union OFE BPH CU WBK zł, 1 Od dnia r. nastąpiła zmiana nazwy Credit Suisse Life & Pensions OFE na Winterthur OFE. W analizie nie ujęto OFE Kredyt Banku, z uwagi na przejęcie jego zarządzania przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne POLSAT S.A. Likwidacja OFE Kredyt Banku rozpoczęta w dniu 1 października 4 została zakończona z dniem 1 grudnia 4 r.

3 5) OFE PZU Złota Jesień zł, 6) Generali OFE zł, 7) AIG OFE 16 7 zł, ) SAMPO OFE zł, 9) Winterthur OFE zł, 1) Bankowy OFE 16 1 zł, 11) Pekao OFE 16 9 zł, 1) OFE Allianz Polska zł, 13) OFE Skarbiec-Emerytura zł, 14) OFE Ergo Hestia zł, 15) OFE Pocztylion zł, (Tabele 1a - 1c i Rysunek 1). Powyższe różnice w wysokości zaewidencjonowanego kapitału wynikają z różnej wysokości opłaty od składki pobieranej przez fundusze oraz z różnej wysokości stopy zwrotu wypracowanej przez dany fundusz. (Tabele 1a - 1c) 3. Na koniec grudnia 5 r. najwyższą jednostkę rozrachunkową oferowało ING Nationale- Nederlanden Polska OFE (tj. 4,6 zł), zaś najniższą Pekao OFE (tj. 1, zł). Jednostkę rozrachunkową powyżej 4 zł wypracowano również OFE Polsat (tj. 4,44 zł). W czterech z OFE (tj. OFE DOM", SAMPO OFE, Generali OFE i Commercial Union OFE BPH CU WBK) jednostka rozrachunkowa była powyżej 3 zł (tj. 3,4-3,54 zł). W czterech z OFE (tj. OFE PZU Złota Jesień, OFE Ergo Hestia, Bankowy OFE oraz Winterthur OFE) wypracowano jednostkę rozrachunkową powyżej zł (tj.,44 -,5 zł). Pozostałe cztery z OFE (tj. AIG OFE, OFE Skarbiec-Emerytura, OFE Pocztylion i OFE Allianz Polska) osiągnęły jednostkę rozrachunkową powyżej 1 zł (tj. 1,11-1,714 zł). 4. Na koniec grudnia 5 r. prowizja od składki pobierana ustalana przez OFE według długości stażu członkostwa 3 (od najwyższej do najniższej) przedstawia się następująco: 1) 7% - Generali OFE, AIG OFE i OFE Polsat, Bankowy OFE, SAMPO OFE, OFE Ergo Hestia, OFE Pocztylion, OFE PZU Złota Jesień. ) 5,9% - OFE Skarbiec-Emerytura, 3) 5,% - ING Nationale-Nederlanden Polska OFE, 3 Po 15 października 3 r., tj. po wejściu w życie nowelizacji przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, w wyniku wprowadzenia przepisu ustalającego maksymalną wysokość opłatę od składki odprowadzanej do OFE, w praktyce wszystkie OFE odeszły od zasady, iż w miarę dłuższego stażu członkostwa prowizja od składki maleje. Maksymalna opłata od składki: od 1 kwietnia 4 r. do końca 1 r. 7%; w 11 r. 6,15%, w r. 5,5%; 13 r. 4,375%; po 14 r. 3,5%. 3

4 4) 5,5% - Winterthur OFE, 5) 5% - Pekao OFE, 6) 4,5% - OFE DOM", 7) 4% - Commercial Union OFE BPH CU WBK oraz OFE Allianz Polska i Pekao OFE. (Tabele 1a - 1c) Od 1 kwietnia 4 r. w przypadku siedmiu z OFE (tj. Generali OFE, AIG OFE, OFE Polsat, Bankowy OFE, SAMPO OFE, OFE Ergo Hestia, OFE Pocztylion, OFE PZU Złota Jesień) opłata od składki została obniżana do 7% Na koniec grudnia 1 r. w przypadku trzynastu z OFE (tj.: OFE Allianz Polska, SAMPO OFE, ING Nationale-Nederlanden Polska OFE, Pekao OFE, Commercial Union OFE BPH CU WBK, OFE Polsat, OFE PZU Złota Jesień, Generali OFE, Credit Suisse Life & Pensions OFE, OFE DOM", OFE Pocztylion, Bankowy OFE,OFE Ergo Hestia ) kapitał z II filaru emerytalnego na kontach OFE był wyższy o ok.,1% - 5,7% od wartości skumulowanych składek z tego samego okresu. Zaś na kontach AIG OFE i OFE Skarbiec-Emerytura kapitał z II filaru emerytalnego stanowił odpowiednio 99,3% i 99,7% wartości skumulowanych składek z tego samego okresu. Jednakże, już w styczniu r. na kontach wszystkich OFE kapitał II filara był wyższy od wartości skumulowanych składek i różnica ta wzrosła średnio do ok. 3,6 % - 1,%. Na koniec grudnia 5 r. różnica ta zwiększyła się i (od największej do najmniejszej) przedstawia się następująco: 1) 44, % dla ING Nationale-Nederlanden Polska OFE, ) 4,3 % dla OFE Polsat, 3) 4, % dla OFE Dom, 4) 39, % dla Commercial Union OFE BPH CU WBK, 5) 39, % dla OFE PZU Złota Jesień, 6) 3,5% dla Generali OFE, 7) 37,9 % dla AIG OFE, ) 37, % dla SAMPO OFE, 9) 36,7% dla Winterthur OFE, 1) 36,4 % dla Bankowy OFE, 11) 35,6 % dla Pekao OFE, 1) 35,3 % dla OFE Skarbiec-Emerytura, 13) 35,1 % dla OFE Allianz Polska, 14) 33,5 % dla OFE Pocztylion 15) 33,1 % dla OFE Ergo Hestia. (Tabela i Rysunek ) 4

5 6. Począwszy od stycznia r. wartość zaewidencjonowanego kapitału na koncie każdego z OFE jest wyższa od wartości skumulowanych składek odprowadzanych na drugi filar emerytalny z tego samego okresu. Oznacza to, iż od tego czasu zgromadzony kapitał w OFE pomimo kosztów poniesionych z tytułu utrzymania OFE zaczął przynosić także dochody dla członków OFE. Jednakże, dopiero na koniec czerwca 3 r. pierwsze realne zyski osiągnęli tylko członkowie ING Nationale-Nederlanden Polska OFE (tj. wartość kapitału była wyższa o 1,% od inflacji z tego okresu). Na koniec grudnia 4 r. zgromadzony kapitał na kontach 13 z OFE wypracował realne zyski (tj. wartość kapitału była wyższa o,6-7,5% od inflacji z tego okresu). Zaś OFE Ergo Hestia i OFE Pocztylion nie były w stanie zapewnić sowim członkom wartości realnej skumulowanych składek odprowadzanych na drugi filar emerytalny (tj. wartość kapitału była niższa odpowiednio o,% i 1,3% od inflacji z tego okresu). Na koniec lutego 5 r. wszystkie OFE wypracowały realne zyski. Jednakże, już koniec marca 5 r. jeden OFE ponownie nie były w stanie zapewnić sowim członkom wartości realnej skumulowanych składek odprowadzanych na drugi filar emerytalny (tj. OFE Pocztylion - wartość kapitału była niższa odpowiednio o,3% od inflacji z tego okresu). Od kwietnia do końca maja 5 r. już kapitał zaewidencjonowany w trzy z OFE nie wypracował realnych zysków (tj. OFE Pocztylion, OFE Skarbiec-Emerytura, OFE Ergo Hestia,- wartość kapitału była niższa od inflacji z tego okresu odpowiednio w kwietniu i w maju o 3% i 1,7%;,1% i,7%; 1,9%i,%). Począwszy od czerwca 5 r. kapitał ze wszystkich z OFE wypracował ponownie realne zyski i na koniec grudnia 5 r. wartość kapitału była wyższa o,6% 19,4 % od inflacji z tego okresu. (Tabela ) 7. Na koniec r. (tj. po ok. 3 latach opłacania składek) przy tej samej wysokości odprowadzanych składek na II filar emerytalny, w przypadku ośmiu z OFE (tj.: ING Nationale-Nederlanden Polska OFE, SAMPO OFE, OFE Allianz Polska, OFE PZU Złota Jesień, Commercial Union OFE BPH CU WBK, Bankowy OFE, Generali OFE, OFE Polsat) zaewidencjonowany kapitał był wyższy od kapitału w ZUS. W przypadku osoby, która przystąpiła do jednego z pozostałych siedmiu OFE (tj.: OFE DOM", OFE Ergo Hestia, Credit Suisse Life & Pensions OFE, AIG OFE, Pekao OFE, OFE Skarbiec- Emerytura, OFE Pocztylion) kapitał emerytalny był niższy niż osoby, która nie przystąpiła do OFE. Począwszy od lipca 3 r. na kontach wszystkich z wybranych OFE kapitał emerytalny z II filaru jest wyższy niż byłby on na koncie ZUS i różnica ta na korzyść OFE zwiększa się w miarę wydłużania okresu składkowego. (Rysunki 6-11 i tabela 3 ). 5

6 . Jeżeli porównamy kwoty uzyskane w przypadku składek do OFE, ZUS lub lokaty takiej samej kwoty na rachunku oszczędnościowym, to na koniec 3 r. najwyższy kapitał uzyskano na koncie najlepszego OFE (9 434 zł), zaś najniższy z rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego ( 1 zł). Na koniec 3 r. kapitał z OFE średnio wynosił 9 zł, i był on wyższy o ok. 39 zł od średniego kapitału uzyskanego z lokat bankowych ( 6 zł), oraz o ok. 69 zł od kapitału zgromadzonego w ZUS (31 zł). W miarę wydłużania okresu składkowego różnice te rosły na korzyść OFE i na koniec grudnia 4 r. kapitał z OFE średnio wynosił zł, i był on wyższy o ok zł od średniego kapitału uzyskanego z lokat bankowych (1 759 zł), oraz o ok zł od kapitału zgromadzonego w ZUS (1 39 zł). (Tabela 4 i Rysunek 3) 9. Na koniec grudnia 1999 r. tylko kapitał zgromadzony z oszczędności odpowiadających wysokości składek emerytalnych na II filar w przypadku lokat bankowych był wyższy średnio o 1,3% od wartości skumulowanych składek z tego samego okresu. W tym samym czasie kapitał ze składek II filaru emerytalnego na kontach ZUS był równy wartości skumulowanych składek, zaś kapitał w OFE był średnio niższy o ok.,1 % od wartości skumulowanych składek z tego samego okresu. Po około roku oszczędzania zgromadzony kapitał na lokatach bankowych był wyższy średnio o 6 % od wartości skumulowanych składek, kapitał na kontach ZUS był większy o ok. 4 % od wartości skumulowanych składek, zaś kapitał w OFE był niższy średnio o ok. 5 % od wartości skumulowanych składek. Po około dwóch latach oszczędzania zgromadzony kapitał na lokatach bankowych był wyższy średnio o 1 % od wartości skumulowanych składek, kapitał na kontach ZUS był większy o ok.7,4 % od wartości skumulowanych składek, zaś kapitał w OFE był niższy średnio o ok. 7 % od wartości skumulowanych składek. Jednakże, już w październiku 1 r. kapitał w każdym z przypadków był wyższy od wartości skumulowanych składek z tego samego okresu (kapitał z OFE był średnio wyższy o,3%, kapitał z ZUS o 7,1% oraz kapitał z lokat o 1,3%). W miarę wydłużania okresu składkowego różnica między uzyskanym kapitałem a wartością skumulowanych składek wzrastała na korzyść OFE w porównaniu do ZUS czy też lokat bankowych. Na koniec grudnia r. różnica ta wynosiła 1,5% dla OFE, 9,% dla ZUS oraz 1,6% dla lokat bankowych. W grudnia 3 r. różnica między uzyskanym kapitałem a wartością skumulowanych składek zwiększyła średnio się do 17,1% dla OFE, podczas gdy zmniejszyła się średnio do 11,5% dla lokat bankowych oraz do 7,% dla ZUS. 6

7 Na koniec grudnia 5 r. w porównaniu z czerwcem 5 r. różnica między uzyskanym kapitałem a wartością skumulowanych składek zwiększyła się w przypadku OFE z 31,1% do 37,5%, zmniejszyła się dla ZUS z 1,5% do 9,6%, a zaś w przypadku lokat bankowych zmniejszyła się z 11,1 % do 1,%. Oznacza to, że lokaty w OFE w dłuższym okresie były najlepsze. (Tabela 5 i Rysunek 4) Analizę oparto na następujących założeniach: 1. Osoba rozpoczęła pracę we wrześniu 1999 r. W tym samym czasie przystąpił do OFE.. Osoba zarabia przeciętne wynagrodzenie od 1999 r. do grudnia 5 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 1999 r. 1697,1 zł, r. 193,74 zł, 1 r. 45,11 zł, r. 97,3 zł, 3 r. 1,47 zł, 4 r. 9,57 zł 5 r. 3,9 zł 3. Wskaźnik inflacji: 1999 r. 6,7 %, r. 7,1%, 1 r. 4,%, r. 1,4%. 3 r.,% 4 r. 3,5% 5 r.,1% 4. Co opłaca składki do ZUS i OFE. 1,% podstawy wynagrodzenia - składka do ZUS, 7,3% podstawy wynagrodzenia - składka do OFE. 5. Składki odprowadzane do ZUS są waloryzowane według przepisów ostatniej nowelizacji Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Według przepisów ustawy o waloryzację składek przeprowadza się corocznie od dnia 1 czerwca każdego roku, poczynając od waloryzacji za. Waloryzacji podlega zaewidencjonowany suma składek na dzień 31 stycznia danego roku. wskaźnik waloryzacji przyjęto według szacunków ZUS. r. 11,1 % 1 r. % r. 7 % 7

8 3 r. 1,4% 4 (szacunek ZUS -,5%) 4 r.,99 % 5 r. 3,66 % 6. Składki odprowadzane do OFE podlegają oprocentowaniu według stopy zwrotu OFE. Dla celów analizy zgromadzony kapitał na koniec każdego a oszacowano wykorzystując wartości jednostek rozrachunkowych według danego Otwartego Funduszu Emerytalnego. 7. Otwarte Fundusze emerytalne pobierają przy odprowadzaniu składek do OFE ustaloną przez siebie opłatę od składki (odsetek od wysokości składki) oraz na koniec a opłatę za zarządzanie w wysokości,5% od zgromadzonego kapitału.. Najniższy kapitał wśród OFE - jest to najniższy kapitał jaki został zgromadzony na kontach OFE w okresie wrzesień 1999 r. - grudzień 4 r. (tj. na koncie osoby, która przeszła w grudniu 4 r. z OFE kredyt banku do OFE Pocztylion). Najwyższy kapitał wśród OFE - jest to najwyższy kapitał jaki został zgromadzony na kontach OFE w okresie wrzesień 1999 r. - grudzień 3 r. (tj. na koncie ING Nationale- Nederlanden Polska OFE). 9. Równolegle kwotę w wysokość składki na II filar emerytalny wpłaca na: Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR), Lokaty terminowe: na 1, na 6 miesięcy, na 1 miesięcy. 1. Wszystkie lokaty są o zmiennym oprocentowaniu, a kapitalizacja odsetek jest miesięczna. Stopy procentowe przyjęto według średnich miesięcznych stóp oprocentowania depozytów dla osób fizycznych. 11. Od stycznia r. zyski z lokat bankowych są opodatkowane. (% od należnej kwoty z odsetek). 4 Wskaźnik waloryzacji składek nie może być niższy niż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do poprzedniego roku.

9 Tabela 1a. Rozliczenie składek emerytalnych wpłacanych do ZUS i OFE w okresie wrzesień 1999 r. - grudzień 5 r. dla osób, które zarabiają na poziomie średniego wynagrodzenia w gospodarce i rozpoczęły pracę we wrześniu 1999r. wyszczególnienie cze gru cze 1 gru 1 cze gru cze 3 gru 3 cze 4 gru 4 cze 5 gru 5 Otwarte Fundusze Emerytalne - II filar AIG OFE wartości na koniec a zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,65 11,43 1,11 1,63 11,6 1,3 13,6 14,55 15,35 15,57 17, 1,71,6 1,71 prowizja od składki w %,5%,5%,5%,5%,5%,5%,5%,5%,5%,5% 7,% 7,% 7,% 7,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 1,59 1,77 1,39 1, 14,7 14,65 15,5 16,14 17,4 1,1 16,6 17,1 19,,31 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 1,59 4,71 116,1 191,79 75,33 361,61 453,64 54,77 651,34 75,3 65,5 969,6 1,1 11,46 OFE Allianz Polska wartości na koniec a zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1, 1, 1, 1,49 1,6 13,3 14,3 15,9 16,9 16,33 17,7 1,9 19,97 1,11 prowizja od składki w % 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,% 6,% 6,% 6,% 5,% 5,% 5,% 5,% 4,% 4,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł,11,3 9,66 1, 1,43 11,4 11,6 1,5 1, 1,6 13,74 14,57 14,1 14,93 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł,11 3,1 9,77 149,5 1,7 75,7 345, 41,4 4,55 56,97 643, 7,4 1,46 97, Bankowy OFE wartości na koniec a zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,9 11,9 1,94 1,1 11,5 13,31 14,57 15,6 16,44 16,64 1,7,1 1,1,5 prowizja od składki w % 9,9% 9,9% 9,9%,9%,9%,9%,9%,7%,7%,4% 7,% 7,% 7,% 7,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 1,3 1,51 14,33 13,33 14,61 15,6 16,3 16,55 17,4 1, 17,7 17,94 19,, skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 1,3 49,64 134,65 16,7 33, 39,6 4,73 56,7 69, 799,55 97,6 11,5 115,1 144,1 Commercial Union OFE BPH CU WBK wartości na koniec a zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,41 11,55 1,3 13,4 1, 14,31 15,1 16, 16,7 16,93 1,4 19,95 1,3 3,4 prowizja od składki w % 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 4,% 4,% 4,% 4,% 4,% 4,% 4,% 4,% 4,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 1,44 1,63 14,46 14,9 16,3,5,77 9,37 1,3 1,9 11,94 1,9 14,11 15, skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 1,44 5,14 135,99 4,1 31,49 35,9 437,44 49,1 551,6 616,4 66,41 76, 4, 931,55 Winterthur OFE wartości na koniec a zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,69 11,3 1,63 1,99 1,74 14, 14,71 15,4 16,14 16,9 1,3 19,66,5,44 prowizja od składki w % 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11,1 11,39 13,1 13,51 14,9 15,47 16,34 11,16 1,1 1,3 13,94 14,91 16,15 17, skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11,1 45,1 1,76,64 91, 3,1 479,7 556,16 67,41 7,9 74,94 71,57 966,3 166,74

10 Tabela 1b. Rozliczenie składek emerytalnych wpłacanych do ZUS i OFE w okresie wrzesień 1999 r. -grudzień 5 r. dla osób, które zarabiają na poziomie średniego wynagrodzenia w gospodarce i rozpoczęły pracę we wrześniu 1999r. wyszczególnienie cze gru cze 1 gru 1 cze gru cze 3 gru 3 cze 4 gru 4 cze 5 gru 5 OFE DOM wartości na koniec a zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,65 11,99 13,6 14,16 13,35 14,36 15,14 15, 16,66 17, 19,3,5 1,77 3,54 prowizja od składki w %,9%,9%,9%,9%,9% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11, 11, 1,97 13,43 14,74,74 9,47 1,4 11,3 11,75 1,6 13,1 14,9 16, skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11, 44,7 11,49,7,33 35,1 47,71 466,9 53,51 599,35 674,4 754,9 4,3 936,31 OFE Ergo Hestia wartości na koniec a zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 11, 1,5 13,7 13,57 1,99 14,3 14,79 15,4 16,67 16,76 1,33 19,9 1,7,59 prowizja od składki w %,9%,9%,9%,9%,9%,5%,5%,5%,5% 7,9% 7,% 7,% 7,% 7,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11, 11,7 1,96 13,3 14,71 14,67 15,5 16,14 17,41 17,7 16,77 17,71 19,3, skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11, 44,69 11,43,5 7,94 375,57 467,7 56,6 665,45 76,3 7,4 975,47 17,15 14,99 Generali OFE wartości na koniec a zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,45 11,34 1,4 13,19 1,65 13,94 14,76 15,7 16,5 16,9 1,64, 1,49 3,7 prowizja od składki w % 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 7,% 7,% 7,% 7,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11, 11,39 13,1 13,54 14,9 15,4 16,37 16,97 1,9 1,97 16,95 17,91 19,5,34 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11, 45,1 1,75,67 91,1 3,37 479,5 579,59 67,36 799,6 99,6 114,49 117,46 146,75 ING Nationale Nederlanden Polska OFE wartości na koniec a zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,54 11,5 1,49 13,3 1, 14,31 15,39 16,7 17,67 17,7 19,44 1,16,73 4,6 prowizja od składki w %,7%,7%,7%,7%,7% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 1,3 11, 1,6 13,13 14,44 1,74 11,56 1,5 13,36 14,4 15,1 16, 17,46 1,5 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 1,3 43,7 11,1 196,,4 353,31 41,53 493,1 571,5 653,97 743,14 36,69 93,66 147,55 Pekao OFE wartości na koniec a zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,9 11, 1,15 1,41 1,14 13,56 13,9 14,5 15,3 15,5 17, 1,71 19,69 1, prowizja od składki w % 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 6,% 6,% 5,5% 5,5% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 9,7 9,91 11,44 11,5 13,1 11,3 11,76 11,54 1,5 1,45 13,59 14,54 15,71 16,7 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 9,7 39,4 16,9 176,7 54,3 34,5 393,73 463,4 536, 611,54 691,33 775, 67,71 965,4 9

11 Tabela 1c. Rozliczenie składek emerytalnych wpłacanych do ZUS i OFE w okresie wrzesień 1999 r. -grudzień 5 r. dla osób, które zarabiają na poziomie średniego wynagrodzenia w gospodarce i rozpoczęły pracę we wrześniu 1999r. wyszczególnienie cze gru cze 1 gru 1 cze gru cze 3 gru 3 cze 4 gru 4 cze 5 gru 5 OFE Pocztylion wartości na koniec a zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,36 11,4 1,4 13,15 1,5 13,36 13,91 14,6 15,35 15,6 17,9 1,51 19,53 1,1 prowizja od składki w %,9%,9%,9%,9%,9% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,% 7,% 7,% 7,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11, 11,7 1,96 13,4 14,73 13,1 13,97 14,55 15,7 16,39 16,74 17,66 1,95,4 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11, 44,69 11,4,59,3 369,67 45,66 53, 63,74 77,6 9,9 93,4 143,5 1161,13 OFE Polsat wartości na koniec a zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,49 11,4 13,16 13,51 13,1 14,53 15,36 16,1 17,34 1,4, 1,4,6 4,44 prowizja od składki w %,5%,5%,5%,5%,5%,5%,5%,5%,5%,5% 7,% 7,% 7,% 7,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 1,59 1,77 1,44 1,5 14,17 14,76 15,64 16, 17,56 1,34 17,16 1,3 19,4,45 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 1,59 4,71 116, 19,13 76, 363,7 455,64 551,19 654,47 76,95 71, 977,37 19,71 11,19 OFE PZU Złota Jesień wartości na koniec a zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,5 11,3 1,13 1,54 1,15 13,75 14,59 15,73 16,6 16,94 1,55,9 1,3,5 prowizja od składki w % 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11,1 11,39 13,9 13,5 14,7 1,5 13,35 14, 15,1 15,7 17,6 1, 19,35,37 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11,1 45,1 1,69,5 9,79 37,6 449,1 531,41 6,55 714, 15,1 9,16 133, ,54 SAMPO OFE wartości na koniec a zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,91 11,5 1,47 13,6 1,6 14,37 15,46 16,54 17,3 17,71 19,4,69 1,9 3,5 prowizja od składki w %,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% 7,% 7,% 7,% 7,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 9,97 1,16 11,7 1,14 13,41 14,3 14,94 15,57 16, 17,4 17, 17,91 19,4,6 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 9,97 4,4 19,5 11,4 6,56 34,99 431,15 5,5 61,79 75,1 3,75 935,54 14, ,64 OFE Skarbiec-Emerytura wartości na koniec a zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,61 11,6 1,77 13,31 1,6 13,3 14,1 14,5 15,45 15, 17,1 1,75 19,6 1,44 prowizja od składki w % 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 9,4 1,3 11,59 1, 13,4 1,7 11,56 1,14 13,1 13,9 14,95 15,91 17,9 1,4 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 9,4 39,73 1,7 179,17 57,79 36,6 395,13 466,36 543,63 65,36 713,6 6, 96,4 113,7 ZUS - I filar wartości na koniec a zaewidencjonowany kapitał w zł oszacowany wskaźnik waloryzacji składek z I filaru: 11,1% - r., % -1 r., 7% - r., 1,4% - 3 r.,,99% -4r, 3,66% -5 r. 1

12 Rys. 1. Zaewidencjonowany kapitał z drugiego filaru emerytalnego oraz koszty na r. dla osób, które zarabiają przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej oraz przystąpiły do OFE we wrześniu 1999 r., według otwartego funduszu emerytalnego kapitał, koszty w zł AIG OFE OFE Allianz Polska Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK Winterthur OFE nazwa otwartego funduszu emerytalnego OFE DOM" OFE Ergo Hestia Generali OFE ING Nationale-Nederlanden Polska OFE Pekao OFE OFE Pocztylion OFE Polsat skumulowany kapitał z II filaru SAMPO OFE OFE Skarbiec-Emerytura skumulowane koszty 11

13 Tabela. Zaewidencjonowany kapitał w II filarze emerytalnym w relacji do kwoty skumulowanych składek w okresie od września 1999 r. do grudnia 5r. odprowadzanych na II filar przez osobę zarabiającą średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej, która rozpoczęła pracę we wrzesniu 1999 r. i przystąpiła do OFE. wyszczególnienie cze gru cze 1 gru 1 cze gru cze 3 gru 3 cze 4 gru 4 cze 5 gru 5 wskażnik inflacji wrzesień 1999=1% 1,9% 1,6% 111,7% 115,4% 115,% 116,9% 116,7% 117,% 11,% 1,9% 13,9% 14,6% 14,6% skumulowane składki odprowadzane do ofe* 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Kapitał w otwartych funduszach emerytalnych w % AIG OFE 91,3% 97,4% 96,7% 9,9% 9,% 99,3% 1,9% 17,9% 111,3% 115,% 11,5% 15,6% 131,1% 137,9% OFE Allianz Polska 94,7% 99,1% 1,3% 11,9% 96,5% 15,7% 19,% 114,4% 117,3% 1,4% 13,4% 17,% 131,1% 135,1% Bankowy OFE 9,4% 97,3% 97,7% 95,3% 6,5% 1,% 16,7% 111,5% 114,% 117,% 13,% 1,4% 131,1% 136,4% Commercial Union OFE BPH CU WBK 9,3% 9,6% 96,6% 99,3% 94,9% 15,1% 1,7% 11,3% 114,7% 11,% 1,6% 17,6% 13,9% 139,% Winterthur OFE 9,7% 95,5% 99,% 99,1% 95,1% 1,9% 15,% 17,9% 11,9% 114,% 11,5% 16,3% 13,5% 136,7% OFE DOM" 9,5% 1,% 99,% 14,4% 95,4% 1,4% 15,9% 1,9% 11,6% 117,% 1,5% 19,3% 133,1% 14,% OFE Ergo Hestia 91,1% 9,% 9,% 99,% 93,5% 1,1% 13,% 1,1% 111,% 113,5% 116,4% 13,6% 17,5% 133,1% Generali OFE,5% 97,% 9,9% 1,% 95,% 13,4% 16,1% 11,1% 113,4% 116,9% 1,4% 17,7% 131,6% 13,5% ING Nationale-Nederlanden Polska OFE 9,6% 9,% 97,% 11,9% 95,4% 15,4% 11,1% 116,5% 119,6% 1,3% 14,% 131,4% 137,1% 144,% Pekao OFE 9,5% 99,1% 9,7% 99,1% 95,3% 15,% 15,% 17,9% 111,% 114,3% 1,% 17,3% 13,5% 135,6% OFE Pocztylion 9,% 97,% 99,3% 11,6% 94,4% 1,3% 1,% 15,9% 1,% 11,3% 115,7% 1,5% 16,1% 133,5% OFE Polsat 9,1% 97,5% 13,6% 1,% 96,9% 15,% 17,7% 11,1% 115,5% 11,3% 15,% 13,% 131,5% 14,3% OFE PZU Złota Jesień" 9,4% 96,7% 97,% 9,6% 93,7% 14,9% 17,9% 113,4% 116,5% 119,% 1,9% 19,5% 133,4% 139,% SAMPO OFE 91,% 9,5% 96,% 99,9% 96,1% 15,7% 11,3% 114,6% 116,9% 119,9% 1,% 17,% 131,5% 137,% OFE Skarbiec-Emerytura 91,% 96,9% 11,5% 1,4% 94,7% 99,7% 13,7% 17,3% 19,6% 114,% 116,% 14,5% 17,% 135,3% * wartość sumy składek odprowadzanych na drugi filar emerytalny bez oprocentowania (przed pobraniem opłat przez OFE: tj.opłaty od składki oraz opłaty za zarządzanie kapitałem). 1

14 14% 1% 1% % 6% 4% % % 137,9% Rys.. Kapitał zaewidencjonowany w II filarze emerytalnym w relacji do kwoty skumulowanych składek odprowadzanych na II filar na koniec 5 r. dla osób, które rozpoczęły pracę we wrześniu 1999 r. i zarabiają na poziomie średniego wynagrodzenia ( kwota składek = 1 %). 144,% 14,3% 14,% 139,% 136,4% 139,% 13,5% 135,1% 135,6% 136,7% 133,1% 133,5% 137,% 135,3% AIG OFE OFE Allianz Polska Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK Winterthur OFE OFE DOM" OFE Ergo Hestia Generali OFE ING Nationale-Nederlanden Polska OFE Pekao OFE OFE Pocztylion OFE Polsat OFE PZU Złota Jesień" SAMPO OFE OFE Skarbiec-Emerytura nazwa otwartego funduszu emerytalnego 13 % kwoty skumulowanych składek na koniec grudnia 4 r.

15 Tabela 3. Zaewidencjonowany kapitał emerytalny z I i II filaru na koniec roku dla osób, które rozpoczęły pracę we wrześniu 1999 r. i zarabiają na poziomie średniego wynagrodzenia w gospodarce w latach -5 według ZUS i OFE. rok Wyszczególnienie 3 4 Kapitał emerytalny w zł I filar II filar I i II filar I filar II filar I i II filar I filar II filar I i II filar I filar II filar I i II filar I filar II filar I i II filar I filar II filar I i II filar ZUS* AIG OFE OFE Allianz Polska Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK Winterthur OFE OFE DOM" OFE Ergo Hestia Generali OFE ING Nationale-Nederlanden Polska OFE Pekao OFE OFE Pocztylion OFE Polsat OFE PZU Złota Jesień" SAMPO OFE OFE Skarbiec-Emerytura * osoba nie przystapiła do OFE. Kapitał emerytalny w zł 1 Kapitał emerytalny w zł Kapitał emerytalny w zł Kapitał emerytalny w zł 5 Kapitał emerytalny w zł 14

16 Tabela 4. Zgromadzony kapitał z miesięcznie odprowadzanych składek w wysokości składek z II filaru emerytalnego w okresie od września 1999 r. do grudnia 5 r., dla osoby zarabiającej średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej, w zależności od sposobu zainwestowania. wyszczególnienie cze gru cze 1 gru 1 cze gru cze 3 gru 3 cze 4 gru 4 cze 5 gru 5 w zł skumulowane składki na II filar* kapiatał z OFE: w zł średni kapitał z OFE najniższy kapitał wśród OFE** najwyższy kapitał wśród OFE*** kapitał z ZUS lokaty bankowe: w zł średni kapitał z lokat ROR na na 6 miesięcy na 1 miesięcy *wartość sumy składek odprowadzanych na drugi filar emerytalny bez oprocentowania (przed pobraniem opłat przez OFE: tj.opłaty od składki oraz opłaty za zarządzanie kapitałem). **najniższy kapitał wśród OFE - jest to najniższy kapitał jaki został zgromadzony na kontach OFE w na koniec czerwca 5 r. (tj. do listopada 4 r. na koncie OFE Kredyt Banku, potem na koncie OFE Pocztylion). ***najwyższy kapitał wśród OFE - jest to najwyższy kapitał z OFE jaki został zgromadzony na kontach OFE na koniec czerwca 5 r. (tj. na koncie ING Nationale-Nederlanden Polska OFE). 15

17 Rys. 3. Zgromadzony kapitał ze składek miesięcznych w wysokości składek z II filaru emerytalnego w latach przez osobę która rozpoczęła pracę r i otrzymuje średnie wynagrodzenie w gospodarce, w zależnosci od sposobu zainwestowania zgromadzony kapitał, skumulowane składki w zł rok średni kapitał z ofe kapitał z Zus średni kapitał z lokat bankowych skumulowane składki 16

18 Tabela 5. Zgromadzony kapitał z miesięcznie odprowadzanych składek w wysokości składek z II filaru emerytalnego w relacji do kwoty skumulowanych składek odprowadzanych na II filar dla osoby zarabiającej średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej, która pracuje od września 1999 r. wyszczególnienie cze gru cze 1 gru 1 cze gru cze 3 gru 3 cze 4 gru 4 cze 5 gru 5 skumulowane składki odprowadzane do ofe* 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% kapiatał z OFE średni kapitał z OFE 97,9% 99,% 1,4% 94,3% 13,% 16,4% 11,5% 113,6% 117,1% 1,7% 17,3% 131,1% 137,5% najniższy kapitał wśród OFE** 96,6% 97,6% 11,9% 95,6% 99,9% 11,1% 15,3% 17,4% 11,9% 115,% 1,4% 14,% 131,7% najwyższy kapitał wśród OFE*** 9,% 97,% 11,9% 95,4% 15,4% 11,1% 116,5% 119,6% 1,3% 14,% 131,4% 137,1% 144,% kapitał z ZUS 1,% 15,3% 13,3% 1,5% 16,6% 111,6% 19,% 19,7% 1,5% 1,5% 17,6% 11,5% 19,6% lokaty bankowe średni kapitał z lokat bankowych 11,3% 14,3% 17,7% 11,9% 11,% 11,% 11,6% 11,1% 111,5% 111,% 111,% 111,1% 11,% ROR 1,9% 1,7% 14,7% 16,4% 17,% 16,6% 16,% 15,6% 15,% 14,6% 14,3% 13,7% 13,3% na 1 11,3% 14,7% 1,5% 11,% 114,4% 114,5% 114,3% 113,% 113,% 11,% 11,% 11,7% 11,4% na 6 miesięcy 11,4% 14,9% 1,% 11,4% 114,6% 114,% 114,5% 114,% 113,5% 113,1% 113,% 113,% 11,9% na 1 miesięcy 11,4% 15,% 19,1% 11,% 115,% 115,4% 115,3% 114,9% 114,5% 114,3% 114,5% 114,7% 114,6% * wartość sumy składek odprowadzanych na drugi filar emerytalny bez oprocentowania (przed pobraniem opłat przez OFE: tj.opłaty od składki oraz opłaty za zarządzanie kapitałem). ** najniższy kapitał wśród OFE - jest to najniższy kapitał jaki został zgromadzony na kontach OFE w na koniec grudnia 4 r. (tj. do listopada 4 r. na koncie OFE Kredyt Banku, potem na koncie OFE Pocztylion). ***najwyższy kapitał wśród OFE - jest to najwyższy kapitał z OFE jaki został zgromadzony na kontach OFE na koniec grudnia 4 r. (tj. na koncie ING Nationale-Nederlanden Polska OFE). 17

19 % kwoty skumulowanych składek na koniec grudnia 4 r. 16% 14% 1% 1% % 6% 4% % % Rys. 4. Zgromadzony kapitał ze składek na II filar emerytalny w relacji do kwoty skumulowanych składek na koniec 5r. dla osoby, która rozpoczęła pracę r. i zarabia średnie wynagrodzenie, według sposobu zainwestowania. ( kwota składek = 1 %). 137,5% 19,6% 11,% średni kapitał z OFE kapitał z ZUS średni kapitał z lokat bankowych 1

20 Rys. 5. Zaewidencjonowany kapitał z I i II filaru emerytalnego dla osób, które rozpoczęły pracę 1września 1999 r. i zarabiają przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej oraz nie przystąpiły do OFE oraz wskaźnik waloryzacji w latach % 11,1% Kapitał z I i II filaru w zł ,% ,% 37 1,4% 7967,99% ,66% 1% % 6% 4% % wskaźnik waloryzacji składek Rok % kapitał z I i II filaru -ZUS wskaźnik waloryzacji składek 19

21 Rys. 6. Zaewidencjonowany kapitał na koncie emerytalnym na koniec r. dla ubezpieczonego, który zarabia w wysokości średniego wynagrodzenia, oraz odprowadza co składki na I i II filar według OFE i ZUS ZUS* AIG OFE OFE Allianz Polska Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK Credit Suisse Life & Pensions OFE OFE Ergo Hestia Generali OFE ING Nationale-Nederlanden Polska OFE Pekao OFE OFE Pocztylion OFE Polsat SAMPO OFE OFE Skarbiec-Emerytura kapitał z II filaru kapitał w zł kapitał z I filaru - ZUS =

22 Rys. 7. Zaewidencjonowany kapitał na koncie emerytalnym na koniec 1 r. dla ubezpieczonego, który zarabia w wysokości średniego wynagrodzenia, oraz odprowadza co składki na I i II filar według OFE i ZUS ZUS* AIG OFE OFE Allianz Polska Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK Credit Suisse Life & Pensions OFE OFE Ergo Hestia Generali OFE ING Nationale-Nederlanden Polska OFE Pekao OFE OFE Pocztylion OFE Polsat SAMPO OFE OFE Skarbiec-Emerytura kapitał z II filaru kapitał w zł kapitał z I filaru - ZUS = 1

23 17 6 Rys.. Zaewidencjonowany kapitał na koncie emerytalnym na koniec r. dla ubezpieczonego, który zarabia w wysokości średniego wynagrodzenia, oraz odprowadza co składki na I i II filar według OFE i ZUS ZUS* AIG OFE OFE Allianz Polska Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK Credit Suisse Life & Pensions OFE OFE Ergo Hestia Generali OFE ING Nationale-Nederlanden Polska OFE Pekao OFE OFE Pocztylion OFE Polsat SAMPO OFE OFE Skarbiec-Emerytura kapitał z II filaru kapitał w zł kapitał z I filaru - ZUS =

24 3 6 Rys. 9. Zaewidencjonowany kapitał na koncie emerytalnym na koniec 3 r. dla ubezpieczonego, który zarabia w wysokości średniego wynagrodzenia, oraz odprowadza co składki na I i II filar według OFE i ZUS ZUS* AIG OFE OFE Allianz Polska Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK Credit Suisse Life & Pensions OFE OFE Ergo Hestia Generali OFE ING Nationale-Nederlanden Polska OFE Pekao OFE OFE Pocztylion OFE Polsat SAMPO OFE OFE Skarbiec-Emerytura kapitał z II filaru kapitał w zł kapitał z I filaru - ZUS = 3

25 Rys. 1. Zaewidencjonowany kapitał na koncie emerytalnym na koniec 4 r. dla ubezpieczonego, który zarabia w wysokości średniego wynagrodzenia, oraz odprowadza co składki na I i II filar według OFE i ZUS ZUS* AIG OFE OFE Allianz Polska Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK Winterthur OFE OFE DOM" OFE Ergo Hestia Generali OFE ING Nationale-Nederlanden Polska OFE Pekao OFE OFE Pocztylion OFE Polsat SAMPO OFE OFE Skarbiec-Emerytura kapitał z II filaru kapitał w zł kapitał z I filaru - ZUS = 4

26 Rys. 11. Zaewidencjonowany kapitał na koncie emerytalnym na 5 r. dla ubezpieczonego, który zarabia w wysokości średniego wynagrodzenia, oraz odprowadza co składki na I i II filar według OFE i ZUS ZUS* AIG OFE OFE Allianz Polska Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK Winterthur OFE OFE DOM" OFE Ergo Hestia Generali OFE ING Nationale-Nederlanden Polska OFE Pekao OFE OFE Pocztylion OFE Polsat SAMPO OFE OFE Skarbiec-Emerytura kapitał z II filaru kapitał w zł kapitał z I filaru - ZUS = 5

27 Zaewidencjonowany kapitał z drugiego filaru emerytalnego, koszty związane z jego obsługą oraz wartości jednostki rozrachunkowej na koniec każdego a w okresie od września 1999 r. do czerwca 5 r., zostały przedstawione osobno dla każdego z OFE. (Rysunki 1-6) Rys. 1 - AIG OFE Rys. 13- OFE Allianz Polska Rys Bankowy OFE Rys Commercial Union OFE BPH CU WBK Rys Winterthur OFE Rys OFE "DOM" Rys. 1 - OFE Ergo Hestia Rys Generali OFE Rys. - ING Nationale-Nederlanden Polska OFE Rys. 1 - Pekao OFE Rys. - OFE Pocztylion Rys. 3- OFE Polsat Rys. 4 - OFE PZU "Złota Jesień" Rys. 5 - SAMPO OFE Rys. 6 - OFE Skarbiec-Emerytura 6

28 ,7 11,4 Rys. 1. Zaewidencjonowany kapitał z drugiego filaru emerytalnego oraz koszty na koniec 5 r. dla osób, które zarabiają przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i przystąpiły do OFE we wrześniu 1999 r.,1 1,7 17, 14,6 15,4 16,3 1,6 1,1 13,6 1, 11,6 1,71 mar cze wrz gru mar 1 cze 1 wrz 1 gru 1 mar cze wrz gru mar 3 cze 3 wrz 3 gru 3 mar 4 cze 4 wrz 4 gru 4 mar 5 cze 5 wrz 5 gru kapitał, koszty w zł skumulowany kapitał skumulowane koszty wartość jednostki rozrachunkowej AIG OFE 7

29 Rys. 13. Zaewidencjonowany kapitał z drugiego filaru emerytalnego oraz koszty na koniec 5 r. dla osób, które zarabiają przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i przystąpiły do OFE we wrześniu 1999 r. 1,1 1 19,, kapitał, koszty w zł ,3 1,9 1, 1,5 1,1 13,4 14,3 15,3 16,1 17, 17, mar cze wrz gru mar 1 cze 1 wrz 1 gru 1 mar cze wrz gru mar 3 cze 3 wrz 3 gru 3 mar 4 cze 4 wrz 4 gru 4 mar 5 cze 5 wrz 5 gru 5 4 skumulowany kapitał skumulowane koszty wartość jednostki rozrachunkowej OFE Allianz Polska

30 Rys. 14. Zaewidencjonowany kapitał z drugiego filaru emerytalnego oraz koszty na koniec 5 r. dla osób, które zarabiają przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i przystąpiły do OFE we wrześniu 1999 r., ,1 16 1,,1 1 kapitał, koszty w zł ,9 11,9 1,9 1, 11,6 13,3 14,6 15,6 16,4 17, mar cze wrz gru mar 1 cze 1 wrz 1 gru 1 mar cze wrz gru mar 3 cze 3 wrz 3 gru 3 mar 4 cze 4 wrz 4 gru 4 mar 5 cze 5 wrz 5 gru skumulowany kapitał skumulowane koszty wartość jednostki rozrachunkowej Bankowy OFE 9

31 Rys. 15. Zaewidencjonowany kapitał z drugiego filaru emerytalnego oraz koszty na koniec 5 r. dla osób, które zarabiają przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i przystąpiły do OFE we wrześniu 1999 r. 3, ,6 1,4, 1,3 1 kapitał, koszty w zł ,4 11,6 1,4 13, 1, 14,3 15, 16, 16, mar cze wrz gru mar 1 cze 1 wrz 1 gru 1 mar cze wrz gru mar 3 cze 3 wrz 3 gru 3 mar 4 cze 4 wrz 4 gru 4 mar 5 cze 5 wrz 5 gru skumulowany kapitał skumulowane koszty wartość jednostki rozrachunkowej Commercial Union OFE BPH CU WBK 3

32 Rys. 16. Zaewidencjonowany kapitał z drugiego filaru emerytalnego oraz koszty na koniec 5 r. dla osób, które zarabiają przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i przystąpiły do OFE we wrześniu 1999 r.,4 4 1,9 kapitał, koszty w zł ,3 1,7 1,6 13, 1,7 14, 14,7 15,4 16,1 16,9 1, 19, mar cze wrz gru mar 1 cze 1 wrz 1 gru 1 mar cze wrz gru mar 3 cze 3 wrz 3 gru 3 mar 4 cze 4 wrz 4 gru 4 mar 5 cze 5 wrz 5 gru skumulowany kapitał skumulowane koszty wartość jednostki rozrachunkowej Winterthur OFE 31

33 , 1,7 Rys. 17. Zaewidencjonowany kapitał z drugiego filaru emerytalnego oraz koszty na koniec 5 r. dla osób, które zarabiają przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i przystąpiły do OFE we wrześniu 1999 r. 1,,6 19, 17,7 16,7 15, 15,1 14, 13,1 13,4 14,4 3,5 mar cze wrz gru mar 1 cze 1 wrz 1 gru 1 mar cze wrz gru mar 3 cze 3 wrz 3 gru 3 mar 4 cze 4 wrz 4 gru 4 mar 5 cze 5 wrz 5 gru kapitał, koszty w zł skumulowany kapitał skumulowane koszty wartość jednostki rozrachunkowej OFE DOM 3

34 Rys. 1. Zaewidencjonowany kapitał z drugiego filaru emerytalnego oraz koszty na koniec 5 r. dla osób, które zarabiają przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i przystąpiły do OFE we wrześniu 1999 r., ,1 kapitał, koszty w zł ,1 1,1 13,1 13,6 13, 14, 14, 15, 16,7 17,4 1,3 19, mar cze wrz gru mar 1 cze 1 wrz 1 gru 1 mar cze wrz gru mar 3 cze 3 wrz 3 gru 3 mar 4 cze 4 wrz 4 gru 4 mar 5 cze 5 wrz 5 gru skumulowany kapitał skumulowane koszty wartość jednostki rozrachunkowej OFE Ergo Hestia 33

35 Rys. 19. Zaewidencjonowany kapitał z drugiego filaru emerytalnego oraz koszty na koniec 5 r. dla osób, które zarabiają przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i przystąpiły do OFE we wrześniu 1999 r. 3, ,5 kapitał, koszty w zł ,5 11,3 1,4 13, 1,7 13,9 14, 15,7 16,6 17,6 1,6, mar cze wrz gru mar 1 cze 1 wrz 1 gru 1 mar cze wrz gru mar 3 cze 3 wrz 3 gru 3 mar 4 cze 4 wrz 4 gru 4 mar 5 cze 5 wrz 5 gru skumulowany kapitał skumulowane koszty wartość jednostki rozrachunkowej Generali OFE 34

36 Rys.. Zaewidencjonowany kapitał z drugiego filaru emerytalnego oraz koszty na koniec 5 r. dla osób, które zarabiają przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i przystąpiły do OFE we wrześniu 1999 r. 4, ,6 19,4 1,,7 4 kapitał, koszty w zł ,5 11,5 1,5 13,3 1, 14,3 15,4 16,7 17, mar cze wrz gru mar 1 cze 1 wrz 1 gru 1 mar cze wrz gru mar 3 cze 3 wrz 3 gru 3 mar 4 cze 4 wrz 4 gru 4 mar 5 cze 5 wrz 5 gru skumulowany kapitał skumulowane koszty wartość jednostki rozrachunkowej ING Nationale-Nederlanden Polska OFE 35

37 ,3 Rys. 1. Zaewidencjonowany kapitał z drugiego filaru emerytalnego oraz koszty na koniec 5 r. dla osób, które zarabiają przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i przystąpiły do OFE we wrześniu 1999 r. 1,7 19,7 15, 16, 17, 14, 14,5 1,4 1, 1,1 13,6 11,3 1, mar cze wrz gru mar 1 cze 1 wrz 1 gru 1 mar cze wrz gru mar 3 cze 3 wrz 3 gru 3 mar 4 cze 4 wrz 4 gru 4 mar 5 cze 5 wrz 5 gru kapitał, koszty w zł skumulowany kapitał skumulowane koszty wartość jednostki rozrachunkowej Pekao OFE 36

38 Rys.. Zaewidencjonowany kapitał z drugiego filaru emerytalnego oraz koszty na koniec 5 r. dla osób, które zarabiają przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i przystąpiły do OFE we wrześniu 1999 r. 1, 1 1,5 19, , 17,1 1 kapitał, koszty w zł ,4 11, 1,5 13, 1,5 13,4 13,9 14,7 15, mar cze wrz gru mar 1 cze 1 wrz 1 gru 1 mar cze wrz gru mar 3 cze 3 wrz 3 gru 3 mar 4 cze 4 wrz 4 gru 4 mar 5 cze 5 wrz 5 gru 5 4 skumulowany kapitał skumulowane koszty wartość jednostki rozrachunkowej OFE Pocztylion 37

39 Rys. 3. Zaewidencjonowany kapitał z drugiego filaru emerytalnego oraz koszty na koniec 5 r. dla osób, które zarabiają przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i przystąpiły do OFE we wrześniu 1999 r ,, 1,4,3 4,4 6 4 kapitał, koszty w zł ,5 11,4 13, 13,5 13, 14,5 15,4 16,1 17, mar cze wrz gru mar 1 cze 1 wrz 1 gru 1 mar cze wrz gru mar 3 cze 3 wrz 3 gru 3 mar 4 cze 4 wrz 4 gru 4 mar 5 cze 5 wrz 5 gru skumulowany kapitał skumulowane koszty wartość jednostki rozrachunkowej OFE Polsat 3

40 Rys. 4. Zaewidencjonowany kapitał z drugiego filaru emerytalnego oraz koszty na koniec 5 r. dla osób, które zarabiają przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i przystąpiły do OFE we wrześniu 1999 r., ,6 1,6,1 1,3 1 kapitał, koszty w zł ,6 11,4 1,1 1,5 1, 13, 14,6 15,7 16, mar cze wrz gru mar 1 cze 1 wrz 1 gru 1 mar cze wrz gru mar 3 cze 3 wrz 3 gru 3 mar 4 cze 4 wrz 4 gru 4 mar 5 cze 5 wrz 5 gru skumulowany kapitał skumulowane koszty wartość jednostki rozrachunkowej OFE PZU Złota Jesień 39

41 Rys. 5. Zaewidencjonowany kapitał z drugiego filaru emerytalnego oraz koszty na koniec 5 r. dla osób, które zarabiają przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i przystąpiły do OFE we wrześniu 1999 r. 3, ,9 16 1,4 19,,7 1 kapitał, koszty w zł ,9 11,9 1,5 13,1 1,9 14,4 15,5 16,5 17, mar cze wrz gru mar 1 cze 1 wrz 1 gru 1 mar cze wrz gru mar 3 cze 3 wrz 3 gru 3 mar 4 cze 4 wrz 4 gru 4 mar 5 cze 5 wrz 5 gru skumulowany kapitał skumulowane koszty wartość jednostki rozrachunkowej SAMPO OFE 4

42 Rys. 6. Zaewidencjonowany kapitał z drugiego filaru emerytalnego oraz koszty na koniec 5 r. dla osób, które zarabiają przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i przystąpiły do OFE we wrześniu 1999 r. 1,4 1 1, 19, ,9 15,5 16,4 17, 17 kapitał, koszty w zł ,6 11,3 1, 13,3 1,6 13,3 14, mar cze wrz gru mar 1 cze 1 wrz 1 gru 1 mar cze wrz gru mar 3 cze 3 wrz 3 gru 3 mar 4 cze 4 wrz 4 gru 4 mar 5 cze 5 wrz 5 gru 5-3 skumulowany kapitał skumulowane koszty wartość jednostki rozrachunkowej OFE Skarbiec-Emerytura 41

43 Zaewidencjonowany kapitał z I i II filaru emerytalnego oraz wartość jednostki rozrachunkowej na koniec każdego a w okresie od września 1999 r. do czerwca 5 r. dla każdego z OFE. (Rysunki 7-41) Rys. 7 - AIG OFE Rys. - OFE Allianz Polska Rys. 9 - Bankowy OFE Rys. 3 - Commercial Union OFE BPH CU WBK Rys Winterthur OFE Rys. 3 - OFE "DOM" Rys OFE Ergo Hestia Rys Generali OFE Rys ING Nationale-Nederlanden Polska OFE Rys Pekao OFE Rys OFE Pocztylion Rys. 3 - OFE Polsat Rys OFE PZU "Złota Jesień" Rys. 4 - SAMPO OFE Rys OFE Skarbiec-Emerytura 4

44 Rys. 7. Zaewidencjonowany kapitał z pierwszego i drugiego filaru emerytalnego na koniec 5 r. dla osób, które zarabiają przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej oraz przystąpiły do OFE we wrześniu 1999r kapitał w zł ,4 1,7 1,1 1,6 11,6 1, 13,6 14,6 15,4 16,3 17, 1,7,1 1, mar cze wrz gru mar 1 cze 1 wrz 1 gru 1 mar cze wrz gru mar 3 cze 3 wrz 3 gru 3 mar 4 cze 4 wrz 4 gru 4 mar 5 cze 5 wrz 5 gru 5 4 kapitał z I filaru kapitał z II filaru wartość jednostki rozrachunkowej AIG OFE 43

45 Rys.. Zaewidencjonowany kapitał z pierwszego i drugiego filaru emerytalnego na koniec 5 r. dla osób, które zarabiają przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej oraz przystąpiły do OFE we wrześniu 1999r kapitał w zł ,3 1,9 1, 1,5 1,1 13,4 14,3 15,3 16,1 17, 17,9 19,, 1, mar cze wrz gru mar 1 cze 1 wrz 1 gru 1 mar cze wrz gru mar 3 cze 3 wrz 3 gru 3 mar 4 cze 4 wrz 4 gru 4 mar 5 cze 5 wrz 5 gru 5 4 kapitał z I filaru kapitał z II filaru wartość jednostki rozrachunkowej OFE Allianz Polska 44

46 Rys. 9. Zaewidencjonowany kapitał z pierwszego i drugiego filaru emerytalnego na koniec 5 r. dla osób, które zarabiają przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej oraz przystąpiły do OFE we wrześniu 1999r. 45,6 4 4,1 1,1 kapitał w zł ,9 1,9 1,9 1, 11,6 13,3 14,6 15,6 16,4 17,3 1, mar cze wrz gru mar 1 cze 1 wrz 1 gru 1 mar cze wrz gru mar 3 cze 3 wrz 3 gru 3 mar 4 cze 4 wrz 4 gru 4 mar 5 cze 5 wrz 5 gru 5 4 kapitał z I filaru kapitał z II filaru wartość jednostki rozrachunkowej Bankowy OFE 45

47 Rys. 3. Zaewidencjonowany kapitał z pierwszego i drugiego filaru emerytalnego na koniec 5 r. dla osób, które zarabiają przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej oraz przystąpiły do OFE we wrześniu 1999r. 45 3, 4 kapitał w zł ,4 11,6 1,4 13, 1, 14,3 15, 16, 16,7 17,6 1,4, 1, mar cze wrz gru mar 1 cze 1 wrz 1 gru 1 mar cze wrz gru mar 3 cze 3 wrz 3 gru 3 mar 4 cze 4 wrz 4 gru 4 mar 5 cze 5 wrz 5 gru 5 4 kapitał z I filaru kapitał z II filaru wartość jednostki rozrachunkowej Commercial Union OFE BPH CU WBK 46

48 Rys. 31. Zaewidencjonowany kapitał z pierwszego i drugiego filaru emerytalnego na koniec 5 r. dla osób, które zarabiają przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej oraz przystąpiły do OFE we wrześniu 1999r ,7,9,4 4 kapitał w zł ,7 11,3 1,6 13, 1,7 14, 14,7 15,4 16,1 16,9 1, mar cze wrz gru mar 1 cze 1 wrz 1 gru 1 mar cze wrz gru mar 3 cze 3 wrz 3 gru 3 mar 4 cze 4 wrz 4 gru 4 mar 5 cze 5 wrz 5 gru 5 4 kapitał z I filaru kapitał z II filaru wartość jednostki rozrachunkowej Winterthur OFE 47

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 CZERWIEC WARSZAWA, LISTOPAD r. Analiza

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 GRUDZIEŃ 27 WARSZAWA, MARZEC 28

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 GRUDZIEŃ 6 WARSZAWA, KWIECIEŃ 7

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZENIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES: LIPIEC 1999 MAJ 28 WARSZAWA, LISTOPAD 28 SPIS

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Wstęp Wnioski ZałoŜenia Załączniki tabele i wykresy... 15

Spis treści 1 Wstęp Wnioski ZałoŜenia Załączniki tabele i wykresy... 15 INFORMACJA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCA ROZLICZENIA SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 r. KWIECIEŃ 21 r. WARSZAWA, CZERWIEC 21 Spis treści 1 Wstęp... 3

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 7 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2017 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2017 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 7 października 07 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 26 października 2016 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 26 października 2016 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2017 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2015 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 7 kwietnia 05 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 1 stycznia 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 1 stycznia 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia stycznia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu: W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 0 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Ranking OFE 2013: fundusze lepsze od ZUS-u. Który zarobił najwięcej?

Ranking OFE 2013: fundusze lepsze od ZUS-u. Który zarobił najwięcej? : fundusze lepsze od ZUS-u. Który zarobił najwięcej? Nawet najgorszy OFE zarobił w ostatnich latach dla swoich klientów więcej niż ZUS. Mimo niedawnej zapaści na rynkach finansowych i roku 2008 oraz 2011,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 października 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 października 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 5 października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 kwietnia 2014 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 8 kwietnia 04 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE Struktura funduszy emerytalnych pod względem liczby członków oraz wielkości aktywów

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE Struktura funduszy emerytalnych pod względem liczby członków oraz wielkości aktywów OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE Struktura funduszy emerytalnych pod względem liczby członków oraz wielkości aktywów Tomasz Gruszczyk Informatyka i Ekonometria I rok, nr indeksu: 156012 Sopot, styczeń

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 kwietnia 2013 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 5 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2014 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2014 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia października 04 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Obliczenia własne na podstawie danych KNUiFE

Obliczenia własne na podstawie danych KNUiFE Klienci Otwartych Funduszy Emerytalnych. Na koniec marca 2006 r., ZUS potwierdził 11,927 mln umów. W ING Nationale-Nederlanden Polska OFE otwartych było 2.309.182 rachunków; na 63.235 (2,7%) nie wpłynęła

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 października 2013 r. 1. Informacja o wysokości stopy zwrotu

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 października 2013 r. 1. Informacja o wysokości stopy zwrotu Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 8 października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Rynek otwartych funduszy emerytalnych 2008

Rynek otwartych funduszy emerytalnych 2008 Rynek otwartych funduszy emerytalnych 2008 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 2009 r. Spis treści Najważniejsze informacje...3 Efektywność działalności inwestycyjnej OFE...4 Ustawowe stopy zwrotu...5

Bardziej szczegółowo

Skąd pochodzić będzie Twoja emerytura?

Skąd pochodzić będzie Twoja emerytura? Skąd pochodzić będzie Twoja emerytura? Od 1 stycznia 1999 roku wprowadzono w Polsce nowy system emerytalny, który opiera się na trzech filarach. Trzy filary to trzy źródła, z których w przyszłości będziemy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002 Pierwszy funduszy emerytalnych. W styczniu 1999 roku pierwsze Powszechne Towarzystwa Emerytalne uzyskały od UNFE licencje na utworzenie funduszy

Bardziej szczegółowo

Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.)

Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.) Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.) Wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału dla całej branży PTE wynosi 16,3% rocznie. Wewnętrzna stopa zwrotu z

Bardziej szczegółowo

Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku.

Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku. Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku. System emerytalny składa się z trzech filarów. Na podstawie podanych niżej kryteriów klasyfikacji nowy system emerytalny

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne listopad 2002

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne listopad 2002 www.analizy.pl 4-12-22 PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne listopad 22 Wartość aktywów netto w OFE przekroczyła 3 mld PLN Wartość środków zgromadzonych w polskich funduszach emerytalnych wzrosła w końcu

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy emerytalnych maj 2002

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy emerytalnych maj 2002 www.analizy.pl 7-6-22 PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy emerytalnych maj 22 W maju wartość aktywów funduszy emerytalnych przekroczyła 6 mld USD. Według naszych szacunków w maju, po wzroście o 3,8% wartość

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA

ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA ZUS 2015-01-12 ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA 1 Jednym z podstawowych założeń reformy było zwiększenie bezpieczeństwa systemu emerytalnego poprzez zapewnienie wypłaty świadczeń emerytalnych z różnych

Bardziej szczegółowo

Analiza konsekwencji zmiany funduszu przez członków Amplico OFE

Analiza konsekwencji zmiany funduszu przez członków Amplico OFE Analiza konsekwencji zmiany funduszu przez członków Spis treści Metodologia...2 Sesja transferowa sierpień 2005...3 Sesja transferowa listopad 2005...4 Sesja transferowa luty 2006...5 Sesja transferowa

Bardziej szczegółowo

2015-12-16. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych do tych panujących przed 1.01.1999 r. Emerytura. Do kiedy stare emerytury?

2015-12-16. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych do tych panujących przed 1.01.1999 r. Emerytura. Do kiedy stare emerytury? Emerytura Zasady wyliczania wysokości emerytury to suma pieniędzy, którą będzie comiesięcznie otrzymywał ubezpieczony z ZUS w momencie, gdy nabędzie status emeryta. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych

Bardziej szczegółowo

Rynek OFE w liczbach marzec 2013 r.

Rynek OFE w liczbach marzec 2013 r. Rynek OFE w liczbach marzec 2013 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH 1. Analizy Online komentarz do miesięcznych wyników inwestycyjnych 2. Liczba członków OFE 3. Aktywa netto OFE

Bardziej szczegółowo

Rynek OFE w liczbach sierpień 2013 r.

Rynek OFE w liczbach sierpień 2013 r. Rynek OFE w liczbach sierpień 2013 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH 1. Analizy Online komentarz do miesięcznych wyników inwestycyjnych 2. Liczba członków OFE 3. Aktywa netto

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201309/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201309/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa DNI/A/K/09/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE...

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W POLSCE W LATACH 2000-2005

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W POLSCE W LATACH 2000-2005 Jadwiga Wawer-Bernat Katedra Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WYNIKI DZIAŁALNOŚCI OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W POLSCE W LATACH 2000-2005 Wstęp Funkcjonowanie gospodarki opartej na wiedzy związane

Bardziej szczegółowo

newss.pl Expander: Ostatnia okazja, aby nie dać się wylosować do OFE

newss.pl Expander: Ostatnia okazja, aby nie dać się wylosować do OFE Strona 1 z 3Jeszcze tylko dwa dni pozostały osobom, które w ostatnim czasie rozpoczęły pracę, na wybór Otwartego Funduszu Emerytalnego. Osoby, które nie podejmą decyzji zostaną przydzielone do funduszu

Bardziej szczegółowo

Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r.

Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r. Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH 1. Analizy Online komentarz do miesięcznych wyników inwestycyjnych 2. Liczba członków OFE 3. Aktywa netto OFE

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 10 września 2015 r. DUS-0700.245.2015.AS dot. K7INT34097 Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu RP Szanowna Pani Marszałek, W odpowiedzi na przekazaną

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002 W lipcu, grono funduszy działających w oparciu o niezmienioną politykę inwestycyjną przez ostatnie trzy lata powiększyło się o kolejne 3 podmioty.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3898 Warszawa, 1 lutego 2011 r.

Druk nr 3898 Warszawa, 1 lutego 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 3898 Warszawa, 1 lutego 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2011 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PODSEKRETARZ STANU Marek Bucior DUS MJ/10

Warszawa, dnia 11 stycznia 2011 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PODSEKRETARZ STANU Marek Bucior DUS MJ/10 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PODSEKRETARZ STANU Marek Bucior DUS-0210-8-MJ/10 Warszawa, dnia 11 stycznia 2011 r. Pani Irena Wójcicka Podsekretarz Stanu Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Emerytury: } Część I: Finansowanie. } Część II: Świadczenia

Emerytury: } Część I: Finansowanie. } Część II: Świadczenia Część II świadczenia Emerytury: } Część I: Finansowanie } Część II: Świadczenia Filarowa konstrukcja ubezpieczeń społecznych model klasyczny : I filar - z budżetu państwa II filar ze składki pracodawców

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

danego otwartego funduszu, natomiast członkostwo w OFE wynika z samego faktu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, 3) obowiązkowy

danego otwartego funduszu, natomiast członkostwo w OFE wynika z samego faktu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, 3) obowiązkowy UZASADNIENIE WSTĘP Zgodnie z art. 67 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie

Bardziej szczegółowo

Rynek funduszy emerytalnych (maj 2005 r.)

Rynek funduszy emerytalnych (maj 2005 r.) 1. Wydarzenia na rynku Konsolidacja na rynku. Pekao, akcjonariusz Pekao Pioneer PTE prowadzi rozmowy z Allianz Towarzystwem Ubezpieczeń, współwłaścicielem PTE Allianz w sprawie konsolidacji funduszy emerytalnych.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY. uzyskane przez Zarząd. NSZZ PRC w temacie. emerytur - emerytur. pomostowych.

MATERIAŁY. uzyskane przez Zarząd. NSZZ PRC w temacie. emerytur - emerytur. pomostowych. Poznań, dnia 20-05-2013 r. MATERIAŁY uzyskane przez Zarząd NSZZ PRC w temacie emerytur - emerytur pomostowych. Pytania w sprawie emerytur pomostowych i wcześniejszych: 1. Pytanie czy takie warunki uprawniają

Bardziej szczegółowo

Rynek funduszy emerytalnych (styczeń 2004r.)

Rynek funduszy emerytalnych (styczeń 2004r.) Rynek funduszy emerytalnych (styczeń 2004r.) 1. Wydarzenia na rynku. Pięć lat na rynku. 27 października 1998 r. ING z siedzibą w Amsterdamie oraz ING Bank Śląski S.A. otrzymali jako jedni z pierwszych

Bardziej szczegółowo

STATUT AIG OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT AIG OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT AIG OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Tekst jednolity (obowiązuje od dn. 1 kwietnia 2004 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. AIG Otwarty Fundusz Emerytalny zwany dalej Funduszem prowadzi działalność

Bardziej szczegółowo

Rynek funduszy emerytalnych (grudzień 2003r.)

Rynek funduszy emerytalnych (grudzień 2003r.) Rynek funduszy emerytalnych (grudzień 2003r.) 1. Wydarzenia na rynku. Liderzy umacniają pozycje. Najlepszymi funduszami emerytalnymi są obecnie: ING Nationale-Nederlanden oraz Polsat. Zaraz za nimi plasują

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu

- o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-32-09 Druk nr 1830 Warszawa, 25 marca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

6 lat działania OFE, sukces reformy systemu emerytalnego i przyszłych emerytów, czy tylko instytucji zarządzających?

6 lat działania OFE, sukces reformy systemu emerytalnego i przyszłych emerytów, czy tylko instytucji zarządzających? 6 lat działania OFE, sukces reformy systemu emerytalnego i przyszłych emerytów, czy tylko instytucji zarządzających? Zakopane 12 maja 2005 PLAN PREZENTACJI 1. Wpływ OFE na koniunkturę giełdową, 2. Przegląd

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201206/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201206/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 DNI/A/K/201206/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

Emerytura. Wyliczanie emerytury. Do kiedy stare emerytury? 2014-04-03. Zasady wyliczania wysokości emerytury

Emerytura. Wyliczanie emerytury. Do kiedy stare emerytury? 2014-04-03. Zasady wyliczania wysokości emerytury Emerytura Zasady wyliczania wysokości emerytury to suma pieniędzy, którą będzie comiesięcznie otrzymywał ubezpieczony z ZUS w momencie, gdy nabędzie status emeryta. Reforma ubezpieczeń społecznych podzieliła

Bardziej szczegółowo

Efektywność oszczędzania w otwartych funduszach emerytalnych (OFE)

Efektywność oszczędzania w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) ISSN 1899-1114 nr 5 (5) 16 czerwca 2008 Efektywność oszczędzania w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) Jolanta Adamiec Abstract The preformed in 1998/99 reform of the retirement system caused a creation

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201409/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201409/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2014 ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2014 DNI/A/K/201409/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

ZYSK EKONOMICZNY JAKO PODSTAWA WYBORU EKONOMICZNEGO

ZYSK EKONOMICZNY JAKO PODSTAWA WYBORU EKONOMICZNEGO Tomasz Bernat Uniwersytet Szczeciński ZYSK EKONOMICZNY JAKO PODSTAWA WYBORU EKONOMICZNEGO WPROWADZENIE Wybór ekonomiczny towarzyszy ludziom od zarania dziejów. Choć być może tak go nie nazywano, jego istota

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja i adekwatność świadczeń w krajowych systemach ubezpieczeń społecznych

Waloryzacja i adekwatność świadczeń w krajowych systemach ubezpieczeń społecznych Warszawa, kwiecień 2017 r. Waloryzacja i adekwatność świadczeń w krajowych systemach ubezpieczeń społecznych Mirosław Ćwiak Plan wykładu WALORYZACJA WSTĘP MECHANIZM WALORYZACJI TERMIN WALORYZACJI METODA

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201312/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201312/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2014 DNI/A/K/12/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI NABYCIA PRAWA DO WCZEŚNIEJSZEJ EMERYTURY DLA URODZONYCH PO 31 XII 1948 A PRZED 1 I 1969

WARUNKI NABYCIA PRAWA DO WCZEŚNIEJSZEJ EMERYTURY DLA URODZONYCH PO 31 XII 1948 A PRZED 1 I 1969 WARUNKI NABYCIA PRAWA DO WCZEŚNIEJSZEJ EMERYTURY DLA URODZONYCH PO 31 XII 1948 A PRZED 1 I 1969 Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 39, poz. 353

Bardziej szczegółowo

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. dr I. A. Wieleba Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. mogą nabyć prawo do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym,

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA JAWORZNO

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA JAWORZNO SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA JAWORZNO Informacja dla rachunków lokat terminowych i rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych wycofanych z bieżącej oferty SKOK "Jaworzno". (Produkty obsługiwane

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2011 ROKU DNI/A/K/201112/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2011 ROKU DNI/A/K/201112/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2011 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 DNI/A/K/201112/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2016 roku. Warszawa 2016 Opracowała: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EMERYTURY Z FUS

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EMERYTURY Z FUS EMERYTURY Z FUS CO TO JEST EMERYTURA? Art. 67 ust. 1. Konstytucji RP. Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2008 r.

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2008 r. Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2008 r. Od 1 marca 2008 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych w ramach ich waloryzacji. Waloryzacji

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

PYTANIA I ODPOWIEDZI BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. PYTANIA I ODPOWIEDZI P R AC OWNICZY PROGR AM E MERYTAL N Y BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Warszawa, maj 2017 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA - PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY Strona 1 z 7 Spis treści

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201403/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201403/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2014 DNI/A/K/201403/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH NA LATA 2015 2019 WARSZAWA, MAJ 2013 SPIS TREŚCI Spis treści...2

Bardziej szczegółowo

Temat 1 : Funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce

Temat 1 : Funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce Temat 1 : Funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce Czas: 1x 45 minut Cele edukacyjne: Zapoznanie z organizacją systemu emerytalnego w Polsce Pokazanie uczniom, czym się kierować przy wyborze Otwartego

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH NA LATA 2018 2022 WARSZAWA, MARZEC 2017 SPIS TREŚCI Spis treści...2

Bardziej szczegółowo

Poz. 1717. Szczawno-Zdrój, 19 lutego 2014 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Poz. 1717. Szczawno-Zdrój, 19 lutego 2014 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych Poz. 1717 Szczawno-Zdrój, 19 lutego

Bardziej szczegółowo

A. OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH: 0,015% potwierdzone książeczką oszczędnościową Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe otwierane od 2.

A. OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH: 0,015% potwierdzone książeczką oszczędnościową Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe otwierane od 2. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PARCZEWIE DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH obowiązuje od dnia 1 lipca 2015r. (odsetki naliczane są w stosunku rocznym) A. OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE

INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE PYTANIA I ODPOWIEDZI INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Czerwiec 2017 Strona 1 z 6 Spis treści INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Jakie są korzyści z oszczędzania na IKE?...

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006

Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006 Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006 Sytuacja na rynku Z perspektywy czasu, sytuacja z jaką mieliśmy do czynienia na krajowym rynku kapitałowym prezentowała się bardzo dobrze. Mający na to wpływ

Bardziej szczegółowo

Omówienie regulacji wynikających z ustawy obniżającej wiek emerytalny

Omówienie regulacji wynikających z ustawy obniżającej wiek emerytalny Gdańsk, 2 października 2017 r. Omówienie regulacji wynikających z ustawy obniżającej wiek emerytalny Agnieszka Kurczewska-Stanisławowicz Naczelnik Wydziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki!

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki! Twoja emerytura Wyższa emerytura Niższe podatki! Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to wyjątkowy program oszczędnościowy w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi,

Bardziej szczegółowo

Symbole emerytury wcześniejszej

Symbole emerytury wcześniejszej Podstawa prawna: ustawa o emeryturach i rentach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity z 2009r., Dz. U. Nr 153, poz. 1227, ze zm.) Ustawa z 11.5.2012r. o zmianie ustawy o emeryturach

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Reforma emerytalna. Co zrobimy? ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Reforma emerytalna Co zrobimy? Grudzień, 2013 Kilka podstawowych pojęć.. ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych to państwowa instytucja ubezpieczeniowa. Gromadzi składki na ubezpieczenia społeczne obywateli

Bardziej szczegółowo

21 marca 2013 r. Główne zalety rozwiązania:

21 marca 2013 r. Główne zalety rozwiązania: 21 marca 2013 r. Stanowisko Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych w kwestii wypłat świadczeń z kapitałowego systemu emerytalnego Rozwiązanie wypłat z korzyścią dla gospodarki i klientów Główne zalety

Bardziej szczegółowo

Informacja dla lokat terminowych założonych do dnia Obowiązująca od LOKATY TERMINOWE ZWYKŁE

Informacja dla lokat terminowych założonych do dnia Obowiązująca od LOKATY TERMINOWE ZWYKŁE SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA JAWORZNO Informacja dla lokat terminowych założonych do dnia 13.04.2014 Obowiązująca od 01.05.2014 LOKATY TERMINOWE ZWYKŁE Lokaty terminowe obowiązuje dla lokat

Bardziej szczegółowo

Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Przeniesienie środków z OFE do ZUS

Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Przeniesienie środków z OFE do ZUS Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Przeniesienie środków z OFE do ZUS Z dniem 1 lutego 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 870)

do ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 870) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 870) USTAWA z dnia 13 października

Bardziej szczegółowo

Funkcje subkonta ZUS Uwarunkowania prawne

Funkcje subkonta ZUS Uwarunkowania prawne Funkcje subkonta ZUS Uwarunkowania prawne Dr Sebastian Jakubowski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Gospodarczej Konferencja Naukowa EDUKACJA FINANSOWA

Bardziej szczegółowo

JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ?

JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ? JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ? MATERIAŁ INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW OPRACOWANY PRZEZ IZBĘ GOSPODARCZĄ TOWARZYSTW EMERYTALNYCH, WWW.IGTE.PL POLSKA EMERYTURA 2015 1960 1970

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2015 ROKU DNI/A/K/201503/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2015 ROKU DNI/A/K/201503/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2015 ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 DNI/A/K/201503/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

6SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA JAWORZNO

6SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA JAWORZNO 6SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA JAWORZNO Informacja dla rachunków lokat terminowych i rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych wycofanych z bieżącej oferty SKOK "Jaworzno". (Produkty obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku

Sytuacja finansowa powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku Sytuacja finansowa powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 20 0 r. SPIS TREŚCI 1. Kapitał podstawowy i akcjonariusze... 3 2. Sytuacja majątkowo-kapitałowa...

Bardziej szczegółowo

REFORMA SYSTEMU EMERYTALNEGO Z ROKU 2013

REFORMA SYSTEMU EMERYTALNEGO Z ROKU 2013 REFORMA SYSTEMU EMERYTALNEGO Z ROKU 2013 Dnia 14 lutego 2014 weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna (9): Zabezpieczenie emerytalne II i III filar

Polityka społeczna (9): Zabezpieczenie emerytalne II i III filar Polityka społeczna (9): Zabezpieczenie emerytalne II i III filar Literatura I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcie i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, LexisNexis, Warszawa, 2007, s.266-275. 2 Składki

Bardziej szczegółowo

Ustalanie prawa do emerytury w każdym z państw członkowskich UE; w tym również w Anglii

Ustalanie prawa do emerytury w każdym z państw członkowskich UE; w tym również w Anglii Ustalanie prawa do emerytury w każdym z państw członkowskich UE; w tym również w Anglii Jeżeli osoby zainteresowane pracowały za granicą w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska

Dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska Dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska Składka może być ujęta jako: } składka łączną } składka podzielona. Od 1999 r. w Polsce składka jest podzielona i odprowadzana w ramach FUS na cztery fundusze ubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z CENNIKA LOKAT W KASIE CENTRUM Obowiązuje od 16 października 2017 r. (zastępuje wyciąg z 02 października 2017 r.)

WYCIĄG Z CENNIKA LOKAT W KASIE CENTRUM Obowiązuje od 16 października 2017 r. (zastępuje wyciąg z 02 października 2017 r.) OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW: Oprocentowanie rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych i rachunku bieżącego Oprocentowanie zmienne (w skali roku) Kapitalizacja odsetek - miesięczna IKS Zero / IKS Aktywny IKS

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 71, poz. 609, z 2010

Bardziej szczegółowo

Informacja obowiązująca od 01.07.2015

Informacja obowiązująca od 01.07.2015 SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA JAWORZNO Informacja dla rachunków lokat terminowych i rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych wycofanych z bieżącej oferty SKOK "Jaworzno". (Produkty obsługiwane

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 czerwca 2009 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty Fundusz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 71, poz. 609. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA JAWORZNO

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA JAWORZNO SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA JAWORZNO Informacja dla rachunków lokat terminowych i rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych wycofanych z bieżącej oferty SKOK "Jaworzno". (Produkty obsługiwane

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE I. II. III.

UZASADNIENIE I. II. III. UZASADNIENIE I. W związku z wątpliwościami, czy Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma prawo przyznawać świadczenie honorowe osobom, które ukończyły 100 lat życia, w projekcie proponuje się wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Emerytury. po zmianach BIBLIOTEKA

Emerytury. po zmianach BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Emerytury po zmianach 2014 Zasady przechodzenia na emeryturę dokumentacja, rodzaje świadczeń Ustalanie wysokości emerytury Nowe zasady wypłat świadczeń ze środków zgromadzonych w OFE Wypłata

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały nr 125/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 24.10.2016r. Tabela oprocentowania rachunków bankowych i lokat terminowych w Banku

Bardziej szczegółowo