Płatności faktur w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Płatności faktur w Polsce"

Transkrypt

1 Płatności faktur w Polsce Star Pr Sp. z o.o. Wita Stwosza 17A Warszawa NIP: REGON: T: /40 ul. Kamienna Kraków NIP: REGON: tel

2 Spis treści 1 Wstęp Najważniejsze wnioski Zwyczaje opłacania rachunków przez Polaków O BADANIU RODZAJE RACHUNKÓW W POLSKICH DOMACH ZWYCZAJE OPŁACANIA FAKTUR SPOSOBY OPŁACANIA FAKTUR GOTOWOŚĆ DO ZMIAN FORMY PŁATNOŚCI ZALETY I BEZPIECZEŃSTWO E-FAKTUR NIEPŁACENIE FAKTUR SPOSOBEM NA OGRANICZENIE WYDATKÓW DOMOWYCH Perspektywy rozwoju e-faktur w Polsce POLSCY PRZEDSIĘBIORCY WOBEC E-FAKTUR ZMIANA PRZEPISÓW O E-FAKTURACH W 2013 ROKU KORZYŚCI DLA WYSTAWCÓW DOKUMENTÓW: KORZYŚCI DLA ŚRODOWISKA Z E-FAKTUR PERSPEKTYWY ROZWOJU... 14

3 1 Wstęp Przekazujemy Państwu raport opisujący metody opłacania rachunków przez Polaków. Raport powstał w oparciu o badania przeprowadzone w pierwszym kwartale 2013 roku przez pracownię Millward Brown. Niniejszy dokument ma na celu przybliżenie zwyczajów związanych z regulowaniem domowych świadczeń w Polsce. Rachunki jak podatki trzeba płacić. Jak sobie z tym radzimy? Zapytaliśmy konsumentów nie tylko o to, gdzie przychodzą z poszczególnymi rachunkami, ale także z jakiego powodu wybierają takie, a nie inne sposoby ich opłacania. Co sądzą o e-fakturach, czy wciąż przywiązani są do tradycyjnych, papierowych dokumentów. Aby obraz Polaka - płatnika rachunków był pełniejszy, niektóre dane postanowiliśmy porównać z wynikami badań przeprowadzonych przed dekadą. Po wnioski zapraszam do kolejnej części opracowania. Dlaczego postanowił wydać raport Płatności faktur w Polsce? Od 10 lat z sukcesem działamy na polskim rynku, jako lider w zakresie innowacyjnych form regulowania płatności. Polacy mogą dzięki nam płacić rachunki oraz korzystać z innych usług finansowych w tysiącach sklepów i na stacjach benzynowych. W ten sposób przełamaliśmy monopol poczty i bankowych okienek. Jesteśmy także jednym z prekursorów wprowadzenia e-faktury w Polsce, rozwijając od lat własne rozwiązania w tym zakresie zarówno dla biznesu, jak i klientów indywidualnych. Wiedza naszych ekspertów była wykorzystana na etapie tworzenia Ustawy o Usługach Płatniczych, która implementując do prawodawstwa polskiego zapisy dyrektywy KE uczyniła rynek bezpieczniejszym i stabilniejszym. Sami oczywiście również musieliśmy przejść trudną procedurę weryfikacyjną, dzięki czemu w 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego przyznała licencję na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Za pośrednictwem niniejszego raportu i kolejnych opracowań chcielibyśmy dzielić się doświadczeniem i wiedzą pozyskaną na przestrzeni wieloletniej działalności na polskim rynku płatności. Monika Wołczyńska Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

4 2 Najważniejsze wnioski Z badań przeprowadzonych przez Millward Brown w 2013 roku wynika, że w naszym kraju stopniowo zmieniają się zwyczaje opłacania rachunków. Trudno jednak nazwać tę sytuację rewolucją, mamy raczej do czynienia z ewolucyjnym przejściem od tradycyjnych faktur do elektronicznych oraz powolnym odchodzeniem od tradycyjnych sposobów płatności na rzecz płatności dokonywanych w sieci internetowej. Obecnie 47% osób opłacających rachunki korzysta z usług poczty. To znacznie mniej niż 10 lat temu, gdy odsetek ten wynosił aż 70%. Faktury opłacane do niedawna głównie w okienkach pocztowych regulowane są m.in. przez Internet, w oddziałach banków, niezależnych punktach płatności oraz także coraz rzadziej bezpośrednio w kasach usługodawców. W naszym kraju wciąż istnieją dwie grupy konsumentów, z których pierwsza, znacznie większa, silnie przywiązana jest do opłacania rachunków gotówką. Te osoby wolą oczywiście korzystać z faktur papierowych, nadal odnajdując wiele zalet tego rozwiązania. Druga grupa, płacąca swoje domowe świadczenia za pomocą komputerów lub smartfonów, stanowi jeszcze wyraźną mniejszość. Obecnie jedynie 20% osób opłacających faktury papierowe byłaby zainteresowana zmianą formy rozliczeń, dotyczy to szczególnie najczęstszych płatności, tj. za prąd, gaz i telefonię komórkową. Podobnie jak dziesięć lat temu najczęściej płacimy za prąd i gaz, następnie za telefonię komórkową. Ponad 80% płatników otrzymuje dokumenty tylko w formie papierowej, natomiast około 1/5 osób korzysta jednocześnie z e-faktur. Płatności za Internet, telefonię komórkową, telewizję kablową i cyfrową są częściej realizowane drogą elektroniczną.

5 3 Zwyczaje opłacania rachunków przez Polaków 3.1 O badaniu W dniach stycznia 2013 roku Millward Brown przeprowadził badanie typu Omnibus na próbie 667 osób płacących rachunki w Polsce. 3.2 Rodzaje rachunków w polskich domach Podobnie jak dziesięć lat temu najczęściej regulowane są płatności za energię elektryczną oraz gaz, następnie za telefon komórkowy oraz Internet. Telefon stacjonarny został w polskich gospodarstwach domowych wyparty przez telefon komórkowy obecnie to trzeci najczęściej opłacany rachunek. Rys. 1. Rodzaje opłacanych rachunków w polskich gospodarstwach domowych

6 3.3 Zwyczaje opłacania faktur W polskich gospodarstwach domowych opłacaniem rachunków zajmują się częściej kobiety. Tu od lat nic się nie zmienia. Rys. 2. Osoby odpowiedzialne za opłacanie rachunków Choć nadal najczęściej wybieranym miejscem dokonywania płatności są okienka pocztowe, w przeciągu ostatniego dziesięciolecia właśnie Poczta Polska straciła najwięcej klientów. Dziś z fakturami przychodzi tu niespełna 50% ankietowanych, podczas gdy dziesięć lat temu aż 70% osób dokonywało płatności jakiegoś rachunku w urzędzie pocztowym. Rys. 3. Płatnicy regulujący rachunki na poczcie

7 Kto jest beneficjentem tych zmian? Wielu z nas wybiera Internet. Ale gotówka w Polsce trzyma się bardzo mocno niespełna 30% płatników opłaca jakichś rachunek przez Internet, reszta to głównie transakcje gotówkowe. 7% osób wybierających gotówkę kieruje się do niezależnych punktów płatności zlokalizowanych np. w sklepach czy stacjach benzynowych lub do samodzielnych punktów kasowych. Zaskakujące, że co czwarty z nas płaci rachunki gotówką w banku co jest zazwyczaj jedną z najdroższych opcji, ze względu na wysokie prowizje. Nie przyjął się za to zwyczaj regulowania należności poprzez wystawianie polecenia zapłaty na rachunku bankowym. Rys. 4. Sposoby regulowania płatności - wyniki dotyczą grupy głównych rachunków masowych wystawców (prąd, gaz, telefon, telewizja; w 2003 roku nie badano rachunku za internet. Procentowanie dotyczy sposobów płatności (a nie do respondentów).

8 3.4 Sposoby opłacania faktur Należności za abonament radiowo-telewizyjny, prąd, gaz, czynsz i telefony stacjonarne są regulowane częściej w placówkach pocztowych niż w inny sposób. Drogą elektroniczną dokonywane są opłaty za usługi nowoczesne, tj. Internet, telefonię komórkową, telewizję kablową i cyfrową. Tab. 1. Sposoby opłacania rachunków Ponad 80% płatników otrzymuje faktury tylko w formie papierowej, około 1/5 osób korzysta także z dokumentów elektronicznych, są to najczęściej osoby młode w wieku od 25 do 39 lat. Rachunki za Internet, telefonię komórkową, telewizję kablową i cyfrową są częściej opłacane w sieci. Rys. 5. Forma otrzymywanych faktur

9 3.5 Gotowość do zmian formy płatności Dziś 1/5 osób otrzymujących faktury papierowe byłaby zainteresowana zmianą formy rozliczeń na elektroniczne, szczególnie w przypadku najczęściej dokonywanych płatności, tj. za prąd, gaz i telefonię komórkową. Do zmiany bardziej przekonane są osoby otrzymujące już chociaż jedną e-fakturę. Rys. 6. Skłonnośc płatników do zastąpienia dokumentów papierowych elektronicznymi 3.6 Zalety i bezpieczeństwo e-faktur Użytkownicy e-faktur doceniają je ze względu na możliwości łatwego i bezpiecznego przechowywania, a także ze względów ekologicznych. Na wybór takiej formy płatności minimalny wpływ miały dodatkowe korzyści oferowane przez wystawców faktur oraz opłaty za wystawianie dokumentów papierowych. Rys. 7. Powody wyboru e-faktury

10 Bezpieczeństwo e-faktur jest cenione szczególnie przez osoby znające ten rodzaj rozliczeń, ludzi młodych i wykształconych. Dla osób starszych, powyżej 60 roku życia, z wykształceniem podstawowym i zawodowym, mieszkańców wsi i małych miast oraz niekorzystających z Internetu bardziej bezpieczne wydają się dokumenty papierowe. Są one dla nich wygodniejsze ze względu na łatwość kontrolowania terminów płatności oraz możliwość przechowywania rachunków w jednym miejscu. Rys. 8. Która forma faktury jest wg podatników bezpieczniejsza Rys. 9. Jakie są powody niekorzystania z e-faktur

11 3.7 Niepłacenie faktur sposobem na ograniczenie wydatków domowych Prawie 40% Polaków świadomie decyduje się dziś na nieterminowe opłacanie rachunków, połowa z tej grupy stosuje takie działania sporadycznie. Najczęściej opóźnienia dotyczą opłat za prąd i telefon komórkowy. Rys. 10. Nieterminowe opłacanie faktur W celu zmniejszenia wydatków domowych na stałe Polacy najczęściej rezygnują z abonamentu za telefonię stacjonarną, telewizję kablową/cyfrową oraz Internet. Około 29% dokonujących płatności zrezygnowało w ciągu ostatnich 2 lat z różnych usług telekomunikacyjnych. Rys. 11. Rezygnacja z usług telekomunikacyjnych - sposobem ograniczania wydatków domowych

12 4 Perspektywy rozwoju e-faktur w Polsce 4.1 Polscy przedsiębiorcy wobec e-faktur Polscy przedsiębiorcy są wciąż sceptycznie nastawieni do e-faktur, tylko 13% spośród nich chętnie zrezygnowałoby z dokumentów tradycyjnych. Szacuje się, że od 8 do 11% faktur w naszym kraju jest wystawianych elektronicznie 1. Głównymi powodami niechęci firm wobec e- faktur jest niewystarczający poziom wiedzy o przepisach oraz zasadach działania dokumentów elektronicznych, brak wyszkolonego personelu i odpowiednich narzędzi do obsługi systemu, a także niska akceptacja takich form płatności ze strony kontrahentów. 4.2 Zmiana przepisów o e-fakturach w 2013 roku Nowelizacja dotyczy zasad wystawiania oraz wyrażania zgody na otrzymywanie e-faktur, stanowi duże ułatwienie dla przedsiębiorców korzystających z takiej formy rozliczeń. Najważniejsze zmiany obejmują: fakturą elektroniczną jest każdy dokument wystawiony i otrzymany w formie elektronicznej, możliwe jest wystawienie faktury elektronicznej na podstawie dorozumianej zgody odbiorcy na otrzymywanie e-faktur, e-faktury nie muszą być przesyłane na skrzynkę odbiorcy, mogą być pobierane np. z serwera wystawcy dokumentu, wystawca nie musi drukować faktur, zobowiązany jest do przesłania dokumentu w formie gwarantującej archiwizację w niezmienionej postaci, uproszczono zasady dotyczące zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności dokumentu (wcześniej przedsiębiorcy musieli stosować np. podpis elektroniczny). 1 Dane pochodzą z artykułu: Do e-faktur trudno przekonać klientów, ,,

13 4.3 Korzyści dla wystawców dokumentów: redukcja kosztów funkcjonowania firmy, szybszy wpływ faktur zakupowych, mniejsze ryzyko popełniania błędów w fakturach, lepsza kontrola nad przepływem płatności, skrócenie czasu obiegu dokumentów, zmniejszenie ryzyka zaginięcia dokumentów, łatwiejszy dostęp do danych historycznych. Dla odbiorców e-faktur ważne staje się bezpieczeństwo obiegu dokumentów, czas otrzymania rachunku oraz łatwość dostępu do faktur. 4.4 Korzyści dla środowiska z e-faktur redukcja kosztów funkcjonowania firmy, zmniejszenie zużycia papieru, redukcja odpadów wytwarzanych w przedsiębiorstwach, mniejsze zużycie wody i mniejsza emisja CO, 2 oszczędność energii. Rys. 12. Odsetek przedsiębiorstw korzystających z e-faktury w Unii Europejskiej (wystawiających bądź otrzymujących e-faktury)* * Źródło: Eurostat 2010; dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających min. 10 pracowników

14 4.5 Perspektywy rozwoju Polski rynek e-faktur systematycznie się rozwija, faktury papierowe są stopniowo zastępowane dokumentami elektronicznymi. Badania Eurostat dowodzą jednak, że w porównaniu z innymi krajami europejskimi Polska pod względem liczby wystawianych e-faktur w przedsiębiorstwach oraz wysyłanych do odbiorców indywidualnych wciąż wypada blado. Wynika to m.in. z przyzwyczajeń konsumentów i osób prowadzących księgowość w przedsiębiorstwach, niskiego stopnia informatyzacji społeczeństwa, wciąż też nie upowszechniła się wiedza na temat realnych i znacznych oszczędności, które może przynieść korzystanie z dokumentów elektronicznych. Do niedawana na przeszkodzie w upowszechnieniu e-faktur stały też kwestie formalno-prawne. Aby zmienić ten stan rzeczy i zachęcić klientów do korzystania z dokumentów elektronicznych niezbędne jest prowadzenie akcji promocyjnych, informacyjnych, likwidowanie zapóźnień technologicznych, a także zmiana postawy administracji państwowej i rozwój e-administracji. Przemysław Płudowski Dyrektor sprzedaży produktów elektronicznych

Wybieram e-faktury KLIENCI BIZNESOWI

Wybieram e-faktury KLIENCI BIZNESOWI Wybieram e-faktury KLIENCI BIZNESOWI Wybieram e-faktury to ogólnopolska kampania, której celem jest przybliżenie Polakom zalet elektronicznego fakturowania, a także zapewnienie rzeczowej informacji na

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce

Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Projekt z dnia 12. 06. 2013 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Czerwiec 2013 roku Spis treści Wstęp... 3 1 Charakterystyka obrotu

Bardziej szczegółowo

Raport Federacji Konsumentów z ogólnopolskiego badania ankietowego

Raport Federacji Konsumentów z ogólnopolskiego badania ankietowego Raport Federacji Konsumentów z ogólnopolskiego badania ankietowego 2014 by Federacja Konsumentów Spis treści I. Wstęp... 2 II. Opis i analiza poszczególnych odpowiedzi ankietowanych... 4 Pytanie 1 - Jak

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy

Płatności bezgotówkowe w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy dr Małgorzata Kieżel Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego, Wydział Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Płatności bezgotówkowe w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt)

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) Załącznik do Uchwały Rady Ministrów Nr.. z dnia. Projekt z dnia 8.12. 2010 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) grudzień 2010 roku Spis treści Spis treści... 2

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

rynek płatności mobilnych i elektronicznych

rynek płatności mobilnych i elektronicznych 24 rynek płatności mobilnych i elektronicznych Realne pieniądze w wirtualnym świecie, czyli przechowywanie środków w e-portfelu Cyfrowa gotówka to innowacyjne rozwiązanie, które będzie umożliwiało natychmiastowe

Bardziej szczegółowo

Co z fakturami przesyłanymi e-mailem?

Co z fakturami przesyłanymi e-mailem? Co z fakturami przesyłanymi e-mailem? Faktury sporządzane i wysyłane elektronicznie oraz drukowane przez strony transakcji przyspieszają obrót gospodarczy i dają spore oszczędności. Ich legalność jest

Bardziej szczegółowo

B2. E-biznes. B2.1. Rynek B2B

B2. E-biznes. B2.1. Rynek B2B B2. E-biznes B2.1. Rynek B2B W niniejszym rozdziale przedstawiono analizę wyników badań rynku B2B w Polsce przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Instytut Logistyki i Magazynowania. Główny

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich

Związek Banków Polskich Związek Banków Polskich GOSPODARKA ELEKTRONICZNA W BANKACH ELEKTRONICZNE USŁUGI FINANSOWE W POLSCE W PRZEDEDNIU AKCESJI DO UE STAN OBECNY WYZWAINA KONKURENCJA REKOMENDACJE Dr Remigiusz W. Kaszubski Paweł

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

JeDNOLitY OBSZAr płatności W euro (SepA) ZiNteGrOWANY rynek płatności DetALicZNYcH

JeDNOLitY OBSZAr płatności W euro (SepA) ZiNteGrOWANY rynek płatności DetALicZNYcH JEDNOLITY OBSZAR PŁATNOŚCI W EURO (SEPA) ZINTEGROWANY RYNEK PŁATNOŚCI DETALICZNYCH Spis treści Przedmowa 5 Wstęp 6 1. Tworzenie jednolitego obszaru płatności w euro 7 > SEPA w zarysie 7 > Potrzeba utworzenia

Bardziej szczegółowo

G. e-commerce - Janusz Klink

G. e-commerce - Janusz Klink G. e-commerce - Janusz Klink 1. Wprowadzenie W dokumencie pt. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020. Etap 2.: Analiza potrzeb diagnostycznych, w części dotyczącej

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

E-commerce w Polsce 2014 Gemius dla e-commerce Polska

E-commerce w Polsce 2014 Gemius dla e-commerce Polska E-commerce w Polsce Gemius dla e-commerce Polska E-commerce w Polsce. Gemius dla e-commerce Polska Wstęp Szanowni Państwo, Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce raport E-Commerce w Polsce. Gemius

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na podmioty prowadzące działalność gospodarczą Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA

ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Bartłomiej Chinowski ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA Warszawa 2013 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na użytkowników usług płatniczych Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika Duziak- Z-ca

Bardziej szczegółowo

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy Cloud computing historia, technologia, perspektywy Koncepcja Publikacji: Paweł Skowera PARP, web.gov.pl Autor: Przemysław Szmit Ideacto.pl Skład i korekta: Izabela Strońska Ideacto.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 17 WRZESIEŃ 2009 COMMUNICATION NOWA ERA KOMUNIKACJI W BIZNESIE

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 17 WRZESIEŃ 2009 COMMUNICATION NOWA ERA KOMUNIKACJI W BIZNESIE NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 17 WRZESIEŃ 2009 Partnerzy publikacji: FUTURE COMMUNICATION NOWA ERA KOMUNIKACJI W BIZNESIE Wywiad z prezesem Dotpay p. andrzejem Ponińskim

Bardziej szczegółowo

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH CHARAKTERYSTYKA II ZAGROŻENIIA URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2010 AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip

Bardziej szczegółowo

e-biznes 5KroKÓW NIE BÓJMY SIĘ INTERNETU nr 1/Marzec 2010

e-biznes 5KroKÓW NIE BÓJMY SIĘ INTERNETU nr 1/Marzec 2010 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM GAZETą prawną nr 1/Marzec 2010 e-biznes 5KroKÓW do UdANeGo e-biznesu E-sklep Dla przedsiębiorcy to duża maszyneria logistyczna E-usługi Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw

Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw GOSPODARKA NARODOWA 7-8 (263-264) Rok LXXXIII/XXIV lipiec-sierpień 2013 s. 37-61 Andrzej SZNAJDER * Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw Streszczenie: Celem

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych 1 1 Wstęp Szanowni Państwo! Raport zawiera: Sławomir Koszołko Dyrektor ds. Strategii i Marketingu GTS Poland Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI

RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Sierpień 2011 2 Spis treści Wstęp... 5 Rozdział I. Metodologia badania rynku...

Bardziej szczegółowo