REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ W SPÓŁCE IKEA RETAIL SP. Z O.O.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ W SPÓŁCE IKEA RETAIL SP. Z O.O."

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ W SPÓŁCE IKEA RETAIL SP. Z O.O. Informacje ogólne: 1 1. Podstawą prawną przesyłania faktur w formie elektronicznej jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku (Dz.U. 2010r, nr 249, poz. 1661) w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, zwane dalej Rozporządzeniem. 2. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204, z późn. zm.) tworzy się niniejszy regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem. 3. Regulamin określa zasady wykonywania czynności wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej. 4. IKEA Retail Sp. z o.o. (w dalszej części zwana IKEA) jest administratorem danych osobowych Klienta, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez IKEA w celu realizacji usługi, o której mowa w niniejszym Regulaminie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. 5. Fakturowanie elektroniczne ma zastosowanie wyłącznie do sprzedaży mebli i artykułów wyposażenia wnętrz zrealizowanej w sklepach IKEA, nie dotyczy sprzedaży zrealizowanej w Restauracjach IKEA oraz sklepiku szwedzkim. 6. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest dokument Procedura zapewniania autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur elektronicznych stanowiący załącznik do Regulaminu. Akceptacja warunków Regulaminu oznacza jednocześnie akceptację postanowień Procedury.

2 2 Definicje: Użyte w regulaminie wyrażenia oznaczają: a) Klient odbiorca faktury w formie elektronicznej, b) IKEA IKEA Retail Sp. z o.o. - wystawca faktury w formie elektronicznej, c) Akceptacja zgoda udzielona przez Klienta IKEA na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. d) Adresy sklepów IKEA: IKEA JANKI Pl. Szwedzki 1, Raszyn IKEA WROCŁAW ul. Czekoladowa 7, Kobierzyce IKEA GDAŃSK ul. Złota Karczma 26, Gdańsk IKEA KRAKÓW ul. J.Conrada 66, Kraków IKEA POZNAŃ ul. Szwedzka 10, Poznań IKEA KATOWICE Al. Roździeńskiego 95, Katowice IKEA TARGÓWEK ul. Malborska 51, Warszawa IKEA ŁÓDŹ ul. Pabianicka 255, Łódź 3 Wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej: 1. IKEA wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej, gwarantując integralność ich treści w szczególności poprzez zapisanie ich w formacie pliku PDF (Portable Document Format). 2. Klient zainteresowany otrzymaniem faktury elektronicznej wystawionej do paragonu dokumentującego zakup w sklepie IKEA powinien poza uprzednim złożeniem pisemnej Akceptacji na otrzymywanie faktur elektronicznych, złożyć w specjalnej skrzynce e-faktury w sklepie IKEA, albo w Centrum Obsługi Klienta sklepu IKEA paragon z zapisanym na odwrocie numerem NIP lub ID Klienta, nadanym przez IKEA przy rejestracji Akceptacji o której mowa w 4 niżej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, paragon zostanie zachowany do archiwizacji przez IKEA. 3. W celu spełnienia obowiązku zapewnienia czytelności faktur przez okres jej przechowywania w formacie i treści jednokładnej z przesłaną do klienta, faktury

3 archiwizowane są przez IKEA na nośnikach optycznych jednokrotnego zapisu, skatalogowane według okresów księgowych przez okres 6 lat. 4. Faktura elektroniczna zostanie wysłana w ciągu 24 godzin a w przypadku dni wolnych od pracy, w następnym dniu pracy sklepu. 5. Faktura korygująca i/lub duplikat do faktur elektronicznych przesyłane będą także w formie elektronicznej. 6. Klient zobowiązany jest do przechowywania otrzymanych faktur w formie elektronicznej, w sposób dowolny ale zapewniający autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelności tych faktur, łatwości ich odszukania oraz bezzwłoczny dostęp do faktur organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. 4 Akceptacja i cofnięcie akceptacji na otrzymywanie faktur elektronicznych: 1. Faktury mogą być przesyłane, w formie elektronicznej pod warunkiem akceptacji tego sposobu przesyłania przez Klienta. 2. Akceptacji Klient może dokonać wypełniając i własnoręcznie podpisując wniosek Zgoda na przesyłanie faktur, który może być przesłany listownie na adres jednego ze sklepów IKEA, elektronicznie na adres przekazana pracownikowi CS lub pozostawiona w skrzynce odpowiednio w tym celu wyznaczonej znajdującej sie w CS. W przypadku wyboru doręczenia Akceptacji na adres wskazany powyżej, Klient powinien podpisać własnoręcznie dokument Akceptacji i przesłać jego czytelny skan, albo podpisać ten dokument za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym certyfikatem kwalifikowanym. 3. Podając we wniosku adres poczty elektronicznej, Klient oświadcza, że jest posiadaczem tego adresu. IKEA nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie osobom trzecim adresu poczty elektronicznej, ani za działania operatorów internetowych. Faktury elektroniczne będą wysyłane na adres Klienta podany w Akceptacji, ze skrzynki co stanowi jedną z gwarancji autentyczności pochodzenia e-faktury.

4 4. Klient może zmienić adres poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane faktury w formie elektronicznej, poprzez wypełnienie i pozostawienie w sklepie lub przesłanie na adres IKEA wniosku Powiadominie o zmianie adresu poczty elektronicznej. 5. Akceptacja nie wyłącza prawa IKEA do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej, określonego w Klient jest uprawniony do wycofania Akceptacji zgodnie z 3 ust 3 Rozporządzenia. 7. Wycofanie Akceptacji wymaga podania w formie pisemnej danych identyfikacyjnych Klienta zgodnie ze wzorem wniosku Wycofanie zgody na elektroniczne przesyłanie faktur. Wniosek może być przesłany listownie na adres jednego ze skepów IKEA, elektronicznie na adres przekazany pracownikowi CS lub pozostawiony w skrzynce odpowiednio w tym celu wyznaczonej znajdującej się w CS. W przypadku wyboru doręczenia Wycofania Akceptacji na adres wskazany powyżej, Klient powinien podpisać własnoręcznie dokument Akceptacji i przesłać jego czytelny skan, albo podpisać ten dokument za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym certyfikatem kwalifikowanym. 8. W przypadku wycofania Akceptacji przez Klienta, IKEA traci prawo do przesyłania temu odbiorcy faktur w formie elektronicznej w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia od Klienta o cofnięciu Akceptacji. 5 IKEA będzie przesyłać faktury w formie papierowej w szczególności w następujących wypadkach: 1. W przypadku, gdy wiadomość zawierająca fakturę w formie elektronicznej nie zostanie dostarczona Klientowi, z uwagi na jego przepełnioną skrzynkę poczty elektronicznej, IKEA w pierwszej kolejności skontaktuje się telefonicznie z Klientem i wyjaśni zaistniałą sytuację. W przypadku braku kontaktu, IKEA wystawi duplikat faktury w formie papierowej i prześle drogą pocztową na adres Klienta będący w ewidencji IKEA. Kolejna faktura będzie wysyłana w formie elektronicznej na podany adres Klienta.

5 2. W przypadku, gdy wiadomość zawierająca fakturę w formie elektronicznej nie zostanie dostarczona Klientowi, z uwagi na błędny adres poczty elektronicznej Klienta, IKEA podejmie próbę skontaktowania się z Klientem pod wskazanym w Akceptacji przez Klienta numerem telefonu. W sytuacji braku kontaktu telefonicznego, IKEA wystawi duplikat faktury w formie papierowej i przesyła drogą pocztową na adres Klienta będący w ewidencji IKEA. 6 Postanowienia końcowe 1. IKEA zastrzega sobie możliwość zawieszenia świadczenia usługi przesyłania faktur w formie elektronicznej w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innych przesłanek, o czym IKEA poinformuje Klienta w formie elektronicznej. 2. IKEA zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie oraz zakończenia świadczenia usług przesyłania faktur elektronicznych w każdym czasie bez potrzeby podania przyczyny. O powyższym Klient niezwłocznie zostanie poinformowany w formie elektronicznej. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej oraz w sklepach IKEA. Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa i obowiązki Klienta nabyte przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu. 3. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy szczególne. 5. Regulamin obowiązuje od dnia r.

Regulamin przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Port Gdański Eksploatacja Spółka Akcyjna

Regulamin przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Port Gdański Eksploatacja Spółka Akcyjna Regulamin przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Port Gdański Eksploatacja Spółka Akcyjna 1 Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną przez Nadleśnictwo Kańczuga

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną przez Nadleśnictwo Kańczuga Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną przez Nadleśnictwo Kańczuga Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej ( zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z faktury elektronicznej w Ricoh Polska Sp. z o.o.

Regulamin korzystania z faktury elektronicznej w Ricoh Polska Sp. z o.o. Regulamin korzystania z faktury elektronicznej w Ricoh Polska Sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z faktury elektronicznej w Ricoh Polska Sp. z o.o. (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej przez Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej przez Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej przez R e j e s t r D ł u ż n i k ó w E R I F B I G S. A. Strona 1 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przesyłania faktur VAT, w formie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok)

Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) I. Postanowienia ogólne 1. e-bok jest własnością Dąbrowskich Wodociągów Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej przy ul. Powstańców 13, wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Umowa Operatorska EDI

Umowa Operatorska EDI Umowa Operatorska EDI IT Business Consulting Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowa 47 01-059 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym

REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym przez Comarch

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI w modelu usługowym

REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI w modelu usługowym REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI w modelu usługowym Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług Comarch Cloud BI w modelu usługowym przez Comarch spółkę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW sp. z o.o.

Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW sp. z o.o. Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin oznacza zasady korzystania z serwisów internetowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Domwaluty.pl

Regulamin Platformy Domwaluty.pl Regulamin Platformy Domwaluty.pl Niniejszy Regulamin Platformy Domwaluty.pl (dalej jako Regulamin) określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Klientów z Platformy Domwaluty.pl. 1. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488 Sklep internetowy LOCAL HEROES, działający pod adresem http://www.localheroesstore.com prowadzony jest przez: LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA FIRM V2 1. [DEFINICJE].

REGULAMIN DLA FIRM V2 1. [DEFINICJE]. REGULAMIN DLA FIRM V2 1. [DEFINICJE]. a. Operator Firma CashHome sp. z o.o. KRS 0000 393 107, NIP 957 10 58 144, REGON 221 486 365, b. Użytkownik osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami http://www.spongedesign.pl/ oraz http://www.mebelkizgabki.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 58/2014 z dnia 29.12.2014 r. REGULAMIN ZAWIERANIA NA ODLEGŁOŚĆ UMÓW O PROWADZENIE INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH I INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia przez spółkę K2 Search spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ulicy Domaniewskiej 44a, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo