Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2012"

Transkrypt

1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2012 Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Wystawianie efaktur stan prawny 2 Program Symfonia e-dokumenty 2 e-faktura w Symfonii 3 e-faktury sprzedaży z programu Symfonia Handel lub Faktura 3 Import e-faktur zakupu z programu Symfonia e-dokumenty 4 Pozostałe zmiany w programie Symfonia Finanse i Księgowość Ustawienie współpracy z programem Symfonia e-dokumenty i nowe prawo 5 Lista dokumentów 6 Okno wprowadzania i edycji dokumentu 7 Lista kontrahentów 8 Raporty 9 Informacje o zmianach w bazie 9

2 Symfonia Finanse i Księgowość 2 / 10 Korzyści z zakupu nowej wersji 1. Obniżenie kosztów związanych z fakturowaniem i archiwizacją dokumentów poprzez: a. wystawianie i wysyłkę faktur elektronicznych, co pozwala na ograniczenie kosztów papieru, wydruku, wysyłki, archiwizacji dokumentów papierowych. b. przechowywanie faktur elektronicznych w systemie z możliwością łatwego ich odszukania i podejrzenia treści faktury bez konieczności drukowania. 2. Oszczędność czasu pracy działu księgowości, dzięki: a. łatwemu odszukiwaniu faktur elektronicznych w systemie oraz podejrzenia treści faktury już w programie finansowo-księgowym. b. możliwości importu faktury elektronicznej do programu finansowo-księgowego. 3. Szybkie dostarczenie faktury do kontrahenta dzięki wysyłce pocztą elektroniczną. Wystawianie efaktur stan prawny Stan prawny obowiązujący do pozwalał przedsiębiorcy, który był wystawcą faktury, na przesłanie faktury do nabywcy towaru lub usługi na dwa sposoby: Przesłanie faktury za pomocą poczty czy dostarczenie osobiście. Dotyczy to tradycyjnej postaci dokumentu w formie papierowej. Przesłanie faktury w formie elektronicznej. Taki rodzaj faktury musiał być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, lub przesłany poprzez system wymiany danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych. Najwyższy Sąd Administracyjny w wyroku z 20 maja 2010 r., sygn. akt I FSK 1444/09, wskazał na dodatkową, poza drogą pocztową, możliwość przesyłania faktur wystawionych w formie papierowej. Uzasadnienie wyroku mówi, że dopuszczalne jest przesłanie kontrahentowi faktury pocztą elektroniczną, np. jako załącznik do a, pod warunkiem, że zarówno wystawca faktury jak i jej nabywca wydrukują taką fakturę i będą ją przechowywać w formie papierowej. Polskie prawodawstwo dotyczące przesyłania faktur w formie elektronicznej było o wiele bardziej restrykcyjne niż przewiduje Dyrektywa Rady 2010/45/UE z 13 lipca 2010 r., zmieniająca Dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania. Zgodnie z definicją zawartą we wspomnianej dyrektywie, fakturą elektroniczną jest nie tylko faktura opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub przesłana poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI), lecz każda faktura wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym który zapewnia autentyczność pochodzenia faktury, integralność jej treści oraz czytelność. Polski ustawodawca ma obowiązek implementacji wymienionej dyrektywy do krajowego systemu prawnego do 31 grudnia 2012 r. Minister Finansów dostosowując przepisy do prawa unijnego w rozporządzeniu MF z dnia w sprawie wystawiania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej proponuje zasadę, zgodnie z którą faktury mogą być przesyłane przez podatnika w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym pod warunkiem uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę faktury. Dodatkowym warunkiem przesyłania faktur w formie elektronicznej jest konieczność zapewnienia autentyczności ich pochodzenia i integralności treści faktury, co wynika wprost z dyrektywy. UWAGA Rozporządzenie weszło w życie dnia Program Symfonia e-dokumenty Symfonia e-dokumenty jest elastycznym narzędziem służącym do zarządzania i archiwizacji faktur elektronicznych będących w obiegu przedsiębiorstwa.

3 Symfonia Finanse i Księgowość 3 / 10 Pierwszą z głównych funkcji zarządzania, którą oferuje program, jest możliwość elektronicznego wysłania i przechowywania faktur elektronicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia w sprawie wystawiania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Funkcjonalność e-dokumentów pozwala również na bezpieczny obrót fakturami poprzez zastosowanie elektronicznej pieczęci firmy lub podpisu kwalifikowanego. Dzięki temu przedsiębiorca może być pewien tożsamości kontrahenta oraz treści dokumentu, który otrzyma. Aplikacja oferuje także użytkownikowi wsparcie prawne w procesie akceptacji tego sposobu przesyłania faktur, zwanej przez ustawodawcę akceptacją dzięki zawartym w systemie wzorom umów handlowych. Program pozwala również importować otrzymane faktury elektroniczne do innych programów z linii Symfonia, znacznie skracając proces wprowadzania dokumentów zakupu do ewidencji księgowej. Dodatkowo dokumenty przechowywane w systemie są automatycznie archiwizowane, co pozwala na łatwe ich odszukanie oraz zmniejszenie czasu dotarcia do informacji źródłowej. e-faktura w Symfonii Faktura elektroniczna wystawiana w programach linii Symfonia jest plikiem w formacie PDF zawierającym dodatkowo wbudowany/osadzony zestaw danych w formacie XML opisujących ten dokument i pozwalających np. na automatyczne zaimportowanie danych z takiej faktury do ewidencji zakupu, podpisanym podpisem kwalifikowanym Użytkownika lub e-pieczęcią firmy. Taka faktura może zostać automatycznie wysłana z programu Symfonia e-dokumenty na adres wskazany przez odbiorcę tej faktury. Jeżeli w konfiguracji klienta poczty elektronicznej zostanie ustawione automatyczne potwierdzanie otrzymania każdej wysłanej wiadomości, to takie potwierdzenie może zostać zaimportowane do Symfonia e-dokumenty jako załącznik do e-faktury. e-faktury sprzedaży z programu Symfonia Handel lub Faktura Wystawianie wszystkich faktur, zarówno papierowych jak i elektronicznych, odbywa się w programie Symfonia Handel lub Symfonia Faktura. Faktury wystawiane dla kontrahentów, którzy w Symfonia e- Dokumenty mają zarejestrowaną obowiązującą zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych, są od razu wystawiane w formie elektronicznej i automatycznie są rejestrowane w Symfonia e-dokumenty. Tam następuje podpisanie e-faktury i wysłanie jej na adres odbiorcy. Wykonanie każdej z tych operacji jest rejestrowane w historii tego dokumentu wraz z informacją o Użytkowniku, który jej dokonał. Na potrzeby kontroli skarbowej każda e-faktura może zostać wydrukowana lub wyeksportowana na nośnik zewnętrzny, w zależności od życzenia kontrolera. Faktury wystawione w formie e-faktury, są importowane do programu Symfonia Finanse i Księgowość z programu Handel lub Faktura, w taki sam sposób jak dotychczas zwykłe faktury. Różnica polega na tym, że dokument posiadający e-fakturę na liście dokumentów w programie Finanse i Księgowość jest oznaczony specjalnym znacznikiem. Dodatkowo, jeśli istnieje powiązanie z programem e-dokumenty, wówczas bezpośrednio z programu Finanse i Księgowość można obejrzeć podgląd takiej e-faktury, oraz jej szczegóły dostępne w programie e-dokumenty.

4 Symfonia Finanse i Księgowość 4 / 10 Rys.1. Lista dokumentów w programie Finanse i Księgowość z widoczną kolumną e-f Import e-faktur zakupu z programu Symfonia e-dokumenty Każda otrzymana faktura elektroniczna może być zarejestrowana w Symfonia e-dokumenty, bez względu na jej format. Każda taka e-faktura jest opisywana danymi pozwalającymi na łatwe jej odszukanie, takimi jak: dane wystawcy, numer dokumentu, data odebrania. Jeśli jest to e-faktura wystawiona przez innego Użytkownika produktów z linii Symfonia, to dane z tej faktury mogą zostać zaimportowane do ewidencji zakupu prowadzonej w Symfonia Handel lub Symfonia Finanse i Księgowość lub Symfonia Mała Księgowość. Z tego względu w Symfonia Finanse i Księgowość umożliwiono import e-faktur zakupu z programu Symfonia e-dokumenty. Dostępne są dwie opcje takiego importu: 1. Import grupowy dostępny z menu Firma / Import e-faktur z EDS. Umożliwia zaimportowanie wielu e-faktur jednocześnie bezpośrednio z programu e-dokumenty. W czasie importu do bufora zapisywane są dokumenty wypełnione danymi na podstawie danych z importowanych e-faktur. Rys.2. Import grupowy z menu Firma.

5 Symfonia Finanse i Księgowość 5 / Import pojedynczej e-faktury dostępny bezpośrednio w oknie wprowadzania dokumentu do bufora. Po wybraniu operacji Importuj program umożliwia wybranie dokumentu, który ma zostać zaimportowany do bufora programu Finanse i Księgowość. Po wybraniu e-faktury, w oknie wprowadzania w FKP wypełniane są automatycznie dane m.in. kontrahenta, lub inne, jeśli są znane. Rys.3. Opcja importu pojedynczej e-faktur z okna wprowadzania dokumentu. Uwaga! Ze względu na różnorodność dostępnych formatów e-faktur na rynku, nie wszystkie dane mogą być rozpoznane przez program Finanse i Księgowość, dlatego zazwyczaj część informacji należy uzupełnić w dokumentach w buforze po zakończeniu importu. Pozostałe zmiany w programie Symfonia Finanse i Księgowość 2012 Ustawienie współpracy z programem Symfonia e-dokumenty i nowe prawo Aby móc ustawić połączenie pomiędzy programami Symfonia Finanse i Księgowość a Symfonia e- Dokumenty, użytkownik musie mieć do tego prawo. Nowe prawo dostępne jest dla każdego użytkownika w menu Ustawienia/Dane o firmie/użytkownicy i nazywa się Konfigurowanie ustawień współpracy z programem Symfonia e-dokumenty. Aby skonfigurować połączenie pomiędzy programami, w oknie Ustawienia/Parametry stałe/współpraca z EDS, należy ustawić parametry współpracy z programem e-dokumenty. Na podstawie tych ustawień będzie można importować e-faktury zakupu z programu e-dokumenty, a także będzie możliwe oglądanie e-faktur bezpośrednio z listy dokumentów w programie Finanse i Księgowość.

6 Symfonia Finanse i Księgowość 6 / 10 Lista dokumentów Rys.4. Okno ustawień Współpraca z EDS Jeśli istnieje powiązanie z programem Symfonia e-dokumenty, wówczas program Finanse i Księgowość udostępnia nowe możliwości, m.in. na liście dokumentów w buforze i/lub księgach: Rys.5. Lista dokumentów w programie Finanse i Księgowość z widoczną kolumną e-f 1. Kolumna e-f kolumna jest włączana/wyłączana oraz można ją przesuwać w różne miejsca okna, tak samo jak pozostałe kolumny okna Lista dokumentów w kolumnie widoczne mogą być trzy stany: a. ikona oznacza, że dokument jest powiązany z e-fakturą z programu e- Dokumentu. Klik w taką ikonę widoczną w kolumnie e-f pozwala na obejrzenie czytelnej formy tej e-faktury, np. w formacie PDF. b. ikona oznacza, że dokument nie posiada e-faktury, ale kontrahent wyraził zgodę na jej wystawienie. Stan ten przechodzi z programu Symfonia Handel lub Faktura i jedynie dla faktur sprzedaży. Ikona może oznaczać również, że dokument posiadał kiedyś e-fakturę, lecz z jakiegoś powodu nie ma jej w bazie programu e-dokumenty. Klik w ikonę powoduje przeszukanie bazy programu e-dokumenty celem znalezienia e-faktury w programie e-dokumenty i jeśli zostanie znaleziona, wówczas program FK proponuje zapisanie takiego powiązania ikona zmienia się na ikonę.

7 Symfonia Finanse i Księgowość 7 / 10 c. Brak ikony w kolumnie e-f oznacza, że dokument nie posiada i nigdy nie posiadał powiązania z e-fakturą z programu e-dokumenty, a kontrahent nie wyraził zgody na otrzymywanie e-faktury. Z dużym prawdopodobieństwem został wystawiony jako papierowy dokument. 2. Menu kontekstowe i polecenie Szczegóły e-faktury jeśli dokument posiada e-fakturę, polecenie to pozwala na otwarcie okna dokumentu z programu e-dokumenty ze szczegółami, jakie są w tym programie zapisane. Można również w tym oknie dokonywać zmian bezpośrednio w danych programu e-dokumenty. 3. Guzik Segregator otwiera listę e-faktur dostępną w programie e-dokumenty. W tak otwartym oknie można wykonywać operacje na e-fakturach bezpośrednio w programie e-dokumenty. Dodatkowo do opcji Szukaj na liście dokumentów, dodano kryterium e-faktura. Pozwala ono na wyszukanie dokumentów, posiadających e-fakturę. Okno wprowadzania i edycji dokumentu Rys.6. Okno wprowadzania dokumentu dostępne w programie Finanse i Księgowość z widocznymi akcjami Podgląd i Importuj. 1. Guzik Importuj opcja importu pojedynczej e-faktury zakupu bezpośrednio z programu e- Dokumenty 2. Guzik Podgląd pozwala na obejrzenie czytelnej formy tej e-faktury, np. w formacie PDF Rys.7. Okno wprowadzania dokumentu dostępne w programie Finanse i Księgowość z widocznymi akcjami Podgląd i Szczegóły.

8 Symfonia Finanse i Księgowość 8 / Guzik Szczegóły guzik jest aktywny jeśli dokument jest zapisany do bufora lub ksiąg i posiada e-fakturę. Polecenie to pozwala na otwarcie okna dokumentu z programu e-dokumenty ze szczegółami, jakie są w tym programie zapisane. Można również w tym oknie dokonywać zmian bezpośrednio w danych programu e-dokumenty. Rys.8. Okno dokumentu dostępne w programie Finanse i Księgowość z widoczną akcją Dołącz. 4. Guzik Dołącz dostępny dla dokumentów, które są zapisane do bufora lub ksiąg i nie posiadają e-faktury. Pozwala na dołączenie do dokumentu e-faktury bezpośrednio z programu e- Dokumenty. Lista kontrahentów Nowe możliwości dotyczące współpracy z programem e-dokumenty, dostępne są również w oknie z listą kontrahentów i w oknie z danymi kontrahenta: Rys, 9. Nowe opcje dostępne w kartotece kontrahentów.

9 Symfonia Finanse i Księgowość 9 / Operacje/Kontrahenci w EDS otwiera listę kontrahentów dostępną w EDS. 2. Szczegóły w EDS otwiera okno kontrahenta z danymi z aplikacji e-dokumenty. 3. Utwórz umowę w EDS uruchamia proces dodawania umowy dla kontrahenta. Operacja jest aktywna tylko dla kontrahentów, którzy nie są powiązani z żadnym kontrahentem w programie e- Dokumenty. Raporty Na wydruku dziennika oraz na raportach rejestrów VAT dodano dodatkową kolumnę e-f, w której drukowana jest informacja, czy dokument posiada e-fakturę czy nie. Rys.10. Wydruk rejestru VAT z widoczną kolumną e-f Rys.11. Wydruk dziennika z widoczną kolumną e-f Informacje o zmianach w bazie Format bazy danych zmienił się względem poprzedniej wersji (2011.1*). Zmiany związane są głównie z koniecznością przechowania informacji odpowiadających za współpracę z Symfonia e-dokumenty. Tabele dokumentów ( bufor, księgi, wzorce) zmiana prefiksów plików z 07 na 08: Nowa kolumna [eguid], typ guid, odpowiada za jednoznaczną identyfikację dokumentu pomiędzy systemami.

10 Symfonia Finanse i Księgowość 10 / 10 Nowa kolumna [estatus], typ int, przechowuje informację o stanie związania z aplikacją Symfonia e- Dokumenty. Tabela KONTRAHENCI zmiana nazwy 08kontr.dat na 09kontr.dat: Nowa kolumna [eguid], typ guid, odpowiada za jednoznaczną identyfikację kontrahenta pomiędzy systemami. Tabela PACZKI (odpowiada za informację o przeszacowaniach) zmiana nazwy 05paczki.dat na 07paczki.dat: Nowa kolumna [idtran], typ long, wskazuje na transakcję, której paczka dotyczy. Koniec pliku

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura 2013.1

Symfonia Faktura 2013.1 Symfonia Faktura 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Kontrola biznesowa 3 Dodano narzędzie wspierające księgowość w przedstawieniu przebiegu transakcji. Jest to zestawienie wykonywane dla dokumentów programu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Dyrektywa Rady 2010/45/UE Dlaczego uwagi wyjaśniające? Uwagi wyjaśniające mają na celu zapewnienie lepszego rozumienia przepisów prawnych przyjmowanych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 Comarch ERP Optima Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne

Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne dr Krzysztof Korus dr Marek Świerczyński Źródła prawa Zasady wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej określają następujące

Bardziej szczegółowo

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Tips & Tricks II Czy wiesz że Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Spis treści: 1 CRM... 6 1.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL przy generowaniu Wizyty, w module CRM

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0 Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

E-fakturowanie. Jarosław Pilarczyk, TA Group Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

E-fakturowanie. Jarosław Pilarczyk, TA Group Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. E-fakturowanie Jarosław Pilarczyk, TA Group Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Co to jest e-faktura? E-faktura (faktura elektroniczna): E-faktura (faktura elektroniczna) -to 1. faktura jest zapisana

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia ROZDZIAŁ 4 RAKSSQL Zamówienia Spis treści Zamówienia 4-1 Zamówienia od odbiorców 4-3 Automatyczne realizowanie zamówień 4-14 Import z pliku EDI 4-16 Raport z importu EDI 4-19 Zamówienia do dostawców 4-23

Bardziej szczegółowo

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi Invoicer 4.0 MADAR Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo