FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI"

Transkrypt

1 Poznań, r. S t r o n a 1 Wielkopolska Organizacja Turystyczna ul. 27 Grudnia 17/ Poznań ROZEZNANIE RYNKU Opracowanie aplikacji na urządzenia mobile (Smartphone, Tablety itp.) po Wielkiej Pętli Wielkopolski w ramach systemu GPS Wielkopolska wraz z utworzeniem strony internetowej o turystyce wodnej (w tym zakup zdjęć i tłumaczenie tekstów) Szanowni Państwo, Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku, zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto zamówienia obejmującego opracowanie aplikacji na urządzenia mobile (Smartphone, Tablety itp.) po Wielkiej Pętli Wielkopolski w ramach systemu GPS Wielkopolska wraz z utworzeniem strony internetowej o turystyce wodnej (w tym zakup zdjęć i tłumaczenie tekstów). Zadanie to planowane jest do przeprowadzenia w ramach realizacji projektu pt. Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania Turystyka, Schematu II Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Z poważaniem Dobiesława Dembecka Kierownik Projektu Wielkopolska Organizacja Turystyczna

2 S t r o n a 2 I. Szczegółowe informacje związane z realizacją zadania: Celem projektu pn. Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski jest profesjonalna, kompleksowa kampania promocyjna markowego produktu o nazwie Wielka Pętla Wielkopolski łączącego drogi wodne naszego regionu w wodny szlak turystyczny. Jego wyjątkowość polega na wykorzystaniu równoleżnikowego kierunku przepływu głównych rzek regionu Warty i Noteci oraz południkowego położenia kanału Warta- Gopło. Poprzez dostęp od zachodu do Odry, jej dopływów i kanałów łączących ją z drogami wodnymi Brandenburgii, Wielka Pętla jest skomunikowana z zachodnią Europą, a poprzez Kanał Bydgoski z Wisłą i innymi rzekami Drogi Wodnej E-70 aż z Kaliningradem. Projekt Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej promuje walory przyrodnicze szlaku oraz walory kulturowe położonych w pobliżu miast i miasteczek. Miejscem realizacji projektu jest teren Wielkopolski oraz wybrane miejsca na terenie kraju i na terenie wybranych krajów europejskich. Grupy docelowe na rynku krajowym stanowią mieszkańcy Wielkopolski, województw ościennych oraz dużych miast i aglomeracji Polski. Ponadto do grupy tej zaliczyć zalicza się osoby uprawiające turystykę motorowodną kajakową, właścicieli łodzi płaskodennych, barek itp. Promocja projektu oraz jego poszczególne etapy obejmować będą również rynek niemiecki (turyści z regionów Partnerstwa Odry tj. Berlin, Branderburgia, Meklemburgia Przedpomorze i Saksonia), rynek niderlandzki oraz rynek francuski. Poniższe informacje mają na celu wybór wykonawcy, który opracuje i dostarczy aplikację na urządzenia mobile Wielkiej Pętli Wielkopolski w ramach systemu GPS Wielkopolska wraz z utworzeniem strony internetowej o turystyce wodnej (w tym zakup zdjęć i tłumaczenie tekstów) jako elementu promującego produkt Wielkiej Pętli Wielkopolski. Aplikacja wykorzystująca technologię nawigacji satelitarnej będzie przyjaznym dla użytkownika informatorem i przewodnikiem poprzez jasny, przejrzysty, prosty i intuicyjny interfejs, a także kompleksowość i precyzyjność zaimplementowanych informacji dotyczących tras oraz punktów zainteresowań (POI). Ze względu na brak powszechnej dostępności do szczegółowych map i przewodników Wielkiej Pętli Wielkopolski, będzie stanowić istotne źródło informacji dla turystyki wodnej. Aplikacja korzystać będzie z łącza internetowego, ale zostanie także wyposażona w tryb umożliwiający dostęp w trybie offline (korzystanie z danych uprzednio ściągniętych) w celu ograniczenia potencjalnych kosztów związanych z transmisją danych.

3 S t r o n a 3 II. Przedmiot zamówienia 1. Opracowanie i dostawa dokumentacji projektowej 1.1. Plan projektu Dokument planu projektu zakłada utworzenie dokumentu składającego się z dwóch części. Pierwsza z części dotyczy szczegółowych informacji na temat terminów, w których Zamawiający będzie odbierać od Wykonawcy poszczególne etapy prac nad projektem. Druga część planu projektu będzie opisem przepływu komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Kryteriami odbioru dokumentu Plan Projektu są: a. Szczegółowy harmonogram prac b. Przepływ komunikacji 1.2. Analiza Przedwdrożeniowa W ramach rozpoczęcia pracy nad projektem konieczne jest wykonanie dokładnej analizy przedwdrożeniowej przez Wykonawcę u Zamawiającego. Istotnym warunkiem wykonania dobrej analizy jest praca na miejscu u Zamawiającego. Produktem analizy przedwdrożeniowej będzie dokument analizy przedwdrożeniowej wykonany przez Wykonawcę. Dokument będzie służył doprecyzowaniu wymogów Zamawiającego względem projektu. W ramach analizy zostanie wymieniony każdy element projektu i należycie opisany - za należycie opisany element rozumie się opis lokalizacji elementu, sposobu jego działania. W dokumencie zostaną doprecyzowane wszystkie pytania i uwagi Wykonawcy jakie dotyczą projektu 1.3. Opis testów akceptacyjnych Wykonawca opracuje w porozumieniu z Zamawiającym testy akceptacyjne, które zostaną dołączone jako jedno z kryteriów odbioru. W ramach dokumentu testów akceptacyjnych zostanie przygotowana instrukcja przeprowadzania testów oraz ich zgłaszania oraz sprawdzania statusu błędu (za rozwiązanie błędu rozumie się status zamknięty wprowadzony przez Zamawiającego).

4 S t r o n a Analiza Powdrożeniowa W ramach prac nad projektem zostanie stworzona przez Wykonawcę instrukcja dla użytkowników pełniących role administratorów portalu. Uwzględnione będą wszystkie role administratorów. Opisane zostaną możliwości jakie daje każdy rodzaj konta. 2. Zebranie i opracowanie redakcyjne danych punktów zainteresowania (POI) i śladu Wielkiej Pętli Wielkopolski (WPW) Przedmiotem działania będzie zebranie śladu / śladów szlaku wodnego oraz określenie rzeczywistej długości szlaku w tym celu zostanie dostarczona przez Zamawiającego dokładna mapa trasy z opisem przebiegu (materiały informacyjne w postaci publikacji z przebiegiem i opisem trasy WPW.) jaką ma badać Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Zebranie śladu będzie polegało również na zebraniu śladu obiektów znajdujących się bezpośrednio na szlaku wodnym takich jak : śluzy, promy, mariny, przystanie kajakowe, śluzy, mosty, kładki, rurociągi, stanice, przystanie, porty, nabrzeża miejskie. Wykonawca będzie zobowiązany do zebrania rzeczywistych danych poprzez przebycie trasy szlaków wodnych WPW (ok. 700km) i zgromadzenia danych pochodzących z urządzeń nawigacyjnych, dostarczone dane zostaną poddane walidacji przez Wykonawcę z oficjalnymi danymi. Dane powinny określać położenie pojazdu wodnego używanego przez Wykonawcę z częstotliwością odświeżania nie mniejszą niż sek. Akceptowany poziom odchyleń związany z przekazywaniem danych geolokalizacyjnych nie może być większa niż 3-5 metrów. Wszystkie dane wprowadzane zostaną poddane również walidacji przez Wykonawcę pod kątem ustandaryzowania formatu (np. dane współrzędne geograficzne muszą być w systemie w jednym formacie) jak również walidacji pod kątem stylistyki języka Karta POI - obiektów znajdujących się na szlaku WPW Wykonawca zobowiązany będzie do wprowadzenia lokalizacji POI (ang. Point of Interest), czyli punktów zainteresowań, wraz z dokonaniem opisu zgodnie z następującym schematem:

5 S t r o n a 5 a. Nazwa (max 250 znaków) pole obowiązkowe b. Krótki opis (max. 500 znaków) występujący na dymku w listach pole obowiązkowe c. Opis (max znaków) pole obowiązkowe d. Zdjęcia pole obowiązkowe Co najmniej jedno zdjęcie Zdjęcia powinny być wykonane techniką cyfrową i zapisane w formacie PNG o rozdzielczości 3 milionów pikseli. Jeżeli zachodzi konieczność wykadrowania zdjęcia należy je wykadrować Proporcje zdjęcia wynoszą 3:2 W przypadku obrazów pochodzących z innych źródeł (np. skan) minimalna wielkość obrazka to 900x600 pikseli e. Zdjęcia Miniaturki pole obowiązkowe Do każdego POI musi być co najmniej 1 zdjęcie. Zdjęcia powinny być wykonane techniką cyfrową i zapisane w formacie PNG o rozdzielczości min. 150/150 pikseli. Jeżeli zachodzi konieczność wykadrowania zdjęcia należy je wykadrować. Maksymalna wielkość obrazka to 200 x 200 pikseli. f. Współrzędne geograficzne- pole obowiązkowe Długość geograficzna Szerokość geograficzna g. Adres (jeśli dotyczy): Ulica Numer Kod pocztowy Miejscowość

6 S t r o n a 6 h. Dane teleadresowe(jeśli dotyczy): Telefon stacjonarny Telefon komórkowy Fax Strona www i. Przynależność do danej kategorii: pole obowiązkowe Architektura drewniana Kościoły / klasztory / cmentarze Muzea / skanseny Pałace i dwory Pomniki Przyroda Punkty widokowe Sanktuaria Twierdze i fortyfikacje Układy urbanistyczne Zamki i ruiny Mariny Przystanie kajakowe Promy Slipy Śluzy, Mosty, kładki, rurociągi, Stanice, przystanie, porty, nabrzeża miejskie Inne j. Godziny otwarcia (jeśli dotyczy) Całoroczne o Wybór dni tygodnia z tymi samymi godzinami otwarcia

7 o Sezonowe o o S t r o n a 7 Wybór dni tygodnia z różnymi godzinami otwarcia Wybór dni tygodnia z tymi samymi godzinami otwarcia Wybór dni tygodnia z różnymi godzinami otwarcia k. Potrzebny czas zwiedzania (jeśli dotyczy) Ilość czasu potrzebna do zwiedzenia obiektu podawana w godzinach l. Atrybuty obiektu (jeśli dotyczy): Parking Internet przyjazny dla niepełnosprawnych itd. WC Prysznic Gastronomia inne (możliwe do wcześniejszego zdefiniowania w systemie CMS przez administratora) 2.2. Karta POI - miast znajdujących się w pobliżu WPW Wykonawca zobowiązany będzie do wprowadzenia lokalizacji miasta jako POI (ang. Point of Interest), czyli punktów zainteresowań, wraz z dokonaniem opisu zgodnie z następującym schematem: a. Nazwa (max. 250 znaków) pole obowiązkowe b. Krótki opis (max. 500 znaków) występujący na dymku w listach pole obowiązkowe c. Nazwa w dymku (max. 250 znaków) pole obowiązkowe d. Współrzędne geograficzne- pole obowiązkowe Długość geograficzna Szerokość geograficzna

8 S t r o n a Karta - Szlaki turystyczne: a. Nazwa (jeśli adekwatne) b. Kategoria Pieszy Rowerowy Wodny Inny c. Przebieg (miejscowości) d. Długość (km) e. Informacje dodatkowe 2.4. Import POI W ramach importu POI Wykonawca będzie musiał zaimportować do systemu zarządzania treścią strony listę POI obiektów zebranych podczas żeglugi wyznaczonym szlakiem na WPW oraz listę POI miast znajdujących się w pobliżu szlaku WPW, w tym również listę POI obiektów dostarczoną przez Zamawiającego (do 300 POI wraz ze zdjęciami dostarczonych przez Zamawiającego wraz z prawami autorskimi do zdjęć). Dane jakie muszą zostać uzupełnione minimum oznaczone są na w punktach 2.1., 2.2., i 2.3 jako pola obowiązkowe, pozostałe pola są opcjonalne. Wszystkie dane jakie zostaną zaimportowane muszą przejść walidację redakcyjną (Np. nie może być zaimportowany POI z nie uzupełnionym polem obowiązkowym). 3. Opracowanie i dostawa systemu Zarządzania Treścią dla strony internetowej i aplikacji mobilnej wraz z wersją językową. Wymaganiem Zamawiającego jest dostarczenie systemu Zarządzania Treścią CMS (Content Management System) pozwalającego na zarządzanie zasobami strony internetowej oraz aplikacji mobilnej Dostęp Dostęp do systemu Zarządzania Treścią CMS będzie możliwy za pomocą wpisania w pasek adresu przeglądarki internetowej odpowiedniego adresu internetowego

9 S t r o n a 9 przenoszącego użytkownika do strony logowania za pomocą bezpiecznego protokołu https//: Zarządzanie użytkownikami W systemie CMS będzie można zdefiniować cztery typy użytkowników ze względu na role jakie będą pełnić, przy czym każda z ról o wyższej randze dziedziczy uprawnienia z roli bezpośrednio położonej niżej w hierarchii. Nie ma żadnego ograniczenia do ilości użytkowników. Hierarchie użytkowników przedstawia poniższa zależność zaczynając od roli posiadającej najmniej uprawnień: Uzytkownik niezalogowany Użytkownik zalogowany Redaktor Administrator a. Użytkownik niezalogowany Ma możliwość przeglądania zasobów strony internetowej oraz aplikacji mobilnej bez możliwości budowania własnych wycieczek. Użytkownik będzie mógł zapisać się na subskrypcję newslettera. b. Użytkownik zalogowany Logowanie jest zintegrowane z portalem społecznościowym Facebook i Google+. Użytkownik ma możliwość zapisywania swoich wycieczek i ich publikowaniu na stronie internetowej oraz aplikacji mobilnej i jednocześnie publikowaniu zapisanej wycieczki na łamach portalu społecznościowego.. Użytkownik zalogowany nie będzie miał możliwości dodawania ani publikowania swoich treści takich jak artykuły czy działy na stornie internetowej. Możliwość skasowania konta oraz zrezygnowania z newslettera.

10 S t r o n a 10 c. Redaktor Ma możliwość dodawania nowych artykułów, działów jak również nowych pozycji menu, POI, Wydarzeń. Redaktor będzie odpowiedzialny za zarządzanie treściami na stronie internetowej w tym dodawanie, edytowanie oraz kasowanie. d. Administrator Administrator ma możliwość dodawania nowych użytkowników do strony internetowej jak również ich usuwania. Ponadto administrator zarządza całym systemem CMS w tym ustawieniami serwera Zarządzanie bazą danych POI w tym obiektów, miast oraz szlaków. Moduł ten jest modułem administracyjnym, dostępnym tylko dla autoryzowanych osób. Pozwala on na ręczną edycję danych zgromadzonych w bazie danych atrakcji turystycznych, np. dodawanie kolejnych obiektów. W szczególności zapewnione muszą być między innymi następujące funkcjonalności: a. Dodanie POI b. Odwzorowanie POI na danych kartograficznych Cechy podkładu mapowego z poziomu systemu zarządzania treścią: o Bez ograniczeń przestrzennych (tzn. Obszar minimum to terytorium Polski) o Umożliwiający wizualizację obiektów geograficznych na podstawie współrzędnych geograficznych o Nieobciążającymi Zleceniodawcy żadnymi dodatkowymi kosztami z tytułu jego wykorzystywania, o Niewyświetlający reklam o Aktualizowany przynajmniej raz na kwartał

11 S t r o n a 11 o Oferowany podkład ma być podstawą do nanoszenia POI obiektów, miast jak również szlaków turystycznych na docelowej mapie będącej przedmiotem na którym będą publikowane dane dla wszystkich użytkowników. Funkcjonalności systemu zarządzania treścią informacji geograficznej: o Obsługa obiektów punktowych, liniowych i wieloboków, o Opis obiektów za pomocą atrybutowej bazy danych, o Możliwość tworzenia i edycji znaków kartograficznych dla poszczególnych typów obiektów, o Mechanizm generalizacji (wyświetlania grup obiektów w zależności od skali), o Automatyczne tworzenie legendy (system będzie mógł zidentyfikować wszystkie obiekty i ich sygnatury na mapie, zestawić w postaci legendy wraz z opisami oraz zapewnić możliwość edycji kolejności symboli w legendzie oraz ich opisów), Możliwość importu i eksportu danych w formatach gpx i kml/kmz. Wizualizacja kartograficzna o Miejsca i wydarzenia (powiązane z miejscami) będą wyświetlane na mapie w postaci specjalnie zaprojektowanych przez wykonawcę sygnatur, nawiązujących do klasycznych znaków kartograficznych, możliwych do łatwej identyfikacji bez szczegółowej znajomości legendy przez użytkownika,

12 S t r o n a 12 o o Administrator musi mieć możliwość dodawania nowych, edycji istniejących lub usuwania sygnatur, Mapie będzie towarzyszyć interaktywna legenda, zawierająca objaśnienia znaków dostępna w dwóch językach (polski i angielski z możliwością dodania kolejnych); kliknięcie w kategorię obiektu (sygnaturę lub nazwę) w legendzie będzie powodowało wyświetlenie listy obiektów Zarządzanie bazą danych wydarzeń Uprawnienia do zarządzania modułem będzie posiadał administrator oraz redaktor. Moduł umożliwia zarządzanie wydarzeniami w celu przypisania ich do odpowiednich dat w kalendarzu oraz odpowiednich zasobów typu POI Zarządzanie strukturą strony internetowej oraz aplikacji mobilnej Moduł administracyjny, użytkownik pełniący rolę co najmniej redaktora ma możliwość modyfikacji struktury strony internetowej jak i aplikacji mobilnej. Elementy strony internetowej jaki i aplikacji mobilnej mogące ulegać modyfikacjom to: a. Menu dla strony internetowej oraz aplikacji mobilnej b. Przyjazne URL (przygotowane dla SEM) c. Ankiety dla strony internetowej d. Formularz kontaktowy dla strony internetowej e. Język dla strony internetowej i aplikacji mobilnej Możliwość określenia domyślnego języka dla urządzenia (przeglądarki) w tym autorozpoznawanie języka na urządzeniu (przeglądarce). Możliwość dodania nowej wersji językowej zarówno dla systemu CMS jak i strony internetowej i aplikacji mobilnej. Dostępny będzie również przełącznik wersji językowych na portalu i w aplikacji mobilnej, umożliwiający zmianę języka

13 S t r o n a 13 portalu czy aplikacji w powiązaniu z aktualnie wyświetlaną treścią, np. jeśli użytkownik wyświetla informację o Tamie na WPW, to zmiana języka spowoduje wyświetlenie tej właśnie informacji w wybranym języku, a nie będzie powodować powrotu do strony głównej. f. Newsletter dla strony internetowej g. Wyszukiwarka dla strony internetowej. Możliwość wyszukiwania obiektów i rekordów w bazie według dowolnych pól i kryteriów na podstawie ciągu (łańcucha) znaków lub jego fragmentów, ze szczególnym uwzględnieniem poniższych funkcji: Wyszukiwarka będzie gwarantowała wyszukiwanie zaawansowane, umożliwiającego zawężenie poszukiwań do określonych kategorii, subkategorii lub metakategorii, a także wśród innych treści (np. Aktualności), z możliwością użycia kryterium czasu (data wydarzenia, data publikacji) oraz położenia geograficznego w przypadku obiektów. Wyszukiwarka musi umożliwiać filtrowanie wyników wyszukiwania według kryterium czasu (np. Wydarzenia oddo). Wyszukiwarka musi posiadać funkcjonalność wyszukiwania danego ciągu znaków niezależnie od ich pozycji w granicach pola (np. Wpisanie hasła cichy umożliwi wyszukanie pola o zawartości hotel cichy zakątek, pomimo że łańcuch znaków nie zaczyna się od szukanego wyrażenia), Wyszukiwarka musi gwarantować obsługę operatorów logicznych (or, and, not itp.), Wyniki wyszukiwania muszą być podzielone na kategorie główne tożsame z typami obiektów w bazie, tj. Obiektów, wydarzeń, aktualności, wycieczek itp.,

14 S t r o n a 14 Możliwość przypisywania wszystkich lub wybranych rekordów spośród wyszukanych do kategorii lub metakategorii. h. Zarządzanie treścią strony internetowej i aplikacji Uprawnienia do zarządzania treścią (artykułami) będzie posiadał administrator oraz redaktor. Zarządzanie treścią odbywa się za pomocą intuicyjnego edytora, nie wymagającego od użytkownika specjalistycznej wiedzy z zakresu tworzenia stron internetowych czy języków programowania: Wprowadzenie/tworzenie artykułu składającego się z : Tytuł Autor Data utworzenia./modyfikacji, dzień/dni, godziny Treść Galeria o Zdjęcia na stronę internetową o Zdjęcia na aplikację mobilną Tagi(meta kategorii) Linki powiązane i. Edycję artykułu j. Usuwanie artykułu k. Przenoszenie do archiwum 3.6. Zarządzanie powiadomieniami Powiadomienia są rozsyłane wg:

15 S t r o n a 15 a. Preferencji użytkownika b. Lokalizacji użytkownika 3.7. Zarządzanie wycieczkami a. Wycieczki redakcyjne b. Wycieczki do publikacji c. Opublikowane wycieczki 4. Opracowanie i dostawa strony internetowej W ramach zlecenia Wykonawca wykona, wdroży i dostarczy stronę internetową promującą atrakcje Wielkiej Pętli Wielkopolski w Internecie a następnie zajmie się jej serwisem oraz utrzymaniem na własnych zasobach sprzętowych. Strona internetowa ma być dostępna w dwóch wersjach językowych. Prace jakie zostaną przedsięwzięte przez Wykonawcę będą zawierać poniższe wytyczne ustalone przez Zamawiającego Struktura strony internetowej Strona główna Mapa Pogoda Wycieczki Informacje dla wodniaków Wydarzenia Aplikacjia mobilna O regionie Kontakt Wizualizacja POI Planer Wycieczek Moje Wycieczki Wycieczki innych użytkowników Wycieczki Redaktorskie Karta POI Publiku na FB/Google+.

16 S t r o n a Wersja językowa 4.3. Wymagania funkcjonalne a. Mapa Wyświetlanie podkładu kartograficznego umożliwiającego skalowanie w każdej z dostępnych wersji mapy. Możliwość przeglądania szlaku wycieczki na mapie. b. Planer wycieczki Użytkownik ma możliwość budowania własnej wycieczki za pomocą określania jakie POI chce odwiedzić (wybierając POI z dostępnej listy) jak również za pomocą dodawanie własnych punktów wycieczki. Punkty dodane przez użytkownika nie są publikowane w domyślnej liście POI aplikacji. POI dodane indywidualnie przez użytkownika zapisane są w dziale Wycieczki innych użytkowników gdzie można przeglądać listę wycieczek innych użytkowników. Do wybranej wycieczki użytkownik można dodać własne POI i zapisać jako nową wycieczkę. Za pomocą funkcji Planera wycieczki użytkownik ma możliwość wybrania dowolnej opublikowanej wycieczki na stronie internetowej i wybrania jej jako wycieczki docelowej jak również ma możliwość dodania własnych elementów (POI z listy lub własne POI) do istniejącej już wycieczki. Użytkownik ma możliwość określenia ile osób będzie uczestniczyło w wycieczce jak również terminu początkowego. Po wygenerowaniu planu wycieczki strona internetowa powinna umożliwić złożenie rezerwacji za pomocą kreatora na miejsca noclegowe uwzględniając przy tym ilość osób biorących udział w wycieczce jak również terminy wraz z odległościami w jakich użytkownik będzie znajdował się od zasugerowanej bazy noclegowej. System rezerwacji musi umożliwiać dokonanie rezerwacji na nocleg.

17 S t r o n a 17 Planer musi integrować w sobie możliwość: Zadeklarowania ustawień osobistych oraz unikalnych preferencji przez użytkownika (ustawienia profilowe, zdefiniowanie poziomu zainteresowań w podróży, preferencje w stosunku do standardu hoteli, maksymalnego budżetu, ilości osób, itp.) Wskazania miejsca startu i końca wycieczki, określenia terminu i długości podróży w oparciu o kalendarz Wydajnego budowania planu wycieczki w oparciu o zagregowane dane znajdujące się w bazach rozwiązania oraz zadane kryteriach budowania planu wycieczki w rozbiciu godzinowym w ciągu dnia. Samodzielnej optymalizacji przez użytkownika propozycji wycieczki Rezerwacji hotelu w oparciu o jeden z największych systemów rezerwacyjnych, tj. z jak największą liczbą dostępnych obiektów noclegowych z obszaru WPW (minimum 250 obiektów za większą ilość dodatkowe punkty opisane w dokumencie SIWZ). Prezentacji przebiegu trasy wycieczki, wybranych przez użytkownika noclegów oraz atrakcji (wg warstw tematycznych) na mapie Wyświetlania informacji szczegółowych o obiektach uwzględnionych w propozycji wycieczki Wydrukowania przygotowanej wycieczki Publikowanie i udostępnianie zapisanych wycieczek w mediach społecznościowych c. Wyświetlanie POI Zgodne ze specyfikacją z punktu 5.3.c

18 S t r o n a 18 d. Zarządzanie danymi pogodowymi publikowanymi na stronie internetowej Dane pobierane przez połączenie z bezpłatnym serwerem informacji pogodowych. e. Aplikacja mobilna Strona z linkami kierującymi do sklepów internetowych z aplikacją mobilną f. Aktualności Strona informacyjna z aktualnościami na obszarze WPW. Aktualnościami są: Wydarzenia kulturalne Wydarzenia sportowe g. O projekcie Strona informacyjna projektu. h. Kontakt Lista telefonów oraz adresów mailowych do WOT Wymagania pozafunkcjonalne a. Kodowanie znaków System musi zapewniać kodowanie znaków zgodne z - Unicode UTF-8. System musi zapewniać kodowanie stron zgodne z minimum: HTML wersja 4.01, XHTML wersja 1.0, CSS (W3C). Strony internetowe powinny przechodzić walidację zgodności z powyższymi standardami. b. Wyświetlanie stron Strona internetowa musi być zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości 1024x768, niemniej strona powinna być prawidłowo wyświetlana niezależnie od ustawionych

19 S t r o n a 19 rozdzielczości i wielkości okna w przeglądarce (niedopuszczalne jest nakładanie się tekstu lub jego obcinanie itp.). c. Przeglądarki System musi działać poprawnie w oparciu o przeglądarki internetowe od wersji IE 8.x wzwyż, Firefox4.x wzwyż, Opera 7.x wzwyż, Mozilla 3.x wzwyż, Safari 5.x wzwyż, Chrome 13.x wzwyż, niezależnie od systemu operacyjnego użytkownika. d. Grafika Wykonawca dostarczy trzy różniące się projekty graficzne będące propozycjami Wykonawcy dla strony internetowej. Zamawiający wybierze jedną z trzech propozycji. W sytuacji kiedy żadna z propozycji nie zostanie zaakceptowana, Zamawiający wyznaczy osobę za swojej strony która pomoże Wykonawcy dopracować jeden z trzech projektów graficznych. Projekt graficzny ma być zbieżny z identyfikacją wizualną Wielkiej Pętli Wielkopolski, logo Wielkopolski oraz aktualnymi wytycznymi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Aktualne wytyczne dostarczy Zamawiający e. Baza danych System musi być oparty na dowolnej powszechnie stosowanej i zapewniającej serwis producenta relacyjnej bazie danych. 5. Opracowanie i dostarczenie aplikacji mobilnej Wykonawca zobowiązany będzie w ramach realizacji projektu do opracowania i dostarczenia mobilnej aplikacji na urządzenia typu smartphone oraz tablet. Aplikacja posłuży do prezentacji informacji turystycznej pobranej bezpośrednio z Internetu (wymaga aktywnego połączenia z Internetem) lub prezentacji informacji turystycznej zapisanej lokalnie na urządzeniu(nie wymaga połączenia bezpośrednio z Internetem) typu Smartphone. Wymaga się aby aplikacja działa bez awaryjnie na różnych wersjach systemów operacyjnych bez zauważalnego pogorszenia jakości to znaczy nie może zdarzyć się żeby

20 S t r o n a 20 aplikacja mobilna działała wolniej na nowszej wersji systemu operacyjnego urządzenia. Wykonawca posłuży się poniższymi wytycznymi Zamawiającego w procesie wytwarzania aplikacji mobilnej. Zbiory Danych składać się będą na informacje z dwóch głównych części: Podkładów map cyfrowych Informacji, takich jak: o o o o o POI Wycieczki, Dane tekstowe, Dane multimedialne (zdjęcia i obrazki, filmy, dźwięki), Dane obiektów z informacją geolokalizacyjną (zbiory POI Point Of Interest) Struktura aplikacji mobilnej Strona główna Mapa Informacje Pogodowe Nawiguj Wycieczki Informacje dla wodniaków Aktualności O regionie Kontakt POI Planer Wycieczki Moje Wycieczki Wycieczki innych użytkowników Wycieczki Redaktorskie Karta POI Publiku na FB/Google Wersja językowa Aplikacja zostanie przygotowana w dwóch językach: polskim i angielskim.

21 S t r o n a Wymagania funkcjonalne a. Mapa Wyświetlanie podkładu kartograficznego umożliwiającego skalowanie w każdej z dostępnych wersji mapy (online oraz wersja offline). Możliwość przeglądania szlaku wycieczki na mapie. b. Planer Wycieczki c. Geolokalizacja Użytkownik ma możliwość budowania własnej wycieczki za pomocą określania jakie POI chce odwiedzić wybierając POI z dostępnej listy jak również za pomocą dodawania własnych punktów wycieczki. Punkty dodane przez użytkownika nie są publikowane w domyślnej liście POI aplikacji. POI dodane indywidualnie przez użytkownika zapisane są w dziale Wycieczki innych użytkowników gdzie można przeglądać listę wycieczek innych użytkowników. Do wybranej wycieczki użytkownika można dodać własne POI i zapisać jako nową wycieczkę. Użytkownik w każdym z przypadków ma możliwość określenia ilości osób jakie będą brały udział w wycieczce jak również preferowanego terminu wycieczki wraz z kategoriami tematycznymi (np. sport i śluzy, np. sport), funkcja generowania wycieczki uwzględni ilość osób, czas, dostępność POI (godziny otwarcia o ile występują) obszar geograficzny następnie zaproponuje najbardziej optymalny plan podróży uwzględniający noclegi oraz trasę wycieczki. Aplikacja wyposażona w funkcje geolokalizacyjne oferuje następujące funkcje: Prezentująca aktualne położenie turysty na mapie,

22 S t r o n a 22 Wyszukiwanie obiektów według dokładnego położenia w odległości 5km od położenia turysty (aplikacja nie wymaga ręcznego wskazywania położenia) ograniczenie będzie uzależnione od ilości obiektów znajdujących się w pobliżu turysty (do 15 po wyświetlanych na mapie z funkcją pokaż wszystkie w pobliżu), Wyszukiwanie interesujących turystę miejsc związanych z różnymi, zdefiniowanymi kategoriami Prezentacja położenia na mapie musi być realizowana na dwa sposoby: Przy wykorzystaniu mechanizmów mapy online możliwych do osadzenia w aplikacji mobilnej np. Google maps, open street map lub równoważnej dostępnej przy aktywnym połączeniu internetowym Przy wykorzystaniu mapy cyfrowej off-line, wbudowanej w aplikację (dane mapy pobierane w postaci osobnego zbioru danych przechowywanego stale w pamięci urządzenia obszar obejmuje obszar wpw) d. Wyświetlanie POI Wyświetlanie listy POI (Point of Interest). Aplikacja będzie wyświetlać listę POI na mapie za pomocą znacznika graficznego. Aplikacja będzie wyświetlać listy POI z możliwością segregowania punktów przynajmniej po nazwie (alfabetycznie rosnąco), jak również po przypisanych im kategoriach. Wyszukiwanie według kategorii będzie następować poprzez wskazanie minimum jednej kategorii POI. Aplikacja będzie w takiej sytuacji zwracać wyniki przefiltrowane alfabetycznie jedynie ze wskazanej kategorii. Użytkownik powinien ponadto mieć możliwość wyszukania tych punktów zainteresowań, które znajdują się w określonej odległości od miejsca, w którym aktualnie się znajduje.

23 S t r o n a 23 Specyfikacja opisu POI: Opis POI powinien być dostępny w 2 wariantach: o Krótki opis (max. 250 znaków) prezentowany w dymkach na mapie lub w listach POI. Jego zadaniem będzie przekazanie użytkownikowi w sposób synergiczny informacji na temat danego punktu zainteresowań. o Pełny opis (max. 500 znaków) prezentowany po rozwinięciu dymku na mapie lub w listach POI. Jego zadaniem będzie przekazanie użytkownikowi wszystkich najważniejszych informacji na temat danego punktu zainteresowań. Po wybraniu konkretnego POI pojawia się okienko z opcją: o Szczegóły, (pełny opis POI, zdjęcia etc.), o Dodaj do trasy (automatycznie dodaje do wyznaczonej wcześniej trasy nowy punktu podróży w postaci przeglądanego POI ). o wróć (powrót do mapy). Dostępność POI Każdy POI jeśli dotyczy (np. cechuje go dostępność czasowa) musi zawierać informacje na temat dni oraz godzin otwarcia z uwzględnieniem sezonowości funkcjonowania niektórych obiektów(brak tej informacji oznacza dostępność POI 24/7). W przypadku, gdy w danych lokalizacjach obowiązują opłaty za zwiedzanie, POI powinien pokazywać użytkownikowi koszt zwiedzania w postaci cennika. W miejscach, gdzie jest to możliwe aplikacja będzie wyświetlać ponadto przewidywany (uśredniony) czas zwiedzania danego POI. o Materiały multimedialne Materiały multimedialne (np. zdjęcia, filmiki) stanowiące element informacyjny dla POI będą pobierane on-line

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli Znak sprawy: KS.273.6.2014 Ostrów Wielkopolski, 19.08.2014 r. ZAPYTANIE CENOWE dotyczące udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro w ramach realizacji projektu pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: 1. Lokalną Grupę Działania Białe Ługi, 2. Lokalną Grupę Działania Dorzecze Bobrzy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r.

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. W wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zaproszenia I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i rejestracja domeny, opracowanie szaty graficznej i oprogramowania portalu promującego spożycie

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop Spis treści I: WSTĘP 1. INSTALACJA SKLEPU 2. LOGOWANIE DO PANELA ADMNISTRACYJNEGO 2.1 PRZYWRACANIE ZAPOMNIANEGO HASŁA 3. WSTĘPNA KONFIGURACJA 3.1 WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług: Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie portalu intranetowego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wdrożenie portalu intranetowego jest koniecznym etapem w informatyzacji każdego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT Dotyczy: postępowania konkursowego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo