Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Microsoft Code Signing. wersja 1.4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Microsoft Code Signing. wersja 1.4"

Transkrypt

1 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu Microsoft Code Signing wersja 1.4

2 Spis treści 1. WSTĘP TWORZENIE CERTYFIKATU WERYFIKACJA WERYFIKACJA DOKUMENTÓW W przypadku osoby prywatnej W przypadku subskrybentów reprezentujących organizację INSTALACJA CERTYFIKATU EKSPORT CERTYFIKATU DO PLIKU PODPISYWANIE KODU PRZY UŻYCIU NARZĘDZIA SIGNCODE PODPISYWANIE KODU PRZY UŻYCIU KREATORA PODPISYWANIE KODU Z LINII POLECEŃ WERYFIKACJA PODPISU PODPISYWANIE KODU PRZY UŻYCIU NARZĘDZIA SIGNTOOL PODPISYWANIE KODU Z LINII POLECEŃ WERYFIKACJA PODPISU PODPISYWANIE KODU NARZĘDZIEM JARSIGNER ODCZYT ALIASU W OPROGRAMOWANIU PORTECLE ODCZYT ALIASU W OPROGRAMOWANIU KEY TOOL GUI WYKONANIE PODPISU KONTAKT SPIS RYSUNKÓW... 36

3 1. Wstęp Microsoft Code Signing jest to certyfikat służący do podpisywania kodu. 2. Tworzenie certyfikatu Po zalogowaniu się do systemu CERTUM, mając złożone zamówienie w Sklepie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Proces ten jest przedstawiony poniżej, W celu rozpoczęcia procesu tworzenia certyfikatu należy zalogować się do Sklepu Unizeto ( Rysunek 1 Konto w Sklepie Po zalogowaniu się do Sklepu, w celu rozpoczęcia procesu tworzenia certyfikatu, z menu należy wybrać Aktywacja certyfikatów. Wyświetlone zostaną dostępne zamówienia. 4

4 Rysunek 2 - Aktywacja certyfikatu Następnie należy wybrać Nazwę usługi: Microsoft Code Signing i wyszukać dostępne zamówienia. Po odnalezieniu odpowiedniego zamówienia należy je aktywować przyciskiem Aktywuj. Wyświetlony zostanie formularz umożliwiający wybranie metody dostarczenia kluczy. Rysunek 3 Wybór metody dostarczenia kluczy do certyfikatu Należy wybrać Generowanie pary kluczy i nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlony zostanie formularz umożliwiający wybór poziomu zabezpieczeń. 5

5 Rysunek 4 Wybór poziomu zabezpieczeń Należy pozostawić domyślne wartości i nacisnąć przycisk Generuj klucze. Po wygenerowaniu kluczy wyświetlony zostanie formularz umożliwiający przejście do następnego kroku. Rysunek 5 Informacja o poprawnym wygenerowaniu kluczy Po wygenerowaniu kluczy należy nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlony zostanie formularz umożliwiający zdefiniowanie treści certyfikatu. 6

6 Rysunek 6 Treść certyfikatu Po wprowadzeniu treści certyfikatu należy nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlony zostanie formularz prezentujący wprowadzoną treść certyfikatu. 7

7 Rysunek 7 Podsumowanie - treść certyfikatu Następnie należy zaakceptować Warunki użytkownika, zaakceptować Aktywację certyfikatu i nacisnąć przycisk Dalej. Nastąpi powrót do głównej strony Sklepu. 8

8 Rysunek 8 Strona główna Sklepu 3. Weryfikacja Przy zakupie certyfikatu Microsoft Code Signing, tożsamość Subskrybenta certyfikatu jest weryfikowana na podstawie odpowiednich dokumentów Weryfikacja dokumentów Przy zakupie certyfikatu Microsoft Code Signing klienci proszeni są o dostarczenie w terminie do 7 dni kopii następujących dokumentów: W przypadku osoby prywatnej kopia dokumentu na podstawie którego będzie można potwierdzić tożsamość osoby odpowiedzialnej za zakup certyfikatu (dowód tożsamości, paszport, karta stałego pobytu, prawo jazdy). Kopia powinna zawierać aktualną datę wraz z dopiskiem Potwierdzam zgodność z oryginałem" oraz własnoręcznym podpisem właściciela dokumentu,, Wszystkie zebrane dokumenty należy wysłać do CERTUM PCC na jeden z poniższych sposobów: a. w formie skanu, em na adres: (forma zalecana) b. faxem na numer fax: +48 (0)

9 c. pocztą na adres: CERTUM PCC ul. Bajeczna Szczecin W przypadku subskrybentów reprezentujących organizację kopia dokumentu na podstawie którego będzie można potwierdzić tożsamość osoby odpowiedzialnej za zakup certyfikatu (dowód tożsamości, paszport, karta stałego pobytu, prawo jazdy). Kopia powinna zawierać aktualną datę wraz z dopiskiem Potwierdzam zgodność z oryginałem" oraz własnoręcznym podpisem właściciela dokumentu, świadectwo zatrudnienia lub upoważnienie potwierdzające wiązek osoby zamawiającej certyfikat z organizacją reprezentowaną w certyfikacie.. Wszystkie zebrane dokumenty należy wysłać do CERTUM PCC na jeden z poniższych sposobów: a. w formie skanu, em na adres: (forma zalecana) b. faxem na numer fax: +48 (0) c. pocztą na adres: CERTUM PCC ul. Bajeczna Szczecin 4. Instalacja certyfikatu UWAGA!!! Instalacja certyfikatu musi być przeprowadzona z poziomu tej samej przeglądarki i z tego samego konta użytkownika, które posłużyły do generowania kluczy do certyfikatu. Centrum Certyfikacji, po poprawnej weryfikacji, wyda certyfikat, a na konto subskrybenta przyjdzie informacja o wydaniu certyfikatu. 10

10 Rysunek 9 z informacją o wydaniu certyfikatu Należy skorzystać z odnośnika zawartego w wiadomości. Wyświetlony zostanie formularz umożliwiający instalację certyfikatu. Rysunek 10 Formularz umożliwiający instalację certyfikatu Należy nacisnąć przycisk Zainstaluj online. Certyfikat zostanie zainstalowany w magazynie przeglądarki. 11

11 Rysunek 11 Informacja o zainstalowaniu certyfikatu 5. Eksport certyfikatu do pliku Eksport certyfikatu do pliku z poziomu przeglądarki udostępniony jest w opcjach przeglądarki. W przypadku przeglądarki Mozilla Firefox, w celu wyeksportowania certyfikatu należy wybrać: Narzędzia Opcje Zaawansowane Certyfikaty. Wyświetlone zostanie okno umożliwiające zarządzanie certyfikatami. Rysunek 12 Zarządzanie certyfikatami Należy nacisnąć przycisk Wyświetl certyfikaty. Wyświetlone zostanie okno prezentujące certyfikaty użytkownika. 12

12 Rysunek 13 Zarządzanie certyfikatami Należy nacisnąć przycisk Kopia zapasowa. Wyświetlone zostanie okno umożliwiające wskazanie lokalizacji pliku do którego zostanie wyeksportowany certyfikat. Rysunek 14 Wskazanie lokalizacji pliku Należy nacisnąć przycisk Zapisz. Wyświetlone zostanie okno umożliwiające zdefiniowanie hasła do pliku. 13

13 Rysunek 15 Definiowanie hasła do pliku Po zdefiniowaniu hasła należy nacisnąć przycisk OK. Certyfikat zostanie zapisany do pliku. Rysunek 16 Informacja o pomyślnym eksporcie certyfikatu 6. Podpisywanie kodu przy użyciu narzędzia SignCode 6.1. Podpisywanie kodu przy użyciu kreatora Przed rozpoczęciem podpisywania kodu należy zaimportować certyfikat z pliku do magazynu systemowego. Proces ten jest przedstawiony poniżej. Należy uruchomić plik certyfikat.p12. Uruchomiony zostanie kreator instalacji certyfikatu. 14

14 Rysunek 17 Kreator importu certyfikatu Należy nacisnąć przycisk Dalej. Rysunek 18 Kreator importu certyfikatu Należy nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlone zostanie okno, w którym należy podać hasło do certyfikatu. 15

15 Rysunek 19 Kreator importu certyfikatu hasło do certyfikatu Należy wprowadzić poprawne hasło, zaznaczyć opcję Oznacz ten klucz jako eksportowalny i nacisnąć przycisk Dalej. Rysunek 20 Kreator importu certyfikatu wybór docelowego magazynu Należy pozostawić domyślne ustawienia i nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlone zostanie końcowe okno. 16

16 Rysunek 21 Kreator importu certyfikatu okno końcowe Należy nacisnąć przycisk Zakończ. Certyfikat zostanie zaimportowany do Magazynu Systemowego. Rysunek 22 Informacja zaimportowaniu certyfikatu Należy uruchomić kreator signcode.exe. Należy nacisnąć przycisk Dalej. Rysunek 23 Kreator podpisów cyfrowych 17

17 Rysunek 24 Kreator podpisów cyfrowych wskazywanie pliku do podpisu Należy nacisnąć przycisk Przeglądaj. Wyświetlone zostanie okno umożliwiające wskazanie pliku, który ma zostać podpisany. Rysunek 25 Kreator podpisów cyfrowych wskazywanie pliku do podpisu Należy wskazać plik i nacisnąć przycisk Otwórz. 18

18 Rysunek 26 Kreator podpisów cyfrowych wskazany pliku do podpisu Należy nacisnąć przycisk Dalej. Rysunek 27 Kreator podpisów cyfrowych wybór typu podpisu Należy pozostawić domyślne ustawienia i nacisnąć przycisk Dalej. 19

19 Rysunek 28 Kreator podpisów cyfrowych wskazywanie certyfikatu podpisującego Należy nacisnąć przycisk Wybierz z magazynu. Wyświetlone zostanie okno umożliwiające wybór certyfikatu z Magazynu Systemowego. Rysunek 29 Kreator podpisów cyfrowych wskazywanie certyfikatu podpisującego Należy wybrać certyfikat i nacisnąć przycisk OK. 20

20 Rysunek 30 Kreator podpisów cyfrowych wybrany certyfikatu podpisujący Należy nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlone zostanie okno umożliwiające dodanie opisu.. Rysunek 31 Kreator podpisów cyfrowych dodawanie opisu Należy nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlone zostanie okno umożliwiające wskazanie serwera znacznika czasu poprzez, do podpisu zostanie dodany znacznik czasu. 21

21 Rysunek 32 Kreator podpisów cyfrowych wskazywanie serwera znacznika czasu Należy zaznaczyć opcję Dodaj sygnaturę czasową do danych i w Adresie URL wpisać Rysunek 33 Kreator podpisów cyfrowych wskazany serwer znacznika czasu Po wskazaniu serwera znacznika czasu należy nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlone zostanie okno końcowe. 22

22 Rysunek 34 Kreator podpisów cyfrowych okno końcowe Należy nacisnąć przycisk Zakończ. Wyświetlona zostanie informacja o pomyślnym zakończeniu procesu podpisywania kodu. Rysunek 35 Kreator podpisów cyfrowych informacja o pomyślnym zakończeniu działania kreatora 6.2. Podpisywanie kodu z linii poleceń Przed rozpoczęciem podpisywania kodu należy zaimportować certyfikat z pliku do magazynu systemowego. Proces ten jest przedstawiony poniżej. Należy uruchomić plik certyfikat.p12. Uruchomiony zostanie kreator instalacji certyfikatu. 23

23 Rysunek 36 Kreator importu certyfikatu Należy nacisnąć przycisk Dalej. Rysunek 37 Kreator importu certyfikatu Należy nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlone zostanie okno, w którym należy podać hasło do certyfikatu. 24

24 Rysunek 38 Kreator importu certyfikatu hasło do certyfikatu Należy wprowadzić poprawne hasło, zaznaczyć opcję Oznacz klucz jako eksportowalny i nacisnąć przycisk Dalej. Rysunek 39 Kreator importu certyfikatu wybór docelowego magazynu Należy pozostawić domyślne ustawienia i nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlone zostanie końcowe okno. 25

25 Rysunek 40 Kreator importu certyfikatu okno końcowe Należy nacisnąć przycisk Zakończ. Certyfikat zostanie zaimportowany do Magazynu Systemowego. Rysunek 41 Informacja zaimportowaniu certyfikatu Po zaimportowaniu certyfikatu do Magazynu Systemowego należy ustalić skrót z certyfikatu podpisującego. W tym celu należy włączyć Internet Explorer i wybrać z Menu Narzędzia Opcje internetowe Zawartość Certyfikaty i odnaleźć certyfikat podpisujący. 26

26 Rysunek 42 Magazyn Systemowy wybrany certyfikat do podpisywania kodu Następnie należy nacisnąć przycisk Wyświetl. Rysunek 43 Certyfikat do podpisywania kodu Należy wybrać Zakładkę Szczegóły i odczytać skrót sha1 z certyfikatu. 27

27 Rysunek 44 Certyfikat do podpisywania kodu skrót sha1 z certyfikatu Podpisanie kodu z linii poleceń polega na wydaniu następującej komendy: signcode -sha1 skrót_z_certyfikatu -a sha1 -t adres_znacznika_czasu -n nazwa_podpisujacego -i strona_z_informacjami plik_z_kodem_do_podpisania Przykładowe wywołanie z linii poleceń: signcode -sha1 7e59fe e338ad4024ad f443cd -a sha1 -t " -n "Unizeto Technologies SA" -i " application.exe 6.3. Weryfikacja podpisu Podpis można zweryfikować poprzez wyświetlenie właściwości podpisywanego pliku i przejście do zakładki Podpisy cyfrowe.. 28

28 Rysunek 45 Podpisany plik Właściwości Podpisy cyfrowe Po naciśnięciu przycisku Szczegóły zostaną wyświetlone informacje na temat podpisu wraz z wynikiem jego weryfikacji.. Rysunek 46 Podpisany plik Szczegóły podpisu 29

29 7. Podpisywanie kodu przy użyciu narzędzia SignTool 7.1. Podpisywanie kodu z linii poleceń Podpisanie kodu z linii poleceń polega na wydaniu następującej komendy: signtool sign /f certyfikat _pfx /p hasło_do_certyfikatu /t adres_znacznika_czasu kod_do_podpisania Przykładowe polecenie: signtool sign /f certyfikat.p12 /p /t application.exe 7.2. Weryfikacja podpisu Weryfikacja podpisu polega na wydaniu następującej komendy: signtool verify /pa nazwa_podpisanego_pliku Przykładowe wywołanie: signtool verify /pa application.exe 8. Podpisywanie kodu narzędziem jarsigner Przed przystąpieniem do podpisywania należy ustalić pod jakim aliasem zdeponowany jest klucz prywatny służący do podpisania kodu. W tym celu można skorzystać z aplikacji Key Tool GUI lub z aplikacji Portecle. UWAGA!!! 8.2. Odczyt aliasu w oprogramowaniu Portecle Aplikacja Portecle odczytuje prawidłowo tylko pliki pfx, dla których hasło jest najwyżej 7-znakowe. Należy uruchomić aplikację Portecle. 30

30 Rysunek 47 Aplikacja Portecle Następnie, z menu należy wybrać File Open Keystore i wskazać plik z certyfikatem, który posłuży do podpisania kodu. Rysunek 48 Aplikacja Portecle wybór certyfikatu do podpisu Należy wskazać plik certyfikatu i nacisnąć przycisk Open. Wyświetlone zostanie okno z prośbą o podanie hasła do certyfikatu. 31

31 Rysunek 49 Aplikacja Portecle wybór certyfikatu do podpisu Należy podać prawidłowe hasło i zatwierdzić je przyciskiem OK. W aplikacji pojawią się informacje na temat wybranego certyfikatu. Rysunek 50 Aplikacja Portecle informacje na temat wybranego certyfikatu do podpisu Należy odczytać alias Odczyt aliasu w oprogramowaniu Key Tool GUI Należy uruchomić aplikację Key Tool GUI. 32

32 Rysunek 51 Aplikacja Key Tool GUI Następnie, z menu należy wybrać File Open Keystore i wskazać plik z certyfikatem, który posłuży do podpisania kodu. Rysunek 52 Aplikacja Key Tool GUI wybór certyfikatu do podpisu Należy wskazać plik certyfikatu i nacisnąć przycisk Open. Wyświetlone zostanie okno z prośbą o podanie hasła do certyfikatu. 33

33 Rysunek 53 Aplikacja Key Tool GUI wybór certyfikatu do podpisu Należy podać prawidłowe hasło i zatwierdzić je przyciskiem OK. W aplikacji pojawią się informacje na temat wybranego certyfikatu. Rysunek 54 Aplikacja Key Tool GUI informacje na temat wybranego certyfikatu do podpisu Należy odczytać alias Wykonanie podpisu Po odczytaniu aliasu, w celu podpisania pliku jar należy uruchomić następującą komendę: jarsigner -J-Xms100m -J-Xmx200m -keystore plik_z_certyfikatem -storepass hasło_do_pliku_z_certyfikatem -tsa adres_znacznika_czasu -storetype pkcs12 plik_jar alias_do_klucza_prywatnego Przykładowe wywołanie: jarsigner -J-Xms100m -J-Xmx200m -keystore MS_CS_certyfikat.p12 -storepass tsa -storetype pkcs12 web-core jar "Unizeto Technologies SA - ID w Unizeto Technologies S.A." 34

34 9. Kontakt W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Operatorem naszej Infolinii: nr tel.: dla telefonów komórkowych Z poważaniem Zespół CERTUM PCC 35

35 10. Spis rysunków Rysunek 1 Konto w Sklepie... 4 Rysunek 2 - Aktywacja certyfikatu... 5 Rysunek 3 Wybór metody dostarczenia kluczy do certyfikatu... 5 Rysunek 4 Wybór poziomu zabezpieczeń... 6 Rysunek 5 Informacja o poprawnym wygenerowaniu kluczy... 6 Rysunek 6 Treść certyfikatu... 7 Rysunek 7 Podsumowanie - treść certyfikatu... 8 Rysunek 8 Strona główna Sklepu... 9 Rysunek 9 z informacją o wydaniu certyfikatu Rysunek 10 Formularz umożliwiający instalację certyfikatu Rysunek 11 Informacja o zainstalowaniu certyfikatu Rysunek 12 Zarządzanie certyfikatami Rysunek 13 Zarządzanie certyfikatami Rysunek 14 Wskazanie lokalizacji pliku Rysunek 15 Definiowanie hasła do pliku Rysunek 16 Informacja o pomyślnym eksporcie certyfikatu Rysunek 17 Kreator importu certyfikatu Rysunek 18 Kreator importu certyfikatu Rysunek 19 Kreator importu certyfikatu hasło do certyfikatu Rysunek 20 Kreator importu certyfikatu wybór docelowego magazynu Rysunek 21 Kreator importu certyfikatu okno końcowe Rysunek 22 Informacja zaimportowaniu certyfikatu Rysunek 23 Kreator podpisów cyfrowych Rysunek 24 Kreator podpisów cyfrowych wskazywanie pliku do podpisu Rysunek 25 Kreator podpisów cyfrowych wskazywanie pliku do podpisu Rysunek 26 Kreator podpisów cyfrowych wskazany pliku do podpisu Rysunek 27 Kreator podpisów cyfrowych wybór typu podpisu Rysunek 28 Kreator podpisów cyfrowych wskazywanie certyfikatu podpisującego Rysunek 29 Kreator podpisów cyfrowych wskazywanie certyfikatu podpisującego Rysunek 30 Kreator podpisów cyfrowych wybrany certyfikatu podpisujący Rysunek 31 Kreator podpisów cyfrowych dodawanie opisu Rysunek 32 Kreator podpisów cyfrowych wskazywanie serwera znacznika czasu Rysunek 33 Kreator podpisów cyfrowych wskazany serwer znacznika czasu Rysunek 34 Kreator podpisów cyfrowych okno końcowe Rysunek 35 Kreator podpisów cyfrowych informacja o pomyślnym zakończeniu działania kreatora 23 Rysunek 36 Kreator importu certyfikatu Rysunek 37 Kreator importu certyfikatu Rysunek 38 Kreator importu certyfikatu hasło do certyfikatu Rysunek 39 Kreator importu certyfikatu wybór docelowego magazynu Rysunek 40 Kreator importu certyfikatu okno końcowe

36 Rysunek 41 Informacja zaimportowaniu certyfikatu Rysunek 42 Magazyn Systemowy wybrany certyfikat do podpisywania kodu Rysunek 43 Certyfikat do podpisywania kodu Rysunek 44 Certyfikat do podpisywania kodu skrót sha1 z certyfikatu Rysunek 45 Podpisany plik Właściwości Podpisy cyfrowe Rysunek 46 Podpisany plik Szczegóły podpisu Rysunek 47 Aplikacja Portecle Rysunek 48 Aplikacja Portecle wybór certyfikatu do podpisu Rysunek 49 Aplikacja Portecle wybór certyfikatu do podpisu Rysunek 50 Aplikacja Portecle informacje na temat wybranego certyfikatu do podpisu Rysunek 51 Aplikacja Key Tool GUI Rysunek 52 Aplikacja Key Tool GUI wybór certyfikatu do podpisu Rysunek 53 Aplikacja Key Tool GUI wybór certyfikatu do podpisu Rysunek 54 Aplikacja Key Tool GUI informacje na temat wybranego certyfikatu do podpisu

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie Instrukcja dla użytkowników wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID Instrukcja jak aktywować certyfikat BASIC ID oraz PROFESSIONAL ID znajduje się na stronie www.efpe.pl dla zalogowanych użytkowników. Login i hasło do strony efpe.pl znajduje się wewnątrz twojego identyfikatora

Bardziej szczegółowo

Microsoft Authenticode. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.2 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Microsoft Authenticode. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.2 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Microsoft Authenticode Użycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode wersja 1.2 Spis treści WSTĘP... 3 1. ZAKUP I UTWORZENIE KLUCZA PRYWATNEGO DLA CERTYFIKATU

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.2 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.2 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.2 Spis treści 1 ZAKUP I AKTYWACJA CERTYFIKATU BASIC ID... 3 1.1. GENEROWANIE PARY KLUCZY... 13 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji i instalacji Certum Code Signing

Instrukcja aktywacji i instalacji Certum Code Signing Instrukcja aktywacji i instalacji Code Signing S t r o n a 2 Spis treści 1 Opis produktu... 3 2 Instalacja certyfikatu... 3 2.1 Wymagania... 3 2.2 Aktywacja certyfikatu... 3 3 Wgrywanie certyfikatu na

Bardziej szczegółowo

Standard Code Signing. Użycie certyfikatów do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Standard Code Signing. Użycie certyfikatów do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Standard Code Signing Użycie certyfikatów do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode wersja 1.3 Spis treści WSTĘP... 3 1. REJESTRACJA CERTYFIKATU STANDARD CODE SIGNING ( MICROSOFT AUTHENTICODE

Bardziej szczegółowo

Standard Code Signing. Użycie certyfikatów do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.3

Standard Code Signing. Użycie certyfikatów do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.3 Standard Code Signing Użycie certyfikatów do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode wersja 1.3 Spis treści WSTĘP... 3 1. REJESTRACJA CERTYFIKATU STANDARD CODE SIGNING ( MICROSOFT AUTHENTICODE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji i instalacji Certum Code Signing

Instrukcja aktywacji i instalacji Certum Code Signing Instrukcja aktywacji i instalacji Code Signing S t r o n a 2 Spis treści 1 Opis produktu... 3 2 Instalacja oprogramowania... 3 3 Niezbędne elementy do wgrania certyfikatu Code Signing na kartę kryptograficzną...

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Rejestracja certyfikatu. wersja 1.0

Certyfikat Certum Basic ID. Rejestracja certyfikatu. wersja 1.0 Certyfikat Certum Basic ID Rejestracja certyfikatu wersja 1.0 Spis treści 1. AKTYWACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. GENEROWANIE PARY KLUCZY... 3 1.1.1. Generowanie pary kluczy klucze generowane w przeglądarce:...

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1.

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1. Dokumentacja użytkownika Zintegrowany system usług certyfikacyjnych Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów Wersja dokumentacji 1.05 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ENTERPRISE ID. instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego. wersja 1.3

ZESTAW ENTERPRISE ID. instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego. wersja 1.3 ZESTAW ENTERPRISE ID instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.3 Spis treści 1 ZAMÓWIENIE I ZAKUP ZESTAWU PLATINUM.... 3 2 ZESTAW PLATINUM - INSTALACJA I AKTYWACJA PROFILU

Bardziej szczegółowo

Certum Code Signing Instrukcja uzyskania certyfikatu Code Signing SimplySign

Certum Code Signing Instrukcja uzyskania certyfikatu Code Signing SimplySign Code Signing Instrukcja uzyskania certyfikatu Code Signing SimplySign Wersja 1.0 Aktywacja certyfikatu Code Signing SimplySign w Sklepie CERTUM W celu aktywacji certyfikatu Code Signing SimplySign należy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika. Platforma WebNotarius Wersja dokumentacji 1.01

Dokumentacja użytkownika. Platforma WebNotarius Wersja dokumentacji 1.01 Dokumentacja użytkownika Platforma WebNotarius Wersja dokumentacji 1.01 Autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez nią oprogramowania przysługują Unizeto Technologies SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Certum ID. Aktywacja grupowa. wersja 1.0

Certyfikaty Certum ID. Aktywacja grupowa. wersja 1.0 Certyfikaty Certum ID Aktywacja grupowa wersja 1.0 Spis treści 1. CERTYFIKATY BASIC ID... 3 1.1. PRZYGOTOWANIE PLIKU CSV... 3 1.2. IMPORT DANYCH Z PLIKU CSV... 3 1.3. CZYNNOŚCI PO STRONIE SUBSKRYBENTA...

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2015 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów za

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Premium EV SSL. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Premium EV SSL. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu Premium EV SSL wersja 1.4 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. TWORZENIE CERTYFIKATU... 3 2.1. TWORZENIE CERTYFIKATU POPRZEZ WNIOSEK CSR... 4 3. WERYFIKACJA... 7 3.1.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 2 Aktywacja odnowienia certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 2 Aktywacja odnowienia certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.8 Spis

Bardziej szczegółowo

Instalacja certyfikatu CCK NBP w przeglądarce Mozilla Firefox

Instalacja certyfikatu CCK NBP w przeglądarce Mozilla Firefox Instalacja certyfikatu CCK NBP w przeglądarce Mozilla Firefox 1. W celu zainstalowania certyfikatu urzędu certyfikacji CCK NBP lub CCK-TEST w przeglądarce internetowej należy uruchomić stronę internetową

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja 1: Instalacja certyfikatu niekwalifikowanego w systemie Microsoft Windows:

Instrukcja 1: Instalacja certyfikatu niekwalifikowanego w systemie Microsoft Windows: Instrukcja 1: Instrukcja zawnioskowania, pobrania i zainstalowania Certyfikatu Użytkownika wydanego przez Miasto Poznań Zarząd transportu Miejskiego w Poznaniu, oraz podpisywania Niekwalifikowanym Podpisem

Bardziej szczegółowo

Instalacja certyfikatu

Instalacja certyfikatu Warunkiem poprawnej autoryzacji użytkownika w aplikacji AZU jest zainstalowanie tzw. klucza firmowego w przeglądarce internetowej, wydanego przez NBP w systemie DOCert NBP. Weryfikacja poprawności oraz

Bardziej szczegółowo

Instalacja certyfikatu CCK NBP w przeglądarce Internet Explorer

Instalacja certyfikatu CCK NBP w przeglądarce Internet Explorer Instalacja certyfikatu CCK NBP w przeglądarce Internet Explorer 1. W celu zainstalowania certyfikatu urzędu certyfikacji CCK NBP lub CCK-TEST w przeglądarce internetowej, należy uruchomić stronę internetową

Bardziej szczegółowo

Przed przystąpieniem do instalacji certyfikatów należy zweryfikować czy są spełnione poniższe wymagania systemowe.

Przed przystąpieniem do instalacji certyfikatów należy zweryfikować czy są spełnione poniższe wymagania systemowe. INSTRUKCJA INSTALACJI CERTYFIKATU INTERNETOWEGO (U2A) Działania wymagane wskazano w punktach I.1 - I.4 Działania opcjonalne (zalecane) w punktach I.5-I.6. I.1. Wymagania systemowe Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Exchange 2013. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013. wersja 1.0

Exchange 2013. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013. wersja 1.0 Exchange 2013 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013 wersja 1.0 Spis treści 1. GENEROWANIE ŻĄDANIA WYSTAWIENIA CERTYFIKATU (NA PRZYKŁADZIE CERTYFIKATU TYPU WILDCARD I DOMENY

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.6 Spis treści 1. KROK 3 Pobranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Wersja 3.0 02-03-2017 Spis treści Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2016 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Standard Code Signing. Użycie certyfikatów do podpisywania kodu w technologii Java. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Standard Code Signing. Użycie certyfikatów do podpisywania kodu w technologii Java. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Standard Code Signing Użycie certyfikatów do podpisywania kodu w technologii Java wersja 1.3 Spis treści WSTĘP... 3 1. TWORZENIE KLUCZA PRYWATNEGO I CERTYFIKATU... 3 1.1. TWORZENIE ŻĄDANIA CERTYFIKATU

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2016 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów za

Bardziej szczegółowo

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu ważnego certyfikatu kwalifikowanego. wersja dokumentacji 1.

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu ważnego certyfikatu kwalifikowanego. wersja dokumentacji 1. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu ważnego certyfikatu kwalifikowanego wersja dokumentacji 1.5 Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZYGOTOWANIE DO ODNOWIENIA... 4 2.... 4 2.1. KROK 1 Z 5 -

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji komunikacyjnej modułu pl.id

Instalacja aplikacji komunikacyjnej modułu pl.id Instalacja aplikacji komunikacyjnej modułu pl.id Spis treści 1. Wymagania... 3 2. Import certyfikatu osobistego... 3 3. Uzyskanie odcisku palca (Thumbprint) certyfikatu prywatnego... 7 4. Instalacja aplikacji

Bardziej szczegółowo

Exchange 2010. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2010. wersja 1.0

Exchange 2010. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2010. wersja 1.0 Exchange 2010 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2010 wersja 1.0 Spis treści 1. GENEROWANIE ŻĄDANIA WYSTAWIENIA CERTYFIKATU... 3 2. WYSYŁANIE ŻĄDANIA DO CERTUM... 7 3. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Certum Code Signing Instrukcja certyfikatu Code Signing SimplySign

Certum Code Signing Instrukcja certyfikatu Code Signing SimplySign Code Signing Instrukcja certyfikatu Code Signing SimplySign Wersja 1.0 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Wymagania formalne do wydania certyfikatu Code Signing... 3 3. Aktywacja certyfikatu Code Signing SimplySign

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Spis treści 1. NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika ZUS-EKS Currenda sp. z o.o.; 30-348 K rakó w, ul. B o b rz y ńs ki e g o 3 9 b / 1 7 t el. (12) 3 5 8-01-3 1, (12) 359-78-98 f a x (1 2 ) 358-01-01 w. 6

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika Elektronicznie podpisany przez Narodowy Bank Polski Data: 2017.10.19 13:22:17 +02'00' System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.7 Spis treści 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP... 2 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 III. DOSTĘP DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI... 2

I. WSTĘP... 2 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 III. DOSTĘP DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI... 2 Procedura obsługi certyfikatów KDPW_TR U2A Spis treści I. WSTĘP... 2 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 III. DOSTĘP DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI... 2 IV. OBSŁUGA WNIOSKU CERTYFIKACYJNEGO... 2 IV.1. Złożenie wniosku

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.1

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.1 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.1 Spis treści 1. WYMAGANIA...3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ...3 2.1. AUTOMATYCZNA

Bardziej szczegółowo

Rejestracja użytkownika. Zakładania konta w e-sklepie i zakup certyfikatów. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Rejestracja użytkownika. Zakładania konta w e-sklepie i zakup certyfikatów. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Rejestracja użytkownika Zakładania konta w e-sklepie i zakup certyfikatów wersja 1.0 Spis treści WSTĘP... 3 1. ZAKŁADANIE KONTA W E-SKLEPIE... 3 2. ZAKUP POSZCZEGÓLNYCH CERTYFIKATÓW... 7 2.1. CERTYFIKAT

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji Certum Code Signing

Instrukcja aktywacji Certum Code Signing Instrukcja aktywacji Code Signing S t r o n a 2 Spis treści 1 Opis produktu... 3 2 Instalacja certyfikatu... 3 2.1 Wymagania... 3 2.2 Aktywacja certyfikatu... 3 infolinia@ S t r o n a 3 1 Opis produktu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w oprogramowaniu Mozilla Firefox 10.0.x PL. wersja 1.3

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w oprogramowaniu Mozilla Firefox 10.0.x PL. wersja 1.3 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 10.0.x PL wersja 1.3 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZĘDÓW POŚREDNICH... 3 3. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja certyfikat kwalifikowany W 3 krokach Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego

Instrukcja certyfikat kwalifikowany W 3 krokach Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego Instrukcja certyfikat kwalifikowany W 3 krokach Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Spis treści WSTĘP... 3 KROK 1 ZAKUP CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 5 OBSŁUGA ZAMÓWIENIA... 5 OBSŁUGA

Bardziej szczegółowo

Exchange 2010. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2010. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.

Exchange 2010. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2010. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. Exchange 2010 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2010 wersja 1.0 Spis treści 1. GENEROWANIE ŻĄDANIA WYSTAWIENIA CERTYFIKATU... 3 2. WYSYŁANIE ŻĄDANIA DO CERTUM... 7 3. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie U2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Spis treści 1. WYMAGANIA...3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ...3 2.1. AUTOMATYCZNA

Bardziej szczegółowo

"Repozytorium transakcji "

Repozytorium transakcji "Repozytorium transakcji " Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do Repozytorium transakcji... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Exchange 2007 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2007 wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.

Exchange 2007 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2007 wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. Exchange 2007 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2007 wersja 1.1 Spis treści 1. GENEROWANIE ŻĄDANIA WYSTAWIENIA CERTYFIKATU... 3 2. WYSYŁANIE ŻĄDANIA DO CERTUM... 4 5. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronê internetow¹ www.kir.pl. Podrêcznik u ytkownika

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronê internetow¹ www.kir.pl. Podrêcznik u ytkownika Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronê internetow¹ www.kir.pl Podrêcznik u ytkownika 2 Instrukcja odnawiania certyfikatów przez www Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Wypełnienie formularza www...

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

4. Certyfikaty dla pracy w systemie WOW w miejscu z siecią Internet UWAGA

4. Certyfikaty dla pracy w systemie WOW w miejscu z siecią Internet UWAGA 4. Certyfikaty dla pracy w systemie WOW w miejscu z siecią Internet Aby uruchomić aplikację znajdującą się w sieci Internet, należy posiadać zainstalowany w przeglądarce internetowej certyfikaty. Certyfikaty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronę elektronicznypodpis.pl Lipiec, 2015 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYPEŁNIENIE FORMULARZA WWW... 4 3. ODNAWIANIE CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 7 3.1

Bardziej szczegółowo

Procedura obsługi certyfikatów KDPW_TR (A2A) I DOSTĘP DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI KDPW_TR W TRYBIE A2A... 2 II WYMAGANIA SYSTEMOWE...

Procedura obsługi certyfikatów KDPW_TR (A2A) I DOSTĘP DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI KDPW_TR W TRYBIE A2A... 2 II WYMAGANIA SYSTEMOWE... Procedura obsługi certyfikatów KDPW_TR (A2A) Spis treści I DOSTĘP DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI KDPW_TR W TRYBIE A2A... 2 II WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 III WNIOSEK CERTYFIKACYJNY... 3 IV STATUS ZGŁOSZENIA CERTYFIKACYJNEGO...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja certyfikat kwalifikowany W 3 krokach Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego

Instrukcja certyfikat kwalifikowany W 3 krokach Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego Instrukcja certyfikat kwalifikowany W 3 krokach Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.6 Spis treści WSTĘP... 3 KROK 1 ZAKUP CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 5 OBSŁUGA ZAMÓWIENIA... 5 OBSŁUGA

Bardziej szczegółowo

I. Uruchomić setup i postępować według instrukcji

I. Uruchomić setup i postępować według instrukcji I. Uruchomić setup i postępować według instrukcji 1 Wybrać INSTALUJ Program domyślnie podpowiada, które programy należy zainstalować. Uruchom program Sterowniki do czytnika kart wybrać jeżeli czytnik został

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronę elektronicznypodpis.pl Sierpień, 2017 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Złożenie zamówienia na odnowienie... 4 3. Odnawianie certyfikatu kwalifikowanego...

Bardziej szczegółowo

Repozytorium Cyfrowe BN

Repozytorium Cyfrowe BN 1 Repozytorium Cyfrowe BN Instrukcja pozyskiwania certyfikatu oraz importowania certyfikatu osobistego w celu dodatkowej weryfikacji użytkownika podczas logowania do systemu 2 Spis treści 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 1) Wstęp Do prawidłowego działania systemu Bankowości Internetowej KIRI BS wymagany

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 ZESTAW PLATINUM - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 Spis treści 1. ZAMÓWIENIE I ZAKUP ZESTAWU PLATINUM...3 2. ZESTAW PLATINUM INSTALACJA I AKTYWACJA PROFILU NA

Bardziej szczegółowo

"Systemu Obsługi Emitentów"

Systemu Obsługi Emitentów "Systemu Obsługi Emitentów" Instrukcja użytkownika Wersja 0.3 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do systemu... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia certyfikacyjnego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronę elektronicznypodpis.pl Czerwiec, 2016 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Złożenie zamówienia na odnowienie... 4 3. Odnawianie certyfikatu kwalifikowanego...

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie A2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego

Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Spis treści KROK 3 - POBRANIE CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 3 INFORMACJE OGÓLNE... 3 AUTOMATYCZNA INSTALACJA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 7 ZAAWANSOWANA

Bardziej szczegółowo

PGP - Pretty Good Privacy. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w programie PGP

PGP - Pretty Good Privacy. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w programie PGP PGP - Pretty Good Privacy Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w programie PGP Spis treści: Wstęp...3 Tworzenie klucza prywatnego i certyfikatu...3 Import kluczy z przeglądarki...9 2 Wstęp PGP - to program

Bardziej szczegółowo

Procedura obsługi certyfikatów internetowych imiennych I. WSTĘP... 2 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 III. DOSTĘP DO APLIKACJI WEBOWEJ...

Procedura obsługi certyfikatów internetowych imiennych I. WSTĘP... 2 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 III. DOSTĘP DO APLIKACJI WEBOWEJ... Procedura obsługi certyfikatów internetowych imiennych Spis treści I. WSTĘP... 2 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 III. DOSTĘP DO APLIKACJI WEBOWEJ... 2 IV. OBSŁUGA WNIOSKU CERTYFIKACYJNEGO... 2 IV.1. Złożenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja zaświadczeń certyfikacyjnych CERTUM PCC i CENTRAST. wersja 1.0

Instalacja zaświadczeń certyfikacyjnych CERTUM PCC i CENTRAST. wersja 1.0 Instalacja zaświadczeń certyfikacyjnych CERTUM PCC i CENTRAST wersja 1.0 Spis treści 1. KOMUNIKAT: SYSTEM WINDOWS NIE MA WYSTARCZAJĄCYCH INFORMACJI, ABY ZWERYFIKOWAĆ CERTYFIKAT....3 2. INSTALACJA ZAŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 1. Wprowadzenie... 2 2. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych... 2 2.1. Wysyłanie wiadomości z podpisem cyfrowym... 3 2.2. Odbieranie

Bardziej szczegółowo

"Systemu Obsługi Emitentów"

Systemu Obsługi Emitentów "Systemu Obsługi Emitentów" Instrukcja użytkownika Wersja 1.2 Spis treści Historia zmian... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Wniosek certyfikacyjny... 7 Status zgłoszenia certyfikacyjnego...11

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie dostępu oraz instalacja oprogramowania STATISTICA dla pracowników oraz studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Uzyskanie dostępu oraz instalacja oprogramowania STATISTICA dla pracowników oraz studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Uzyskanie dostępu oraz instalacja oprogramowania STATISTICA dla pracowników oraz studentów Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48

Bardziej szczegółowo

Exchange 2007. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2007. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.

Exchange 2007. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2007. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. Exchange 2007 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2007 wersja 1.0 Spis treści 1. GENEROWANIE śądania WYSTAWIENIA CERTYFIKATU... 3 2. WYSYŁANIE śądania DO CERTUM... 4 3. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.5 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

procertum SmartSign 3.2 kwalifikowany i niekwalifikowany znacznik czasu instrukcja obsługi wersja UNIZETO TECHNOLOGIES SA

procertum SmartSign 3.2 kwalifikowany i niekwalifikowany znacznik czasu instrukcja obsługi wersja UNIZETO TECHNOLOGIES SA procertum SmartSign 3.2 kwalifikowany i niekwalifikowany znacznik czasu instrukcja obsługi wersja 1.0.2 Spis treści 1. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 3 2. KONFIGURACJA - USTAWIENIA OGÓLNE... 4 3. KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 04-01 SPIS TREŚCI Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Outlook Express 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Outlook Express 6.0 PL. wersja 1.

Microsoft Outlook Express 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Outlook Express 6.0 PL. wersja 1. Microsoft Outlook Express 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Outlook Express 6.0 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ

Bardziej szczegółowo

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYCIA WŁASNEGO CERTYFIKATU...

Bardziej szczegółowo

procertum SmartSign 3.2 wersja 1.0.2

procertum SmartSign 3.2 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi- kwalifikowany i niekwalifikowany znacznik czasu procertum SmartSign 3.2 wersja 1.0.2 Spis treści 1. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 3 2. KONFIGURACJA - USTAWIENIA OGÓLNE... 4 3. KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Java Code Signing 1.4 6.0. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii Java. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Java Code Signing 1.4 6.0. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii Java. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Użycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii Java wersja 1.3 Spis treści WSTĘP... 3 1. TWORZENIE KLUCZA PRYWATNEGO I CERTYFIKATU... 3 1.1. TWORZENIE ŻĄDANIA CERTYFIKATU (CSR)...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office Outlook 2003 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Office Outlook 2003 PL. wersja 1.

Microsoft Office Outlook 2003 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Office Outlook 2003 PL. wersja 1. Microsoft Office Outlook 2003 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Office Outlook 2003 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Aplikacja do podpisu cyfrowego npodpis

Aplikacja do podpisu cyfrowego npodpis ABS Bank Spółdzielczy Aplikacja do podpisu cyfrowego npodpis (instrukcja użytkownika) Wersja 1.0 http://www.absbank.pl 1. Aplikacja do podpisu cyfrowego - npodpis Słownik pojęć: Aplikacja do podpisu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika wersja 1.0 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Rejestracja... 8 3. Logowanie... 11 4. Wylogowanie... 12 5. Reset hasła... 13 6. Wgląd w dane użytkownika... 16 7. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2007 PL. wersja 1.2

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2007 PL. wersja 1.2 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2007 PL wersja 1.2 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYCIA

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager w systemach Mac OS X

Instalacja i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager w systemach Mac OS X Instalacja i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager w systemach Mac OS X wersja 1.0 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 INSTALACJA CZYTNIKÓW KART KRYPTOGRAFICZNYCH W SYSTEMACH

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office Outlook 2003 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Office Outlook 2003 PL. wersja 1.2.

Microsoft Office Outlook 2003 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Office Outlook 2003 PL. wersja 1.2. Microsoft Office Outlook 2003 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Office Outlook 2003 PL wersja 1.2.1 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja generowania żądania CSR SOW WERSJA 1.6

Instrukcja generowania żądania CSR SOW WERSJA 1.6 Instrukcja generowania żądania CSR SOW WERSJA 1.6 Informacja o wydaniu Data wydania Wersja Opis wydania 2018.01.11 1.0 Wydanie pierwsze 2018.01.26 1.1 Wydanie 1.1 2018.02.02 1.2 Wydanie 1.2 2018.02.13

Bardziej szczegółowo

SYSTEMU OBSŁUGI EMITENTÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SYSTEMU OBSŁUGI EMITENTÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU OBSŁUGI EMITENTÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1. DOSTĘP DO SYSTEMU... 2 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 3 3. WNIOSEK CERTYFIKACYJNY... 5 4. STATUS ZGŁOSZENIA CERTYFIKACYJNEGO... 9 5. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC.

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Wersja 1.4 z dnia 17.11.2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

SimplySign logowanie i rejestracja na komputerze oraz dodanie certyfikatu do programu Płatnik

SimplySign logowanie i rejestracja na komputerze oraz dodanie certyfikatu do programu Płatnik SimplySign logowanie i rejestracja na komputerze oraz dodanie certyfikatu do programu Płatnik 1. INSTALACJA CERTYFIKATU SIMPLY SIGN W MAGAZYNIE SYSTEMOWYM. W celu użytkowania certyfikatu SimplySign na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego SC Wersja 1.5 z dnia 14.08.2015 r.

Instrukcja postępowania w celu uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego SC Wersja 1.5 z dnia 14.08.2015 r. Instrukcja postępowania w celu uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego SC Wersja 1.5 z dnia 14.08.2015 r. www.e-clo.gov.pl Spis treści SŁOWNIK PRZYJĘTYCH SKRÓTÓW I TERMINÓW... 3 1. URUCHOMIENIE OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30 Zakładamy, że użytkownik posiada paczkę pfx z certyfikatem I kluczem prywatnym. Poniższe informacje dotyczą wyłącznie instalacji certyfikatu własnego (z pliku pfx) oraz osoby trzeciej. 1. MOZILLA THUNDERBIRD

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC.

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Wersja 1.2 z dnia 14.08.2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

Podpisywanie i bezpieczne uruchamianie apletów wg http://java.sun.com/docs/books/tutorial/

Podpisywanie i bezpieczne uruchamianie apletów wg http://java.sun.com/docs/books/tutorial/ Podpisywanie i bezpieczne uruchamianie apletów wg http://java.sun.com/docs/books/tutorial/ security1.2/ 1 Ograniczanie zabezpieczeń przed uruchamianymi apletami napisanymi przez uwierzytelnianych autorów

Bardziej szczegółowo