Data wydania: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony internetowej Wersja: 1.0 Data wydania: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 Spis treści SPIS TREŚCI WSTĘP PODSTAWOWE POJĘCIA MENU ADMINISTRATORA DODANIE WZORCA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO PRZEGLĄDANIE ZGŁOSZEŃ NA WYDARZENIE DODANIE NOWEGO UŻYTKOWNIKA EDYCJA DANYCH UŻYTKOWNIKA ZMIANA STATUSU UŻYTKOWNIKA ZMIANA HASŁA UŻYTKOWNIKA WYKONANIE KOPII ZAPASOWEJ NA ŻĄDANIE WYKONANIE KOPII ZAPASOWEJ WEDŁUG HARMONOGRAMU ODTWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ WŁĄCZENIE WERSJI ŻAŁOBNEJ DODANIE POZYCJI W MENU NAWIGACJI EDYCJA POZYCJI W MENU NAWIGACJI WYŁĄCZENIE POZYCJI MENU NAWIGACJI ZMIANA KOLEJNOŚCI W MENU NAWIGACJI /47

4 18. ZAMIESZCZENIE WIADOMOŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW ZARZĄDZANIE PLIKAMI NA SERWERZE RAPORT O STANIE WITRYNY DZIENNIK ZDARZEŃ /47

5 1. Wstęp W związku z realizacją serwisu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Wydziału Innowacyjności została opracowana dokumentacja dla administratora strony internetowej. Przedstawiona dostępność funkcji wynika z uprawnień, jakie posiada administrator serwisu. W niniejszej instrukcji przedstawiono najważniejsze funkcje administracyjne pozwalające na zarządzanie i monitorowanie serwisu. 5/47

6 2. Podstawowe pojęcia Poniższa tabela przedstawia charakterystykę podstawowych pojęć związanych z powstałym serwisem. Pojęcie Administrator Klucz pola Rola Waga Komunikat modalny Definicja Użytkownik z uprawnieniami umożliwiającymi administrowanie stroną internetową. Wewnętrzny identyfikator pola w systemie. Nazwana grupa uprawnień, do której można przypisać użytkowników. Liczba określająca kolejność na liście pozycji. Czym wyższa waga (liczba), tym niższa pozycja. Komunikat wyświetlany na pierwszym planie. Tabela 1. Podstawowe pojęcia. 6/47

7 3. Menu administratora Użytkownik posiadający uprawnienia do administrowania stroną po zalogowaniu uzyskuje dostęp do dedykowanego menu (rys. 1 i 2). Rys. 1. Umiejscowienie menu administratora. Użytkownik z uprawnieniami administratora ma dostęp do szerokiego wachlarza funkcji umożliwiających zarządzanie serwisem. Rys. 2. Menu administratora. 7/47

8 Kluczowym elementem menu administratora jest Blok administracyjny dostępny z poziomu kokpitu, zawierający najważniejsze funkcje z punktu widzenia administratora (rys. 3). Rys. 3. Umiejscowienie Bloku administracyjnego w kokpicie. Administrator z poziomu bloku administracyjnego ma dostęp do funkcji wskazanych na rys 4. Rys.4. Blok administracyjny. Szczegółowy opis tych funkcji znajduje się na następnych stronach niniejszej instrukcji. 8/47

9 4. Dodanie wzorca formularza zgłoszeniowego Administrator serwisu posiada możliwość dodawania wzorców formularzy zgłoszeniowych, które mogą zostać wykorzystane podczas dodawania informacji o nowym wydarzeniu, na które istnieje możliwość rejestracji. Rys. 5. Umiejscowienie funkcji dodawania treści. Dzięki wzorcom formularzy dodawanie informacji o nowych wydarzeniach z możliwością rejestracji jest łatwe i szybkie dla użytkownika. Rys. 6. Funkcja dodawania treści w menu administratora. 9/47

10 Po wybraniu funkcji dodawania treści (rys. 5 i 6) administrator przenoszony jest do strony z listą dostępnych typów treści (rys. 7). Rys. 7. Lista dostępnych typów treści z zaznaczoną funkcją dodawania formularza. Aby utworzyć nowy wzorzec formularza zgłoszeniowego należy wybrać typ treści Webform (rys. 7 i 8). Następnie administrator zostanie przeniesiony na funkcję zarządzania polami nowego formularza (rys. 9). Rys. 8. Funkcja dodawania formularza. 10/47

11 Rys. 9. Funkcja dodawania i edycji pól formularza. Korzystając z tej funkcji administrator może dodać nowe pole, edytować pola istniejące, usunąć pole oraz je skopiować (funkcja klonuj). Dodatkowo istnieje możliwość zmiany kolejności pól na formularzu oraz przełączenia obligatoryjności. Po wybraniu funkcji dodawania nowego pola administrator przenoszony jest na stronę edycji dodawanego pola (rys. 10). 11/47

12 Rys. 10. Funkcja edycji dodawanego pola. Na funkcji edycji dodawanego pola administrator może uzupełnić jego atrybuty. Musi określić m.in. etykietę i klucz pola. Ponadto administrator może określić: domyślną wartość pola; treść znajdującą się w dymku podpowiedzi (opis pola); obligatoryjność; unikalność; maksymalną długość; parametry związane z wyświetlaniem. 12/47

13 Rys. 11. Ekran konfiguracji działań serwisu po wysłaniu formularza (potwierdzenie mailem). Istnieje możliwość ustawienia wysłania potwierdzenia zgłoszenia pod wybrany adres (rys. 11). Może to być adres zarówno ustawiony przez administratora (stały adres), bądź też adres wypełniony przez użytkownika w trakcie uzupełniania formularza zgłoszeniowego. 13/47

14 Rys. 12. Funkcja konfiguracji formularza. Funkcja konfiguracji formularza pozwala m.in. na ustawienie komunikatu, który ukaże się użytkownikowi po wysłaniu formularza zgłoszeniowego, zamknięcie rejestracji oraz ustalenie limitu liczby zgłoszeń (rys. 12). 14/47

15 5. Przeglądanie zgłoszeń na wydarzenie Administrator serwisu posiada uprawnienia do przeglądania nadesłanych zgłoszeń na wydarzenie. Rys. 13. Umiejscowienie funkcji przeglądania nadesłanych zgłoszeń. 15/47

16 Funkcja Wyniki dostępna jest z poziomu podglądu informacji o danym wydarzeniu, na które można dokonać rejestracji (rys. 13 i 14). Rys. 14. Funkcja przeglądania nadesłanych zgłoszeń. Po uruchomieniu funkcji Wyniki administrator przenoszony jest na stronę z listą nadesłanych zgłoszeń (rys. 15). Rys. 15. Lista nadesłanych zgłoszeń. Z poziomu listy dostępne są funkcje: podglądu zgłoszenia (wszystkich informacji znajdujących się w formularzu, rys. 16), edycji oraz usunięcia. 16/47

17 Rys. 16. Podgląd wszystkich danych nadesłanego zgłoszenia. 17/47

18 6. Dodanie nowego użytkownika Jedną z dostępnych funkcji administratora jest funkcja zarządzania użytkownikami. Rys. 17. Umiejscowienie funkcji zarządzania użytkownikami. Uruchomienie tej funkcji może nastąpić w dwojaki sposób. Zarówno poprzez Blok administracyjny dostępny w kokpicie, jak też poprzez funkcję Ludzie dostępną z poziomu menu administratora (rys. 17,18 i 19, 20). Rys. 18. Zarządzanie użytkownikami 18/47

19 Rys. 19. Ekran z menu administracyjnym Po wyborze funkcji Ludzie administrator uzyska dostęp do funkcji zarządzania użytkownikami, grupami użytkowników i ich uprawnieniami (rys. 21). Rys. 20. Menu administracyjne z wyszczególnioną funkcją Ludzie 19/47

20 Rys. 21. Lista użytkowników z wyróżnioną funkcją Dodaj użytkownika. Po wywołaniu funkcji Dodaj użytkownika (rys. 21 i 22) administrator zostanie przeniesiony do edycji danych nowotworzonego użytkownika (rys. 25). Rys. 22. Funkcja dodawania nowego użytkownika. 20/47

21 7. Edycja danych użytkownika Administrator posiada możliwość edycji danych użytkownika znajdującego się w systemie. Funkcję edycji można uruchomić bezpośrednio z listy użytkowników (rys. 23 i 24). Rys. 23. Lista użytkowników z zaznaczoną funkcją edycji danych użytkownika. Po uruchomieniu funkcji Edytuj administrator ma możliwość dokonywania zmiany danych użytkownika (rys. 25). Rys. 24. Funkcja edycji danych użytkownika serwisu. 21/47

22 Rys. 25. Funkcja edycja danych użytkownika. Powyższa funkcja pozwala na uzupełnienie danych użytkownika, przy czym pola login oraz adres są polami wymaganymi. Ponadto administrator może określić status użytkownika, jego rolę w systemie, język oraz umieścić ewentualne zdjęcie. 22/47

23 8. Zmiana statusu użytkownika Administrator systemu posiada możliwość zmiany statusu użytkownika systemu. Rys. 26. Umiejscowienie funkcji zmiany statusu. Istnieje możliwość wyboru jednego z dwóch statusów: Zablokowany lub Aktywne (rys. 26 i 27). Rys. 27. Opcje statusu użytkownika. Użytkownik o statusie Zablokowany nie ma możliwości zalogowania się do serwisu. 23/47

24 9. Zmiana hasła użytkownika W razie konieczności administrator może dokonać zmiany hasła użytkownika np. w wypadku, gdy użytkownik zapomni swojego hasła. Rys. 28. Umiejscowienie funkcji zmiany hasła. Podczas zmiany hasła należy je wprowadzić dwukrotnie, co pozwala na wyeliminowanie błędu przy wpisywaniu. Dodatkowo system określi siłę hasła, co pozwoli ocenić, w jakim stopniu wprowadzone hasło jest bezpieczne (rys. 28 i 29). Rys. 29. Pola dla hasła użytkownika 24/47

25 10. Wykonanie kopii zapasowej na żądanie System umożliwia administratorowi wykonanie kopii bezpieczeństwa w dowolnym momencie według potrzeb oraz przyjętych założeń. Rys. 30. Umiejscowienie funkcji zarządzania kopią zapasową. Funkcja zarządzania kopią zapasową dostępna jest z poziomu Bloku administracyjnego znajdującego się w kokpicie (rys 30 i 31). Rys. 31. Funkcja zarządzania kopią zapasową. 25/47

26 Rys. 32. Funkcja wykonania kopii zapasowej. Powyższa funkcja pozwala na wykonanie tzw. szybkiej kopii zapasowej na żądanie. Po jej użyciu serwis automatycznie wykona kopię zgodnie z wybranymi opcjami źródła i celu kopii (rys 32 i 33). Rys. 33. Panel tworzenia szybkiej kopii zapasowej. Gdy isnieje konieczność dostosowania paremetrów kopii zapasowej do własnych potrzeb, należy skorzystać z zaawansowanych ustawień kopii zapasowej. Kopie zapasowe wykonywane są osobno dla plików użytkownika, plików serwisu i bazy danych. Na potrzeby serwisu zostały predefiniowane optymalne ustawienia wykonywania kopii zapasowej. 26/47

27 11. Wykonanie kopii zapasowej według harmonogramu Szczególnym sposobem wykonania kopii zapasowej jest jej wykonanie według ustalonego harmonogramu (rys. 34). Rys. 34. Strona z listą harmonogramów wykonywania kopii zapasowej. Podczas dodawania lub edycji istniejącego harmonogramu należy określić jego parametry (rys. 35). Rys. 35. Konfiguracja harmonogramu wykonania kopii zapasowej. W parametrach harmonogramu określa się źródło, cel kopii oraz częstotliwość wykonywania. O terminowe wykonywanie kopii dba mechanizm cron, który może być wywoływany bezpośrednio przez serwis, bądź skonfigurowany w systemie operacyjnym (linux) serwera wg preferencji administratora. 27/47

28 12. Odtworzenie kopii zapasowej W serwisie znajduje się również funkcja pozwalająca na odtworzenie wykonanej wcześniej kopii zapasowej. Rys. 36. Lista lokalizacji docelowych kopii zapasowych. W określonej lokalizacji na serwerze zapisywane są wykonywane ręcznie lub według harmonogramu kopie zapasowe. Lista lokalizacji widoczna jest na rys. 36. W każdej lokalizacji znajdują się konkretne pliki kopii, które można przejrzeć przy pomocy funkcji lista plików (rys. 36 i 37). Rys. 37. Funkcja wyświetlania listy plików kopii z danej lokalizacji. Po wybraniu tej funkcji zostanie wyświetlona lista dostępnych wykonanych wcześniej kopii zapasowych. Przykładowa lista kopii jest przedstawiona na rys /47

29 Rys. 38. Lista plików kopii zapasowych z wybranej wcześniej lokalizacji. Po wybraniu funkcji przywróć administrator ma możliwość przywrócenia serwisu do stanu z wybranej przez siebie kopii (rys. 38 i 39). Rys. 39. Funkcja przywracania kopii zapasowej. Przywrócenie kopii jest operacją nieodwracalną, dlatego wymaga dodatkowego potwierdzenia (rys. 40). Rys. 40. Strona potwierdzenia odtworzenia kopii zapasowej. 29/47

30 13. Włączenie wersji żałobnej Serwis został wyposażony w mechanizm zmieniający jego wygląd z wersji standardowej na wersję żałobną. Rys. 41. Umiejscowienie funkcji ustawień wyglądu. Funkcja ustawień wyglądu dostępna jest z poziomu Bloku administracyjnego znajdującego się w kokpicie (rys. 41 i 42). Rys. 42. Funkcja ustawień wyglądu. 30/47

31 Rys. 43. Ekran ustawień wyglądu serwisu z wyróżnioną opcją ustawień żałobnych. Włączenie wersji żałobnej serwisu odbywa się poprzez włączenie odpowiedniej opcji i zapis konfiguracji (rys. 43 i 44). Rys. 44. Ustawienia żałobne. 31/47

32 14. Dodanie pozycji w menu nawigacji Serwis pozwala na elastyczne zarządzanie pozycjami menu nawigacji. Rys. 45. Umiejscowienie funkcji nawigacji w menu administratora. Po wybraniu funkcji Nawigacja znajdującej się w menu administratora (rys. 45 i 46) zostanie on przeniesiony do listy dostępnych linków nawigacyjnych (rys. 47). Rys. 46. Funkcja nawigacji w menu administratora 32/47

33 Na wyświetlonej liście linków nawigacyjnych (rys. 47) nawigacyjnych dostępne są funkcje zarządzania nimi tj. edycja, wyłączanie, usunięcie, dodanie, zmiana pozycji odnośnika. Rys. 47. Lista dostępnych linków nawigacyjnych. 33/47

34 Rys. 48. Funkcja dodawania nowego odnośnika. Po wybraniu funkcji Dodaj odnośnik (rys. 47 i 48) administrator zostanie przeniesiony do edycji danych nowego linka nawigacyjnego (rys. 49). Rys. 49. Edycja danych linka nawigacyjnego. Korzystając z powyższej funkcji administrator ma możliwość ustawienia linka nadrzędnego, wagi, opisu (dymek podpowiedzi pojawiający się po najechaniu kursorem myszki) oraz obrazka wyświetlanego przy linku. 34/47

35 15. Edycja pozycji w menu nawigacji Administrator ma również możliwość edycji wcześniej dodanych linków nawigacyjnych. Funkcja edycji dostępna jest z poziomu listy linków nawigacyjnych (rys. 50). Rys. 50. Lista dostępnych linków nawigacyjnych z wyróżnioną funkcją edycji. 35/47

36 Rys. 51. Funkcja edycji linka nawigacyjnego. Po uruchomieniu funkcji edycji (rys. 50 i 51), administrator ma możliwość modyfikacji parametrów linka nawigacyjnego (rys 52). Rys. 52. Edycja linka nawigacyjnego. Korzystając z powyższej funkcji administrator ma możliwość modyfikacji wagi, opisu (dymek podpowiedzi pojawiający się po najechaniu kursorem myszki) oraz obrazka wyświetlanego przy linku. 36/47

37 16. Wyłączenie pozycji menu nawigacji W razie konieczności administrator ma możliwość wyłączenia nieużywanej pozycji menu nawigacji (rys. 53 i 54). Pozycja menu nadal będzie się znajdowała w systemie, lecz będzie niewidoczna dla użytkowników serwisu. Rys. 53. Lista dostępnych linków nawigacyjnych z wyróżnioną funkcją wyłączenia. Aby zmiana stała się widoczna administrator musi zapisać konfigurację. Rys. 54. Funkcja wyłączenia linka nawigacyjnego. 37/47

38 17. Zmiana kolejności w menu nawigacji System daje możliwość zarządzania kolejnością pozycji w menu nawigacji. Rys. 55. Lista dostępnych linków nawigacyjnych z wyróżnioną funkcją zmiany kolejności wyświetlania. Funkcja zmiany kolejności została wyróżniona na rys. 55 i 56. Zmiany dokonuje się poprzez przeciągnięcie wybranej pozycji w nowe miejsce. Aby zmiana była widoczna należy zapisać konfigurację. Rys. 56. Funkcja zmiany kolejności wyświetlania linków nawigacyjnych. 38/47

39 18. Zamieszczenie wiadomości dla użytkowników Administrator posiada możliwość zamieszczenia wiadomości dla użytkowników, która będzie widoczna po wejściu na główną stronę serwisu. Rys. 57. Umiejscowienie funkcji wiadomości dla użytkowników. Funkcja zamieszczania informacji dla użytkowników dostępna jest z poziomu Bloku administracyjnego znajdującego się w kokpicie (rys. 57 i 58). Rys. 58. Funkcja zamieszczania wiadomości dla użytkowników. 39/47

40 Rys. 59. Edycja treści wiadomości dla użytkownika Po wybraniu funkcji Wiadomość dla użytkowników administrator zostaje przeniesiony na funkcję edycji wiadomości (rys. 59) gdzie ma możliwość włączenia i edycji treści modalnego komunikatu, który zostanie wyświetlony użytkownikom po wejściu na stronę główną serwisu. Oprócz tytułu i treści komunikatu istnieje możliwość zmiany wielkości okna oraz włączenia mechanizmu sprawdzającego poprzednie wyświetlenie komunikatu. 40/47

41 19. Zarządzanie plikami na serwerze Serwis posiada zintegrowany mechanizm zarządzania plikami znajdującymi się w określonej lokalizacji na serwerze. Rys. 60. Umiejscowienie funkcji zarządzania plikami. Dostęp do funkcji Zarządzanie plikami znajduje się w Bloku administracyjnym w kokpicie (rys. 60 i 61). Rys. 61. Funkcja zarządzania plikami. 41/47

42 Po uruchomieniu funkcji zarządzania plikami administrator zostanie przeniesiony do podglądu systemu plików na serwerze dostępnych dla użytkownika (rys. 62). Rys. 62. Podgląd plików dostępnych dla użytkownika. Powyższa funkcja umożliwia podgląd plików graficznych z podstawowymi funkcjami ich modyfikacji oraz podgląd zawartości katalogów dostępnych dla użytkownika. Do najważniejszych funkcji należą przesyłanie nowych plików na serwer oraz usuwanie plików już znajdujących się na serwerze. 42/47

43 20. Raport o stanie witryny W systemie wbudowana jest funkcja raportowania o stanie witryny. Rys. 63. Umiejscowienie funkcji raportu o stanie witryny. Funkcja dostępna jest z poziomu modułu Raporty znajdującego się w kokpicie (rys. 63 i 64). Rys. 64. Funkcja raportu o stanie witryny Po uruchomieniu funkcji raportu o stanie witryny administrator zostanie przeniesiony do podglądu parametrów witryny, informacji o ewentualnych błędach oraz dostępnych aktualizacjach (rys. 65). 43/47

44 Rys. 65. Raport o stanie witryny. Pozycje wyróżnione innym kolorem oraz oznaczone znakiem z wykrzyknikiem wymagają szczególnej uwagi administratora. Do decyzji administratora należy podjęcie stosownych kroków. 44/47

45 21. Dziennik zdarzeń Ważną funkcjonalnością z punktu widzenia administrowania serwisem jest Dziennik zdarzeń. Rys. 66. Umiejscowienie funkcji Ostatnie wpisy dziennika. Funkcja Ostatnie wpisy dziennika dostępna jest z poziomu modułu Raporty znajdującego się w kokpicie (rys. 66 i 67). Rys. 67. Funkcja Ostatnie wpisy dziennika. Po uruchomieniu funkcji Ostatnie wpisy dziennika administrator zostanie przeniesiony do podglądu logów serwisu (rys. 68). 45/47

46 Rys. 68. Podgląd ostatnich wpisów dziennika. Na podstawie logów można wysuwać wnioski o niestandardowym zachowaniu użytkowników serwisu, ewentualnych atakach lub awarii serwera. Każdy wpis dziennika jest określonego typu i posiada informację o czasie wystąpienia, użytkowniku (jeżeli użytkownik był zalogowany) i wykonywanej operacji, w trakcie której wystąpił logowany problem (rys. 68). Aby ułatwić pracę administratorowi system umożliwia filtrowanie wpisów według określonych kryteriów (rys. 69 i 70). Rys. 69. Funkcja filtrowania wpisów dziennika. 46/47

47 Rys. 70. Filtr wpisów dziennika Wspomniana wcześniej funkcja filtrowania pozwala na zawężenie wyświetlanych wpisów dziennika tylko do określonych konkretnym typem i priorytetem (rys. 69 i 70). Rys. 71. Funkcja usuwania wpisów dziennika. Administrator ma również dostęp do funkcji usuwającej wpisy znajdujące się w dzienniku (rys. 71). Wykonanie tej funkcji jest operacją nieodwracalną. 47/47

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla niezalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC INSTRUKCJA dla opiekunów SKC 1 Spis treści Wstęp...3 Logowanie się do systemu...4 Poczta...5 Strona...6 Aktualności...7 Dodawanie zdjęć do aktualności...7 Galerie...8 Dodawanie zdjęć do galerii...9 Pliki...10

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu.

Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Wykonanie: Radom Maj 2008 1 Serwis WWW szkoły w Internecie to obecnie najszybszy i najtańszy sposób dotarcia do największego kręgu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu:

Instrukcja obsługi programu: Instrukcja obsługi programu: MODUŁ USER ADMIN ADMINISTRACJA UŻYTKOWNIKÓW Przeznaczenie programu Program przeznaczony jest do administracji użytkownikami. Program umożliwia dodawanie, usuwanie oraz modyfikację

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu ESKUP

Instrukcja programu ESKUP Instrukcja programu ESKUP Spis treści Wstęp 4 1 Opis oknien programu 5 1.1 Okno główne programu..................................... 5 1.2 Okno Raport........................................... 5 1.3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Spis treści: 1 Logowanie do panelu administracyjnego 2 Dodawanie obiektów na stronie 2.1 Wybór podstrony 2.2 Wybór obiektu 2.2.1 Dodawanie obiektów tekstowych

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Korporacyjne grupy towarowe

KS-ZSA. Korporacyjne grupy towarowe KS-ZSA Korporacyjne grupy towarowe 1. Ustawienia po stronie KS-ZSA Aby rozpocząć pracę z korporacyjnymi grupami towarowymi system KS-ZSA należy odpowiednio skonfigurować KS-ZSA: Uprawnienia: - 61.Admin

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Spis treści Wstęp... 3 1. Logowanie do aplikacji... 4 2. Konto nauczyciela... 9 Start... 9 Prace domowe... 14 Dodanie nowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji i obsługi konta użytkownika oraz głosowania na projekty obywatelskie w systemie. https://budzet.krakow.pl

Instrukcja rejestracji i obsługi konta użytkownika oraz głosowania na projekty obywatelskie w systemie. https://budzet.krakow.pl Instrukcja rejestracji i obsługi konta użytkownika oraz głosowania na projekty obywatelskie w systemie https://budzet.krakow.pl Opracowane przez: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.01 Strona 1 Zawartość 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Sms. v.1.1.0. Strona 1 z 17. FUTURE-SOFT SP. Z O.O. ul. Gosławicka2/215 45-446, Opole tel. +48667700732 sales@future-soft.pl NIP: 599-316-99-06

Sms. v.1.1.0. Strona 1 z 17. FUTURE-SOFT SP. Z O.O. ul. Gosławicka2/215 45-446, Opole tel. +48667700732 sales@future-soft.pl NIP: 599-316-99-06 Sms (Moduł Magento) v.1.1.0 Strona 1 z 17 Spis treści Instalacja.... 3 Konfiguracja.... 3 Podgląd... 4 Główna konfiguracja modułu.... 5 Konfiguracja klienta.... 6 Rejestracja nowego konta... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29 KS-ZSA Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT Data aktualizacji: 2013-08-29 1. Opis funkcjonalności Funkcjonalność umożliwia obsługiwanie zmian urzędowych

Bardziej szczegółowo

planer.edu.pl 1. Logowanie i zapoznanie się z aplikacją

planer.edu.pl 1. Logowanie i zapoznanie się z aplikacją planer.edu.pl 1. Logowanie i zapoznanie się z aplikacją Logowanie do aplikacji odbywa się poprzez podanie adresu e-mail użytkownika oraz aktualnego hasła. Dodatkowym zabezpieczeniem jest konieczność podania

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Seweryn Wyszyński Spis treści 1. Logowanie do platformy... 2 2. Strona główna... 4 3. Ustawienia profilu użytkownika... 5 4. Dostęp do kursów na platformie...

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa).

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa). MOL Optivum Pierwsze uruchomienie programu MOL Optivum na komputerze pełniącym rolę serwera bazy danych Porada przeznaczona jest dla użytkowników, którzy zainstalowali program MOL Optivum i chcą go uruchomić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA Spis treści Dostęp do platformy Blackboard / logowanie... 2 Dostosowanie platformy do potrzeb użytkownika... 3 Opcje menu i funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski e-bip Managment Dokument zawiera szczegółowy opis zarządzania serwisem e-bip dla jednostek organizacyjnych. Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski,

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

ABSOLUTNE POCZĄTKI. Logowanie Jak się zalogować? Jak się wylogować? Pasek narzędzi Szpilka dokująca... 3

ABSOLUTNE POCZĄTKI. Logowanie Jak się zalogować? Jak się wylogować? Pasek narzędzi Szpilka dokująca... 3 ABSOLUTNE POCZĄTKI SPIS TREŚCI Logowanie... 2 Jak się zalogować?... 2 Jak się wylogować?... 2 Pasek narzędzi... 3 Szpilka dokująca... 3 Dodaj aplikację/portlet... 3 Zarządzaj stronami... 4 Tryb edycji...

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Kraków 2010 Przeznaczenie programu. Program BKP_SQL powstał z myślą ułatwienia procesy archiwizacji baz danych MSSQL. Program umożliwia seryjne wykonanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

KATEGORIE OBRAZKOWE REALIZACJA

KATEGORIE OBRAZKOWE REALIZACJA KATEGORIE OBRAZKOWE REALIZACJA Spis treści Instalacja aplikacji...3 Rozpoczęcie korzystania z aplikacji...6 Konfiguracja...6 Zmiana obrazka kategorii...8 Zmiana miejsca wyświetlania...9 Rozwiązywanie problemów...10

Bardziej szczegółowo

MEDIS_EWUS_AUTOMAT SYSTEM KS MEDIS: AUTOMAT EWUŚ Wydanie: 1.0 Data wydania: Marzec 2013 Strona/stron: 1/5

MEDIS_EWUS_AUTOMAT SYSTEM KS MEDIS: AUTOMAT EWUŚ Wydanie: 1.0 Data wydania: Marzec 2013 Strona/stron: 1/5 Automat ewuś DOKUMENTACJA PROCESU WDROŻENIA SYSTEMU Wydanie: 1.0 Data wydania: Marzec 2013 Strona/stron: 1/5 W systemie dodany został mechanizm automatycznej weryfikacji statusu ubezpieczenie pacjentów

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Intrukcja obsługi stron www dla administratorów kół

Intrukcja obsługi stron www dla administratorów kół Intrukcja obsługi stron www dla administratorów kół Spis treści 1. Rejestracja nowego koła 2. Logowanie do panelu zarządzania stroną 3. Modyfikacja danych na stronie www - modyfikacja menu - modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy LDO

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy LDO 1 Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy LDO 2 Spis treści Charakterystyka modułu...3 Zakres funkcjonalny...3 Schemat funkcji dostępnych w Portalu Dostawcy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta (c) 2012 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1 TAURON Polska Energia SA Marketplanet 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu directintegrator ST5 wersja dla WF-Mag (SOTE 5) Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja...3 2.1. Przebieg Instalacji...3 2.1.1. Generowanie klucza aplikacji...8 2.1.2. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z Shoper. Wersja z 18/01/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z Shoper. Wersja z 18/01/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z Shoper Wersja z 18/01/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geoportal Usługa portalu edukacyjnego Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-05-27 Sygnity

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB PRO

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB PRO Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB PRO wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Uruchomienie oprogramowania... 3 3. Dostępne opcje aplikacji... 4 3.1. Lokalizacje... 4 3.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET

Pierwsze logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET System Uczniowie Optivum NET materiały dodatkowe 1 Pierwsze logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET Ćwiczenie 1. Tworzenie hasła dostępu do systemu Uczniowie Optivum NET Jeśli Twoje dane, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Informacje podstawowe

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Informacje podstawowe Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Informacje podstawowe 1 Spis treści 1. Logowanie... 4 1.1 Widok strony po zalogowaniu... 5 1.2 Widok zaplecza... 6 2. Kopia zapasowa... 9 3.

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uruchomienia usługi KurJerzyAPI dla OsCommerce 2.2

Instrukcja uruchomienia usługi KurJerzyAPI dla OsCommerce 2.2 Instrukcja uruchomienia usługi KurJerzyAPI dla OsCommerce 2.2 Spis treści Wstęp...3 Instalacja...3 Ustawienia...3 Zamówienie kuriera...5 Wstęp Szybkie zamawianie kuriera za pośrednictwem serwisu KurJerzy.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN. Spis treści. Wersja 1.0

Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN. Spis treści. Wersja 1.0 Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN Wersja 1.0 Spis treści Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN...1 Wstęp...2 Dostęp do aplikacji...2 Logowanie...3 Dostęp do formularzy...5 Wypełnianie formularza...6

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo