Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, Warszawa tel : , fax: NIP: Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS Wysokość kapitału zakładowego 54000,- PLN

2 SPIS TREŚCI 1 OPIS INTERFEJSU APLIKACJI 4 2 FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI 6 21 ZARZĄDZANIE ROLAMI I UŻYTKOWNIKAMI UTWORZENIE NOWYCH KLUCZY USUNIĘCIE KLUCZY ODWOŁANIE CERTYFIKATU LOGOWANIE DO SYSTEMU POBRANIE CERTYFIKATU ZMIANA HASŁA ODBLOKOWANIE KONTA MODYFIKACJA SŁOWNIKÓW LOKALNYCH ZARZĄDZANIE KARTAMI I SPRAWAMI TWORZENIE KART PUBLIKOWANIE KART WYSZUKIWANIE KART MODYFIKOWANIE KART USUWANIE KART MASOWA MODYFIKACJA EKSPORT KART IMPORT KART WYŚWIETLANIE KART Z URZĘDU WYŚWIETLANIE KART OPUBLIKOWANYCH ZAŁOŻENIE SPRAWY MODYFIKACJA SPRAWY USUNIĘCIE SPRAWY UTWORZENIE KARTY W SPRAWIE ODŁĄCZENIE KARTY OD SPRAWY WYSZUKIWANIE SPRAW PRZEGLĄDANIE SPRAW ZMIANA STATUSU SPRAWY AUTOMATYCZNA PUBLIKACJA KART W SPRAWIE RAPORTOWANIE WYKONYWANIE RAPORTÓW 33

3

4 1 OPIS INTERFEJSU APLIKACJI Interfejs użytkownika aplikacji Wykaz2 zaprojektowany i przygotowany został z wykorzystaniem najlepszych praktyk z dziedziny ergonomii i łatwości obsługi Dzięki temu praca z systemem powinna być łatwa, szybka i bardzo efektywna Poznanie podstaw obsługi systemu pozwala na sprawne posługiwanie się wszystkimi udostępnianymi funkcjonalnościami Ekrany aplikacji Wykaz2 podzielone zostały na część statyczną, część dynamiczną oraz część nawigacyjną Część statyczną aplikacji stanowią wszystkie te elementy ekranów, które nie ulegają zmianie podczas pracy z aplikacją (np logo) Część dynamiczna aplikacji to innymi słowy obszar roboczy, w którym można korzystać z funkcjonalności systemu Wykaz2 Zawartość tej części ekranu zależy od aktualnie wykonywanego zadania Część nawigacyjną aplikacji stanowi pasek menu Podział ekranu aplikacji Wykaz2 na opisane części przedstawia poniższy rysunek

5 Praca z aplikacją Wykaz2 wiąże się głównie z korzystaniem ekranów na których znajdują się listy i/lub formularze Pod formularzami, oraz przy elementach listy, umieszczone zostały przyciski akcji Jeżeli wszystkie elementy prezentowanej listy nie zmieściły się na pojedynczym ekranie, system wyświetli przycisk nawigacji po liście Za ich pomocą można wyświetlać kolejne elementy listy Przykładowy ekran z formularzem i listą przedstawiono poniżej

6 2 FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI 21 ZARZĄDZANIE ROLAMI I UŻYTKOWNIKAMI 211 UTWORZENIE NOWYCH KLUCZY Opis: Funkcjonalność umożliwia utworzenie nowego repozytorium kluczy i dodanie do niego nowych kluczy Celem utworzenia repozytorium i dodania do niego nowych kluczy należy wykonać poniższe kroki: 1 Logujemy się do aplikacji 2 Klikamy wskazany element menu: 3 Klikamy przycisk: 4 System wyświetli formularz z dwoma polami: 41 Hasło wpisujemy wybrane przez nas hasło do repozytorium kluczy hasło może być inne niż hasło wykorzystywane do logowania do systemu Wybrane hasło wykorzystywane będzie podczas publikacji kart informacyjnych, więc powinno być trudne do odgadnięcia przez osoby postronne Dlatego też tworzone hasło powinno zawierać co najmniej osiem znaków w tym co najmniej jedną wielką literę, jedną małą, jedną cyfrę oraz jeden znak specjalny 42 Powtórz hasło wpisujemy wybrane hasło ponownie 5 Klikamy przycisk: 6 Klikamy przycisk: 7 System wyświetli formularz z jednym polem: 71 Hasło do repozytorium wpisujemy ustawione w krok numer 4 hasło do repozytorium kluczy 8 Klikamy przycisk: 9 System wyświetli formularz z jednym polem: 91 Podaj losowy ciąg cyfr wpisujemy dowolny ciąg cyfr 10 Klikamy przycisk:

7 11 System wygeneruje klucze, doda je do repozytorium i utworzy żądanie wystawienia certyfikatu 12 Żądanie to zostanie wysłane do administratorów systemu O rozpatrzeniu przez administratorów wystawionego żądania system poinformuje wysyłając wiadomość 13 Po otrzymaniu wiadomości z informację o akceptacji naszego żądania wystawienia certyfikatu, logujemy się do systemu i klikamy wskazany element menu: 14 Klikamy przycisk: 15 System wyświetli formularz z jednym polem: 151 Hasło do repozytorium wpisujemy hasło do repozytorium kluczy 16 Klikamy przycisk: 17 System doda certyfikat do repozytorium kluczy 212 USUNIĘCIE KLUCZY Opis: Funkcjonalność umożliwia usunięcie posiadanych kluczy z repozytorium kluczy Celem usunięcia kluczy z repozytorium kluczy należy wykonać poniższe kroki: 1 Logujemy się do aplikacji 2 Klikamy wskazany element menu: 3 Klikamy przycisk: 4 System poprosi o potwierdzenie chęci usunięcia kluczy 5 Potwierdzamy chęć usunięcia kluczy 6 System usunie klucze z repozytorium kluczy

8 213 ODWOŁANIE CERTYFIKATU Opis: Funkcjonalność umożliwia odwołanie posiadanego certyfikatu Celem odwołania certyfikatu należy wykonać poniższe kroki: 1 Logujemy się do aplikacji 2 Klikamy wskazany element menu: 3 Klikamy przycisk: 4 System odwoła certyfikat

9 214 LOGOWANIE DO SYSTEMU Opis: Funkcjonalność umożliwia zalogowanie się do systemu Celem zalogowanie się do systemu należy wykonać poniższe kroki: 1 Korzystając z przeglądarki internetowej zainstalowanej w systemie wchodzimy na adres wwwekoportalgovpl i wybieramy opcję logowania do systemu (ewentualnie wchodzimy bezpośrednio na stronę systemu Wykaz2) 2 Na wyświetlonym formularzu wypełniamy pola: 21 Użytkownik podajemy nazwę użytkownika 22 Hasło podajemy hasło użytkownika 3 Klikamy przycisk: 4 System wyświetli stronę główną aplikacji Wykaz2 (po poprawnym zalogowaniu się) lub status wykonania operacji (przy błędnym logowaniu) UWAGA! W przypadku w którym nie pamiętamy hasła, lub nasze konto zostało zablokowane, w pole Użytkownik należy wpisać nazwę użytkownika, a następnie kliknąć przycisk W przypadku zablokowanego konta, system wygeneruje żądanie odblokowania konta Po zaakceptowaniu żądania przez administratora, system wyśle na adres (przypisany do użytkownika) nowe hasło W przypadku gdy konto nie było zablokowane, system wyśle na adres (przypisany do użytkownika) nowe hasło

10 215 POBRANIE CERTYFIKATU Opis: Funkcjonalność umożliwia zapisanie w repozytorium kluczy wystawionego certyfikatu Celem zapisanie w repozytorium kluczy wystawionego certyfikatu należy wykonać poniższe kroki: 1 Logujemy się do aplikacji 2 Klikamy wskazany element menu: 3 Klikamy przycisk: 4 System wyświetli formularz z jednym polem: 41 Hasło do repozytorium wpisujemy hasło do repozytorium kluczy 5 Klikamy przycisk: 6 System doda certyfikat do repozytorium kluczy

11 216 ZMIANA HASŁA Opis: Funkcjonalność umożliwia zmianę hasła wykorzystywanego podczas logowania do systemu Celem zmiany hasła certyfikatu należy wykonać poniższe kroki: 1 Logujemy się do aplikacji 2 Klikamy wskazany element menu: 3 System wyświetli formularz z jednym polem: 31 Podaj stare hasło wpisujemy obecnie używane hasło podczas logowania się do systemu 4 Klikamy przycisk: 5 System wyświetli formularz z dwoma polami: 51 Hasło wpisujemy nowe hasło 52 Powtórz hasło wpisujemy ponownie nowe hasło 6 Klikamy przycisk: 7 System wyświetli komunikat informujący o statusie wykonania operacji

12 217 ODBLOKOWANIE KONTA Opis: Funkcjonalność umożliwia wysłanie przez użytkownika żądania odblokowania konta Żądanie to trafi do weryfikacji przez administratora systemu O wyniku weryfikacji system poinformuje użytkownika z wykorzystaniem wiadomości Celem wysłania żądania odblokowania konta należy wykonać poniższe kroki 1 Na ekranie logowania wypełniamy pole Użytkownik wpisując nasz identyfikator 2 Klikamy przycisk:

13 218 MODYFIKACJA SŁOWNIKÓW LOKALNYCH Opis: Funkcjonalność umożliwia modyfikowanie zawartości słowników lokalnych Celem modyfikacji zawartości słowników lokalnych aplikacji należy wykonać poniższe kroki: 1 Logujemy się do aplikacji 2 Klikamy wskazany element menu: 3 Na wyświetlonym formularzu w polu Rodzaj słownika wybieramy słownik lokalny, którego zawartość zamierzamy modyfikować Rodzaj słownika określa nazwę i typ słownika lokalnego 4 Klikamy przycisk: 5 System wyświetli listę prezentująca zawartość wybranego słownika Korzystając z przycisków akcji znajdujących się przy każdym elemencie na liście możemy usunąć lub zmodyfikować wpis słownika W celu dodania nowego wpisu należy kliknąć przycisk System wyświetli formularz (jego zawartość zależy od rodzaju wybranego słownika) w którym należy wypełnić wyświetlone pola i nacisnąć przycisk 6 System wyświetli komunikat informujący o statusie wykonania operacji

14 22 ZARZĄDZANIE KARTAMI I SPRAWAMI 221 TWORZENIE KART Opis: Funkcjonalność umożliwia utworzenie nowej karty informacyjnej Celem dodania do systemu nowej karty informacyjnej należy wykonać poniższe kroki 1 Logujemy się do aplikacji 2 Klikamy wskazany element menu: 3 Klikamy przycisk: 4 Na wyświetlonym formularzu wybieramy szablon karty informacyjnej i klikamy przycisk: 5 System wyświetli formularz, którego wygląd zależy od wybranego w kroku numer 3 szablonu karty 6 Po wypełnieniu formularza klikamy przycisk: Jeżeli chcemy zapisać kartę i przekazać ją do publikacji klikamy przycisk: Jeżeli chcemy zapisać kartę i utworzyć nową sprawę klikamy przycisk: Jeżeli chcemy zapisać kartę, przekazać ją do publikacji i utworzyć nową sprawę klikamy przycisk: 7 System wyświetli komunikat informujący o statusie wykonania operacji

15 222 PUBLIKOWANIE KART Opis: Funkcjonalność umożliwia publikowanie kart informacyjnych zapisanych w systemie UWAGA! Publikacji podlegają jedynie kart o statusie do publikacji lub zaimportowane Celem opublikowania karty informacyjnej należy wykonać poniższe korki 1 Logujemy się do aplikacji 2 Klikamy wskazany element menu: 3 Na wyświetlonym formularzy w polu status ustawiamy wartość Do publikacji lub Zaimportowane i klikamy przycisk: 4 Na wyświetlonej liście odnajdujemy karty, które chcemy opublikować i zaznaczamy przy nich pole: System umożliwia publikację jednej lub wielu kart 5 Klikamy przycisk: 6 System wyświetli ekran z prośbą o potwierdzenie chęci opublikowania określonej karty potwierdzamy chęć publikacji jeżeli wybraliśmy prawidłową kartę 7 System wyświetli raport informujący o statusie wykonania publikacji W systemie Wykaz2 karta informacyjna może znajdować posiadać status: roboczy karta w wersji roboczej do publikacji karta zapisana oczekująca na publikację opublikowany karta opublikowana (widoczna w wyszukiwarce publicznej) zaimportowany karta zaimportowana oczekująca na publikację

16 223 WYSZUKIWANIE KART Opis: Funkcjonalność umożliwia wyszukiwanie kart informacyjnych zapisanych w systemie Celem skorzystania z wyszukiwarki kart informacyjnych zapisanych w systemie należy wykonać poniższe kroki 1 Logujemy się do aplikacji 2 Klikamy wskazany element menu: 3 Na wyświetlonym formularzu możemy wprowadzić kryteria wyszukiwania: 31 Numer porządkowy numer karty informacyjnej 32 Nazwa dokumentu nazwa podana podczas wypełniania karty informacyjnej 33 Rok wydania karty rok wydania karty informacyjnej 34 Dokument wytworzył podmiot który wytworzył kartę informacyjną 35 Znak sprawy znak sprawy zapisany w karcie informacyjnej 36 Dokument zatwierdził podmiot który zatwierdził kartę informacyjną 37 Status status karty informacyjnej 38 Data dokumentu data powstania karty informacyjnej 39 Data zatwierdzenia data zatwierdzenia karty informacyjnej 310 Data publikacji data publikacji karty informacyjnej 311 Ostatnio modyfikowany przez osoba która jako ostatnia modyfikowała kartę informacyjną 312 Wyszukiwanie słowo dowolne słowo występujące w karcie informacyjnej 313 Obszar obszar przypisany do karty informacyjnej 314 Szablon szablon na bazie którego utworzona została karta informacyjna 4 Klikamy przycisk: 5 System wyświetli wyniki wyszukiwania dla zadanych kryteriów 6 Klikniecie przycisku powoduje usunięcie wpisanych w formularzu wartości i wyszukanie kart informacyjnych+

17 224 MODYFIKOWANIE KART Opis: Funkcjonalność umożliwia modyfikację karty informacyjnej zapisanej w systemie Celem modyfikacji karty informacyjnej zapisanej w systemie należy wykonać poniższe kroki 1 Logujemy się do aplikacji 2 Klikamy wskazany element menu: 3 Na wyświetlonej liście odnajdujemy kartę, którą chcemy zmodyfikować i klikamy przycisk znajdujący się przy niej przycisk: 4 System wyświetli formularz edycji danych wybranej karty informacyjnej 5 Po wprowadzeniu modyfikacji formularza klikamy przycisk: lub Kliknięcie przycisku Zapisz spowoduje zapisanie karty w statusie roboczy Kliknięcie przycisku Zapisz i przekaż do publikacji spowoduje zapisanie karty w statusie do publikacji 6 System wyświetli komunikat informujący o statusie wykonania operacji

18 225 USUWANIE KART Opis: Funkcjonalność umożliwia usunięcie z systemu karty informacyjnej UWAGA! System nie pozwala na usuwanie kart o statusie opublikowana Celem usunięcia karty informacyjnej z systemu należy wykonać poniższe kroki 1 Logujemy się do aplikacji 2 Klikamy wskazany element menu: 3 Na wyświetlonej liście odnajdujemy karty informacyjne które chcemy usunąć i zaznaczamy przy nich pole: Możemy jednocześnie zaznaczyć wiele kart, które zamierzamy usunąć z systemu System nie pozwala na usuwanie karty o statusie opublikowana 4 Klikamy przycisk: 5 System wyświetli komunikat informujący o statusie wykonania operacji

19 226 MASOWA MODYFIKACJA Opis: Funkcjonalność masowej modyfikacji umożliwia wprowadzenie zmian wartości pól w wielu kartach jednocześnie Celem wykonania masowej modyfikacji kart informacyjnych należy wykonać poniższe kroki 1 Logujemy się do aplikacji 2 Klikamy wskazany element menu: 3 Na wyświetlonej liście odnajdujemy karty informacyjne które chcemy zmodyfikować i zaznaczamy przy nich pole: 4 Klikamy przycisk: 5 System wyświetli formularz umożliwiający wprowadzenie nowych danych dla następujących pól: 51 Znak sprawy 52 Nazwa dokumentu 53 Temat dokumentu 54 Data dokumentu 55 Obszar 56 Dokument wytworzył 57 Czy dokument jest zniszczony 58 Miejsce przechowywania 6 Klikamy przycisk: 7 System wyświetli komunikat informujący o statusie wykonania operacji

20 227 EKSPORT KART Opis: Funkcjonalność eksportu umożliwia zapisanie danych kart informacyjnych znajdujących się w systemie w postaci pliku CSV, PDF lub XML Celem wykonania eksportu kart informacyjnych należy wykonać poniższe kroki 1 Logujemy się do aplikacji 2 Klikamy wskazany element menu: 3 Na wyświetlonej liście odnajdujemy karty informacyjne które chcemy wyeksportować i zaznaczamy przy nich pole: 4 Klikamy przycisk: 5 System wyświetli formularz na którym musimy wybrać typu pliku eksportu PDF, CSV lub XML 6 Klikamy przycisk: 7 System utworzy plik eksportu w wybranym formacie

21 228 IMPORT KART Opis: Funkcjonalność importu umożliwia dodanie do systemu kart informacyjnych, których dane zapisane są w pliku XML o odpowiedniej strukturze Celem wykonania importu kart informacyjnych należy wykonać poniższe kroki 1 Logujemy się do aplikacji 2 Klikamy wskazany element menu: 3 Klikamy przycisk: 4 System wyświetli formularz z dwoma polami: 41 Szablon wybieramy szablon dla importowanych kart 42 Dodaj plik musimy wskazać plik(lub pliki) XML z danymi importowanych kart 5 Klikamy przycisk: 6 System wyświetli raport z wykonanego importu kart informacyjnych

22 229 WYŚWIETLANIE KART Z URZĘDU Opis: Funkcjonalność umożliwia wyświetlenie kart informacyjnych ze swojego urzędu (grupy użytkowników) Celem wyświetlenia kart z urzędu (grupy użytkowników) należy wykonać poniższe kroki 1 Logujemy się do aplikacji 2 Klikamy wskazany element menu: 3 Na wyświetlonym formularzu wybieramy, czy chcemy wyświetlić kart z naszej grupy użytkowników czy też z całego urzędu 4 Klikamy przycisk: 5 System wyświetli listę kart

23 2210 WYŚWIETLANIE KART OPUBLIKOWANYCH Opis: Funkcjonalność umożliwia wyświetlenie opublikowanych kart informacyjnych Celem wyświetlenia opublikowanych kart należy wykonać poniższe kroki 1 Logujemy się do aplikacji 2 Klikamy wskazany element menu: 3 Na wyświetlonym formularzu wybieramy status karty jako opublikowany 4 Klikamy przycisk: 5 System wyświetli listę kart opublikowanych

24 2211 ZAŁOŻENIE SPRAWY Opis: Funkcjonalność umożliwia założenie nowej sprawy w systemie Celem założenia nowej sprawy należy wykonać poniższe kroki 1 Logujemy się do aplikacji 2 Klikamy wskazany element menu: 3 Klikamy przycisk: 4 System wyświetli formularz z polami: 41 Znak sprawy podajemy znak zakładanej sprawy 42 Szblon sprawy wybieramy szablon, który najlepiej opisuje zakładaną sprawę Odpowiedni wybór szablonu jest niezwykle istotny, gdyż to właśnie od niego zależy, jakie karty będą wypełnianie w ramach prowadzonej sprawy 43 Opis wpisujemy opis zakładanej sprawy 44 Data rozpoczęcia wybieramy datę rozpoczęcia sprawy 45 Czas trwania sprawy (dni) wpisujemy szacowaną liczbę dni, które sprawa będzie trwała 46 Status sprawy wybieramy aktualny status zakładanej sprawy 5 Klikamy przycisk: 6 System wyświetli status wykonanej operacji

25 2212 MODYFIKACJA SPRAWY Opis: Funkcjonalność umożliwia modyfikację sprawy zapisanej w systemie Celem dokonania modyfikacji sprawy należy wykonać poniższe kroki 1 Logujemy się do aplikacji 2 Klikamy wskazany element menu: 3 Na wyświetlonej liście odnajdujemy sprawę, którą chcemy zmodyfikować i klikamy przycisk znajdujący się przy niej przycisk: 4 System wyświetli formularz z polami, których wartości możemy zmodyfikować: 41 Opis opis sprawy 42 Data rozpoczęcia wybieramy datę rozpoczęcia sprawy 43 Czas trwania sprawy (dni) wpisujemy szacowaną liczbę dni, które sprawa będzie trwała 44 Status sprawy wybieramy aktualny status zakładanej sprawy 5 Klikamy przycisk: 6 System wyświetli status wykonanej operacji

26 2213 USUNIĘCIE SPRAWY Opis: Funkcjonalność umożliwia usunięcie sprawy zapisanej w systemie Celem usunięcia sprawy należy wykonać poniższe kroki 1 Logujemy się do aplikacji 2 Klikamy wskazany element menu: 3 Na wyświetlonej liście odnajdujemy sprawę, którą chcemy usunąć i klikamy przycisk znajdujący się przy niej przycisk: 4 Klikamy przycisk: 5 System wyświetli status wykonanej operacji

27 2214 UTWORZENIE KARTY W SPRAWIE Opis: Funkcjonalność umożliwia utworzenie nowej karty w ramach sprawy zapisanej w systemie Celem utworzenia nowej karty w ramach sprawy należy wykonać poniższe kroki 1 Logujemy się do aplikacji 2 Klikamy wskazany element menu: 3 Na wyświetlonej liście odnajdujemy sprawę, w ramach której chcemy dodać nową kartę i klikamy przycisk znajdujący się przy niej przycisk: 4 Klikamy przycisk: 5 System wyświetli formularz dodawania nowej karty należy postępować analogicznie jak w punkcie Tworzenie karty

28 2215 ODŁĄCZENIE KARTY OD SPRAWY Opis: Funkcjonalność umożliwia odłączenie ostatnio dodanej do sprawy karty Celem odłączenia karty od sprawy należy wykonać poniższe kroki 1 Logujemy się do aplikacji 2 Klikamy wskazany element menu: 3 Na wyświetlonej liście odnajdujemy sprawę, od której chcemy odłączyć ostatnią dodaną kartę informacyjną i klikamy przycisk znajdujący się przy niej przycisk: 4 Klikamy przycisk: 5 System wyświetli status wykonanej operacji

29 2216 WYSZUKIWANIE SPRAW Opis: Funkcjonalność umożliwia wyszukiwanie spraw zapisanych w systemie Celem wyszukania sprawy zapisanej w systemie należy wykonać poniższe kroki 1 Logujemy się do aplikacji 2 Klikamy wskazany element menu: 3 Na wyświetlonym formularzu możemy wprowadzić poniższe kryteria wyszukiwania: 31 Znak sprawy podajemy znak poszukiwanej sprawy lub jego fragment 32 Opis podajemy opis poszukiwanej sprawy lub jego fragment 33 Status wybieramy status poszukiwanej sprawy 34 Data rozpoczęcia podajemy datę rozpoczęcia sprawy 4 Klikamy przycisk: 5 System wyświetli wyniki wyszukiwania dla zadanych kryteriów 6 Klikniecie przycisku powoduje usunięcie wpisanych w formularzu wartości i wyświetlenie domyślnej listy sprawy w systemie

30 2217 PRZEGLĄDANIE SPRAW Opis: Funkcjonalność umożliwia wyświetlenie informacji o sprawie zapisanej w systemie Celem wyświetlenia informacji o sprawie zapisanej w systemie należy wykonać poniższe kroki 1 Logujemy się do aplikacji 2 Klikamy wskazany element menu: 3 Na wyświetlonej liście odnajdujemy sprawę i klikamy znajdujący się przy nim przycisk: 4 System wyświetli ekran prezentujący informacje o wybranej sprawie

31 2218 ZMIANA STATUSU SPRAWY Opis: Funkcjonalność umożliwia zmianę statusu sprawy zapisanej w systemie Celem dokonania modyfikacji statusu sprawy należy wykonać poniższe kroki 1 Logujemy się do aplikacji 2 Klikamy wskazany element menu: 3 Na wyświetlonej liście odnajdujemy sprawę, którą chcemy zmodyfikować i klikamy przycisk znajdujący się przy niej przycisk: 4 System wyświetli formularz z polami, których wartości możemy zmodyfikować: 41 Status sprawy wybieramy aktualny status zakładanej sprawy 5 Klikamy przycisk: 6 System wyświetli status wykonanej operacji

32 2219 AUTOMATYCZNA PUBLIKACJA KART W SPRAWIE System posiada funkcjonalność automatycznej publikacji kart powiązanych ze sobą Funkcjonalność ta realizowana jest w momencie publikacji karty poprzez automatyczną publikację wszystkich pozostałych powiązanych kart, czyli kart, które są wpisane w polu Numery kart powiązanych w sprawie Wymagane jest, aby w momencie publikacji wszystkie powiązane ze sobą karty posiadały status do publikacji W przeciwnym przypadku system uniemożliwi publikację wybranej karty

33 23 RAPORTOWANIE 231 WYKONYWANIE RAPORTÓW Opis: Funkcjonalność umożliwia wyświetlenie informacji o szablonie raportu zapisanego w systemie Celem wyświetlenia informacji o szablonie raportu należy wykonać poniższe kroki 1 Logujemy się do aplikacji 2 Klikamy wskazany element menu: 3 Na wyświetlonej liście odnajdujemy szablon raportu na podstawie którego chcemy wygenerować raport i klikamy znajdujący się przy nim przycisk: 4 System wyświetli ekran prezentujący wygenerowany raport

Podręcznik użytkownika Wprowadzający aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Wprowadzający aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Wprowadzający aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji CIOŚ do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych. Centrum Informacji o Środowisku

Korzystanie z aplikacji CIOŚ do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych. Centrum Informacji o Środowisku Korzystanie z aplikacji CIOŚ do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych Centrum Informacji o Środowisku Plan warsztatu Wstęp Nowości w aplikacji Interfejs użytkownika Zarządzanie kontem i certyfikatem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego

Instrukcja użytkownika systemu medycznego Instrukcja użytkownika systemu medycznego ewidencja obserwacji pielęgniarskich (PI) v.2015.07.001 22-07-2015 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3. Pacjenci - wyszukiwanie zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja podstawowych zadań na portalu polska-szkola.pl

Skrócona instrukcja podstawowych zadań na portalu polska-szkola.pl Skrócona instrukcja podstawowych zadań na portalu polska-szkola.pl Wersja: 1.0 Autor: Bartłomiej Barlakowski Spis treści Rejestracja użytkownika i jego aktywacja w systemie... 3 Złożenie wniosku o uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do szkół podstawowych Szanowni Państwo,

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do szkół podstawowych Szanowni Państwo, Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do szkół podstawowych Szanowni Państwo, W części publicznej systemu możecie samodzielnie wypełnić elektroniczny wniosek rekrutacyjny lub zgłoszenie do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników portalu. Wniosek FWRC dodanie wniosku na portalu

Instrukcja dla użytkowników portalu. Wniosek FWRC dodanie wniosku na portalu edokumenty Instrukcja dla użytkowników portalu Wniosek FWRC dodanie wniosku na portalu Spis treści Logowanie, zmiana hasła, wylogowanie... 1 Wnioski FWRC... 3 Statusy wniosków... 4 Składanie wniosków...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do klas I szkół podstawowych Szanowni Państwo,

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do klas I szkół podstawowych Szanowni Państwo, Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do klas I szkół podstawowych Szanowni Państwo, W części publicznej systemu możecie samodzielnie wypełnić elektroniczny wniosek rekrutacyjny lub zgłoszenie

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS PAKIET EDUKACYJNY SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS Kraków, grudzień 2014 r. Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o

Bardziej szczegółowo

Nowa Netia administrator firmy Nagrywanie połączeń-zarządzanie

Nowa Netia administrator firmy Nagrywanie połączeń-zarządzanie RBT API v2.3 Nowa Netia administrator firmy Nagrywanie połączeń-zarządzanie Spis treści I. WPROWADZENIE 2 II. OPIS FUNKCJONALNOŚCI..3 1. LOGOWANIE I ZMIANA HASŁA...3 1.1 LOGOWANIE..3 1.2 WIDOK PO ZALOGOWANIU...4

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do żłóbków w m. Pruszków

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do żłóbków w m. Pruszków Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do żłóbków w m. Pruszków Szanowni Państwo, w części publicznej systemu możecie samodzielnie wypełnić elektroniczny wniosek rekrutacyjny do żłobka, a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do przedszkoli

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do przedszkoli Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do przedszkoli Szanowni Państwo, w części publicznej systemu możecie samodzielnie wypełnić elektroniczny wniosek rekrutacyjny do przedszkola lub oddziału

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego w wersji mobilnej. meopieka

Instrukcja użytkownika systemu medycznego w wersji mobilnej. meopieka Instrukcja użytkownika systemu medycznego w wersji mobilnej meopieka 17-04-2018 INFUSIO sp. z o. o. tel. 052 50 65 730 strona 2 z 23 Spis treści: 1. Logowanie do systemu... 4 2. Ekran główny... 6 3. Pacjenci-

Bardziej szczegółowo

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu Logowanie do systemu W celu zalogowania do systemu należy na stronie powitalnej systemu wpisać nazwę użytkownika i hasło użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Szóstoklasisto, w elektronicznym systemie pod adresem: www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl możesz samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do żłobków

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do żłobków Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do żłobków Szanowni Państwo, W części publicznej systemu możecie samodzielnie wypełnić elektroniczny wniosek rekrutacyjny, następnie go wydrukować, podpisać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego

Instrukcja użytkownika systemu medycznego Instrukcja użytkownika systemu medycznego ewidencja obserwacji psychologicznych (PS) i rehabilitacyjnych (RE) v.2016.07.001 25-08-2016 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Repozytorium Cyfrowe BN

Repozytorium Cyfrowe BN 1 Repozytorium Cyfrowe BN Instrukcja pozyskiwania certyfikatu oraz importowania certyfikatu osobistego w celu dodatkowej weryfikacji użytkownika podczas logowania do systemu 2 Spis treści 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji w systemie System Wspierający Prowadzenie Prac Badawczo-Naukowych oraz Współdzielenie i Publikację Wyników Prac

Instrukcja rejestracji w systemie System Wspierający Prowadzenie Prac Badawczo-Naukowych oraz Współdzielenie i Publikację Wyników Prac Instrukcja rejestracji w systemie System Wspierający Prowadzenie Prac Badawczo-Naukowych oraz Współdzielenie i Publikację Wyników Prac Do systemu wchodzimy ze strony głównej AWF wchodząc w zakładkę Uczelnia

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

PORTAL KLIENTA I OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ.V01. VULCAN Innowacji

PORTAL KLIENTA I OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ.V01. VULCAN Innowacji PORTAL KLIENTA I OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ.V01 VULCAN Innowacji Streszczenie Dokument zawiera instrukcję opisującą Portal Klienta, za pomocą którego Użytkownik może przekazać zgłoszenie do Centrum Obsługi Klienta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Strona logowania do Systemu Zarządzania Tożsamością... 3 3. Pierwsze logowanie do systemu... 4 4. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Logowanie i nowy układ menu

Logowanie i nowy układ menu 1 CitiDirect Online Banking - dostęp poprzez portal CitiDirect EB Logowanie i nowy układ menu CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task Portal Egzaminacyjny Spis treści Informacje ogólne... 2 Rejestracja i logowanie... 2 Strona główna... 4 Zapisy na egzamin...

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do żłobków

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do żłobków Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do żłobków Szanowni Państwo, W części publicznej systemu możecie samodzielnie wypełnić elektroniczny wniosek rekrutacyjny (kartę zgłoszenia do żłobka).

Bardziej szczegółowo

Przeglądarka IW-SIRZ

Przeglądarka IW-SIRZ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 14.01.2013 Wersja 6.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków 1 Spis treści 1.Logowanie w aplikacji...3 1.1.Zakładanie konta przez nowego Użytkownika...3 1.2.Logowanie Użytkownika z aktywnym kontem...5 2.Rejestracja...5

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 8 listopada 2017 r. Spis treści: 1. Logowanie do bankowości

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta o uprawnieniach instytucji publicznej wersja 1.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosko w Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosko w Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosko w Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 2.0 (grudzień 2017) Strona 1 Spis treści Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Krok 1. - utworzenie własnego konta w serwisie.

Krok 1. - utworzenie własnego konta w serwisie. Serwis naszagenealogia.pl powstał z myślą o tych wszystkich Użytkownikach programu Drzewo genealogiczne, którzy chcieliby podzielić się swoimi zbiorami danych genealogicznych ze swoimi najbliższymi w sieci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych

Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych Portal Wykaz udostępnia wyszukiwarkę kart informacyjnych. Można z niej korzystać bez konieczności logowania. Wyszukiwarka składa się z dwóch głównych elementów:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji i obsługi konta użytkownika oraz głosowania na projekty obywatelskie w systemie. https://budzet.krakow.pl

Instrukcja rejestracji i obsługi konta użytkownika oraz głosowania na projekty obywatelskie w systemie. https://budzet.krakow.pl Instrukcja rejestracji i obsługi konta użytkownika oraz głosowania na projekty obywatelskie w systemie https://budzet.krakow.pl Opracowane przez: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.01 Strona 1 Zawartość 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0

Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do przedszkoli

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do przedszkoli Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do przedszkoli Szanowni Państwo, w części publicznej systemu możecie samodzielnie wypełnić elektroniczny wniosek rekrutacyjny, następnie go wydrukować,

Bardziej szczegółowo

Shell Card Online usługa fakturowania elektronicznego Podręcznik użytkownika

Shell Card Online usługa fakturowania elektronicznego Podręcznik użytkownika Shell Card Online usługa fakturowania elektronicznego Podręcznik użytkownika Wersja 2.6 Wrzesień 2011 r. Spis treści 1 Dostęp do Shell Card Online usługi fakturowania elektronicznego... 3 1.1 Bezpośredni

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

PORTAL PACJENTA CONCIERGE

PORTAL PACJENTA CONCIERGE PORTAL PACJENTA CONCIERGE Podręcznik użytkownika Streszczenie Niniejszy dokument stanowi opis funkcji i procesów przeprowadzanych przez pacjenta w ramach systemu Concierge. Spis treści 1 Słownik pojęć...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do SIOEPKZ

Instrukcja do SIOEPKZ Instrukcja do SIOEPKZ Dla roli: Raporty Wersja: 1.2 Data: 2014-01-15 Strona 1 z 16 Spis treści Spis treści... 2 Spis ilustracji... 2 1. Wprowadzenie... 4 2. Aktywacja konta i logowanie do aplikacji SIOEPKZ...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN. Spis treści. Wersja 1.0

Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN. Spis treści. Wersja 1.0 Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN Wersja 1.0 Spis treści Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN...1 Wstęp...2 Dostęp do aplikacji...2 Logowanie...3 Dostęp do formularzy...5 Wypełnianie formularza...6

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl

Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl Krok 1 Należy wpisać w okno przeglądarki adres strony: www.tz-c.pl Na górze strony www.tz-c.pl należy odnaleźć przycisk Rejestracja (podświetlony

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do żłobków

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do żłobków Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do żłobków Szanowni Państwo, W części publicznej systemu możecie samodzielnie wypełnić elektroniczny wniosek rekrutacyjny. Zarejestrowany wniosek zostanie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Uwaga! Niniejsza instrukcja nie stanowi pełnego opisu wszystkich funkcji systemu USOSweb. Zawiera ona jedynie informacje niezbędne do pomyślnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja erejestracji Kliniki Nova.

Instrukcja erejestracji Kliniki Nova. Instrukcja erejestracji Kliniki Nova. 1. Opis funkcji systemu erejestracji: 1.1 użytkownik nie zalogowany. Wyszukiwanie wizyt. 1. Zakładka Wyszukiwanie pozwala na przeszukiwanie dostępnych wizyt. 2. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Decyzji nr UDA- RPPD.04.01.00-20-002/11-00

Bardziej szczegółowo

Aplikacja do podpisu cyfrowego npodpis

Aplikacja do podpisu cyfrowego npodpis ABS Bank Spółdzielczy Aplikacja do podpisu cyfrowego npodpis (instrukcja użytkownika) Wersja 1.0 http://www.absbank.pl 1. Aplikacja do podpisu cyfrowego - npodpis Słownik pojęć: Aplikacja do podpisu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROFILEM ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ W PORTALU NGO.KRAKOW.PL Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Listopad 2016r. Wersja listopad 2016r. Strona 1 ACK Cyfronet AGH Zawartość Zarządzanie profilem

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji npodpis r.

Instrukcja użytkownika aplikacji npodpis r. 21.03.2017 r. Spis treści Warunki wstępne...3 Rodzaje urządzeń...3 Instalacja i obsługa podpisów przelewów...4 Autoryzacja pozostałych czynności...13 Instalacja certyfikatów w systemie...16 2 Warunki wstępne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Spis treści: 1. Rejestracja i logowanie do systemu MEDIABIN.3 2. Zamieszczanie reklamy w systemie.7 2.1. Wysyłka przez link autoryzacyjny upload.10 3.

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking. Logowanie

CitiDirect Online Banking. Logowanie 1 CitiDirect Online Banking Logowanie CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com Logowanie W przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Nabór Przedszkola. Tworzenie listy kontynuujących na podstawie przyjętych w ubiegłym roku

Nabór Przedszkola. Tworzenie listy kontynuujących na podstawie przyjętych w ubiegłym roku Nabór Przedszkola Jak wprowadzić dzieci, które kontynuują uczęszczanie do przedszkola? W aplikacji Nabór Przedszkola listę dzieci kontynuujących uczęszczanie do przedszkola można utworzyć poprzez: 1. wybranie

Bardziej szczegółowo

Spis treści REJESTRACJA NOWEGO KONTA UŻYTKOWNIKA PANEL ZMIANY HASŁA PANEL EDYCJI DANYCH UŻYTKOWNIKA EXTRANET.NET...

Spis treści REJESTRACJA NOWEGO KONTA UŻYTKOWNIKA PANEL ZMIANY HASŁA PANEL EDYCJI DANYCH UŻYTKOWNIKA EXTRANET.NET... Spis treści... 1 1. REJESTRACJA NOWEGO KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 2. PANEL ZMIANY HASŁA... 5 3. PANEL EDYCJI DANYCH UŻYTKOWNIKA... 6 4. EXTRANET.NET... 8 a. ZMIANA HASŁA EXTRANET.NET... 10 5. PZPN24... 12

Bardziej szczegółowo

Kilometrówki24.pl to system służący do ewidencjonowania przejazdów pojazdów wykorzystywanych w przedsiębiorstwach.

Kilometrówki24.pl to system służący do ewidencjonowania przejazdów pojazdów wykorzystywanych w przedsiębiorstwach. Czym są Kilometrówki24.pl? Kilometrówki24.pl to system służący do ewidencjonowania przejazdów pojazdów wykorzystywanych w przedsiębiorstwach. Dla kogo skierowany jest ten system? Kilometrówki24.pl skierowany

Bardziej szczegółowo

Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0

Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart.  Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system rekrutacji do gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę

Elektroniczny system rekrutacji do gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę Elektroniczny system rekrutacji do gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę Szóstoklasisto, w elektronicznym systemie pod adresem: www.gimnazja.edukacja.warszawa.pl możesz samodzielnie wypełnić podanie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

LOGOWANIE DO SUBKONTA

LOGOWANIE DO SUBKONTA LOGOWANIE DO SUBKONTA Pragniemy poinformować, że w celu ułatwienia Państwu dostępu do informacji o zebranych na subkoncie środkach mają Państwo dostęp do Panelu Logowania. Aktualnie mogą się Państwo logować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej mtoken Asseco MAA klient korporacyjny

Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej mtoken Asseco MAA klient korporacyjny Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej mtoken Asseco MAA klient korporacyjny Kowal lipiec 2018 Spis treści 1. Wstęp 2. Instalacja mtoken Asseco MAA 3. Powiązania urządzenia mobilnego z bankowością

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika systemu bankowości internetowej Carrefour

Podręcznik użytkownika systemu bankowości internetowej Carrefour Podręcznik użytkownika systemu bankowości internetowej Pl@net Carrefour Infolinia: +48 22 134 00 04 https://www.carrefour.pl/uslugi/uslugi-finansowe/bankowosc-internetowa SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. AKTYWACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja portalu TuTej24.pl

Instrukcja portalu TuTej24.pl Instrukcja portalu TuTej24.pl Spis treści 1. Strona główna... 2 2. Zaloguj się... 4 3. Rejestracja nowego konta... 5 4. Zmiana hasła... 7 5. Moje konto... 8 5.1 Lista ogłoszeń... 8 5.1.1 Aktywne...8 5.1.2

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC MINISTERSTWO FINANSÓW PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC 2015-09-30 Spis treści 1. Informacje o ebooking TRUCK (użytkownik zalogowany oraz niezalogowany)... 3 1.1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Komunikator podręcznik użytkownika podręcznik użytkownika

Komunikator podręcznik użytkownika podręcznik użytkownika Komunikator Komunikator SMS SMS podręcznik użytkownika podręcznik użytkownika 1 Podstawowe informacje Usługa Komunikator SMS umożliwia stały kontakt centrali firmy z jej Pracownikami i Klientami dzięki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Kalkulator kalorii i wartości odżywczych by CTI. Instrukcja

Kalkulator kalorii i wartości odżywczych by CTI. Instrukcja Kalkulator kalorii i wartości odżywczych by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Okno główne programu... 4 4. Tworzenie receptury, generowanie etykiety wartości odżywczych...

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego

Instrukcja użytkownika systemu medycznego Instrukcja użytkownika systemu medycznego raportowanie, rozliczenia z NFZ v.2014.08.001 28-08-2014 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3. Raporty... 5 4. Rozliczenia z NFZ...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo