/nieczytelny podpis/

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "/nieczytelny podpis/"

Transkrypt

1 Tłumaczenie z języka bułgarskiego Nazywam się Petja Jordanowa Popowa, PESEL (bułgarski) , posiadam dowód osobisty nr , wydany dnia r. przez MSW w Plewen. W kwietniu 2004 r. zdiagnozowano u mnie stwardnienie rozsiane, po tym jak w styczniu tego samego roku doznałam zapalenia nerwu wzrokowego. Przyjmowałam Rebif, Betaferon, ponownie Rebif i Cofaxone do lutego 2012 r. W tym czasie kilka razy miałam ataki i leczyłam się w szpitalu. Rozpoczęłam przyjmowanie czwartego pożywienia ( ) dnia r. i przyjmuję je do dziś. Stan mojego zdrowia jest prawie taki sam, jak przed wystąpieniem choroby. Chciałam jednak zrobić rezonans magnetyczny, żeby przekonać się i zobaczyć zmianę na własne oczy. I JĄ ZOBACZYŁAM! Załączam niektóre dokumenty, takie jak: badania, epikryzy, epikryzę cząstkową, rezonans magnetyczny i orzeczenie Komisji Lekarskiej r. Plewen /nieczytelny podpis/ Dnia r. Marija Michowa-Raszkowa, notariusz działający w rejonie Sądu Rejonowego w Sofii, zarejestrowana pod nr 504 w Izbie Notarialnej, zaświadczam prawdziwość niniejszego odpisu, skopiowanego z oryginału dokumentu oficjalnego (prywatnego), okazanego mi przez: IWANA HRISTOWA NENCZEWA, PESEL: , zam. Sofia -w charakterze okazującego (dokument), przy czym w oryginale nie było skreśleń, dopisków, poprawek i tym podobnych. Repertorium nr 3073 Pobrano: 3,60 BGN Aplikant notarialny w zastępstwie - Emil Mitew /podpis nieczytelny/ /Pieczęć okrągła o nieczytelnej treści/

2 Tłumaczenie z języka bułgarskiego EUROMEDIC BUŁGARIA - MDL - Jednoosobowa Spółka z o.o. Oddział w Plewen ul. Gen. Wł. Wazow 91, tel. 064/ ; 064/ ; Klinika Neurochirurgii adres: Plewen, bulwar G. Koczew 8a, tel. 064/ , 064/ BADANIE nr / Imię i nazwisko pacjenta: Petja Popowa Diagnoza wstępna: stwardnienie rozsiane Badanie głowy metodą rezonansu magnetycznego Technika badania: natywna Płaszczyzny: strzałkowa, poprzeczna, wieńcowa Sekwencje pulsu: SAG&COR LOCALIZERS, PRE-& POSTCONTRAST SAGITAL, AXIAL&CORONAL T1W-, T2W&PD, FLAIR WYNIKI BADANIA Przeprowadzone badanie kontrolne płaszczyzn wieńcowych, poprzecznych i strzałkowych we wszystkich sekwencjach pulsów stwierdza występowanie wielu rozsianych uszkodzeń różnej wielkości (hipo-/izointensywnych na T1W- i wysoko sygnałowych na odpowiadających obrazach T2W-PDW- i FLAIR). Są to ogniska uszkodzenia (demielinizacji) w obszarze środka półowalnego podkorowej i przykomorowej obustronnej istoty białej w obszarze ciała modzelowatego i obydwu średnich konarów móżdżku i hemisfery. Układ komorowy, obszary przestrzeni podstawowych i meningotelialnych (arachnoidalnych) na wypukłości - w normie. PODSUMOWANIE: Wynik badania rezonansem magnetycznym jest identyczny z poprzednim wynikiem badania rezonansem magnetycznym i świadczy o procesie uszkodzenia (demielinizacji) MS. Jako efekt uboczny stwierdzono zwyrodnienie stawów odcinka szyjnego. Badanie przeprowadziła: dr Njagołowa Podpis: /podpis nieczytelny/ ===================================================================

3 Tłumaczenie z języka bułgarskiego Uniwersytecki Wieloprofilowy Szpital Leczenia Aktywnego im. dr Georgiego Stranskiego Jednoosobowa Spółka Akcyjna Plewen Klinika Neurologii adres: Plewen, bulwar G.Koczew 8a, tel. 064/ , Dyrektor Kliniki 064/ EPIKRYZA CZĄSTKOWA Petja Jordanowa Popowa, lat 49, PESEL (bułgarski) Adres: miejsc. Czerwen brjag, ul. St. Karadża 17, klatka schodowa B, piętro 6, m. 19 Diagnoza: stwardnienie rozsiane - forma mózgowo-rdzeniowa, przebieg: rzuty i remisje Choroby towarzyszące: Stan po operacji wola guzowatego. Początek choroby: styczeń 2004 r., pogorszenie widzenia w oku prawym. Przebieg choroby /ataki/: atak pierwszy - styczeń 2004 r., pogorszenie widzenia w oku prawym. Atak drugi - kwiecień 2004 r. - zawroty głowy i osłabienie w prawej ręce i prawej nodze. Atak trzeci - kwiecień 2009 r. - osłabienie nóg, stan oszołomienia, niestabilny chód. Atak czwarty - wrzesień 2009 r. - zawroty głowy, osłabienie nóg, bardziej prawej nogi, niepewny chód. Atak piąty - listopad 2010 r. - osłabienie w prawej nodze, pociąganie nogą przy chodzeniu, nietrzymanie moczu. Kolejny atak, z powodu którego przeprowadzono leczenie z użyciem KS nastąpił w listopadzie 2011r. Stan neurologiczny: (P) Funkcje układu piramidowego - 1 (CP) Funkcje mózgowe - 0 (BS) Funkcje rdzeniowe - 0 (S) Funkcje zmysłów - 0

4 (BB) Funkcje miednicy - 1 (V) Funkcje wzrokowe - 0 (Cb) Mózgowe /lub psychiczne/ funkcje - 0 (O) Funkcje inne - 0 Ocena EDSS wg Kurtzke - 1,0. Leczenie: Uniwersytecki Wieloprofilowy Szpital Leczenia Aktywnego im. dr G. Stranskiego w Plewen Klinika Chorób Oczu r. Zapalenie nerwu wzrokowego - KS, witaminy z grupy B, naczyniowo aktywne. Uniwersytecki Wieloprofilowy Szpital Leczenia Aktywnego im. dr G. Stranskiego w Plewen I Klinika Neurologii r. Metyloprednizolon, naczyniowo aktywne, witaminy z grupy B. Wojskowa Akademia Medyczna w Plewen, kwiecień 2009 r. - KS. Szpital Leczenia Aktywnego im. św. Nauma w Sofii - październik 2010 r. - Metyloprednizolon 500 mg dziennie 5 dni, witaminy z grupy B, Nivalin. Uniwersytecki Wieloprofilowy Szpital Leczenia Aktywnego im. dr G. Stranskiego w Plewen, Klinika Neurologii 2011 r. - Metyloprednizolon 1000 mg dziennie 3 infuzje Od lutego 2005 r. do 2007 r. - przyjmowała Rebif. Od 2008 r. rozpoczęto leczenie Betaferonem, z którego zrezygnowano z powodu efektów ubocznych. Podjęto ponownie leczenie Rebifem, które również wstrzymano z uwagi na nietolerancję. Od lipca 2011 r. do lutego 2012 r. pacjentka przyjmowała Copaxon. Przeprowadzone badania: MR r. - badanie natywne mózgu Potencjał wzrokowy - grudzień 2010 r. Płyn mózgowo - rdzeniowy r. Zalecenia lekarskie: przestrzeganie higieny i diety, witaminy z grupy B.

5 Data: r. Plewen Lekarz prowadzący: /podpis nieczytelny/ dr J. Wełczewa /Pieczęć podłużna o treści:/ dr Jordanka Wełczewa, specjalista chorób nerwowych Dnia r. Marija Michowa-Raszkowa, notariusz działający w rejonie Sądu Rejonowego w Sofii, zarejestrowana pod nr 504 w Izbie Notarialnej, zaświadczam prawdziwość niniejszego odpisu, skopiowanego z oryginału dokumentu oficjalnego (prywatnego), okazanego mi przez: IWANA HRISTOWA NENCZEWA, PESEL: , zam. Sofia - w charakterze okazującego (dokument), przy czym w oryginale nie było skreśleń, dopisków, poprawek i tym podobnych. Repertorium nr 3073 Pobrano: 3,60 BGN Aplikant notarialny w zastępstwie - Emil Mitew /podpis nieczytelny/ /Pieczęć okrągła o nieczytelnej treści/ ===================================================================

6 WOJSKOWA AKADEMIA MEDYCZNA 1606 Sofia, ul. Georgi Sofijski 3 Katedra Diagnostyki Obrazowej Tłumaczenie z języka bułgarskiego Klinika Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego (MR) tel BADANIE MR Imię i nazwisko pacjenta: Petja Popowa, wiek 49 MR nr 2114 Data: Badanie głowy metodą rezonansu magnetycznego. Technika badania: natywna Płaszczyzny: poprzeczna, strzałkowa, wieńcowa Sekwencje pulsu: TSE Obrazy: T1W-, T2W- WYNIKI BADANIA MR Przeprowadzono porównanie z badaniem metodą rezonansu magnetycznego z 2010 r. Nieposzerzone przestrzenie submeningotelialne (subarachnoidalne) i rogi mózgowe. Położenie, forma i wielkość układu komorowego - normalne. Przodomózgowie (supratentorial): Obrazy T2W-, TIRM (technika, usuwająca sygnał płynu mózgowo-rdzeniowego celem ustalenia występowania podwyższonej ilości cieczy w tkance zasadniczej (parenchyma) pokazują cofanie się licznych ognisk demielinizacyjnych zlokalizowanych podkorowo, okołokomorowo, w ciele modzelowatym w przebiegu radiacji optycznych, wyrażające się w ich rozmiarze i sygnale. Widoczne jedno małe nowe ognisko, zlokalizowane w lewym owalnym centrum. Móżdżek (infratentorial - z tyłu mózgu): Trwałe skupiska o sygnale od niewielkiego do średniego w obydwu konarach móżdżku i obydwu hemisferach móżdżku. Struktury w obszarze zagłębienia siodełkowatego - obraz normalny. PODSUMOWANIE: Wynik badania rezonansem magnetycznym świadczy o procesie demielinizacji MS z wystąpieniem nowego małego ogniska demielinizacyjnego - plaki demielinizacyjnej (blaszki), na tle ogólnego cofania się licznych ognisk w przodomózgowiu. Badanie przeprowadził: doc. Andrej Iwanow Podpis: /podpis nieczytelny/ *Proszę chronić filmy przed uszkodzeniem! ===================================================================

PZU Pomoc od serca INDYWIDUALNE DODATKOWE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

PZU Pomoc od serca INDYWIDUALNE DODATKOWE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INDYWIDUALNE DODATKOWE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PZU Pomoc od serca PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK NOWOTWORU I INNYCH CIĘŻKICH CHORÓB

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie - Razem Bezpieczniej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie - Razem Bezpieczniej UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 44 730 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100- 15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

JAK BEZPIECZNIE I SKUTECZNIE STOSOWAĆ LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE? PORADNIK DLA PACJENTÓW

JAK BEZPIECZNIE I SKUTECZNIE STOSOWAĆ LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE? PORADNIK DLA PACJENTÓW KLINIKA WAD NABYTYCH SERCA INSTYTUTU KARDIOLOGII W WARSZAWIE JAK BEZPIECZNIE I SKUTECZNIE STOSOWAĆ LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE? PORADNIK DLA PACJENTÓW Prof. dr hab. med. Janina Stępińska Lek. Ewa Poniatowska

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2013 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE Co oznaczają określenia użyte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia? DEFINICJE Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie? PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dla dzieci do 16 roku życia) Proszę wypełnić czytelnie wszystkie pola druku!

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dla dzieci do 16 roku życia) Proszę wypełnić czytelnie wszystkie pola druku! WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dla dzieci do 16 roku życia) Proszę wypełnić czytelnie wszystkie pola druku! Nr sprawy PZON.4011...(wypełnia organ) Wniosek składany po raz pierwszy TAK

Bardziej szczegółowo

Zespół Rasmussena problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Opis przypadku

Zespół Rasmussena problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Opis przypadku Zespół Rasmussena problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Opis przypadku Rasmussen encephalitis diagnostic and therapeutic problems. Clinical presentation Karolina Kupczyk, Barbara Gurda, Barbara Steinborn

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA edu plus POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty zdrowia przez dziecko

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty zdrowia przez dziecko Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty zdrowia przez dziecko Kod warunków: DCGP32 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Nr sprawy......, data... Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wodzisławiu Śl. ul. Wałowa 30 44-300 Wodzisław Śl. WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Nazwisko dziecka

Bardziej szczegółowo

Czy, co i kiedy badać w bólach głowy?

Czy, co i kiedy badać w bólach głowy? ISSN 1734 5251 Czy, co i kiedy badać w bólach głowy? Jacek J. Rożniecki Katedra i Klinika Neurologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi STRESZCZENIE Badania diagnostyczne w bólach głowy,

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Optymalna Ochrona

Ogólne warunki ubezpieczenia Optymalna Ochrona ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Optymalna Ochrona indywidualne ubezpieczenie na życie indeks / / / Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Optymalna Ochrona I. TWOJE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Okulistyka i choroby siatkówki

Okulistyka i choroby siatkówki Okulistyka i choroby siatkówki W aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia się Raport Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się pt. Okulistyka i choroby siatkówki w aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia

Bardziej szczegółowo

BIOBRAN - PRZYPADKI KLINICZNE

BIOBRAN - PRZYPADKI KLINICZNE BIOBRAN - PRZYPADKI KLINICZNE Konkretne przypadki kliniczne Przykłady kliniczne zastosowania BioBranu, jako środka wspomagającego w leczeniu niektórych chorób onkologicznych: 1. Rak żołądka Nazwisko: R.S.

Bardziej szczegółowo

5.1.1. Brak czynności półkul mózgu

5.1.1. Brak czynności półkul mózgu Neurologiczne kryteria śmierci 101 Tabela 3 Zalecany czas obserwacji w różnych sytuacjach klinicznych Przyczyna uszkodzenia mózgu Zalecany czas obserwacji [h] Rozległy zabieg neurochirurgiczny > 4 Uraz

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE HILIFE DLA LEASINGOBIORCÓW I POŻYCZKOBIORCÓW RAIFFEISEN LEASING POLSKA S.A

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE HILIFE DLA LEASINGOBIORCÓW I POŻYCZKOBIORCÓW RAIFFEISEN LEASING POLSKA S.A Nieszczęśliwym wypadkiem. Za dzień pobytu przyjmuje sie każdą pełną dobę pobytu Ubezpieczonego w szpitalu; 6) Korzystający jest to podmiot gospodarczy, który zawarł Umowę leasingu w rozumieniu obowiązującego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Nordea

Bardziej szczegółowo

REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. I. W warunkach ambulatoryjnych: II. W warunkach domowych

REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. I. W warunkach ambulatoryjnych: II. W warunkach domowych REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. Skierowanie traci ważność w przypadku, gdy nie zostało zarejestrowane w gabinecie/zakładzie rehabilitacji w terminie

Bardziej szczegółowo

Zasady oceny, ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu

Zasady oceny, ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu Zasady oceny, ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu Załącznik do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Zycie Pracowników ich Rodzin Hestia Rodzina SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Część

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp S.a. od dnia 9 lutego 2014 r.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp S.a. od dnia 9 lutego 2014 r. Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp S.a. od dnia 9 lutego 2014 r. Wariant Rozszerzony POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ubezpieczenia AA/NNW/OWU/3.00 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Pod skrzydłami lwa. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NR 01/2011 Spis treści: Artykuł

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW DOGODNA RATA SP. Z O.O. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Klientów Dogodna Rata sp. z o.o. (zwane dalej: Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła KOD: C-BSNNW-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne....................................................................................1

Bardziej szczegółowo

Definicja zakresu świadczeń u pacjenta pierwszorazowego jest niezmienna od lat.

Definicja zakresu świadczeń u pacjenta pierwszorazowego jest niezmienna od lat. Pytania odpowiedzi: 1. Definicja pacjent pierwszorazowy - to taki, który nie był 2 lata w poradni u danego świadczeniodawcy czy we wszystkich poradniach w danym zakresie np. dermatologicznych w kraju?

Bardziej szczegółowo

2014-11-10 PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA

2014-11-10 PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA Pielęgnowanie wykorzystujące podejście tradycyjne model opieki zadaniowy, funkcyjny (task allocation) Pielęgnowanie wykorzystujące proces pielęgnowania model

Bardziej szczegółowo