Układy stymulujące Advisa MRI SureScan i Ensura MRI SureScan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Układy stymulujące Advisa MRI SureScan i Ensura MRI SureScan"

Transkrypt

1 Układy stymulujące Advisa MRI SureScan i Ensura MRI SureScan Jedno- i dwujamowe układy stymulujące Advisa MRI SureScan i Ensura MRI SureScan, warunkowo bezpieczne w badaniach MR, z elektrodami MRI SureScan Instrukcja techniczna magnetycznego rezonansu jądrowego (MRI) 0123

2 Poniższa lista zawiera znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Medtronic w Stanach Zjednoczonych i prawdopodobnie w innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich prawowitych właścicieli. Advisa, Advisa MRI, Capture Management, CareLink, Ensura MRI, Medtronic, Medtronic CareLink, Quick Look, SureScan

3 Spis treści 1 Wprowadzenie 4 2 Warunki używania techniki magnetycznego rezonansu jądrowego 5 3 Ogólne informacje o badaniu techniką rezonansu magnetycznego Typy pól elektromagnetycznych generowanych przez systemy MRI Potencjalne interakcje implantowanego układu stymulującego SureScan w środowisku MRI 6 4 Układ stymulujący SureScan przeciwwskazania 6 5 Układ stymulujący SureScan możliwe działania niepożądane 7 6 Układ stymulujący SureScan ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące radiologii Wymagania dotyczące systemu MRI Wymagania dotyczące badania metodą rezonansu magnetycznego Bezpieczeństwo pacjenta podczas badania metodą rezonansu magnetycznego Jakość obrazu 8 7 Układ stymulujący SureScan ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące kardiologii Wymagania sprzętowe związane z kardiologią Informacje dla pacjenta 9 8 Czynności poprzedzające badanie metodą rezonansu magnetycznego Wymagana opieka nad pacjentem Identyfikacja elementów układu stymulującego SureScan Przygotowanie pacjenta z układem stymulującym SureScan do badania metodą rezonansu magnetycznego 11 9 Włączenie funkcji MRI SureScan Weryfikacja integralności układu stymulującego SureScan Włączanie funkcji MRI SureScan Konsekwencje włączonej funkcji MRI SureScan Uwagi dotyczące urządzenia Uwagi dotyczące radiologii badanie metodą rezonansu magnetycznego Czynności po badaniu metodą rezonansu magnetycznego Przywrócenie konfiguracji urządzenia sprzed badania metodą rezonansu magnetycznego Objaśnienie symboli Informacje o warunkach gwarancji firmy Medtronic Obsługa 19 3

4 1 Wprowadzenie Układy stymulujące Advisa MRI i Ensura MRI SureScan firmy Medtronic są warunkowo bezpieczne w badaniach MR i są zaprojektowane tak, aby umożliwić bezpieczne obrazowanie pacjentów za pomocą aparatu MRI, gdy są stosowane zgodnie z określonymi warunkami użytkowania MRI. Przy włączonej funkcji SureScan (ustawienie On) możliwe jest przeprowadzenie bezpiecznego skanowania pacjenta, podczas gdy urządzenie zapewnia odpowiednią stymulację. Zanim pacjent z implantowanym układem stymulacji SureScan zostanie poddany obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego (MRI), wazne jest. zapoznać się z niniejszą instrukcją, która zawiera informacje o procedurach oraz ostrzeżeniach i środkach ostrożności związanych z badaniami MRI. W przypadku pytań dotyczących zagadnień opisanych w tej instrukcji należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Medtronic. Instrukcje użytkowania niezwiązane z techniką MRI znajdują się w podręcznikach klinicznych poszczególnych urządzeń firmy Medtronic lub instrukcji technicznej dotyczącej elektrody. Układ stymulujący SureScan firmy Medtronic zawiera urządzenie SureScan firmy Medtronic oraz podłączone do niego elektrody SureScan firmy Medtronic. Uwagi: Informacje o elektrodach zamieszczone w niniejszej instrukcji dotyczą generalnie zarówno elektrod przedsionkowych, jak i komorowych. Jeśli dana informacja dotyczy tylko elektrody przedsionkowej albo tylko komorowej, to wskazany jest typ elektrody. Gama oferowanych elektrod SureScan obejmuje modele i wersje o różnej długości. W instrukcjach technicznych tych elektrod znajduje się informacja o ich warunkowym bezpieczeństwie w badaniach MR (oznaczenie MR Conditional). (Radiocieniujący znacznik MR Conditional umieszczony jest również bezpośrednio na niektórych elektrodach). Elektrody, które w instrukcjach technicznych nie są określone jako warunkowo bezpieczne w badaniach MR, nie były testowane pod kątem stosowania w środowisku MRI. Na etykietach elementów układu stymulującego SureScan znajduje się symbol SureScan. 4

5 Tabela 1. Informacje o dopuszczeniu układów stymulacji Advisa MRI i Ensura MRI Jednostka notyfikowana i rok dopuszczenia Model urządzenia A3DR EN1DR01 A3SR01, ENSR Warunki używania techniki magnetycznego rezonansu jądrowego Badania niekliniczne wykazały, że układy stymulujące SureScan mogą być bezpiecznie używane w środowisku MRI pod warunkiem przestrzegania wytycznych opisanych w niniejszej instrukcji. Układ stymulujący SureScan można bezpiecznie poddawać obrazowaniu techniką MRI po spełnieniu następujących warunków: Należy używać klinicznych otwartych systemów MRI z magnesem cylindrycznym i statycznym polem indukcyjnym o wartości indukcji 1,5 tesli (T). Należy korzystać z systemów gradientowych, w których maksymalna szybkość zmian gradientu pola na osi jest 200 T/m/s. Uśredniony współczynnik absorpcji SAR dla całego ciała w systemie MRI musi być 2,0 W/kg; współczynnik absorpcji SAR dla głowy w systemie MRI musi być 3,2 W/kg. Należy upewnić się, że u pacjenta z implantowanym układem SureScan nie występują przeciwwskazania (patrz Rozdz. 4, Układ stymulujący SureScan przeciwwskazania, str. 6). Należy zapewnić ciągłe monitorowanie stanu pacjenta tak, jak przedstawia to Rozdział 6.3, Bezpieczeństwo pacjenta podczas badania metodą rezonansu magnetycznego, str. 8. Pacjenta należy ułożyć zgodnie z przeciwwskazaniami (patrz Rozdz. 4, Układ stymulujący SureScan przeciwwskazania, str. 6). Brak ograniczeń dotyczących umiejscowienia pacjenta względem izocentrum systemu MRI podczas stosowania cewki Body (do badania całego ciała). Brak ograniczeń dotyczących umiejscowienia pacjenta, jeśli chodzi o stosowanie jakichkolwiek cewek odbiorczych. Implantowany układ musi składać się wyłącznie z urządzenia SureScan i elektrod SureScan tak, jak przedstawiono w części Rozdział 7.1, Wymagania sprzętowe związane z kardiologią, str Ogólne informacje o badaniu techniką rezonansu magnetycznego 3.1 Typy pól elektromagnetycznych generowanych przez systemy MRI System MRI generuje 3 typy pól elektromagnetycznych, które mogą współdziałać z implantowanymi układami. Aby możliwe było uzyskanie obrazu MRI, wymagane jest zastosowanie każdego z tych pól. Definicje pól znajdują się poniżej: Statyczne pole magnetyczne Jest to stabilne, niezmienne pole magnetyczne, które jest zawsze obecne wokół systemu MRI, nawet gdy nie odbywa się skanowanie. 5

6 Gradientowe pola magnetyczne Są to impulsowe pola magnetyczne o niskiej częstotliwości obecne wyłącznie podczas skanowania. W celu uzyskania obrazu w systemie MRI stosowane są 3 gradientowe pola magnetyczne ustawione prostopadle do siebie. Pole o częstotliwości radiowej Impulsowe pole o częstotliwości radiowej (RF), które występuje wyłącznie podczas skanowania. Pole o częstotliwości radiowej może być generowane przez różne cewki nadawcze RF, takie jak cewka nadawcza dla całego ciała lub cewka dla obszarów kończyn (np. cewka nadawcza dla obszaru głowy). 3.2 Potencjalne interakcje implantowanego układu stymulującego SureScan w środowisku MRI Układ stymulujący SureScan został zaprojektowany w taki sposób, aby ograniczyć do minimum potencjalne oddziaływania opisane w tej sekcji. Wpływ pola magnetycznego Materiał magnetyczny implantowanego systemu może wywoływać nacisk, powodować wibracje lub moment obrotowy na skutek oddziaływania statycznych pól magnetycznych i gradientowych pól magnetycznych powstających w systemie MRI. Układ stymulujący SureScan został zaprojektowany w taki sposób, aby zredukować wpływ wywoływanego nacisku na implantowany system i styk elektrody z tkanką. Pacjenci mogą odczuwać delikatne szarpanie lub wibrację w miejscu implantowanego urządzenia, przebywając blisko lub w obrębie aparatu MRI. Indukowana stymulacja Pola o częstotliwości radiowej i gradientowe pole magnetyczne generowane przez skaner MRI indukują energię do implantowanego układu elektrod, co może spowodować niezamierzoną stymulację serca. Układ stymulujący SureScan został zaprojektowany w taki sposób, aby ograniczać wartości napięcia i szerokości impulsu indukowane do elektrod, minimalizując tym samym pobudzenie mięśnia sercowego. Nagrzewanie bieguna elektrody Pola o częstotliwości radiowej generowane w skanerze MRI indukują napięcia na implantowanym systemie elektrod, co może spowodować nagrzanie biegunów elektrody. Nagrzanie to może doprowadzić do uszkodzenia otaczającej bieguny tkanki i wpłynąć negatywnie na progi stymulacji i wykrywania w tym miejscu. Konstrukcja elektrod SureScan ogranicza wzrost temperatury biegunów, minimalizując tym samym ryzyko termicznego uszkodzenia tkanek w sąsiedztwie serca. Artefakty i zniekształcenia obrazu Elektrody SureScan powodują minimalne zniekształcenia obrazu w obszarach otaczających implantowane elektrody, gdy urządzenie znajduje się poza polem widzenia. Istotne zniekształcenia obrazu mogą być wynikiem obecności urządzenia w polu widzenia. Podczas wybierania pola widzenia i parametrów obrazowania należy uwzględnić artefakty i zniekształcenia obrazu wywołane obecnością urządzenia i elektrod w polu widzenia. 4 Układ stymulujący SureScan przeciwwskazania Badanie metodą rezonansu magnetycznego pacjentów z wcześniej implantowanymi (aktywnymi lub pozostawionymi) urządzeniami medycznymi, przedłużaczami do elektrod i łącznikami elektrody jest przeciwwskazane. Badania metodą rezonansu magnetycznego są przeciwwskazane u pacjentów z pozostawionymi w ciele elektrodami lub implantowanymi wcześniej elektrodami innymi niż elektrody SureScan. Badanie metodą rezonansu magnetycznego jest przeciwwskazane w przypadku pacjentów z uszkodzonymi lub przerwanymi elektrodami. Przeciwwskazane jest badanie metodą rezonansu magnetycznego pacjentów z systemem SureScan, który został implantowany w czasie krótszym niż ostatnie 6 tygodni. Badanie metodą rezonansu magnetycznego jest przeciwwskazane w przypadku pacjentów z układem stymulującym SureScan implantowanym w miejscu innym niż lewa i prawa okolica mięśnia piersiowego. 6

7 Badanie metodą rezonansu magnetycznego jest przeciwwskazane u pacjentów, którym zaimplantowano niekompletny system SureScan (kompletny system dwujamowy składa się z urządzenia SureScan z przedsionkową i komorową elektrodą SureScan; kompletny system jednojamowy składa się z urządzenia SureScan z komorową elektrodą SureScan). Badanie metodą rezonansu magnetycznego jest przeciwwskazane w przypadku pacjentów, u których wartości progu stymulacji wywołujących pobudzenie serca są > 2,0 V przy szerokości impulsu wynoszącej 0,4 ms. Uwaga: Pacjenci, u których występuje migotanie przedsionków, mogą być bezpiecznie badani za pomocą magnetycznego rezonansu jądrowego w przypadku spełnienia wszystkich innych wymagań związanych z tym badaniem. Badanie metodą rezonansu magnetycznego jest przeciwwskazane w przypadku pacjentów, w których urządzeniu zaprogramowano tryb stymulacji asynchronicznej przy włączonej funkcji MRI SureScan i gdy występuje stymulacja przeponowa o stymulacyjnym impulsie wyjściowym o wartości 5,0 V i szerokości impulsu wynoszącej 1,0 ms. Badanie metodą rezonansu magnetycznego jest przeciwwskazane w przypadku pacjentów, u których wartość impedancji elektrod jest < 200 Ω lub > 1500 Ω. Pacjent z implantowanym układem stymulującym SureScan nie powinien znajdować się w pozycji bocznej w obrębie otworu systemu MRI. Ta pozycja, określana jako projekcja boczna w pozycji leżącej, jest przeciwwskazana w przypadku wszystkich badań metodą rezonansu magnetycznego. Zastosowanie miejscowych cewek wyłącznie nadawczych lub miejscowych cewek nadawczo-odbiorczych umieszczonych bezpośrednio nad systemem stymulującym nie było przedmiotem badań i jest przeciwwskazane. 5 Układ stymulujący SureScan możliwe działania niepożądane Układ stymulujący SureScan został zaprojektowany w taki sposób, aby zminimalizować możliwe zdarzenia niepożądane, które mogłyby zaszkodzić pacjentowi. W środowisku MRI mogą wystąpić następujące możliwe zdarzenia niepożądane: nagrzewanie bieguna elektrody i uszkodzenia tkanki, które powodują utratę wykrywania, brak stymulacji lub jedno i drugie; nagrzewanie urządzenia powodujące uszkodzenie tkanki w loży implantu, dyskomfort pacjenta lub jedno i drugie; wzbudzanie prądu w elektrodach prowadzące do ciągłego pobudzenia, częstoskurczu komorowego/migotania komór, zapaści hemodynamicznej lub wszystkich trzech konsekwencji; uszkodzenie urządzenia lub elektrod, które zaburza detekcję i leczenie arytmii, co prowadzi do niewłaściwego leczenia schorzeń pacjenta; utrata funkcjonalności lub integralności mechanicznej urządzenia, a w konsekwencji utrata zdolności komunikacji urządzenia z programatorem; przemieszczenie albo wibracje urządzenia lub elektrod powodujące ich przemieszczenie; stymulacja konkurencyjna i ryzyko indukcji częstoskurczu komorowego/migotania komór spowodowane stymulacją asynchroniczną w warunkach ambulatoryjnych przy włączonej funkcji MRI SureScan. 6 Układ stymulujący SureScan ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące radiologii 6.1 Wymagania dotyczące systemu MRI W przypadku wykonywania badania metodą rezonansu magnetycznego pacjentów z układem stymulującym SureScan wymagane jest spełnienie wszystkich wymagań (wymienionych w niniejszej części) dotyczących systemów MRI. Jeśli nie są znane parametry pracy systemu MRI, należy skontaktować się z producentem systemu. 7

8 Parametry pracy kompatybilnych systemów MRI Bezpieczeństwo i niezawodność układu stymulującego SureScan zostały sprawdzone w przypadku badania pacjentów przy użyciu systemów MRI o następujących parametrach pracy: systemy do obrazowania techniką rezonansu magnetycznego jąder wodoru o statycznym polu magnetycznym 1,5 T; częstotliwość wzbudzenia fal o częstotliwości radiowej wynosi w przybliżeniu 64 MHz w statycznym polu magnetycznym 1,5 T; otwarte systemy MRI z magnesem cylindrycznym; systemy gradientowe, w których szybkość zmian gradientu pola na osi wynosi 200 T/m/s lub mniej. 6.2 Wymagania dotyczące badania metodą rezonansu magnetycznego Moc częstotliwości radiowej systemu MRI Współczynnik absorpcji SAR dla całego ciała w urządzeniu MRI musi być 2,0 W/kg. Współczynnik absorpcji SAR dla głowy w urządzeniu MRI musi być 3,2 W/kg. 6.3 Bezpieczeństwo pacjenta podczas badania metodą rezonansu magnetycznego Przygotowanie do defibrylacji pacjenta Podczas badania metodą rezonansu magnetycznego należy dopilnować, aby dostępny był defibrylator zewnętrzny. Monitorowanie stanu pacjenta Podczas badań metodą rezonansu magnetycznego należy odpowiednio monitorować stan pacjenta. Wiąże się to także z ciągłym monitorowaniem funkcji hemodynamicznej pacjenta. Środowisko MR może zakłócać działanie systemu monitorowania pacjenta, dlatego zaleca się zastosowanie więcej niż jednej z dostępnych metod. Są to: elektrokardiografia, pulsoksymetria, nieinwazyjne metody pomiaru ciśnienia krwi. Uwaga: Jeśli podczas badania metodą rezonansu magnetycznego funkcja hemodynamiczna została naruszona, należy przerwać badanie i podjąć odpowiednie środki w celu jej przywrócenia. 6.4 Jakość obrazu Jeśli urządzenie SureScan lub elektrody znajdują się w obrazowanym obszarze zainteresowania lub w jego pobliżu, jakość obrazu MRI może być nieprawidłowa. 7 Układ stymulujący SureScan ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące kardiologii 7.1 Wymagania sprzętowe związane z kardiologią Ograniczenia dotyczące konfiguracji Aby badanie metodą MRI było bezpieczne dla pacjenta, implantowany układ stymulujący powinien składać się wyłącznie z urządzenia SureScan oraz elektrod komorowej i przedsionkowej SureScan w przypadku urządzenia dwujamowego oraz elektrody komorowej SureScan w przypadku urządzenia jednojamowego. Jakakolwiek inna kombinacja może stanowić zagrożenie dla pacjenta podczas badań metodą rezonansu magnetycznego. Stymulacja konkurencyjna W przypadku wyboru trybu stymulacji asynchronicznej MRI SureScan należy wziąć pod uwagę, że niektórzy pacjenci mogą być podatni na zaburzenia rytmu serca indukowane przez stymulację konkurencyjną. W przypadku takich pacjentów istotne jest, aby najpierw wybrać częstość stymulacji MRI SureScan, która zapobiega stymulacji konkurencyjnej, a następnie zminimalizować czas trwania stymulacji asynchronicznej. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Medtronic. 8

9 7.2 Informacje dla pacjenta Informacje o systemie i dokumentacja Wszystkie stosowne informacje o elementach implantowanego układu stymulującego SureScan, takie jak nazwy modeli, ich oznaczenia numeryczne, numery seryjne i długości elektrod, powinny być zapisywane w dokumentacji pacjenta i na ekranie informacji o pacjencie w programatorze. W dokumentacji pacjenta należy umieścić naklejkę informującą o poddaniu pacjenta badaniu metodą rezonansu magnetycznego (jeśli jest ona dostępna). Uwaga: W przypadku pacjentów z urządzeniem MRI SureScan i implantowanymi elektrodami, które nie są oznaczone radiocieniującym znacznikiem MRI, ważne jest zapisanie w dokumentacji pacjenta modelu i długości elektrody. Wymagania dotyczące karty identyfikacji pacjenta Po wszczepieniu układu stymulującego SureScan należy przekazać pacjentowi materiały referencyjne, takie jak karta identyfikacyjna. Dzięki tym materiałom będzie wiadomo, że pacjent ma zaimplantowany układ stymulujący SureScan. 8 Czynności poprzedzające badanie metodą rezonansu magnetycznego 8.1 Wymagana opieka nad pacjentem Przed przeprowadzeniem badania metodą rezonansu magnetycznego należy wykonać następujące czynności: Upewnić się, że wartości progu stymulacji wywołującej pobudzenie serca są 2,0 V przy szerokości impulsu 0,4 ms. Uwaga: Jeżeli spełnione są wszystkie inne wymagania dotyczące czynności poprzedzających badanie metodą rezonansu magnetycznego, można je przeprowadzić u pacjentów, u których występuje migotanie przedsionków. W przypadku pacjentów, dla których w urządzeniu zaprogramowano tryb stymulacji asynchronicznej przy włączonej (zaprogramowanej na On) funkcji MRI SureScan, należy sprawdzić, czy nie występuje stymulacja przeponowa. Badanie metodą rezonansu magnetycznego jest przeciwwskazane w przypadku występowania stymulacji przeponowej. 8.2 Identyfikacja elementów układu stymulującego SureScan Istnieją 3 sposoby sprawdzenia, czy w ciele pacjenta implantowane są wymagane elementy układu stymulującego SureScan: 1. Radiocieniujące znaczniki MRI: Radiocieniujący znacznik MRI występuje na wszystkich urządzeniach SureScan i w niektórych modelach oraz długościach elektrod SureScan. Wykonując badanie rentgenowskie implantowanego systemu, lekarz może sprawdzić, czy urządzenie i ewentualnie elektroda są elementami systemu SureScan. Badanie rentgenowskie umożliwia również sprawdzenie, czy w ciele pacjenta nie ma implantowanych urządzeń, w przypadku których badanie metodą rezonansu magnetycznego jest przeciwwskazane. Uwaga: Jeśli pacjentowi implantowano urządzenie SureScan i elektrodę bez radiocieniującego znacznika MRI, elektroda ta nadal może być warunkowo bezpieczna w badaniach MR. Znacznik radiocieniujący MRI urządzenia znajduje się w głównej części obudowy. Znacznik radiocieniujący MRI to falista linia umieszczona w górnej części całego oznaczenia urządzenia. Podobna linia falista widoczna na niektórych modelach elektrod z oznaczeniem MRI znajduje się w pobliżu obudowy urządzenia i interfejsu elektrody. Informacje o radiocieniujących znacznikach MRI na urządzeniach i elektrodach oraz o ich lokalizacji zawiera Ryc. 1 lub Ryc. 2, odpowiednio do implantowanego układu stymulacji SureScan. 9

10 Rycina 1. Radiocieniujące znaczniki MRI i ich rozmieszczenie w dwujamowym układzie stymulacji SureScan 1 Lokalizacja znacznika radiocieniującego urządzenia 2 Znacznik radiocieniujący MRI urządzenia 3 Radiocieniujący znacznik MRI elektrody (niewystępujący we wszystkich elektrodach warunkowo bezpiecznych w badaniach MR). Rycina 2. Radiocieniujące znaczniki MRI i ich rozmieszczenie w jednojamowym układzie stymulacji SureScan 1 Lokalizacja znacznika radiocieniującego urządzenia 2 Znacznik radiocieniujący MRI urządzenia 3 Radiocieniujący znacznik MRI elektrody (niewystępujący we wszystkich elektrodach warunkowo bezpiecznych w badaniach MR) 2. Kartoteka pacjenta lub karta identyfikacyjna pacjenta (o ile ma zastosowanie): Jeśli kartoteka pacjenta lub karta identyfikacyjna pacjenta (o ile mają zastosowanie) będzie używana w celu sprawdzenia, czy pacjentowi implantowano układ stymulujący SureScan, to taka karta lub kartoteka powinna zawierać kompletne i bezbłędne informacje. W ciele pacjenta mogą znajdować się inne implantowane urządzenia, w przypadku których przeciwwskazane jest badanie metodą MRI. Urządzenia takie mogą nie być wymienione w karcie identyfikacyjnej pacjenta wydanej przez firmę Medtronic. Aby stwierdzić, czy elektroda bez znacznika radiocieniującego MRI jest warunkowo bezpieczna w badaniach MR, należy znaleźć model i długość elektrody w dokumentacji pacjenta i zapoznać się z instrukcją techniczną elektrody. Aby uzyskać dostęp do instrukcji technicznej, należy wejść na stronę i wyszukać model produktu dla danej lokalizacji. 10

11 3. Informacje o pacjencie zapisane w programatorze: Jeśli informacje o pacjencie zapisane w programatorze będą używane do sprawdzenia, czy pacjentowi implantowano układ stymulujący SureScan, to informacje takie muszą być kompletne i bezbłędne. W ciele pacjenta mogą znajdować się inne implantowane urządzenia, w przypadku których przeciwwskazane jest badanie metodą MRI. Obecność takich urządzeń może nie być odnotowana w informacjach o pacjencie zapisanych w programatorze. Aby stwierdzić, czy elektroda bez znacznika radiocieniującego MRI jest warunkowo bezpieczna w badaniach MR, należy odszukać model i długość elektrody w informacjach o pacjencie zapisanych w programatorze i zapoznać się z instrukcją techniczną elektrody. Aby uzyskać dostęp do instrukcji technicznej, należy wejść na stronę i wyszukać model produktu dla danej lokalizacji. 8.3 Przygotowanie pacjenta z układem stymulującym SureScan do badania metodą rezonansu magnetycznego Przed badaniem metodą rezonansu magnetycznego pacjenta z zaimplantowanym układem stymulującym SureScan należy wykonać następujące czynności: Sprawdzić, czy układ stymulujący SureScan został implantowany co najmniej 6 tygodni wcześniej: W trakcie tego 6-tygodniowego okresu oczekiwania po implantacji następuje mocowanie urządzenia i elektrody w tkance pacjenta. Proces adaptacji elektrody i tkanki na styku z nią podnosi stabilność progu wystymulowania pobudzenia. Sprawdzić, czy urządzenie SureScan jest implantowane w okolicy piersiowej: Urządzenie implantowane w okolicy mięśnia piersiowego zmniejsza pole pętli elektrody. Taka lokalizacja implantowanego urządzenia zapobiega nagrzewaniu bieguna elektrody wynikającego z działania energii o częstotliwości radiowej i niezamierzonego pobudzenia serca z powodu działania gradientowych pól magnetycznych i pól o częstotliwości radiowej. Sprawdzić, czy w ciele pacjenta nie ma dodatkowych implantowanych urządzeń: Interakcje z wszystkimi innymi implantowanymi urządzeniami, aktywnymi lub pozostawionymi, nie zostały zbadane przez firmę Medtronic. Badanie metodą rezonansu magnetycznego można uznać za bezpieczne dla pacjentów tylko wówczas, gdy w ich ciele nie ma innych implantowanych urządzeń. Sprawdzić, czy elektrody są oznaczone jako elektrody SureScan: Elektrody inne niż elektrody SureScan nie zostały sprawdzone przez firmę Medtronic. Skanowanie MRI można uznać za bezpieczne dla pacjentów tylko wówczas, gdy implantowany układ składa się z urządzenia SureScan i podłączonych do niego elektrod SureScan. Sprawdzić, czy izolacja elektryczna elektrody jest nienaruszona: Złamania lub inne uszkodzenia elektrod mogą spowodować zmiany w elektrycznych właściwościach układu stymulującego SureScan, co uniemożliwi bezpieczne przeprowadzenie badania układu metodą rezonansu magnetycznego. Badanie metodą rezonansu magnetycznego pacjentów z uszkodzonymi elektrodami może stanowić zagrożenie dla tych pacjentów. Sprawdzić, czy w ciele pacjenta nie ma dodatkowych lub nieużywanych elektrod: Dodatkowe elektrody (inne niż elektrody SureScan) i elektrody nieużywane nie zostały przetestowane przez firmę Medtronic. Badanie metodą MRI można uznać za bezpieczne dla pacjentów tylko wówczas, gdy w ich ciele nie ma innych implantowanych elektrod. Upewnić się, że w ciele pacjenta nie znajdują się żadne przedłużacze lub łączniki elektrod: Przedłużacze lub łączniki elektrod nie stanowią części układu stymulującego SureScan i nie były weryfikowane pod względem stosowania w środowisku MRI. Używanie przedłużaczy lub łączników z elementami układu stymulującego SureScan może zmienić ważne parametry wpływające na nagrzewanie się końcówki elektrody spowodowane energią o częstotliwości radiowej oraz na niezamierzone pobudzenie serca z powodu oddziaływania gradientowych pól magnetycznych i pól o częstotliwości radiowej. Maksymalny próg wystymulowania pobudzenia Przed przeprowadzeniem badania metodą rezonansu magnetycznego należy ocenić progi wystymulowania pobudzenia u pacjenta. Jeśli wartość progu wystymulowania pobudzenia przedsionkowego lub komorowego przekracza 2,0 V przy szerokości impulsu 0,4 ms, badanie metodą rezonansu magnetycznego jest przeciwwskazane. 11

12 Stymulacja podczas badania metodą rezonansu magnetycznego Należy ocenić, czy pacjent potrzebuje stymulacji zabezpieczającej podczas badania metodą rezonansu magnetycznego. U pacjentów, którzy potrzebują stymulacji zabezpieczającej, należy przy parametrze MRI SureScan zaprogramowanym na On (Wł.) zaprogramować dla trybu stymulacji MRI SureScan ustawienie DOO, AOO lub VOO w przypadku urządzenia dwujamowego albo VOO w przypadku urządzenia jednojamowego. U pacjentów, którzy nie potrzebują stymulacji zabezpieczającej, należy przy parametrze MRI SureScan zaprogramowanym na On (Wł.) zaprogramować dla trybu stymulacji MRI SureScan ustawienie ODO w przypadku urządzenia dwujamowego albo OVO w przypadku urządzenia jednojamowego. Częstość stymulacji Właściwa częstość stymulacji musi zostać ustalona przed badaniem metodą rezonansu magnetycznego dla pacjentów, którzy wymagają stymulacji zabezpieczającej. Częstość stymulacji musi zostać wybrana w taki sposób, aby zapobiec stymulacji konkurencyjnej przy działającej funkcji SureScan. 9 Włączenie funkcji MRI SureScan Przestroga: Nie należy wnosić programatora Medtronic do pomieszczenia, w którym wykonywane jest badanie (pomieszczenie z magnesem). Urządzenie to nie jest zabezpieczone przed działaniem rezonansu magnetycznego. Aby bezpiecznie przeprowadzić badanie metodą rezonansu magnetycznego pacjenta z implantowanym układem stymulującym SureScan, należy za pomocą programatora włączyć funkcję MRI SureScan. W celu zaprogramowania funkcji MRI SureScan użytkownik musi wybrać parametry odpowiednie dla pacjenta podczas badania metodą rezonansu magnetycznego. Uwaga: Programowanie trybu i częstości stymulacji (jeżeli ma to zastosowanie) pozostawiono w gestii lekarza. W zależności od tego, czy pacjent potrzebuje stymulacji zabezpieczającej, czy nie, można zaprogramować tryb stymulacji asynchronicznej (DOO, AOO lub VOO) lub tryb tylko wykrywanie (ODO lub OVO). Gdy dla parametru MRI SureScan zaprogramowane jest ustawienie On (Wł.), wykryte zdarzenia są ignorowane przez urządzenie, niezależnie od zaprogramowanego trybu. Ustawienia wybranych parametrów urządzenia utrzymują się, dopóki funkcja MRI SureScan nie zostanie wyłączona po zakończeniu badania MRI. Po wyłączeniu funkcji MRI SureScan przywracane są stałe parametry urządzenia. 9.1 Weryfikacja integralności układu stymulującego SureScan Układ stymulujący SureScan zapewnia automatyczną weryfikację, wykrywając problemy związane z działaniem urządzenia lub elektrody, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu pacjenta podczas badania metodą rezonansu magnetycznego. Przed umożliwieniem włączenia funkcji SureScan w oprogramowaniu urządzenia SureScan sprawdzone zostają poniższe warunki: Wartości impedancji elektrody wykraczają poza zakres Jeżeli zmierzona impedancja dwubiegunowej elektrody przedsionkowej lub komorowej przekracza 1500 Ω, jest mniejsza niż 200 Ω lub wykonanie pomiaru jest niemożliwe, oprogramowanie uniemożliwia włączenie funkcji SureScan. Niewystarczający czas funkcjonowania baterii Jeśli w urządzeniu wyświetlane są aktywne wskaźniki zalecanego czasu wymiany (RRT Recommended Replacement Time) lub końca eksploatacji (EOS End of Service), oprogramowanie uniemożliwia włączenie funkcji SureScan. 9.2 Włączanie funkcji MRI SureScan Aby włączyć funkcję MRI SureScan, należy wykonać następujące czynności: 1. Wybrać ikonę Params (Parametry) z palety narzędzi w programatorze. 2. Z ekranu Parameters (Parametry) wybrać opcję Additional Features (Funkcje dodatkowe). 12

13 3. Wybrać pole MRI SureScan, aby otworzyć okno MRI SureScan Checklist (Lista kontrolna badania MRI SureScan). Patrz Ryc. 3 albo Ryc. 4, w zależności od typu implantowanego układu stymulacji. Rycina 3. Okno wyboru MRI SureScan dla dwujamowego układu stymulacji Rycina 4. Okno wyboru MRI SureScan dla jednojamowego układu stymulacji 4. Jeśli u danego pacjenta są spełnione wszystkie warunki wymienione na liście kontrolnej badania MRI SureScan (ang. MRI SureScan Checklist), zaznaczyć pole wyboru w lewym górnym rogu tej listy kontrolnej. Patrz Ryc. 5. Uwaga: W razie potrzeby wydrukować listę kontrolną MRI SureScan Checklist. 13

14 Rycina 5. Okno MRI SureScan Checklist (Lista kontrolna badania MRI SureScan) 5. Nacisnąć przycisk [OK]. Otwarte zostaje okno MRI SureScan. 6. Włączyć funkcję MRI SureScan (ustawienie On). Patrz Ryc. 6 albo Ryc. 7, w zależności od typu implantowanego układu stymulacji. 7. Wybrać odpowiedni tryb stymulacji MRI SureScan oraz częstość stymulacji. U pacjentów, którzy wymagają stymulacji zabezpieczającej, w urządzeniu należy zaprogramować tryb stymulacji asynchronicznej (DOO, AOO lub VOO w urządzeniu dwujamowym albo VOO w urządzeniu jednojamowym). Uwaga: W przypadku trybu stymulacji asynchronicznej częstość stymulacji MRI SureScan należy wybrać w taki sposób, aby zapobiec stymulacji konkurencyjnej przy działającej funkcji SureScan. Uwaga: Aby można było włączyć funkcję MRI SureScan, biegunowość stymulacji musi być dwubiegunowa (ustawienie Bipolar). U pacjentów, którzy nie potrzebują stymulacji zabezpieczającej, należy w urządzeniu zaprogramować tryb bez stymulacji (ODO w urządzeniu dwujamowym albo OVO w urządzeniu jednojamowym). Uwaga: Jeśli urządzenie pacjenta jest zaprogramowane do pracy w trybie bez stymulacji (ODO lub OVO), nie ma możliwości zaprogramowania częstości stymulacji MRI SureScan (parametru Lower Rate [Częstość podstawowa]). 14

15 Rycina 6. Ustawienia parametru MRI SureScan dla dwujamowego układu stymulacji 15

16 Rycina 7. Ustawienia parametru MRI SureScan dla jednojamowego układu stymulacji 8. Wybrać przycisk [PROGRAM]. Na pasku stanu zostanie wyświetlony komunikat MRI SureScan operation in progress. (Funkcja MRI SureScan jest aktywna). Uwagi: Po programowym przygotowaniu urządzenia do badania MRI dostępne są opcje [Print ] (Drukuj), [End Session ] (Koniec sesji) oraz [Emergency] (Terapia ratunkowa). Funkcja MRI SureScan może też zostać wyłączona (ustawienie Off). Wybranie przycisku [Emergency] w trybie MRI SureScan powoduje zaprogramowanie dla parametru MRI SureScan ustawienia Off (Wył.). Aby potwierdzić stan funkcji SureScan i zaprogramowane parametry, należy wydrukować ekran parametrów MRI SureScan. Urządzenie jest teraz gotowe do badania metodą rezonansu magnetycznego. 10 Konsekwencje włączonej funkcji MRI SureScan 10.1 Uwagi dotyczące urządzenia Wstrzymanie działania narzędzi diagnostycznych i liczników Przy włączonej funkcji MRI SureScan działanie następujących narzędzi diagnostycznych i liczników zostaje wstrzymane: automatyczne codzienne pomiary amplitudy EGM, automatyczny codzienny pomiar impedancji elektrody, codzienna kontrola położenia elektrody przedsionkowej w urządzeniu dwujamowym, licznik krótkich odstępów, licznik epizodów bradykardii. 16

17 Wstrzymanie trybu magnetycznego Gdy funkcja MRI SureScan jest włączona, urządzenie w obecności magnesu nie inicjuje asynchronicznej stymulacji antybradyarytmicznej ze stałą częstością. Automatyczny wybór amplitudy i szerokości impulsu dla trybów stymulacji MRI SureScan Gdy przy włączonej funkcji MRI SureScan zostanie wybrany tryb stymulacji DOO, VOO lub AOO, urządzenie może automatycznie przywrócić pierwotne wartości amplitudy i szerokości impulsu. Jeśli stała zaprogramowana wartość A. Amplitude (Amplituda impulsu przedsionkowego) lub RV Amplitude (Amplituda stymulacji prawej komory) jest mniejsza niż 5,0 V, przywrócona zostanie pierwotna wartość amplitudy wynosząca 5,0 V. Jeśli stała zaprogramowana wartość A. Pulse Width (Szerokość impulsu przedsionkowego) lub RV Pulse Width (Szerokość impulsu prawokomorowego) jest mniejsza niż 1,00 ms, przywrócona zostanie pierwotna wartość szerokości impulsu wynosząca 1,00 ms. Brak wskazania zalecanego czasu wymiany (RRT) Przy włączonej funkcji MRI SureScan spadek napięcia baterii poniżej 2,83 V nie powoduje pojawienia się prawidłowego wskaźnika zalecanego czasu wymiany (RRT). 1 Jeśli ta funkcja pozostanie stale włączona, pacjent nie otrzyma żadnej wskazówki o osiągnięciu terminu zalecanego czasu wymiany (RRT). Uwarunkowania charakterystyczne dla urządzeń dwujamowych: Wstrzymanie detekcji przedwczesnych skurczów komorowych Gdy funkcja MRI SureScan jest włączona, urządzenie nie wykrywa przedwczesnych skurczów komorowych (PVCs). Wstrzymanie detekcji tachyarytmii Gdy funkcja MRI SureScan jest włączona w urządzeniu dwujamowym z funkcją detekcji tachyarytmii, urządzenie nie wykrywa tachyarytmii przedsionkowych ani komorowych. Wstrzymanie funkcji terapii tachyarytmii Gdy funkcja MRI SureScan jest włączona w urządzeniu dwujamowym z funkcją terapii tachyarytmii, urządzenie nie realizuje takich terapii. Natomiast stymulacja antybradyarytmiczna jest zapewniona, gdy wybrany jest tryb stymulacji asynchronicznej przy włączonej funkcji MRI SureScan. Automatyczny wybór wartości stymulowanego odstępu przedsionkowo-komorowego w trybie DOO Gdy przy włączonej funkcji MRI SureScan zostanie wybrany tryb DOO, w urządzeniu zostanie automatycznie ustawiona wartość stymulowanego odstępu przedsionkowo-komorowego (PAV) na zaprogramowany na stałe odstęp PAV lub 110 ms w zależności od tego, która z wartości jest niższa. Jeśli jednak stała zaprogramowana wartość stymulowanego odstępu przedsionkowo-komorowego jest mniejsza niż 50 ms, po włączeniu funkcji MRI SureScan urządzenie automatycznie ustawi wartość odstępu na 50 ms Uwagi dotyczące radiologii badanie metodą rezonansu magnetycznego Artefakty i zniekształcenia obrazu Elektrody SureScan powodują minimalne zniekształcenia obrazu w obszarach otaczających implantowane elektrody, gdy urządzenie znajduje się poza polem widzenia. Istotne zniekształcenia obrazu mogą być wynikiem obecności urządzenia w polu widzenia. Podczas wybierania pola widzenia i parametrów obrazowania należy uwzględnić artefakty i zniekształcenia wywołane obecnością urządzenia i elektrod w polu widzenia. Czynniki te należy wziąć także pod uwagę podczas interpretacji obrazów uzyskanych metodą rezonansu magnetycznego. Monitorowanie stanu pacjenta Podczas badań metodą rezonansu magnetycznego należy odpowiednio monitorować stan pacjenta. Wiąże się to także z ciągłym monitorowaniem funkcji hemodynamicznej pacjenta. Środowisko MRI może zakłócać działanie systemu monitorowania pacjenta, dlatego zaleca się zastosowanie więcej niż jednej z dostępnych metod. Są to: elektrokardiografia, pulsoksymetria, nieinwazyjne metody pomiaru ciśnienia krwi. 1 Wskazanie zalecanego czasu wymiany jest sygnalizowane w następujący sposób: odpowiedź na zbliżenie magnesu = stymulacja asynchroniczna z częstością 65 min 1 ; podczas pobierania danych wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego o zalecanym czasie wymiany (RRT). 17

18 Przygotowanie do defibrylacji pacjenta Podczas badań metodą rezonansu magnetycznego należy dopilnować, aby dostępny był defibrylator zewnętrzny. Uwaga: Jeśli podczas badania metodą rezonansu magnetycznego funkcja hemodynamiczna została naruszona, należy przerwać badanie i podjąć odpowiednie środki w celu jej przywrócenia. 11 Czynności po badaniu metodą rezonansu magnetycznego Wymagana opieka nad pacjentem Po przeprowadzeniu badania metodą rezonansu magnetycznego należy wykonać następujące czynności: Wyłączyć funkcję MRI SureScan. Sprawdzić wartości progu wystymulowania pobudzenia, aby zapewnić odpowiedni margines bezpieczeństwa. Rozkład wyjściowego pobudzenia implantowanego stymulatora Test Pacing Threshold (Próg stymulacji) mierzy progi wystymulowania pobudzenia w odstępach co 0,25 V. Rzeczywista zmiana progu wystymulowania pobudzenia związana ze zmianą o 0,25 V mieści się w przedziale pomiędzy 0,0 V a 0,5 V. Na przykład próg rzeczywisty o wartości 1,49 V odpowiada progowi pomiaru 1,5 V, a wartość progu rzeczywistego 1,51 V progowi pomiaru 1,75 V. W tym wypadku rzeczywista zmiana o 0,02 V powoduje zmianę zmierzonej wartości o 0,25 V. Podobnie próg rzeczywisty o wartości 1,01 V odpowiada progowi pomiaru 1,25 V, a wartość progu rzeczywistego 2,00 V progowi pomiaru 2,00 V. W tym wypadku rzeczywista zmiana o 0,99 V powoduje zmianę wartości o 0,75 V. Funkcje Atrial Capture Management (Zarządzanie wystymulowanymi pobudzeniami przedsionkowymi) i RV Capture Management (Zarządzanie wystymulowanymi pobudzeniami prawej komory) mierzą progi wystymulowania pobudzenia w odstępach co 0,125 V Przywrócenie konfiguracji urządzenia sprzed badania metodą rezonansu magnetycznego Uwaga: Parametry ustawione w wyniku włączenia funkcji SureScan zostaną utrzymane w urządzeniu aż do wyłączenia parametru MRI SureScan po badaniu metodą rezonansu magnetycznego. Po zakończeniu badania metodą rezonansu magnetycznego należy za pomocą programatora wyłączyć funkcję MRI SureScan. Dzięki temu zostanie przywrócona konfiguracja parametrów urządzenia sprzed włączenia funkcji MRI SureScan. Aby wyłączyć funkcję MRI SureScan, należy wykonać następujące czynności: 1. Wyłączyć parametr MRI SureScan. 2. Wybrać przycisk [PROGRAM]. 3. Wybrać przycisk [Close] (Zamknij), aby powrócić do okna Additional Features (Funkcje dodatkowe). Wybrać przycisk [OK], aby powrócić do ekranu Parameters (Parametry). Następuje przywrócenie konfiguracji parametrów urządzenia używanej przed włączeniem funkcji MRI SureScan. Uwaga: Podczas każdego pobierania danych urządzenie jest monitorowane pod kątem możliwości wystąpienia warunków dla elektrycznego przywrócenia pierwotnych ustawień urządzenia i wyłączonych terapii. Jeżeli wykryty zostanie stan wymagający uwagi, na ekranie programatora wyświetlane jest okno kontekstowe zawierające ostrzeżenie Device Status Indicator (Wskaźnik stanu urządzenia) i ekran Quick Look II. 12 Objaśnienie symboli Na etykietach elementów układu stymulującego SureScan firmy Medtronic znajduje się symbol SureScan oraz symbole związane z bezpieczeństwem w środowisku rezonansu magnetycznego. 18

19 Symbol SureScan Warunkowe bezpieczeństwo w badaniach metodą rezonansu magnetycznego. Układ stymulujący SureScan firmy Medtronic jest warunkowo bezpieczny w środowisku MR i jest zaprojektowany tak, aby umożliwić badanie metodą rezonansu magnetycznego w określonych warunkach stosowania MRI pacjentów z wszczepionym systemem. Urządzenie nie jest zabezpieczone przed działaniem rezonansu magnetycznego. Urządzenie stwarzające zagrożenie w każdym środowisku MR. Urządzenie Patient Assistant, programator Medtronic oraz monitor domowy Medtronic CareLink nie są bezpieczne w badaniach MR (MR Unsafe). 13 Informacje o warunkach gwarancji firmy Medtronic Informacje o warunkach gwarancji i wyłączeniu gwarancji można znaleźć w dokumentacji załączonej do produktów. 14 Obsługa Firma Medtronic zatrudnia w wielu krajach wysoko wykwalifikowanych przedstawicieli i pracowników technicznych gotowych do udzielenia wsparcia lub, po zgłoszeniu odpowiedniego zapotrzebowania, przeprowadzenia szkolenia dotyczącego stosowania produktów firmy Medtronic dla wykwalifikowanego personelu szpitala. Firma Medtronic zatrudnia ponadto zespół konsultantów zapewniających użytkownikom profesjonalne konsultacje techniczne. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się bezpośrednio z lokalnym przedstawicielem firmy Medtronic bądź skontaktować się telefonicznie lub listownie z firmą Medtronic, używając numeru telefonu lub danych adresowych zamieszczonych na tylnej stronie okładki. 19

20

SURESCAN. Instrukcja techniczna

SURESCAN. Instrukcja techniczna SURESCAN Informacje o procedurach związanych z badaniem metodą rezonansu magnetycznego urządzenie EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 oraz elektrody SureScan warunkowo bezpieczne w badaniach MR Instrukcja techniczna

Bardziej szczegółowo

9995 8.2. Instrukcja dla lekarza uzupełnienie

9995 8.2. Instrukcja dla lekarza uzupełnienie 9995 8.2 Aktualizacja oprogramowania programatora w zakresie funkcji obserwacji dobowego obciążenia częstoskurczem przedsionkowym/migotaniem przedsionków oraz w zakresie wykresów trendów dla urządzeń Advisa

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR MEDTRONIC CARELINK model 2090

PROGRAMATOR MEDTRONIC CARELINK model 2090 PROGRAMATOR MEDTRONIC CARELINK model 2090 Dodatek oprogramowanie programatora 2002 0123 Zawartość 3 Zawartość Wprowadzenie 5 Aktualizacja funkcji oprogramowania 5 Przycisk Emergency VVI (Ratunkowa stymulacja

Bardziej szczegółowo

REVEAL LINQ LNQ11. Wszczepialny monitor czynności serca Informacje o procedurach związanych z badaniem metodą rezonansu magnetycznego (MRI)

REVEAL LINQ LNQ11. Wszczepialny monitor czynności serca Informacje o procedurach związanych z badaniem metodą rezonansu magnetycznego (MRI) REVEAL LINQ LNQ11 Wszczepialny monitor czynności serca Informacje o procedurach związanych z badaniem metodą rezonansu magnetycznego (MRI) Instrukcja techniczna magnetycznego rezonansu jądrowego (MRI)

Bardziej szczegółowo

Jarosław Blicharz, Oddział Kardiologii, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Jarosław Blicharz, Oddział Kardiologii, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Wszczepialne stymulatory i defibrylatory serca dopuszczone do badania z użyciem rezonansu magnetycznego i warunki wykonywania badania (stan na 15.07.2014) Jarosław Blicharz, Oddział Kardiologii, Szpital

Bardziej szczegółowo

PAKIET I-poz.1 Oddział Kardiologii Stymulator jednojamowy SSIR z elektrodami (Podstawowy) Producent: Nazwa/numer katalogowy: Kraj pochodzenia:

PAKIET I-poz.1 Oddział Kardiologii Stymulator jednojamowy SSIR z elektrodami (Podstawowy) Producent: Nazwa/numer katalogowy: Kraj pochodzenia: PAKIET I-poz.1 Oddział Kardiologii Stymulator jednojamowy SSIR z elektrodami (Podstawowy) Kraj pochodzenia: 1 Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne) 2 Waga max. 30 [g] Do 30 g 10 pkt powyżej

Bardziej szczegółowo

MR Conditional (Bezpieczne w określonych warunkach rezonansu magnetycznego)

MR Conditional (Bezpieczne w określonych warunkach rezonansu magnetycznego) MR Conditional (Bezpieczne w określonych warunkach rezonansu magnetycznego) System Nevro Senza do stymulacji rdzenia kręgowego - Wskazówki dotyczące obrazowania z użyciem rezonansu magnetycznego (ang.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE Strona 1 z 7 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE Załącznik Nr 2 do siwz Część 1 - Defibrylator - kardiowerter ICD-VR jednojamowy z elektrodami 1 Nazwa, nr katalogowy, producent 2 Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE. Część 1 - Defibrylator - kardiowerter ICD-VR jednojamowy z elektrodami

Załącznik Nr 3 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE. Część 1 - Defibrylator - kardiowerter ICD-VR jednojamowy z elektrodami Strona 1 z 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE Załącznik Nr 3 do siwz Część 1 - Defibrylator - kardiowerter ICD-VR jednojamowy z elektrodami 1 Rok produkcji min. 201r. 2 Waga poniżej 80

Bardziej szczegółowo

ENSURA DR MRI SURESCAN EN1DR01, ENSURA SR MRI SURESCAN EN1SR01

ENSURA DR MRI SURESCAN EN1DR01, ENSURA SR MRI SURESCAN EN1SR01 ENSURA DR MRI SURESCAN EN1DR01, ENSURA SR MRI Cyfrowy stymulator dwujamowy z technologią SureScan (OOE-DDDR) warunkowo bezpieczny w badaniach MR Cyfrowy stymulator jednojamowy z technologią SureScan (VVIR)

Bardziej szczegółowo

Stymulator jednojamowy typu SSIR z elektrodami

Stymulator jednojamowy typu SSIR z elektrodami Pakiet 1 Załącznik nr 2 SIWZ Formularz cenowy wraz z parametrami techniczno użytkowymi jednostko wa Stymulator jednojamowy typu SSIR z elektrodami zużycie na 12 m-cy oferowanego towaru, która będzie używana

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące stosowania systemu Senza podczas badania rezonansu magnetycznego (RM) aparatem 1,5T i 3T

Wytyczne dotyczące stosowania systemu Senza podczas badania rezonansu magnetycznego (RM) aparatem 1,5T i 3T Wytyczne dotyczące stosowania systemu Senza podczas badania rezonansu magnetycznego (RM) aparatem 1,5T i 3T Strona 1 NEVRO CORP. Wszystkie pytania i sprawy związane z produktami firmy Nevro należy kierować

Bardziej szczegółowo

Rezonans magnetyczny u pacjentów z implantowanym układem stymulującym lub ICD

Rezonans magnetyczny u pacjentów z implantowanym układem stymulującym lub ICD Rezonans magnetyczny u pacjentów z implantowanym układem stymulującym lub ICD Zalecenia ESC 2013 dr med. Artur Oręziak Klinika Zaburzeń Rytmu Serca Instytut Kardiologii, Warszawa Potencjalne zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego Wałbrzych ISO 9001 Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego 4 58-309 Wałbrzych tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746 www.zdrowie.walbrzych.pl szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

1- Wszczepialne kardiowertery- defibrylatory jednojamowe z elektrodą - 50 szt

1- Wszczepialne kardiowertery- defibrylatory jednojamowe z elektrodą - 50 szt ZAŁĄCZNIK NR 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW Pakiet I Kardiowertery 1- Wszczepialne kardiowertery- defibrylatory jednojamowe z elektrodą - 50 szt Odp. Oferenta - Min. dwie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Zestawienie wymaganych warunków i parametrów technicznych

Opis przedmiotu zamówienia. Zestawienie wymaganych warunków i parametrów technicznych Nr sprawy 105/PNE/SW/2011 Załącznik nr 1 do SIWZ Część 1 Opis przedmiotu zamówienia Zestawienie wymaganych warunków i parametrów technicznych Stymulator jednojamowy SSIR z elektrodami i zestawem do kaniulacji

Bardziej szczegółowo

6721 Jednobiegunowe, nasierdziowe, owalne elektrody łatkowe do kardiowersji i defibrylacji. Instrukcja techniczna

6721 Jednobiegunowe, nasierdziowe, owalne elektrody łatkowe do kardiowersji i defibrylacji. Instrukcja techniczna 6721 Jednobiegunowe, nasierdziowe, owalne elektrody łatkowe do kardiowersji i defibrylacji Instrukcja techniczna 0123 1993 Poniższa lista zawiera znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Medtronic

Bardziej szczegółowo

Ewa Lewicka Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdański Uniwersytet Medyczny

Ewa Lewicka Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdański Uniwersytet Medyczny Ewa Lewicka Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdański Uniwersytet Medyczny II Konferencja Edukacyjna Czasopisma Anestezjologia Intensywna Terapia Sopot, 4-5.04.2014 Stymulator serca Kardiowerter-defibrylator

Bardziej szczegółowo

EVERA MRI S VR SURESCAN DVMC3D4

EVERA MRI S VR SURESCAN DVMC3D4 EVERA MRI S VR SURESCAN DVMC3D4 Implantowany jednojamowy cyfrowy kardiowerter-defibrylator z technologią SureScan (VVE-VVIR) warunkowo bezpieczny w badaniach MR, z rozwiązaniem PhysioCurve, technologią

Bardziej szczegółowo

MEDTRONIC CARELINK 2290 Analizator do użytku z urządzeniami firmy Medtronic i Vitatron

MEDTRONIC CARELINK 2290 Analizator do użytku z urządzeniami firmy Medtronic i Vitatron MEDTRONIC CARELINK 2290 Analizator do użytku z urządzeniami firmy Medtronic i Vitatron Analizator 2290 0 Instrukcja obsługi 0 Podręcznik konfiguracji i użytkowania analizatora 2290. Poniższa lista zawiera

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Grudziądz, dnia r. ZP / 16

Wszyscy Wykonawcy. Grudziądz, dnia r. ZP / 16 Grudziądz, dnia 04.03.2016 r. Wszyscy Wykonawcy ZP - 453 / 16 Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy stymulatorów oraz kardiowerterówdefibrylatorów serca wraz z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału

Bardziej szczegółowo

REVEAL. Asystent Pacjenta 9538. Instrukcja dla lekarza

REVEAL. Asystent Pacjenta 9538. Instrukcja dla lekarza REVEAL Asystent Pacjenta 9538 Instrukcja dla lekarza 0123 2007 Poniższa lista zawiera znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Medtronic w Stanach Zjednoczonych i prawdopodobnie w innych krajach.

Bardziej szczegółowo

VIVA CRT-P C5TR01. Instrukcja dla lekarza

VIVA CRT-P C5TR01. Instrukcja dla lekarza Cyfrowy stymulator z terapią resynchronizującą (OAE-DDDR) Pełna diagnostyka zarządzania wystymulowanymi pobudzeniami Capture Management (przedsionkowymi, prawej komory, lewej komory) z funkcją monitorowania

Bardziej szczegółowo

PROTECTA VR D364VRM. Instrukcja dla lekarza

PROTECTA VR D364VRM. Instrukcja dla lekarza PROTECTA VR Implantowany jednojamowy cyfrowy kardiowerter-defibrylator (VVE-VVIR) z technologią SmartShock (różnicowaniem zakłóceń na elektrodzie prawokomorowej, alarmem integralności elektrody prawokomorowej,

Bardziej szczegółowo

ENRHYTHM MRI SURESCAN EMDR01

ENRHYTHM MRI SURESCAN EMDR01 ENRHYTHM MRI tymulator dwujamowy z technologią urecan (OAE-DDDR) Warunkowe bezpieczeństwo w badaniach MR w trybie M, z oprogramowaniem do leczenia i diagnostyki AT/AF uite i analizą wykresów Cardiac Compass

Bardziej szczegółowo

SECURA VR D214VRM. Instrukcja dla lekarza

SECURA VR D214VRM. Instrukcja dla lekarza SECURA VR Implantowalny jednojamowy cyfrowy kardiowerter-defibrylator (VVE-VVIR) Z kompletną diagnostyką zarządzania wystymulowanymi impulsami Capture Management (prawej komory), funkcją stymulacji przeciwczęstoskurczowej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Część Opis przedmiotu zamówienia Zestawienie wymaganych warunków i parametrów technicznych Kardiowertery-defibrylatory jednojamowe w standardzie Df/Df do wyboru Kardiowertery-defibrylatory jednojamowe

Bardziej szczegółowo

Cochlear Implants. Procedury medyczne. dla systemów implantów MED EL. AW33315_1.0 (Polish)

Cochlear Implants. Procedury medyczne. dla systemów implantów MED EL. AW33315_1.0 (Polish) Cochlear Implants Procedury medyczne dla systemów implantów MED EL AW33315_1.0 (Polish) Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki i informacje dotyczące bezpieczeństwa dla użytkowników systemu implantów

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Łodyga Klinika Zaburzeń Rytmu Serca Instytut Kardiologii

Małgorzata Łodyga Klinika Zaburzeń Rytmu Serca Instytut Kardiologii Małgorzata Łodyga Klinika Zaburzeń Rytmu Serca Instytut Kardiologii Serce zdrowej osoby bije średnio od 60 do 90 razy na minutę. Różne czynniki zewnętrzne takie jak: wysiłek fizyczny, stres, stany gorączkowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Informacje dotyczące bezpieczeństwa BIU MRI -1/5- FSN 781437 czerwiec 2015 r. PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Cewka SENSE Body 1.5T stosowana z aparatami do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego typu ACS NT, Intera 1.5T i

Bardziej szczegółowo

Czasowy zewnętrzny stymulator dwujamowy

Czasowy zewnętrzny stymulator dwujamowy 5392 Czasowy zewnętrzny stymulator dwujamowy Instrukcja techniczna 0123 2013 Poniższa lista zawiera znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Medtronic w Stanach Zjednoczonych i prawdopodobnie

Bardziej szczegółowo

SENSIA SEDR01, L SEDRL1 Dwujamowy stymulator z adaptacją częstości (DDDR)

SENSIA SEDR01, L SEDRL1 Dwujamowy stymulator z adaptacją częstości (DDDR) SENSIA SEDR01, L SEDRL1 Dwujamowy stymulator z adaptacją częstości (DDDR) Podręcznik implantowania 2005 0123 Następujące nazwy są znakami towarowymi firmy Medtronic: Capture Management, Intrinsic, Medtronic,

Bardziej szczegółowo

5071 Bezszwowa, jednobiegunowa, wkręcana elektroda stymulacyjna mięśnia sercowego

5071 Bezszwowa, jednobiegunowa, wkręcana elektroda stymulacyjna mięśnia sercowego 5071 Bezszwowa, jednobiegunowa, wkręcana elektroda stymulacyjna mięśnia sercowego Techniczna instrukcja obsługi 0123 1992 5071 Do znaków towarowych firmy Medtronic należą: Medtronic 1 2 The instructionsuages

Bardziej szczegółowo

Przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora

Przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora Przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora Dr n. med. Aleksander Maciąg Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej II Kliniki Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii w Warszawie 1 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

PAKIET II poz. 1. STYMULATORY SERCA AUTOMATYCZNE PROSTE JEDNOJAMOWE SSIR w komplecie z elektrodą Parametry wymagane pkt 1-21 i oceniane pkt 19-22

PAKIET II poz. 1. STYMULATORY SERCA AUTOMATYCZNE PROSTE JEDNOJAMOWE SSIR w komplecie z elektrodą Parametry wymagane pkt 1-21 i oceniane pkt 19-22 Sprawa nr 40/2016 Dostawa kardiowerterów i stymulatorów dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie AIT 2016 PAKIET II poz. 1. STYMULATORY SERCA AUTOMATYCZNE PROSTE JEDNOJAMOWE SSIR w komplecie z elektrodą Parametry

Bardziej szczegółowo

ADAPTA ADDR01/03/06, S ADDRS1, L ADDRL1 Dwujamowy stymulator z adaptacją częstości (DDDR)

ADAPTA ADDR01/03/06, S ADDRS1, L ADDRL1 Dwujamowy stymulator z adaptacją częstości (DDDR) ADAPTA ADDR01/03/06, S ADDRS1, L ADDRL1 Dwujamowy stymulator z adaptacją częstości (DDDR) Podręcznik implantowania 2005 0123 Następujące nazwy są znakami towarowymi firmy Medtronic: Adapta, Capture Management,

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-4A

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-4A INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-4A 1 Uwaga Tylko lekarz może zlecić badanie holterowskie Tylko lekarz może zalecić sposób, w jaki mają być przyklejone elektrody na ciele pacjenta Tylko lekarz może

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Motion. Sp. z o.o. wer r.

Instrukcja Obsługi. Motion. Sp. z o.o. wer r. Instrukcja Obsługi Motion wer. 1.2 2016 r. Sp. z o.o. Zalecenia bezpieczeństwa Przeczytaj tę instrukcję bardzo uważnie zanim zaczniesz podłączać i używać urządzenie. Zatrzymaj instrukcję obsługi do przyszłego

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Regulator wilgotności powietrza Nr produktu 561600 Strona 1 z 5 Regulator wilgotności powietrza wersja 12/10 Numer produktu 56 16 00 Używaj zgodnie ze wskazówkami producenta Regulator

Bardziej szczegółowo

MAXIMO II VR D284VRC. Instrukcja dla lekarza

MAXIMO II VR D284VRC. Instrukcja dla lekarza MAXIMO II VR Implantowalny jednojamowy cyfrowy kardiowerter-defibrylator (VVE-VVIR) z funkcją stymulacji przeciwczęstoskurczowej During Charging (Podczas ładowania), funkcją TherapyGuide oraz funkcją telemetrii

Bardziej szczegółowo

Programator Kart Master - klient

Programator Kart Master - klient Programator Kart Master - klient Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 2 2 ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM... 3 3 ZMIANA KLUCZA DOSTĘPU.... 4 4 GENEROWANIE KART UŻYTKOWNIKÓW... 5 1 1 Wstęp Programator

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4.1. Parametr. Funkcja / Parametr. graniczny. Nazwa, numer katalogowy, producent. Podać - Rok produkcji wymagane 2017 r.

Załącznik nr 4.1. Parametr. Funkcja / Parametr. graniczny. Nazwa, numer katalogowy, producent. Podać - Rok produkcji wymagane 2017 r. Załącznik nr 4.1. Defibrylatory-kardiowertery dwujamowe z możliwością internetowej analizy parametrów urządzenia (z pełnym zestawem sprzętowym umożliwiającym analizę) z zestawem elektrod 350 szt. L.p.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2a do siwz

Załącznik nr 2a do siwz PAKIET NR 1 Stymulatory jednojamowe VVI 15 sztuk Stymulator jednojamowy podstawowy SR z elektrodami Producent:... Nazwa/numer katalogowy:... y wymagane/oceniany 1 Żywotność stymulatora min 9 lat (nastawy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I PARAMETRY OCENIANE MATERIAŁÓW WSZCZEPIALNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I PARAMETRY OCENIANE MATERIAŁÓW WSZCZEPIALNYCH Załącznik nr 3A do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA I Y OCENIANE MATERIAŁÓW WSZCZEPIALNYCH Część nr 1 : Stymulatory Pozycja nr 1: Stymulator dwujamowy DDDR z algorytmami zapobiegającymi napadom FA z elektrodami

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku EN ISO 9001:2008 ul. Prof. Lotha 26 76-200 Słupsk tel. 059 8424867, fax 059 8428143 dyrekcja@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl WSS/

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A 1 Uwaga Tylko lekarz może zlecić badanie holterowskie Tylko lekarz może zalecić sposób, w jaki mają być przyklejone elektrody na ciele pacjenta Tylko lekarz może

Bardziej szczegółowo

REVEAL XT 9529. Implantowany monitor czynności serca. Podręcznik implantowania

REVEAL XT 9529. Implantowany monitor czynności serca. Podręcznik implantowania REVEAL XT 9529 Implantowany monitor czynności serca Podręcznik implantowania 0123 2007 Poniższa lista zawiera znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Medtronic w Stanach Zjednoczonych i prawdopodobnie

Bardziej szczegółowo

Defibrylator 3 sztuki. Ocena spełnienia warunku 1 2 3. 4 5

Defibrylator 3 sztuki. Ocena spełnienia warunku 1 2 3. 4 5 Dostawa do 5 tygodni od daty podpisania umowy PAKIET NR 3 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Defibrylator 3 sztuki Nazwa urządzenia:... TYP urządzenia:... Producent:... Rok produkcji: nie wcześniej niż

Bardziej szczegółowo

CARDIA DR D384DRG. Instrukcja dla lekarza

CARDIA DR D384DRG. Instrukcja dla lekarza Implantowany dwujamowy cyfrowy kardiowerter-defibrylator (VVE-DDDR) z funkcją PR Logic, funkcją TP During Charging, trybem MVP oraz funkcją TherapyGuide Instrukcja dla lekarza 0123 2011 Instrukcja dla

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE L.p. Opis Parametry oferowane (należy podać) 1. Wykonawca /producent 2. Nazwa-model/typ 3. Rok produkcji 2013 Załącznik nr 1 do wzoru umowy L.p. OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/

Bardziej szczegółowo

CAPSURE EPI 4968. Dwubiegunowa elektroda nasierdziowa uwalniająca steryd. Instrukcja techniczna

CAPSURE EPI 4968. Dwubiegunowa elektroda nasierdziowa uwalniająca steryd. Instrukcja techniczna CAPSURE EPI 4968 Dwubiegunowa elektroda nasierdziowa uwalniająca steryd Instrukcja techniczna 0123 1993 Poniższa lista zawiera znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Medtronic w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

ENRHYTHM P1501DR. Dwujamowy stymulator z adaptacją częstości i telemetrią RapidRead (OAE-DDDR) Podręcznik implantowania

ENRHYTHM P1501DR. Dwujamowy stymulator z adaptacją częstości i telemetrią RapidRead (OAE-DDDR) Podręcznik implantowania ENRHYTHM P1501DR Dwujamowy stymulator z adaptacją częstości i telemetrią RapidRead (OAE-DDDR) Podręcznik implantowania 0123 2004 Następujące nazwy są znakami towarowymi firmy Medtronic: Cardiac Compass,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wykonania ćwiczenia Programowanie rozruszników serca z wykorzystaniem Programatora Medtronic 2090

Instrukcja wykonania ćwiczenia Programowanie rozruszników serca z wykorzystaniem Programatora Medtronic 2090 Instrukcja wykonania ćwiczenia Programowanie rozruszników serca z wykorzystaniem Programatora Medtronic 2090 Warszawa 2011 r. Wstępne informacje o programatorze 2090. Opis i zastosowanie Programator Medtronic/Vitatron

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A marzec 2014 2 Uwaga Tylko lekarz może zlecić badanie holterowskie. Tylko lekarz może zalecić sposób, w jaki mają być przyklejone elektrody na ciele pacjenta.

Bardziej szczegółowo

Ogólna prezentacja telefonu

Ogólna prezentacja telefonu Ogólna prezentacja telefonu Dziękujemy za wybór smartfonu HUAWEI. W pierwszej kolejności przedstawimy parę podstawowych cech urządzenia. Przytrzymaj wciśnięty klawisz zasilania, aby włączyć telefon. Po

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 Cena zamówienia brutto. Słownie: w tym podatek VAT wynosi Cena zamówienia netto. słownie:.. ZGODNE Z PONIŻSZYM FORMULARZEM CENOWYM

Pakiet nr 1 Cena zamówienia brutto. Słownie: w tym podatek VAT wynosi Cena zamówienia netto. słownie:.. ZGODNE Z PONIŻSZYM FORMULARZEM CENOWYM Pakiet nr 1 słownie:. 1 Stymulator dwujamowy o przedłużonej żywotności 40,00 1.A Elektrody zgodne z zapisami w załączniku nr 4 do SIWZ 80,00 Pakiet nr 2 słownie:. 1 Stymulator jednojamowy o przedłużonej

Bardziej szczegółowo

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Bosch Climate 5000 SCI / MS Sterownik przewodowy Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego klimatyzatora kasetonowego 4-stronnego i kanałowego 6720867708 (2017/06) PL Kompatybilny

Bardziej szczegółowo

BRAVA CRT-D DTBC2D1. Podręcznik urządzenia

BRAVA CRT-D DTBC2D1. Podręcznik urządzenia BRAVA CRT-D DTBC2D1 Implantowany cyfrowy kardiowerter-defibrylator z funkcją stymulacji resynchronizującej (VVE-DDDR) Rozwiązanie PhysioCurve, optymalizacja CardioSync, technologia SmartShock, diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu

Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu 000108555 Strona 1 z 6 Moduł temperatury TMB-880EXF 1. Przeznaczenie do użycia Moduł temperatury mierzy temperaturę otoczenia poprzez czujnik

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

NMR (MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY) dr Marcin Lipowczan

NMR (MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY) dr Marcin Lipowczan NMR (MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY) dr Marcin Lipowczan Spis zagadnień Fizyczne podstawy zjawiska NMR Parametry widma NMR Procesy relaksacji jądrowej Metody obrazowania Fizyczne podstawy NMR Proton, neutron,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

MobiPost. Dokumentacja użytkownika. Poczta Polska Aplikacja Mobilna. wersja 4.13.0.3

MobiPost. Dokumentacja użytkownika. Poczta Polska Aplikacja Mobilna. wersja 4.13.0.3 MobiPost Poczta Polska Aplikacja Mobilna wersja 4.13.0.3 Dokumentacja użytkownika Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Znajdź placówkę... 5 2.1. Tryby wyszukiwania punktów pocztowych... 6 2.2. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora TM-PROG v

Instrukcja obsługi programatora TM-PROG v Instrukcja obsługi programatora TM-PROG v1.01 26-09-2017 2 TM TECHNOLOGIE Programator TM-PROG Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Informacje o urządzeniu... 4 2.1 Start urządzenia... 4 2.2 Przyciski...

Bardziej szczegółowo

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Instrukcja instalacji Bluetooth

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Instrukcja instalacji Bluetooth HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series Instrukcja instalacji Bluetooth Informacje dotyczące praw autorskich Copyright 2017 HP Development Company, L.P Wydanie 1, 4/2017 Informacje firmy HP Company Informacje

Bardziej szczegółowo

Miernik ExStik EC400 Miernik przewodności/tds/zasolenia/ temperatury Nr produktu

Miernik ExStik EC400 Miernik przewodności/tds/zasolenia/ temperatury Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Miernik ExStik EC400 Miernik przewodności/tds/zasolenia/ temperatury Nr produktu 000121632 Strona 1 z 8 Opis miernika Opis panelu przedniego 1. Zasobnik baterii 2. Ekran LCD 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. nazwa handlowa,... producent...

Zadanie 1 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. nazwa handlowa,... producent... Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie 1 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH znak sprawy: Z/20/PN/15 Przedmiot zamówienia: Kardiowerter defibrylator serca jednojamowy wraz z wyposażeniem nazwa handlowa,... producent...

Bardziej szczegółowo

MAXIMO VR 7232Cx, 7232B, 7232E

MAXIMO VR 7232Cx, 7232B, 7232E MAXIMO VR 7232Cx, 7232B, 7232E Implantowalny jednojamowy kardiowerter-defibrylator (VVE-VVIR) Podręcznik implantowania 0123 2004 Następujące nazwy są znakami towarowymi firmy Medtronic: Active Can, Cardiac

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Wyrób SuturePlate i śruby do kości ramiennej DFU-0139 NOWA WERSJA 11

Wyrób SuturePlate i śruby do kości ramiennej DFU-0139 NOWA WERSJA 11 Wyrób SuturePlate i śruby do kości ramiennej DFU-0139 NOWA WERSJA 11 A. OPIS WYROBU Wyrób SuturePlate firmy Arthrex do kości ramiennej to system niskoprofilowej płytki i śrub. Wyrób SuturePlate został

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli:

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DN/L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026"

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCC 026 Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026" Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763-77-77 Fax: 032 763-75-94 v.1.2 www.mikster.pl mikster@mikster.pl (14.11.2007) SPIS

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

C-series. C-series VSF15 (Vitatron CareLink) Instrukcja obsługi

C-series. C-series VSF15 (Vitatron CareLink) Instrukcja obsługi C-series C70 DR C60 DR C50 D C20 SR C10 S C70A4 C60A4 C50A4 C20A4 C10A4 C-series VSF15 (Vitatron CareLink) Instrukcja obsługi Spis treści 1 Wprowadzenie... 7 1.1 Informacje o tej instrukcji... 7 1.2 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego RADOM ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP 796-00-12-187

Bardziej szczegółowo

Elektrostymulacja i defibrylacja serca. Elektroniczna aparatura medyczna 1 Wykład - 8

Elektrostymulacja i defibrylacja serca. Elektroniczna aparatura medyczna 1 Wykład - 8 Elektrostymulacja i defibrylacja serca Elektroniczna aparatura medyczna 1 Wykład - 8 1 Zaburzenia pracy serca Zbudowany z wyspecjalizowanych włókien mięśniowych, inicjowanie i koordynacja skurczów komór

Bardziej szczegółowo

AreConfig. v Arkadiusz Paliński Gdańsk, 2016 rok

AreConfig. v Arkadiusz Paliński Gdańsk, 2016 rok AreConfig v. 1.0 Arkadiusz Paliński Gdańsk, 2016 rok Spis treści 1. Wstęp....................................... 2 2. Opis poszczególnych elementów programu.................. 3 2.1. Menu główne................................

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Pakiet nr 1. Wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z kompletem elektrod - 20 Szt.

Załącznik nr 1 do SIWZ. Pakiet nr 1. Wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z kompletem elektrod - 20 Szt. Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1 Wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z kompletem elektrod - 20 Szt. Rok produkcji nie wcześniej niŝ 2011 Lp Parametry graniczne Spełnienie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Holter. odprowadzeń CM5, CS2, IS.

Holter. odprowadzeń CM5, CS2, IS. Norman Jefferis Jeff (1.1.1914-21.7.1983) amerykański biofizyk skonstruował urządzenie rejestrujące EKG przez 24 godziny, tzw. EKG. W zależności od typu aparatu sygnał EKG zapisywany jest z 2, 3, rzadziej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

bla bla Guard podręcznik użytkownika

bla bla Guard podręcznik użytkownika bla bla Guard podręcznik użytkownika Guard Guard: podręcznik użytkownika data wydania środa, 03. wrzesień 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze

Bardziej szczegółowo

Bufor danych THI Nr produktu

Bufor danych THI Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych THI Nr produktu 000123519 Strona 1 z 12 Instrukcja obsługi Bufor danych 3. Właściwości Strona 2 z 12 1. Zasobnik baterii 2. Pokrywa zasobnika baterii 3. Wejście B mikro

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Monitor Connex Spot firmy Welch Allyn Podręczna instrukcja obsługi

Monitor Connex Spot firmy Welch Allyn Podręczna instrukcja obsługi Monitor Connex Spot firmy Welch Allyn Podręczna instrukcja obsługi Spis treści Przycisk zasilania...2 Wyłączanie...2 Logowanie i wybieranie profilu...2 Stan akumulatora...2 Zmiana profilu...2 Rozpoczęcie/przerwanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo