6721 Jednobiegunowe, nasierdziowe, owalne elektrody łatkowe do kardiowersji i defibrylacji. Instrukcja techniczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6721 Jednobiegunowe, nasierdziowe, owalne elektrody łatkowe do kardiowersji i defibrylacji. Instrukcja techniczna"

Transkrypt

1 6721 Jednobiegunowe, nasierdziowe, owalne elektrody łatkowe do kardiowersji i defibrylacji Instrukcja techniczna

2 Poniższa lista zawiera znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Medtronic w Stanach Zjednoczonych i ewentualnie w innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich prawowitych właścicieli. Medtronic

3 Instrukcja otwierania jałowego opakowania 3

4 6721S Wymiary łatki 5,0 x 8,0 cm cm ø 3,2 mm Izolator: Kauczuk silikonowy Pole powierzchni łatki silikonowej 35,5 cm² Pole powierzchni obszaru otoczonego najbardziej zewnętrznym zwojem 27,5 cm² 4

5 6721M Wymiary łatki 6,1 x 9,1 cm cm ø 3,2 mm Izolator: Kauczuk silikonowy Pole powierzchni łatki silikonowej 50,1 cm² Pole powierzchni obszaru otoczonego najbardziej zewnętrznym zwojem 40,0 cm² 5

6 6721L Wymiary łatki 7,2 x 10,2 cm cm ø 3,2 mm Izolator: Kauczuk silikonowy Pole powierzchni łatki silikonowej 67,0 cm² Pole powierzchni obszaru otoczonego najbardziej zewnętrznym zwojem 54,7 cm² 6

7 Zawartość 1 Opis i przeznaczenie 7 2 Zawartość opakowania 7 3 Opis akcesoriów 7 4 Przeciwwskazania 7 5 Ostrzeżenia 7 6 Środki ostrożności 8 7 Potencjalne powikłania 8 8 Sugerowana procedura implantacji 9 9 Dokonywanie pomiarów elektrycznych i badanie skuteczności defibrylacji 9 10 Podłączenie elektrody do urządzenia do kontroli arytmii 9 11 Parametry (nominalne) Ostrzeżenie ogólne Wyłączenie gwarancji firmy Medtronic Obsługa techniczna Objaśnienie symboli 11 1 Opis i przeznaczenie Jednobiegunowe, nasierdziowe, owalne elektrody łatkowe Modele 6721S, 6721M i 6721L firmy Medtronic są przeznaczone do kardiowersji i defibrylacji. Elektrody mogą być stosowane wyłącznie z implantowanymi urządzeniami firmy Medtronic do kontroli tachyarytmii. Patrz instrukcja użytkowania odpowiedniego urządzenia. Owalne elektrody mają różne rozmiary (Rysunek 1), co pozwala na stosowanie ich na sercach o różnej wielkości. Możliwe jest użycie dwóch lub 3 elektrod łatkowych w dowolnej kombinacji rozmiarów. Elektroda jest wyposażona w bieguny spiralne ze stopu platyny oraz niskooporowy przewodnik spiralny ze stopu metali. Wewnątrz zwojów spiralnych znajduje się kauczuk silikonowy; zewnętrzna poliestrowa siatka owalnej łatki służy do przyszywania elektrody do serca. Bieguny spiralne są częściowo wbudowane w silikonową łatkę, a ich powierzchnia wykorzystywana jest do kardiowersji i defibrylacji. Elektroda jest ponadto wyposażona w złącze DF-1. Po jednej stronie elektrody łatkowej, pośrodku, znajduje się pojedyncza wypukłość. Ta wypukłość oznacza izolowaną stronę elektrody łatkowej L M S Rysunek 1. Elektrody łatkowe są dostępne w trzech rozmiarach. 2 Zawartość opakowania Elektrody oraz akcesoria są dostarczane jałowe. Zawartość każdego opakowania: 1 elektroda, model 6721 (S, M albo L); dokumentacja produktu; 1 nasadka na złącze. 2 3 Opis akcesoriów Wszystkie akcesoria jednorazowego użytku należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Nasadka na złącze Nasadka uszczelniająca umieszczana jest na końcówce nieużywanej elektrody pozostawionej w ciele pacjenta; nasadka zapobiega przewodzeniu sygnałów elektrycznych. 4 Przeciwwskazania Brak znanych przeciwwskazań do stosowania tej elektrody. Nie należy podejmować prób użycia elektrod z implantowanymi kardiowerterami/defibrylatorami firm innych niż Medtronic. 5 Ostrzeżenia Urządzenia zasilane z sieci Implantowana elektroda tworzy bezpośrednią, niskooporową ścieżkę przepływu prądu do mięśnia sercowego. Podczas implantacji i testowania elektrody należy stosować jedynie urządzenia zasilane z baterii, aby zapobiec migotaniu, które może zostać wywołane przez prąd zmienny. Urządzenia zasilane z sieci stosowane w pobliżu pacjenta powinny być prawidłowo uziemione. Złącza elektrody muszą być odizolowane od jakichkolwiek prądów upływowych, których źródłem mogą być urządzenia zasilane z sieci. 3 Polski 7

8 Elektrody łatkowe mogą pokryć dużą część powierzchni serca, przez co w sposób nieunikniony mogą zmniejszyć skuteczność defibrylacji przezklatkowej. Magnetyczny rezonans jądrowy (MRI) U pacjentów z implantowanym urządzeniem nie należy wykonywać badań metodą magnetycznego rezonansu jądrowego (MRI). Obrazowanie techniką MRI może wzbudzać prąd elektryczny we wszczepionych urządzeniach, co może prowadzić do uszkodzenia tkanek i wywołania tachyarytmii. Diatermia Pacjenci z metalowymi implantami, takimi jak stymulatory czy implantowane kardiowertery-defibrylatory (ICD) wraz z elektrodami, nie powinni być poddawani zabiegom z użyciem diatermii. Interakcje zachodzące pomiędzy wszczepionym urządzeniem a energią wyzwalaną podczas diatermii mogą doprowadzić do migotania, uszkodzenia tkanek lub elementów urządzenia, co może spowodować poważne uszkodzenia ciała, utratę skuteczności terapii i/lub konieczność ponownego zaprogramowania urządzenia lub jego wymiany. 6 Środki ostrożności Niezbędne wyposażenie szpitalne Podczas doraźnego testowania układu elektrody, procedury implantacji oraz w każdym przypadku, gdy możliwe jest wystąpienie arytmii lub też gdy arytmie są celowo indukowane podczas testowania po implantacji, w pobliżu powinien znajdować się sprzęt do defibrylacji zewnętrznej, który w razie potrzeby będzie można szybko zastosować. Do jednorazowego użytku Elektroda i akcesoria są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku. Kontrola opakowania jałowego Przed otwarciem należy starannie skontrolować opakowanie jałowe. Jeżeli zgrzew lub opakowanie są uszkodzone, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Medtronic. Produkt należy przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 40 C. Nie wolno używać produktu po upływie terminu ważności. Sterylizacja Przed dostarczeniem użytkownikowi firma Medtronic przeprowadziła sterylizację zawartości opakowania za pomocą tlenku etylenu. Elektroda przeznaczona jest do jednorazowego użytku i nie powinna być poddawana ponownej sterylizacji. Obchodzenie się z elektrodą Z elektrodami należy postępować z zachowaniem dużej ostrożności. Silne zginanie, załamywanie, rozciąganie elektrody lub manipulowanie nią przy użyciu instrumentów chirurgicznych może spowodować jej trwałe uszkodzenie. Nie należy używać instrumentów chirurgicznych do chwytania elektrody ani wtyku złącza podczas tunelowania. Izolatory elektrody przyciągają drobne cząstki, takie jak kłaczki lub pył. Dlatego należy chronić elektrodę przed kontaktem z materiałami, od których oddzielają się takie substancje. Elektrodą należy manipulować w jałowych rękawiczkach chirurgicznych, opłukanych wcześniej jałową wodą lub podobną substancją. W czasie implantacji nie należy zanurzać elektrod w oleju mineralnym, oleju silikonowym ani żadnych innych cieczach. Umieszczenie elektrody w odpowiednim położeniu Elektrodę należy zaimplantować w taki sposób, aby odsłonięty biegun spiralny był zwrócony do tkanki serca. W takiej konfiguracji strona łatki z wypukłością jest zwrócona na zewnątrz serca. Jeśli strona izolowana będzie zwrócona do tkanki serca, prąd z urządzenia do kontroli tachyarytmii nie będzie wystarczający do przerwania wykrytej tachyarytmii. Nie należy prowadzić szwów przez spiralę bieguna, ponieważ mogłyby one spowodować złamanie spirali. Szwy należy poprowadzić przez siatkę poliestrową. Nie chwytać trzonu elektrody ani biegunów za pomocą narzędzi chirurgicznych lub endoskopowych. Odkształcenie przewodnika lub biegunów spiralnych mogłoby doprowadzić do złamania spirali. Należy unikać umieszczania lub przyszywania elektrody łatkowej w pobliżu naczyń wieńcowych lub wszczepionych pomostów. Należy zadbać o to, aby krawędzie anody i wspólnej katody były wystarczająco oddalone od siebie, tak aby zminimalizowany był prąd bocznikowy przepływający między łatkami. Umieszczenie elektrody łatkowej na zewnątrz osierdzia może spowodować uszkodzenie nerwu przeponowego lub innych tkanek. Dodatkowe przestrogi zamieszczono w sekcji Sugerowana procedura implantacji. 7 Potencjalne powikłania Do możliwych powikłań związanych z zastosowaniem elektrod łatkowych należą między innymi następujące stany chorobowe: zakażenie; nadżerka w obrębie naczyń naturalnych lub wszczepionych pomostów wieńcowych; zapalenie mięśnia sercowego; zaciskające zapalenie osierdzia potencjalnie prowadzące do ograniczenia wypełnienia żył i zmniejszenia pojemności minutowej serca; uszkodzenie tkanki pod elektrodą potencjalnie prowadzące do pogorszenia kurczliwości i zmniejszenia pojemności minutowej serca; migotanie; krwiak opłucnej i krwawienie po umieszczeniu, zmianie położenia lub w wypadku wyrwania szwów. Do innych potencjalnych powikłań związanych ze stosowaniem elektrody oraz zaprogramowanymi parametrami urządzenia do kontroli tachyarytmii należą między innymi: Powikłania Przemieszczenie, złamanie izolacji elektrody lub przewodnika, słabe połączenie z urządzeniem do kontroli tachyarytmii Możliwe skutki Chwilowa lub trwała utrata możliwości prowadzenia defibrylacji lub kardiowersji; możliwa stymulacja mięśni w okolicy loży. a 8 Polski

9 Powikłania Złamanie bieguna Podwyższenie progu stymulacji Możliwe skutki Chwilowa lub trwała utrata możliwości prowadzenia defibrylacji, kardiowersji lub przerywania tachykardii. a Utrata możliwości prowadzenia defibrylacji lub kardiowersji. a a Skutkiem przemieszczenia lub złamania elektrody bądź podwyższenia progu stymulacji może być utrata możliwości prowadzenia defibrylacji lub kardiowersji. Dlatego w czasie, gdy pacjent przebywa w szpitalu, jego elektrokardiogram powinien być monitorowany. Jeśli dojdzie do utraty możliwości prowadzenia terapii należy na obrazie RTG sprawdzić, czy nie doszło do przemieszczenia lub złamania elektrody. 8 Sugerowana procedura implantacji Należy stale monitorować elektrokardiogram pacjenta. W zależności od preferencji lekarza przy implantacji systemu elektrod można stosować różne techniki chirurgiczne, w tym ograniczoną torakotomię lub sternotomię przyśrodkową. 8.1 Umieszczanie elektrod łatkowych Z elektrodami należy postępować z zachowaniem dużej ostrożności. Silne zginanie, załamywanie, rozciąganie elektrody, manipulowanie nią przy użyciu instrumentów chirurgicznych lub nieostrożne obchodzenie się z nią może spowodować jej trwałe uszkodzenie. Elektrodę łatkową należy umieścić w obszarze serca z minimalną ilością tkanki tłuszczowej, w którym możliwe jest uzyskanie akceptowanych progów defibrylacji. Wybór miejsca dla elektrod może być ograniczony przez warunki anatomiczne w układzie naczyń wieńcowych pacjenta, a zwłaszcza przez obecność wszczepionych pomostów wieńcowych. Elektroda jest umieszczona prawidłowo, gdy wypukłość pośrodku strony izolowanej elektrody jest zwrócona na zewnątrz serca. O ile lekarz uzna to za celowe, możliwe jest wykonywanie co 6 miesięcy zdjęcia RTG w celu zweryfikowania położenia elektrody i wykrycia ewentualnych złamań przewodnika. Przestroga: Nieizolowane spirale muszą stykać się z tkanką serca. 9 Dokonywanie pomiarów elektrycznych i badanie skuteczności defibrylacji Zalecanym kryterium niezawodności i skuteczność defibrylacji jest skuteczne przerwanie 3 na 4 wywołanych migotań komór poprzez podanie energii wyjściowej nie większej niż 18 J. Tabela 1. Zalecane pomiary stymulacji/wykrywania podczas implantacji (przy korzystaniu z analizatora układu stymulującego) Wymagane pomiary Próg stymulacji (przy szerokości impulsu 0,5 ms) Układ elektrody stosowany doraźnie 1,5 V na nasierdziu 1,0 V we wsierdziu Układ elektrody do stymulacji długotrwałej 3,0 V 3,0 V Impedancja Ω Ω Filtrowana amplituda załamka R 5mV (w prawidłowym rytmie zatokowym) 3mV (w prawidłowym rytmie zatokowym) Szybkość narastania 0,75 V/s 0,45 V/s Uzyskane początkowo wyniki pomiarów mogą różnić się od wartości zalecanych ze względu na uraz tkanek spowodowany wprowadzeniem elektrody. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, należy odczekać od 5 do 15 minut i powtórzyć procedurę pomiarową. Wartości mogą różnić się w zależności od typu elektrody, ustawień implantowanego urządzenia, stanu tkanki serca oraz interakcji lekowych. Jeżeli wartości pomiarów elektrycznych nie ustabilizują się na możliwym do zaakceptowania poziomie, może być konieczna zmiana położenia elektrody i powtórzenie procedury testu. Więcej informacji na temat dokonywania pomiarów elektrycznych znaleźć można w technicznej instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia testującego. 10 Podłączenie elektrody do urządzenia do kontroli arytmii Aby uzyskać wskazówki dotyczące właściwego podłączenia elektrody, należy skorzystać z instrukcji technicznej dołączonej do implantowanego urządzenia do kontroli arytmii. Należy zanotować numery seryjne oraz funkcje poszczególnych elektrod. W razie konieczności tunelowania złącza elektrody do implantowanego urządzenia, należy użyć narzędzia tunelującego, aby uniknąć uszkodzenia elektrody. Tunelowanie elektrody należy przeprowadzić podskórnie do loży urządzenia. Przestroga: Nie należy używać instrumentów chirurgicznych do chwytania elektrody ani wtyku złącza podczas tunelowania. Wprowadzić złącze elektrody do bloku złącza. Aby uzyskać wskazówki dotyczące właściwego podłączenia elektrody, należy skorzystać z instrukcji dołączonej do implantowanego urządzenia do kontroli arytmii. Przed zamknięciem loży sprawdzić skuteczność defibrylacji. Polski 9

10 Przestroga: W celu uniknięcia niepożądanego skręcania trzonu elektrody, nadmiar jej odprowadzenia należy zwinąć luźno wokół urządzenia i umieścić razem z nim w loży podskórnej (Rysunek 2). Upewnić się, że elektrody nie wychodzą z urządzenia pod kątem ostrym. Kąty ostre powodują powstawanie niepożądanych naprężeń w przewodniku elektrody i w izolacji. Rysunek 2. Obracając stymulator, należy luźno zwinąć nadmiar odprowadzenia elektrody i umieścić zwój pod stymulatorem. Przestroga: Podczas umieszczania urządzenia i elektrod w loży: Nie należy zwijać elektrody w spiralę. Zwijanie elektrody może spowodować skręcenie trzonu elektrody, a w konsekwencji jej przemieszczenie (Rysunek 3). Nie należy chwytać elektrody ani stymulatora narzędziami chirurgicznymi. Rysunek 3. Nie należy skręcać ani zwijać trzonu elektrody. Po implantacji należy stale monitorować elektrokardiogram pacjenta. Do przemieszczenia elektrody dochodzi zwykle bezpośrednio po implantacji. 11 Parametry (nominalne) Parametr Model 6721S Model 6721M Model 6721L Wymiary łatki 5,0 cm x 8,0 cm 6,1 cm x 9,1 cm 7,2 cm x 10,2 cm Liczba zwojów bieguna spiralnego Pole powierzchni łatki silikonowej Pole powierzchni obszaru otoczonego najbardziej zewnętrznym zwojem Rezystancja (prąd stały) Parametr Biegunowość Długość Złącze Materiał Średnica trzonu Mocowanie 35,5 cm² 50,1 cm² 67,0 cm² 27,5 cm² 40,0 cm² 54,7 cm² 1,2 Ω (50 cm) 1,2 Ω (50 cm) 1,2 Ω (50 cm) Model 6721S, Model 6721M, Model 6721L Jednobiegunowa cm DF-1 Izolator: Kauczuk silikonowy Przewodnik: Multifilar MP35N Biegun: Stop platyny 2,5 mm Szwy (przyszywać do siatki poliestrowej) 12 Ostrzeżenie ogólne Implantowane elektrody firmy Medtronic są wszczepiane w wyjątkowo nieprzyjaznym środowiska, jakim jest ciało ludzkie. Elektrody z konieczności mają bardzo małą średnicę, ale mimo to muszą być bardzo giętkie, czego nieuniknioną konsekwencją jest zmniejszenie potencjalnej wydajności i skrócenie czasu użytkowania. Elektrody mogą nie działać z wielu powodów, takich jak między innymi: powikłania jatrogenne, reakcja odrzucenia ciała obcego, reakcja alergiczna, tkanka włóknista bądź awaria elektrod spowodowana złamaniem lub uszkodzeniem osłony izolacyjnej. Ponadto, mimo zachowania należytej staranności przy projektowaniu, doborze materiałów, produkcji oraz testowaniu poprzedzającym sprzedaż, elektrody mogą łatwo ulegać uszkodzeniu przed, w trakcie lub po wprowadzeniu z powodu niewłaściwego obchodzenia się z nimi bądź pod wpływem innych towarzyszących czynności. W związku z tym nie można oświadczyć ani zapewnić, że nie wystąpi awaria lub przerwanie funkcjonowania elektrod, że organizm pacjenta nie zareaguje niekorzystnie na implantację elektrod, że w wyniku 10 Polski

11 implantacji elektrod nie wystąpią powikłania jatrogenne (w tym perforacja serca), ani że elektrody przywrócą odpowiednią funkcję serca we wszystkich przypadkach. 13 Wyłączenie gwarancji firmy Medtronic Pełne informacje o warunkach gwarancji można znaleźć w załączonej dokumentacji gwarancyjnej. Sterylizacja: gazowa tlenkiem etylenu Otwierać tutaj 14 Obsługa techniczna Firma Medtronic zatrudnia na całym świecie wysoko wykwalifikowanych przedstawicieli oraz pracowników technicznych, służących klientom pomocą oraz na ich życzenie zapewniających szkolenie kwalifikowanego personelu szpitalnego w zakresie użytkowania produktów firmy Medtronic. Ponadto firma Medtronic utrzymuje profesjonalny personel zapewniający użytkownikom produktów konsultacje techniczne. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z miejscowym przedstawicielem firmy Medtronic bądź skontaktować się telefonicznie lub listownie z siedzibą firmy Medtronic pod odpowiednim adresem lub numerem telefonu zamieszczonym na tylnej stronie okładki. 15 Objaśnienie symboli Aby określić, które symbole dotyczą niniejszego produktu, należy zapoznać się z etykietą na opakowaniu Conformité Européenne (Zgodność z normami Unii Europejskiej). Symbol oznacza, że urządzenie spełnia wszystkie wymogi dyrektywy europejskiej AIMD 90/385/EWG. Data produkcji Producent Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej Numer ponownego zamówienia Data ważności Produkt do jednorazowego zastosowania Długość elektrody Maksymalna temperatura przechowywania Numer seryjny Polski 11

12

13

14 Producent Medtronic, Inc. 710 Medtronic Parkway Minneapolis, MN USA Tel Faks Autoryzowany przedstawiciel firmy Medtronic we Wspólnocie Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat PJ Heerlen Holandia Tel Faks Siedziba oddziału na Europę/Afrykę/Bliski Wschód Medtronic International Trading Sàrl Route du Molliau 31 Case Postale 84 CH-1131 Tolochenaz Szwajcaria Tel Faks Australia Medtronic Australasia 97 Waterloo Road North Ryde, NSW 2113 Australia Instrukcje techniczne: *M949313A013* Medtronic, Inc M949313A013A

5071 Bezszwowa, jednobiegunowa, wkręcana elektroda stymulacyjna mięśnia sercowego

5071 Bezszwowa, jednobiegunowa, wkręcana elektroda stymulacyjna mięśnia sercowego 5071 Bezszwowa, jednobiegunowa, wkręcana elektroda stymulacyjna mięśnia sercowego Techniczna instrukcja obsługi 0123 1992 5071 Do znaków towarowych firmy Medtronic należą: Medtronic 1 2 The instructionsuages

Bardziej szczegółowo

CAPSURE EPI 4968. Dwubiegunowa elektroda nasierdziowa uwalniająca steryd. Instrukcja techniczna

CAPSURE EPI 4968. Dwubiegunowa elektroda nasierdziowa uwalniająca steryd. Instrukcja techniczna CAPSURE EPI 4968 Dwubiegunowa elektroda nasierdziowa uwalniająca steryd Instrukcja techniczna 0123 1993 Poniższa lista zawiera znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Medtronic w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR MEDTRONIC CARELINK model 2090

PROGRAMATOR MEDTRONIC CARELINK model 2090 PROGRAMATOR MEDTRONIC CARELINK model 2090 Dodatek oprogramowanie programatora 2002 0123 Zawartość 3 Zawartość Wprowadzenie 5 Aktualizacja funkcji oprogramowania 5 Przycisk Emergency VVI (Ratunkowa stymulacja

Bardziej szczegółowo

9995 8.2. Instrukcja dla lekarza uzupełnienie

9995 8.2. Instrukcja dla lekarza uzupełnienie 9995 8.2 Aktualizacja oprogramowania programatora w zakresie funkcji obserwacji dobowego obciążenia częstoskurczem przedsionkowym/migotaniem przedsionków oraz w zakresie wykresów trendów dla urządzeń Advisa

Bardziej szczegółowo

Rezonans magnetyczny u pacjentów z implantowanym układem stymulującym lub ICD

Rezonans magnetyczny u pacjentów z implantowanym układem stymulującym lub ICD Rezonans magnetyczny u pacjentów z implantowanym układem stymulującym lub ICD Zalecenia ESC 2013 dr med. Artur Oręziak Klinika Zaburzeń Rytmu Serca Instytut Kardiologii, Warszawa Potencjalne zagrożenia

Bardziej szczegółowo

CAPSURE SENSE Jednobiegunowa, implantowana, komorowa elektroda przezżylna z haczykami i systemem uwalniania sterydu. Instrukcja techniczna

CAPSURE SENSE Jednobiegunowa, implantowana, komorowa elektroda przezżylna z haczykami i systemem uwalniania sterydu. Instrukcja techniczna CAPSURE SENSE 4073 Jednobiegunowa, implantowana, komorowa elektroda przezżylna z haczykami i systemem uwalniania sterydu Instrukcja techniczna 0123 2001 Poniższa lista zawiera znaki towarowe lub zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

SURESCAN. Uwalniająca steryd, dwubiegunowa, implantowana, wkręcana, przezżylna elektroda komorowa/przedsionkowa. Instrukcja techniczna

SURESCAN. Uwalniająca steryd, dwubiegunowa, implantowana, wkręcana, przezżylna elektroda komorowa/przedsionkowa. Instrukcja techniczna CAPSUREFIX MRI SURESCAN 5086MRI Uwalniająca steryd, dwubiegunowa, implantowana, wkręcana, przezżylna elektroda komorowa/przedsionkowa Instrukcja techniczna 2008 0123 Następujące nazwy są znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Wyrób SuturePlate i śruby do kości ramiennej DFU-0139 NOWA WERSJA 11

Wyrób SuturePlate i śruby do kości ramiennej DFU-0139 NOWA WERSJA 11 Wyrób SuturePlate i śruby do kości ramiennej DFU-0139 NOWA WERSJA 11 A. OPIS WYROBU Wyrób SuturePlate firmy Arthrex do kości ramiennej to system niskoprofilowej płytki i śrub. Wyrób SuturePlate został

Bardziej szczegółowo

PAKIET I-poz.1 Oddział Kardiologii Stymulator jednojamowy SSIR z elektrodami (Podstawowy) Producent: Nazwa/numer katalogowy: Kraj pochodzenia:

PAKIET I-poz.1 Oddział Kardiologii Stymulator jednojamowy SSIR z elektrodami (Podstawowy) Producent: Nazwa/numer katalogowy: Kraj pochodzenia: PAKIET I-poz.1 Oddział Kardiologii Stymulator jednojamowy SSIR z elektrodami (Podstawowy) Kraj pochodzenia: 1 Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne) 2 Waga max. 30 [g] Do 30 g 10 pkt powyżej

Bardziej szczegółowo

SURESCAN. Instrukcja techniczna

SURESCAN. Instrukcja techniczna SURESCAN Informacje o procedurach związanych z badaniem metodą rezonansu magnetycznego urządzenie EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 oraz elektrody SureScan warunkowo bezpieczne w badaniach MR Instrukcja techniczna

Bardziej szczegółowo

CAPSURE EPI 4965. Jednobiegunowa elektroda nasierdziowa uwalniająca steryd. Instrukcja techniczna

CAPSURE EPI 4965. Jednobiegunowa elektroda nasierdziowa uwalniająca steryd. Instrukcja techniczna CAPSURE EPI 4965 Jednobiegunowa elektroda nasierdziowa uwalniająca steryd Instrukcja techniczna 0123 1993 CAPSURE EPI 4965 Poniższe nazwy są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Śruby niskoprofilowe firmy Arthrex DFU-0125 NOWA WERSJA 16

Śruby niskoprofilowe firmy Arthrex DFU-0125 NOWA WERSJA 16 Śruby niskoprofilowe firmy Arthrex DFU-0125 NOWA WERSJA 16 A. OPIS WYROBU Śruby niskoprofilowe firmy Arthrex mają główkę i są samogwintujące. Są dostępne w wersji z pełnym lub częściowym gwintowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

SPRINT QUATTRO SECURE S MRI SURESCAN 6935M

SPRINT QUATTRO SECURE S MRI SURESCAN 6935M SPRINT QUATTRO SECURE S MRI SURESCAN 6935M Warunkowo bezpieczna w badaniach MR, uwalniająca steryd, trójbiegunowa, wkrętowa elektroda komorowa z defibrylacyjnym biegunem spiralnym (RV) Instrukcja techniczna

Bardziej szczegółowo

RF CONTACTR 8 MM. Sterowalny cewnik z elektrodą do ablacji wewnątrzsercowej. Instrukcja techniczna

RF CONTACTR 8 MM. Sterowalny cewnik z elektrodą do ablacji wewnątrzsercowej. Instrukcja techniczna RF CONTACTR 8 MM Sterowalny cewnik z elektrodą do ablacji wewnątrzsercowej Instrukcja techniczna 0123 Poniższa lista zawiera znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Medtronic w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Zestaw wprowadzający AFX INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WAŻNE UWAGI: Prosimy o uważne zapoznanie się z całością instrukcji dołączonych do opakowania przed przystąpieniem do użytkowania zestawu wprowadzającego

Bardziej szczegółowo

GraftBolt Arthrex DFU Wersja 5

GraftBolt Arthrex DFU Wersja 5 GraftBolt Arthrex DFU-0173 Wersja 5 A. OPIS WYROBU Śruba GraftBolt firmy Arthrex jest śrubą kaniulowaną z dopasowaną osłonką. Śruby te są dostępne w różnych rozmiarach. Osłonka ma wypustki żebrowe, które

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CONFORMABLE

INSTRUKCJA OBSŁUGI CONFORMABLE INSTRUKCJA OBSŁUGI CONFORMABLE Polska INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ENDOPROTEZA AORTY PIERSIOWEJ GORE TAG Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń

Bardziej szczegółowo

JEDNOBIEGUNOWY CEWNIK RF MARINR

JEDNOBIEGUNOWY CEWNIK RF MARINR JEDNOBIEGUNOWY CEWNIK RF MARINR Sterowalny cewnik z elektrodą do ablacji wewnątrzsercowej i do mapowania wewnątrzsercowego Instrukcja techniczna Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Łodyga Klinika Zaburzeń Rytmu Serca Instytut Kardiologii

Małgorzata Łodyga Klinika Zaburzeń Rytmu Serca Instytut Kardiologii Małgorzata Łodyga Klinika Zaburzeń Rytmu Serca Instytut Kardiologii Serce zdrowej osoby bije średnio od 60 do 90 razy na minutę. Różne czynniki zewnętrzne takie jak: wysiłek fizyczny, stres, stany gorączkowe

Bardziej szczegółowo

Układy stymulujące Advisa MRI SureScan i Ensura MRI SureScan

Układy stymulujące Advisa MRI SureScan i Ensura MRI SureScan Układy stymulujące Advisa MRI SureScan i Ensura MRI SureScan Jedno- i dwujamowe układy stymulujące Advisa MRI SureScan i Ensura MRI SureScan, warunkowo bezpieczne w badaniach MR, z elektrodami MRI SureScan

Bardziej szczegółowo

RF CONDUCTR 8 MM Sterowalny cewnik z elektrodą do ablacji wewnątrzsercowej

RF CONDUCTR 8 MM Sterowalny cewnik z elektrodą do ablacji wewnątrzsercowej RF CONDUCTR 8 MM Sterowalny cewnik z elektrodą do ablacji wewnątrzsercowej Instrukcja techniczna Poniższe nazwy są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Medtronic w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

REVEAL LINQ LNQ11. Wszczepialny monitor czynności serca Informacje o procedurach związanych z badaniem metodą rezonansu magnetycznego (MRI)

REVEAL LINQ LNQ11. Wszczepialny monitor czynności serca Informacje o procedurach związanych z badaniem metodą rezonansu magnetycznego (MRI) REVEAL LINQ LNQ11 Wszczepialny monitor czynności serca Informacje o procedurach związanych z badaniem metodą rezonansu magnetycznego (MRI) Instrukcja techniczna magnetycznego rezonansu jądrowego (MRI)

Bardziej szczegółowo

Przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora

Przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora Przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora Dr n. med. Aleksander Maciąg Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej II Kliniki Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii w Warszawie 1 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Stymulator jednojamowy typu SSIR z elektrodami

Stymulator jednojamowy typu SSIR z elektrodami Pakiet 1 Załącznik nr 2 SIWZ Formularz cenowy wraz z parametrami techniczno użytkowymi jednostko wa Stymulator jednojamowy typu SSIR z elektrodami zużycie na 12 m-cy oferowanego towaru, która będzie używana

Bardziej szczegółowo

VIRTUOSO DR D164AWG. Podręcznik implantowania

VIRTUOSO DR D164AWG. Podręcznik implantowania VIRTUOSO DR D164AWG Implantowany dwujamowy kardiowerter-defibrylator do terapii przedsionkowych i komorowych z systemem monitorowania płynów OptiVol i funkcją telemetrii Conexus (DDE-DDDR) Podręcznik implantowania

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Woda do wstrzykiwań Baxter rozpuszczalnik do sporządzania leków pareneteralnych

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Woda do wstrzykiwań Baxter rozpuszczalnik do sporządzania leków pareneteralnych Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Woda do wstrzykiwań Baxter rozpuszczalnik do sporządzania leków pareneteralnych Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

MR Conditional (Bezpieczne w określonych warunkach rezonansu magnetycznego)

MR Conditional (Bezpieczne w określonych warunkach rezonansu magnetycznego) MR Conditional (Bezpieczne w określonych warunkach rezonansu magnetycznego) System Nevro Senza do stymulacji rdzenia kręgowego - Wskazówki dotyczące obrazowania z użyciem rezonansu magnetycznego (ang.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Opaski uciskowe

Instrukcja użytkownika Opaski uciskowe HORNWELLNESSGROUP. ul. Żonkilowa11, 60-175Poznań. tel.(+4861) 8676731,(+4861) 8676558,(+4861) 8676782 fax:(+4861) 8676731, 0-801-326-857 Instrukcja użytkownika Opaski uciskowe KIRCHNER & WILHELM GmbH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A 1 Uwaga Tylko lekarz może zlecić badanie holterowskie Tylko lekarz może zalecić sposób, w jaki mają być przyklejone elektrody na ciele pacjenta Tylko lekarz może

Bardziej szczegółowo

SPRINKLR Sterowalny cewnik z irygowaną końcówką do ablacji wewnątrzsercowej

SPRINKLR Sterowalny cewnik z irygowaną końcówką do ablacji wewnątrzsercowej SPRINKLR Sterowalny cewnik z irygowaną końcówką do ablacji wewnątrzsercowej Instrukcja techniczna 0123 Poniższe nazwy są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Medtronic w Stanach

Bardziej szczegółowo

ND X4 02. Instrukcja techniczna

ND X4 02. Instrukcja techniczna ND X4 02 Uwalniająca steryd, czterobiegunowa, wkrętowa, implantowana przezżylnie elektroda komorowa z defibrylacyjnymi biegunami spiralnymi RV/SVC (złącze DF4 LLHH) Instrukcja techniczna 0123 2011 Poniższa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE. Część 1 - Defibrylator - kardiowerter ICD-VR jednojamowy z elektrodami

Załącznik Nr 3 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE. Część 1 - Defibrylator - kardiowerter ICD-VR jednojamowy z elektrodami Strona 1 z 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE Załącznik Nr 3 do siwz Część 1 - Defibrylator - kardiowerter ICD-VR jednojamowy z elektrodami 1 Rok produkcji min. 201r. 2 Waga poniżej 80

Bardziej szczegółowo

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi Pęseta R/C do SMD AX-503 Instrukcja obsługi 1. OPIS OGÓLNY Pęseta R/C do SMD umożliwia szybki i precyzyjny pomiar drobnych elementów układów. Żeby wykorzystać miernik w pełni, proszę przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

1- Wszczepialne kardiowertery- defibrylatory jednojamowe z elektrodą - 50 szt

1- Wszczepialne kardiowertery- defibrylatory jednojamowe z elektrodą - 50 szt ZAŁĄCZNIK NR 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW Pakiet I Kardiowertery 1- Wszczepialne kardiowertery- defibrylatory jednojamowe z elektrodą - 50 szt Odp. Oferenta - Min. dwie

Bardziej szczegółowo

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi Słuchawki przewodowe Sennheiser Instrukcja obsługi Istotne informacje nt. bezpieczeństwa Istotne informacje nt. bezpieczeństwa www RS 220 Manual Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE Strona 1 z 7 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE Załącznik Nr 2 do siwz Część 1 - Defibrylator - kardiowerter ICD-VR jednojamowy z elektrodami 1 Nazwa, nr katalogowy, producent 2 Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

REVEAL. Asystent Pacjenta 9538. Instrukcja dla lekarza

REVEAL. Asystent Pacjenta 9538. Instrukcja dla lekarza REVEAL Asystent Pacjenta 9538 Instrukcja dla lekarza 0123 2007 Poniższa lista zawiera znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Medtronic w Stanach Zjednoczonych i prawdopodobnie w innych krajach.

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at. HP8117. Instrukcja obsługi

Register your product and get support at.  HP8117. Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8117 Instrukcja obsługi a b Polski Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej

Bardziej szczegółowo

Ewa Lewicka Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdański Uniwersytet Medyczny

Ewa Lewicka Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdański Uniwersytet Medyczny Ewa Lewicka Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdański Uniwersytet Medyczny II Konferencja Edukacyjna Czasopisma Anestezjologia Intensywna Terapia Sopot, 4-5.04.2014 Stymulator serca Kardiowerter-defibrylator

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Zestawienie wymaganych warunków i parametrów technicznych

Opis przedmiotu zamówienia. Zestawienie wymaganych warunków i parametrów technicznych Nr sprawy 105/PNE/SW/2011 Załącznik nr 1 do SIWZ Część 1 Opis przedmiotu zamówienia Zestawienie wymaganych warunków i parametrów technicznych Stymulator jednojamowy SSIR z elektrodami i zestawem do kaniulacji

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Grudziądz, dnia r. ZP / 16

Wszyscy Wykonawcy. Grudziądz, dnia r. ZP / 16 Grudziądz, dnia 04.03.2016 r. Wszyscy Wykonawcy ZP - 453 / 16 Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy stymulatorów oraz kardiowerterówdefibrylatorów serca wraz z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału

Bardziej szczegółowo

PROTECTA VR D364VRM. Instrukcja dla lekarza

PROTECTA VR D364VRM. Instrukcja dla lekarza PROTECTA VR Implantowany jednojamowy cyfrowy kardiowerter-defibrylator (VVE-VVIR) z technologią SmartShock (różnicowaniem zakłóceń na elektrodzie prawokomorowej, alarmem integralności elektrody prawokomorowej,

Bardziej szczegółowo

10. Rozrusznik serca. Tomasz Mroczek

10. Rozrusznik serca. Tomasz Mroczek 10. Rozrusznik serca Tomasz Mroczek Prawidłowo funkcjonujące serce naprzemiennie kurczy się i rozkurcza, powodując tzw. bicie serca. Skurcz serca następuje w odpowiedzi na impuls elektryczny wywodzący

Bardziej szczegółowo

Defibrylatory serii TEC-8300K. i nie ma problemów

Defibrylatory serii TEC-8300K. i nie ma problemów Defibrylatory serii TEC-8300K i nie ma problemów To co potrzebne w nagłych przypadkach EKG, SpO 2, NIBP*, złącza MULTI, stymulacja serca** * Pomiar NIBP dostępny w modelu TEC-8342K/8352K ** Stymulacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A marzec 2014 2 Uwaga Tylko lekarz może zlecić badanie holterowskie. Tylko lekarz może zalecić sposób, w jaki mają być przyklejone elektrody na ciele pacjenta.

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Informacje dotyczące bezpieczeństwa BIU MRI -1/5- FSN 781437 czerwiec 2015 r. PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Cewka SENSE Body 1.5T stosowana z aparatami do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego typu ACS NT, Intera 1.5T i

Bardziej szczegółowo

ADAPTA ADDR01/03/06, S ADDRS1, L ADDRL1 Dwujamowy stymulator z adaptacją częstości (DDDR)

ADAPTA ADDR01/03/06, S ADDRS1, L ADDRL1 Dwujamowy stymulator z adaptacją częstości (DDDR) ADAPTA ADDR01/03/06, S ADDRS1, L ADDRL1 Dwujamowy stymulator z adaptacją częstości (DDDR) Podręcznik implantowania 2005 0123 Następujące nazwy są znakami towarowymi firmy Medtronic: Adapta, Capture Management,

Bardziej szczegółowo

EKG (Elektrokardiogram zapis czasowych zmian potencjału mięśnia sercowego)

EKG (Elektrokardiogram zapis czasowych zmian potencjału mięśnia sercowego) 6COACH 26 EKG (Elektrokardiogram zapis czasowych zmian potencjału mięśnia sercowego) Program: Coach 6 Projekt: na ZMN060c CMA Coach Projects\PTSN Coach 6\EKG\EKG_zestaw.cma Przykład wyników: EKG_wyniki.cma

Bardziej szczegółowo

SPRINT FIDELIS 6949 Uwalniająca steryd, czterobiegunowa, wkrętowa elektroda komorowa z biegunami spiralnymi RV/SVC. Techniczna instrukcja obsługi

SPRINT FIDELIS 6949 Uwalniająca steryd, czterobiegunowa, wkrętowa elektroda komorowa z biegunami spiralnymi RV/SVC. Techniczna instrukcja obsługi SPRINT FIDELIS 6949 Uwalniająca steryd, czterobiegunowa, wkrętowa elektroda komorowa z biegunami spiralnymi RV/SVC Techniczna instrukcja obsługi 2004 0123 Do znaków towarowych firmy Medtronic należą: Medtronic,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L 1. Informacje ogólne Miernik MU-07L umożliwia pomiary napięć stałych (do 600V) i przemiennych (do 600V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do 2MΩ) oraz sprawdzanie diod półprzewodnikowych, ciągłości

Bardziej szczegółowo

MAXIMO VR 7232Cx, 7232B, 7232E

MAXIMO VR 7232Cx, 7232B, 7232E MAXIMO VR 7232Cx, 7232B, 7232E Implantowalny jednojamowy kardiowerter-defibrylator (VVE-VVIR) Podręcznik implantowania 0123 2004 Następujące nazwy są znakami towarowymi firmy Medtronic: Active Can, Cardiac

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602

Przewodnik instalacji Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 Przewodnik instalacji Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przesyłana, poddawana transkrypcji,

Bardziej szczegółowo

HRS 2014 LATE BREAKING

HRS 2014 LATE BREAKING HRS 2014 LATE BREAKING DFT SIMPLE Michał Chudzik, Anna Nowek 1 Czy wyniki badania SIMPLE mogą wpłynąć na NIE wykonywanie rutynowego DFT? 2 Wyniki badnia SIMPLE pokazały, że wykonywanie DFT nie wpływa na

Bardziej szczegółowo

Cochlear Implants. Procedury medyczne. dla systemów implantów MED EL. AW33315_1.0 (Polish)

Cochlear Implants. Procedury medyczne. dla systemów implantów MED EL. AW33315_1.0 (Polish) Cochlear Implants Procedury medyczne dla systemów implantów MED EL AW33315_1.0 (Polish) Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki i informacje dotyczące bezpieczeństwa dla użytkowników systemu implantów

Bardziej szczegółowo

Cochlear Implants. Procedury medyczne. dla systemów implantów MED EL. English. AW33315_2.0 (Polish)

Cochlear Implants. Procedury medyczne. dla systemów implantów MED EL. English. AW33315_2.0 (Polish) Cochlear Implants Procedury medyczne dla systemów implantów MED EL English AW33315_2.0 (Polish) Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki i informacje dotyczące bezpieczeństwa dla użytkowników systemu

Bardziej szczegółowo

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 - Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Powerline Nano500 Set XAVB5101

Podręcznik instalacji Powerline Nano500 Set XAVB5101 Podręcznik instalacji Powerline Nano500 Set XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przesyłana, poddawana transkrypcji, przechowywana

Bardziej szczegółowo

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI Figure 1 28/11/2012 2 Velleman 1. Wstę DB4 INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne

Bardziej szczegółowo

TESTER NAPIĘCIA AX-T902

TESTER NAPIĘCIA AX-T902 ~ AC TESTER NAPIĘCIA AX-T902 L1 L2 V AUTO TEST Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole dotyczące bezpieczeństwa Ostrzeżenie przed potencjalnym niebezpieczeństwem. Przeczytaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

speed-i-jet 798 Elementy obsługi 1 Przycisk wyzwalania 2 Zaślepka 3 Klapa głowicy drukującej 4 Dysza głowicy drukującej 5 Wnęka na akumulator

speed-i-jet 798 Elementy obsługi 1 Przycisk wyzwalania 2 Zaślepka 3 Klapa głowicy drukującej 4 Dysza głowicy drukującej 5 Wnęka na akumulator 9 8 7 6 5 1 2 4 3 Elementy obsługi 1 Przycisk wyzwalania 2 Zaślepka 3 Klapa głowicy drukującej 4 Dysza głowicy drukującej 5 Wnęka na akumulator 6 Zielony wskaźnik ładowania 7 Mini złącze USB 8 Zaczep mocujący

Bardziej szczegółowo

Elektrostymulacja i defibrylacja serca. Elektroniczna aparatura medyczna 1 Wykład - 8

Elektrostymulacja i defibrylacja serca. Elektroniczna aparatura medyczna 1 Wykład - 8 Elektrostymulacja i defibrylacja serca Elektroniczna aparatura medyczna 1 Wykład - 8 1 Zaburzenia pracy serca Zbudowany z wyspecjalizowanych włókien mięśniowych, inicjowanie i koordynacja skurczów komór

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji czujników linkowych Zawartość

Instrukcja instalacji czujników linkowych Zawartość Instrukcja instalacji czujników linkowych Zawartość 1.Odpowiednie przeprowadzanie pomiarów... 2 2.Montaż czujnika... 2 3. Prowadzenie oraz mocowanie linki pomiarowej... 7 4. Zasilanie... 8 5. Działanie

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Wodoodporna poduszka masująca

Wodoodporna poduszka masująca Wodoodporna poduszka masująca Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wodoodpornej poduszki masującej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

SENSIA SEDR01, L SEDRL1 Dwujamowy stymulator z adaptacją częstości (DDDR)

SENSIA SEDR01, L SEDRL1 Dwujamowy stymulator z adaptacją częstości (DDDR) SENSIA SEDR01, L SEDRL1 Dwujamowy stymulator z adaptacją częstości (DDDR) Podręcznik implantowania 2005 0123 Następujące nazwy są znakami towarowymi firmy Medtronic: Capture Management, Intrinsic, Medtronic,

Bardziej szczegółowo

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego RADOM ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP 796-00-12-187

Bardziej szczegółowo

Art. 3 pkt 7 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1868) pierwsza pomoc - zespół czynności

Art. 3 pkt 7 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1868) pierwsza pomoc - zespół czynności Art. 3 pkt 7 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1868) pierwsza pomoc - zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

ENSURA DR MRI SURESCAN EN1DR01, ENSURA SR MRI SURESCAN EN1SR01

ENSURA DR MRI SURESCAN EN1DR01, ENSURA SR MRI SURESCAN EN1SR01 ENSURA DR MRI SURESCAN EN1DR01, ENSURA SR MRI Cyfrowy stymulator dwujamowy z technologią SureScan (OOE-DDDR) warunkowo bezpieczny w badaniach MR Cyfrowy stymulator jednojamowy z technologią SureScan (VVIR)

Bardziej szczegółowo

Ogólna prezentacja telefonu

Ogólna prezentacja telefonu Ogólna prezentacja telefonu Dziękujemy za wybór smartfonu HUAWEI. W pierwszej kolejności przedstawimy parę podstawowych cech urządzenia. Przytrzymaj wciśnięty klawisz zasilania, aby włączyć telefon. Po

Bardziej szczegółowo

Firma Cordis zidentyfikowała potencjalne naruszenie sterylności opakowań we wszystkich seriach stentów nitinolowych S.M.A.R.T. CONTROL firmy Cordis.

Firma Cordis zidentyfikowała potencjalne naruszenie sterylności opakowań we wszystkich seriach stentów nitinolowych S.M.A.R.T. CONTROL firmy Cordis. PILNE POWIADOMIENIE O BEZPIECZEŃSTWIE WYROBU MEDYCZNEGO (wycofanie z rynku) Stenty nitinolowe S.M.A.R.T. CONTROL firmy Cordis Wszystkie numery katalogowe (PATRZ WYKAZ WYCOFYWANYCH PRODUKTÓW PONIŻEJ) Numery

Bardziej szczegółowo

OW REINFORCED PUMP TP

OW REINFORCED PUMP TP Uzupełnienia do instrukcji eksploatacji Opcja fabryczna PL OW DRIVE 4D OW REINFORCED PUMP TP Przestrzegać dokumentacji systemu! Informacje ogólne Przeczytać instrukcję obsługi! Przestrzeganie instrukcji

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

HORNWELLNESSGROUP. ul. Żonkilowa11, Poznań. tel.(+4861) ,(+4861) ,(+48 61) fax:(+4861) , Stetoskop

HORNWELLNESSGROUP. ul. Żonkilowa11, Poznań. tel.(+4861) ,(+4861) ,(+48 61) fax:(+4861) , Stetoskop HORNWELLNESSGROUP. ul. Żonkilowa11, 60-175Poznań. tel.(+4861) 8676731,(+4861) 8676558,(+48 61) 8676782 fax:(+4861) 8676731, 0-801-326-857 Stetoskop np. odwracalna głowica modelu Noroscope KIRCHNER & WILHELM

Bardziej szczegółowo

PILNE POWIADOMIENIE: WYCOFANIE WYROBU MEDYCZNEGO R2014189 Inserter (wbijak) do tytanowych gwoździ elastycznych (TEN)

PILNE POWIADOMIENIE: WYCOFANIE WYROBU MEDYCZNEGO R2014189 Inserter (wbijak) do tytanowych gwoździ elastycznych (TEN) Synthes GmbH Luzernstrasse 21 4528 Zuchwil Szwajcaria Tel. +41 32 720 40 60 Faks +41 32 720 40 61 http://www.depuysynthes.com/ Do wiadomości: Kierownik Sali Operacyjnej 26 lutego 2015 r. PILNE POWIADOMIENIE:

Bardziej szczegółowo

EVERA MRI S VR SURESCAN DVMC3D4

EVERA MRI S VR SURESCAN DVMC3D4 EVERA MRI S VR SURESCAN DVMC3D4 Implantowany jednojamowy cyfrowy kardiowerter-defibrylator z technologią SureScan (VVE-VVIR) warunkowo bezpieczny w badaniach MR, z rozwiązaniem PhysioCurve, technologią

Bardziej szczegółowo

EM1037 R1 2 Portowy przełącznik KVM USB z Audio

EM1037 R1 2 Portowy przełącznik KVM USB z Audio EM1037 R1 2 Portowy przełącznik KVM USB z Audio 2 POLSKI EM1037 2 Portowy przełącznik KVM USB z Audio Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Procedura instalacji sprzętu...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA Jeszcze dziś zadzwoń do przedstawiciela firmy Entellus Medical i zacznij oferować nowoczesne zabiegi jednodniowe dzięki narzędziom chirurgicznym MiniFESS. Zamówienia prosimy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 2 OPIS TECHNICZNY ZADANIE 1

ZAŁĄCZNIK nr 2 OPIS TECHNICZNY ZADANIE 1 ZADANIE Znak sprawy: Z/6/PN/6 Kardiowertery-defibrylatory serca jednojamowe ICD-VR wraz z wyposażeniem I. Właściwości kardiowertera-defibrylatora serca jednojamowego ICD-VR Waga < 82 gramów * 2 Dostarczona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Mechaniczna waga niemowlęca M10312. klasa III. ADE GmbH & Co. Hammer Steindamm 27 29 22089 Hamburg / Germany

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Mechaniczna waga niemowlęca M10312. klasa III. ADE GmbH & Co. Hammer Steindamm 27 29 22089 Hamburg / Germany Novamed Sp. z o.o. Aparatura i sprzęt medyczny DYSTRYBUCJA I SERWIS: 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 3 tel./fax +48 42 719 00 46, tel./fax +48 42 716 28 87 e-mail biuro@novamed.pl www.novamed.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROZDZIELACZ PCT SYGNAŁU VIDEO 4 DO 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROZDZIELACZ PCT SYGNAŁU VIDEO 4 DO 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ROZDZIELACZ PCT SYGNAŁU VIDEO 4 DO 1 VSB41E #05724 wersja 1.0 Wstęp 4-portowy rozdzielacz sygnału VSB41E pozwala czterem użytkownikom podłączyć się do jednego współdzielonego projektora

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci. Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

PRZEDWZMACNIACZ SYGNAŁU ELEKTRODY PH ph

PRZEDWZMACNIACZ SYGNAŁU ELEKTRODY PH ph PRZEDWZMACNIACZ SYGNAŁU ELEKTRODY PH 1 0...14 ph Opis D030i Ryc. 1. Przedwzmacniacz ph (030i) Opis skrócony Uniwersalny system do pomiaru kwasowości/wartości ph roztworów tworzą przedwzmacniacz sygnału

Bardziej szczegółowo

Patelnie ceramiczne, 3 sztuki. Nr Instrukcja obsługi

Patelnie ceramiczne, 3 sztuki. Nr Instrukcja obsługi Patelnie ceramiczne, 3 sztuki Nr 11021581 Instrukcja obsługi 1 Spis treści Wskazówki bezpieczeństwa... 3 Użycie zgodne z przeznaczeniem... 3 Ryzyko odniesienia obrażeń... 3 Prawidłowe obchodzenie się z

Bardziej szczegółowo

Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental

Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental Manual Title Additional Instrukcja Information obsługi be certain. 100-238-338 A Informacja o prawach wydawniczych Informacja o marce handlowej 2011 MTS

Bardziej szczegółowo

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA 42 UZUPEŁNIENIA ZAWARTE W ODPOWIEDNICH PUNKTACH CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO DLA PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01 Pirometr PyroCouple Wydanie LS 14/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 1.1. Specyfikacja...3 2. AKCESORIA...5 3. OPCJE...5 4. INSTALACJA...5 5. PRZYGOTOWANIE...6 5.1. Temperatura otoczenia...6 5.2. Jakość (czystość)

Bardziej szczegółowo

ZŁAMANIA KOŚCI. Objawy złamania: Możliwe powikłania złamań:

ZŁAMANIA KOŚCI. Objawy złamania: Możliwe powikłania złamań: moduł V foliogram 28 ZŁAMANIA KOŚCI Złamanie kości jest to całkowite lub częściowe przerwanie ciągłości kości. Dochodzi do niego po zadziałaniu sił przekraczających elastyczność i wytrzymałość tkanki kostnej.

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PAKIET II poz. 1. STYMULATORY SERCA AUTOMATYCZNE PROSTE JEDNOJAMOWE SSIR w komplecie z elektrodą Parametry wymagane pkt 1-21 i oceniane pkt 19-22

PAKIET II poz. 1. STYMULATORY SERCA AUTOMATYCZNE PROSTE JEDNOJAMOWE SSIR w komplecie z elektrodą Parametry wymagane pkt 1-21 i oceniane pkt 19-22 Sprawa nr 40/2016 Dostawa kardiowerterów i stymulatorów dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie AIT 2016 PAKIET II poz. 1. STYMULATORY SERCA AUTOMATYCZNE PROSTE JEDNOJAMOWE SSIR w komplecie z elektrodą Parametry

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

Zestaw gniazd sterowanych radiowo z pilotem, 4 kanały, zasięg do 30 m, 4- elementy

Zestaw gniazd sterowanych radiowo z pilotem, 4 kanały, zasięg do 30 m, 4- elementy INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw gniazd sterowanych radiowo z pilotem, 4 kanały, zasięg do 30 m, 4- elementy Nr produktu 640475 Strona 1 z 8 PRZEZNACZENIE PRODUKTU Zestaw składa się ze sterowanego radiowo zestawu

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie spełniania parametrów wskazanych w kol.2

Potwierdzenie spełniania parametrów wskazanych w kol.2 Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Znak: SW/ZP/251/N/5/2015 A (pieczęć wykonawcy) Zestawienie granicznych i ocennych parametrów techniczno użytkowych Grupa 1 Kardiowerter Lp.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Feuchtigkeits-Detector Moisture detector. Instrukcja obsługi... 34

Feuchtigkeits-Detector Moisture detector. Instrukcja obsługi... 34 Feuchtigkeits-Detector Moisture detector MD Instrukcja obsługi... 34 WSTĘP Instrukcja obsługi Detektor wilgotności to przydatny przyrząd służący do określania zawartości wilgoci w drewnie lub materiałach

Bardziej szczegółowo

Czasowy zewnętrzny stymulator dwujamowy

Czasowy zewnętrzny stymulator dwujamowy 5392 Czasowy zewnętrzny stymulator dwujamowy Instrukcja techniczna 0123 2013 Poniższa lista zawiera znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Medtronic w Stanach Zjednoczonych i prawdopodobnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo