6721 Jednobiegunowe, nasierdziowe, owalne elektrody łatkowe do kardiowersji i defibrylacji. Instrukcja techniczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6721 Jednobiegunowe, nasierdziowe, owalne elektrody łatkowe do kardiowersji i defibrylacji. Instrukcja techniczna"

Transkrypt

1 6721 Jednobiegunowe, nasierdziowe, owalne elektrody łatkowe do kardiowersji i defibrylacji Instrukcja techniczna

2 Poniższa lista zawiera znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Medtronic w Stanach Zjednoczonych i ewentualnie w innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich prawowitych właścicieli. Medtronic

3 Instrukcja otwierania jałowego opakowania 3

4 6721S Wymiary łatki 5,0 x 8,0 cm cm ø 3,2 mm Izolator: Kauczuk silikonowy Pole powierzchni łatki silikonowej 35,5 cm² Pole powierzchni obszaru otoczonego najbardziej zewnętrznym zwojem 27,5 cm² 4

5 6721M Wymiary łatki 6,1 x 9,1 cm cm ø 3,2 mm Izolator: Kauczuk silikonowy Pole powierzchni łatki silikonowej 50,1 cm² Pole powierzchni obszaru otoczonego najbardziej zewnętrznym zwojem 40,0 cm² 5

6 6721L Wymiary łatki 7,2 x 10,2 cm cm ø 3,2 mm Izolator: Kauczuk silikonowy Pole powierzchni łatki silikonowej 67,0 cm² Pole powierzchni obszaru otoczonego najbardziej zewnętrznym zwojem 54,7 cm² 6

7 Zawartość 1 Opis i przeznaczenie 7 2 Zawartość opakowania 7 3 Opis akcesoriów 7 4 Przeciwwskazania 7 5 Ostrzeżenia 7 6 Środki ostrożności 8 7 Potencjalne powikłania 8 8 Sugerowana procedura implantacji 9 9 Dokonywanie pomiarów elektrycznych i badanie skuteczności defibrylacji 9 10 Podłączenie elektrody do urządzenia do kontroli arytmii 9 11 Parametry (nominalne) Ostrzeżenie ogólne Wyłączenie gwarancji firmy Medtronic Obsługa techniczna Objaśnienie symboli 11 1 Opis i przeznaczenie Jednobiegunowe, nasierdziowe, owalne elektrody łatkowe Modele 6721S, 6721M i 6721L firmy Medtronic są przeznaczone do kardiowersji i defibrylacji. Elektrody mogą być stosowane wyłącznie z implantowanymi urządzeniami firmy Medtronic do kontroli tachyarytmii. Patrz instrukcja użytkowania odpowiedniego urządzenia. Owalne elektrody mają różne rozmiary (Rysunek 1), co pozwala na stosowanie ich na sercach o różnej wielkości. Możliwe jest użycie dwóch lub 3 elektrod łatkowych w dowolnej kombinacji rozmiarów. Elektroda jest wyposażona w bieguny spiralne ze stopu platyny oraz niskooporowy przewodnik spiralny ze stopu metali. Wewnątrz zwojów spiralnych znajduje się kauczuk silikonowy; zewnętrzna poliestrowa siatka owalnej łatki służy do przyszywania elektrody do serca. Bieguny spiralne są częściowo wbudowane w silikonową łatkę, a ich powierzchnia wykorzystywana jest do kardiowersji i defibrylacji. Elektroda jest ponadto wyposażona w złącze DF-1. Po jednej stronie elektrody łatkowej, pośrodku, znajduje się pojedyncza wypukłość. Ta wypukłość oznacza izolowaną stronę elektrody łatkowej L M S Rysunek 1. Elektrody łatkowe są dostępne w trzech rozmiarach. 2 Zawartość opakowania Elektrody oraz akcesoria są dostarczane jałowe. Zawartość każdego opakowania: 1 elektroda, model 6721 (S, M albo L); dokumentacja produktu; 1 nasadka na złącze. 2 3 Opis akcesoriów Wszystkie akcesoria jednorazowego użytku należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Nasadka na złącze Nasadka uszczelniająca umieszczana jest na końcówce nieużywanej elektrody pozostawionej w ciele pacjenta; nasadka zapobiega przewodzeniu sygnałów elektrycznych. 4 Przeciwwskazania Brak znanych przeciwwskazań do stosowania tej elektrody. Nie należy podejmować prób użycia elektrod z implantowanymi kardiowerterami/defibrylatorami firm innych niż Medtronic. 5 Ostrzeżenia Urządzenia zasilane z sieci Implantowana elektroda tworzy bezpośrednią, niskooporową ścieżkę przepływu prądu do mięśnia sercowego. Podczas implantacji i testowania elektrody należy stosować jedynie urządzenia zasilane z baterii, aby zapobiec migotaniu, które może zostać wywołane przez prąd zmienny. Urządzenia zasilane z sieci stosowane w pobliżu pacjenta powinny być prawidłowo uziemione. Złącza elektrody muszą być odizolowane od jakichkolwiek prądów upływowych, których źródłem mogą być urządzenia zasilane z sieci. 3 Polski 7

8 Elektrody łatkowe mogą pokryć dużą część powierzchni serca, przez co w sposób nieunikniony mogą zmniejszyć skuteczność defibrylacji przezklatkowej. Magnetyczny rezonans jądrowy (MRI) U pacjentów z implantowanym urządzeniem nie należy wykonywać badań metodą magnetycznego rezonansu jądrowego (MRI). Obrazowanie techniką MRI może wzbudzać prąd elektryczny we wszczepionych urządzeniach, co może prowadzić do uszkodzenia tkanek i wywołania tachyarytmii. Diatermia Pacjenci z metalowymi implantami, takimi jak stymulatory czy implantowane kardiowertery-defibrylatory (ICD) wraz z elektrodami, nie powinni być poddawani zabiegom z użyciem diatermii. Interakcje zachodzące pomiędzy wszczepionym urządzeniem a energią wyzwalaną podczas diatermii mogą doprowadzić do migotania, uszkodzenia tkanek lub elementów urządzenia, co może spowodować poważne uszkodzenia ciała, utratę skuteczności terapii i/lub konieczność ponownego zaprogramowania urządzenia lub jego wymiany. 6 Środki ostrożności Niezbędne wyposażenie szpitalne Podczas doraźnego testowania układu elektrody, procedury implantacji oraz w każdym przypadku, gdy możliwe jest wystąpienie arytmii lub też gdy arytmie są celowo indukowane podczas testowania po implantacji, w pobliżu powinien znajdować się sprzęt do defibrylacji zewnętrznej, który w razie potrzeby będzie można szybko zastosować. Do jednorazowego użytku Elektroda i akcesoria są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku. Kontrola opakowania jałowego Przed otwarciem należy starannie skontrolować opakowanie jałowe. Jeżeli zgrzew lub opakowanie są uszkodzone, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Medtronic. Produkt należy przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 40 C. Nie wolno używać produktu po upływie terminu ważności. Sterylizacja Przed dostarczeniem użytkownikowi firma Medtronic przeprowadziła sterylizację zawartości opakowania za pomocą tlenku etylenu. Elektroda przeznaczona jest do jednorazowego użytku i nie powinna być poddawana ponownej sterylizacji. Obchodzenie się z elektrodą Z elektrodami należy postępować z zachowaniem dużej ostrożności. Silne zginanie, załamywanie, rozciąganie elektrody lub manipulowanie nią przy użyciu instrumentów chirurgicznych może spowodować jej trwałe uszkodzenie. Nie należy używać instrumentów chirurgicznych do chwytania elektrody ani wtyku złącza podczas tunelowania. Izolatory elektrody przyciągają drobne cząstki, takie jak kłaczki lub pył. Dlatego należy chronić elektrodę przed kontaktem z materiałami, od których oddzielają się takie substancje. Elektrodą należy manipulować w jałowych rękawiczkach chirurgicznych, opłukanych wcześniej jałową wodą lub podobną substancją. W czasie implantacji nie należy zanurzać elektrod w oleju mineralnym, oleju silikonowym ani żadnych innych cieczach. Umieszczenie elektrody w odpowiednim położeniu Elektrodę należy zaimplantować w taki sposób, aby odsłonięty biegun spiralny był zwrócony do tkanki serca. W takiej konfiguracji strona łatki z wypukłością jest zwrócona na zewnątrz serca. Jeśli strona izolowana będzie zwrócona do tkanki serca, prąd z urządzenia do kontroli tachyarytmii nie będzie wystarczający do przerwania wykrytej tachyarytmii. Nie należy prowadzić szwów przez spiralę bieguna, ponieważ mogłyby one spowodować złamanie spirali. Szwy należy poprowadzić przez siatkę poliestrową. Nie chwytać trzonu elektrody ani biegunów za pomocą narzędzi chirurgicznych lub endoskopowych. Odkształcenie przewodnika lub biegunów spiralnych mogłoby doprowadzić do złamania spirali. Należy unikać umieszczania lub przyszywania elektrody łatkowej w pobliżu naczyń wieńcowych lub wszczepionych pomostów. Należy zadbać o to, aby krawędzie anody i wspólnej katody były wystarczająco oddalone od siebie, tak aby zminimalizowany był prąd bocznikowy przepływający między łatkami. Umieszczenie elektrody łatkowej na zewnątrz osierdzia może spowodować uszkodzenie nerwu przeponowego lub innych tkanek. Dodatkowe przestrogi zamieszczono w sekcji Sugerowana procedura implantacji. 7 Potencjalne powikłania Do możliwych powikłań związanych z zastosowaniem elektrod łatkowych należą między innymi następujące stany chorobowe: zakażenie; nadżerka w obrębie naczyń naturalnych lub wszczepionych pomostów wieńcowych; zapalenie mięśnia sercowego; zaciskające zapalenie osierdzia potencjalnie prowadzące do ograniczenia wypełnienia żył i zmniejszenia pojemności minutowej serca; uszkodzenie tkanki pod elektrodą potencjalnie prowadzące do pogorszenia kurczliwości i zmniejszenia pojemności minutowej serca; migotanie; krwiak opłucnej i krwawienie po umieszczeniu, zmianie położenia lub w wypadku wyrwania szwów. Do innych potencjalnych powikłań związanych ze stosowaniem elektrody oraz zaprogramowanymi parametrami urządzenia do kontroli tachyarytmii należą między innymi: Powikłania Przemieszczenie, złamanie izolacji elektrody lub przewodnika, słabe połączenie z urządzeniem do kontroli tachyarytmii Możliwe skutki Chwilowa lub trwała utrata możliwości prowadzenia defibrylacji lub kardiowersji; możliwa stymulacja mięśni w okolicy loży. a 8 Polski

9 Powikłania Złamanie bieguna Podwyższenie progu stymulacji Możliwe skutki Chwilowa lub trwała utrata możliwości prowadzenia defibrylacji, kardiowersji lub przerywania tachykardii. a Utrata możliwości prowadzenia defibrylacji lub kardiowersji. a a Skutkiem przemieszczenia lub złamania elektrody bądź podwyższenia progu stymulacji może być utrata możliwości prowadzenia defibrylacji lub kardiowersji. Dlatego w czasie, gdy pacjent przebywa w szpitalu, jego elektrokardiogram powinien być monitorowany. Jeśli dojdzie do utraty możliwości prowadzenia terapii należy na obrazie RTG sprawdzić, czy nie doszło do przemieszczenia lub złamania elektrody. 8 Sugerowana procedura implantacji Należy stale monitorować elektrokardiogram pacjenta. W zależności od preferencji lekarza przy implantacji systemu elektrod można stosować różne techniki chirurgiczne, w tym ograniczoną torakotomię lub sternotomię przyśrodkową. 8.1 Umieszczanie elektrod łatkowych Z elektrodami należy postępować z zachowaniem dużej ostrożności. Silne zginanie, załamywanie, rozciąganie elektrody, manipulowanie nią przy użyciu instrumentów chirurgicznych lub nieostrożne obchodzenie się z nią może spowodować jej trwałe uszkodzenie. Elektrodę łatkową należy umieścić w obszarze serca z minimalną ilością tkanki tłuszczowej, w którym możliwe jest uzyskanie akceptowanych progów defibrylacji. Wybór miejsca dla elektrod może być ograniczony przez warunki anatomiczne w układzie naczyń wieńcowych pacjenta, a zwłaszcza przez obecność wszczepionych pomostów wieńcowych. Elektroda jest umieszczona prawidłowo, gdy wypukłość pośrodku strony izolowanej elektrody jest zwrócona na zewnątrz serca. O ile lekarz uzna to za celowe, możliwe jest wykonywanie co 6 miesięcy zdjęcia RTG w celu zweryfikowania położenia elektrody i wykrycia ewentualnych złamań przewodnika. Przestroga: Nieizolowane spirale muszą stykać się z tkanką serca. 9 Dokonywanie pomiarów elektrycznych i badanie skuteczności defibrylacji Zalecanym kryterium niezawodności i skuteczność defibrylacji jest skuteczne przerwanie 3 na 4 wywołanych migotań komór poprzez podanie energii wyjściowej nie większej niż 18 J. Tabela 1. Zalecane pomiary stymulacji/wykrywania podczas implantacji (przy korzystaniu z analizatora układu stymulującego) Wymagane pomiary Próg stymulacji (przy szerokości impulsu 0,5 ms) Układ elektrody stosowany doraźnie 1,5 V na nasierdziu 1,0 V we wsierdziu Układ elektrody do stymulacji długotrwałej 3,0 V 3,0 V Impedancja Ω Ω Filtrowana amplituda załamka R 5mV (w prawidłowym rytmie zatokowym) 3mV (w prawidłowym rytmie zatokowym) Szybkość narastania 0,75 V/s 0,45 V/s Uzyskane początkowo wyniki pomiarów mogą różnić się od wartości zalecanych ze względu na uraz tkanek spowodowany wprowadzeniem elektrody. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, należy odczekać od 5 do 15 minut i powtórzyć procedurę pomiarową. Wartości mogą różnić się w zależności od typu elektrody, ustawień implantowanego urządzenia, stanu tkanki serca oraz interakcji lekowych. Jeżeli wartości pomiarów elektrycznych nie ustabilizują się na możliwym do zaakceptowania poziomie, może być konieczna zmiana położenia elektrody i powtórzenie procedury testu. Więcej informacji na temat dokonywania pomiarów elektrycznych znaleźć można w technicznej instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia testującego. 10 Podłączenie elektrody do urządzenia do kontroli arytmii Aby uzyskać wskazówki dotyczące właściwego podłączenia elektrody, należy skorzystać z instrukcji technicznej dołączonej do implantowanego urządzenia do kontroli arytmii. Należy zanotować numery seryjne oraz funkcje poszczególnych elektrod. W razie konieczności tunelowania złącza elektrody do implantowanego urządzenia, należy użyć narzędzia tunelującego, aby uniknąć uszkodzenia elektrody. Tunelowanie elektrody należy przeprowadzić podskórnie do loży urządzenia. Przestroga: Nie należy używać instrumentów chirurgicznych do chwytania elektrody ani wtyku złącza podczas tunelowania. Wprowadzić złącze elektrody do bloku złącza. Aby uzyskać wskazówki dotyczące właściwego podłączenia elektrody, należy skorzystać z instrukcji dołączonej do implantowanego urządzenia do kontroli arytmii. Przed zamknięciem loży sprawdzić skuteczność defibrylacji. Polski 9

10 Przestroga: W celu uniknięcia niepożądanego skręcania trzonu elektrody, nadmiar jej odprowadzenia należy zwinąć luźno wokół urządzenia i umieścić razem z nim w loży podskórnej (Rysunek 2). Upewnić się, że elektrody nie wychodzą z urządzenia pod kątem ostrym. Kąty ostre powodują powstawanie niepożądanych naprężeń w przewodniku elektrody i w izolacji. Rysunek 2. Obracając stymulator, należy luźno zwinąć nadmiar odprowadzenia elektrody i umieścić zwój pod stymulatorem. Przestroga: Podczas umieszczania urządzenia i elektrod w loży: Nie należy zwijać elektrody w spiralę. Zwijanie elektrody może spowodować skręcenie trzonu elektrody, a w konsekwencji jej przemieszczenie (Rysunek 3). Nie należy chwytać elektrody ani stymulatora narzędziami chirurgicznymi. Rysunek 3. Nie należy skręcać ani zwijać trzonu elektrody. Po implantacji należy stale monitorować elektrokardiogram pacjenta. Do przemieszczenia elektrody dochodzi zwykle bezpośrednio po implantacji. 11 Parametry (nominalne) Parametr Model 6721S Model 6721M Model 6721L Wymiary łatki 5,0 cm x 8,0 cm 6,1 cm x 9,1 cm 7,2 cm x 10,2 cm Liczba zwojów bieguna spiralnego Pole powierzchni łatki silikonowej Pole powierzchni obszaru otoczonego najbardziej zewnętrznym zwojem Rezystancja (prąd stały) Parametr Biegunowość Długość Złącze Materiał Średnica trzonu Mocowanie 35,5 cm² 50,1 cm² 67,0 cm² 27,5 cm² 40,0 cm² 54,7 cm² 1,2 Ω (50 cm) 1,2 Ω (50 cm) 1,2 Ω (50 cm) Model 6721S, Model 6721M, Model 6721L Jednobiegunowa cm DF-1 Izolator: Kauczuk silikonowy Przewodnik: Multifilar MP35N Biegun: Stop platyny 2,5 mm Szwy (przyszywać do siatki poliestrowej) 12 Ostrzeżenie ogólne Implantowane elektrody firmy Medtronic są wszczepiane w wyjątkowo nieprzyjaznym środowiska, jakim jest ciało ludzkie. Elektrody z konieczności mają bardzo małą średnicę, ale mimo to muszą być bardzo giętkie, czego nieuniknioną konsekwencją jest zmniejszenie potencjalnej wydajności i skrócenie czasu użytkowania. Elektrody mogą nie działać z wielu powodów, takich jak między innymi: powikłania jatrogenne, reakcja odrzucenia ciała obcego, reakcja alergiczna, tkanka włóknista bądź awaria elektrod spowodowana złamaniem lub uszkodzeniem osłony izolacyjnej. Ponadto, mimo zachowania należytej staranności przy projektowaniu, doborze materiałów, produkcji oraz testowaniu poprzedzającym sprzedaż, elektrody mogą łatwo ulegać uszkodzeniu przed, w trakcie lub po wprowadzeniu z powodu niewłaściwego obchodzenia się z nimi bądź pod wpływem innych towarzyszących czynności. W związku z tym nie można oświadczyć ani zapewnić, że nie wystąpi awaria lub przerwanie funkcjonowania elektrod, że organizm pacjenta nie zareaguje niekorzystnie na implantację elektrod, że w wyniku 10 Polski

11 implantacji elektrod nie wystąpią powikłania jatrogenne (w tym perforacja serca), ani że elektrody przywrócą odpowiednią funkcję serca we wszystkich przypadkach. 13 Wyłączenie gwarancji firmy Medtronic Pełne informacje o warunkach gwarancji można znaleźć w załączonej dokumentacji gwarancyjnej. Sterylizacja: gazowa tlenkiem etylenu Otwierać tutaj 14 Obsługa techniczna Firma Medtronic zatrudnia na całym świecie wysoko wykwalifikowanych przedstawicieli oraz pracowników technicznych, służących klientom pomocą oraz na ich życzenie zapewniających szkolenie kwalifikowanego personelu szpitalnego w zakresie użytkowania produktów firmy Medtronic. Ponadto firma Medtronic utrzymuje profesjonalny personel zapewniający użytkownikom produktów konsultacje techniczne. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z miejscowym przedstawicielem firmy Medtronic bądź skontaktować się telefonicznie lub listownie z siedzibą firmy Medtronic pod odpowiednim adresem lub numerem telefonu zamieszczonym na tylnej stronie okładki. 15 Objaśnienie symboli Aby określić, które symbole dotyczą niniejszego produktu, należy zapoznać się z etykietą na opakowaniu Conformité Européenne (Zgodność z normami Unii Europejskiej). Symbol oznacza, że urządzenie spełnia wszystkie wymogi dyrektywy europejskiej AIMD 90/385/EWG. Data produkcji Producent Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej Numer ponownego zamówienia Data ważności Produkt do jednorazowego zastosowania Długość elektrody Maksymalna temperatura przechowywania Numer seryjny Polski 11

12

13

14 Producent Medtronic, Inc. 710 Medtronic Parkway Minneapolis, MN USA Tel Faks Autoryzowany przedstawiciel firmy Medtronic we Wspólnocie Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat PJ Heerlen Holandia Tel Faks Siedziba oddziału na Europę/Afrykę/Bliski Wschód Medtronic International Trading Sàrl Route du Molliau 31 Case Postale 84 CH-1131 Tolochenaz Szwajcaria Tel Faks Australia Medtronic Australasia 97 Waterloo Road North Ryde, NSW 2113 Australia Instrukcje techniczne: *M949313A013* Medtronic, Inc M949313A013A

5071 Bezszwowa, jednobiegunowa, wkręcana elektroda stymulacyjna mięśnia sercowego

5071 Bezszwowa, jednobiegunowa, wkręcana elektroda stymulacyjna mięśnia sercowego 5071 Bezszwowa, jednobiegunowa, wkręcana elektroda stymulacyjna mięśnia sercowego Techniczna instrukcja obsługi 0123 1992 5071 Do znaków towarowych firmy Medtronic należą: Medtronic 1 2 The instructionsuages

Bardziej szczegółowo

CAPSURE EPI 4968. Dwubiegunowa elektroda nasierdziowa uwalniająca steryd. Instrukcja techniczna

CAPSURE EPI 4968. Dwubiegunowa elektroda nasierdziowa uwalniająca steryd. Instrukcja techniczna CAPSURE EPI 4968 Dwubiegunowa elektroda nasierdziowa uwalniająca steryd Instrukcja techniczna 0123 1993 Poniższa lista zawiera znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Medtronic w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR MEDTRONIC CARELINK model 2090

PROGRAMATOR MEDTRONIC CARELINK model 2090 PROGRAMATOR MEDTRONIC CARELINK model 2090 Dodatek oprogramowanie programatora 2002 0123 Zawartość 3 Zawartość Wprowadzenie 5 Aktualizacja funkcji oprogramowania 5 Przycisk Emergency VVI (Ratunkowa stymulacja

Bardziej szczegółowo

9995 8.2. Instrukcja dla lekarza uzupełnienie

9995 8.2. Instrukcja dla lekarza uzupełnienie 9995 8.2 Aktualizacja oprogramowania programatora w zakresie funkcji obserwacji dobowego obciążenia częstoskurczem przedsionkowym/migotaniem przedsionków oraz w zakresie wykresów trendów dla urządzeń Advisa

Bardziej szczegółowo

Rezonans magnetyczny u pacjentów z implantowanym układem stymulującym lub ICD

Rezonans magnetyczny u pacjentów z implantowanym układem stymulującym lub ICD Rezonans magnetyczny u pacjentów z implantowanym układem stymulującym lub ICD Zalecenia ESC 2013 dr med. Artur Oręziak Klinika Zaburzeń Rytmu Serca Instytut Kardiologii, Warszawa Potencjalne zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Wyrób SuturePlate i śruby do kości ramiennej DFU-0139 NOWA WERSJA 11

Wyrób SuturePlate i śruby do kości ramiennej DFU-0139 NOWA WERSJA 11 Wyrób SuturePlate i śruby do kości ramiennej DFU-0139 NOWA WERSJA 11 A. OPIS WYROBU Wyrób SuturePlate firmy Arthrex do kości ramiennej to system niskoprofilowej płytki i śrub. Wyrób SuturePlate został

Bardziej szczegółowo

CAPSURE EPI 4965. Jednobiegunowa elektroda nasierdziowa uwalniająca steryd. Instrukcja techniczna

CAPSURE EPI 4965. Jednobiegunowa elektroda nasierdziowa uwalniająca steryd. Instrukcja techniczna CAPSURE EPI 4965 Jednobiegunowa elektroda nasierdziowa uwalniająca steryd Instrukcja techniczna 0123 1993 CAPSURE EPI 4965 Poniższe nazwy są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

SURESCAN. Instrukcja techniczna

SURESCAN. Instrukcja techniczna SURESCAN Informacje o procedurach związanych z badaniem metodą rezonansu magnetycznego urządzenie EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 oraz elektrody SureScan warunkowo bezpieczne w badaniach MR Instrukcja techniczna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CONFORMABLE

INSTRUKCJA OBSŁUGI CONFORMABLE INSTRUKCJA OBSŁUGI CONFORMABLE Polska INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ENDOPROTEZA AORTY PIERSIOWEJ GORE TAG Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń

Bardziej szczegółowo

Śruby niskoprofilowe firmy Arthrex DFU-0125 NOWA WERSJA 16

Śruby niskoprofilowe firmy Arthrex DFU-0125 NOWA WERSJA 16 Śruby niskoprofilowe firmy Arthrex DFU-0125 NOWA WERSJA 16 A. OPIS WYROBU Śruby niskoprofilowe firmy Arthrex mają główkę i są samogwintujące. Są dostępne w wersji z pełnym lub częściowym gwintowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

SPRINT QUATTRO SECURE S MRI SURESCAN 6935M

SPRINT QUATTRO SECURE S MRI SURESCAN 6935M SPRINT QUATTRO SECURE S MRI SURESCAN 6935M Warunkowo bezpieczna w badaniach MR, uwalniająca steryd, trójbiegunowa, wkrętowa elektroda komorowa z defibrylacyjnym biegunem spiralnym (RV) Instrukcja techniczna

Bardziej szczegółowo

RF CONTACTR 8 MM. Sterowalny cewnik z elektrodą do ablacji wewnątrzsercowej. Instrukcja techniczna

RF CONTACTR 8 MM. Sterowalny cewnik z elektrodą do ablacji wewnątrzsercowej. Instrukcja techniczna RF CONTACTR 8 MM Sterowalny cewnik z elektrodą do ablacji wewnątrzsercowej Instrukcja techniczna 0123 Poniższa lista zawiera znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Medtronic w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Łodyga Klinika Zaburzeń Rytmu Serca Instytut Kardiologii

Małgorzata Łodyga Klinika Zaburzeń Rytmu Serca Instytut Kardiologii Małgorzata Łodyga Klinika Zaburzeń Rytmu Serca Instytut Kardiologii Serce zdrowej osoby bije średnio od 60 do 90 razy na minutę. Różne czynniki zewnętrzne takie jak: wysiłek fizyczny, stres, stany gorączkowe

Bardziej szczegółowo

Stymulator jednojamowy typu SSIR z elektrodami

Stymulator jednojamowy typu SSIR z elektrodami Pakiet 1 Załącznik nr 2 SIWZ Formularz cenowy wraz z parametrami techniczno użytkowymi jednostko wa Stymulator jednojamowy typu SSIR z elektrodami zużycie na 12 m-cy oferowanego towaru, która będzie używana

Bardziej szczegółowo

JEDNOBIEGUNOWY CEWNIK RF MARINR

JEDNOBIEGUNOWY CEWNIK RF MARINR JEDNOBIEGUNOWY CEWNIK RF MARINR Sterowalny cewnik z elektrodą do ablacji wewnątrzsercowej i do mapowania wewnątrzsercowego Instrukcja techniczna Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale

Bardziej szczegółowo

RF CONDUCTR 8 MM Sterowalny cewnik z elektrodą do ablacji wewnątrzsercowej

RF CONDUCTR 8 MM Sterowalny cewnik z elektrodą do ablacji wewnątrzsercowej RF CONDUCTR 8 MM Sterowalny cewnik z elektrodą do ablacji wewnątrzsercowej Instrukcja techniczna Poniższe nazwy są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Medtronic w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Układy stymulujące Advisa MRI SureScan i Ensura MRI SureScan

Układy stymulujące Advisa MRI SureScan i Ensura MRI SureScan Układy stymulujące Advisa MRI SureScan i Ensura MRI SureScan Jedno- i dwujamowe układy stymulujące Advisa MRI SureScan i Ensura MRI SureScan, warunkowo bezpieczne w badaniach MR, z elektrodami MRI SureScan

Bardziej szczegółowo

REVEAL LINQ LNQ11. Wszczepialny monitor czynności serca Informacje o procedurach związanych z badaniem metodą rezonansu magnetycznego (MRI)

REVEAL LINQ LNQ11. Wszczepialny monitor czynności serca Informacje o procedurach związanych z badaniem metodą rezonansu magnetycznego (MRI) REVEAL LINQ LNQ11 Wszczepialny monitor czynności serca Informacje o procedurach związanych z badaniem metodą rezonansu magnetycznego (MRI) Instrukcja techniczna magnetycznego rezonansu jądrowego (MRI)

Bardziej szczegółowo

VIRTUOSO DR D164AWG. Podręcznik implantowania

VIRTUOSO DR D164AWG. Podręcznik implantowania VIRTUOSO DR D164AWG Implantowany dwujamowy kardiowerter-defibrylator do terapii przedsionkowych i komorowych z systemem monitorowania płynów OptiVol i funkcją telemetrii Conexus (DDE-DDDR) Podręcznik implantowania

Bardziej szczegółowo

Przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora

Przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora Przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora Dr n. med. Aleksander Maciąg Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej II Kliniki Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii w Warszawie 1 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Opaski uciskowe

Instrukcja użytkownika Opaski uciskowe HORNWELLNESSGROUP. ul. Żonkilowa11, 60-175Poznań. tel.(+4861) 8676731,(+4861) 8676558,(+4861) 8676782 fax:(+4861) 8676731, 0-801-326-857 Instrukcja użytkownika Opaski uciskowe KIRCHNER & WILHELM GmbH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A 1 Uwaga Tylko lekarz może zlecić badanie holterowskie Tylko lekarz może zalecić sposób, w jaki mają być przyklejone elektrody na ciele pacjenta Tylko lekarz może

Bardziej szczegółowo

SPRINKLR Sterowalny cewnik z irygowaną końcówką do ablacji wewnątrzsercowej

SPRINKLR Sterowalny cewnik z irygowaną końcówką do ablacji wewnątrzsercowej SPRINKLR Sterowalny cewnik z irygowaną końcówką do ablacji wewnątrzsercowej Instrukcja techniczna 0123 Poniższe nazwy są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Medtronic w Stanach

Bardziej szczegółowo

MR Conditional (Bezpieczne w określonych warunkach rezonansu magnetycznego)

MR Conditional (Bezpieczne w określonych warunkach rezonansu magnetycznego) MR Conditional (Bezpieczne w określonych warunkach rezonansu magnetycznego) System Nevro Senza do stymulacji rdzenia kręgowego - Wskazówki dotyczące obrazowania z użyciem rezonansu magnetycznego (ang.

Bardziej szczegółowo

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi Słuchawki przewodowe Sennheiser Instrukcja obsługi Istotne informacje nt. bezpieczeństwa Istotne informacje nt. bezpieczeństwa www RS 220 Manual Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie i

Bardziej szczegółowo

REVEAL. Asystent Pacjenta 9538. Instrukcja dla lekarza

REVEAL. Asystent Pacjenta 9538. Instrukcja dla lekarza REVEAL Asystent Pacjenta 9538 Instrukcja dla lekarza 0123 2007 Poniższa lista zawiera znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Medtronic w Stanach Zjednoczonych i prawdopodobnie w innych krajach.

Bardziej szczegółowo

1- Wszczepialne kardiowertery- defibrylatory jednojamowe z elektrodą - 50 szt

1- Wszczepialne kardiowertery- defibrylatory jednojamowe z elektrodą - 50 szt ZAŁĄCZNIK NR 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW Pakiet I Kardiowertery 1- Wszczepialne kardiowertery- defibrylatory jednojamowe z elektrodą - 50 szt Odp. Oferenta - Min. dwie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE Strona 1 z 7 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE Załącznik Nr 2 do siwz Część 1 - Defibrylator - kardiowerter ICD-VR jednojamowy z elektrodami 1 Nazwa, nr katalogowy, producent 2 Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

PROTECTA VR D364VRM. Instrukcja dla lekarza

PROTECTA VR D364VRM. Instrukcja dla lekarza PROTECTA VR Implantowany jednojamowy cyfrowy kardiowerter-defibrylator (VVE-VVIR) z technologią SmartShock (różnicowaniem zakłóceń na elektrodzie prawokomorowej, alarmem integralności elektrody prawokomorowej,

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Informacje dotyczące bezpieczeństwa BIU MRI -1/5- FSN 781437 czerwiec 2015 r. PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Cewka SENSE Body 1.5T stosowana z aparatami do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego typu ACS NT, Intera 1.5T i

Bardziej szczegółowo

Ewa Lewicka Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdański Uniwersytet Medyczny

Ewa Lewicka Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdański Uniwersytet Medyczny Ewa Lewicka Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdański Uniwersytet Medyczny II Konferencja Edukacyjna Czasopisma Anestezjologia Intensywna Terapia Sopot, 4-5.04.2014 Stymulator serca Kardiowerter-defibrylator

Bardziej szczegółowo

10. Rozrusznik serca. Tomasz Mroczek

10. Rozrusznik serca. Tomasz Mroczek 10. Rozrusznik serca Tomasz Mroczek Prawidłowo funkcjonujące serce naprzemiennie kurczy się i rozkurcza, powodując tzw. bicie serca. Skurcz serca następuje w odpowiedzi na impuls elektryczny wywodzący

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A marzec 2014 2 Uwaga Tylko lekarz może zlecić badanie holterowskie. Tylko lekarz może zalecić sposób, w jaki mają być przyklejone elektrody na ciele pacjenta.

Bardziej szczegółowo

SPRINT FIDELIS 6949 Uwalniająca steryd, czterobiegunowa, wkrętowa elektroda komorowa z biegunami spiralnymi RV/SVC. Techniczna instrukcja obsługi

SPRINT FIDELIS 6949 Uwalniająca steryd, czterobiegunowa, wkrętowa elektroda komorowa z biegunami spiralnymi RV/SVC. Techniczna instrukcja obsługi SPRINT FIDELIS 6949 Uwalniająca steryd, czterobiegunowa, wkrętowa elektroda komorowa z biegunami spiralnymi RV/SVC Techniczna instrukcja obsługi 2004 0123 Do znaków towarowych firmy Medtronic należą: Medtronic,

Bardziej szczegółowo

MAXIMO VR 7232Cx, 7232B, 7232E

MAXIMO VR 7232Cx, 7232B, 7232E MAXIMO VR 7232Cx, 7232B, 7232E Implantowalny jednojamowy kardiowerter-defibrylator (VVE-VVIR) Podręcznik implantowania 0123 2004 Następujące nazwy są znakami towarowymi firmy Medtronic: Active Can, Cardiac

Bardziej szczegółowo

ADAPTA ADDR01/03/06, S ADDRS1, L ADDRL1 Dwujamowy stymulator z adaptacją częstości (DDDR)

ADAPTA ADDR01/03/06, S ADDRS1, L ADDRL1 Dwujamowy stymulator z adaptacją częstości (DDDR) ADAPTA ADDR01/03/06, S ADDRS1, L ADDRL1 Dwujamowy stymulator z adaptacją częstości (DDDR) Podręcznik implantowania 2005 0123 Następujące nazwy są znakami towarowymi firmy Medtronic: Adapta, Capture Management,

Bardziej szczegółowo

Ogólna prezentacja telefonu

Ogólna prezentacja telefonu Ogólna prezentacja telefonu Dziękujemy za wybór smartfonu HUAWEI. W pierwszej kolejności przedstawimy parę podstawowych cech urządzenia. Przytrzymaj wciśnięty klawisz zasilania, aby włączyć telefon. Po

Bardziej szczegółowo

HRS 2014 LATE BREAKING

HRS 2014 LATE BREAKING HRS 2014 LATE BREAKING DFT SIMPLE Michał Chudzik, Anna Nowek 1 Czy wyniki badania SIMPLE mogą wpłynąć na NIE wykonywanie rutynowego DFT? 2 Wyniki badnia SIMPLE pokazały, że wykonywanie DFT nie wpływa na

Bardziej szczegółowo

Defibrylatory serii TEC-8300K. i nie ma problemów

Defibrylatory serii TEC-8300K. i nie ma problemów Defibrylatory serii TEC-8300K i nie ma problemów To co potrzebne w nagłych przypadkach EKG, SpO 2, NIBP*, złącza MULTI, stymulacja serca** * Pomiar NIBP dostępny w modelu TEC-8342K/8352K ** Stymulacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L 1. Informacje ogólne Miernik MU-07L umożliwia pomiary napięć stałych (do 600V) i przemiennych (do 600V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do 2MΩ) oraz sprawdzanie diod półprzewodnikowych, ciągłości

Bardziej szczegółowo

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 - Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Mechaniczna waga niemowlęca M10312. klasa III. ADE GmbH & Co. Hammer Steindamm 27 29 22089 Hamburg / Germany

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Mechaniczna waga niemowlęca M10312. klasa III. ADE GmbH & Co. Hammer Steindamm 27 29 22089 Hamburg / Germany Novamed Sp. z o.o. Aparatura i sprzęt medyczny DYSTRYBUCJA I SERWIS: 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 3 tel./fax +48 42 719 00 46, tel./fax +48 42 716 28 87 e-mail biuro@novamed.pl www.novamed.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Cochlear Implants. Procedury medyczne. dla systemów implantów MED EL. AW33315_1.0 (Polish)

Cochlear Implants. Procedury medyczne. dla systemów implantów MED EL. AW33315_1.0 (Polish) Cochlear Implants Procedury medyczne dla systemów implantów MED EL AW33315_1.0 (Polish) Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki i informacje dotyczące bezpieczeństwa dla użytkowników systemu implantów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Powerline Nano500 Set XAVB5101

Podręcznik instalacji Powerline Nano500 Set XAVB5101 Podręcznik instalacji Powerline Nano500 Set XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przesyłana, poddawana transkrypcji, przechowywana

Bardziej szczegółowo

ENSURA DR MRI SURESCAN EN1DR01, ENSURA SR MRI SURESCAN EN1SR01

ENSURA DR MRI SURESCAN EN1DR01, ENSURA SR MRI SURESCAN EN1SR01 ENSURA DR MRI SURESCAN EN1DR01, ENSURA SR MRI Cyfrowy stymulator dwujamowy z technologią SureScan (OOE-DDDR) warunkowo bezpieczny w badaniach MR Cyfrowy stymulator jednojamowy z technologią SureScan (VVIR)

Bardziej szczegółowo

EKG (Elektrokardiogram zapis czasowych zmian potencjału mięśnia sercowego)

EKG (Elektrokardiogram zapis czasowych zmian potencjału mięśnia sercowego) 6COACH 26 EKG (Elektrokardiogram zapis czasowych zmian potencjału mięśnia sercowego) Program: Coach 6 Projekt: na ZMN060c CMA Coach Projects\PTSN Coach 6\EKG\EKG_zestaw.cma Przykład wyników: EKG_wyniki.cma

Bardziej szczegółowo

speed-i-jet 798 Elementy obsługi 1 Przycisk wyzwalania 2 Zaślepka 3 Klapa głowicy drukującej 4 Dysza głowicy drukującej 5 Wnęka na akumulator

speed-i-jet 798 Elementy obsługi 1 Przycisk wyzwalania 2 Zaślepka 3 Klapa głowicy drukującej 4 Dysza głowicy drukującej 5 Wnęka na akumulator 9 8 7 6 5 1 2 4 3 Elementy obsługi 1 Przycisk wyzwalania 2 Zaślepka 3 Klapa głowicy drukującej 4 Dysza głowicy drukującej 5 Wnęka na akumulator 6 Zielony wskaźnik ładowania 7 Mini złącze USB 8 Zaczep mocujący

Bardziej szczegółowo

PILNE POWIADOMIENIE: WYCOFANIE WYROBU MEDYCZNEGO R2014189 Inserter (wbijak) do tytanowych gwoździ elastycznych (TEN)

PILNE POWIADOMIENIE: WYCOFANIE WYROBU MEDYCZNEGO R2014189 Inserter (wbijak) do tytanowych gwoździ elastycznych (TEN) Synthes GmbH Luzernstrasse 21 4528 Zuchwil Szwajcaria Tel. +41 32 720 40 60 Faks +41 32 720 40 61 http://www.depuysynthes.com/ Do wiadomości: Kierownik Sali Operacyjnej 26 lutego 2015 r. PILNE POWIADOMIENIE:

Bardziej szczegółowo

SENSIA SEDR01, L SEDRL1 Dwujamowy stymulator z adaptacją częstości (DDDR)

SENSIA SEDR01, L SEDRL1 Dwujamowy stymulator z adaptacją częstości (DDDR) SENSIA SEDR01, L SEDRL1 Dwujamowy stymulator z adaptacją częstości (DDDR) Podręcznik implantowania 2005 0123 Następujące nazwy są znakami towarowymi firmy Medtronic: Capture Management, Intrinsic, Medtronic,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602

Przewodnik instalacji Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 Przewodnik instalacji Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przesyłana, poddawana transkrypcji,

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

Firma Cordis zidentyfikowała potencjalne naruszenie sterylności opakowań we wszystkich seriach stentów nitinolowych S.M.A.R.T. CONTROL firmy Cordis.

Firma Cordis zidentyfikowała potencjalne naruszenie sterylności opakowań we wszystkich seriach stentów nitinolowych S.M.A.R.T. CONTROL firmy Cordis. PILNE POWIADOMIENIE O BEZPIECZEŃSTWIE WYROBU MEDYCZNEGO (wycofanie z rynku) Stenty nitinolowe S.M.A.R.T. CONTROL firmy Cordis Wszystkie numery katalogowe (PATRZ WYKAZ WYCOFYWANYCH PRODUKTÓW PONIŻEJ) Numery

Bardziej szczegółowo

EVERA MRI S VR SURESCAN DVMC3D4

EVERA MRI S VR SURESCAN DVMC3D4 EVERA MRI S VR SURESCAN DVMC3D4 Implantowany jednojamowy cyfrowy kardiowerter-defibrylator z technologią SureScan (VVE-VVIR) warunkowo bezpieczny w badaniach MR, z rozwiązaniem PhysioCurve, technologią

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA Jeszcze dziś zadzwoń do przedstawiciela firmy Entellus Medical i zacznij oferować nowoczesne zabiegi jednodniowe dzięki narzędziom chirurgicznym MiniFESS. Zamówienia prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny tor kulkowy 193 elementy, świecący w nocy

Profesjonalny tor kulkowy 193 elementy, świecący w nocy 11269545 Profesjonalny tor kulkowy 193 elementy, świecący w nocy Drodzy Klienci, Dziękujemy za zakup tego zestawu do budowy Tory kulkowego dla początkujących. Ten spektakularny zestaw daje właściwie nieograniczone

Bardziej szczegółowo

Czasowy zewnętrzny stymulator dwujamowy

Czasowy zewnętrzny stymulator dwujamowy 5392 Czasowy zewnętrzny stymulator dwujamowy Instrukcja techniczna 0123 2013 Poniższa lista zawiera znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Medtronic w Stanach Zjednoczonych i prawdopodobnie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do elektroterapii.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do elektroterapii. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 EIC ISO 27001:2005 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01 Pirometr PyroCouple Wydanie LS 14/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 1.1. Specyfikacja...3 2. AKCESORIA...5 3. OPCJE...5 4. INSTALACJA...5 5. PRZYGOTOWANIE...6 5.1. Temperatura otoczenia...6 5.2. Jakość (czystość)

Bardziej szczegółowo

ZŁAMANIA KOŚCI. Objawy złamania: Możliwe powikłania złamań:

ZŁAMANIA KOŚCI. Objawy złamania: Możliwe powikłania złamań: moduł V foliogram 28 ZŁAMANIA KOŚCI Złamanie kości jest to całkowite lub częściowe przerwanie ciągłości kości. Dochodzi do niego po zadziałaniu sił przekraczających elastyczność i wytrzymałość tkanki kostnej.

Bardziej szczegółowo

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA 42 UZUPEŁNIENIA ZAWARTE W ODPOWIEDNICH PUNKTACH CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO DLA PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Środki ostrożności dotyczące procedur medycznych i zakłóceń elektromagnetycznych (EMI)

Środki ostrożności dotyczące procedur medycznych i zakłóceń elektromagnetycznych (EMI) Środki ostrożności dotyczące procedur medycznych i zakłóceń elektromagnetycznych (EMI) dla implantowanych kardiologicznych urządzeń elektronicznych warunkowo bezpiecznych w badaniach MR Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo

Smart PowerBank. Rev.: 1.1. Instrukcja Użytkownika

Smart PowerBank. Rev.: 1.1. Instrukcja Użytkownika Smart PowerBank Rev.: 1.1 Instrukcja Użytkownika SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Bezpieczeństwo użytkowania 3. Zasady bezpieczeństwa 4. Zawartość opakowania 5. Opis ogólny, zasada działania 6. Podłączanie 7. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Aesculap Plasmafit. Bezcementowy system panewek stawu biodrowego. Aesculap Ortopedia

Aesculap Plasmafit. Bezcementowy system panewek stawu biodrowego. Aesculap Ortopedia Aesculap Plasmafit Aesculap Ortopedia Aesculap Plasmafit Technika chirurgiczna. Opracowanie panewki Wprowadzenie próbnej panewki Ekspozycja panewki i usunięcie chrząstki oraz osteofitów to czynności wymagane

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie spełniania parametrów wskazanych w kol.2

Potwierdzenie spełniania parametrów wskazanych w kol.2 Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Znak: SW/ZP/251/N/5/2015 A (pieczęć wykonawcy) Zestawienie granicznych i ocennych parametrów techniczno użytkowych Grupa 1 Kardiowerter Lp.

Bardziej szczegółowo

SECURA VR D214VRM. Instrukcja dla lekarza

SECURA VR D214VRM. Instrukcja dla lekarza SECURA VR Implantowalny jednojamowy cyfrowy kardiowerter-defibrylator (VVE-VVIR) Z kompletną diagnostyką zarządzania wystymulowanymi impulsami Capture Management (prawej komory), funkcją stymulacji przeciwczęstoskurczowej

Bardziej szczegółowo

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja i podłączenie EM4586

Bardziej szczegółowo

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI A B C D latarka dioda LED wejście/wyjście Przycisk wł./wył. statusu 5V (ON/OFF) INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Informacje ogólne Proszę zapoznać się z informacjami w

Bardziej szczegółowo

CARDIA DR D384DRG. Instrukcja dla lekarza

CARDIA DR D384DRG. Instrukcja dla lekarza Implantowany dwujamowy cyfrowy kardiowerter-defibrylator (VVE-DDDR) z funkcją PR Logic, funkcją TP During Charging, trybem MVP oraz funkcją TherapyGuide Instrukcja dla lekarza 0123 2011 Instrukcja dla

Bardziej szczegółowo

Środki ostrożności obowiązujące podczas procedur medycznych i w związku z zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI)

Środki ostrożności obowiązujące podczas procedur medycznych i w związku z zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) Środki ostrożności obowiązujące podczas procedur medycznych i w związku z zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) dotyczące implantowanych kardiowerterów-defibrylatorów i defibrylatorów z funkcją stymulacji

Bardziej szczegółowo

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI COOLER PAD Podkładka chłodząca pod laptopa

INSTRUKCJA OBSŁUGI COOLER PAD Podkładka chłodząca pod laptopa INSTRUKCJA OBSŁUGI COOLER PAD Podkładka chłodząca pod laptopa Instrukcja obejmuje różne wersje kolorystyczne urządzenia. Nr partii: 201606 Dziękujemy za wybranie urządzenia marki HYKKER. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta.

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta. 8. Informacje ogólne Jeśli produkt nie działa poprawnie... 1. Przeczytaj ten podręcznik użytkownika lub poradnik szybkiego startu. 2. Skontaktuj się z obsługą klienta: +49 (0) 1805 938 802 w Europie E-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I PARAMETRY OCENIANE MATERIAŁÓW WSZCZEPIALNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I PARAMETRY OCENIANE MATERIAŁÓW WSZCZEPIALNYCH Załącznik nr 3A do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA I Y OCENIANE MATERIAŁÓW WSZCZEPIALNYCH Część nr 1 : Stymulatory Pozycja nr 1: Stymulator dwujamowy DDDR z algorytmami zapobiegającymi napadom FA z elektrodami

Bardziej szczegółowo

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Gwint E27 2 Timer (Zegar) 3 Czułość światła (luks) 4 Czujnik ruchu PIR 5 Gniazdo E27 * nie dostarczone V. 03 21/12/2012 2 Velleman nv INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

data ważności dopuszczenia

data ważności dopuszczenia Załącznik nr 1 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU: BRONCHOFIBEROSKOP DO WYKONYWANIA BRONCHOSKOPII, BRONCHOASPIRACJI I INTUBACJI Szczególne wymogi techniczne: Bronchofiberoskop do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY 9612 tel: 91 880 88 80 www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl Spis treści Strona 1. WSTĘP...3 2. BEZPIECZEŃSTWO...3 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA...4 3.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ORVALDI Synergy Vdc

ORVALDI Synergy Vdc INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI Synergy 24-240 Vdc ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl 1. Ważne Ostrzeżenie

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... - 3-2. DANE TECHNICZNE...- 3-3. NADAJNIK...- 3-4. ODBIORNIK...- 4-5. WYKRYWANIE TRASY PRZEWODU... - 5-6. WYKRYWANIE

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja zmian w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce

Bardziej szczegółowo

ALLERGANPlus TM PROGRAM GWARANCYJNY. Gwarancja na implanty piersi McGhan wypełnione żelem silikonowym

ALLERGANPlus TM PROGRAM GWARANCYJNY. Gwarancja na implanty piersi McGhan wypełnione żelem silikonowym ALLERGANPlus TM PROGRAM GWARANCYJNY Gwarancja na implanty piersi McGhan wypełnione żelem silikonowym arancyjny ZAUFAJ SWOJEJ DECYZJI W ramach naszego zobowiązania wobec Ciebie, z przyjemnością oddajemy

Bardziej szczegółowo

EM1019 4 Portowy Rozdzielacz USB 2.0

EM1019 4 Portowy Rozdzielacz USB 2.0 EM1019 4 Portowy Rozdzielacz USB 2.0 EM1019 4 Portowy rozdzielacz USB 2.0 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Połączenie z EM1019... 3 3.0 Używanie EM1019... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D 1. Informacje ogólne Miernik MU-02D umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do

Bardziej szczegółowo

MAXIMO II VR D284VRC. Instrukcja dla lekarza

MAXIMO II VR D284VRC. Instrukcja dla lekarza MAXIMO II VR Implantowalny jednojamowy cyfrowy kardiowerter-defibrylator (VVE-VVIR) z funkcją stymulacji przeciwczęstoskurczowej During Charging (Podczas ładowania), funkcją TherapyGuide oraz funkcją telemetrii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368 Charakterystyka: wyświetlacz 4 cyfry kategoria bezpieczeństwa CAT III 600V pomiar True RMS automatyczna zmiana zakresu pomiar prądu zmiennego i stałego do

Bardziej szczegółowo

Jednorazowe ostrza artroskopowe shavera, wiertła, urządzenia PowerPick, PoweRasp i ShaverDrill

Jednorazowe ostrza artroskopowe shavera, wiertła, urządzenia PowerPick, PoweRasp i ShaverDrill Jednorazowe ostrza artroskopowe shavera, wiertła, urządzenia PowerPick, PoweRasp i ShaverDrill DFU-0215 Wersja 6 A. OPIS WYROBU Jednorazowe ostrza artroskopowe do wyrównywania, wiertła, urządzenia PowerPick,

Bardziej szczegółowo

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW 14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW SPIS TREŚCI 1. Zanim rozpoczniesz... 188 2. Zawartość opakowania... 188 3. Ogólne środki ostrożności... 188 4. Środki ostrożności dotyczące instalacji...

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji

Instrukcja obsługi. Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji Instrukcja obsługi Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji 2 Spis treści Spis treści 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola Urządzenia medyczne Jeżeli korzystasz z rozrusznika serca, defibrylatora lub innego urządzenia medycznego, zasięgnij porady lekarza lub producenta, zanim zaczniesz korzystać z tego telefonu. Ograniczona

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Dokumentacja Techniczno-Ruchowa NAGRZEWNICE KANAŁOWE TYPU DH Venture Industries Sp. z o.o. Tel. (22) 7519550; 7512031 ul. Mokra 27 Fax (22) 7512259; 7511202 05-092 Łomianki-Kiełpin http://www.venture.pl

Bardziej szczegółowo

EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0

EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 2 POLSKI EM1017 - Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 1.3 Przed

Bardziej szczegółowo