6721 Jednobiegunowe, nasierdziowe, owalne elektrody łatkowe do kardiowersji i defibrylacji. Instrukcja techniczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6721 Jednobiegunowe, nasierdziowe, owalne elektrody łatkowe do kardiowersji i defibrylacji. Instrukcja techniczna"

Transkrypt

1 6721 Jednobiegunowe, nasierdziowe, owalne elektrody łatkowe do kardiowersji i defibrylacji Instrukcja techniczna

2 Poniższa lista zawiera znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Medtronic w Stanach Zjednoczonych i ewentualnie w innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich prawowitych właścicieli. Medtronic

3 Instrukcja otwierania jałowego opakowania 3

4 6721S Wymiary łatki 5,0 x 8,0 cm cm ø 3,2 mm Izolator: Kauczuk silikonowy Pole powierzchni łatki silikonowej 35,5 cm² Pole powierzchni obszaru otoczonego najbardziej zewnętrznym zwojem 27,5 cm² 4

5 6721M Wymiary łatki 6,1 x 9,1 cm cm ø 3,2 mm Izolator: Kauczuk silikonowy Pole powierzchni łatki silikonowej 50,1 cm² Pole powierzchni obszaru otoczonego najbardziej zewnętrznym zwojem 40,0 cm² 5

6 6721L Wymiary łatki 7,2 x 10,2 cm cm ø 3,2 mm Izolator: Kauczuk silikonowy Pole powierzchni łatki silikonowej 67,0 cm² Pole powierzchni obszaru otoczonego najbardziej zewnętrznym zwojem 54,7 cm² 6

7 Zawartość 1 Opis i przeznaczenie 7 2 Zawartość opakowania 7 3 Opis akcesoriów 7 4 Przeciwwskazania 7 5 Ostrzeżenia 7 6 Środki ostrożności 8 7 Potencjalne powikłania 8 8 Sugerowana procedura implantacji 9 9 Dokonywanie pomiarów elektrycznych i badanie skuteczności defibrylacji 9 10 Podłączenie elektrody do urządzenia do kontroli arytmii 9 11 Parametry (nominalne) Ostrzeżenie ogólne Wyłączenie gwarancji firmy Medtronic Obsługa techniczna Objaśnienie symboli 11 1 Opis i przeznaczenie Jednobiegunowe, nasierdziowe, owalne elektrody łatkowe Modele 6721S, 6721M i 6721L firmy Medtronic są przeznaczone do kardiowersji i defibrylacji. Elektrody mogą być stosowane wyłącznie z implantowanymi urządzeniami firmy Medtronic do kontroli tachyarytmii. Patrz instrukcja użytkowania odpowiedniego urządzenia. Owalne elektrody mają różne rozmiary (Rysunek 1), co pozwala na stosowanie ich na sercach o różnej wielkości. Możliwe jest użycie dwóch lub 3 elektrod łatkowych w dowolnej kombinacji rozmiarów. Elektroda jest wyposażona w bieguny spiralne ze stopu platyny oraz niskooporowy przewodnik spiralny ze stopu metali. Wewnątrz zwojów spiralnych znajduje się kauczuk silikonowy; zewnętrzna poliestrowa siatka owalnej łatki służy do przyszywania elektrody do serca. Bieguny spiralne są częściowo wbudowane w silikonową łatkę, a ich powierzchnia wykorzystywana jest do kardiowersji i defibrylacji. Elektroda jest ponadto wyposażona w złącze DF-1. Po jednej stronie elektrody łatkowej, pośrodku, znajduje się pojedyncza wypukłość. Ta wypukłość oznacza izolowaną stronę elektrody łatkowej L M S Rysunek 1. Elektrody łatkowe są dostępne w trzech rozmiarach. 2 Zawartość opakowania Elektrody oraz akcesoria są dostarczane jałowe. Zawartość każdego opakowania: 1 elektroda, model 6721 (S, M albo L); dokumentacja produktu; 1 nasadka na złącze. 2 3 Opis akcesoriów Wszystkie akcesoria jednorazowego użytku należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Nasadka na złącze Nasadka uszczelniająca umieszczana jest na końcówce nieużywanej elektrody pozostawionej w ciele pacjenta; nasadka zapobiega przewodzeniu sygnałów elektrycznych. 4 Przeciwwskazania Brak znanych przeciwwskazań do stosowania tej elektrody. Nie należy podejmować prób użycia elektrod z implantowanymi kardiowerterami/defibrylatorami firm innych niż Medtronic. 5 Ostrzeżenia Urządzenia zasilane z sieci Implantowana elektroda tworzy bezpośrednią, niskooporową ścieżkę przepływu prądu do mięśnia sercowego. Podczas implantacji i testowania elektrody należy stosować jedynie urządzenia zasilane z baterii, aby zapobiec migotaniu, które może zostać wywołane przez prąd zmienny. Urządzenia zasilane z sieci stosowane w pobliżu pacjenta powinny być prawidłowo uziemione. Złącza elektrody muszą być odizolowane od jakichkolwiek prądów upływowych, których źródłem mogą być urządzenia zasilane z sieci. 3 Polski 7

8 Elektrody łatkowe mogą pokryć dużą część powierzchni serca, przez co w sposób nieunikniony mogą zmniejszyć skuteczność defibrylacji przezklatkowej. Magnetyczny rezonans jądrowy (MRI) U pacjentów z implantowanym urządzeniem nie należy wykonywać badań metodą magnetycznego rezonansu jądrowego (MRI). Obrazowanie techniką MRI może wzbudzać prąd elektryczny we wszczepionych urządzeniach, co może prowadzić do uszkodzenia tkanek i wywołania tachyarytmii. Diatermia Pacjenci z metalowymi implantami, takimi jak stymulatory czy implantowane kardiowertery-defibrylatory (ICD) wraz z elektrodami, nie powinni być poddawani zabiegom z użyciem diatermii. Interakcje zachodzące pomiędzy wszczepionym urządzeniem a energią wyzwalaną podczas diatermii mogą doprowadzić do migotania, uszkodzenia tkanek lub elementów urządzenia, co może spowodować poważne uszkodzenia ciała, utratę skuteczności terapii i/lub konieczność ponownego zaprogramowania urządzenia lub jego wymiany. 6 Środki ostrożności Niezbędne wyposażenie szpitalne Podczas doraźnego testowania układu elektrody, procedury implantacji oraz w każdym przypadku, gdy możliwe jest wystąpienie arytmii lub też gdy arytmie są celowo indukowane podczas testowania po implantacji, w pobliżu powinien znajdować się sprzęt do defibrylacji zewnętrznej, który w razie potrzeby będzie można szybko zastosować. Do jednorazowego użytku Elektroda i akcesoria są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku. Kontrola opakowania jałowego Przed otwarciem należy starannie skontrolować opakowanie jałowe. Jeżeli zgrzew lub opakowanie są uszkodzone, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Medtronic. Produkt należy przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 40 C. Nie wolno używać produktu po upływie terminu ważności. Sterylizacja Przed dostarczeniem użytkownikowi firma Medtronic przeprowadziła sterylizację zawartości opakowania za pomocą tlenku etylenu. Elektroda przeznaczona jest do jednorazowego użytku i nie powinna być poddawana ponownej sterylizacji. Obchodzenie się z elektrodą Z elektrodami należy postępować z zachowaniem dużej ostrożności. Silne zginanie, załamywanie, rozciąganie elektrody lub manipulowanie nią przy użyciu instrumentów chirurgicznych może spowodować jej trwałe uszkodzenie. Nie należy używać instrumentów chirurgicznych do chwytania elektrody ani wtyku złącza podczas tunelowania. Izolatory elektrody przyciągają drobne cząstki, takie jak kłaczki lub pył. Dlatego należy chronić elektrodę przed kontaktem z materiałami, od których oddzielają się takie substancje. Elektrodą należy manipulować w jałowych rękawiczkach chirurgicznych, opłukanych wcześniej jałową wodą lub podobną substancją. W czasie implantacji nie należy zanurzać elektrod w oleju mineralnym, oleju silikonowym ani żadnych innych cieczach. Umieszczenie elektrody w odpowiednim położeniu Elektrodę należy zaimplantować w taki sposób, aby odsłonięty biegun spiralny był zwrócony do tkanki serca. W takiej konfiguracji strona łatki z wypukłością jest zwrócona na zewnątrz serca. Jeśli strona izolowana będzie zwrócona do tkanki serca, prąd z urządzenia do kontroli tachyarytmii nie będzie wystarczający do przerwania wykrytej tachyarytmii. Nie należy prowadzić szwów przez spiralę bieguna, ponieważ mogłyby one spowodować złamanie spirali. Szwy należy poprowadzić przez siatkę poliestrową. Nie chwytać trzonu elektrody ani biegunów za pomocą narzędzi chirurgicznych lub endoskopowych. Odkształcenie przewodnika lub biegunów spiralnych mogłoby doprowadzić do złamania spirali. Należy unikać umieszczania lub przyszywania elektrody łatkowej w pobliżu naczyń wieńcowych lub wszczepionych pomostów. Należy zadbać o to, aby krawędzie anody i wspólnej katody były wystarczająco oddalone od siebie, tak aby zminimalizowany był prąd bocznikowy przepływający między łatkami. Umieszczenie elektrody łatkowej na zewnątrz osierdzia może spowodować uszkodzenie nerwu przeponowego lub innych tkanek. Dodatkowe przestrogi zamieszczono w sekcji Sugerowana procedura implantacji. 7 Potencjalne powikłania Do możliwych powikłań związanych z zastosowaniem elektrod łatkowych należą między innymi następujące stany chorobowe: zakażenie; nadżerka w obrębie naczyń naturalnych lub wszczepionych pomostów wieńcowych; zapalenie mięśnia sercowego; zaciskające zapalenie osierdzia potencjalnie prowadzące do ograniczenia wypełnienia żył i zmniejszenia pojemności minutowej serca; uszkodzenie tkanki pod elektrodą potencjalnie prowadzące do pogorszenia kurczliwości i zmniejszenia pojemności minutowej serca; migotanie; krwiak opłucnej i krwawienie po umieszczeniu, zmianie położenia lub w wypadku wyrwania szwów. Do innych potencjalnych powikłań związanych ze stosowaniem elektrody oraz zaprogramowanymi parametrami urządzenia do kontroli tachyarytmii należą między innymi: Powikłania Przemieszczenie, złamanie izolacji elektrody lub przewodnika, słabe połączenie z urządzeniem do kontroli tachyarytmii Możliwe skutki Chwilowa lub trwała utrata możliwości prowadzenia defibrylacji lub kardiowersji; możliwa stymulacja mięśni w okolicy loży. a 8 Polski

9 Powikłania Złamanie bieguna Podwyższenie progu stymulacji Możliwe skutki Chwilowa lub trwała utrata możliwości prowadzenia defibrylacji, kardiowersji lub przerywania tachykardii. a Utrata możliwości prowadzenia defibrylacji lub kardiowersji. a a Skutkiem przemieszczenia lub złamania elektrody bądź podwyższenia progu stymulacji może być utrata możliwości prowadzenia defibrylacji lub kardiowersji. Dlatego w czasie, gdy pacjent przebywa w szpitalu, jego elektrokardiogram powinien być monitorowany. Jeśli dojdzie do utraty możliwości prowadzenia terapii należy na obrazie RTG sprawdzić, czy nie doszło do przemieszczenia lub złamania elektrody. 8 Sugerowana procedura implantacji Należy stale monitorować elektrokardiogram pacjenta. W zależności od preferencji lekarza przy implantacji systemu elektrod można stosować różne techniki chirurgiczne, w tym ograniczoną torakotomię lub sternotomię przyśrodkową. 8.1 Umieszczanie elektrod łatkowych Z elektrodami należy postępować z zachowaniem dużej ostrożności. Silne zginanie, załamywanie, rozciąganie elektrody, manipulowanie nią przy użyciu instrumentów chirurgicznych lub nieostrożne obchodzenie się z nią może spowodować jej trwałe uszkodzenie. Elektrodę łatkową należy umieścić w obszarze serca z minimalną ilością tkanki tłuszczowej, w którym możliwe jest uzyskanie akceptowanych progów defibrylacji. Wybór miejsca dla elektrod może być ograniczony przez warunki anatomiczne w układzie naczyń wieńcowych pacjenta, a zwłaszcza przez obecność wszczepionych pomostów wieńcowych. Elektroda jest umieszczona prawidłowo, gdy wypukłość pośrodku strony izolowanej elektrody jest zwrócona na zewnątrz serca. O ile lekarz uzna to za celowe, możliwe jest wykonywanie co 6 miesięcy zdjęcia RTG w celu zweryfikowania położenia elektrody i wykrycia ewentualnych złamań przewodnika. Przestroga: Nieizolowane spirale muszą stykać się z tkanką serca. 9 Dokonywanie pomiarów elektrycznych i badanie skuteczności defibrylacji Zalecanym kryterium niezawodności i skuteczność defibrylacji jest skuteczne przerwanie 3 na 4 wywołanych migotań komór poprzez podanie energii wyjściowej nie większej niż 18 J. Tabela 1. Zalecane pomiary stymulacji/wykrywania podczas implantacji (przy korzystaniu z analizatora układu stymulującego) Wymagane pomiary Próg stymulacji (przy szerokości impulsu 0,5 ms) Układ elektrody stosowany doraźnie 1,5 V na nasierdziu 1,0 V we wsierdziu Układ elektrody do stymulacji długotrwałej 3,0 V 3,0 V Impedancja Ω Ω Filtrowana amplituda załamka R 5mV (w prawidłowym rytmie zatokowym) 3mV (w prawidłowym rytmie zatokowym) Szybkość narastania 0,75 V/s 0,45 V/s Uzyskane początkowo wyniki pomiarów mogą różnić się od wartości zalecanych ze względu na uraz tkanek spowodowany wprowadzeniem elektrody. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, należy odczekać od 5 do 15 minut i powtórzyć procedurę pomiarową. Wartości mogą różnić się w zależności od typu elektrody, ustawień implantowanego urządzenia, stanu tkanki serca oraz interakcji lekowych. Jeżeli wartości pomiarów elektrycznych nie ustabilizują się na możliwym do zaakceptowania poziomie, może być konieczna zmiana położenia elektrody i powtórzenie procedury testu. Więcej informacji na temat dokonywania pomiarów elektrycznych znaleźć można w technicznej instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia testującego. 10 Podłączenie elektrody do urządzenia do kontroli arytmii Aby uzyskać wskazówki dotyczące właściwego podłączenia elektrody, należy skorzystać z instrukcji technicznej dołączonej do implantowanego urządzenia do kontroli arytmii. Należy zanotować numery seryjne oraz funkcje poszczególnych elektrod. W razie konieczności tunelowania złącza elektrody do implantowanego urządzenia, należy użyć narzędzia tunelującego, aby uniknąć uszkodzenia elektrody. Tunelowanie elektrody należy przeprowadzić podskórnie do loży urządzenia. Przestroga: Nie należy używać instrumentów chirurgicznych do chwytania elektrody ani wtyku złącza podczas tunelowania. Wprowadzić złącze elektrody do bloku złącza. Aby uzyskać wskazówki dotyczące właściwego podłączenia elektrody, należy skorzystać z instrukcji dołączonej do implantowanego urządzenia do kontroli arytmii. Przed zamknięciem loży sprawdzić skuteczność defibrylacji. Polski 9

10 Przestroga: W celu uniknięcia niepożądanego skręcania trzonu elektrody, nadmiar jej odprowadzenia należy zwinąć luźno wokół urządzenia i umieścić razem z nim w loży podskórnej (Rysunek 2). Upewnić się, że elektrody nie wychodzą z urządzenia pod kątem ostrym. Kąty ostre powodują powstawanie niepożądanych naprężeń w przewodniku elektrody i w izolacji. Rysunek 2. Obracając stymulator, należy luźno zwinąć nadmiar odprowadzenia elektrody i umieścić zwój pod stymulatorem. Przestroga: Podczas umieszczania urządzenia i elektrod w loży: Nie należy zwijać elektrody w spiralę. Zwijanie elektrody może spowodować skręcenie trzonu elektrody, a w konsekwencji jej przemieszczenie (Rysunek 3). Nie należy chwytać elektrody ani stymulatora narzędziami chirurgicznymi. Rysunek 3. Nie należy skręcać ani zwijać trzonu elektrody. Po implantacji należy stale monitorować elektrokardiogram pacjenta. Do przemieszczenia elektrody dochodzi zwykle bezpośrednio po implantacji. 11 Parametry (nominalne) Parametr Model 6721S Model 6721M Model 6721L Wymiary łatki 5,0 cm x 8,0 cm 6,1 cm x 9,1 cm 7,2 cm x 10,2 cm Liczba zwojów bieguna spiralnego Pole powierzchni łatki silikonowej Pole powierzchni obszaru otoczonego najbardziej zewnętrznym zwojem Rezystancja (prąd stały) Parametr Biegunowość Długość Złącze Materiał Średnica trzonu Mocowanie 35,5 cm² 50,1 cm² 67,0 cm² 27,5 cm² 40,0 cm² 54,7 cm² 1,2 Ω (50 cm) 1,2 Ω (50 cm) 1,2 Ω (50 cm) Model 6721S, Model 6721M, Model 6721L Jednobiegunowa cm DF-1 Izolator: Kauczuk silikonowy Przewodnik: Multifilar MP35N Biegun: Stop platyny 2,5 mm Szwy (przyszywać do siatki poliestrowej) 12 Ostrzeżenie ogólne Implantowane elektrody firmy Medtronic są wszczepiane w wyjątkowo nieprzyjaznym środowiska, jakim jest ciało ludzkie. Elektrody z konieczności mają bardzo małą średnicę, ale mimo to muszą być bardzo giętkie, czego nieuniknioną konsekwencją jest zmniejszenie potencjalnej wydajności i skrócenie czasu użytkowania. Elektrody mogą nie działać z wielu powodów, takich jak między innymi: powikłania jatrogenne, reakcja odrzucenia ciała obcego, reakcja alergiczna, tkanka włóknista bądź awaria elektrod spowodowana złamaniem lub uszkodzeniem osłony izolacyjnej. Ponadto, mimo zachowania należytej staranności przy projektowaniu, doborze materiałów, produkcji oraz testowaniu poprzedzającym sprzedaż, elektrody mogą łatwo ulegać uszkodzeniu przed, w trakcie lub po wprowadzeniu z powodu niewłaściwego obchodzenia się z nimi bądź pod wpływem innych towarzyszących czynności. W związku z tym nie można oświadczyć ani zapewnić, że nie wystąpi awaria lub przerwanie funkcjonowania elektrod, że organizm pacjenta nie zareaguje niekorzystnie na implantację elektrod, że w wyniku 10 Polski

11 implantacji elektrod nie wystąpią powikłania jatrogenne (w tym perforacja serca), ani że elektrody przywrócą odpowiednią funkcję serca we wszystkich przypadkach. 13 Wyłączenie gwarancji firmy Medtronic Pełne informacje o warunkach gwarancji można znaleźć w załączonej dokumentacji gwarancyjnej. Sterylizacja: gazowa tlenkiem etylenu Otwierać tutaj 14 Obsługa techniczna Firma Medtronic zatrudnia na całym świecie wysoko wykwalifikowanych przedstawicieli oraz pracowników technicznych, służących klientom pomocą oraz na ich życzenie zapewniających szkolenie kwalifikowanego personelu szpitalnego w zakresie użytkowania produktów firmy Medtronic. Ponadto firma Medtronic utrzymuje profesjonalny personel zapewniający użytkownikom produktów konsultacje techniczne. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z miejscowym przedstawicielem firmy Medtronic bądź skontaktować się telefonicznie lub listownie z siedzibą firmy Medtronic pod odpowiednim adresem lub numerem telefonu zamieszczonym na tylnej stronie okładki. 15 Objaśnienie symboli Aby określić, które symbole dotyczą niniejszego produktu, należy zapoznać się z etykietą na opakowaniu Conformité Européenne (Zgodność z normami Unii Europejskiej). Symbol oznacza, że urządzenie spełnia wszystkie wymogi dyrektywy europejskiej AIMD 90/385/EWG. Data produkcji Producent Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej Numer ponownego zamówienia Data ważności Produkt do jednorazowego zastosowania Długość elektrody Maksymalna temperatura przechowywania Numer seryjny Polski 11

12

13

14 Producent Medtronic, Inc. 710 Medtronic Parkway Minneapolis, MN USA Tel Faks Autoryzowany przedstawiciel firmy Medtronic we Wspólnocie Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat PJ Heerlen Holandia Tel Faks Siedziba oddziału na Europę/Afrykę/Bliski Wschód Medtronic International Trading Sàrl Route du Molliau 31 Case Postale 84 CH-1131 Tolochenaz Szwajcaria Tel Faks Australia Medtronic Australasia 97 Waterloo Road North Ryde, NSW 2113 Australia Instrukcje techniczne: *M949313A013* Medtronic, Inc M949313A013A

Układy stymulujące Advisa MRI SureScan i Ensura MRI SureScan

Układy stymulujące Advisa MRI SureScan i Ensura MRI SureScan Układy stymulujące Advisa MRI SureScan i Ensura MRI SureScan Jedno- i dwujamowe układy stymulujące Advisa MRI SureScan i Ensura MRI SureScan, warunkowo bezpieczne w badaniach MR, z elektrodami MRI SureScan

Bardziej szczegółowo

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi CP 50 oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych Instrukcja obsługi ii Welch Allyn CP 50 elektrokardiograf do badań spoczynkowych 2009 Welch Allyn, Inc. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem

Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem Leczenie zaburzeń rytmu serca Broszura dla pacjentów Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem 363411- -A BIOTRONIK SE & Co. KG Woermannkehre

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia ABPM 6100

Instrukcja obsługi urządzenia ABPM 6100 Regulatory Affairs Representative Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Bardziej szczegółowo

Monitor płodu Avalon

Monitor płodu Avalon Instrukcja obsługi Monitor płodu Avalon FM20/30, FM40/50, Avalon CL Wersja J.3 z oprogramowaniem w wersji J.3x.xx Systemy monitorowania pacjentów 1Spis treści 1 Wprowadzenie 9 Dla kogo jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Masimo Rainbow TM SET

Masimo Rainbow TM SET Masimo Rainbow TM SET Pulsoksymetr z opcją pomiaru CO INSTRUKCJA OBSŁ UGI Zadaniem Instrukcji obsługi Rad-57 jest dostarczanie informacji niezbędnych do prawidłowej obsługi wszystkich modeli pulsoksymetrów

Bardziej szczegółowo

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Ważne informacje Rejestracja defibrylatora Defibrylator należy zarejestrować za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

(( )) Urządzenie medyczne. Zaleca Zespół Promocji Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie. Wykrywa objawy arytmii

(( )) Urządzenie medyczne. Zaleca Zespół Promocji Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie. Wykrywa objawy arytmii CYFROWY APARAT DO POMIARU CIŚNIENIA KRWI I TĘTNA TMA-880 Urządzenie medyczne Zaleca Zespół Promocji Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie (( )) Wykrywa objawy arytmii Wykrywa objawy arytmii Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Pompa insulinowa Swiss made Termin handlowy oraz logotyp Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. a ich wykorzystanie przez firmę Roche jest objęte licencją. Inne nazwy

Bardziej szczegółowo

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z astosowanie Elek trochirurgii

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z astosowanie Elek trochirurgii E L E K T R O C H I R U R G I A Z a s t o s o w a n i e i w s k a z ó w k i p r a k t y c z n e Z astosowanie Elek trochirurgii z Pr ak t ycznymi Wsk a zówk ami SPIS TREŚCI Wstęp 03 Korzyści związane z

Bardziej szczegółowo

Otoskop Digital MacroView. Wskazówki dotyczące użytkowania

Otoskop Digital MacroView. Wskazówki dotyczące użytkowania Otoskop Digital MacroView Wskazówki dotyczące użytkowania ii Copyright 2008 Welch Allyn. Wszystkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja lub powielanie w jakikolwiek sposób niniejszej instrukcji lub jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II Trójfazowy analizator jakości energii PL Styczeń 2012 2012Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w UE Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii E L E K T R O C H I R U R G I A P o d s t a w y Z asady Elek trochirurgii SPIS TREŚCI Wstęp 03 Zasada elektrochirurgii 04 Zasady fizyczne Zmiany tkanek pod wpływem ciepła Czynniki wpływające na efekty

Bardziej szczegółowo

NorthEast Monitoring, Inc. Rejestrator cyfrowy DR200/HE. Instrukcja obsługi

NorthEast Monitoring, Inc. Rejestrator cyfrowy DR200/HE. Instrukcja obsługi NorthEast Monitoring, Inc. Rejestrator cyfrowy DR200/HE Instrukcja obsługi Styczeń 2007 Uwaga: Jeśli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości związane z użyciem sprzętu i nie ma na nie odpowiedzi w tym podręczniku,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Podręcznik użytkownika ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Uwagi: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

System operacyjny 350

System operacyjny 350 System operacyjny 350 BS350 V2.200 Release 2010-04 Polski Pomoc online 2/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Tytuł System operacyjny 350 Rodzaj dokumentacji Pomoc online Cel dokumentacji W niniejszej

Bardziej szczegółowo

MR Conditional (Bezpieczne w określonych warunkach rezonansu magnetycznego)

MR Conditional (Bezpieczne w określonych warunkach rezonansu magnetycznego) MR Conditional (Bezpieczne w określonych warunkach rezonansu magnetycznego) System Nevro Senza do stymulacji rdzenia kręgowego - Wskazówki dotyczące obrazowania z użyciem rezonansu magnetycznego (ang.

Bardziej szczegółowo

HTC HD2 Skrócony przewodnik

HTC HD2 Skrócony przewodnik HTC HD2 Skrócony przewodnik Skrócony przewodnik Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA.

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Maxcom MS450 Dual SIM

Skrócona instrukcja obsługi Maxcom MS450 Dual SIM Skrócona instrukcja obsługi Maxcom MS450 Dual SIM Więcej informacji można znaleźć w pełnej wersji instrukcji obsługi. Instrukcję można pobrać ze strony www.maxcom.pl OPIS TELEFONU NAZWA KRÓTKI OPIS 1 EKRAN

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Broszura z instrukcją 253107569-A_POL Szanowny Kliencie Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeñstwo przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

APARAT CYFROWY. Dokumentacja aparatu

APARAT CYFROWY. Dokumentacja aparatu APARAT CYFROWY Dokumentacja aparatu Pl Zalecane funkcje COOLPIX S9500/S9400 p Szybkie efekty... A32 Bezpośrednio po zwolnieniu migawki zastosować do zdjęć różnego rodzaju efekty. Podczas sprawdzania końcowych

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo