Instrukcja dla lekarza uzupełnienie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9995 8.2. Instrukcja dla lekarza uzupełnienie"

Transkrypt

1 Aktualizacja oprogramowania programatora w zakresie funkcji obserwacji dobowego obciążenia częstoskurczem przedsionkowym/migotaniem przedsionków oraz w zakresie wykresów trendów dla urządzeń Advisa DR MRI SureScan A3DR01, Advisa DR A5DR01, Consulta CRT-P C3TR01 i Syncra CRT-P C2TR01 Instrukcja dla lekarza uzupełnienie

2 Poniższa lista zawiera znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Medtronic w Stanach Zjednoczonych i prawdopodobnie w innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich prawowitych właścicieli. Advisa, Advisa DR MRI, Cardiac Compass, CareLink, Consulta, Medtronic, Medtronic CareLink, OptiVol, Quick Look, SureScan, Syncra

3 1 Wprowadzenie 1.1 Informacje o niniejszym uzupełnieniu instrukcji Niniejsze Uzupełnienie instrukcji dla lekarza zawiera zaktualizowany opis informacji diagnostycznych na temat dobowego obciążenia pacjenta częstoskurczem przedsionkowym/migotaniem przedsionków udostępnianych przez urządzenie, gdy oprogramowanie programatora, model 9995, zostanie zaktualizowane do wersji 8.2. Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie instrukcji dla lekarza dotyczących następujących modeli stymulatorów firmy Medtronic: Advisa DR MRI SureScan, model A3DR01 Advisa DR, model A5DR01 Consulta CRT-P, model C3TR01 Syncra CRT-P, model C2TR Konwencje instrukcji Przykładowe obrazy ekranów programatora w tej instrukcji pochodzą z ekranu programatora Medtronic CareLink model Obrazy te służą wyłącznie do celów referencyjnych i mogą się różnić od tych w oprogramowaniu konkretnego urządzenia pacjenta. Nazwy przycisków ekranowych podano w nawiasach: [nazwa przycisku]. Procedury programowania w niniejszej instrukcji są zazwyczaj przedstawione w wydzielonych blokach programowania, które opisują ścieżkę dojścia do konkretnych ekranów lub parametrów w aplikacji. W blokach programowania stosowane są następujące konwencje: Symbol poprzedza tekst ekranowy, który użytkownik może wybrać w celu przejścia do nowego ekranu. Symbol poprzedza nazwę parametru funkcji, który można zaprogramować. Gdy krok nawigacji odwołuje się do pola na ekranie opatrzonego zarówno tytułem wiersza, jak i tytułem kolumny, te dwa odrębne tytuły są oddzielone znakiem. Ta konwencja nie jest natomiast stosowana do wartości parametrów. Gdy wybranie konkretnej wartości parametru jest konieczne, aby możliwy był dostęp do pozostałych parametrów lub dalsza nawigacja, wartość ta jest podana w <nawiasach kątowych>. Oto przykład bloku programowania, w którym zastosowano powyższe konwencje: 3

4 Wybrać ikonę Params (Parametry) Tekst na ekranie, który należy wybrać Tytuł wiersza Tytuł kolumny pola ekranowego Nazwa parametru <wartość wymagana> Nazwa parametru Nazwa parametru 2 Opis aktualizacji oprogramowania 2.1 Zaktualizowane informacje diagnostyczne dotyczące dobowego obciążenia częstoskurczem przedsionkowym/migotaniem przedsionków Zainstalowanie oprogramowania programatora model 9995 w wersji 8.2 powoduje aktualizację informacji diagnostycznych dotyczących dobowego obciążenia częstoskurczem przedsionkowym/migotaniem przedsionków. Dostępne są następujące informacje diagnostyczne, które ułatwiają ścisłe monitorowanie obciążenia pacjenta arytmią przedsionkową w odniesieniu do wartości progowej zaprogramowanej dla parametru AT/AF Daily Burden (Dobowe obciążenie częstoskurczem przedsionkowym/migotaniem przedsionków): Zaktualizowane obserwacje dotyczące stanu klinicznego dostępne na ekranie i w raporcie Quick Look II (Szybki podgląd II) oraz w raporcie Heart Failure Management Report (Raport z postępowania w niewydolności serca) przedstawiają informacje o łącznej liczbie dni (od czasu ostatniej sesji kontrolnej), gdy dobowe obciążenie pacjenta częstoskurczem przedsionkowym/migotaniem przedsionków osiągnęło lub przekroczyło wartość progową parametru AT/AF Daily Burden. Linia pozioma widoczna na wykresie trendu łącznej liczby godzin częstoskurczu przedsionkowego/migotania przedsionków na dobę w raporcie Quick Look II, raporcie Cardiac Compass Report oraz raporcie Heart Failure Management Report wskazuje wartość progową zaprogramowaną dla parametru AT/AF Daily Burden. Aktualizacja obserwacji i wykresu trendu dobowego obciążenia częstoskurczem przedsionkowym/migotaniem przedsionków odbywa się automatycznie podczas pobierania danych za pomocą programatora CareLink, model 2090, firmy Medtronic, na którym zainstalowano zaktualizowane oprogramowanie. 4

5 2.2 Wskazania i zastosowanie, przeciwwskazania oraz ostrzeżenia i środki ostrożności Informacje na temat wskazań i zastosowania, przeciwwskazań oraz ostrzeżeń i środków ostrożności zawiera instrukcja dla lekarza właściwa dla modelu urządzenia pacjenta. 3 Ocena dobowego obciążenia częstoskurczem przedsionkowym/migotaniem przedsionków 3.1 Monitorowanie dobowego obciążenia częstoskurczem przedsionkowym/migotaniem przedsionków Następujące źródła informacji diagnostycznych zawierają dane dotyczące dobowego obciążenia pacjenta częstoskurczem przedsionkowym/migotaniem przedsionków w odniesieniu do zaprogramowanej wartości progowej parametru AT/AF Daily Burden: Ekran i raport Quick Look II Raport Cardiac Compass Report oraz raport Heart Failure Management Report Programowanie parametru AT/AF Daily Burden Dostęp do parametru AT/AF Daily Burden można uzyskać z ekranu Data Collection Setup (Ustawienia pobierania danych). Następnie należy zaprogramować wartość progową, wybierając jedną z dostępnych opcji. Wybrać ikonę Params (Parametry) Data Collection Setup (Ustawienia pobierania danych) AT/AF and OptiVol Settings (Ustawienia częstoskurczu przedsionkowego/migotania przedsionków i OptiVol) AT/AF Daily Burden (Dobowe obciążenie częstoskurczem przedsionkowym/migotaniem przedsionków) Uwaga: W przypadku przeprogramowania wartości progowej AT/AF Daily Burden zaktualizowana wartość nie wpływa na wykres trendu łącznej liczby godzin częstoskurczu przedsionkowego/migotania przedsionków na dobę w raportach drukowanych w trakcie bieżącej sesji pacjenta. Aby wydrukować raporty po zakończeniu początkowego pobierania danych z urządzenia, należy zakończyć bieżącą sesję i rozpocząć nową sesję pacjenta. 5

6 3.1.2 Ekran i raport Quick Look II Ekran Quick Look II (Szybki podgląd II) Jeśli dobowe obciążenie pacjenta częstoskurczem przedsionkowym/migotaniem przedsionków osiągnie lub przekroczy wartość progową zaprogramowaną dla parametru AT/AF Daily Burden, urządzenie zarejestruje obserwację stanu klinicznego wyświetloną na ekranie Quick Look II. Ta obserwacja określa łączną liczbę dni (od czasu ostatniej sesji kontrolnej), w których dobowe obciążenie pacjenta częstoskurczem przedsionkowym/migotaniem przedsionków osiągnęło lub przekroczyło zaprogramowaną wartość progową. Aktualizacja ułatwia śledzenie zmian dobowego obciążenia pacjenta częstoskurczem przedsionkowym/migotaniem przedsionków. Ekran Quick Look II jest wyświetlany automatycznie na programatorze po uruchomieniu sesji pacjenta. Dostęp do tego ekranu można także uzyskać po wybraniu ikony Data (Dane): Wybrać ikonę Data (Dane) Quick Look II (Szybki podgląd II) W sekcji Observations (Obserwacje), na ekranie Quick Look II, wybrać obserwację dotyczącą dobowego obciążenia częstoskurczem przedsionkowym/migotaniem przedsionków, aby sprawdzić, czy dostępne są dodatkowe informacje nt. obciążenia pacjenta arytmią przedsionkową. Gdy przycisk [>>] jest aktywny, dostępne są dodatkowe informacje. W takim przypadku należy wybrać ten przycisk, aby wyświetlić szczegóły. 6

7 Rycina 1. Obserwacja dotycząca parametru AT/AF Daily Burden na ekranie Quick Look II 1 Obserwacja dotycząca parametru AT/AF Daily Burden zawiera aktualną informację nt. łącznej liczby dni (od czasu ostatniej sesji kontrolnej), w których dobowe obciążenie pacjenta częstoskurczem przedsionkowym/migotaniem przedsionków osiągnęło lub przekroczyło zaprogramowaną wartość progową. Raport Quick Look II Raport Quick Look II jest źródłem informacji diagnostycznych dotyczących dobowego obciążenia pacjenta częstoskurczem przedsionkowym/migotaniem przedsionków w perspektywie krótkoi długoterminowej. Wykres trendu AT/AF (hr/day) (Częstoskurcz przedsionkowy/migotanie przedsionków (godz./dobę)) w sekcji Cardiac Compass Trends (Trendy Cardiac Compass) tego raportu zawiera linię poziomą, która wskazuje wartość progową zaprogramowaną dla parametru AT/AF Daily Burden. Ta linia wartości progowej stanowi punkt odniesienia do obserwacji długoterminowego trendu obciążenia pacjenta arytmią przedsionkową. 7

8 Uwaga: Jeśli zaprogramowana wartość progowa dla parametru AT/AF Daily Burden jest wyższa lub równa maksymalnej wartości osi y na wykresie trendu AT/AF (hr/day), trend nie zawiera linii poziomej ani legendy dotyczącej wartości progowej parametru AT/AF Daily Burden. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykresu trendu AT/AF (hr/day), patrz Rozdział Obserwacja stanu klinicznego dotycząca parametru AT/AF Daily Burden identyczna z przedstawianą na ekranie Quick Look II jest również dostępna w sekcji Observations (Obserwacje). Rycina 2. Wykres trendu AT/AF Daily Burden i obserwacja w raporcie Quick Look II 1 Linia pozioma na wykresie trendu AT/AF (hr/day) w obszarze Cardiac Compass Trends wskazuje wartość progową zaprogramowaną dla parametru AT/AF Daily Burden i stanowi punkt odniesienia do obserwacji długoterminowego trendu obciążenia pacjenta arytmią przedsionkową. 2 Jeśli dobowe obciążenie częstoskurczem przedsionkowym/migotaniem przedsionków osiągnie lub przekroczy wartość progową parametru AT/AF Daily Burden, to odpowiednia obserwacja dotycząca stanu klinicznego pojawi się w sekcji Observations (Obserwacje). Drukowanie raportu Quick Look II Raport Quick Look II jest dostępny tylko w postaci drukowanej. Jest on dołączany zawsze jako część raportu Initial Interrogation Report (Raport początkowego pobierania danych). Jeśli w 8

9 preferencjach drukowania jako Initial Report (Raport początkowy) zostanie wybrany raport Initial Interrogation Report, programator automatycznie wydrukuje ten raport po pierwszym pobieraniu danych z urządzenia w ramach sesji pacjenta. Wybrać ikonę Reports (Raporty) Preferences (Preferencje) Initial Report (Raport początkowy) Print Initial Interrogation Report after first interrogation (Drukuj raport początkowego pobierania danych po pierwszym pobieraniu danych) Więcej informacji na temat ustawiania preferencji Initial Report zawiera instrukcja dla lekarza właściwa dla modelu urządzenia pacjenta. Raport Quick Look II można wydrukować podczas sesji pacjenta, wybierając ikonę Reports (Raporty), a następnie odpowiednie opcje. Wybrać ikonę Reports (Raporty) Available Reports (Dostępne raporty) Quick Look II (Szybki podgląd II) Raport Cardiac Compass Report oraz raport Heart Failure Management Report Raporty Cardiac Compass Report i Heart Failure Management Report przedstawiają wykres trendu AT/AF total hours/day (Łączna liczba godzin/dobę z częstoskurczem przedsionkowym/migotaniem przedsionków). Ten wykres trendu może ułatwić określenie, czy potrzebna jest modyfikacja farmakoterapii lub parametrów urządzenia pacjenta. Może także ujawniać bezobjawowe epizody częstoskurczu przedsionkowego/migotania przedsionków. Linia pozioma przebiegająca przez wykres trendu AT/AF total hours/day wskazuje wartość progową zaprogramowaną dla parametru AT/AF Daily Burden. Ta linia umożliwia szybkie wzrokowe określenie, czy łączny czas częstoskurczu przedsionkowego/migotania przedsionków zarejestrowany dla każdego dnia z ostatnich 14 miesięcy osiągnął lub przekroczył zaprogramowaną wartość progową. Urządzenie zapisuje całkowity dobowy czas arytmii przedsionkowej. Czas częstoskurczu przedsionkowego/migotania przedsionków jest obliczany od momentu rozpoczęcia częstoskurczu przedsionkowego/migotania przedsionków. Wartość czasu może określać liczbę godzin (od 0 do 24) lub minut (od 0 do 60) na dobę w zależności od maksymalnego czasu trwania częstoskurczu przedsionkowego/migotania przedsionków w ciągu doby. 9

10 Uwagi: Jeśli zaprogramowana wartość progowa dla parametru AT/AF Daily Burden jest wyższa lub równa maksymalnej wartości osi y na wykresie trendu AT/AF total hours/day, trend nie zawiera linii poziomej ani legendy dotyczącej wartości progowej parametru AT/AF Daily Burden. Położenie poziomej linii na wykresie trendu AT/AF total hours/day jest zgodne z wartością progową AT/AF Daily Burden, jaka była zaprogramowana podczas pobierania danych z urządzenia na początku sesji pacjenta. Linia nie sygnalizuje żadnych zmian w programowaniu wartości progowej, które zostały wprowadzone w okresie raportowania. Raport Heart Failure Management Report zawiera obserwację stanu klinicznego dotyczącą parametru AT/AF Daily Burden identyczną z przedstawianą na ekranie Quick Look II. Więcej informacji na temat wykrywania częstoskurczu przedsionkowego/migotania przedsionków zawiera instrukcja dla lekarza właściwa dla modelu urządzenia pacjenta. Rycina 3. Wykres trendu AT/AF total hours/day (Łączna liczba godzin/dobę z częstoskurczem przedsionkowym/migotaniem przedsionków) w raportach Cardiac Compass Report i Heart Failure Management Report 1 Linia pozioma na wykresie trendu AT/AF total hours/day wskazuje wartość progową (6 godzin) zaprogramowaną dla parametru AT/AF Daily Burden. Ta linia wartości progowej stanowi punkt odniesienia do oceny zmian obciążenia pacjenta arytmią przedsionkową w ciągu ostatnich 14 miesięcy. Drukowanie raportu Cardiac Compass Raport Cardiac Compass jest dostępny tylko w postaci drukowanej. Ten raport można wydrukować, wybierając odpowiednie opcje po wybraniu ikony Data (Dane) lub Reports (Raporty). 10

11 Wybrać ikonę Data (Dane) Clinical Diagnostics (Diagnostyka kliniczna) Cardiac Compass Trends (Report Only) (Wykresy Cardiac Compass (tylko raport)) Wybrać ikonę Reports (Raporty) Available Reports (Dostępne raporty) Cardiac Compass Trends (Trendy Cardiac Compass) Sposób drukowania raportu Heart Failure Management Raport Heart Failure Management jest dostępny tylko w postaci drukowanej. Wybrać ikonę Reports (Raporty) Heart Failure (Niewydolność serca) Więcej informacji na temat oceny arytmii przedsionkowej zawiera instrukcja dla lekarza właściwa dla modelu urządzenia pacjenta. 11

12

13

14 Producent Medtronic, Inc. 710 Medtronic Parkway Minneapolis, MN USA Tel Faks Autoryzowany przedstawiciel firmy Medtronic we WE Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat PJ Heerlen Holandia Tel Faks Centrala Europa/Afryka/Bliski Wschód Medtronic International Trading Sàrl Route du Molliau 31 Case Postale 84 CH-1131 Tolochenaz Szwajcaria Tel Faks Australia Medtronic Australasia Pty Ltd 97 Waterloo Road North Ryde, NSW 2113 Australia Instrukcje techniczne: Medtronic, Inc M953257A013A *M953257A013*

Układy stymulujące Advisa MRI SureScan i Ensura MRI SureScan

Układy stymulujące Advisa MRI SureScan i Ensura MRI SureScan Układy stymulujące Advisa MRI SureScan i Ensura MRI SureScan Jedno- i dwujamowe układy stymulujące Advisa MRI SureScan i Ensura MRI SureScan, warunkowo bezpieczne w badaniach MR, z elektrodami MRI SureScan

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA TERAPIĄ W CUKRZYCY 6025179-124_a REF MMT-7335 2010 Medtronic MiniMed, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Paradigm Veo jest znakiem towarowym firmy Medtronic

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika OPROGRAMOWANIE DO KONTROLI LECZENIA CUKRZYCY 6025179-125_a REF MMT-7335 2011 Medtronic MiniMed, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Paradigm Veo jest znakiem towarowym firmy Medtronic

Bardziej szczegółowo

INL NO. A4890. PROJECT medtronic. DESCRIPTION diabetes_carelink_getting_started_guide_po

INL NO. A4890. PROJECT medtronic. DESCRIPTION diabetes_carelink_getting_started_guide_po INL NO. A4890 PROJECT medtronic DESCRIPTION diabetes_carelink_getting_started_guide_po Pierwsze kroki z oprogramowaniem CareLink Personal Zasady działania oprogramowania CareLink Personal CO TO JEST OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

6721 Jednobiegunowe, nasierdziowe, owalne elektrody łatkowe do kardiowersji i defibrylacji. Instrukcja techniczna

6721 Jednobiegunowe, nasierdziowe, owalne elektrody łatkowe do kardiowersji i defibrylacji. Instrukcja techniczna 6721 Jednobiegunowe, nasierdziowe, owalne elektrody łatkowe do kardiowersji i defibrylacji Instrukcja techniczna 0123 1993 Poniższa lista zawiera znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Medtronic

Bardziej szczegółowo

Report Package) Package)

Report Package) Package) Podręcznik obsługi 1 Informacje o SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Instalacja SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Zarządzanie narzędziem 4 Zarządzanie informacjami

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Dexcom Studio Instrukcja obsługi Do użytku z systemami ciągłego monitorowania poziomu glukozy firmy Dexcom

Oprogramowanie Dexcom Studio Instrukcja obsługi Do użytku z systemami ciągłego monitorowania poziomu glukozy firmy Dexcom Oprogramowanie Dexcom Studio Instrukcja obsługi Do użytku z systemami ciągłego monitorowania poziomu glukozy firmy Dexcom - 1 - Spis treści 1 OGÓLNE INFORMACJE O OPROGRAMOWANIU DEXCOM STUDIO DATA MANAGER...

Bardziej szczegółowo

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programator Instrukcja obsługi MEDTRONIC CARELINK 2090 Instrukcja obsługi Podręcznik konfiguracji i użytkowania programatora Medtronic CareLink 2090. Poniższa lista zawiera znaki

Bardziej szczegółowo

Report Package) Package)

Report Package) Package) Podręcznik obsługi 1 Informacje o SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Instalacja SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Zarządzanie narzędziem 4 Zarządzanie informacjami

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Novell NetWare 6.5. www.novell.com USŁ UGI ARCHIWIZOWANIA I ZARZĄ DZANIA WERSJAMI FIRMY NOVELL - PODRĘ CZNIK U Ż YTKOWNIKA DLA SYSTEMU NETWARE 6.

Novell NetWare 6.5. www.novell.com USŁ UGI ARCHIWIZOWANIA I ZARZĄ DZANIA WERSJAMI FIRMY NOVELL - PODRĘ CZNIK U Ż YTKOWNIKA DLA SYSTEMU NETWARE 6. Novell NetWare 6.5 www.novell.com 19 grudnia 2003 r. USŁ UGI ARCHIWIZOWANIA I ZARZĄ DZANIA WERSJAMI FIRMY NOVELL - PODRĘ CZNIK U Ż YTKOWNIKA DLA SYSTEMU NETWARE 6.5 Informacje prawne Firma Novell, Inc.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. DYMO Label TM v.8

Instrukcja użytkownika. DYMO Label TM v.8 Instrukcja użytkownika DYMO Label TM v.8 Prawa autorskie Znaki towarowe 2012 Sanford, L.P. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaktualizowano 1/25/2013. Zabrania się powielania oraz przesyłania jakiejkolwiek części

Bardziej szczegółowo

Pl@ntVisor. Instrukcja obsługi. Porty szeregowe: Przynajmniej jeden wolny port szeregowy. Przeglądarka: Internet Explorer 5.0 lub wyższe.

Pl@ntVisor. Instrukcja obsługi. Porty szeregowe: Przynajmniej jeden wolny port szeregowy. Przeglądarka: Internet Explorer 5.0 lub wyższe. Pl@ntVisor Instrukcja obsługi Spis treści 2 Warunki wstępne dla wykorzystania oprogramowania 3 Instalowanie oprogramowania 4 Konfiguracja programu Pl@ntVisor 5 Wykorzystanie produktu 5.1 Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Ważne informacje Rejestracja defibrylatora Defibrylator należy zarejestrować za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 4.x. Monitorowanie i zarządzanie siecią. Poradnik dla początkujących użytkowników NetCruncha

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 4.x. Monitorowanie i zarządzanie siecią. Poradnik dla początkujących użytkowników NetCruncha AdRem NetCrunch Wersja 4.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników NetCruncha Monitorowanie i zarządzanie siecią 2006 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika LOADRITE L-2180. LOADRITE L-2180 Podręcznik użytkownika 1-1

Podręcznik użytkownika LOADRITE L-2180. LOADRITE L-2180 Podręcznik użytkownika 1-1 LOADRITE L-2180 Podręcznik użytkownika Numer oprogramowania: 60364, wersja: 1.90 Numer dokumentu: MAN-XXXXX-$00 Data wydania: Marzec 2012 r. E: info@loadritescales.com W: www.loadritescales.com Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Oprogramowania

Instrukcja Oprogramowania Instrukcja Oprogramowania Dla użytkowników DCP; ta dokumentacja dotyczy zarówno modeli MFC jak i DCP. Jeżeli w niniejszym podręczniku użytkownika pojawia się określenie MFC, określenie MFC należy czytać

Bardziej szczegółowo

WorldShip 2015. Podręcznik użytkownika

WorldShip 2015. Podręcznik użytkownika WorldShip 2015 Podręcznik użytkownika Oprogramowanie WorldShip zapewnia łatwe zautomatyzowanie procesu wysyłki. Za jego pośrednictwem można szybko przetwarzać wszystkie przesyłki UPS, drukować etykiety

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Centralne Zarządzanie Data aktualizacji: 02.12.2014r. Spis treści Centralne Zarządzanie... 1 Instalacja aplikacji... 2 Pierwsze logowanie... 5 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Usług Internetowych

Przewodnik Usług Internetowych Przewodnik Usług Internetowych Wersja 0 POL Omawiane modele Niniejszy Podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: DCP-J152W/J172W/J552DW/J752DW, MFC-J470DW/J475DW/J650DW/J870DW Definicje oznaczeń

Bardziej szczegółowo

GFI Product Manual. Podręcznik klienta faksu

GFI Product Manual. Podręcznik klienta faksu GFI Product Manual Podręcznik klienta faksu http://www.gfi.com info@gfi.com Informacje zamieszczone w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jeśli nie podano inaczej, firmy, nazwy i dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Nero BackItUp

Instrukcja. Nero BackItUp Instrukcja Nero BackItUp Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych Niniejszy dokument, jak i opisywane w nim oprogramowanie, ma status licencji i może być wykorzystywany lub reprodukowany wyłącznie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA Dla użytkowników DCP; ta dokumentacja dotyczy zarówno modeli MFC jak i DCP. Jeżeli w niniejszym podręczniku użytkownika pojawia się określenie MFC, określenie MFC należy czytać

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect Model 610n

hp jetdirect Model 610n hp jetdirect Model 610n Przewodnik administratora Przewodnik administratora Serwer druku HP Jetdirect (Model 610N) Prawa autorskie Hewlett-Packard Company 2001 Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabroniona jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu Asix

AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu Asix Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu Asix Dok. Nr PLP7101 Wersja: 2013-07-16 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 1

Podręcznik użytkownika 1 Podręcznik użytkownika 1 User Podręcznik Manual użytkownika Version: Wersja: 1.5.0.2 Data: Date: kwiecień April 2010 2010 r. Podręcznik użytkownika 2 Spis treści Dok 2 Karty doku 2 Układy 4 Aplikacje 6

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo