PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P."

Transkrypt

1 Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds biurowości oraz sędziów penitencjarnych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego Warszawie w okresie 1 stycznia 2013roku do 31 grudnia 2013 roku LP PION CYWILNY 1 Sąd Okręgowy Warszawie I Wydział 2 Sąd Okręgowy Warszawie I Wydział 3 Sąd Okręgowy Warszawie II Wydział 4 Sąd Okręgowy Warszawie II Wydział 5 Sąd Okręgowy Warszawie III Wydział Lustracja w zakresie sposobu sprawowania przez Przewodniczącego Wydziału nadzoru nad postępowaniami w sprawach, w których stwierdzono przewlekłość postępowania Lustracja w zakresie sposobu sprawowania przez Przewodniczącego Wydziału nadzoru nad sprawnością i tokiem postępowania w sprawach ponad 5-letnich Lustracja w zakresie sposobu sprawowania przez Przewodniczącego Wydziału nadzoru nad postępowaniami w sprawach, w których stwierdzono przewlekłość postępowania Lustracja w zakresie sposobu sprawowania przez Przewodniczącego Wydziału nadzoru nad sprawnością i tokiem postępowania w sprawach ponad 5-letnich Lustracja w zakresie sposobu sprawowania przez Przewodniczącego Wydziału nadzoru nad postępowaniami w sprawach, w których stwierdzono przewlekłość postępowania

2 LP 6 Sąd Okręgowy Warszawie III Wydział 7 Sąd Okręgowy Warszawie IV Wydział Odwoławczy 8 Sąd Rejonowy dla 9 Sąd 1 Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe 10 Sąd Rejonowy dla 11 Sąd Rejonowy dla I 12 Sąd Rejonowy dla I Lustracja w zakresie sposobu sprawowania przez Przewodniczącego Wydziału nadzoru nad sprawnością i tokiem postępowania w sprawach ponad 5-letnich Lustracja w zakresie sposobu sprawowania przez Przewodniczącego Wydziału nadzoru nad postępowaniami w sprawach, w których stwierdzono przewlekłość postępowania Lustracja w zakresie nadzoru Prezesa Sądu nad sprawnością postępowania w sprawach ponad 7-letnich (bez zawieszonych) Lustracja w zakresie badanie sprawności postępowań w kontekście prawidłowości wykorzystania czasu sesyjnego, przygotowania spraw do ich rozpoznania na rozprawie, obciążenia sesji, ze szczególnym uwzględnieniem struktury spraw wyznaczanych na losowo wybrane sesje w poszczególnych referatach; Udział Asystentów (ewentualnie p/o Asystentów) w procesie przygotowywania sprawy do rozpoznania, sporządzania projektów orzeczeń, uzasadnień Kontrola w zakresie racjonalnego wykorzystania kadry administracyjnej Terminowość wykonywania czynności w sprawach Nc i Co, oraz poprawność prowadzenia wszystkich ksiąg biurowych w systemie elektronicznym Lustracja w zakresie nadzoru Prezesa Sądu nad sprawnością postępowania w sprawach ponad 7-letnich (bez zawieszonych) Lustracja w zakresie badanie sprawności postępowań w kontekście prawidłowości wykorzystania czasu sesyjnego, przygotowania spraw do ich rozpoznania na rozprawie, obciążenia sesji, ze szczególnym uwzględnieniem struktury spraw wyznaczanych na losowo wybrane sesje w poszczególnych referatach; Udział Asystentów (ewentualnie p/o Asystentów) w procesie przygotowywania sprawy do rozpoznania, sporządzania projektów orzeczeń, uzasadnień

3 LP 13 Sąd Rejonowy dla I 14 Sąd Rejonowy dla I 15 Sąd Rejonowy dla 16 Sąd Rejonowy dla I 17 Sąd Rejonowy w 18 Sąd Rejonowy w Legionowie 19 Sąd Rejonowy w Legionowie 20 Sąd w Otwocku 21 Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim Kontrola w zakresie terminowości wykonywania czynności w sprawach, w których dopuszczono dowód z opinii biegłych, oraz poprawność prowadzenia wszystkich ksiąg biurowych w systemie elektronicznym Lustracja doraźna w zakresie spraw C i Co przydzielonych do rozpoznania sędziom z Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Lustracja w zakresie nadzoru Prezesa Sądu nad sprawnością postępowania w sprawach ponad 7-letnich (bez zawieszonych) Lustracja w zakresie nadzoru Prezesa Sądu nad sprawnością postępowania w sprawach ponad 7-letnich (bez zawieszonych) Lustracja w zakresie kontroli wykorzystania czasu sesyjnego, przygotowania sprawy do rozpoznania na rozprawie, obciążenia sesji, ze szczególnym uwzględnieniem spraw ponad 3-letnich oraz udziału asystentów (po asystentów) w procesie przygotowania sprawy do rozpoznania, sporządzania projektów orzeczeń i uzasadnień Lustracja w zakresie kontroli wykonania zaleceń, sformułowanych po wizytacji Wydziału przeprowadzonej w listopadzie 2012 r Kontrola w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych, oraz poprawność prowadzenia wszystkich ksiąg biurowych w systemie elektronicznym Lustracja w zakresie badanie sprawności postępowań w kontekście prawidłowości wykorzystania czasu sesyjnego, przygotowania spraw do ich rozpoznania na rozprawie, obciążenia sesji, ze szczególnym uwzględnieniem struktury spraw wyznaczanych na losowo wybrane sesje w poszczególnych referatach; Udział Asystentów (ewentualnie p/o Asystentów) w procesie przygotowywania sprawy do rozpoznania, sporządzania projektów orzeczeń, uzasadnień Lustracja w zakresie badanie sprawności postępowań w kontekście prawidłowości wykorzystania czasu sesyjnego, przygotowania spraw do ich rozpoznania na rozprawie, obciążenia sesji, ze szczególnym uwzględnieniem

4 LP 22 Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim 23 Sąd Rejonowy dla w Warszawie VII Wydział Gospodarczy 24 Sąd Rejonowy dla w Warszawie IX Wydział Gospodarczy 25 Sąd Rejonowy dla w Warszawie IX Wydział Gospodarczy 26 Sąd Rejonowy dla w Warszawie IX Wydział Gospodarczy struktury spraw wyznaczanych na losowo wybrane sesje w poszczególnych referatach; Udział Asystentów (ewentualnie p/o Asystentów) w procesie przygotowywania sprawy do rozpoznania, sporządzania projektów orzeczeń, uzasadnień Kontrola prawidłowości pracy sekretariatu pod kątem przestrzegania przepisów Regulaminu urzędowania sadów powszechnych, Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sadów i innych działów administracji sądowej, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości wykonywania zarządzeń i postanowień oraz rzetelności w sporządzaniu sprawozdań statystycznych, oraz poprawność prowadzenia wszystkich ksiąg biurowych w systemie elektronicznym PION GOSPODARCZY Lustracja w zakresie kontroli wykorzystania czasu sesyjnego, przygotowania sprawy do rozpoznania na rozprawie, obciążenia sesji, ze szczególnym uwzględnieniem spraw ponad 3-letnich oraz udziału asystentów (po asystentów) w procesie przygotowania sprawy do rozpoznania, sporządzania projektów orzeczeń i uzasadnień Lustracja w zakresie kontroli terminowości i prawidłowości podejmowania czynności w związku z nadawaniem biegu środkom zaskarżenia Pozaplanowa doraźna lustracja w zakresie sprawności postępowania w sprawie o sygn akt IX GUp 17/12 Kontrola prawidłowości pracy sekretariatu pod kątem przestrzegania przepisów Regulaminu urzędowania sadów powszechnych, Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sadów i innych działów administracji sądowej, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości wykonywania zarządzeń i postanowień oraz rzetelności w sporządzaniu sprawozdań statystycznych

5 LP PION PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 27 Sąd Okręgowy Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 28 Sąd Rejonowy dla VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 29 Sąd Rejonowy dla VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 30 Sąd Rejonowy dla VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 31 Sąd Rejonowy dla VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Lustracja w zakresie sprawności postepowań w sprawach ponad 5-letnich Lustracja w zakresie zapewnienia sprawności postępowania na wszystkich jego etapach, ze szczególnym uwzględnieniem: wykorzystania czasu sesyjnego, przygotowania sprawy do rozpoznania na rozprawie, obciążenia, sesji, zasadności zdejmowania spraw z wokandy, oraz ocena efektywności wykorzystania sędziów, asystentów oraz ocena czy ich obciążenie pracą jest równomierne Lustracja w zakresie sprawności postepowań w sprawach ponad 5-letnich Kontrola w zakresie racjonalnego wykorzystania kadry urzędniczej Lustracja w zakresie sprawności postepowań w sprawach ponad 5-letnich

6 LP 32 Sąd Rejonowy dla VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 33 Sąd Rejonowy dla VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Lustracja w zakresie zapewnienia sprawności postępowania na wszystkich jego etapach, ze szczególnym uwzględnieniem: wykorzystania czasu sesyjnego, przygotowania sprawy do rozpoznania na rozprawie, obciążenia, sesji, zasadności zdejmowania spraw z wokandy, oraz ocena efektywności wykorzystania sędziów, asystentów oraz ocena czy ich obciążenie pracą jest równomierne Kontrola w zakresie racjonalnego wykorzystania kadry urzędniczej oraz poprawność prowadzenia wszystkich ksiąg biurowych w systemie elektronicznym PION RODZINNY I NIELETNICH 34 Sąd Okręgowy Warszawie I Wydział 35 Sąd Okręgowy Warszawie III Wydział 36 Sąd Rejonowy dla V Wydział Rodzinny i 37 Sąd Rejonowy dla V Wydział Rodzinny i Lustracja spraw o rozwód ponad 3 letnie/postępowanie o zabezpieczenie kontaktów Lustracja spraw o rozwód ponad 3 letnie/postępowanie o zabezpieczenie kontaktów Lustracja w zakresie postępowania opiekuńczego - dot adopcji i ustanowienia rodziny zastępczej spokrewnionej i zawodowej /postępowanie wykonawcze - nadzór nad rodzinami zastępczymi i kontaktami Lustracja w zakresie prawidłowości wykonywania przez sądy obowiązku wynikającego z treści art 578 par 2 kpc

7 LP 38 Sąd Rejonowy dla V Wydział Rodzinny i 39 Sąd Rejonowy dla V Wydział Rodzinny i 40 Sąd Rejonowy dla V Wydział Rodzinny i 41 Sąd Rejonowy dla V Wydział Rodzinny i 42 Sąd Rejonowy dla V Wydział Rodzinny i 43 Sąd Rejonowy w 44 Sąd Rejonowy w Lustracja w zakresie prawidłowości umarzania postępowań opiekuńczych wobec osób, co do których zastosowano środki wychowawcze w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym Lustracja w zakresie postępowania opiekuńczego - dot adopcji i ustanowienia rodziny zastępczej spokrewnionej i zawodowej /postępowanie wykonawcze - nadzór nad rodzinami zastępczymi i kontaktami Lustracja w zakresie prawidłowości wykonywania przez sądy obowiązku wynikającego z treści art 578 par 2 kpc Lustracja w zakresie prawidłowości umarzania postępowań opiekuńczych wobec osób, co do których zastosowano środki wychowawcze w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym Lustracja doraźna w zakresie zbadania toku i sprawności postępowania w sprawach V Nsm 802/10, V Nsm 665/12, V Nsm 1186/12, V Nsm 732/12, V Nsm 1124/13, V Opm 180/10 Lustracja w zakresie wszczynania postępowania w sprawach nieletnich oraz nadzór nad wykonywaniem orzeczeń upn, adopcja i rodziny zastępcze nadzór nad kontaktami Lustracja w zakresie prawidłowości wykonywania przez sądy obowiązku wynikającego z treści art 578 par 2 kpc

8 LP 45 Sąd Rejonowy w Legionowie 46 Sąd Rejonowy w Legionowie 47 Sąd Rejonowy w Otwocku 48 Sąd Rejonowy w Otwocku 49 Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim 50 Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim Lustracja w zakresie wszczynania postępowania w sprawach nieletnich oraz nadzór nad wykonywaniem orzeczeń z upn, adopcja i rodziny zastępcze/ nadzór nad rodzinami zastępczymi i kontaktami Lustracja w zakresie prawidłowości wykonywania przez sądy obowiązku wynikającego z treści art 578 par 2 kpc Kontrola prawidłowości pracy sekretariatu pod kątem przestrzegania przepisów Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości wykonywania zarządzeń i postanowień oraz rzetelności w sporządzaniu sprawozdań statystycznych, oraz poprawność prowadzenia wszystkich ksiąg biurowych w systemie elektronicznym Wizytacja Kontrola prawidłowości pracy sekretariatu pod kątem przestrzegania przepisów Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości wykonywania zarządzeń i postanowień oraz rzetelności w sporządzaniu sprawozdań statystycznych, oraz poprawność prowadzenia wszystkich ksiąg biurowych w systemie elektronicznym Wizytacja

9 LP PION KSIĄG WIECZYSTYCH 51 Sąd Rejonowy w IV Wydział Ksiąg Wieczystych 52 Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych Lustracja w zakresie oceny równomiernego obciążenia pracą referendarzy sądowych oraz postępowań toczących się ponad 12 miesięcy Lustracja w zakresie oceny równomiernego obciążenia pracą referendarzy sądowych PION EGZEKUCYJNY 53 Sąd Rejonowy dla 54 Sąd Rejonowy dla I 55 Dariusz Wiercigroch Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w 56 Adam Wujek Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie 57 Renata Delert Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Lustracja prawidłowości i sprawności postępowania w sprawach zarejestrowanych w repertorium Co jako nadzór nad egzekucją z nieruchomości wraz z weryfikacją wykonania zaleceń polustracyjnych wydanych w latach ubiegłych, co do tej kategorii spraw Lustracja prawidłowości i sprawności postępowania w sprawach zarejestrowanych w repertorium Co jako nadzór nad egzekucją z nieruchomości wraz z weryfikacją wykonania zaleceń polustracyjnych wydanych w latach ubiegłych, co do tej kategorii spraw Lustracja formalnej poprawności sporządzania przez komorników uzasadnień pism wzywających do uiszczenia kosztów egzekucyjnych oraz uzasadnień postanowień ustalających koszty egzekucji Wizytacja Lustracja powizytacyjna - weryfikacja wykonania zaleceń powizytacyjnych wydanych po wizytacji kancelarii w listopadzie 2012 roku

10 LP Warszawie PION KARNY 58 Sąd Rejonowy dla III Wydział Karny 59 Sąd Rejonowy dla III Wydział Karny-sekcja wykonawcza 60 Sąd Rejonowy dla III Wydział Karny sekcja orzekająca 61 Sąd Rejonowy dla III Wydział Karny 62 Sąd Rejonowy dla III Wydział Karny-sekcja wykonawcza 63 Sąd Rejonowy dla III Wydział Karny-sekcja Wizytacja Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów: Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia r Regulamin urzędowania sądów powszechnych i Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia r w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej prawidłowość prowadzenia urządzeń ewidencyjnych, terminowość wykonywania zarządzeń i postanowień oraz organizacja pracy Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów: Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia r Regulamin urzędowania sądów powszechnych i Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia r w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej prawidłowość prowadzenia urządzeń ewidencyjnych, terminowość wykonywania zarządzeń i postanowień oraz organizacja pracy Wizytacja Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów: Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia r Regulamin urzędowania sądów powszechnych i Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia r w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej prawidłowość prowadzenia urządzeń ewidencyjnych, terminowość wykonywania zarządzeń i postanowień oraz organizacja pracy Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów: Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia r Regulamin urzędowania sądów powszechnych i Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia r w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej

11 LP orzekająca 64 Sąd Rejonowy dla IV Wydział Karny sekcja wykonawcza 65 Sąd Rejonowy w II Wydział Karny 66 Sąd Rejonowy w II Wydział Karny-sekcja wykonawcza 67 Sąd Rejonowy w II Wydział Karny sekcja orzekająca 68 Sąd Rejonowy w II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 69 Sąd Rejonowy w Legionowie II Wydział Karny 70 Sąd Rejonowy w Legionowie prawidłowość prowadzenia urządzeń ewidencyjnych, terminowość wykonywania zarządzeń i postanowień oraz organizacja pracy oraz poprawność prowadzenia wszystkich ksiąg biurowych w systemie elektronicznym Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów: Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia r Regulamin urzędowania sądów powszechnych i Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia r w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej prawidłowość prowadzenia urządzeń ewidencyjnych, terminowość wykonywania zarządzeń i postanowień oraz organizacja pracy Wizytacja Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów: Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia r Regulamin urzędowania sądów powszechnych i Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia r w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej prawidłowość prowadzenia urządzeń ewidencyjnych, terminowość wykonywania zarządzeń i postanowień oraz organizacja pracy, Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów: Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia r Regulamin urzędowania sądów powszechnych i Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia r w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej prawidłowość prowadzenia urządzeń ewidencyjnych, terminowość wykonywania zarządzeń i postanowień oraz organizacja pracy,, oraz poprawność prowadzenia wszystkich ksiąg biurowych w systemie elektronicznym Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia r w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej prawidłowość prowadzenia urządzeń ewidencyjnych Lustracja spraw K zagrożonych przedawnieniem w latach pod kątem uniknięcia przedawnienia ich karalności Lustracja spraw starych z przedziału 5-8 lat i ponad 8 letnich

12 LP II Wydział Karny 71 Sąd Rejonowy w Otwocku II Wydział Karny 72 Sąd Rejonowy w Otwocku II Wydział Karny Lustracja spraw starych z przedziału 5-8 lat i ponad 8 letnich Lustracja sprawności postępowań, w których areszt tymczasowy stosowany jest dłużej niż rok PION PENITENCJARNY 73 Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI (ul Jagiellońska 49) 74 Komisariat Policji Warszawa VII (ul Mrówcza 210) 75 Areszt Śledczy Warszawa Białołęka 76 Areszt Śledczy Warszawa Grochów 77 Zakład Karny Warszawa Białołęka 78 Oddział Zamknięty Warszawa Bemowo Wizytacja Wizytacja penitencjarnego penitencjarnego penitencjarnego penitencjarnego 79 Oddział Zamknięty Popowo penitencjarnego

13 LP 80 Sąd Rejonowy w Legionowie II Wydział Karny Sekcja 81 Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim II Wydział Karny Sekcja 82 Sąd Rejonowy w Otwocku II Wydział Karny Sekcja 83 Sąd Rejonowy dla w Warszawie III Wydział Karny Sekcja 84 Sąd Rejonowy dla w Warszawie IV Wydział Karny Sekcja 85 Sąd Rejonowy dla w Warszawie III Wydział Karny Sekcja 86 Sąd Rejonowy dla w Warszawie IV Wydział Karny Sekcja nad wykonywaniem orzeczeń karnych nad wykonywaniem orzeczeń karnych nad wykonywaniem orzeczeń karnych nad wykonywaniem orzeczeń karnych nad wykonywaniem orzeczeń karnych nad wykonywaniem orzeczeń karnych nad wykonywaniem orzeczeń karnych

14 LP 87 Sąd Rejonowy dla w Warszawie VIII Wydział Karny 88 Sąd Rejonowy w II Wydział Karny Sekcja 89 Sąd Rejonowy w V Wydział Karny Sekcja Sporządził: Agnieszka Zych Kierownik Sekretariatu IX Wydziału Wizytacyjnego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie nad wykonywaniem orzeczeń karnych nad wykonywaniem orzeczeń karnych nad wykonywaniem orzeczeń karnych

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. 1. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. 1. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds biurowości oraz sędziów penitencjarnych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w okresie

Bardziej szczegółowo

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P.

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds biurowości oraz sędziów penitencjarnych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w okresie

Bardziej szczegółowo

w okresie od 1.01. do dnia 31.12.2008 r. Nazwa jednostki Lp.

w okresie od 1.01. do dnia 31.12.2008 r. Nazwa jednostki Lp. Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds. biurowości, sędziów penitencjarnych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w okresie od 1.01. do

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki Lp. letnie, w których stw. przewlekłość postępowania 2 SR Praga-Północ I. Wydział Cywilny

Nazwa jednostki Lp. letnie, w których stw. przewlekłość postępowania 2 SR Praga-Północ I. Wydział Cywilny Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds. biurowości, sędziów penitencjarnych i kuratorów okręgowych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego -Praga w okresie

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Realizacja zadań nadzorczych

Rozdział IV. Realizacja zadań nadzorczych Rozdział IV Realizacja zadań nadzorczych 143 Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie w 2010 r. realizował zadania nadzorcze przewidziane w 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wizytacji, lustracji i kontroli przeprowadzonych w 2004 roku

Zestawienie wizytacji, lustracji i kontroli przeprowadzonych w 2004 roku Zestawienie wizytacji, lustracji i kontroli przeprowadzonych w 2004 roku Pion Cywilny oznaczenie sądu oznaczenie wydziału rodzaj kontroli przez kogo przeprowadzana Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy I Wydział

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawowe informacje

Rozdział I Podstawowe informacje Rozdział I Podstawowe informacje 3 W 2010 r. w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie funkcjonowały: 1. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 2. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie 3. Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E XI WW 401-4/12 S P R A W O Z D A N I E z wizytacji Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach przeprowadzonej przez sędziego wizytatora ds. cywilnych SSO Arkadię Wyraz w okresie 20.02.2012

Bardziej szczegółowo

Wnioski pokontrolne dotyczące Kancelarii Komorniczych prowadzonych przy Sądzie Rejonowym w Tychach

Wnioski pokontrolne dotyczące Kancelarii Komorniczych prowadzonych przy Sądzie Rejonowym w Tychach Wnioski pokontrolne dotyczące Kancelarii Komorniczych prowadzonych przy Sądzie Rejonowym w Tychach Tychy, dnia 07 maja 2013r. Na podstawie art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 grudnia 2013 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 28 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 grudnia 2013 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 28 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 grudnia 2013 r. Poz. 1481 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wzorów arkuszy oceny pracy i indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Sądowe postępowanie egzekucyjne. Wykład 2 Podmioty postępowania

Sądowe postępowanie egzekucyjne. Wykład 2 Podmioty postępowania Sądowe postępowanie egzekucyjne Wykład 2 Podmioty postępowania Podmioty postępowania Strony: wierzyciel egzekwujący, dłużnik egzekwowany Organy egzekucyjne: sąd rejonowy,komornik Uczestnicy Podmioty posiadające

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Zakres wizytacji.

Sprawozdanie. Zakres wizytacji. XI WW 4181-14/10 Sprawozdanie z wizytacji Kancelarii Grzegorza Zachmosta Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach przeprowadzonej w okresie od 20 lipca 2010 r. do 11 sierpnia 2010r. przez SSO

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ CZYNNOŚCI SĘDZIÓW I REFERENDARZA SĄDOWEGO SĄDU REJONOWEGO W ŻNINIE NA ROK 2016 od r.

PODZIAŁ CZYNNOŚCI SĘDZIÓW I REFERENDARZA SĄDOWEGO SĄDU REJONOWEGO W ŻNINIE NA ROK 2016 od r. PODZIAŁ CZYNNOŚCI SĘDZIÓW I REFERENDARZA SĄDOWEGO SĄDU REJONOWEGO W ŻNINIE NA ROK 2016 od 14.09.2016r. 1. PREZES SĄDU REJONOWEGO W ŻNINIE- Sędzia Sądu Rejonowego- Jacek Krysztofiak - Przewodniczący III

Bardziej szczegółowo

Wymiar sprawiedliwości w RP

Wymiar sprawiedliwości w RP Wymiar sprawiedliwości w RP Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Art. 175 ust. 1 Konstytucji RP Sądy powszechne

Bardziej szczegółowo

w dniach 6-9 marca 2012 roku

w dniach 6-9 marca 2012 roku Projekt z dnia 27 lutego 2012 r. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 6-9 marca 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) 1. Informacje i komunikaty. 2. Wybór Wiceprzewodniczącego Krajowej

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁU CZYNNOŚCI KADRY SĘDZIOWSKIEJ I REFERENDARSKIEJ SĄDU REJONOWEGO w INOWROCŁAWIU NA ROK 2016 po zmianie od 1 września 2016r

PODZIAŁU CZYNNOŚCI KADRY SĘDZIOWSKIEJ I REFERENDARSKIEJ SĄDU REJONOWEGO w INOWROCŁAWIU NA ROK 2016 po zmianie od 1 września 2016r PODZIAŁU CZYNNOŚCI KADRY SĘDZIOWSKIEJ I REFERENDARSKIEJ SĄDU REJONOWEGO w INOWROCŁAWIU NA ROK 2016 po zmianie od 1 września 2016r 1. PREZES SĄDU REJONOWEGO Sędzia Sądu Rejonowego DOROTA CYBA-PRILL kieruje

Bardziej szczegółowo

w dniach listopada 2012 roku

w dniach listopada 2012 roku Projekt z dnia 5 listopada 2012 r. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 13-16 listopada 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) 1. Informacje i Komunikaty. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

Wnioski pokontrolne dotyczące Kancelarii Komorniczych prowadzonych przy Sądzie Rejonowym w Tychach

Wnioski pokontrolne dotyczące Kancelarii Komorniczych prowadzonych przy Sądzie Rejonowym w Tychach Wnioski pokontrolne dotyczące Kancelarii Komorniczych prowadzonych przy Sądzie Rejonowym w Tychach Tychy, dnia 02 września 2011r. Na podstawie art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach

Bardziej szczegółowo

OSTATNIE ZMIANY DOTYCZĄCE USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH. Bartosz Wilk

OSTATNIE ZMIANY DOTYCZĄCE USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH. Bartosz Wilk 1 OSTATNIE ZMIANY DOTYCZĄCE USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH Bartosz Wilk USTAWA NOWELIZUJĄCA PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich. uchwalony przez Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 23 listopada 1986 r.

Regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich. uchwalony przez Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 23 listopada 1986 r. Regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich uchwalony przez Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 23 listopada 1986 r. Na podstawie art. 56 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/2012 PREZESA SĄDU REJONOWEGO W ŚWIDNICY

ZARZĄDZENIE NR 24/2012 PREZESA SĄDU REJONOWEGO W ŚWIDNICY Prezes Sądu Rejonowego w Świdnicy Świdnica, dnia 12.10.2012r. ZARZĄDZENIE NR 24/2012 PREZESA SĄDU REJONOWEGO W ŚWIDNICY I. Zarządzam zorganizowanie, w drodze konkursu, naboru kandydatów na staż urzędniczy

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku Projekt z dnia 18 września 2012 r. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 25-28 września 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) 1. Informacje i Komunikaty. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E XI WW 4191-23/12 S P R A W O Z D A N I E z kontroli Biura Dowodów Rzeczowych Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach przeprowadzonej przez starszego inspektora ds. biurowości Sądu Okręgowego w Gliwicach Janinę

Bardziej szczegółowo

Wydziały Sądu Rejonowego w Kartuzach. I Wydział Cywilny. ul. Kościuszki 26, 83-300 Kartuzy. I piętro, pok. nr 14. tel.

Wydziały Sądu Rejonowego w Kartuzach. I Wydział Cywilny. ul. Kościuszki 26, 83-300 Kartuzy. I piętro, pok. nr 14. tel. Wydziały Sądu Rejonowego w Kartuzach I Wydział Cywilny ul. Kościuszki 26, 83-300 Kartuzy I piętro, pok. nr 14 tel. 58 694 94 10 email: wydzialcywilny@kartuzy.sr.gov.pl Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek:

Bardziej szczegółowo

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2016 r.

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2016 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe zbiorcze Okręg Sądu Okręgowego w Łodzi Numer identyfikacyjny REGON 000323163 MS-S20UN SPRAWOZDANIE w sprawach upadłościowych

Bardziej szczegółowo

Wnioski pokontrolne dotyczące kancelarii komorniczych. prowadzonych przy Sądzie Rejonowym w Tychach za rok 2011.

Wnioski pokontrolne dotyczące kancelarii komorniczych. prowadzonych przy Sądzie Rejonowym w Tychach za rok 2011. Wnioski pokontrolne dotyczące kancelarii komorniczych prowadzonych przy Sądzie Rejonowym w Tychach za rok 2011. Tychy, dnia 13 czerwca 2012r. Na podstawie art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 listopada 1996 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 listopada 1996 r. Dz.Urz. Min. Sprawiedliwości z 1996r. Nr 5 poz. 38 Uchylone z dniem: 2001.10.17 ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 listopada 1996 r. w sprawie zakresu czynności radcy kolegium do spraw wykroczeń

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI

FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) w związku z 48 ust. 1 rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM Zamość, dnia 16 lutego 2012 roku SĄD REJONOWY W ZAMOŚCIU G-I- 226-6/12 OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM 1. Zamawiający. Sąd Rejonowy w Zamościu Ul. Akademicka 1, 22-400 Zamość NIP 922-12-24-961 tel.

Bardziej szczegółowo

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Opolu V Wydział Gospodarczy [WYDZIAL] Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Wrocławska Dział 1.1.1. Ewidencja spraw ogółem SPRAWY

Bardziej szczegółowo

Wydział I Śledczy 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)

Wydział I Śledczy 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) Wydział I Śledczy kierowany przez Naczelnika obejmujący zakresem swojego działania: 1) prowadzenie i nadzorowanie prowadzonych przez inne organy postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1423/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 1423/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 grudnia 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 1423/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany regulaminów wewnętrznych jednostek organizacyjnych urzędu oraz niektórych zarządzeń. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności okręgu. Sądu Okręgowego. w Warszawie. w 2005 roku

Sprawozdanie. z działalności okręgu. Sądu Okręgowego. w Warszawie. w 2005 roku Sprawozdanie z działalności okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w 2005 roku marzec 2006 Sprawozdanie z działalności okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w 2005 roku spis treści Rozdział I Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI

FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) w związku z 45 i 48 ust. 1 pkt.2a Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W OPOLU ZA ROK 2015 DLA DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: SPRAWIEDLIWOŚĆ

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W OPOLU ZA ROK 2015 DLA DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: SPRAWIEDLIWOŚĆ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W OPOLU ZA ROK 2015 DLA DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: SPRAWIEDLIWOŚĆ CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2015 Lp. cel Mierniki

Bardziej szczegółowo

Biurowość Kuratorskiej Służby Sądowej (kuratorzy rodzinni) Opracowanie: kurator specjalista dr Tadeusz Jedynak

Biurowość Kuratorskiej Służby Sądowej (kuratorzy rodzinni) Opracowanie: kurator specjalista dr Tadeusz Jedynak Biurowość Kuratorskiej Służby Sądowej (kuratorzy rodzinni) 2012 Opracowanie: kurator specjalista dr Tadeusz Jedynak Plan wykładów 1. Specyfika sądu rodzinnego 2. Geneza problemu biurowość kuratorów rodzinnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Dz.U.2015.2316 z dnia 2015.12.30 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 lipca 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin

Bardziej szczegółowo

MS-S40. SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r.

MS-S40. SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd Rejonowy w Białymstoku Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Białostocka MS-S40 SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Załącznik Nr 1 Regulamin Biura Obsługi Interesantów (BOI) Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie tekst jednolity. 1 Struktura organizacyjna 1. BOI wchodzi w skład Oddziału Administracyjnego 2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 259

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 259 Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 259 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Jaworze. ul. Klasztorna 5. 59-400 Jawor. tel. 76 754-40-01. faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148

Sąd Rejonowy w Jaworze. ul. Klasztorna 5. 59-400 Jawor. tel. 76 754-40-01. faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148 Sąd Rejonowy w Jaworze tel. 76 754-40-01 faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148 Uprzejmie informujemy, że od 29 września do 30 października 2015 roku Kasa Sądu będzie nieczynna. Znaki opłaty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych Dz.U. z 2015r. poz. 2316 Z ostatnią zmianą z dnia 01.07.2016r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 848/IV Krajowej Rady Komorniczej z dnia 07 września 2011 r.

Uchwała nr 848/IV Krajowej Rady Komorniczej z dnia 07 września 2011 r. O D P I S Uchwała nr 848/IV Krajowej Rady Komorniczej z dnia 07 września 2011 r. (zmieniona uchwałą KRK nr 1191/IV z 10 grudnia 2013 r., nr 1421/V z 24 maja 2015 r, nr 1465/V z 22 października 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Zakres czynności sędziów i referendarzy orzekających w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich 4 sierpnia 2016r.

Zakres czynności sędziów i referendarzy orzekających w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich 4 sierpnia 2016r. Zakres czynności sędziów i referendarzy orzekających w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich 4 sierpnia 2016r. I Wydział Cywilny 1. Izabela Siewierska - sędzia, przewodnicząca wydziału, wiceprezes a)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. Wykonywanie dozorów

SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. Wykonywanie dozorów MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S40 Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Rzeszowska SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. Wykonywanie dozorów

SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. Wykonywanie dozorów Dozory dotyczące: warunkowego MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S40 Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Białostocka SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby

Bardziej szczegółowo

administracyjnego nadal nie mogą wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie są niezawiśli. Podejmując refleksję na temat modelu nadzoru

administracyjnego nadal nie mogą wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie są niezawiśli. Podejmując refleksję na temat modelu nadzoru 1 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciecha Hajduka na konferencji pt. Model nadzoru nad działalnością sądów i pracą orzeczniczą sędziów Problematyka nadzoru administracyjnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU APLIKANTA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ NA STANOWISKU REFERENDARZA SĄDOWEGO

PROGRAM STAŻU APLIKANTA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ NA STANOWISKU REFERENDARZA SĄDOWEGO Załącznik do uchwały nr 59/2015 Rady Programowej KSSiP PROGRAM STAŻU APLIKANTA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ NA STANOWISKU REFERENDARZA SĄDOWEGO Wstęp Obecny model dochodzenia do zawodu sędziego zakłada daleko

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych. (Dz. U. z dnia 2 marca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych. (Dz. U. z dnia 2 marca 2007 r. Dz.U.2007.38.249 2010-01-01 zm. Dz.U.2009.224.1806 1 2010-03-31 zm. Dz.U.2010.40.232 1 2010-12-06 zm.wyn.z Dz.U.2010.229.1503 ogólne 2012-01-13 zm. Dz.U.2012.48 1 2012-10-01 zm. Dz.U.2012.1070 1 2013-01-15

Bardziej szczegółowo

SĄD REJONOWY 37-100 Łańcut ul. Grunwaldzka 10 IP 215-125-74-22

SĄD REJONOWY 37-100 Łańcut ul. Grunwaldzka 10 IP 215-125-74-22 SĄD REJONOWY 37-100 Łańcut ul. Grunwaldzka 10 IP 215-125-74-22 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W ŁAŃCUCIE ZA ROK 2011 CZĘŚĆ A: NAJWAŻNIEJSZE CELE DO REALIZACJI W ROKU 2011 Lp.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury

USTAWA z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2007 r. Nr 102, poz. 690, z 2009 r. Nr 26, poz. 157, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z PRACY SĄDU OKRĘGOWEGO w WARSZAWIE. w 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE. Z PRACY SĄDU OKRĘGOWEGO w WARSZAWIE. w 2011 ROKU SPRAWOZDANIE Z PRACY SĄDU OKRĘGOWEGO w WARSZAWIE w 2011 ROKU marzec 2012 1 Rozdział I... 3 Podstawowe informacje... 3 Rozdział II... 10 Sprawozdanie z działalności orzeczniczej sądów okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU APLIKANTA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ NA STANOWISKU REFERENDARZA SĄDOWEGO

PROGRAM STAŻU APLIKANTA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ NA STANOWISKU REFERENDARZA SĄDOWEGO Załącznik do Uchwały nr 3/2013 Rady Programowej KSSiP PROGRAM STAŻU APLIKANTA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ NA STANOWISKU REFERENDARZA SĄDOWEGO Wstęp Obecny model dochodzenia do zawodu sędziego zakłada daleko

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. za rok 2004

Sprawozdanie. za rok 2004 SĄD OKRĘGOWY w WARSZAWIE Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych za rok 2004 Warszawa, marzec 2005 rok Spis treści : str. Wstęp Sąd Okręgowy w Warszawie w 2004 r. podstawowe informacje...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ. Dział I Przepisy ogólne

REGULAMIN OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ. Dział I Przepisy ogólne REGULAMIN OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ Dział I Przepisy ogólne 1 1. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, zwany dalej Rzecznikiem, jest organem Okręgowej Izby Aptekarskiej,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 czerwca 2004 r.

USTAWA. z dnia 17 czerwca 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Zestawienia statystyczne. do Sprawozdania. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2012 roku

Zestawienia statystyczne. do Sprawozdania. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2012 roku Zestawienia statystyczne do Sprawozdania Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2012 roku Warszawa, marzec 2013 r. POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY (spis tabel zawierających

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA STATYSTYCZNA

INFORMACJA STATYSTYCZNA Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Wydział Statystyki i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości INFORMACJA STATYSTYCZNA o ewidencji spraw i orzecznictwie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r.

USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2005 R. SNO 49/05

WYROK Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2005 R. SNO 49/05 WYROK Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2005 R. SNO 49/05 Przewodniczący: sędzia SN Jan Bogdan Rychlicki (sprawozdawca). Sędziowie SN: Marek Pietruszyński, Barbara Wagner. Sąd Najwyższy Sąd Dyscyplinarny na rozprawie

Bardziej szczegółowo

Wydział Rodzinny. Wersja 2007-12-19 CURRENDA Sp. z o.o. Sopot

Wydział Rodzinny. Wersja 2007-12-19 CURRENDA Sp. z o.o. Sopot Wydział Rodzinny Wersja 2007-12-19 CURRENDA Sp. z o.o. Sopot Opis sprawozdania MS-S16 w Wydziale Rodzinnym 2 Sprawozdanie MS-S16 Opis zmian Dział 1.1. Ewidencja spraw ogółem W wierszach umieszczane są

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych. (Dz. U. z dnia 2 marca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych. (Dz. U. z dnia 2 marca 2007 r. Dz.U.2007.38.249 2010-01-01 zm. Dz.U.2009.224.1806 1 2010-03-31 zm. Dz.U.2010.40.232 1 2010-12-06 zm.wyn.z Dz.U.2010.229.1503 ogólne 2012-01-13 zm. Dz.U.2012.48 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

KURATORZY SĄDOWI CZĘŚĆ 6. Podsumowanie badania dla grupy zawodowej:

KURATORZY SĄDOWI CZĘŚĆ 6. Podsumowanie badania dla grupy zawodowej: PRZEPROWADZENIE BADANIA I OPRACOWANIE RAPORTU WRAZ Z REKOMENDACJAMI: ANALIZA OBCIĄŻENIA PRACĄ I OPRACOWANIE STANDARDÓW PRACY DLA WSZYSTKICH GRUP ZAWODOWYCH W SĄDOWNICTWIE. CZĘŚĆ 6 Podsumowanie badania

Bardziej szczegółowo

Katowice,2011-07-15 NU3/03120-03120-0031 /11/36194. Pan Michał Kasprzak Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji Rzecznik Prasowy w miejscu

Katowice,2011-07-15 NU3/03120-03120-0031 /11/36194. Pan Michał Kasprzak Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji Rzecznik Prasowy w miejscu Katowice,20110715 NU3/03120 031200031 /11/36194 Pan Michał Kasprzak Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji Rzecznik Prasowy w miejscu Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przedkłada informację o kontrolach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA CZYTELI AKT PRZY UL. OGRODOWEJ 51 A. 1 1. Czytelnia Akt, zwana dalej Czytelnią, znajduje się w Sali 111.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA CZYTELI AKT PRZY UL. OGRODOWEJ 51 A. 1 1. Czytelnia Akt, zwana dalej Czytelnią, znajduje się w Sali 111. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA CZYTELI AKT W SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY MOKOTOWA W WARSZAWIE PRZY UL. OGRODOWEJ 51 A 1 1. Czytelnia Akt, zwana dalej Czytelnią, znajduje się w Sali 111. 2. Czytelnia wchodzi

Bardziej szczegółowo

Zakres przeprowadzonej kontroli

Zakres przeprowadzonej kontroli Kontrole i analizy Kontrole zewnętrzne w 06 Lp. Organ Okres Skarbowa w Skarbowa w 6.05.06 -.05.06.06.06 -.06.06 Zakres przeprowadzonej Kontrola podjętych działań zmierzających do zakończenia zajęć ruchomości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA ASYSTENTÓW SĘDZIÓW W SPRAWACH CYWILNYCH

PROGRAM SZKOLENIA DLA ASYSTENTÓW SĘDZIÓW W SPRAWACH CYWILNYCH KCSC 1410-83/07 PROGRAM SZKOLENIA DLA ASYSTENTÓW SĘDZIÓW W SPRAWACH CYWILNYCH ZAŁOśENIA PROGRAMOWE Oferta szkoleniowa adresowana jest do asystentów sędziów w sprawach cywilnych. Zasadniczy cel proponowanego

Bardziej szczegółowo

NKCK nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych szkolenia dla kadr sądów rejonowych

NKCK nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych szkolenia dla kadr sądów rejonowych CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA dotycząca modułu CZĘŚĆ OGÓLNA PROGRAM SZKOLENIOWY dla szkoleń z zakresu czynności podejmowanych w sekretariatach sądowych w ramach nadzoru administracyjnego nad komornikami i kontroli

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich. Rozdział I Przepisy ogólne

OBWIESZCZENIE. Regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich. Rozdział I Przepisy ogólne NACZELNA RADA ADWOKACKA ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08 e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl OBWIESZCZENIE Naczelnej Rady Adwokackiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Część ogólna.

REGULAMIN OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Część ogólna. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 7/2012 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 23.03.2012r. w sprawie regulaminów organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja (c.d.)

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja (c.d.) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Rzeszowska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SPP 232/14. Dnia 18 grudnia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SPP 232/14. Dnia 18 grudnia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III SPP 232/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 grudnia 2014 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka SSN Maciej Pacuda w sprawie ze skargi T. M.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2316 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1. Ewidencja spraw rodzinnych ogółem

Dział 1.1. Ewidencja spraw rodzinnych ogółem Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S16 SPRAWOZDANIE SR w Łańcucie [WYDZIAL] w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich Okręg Numer

Bardziej szczegółowo

XI.WW.4191-15/13 PROTOKÓŁ KONTROLI DZIAŁALNOŚCI SEKRETARIATU WYDZIAŁU

XI.WW.4191-15/13 PROTOKÓŁ KONTROLI DZIAŁALNOŚCI SEKRETARIATU WYDZIAŁU XI.WW.4191-15/13 PROTOKÓŁ KONTROLI DZIAŁALNOŚCI SEKRETARIATU WYDZIAŁU Dział I Podstawa i zakres kontroli I.1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli -Ustawa z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 18 września 2001 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 18 września 2001 r. 23 ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 września 2001 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej. Na

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e nr 14/2013. Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 czerwca 2013 roku

Z a r z ą d z e n i e nr 14/2013. Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 czerwca 2013 roku Z a r z ą d z e n i e nr 14/2013 Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015. Prezesa Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej. z dnia 12 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015. Prezesa Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej. z dnia 12 sierpnia 2015 roku PREZES Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dział I Sądy powszechne. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dział I Sądy powszechne. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/144 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Dział I Sądy powszechne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Sądami powszechnymi są sądy rejonowe, sądy okręgowe

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e XI WW 4191-16/12 S p r a w o z d a n i e z kontroli funkcjonowania sekretariatu I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Rybniku, przeprowadzonej przez starszego inspektora ds. biurowości sądowej Ewę Kanczok

Bardziej szczegółowo

ściągalności należności wymienionych w art. 28 ust. 1-4 ustawy 1 jednostka

ściągalności należności wymienionych w art. 28 ust. 1-4 ustawy 1 jednostka WYNIKI PRZEPROWADZONYCH W 2015 ROKU KONTROLI Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH I USTAWY O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW W 2015 r. inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ]

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 173 Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 175 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sady administracyjne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI DZIAŁALNOŚCI SEKRETARIATU WYDZIAŁU

PROTOKÓŁ KONTROLI DZIAŁALNOŚCI SEKRETARIATU WYDZIAŁU XI WW 4191-18/15 PROTOKÓŁ KONTROLI DZIAŁALNOŚCI SEKRETARIATU WYDZIAŁU Dział I Podstawa i zakres kontroli I.1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli I.2. Prezes sądu odpowiedzialny za przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 26 lipca 2002 r. Druk nr 194

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 26 lipca 2002 r. Druk nr 194 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 26 lipca 2002 r. Druk nr 194 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1. Ewidencja spraw rodzinnych ogółem

Dział 1.1. Ewidencja spraw rodzinnych ogółem Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S16 SPRAWOZDANIE SR dla Warszawy Pragi-Północ [WYDZIAL] w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e XI WW 419-4/12 S p r a w o z d a n i e z kontroli funkcjonowania sekretariatu VI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Gliwicach, przeprowadzonej przez starszego inspektora ds. biurowości

Bardziej szczegółowo

Kuratorska Służba Sądowa Opracowanie: kurator specjalista dr Tadeusz Jedynak Sąd Okręgowy w Słupsku

Kuratorska Służba Sądowa Opracowanie: kurator specjalista dr Tadeusz Jedynak Sąd Okręgowy w Słupsku Kuratorska Służba Sądowa 2011 Opracowanie: kurator specjalista dr Tadeusz Jedynak Sąd Okręgowy w Słupsku Geneza 1919 opiekun sądowy 1929 kurator dla nieletnich 1965 kurator dla dorosłych 2001 kuratorska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie Rozdział 1. Przepisy ogólne... 4

Spis treści. Wprowadzenie Rozdział 1. Przepisy ogólne... 4 Spis treści Wprowadzenie... 3 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 4 Komornik sądowy funkcjonariuszem publicznym...4 Kompetencje komornika... 26 Nadzór prezesa sądu rejonowego... 45 Wykonywanie czynności na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Katarzyna Bartczak

UCHWAŁA. Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 80/13 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 grudnia 2013 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Józef Frąckowiak Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. DZIAŁ I Sądy powszechne. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. DZIAŁ I Sądy powszechne. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych DZIAŁ I Sądy powszechne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Rodzaje i zadania sądów powszechnych] 1. Sądami powszechnymi są sądy rejonowe,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SPP 150/14. Dnia 12 sierpnia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SPP 150/14. Dnia 12 sierpnia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III SPP 150/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 sierpnia 2014 r. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Halina Kiryło w sprawie ze skargi J.

Bardziej szczegółowo

Sąd i referendarz sądowy. mgr Przemysław Kraszewski

Sąd i referendarz sądowy. mgr Przemysław Kraszewski Sąd i referendarz sądowy mgr Przemysław Kraszewski Pojęcie sądu ujęcie ustrojowe wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa....................................... Wykaz skrótów.................................... Wykaz literatury................................... XI XIII XVII Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów str. 9. Wprowadzenie str. 11. Rozdział pierwszy Postępowanie cywilne w praktyce sądowej str Uwagi ogólne str.

Wykaz skrótów str. 9. Wprowadzenie str. 11. Rozdział pierwszy Postępowanie cywilne w praktyce sądowej str Uwagi ogólne str. Podstawowym warunkiem sprawności i efektywności czynności sądowych jest wykonywanie ich metodycznie, a więc planowo i systematycznie oraz racjonalnie i skutecznie - z uwzględnieniem pryncypialnych zadań

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA WIERZYCIELA Z KOMORNIKIEM NA KOLEJNYCH ETAPACH EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI

WSPÓŁPRACA WIERZYCIELA Z KOMORNIKIEM NA KOLEJNYCH ETAPACH EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI WSPÓŁPRACA WIERZYCIELA Z KOMORNIKIEM NA KOLEJNYCH ETAPACH EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI Andrzej Miedziak Starszy Specjalista w Zespole Windykacji Sądowej i Egzekucyjnej Kredytów Zabezpieczonych i Segmentu

Bardziej szczegółowo

MS-S40. Sądy Rejonowe - ZBIORCZE. SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2014 r. Wykonywanie dozorów

MS-S40. Sądy Rejonowe - ZBIORCZE. SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2014 r. Wykonywanie dozorów MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe - ZBIORCZE Okręg SO w Łodzi Apelacja Łódzka Numer identyfikacyjny REGON 000323163 MS-S40 SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca) Sygn. akt III SPP 10/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 maja 2015 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca) w sprawie ze skargi H. H. z udziałem

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SPP 15/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 kwietnia 2017 r. SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo