PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P."

Transkrypt

1 Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds biurowości oraz sędziów penitencjarnych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w okresie 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku LP PION CYWILNY 1 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie I, II, III Wydział Cywilny oraz IV Wydział Cywilny Odwoławczy 2 Sąd Rejonowy dla 3 Sąd 1 Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe Kontrola- 52 pkt 2, 3, 9 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej Kontrola prawidłowości pracy sekretariatu pod kątem przestrzegania przepisów Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości wykonywania zarządzeń i postanowień oraz rzetelności w sporządzaniu sprawozdań statystycznych Kontrola wykonania obowiązków kierownika sekretariatu w zakresie czynności administracyjnych określonych w 52 pkt 2,3,9 (ze wskazaniem na prawidłowość prowadzenia wszystkich urządzeń ewidencyjnych przy wykorzystaniu systemu elektronicznego) Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu Lustracja wykonywania zadań Przewodniczącego Wydziału polegających na dokonywaniu kontroli co najmniej raz w miesiącu pracy sekretariatu, w tym dyscypliny pracy, terminowego wykonywania zarządzeń, prawidłowości prowadzenia ksiąg biurowych - par 81 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia w sprawie trybu sprawowania nadzoru na działalnością administracyjną sądów (Dz U Nr 187 poz 1564 ze zm), w szczególności sposobu i efektu wykonania tego obowiązku

2 LP 4 Sąd Rejonowy dla 5 Sąd Rejonowy dla 6 Sąd Rejonowy dla 7 Sąd Rejonowy dla 8 Sąd Rejonowy dla 9 Sąd Rejonowy dla I 10 Sąd Rejonowy dla I 11 Sąd Rejonowy dla I 12 Sąd Rejonowy dla Lustracja terminowości czynności związanych z przeprowadzaniem dowodu z opinii biegłego, stosowanie środków dyscyplinujących, przyczyny opóźnień w sporządzaniu opinii Lustracja w zakresie sprawności postępowania międzyinstancyjnego Lustracja sprawności postępowania w sprawach ponad 3-letnich z ustaleniem przyczyn ich przewlekłości Lustracja postępowań, w których rozpoznano wnioski o wyłączenie sędziego celem ustalenia stopnia ich zasadności, długotrwałości rozpoznawania oraz wpływu na sprawność postępowania Lustracja sprawności postępowania w sprawach z przedziału 3-6 miesięcy Lustracja wykonywania zadań Przewodniczącego Wydziału polegających na dokonywaniu kontroli co najmniej raz w miesiącu pracy sekretariatu, w tym dyscypliny pracy, terminowego wykonywania zarządzeń, prawidłowości prowadzenia ksiąg biurowych - par 81 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia w sprawie trybu sprawowania nadzoru na działalnością administracyjną sądów (Dz U Nr 187 poz 1564 ze zm), w szczególności sposobu i efektu wykonania tego obowiązku Lustracja terminowości czynności związanych z przeprowadzaniem dowodu z opinii biegłego, stosowanie środków dyscyplinujących, przyczyny opóźnień w sporządzaniu opinii Lustracja w zakresie sprawności postępowania międzyinstancyjnego Lustracja sprawności postępowania w sprawach ponad 3-letnich z ustaleniem przyczyn ich przewlekłości

3 LP I 13 Sąd Rejonowy dla I 14 Sąd Rejonowy dla I 15 Sąd Rejonowy dla 16 Sąd Rejonowy dla 17 Sąd Rejonowy dla 18 Sąd Rejonowy dla 19 Sąd Rejonowy dla 20 Sąd Rejonowy dla Lustracja postępowań, w których rozpoznano wnioski o wyłączenie sędziego celem ustalenia stopnia ich zasadności, długotrwałości rozpoznawania oraz wpływu na sprawność postępowania Lustracja sprawności postępowania w sprawach z przedziału 6-12 miesięcy 52 pkt 2,3,9 (ze wskazaniem na prawidłowość prowadzenia wszystkich urządzeń ewidencyjnych przy Lustracja sprawności postępowania w sprawach w referacie SSR Pawła Janaszki Lustracja terminowości czynności związanych z przeprowadzaniem dowodu z opinii biegłego, stosowanie środków dyscyplinujących, przyczyny opóźnień w sporządzaniu opinii Lustracja sprawności postępowania w sprawach w referacie SSR Rafała Zglińskiego Lustracja sprawności postępowania w sprawach ponad 3-letnich z ustaleniem przyczyn ich przewlekłości Lustracja w zakresie sprawności postępowania międzyinstancyjnego

4 LP 21 Sąd Rejonowy dla 22 Sąd Rejonowy dla 23 Sąd Rejonowy dla I 24 Sąd Rejonowy dla I 25 Sąd Rejonowy dla I 26 Sąd Rejonowy dla I 27 Sąd Rejonowy dla I 28 Sąd Rejonowy dla I 29 Sąd Rejonowy w Lustracja postępowań, w których rozpoznano wnioski o wyłączenie sędziego celem ustalenia stopnia ich zasadności, długotrwałości rozpoznawania oraz wpływu na sprawność postępowania Lustracja wykonania zaleceń powizytacyjnych 52 pkt 2,3,9 (ze wskazaniem na prawidłowość prowadzenia wszystkich urządzeń ewidencyjnych przy Lustracja terminowości czynności związanych z przeprowadzaniem dowodu z opinii biegłego, stosowanie środków dyscyplinujących, przyczyny opóźnień w sporządzaniu opinii Lustracja sprawności postępowania w sprawach ponad 3-letnich z ustaleniem przyczyn ich przewlekłości Lustracja w zakresie sprawności postępowania międzyinstancyjnego Lustracja postępowań, w których rozpoznano wnioski o wyłączenie sędziego celem ustalenia stopnia ich zasadności, długotrwałości rozpoznawania oraz wpływu na sprawność postępowania Lustracja wykonania zaleceń powizytacyjnych 52 pkt 2,3,9 (ze wskazaniem na prawidłowość prowadzenia wszystkich urządzeń ewidencyjnych przy

5 LP 30 Sąd Rejonowy w 31 Sąd Rejonowy w 32 Sąd Rejonowy w 33 Sąd Rejonowy w 34 Sąd Rejonowy w 35 Sąd Rejonowy w 36 Sąd w Otwocku Lustracja w zakresie sprawności postępowania międzyinstancyjnego Lustracja postępowań toczących się ponad 3 lata Lustracja wybranych postępowań, w których przeprowadzono dowód z opinii biegłego w kontekście określonym przez Ministra Sprawiedliwości w Kierunkach nadzoru nad działalnością administracyjna sądów powszechnych w 2012 roku Lustracja w zakresie wybranych postępowań, w których rozpoznane były wnioski o wyłączenie sędziego w celu ustalenia przyczyn długotrwałości rozpoznania oraz wpływu na sprawność postępowania Wizytacja Kontrola prawidłowości pracy sekretariatu pod kątem przestrzegania przepisów Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości wykonywania zarządzeń i postanowień oraz rzetelności w sporządzaniu sprawozdań statystycznych 52 pkt 2,3,9 (ze wskazaniem na prawidłowość prowadzenia wszystkich urządzeń ewidencyjnych przy wykorzystaniu systemu elektronicznego) Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej 52 pkt 2,3,9 (ze wskazaniem na prawidłowość prowadzenia wszystkich urządzeń ewidencyjnych przy

6 LP 37 Sąd w Otwocku 38 Sąd w Otwocku 39 Sąd w Otwocku 40 Sąd w Otwocku 41 Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim 42 Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim 43 Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim 44 Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim 45 Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim Lustracja - Wybrane postępowania, w których rozpoznawane były wnioski o wyłączenie sędziego w celu ustalenia przyczyn długotrwałości ich rozpoznania i wpływu na sprawność postępowania Lustracja - Wybrane postępowania, w których przeprowadzono dowód z opinii biegłego w kontekście ustalenia terminowości jej sporządzenia, sprawności i terminowości wykorzystania w stosunku do biegłego środków ponaglających i dyscyplinujących wraz z ustaleniem przyczyn opóźnień w sporządzaniu opinii mających wpływ na długotrwałość postępowań ich źródła po stronie biegłych, stron i Sądu Lustracja w zakresie sprawności postępowania międzyinstancyjnego Lustracja spraw w których postępowania toczą się ponad 3 lata z ustaleniem przyczyn ich przewlekłości oraz wskazaniem działań naprawczych Lustracja - Wybrane postępowania, w których przeprowadzono dowód z opinii biegłego w kontekście ustalenia terminowości jej sporządzenia, sprawności i terminowości wykorzystania w stosunku do biegłego środków ponaglających i dyscyplinujących wraz z ustaleniem przyczyn opóźnień w sporządzaniu opinii mających wpływ na długotrwałość postępowań ich źródła po stronie biegłych, stron i Sądu Lustracja w zakresie sprawności postępowania międzyinstancyjnego Lustracja spraw w których postępowania toczą się ponad 3 lata z ustaleniem przyczyn ich przewlekłości oraz wskazaniem działań naprawczych Lustracja - Wybrane postępowania, w których rozpoznawane były wnioski o wyłączenie sędziego w celu ustalenia przyczyn długotrwałości ich rozpoznania i wpływu na sprawność postępowania 52 pkt 2,3,9 (ze wskazaniem na prawidłowość prowadzenia wszystkich urządzeń ewidencyjnych przy wykorzystaniu systemu

7 LP elektronicznego) Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej PION GOSPODARCZY 46 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie X Wydział Gospodarczy 47 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie X Wydział Gospodarczy 48 Sąd Rejonowy dla w Warszawie VII Wydział Gospodarczy 49 Sąd Rejonowy dla w Warszawie VII Wydział Gospodarczy 52 pkt 2,3,9 (ze wskazaniem na prawidłowość prowadzenia wszystkich urządzeń ewidencyjnych przy Lustracja spraw, w których przeprowadzono dowód z opinii biegłego w zakresie terminowości jej sporządzenia, przyczyn opóźnień, mających wpływ na długotrwałość postępowań oraz korzystania przez Sąd ze środków ponaglających i dyscyplinujących Kontrola prawidłowości pracy sekretariatu pod kątem przestrzegania przepisów Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości wykonywania zarządzeń i postanowień oraz rzetelności w sporządzaniu sprawozdań statystycznych Kontrola wykonania obowiązków kierownika sekretariatu w zakresie czynności administracyjnych określonych w 52 pkt 2,3,9 (ze wskazaniem na prawidłowość prowadzenia wszystkich urządzeń ewidencyjnych przy wykorzystaniu systemu elektronicznego) Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu Lustracja prawidłowości wykonywania zadań nadzoru administracyjnego przez Przewodniczącego Wydziału, w szczególności co do wykonywania obowiązków sędziów przez ocenę sprawności postępowania, zwłaszcza w sprawach, w których postępowanie toczy się przewlekle

8 LP 50 Sąd Rejonowy dla w Warszawie VII Wydział Gospodarczy 51 Sąd Rejonowy dla w Warszawie VII Wydział Gospodarczy 52 Sąd Rejonowy dla w Warszawie VII Wydział Gospodarczy 53 Sąd Rejonowy dla w Warszawie IX Wydział Gospodarczy 54 Sąd Rejonowy dla w Warszawie IX Wydział Gospodarczy 55 Sąd Rejonowy dla w Warszawie IX Wydział Gospodarczy 56 Sąd Rejonowy dla w Warszawie IX Wydział Lustracja spraw, w których zostały rozpoznane wnioski o wyłączenie sędziego w celu ustalenia stopnia zasadności tych wniosków, przyczyn długotrwałości ich rozpoznania oraz wpływu na sprawność postępowania Lustracja spraw, w których przeprowadzono dowód z opinii biegłego w zakresie terminowości jej sporządzenia, przyczyn opóźnień, mających wpływ na długotrwałość postępowań oraz korzystania przez Sąd ze środków ponaglających i dyscyplinujących Lustracja spraw toczących się ponad 2 lata w celu ustalenia przyczyn ich przewlekłości, w szczególności z zakresu organizacji pracy 52 pkt 2,3,9 (ze wskazaniem na prawidłowość prowadzenia wszystkich urządzeń ewidencyjnych przy Lustracja prawidłowości wykonywania zadań nadzoru administracyjnego przez Przewodniczącego Wydziału oraz lustracja sprawności postępowania między-instancyjnego w tym Wydziale Lustracja spraw, w których zostały rozpoznane wnioski o wyłączenie sędziego w celu ustalenia stopnia zasadności tych wniosków, przyczyn długotrwałości ich rozpoznania oraz wpływu na sprawność postępowania Lustracja spraw w zakresie sprawności czynności podejmowanych w postępowaniu upadłościowym co do sporządzenia planu podziału, rozpoznania zarzutów od planu podziału, jego zatwierdzenia i wykonania

9 LP Gospodarczy PION PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 57 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 58 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 59 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 60 Sąd Rejonowy dla VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kontrola-wykonania obowiązków kierownika sekretariatu w zakresie czynności administracyjnych określonych w 52 pkt 2,3,9 (ze wskazaniem na prawidłowość prowadzenia wszystkich urządzeń ewidencyjnych przy Lustracja sprawności rozpoznawania przez Sąd wniosków o wyłączenie sędziego i wpływu składania tych wniosków na długość postępowania w sprawach z zakresu prawa i pracy oraz sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych Lustracja postępowań w sprawach z zakresu prawa pracy, w których wyznaczenie terminu nastąpiło w naruszeniem art 471kpc w kontekście przyczyn niedotrzymania terminu Wizytacja ze szczególnym uwzględnieniem sprawności postępowań w sprawach z zakresu prawa pracy ponad 5- letnich (zapowiadane w związku z czynnościami podejmowanymi w 2011r w wiz /11/PIUS) oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych pond 2-letnich w kontekście przyczyn długości postępowania, organizacji pracy i możliwych działań naprawczych a także sprawności postępowań, w których przeprowadzano dowód z opinii biegłego w kontekście ustalenia terminowości jej sporządzenia, prawidłowości i szybkości wykorzystania przez sąd w stosunku do biegłego środków ponaglających i dyscyplinujących wraz z ustaleniem przyczyn opóźnień w sporządzaniu opinii mających wpływ na długotrwałość postępowań sądowych toczących się przed VI Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie

10 LP 61 Sąd Rejonowy dla VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 62 Sąd Rejonowy dla VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 63 Sąd Rejonowy dla VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 64 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie II Wydział Cywilny 65 Sąd Rejonowy dla Przestrzeganie przepisów Regulaminu urzędowania sądów powszechnych oraz zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku, prawidłowość prowadzenia urządzeń ewidencyjnych Wykonania obowiązków kierownika sekretariatu w zakresie czynności administracyjnych określonych w 52 pkt 2,3,9 (ze wskazaniem na prawidłowość prowadzenia wszystkich urządzeń ewidencyjnych przy wykorzystaniu systemu elektronicznego) Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej Kontrola-Przestrzeganie przepisów Regulaminu urzędowania sądów powszechnych oraz zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku, prawidłowość prowadzenia urządzeń ewidencyjnych Kontrola Wykonania obowiązków kierownika sekretariatu w zakresie czynności administracyjnych określonych w 52 pkt 2,3,9 (ze wskazaniem na prawidłowość prowadzenia wszystkich urządzeń ewidencyjnych przy wykorzystaniu systemu elektronicznego) Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu Wizytacja ze szczególnym uwzględnieniem sprawności postępowań w sprawach z zakresu prawa pracy ponad 5- letnich (zapowiadane w związku z czynnościami podejmowanymi w 2011r w wiz /11/PIUS) oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych pond 2-letnich w kontekście przyczyn długości postępowania, organizacji pracy i możliwych działań naprawczych a także sprawności postępowań, w których przeprowadzano dowód z opinii biegłego w kontekście ustalenia terminowości jej sporządzenia, prawidłowości i szybkości wykorzystania przez sąd w stosunku do biegłego środków ponaglających i dyscyplinujących wraz z ustaleniem przyczyn opóźnień w sporządzaniu opinii mających wpływ na długotrwałość postępowań sądowych PION RODZINNY I NIELETNICH Lustracja w zakresie spraw o rozwód z postępowaniem trwającym ponad 2 lata Kontrola prawidłowości pracy sekretariatu pod kątem przestrzegania przepisów Regulaminu urzędowania sądów

11 LP V Wydział Rodzinny i 66 Sąd Rejonowy dla V Wydział Rodzinny i 67 Sąd Rejonowy dla V Wydział Rodzinny i 68 Sąd Rejonowy dla V Wydział Rodzinny i 69 Sąd Rejonowy dla V Wydział Rodzinny i 70 Sąd Rejonowy dla V Wydział Rodzinny i 71 Sąd Rejonowy dla V Wydział Rodzinny i powszechnych, Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości wykonywania zarządzeń i postanowień oraz rzetelności w sporządzaniu sprawozdań statystycznych 52 pkt 2,3,9 (ze wskazaniem na prawidłowość prowadzenia wszystkich urządzeń ewidencyjnych przy wykorzystaniu systemu elektronicznego) Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej Lustracja w zakresie sprawności postępowań w sprawach z przedziału 3-5 lat ponad 5 lat Lustracja w zakresie sporządzania opinii w kontekście stosowania art kpc Lustracja w zakresie sprawności postępowań w sprawach ponad 2 letnich 52 pkt 2,3,9 (ze wskazaniem na prawidłowość prowadzenia wszystkich urządzeń ewidencyjnych przy Lustracja w zakresie przeprowadzania dowodu z opinii biegłego w sprawach opiekuńczych dot małoletnich (Nsm) w kontekście ustalenia terminowości jej sporządzenia, prawidłowości i szybkości wykorzystania przez sąd w stosunku do biegłego środków ponaglających i dyscyplinujących wraz z ustaleniem przyczyn opóźnień w sporządzaniu opinii mających wpływ na długość postępowań sądowych i ich źródła zarówno po stronie biegłych, stron jak i sądu

12 LP 72 Sąd Rejonowy dla V Wydział Rodzinny i 73 Sąd Rejonowy dla V Wydział Rodzinny i 74 Sąd Rejonowy w 75 Sąd Rejonowy w 76 Sąd Rejonowy w 77 Sąd Rejonowy w 78 Sąd Rejonowy w Lustracja w zakresie sprawności postępowań w sprawach z przedziału 3-5 lat ponad 5 lat Lustracja w zakresie sprawności postępowań w sprawach ponad 2 letnich Wizytacja 52 pkt 2,3,9 (ze wskazaniem na prawidłowość prowadzenia wszystkich urządzeń ewidencyjnych przy Rekontrola w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej w czerwcu 2012 r dot Kontrola wykonania obowiązków kierownika sekretariatu 52 pkt 2,3,9 (ze wskazaniem na prawidłowość prowadzenia wszystkich urządzeń ewidencyjnych przy Lustracja w zakresie sprawności postępowania międzyinstancyjnego

13 LP 79 Sąd Rejonowy w 80 Sąd Rejonowy w 81 Sąd Rejonowy w Otwocku 82 Sąd Rejonowy w Otwocku 83 Sąd Rejonowy w Otwocku 84 Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim 85 Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim Lustracja w zakresie sprawności postępowań w sprawach z przedziału 3-5 lat ponad 5 lat Lustracja w zakresie sprawności postępowań w sprawach ponad 2 letnich 52 pkt 2,3,9 (ze wskazaniem na prawidłowość prowadzenia wszystkich urządzeń ewidencyjnych przy Lustracja w zakresie sprawności postępowań w sprawach z przedziału 3-5 lat ponad 5 lat Lustracja w zakresie sprawności postępowań w sprawach ponad 2 letnich Lustracja w zakresie przeprowadzania dowodu z opinii biegłego w sprawach opiekuńczych dot małoletnich (Nsm) w kontekście ustalenia terminowości jej sporządzenia, prawidłowości i szybkości wykorzystania przez sąd w stosunku do biegłego środków ponaglających i dyscyplinujących wraz z ustaleniem przyczyn opóźnień w sporządzaniu opinii mających wpływ na długość postępowań sądowych i ich źródła zarówno po stronie biegłych, stron jak i sądu Lustracja w zakresie sprawności postępowań w sprawach z przedziału 3-5 lat ponad 5 lat;

14 LP 86 Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim 87 Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim 88 Schronisko dla Warszawa-Falenica 89 Zakład Poprawczy Warszawa-Falenica 90 Sąd Rejonowy w IV Wydział Ksiąg Wieczystych 91 Sąd Rejonowy w IV Wydział Ksiąg Wieczystych 92 Sąd Rejonowy w Lustracja w zakresie sprawności postępowań w sprawach ponad 2 letnich 52 pkt 2,3,9 (ze wskazaniem na prawidłowość prowadzenia wszystkich urządzeń ewidencyjnych przy wykorzystaniu systemu elektronicznego) Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej Lustracja w zakresie oceny legalności pobytu nieletnich w schronisku, warunków pobytu w placówce oraz prawidłowości stosowania środków dyscyplinarnych wobec wychowanek i zasadności zatrzymania nieletnich w izbie przejściowej Lustracja w zakresie legalności pobytu nieletnich w zakładzie, prawidłowości stosowania względem wychowanek środków dyscyplinarnych, nagród oraz zasadności umieszczania wychowanek w izbie przejściowej i warunków pobytu nieletnich w zakładzie PION KSIĄG WIECZYSTYCH 52 pkt 2,3,9 (ze wskazaniem na prawidłowość prowadzenia wszystkich urządzeń ewidencyjnych przy działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowe Lustracja w zakresie sprawności postępowania międzyinstancyjnego Lustracja spraw o wpis hipoteki, toczących się ponad 3 tygodnie

15 LP IV Wydział Ksiąg Wieczystych 93 Sąd Rejonowy w IV Wydział Ksiąg Wieczystych 94 Sąd Rejonowy w IV Wydział Ksiąg Wieczystych 95 Sąd Rejonowy w IV Wydział Ksiąg Wieczystych 96 Sąd Rejonowy w IV Wydział Ksiąg Wieczystych 97 Sąd Rejonowy w IV Wydział Ksiąg Wieczystych 98 Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych Lustracja w zakresie sprawowania nadzoru przez Prezesa Sądu Rejonowego w zakresie sprawności postępowań, stanu zaległości oraz efektywności pracy referendarzy Kontrola prawidłowości pracy sekretariatu pod kątem przestrzegania przepisów Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości wykonywania zarządzeń i postanowień oraz rzetelności w sporządzaniu sprawozdań statystycznych 52 pkt 2,3,9 (ze wskazaniem na prawidłowość prowadzenia wszystkich urządzeń ewidencyjnych przy Lustracja w zakresie sprawności postępowania międzyinstancyjnego Lustracja spraw o wpis hipoteki, toczących się ponad 3 tygodnie Kontrola prawidłowości pracy sekretariatu pod kątem przestrzegania przepisów Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości wykonywania zarządzeń i postanowień oraz rzetelności w sporządzaniu sprawozdań statystycznych

16 LP 99 Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych 100 Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych 52 pkt 2,3,9 (ze wskazaniem na prawidłowość prowadzenia wszystkich urządzeń ewidencyjnych przy wykorzystaniu systemu elektronicznego) Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej 52 pkt 2,3,9 (ze wskazaniem na prawidłowość prowadzenia wszystkich urządzeń ewidencyjnych przy wykorzystaniu systemu elektronicznego) Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej PION EGZEKUCYJNY 101 Sąd Rejonowy dla 102 Sąd Rejonowy dla I 103 Sąd Rejonowy w 104 Sąd Rejonowy w 105 Sąd Rejonowy w Otwocku 106 Renata Delert Kancelaria Komornicza Lustracja terminowości czynności sądu w wykonaniu dyspozycji art 781 i kpc Lustracja terminowości czynności sądu w wykonaniu dyspozycji art 781 i kpc Lustracja terminowości czynności sądu w wykonaniu dyspozycji art 781 i kpc Lustracja sprawności i skuteczności postępowań w sprawach dotyczących nadzoru sądu z urzędu nad komornikiem (art kpc) Lustracja sprawności i skuteczności postępowań w sprawach dotyczących nadzoru sądu z urzędu nad komornikiem (art kpc) Wizytacja prawidłowości i terminowości wszystkich czynności podejmowanych przez Komornika w zakresie spraw repertorium Kms, Km, Kmp, oraz prawidłowości prowadzenia biurowości i rachunkowości kancelarii

17 LP w Warszawie 107 Piotr Gurniak Kancelaria Komornicza w Warszawie 108 Elżbieta Adamska- Śmigrodzka Kancelaria Komornicza w Otwocku 109 Artur Królasik Kancelaria Komornicza w Lustracja prawidłowości i sprawności w zakresie realizacji przez komornika zadań wobec dłużników alimentacyjnych wynikających z przepisów ustawy z dn r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Repertorium Kmp) Lustracja prawidłowości i sprawności w zakresie realizacji przez komornika zadań wobec dłużników alimentacyjnych wynikających z przepisów ustawy z dn r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Repertorium Kmp) Lustracja prawidłowości i sprawności w zakresie realizacji przez komornika zadań wobec dłużników alimentacyjnych wynikających z przepisów ustawy z dn r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Repertorium Kmp) PION KARNY 110 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie V Wydział Karny, VI Wydział Karny Odwoławczy, VIII Wydział Penitencjarny 111 II ZKSS Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi- Południe w Warszawie Kontrola- 52 pkt 2, 3, 9 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej Kontrola-Przestrzeganie przepisów Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia r w sprawie organizacji i zakresu prawidłowość prowadzenia urządzeń ewidencyjnych

18 LP 112 Sąd Rejonowy dla III Wydział Karny 113 Sąd Rejonowy dla III Wydział Karny 114 Sąd Rejonowy dla III Wydział Karny 115 Sąd Rejonowy dla III Wydział Karny 116 Sąd Rejonowy dla III Wydział Karny 117 Sąd Rejonowy dla IV Wydział Karny 118 Sąd Rejonowy dla IV Wydział Karny 119 Sąd Rejonowy dla IV Wydział Karny 52 pkt 2,3,9 (ze wskazaniem na prawidłowość prowadzenia wszystkich urządzeń ewidencyjnych przy wykorzystaniu systemu elektronicznego) Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej Lustracja - wybrane postępowania, w których przeprowadzono dowód z opinii biegłego w kontekście terminowości jej sporządzenia, ustalania przyczyn opóźnień, prawidłowości wykorzystania przez sąd środków ponaglających i dyscyplinujących Lustracja - wybrane postępowania, w których rozpoznawane były wnioski o wyłączenie sędziego w celu ustalenia stopnia ich zasadności, przyczyn długotrwałości rozpoznawania oraz wpływu na sprawność postępowania Lustracja - postępowanie w wybranych sprawach toczących się ponad 3 lata z ustaleniem przyczyn ich przewlekłości w szczególności z zakresu organizacji pracy oraz działań naprawczych Lustracja - prawidłowość wykonywania zadań w zakresie nadzoru administracyjnego Przewodniczącego Wydziału, co do wykonywania obowiązków przez sędziów przez ocenę sprawności postępowania, zwłaszcza w sprawach, w których postępowanie toczy się przewlekle 52 pkt 2,3,9 (ze wskazaniem na prawidłowość prowadzenia wszystkich urządzeń ewidencyjnych przy wykorzystaniu systemu elektronicznego) Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej Lustracja - wybrane postępowania, w których przeprowadzono dowód z opinii biegłego w kontekście terminowości jej sporządzenia, ustalania przyczyn opóźnień, prawidłowości wykorzystania przez sąd środków ponaglających i dyscyplinujących Lustracja - wybrane postępowania, w których rozpoznawane były wnioski o wyłączenie sędziego w celu ustalenia stopnia ich zasadności, przyczyn długotrwałości rozpoznawania oraz wpływu na sprawność postępowania

19 LP 120 Sąd Rejonowy dla IV Wydział Karny 121 Sąd Rejonowy dla IV Wydział Karny 122 Sąd Rejonowy dla III Wydział Karny 123 Sąd Rejonowy dla III Wydział Karny 124 Sąd Rejonowy dla III Wydział Karny 125 Sąd Rejonowy dla III Wydział Karny 126 Sąd Rejonowy dla III Wydział Karny 127 Sąd Rejonowy dla IV Wydział Karny 128 Sąd Rejonowy dla Lustracja - postępowanie w wybranych sprawach toczących się ponad 3 lata z ustaleniem przyczyn ich przewlekłości w szczególności z zakresu organizacji pracy oraz działań naprawczych Lustracja - prawidłowość wykonywania zadań w zakresie nadzoru administracyjnego Przewodniczącego Wydziału, co do wykonywania obowiązków przez sędziów przez ocenę sprawności postępowania, zwłaszcza w sprawach, w których postępowanie toczy się przewlekle Kontrola-Wykonania obowiązków kierownika sekretariatu w zakresie czynności administracyjnych określonych w 52 pkt 2,3,9 (ze wskazaniem na prawidłowość prowadzenia wszystkich urządzeń ewidencyjnych przy Lustracja - wybrane postępowania, w których przeprowadzono dowód z opinii biegłego w kontekście terminowości jej sporządzenia, ustalania przyczyn opóźnień, prawidłowości wykorzystania przez sąd środków ponaglających i dyscyplinujących Lustracja - wybrane postępowania, w których rozpoznawane były wnioski o wyłączenie sędziego w celu ustalenia stopnia ich zasadności, przyczyn długotrwałości rozpoznawania oraz wpływu na sprawność postępowania Lustracja - postępowanie w wybranych sprawach toczących się ponad 3 lata z ustaleniem przyczyn ich przewlekłości w szczególności z zakresu organizacji pracy oraz działań naprawczych Lustracja - prawidłowość wykonywania zadań w zakresie nadzoru administracyjnego Przewodniczącego Wydziału, co do wykonywania obowiązków przez sędziów przez ocenę sprawności postępowania, zwłaszcza w sprawach, w których postępowanie toczy się przewlekle Kontrola-Wykonania obowiązków kierownika sekretariatu w zakresie czynności administracyjnych określonych w 52 pkt 2,3,9 (ze wskazaniem na prawidłowość prowadzenia wszystkich urządzeń ewidencyjnych przy Kontrola-Przestrzeganie przepisów: Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia r Regulamin urzędowania sądów powszechnych i Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia r w sprawie

20 LP IV Wydział Karny sekcja orzekająca 129 Sąd Rejonowy dla IV Wydział Karny sekcja wykonawcza 130 Sąd Rejonowy dla IV Wydział Karny 131 Sąd Rejonowy dla IV Wydział Karny 132 Sąd Rejonowy dla IV Wydział Karny 133 Sąd Rejonowy dla IV Wydział Karny 134 Sąd Rejonowy dla VIII Wydział Karny 135 Sąd Rejonowy dla VIII Wydział Karny organizacji i zakresu prawidłowość prowadzenia urządzeń ewidencyjnych, terminowość wykonywania zarządzeń i postanowień oraz organizacja pracy Kontrola-Przestrzeganie przepisów: Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia r Regulamin urzędowania sądów powszechnych i Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia r w sprawie organizacji i zakresu prawidłowość prowadzenia urządzeń ewidencyjnych, terminowość wykonywania zarządzeń i postanowień oraz organizacja pracy Lustracja - wybrane postępowania, w których przeprowadzono dowód z opinii biegłego w kontekście terminowości jej sporządzenia, ustalania przyczyn opóźnień, prawidłowości wykorzystania przez sąd środków ponaglających i dyscyplinujących Lustracja - wybrane postępowania, w których rozpoznawane były wnioski o wyłączenie sędziego w celu ustalenia stopnia ich zasadności, przyczyn długotrwałości rozpoznawania oraz wpływu na sprawność postępowania Lustracja - postępowanie w wybranych sprawach toczących się ponad 3 lata z ustaleniem przyczyn ich przewlekłości w szczególności z zakresu organizacji pracy oraz działań naprawczych Lustracja - prawidłowość wykonywania zadań w zakresie nadzoru administracyjnego Przewodniczącego Wydziału, co do wykonywania obowiązków przez sędziów przez ocenę sprawności postępowania, zwłaszcza w sprawach, w których postępowanie toczy się przewlekle 52 pkt 2,3,9 (ze wskazaniem na prawidłowość prowadzenia wszystkich urządzeń ewidencyjnych przy Wizytacja

21 LP 136 Sąd Rejonowy w II Wydział Karny 137 Sąd Rejonowy w II Wydział Karny 138 Sąd Rejonowy w II Wydział Karny 139 Sąd Rejonowy w II Wydział Karny 140 Sąd Rejonowy w II Wydział Karny 141 Sąd Rejonowy w V Wydział Karny 142 Sąd Rejonowy w V Wydział Karny 143 Sąd Rejonowy w V Wydział Karny Kontrola-wykonywanie obowiązków kierownika sekretariatu w zakresie prawidłowości prowadzenia kontrolki terminowego sporządzania uzasadnień i załatwiania środków odwoławczych 52 pkt 2,3,9 (ze wskazaniem na prawidłowość prowadzenia wszystkich urządzeń ewidencyjnych przy Lustracja - wybrane postępowania, w których rozpoznawane były wnioski o wyłączenie sędziego w celu ustalenia stopnia ich zasadności, przyczyn długotrwałości rozpoznawania oraz wpływu na sprawność postępowania Lustracja - postępowanie w wybranych sprawach toczących się ponad 3 lata z ustaleniem przyczyn ich przewlekłości w szczególności z zakresu organizacji pracy oraz działań naprawczych Lustracja - prawidłowość wykonywania zadań w zakresie nadzoru administracyjnego Przewodniczącego Wydziału w sprawach ponaddwuletnich co do wykonywania obowiązków przez sędziów przez ocenę sprawności postępowania, zwłaszcza w sprawach, w których postępowanie toczy się przewlekle Wizytacja Kontrola-Wykonywanie obowiązków kierownika sekretariatu w zakresie prawidłowości prowadzenia kontrolki terminowego sporządzania uzasadnień i załatwiania środków odwoławczych Kontrola-Wykonania obowiązków kierownika sekretariatu w zakresie czynności administracyjnych określonych w 52 pkt 2,3,9 (ze wskazaniem na prawidłowość prowadzenia wszystkich urządzeń ewidencyjnych przy

22 LP 144 II ZKSS Sąd Rejonowy w 145 Sąd Rejonowy w II Wydział Karny 146 Sąd Rejonowy w II Wydział Karny 147 Sąd Rejonowy w II Wydział Karny 148 Sąd Rejonowy w II Wydział Karny 149 Sąd Rejonowy w II Wydział Karny sekcja orzekająca 150 Sąd Rejonowy w II Wydział Karny sekcja wykonawcza 151 Sąd Rejonowy w II Wydział Karny Kontrola -Przestrzeganie przepisów Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia r w sprawie organizacji i zakresu prawidłowość prowadzenia urządzeń ewidencyjnych Lustracja- wybrane postępowania, w których rozpoznawane były wnioski o wyłączenie sędziego w celu ustalenia stopnia ich zasadności, przyczyn długotrwałości rozpoznawania oraz wpływu na sprawność postępowania Lustracja - wybrane postępowania, w których przeprowadzono dowód z opinii biegłego w kontekście terminowości jej sporządzenia, ustalania przyczyn opóźnień, prawidłowości wykorzystania przez sąd środków ponaglających i dyscyplinujących Lustracja -postępowanie w wybranych sprawach toczących się ponad 3 lata z ustaleniem przyczyn ich przewlekłości w szczególności z zakresu organizacji pracy oraz działań naprawczych Lustracja -prawidłowość wykonywania zadań w zakresie nadzoru administracyjnego Przewodniczącego Wydziału w sprawach ponaddwuletnich co do wykonywania obowiązków przez sędziów przez ocenę sprawności postępowania, zwłaszcza w sprawach, w których postępowanie toczy się przewlekle Kontrola przestrzegania przepisów: Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia r Regulamin urzędowania sądów powszechnych i Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia r w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej prawidłowość prowadzenia urządzeń ewidencyjnych, terminowość wykonywania zarządzeń i postanowień oraz organizacja pracy Kontrola przestrzegania przepisów: Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia r Regulamin urzędowania sądów powszechnych i Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia r w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej prawidłowość prowadzenia urządzeń ewidencyjnych, terminowość wykonywania zarządzeń i postanowień oraz organizacja pracy 52 pkt 2,3,9 (ze wskazaniem na prawidłowość prowadzenia wszystkich urządzeń ewidencyjnych przy wykorzystaniu systemu elektronicznego) Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej

23 LP 152 Sąd Rejonowy w Otwocku II Wydział Karny 52 pkt 2,3,9 (ze wskazaniem na prawidłowość prowadzenia wszystkich urządzeń ewidencyjnych przy 153 Sąd Rejonowy w Otwocku II Wydział Karny 154 Sąd Rejonowy w Otwocku II Wydział Karny 155 Sąd Rejonowy w Otwocku II Wydział Karny Lustracja - wybrane postępowania, w których rozpoznawane były wnioski o wyłączenie sędziego w celu ustalenia stopnia ich zasadności, przyczyn długotrwałości rozpoznawania oraz wpływu na sprawność postępowania Lustracja-Postępowanie w wybranych sprawach toczących się ponad 3 lata z ustaleniem przyczyn ich przewlekłości w szczególności z zakresu organizacji pracy oraz działań naprawczych Lustracja - prawidłowość wykonywania zadań w zakresie nadzoru administracyjnego Przewodniczącego Wydziału w sprawach ponaddwuletnich co do wykonywania obowiązków przez sędziów przez ocenę sprawności postępowania, zwłaszcza w sprawach, w których postępowanie toczy się przewlekle 156 Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim II Wydział Karny 157 Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim II Wydział Karny Wizytacja 52 pkt 2,3,9 (ze wskazaniem na prawidłowość prowadzenia wszystkich urządzeń ewidencyjnych przy wykorzystaniu systemu elektronicznego) Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej

24 LP PION PENITENCJARNY 158 Komenda Powiatowa Policji w 159 Komenda Powiatowa Policji w Wizytacja Wizytacja 160 Komisariat Policji W-wa Białołęka VI (ul Myśliborska) 161 Komisariat Policji W-wa Praga Płd VII (ul Umińskiego) 162 Komenda Powiatowa Policji w Otwocku Wizytacja Wizytacja Wizytacja 163 Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim 164 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Drewnica Ząbki Wizytacja Wizytacja

25 LP 165 Sąd Rejonowy w II Wydział Karny Sekcja Wykonawcza 166 Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim II Wydział Karny Sekcja Wykonawcza 167 Sąd Rejonowy w Otwocku II Wydział Karny Sekcja Wykonawcza 168 Sąd Rejonowy w II Wydział Karny Sekcja Wykonawcza 169 Sąd Rejonowy w V Wydział Karny Sekcja Wykonawcza 170 Sąd Rejonowy dla w Warszawie III Wydział Karny Sekcja Wykonawcza Lustracje: 1 sprawność i terminowość wykonywania orzeczeń w zakresie grzywien i kosztów sądowych, w tym w formie kary zastępczej pracy społecznie użytecznej oraz kary zastępczej pozbawienia wolności (aresztu); 2 sprawy, w których zostały orzeczone kary pozbawienia wolności w wymiarze od dwóch do ośmiu lat oraz powyżej lat ośmiu i skazani nie zostali osadzeni do odbycia kary 171 Sąd Rejonowy dla w Warszawie IV Wydział Karny Sekcja Wykonawcza

26 LP 172 Sąd Rejonowy dla w Warszawie III Wydział Karny Sekcja Wykonawcza 173 Sąd Rejonowy dla w Warszawie IV Wydział Karny Sekcja Wykonawcza 174 Sąd Rejonowy dla w Warszawie VIII Wydział Karny Lustracje: 1 sprawność i terminowość wykonywania orzeczeń w zakresie grzywien i kosztów sądowych, w tym w formie kary zastępczej pracy społecznie użytecznej oraz kary zastępczej pozbawienia wolności (aresztu); 2 sprawy, w których zostały orzeczone kary pozbawienia wolności w wymiarze od dwóch do ośmiu lat oraz powyżej lat ośmiu i skazani nie zostali osadzeni do odbycia kary Sporządził: Agnieszka Zych Kierownik Sekretariatu IX Wydziału Wizytacyjnego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. 1. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. 1. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds biurowości oraz sędziów penitencjarnych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w okresie

Bardziej szczegółowo

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P.

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds biurowości oraz sędziów penitencjarnych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego Warszawie w okresie 1 stycznia 2013roku

Bardziej szczegółowo

w okresie od 1.01. do dnia 31.12.2008 r. Nazwa jednostki Lp.

w okresie od 1.01. do dnia 31.12.2008 r. Nazwa jednostki Lp. Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds. biurowości, sędziów penitencjarnych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w okresie od 1.01. do

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki Lp. letnie, w których stw. przewlekłość postępowania 2 SR Praga-Północ I. Wydział Cywilny

Nazwa jednostki Lp. letnie, w których stw. przewlekłość postępowania 2 SR Praga-Północ I. Wydział Cywilny Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds. biurowości, sędziów penitencjarnych i kuratorów okręgowych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego -Praga w okresie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wizytacji, lustracji i kontroli przeprowadzonych w 2004 roku

Zestawienie wizytacji, lustracji i kontroli przeprowadzonych w 2004 roku Zestawienie wizytacji, lustracji i kontroli przeprowadzonych w 2004 roku Pion Cywilny oznaczenie sądu oznaczenie wydziału rodzaj kontroli przez kogo przeprowadzana Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy I Wydział

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Realizacja zadań nadzorczych

Rozdział IV. Realizacja zadań nadzorczych Rozdział IV Realizacja zadań nadzorczych 143 Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie w 2010 r. realizował zadania nadzorcze przewidziane w 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E XI WW 401-4/12 S P R A W O Z D A N I E z wizytacji Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach przeprowadzonej przez sędziego wizytatora ds. cywilnych SSO Arkadię Wyraz w okresie 20.02.2012

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawowe informacje

Rozdział I Podstawowe informacje Rozdział I Podstawowe informacje 3 W 2010 r. w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie funkcjonowały: 1. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 2. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie 3. Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Zakres wizytacji.

Sprawozdanie. Zakres wizytacji. XI WW 4181-14/10 Sprawozdanie z wizytacji Kancelarii Grzegorza Zachmosta Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach przeprowadzonej w okresie od 20 lipca 2010 r. do 11 sierpnia 2010r. przez SSO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 grudnia 2013 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 28 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 grudnia 2013 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 28 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 grudnia 2013 r. Poz. 1481 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wzorów arkuszy oceny pracy i indywidualnego

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ CZYNNOŚCI SĘDZIÓW I REFERENDARZA SĄDOWEGO SĄDU REJONOWEGO W ŻNINIE NA ROK 2016 od r.

PODZIAŁ CZYNNOŚCI SĘDZIÓW I REFERENDARZA SĄDOWEGO SĄDU REJONOWEGO W ŻNINIE NA ROK 2016 od r. PODZIAŁ CZYNNOŚCI SĘDZIÓW I REFERENDARZA SĄDOWEGO SĄDU REJONOWEGO W ŻNINIE NA ROK 2016 od 14.09.2016r. 1. PREZES SĄDU REJONOWEGO W ŻNINIE- Sędzia Sądu Rejonowego- Jacek Krysztofiak - Przewodniczący III

Bardziej szczegółowo

Wydziały Sądu Rejonowego w Kartuzach. I Wydział Cywilny. ul. Kościuszki 26, 83-300 Kartuzy. I piętro, pok. nr 14. tel.

Wydziały Sądu Rejonowego w Kartuzach. I Wydział Cywilny. ul. Kościuszki 26, 83-300 Kartuzy. I piętro, pok. nr 14. tel. Wydziały Sądu Rejonowego w Kartuzach I Wydział Cywilny ul. Kościuszki 26, 83-300 Kartuzy I piętro, pok. nr 14 tel. 58 694 94 10 email: wydzialcywilny@kartuzy.sr.gov.pl Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek:

Bardziej szczegółowo

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2016 r.

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2016 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe zbiorcze Okręg Sądu Okręgowego w Łodzi Numer identyfikacyjny REGON 000323163 MS-S20UN SPRAWOZDANIE w sprawach upadłościowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lutego 2019 r. Poz. 259

Warszawa, dnia 11 lutego 2019 r. Poz. 259 Warszawa, dnia 11 lutego 2019 r. Poz. 259 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzania kontroli kancelarii komorniczej Na podstawie art. 178 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wnioski pokontrolne dotyczące Kancelarii Komorniczych prowadzonych przy Sądzie Rejonowym w Tychach

Wnioski pokontrolne dotyczące Kancelarii Komorniczych prowadzonych przy Sądzie Rejonowym w Tychach Wnioski pokontrolne dotyczące Kancelarii Komorniczych prowadzonych przy Sądzie Rejonowym w Tychach Tychy, dnia 07 maja 2013r. Na podstawie art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach

Bardziej szczegółowo

Wnioski pokontrolne dotyczące kancelarii komorniczych. prowadzonych przy Sądzie Rejonowym w Tychach za rok 2011.

Wnioski pokontrolne dotyczące kancelarii komorniczych. prowadzonych przy Sądzie Rejonowym w Tychach za rok 2011. Wnioski pokontrolne dotyczące kancelarii komorniczych prowadzonych przy Sądzie Rejonowym w Tychach za rok 2011. Tychy, dnia 13 czerwca 2012r. Na podstawie art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

w dniach 6-9 marca 2012 roku

w dniach 6-9 marca 2012 roku Projekt z dnia 27 lutego 2012 r. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 6-9 marca 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) 1. Informacje i komunikaty. 2. Wybór Wiceprzewodniczącego Krajowej

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Jaworze. ul. Klasztorna 5. 59-400 Jawor. tel. 76 754-40-01. faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148

Sąd Rejonowy w Jaworze. ul. Klasztorna 5. 59-400 Jawor. tel. 76 754-40-01. faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148 Sąd Rejonowy w Jaworze tel. 76 754-40-01 faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148 Uprzejmie informujemy, że od 29 września do 30 października 2015 roku Kasa Sądu będzie nieczynna. Znaki opłaty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2016 r. Poz. 723 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI W RP

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI W RP SĄD, SKŁAD SĄDU WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI W RP Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Art. 175 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Sądowe postępowanie egzekucyjne. Wykład 2 Podmioty postępowania

Sądowe postępowanie egzekucyjne. Wykład 2 Podmioty postępowania Sądowe postępowanie egzekucyjne Wykład 2 Podmioty postępowania Podmioty postępowania Strony: wierzyciel egzekwujący, dłużnik egzekwowany Organy egzekucyjne: sąd rejonowy,komornik Uczestnicy Podmioty posiadające

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku Projekt z dnia 18 września 2012 r. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 25-28 września 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) 1. Informacje i Komunikaty. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E XI WW 4191-23/12 S P R A W O Z D A N I E z kontroli Biura Dowodów Rzeczowych Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach przeprowadzonej przez starszego inspektora ds. biurowości Sądu Okręgowego w Gliwicach Janinę

Bardziej szczegółowo

Wnioski pokontrolne dotyczące Kancelarii Komorniczych prowadzonych przy Sądzie Rejonowym w Tychach

Wnioski pokontrolne dotyczące Kancelarii Komorniczych prowadzonych przy Sądzie Rejonowym w Tychach Wnioski pokontrolne dotyczące Kancelarii Komorniczych prowadzonych przy Sądzie Rejonowym w Tychach Tychy, dnia 02 września 2011r. Na podstawie art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach

Bardziej szczegółowo

Wymiar sprawiedliwości w RP

Wymiar sprawiedliwości w RP Wymiar sprawiedliwości w RP Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Art. 175 ust. 1 Konstytucji RP Sądy powszechne

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PROJEKTU PORZĄDKU OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. Wg wcześniejszego planu - w dniach 6-9 maja 2014 roku

PROPOZYCJA PROJEKTU PORZĄDKU OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. Wg wcześniejszego planu - w dniach 6-9 maja 2014 roku projekt z dnia 29 kwietnia 2014 r. PROPOZYCJA PROJEKTU PORZĄDKU OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA Wg wcześniejszego planu - w dniach 6-9 maja 2014 roku 1. Przyjęcie Protokołów z posiedzeń KRS : a) Nr 3/2014

Bardziej szczegółowo

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Opolu V Wydział Gospodarczy [WYDZIAL] Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Wrocławska Dział 1.1.1. Ewidencja spraw ogółem SPRAWY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 19 LUTEGO 2003 R. I KZP 51/02

UCHWAŁA Z DNIA 19 LUTEGO 2003 R. I KZP 51/02 UCHWAŁA Z DNIA 19 LUTEGO 2003 R. I KZP 51/02 Delegowanie w trybie określonym w art. 77 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) uprawnia do pełnienia

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Załącznik Nr 1 Regulamin Biura Obsługi Interesantów (BOI) Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie tekst jednolity. 1 Struktura organizacyjna 1. BOI wchodzi w skład Oddziału Administracyjnego 2.

Bardziej szczegółowo

PSiZ.I MJ Opole, dnia 25 października 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PSiZ.I MJ Opole, dnia 25 października 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.I.431.68.2017.MJ Opole, dnia 25 października 2017 r. Pan Krzysztof Mutz Wójt Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6 46-050 Tarnów Opolski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

ściągalności należności wymienionych w art. 28 ust. 1-4 ustawy 1 jednostka

ściągalności należności wymienionych w art. 28 ust. 1-4 ustawy 1 jednostka WYNIKI PRZEPROWADZONYCH W 2015 ROKU KONTROLI Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH I USTAWY O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW W 2015 r. inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1029/25/2017 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 11 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 1029/25/2017 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 11 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR 1029/25/2017 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za udział w pracach organów i komisji Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach "Nasz Dom" ul. Derkacza 10

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach Nasz Dom ul. Derkacza 10 SSR Jolanta Żak Wydział V Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gliwicach Gliwice, dnia 15 czerwca 2011 roku Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach "Nasz Dom" ul.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015. Prezesa Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej. z dnia 12 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015. Prezesa Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej. z dnia 12 sierpnia 2015 roku PREZES Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

NKCK nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych szkolenia dla kadr sądów rejonowych

NKCK nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych szkolenia dla kadr sądów rejonowych CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA dotycząca modułu CZĘŚĆ OGÓLNA PROGRAM SZKOLENIOWY dla szkoleń z zakresu nadzoru administracyjnego nad komornikami organizowanych w ramach projektu NKCK nadzór nad komornikami i czynnościami

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI

FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) w związku z 45 i 48 ust. 1 pkt.2a Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2005 R. SNO 49/05

WYROK Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2005 R. SNO 49/05 WYROK Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2005 R. SNO 49/05 Przewodniczący: sędzia SN Jan Bogdan Rychlicki (sprawozdawca). Sędziowie SN: Marek Pietruszyński, Barbara Wagner. Sąd Najwyższy Sąd Dyscyplinarny na rozprawie

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Poznań, dnia 30 marca 2011 r. LPO-4100-02-01/2011 P/10/008 Pan Jan Lewiński Dyrektor Sądu Okręgowego w Kaliszu Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA STATYSTYCZNA

INFORMACJA STATYSTYCZNA Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Wydział Statystyki i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości INFORMACJA STATYSTYCZNA o ewidencji spraw i orzecznictwie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁU VI Ksiąg Wieczystych SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ - STARE MIASTO W POZNANIU nr 2/2016

WYDZIAŁU VI Ksiąg Wieczystych SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ - STARE MIASTO W POZNANIU nr 2/2016 P rezes 3 l HAK, 2016 Poznań, d n ia...2016r. S ądu O k r ę g o w e g o w P o z n a n iu P o d z ia ł C z y n n o śc i S ę d z ió w i R e f e r e n d a r z y WYDZIAŁU VI Ksiąg Wieczystych SĄDU REJONOWEGO

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 17 STYCZNIA 2005 R. SNO 53/04

WYROK Z DNIA 17 STYCZNIA 2005 R. SNO 53/04 WYROK Z DNIA 17 STYCZNIA 2005 R. SNO 53/04 Przewodniczący: sędzia SN Jan Bogdan Rychlicki (sprawozdawca). Sędziowie SN: Hubert Wrzeszcz, Barbara Myszka. Sąd Najwyższy Sąd Dyscyplinarny z udziałem Zastępcy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/18 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 3 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/18 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 3 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 65/18 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy w Kołobrzegu Na podstawie 6 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Pani Dominika Konieczna Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu

Pani Dominika Konieczna Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński PS-V.431.1.2012.MRod Gorzów Wlkp., dn. 17 kwietnia 2012 r. Pani Dominika Konieczna Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 czerwca 2004 r.

USTAWA. z dnia 17 czerwca 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Dozór elektroniczny jako alternatywa dla kary pozbawiania wolności.

Dozór elektroniczny jako alternatywa dla kary pozbawiania wolności. Członkowie Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych wraz z jego członkami z Sądu Okręgowego w Poznaniu, Kaliszu, Koninie współorganizowali i uczestniczyli w kolejnym Plenarnym Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e XI WW 4191-16/12 S p r a w o z d a n i e z kontroli funkcjonowania sekretariatu I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Rybniku, przeprowadzonej przez starszego inspektora ds. biurowości sądowej Ewę Kanczok

Bardziej szczegółowo

NKCK nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych szkolenia dla kadr sądów rejonowych

NKCK nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych szkolenia dla kadr sądów rejonowych CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA dotycząca modułu CZĘŚĆ OGÓLNA PROGRAM SZKOLENIOWY dla szkoleń z zakresu czynności podejmowanych w sekretariatach sądowych w ramach nadzoru administracyjnego nad komornikami i kontroli

Bardziej szczegółowo

Wydziały Sądu Rejonowego w Starogardzie Gd. Piątek, 24 Kwiecień 2009 07:48 - Zmieniony Poniedziałek, 07 Wrzesień 2015 13:02

Wydziały Sądu Rejonowego w Starogardzie Gd. Piątek, 24 Kwiecień 2009 07:48 - Zmieniony Poniedziałek, 07 Wrzesień 2015 13:02 I Wydział Cywilny Elektroniczne postępowanie upominawcze: http://e-sad.gov.pl Przewodnicząca Wydziału: SSR Elżbieta Tramowska Przedmiot działania: rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego. Kierownik

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r.

USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 848/IV Krajowej Rady Komorniczej z dnia 07 września 2011 r.

Uchwała nr 848/IV Krajowej Rady Komorniczej z dnia 07 września 2011 r. O D P I S Uchwała nr 848/IV Krajowej Rady Komorniczej z dnia 07 września 2011 r. (zmieniona uchwałą KRK nr 1191/IV z 10 grudnia 2013 r., nr 1421/V z 24 maja 2015 r, nr 1465/V z 22 października 2015 r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa,

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, Sekretarz Stanu RPW/32993/2016 P Data:2016-06-02 DWOiP-V-072-2/16 IX.517.1048.2016.PM/ED ZSS.422.20.2016.KT Panowie BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH WPŁ. 2016-06-

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W OPOLU ZA ROK 2015 DLA DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: SPRAWIEDLIWOŚĆ

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W OPOLU ZA ROK 2015 DLA DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: SPRAWIEDLIWOŚĆ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W OPOLU ZA ROK 2015 DLA DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: SPRAWIEDLIWOŚĆ CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2015 Lp. cel Mierniki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 listopada 1996 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 listopada 1996 r. Dz.Urz. Min. Sprawiedliwości z 1996r. Nr 5 poz. 38 Uchylone z dniem: 2001.10.17 ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 listopada 1996 r. w sprawie zakresu czynności radcy kolegium do spraw wykroczeń

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI

FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) w związku z 48 ust. 1 rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Wydział Rodzinny. Wersja 2007-12-19 CURRENDA Sp. z o.o. Sopot

Wydział Rodzinny. Wersja 2007-12-19 CURRENDA Sp. z o.o. Sopot Wydział Rodzinny Wersja 2007-12-19 CURRENDA Sp. z o.o. Sopot Opis sprawozdania MS-S16 w Wydziale Rodzinnym 2 Sprawozdanie MS-S16 Opis zmian Dział 1.1. Ewidencja spraw ogółem W wierszach umieszczane są

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I NSP 81/18. Dnia 24 stycznia 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I NSP 81/18. Dnia 24 stycznia 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt I NSP 81/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 stycznia 2019 r. SSN Grzegorz Żmij (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Tomasz Demendecki SSN Mirosław Sadowski w sprawie ze skargi T.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38/2015 Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 10 lipca 2015r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38/2015 Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 10 lipca 2015r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38/2015 Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego Gdańsk Południe w Gdańsku Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 6 października Nr 0 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 00 z dnia 27 sierpnia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji

Bardziej szczegółowo

Wyrok. Sądu Najwyższego. z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11

Wyrok. Sądu Najwyższego. z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11 nietezowane LEX nr 1130385 1130385 Skład orzekający Przewodniczący: Sędzia SN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca). Sędziowie SN: Romualda Spyt, Jolanta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU APLIKANTA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ NA STANOWISKU REFERENDARZA SĄDOWEGO

PROGRAM STAŻU APLIKANTA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ NA STANOWISKU REFERENDARZA SĄDOWEGO Załącznik do Uchwały nr 3/2013 Rady Programowej KSSiP PROGRAM STAŻU APLIKANTA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ NA STANOWISKU REFERENDARZA SĄDOWEGO Wstęp Obecny model dochodzenia do zawodu sędziego zakłada daleko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca) Sygn. akt III SPP 10/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 maja 2015 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca) w sprawie ze skargi H. H. z udziałem

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SPP 15/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 kwietnia 2017 r. SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2012 Kierownika MGOPS w Wieluniu z dnia 02.07.2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

Plan działalności. na rok 2012. dla Sądu Rejonowego w Zgierzu

Plan działalności. na rok 2012. dla Sądu Rejonowego w Zgierzu Plan na rok 202 dla Sądu Rejonowego w Zgierzu Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 202 Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy Najważniejsze zadania służące do realizacji

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁU CZYNNOŚCI KADRY SĘDZIOWSKIEJ I REFERENDARSKIEJ SĄDU REJONOWEGO w INOWROCŁAWIU NA ROK 2016 po zmianie od 1 września 2016r

PODZIAŁU CZYNNOŚCI KADRY SĘDZIOWSKIEJ I REFERENDARSKIEJ SĄDU REJONOWEGO w INOWROCŁAWIU NA ROK 2016 po zmianie od 1 września 2016r PODZIAŁU CZYNNOŚCI KADRY SĘDZIOWSKIEJ I REFERENDARSKIEJ SĄDU REJONOWEGO w INOWROCŁAWIU NA ROK 2016 po zmianie od 1 września 2016r 1. PREZES SĄDU REJONOWEGO Sędzia Sądu Rejonowego DOROTA CYBA-PRILL kieruje

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 33 poz. 175 USTAWA. z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych. Rozdział 1. Rozpoznawanie spraw gospodarczych

Dz.U. 1989 Nr 33 poz. 175 USTAWA. z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych. Rozdział 1. Rozpoznawanie spraw gospodarczych Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1989 Nr 33 poz. 175 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 127, 978. z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych Rozdział 1 Rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności okręgu. Sądu Okręgowego. w Warszawie. w 2005 roku

Sprawozdanie. z działalności okręgu. Sądu Okręgowego. w Warszawie. w 2005 roku Sprawozdanie z działalności okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w 2005 roku marzec 2006 Sprawozdanie z działalności okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w 2005 roku spis treści Rozdział I Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU APLIKANTA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ NA STANOWISKU REFERENDARZA SĄDOWEGO

PROGRAM STAŻU APLIKANTA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ NA STANOWISKU REFERENDARZA SĄDOWEGO Załącznik do uchwały nr 59/2015 Rady Programowej KSSiP PROGRAM STAŻU APLIKANTA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ NA STANOWISKU REFERENDARZA SĄDOWEGO Wstęp Obecny model dochodzenia do zawodu sędziego zakłada daleko

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM Zamość, dnia 16 lutego 2012 roku SĄD REJONOWY W ZAMOŚCIU G-I- 226-6/12 OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM 1. Zamawiający. Sąd Rejonowy w Zamościu Ul. Akademicka 1, 22-400 Zamość NIP 922-12-24-961 tel.

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli:

Pytanie: Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli: Pytanie: Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości; księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu

Bardziej szczegółowo

Biurowość Kuratorskiej Służby Sądowej (kuratorzy rodzinni) Opracowanie: kurator specjalista dr Tadeusz Jedynak

Biurowość Kuratorskiej Służby Sądowej (kuratorzy rodzinni) Opracowanie: kurator specjalista dr Tadeusz Jedynak Biurowość Kuratorskiej Służby Sądowej (kuratorzy rodzinni) 2012 Opracowanie: kurator specjalista dr Tadeusz Jedynak Plan wykładów 1. Specyfika sądu rodzinnego 2. Geneza problemu biurowość kuratorów rodzinnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 846 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. za rok 2004

Sprawozdanie. za rok 2004 SĄD OKRĘGOWY w WARSZAWIE Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych za rok 2004 Warszawa, marzec 2005 rok Spis treści : str. Wstęp Sąd Okręgowy w Warszawie w 2004 r. podstawowe informacje...

Bardziej szczegółowo

1. Polska 2030- Trzecia Fala Nowoczesności" - długookresowa strategia rozwoju postępowania przekracza

1. Polska 2030- Trzecia Fala Nowoczesności - długookresowa strategia rozwoju postępowania przekracza Plan działalności na rok 2013 dla Sądu Rejonowego w Zgierzu Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013 Lp. Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy Najważniejsze zadania

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Anna Owczarek (sprawozdawca) SSN Marta Romańska

POSTANOWIENIE. Prezes SN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Anna Owczarek (sprawozdawca) SSN Marta Romańska Sygn. akt V CZ 49/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 lipca 2017 r. Prezes SN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Anna Owczarek (sprawozdawca) SSN Marta Romańska w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e nr 14/2013. Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 czerwca 2013 roku

Z a r z ą d z e n i e nr 14/2013. Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 czerwca 2013 roku Z a r z ą d z e n i e nr 14/2013 Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ. Dział I Przepisy ogólne

REGULAMIN OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ. Dział I Przepisy ogólne REGULAMIN OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ Dział I Przepisy ogólne 1 1. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, zwany dalej Rzecznikiem, jest organem Okręgowej Izby Aptekarskiej,

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Opolu VIII Wydział KRS - u [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE. Sygn. akt: WZ 18/16. Dnia 12 grudnia 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marek Pietruszyński

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE. Sygn. akt: WZ 18/16. Dnia 12 grudnia 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marek Pietruszyński Sygn. akt: WZ 18/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 grudnia 2016 r. SSN Marek Pietruszyński przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej ppłk. Janusza Wójcika i obrońcy podejrzanego adw.

Bardziej szczegółowo

w dniach listopada 2012 roku

w dniach listopada 2012 roku Projekt z dnia 5 listopada 2012 r. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 13-16 listopada 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) 1. Informacje i Komunikaty. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku

Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku ON.II-0062/543/2006 Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z r.

z r. Zarządzenie Nrl!\2/2017 Starosty?ruszkowskiego z dnia#f.zt2@71(k2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wydziału Budżetu i Finansów Na podstawie art. 34 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 listopada 2016 r. Poz. 1889

Warszawa, dnia 24 listopada 2016 r. Poz. 1889 Warszawa, dnia 24 listopada 2016 r. Poz. 1889 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dział I Sądy powszechne. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dział I Sądy powszechne. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/144 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Dział I Sądy powszechne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Sądami powszechnymi są sądy rejonowe, sądy okręgowe

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Jolanta Grabowska

POSTANOWIENIE. Protokolant Jolanta Grabowska Sygn. akt IV KK 15/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 marca 2016 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Małgorzata Gierszon SSN Dariusz Świecki Protokolant Jolanta

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Bydgoszczy [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) Adresat:

Bardziej szczegółowo

Prezesa Sądu Rejonowego w Brodnicy z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego w Brodnicy

Prezesa Sądu Rejonowego w Brodnicy z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego w Brodnicy Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4 /2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Brodnicy z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego w Brodnicy Na podstawie art. 22 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich. uchwalony przez Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 23 listopada 1986 r.

Regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich. uchwalony przez Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 23 listopada 1986 r. Regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich uchwalony przez Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 23 listopada 1986 r. Na podstawie art. 56 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

SĄD REJONOWY 37-100 Łańcut ul. Grunwaldzka 10 IP 215-125-74-22

SĄD REJONOWY 37-100 Łańcut ul. Grunwaldzka 10 IP 215-125-74-22 SĄD REJONOWY 37-100 Łańcut ul. Grunwaldzka 10 IP 215-125-74-22 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W ŁAŃCUCIE ZA ROK 2011 CZĘŚĆ A: NAJWAŻNIEJSZE CELE DO REALIZACJI W ROKU 2011 Lp.

Bardziej szczegółowo

MS-S40. SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r.

MS-S40. SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd Rejonowy w Białymstoku Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Białostocka MS-S40 SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja środków zaskarżenia, skarga na orzeczenie referendarza sądowego. Zajęcia 6

Klasyfikacja środków zaskarżenia, skarga na orzeczenie referendarza sądowego. Zajęcia 6 Klasyfikacja środków zaskarżenia, skarga na orzeczenie referendarza sądowego Zajęcia 6 Klasyfikacja środków zaskarżenia Art. 363 KPC 1. Orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z

Bardziej szczegółowo

TABELE ANALITYCZNE. KodeksSystem 293

TABELE ANALITYCZNE. KodeksSystem 293 TABELE ANALITYCZNE Art. lub Ustawy 299 1. Kodeks postępowania administracyjnego 221 247 299 2. Ustawa o opłatach w sprawach karnych 15, 17 303 3. Prawo prasowe 13 304 4. Ustawa o Służbie Więziennej 1,

Bardziej szczegółowo