SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KURSACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA MMŚP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KURSACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA MMŚP"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2a SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KURSACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA MMŚP realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjny Kapitał Ludzki 1. Spawanie pachwinowe blach i rur oraz czołowe blach metodą MAG uprawnienia podstawowe oraz ponadpodstawowe (135-1 i 135-2) Ilośd godzin: 257 w tym 37 godzin zajęd teoretycznych i 220 godzin zajęd praktycznych Okres trwania szkolenia: 5 miesięcy Cel kursu: nabycie umiejętności przygotowania materiałów do spawania, uruchomienia i obsługi urządzeo spawalniczych, wykonywania złącz spoinami pachwinowymi blach i rur (135-1) oraz spoinami czołowymi blach (135-2) metodą MAG. Program kursu: według Wytycznych nr W-07/IS-02 opracowanych i zatwierdzonych przez Egzamin koocowy: egzamin kwalifikacyjny przed Licencjonowanym Egzaminatorem zgodny z Europejską Normą PN-EN na uprawnienia IS-P/T-FW oraz IS-P-BW według Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach nr W-12/IS-17. Książeczka Spawacza oraz Świadectwa (Certyfikaty) Egzaminu Spawacza wydane przez

2 Ostrowiec Świętokrzyski IV kwartał Spawanie pachwinowe blach i rur elektrodą otuloną metodą MMA uprawnienia podstawowe (111-1) Ilośd godzin: 163 w tym 23 godziny zajęd teoretycznych i 140 godzin zajęd praktycznych Okres trwania szkolenia: 3,5 miesiąca Cel kursu: nabycie umiejętności przygotowania materiałów do spawania, uruchomienia i obsługi urządzeo spawalniczych, wykonywania złącz spoinami pachwinowymi blach i rur (111-1) elektrodami otulonymi metodą MMA. Program kursu: według Wytycznych nr W-07/IS-01 opracowanych i zatwierdzonych przez Egzamin koocowy: egzamin kwalifikacyjny przed Licencjonowanym Egzaminatorem zgodny z Europejską Normą PN-EN na uprawnienia IS-P/T-FW-1-11 według Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach nr W-12/IS-17. Książeczka Spawacza oraz Świadectwo (Certyfikat) Egzaminu Spawacza wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ostrowiec Świętokrzyski III kwartał Spawanie pachwinowe blach i rur oraz czołowe blach metodą TIG uprawnienia podstawowe oraz ponadpodstawowe (141-1 oraz 141-2) Ilośd godzin: 205 w tym 35 godzin zajęd teoretycznych i 170 godzin zajęd praktycznych Okres trwania szkolenia: 4 miesiące

3 Cel kursu: nabycie umiejętności przygotowania materiałów do spawania, uruchomienia i obsługi urządzeo spawalniczych, wykonywania złącz spoinami pachwinowymi blach i rur (141-1) oraz spoinami czołowymi blach (141-2) metodą TIG. Program kursu: według Wytycznych nr W-07/IS-03 opracowanych i zatwierdzonych przez Egzamin koocowy: egzamin kwalifikacyjny przed Licencjonowanym Egzaminatorem zgodny z Europejską Normą PN-EN na uprawnienia IS-P/T-FW oraz IS-P-BW według Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach nr W-12/IS-17. Książeczka Spawacza oraz Świadectwa (Certyfikaty) Egzaminu Spawacza wydane przez Ostrowiec Świętokrzyski IV kwartał Operator żurawi przenośnych w kategorii II Ż (przenośnych typu HDS lub samojezdnych typu Fuchs) Ilośd godzin: 76 w tym 60 godzin zajęd teoretycznych i 16 godzin zajęd praktycznych Cel kursu: poznanie budowy i zasady działania żurawia oraz sposobu jego montażu. Nabycie umiejętności uruchamiania żurawia, prawidłowej pracy żurawiem zgodnie z przepisami bezpieczeostwa i higieny pracy oraz sposobem przenoszenia ładunków. Program kursu: opracowany i zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego Egzamin koocowy: egzamin kwalifikacyjny przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego Zaświadczenie kwalifikacyjne w kategorii II Ż wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

4 Starachowice I kwartał 2013 Ostrowiec Świętokrzyski II kwartał Operator wózków podnośnikowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowych Ilośd godzin: 67 w tym 52 godziny zajęd teoretycznych i 15 godzin zajęd praktycznych Cel kursu: poznanie budowy i zasady działania wózka. Nabycie umiejętności operowania wszystkimi typami wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia (wózkami podnośnikowymi) z wyłączeniem wózków specjalizowanych zgodnie z przepisami bezpieczeostwa i higieny pracy oraz bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w instalacje gazowe. Program kursu: opracowany i zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego Egzamin koocowy: egzamin kwalifikacyjny przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego Zaświadczenie kwalifikacyjne w kategorii II WJO wydane przez Urząd Dozoru Technicznego uprawniające do wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w instalacje gazowe Ostrowiec Świętokrzyski I kwartał 2013 Opatów II kwartał 2013 Starachowice III kwartał 2013

5 6. Wykorzystanie komputera jako narzędzia pracy w przedsiębiorstwie zakooczony egzaminem ECDL Ilośd godzin: 120 Okres trwania szkolenia: 2,5 miesiąca Cel kursu: nabycie umiejętności obsługi systemu operacyjnego Windows, edytora tekstu MS Word, arkusza kalkulacyjnego MS Excel, programu do tworzenia prezentacji multimedialnych MS PowerPoint lub programu do tworzenia i zarządzania bazami danych MS Access, programu do obsługi poczty elektronicznej MS Outlook, przeglądarek internetowych oraz cyfrowych urządzeo biurowych. Poznanie zagadnieo związanych z przeglądaniem stron internetowych, wyszukiwaniem informacji, pobieraniem plików, komunikacji online, zakupów w sieci oraz bezpieczeostwa w sieci globalnej Internet. Program kursu: opracowany w oparciu o Wytyczne Polskiego Towarzystwa Informatycznego Egzamin koocowy: egzamin kwalifikacyjny przed Licencjonowanym Egzaminatorem Polskiego Towarzystwa Informatycznego Zaświadczenie o ukooczeniu kursu wydane na podstawie 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr Europejski Certyfikat ECDL (European Computer Driving Licence) potwierdzający kompetencje komputerowe w zakresie dowolnie wybranych czterech modułów dostępnych w programie ECDL Core wydany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne Ostrowiec Świętokrzyski IV kwartał 2012 Opatów IV kwartał 2013 Starachowice I kwartał 2014

6 7. Rachunkowośd, księgowośd i finanse w MMŚP Ilośd godzin: 150 Cel kursu: zapoznanie się z zagadnieniami z zakresu podstaw księgowości, dokumentacji księgowej, kont księgowych, rachunkowości i analizy ekonomicznej, płac, ubezpieczeo społecznych i zdrowotnych oraz podstaw prawa podatkowego. Nabycie umiejętności obsługi komputerowych programów księgowych. Program kursu: opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz orzecznictwa stosownych organów paostwowych Egzamin koocowy: egzamin wewnętrzny przed Komisją powołaną przez Dyrektora Studium Zaświadczenie o ukooczeniu kursu wydane na podstawie 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr Ostrowiec Świętokrzyski I kwartał 2013 Starachowice II kwartał 2013 Opatów III kwartał Zarządzanie zasobami kadrowymi w MMŚP Ilośd godzin: 150 Cel kursu: zapoznanie się z zagadnieniami z zakresu prawa pracy, systemu wynagrodzeo za pracę, dokumentacji pracowniczej, ubezpieczeo społecznych i zdrowotnych oraz szkolenia pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeostwa i higieny pracy. Nabycie umiejętności obsługi komputerowych programów kadrowo płacowych. Program kursu: opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz orzecznictwa stosownych organów paostwowych Egzamin koocowy: egzamin wewnętrzny przed Komisją powołaną przez Dyrektora Studium

7 . Uprawnienia dla pracodawców do wykonywania zadao służby bezpieczeostwa i higieny pracy (szkolenia swoich pracowników z zakresu bhp) Ostrowiec Świętokrzyski IV kwartał 2012 Opatów II kwartał 2013 Starachowice III kwartał 2013

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2013 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2013 roku Cieszyn, dnia 24.02013r. Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2013 roku Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy 2. 3. Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe o cenę

Zapytanie ofertowe o cenę Somianka dnia 27.07.2011r. Zapytanie ofertowe o cenę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance w związku z realizacją projektu systemowego pt. Wyrównać szanse w ramach Programy Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK -AKTUALIZACJA z dnia 02 październik 2013r.- Szkolenia organizowane są dla osób zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dnia 14.04. r. ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 24 kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Nowe możliwości W związku z zamiarem udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 32 kursów w ramach 15 modułów w terminie do dnia 30 listopada

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.pl Myślibórz: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu. Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl

Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu. Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl Darmowe szkolenia komputerowe z modułem języka angielskiego lub niemieckiego Zapraszamy na szkolenia komputerowe, udział w szkoleniach

Bardziej szczegółowo

PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK

PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 12.02.2015r. PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK LP. NAZWA I ZAKRES TRWANIA 1 2 3 4 5 6 7 1. Sprzedawca z obsługą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz warunków minimalnych dla zadań I, II, III, IV i V

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz warunków minimalnych dla zadań I, II, III, IV i V POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Zamawiający SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Białogardzki L.P.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA 2015. 30.06.2015 r.

AKTUALIZACJA 2015. 30.06.2015 r. AKTUALIZACJA 2015 30.06.2015 r. Nazwa Zakres DZIAŁ 1 1 Technologie robót wykończeniowych wraz z uprawniami elektroenergetycznymi do 1 kv 2 w ach których szkole jest zewnętrznym ukończe finansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia Spawanie blach stalowych spoinami czołowymi na usuwalnych podkładkach ceramicznych metoda 136 na uprawnienia PRS Spawanie blach stalowych

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia

Bardziej szczegółowo

AWM - Akademia Wizażystyki Maestro Olaf Tabaczyński. Ul. Dolna Wilda 6 A / 2 Poznań maestro@awm.pl tel: 601 404 808 tel: 693 423 132

AWM - Akademia Wizażystyki Maestro Olaf Tabaczyński. Ul. Dolna Wilda 6 A / 2 Poznań maestro@awm.pl tel: 601 404 808 tel: 693 423 132 AWM - Akademia Wizażystyki Maestro Olaf Tabaczyński Ul. Dolna Wilda 6 A / 2 Poznań maestro@awm.pl tel: 601 404 808 tel: 693 423 132 Oferowane szkolenia: STYLIST SZKOŁA ROCZNA 250 godzin zajęć! 80% praktyki!

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na 2010 rok w województwie śląskim na podstawie planów szkoleń przesłanych przez Powiatowe Urzędy Pracy

Plan szkoleń na 2010 rok w województwie śląskim na podstawie planów szkoleń przesłanych przez Powiatowe Urzędy Pracy WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Monitorowanie szkoleń bezrobotnych i poszukujących pracy, inicjowanych i organizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w województwie śląskim Plan szkoleń na 2010 rok

Bardziej szczegółowo

PL-Kielce: Usługi szkolenia zawodowego 2010/S 35-050855 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi

PL-Kielce: Usługi szkolenia zawodowego 2010/S 35-050855 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi 1/75 PL-Kielce: Usługi szkolenia zawodowego 2010/S 35-050855 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Miejski Urząd Pracy, ul. K. Szymanowskiego

Bardziej szczegółowo

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8)

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Z A P Y T A N I E O F E R T O W E na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Zamawiający Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań NIP:7822012949,REGON: 300137155 Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Poznań, dnia 19.11.2014 r. W związku z realizacja projektu Akcja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Obsługa kasy fiskalnej z obsługą klienta 60 osób 2. Aranżacja ogrodów 10 osób 3. Kelner barman z językiem angielskim 10 osób 4. ABC Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014. Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014. Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014 Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. L.P Nazwa i zakres szkoleń 1. Magazynier z obsługą komputera, kasy fiskalnej

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Tylko dla osób bezrobotnych do 30 r. ż.

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Tylko dla osób bezrobotnych do 30 r. ż. Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Tylko dla osób bezrobotnych 30 r. ż. Zmiany Planu zatwierdzone dnia 21.05.2015r. l.p Nazwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY. Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY. Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 PROGRAM SZKOLENIOWY 1. Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 2 osoby Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44 Tel. 41/200-17-50; Faks: 41/200-17-60 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/16/2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ 2014r. Stan na 06.01.2014r.

PLAN SZKOLEŃ 2014r. Stan na 06.01.2014r. PLAN SZKOLEŃ r. Stan na 06.01.r. Lp Nazwa i zakres szkoleń Liczba miejsc: W g r u p i e O g ó ł e m Przewidywany termin realizacji Czas trwania szkolenia Liczba godzin Liczba dni roboczych Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bodzentyn 10.07.2013r. Informacja dla Wykonawców nr 1 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pt. AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE

Bardziej szczegółowo

SCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERAJĄCY ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE ORAZ ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLEŃ

SCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERAJĄCY ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE ORAZ ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLEŃ Załącznik nr 1 do SIWZ SCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERAJĄCY ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE ORAZ ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLEŃ 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług polegających na przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 Pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu 29.01.2015r.

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 Pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu 29.01.2015r. PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 Pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu 29.01.2015r. Lp. Nazwa szkolenia Zakres szkolenia 1. 2. 3. 4. 5. Grafika i animacja 2D w reklamie (Adobe Photoshop,

Bardziej szczegółowo