Produkty. i rozwiązania dla poszczególnych branż przemysłowych. Katalog 2011/2012.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Produkty. i rozwiązania dla poszczególnych branż przemysłowych. Katalog 2011/2012. www.msipolska.pl"

Transkrypt

1 Produkty i rozwiązania dla poszczególnych branż przemysłowych IT Katalog 2011/2012 Budowlana Chemiczna Elektroniczna Energetyczna Farmaceutyczna Maszynowa Metalowa Odzieżowa Papiernicza Samochodowa Spożywcza Tworzywa sztuczne

2

3 KATALOG B Branża budowlana 6 c Branża chemiczna 8 E Branża elektroniczna 11 E Branża energetyczna 14 f Branża farmaceutyczna 17 M Branża maszynowa 20 m Branża metalowa 22 o Branża odzieżowa 26 p Branża papiernicza 28 s Branża samochodowa 30 s Branża spożywcza 34 T Tworzywa sztuczne 37 K Oferta dla każdej branży 38 I Branże inne 40 Alfabetyczny indeks firm Wykaz firm występujących w informatorze; podane są numery stron, na których pojawiają się informacje o produktach dla określonych branż przemysłowych. 7milowy sp. z o.o...7, 10, 12,...16, 18, 23, 27, 29, 33, 39 A AIUT sp. z o. o AspenTech... 10, 16 Asseco Business Solutions SA... 6, 8, 11,...14, 17, 20, 22, 26,...28, 30, 34, 37, 38 ASTOR sp. z o.o....8, 11, 14,...17, 22, 26, 28, 30, 34 Autodesk sp. z o.o....7, 10, 12,... 16, 18, 23, 27,...29, 33, 33, 39, 40 AutoR KSI sp. z o.o , 22 B BCC sp. z o.o....7, 10, 12,...16, 18, 23, 27, 29, 33 BCS Polska sp. z o.o....7, 10, 12,...18, 23, 27, 29, 33, 39, 40 Bonair SA...7, 10, 12,...16, 18, 23, 27, 29, 33 BPSC SA... 6, 8, 11, 14, 22, 30, 34 C CAD-Projekt...7, 23 CAIRO-soft sp. z o.o , 39 Clix Software sp. z o.o Controlling Systems sp. z o.o CSF Polska sp. z o.o....8 D Dassault Systemes sp. z o.o Deloitte...7, 10, 12,...16, 18, 23, 27, 33, 39 dgcs SA...7, 10, 12,...16, 18, 23, 27, 29, 33 Digitland...7, 10, 12,...18, 25, 27, 29, 33, 40 Dmz-chemak sp. z o.o Dolnośląskie Centrum Informatyki sp. z o.o DST sp z o.o E Epicor Software Poland sp. z o.o....9,... 11, 17, 23,... 28, 30, 34, 38 EQ System sp. z o.o... 6, 9, 12,...17, 23, 28, 31, 35 Exact Software Poland sp. z o.o F FBD G Globema sp. z o.o GramSoftware sp. z o.o H HEUTHES sp. z o.o....7, 10, 18,... 25, 27, 33, 39 Hogart sp. z o.o....7, 25, 33 Humansoft sp. z o.o....7, 10, 12,...16, 18, 25, 27, 29, 33 I I&B Consulting sp. z o.o ,...12, 18,25, 27, 29 IFS Industrial and Financial Systems Poland sp. z o.o....7, 10, 12, 15,... 18, 20, 25, 27,... 29, 33, 35, 39 IGE+ XAO Polska sp. z o.o , 40 Infonet Projekt SA... 10, 12, 16, 18 Infor Global Solutions Polska sp. z o.o....10, 13, 16, 18, 25, 33, 40 Infovide-Matrix SA...7,...10, 13, 16, 25, 33 IT.integro sp. z o.o , 13,...18, 25, 27, 33, 40 J Jeeves Information Systems AB Junisoftex sp. z o.o....7, 10, 13,...16, 18, 25, 27, 29, 33, 39 K Komtech sp. z o.o ,...13, 18,25, 29, 33 Konsorcjum FEN sp. z o.o....7 L Logica Poland sp. z o.o Logisys sp. z o.o M Macrologic SA Mercus Software sp. z o. o....7,10, 13,...16, 18, 25, 27, 29, 33 Microplan Polska sp. z o.o....7, 10,... 13, 16, 18,... 25, 27, 29, 33 MMGEO...7 O ODL sp. z o.o....7, 10, 13,...16, 18, 25, 27, 29, 33 Operator Systems APS Oracle Corporation...7, 10, 13,...16, 18, 25, 27, 29, 33, 39 P P.H. ELMAT sp. z o.o....7, 13, 16 Parasoft SA... 13, 33 Polsoft Engineering sp. z o.o....7, 10,... 18, 29, 33 proalpha Polska sp. z o.o....7, 13,...6, 25, 29, 33 Q QAD Polska sp. z o.o... 12,... 18, 23, 31, 35 R Rekord Systemy Informatyczne sp. z o.o , 24, 31, 37 S Sabur sp. z o.o....7, 10, 16,...18, 25, 33, 39, 40 Sage sp. z o.o SAS Institute SENTE Systemy Informatyczne sp. z o.o....7, 13, 25, 29, 33 Siemens Industry Software sp. z o.o , 15, 19,...20, 24, 26, 29, 31, 36, 37 Simex sp. z o.o SIMPLE SA... 6, 9, 13, 19, 24, 26, 36 SIMPLE sp. z o.o.... 7, 9,...15, 19, 24, 32, 36 SKK Systemy Kodów Kreskowych... 10, 18 Softex Data SA...7, 10, 13,...16, 18, 25, 27, 29, 33, 39 SOLDIS sp. z o.o , 32 Supremis sp. z o.o....7 SWD Software sp. z o.o , 16, 25, 33 T Technnodat sp. z o.o , 40 TRAX SA...13, 21, 25, 32, 37 Trimtab SA... 10, 18, 40 U Unifactor SA...7, 10, 13,... 18, 25, 33, 40 UNIT4 TETA SA... 10, 18, 25, 40 V Vector Soft sp. z o.o....7, 13,... 16, 25, 33, 40 VIX Automation sp. z o.o , 19,... 29, 32, 36 KATALOG MSI POLSKA 2011/

4 KATALOG KATALOG 2011/2012 Redaktor naczelny Elżbieta Jaworska Reklama Alicja Malinowska DTP Grzegorz Solecki Marketing Aleksander Poniatowski Administracja Anna Jedlińska Druk i oprawa Drukarnia Taurus WYDAWNICTWO Trade Media International Holdings sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 59a tel faks IT jako gwarant rozwoju i sukcesu Wartość polskiego rynku aplikacji biznesowych wzrosła w 2010 r. o 14,7%, do 226,26 mln USD to dane z opublikowanego w sierpniu 2011 r. raportu IDC Poland Enterprise Application Software Market Forecast and 2010 Vendor Shares. Wzrostowi rynku aplikacji biznesowych sprzyjały rosnące wskaźniki gospodarcze, dzięki czemu firmy odmroziły budżety na inwestycje w informatyczne wsparcie zarządzania powiedział Tomasz Słoniewski, Research Manager Software, IDC Poland. Informatyzacja w sektorze produkcji Sektor produkcji, bogaty i ciągle jeszcze niedoinformatyzowany, staje się centrum zainteresowania wielu producentów systemów IT oraz firm badawczo-analitycznych. Przeprowadzone w 2011 r. przez Xevin-Consulting badanie Informatyzacja procesów zarządzania w polskich przedsiębiorstwach Trendy i opinie miało na celu ujawnienie trendów dotyczących informatyzacji procesów zarządzania i produkcji w sektorze średnich i większych przedsiębiorstw w Polsce. W tym celu przebadano prawie 200 menedżerów reprezentujących działy zarządzania, finansów i IT w 150 przedsiębiorstwach. Informatyzacja przedsiębiorstwa jest postrzegana jako gwarant rozwoju biznesu i ważny czynnik wzrostu konkurencyjności to wniosek z badania. Około 62% badanych menedżerów stwierdziło, że widzi potrzebę inwestowania w informatyzację wszystkich obszarów, 38% nie widzi takiej potrzeby w najbliższym czasie. Oczekiwania przedsiębiorców związane z wdrożeniem systemów informatycznych dotyczą: 1. zwiększenia zysków przy jednoczesnej optymalizacji kosztów zatrudnienia, 2. poprawy efektywności zarządzania kapitałem, 3. zwiększenia sprzedaży, 4. poprawy wydajności produkcji i logistyki, 5. poprawy organizacji pracy, 6. poprawy wydajności związanej z poprawą obiegu informacji, 7. wsparcia procesów zarządzania poprzez przyspieszenie analizy danych z różnych obszarów. Zgodnie z wynikami badania najlepiej zinformatyzowanym obszarem gospodarki są finanse, a wymagającym największych inwestycji i wskazywanym jako konieczny do informatyzowania w pierwszej kolejności pozostaje sektor produkcji. Prawie 80% badanych przedsiębiorców zadeklarowało, że przeznacza na informatyzację do 10% ogólnych wydatków firmy, tylko 8% deklaruje, że wydatki te sięgają 20% w skali roku. Według ankietowanych szefów działów IT w większości firm w ciągu najbliższych 24 miesięcy informatyzowane będą obszary: produkcja, magazyn, logistyka i sprzedaż oraz komunikacja z klientami (patrz: wykres na str. 4). Główne wyzwania najistotniejsze dla przedstawicieli firm produkcyjnych Lepsza kontrola nad kosztami 76,52% Prezes zarządu Michael J. Majchrzak Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń oraz nie zwraca materiałów niezamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji i skracania tekstów oraz zmiany ich formy graficznej i tytułów. Lepsze wykorzystanie zasobów... Obniżenie poziomu zapasów Kontrola nad aktualną sytuacją finansową... Optymalizacja dostaw Optymalizacja magazynu Bezpieczeństwo transakcji Większa kontrola realizacji zamówień Badanie QAD Polska, 2011 r. 75,22% 71,30% 71,30% 69,57% 67,39% 63,04% 59,13%

5 Słowniczek nazw kategorii produktów występujących w katalogu APS (Advanced Planning Scheduling, Advanced Planning System) klasa zaawansowanych systemów informatycznych, stanowiących rozwinięcie MRP II i, umożliwiających wykonywanie złożonych operacji planistycznych i symulacyjnych BI (Business Intelligence) zbiór koncepcji, metod i procesów służących do optymalizacji decyzji biznesowych. Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji CAD (Computer Aided Design) komputerowe wspomaganie projektowania CAE (Computer Aided Engineering) komputerowe wspomaganie konstruowania CMMS (Computerised Maintenance Management Systems) specjalizowane systemy IT przeznaczone do wsparcia szeroko rozumianego utrzymania ruchu w firmach produkcyjnych CRM (Customer Relationship Management) zarządzanie kontaktami z klientem. Obejmuje marketing, sprzedaż i serwis, jednoczy działania partnerów biznesowych w łańcuchu dostaw DMS (Document Management System) system zarządzania dokumentami EAM (Enterprise Asset Management) zaawansowane zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa ECM (Enterprise Content Management) zarządzanie zasobami informacyjnymi przedsiębiorstwa, w tym: treścią portali internetowych, zasobami cyfrowymi, archiwami/rekordami, współpraca grupowa (workgroup collaboration) i DMS EMI (Enterprise Manufacturing Intelligence) lub MI (Manufacturing Intelligence) gromadzenie i analizowanie danych z przebiegu procesu produkcyjnego (Enterprise Resource Planning) planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Zintegrowany system informatyczny, który zapewnia optymalne wykorzystanie zasobów oraz uporządkowanie procesów wewnętrznych GIS (Geographic Information System) system informacji przestrzennej służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych HCM (Human Capital Management) zarządzanie kapitałem ludzkim HRM (Human Resource Management) zarządzanie personelem MES (Manufacturing Execution System) system do śledzenia oraz nadzorowania produkcji i przepływu materiałów, gromadzenia informacji o przebiegu produkcji oraz udostępniania ich w celach analitycznych lub dokumentacyjnych MRP II (Manufacturing Resource Planning) standard zarządzania produkcją, rozbudowany o elementy związane z procesem sprzedaży i wspierające podejmowanie decyzji na szczeblach strategicznego zarządzania wytwórstwem PDM (Product Data Management) zarządzanie danymi (dokumentacją) PLM (Product Lifecycle Management) zarządzanie cyklem życia, od pomysłu po wycofanie z rynku. Tworzenie planów, projektowanie, wytwarzanie... aż po utylizację PM (Performance Management) zarządzanie wydajnością pracy SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) oprogramowanie do zbierania danych dotyczących sterowanego procesu, przesyłające je do centralnego komputera, w którym są wykorzystywane do zarządzania i sterowania SCM (Supply Chain Management) zarządzanie łańcuchem dostaw, m.in.: obsługa magazynów, zarządzanie przepływem towarów; planowanie popytu i podaży, zarządzanie wymianą informacji między partnerami SOA (Service Oriented Architecture) architektura zorientowana na usługi WMS (Warehouse Management System) system do zarządzania magazynem, nadzoruje procesy magazynowe od chwili przyjęcia towaru, przez cały okres jego przebywania w magazynie, aż do momentu wydania Workflow przepływ pracy, organizacja zadań, w tym obiegu informacji w firmie Z kolei według badania przeprowadzonego w listopadzie 2010 r. przez PMR Research oraz Dom Mediowy Codemedia na zlecenie Microsoft Dynamics wśród prawie 800 firm z sektora produkcji, handlu i usług budowlanych (niespełna połowę badanych firm stanowili producenci) 55% badanych firm z sektora produkcji korzysta z informatycznego systemu wspomagania zarządzania (np., CRM, BI). Nie posiada takiego systemu 45% firm. System tego typu najczęściej służy firmom produkcyjnym (patrz: wykres na str. 40) do obsługi procesów finansowoksięgowych (91%), do zarządzania działem sprzedaży (74%), do obsługi procesów kadrowo-płacowych (71%). Ponad połowa badanych z grupy korzystających z informatycznego systemu wspomagania zarządzania wskazywała, że służy on do zarządzania magazynami (69%) i zaopatrzeniem (64%), a także do harmonogramowania i rozliczania produkcji (61%). Z firm z sektora produkcji, które nie posiadają aktualnie informatycznego systemu wspomagającego zarządzanie, 30% planuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy wdrożenie takiego systemu, głównie do obsługi procesów finansowo-księgowych, zarządzania zaopatrzeniem, działem sprzedaży i magazynami oraz do harmonogramowania i rozliczania produkcji. 70% firm z sektora przemysłu nie planuje wdrożenia takiego systemu w najbliższym roku. Trzydzieści dziewięć procent firm z tej grupy nie dostrzega obszarów działalności firmy, które wymagałyby wdrożenia takiego systemu. Jedna trzecia firm uważa, że przydatny byłby system KATALOG MSI POLSKA 2011/

6 KATALOG wspomagania harmonogramowania i rozliczania produkcji. Z kolei 21% przedsiębiorstw dostrzega potrzebę wdrożenia systemu zarządzania sprzedażą i tyle samo systemu zarządzania magazynami, a 19% systemu wspomagającego procesy finansowo-księgowe. Branża innowacyjna Branża wytwórcza postrzegana jest jako innowacyjna. Jak wynika z przeprowadzonego przez firmę badawczą IDC ( Future Use of Communication Technologies in EMEA, sierpień 2010 r.) na zlecenie Motoroli sondażu, branża wytwórcza stosuje wiele innowacyjnych technik komunikacyjnych. Sondażem objęto 267 przedsiębiorstw z krajów regionu EMEA: Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Norwegii, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Republiki Południowej Afryki, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Niemal połowa (45%) wykorzystuje cloud computing lub SaaS (Software as a Service oprogramowanie jako usługa), a 43% komunikację zunifikowaną. Sektor ten wykorzystuje też w największym stopniu wideokonferencje wysokiej jakości, takie jak telepresence ponad połowa respondentów (52%) wskazała taką odpowiedź. Sektor wytwórczy odnotowuje również wysoki stopień wykorzystania zdalnego dostępu (92%), niemal każdy respondent (97%) używa aplikacji do udostępniania danych, a 47% techniki sprzedaży terenowej. Większość przedsiębiorstw w regionie EMEA wykorzystuje sieci WLAN (84%), komputery mobilne (81%) oraz technologię VoIP (69%). Ponad połowa ankietowanych firm (52%) korzysta z bezprzewodowego dostępu do Internetu na zewnątrz budynków. Potrzeby branży Jakie jest nasycenie polskiego rynku systemami? Według GUS (raport Społeczeństwo Informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat opublikowany w listopadzie 2010 r.) w grupie firm dużych z oprogramowania korzystało w Polsce w 2010 r. 57,9% przedsiębiorstw, (53,8% w 2009 r.), Jakie obszary w Państwa firmach są stale rozwijane pod kątem informatycznym? Jakie obszary w Państwa firmie będą doinwestowywane pod kątem informatycznym w ciągu najbliższych 24 miesięcy? Dane w ujęciu procentowym Komunikacja (CRM) Produkcja Gospodarka magazynowa Logistyka/sprzedaż Zakupy Kadry i płace Finanse i księgowość Badanie Xevin-Consulting, 2011 r. 17,53 20,53 24,53 24,53 24,53 26,53 26,01 27,54 21,53 32,13 36,72 36,72 39,78 38,25 Rozwijane w najbliższym czasie Stały rozwój ale w firmach małych ten odsetek wynosił 6,6% (5,4% w 2009 r.), a w średnich 22% (20,1% w 2009 r.). Statystycznie w latach z oprogramowania korzystało niewiele ponad 10% firm (9,3% w 2009 r. i 11,3% w 2010 r.). W podziale branżowym według GUS systemy stosowało w 2010 r. w Polsce 12,7% przedsiębiorstw z branży przetwórstwa przemysłowego (19,5% w 2009 r.) i 28,9% reprezentujących branżę energia elektryczna, gaz, ciepło (26% w 2009 r.). W badaniu Customer Engagement Survey (patrz: wykres na str.2) przeprowadzonym na zlecenie firmy QAD Polska w polskich firmach produkcyjnych wśród kluczowych kwestii w 2011 r. respondenci wskazywali lepszą kontrolę nad kosztami (76,5%) oraz poprawę rentowności produkcji (84%). Wśród głównych korzyści związanych z użytkowaniem systemu informatycznego klasy wymieniono kontrolę finansową (43%) i optymalizację działania magazynów (39%). W badaniu brało udział 46 przedstawicieli polskich firm produkcyjnych i działających w Polsce oddziałów firm międzynarodowych, reprezentujących branże: spożywcza i napojów, produktów konsumenckich, motoryzacyjna, maszyn i części dla przemysłu, sprzętu medycznego i farmacji oraz elektroniki i aparatury precyzyjnej. W okresie globalnego spowolnienia gospodarczego polskie przedsiębiorstwa produkcyjne nauczyły się monitorować koszty i szukać możliwości ich ograniczenia. Obserwowany jest trend wyszczuplania (lean) i optymalizacji najważniejszych procesów. Ważne jest sprawne zarządzanie gospodarką magazynową zarówno na etapie surowców, jak i wyrobów gotowych, zaawansowane planowanie produkcji i terminów dostaw. Duże znaczenie zyskują rozwiązania do zarządzania magazynem wysokiego składowania, które optymalizują i automatyzują pracę magazynierów. Coraz bardziej niezbędne stają się systemy wspomagające zarządzanie łańcuchem dostaw, w których wykorzystuje się rozwiązania zunifikowanej komunikacji, stanowiące konkurencję dla dotychczas powszechnie stosowanego protokołu EDI. Rozwiązania te zapewniają możliwość utrzymywania mniejszych zapasów i redukcję kosztów transportu. Wiele firm z branży produkcyjnej docenia rozwiązania klasy Business Intelligence, które zapewniają błyskawiczny dostęp do przejrzystych informacji niemal na bieżąco oraz oferują zaawansowane analizy i raporty, na podstawie których podejmowane są szybkie i trafne decyzje zarządcze. Analizując na podstawie wyników badań strategię działania firm z branży produkcyjnej, można wyodrębnić dwa modele budowania pozycji konkurencyjnej przez zwiększanie wolumenu produkcji i kontrolę kosztów albo poprawę jakości, różnorodności i elastyczności produkcji. Przy silnej konkurencji firmy muszą szybko reagować na zmiany popytu, np. błyskawicznie przygotować nowy produkt i wprowadzić na rynek. Jeżeli chodzi o wdrożenia systemów, coraz większego znaczenia nabiera efektywność, a nie koszty uważa Sille Gavnholt Jygert, konsultant i kierownik programów w firmie analitycznej Frost & Sullivan teraz chodzi bardziej o wykonywanie właściwych działań we właściwy sposób. Często oznacza to potrzebę większej elastyczności we wdrożeniu i wykorzystaniu systemu. Uważamy, że istnieją trzy główne obszary, w których użytkownicy mogą odnieść korzyści ze zwiększenia elastyczności systemów : większa koncentracja na procesach i zmianach, które system ma wspierać, 4 KATALOG MSI POLSKA 2011/2012

7 nowe modele usług wdrożeniowych i wsparcia: coraz częściej dostawcy będą musieli zapewniać wsparcie dla konkretnych problemów biznesowych, a nie dla określonych technologii, aby móc działać w coraz szybciej zmieniającym się środowisku, obsługa klientów: pojawią się nowe modele pozwalające realizować proces biznesowy i silniej angażować użytkowników, pomagając im przez to efektywniej wykorzystywać system w rozwiązywaniu problemów biznesowych. Realna oferta Jak wygląda rynek IT dla sektora przemysłowego? Przygotowując katalog o produktach i rozwiązaniach IT dla konkretnych branż, sugerowaliśmy się danymi, jakie branże reprezentują nasi czytelnicy. W ten sposób wybraliśmy 12 branż. Przedstawiamy dla nich ofertę ogólną, którą łatwo zaimplementować w każdej branży, oraz rozwiązania specjalistyczne, uwzględniające ich specyfikę. Prezentujemy rozwiązania kompleksowe, o szerokim zakresie funkcji, np., MRP II, BI, CRM, oraz o ściśle zdefiniowanych zadaniach, np. MES (Manufacturing Execution Systems), CMMS (Computerised Maintenance Management Systems). W naszym zestawieniu najliczniej reprezentowana jest kategoria systemy klasy. Rozwiązania te obejmują wszystkie procesy produkcji i dystrybucji, integrują różne obszary działania przedsiębiorstwa, usprawniają przepływ krytycznych dla jego funkcjonowania informacji i zapewniają błyskawiczne reagowanie na zmiany popytu. Zintegrowany system umożliwia symulację różnorodnych działań, analizę ich przebiegu oraz skutków, co pozwala na lepsze planowanie i zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Każda branża produkcyjna ma trochę inne wymagania. Na przykład w branży farmaceutycznej najważniejsza jest kontrola jakości, czyli potrzebne są systemy do monitorowania parametrów środowiska produkcyjnego, wizualizacji produkcji, zarządzania produkcją wsadową (recepturową) itd. W branży motoryzacyjnej przydatne są systemy PLM (zarządzanie cyklem życia ) zawierające oprogramowanie do projektowania produktów (CAD), a także rozwiązania lean zapewniające skracanie drogi od producenta do klienta. W branży energetycznej niezbędne są systemy billingowe oraz GIS... Każda branża ma swoją specyfikę i potrzebuje dostosowanych do niej rozwiązań. Mamy nadzieję, że w przygotowanym przez nas zestawieniu systemów IT dla poszczególnych branż przemysłowych czytelnicy znajdą dla siebie coś odpowiedniego. W udanym dla SAP roku 2010 zaobserwowaliśmy ewolucję w sposobie podejmowania decyzji o wdrożeniach systemów biznesowych. Nasi klienci stali się bardziej zorientowani na wzrost, a także przywiązywali niezwykłą wagę do spełnienia ściśle zdefiniowanych kryteriów ekonomicznych i osiągania konkretnych usprawnień procesów biznesowych powiedział Grzegorz Rogaliński, prezes SAP Polska. Polski rynek i aplikacji biznesowych funkcjonuje tak, jak ma to miejsce na rozwiniętych rynkach europejskich: o wyborze rozwiązań IT decyduje rzetelna analiza biznesowa i wybór sprawdzonych w danej branży najlepszych praktyk. Jakie kolejne rozwiązania przyniesie przyszłość? Jakie wymusi rynek? Przekonamy się niebawem. Sektor przemysłowy jest ciągle chłonnym rynkiem. Szuka rozwiązań, sam inspiruje pomysły na nowe... Elżbieta Jaworska QAD Polska, tel

8 B BRANŻA BUDOWLANA firmy Podstawowe moduły Asseco Business Solutions SA Lublin tel (Lublin) tel () Asseco BS Asseco BS to zintegrowany system wspomagający zarządzanie wszystkimi obszarami działania przedsiębiorstwa. Aplikacja umożliwia tworzenie indywidualnych rozwiązań dostosowanych do specyfiki i potrzeb firmy klienta, zapewniając łatwy dostęp do zasobów informacyjnych, wsparcie obsługi oraz optymalizację procesów biznesowych. Program można wdrażać w różnych architekturach sieciowych oraz integrować go ze specjalizowanym oprogramowaniem i urządzeniami. W skład systemu wchodzą 3 uzupełniające się linie technologiczne: moduły systemu podstawowego przeznaczone dla stacji roboczych moduły działające na urządzeniach mobilnych moduły internetowe Logistyka i Sprzedaż (zarządzanie sprzedażą i logistyką) Produkcja (zarządzanie produkcją) Transport i Spedycja (zarządzanie taborem, przeglądami, kierowcami, spedycją, planowanie i optymalizacja transportu) Finanse i Księgowość (zarządzanie fi nansami i księgowością) Środki Trwałe (zarządzanie środkami trwałymi) Serwis i Remonty (wsparcie serwisów i zarządzanie gospodarką remontową) CRM (zarządzanie relacjami z klientami) Dokumenty (zarządzanie dokumentacją i obiegiem dokumentów) Projekty (zarządzanie i rozliczanie projektów) Kadry i Płace (moduły kadrowo-płacowe) Raporty i analizy (moduły analityczne) Narzędzia (moduły pomocnicze, narzędziowe i deweloperskie) BPSC SA Chorzów Impuls 5 Impuls 5 to zintegrowany pakiet wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem. Zawiera aplikacje wspomagające zarządzanie m.in. fi nansami, kapitałem, personelem, dystrybucją, transportem, produkcją, relacjami z klientami oraz obiegiem dokumentów. Dzięki swojej kompleksowości i elastyczności wykorzystywany jest przez ponad 500 średnich i dużych przedsiębiorstw. Monitorowanie i kontroling kontraktów Analiza wyników zarówno całej fi rmy, jak i jej poszczególnych działów Zarządzanie projektem budowlanym we wszystkich fazach, począwszy od działań przygotowawczych, ofertowania i przygotowywania procedur przetargowych, poprzez kosztorysowanie, negocjowanie umów, po realizację i zakończenie projektu Możliwość budowania centrum wiedzy o poszczególnych inwestorach i podwykonawcach Archiwizacja dokumentacji związanej z danym projektem EQ System sp. z o.o. Kraków tel./faks Oddz.: Kraków, Dąbrowa Górnicza ASPROVA APS W fi rmach produkcyjnych dla branży budowlanej ASPROVA APS umożliwia optymalizację harmonogramu produkcji, prowadząc do poprawy terminowości dostaw do klientów i redukcji kosztów produkcji w toku. ASPROVA APS umożliwia zdefi niowanie technologii produkcji, BOM i bilansowania potrzeb materiałowych sprawniej niż w systemach klasy, z uwzględnieniem ograniczeń logistycznych występujących w produkcji. W dowolnym momencie wystąpienia odchyleń produkcji od planu, dzięki najwydajniejszemu na świecie silnikowi optymalizacyjnemu ( operacji w czasie krótszym niż 20 s), można wygenerować szereg alternatywnych harmonogramów i wybrać w oparciu o wskaźniki KPI ten, który najbardziej zniweluje odchylenie. Pełne odwzorowanie zależności technologicznych czasów przezbrojeń w harmonogramach uzyskano dzięki możliwości zdefi - niowania aż do 2400 parametrów i 4000 cech. System zapewnia uwzględnienie w harmonogramach zasobów powiązanych i zależnych, jak piece wsadowe i tunelowe, karuzele, młyny, prasy, głowice obróbcze, narzędzia specjalne, formy, urządzenia transportowe, lakiernie, suszarnie. Integracja z większością systemów, w tym SAP, BAAN, Microsoft Dynamics AX, Oracle i innymi. Oprogramowanie dostępne w wersji wielojęzycznej, w tym dzięki EQ System w wersji polskiej. SIMPLE SA Monika Jarzęcka CRM, SCM, BI SIMPLE.BUD platforma rozwiązań dla budownictwa System IT dla branży budowlanej wspomaga w zakresie budżetowania projektów, harmonogramowania prac, rejestracji kosztów bezpośrednich RMS, pośrednich oraz rozliczeń z inwestorem i podwykonawcami. Jest częścią systemu klasy. Obsługuje proces realizacji projektu na wszystkich jego etapach od przygotowania budowy, poprzez realizacje, wsparcie zaopatrzenia, aż po końcowe rozliczenie z inwestorem. Moduły: Budżetowanie Projektów Finanse i Księgowość (Windykacja, INFO, MSSF) Majątek Trwały (Inwentaryzacja Majątku Firmy) Obrót Towarowy (Obieg dokumentów, Zamówienia Internetowe) Proces Produkcji Personel (epit) integracja z: SIMPLE.APS optymalizacja planowania produkcji SIMPLE.BI analizy biznesowe SIMPLE.SCM zarządzanie łańcuchem dostaw SIMPLE.CRM Obsługa ofert i przygotowanie wstępnych kosztorysów Przygotowanie kosztorysów na podstawie szablonów Tworzenie własnej bazy norm nakładów rzeczowych Obsługa budżetu kosztów bezpośrednich oraz harmonogramów realizacji Budżetowanie Rozliczenia z inwestorem na podstawie zdefi niowanego budżetu sprzedaży Rozliczanie kosztów ogólnych Ewidencja kosztów rzeczywistych w oparciu o dokumenty magazynowe lub dedykowane narzędzia ewidencji kosztów Ewidencja umów z inwestorem i podwykonawcami Obsługa planowania i realizacja dostaw materiałów z wykorzystaniem planu zakupów Obsługa procesu ofertowania zakupów materiałów i usług Bieżąca kontrola kosztów i przychodów budowy AD Polska, Bakalland, Blachy Pruszyński, GE International, Grupa CRH, Intercars, Kramel Atal, Mostostal Kielce, P.V. Prefabet Kluczbork Producent ceramiki Saloni Ceramica, liczba na świecie: ponad PW Ebud - Przemysłówka, BinŻ, PBL Mazowieckie Mosty, PBU Dorbud SA, Rapid, Oknoplast 6 KATALOG MSI POLSKA 2011/2012

9 B PRODUKTY I ROZWIĄZANIA IT DLA POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ PRZEMYSŁOWYCH Pozostali dostawcy w kolejności alfabetycznej Firma / produkty firmy Podstawowe moduły SIMPLE sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza tel./faks Oddz.: Kraków, Gorzów Wlkp. XPRIMER.APS Firma specjalizuje się we wdrożeniach systemu SIMPLE. rozszerzonego z myślą o przedsiębiorstwach budowlanych o moduł do zarządzania budżetami projektów BUD. Firmom produkującym materiały budowlane poleca autorskie oprogramowanie APS zintegrowane z SIMPLE., usprawniające proces planowania i optymalizujące szczegółowe harmonogramowanie. XPRIMER.APS może pracować w integracji z dowolnym systemem klasy umożliwiającym poprawne zdefiniowanie technologii i zlecenia produkcyjnego. Dla firm wdrażających SIMPLE. -Produkcja rekomendowane jest autorskie rozszerzenie XPRI- MER.MES, zapewniające z wykorzystaniem prostych środków technicznych, jak kody kreskowe czy terminale na hali produkcyjnej monitorowanie postępów produkcji. XPRIMER.APS umożliwia harmonogramowanie z zastosowaniem kryteriów minimalizacji czasu przestojów, minimalizacji czasów przezbrojeń, maksymalizacji obciążenia stanowisk, realizacji zleceń według priorytetów, w tym minimalizacji opóźnień dostaw do odbiorców. Harmonogramy produkcji mogą być generowane w wielu wariantach z możliwością ich porównania i wyboru najlepszego wariantu (zestaw wskaźników KPI). Oprogramowanie umożliwia symulację rzeczywistego czasu realizacji potencjalnego zlecenia, przy bieżącym obciążeniu produkcji. Komunikacja z systemem odbywa się w obu kierunkach, a zmiany harmonogramu pociągają za sobą zmiany w bilansie materiałowym. Rapid, Grotz, Dorbud, Manstel, Pile-Elbud, Mostostal-Energomontaż, Jopex, Cerkolor, Oknoplast 7milowy sp. z o.o. SAP SPRINT system SAP z zamodelowanymi procesami biznesowymi Autodesk Autodesk Inventor AutoCAD Mechanical AutoCAD Electrical Autodesk Moldfl ow Autodesk Simulation Autodesk Vault Manufacturing BCC sp. z o.o. SAP SAP CRM SAP HR SAP BI outsourcing IT doradztwo IT szkolenia IT BCS Polska sp. z o.o. Accellos One Warehouse system zarządzania magazynem Bonair SA DeweloperPro system obsługi klientów, procesu sprzedaży dla dewelopera budowlanego Microsoft Dynamics AX Microsoft Dynamics CRM Microsoft SQL Server Microsoft SharePoint Server Eureca Controlling Systems CAD-Projekt DesignCAD 3D Max 20 PL TurboCAD Pro 18 PL DoubleCAD XT Pro v3.1 PL Deloitte Doradztwo IT Wdrożenia systemów SAP Wdrożenia innych systemów, CRM, BI, SCM dgcs SA Infor System: Małe Biuro, Duże Biuro, Firma Start, Mikro Firma, Mała Firma, Mała Firma Plus, Firma, Księga Przychodów I Rozchodów, Księga Handlowa, Płace, Magazyn Biznes Digitland System Zarządzania Firmą Digitland Enterprise HEUTHES sp. z o.o. System ISOF (Internetowy System Obsługi Firmy) Hogart sp. z o.o. Oracle JD Edwards Humansoft sp. z o.o. humansoft HermesSQL humansoft Corax IFS Poland IFS Applications Infovide-Matrix SA SAP usługi wdrożeniowe, doradcze i konsultingowe, integracyjne, utrzymanie i serwis BA Rozwiązanie predefi niowane dedykowane do prognozowania zużycia mediów oraz ich cen Junisoftex sp. z o.o. Perfect Expert Konsorcjum FEN sp. z o.o., dystrybutor VAD Meru Networks WLAN 4 generacji Mercus Software sp. z o.o. Microsoft Dynamics AX Microsoft Dynamics CRM Microplan Polska sp. z o.o. Warehouse Mobile Data Manager aplikacja MS Dynamics AX dla terminali przenośnych MMGEO GEO5 ODL sp. z o.o. PolkaSQL system obsługi gospodarki magazynowej i działalności handlowej Oracle Corporation Oracle E-Business Suite Oracle JD Edwards Oracle AutoVue Oracle Primavera Enterprise PPM P.H. ELMAT sp. z o.o. Kable światłowodowe marki Fibrain Osprzęt światłowodowy marki Fibrain Okablowanie strukturalne FibrainData Mikrokanalizacja światłowodowa MetroJet Okablowanie Budynków FTTH VertiCasa, VertiJet Urządzenia GEPON/GPON fi rmy Dasan Szafy teleinformatyczne Polsoft Engineering sp. z o.o. PS2000 PSMobile Sale proalpha Polska sp. z o.o. proalpha Sabur sp. z o.o. ControlMaestro SENTE Systemy Informatyczne sp. z o.o. SENTE esystem 3 Softex Data SA Drukarki liniowe Printronix Systemy bezpieczeństwa IT System zarządzania dokumentami, archiwum i elektroniczny obieg dokumentów Systemy dozoru wizyjnego Supremis sp. z o.o. SAP Business One Unifactor SA UniFirma Vector Soft sp. z o.o. Bricscad KATALOG MSI POLSKA 2011/

10 C BRANŻA CHEMICZNA firmy Podstawowe moduły Asseco Business Solutions SA Lublin tel (Lublin) tel () Asseco BS Asseco BS to zintegrowany system wspomagający zarządzanie wszystkimi obszarami działania przedsiębiorstwa. Aplikacja umożliwia tworzenie indywidualnych rozwiązań dostosowanych do specyfiki i potrzeb firmy klienta, zapewniając łatwy dostęp do zasobów informacyjnych, wsparcie obsługi oraz optymalizację procesów biznesowych. Program można wdrażać w różnych architekturach sieciowych oraz integrować go ze specjalizowanym oprogramowaniem i urządzeniami. W skład systemu wchodzą 3 uzupełniające się linie technologiczne: moduły systemu podstawowego przeznaczone dla stacji roboczych moduły działające na urządzeniach mobilnych moduły internetowe ASTOR sp. z o.o. Kraków tel MES, SCADA, EMI, BI, Workfl ow Platforma Systemowa Wonderware, Wonderware MES Platforma Systemowa Wonderware zaprojektowana w technologii przemysłowej ArchestrA zapewnia budowanie nadrzędnych systemów SCADA i MES integrujących i bilansujących dane z niższych poziomów, tj. systemy sterowania DCS, systemy rozliczania energii elektrycznej, gazów technicznych, wody i ścieków, systemy wizualizacji. Naturalna rozbudowa systemu o funkcje MES/EMI, np. zarządzanie wydajnością, rozliczanie i bilansowanie produkcji, zarządzanie informacją i portal raportowy WWW, integracja z. BPSC SA Chorzów Impuls 5 Impuls 5 to zintegrowany pakiet wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem. Zawiera aplikacje wspomagające zarządzanie m.in. fi nansami, kapitałem, personelem, dystrybucją, transportem, produkcją, relacjami z klientami oraz obiegiem dokumentów. Dzięki swojej kompleksowości i elastyczności wykorzystywany jest przez ponad 500 średnich i dużych przedsiębiorstw. CSF Polska sp. z o. o. Lublin Mariusz Tracz, dyrektor Pionu Rozwiązań dla Przedsiębiorstw one4all dla branży chemicznej Kompleksowe rozwiązanie zbudowane w oparciu o system Microsoft Dynamics AX, spełniające wymagania fi rm z branży chemicznej. Pomaga efektywnie zarządzać procesami produkcyjnymi przy zachowaniu wysokich standardów. Wyposażone jest w mechanizmy automatyzujące i optymalizujące proces produkcyjny. Rozwiązanie zawiera m.in. moduły: Planowanie i zarządzanie produkcją Rejestracja czasu pracy pracowników produkcyjnych Zarządzanie magazynem i logistyką Kontrola jakości Zarządzanie sprzedażą Zarządzanie fi nansami i raportowanie zarządcze Logistyka i Sprzedaż (zarządzanie sprzedażą i logistyką) Produkcja (zarządzanie produkcją) Transport i Spedycja (zarządzanie taborem, przeglądami, kierowcami, spedycją, planowanie i optymalizacja transportu) Finanse i Księgowość (zarządzanie fi nansami i księgowością) Środki Trwałe (zarządzanie środkami trwałymi) Serwis i Remonty (wsparcie serwisów i zarządzanie gospodarką remontową) CRM (zarządzanie relacjami z klientami) Dokumenty (zarządzanie dokumentacją i obiegiem dokumentów) Projekty (zarządzanie i rozliczanie projektów) Kadry i Płace (moduły kadrowo-płacowe) Raporty i analizy (moduły analityczne) Narzędzia (moduły pomocnicze, narzędziowe i deweloperskie) Standardowy moduł integracyjny do systemu SAP oraz możliwość wymiany danych z systemami: Oracle, JD Edwards, Microsoft Dynamics, CDN xl, Impuls Modelowanie systemów raportowych klasy EMI (Enterprise Manufacturing Intelligence) Wbudowana komunikacja z systemami sterowania, np. DCS, PLC oraz obrabiarkami numerycznymi DNC, a także możliwość zarządzania programami obrabiarek Harmonogramowanie produkcji Integracja z RFID i czytnikami kodów kreskowych w systemach śledzenia Mechanizmy kontroli jakości i identyfi kacji wyrobów Techniczne przygotowanie produkcji Bilansowanie zapotrzebowań Rozwiązywanie wąskich gardeł Zarządzanie zleceniami Karty pracy Interaktywny wykres Gantta Kalkulacja i rozliczanie kosztów produkcji, defi - niowanie narzutów dla stanowisk, gniazd, wydziałów Obsługa produkcji planowanej, zleceniowej, powtarzalnej, na indywidualne zlecenie Elementy Just in Time, Lean Manufacturing SCM MES Mechanizmy ułatwiające opisanie struktury złożeniowej i marszrut technologicznych Magazyn Wysokiego Składowania. Planowanie zleceń produkcyjnych na podstawie danych dotyczących prognozy sprzedaży oraz aktualnie wprowadzonych zleceń (zamówień sprzedaży) Wbudowane mechanizmy do zbudowania interfejsów wymiany danych z zewnętrznymi systemami (np. zarządzającymi maszynami do produkcji) Pełna obsługa kodów kreskowych i identyfi kacji towarów na magazynie Obliczanie rezerw na bonusy dla odbiorców i dostawców Elektroniczny obieg dokumentów w systemie (workfl ow) usprawniający i skracający procesy zatwierdzania dokumentów i zdarzeń Automatyczne zliczanie stanów magazynowych i produkcji w toku Kalkulacja TKW z wyłączeniem kosztów odpadów Rozliczanie rzeczywistych kosztów produkcji AD Polska, Bakalland, Blachy Pruszyński, Euro-net, GE International, Grupa CRH, Intercars, Kramel, Mago, Marcpol, Polbita, Topex, Nowa France W Polsce 80+, m.in. Zakłady Azotowe Tarnów, Koksownia Przyjaźń Na świecie 5000+, m.in. Chevron, BP Castrol Oil, Dürr Group POCH SA, Orion, Ekoplon, Organika AkzoNobel, Stella Pack, Uniwheels, Kemipol, Plastics, Cementownia Odra, Rosti Polska, Trelleborg Forsheda, Styropol, Saint-Gobain Isover, Saint-Gobain Velimat, Nicols 8 KATALOG MSI POLSKA 2011/2012

11 C PRODUKTY I ROZWIĄZANIA IT DLA POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ PRZEMYSŁOWYCH firmy Podstawowe moduły Epicor Software Poland sp. z o.o. tel Dariusz Kugler, CRM, MES, SCM, BI Epicor System dla średnich i dużych fi rm, zbudowany w 100% w architekturze zorientowanej na usługi (SOA) z wykorzystaniem technologii usług internetowych (web services). Przeznaczony dla fi rm o złożonych procesach produkcyjnych, a także o projektowym charakterze działalności. Sprawdza się w fi rmach, w których wymagane jest dostosowanie do potrzeb klienta poprzez konfi gurację lub wręcz zmiany w konstrukcji wyrobu. Dzięki wykorzystaniu możliwości architektury SOA w systemie Epicor można wiernie odwzorować procesy biznesowe zachodzące w fi rmie oraz dostosować je do zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Epicor to kompleksowe, elastyczne rozwiązanie zawierające pakiet funkcji, który odpowiada potrzebom nawet bardzo rozbudowanych fi rm. Zarządzanie fi nansami Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) Zarządzanie sprzedażą Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) Zarządzanie produkcją Zarządzanie danymi produktów (PLM) Zarządzanie serwisem Zarządzanie projektami Planowanie i harmonogramowanie Zarządzanie kapitałem ludzkim Wymienione moduły systemu Epicor oferują funkcje rozwijane od lat tak, aby tworzyły odpowiedź na potrzeby klientów. EQ System sp. z o.o. Kraków tel./faks Oddz.: Kraków, Dąbrowa Górnicza ASPROVA APS Oprogramowanie ASPROVA APS znalazło szerokie zastosowanie w produkcji chemicznej, w szczególności w przetwórstwie tworzyw sztucznych, produkcji recepturowej, wsadowej itp., zwiększając wydajność produkcyjną i terminowość dostaw wyrobu. ASPROVA umożliwia zdefi niowanie technologii, BOM i bilansowanie potrzeb materiałowych sprawniej niż w systemach klasy, z uwzględnieniem ograniczeń logistycznych występujących na hali produkcyjnej, a także kontrolę partii, serii, czasu trwania produkcji w toku, co ma szczególne znaczenie ze względu na wymagania jakościowe parametrów i 4000 cech umożliwiają zdefi niowanie wszystkich uwarunkowań technologicznych. Najwydajniejszy silnik optymalizacyjny ( operacji w czasie krótszym niż 20 s), możliwość harmonogramowania w przód i w tył oraz zestaw wskaźników KPI zapewniają natychmiastowe wygenerowanie alternatywnych, zoptymalizowanych pod względem wymaganych kryteriów harmonogramów i wybór najlepszego z nich. System zintegrowany z większością systemów, w tym SAP, BAAN, Microsoft Dynamics AX, Oracle i innymi. Oprogramowanie dostępne w wersji wielojęzycznej, w tym dzięki EQ System także w języku polskim. SIMPLE SA Monika Jarzęcka CRM, SCM, BI SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji System zapewnia wsparcie obsługi produkcji ze szczególnym uwzględnieniem obsługi technologii i zleceń produkcyjnych. Dzięki rozbudowanym mechanizmom śledzenia partii, nadawaniu numerów partii i serii, numerów badań laboratoryjnych wspiera systemy zarządzania jakością. Moduły : Proces Produkcji Finanse i Księgowość (Windykacja, INFO, MSSF) Majątek Trwały (Inwentaryzacja Majątku Firmy) Obrót Towarowy (Obieg dokumentów, Zamówienia Internetowe) Budżetowanie Projektów Personel (epit) integracja z: SIMPLE. APS optymalizacja w planowaniu produkcji, SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych, SIMPLE.SCM zarządzanie łańcuchem dostaw, SIMPLE.CRM zarządzanie relacjami z klientami Funkcje planowania, harmonogramowania oraz dokładnego rozliczania kosztów produkcji Ewidencja czasu pracy ludzi i maszyn w czasie rzeczywistym, integracja z modułem Płacowym Obsługa technologii wytworzenia wyrobów Obsługa i rozliczanie zleceń produkcyjnych (wyliczenie kosztów normatywnych oraz dokładne rozliczenie TKW po zakończeniu procesu) Integracja z modułem fi nansowym w celu dokładnego obliczenia zysków na poszczególnych zleceniach Pełna integracja z modułem obrotu towarowego Wspieranie procesów zakupu materiałów, utrzymania ruchu oraz sprzedaży wyrobów gotowych Moduł MRP bilansowanie zleceń produkcyjnych w zakresie wymaganych materiałów oraz wspomaganie zarządzania dostawami SIMPLE sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza tel./faks Oddz.: Kraków, Gorzów Wlkp. XPRIMER.APS Wśród podmiotów z branży chemicznej i przetwórstwa tworzyw sztucznych fi rma zrealizowała wiele SIMPLE., którego funkcjonalność została poszerzona zintegrowanym, autorskim oprogramowaniem wspomagającym planowanie i harmonogramowanie XPRIMER.APS. XPRIMER.MES to autorskie oprogramowanie zintegrowane z SIMPLE. umożliwiające monitorowanie przebiegu zleceń produkcyjnych z zastosowaniem kodów kreskowych i terminali rozmieszczonych na hali produkcyjnej. W przypadku wykrycia przez system MES odchylenia od planu XPRIMER.APS umożliwia wygenerowanie w kilkadziesiąt sekund alternatywnych harmonogramów, w czym pomocny jest zestaw KPI. XPRIMER.APS umożliwia m.in. optymalizację wsadu przy przetwarzaniu termicznym, optymalizację przejścia przez macierz następstw kolorów, kontrolę dostępności zasobów powiązanych, np. ekstrudera, form wtryskowych. XPRIMER.APS współpracuje z dowolnym oprogramowaniem, które umożliwia poprawne opisanie technologii produkcji i zlecenia. Komunikacja z systemem odbywa się w obu kierunkach, a zmiany harmonogramu pociągają zmiany w bilansie materiałowym w celu minimalizacji kosztów materiałowych produkcji w toku. Epicor Software posiada prawie 40-letnie doświadczenie w obsłudze średniej wielkości przedsiębiorstw, ma ponad klientów w przeszło 150 krajach. Liczba na świecie: ponad W przemyśle chemicznym m.in. w fabrykach Bridgestone, Hitachi Chemical, Mitsubishi Chemical i innych Fabryka Farb i Lakierów Malchem sp. z o.o., Venita Fabryka Kosmetyków sp. z o.o., Vita Polymers Poland sp. z o.o., Barwa sp. z o.o., Ecolab sp. z o.o. Witoplast, Global Colors Polska, Rollfi x, Sanwil KATALOG MSI POLSKA 2011/

12 C BRANŻA CHEMICZNA Pozostali dostawcy w kolejności alfabetycznej Firma / produkty firmy Podstawowe moduły VIX Automation sp. z o.o. Katowice Paweł Czepiel tel MES, SCADA, EMI, Workfl ow Oprogramowanie przemysłowe Proficy Profi cy Historian niezawodny, bezpieczny i łatwy w obsłudze system do zbierania, przetwarzania i archiwizacji danych przemysłowych Optymalizacja produkcji/mes pełen zakres intuicyjnych aplikacji służących do zwiększania wydajności i jakości produkcji. Łączy urządzenia produkcyjne, systemy biznesowe i osoby decyzyjne w jeden system obiegu informacji. Wspomaga kompleksowe zarządzanie procesem produkcyjnym Profi cy Portal elastyczna platforma raportowa oferująca zaawansowane śledzenie trendów, grafi czną prezentację i analizę statystyczną danych w trybie online, umożliwiająca szczegółowy wgląd w pracę całego przedsiębiorstwa Profi cy Plant Applications oprogramowanie klasy MES wspomagające analizę wydajności i jakości zakładu produkcyjnego wg kluczowych kryteriów (KPI), np. OEE Profi cy Troubleshooter zaawansowane narzędzie analityczne zapewniające pozyskiwanie danych bezpośrednio z procesu produkcyjnego Profi cy Workfl ow optymalizacja produkcji dzięki zarządzaniu obiegiem informacji w procesie Profi cy Scheduler interaktywne, grafi czne narzędzie planistyczne, umożliwiające efektywne harmonogramowanie Profi cy SPC monitorowanie jakości produkcji w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem reguł SPC Około 500 na całym świecie, w tym InBev Interbrew UK, Gumlink, Gallo Glass Company, Nissan, Warka 7milowy sp. z o.o. SAP SPRINT system SAP z zamodelowanymi procesami biznesowymi AspenTech aspenone produkt z kategorii APC Autodesk Autodesk Inventor AutoCAD Mechanical AutoCAD Electrical Autodesk Moldfl ow Autodesk Simulation Autodesk Vault Manufacturing BCC sp. z o.o. SAP SAP CRM SAP HR SAP BI outsourcing IT doradztwo IT szkolenia IT BCS Polska sp. z o.o. Accellos One Warehouse system zarządzania magazynem Bonair SA Microsoft Dynamics AX Microsoft Dynamics CRM Microsoft SQL Server Microsoft SharePoint Server Eureca Controlling Systems Profi cy Plant Applications intrames Deloitte Doradztwo IT Wdrożenia systemów SAP Wdrożenia innych systemów, CRM, BI, SCM dgcs SA Infor System: Małe Biuro, Duże Biuro, Firma Start, Mikro Firma, Mała Firma, Mała Firma Plus, Firma, Księga Przychodów I Rozchodów, Księga Handlowa, Płace, Magazyn Biznes, Magazyn Standard, Fakturowanie, Delegacje Digitland System Zarządzania Firmą Digitland Enterprise HEUTHES sp. z o.o. System ISOF (Internetowy System Obsługi Firmy) Humansoft sp. z o.o. humansoft HermesSQL humansoft Corax I&B Consulting sp. z o.o. Microsoft Dynamics AX Microsoft Dynamics AX for Retail IFS Poland IFS Applications Infonet Projekt SA IT Manager Aristoteles IT Desk IT Inventory Infor Global Solutions Polska sp. z o.o. Infor LN Infor SyteLine Infor FMS SunSystems Infor EAM Infor PM Infor SCM Infovide-Matrix SA SAP usługi wdrożeniowe, doradcze i konsultingowe, integracyjne, utrzymanie i serwis BA: System Wsparcia Prognozowania Rozwiązanie predefi niowane dedykowane do prognozowania zużycia mediów oraz ich cen IT.integro sp. z o.o. Microsoft Dynamics Junisoftex sp. z o.o. Perfect Expert Komtech sp. z o.o. KMS Maintenance CMMS dla fi rm produkcyjnych Mercus Software sp. z o.o. Microsoft Dynamics AX CRM Microsoft Dynamics CRM Microplan Polska sp. z o.o. Warehouse Mobile Data Manager aplikacja MS Dynamics AX dla terminali przenośnych ODL sp. z o.o. PolkaSQL system obsługi gospodarki magazynowej i działalności handlowej Oracle Corporation Oracle E-Business Suite Oracle JD Edwards Oracle Service Contracts Oracle Order Fulfi llment Polsoft Engineering sp. z o.o. PS2000 PSMobile Sale Sabur sp. z o.o. ControlMaestro SKK Systemy Kodów Kreskowych SKK WMS SKK Sequence Softex Data SA Drukarki liniowe Printronix Systemy bezpieczeństwa IT System zarządzania dokumentami, archiwum i elektroniczny obieg dokumentów Systemy dozoru wizyjnego Trimtab SA Platforma Trimtab One Unifactor SA UniFirma UNIT4 TETA SA Pakiet TETA Constellation TETA Personel.NET 10 KATALOG MSI POLSKA 2011/2012

13 E BRANŻA ELEKTRONICZNA firmy Podstawowe moduły Asseco Business Solutions SA Lublin tel (Lublin) tel () Asseco BS Asseco BS to zintegrowany system wspomagający zarządzanie wszystkimi obszarami działania przedsiębiorstwa. Aplikacja umożliwia tworzenie indywidualnych rozwiązań dostosowanych do specyfiki i potrzeb firmy klienta, zapewniając łatwy dostęp do zasobów informacyjnych, wsparcie obsługi oraz optymalizację procesów biznesowych. Program można wdrażać w różnych architekturach sieciowych oraz integrować go ze specjalizowanym oprogramowaniem i urządzeniami. W skład systemu wchodzą 3 uzupełniające się linie technologiczne: moduły systemu podstawowego przeznaczone dla stacji roboczych moduły działające na urządzeniach mobilnych moduły internetowe ASTOR sp. z o.o. Kraków tel MES, SCADA, EMI, BI, Workfl ow Wonderware MES Wonderware MES zawiera w standardzie następujące moduły funkcjonalne klasy MES: Zarządzanie wykonaniem produkcji (procesy dyskretne, ciągłe i wsadowe) Zarządzanie wydajnością (rejestracja przestojów i raportowanie OEE w czasie rzeczywistym) Śledzenie (traceability) i genealogia produkcji Zarządzanie jakością SPC, SQC Automatyczne gromadzenie i akwizycja danych Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie dokumentami (receptury, instrukcje robocze) Zarządzanie magazynami BPSC SA Chorzów Impuls 5 Impuls 5 to zintegrowany pakiet wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem. Zawiera aplikacje wspomagające zarządzanie m.in. fi nansami, kapitałem, personelem, dystrybucją, transportem, produkcją, relacjami z klientami oraz obiegiem dokumentów. Dzięki swojej kompleksowości i elastyczności wykorzystywany jest przez ponad 500 średnich i dużych przedsiębiorstw. Epicor Software Poland sp. z o.o. tel Dariusz Kugler, CRM, MES, SCM, BI Epicor System dla średnich i dużych fi rm, zbudowany w 100% w architekturze zorientowanej na usługi (SOA) z wykorzystaniem technologii usług internetowych (web services). Przeznaczony dla fi rm o złożonych procesach produkcyjnych, a także o projektowym charakterze działalności. Sprawdza się w fi rmach, w których wymagane jest dostosowanie do potrzeb klienta poprzez konfi gurację lub wręcz zmiany w konstrukcji wyrobu. Dzięki wykorzystaniu możliwości architektury SOA w systemie Epicor można wiernie odwzorować procesy biznesowe zachodzące w fi rmie oraz dostosować je do zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Logistyka i Sprzedaż (zarządzanie sprzedażą i logistyką) Produkcja (zarządzanie produkcją) Transport i Spedycja (zarządzanie taborem, przeglądami, kierowcami, spedycją, planowanie i optymalizacja transportu) Finanse i Księgowość (zarządzanie fi nansami i księgowością) Środki Trwałe (zarządzanie środkami trwałymi) Serwis i Remonty (wsparcie serwisów i zarządzanie gospodarką remontową) CRM (zarządzanie relacjami z klientami) Dokumenty (zarządzanie dokumentacją i obiegiem dokumentów) Projekty (zarządzanie i rozliczanie projektów) Kadry i Płace (moduły kadrowo-płacowe) Raporty i analizy (moduły analityczne) Narzędzia (moduły pomocnicze, narzędziowe i deweloperskie) Standardowy moduł integracyjny do systemu SAP oraz możliwość wymiany danych z systemami: Oracle, JD Edwards, Microsoft Dynamics, CDN xl, Impuls Modelowanie systemów raportowych klasy EMI (Enterprise Manufacturing Intelligence) Wbudowana komunikacja z systemami sterowania, np. DCS, PLC oraz obrabiarkami numerycznymi DNC, a także możliwość zarządzania programami obrabiarek Harmonogramowanie produkcji Integracja z RFID i czytnikami kodów kreskowych w systemach śledzenia Mechanizmy kontroli jakości i identyfi kacji wyrobów Techniczne przygotowanie produkcji Bilansowanie zapotrzebowań Rozwiązywanie wąskich gardeł Zarządzanie zleceniami Karty pracy Interaktywny wykres Gantta Kalkulacja i rozliczanie kosztów produkcji, defi niowanie narzutów dla stanowisk, gniazd, wydziałów Obsługa produkcji planowanej, zleceniowej, powtarzalnej, na indywidualne zlecenie Elementy Just in Time, Lean Manufacturing SCM MES Mechanizmy ułatwiające opisanie struktury złożeniowej i marszrut technologicznych Magazyn Wysokiego Składowania. Epicor to kompleksowe, elastyczne rozwiązanie zawierające pakiet funkcji, który odpowiada potrzebom nawet bardzo rozbudowanych fi rm. Zarządzanie fi nansami Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) Zarządzanie sprzedażą Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) Zarządzanie produkcją Zarządzanie danymi produktów (PLM) Zarządzanie serwisem Zarządzanie projektami Planowanie i harmonogramowanie Zarządzanie kapitałem ludzkim Wymienione moduły systemu Epicor oferują funkcje rozwijane od lat tak, aby tworzyły odpowiedź na potrzeby klientów. AD Polska, Bakalland, Blachy Pruszyński, Euro-net, GE International, Grupa CRH, Intercars, Kramel, Mago, Marcpol, Polbita, Topex, Nowa France W Polsce 30+, m.in. Amica Wronki Na świecie 4000+, m.in. SEW Eurodrive Sonel, Victory Technology Polska sp. z o.o., Zakład Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej R&G Epicor Software posiada prawie 40-letnie doświadczenie w obsłudze średniej wielkości przedsiębiorstw, ma ponad klientów w przeszło 150 krajach. KATALOG MSI POLSKA 2011/

14 E BRANŻA ELEKTRONICZNA Pozostali dostawcy w kolejności alfabetycznej Firma / produkty firmy Podstawowe moduły EQ System sp. z o.o. Kraków tel./faks Oddz.: Kraków, Dąbrowa Górnicza ASPROVA APS ASPROVA APS znalazła zastosowanie m.in. u największych światowych producentów sprzętu i komponentów elektronicznych. Rozwiązanie umożliwia zdefi - niowanie technologii produkcji, BOM i bilansowanie potrzeb materiałowych sprawniej niż w systemach klasy, z uwzględnieniem ograniczeń logistycznych występujących na hali produkcyjnej, co prowadzi do obniżenia kosztów produkcji w toku. System jest zintegrowany z większością liczących się systemów, w tym SAP, BAAN, Microsoft Dynamics AX, Oracle i inni. ASPROVA posiada najwydajniejszy silnik optymalizacyjny ( operacji w czasie krótszym niż 20 s), co przy możliwości zdefi niowania do 2400 parametrów i 4000 cech zapewnia tworzenie optymalnego planu produkcji, a to przenosi się na wzrost możliwości produkcyjnych i redukcję kosztów produkcji w toku. Oprogramowanie dostępne jest w wersji wielojęzycznej, w tym dzięki EQ System w wersji polskiej. Liczba wszystkich na świecie przekracza 1500, w tym w fabrykach: Sony, Sharp, Seiko, Toshiba, Sanyo, Canon, Citizen, Nec, Casio, Panasonic QAD Polska sp. z o.o. Wrocław Jarosław Jaśkiewicz tel Zintegrowany system wspomagający zarządzanie klasy QAD Enterprise Applications 2011 QAD Enterprise Applications stanowi zintegrowany pakiet stworzony w celu usprawnienia operacji wytwórczych, kanałów dystrybucji, fi nansów, obsługi klientów, technologii i kontroli wydajności. Zapewnia wgląd we wszystkie operacje biznesowe oraz szybkie i efektywne działanie na globalnym i lokalnym poziomie. Rozwiązanie zostało oparte na modelu architektury zorientowanej na usługi (SOA) i dostarcza najlepsze praktyki produkcyjne i logistyczne zgodne z międzynarodowymi standardami. Obsługiwane obszary: QAD Financials, QAD Customer Management, QAD Manufacturing, QAD Supply Chain, QAD Service & Support Management, QAD Enterprise Asset Management, QAD Analytics, QAD Interoperability QAD BI, Shared Services Domain, European Accounting, Fixed Assets, Logistics Accounting, QAD Sales and Use Tax API, Advanced Inventory Management, QAD JIT Sequencing, Lean Manufacturing, QAD Production Scheduler, QAD Demand Management, Project Realization Management, PRO/ PLUS, Planner, QAD Customer Self Services, Supply Side Replenishment, Supply Visualization, QAD Confi gurator, QAD Distributed Order Management, Trade Management, Consignment Inventory, Release Management, APM Medical, QAD Mobile Field Services, QAD Desktop, QAD. NET UI, EDI Ecommerce, Q/LinQ, Data Synchronization, Enhanced Controls Wdrożenia w Polsce: Biazet, Philips, Kontakt-Simon, Vector, TIM SA, Radmor. Za granicą: Philips, Xerox, Gemalto, Moog, FCI, Antrisu, FEI Company, Laird Technologies, DeLaRue, A.J. Antunes Siemens Industry Software sp. z o.o. PLM/PDM Teamcenter Zarządzanie treścią i dokumentacją Wizualizacja cyklu życia (danych produktów w formatach 2D i 3D) Zarządzanie wykazem materiałów BOM Raportowanie i analizy Współpraca w zespołach Zarządzanie systemami inżynieryjnymi i wymaganiami Zarządzanie ofertą programem i projektem Zarządzanie procesem inżynieryjnym bezpieczne środowisko do pozyskiwania informacji z różnych systemów, np. MCAD, CAM, CAE i ECAD, i zarządzania nimi Zarządzanie procesem produkcyjnym zarządzanie danymi produkcyjnymi oraz wiedzą na temat procesów, zasobów i zakładów w tym samym środowisku PLM, które jest używane do rozwoju produktów Zarządzanie zgodnością z regulacjami (m.in. ITAR, CMII, US DoD , US FDA 21 CFR Part 820 & 11, REACH, ELV, PoHS i WEEE) Zarządzanie recepturami, opakowaniami i marką produktów Zarządzanie procesem mechatronicznym (efektywne tworzenie systemów łączących funkcje mechaniczne, elektroniczne oraz oprogramowania sterującego) Zarządzanie procesem symulacji Konserwacja, naprawa i remonty (MRO); połączenie zespołów logistyki, obsługi technicznej, produkcji i inżynierii Zarządzanie relacjami z dostawcami (na wszystkich etapach procesu rozwoju ) Zespół Red Bull Racing m.in. zarządzanie dokumentacją bolidu, wykazem BOM i zgodnością z regulacjami; Samsung Electronics redukcja błędów BOM o 95% 7milowy sp. z o.o. SAP SPRINT system SAP z zamodelowanymi procesami biznesowymi Autodesk Autodesk Inventor AutoCAD Mechanical AutoCAD Electrical Autodesk Moldfl ow Autodesk Simulation Autodesk Vault Mfcg BCC sp. z o.o. SAP, CRM, HR, BI outsourcing IT doradztwo IT szkolenia IT BCS Polska sp. z o.o. Accellos One Warehouse Bonair SA Microsoft Dynamics AX Microsoft Dynamics CRM Microsoft SQL Server Microsoft SharePoint Server Eureca Controlling Systems Deloitte Doradztwo IT dgcs SA Infor System Digitland Digitland Enterprise Humansoft sp. z o.o. humansoft HermesSQL humansoft Corax I&B Consulting sp. z o.o. Microsoft Dynamics AX Microsoft Dynamics AX for Retail IFS Poland IFS Applications Infonet Projekt SA IT Manager Aristoteles IT Desk IT Inventory 12 KATALOG MSI POLSKA 2011/2012

15 E PRODUKTY I ROZWIĄZANIA IT DLA POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ PRZEMYSŁOWYCH Pozostali dostawcy w kolejności alfabetycznej Firma / produkty firmy Podstawowe moduły SIMPLE SA Monika Jarzęcka CRM, SCM, BI SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji System zapewnia wsparcie obsługi produkcji ze szczególnym uwzględnieniem obsługi technologii i zleceń produkcyjnych. Dzięki rozbudowanym mechanizmom śledzenia partii, nadawaniu numerów partii i serii, numerów badań laboratoryjnych wspiera systemy zarządzania jakością. Moduły : Proces Produkcji Finanse i Księgowość (Windykacja, INFO, MSSF) Majątek Trwały (Inwentaryzacja Majątku Firmy) Obrót Towarowy (Obieg dokumentów, Zamówienia Internetowe) Budżetowanie Projektów Personel (epit) integracja z: SIMPLE. APS optymalizacja w planowaniu produkcji, SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych, SIMPLE.SCM zarządzanie łańcuchem dostaw, SIMPLE.CRM zarządzanie relacjami z klientami Funkcje planowania, harmonogramowania oraz dokładnego rozliczania kosztów produkcji Ewidencja czasu pracy ludzi i maszyn w czasie rzeczywistym, integracja z modułem Płacowym Obsługa technologii wytworzenia wyrobów Obsługa i rozliczanie zleceń produkcyjnych (wyliczenie kosztów normatywnych oraz dokładne rozliczenie TKW po zakończeniu procesu) Integracja z modułem fi nansowym w celu dokładnego obliczenia zysków na poszczególnych zleceniach Pełna integracja z modułem obrotu towarowego Wspieranie procesów zakupu materiałów, utrzymania ruchu oraz sprzedaży wyrobów gotowych Moduł MRP bilansowanie zleceń produkcyjnych w zakresie wymaganych materiałów oraz wspomaganie zarządzania dostawami Apator Mining sp. z o.o. Warszawska Fabryka Dźwigów Translift sp. z o.o., Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego Aktywizacja, Energoaparatura SA TRAX SA Zielona Góra Maciej Sarnot System (z CRM i APS) Infor 10 Business (SyteLine) Obsługa klienta: CRM, ofertowa nie, obsługa zamówień, obsługa reklamacji Obsługa dostawców: zamówienia zakupu, zapotrzebowania zakupu, planowanie zakupów Gospodarka magazynowa, inwentaryzacja, zliczanie okresowe, magazyny, zlecenia transferu Obsługa fi nansów i księgowości: księga główna, należności, zobowiązania, środki trwałe Obsługa produkcji: defi niowanie technologii, zarządzanie zmianami technologicznymi, planowanie i harmonogramowanie, zlecenia produkcyjne Obsługa projektów Analizy i raporty Obsługa kadrowo-płacowa Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji (APS) wielokryterialne planowanie zasobów, analizy co jeśli Kontrola jakości Obsługa posprzedażowa Field Service Plus Gospodarka remontowa Plant Maintenance (PM) Wspieranie procesów decyzyjnych tzw. Workfl ow + komponent Diagramów Zaawansowany konfi gurator Uproszczone raportowanie produkcji System automatyzacji zdarzeń Zaawansowane tworzenie analiz wielowymiarowych oraz wskaźników biznesowych Zaawansowana obsługa kooperacji Obsługa kodów kreskowych Zarządzanie dokumentacją systemu (Doc-Trak) Zakład Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. Asco Joucomatic sp. z o.o. Kuźnia Ostrów Wielkopolski sp. z o.o., Unison Engine Components Poland sp. z o.o. Hispano Suiza Polska sp. z o.o. IGE+XAO Polska sp. z o.o. SEE Building LT SEE Electrical Expert SEE Calculation LT obliczenia elektryczne SEE Electrical CAD El. SEE Electrical Expert CAD Elektryczny SEE Building LT CAD elektryczny dla instalacji Infor Global Solutions Polska sp. z o.o. Infor LN Infor SyteLine Infor FMS SunSystems Infor EAM Infor PM Infor SCM Infovide-Matrix SA SAP BA: System Wsparcia Prognozowania Rozwiązanie predefi niowane dedykowane do prognozowania zużycia mediów oraz ich cen IT.integro sp. z o.o. Microsoft Dynamics Junisoftex sp. z o.o. Perfect Expert Komtech sp. z o.o. KMS Maintenance system klasy CMMS dla fi rm produkcyjnych Mercus Software sp. z o.o. Microsoft Dynamics AX CRM Microsoft Dynamics CRM Microplan Polska sp. z o.o. Warehouse Mobile Data Manager aplikacja MS Dynamics AX dla terminali przenośnych ODL sp. z o.o. PolkaSQL system obsługi gospodarki magazynowej i działalności handlowej Oracle Corporation Oracle E-Business Suite Oracle JD Edwards Siebel Contact Center and Service Primavera Enterprise PPM Parasoft SA C++Test P.H. ELMAT sp. z o.o. Kable światłowodowe marki FIBRAIN Osprzęt światłowodowy marki FIBRAIN Okablowanie strukturalne FibrainData Mikrokanalizacja światłowodowa MetroJet Okablowanie Budynków FTTH VertiCasa, VertiJet Urządzenia GEPON/GPON fi rmy DASAN Szafy teleinformatyczne proalpha Polska sp. z o.o. proalpha SENTE Systemy Informatyczne sp. z o.o. SENTE esystem 3 SIMEX sp. z o.o. MultiCon seria wielokanałowych regulatorów z możliwością rejestracji danych Softex Data SA Drukarki liniowe Printronix Systemy bezpieczeństwa IT System zarządzania dokumentami Systemy dozoru wizyjnego SWD Software sp. z o.o. System QNX Technnodat sp. z o.o. Materiały elektroinstalacyjne Unifactor SA UniFirma Vector Soft sp. z o.o. EuroBilet KATALOG MSI POLSKA 2011/

16 E BRANŻA ENERGETYCZNA firmy Podstawowe moduły Asseco Business Solutions SA Lublin tel (Lublin) tel () Asseco BS Asseco BS to zintegrowany system wspomagający zarządzanie wszystkimi obszarami działania przedsiębiorstwa. Aplikacja umożliwia tworzenie indywidualnych rozwiązań dostosowanych do specyfiki i potrzeb firmy klienta, zapewniając łatwy dostęp do zasobów informacyjnych, wsparcie obsługi oraz optymalizację procesów biznesowych. Program można wdrażać w różnych architekturach sieciowych oraz integrować go ze specjalizowanym oprogramowaniem i urządzeniami. W skład systemu wchodzą 3 uzupełniające się linie technologiczne: moduły systemu podstawowego przeznaczone dla stacji roboczych moduły działające na urządzeniach mobilnych moduły internetowe ASTOR sp. z o.o. Kraków tel MES, SCADA, EMI, BI, Workfl ow Platforma Systemowa Wonderware, Wonderware MES Platforma Systemowa Wonderware zaprojektowana w technologii przemysłowej ArchestrA zapewnia budowanie nadrzędnych systemów SCADA i MES integrujących i bilansujących dane z niższych poziomów, tj. systemy sterowania DCS, PLC systemy rozliczania energii elektrycznej, gazów technicznych, wody i ścieków, systemy wizualizacji. Naturalna rozbudowa systemu o funkcje MES/EMI, np. zarządzanie wydajnością, rozliczanie i bilansowanie produkcji, zarządzanie informacją i portal raportowy WWW, integracja z. AutoR KSI sp. z o.o. tel CAD, CAE, PDM Oprogramowanie CAx (CAD, CAE, PDM, CAM) AutoR KSI, Autodesk Gold Partner Manufacturing, Autodesk Consulting Specialized, pomaga osiągać pożądane efekty biznesowe z użytkowania systemów inżynierskich. Uczestniczy we wdrożeniach systemów CAD/CAE/PDM/ CAM. Prowadzi szkolenia CAx obejmujące podwyższanie kwalifi kacji i motywacji kadry. Doradza przy inwestycjach w zakresie oprogramowania, sprzętu oraz zasobów informacji inżynierskiej. BPSC SA Chorzów Impuls 5 Impuls 5 to zintegrowany pakiet wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem. Zawiera aplikacje wspomagające zarządzanie m.in. fi nansami, kapitałem, personelem, dystrybucją, transportem, produkcją, relacjami z klientami oraz obiegiem dokumentów. Dzięki swojej kompleksowości i elastyczności wykorzystywany jest przez ponad 500 średnich i dużych przedsiębiorstw. Logistyka i Sprzedaż (zarządzanie sprzedażą i logistyką) Produkcja (zarządzanie produkcją) Transport i Spedycja (zarządzanie taborem, przeglądami, kierowcami, spedycją, planowanie i optymalizacja transportu) Finanse i Księgowość (zarządzanie fi nansami i księgowością) Środki Trwałe (zarządzanie środkami trwałymi) Serwis i Remonty (wsparcie serwisów i zarządzanie gospodarką remontową) CRM (zarządzanie relacjami z klientami) Dokumenty (zarządzanie dokumentacją i obiegiem dokumentów) Projekty (zarządzanie i rozliczanie projektów) Kadry i Płace (moduły kadrowo-płacowe) Raporty i analizy (moduły analityczne) Narzędzia (moduły pomocnicze, narzędziowe i deweloperskie) AD Polska, Bakalland, Blachy Pruszyński, Euro-net, GE International, Grupa CRH, Intercars, Kramel, Mago, Marcpol, Polbita, Topex, Nowa France Standardowy moduł integracyjny do systemu SAP oraz możliwość wymiany danych z systemami: Oracle, JD Edwards, Microsoft Dynamics, CDN xl, Impuls Modelowanie systemów raportowych klasy EMI (Enterprise Manufacturing Intelligence) Wbudowana komunikacja z systemami sterowania, np. DCS, PLC oraz obrabiarkami numerycznymi DNC, a także możliwość zarządzania programami obrabiarek Harmonogramowanie produkcji Integracja z RFID i czytnikami kodów kreskowych w systemach śledzenia W Polsce 80+, m.in. Elektrociepłownia Gorzów, Elektrownia Łagisza, ArcelorMittal Poland; na świecie 5000+, m.in. Portland General Electric, Elsam A/S Power Generation AutoR KSI jako jedyna fi rma w Polsce posiada certyfi kat jakości usług konsultingowych w zakresie wdrażania oprogramowania Autodesk. Pomaga zastosować i zintegrować technologię Autodesk do innowacyjnego projektowania i doskonalenia procesów biznesowych. ALSTOM, Zakład Maszyn Górniczych Glinik, Fabryka Maszyn i Urządzeń Tagor, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia Narzędzia do pełnej paszportyzacji obiektów Integralne zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa Planowanie, rozliczanie działań związanych z eksploatacją, inwestycjami, remontami Integracja z modułem inwestycyjno-remontowym Współpraca z systemami opomiarowania, GIS, dyspozytorskimi, billingowymi Analiza kosztów wytwarzania, dystrybucji, obrotu Obsługa klienta historia umów Pełna konsolidacja i elektroniczna wymiana danych pomiędzy centralą a oddziałami Zarządzanie odzieżą roboczą i wyposażeniem pracowników Zespół Elektrowni Wodnych Rożnów, EnergiaPro (oddz. w Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Opolu, Legnicy), Enion SA, Tauron Obsługa Klienta, Tauron Sprzedaż, Tauron Ekoenergia, Centrozap 14 KATALOG MSI POLSKA 2011/2012

17 E PRODUKTY I ROZWIĄZANIA IT DLA POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ PRZEMYSŁOWYCH firmy Podstawowe moduły Globema sp. z o.o. tel Specjalistyczny produkt inżynierski El.Grid System wspomagania rozwoju i optymalizacji pracy sieci energetycznych z przyłączonymi źródłami rozproszonymi, magazynami energii oraz odbiorami sterowalnymi. Moduły podstawowe: Interfejs grafi czny do obsługi mapy Moduł integracji z systemami klasy GIS, SCADA, AMR w oparciu i standard CIM Wspomaganie eksploatacji sieci elektroenergetycznej Wyznaczanie elementów przeciążonych, niedociążonych i z niedotrzymanym napięciem Typowanie potencjalnych miejsc występowania NPEE (nielegalnego poboru energii elektrycznej) Wspomaganie optymalizacji pracy i rozwoju sieci Weryfi kacja prognoz energii generowanej w OZE względem faktycznej produkcji oraz dostarczonych grafi ków Wyznaczanie stopnia obciążenia linii elektroenergetycznych Wyznaczenie obciążeń stacji elektroenergetycznych Wyznaczanie poziomów napięć w sieci elektroenergetycznej Optymalizacja punktów podziału w sieci elektroenergetycznej Optymalizacja poziomów napięć w sieci elektroenergetycznej Prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną w sieci ze źródłami, odbiorami sterowalnymi i magazynami energii elektrycznej Prognozowanie energii generowanej w Odnawialnych Źródłach Energii IFS Industrial and Financial Systems Poland sp. z o.o. tel Zintegrowany system wspomagający zarządzanie klasy IFS Applications Ponad 100 komponentów biznesowych, m.in.: IFS Finanse IFS Dystrybucja (Magazyn, Zakupy, Harmonogramy Zakupów, Zamówienia Klientów, Harmonogramy Sprzedaży, Faktury, Planowanie Popytu) IFS Projekt (Zarządzanie Projektem, Budżetowanie Projektu, Planowanie Projektu, Zarządzanie Ryzykiem, Zarządzanie Kontraktami, Zarządzanie Subkontraktami, Raportowanie Projektu) IFS Remonty (Wyposażenie, Monitorowanie Urządzeń, Odczyty Urządzeń, Wydajność Urządzeń, Zlecenia Robocze, Profi laktyka, Harmonogramy i Alokacja Zasobów, Integracja z Systemami Automatyki, Zarządzanie Flotą, Kompleksowa Obsługa Serwisowa) Zarządzanie Dokumentacją IFS Zasoby Ludzkie IFS Płace IFS Paliwa IFS Wyposażenie Pracownika Wielozakładowość, wielowalutowość, wielojęzykowość Zarządzanie zasobami ludzkimi, łańcuchem dostaw i fi nansami Rozwiązanie do zarządzania cyklem życia majątku Zarządzanie zgłoszeniami i przepływem pracy Planowanie remontów oraz obsługa techniczna oparta na niezawodności (RCM) Zarządzanie bezpieczeństwem pracowników i wyposażenia oraz optymalizacja wykorzystania majątku Zoptymalizowane planowanie zasobów i skuteczne narzędzia zarządzania zadaniami Zarządzanie projektami w pełni zintegrowane ze zleceniami roboczymi, zakupami, gospodarką magazynową i fi nansami Zintegrowane zarządzanie dokumentacją Siemens Industry Software sp. z o.o. PLM/PDM Teamcenter Zarządzanie treścią i dokumentacją Wizualizacja cyklu życia (danych produktów w formatach 2D i 3D) Zarządzanie wykazem materiałów BOM Raportowanie i analizy Współpraca w zespołach Zarządzanie systemami inżynieryjnymi i wymaganiami Zarządzanie ofertą programem i projektem Zarządzanie procesem inżynieryjnym bezpieczne środowisko do pozyskiwania informacji z różnych systemów, np. MCAD, CAM, CAE i ECAD, i zarządzania nimi Zarządzanie procesem produkcyjnym zarządzanie danymi produkcyjnymi oraz wiedzą na temat procesów, zasobów i zakładów w tym samym środowisku PLM, które jest używane do rozwoju produktów Zarządzanie zgodnością z regulacjami (m.in. ITAR, CMII, US DoD , US FDA 21 CFR Part 820 & 11, REACH, ELV, PoHS i WEEE) Zarządzanie recepturami, opakowaniami i marką produktów Zarządzanie procesem mechatronicznym (efektywne tworzenie systemów łączących funkcje mechaniczne, elektroniczne oraz oprogramowania sterującego) Zarządzanie procesem symulacji Konserwacja, naprawa i remonty (MRO); połączenie zespołów logistyki, obsługi technicznej, produkcji i inżynierii Zarządzanie relacjami z dostawcami (na wszystkich etapach procesu rozwoju ) SIMPLE sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza tel./faks Oddz.: Kraków, Gorzów Wlkp. XPRIMER.HRM Internetowe oprogramowanie XPRIMER.HRM wspomaga optymalizację zatrudnienia poprzez precyzyjne planowanie i rozliczanie czasu pracy, w tym z zastosowaniem równoważnego czasu pracy. XPRIMER.HRM umożliwia symulację zmian organizacyjnych z analizą ich wpływu na poziom zatrudnienia, wspiera rekrutację, ocenę dopasowania kompetencji, ocenę pracowniczą, ścieżki kariery, uprawnienia i szkolenia. Poprzez portal pracowniczy oprogramowanie udostępnia mechanizmy obiegu dokumentów kadrowych, zaświadczeń, wniosków urlopowych, dystrybucji planów pracy itp., co przyczynia się do zwiększenia wydajności pracy działu personalnego. XPRIMER.HRM umożliwia precyzyjne planowanie i rozliczanie czasu pracy, z kontrolą obsad i zgodności z przepisami kodeksu pracy i regulaminami, z rozliczaniem dyżurów, z uwzględnieniem wszystkich wymiarów, form zatrudnienia, także kontraktów. XPRIMER.HRM jest zintegrowany z czytnikami RCP. Umożliwia precyzyjny rozdział kosztów pracy na miejsca ich powstawania, ale i na obiekty, odcinki, inwestycje, remonty, media etc. Wewnętrzne narzędzia zapewniają zdefi niowanie dodatkowych funkcji, jak rejestracja zgłoszeń awaryjnych, przydzielanie zadań, przypomnienia, obieg dokumentów kosztowych do zatwierdzenia, rejestracja powierzonego wyposażenia itp. Współpraca z ENION o/tarnów oraz PGE Dystrybucja o/łódź Miasto w ramach projektu EU POIG Działanie Południowy Koncern Energetyczny SA (9 spółek), PGE Elektrownia Bełchatów SA, Elektrownia Kozienice SA, Vattenfall Heat Poland SA, Energa Elektrownie Ostrołęka SA Zespół Red Bull Racing m.in. zarządzanie dokumentacją bolidu, wykazem BOM i zgodnością z regulacjami; Samsung Electronics redukcja błędów BOM o 95% Nadwiślańska Spółka Energetyczna (6 wydzielonych systemów ciepłowniczych na południu Polski), EC Marcel, EC Szopienice KATALOG MSI POLSKA 2011/

18 E BRANŻA ENERGETYCZNA Pozostali dostawcy w kolejności alfabetycznej Firma / produkty 7milowy sp. z o.o. SAP SPRINT system SAP z zamodelowanymi procesami biznesowymi AspenTech aspenone produkt z kategorii APC Autodesk Autodesk Inventor AutoCAD Mechanical AutoCAD Electrical Autodesk Moldfl ow Autodesk Simulation Autodesk Vault Manufacturing BCC sp. z o.o. SAP SAP CRM SAP HR SAP BI outsourcing IT doradztwo IT szkolenia IT Bonair SA Microsoft Dynamics AX Microsoft Dynamics CRM Microsoft SQL Server Microsoft SharePoint Server Eureca Controlling Systems Deloitte Doradztwo IT Wdrożenia systemów SAP Wdrożenia innych systemów, CRM, BI, SCM dgcs SA Infor System: Małe Biuro, Duże Biuro, Firma Start, Mikro Firma, Mała Firma, Mała Firma Plus, Firma, Księga Przychodów I Rozchodów, Księga Handlowa, Płace, Magazyn Biznes, Magazyn Standard, Fakturowanie, Delegacje Humansoft sp. z o.o. humansoft HermesSQL humansoft Corax Infonet Projekt SA IT Manager Aristoteles IT Desk IT Inventory Infor Global Solutions Polska sp. z o.o. Infor LN Infor SyteLine Infor FMS SunSystems Infor EAM Infor PM Infor SCM Infovide-Matrix SA SAP usługi wdrożeniowe, doradcze i konsultingowe, integracyjne, utrzymanie i serwis BA Rozwiązanie predefi niowane dedykowane do prognozowania zużycia mediów Junisoftex sp. z o.o. Perfect Expert Mercus Software sp. z o.o. Microsoft Dynamics AX CRM Microsoft Dynamics CRM Microplan Polska sp. z o.o. Warehouse Mobile Data Manager aplikacja MS Dynamics AX dla terminali przenośnych ODL sp. z o.o. PolkaSQL Oracle Corporation Oracle E-Business Suite Oracle Utilities Customer Care and Billing Oracle Utilities Meter Data Management P.H. ELMAT sp. z o.o. Kable światłowodowe marki FIBRAIN Osprzęt światłowodowy marki FIBRAIN Okablowanie strukturalne FibrainData Mikrokanalizacja światłowodowa MetroJet Okablowanie Budynków FTTH VertiCasa, VertiJet Urządzenia GEPON/GPON fi rmy DASAN Szafy teleinformatyczne proalpha Polska sp. z o.o. proalpha Sabur sp. z o.o. ControlMaestro Softex Data SA Drukarki liniowe Printronix Systemy bezpieczeństwa IT Zarządzania dokumentami Systemy dozoru wizyjnego SWD Software sp. z o.o. System operacyjny czasu rzeczywistego QNX Vector Soft sp. z o.o. Bricscad

19 F BRANŻA FARMACEUTYCZNA/KOSMETYCZNA firmy Podstawowe moduły Asseco Business Solutions SA Lublin tel (Lublin) tel () Asseco BS Asseco BS to zintegrowany system wspomagający zarządzanie wszystkimi obszarami działania przedsiębiorstwa. Aplikacja umożliwia tworzenie indywidualnych rozwiązań dostosowanych do specyfiki i potrzeb firmy klienta, zapewniając łatwy dostęp do zasobów informacyjnych, wsparcie obsługi oraz optymalizację procesów biznesowych. Program można wdrażać w różnych architekturach sieciowych oraz integrować go ze specjalizowanym oprogramowaniem i urządzeniami. W skład systemu wchodzą 3 uzupełniające się linie technologiczne: moduły systemu podstawowego przeznaczone dla stacji roboczych moduły działające na urządzeniach mobilnych moduły internetowe ASTOR sp. z o.o. Kraków tel MES, SCADA, EMI, BI, Workfl ow Platforma Systemowa Wonderware, Wonderware MES Wonderware MES zawiera w standardzie moduły funkcjonalne klasy MES: Zarządzanie wykonaniem produkcji (procesy dyskretne, ciągłe i wsadowe) Zarządzanie wydajnością (rejestracja przestojów i raportowanie OEE w czasie rzeczywistym) Śledzenie (traceability) i genealogia produkcji Zarządzanie jakością SPC, SQC integracja z systemami LIMS Automatyczne gromadzenie i akwizycja danych Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie dokumentami (receptury, instrukcje robocze) Zarządzanie magazynami Epicor Software Poland sp. z o.o. tel Dariusz Kugler, CRM, MES, SCM, BI Epicor System dla średnich i dużych fi rm, zbudowany w 100% w architekturze zorientowanej na usługi (SOA) z wykorzystaniem technologii usług internetowych (web services). Przeznaczony dla fi rm o złożonych procesach produkcyjnych, a także o projektowym charakterze działalności. Sprawdza się w fi rmach, w których wymagane jest dostosowanie do potrzeb klienta poprzez konfi gurację lub wręcz zmiany w konstrukcji wyrobu. Dzięki wykorzystaniu możliwości architektury SOA w systemie Epicor można wiernie odwzorować procesy biznesowe zachodzące w fi rmie oraz dostosować je do zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej. EQ System sp. z o.o. Kraków tel./faks Oddz.: Kraków, Dąbrowa Górnicza ASPROVA APS ASPROVA APS to oprogramowanie wdrożone w wiodących na świecie przedsiębiorstwach produkujących leki i kosmetyki, zwiększające wydajność produkcyjną i terminowość dostaw wyrobu. ASPROVA umożliwia zdefi niowanie technologii, BOM i bilansowanie potrzeb materiałowych sprawniej niż w systemach klasy, z uwzględnieniem ograniczeń logistycznych występujących na hali produkcyjnej, a także z kontrolą partii, serii, czasu trwania produkcji w toku, co ma szczególne znaczenie ze względu na wymagania GMP parametrów i 4000 cech umożliwiają zdefi niowanie wszystkich uwarunkowań technologicznych mających wpływ na czas przezbrojeń, w tym macierzowych następstw receptur czy kolorów. Funkcje Logistyka i Sprzedaż (zarządzanie sprzedażą i logistyką) Produkcja (zarządzanie produkcją) Transport i Spedycja (zarządzanie taborem, przeglądami, kierowcami, spedycją, planowanie i optymalizacja transportu) Finanse i Księgowość (zarządzanie fi nansami i księgowością) Środki Trwałe (zarządzanie środkami trwałymi) Serwis i Remonty (wsparcie serwisów i zarządzanie gospodarką remontową) CRM (zarządzanie relacjami z klientami) Dokumenty (zarządzanie dokumentacją i obiegiem dokumentów) Projekty (zarządzanie i rozliczanie projektów) Kadry i Płace (moduły kadrowo-płacowe) Raporty i analizy (moduły analityczne) Narzędzia (moduły pomocnicze, narzędziowe i deweloperskie) AD Polska, Bakalland, Blachy Pruszyński, Euro-net, GE International, Grupa CRH, Intercars, Kramel, Mago, Marcpol, Polbita, Topex, Nowa France Monitoring parametrów środowiskowych otoczenia: wilgotność, temperatura powietrza Standardowy moduł integracyjny do systemu SAP oraz możliwość wymiany danych z systemami: Oracle, JD Edwards, Microsoft Dynamics, CDN xl, Impuls Modelowanie systemów raportowych klasy EMI (Enterprise Manufacturing Intelligence) Wbudowana komunikacja z systemami sterowania, np. DCS, PLC oraz obrabiarkami numerycznymi DNC, a także możliwość zarządzania programami obrabiarek Harmonogramowanie produkcji Integracja z RFID i czytnikami kodów kreskowych w systemach śledzenia W Polsce 30+, m.in. ICN Polfa, Kosmepol L Oreal Na świecie 4000+, m.in. ST Powder Coatings Epicor to kompleksowe, elastyczne rozwiązanie zawierające pakiet funkcji, który odpowiada potrzebom nawet bardzo rozbudowanych fi rm. Zarządzanie fi nansami Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) Zarządzanie sprzedażą Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) Zarządzanie produkcją Zarządzanie danymi produktów (PLM) Zarządzanie serwisem Zarządzanie projektami Planowanie i harmonogramowanie Zarządzanie kapitałem ludzkim Wymienione moduły systemu Epicor oferują funkcje rozwijane od lat tak, aby tworzyły odpowiedź na potrzeby klientów. Epicor Software posiada prawie 40-letnie doświadczenie w obsłudze średniej wielkości przedsiębiorstw, ma ponad klientów w przeszło 150 krajach. Najwydajniejszy silnik optymalizacyjny ( operacji w czasie krótszym niż 20 s), możliwość harmonogramowania w przód i w tył oraz zestaw wskaźników KPI zapewniają natychmiastowe wygenerowanie alternatywnych, zoptymalizowanych pod względem wymaganych kryteriów harmonogramów. System zintegrowany z większością liczących się systemów, w tym SAP, BAAN, Microsoft Dynamics AX, Oracle i innymi. Oprogramowanie dostępne w wersji wielojęzycznej, w tym dzięki EQ System także w języku polskim. Esteve koncern farmaceutyczny; na świecie łącznie ponad 1500 w różnych branżach KATALOG MSI POLSKA 2011/

20 F BRANŻA FARMACEUTYCZNA/KOSMETYCZNA Pozostali dostawcy w kolejności alfabetycznej Firma / produkty firmy Podstawowe moduły QAD Polska sp. z o.o. Wrocław Jarosław Jaśkiewicz tel Zintegrowany system wspomagający zarządzanie klasy QAD Enterprise Applications 2011 QAD Enterprise Applications stanowi zintegrowany pakiet stworzony w celu usprawnienia operacji wytwórczych, kanałów dystrybucji, fi nansów, obsługi klientów, technologii i kontroli wydajności. Zapewnia wgląd we wszystkie operacje biznesowe oraz szybkie i efektywne działanie na globalnym i lokalnym poziomie. Rozwiązanie zostało oparte na modelu architektury zorientowanej na usługi (SOA) i dostarcza najlepsze praktyki produkcyjne i logistyczne zgodne z międzynarodowymi standardami. Obsługiwane obszary: QAD Financials, QAD Customer Management, QAD Manufacturing, QAD Supply Chain, QAD Service & Support Management, QAD Enterprise Asset Management, QAD Analytics, QAD Interoperability QAD BI, Shared Services Domain, European Accounting, Fixed Assets, Logistics Accounting, QAD Sales and Use Tax API, Advanced Inventory Management, QAD JIT Sequencing, Lean Manufacturing, QAD Production Scheduler, QAD Demand Management, Project Realization Management, PRO/ PLUS, Planner, QAD Customer Self Services, Supply Side Replenishment, Supply Visualization, QAD Confi gurator, QAD Distributed Order Management, Trade Management, Consignment Inventory, Release Management, APM Medical, QAD Mobile Field Services, QAD Desktop, QAD. NET UI, EDI Ecommerce, Q/LinQ, Data Synchronization, Enhanced Controls Wdrożenia w Polsce: WZF Polfa, Sanfarm, Profarm Wdrożenia za granicą: Glaxo- SmithKline, Genzyme, Comvita, Arthrex, Stryker, Invacare, Johnson & Johnson, Rexal Sundowan, Allegrance, UCH Pharma 7milowy sp. z o.o. SAP SPRINT system SAP z zamodelowanymi procesami biznesowymi Autodesk Autodesk Inventor AutoCAD Mechanical AutoCAD Electrical Autodesk Moldfl ow Autodesk Simulation Autodesk Vault Manufacturing BCC sp. z o.o. SAP SAP CRM SAP HR SAP BI outsourcing IT doradztwo IT szkolenia IT BCS Polska sp. z o.o. Accellos One Warehouse system zarządzania magazynem Bonair SA Microsoft Dynamics AX Microsoft Dynamics CRM Microsoft SQL Server Microsoft SharePoint Server Eureca Controlling Systems Profi cy Plant Applications intrames Deloitte Doradztwo IT Wdrożenia systemów SAP Wdrożenia innych systemów, CRM, BI, SCM dgcs SA Infor System: Małe Biuro, Duże Biuro, Firma Start, Mikro Firma, Mała Firma, Mała Firma Plus, Firma, Księga Przychodów I Rozchodów, Księga Handlowa, Płace, Magazyn Biznes, Magazyn Standard, Fakturowanie, Delegacje Digitland System Zarządzania Firmą Digitland Enterprise HEUTHES sp. z o.o. System ISOF (Internetowy System Obsługi Firmy) Humansoft sp. z o.o. humansoft HermesSQL humansoft Corax I&B Consulting sp. z o.o. Microsoft Dynamics AX Microsoft Dynamics AX for Retail IFS Poland IFS Applications Infonet Projekt SA IT Manager Aristoteles IT Desk IT Inventory Infor Global Solutions Polska sp. z o.o. Infor LN Infor SyteLine Infor FMS SunSystems Infor EAM Infor PM Infor SCM IT.integro sp. z o.o. Microsoft Dynamics Junisoftex sp. z o.o. Perfect Expert Komtech sp. z o.o. KMS Maintenance system klasy CMMS dla fi rm produkcyjnych Mercus Software sp. z o.o. Microsoft Dynamics AX CRM Microsoft Dynamics CRM Microplan Polska sp. z o.o. Warehouse Mobile Data Manager aplikacja MS Dynamics AX dla terminali przenośnych ODL sp. z o.o. PolkaSQL system obsługi gospodarki magazynowej i działalności handlowej Oracle Corporation Oracle E-Business Suite Oracle JD Edwards Oracle Warehouse Management System Oracle Advanced Planning and Scheduling Polsoft Engineering sp. z o.o. PS2000 PSMobile Sale Sabur sp. z o.o. ControlMaestro SAS Institute Zaawansowana Analityka SKK Systemy Kodów Kreskowych SKK WMS SKK Sequence Softex Data SA Drukarki liniowe Printronix Systemy bezpieczeństwa IT System zarządzania - dokumentami, - archiwum, - elektroniczny obieg dokumentów Systemy dozoru wizyjnego Trimtab SA Platforma Trimtab One Unifactor SA UniFirma UNIT4 TETA SA Pakiet TETA Constellation TETA Personel.NET 18 KATALOG MSI POLSKA 2011/2012

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

IT dla produkcji Systemy wspomagające zarządzanie

IT dla produkcji Systemy wspomagające zarządzanie Raport MSI Polska 2011/2012 www.msipolska.pl MES PLM APS EAM/CMMS 2 0 1 1 IT dla produkcji Systemy wspomagające zarządzanie Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń, opinie ekspertów REDAKCJA redaktor

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Raport IT dla produkcji Czas technologii mobilnych Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Elżbieta Jaworska Tytuł raportu zaczerpnięty został z wypowiedzi jednego z naszych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA...

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA... Spis treści Wprowadzenie... 2 Cemat Silicon S.A.... 3 Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4 GEA Technika-Cieplna... 5 Grupa Kęty S.A... 6 Grupa Powen-Wafapomp SA... 7 Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol"

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Analiza systemów informatycznych wspomagających zarządzanie produkcją w wybranych przedsiębiorstwach Analysis of Computer Systems Supporting Production Management in Selected Companies Wojciech Zalewski

Bardziej szczegółowo

Aby poprawić szybkość i jakość

Aby poprawić szybkość i jakość Raport MSI Krok do doskonałości Lean manufacturing, kanban, plant intelligence, six sigma... Jak te najnowsze techniki mogą być wykorzystane w sektorze produkcyjnym? Elżbieta Jaworska, MSI Polska Aby poprawić

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Raport MSI. Rynek dla wszystkich. Działalność prowadzona w Polsce

Raport MSI. Rynek dla wszystkich. Działalność prowadzona w Polsce Rynek dla wszystkich Sektor przemysłowy to ciągle chłonny rynek. Szuka rozwiązań, sam inspiruje pomysły na nowe... Każdy dostawca oprogramowania znajdzie tu miejsce dla siebie Elżbieta Jaworska, MSI Polska

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji SIMPLE systemy informatyczne Firma SIMPLE S.A. od ponad 24 lat wspiera polskie firmy produkcyjne poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją. Wybór właściwego dostawcy

Bardziej szczegółowo

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania Janusz Nesterak 1. Wstęp. Ponad trzydzieści lat temu firma SAP wprowadziła na rynek oprogramowanie klasy ERP, przy

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU KRAKÓW, 27 KWIETNIA 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 6 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Integrator Systemów Informatycznych

Integrator Systemów Informatycznych Integrator Systemów Informatycznych Profil Działalności Nasze działania są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i usługowych oraz instytucji finansowych, sektora publicznego

Bardziej szczegółowo