g u rszawa SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "g u rszawa SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY"

Transkrypt

1 IDC w o h s d o R g tin u p Com rszw, k i n r e i ott, W i r r M l Hote 16 p SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ

2 rszw 16 p PLATINUM PARTNERS In prtnership with cosponsor: GOLD PARTNERS PARTNER EXHIBITION PARTNERS INDEPENDENT PARTNER MEDIA PARTNERS l M

3 rszw 16 p l M Agend 09:00 09:30 Rejestrcj, kw 09:30 10:00 Chmur jeśli tk, to jk? Ew Zborowsk, Reserch Mnger, IT Services, IDC Polnd 10:00 10:25 Jk uprościć złożony świt IT stosując nowoczesne modele biznesowe i rozwiązni technologiczne Mciej Rk, Cloud Product Mnger / Solutions Discovery Center Leder, HP Polsk 10:25 10:50 Wykorzystnie współczesnych trendów brnży IT do zwiększeni efektywności firmy Piotr Pietrzk, Chief Technologist, IBM 10:50 11:15 Softwre-Defined Storge i rol hiperndzorcy pmięci msowej Thoms Gempe, Regionl Mnger Est, DtCore Softwre 11:15 11:40 Zbezpiecznie środowisk wirtulnych Tomsz Krjewski, Solutions Architect - Polnd & Bltics, Veem Softwre 11:40 12:00 Przerw kwow 12:00 12:25 Wirtulne Dt Center prktyczne zstosowni Mrcin Kotlrski, Hed of Product Mngement, GTS Centrl Europe 12:25 12:45 Jk zdoptowć chmurę n włsne potrzeby Tomsz Kdlewicz, Dyrektor Dziłu Outsourcingu i Cloud Computing, ATM Systemy Informtyczne S.A. 12:45 13:05 Czy "chmur" jest Świętym Grlem IT i biznesu Wojciech Ehrenfeld, Dyrektor Pionu IT Opertions, Grup Onet.pl 13:05 14:00 Lunch w Resturcji Lill Wened 14:00 14:30 Przetwrznie w chmurze bez tjemnic Sven Mrušić, Founder, Info Cumulus 14:30 15:00 Przechowywnie i udostępninie plików w systemch DMS oprtych n rozwiąznich Cloud Computing Fryderyk Włostowski, IT Director, Gruner+Jhr Polsk 15:00 15:30 Cloud Computing s n re of IT evolution form old to new Grzegorz Kukiełk, Kierownik Sekcji Systemów Opercyjnych i sieci SAN, Polsk Telefoni Cyfrow S.A. 15:30 16:00 Dyskusj pnelow 16:00 16:10 Wręczenie ngród / Zkończenie spotkni

4 rszw 16 p l M Agend 09:00 09:30 Registrtion nd welcome coffee 09:30 10:00 Cloud if yes, then how? Ew Zborowsk, Reserch Mnger, IT Services, IDC Polnd 10:00 10:25 How to simplify the complex world of IT using modern business models nd technologicl solutions Mciej Rk, Cloud Product Mnger / Solutions Discovery Center Leder, HP Polsk 10:25 10:50 Tpping Current IT Trends to Boost Compny Performnce Piotr Pietrzk, Chief Technologist, IBM 10:50 11:15 Softwre-Defined Storge nd the Role of the Storge Hypervisor Thoms Gempe, Regionl Mnger Est, DtCore Softwre 11:15 11:40 Protecting virtulized environments Tomsz Krjewski, Solutions Architect - Polnd & Bltics, Veem Softwre 11:40 12:00 Coffee brek 12:00 12:25 Virtul Dt Center - prcticl use Mrcin Kotlrski, Hed of Product Mngement, GTS Centrl Europe 12:25 12:45 How to dpt the cloud solution to your own needs? Tomsz Kdlewicz, Hed of Outsourcing nd Cloud Computing, ATM Systemy Informtyczne S.A. 12:45 13:05 Is cloud holy gril for it nd business Wojciech Ehrenfeld, IT Opertions Director, Grup Onet.pl 13:05 14:00 Lunch t Lill Wened Resturnt 14:00 14:30 Cloud Computing demystified Sven Mrušić, Founder, Info Cumulus 14:30 15:00 File Storge nd Avilbility in DMS Systems Bsed on Cloud Computing Solutions Fryderyk Włostowski, IT Director, Gruner+Jhr Polsk 15:00 15:30 Cloud Computing s n re of IT evolution form old to new Grzegorz Kukiełk, Min Specilist, Polsk Telefoni Cyfrow S.A. 15:30 16:00 Pnel discussion 16:00 16:10 Prizes / End of the conference

5 rszw 16 p l M Serdecznie witmy n konferencji IDC Cloud Computing Rodshow Mmy ndzieję, że ten dzień spędzony rzem z prtnermi konferencji orz IDC będzie dl Pństw udny. Poniżej przedstwimy kilk przydtnych informcji orgnizcyjnych: 1. Ankiety: prosimy o dokłdne wypełnienie nkiet, które otrzymliście Pństwo wrz z mteriłmi konferencyjnymi. Kżd osob, któr odd wypełnioną nkietę n recepcji otrzym drobny upominek. 2. Identyfiktory: brdzo prosimy o noszenie identyfiktor w widocznym miejscu. Osoby bez identyfiktor nie zostną wpuszczone n slę konferencyjną. 3. Telefony komórkowe: prosimy pmiętć o wyłączeniu telefonów komórkowych przed rozpoczęciem wykłdów. 4. Lunch: serdecznie zprszmy n lunch z udziłem prelegentów, który odbędzie się o 13:05 w resturcji Lill Wened. 5. Pytni, dodtkowe informcje, pomoc: prosimy o kontkt n stnowisku recepcyjnym. Orgniztorzy konferencji z chęcią udzielą Pństwu dodtkowych informcji. Zespół ds. konferencji IDC Polsk Jeżeli są Pństwo zinteresowni udziłem w innych konferencjch IDC prosimy o kontkt: IDC Enterprise Mobility Series 20 listopd, Hotel Westin, Wrszw IDC Mnufcturing 2020 Rodshow 27 listopd Hotel Rdisson Blu, Wrszw IDC Big Dt nd Business Anlytics Forum lutego, 2013 Hotel Sherton, Wrszw IDC IT Security Rodshow mrc, 2013 Hotel Westin, Wrszw Informcje orz rejestrcj: WEB: TEL.:

6 rszw 16 p l M Prelegenci / Spekers Ew Zborowsk, Reserch Mnger, IT Services, IDC Polnd Cłe swoje zwodowe życie związn jest z nowoczesnymi technologimi. Od blisko 10 lt prcuje w wrszwskim oddzile międzynrodowej firmy IDC zjmującej sie rynkiem ICT, w której odpowid z bdni związne z usługmi IT. Ukończył Uniwersytet Łódzki n Wydzile Zrządzni i studi podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i Collegium Civits. Chmur jeśli tk, to jk? Przetwrznie w chmurze jest mocno ngłśnine w medich i promowne przez świtowych dostwców IT. Pojwijące się przekzy i definicje są często brdzo różne, co utrudni zrozumienie chmury i uchwycenie jej roli gospodrczej. Ew Zborowsk chce uporządkowć ten zmęt, nświetljąc kontekst funkcjonowni chmury i wyjśnijąc jej miejsce, jko jednej z opcji zrządzni opercyjnego. Ew Zborowsk przedstwi njnowsze wyniki europejskiego bdni użytkowników chmury, prezentując m.in czynniki sprzyjjące i hmujące rozwój chmury orz kogo użytkownicy njchętniej widzieliby, jko prtner we wdrożenich chmury obliczeniowej. N zkończenie, Ew Zborowsk przedstwi kilk kroków wrtych podjęci by zdecydowć czy chmur jest dobrym pomysłem dl orgnizcji. Ew Zborowsk, Reserch Mnger, IT Services, IDC Polnd She hs been deling with modern technologies throughout her entire creer. For lmost 10 yers she hs worked for the Wrsw brnch of IDC, n interntionl corportion reserching the ICT mrket, where she is responsible for IT services reserch. Ms Zborowsk grduted from the University of Lodz (Deprtment of Business Administrtion) nd completed post-grdute studies t the Wrsw School of Socil Sciences nd Humnities, nd Collegium Civits. Cloud if yes, then how? Cloud computing hs been highly publicized by the medi nd hevily mrketed by IT vendors on globl scle. Very different messges nd definitions re often communicted, mking cloud difficult to understnd nd its role in business difficult to scertin. Ew Zborowsk will im to provide clrity mong the confusion, setting the context for cloud nd clrifying where cloud s n opertionl mngement delivery option fits. Ew Zborowsk will present recent end-user results from pn-europen cloud survey, providing insight into user perceptions of drivers nd inhibitors shping this dynmic spce s well s preferred prtners for cloud journey. To conclude, Ew Zborowsk will present few steps to be tken first to verify how much cloud my fit n orgniztion. Mciej Rk, Cloud Product Mnger / Solutions Discovery Center Leder, HP Polsk Wyksztłcenie wyższe zdobył n Akdemii Górniczo-Hutniczej w Krkowie, Wydził Elektrotechniki, Automtyki i Elektroniki, nstępnie pogłębił swoją wiedzę w zkresie technologii informtycznych w ośrodkch HP w Stnch Zjednoczonych orz Europie Zchodniej. W firmie Hewlett-Pckrd prcuje od 1996 roku. Do roku 2004 zjmowł się wsprciem technicznym w zkresie urządzń sieciowych orz serwerów klsy x86. W ltch był odpowiedzilny z populryzcję i wprowdzenie technologii HP BldeSystem n rynek polski. Jest twórcą centrum promocji nowoczesnych technologii HP Solutions Discovery Center. Obecnie kieruje Centrum i równocześnie odpowid z rozwój sprzedży rozwiązń infrstrukturlnych cloud. Szczęśliwy mąż i ojciec piątki dzieci. W wolnym czsie projektuje urządzeni elektroniczne niespotykne w przyrodzie. Jk uprościć złożony świt IT stosując nowoczesne modele biznesowe i rozwiązni technologiczne Prdygmt chmury jest doskonłą wytyczną wskzującą kierunek rozwoju modeli biznesowych w zkresie informtyzcji firm i instytucji. Równocześnie wskzuje cechy oczekiwne od przyszłych rozwiązń infrstruktury informtycznej. Trzon prezentcji poświęcony jest prezentcji tych cech w ujęciu róznych modeli biznesowych ze wskzniem korzyści wynikjących dl przedsiębiorstw i instytucji. Mciej Rk, Cloud Product Mnger / Solutions Discovery Center Leder, HP Polsk Grduted in AGH University of Science nd Technology in Krkow, Fculty of Electricl Engineering, Automtion nd Electronics, nd then continued his studies in the field of informtion technology in HP centers in the United Sttes nd Western Europe. Working t Hewlett-Pckrd since By 2004 he ws the technicl support for the network devices nd x86 servers. In , he ws responsible for the populriztion nd implementtion of HP BldeSystem technology to the Polish mrket. Cretor of HP Solutions Discovery Center- modern technology promotion center. He currently directs the Center nd t the sme time is responsible for the development of cloud infrstructure solutions sles. Hppy husbnd nd fther of five children. His spre time is dedicting to designing electronic devices not found in nture. How to simplify the complex world of IT using modern business models nd technologicl solutions Cloud prdigm is n excellent guideline to indicte the direction of the development of business models for the computeriztion of businesses nd institutions. At the sme time indictes the fetures expected of future solutions infrstructure. The core of the presenttion is dedicted to the presenttion of these fetures in terms of different business models with n indiction of the benefits for businesses nd institutions.

7 rszw 16 p l M Prelegenci / Spekers Piotr Pietrzk, Chief Technologist, IBM Jest członkiem 32-osobowej grupy Innovtion Network, zjmującej się w IBM rozwijniem nowtorskich rozwiązń. Pełni też funkcję wiodącego rchitekt rozwiązń Cloud Computing w regionie Środkowo-Wschodniej Europy, od niedwn CTO w obszrze Cloud w Krkowskim centrum rozwoju oprogrmowni IBM. Entuzjst i technologiczny ewngelist, od 15 lt związny z brnżą IT. Specjlizuje się w projektch optymlizcji infrstruktury IT. Odpowiedzilny jest też z współprcę z funduszmi inwestycyjnymi typu VC/PE w rmch progrmu IBM Globl Entrepreneur w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Autor wielu brnżowych publikcji, między innymi IBM RedBooks. Przełmuje schemty, promuje innowcje. Miłośnik szybkich motocykli, otwrtych stndrdów I umysłów. Możn go śledzić n knle Twitter' pod (http://www.twitter.com/piotrpietrzk). Wykorzystnie współczesnych trendów brnży IT do zwiększeni efektywności firmy Szybko zmienijące się reli gospodrczego ekosystemu zmuszją przedsiębiorców do ciągłego podnoszeni efektywności dziłni orz ntychmistowego regowni n zchodzące zminy. W trkcie prezentcji poruszone zostną możliwości zstosowni nowoczesnych technologii informtycznych bzujących n modelu usługi świdczonej w "chmurze" dl zwiększeni efektywności i konkurencyjności firmy. Piotr Pietrzk, Chief Technologist, IBM Member of 32-strong group clled Innovtion Network which develops innovtive solutions t IBM. Also the leding rchitect for Cloud Computing solutions in Centrl nd Estern Europe, nd - since recently - CTO in the Cloud re t the IBM's Krkow softwre development centre. Technology enthusists nd evngelist, since 15 yers in the IT industry. Specilizes in IT infrstructure optimiztion projects. Also responsible for collbortion with VC/PE funds under IBM's Globl Entrepreneur progrm in Centrl nd Estern Europe. Author of mny expert publictions, including IBM RedBooks. Goes beyond estblished ptterns, promotes innovtion. Enthusist of fst motorbikes, open stndrds nd minds. He cn be followed on Twitter (http://www.twitter.com/piotrpietrzk) Tpping Current IT Trends to Boost Compny Performnce Rpidly chnging relities of the business ecosystem drive enterprises to constntly enhnce their performnce nd instntly respond to chnge. The presenttion will look into the opportunities to employ modern IT technologies bsed on the Cloud Computing model to improve compny performnce nd competitiveness. Thoms Gempe, Regionl Mnger Est, DtCore Softwre Posid 10-letnie doświdczenie informtyczne, specjlizując się przede wszystkim w wirtulizcji i kompleksowej konsolidcji systemów. Objęcie w 2011 r. stnowisk Dyrektor Regionu Wschodniego podkreśl sukces poprzednich 2 lt prcy orgnicznej w chrkterze technicznego ccount mnger w DtCore. Jego zdniem jest koordyncj sprzedży i udzielnie informcji technicznych sprzedwcom. Jego psją jest pomoc n poziomie oceny projektów i wspiernie rozwiązń solidną rgumentcją. Softwre-Defined Storge i rol hiperndzorcy pmięci msowej Podstwową rolą hiperndzorcy jest poprw wykorzystni istniejących zsobów pmięci msowej; poprw wydjności plikcji w wrunkch wirtulnych zsobów pmięci msowej; integrcj z innymi hiperndzorcmi i populrnymi środowiskmi systemów opercyjnych (Windows, Linux, UNIX itd.); wsprcie istniejących i nowych zsobów pltform wirtulnej pmięci msowej; jk również utomtyzcj i uproszczenie zrządzni przechowywniem dnych. Thoms Gempe, Regionl Mnger Est, DtCore Softwre He hs 10 yer bckground in the IT with strong focus on systems virtuliztion nd full stck consolidtion. A role chnge in 2011 to Regionl Mnger Est highlights the success of the previous 2 yers of ground work when being technicl ccount mnger t DtCore. His mission is to provide sles coordintion nd technicl bckground to resellers. It is his true joy to ssist t project evlution level nd to support with solid solution rgumenttion. Softwre-Defined Storge nd the Role of the Storge Hypervisor The storge hypervisor's min role is to improve the utiliztion of existing storge resources; improve ppliction performnce to virtulized storge resources; integrte with heterogeneous hypervisors nd populr operting system environments (Windows, Linux, UNIX, etc.); support existing physicl nd new virtul storge pltform resources; nd it must utomte nd simplify storge mngement.

8 rszw 16 p l M Prelegenci / Spekers Tomsz Krjewski, Solutions Architect - Polnd & Bltics, Veem Softwre W brnży IT od 1994 roku. Projektnt rozwiązń, specjlist w zkresie wirtulizcji, usług terminlowych i zrządzni. Przez wiele lt specjlizowł się w rozwiąznich oprtych o pltformy Microsoft i VMwre. Obecnie prcuje w polskim oddzile firmy Veem. Odpowiedzilny jest z wsprcie technologiczne njwiększych projektów z zkresu zbezpieczni i zrządzni środowiskmi wirtulnymi. Z zmiłowni jest muzykiem, producentem muzycznym. Psjonuje się również kinem i grmi komputerowymi. Posid certyfikty Microsoft Certified Systems Engineer i VMwre Certified Professionl. Zbezpiecznie środowisk wirtulnych Gwłtownie zmienijące się środowisk wirtulne wymgją nrzędzi, które są w stnie chronić i odzyskiwć dne szybko, wydjnie i w prosty sposób. Veem Bckup & Repliction pozwl n obniżenie czsów powrotu do dziłni (RTO), zpewni prwie ciągłą ochronę dnych (ner-cdp) optentown technologi vpower pozwl n odzyskiwnie wirtulnych mszyn z bckupu w przeciągu minut nie godzin. Tomsz Krjewski, Solutions Architect - Polnd & Bltics, Veem Softwre In IT since Solution rchitect, virtuliztion, mngement nd terminl services expert. For yers specilized in Microsoft nd VMwre bsed solutions. Now works for Polish Veem subsidiry. Responsible for technologicl spects of biggest projects in virtuliztion dt protection nd mngement. In free time musicin nd music producer. Computer gmes nd movies ddict. Holds Microsoft Certified Systems Engineer nd VMwre Certified Professionl certifictes. Protecting virtulized environments Rpidly chnging virtul environments require solutions tht cn protect nd restore in fst, relible nd esy wy. Veem Bckup & Repliction cn lower RTO, bring ner-continuous dt protection, nd with ptent pending vpower technology cn restore virtul mchines within minutes insted of hours. Mrcin Kotlrski, Hed of Product Mngement, GTS Centrl Europe Pełni funkcję Hed of Product Mngement w strukturch międzynrodowego opertor telekomunikcyjnego - GTS Centrl Europe zrządzjąc pełnym portfolio produktowym Grupy. Z rynkiem telekomunikcyjnym związny od 12 lt. W ltch współprcowł z firmą Energis później GTS Energis, pełniąc kolejne funkcje menedżerskie w obszrze strtegii i zrządzni portfolio produktowym orz komunikcji mrketingowej i PR. Przez osttnie lt był odpowiedzilny z relizcję szeregu usług dl segmentu biznesowego, w tym usługi głosowe trnsmisji dnych, usług w technologii ethernet i cloud computing. Absolwent wydziłu Telekomunikcji Politechniki Wrszwskiej. Posid również dyplom Executive MBA Międzynrodowego Centrum Zrządzni Uniwersytetu Wrszwskiego prowdzonego we współprcy z University of Illinois Wirtulne Dt Center prktyczne zstosowni Mrcin Kotlrski, Hed of Product Mngement, GTS Centrl Europe During his 12 yer creer he hs worked in severl positions in the telecommuniction industry. He hs been ssocited with GTS Polnd (formerly Energis) since Previously he hd worked on the positions of Senior Product Mnger, then Product Development Director nd Mrketing Director for GTS Energis. He hs gret experience in development nd implementtion solid business cses for mnged telco & ICT services. Over lst yers, he ws responsible for implementtion of rnge of services to business segment, including voice, lyer 3 dt services, vlue-dded service, ethernet portfolio nd cloud computing. Mrcin Kotlrski grduted from Fculty of Electronics nd Informtion Technology from the Wrsw University of Technology. He lso completed MBA studies conducted by the University of Wrsw in coopertion with the University of Illinios. Virtul Dt Center - prcticl use

9 rszw 16 p l M Prelegenci / Spekers Tomsz Kdlewicz, Dyrektor Dziłu Outsourcingu i Cloud Computing, ATM Systemy Informtyczne S.A. Wyksztłcenie wyższe zdobył n Politechnice Wrszwskiej nstępnie pogłębił swoją wiedzę biznesową n SGH, gdzie uzyskł dyplom MBA. Odpowid z relizcję strtegicznych projektów związnych z outsourcingiem orz z rozwój usług w obszrze Cloud Computing skierownych dl średnich i dużych przedsiębiorstw. Posid doświdczenie w zrządzniu projektmi outsourcingowymi orz w obszrze dostrczeni i utrzymni usług, zpewnijąc jkość i efektywność procesów obsługi informtycznej w oprciu o dobre prktyki ITIL. Jest żonty, ojciec trójki dzieci. W wolnych chwilch zjmuje się modelrstwem, zimą jei n nrtch. Jk zdoptowć chmurę n włsne potrzeby Jk dług jest drog do chmury? Ile jest n niej zkrętów? Czy dojście do mety jest relne? Cse study z wdrożeni pltformy infrstruktury konergentnej HP BldeSystem Mtrix postr się pomóc w odnlezieniu odpowiedzi n te pytni. HP BldeSystem Mtrix oferuje jedną zwirtulizowną pulę zsobów sieciowych, pmięci msowych i obliczeniowych n pltformie procesorów AMD Opteron 6174, któr może być nieustnnie optymlizown i szybko dostosowywn do dowolnego typu obciążeni. Tomsz Kdlewicz, Hed of Outsourcing nd Cloud Computing, ATM Systemy Informtyczne S.A. Grduted t Wrsw University of Technology, nd then continued his studies t Wrsw School of Economics, where he received n MBA degree. At ATM Systemy Informtyczne S.A. responsible for the implementtion of strtegic projects relted to outsourcing nd the development of services in the re of Cloud Computing trgeted for mid-sized nd lrge enterprises. Hs experience in project mngement nd outsourcing in the supply nd mintennce services, ensuring qulity nd efficiency of IT service processes bsing on ITIL best prctices. He is mrried nd fther of three children. His spre time spends on scle models building nd skiing in winter. How to dpt the cloud solution to your own needs? How long tkes the rod to the cloud? Wht re the obstcles on this rod? Is it possible to rech the gol of journet to cloud? Cse study of the implementtion of the converged infrstructure pltform HP BldeSystem Mtrix will try to help you find nswers to these questions. HP BldeSystem Mtrix provides virtulized infrstructure of network solutions, storge nd servers working on AMD Opteron 6174 processors pltform, which cn be continuously optimized nd quickly dpted to the existing needs. Wojciech Ehrenfeld, Dyrektor Pionu IT Opertions, Grup Onet.pl S.A. Absolwent Politechniki Krkowskiej, od 13 lt związny z Onet. W rmch cłej grupy odpowid z utrzymnie wysokiej dostępności serwisów i usług portlu. Zrządz dziłmi specjlistów dministrtorów i inżynierów systemów orz centrmi dnych wrz z infrstrukturą IT. W rmch obowiązków relizuje projekty związne z budową i rozwojem usług portlu w szczególności z zkresu cloud computing - Psjont nrcirstw, żeglrstw i muzyki. Czy "chmur" jest Świętym Grlem IT i biznesu Wojciech Ehrenfeld, IT Opertions Director, Grup Onet.pl S.A. Grduted from the Crcow University of Technology, since 13 yers with onet.pl, previously with Wisł Television in Crcow. Within the whole group, Wojciech is responsible for mintining high vilbility of portl services. He mnges the ctivities of IT dministrtors: 1st, 2nd, nd 3rd line support engineers, nd dt centers, with ll relted IT hrdwre nd infrstructure. His duties involve number of projects to develop the portl nd ensure relibility of its components. Skiing, siling nd music enthusist. Is cloud holy gril for it nd business Cloud enble to relize most of ctul IT chllnges like efficiency, innovtions nd cost cutting so we will present the rod of polish internet leder in trnsition from trditionl IT to cloud service provider for online nd enterprise bussines.

10 rszw 16 p l M Prelegenci / Spekers Sven Mrušić, Złożyciel Info Cumulus Posid pond 12-letnie doświdczenie w brnży informtycznej i telekomunikcyjnej. Pistowł różne funkcje, od rozwoju oprogrmowni po sprzedż dl brnży telekomunikcyjnej i zrządznie IT. Prcowł jko kierownik zespołu rozwoju oprogrmowni w nleżących do Microsoft Europejskim Centrum Rozwoju Produktów w Dublinie. W okresie złożył w rmch Microsoft Chorwcj pion telekomunikcyjny obejmujący rynek Chorwcji i kilku sąsiednich pństw. W 2007 r. podjął nowe wyzwnie w rmch Crotin Telecom (jednostki zleżnej od Deutche Telekom), obejmując stnowisko CIO firm T-COM i T-Mobile Croti. Jko osob odpowiedziln z njwiększy dził IT w krju, Sven Mrušić doświdczył prktycznych problemów, z jkimi m do czynieni szef IT. Obecnie dzieli się swoimi doświdczenimi poprzez niezleżną firmę dordczą, InfoCumulus, którą złożył w 2010 roku. Sven Mrušić posid tytuł mgistr nuk ścisłych w zkresie zrządzni IT orz licencjt z inżynierii elektrycznej (telekomunikcj). W 2006 r. Bill Gtes docenił jego prcę w Microsoft, przyznjąc mu złotą gwizdę. Przetwrznie w chmurze bez tjemnic W historii komputeryzcji nie było większego globlnego szumu niż wokół zjwisk Chmury. Kiedy wynleziono protokół TCP/IP, inżynierowie wykorzystywli chmurę do szkicowni schemtów sieci, z których wynikło, że pkiety IP przemieszczją się w sieci bez z góry ustlonej trsy. Rz wysłne pkiety żyły włsnym życiem. Podobnie mówimy o dzisiejszych usługch IT. Korzystmy z nich, nie wiedząc, skąd pochodzą, kto nimi zrządz i jk technologi się z nimi kryje. One pochodzą po prostu z chmury. Podczs tej sesji omówione zostną podstwowe koncepcje chmury i zostnie podjęt prób oddzieleni chmury komputerowej od mgły mrketingowej. Fkt, że przetwrznie w chmurze funkcjonuje od 10 lt nie ozncz, że możemy przejść nd nią do porządku dziennego. Wydje się, że technologi, sposoby korzystni z technologii informcyjnej i otoczenie gospodrcze stworzyły podtny grunt dl powszechnego korzystni z chmury. Sven Mrušić, Founder, Info Cumulus He hs over 12 yers of IT nd telecom industry experience. He worked in mny different roles, rnging from softwre development to telecom industry sles nd IT mngement. He worked s softwre development tem led in Microsoft Europen Product Development Center in Dublin. In the period of 2004 to 2007 he hs strted telecommunictions industry verticl within Microsoft Croti, covering both Crotin nd some neighboring mrkets. In 2007, he ccepted new chllenge within the Crotin Telecom ( subsidiry of Deutche Telekom) nd become the CIO of T-COM nd T-Mobile Croti. Being responsible for biggest. IT in the country, Sven hs experienced rel life CIO pressure. Now he is vilble for shring his experience through n independent consulting compny, InfoCumulus tht he founded in Sven holds Mster of Science degree in IT mngement, nd bchelor degree in electricl engineering (telecommunictions). Bill Gtes hs prised his work within Microsoft in 2006, when he received gold str wrd. Cloud Computing demystified In the history of computing, there hs never been bigger globl hype thn for lst three yers round Cloud Computing phenomenon. When TCP/IP ws invented, engineers used the cloud to drw network digrms showing tht IP pckets re trvelling through the network without predefined routes. Pckets, once sent, lived their own life. This is how we refer to IT services tody. We consume them without knowing where they come from, who mnges them or wht technology is behind the scene. They just come out of the cloud. This session will cover bsic cloud concepts nd will try to distinguish the computing cloud from mrketing mist. Just fct tht cloud computing existed 10 yers go, doesn't men we cn ignore it. It seems tht technology, IT usge ptterns nd business environment hve relly creted fertile ground for widespred cloud doption. Fryderyk Włostowski, IT Director, G+J Gruner+Jhr Polsk Informtyk wizjoner, entuzjst nowych technologii. Obecnie n stnowisku Dyrektor IT w wydwnictwie Gruner+Jhr Polsk. Autor cłościowej przebudowy IT wydwnictw. Obecnie prowdzi migrcję do modelu Cloud. Stosuje niestndrdowe metody prowdzeni wdrożeń biznesowych. Humnist w IT. Konsultnt. Przechowywnie i udostępninie plików w systemch DMS oprtych n rozwiąznich Cloud Computing Przechowywnie dnych przedsiębiorstw poz jego siedzibą budzi kontrowersje. Pojwiją się pytni o ryzyko ujwnieni tjemnic firmowych. Bezpieczeństwo stje się głównym rgumentem przeciwko wykorzystywniu systemów dostępnych w modelu Softwre-s--Service. Czy obwy są słuszne. Jk przemodelowć biznesowe myślenie n tory Cloud Computingu. Jk wybrć system przechowywni plików w chmurze? Jk go wdrożyć. O co nleży zdbć by był bezpieczny zrzem wygodny i wydjny. N te pytni spróbuję odpowiedzieć w prezentcji. Fryderyk Włostowski, IT Director, G+J Gruner+Jhr Polsk IT visionry, enthusist of new technologies. Currently IT Director t Gruner+Jhr Polsk publishing house. The uthor of comprehensive IT remodelling of his enterprise. Currently, he's been mnging migrtion to Cloud. Uses unorthodox methods to deploy business projects. A humnist in IT. Consultnt. File Storge nd Avilbility in DMS Systems Bsed on Cloud Computing Solutions Storge of enterprise dt off-premises is controversil. It gives rise to questions bout the risk of disclosure of business secrets. Security is the key rgument ginst Softwre-s--Service solutions. Are these concerns justified? How to reshpe business pproch to fit Cloud Computing? How to choose cloud storge system? How to deploy it? Wht should be done to mke it secure nd t the sme time convenient nd well-performing? This is the sort of questions I'll try to nswer in my presenttion.

11 rszw 16 p l M Prelegenci / Spekers Grzegorz Kzimierz Kukiełk, Kierownik Sekcji Systemów Opercyjnych i sieci SAN, Polsk Telefoni Cyfrow S.A. Pełni funkcję Kierownik Sekcji Systemów Opercyjnych i sieci SAN w Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A., gdzie jest odpowiedzilny z zrządznie zespołem kilkunstu prcowników w zkresie utrzymni pltform systemowo-sprzętowych, centrlnego systemu kopii bezpieczeństw i sieci SAN przy jednoczesnym wprowdzniu zmin (projekty implementcji nowego systemu kopii bezpieczeństw, wirtulizcji pltform systemowo-sprzętowych orz wdrożenie rozwiązń Cloud Computing) i zpewnieniu wysokiego poziomu dostępności i funkcjonlność zmieninych systemów i plikcji. Komórk, którą zrządz odpowid również z rozwiązywnie problemów i incydentów pojwijących się w wymienionych wcześniej obszrch. Cloud Computing s n re of IT evolution form old to new Business Bckground: Cloud definition Cloud requirements Cloud Business Benefit: Economic fctors Business fctors Solution Overview: Development (projects) Deployment Opertions (processes)

12 rszw 16 p l M Prtnerzy / Prtners Pltinum Prtners HP to njwiększy n świecie dostwc infrstruktury informtycznej, oprogrmowni, usług orz rozwiązń dl indywidulnych klientów i przedsiębiorstw różnej wielkości. HP tworzy nowe rozwiązni technologiczne, które mją znczący wpływ n życie ludzi, biznes i społeczeństwo. HP w Polsce dził od pond 20 lt, od 14 jest njwiększą firmą technologiczną w Polsce ztrudnijącą kilk tysięcy prcowników i współprcującą z licznym gronem prtnerów. In prtnership with cosponsor: HP is the world's lrgest provider of infrstructure, softwre, services nd solutions both for individul nd businesses customers. HP cretes new possibilities for technology to hve meningful impct on people, businesses, governments nd society. HP Polnd is working for more thn 20 yers, nd since 14 is the lrgest technology compny in Polnd, employing thousnds of employees nd cooperting with numerous group of prtners. AMD (NYSE: AMD) jest pionierem technologii półprzewodnikowych tkich jk dziłjące w wielu komputerch, przełomowe ukłdy przyspieszonego przetwrzni (APU), które rozpoczęły nową erę cyfrowej rozrywki. Rozwiązni serwerowe firmy AMD są przeznczone dl njlepszych w brnży środowisk chmur obliczeniowych i wirtulizcji. Krty grficzne AMD są wykorzystywne w wielu rodzjch nowoczesnych urządzeń elektronicznych, m.in.: komputerch osobistych, konsolch do gier czy superkomputerch. Aby uzyskć więcej informcji, odwiedź stronę AMD (NYSE: AMD) is semiconductor design innovtor leding the next er of vivid digitl experiences with its groundbreking AMD Accelerted Processing Units (APUs) tht power wide rnge of computing devices. AMD's server computing products re focused on driving industry-leding cloud computing nd virtuliztion environments. AMD's superior grphics technologies re found in vriety of solutions rnging from gme consoles, PCs to supercomputers. For more informtion, visit IBM w 2011 r. obchodził stulecie swojego istnieni. W ofercie firmy znjduje się szeroki zkres usług dordczych i informtycznych, oprogrmownie orz systemy i technologie informtyczne. W ogłoszonej strtegii biznesowej do 2015 roku firm kłdzie ncisk n nlitykę biznesową, cloud computing, wzrost udziłu rynków wzrostu (w tym Polski) w swoich przychodch orz gendę budowy Mądrzejszego Świt (z ng. Smrter Plnet). W jej rmch, wspólnie z Prtnermi Biznesowymi, przy ścisłej współprcy z klientmi, n cłym świecie wdrż systemy inteligentnych mist, inteligentnego zrządzni ruchem drogowym, czy inteligentnego przesyłu energii. In 2011 IBM celebrted its centennil. The compny offers wide rnge of consulting nd IT services, softwre, systems nd technologies. Looking hed to 2015, IBM will continue its trnsformtion to growth nd focus on key plys of business nlytics, cloud computing, growth mrkets (including Polish mrket) nd Smrter Plnet gend. For 2015 Rod Mp IBM will closly cooperte with Business Prtners in delivering to its clients smrter solutions, e.g. smrter cities solutions, smrter congestion solutions nd smrter energy solutions. Gold Prtners DtCore Softwre oprcowuje oprogrmownie do wirtulizcji pmięci msowej w celu zpewnieni wysokich wskźników dostępności, wydjności i mksymlnego wykorzystni pmięci msowej w wirtulnych i fizycznych środowiskch informtycznych. Hiperndzorc DtCore SANsymphony -V to kompleksowe, niezleżne od sprzętu rozwiąznie, które w sposób zsdniczy zmieni ekonomikę dostępu do pmięci msowej, jk również jej replikcji i ochrony w dużych, jk również w młych i średnich przedsiębiorstwch. Więcej informcji n witrynie DtCore pod dresem DtCore Softwre develops storge virtuliztion softwre for high vilbility, fst performnce nd mximum utiliztion from storge in virtul nd physicl IT environments. DtCore SANsymphony -V storge hypervisor is comprehensive, hrdwre-independent solution tht fundmentlly chnges the economics of provisioning, replicting nd protecting storge in lrge enterprises nd smll to midsize businesses. For dditionl informtion, visit the DtCore website t Veem Softwre, prtner progrmu Elite VMwre Technology Allince, oprcowuje innowcyjne produkty w zkresie zrządzni infrstrukturą wirtulną orz ochrony dnych. Klienci korzystjący z usług firmy Veem mogą zredukowć koszty, zminimlizowć ponoszone ryzyko orz w pełni wykorzystć możliwości, jkie zpewni wirtulizcj. Veem jest międzynrodową firmą z siedzibą główną w Br w Szwjcrii, siedzibą północnomerykńską w Columbus w Ohio, USA, siedzibą n Europę, bliski wschód i Afrykę w Pryżu, orz siedzibą n Azję i Pcyfik w Sydney w Austrlii. Liczb klientów firmy Veem n cłym świecie przekrcz Veem Softwre, n Elite VMwre Technology Allince prtner nd Microsoft mnged prtner, develops innovtive products for virtul infrstructure mngement nd dt protection. Customers cn reduce costs, minimize risks nd fully relize the promise of virtuliztion with Veem. Veem is n interntionl compny with globl hedqurters in Br, Switzerlnd. Veem hs more thn 45,000 customers worldwide. The compny's free FstSCP tool is used by more thn 150,000 VMwre professionls, mking it the most widely used tool to help mnge VMwre.

13 rszw 16 p l M Prtnerzy / Prtners Prtner GTS to jeden z njwiększych w Polsce lterntywnych opertorów telekomunikcyjnych, o ugruntownej pozycji, notowny w prestiżowych rnkingch rynkowych. Firm świdczy nowoczesne i zintegrowne usługi telekomunikcyjne dl firm orz instytucji. Pond 7 tysięcy klientów biznesowych GTS w tym duże polskie orz zgrniczne korporcje, plcówki dministrcji publicznej orz młe i średnie firmy ze wszystkich nieml brnż może bezpiecznie i efektywnie prowdzić swoją codzienną dziłlność i relizowć biznesowe cele. GTS świdczy usługi n terenie cłego krju. Firm jest częścią dziłjącego w Europie Centrlnej opertor telekomunikcyjnego GTS Centrl Europe. GTS Polnd is one of the lrgest lterntive communictions crriers, providing up-to-dte, integrted services to corporte customers. More thn 7,000 business customers of GTS including lrge Polish nd interntionl corportions, government gencies, nd SMEs from lmost every industry cn run their dily ctivity nd chieve business gols in sfe nd effective mnner. Currently, GTS hs 7 regionl offices nd delivers its services ll over Polnd. The compny is prt of GTS Centrl Europe, crrier operting in Centrl Europe. Exhibition Prtners Kingston, wiodący w skli świtowej niezleżny producent pmięci, oferuje zestw produktów i usług poprwijących wydjność, wskźniki zużyci energii i zdolności serwerów, przyczynijąc się tym smym do relizcji celów gospodrczych Twojej firmy. Aby dowiedzieć się, jk możemy pomóc Twojej orgnizcji rzeczywiście zoptymlizowć system i uzyskć relny zwrot z inwestycji, odwiedź As the world's leding independent memory mnufcturer, Kingston offers suite of products nd services designed to improve the performnce, power usge nd cpcity of your servers to chieve the business gols. To understnd how we cn help your orgnistion chieve greter overll system optimistion nd rel ROI visit Orcle jest dostwcą kompleksowych rozwiązń informtycznych dl dowolnego rodzju przedsiębiorstw i orgnizcji. Od pond 30 lt Korporcj Orcle cieszy się pozycją lider w dziedzinie oprogrmowni do zrządzni informcją, obsługuje n świecie pond 380 tys. klientów. For mny yers, Orcle Corportion ws known minly s the world's lrgest vendor of reltionl dtbse mngement systems. Tody, Orcle is much more thn tht: it is provider of complete solutions for the business world, for enterprises nd orgniztions of ll kinds. For over 30 yers, Orcle is the indisputble leder in the re of informtion mngement softwre. Independent Prtner Stowrzyszenie Instytut Informtyki Śledczej zrzesz ludzi psjonujących się temtyką związną z informtyką śledczą, prwem nowych technologii, bezpieczeństwem informcji, rekcją n incydenty informtyczne orz wszystkimi innymi, powiąznymi zgdnienimi. Głównym celem Stowrzyszeni jest dzielenie się wiedzą dotyczącą njlepszych prktyk zbezpieczeni, nlizy i prezentcji elektronicznego mteriłu dowodowego orz możliwości jego wykorzystni w procesie sądowym czy też wewnętrznym dochodzeniu wyjśnijącym. Cel ten relizowny jest poprzez konferencje, szkoleni i publikcję wydwnictw z udziłem njlepszych specjlistów polskich i zgrnicznych.

14 rszw 16 p l M Prtnerzy / Prtners Medi Prtners Portfel.pl to biznesowy portl internetowy orz mgzyn ogólnopolski, których misją jest wspomgnie polskiej przedsiębiorczości poprzez upowszechninie innowcyjnych i prktycznych rozwiązń biznesowych. Prezentują bieżące informcje związne z finnsmi, funduszmi unijnymi, prwem, prestiżem, prcą, biznesem i ekologią. Przedstwi rporty o gospodrce i pordniki o tym, jk zrządzć prywtnymi finnsmi, by stle powiększć zwrtość włsnego portfel. Portfel.pl is finncil nd economic portl nd mgzine, which mission is to support Polish enterprises in implementtion of innovtive nd prcticl business solutions. It's directed for everyone who needs informtions bout finnce, EU funds, lw, science, prestige, business nd ecology. Everyone cn get there professionl dvice from our experts bout the best wys to mnge your privte finnces to increse contents of your wllet. decyzje-it.pl to serwis brnży IT specjlizujący się w oprogrmowniu dl biznesu. Jego celem jest kompleksowe wsprcie w wyborze systemów wspomgjących zrządznie (m.in. klsy ERP, CRM, Business Intelligence, BPM, PLM). Skierowny dl kdry zrządzjącej, dyrektorów dziłów IT, menedżerów, którzy decydują o rozwoju i wykorzystniu w swoich orgnizcjch njnowocześniejszej technologii informtycznej. Serwis zwier obszerne Centrum Wiedzy obejmujące ciekwe rtykuły, njnowsze informcje brnżowe, rporty, opisy wdrożeń, tkże Ktlog Dostwców prezentujący firmy i oferowne przez nie rozwiązni informtyczne. Jko jedyny serwis brnży IT oferuje bezpłtny dostęp on-line do nlitycznego Nrzędzie TEC, pozwljącego n wielopłszczyznowe i obiektywne porównywnie plikcji biznesowych. decyzje-it.pl is verticl portl specilized in IT business solutions. It is dedicted to the mngement bord, IT deprtment directors nd mngers, who cre for progressive nd efficient development of their orgniztion by using up-to-dte IT technology. The trget of our portl is to deliver comprehensive support in selection of IT solutions (i.e. ERP, CRM, Business Intelligence, BPM, PLM). Our Reserch Center contins news, rticles, white ppers nd cse studies, s well s Vendor Showcse presenting compnies nd their IT solutions. decyzje-it.pl offers exclusive on-line ccess to TEC Selection Tool, which llows deep nlysis nd comprison of business pplictions. Portl Internetowy informuje czytelników i wspomg przedsiębiorców w zsdniczych obszrch dotyczących ochrony osób i mieni. Posidmy wiele przydtnych dziłów temtycznych. W kżdym z dziłów możn znleźć wiele ciekwych informcji brnżowych. Czytelnikom proponujemy również bzę kilku tysięcy firm tkże sklep internetowy. Web Portl informs reders nd helps businesses in key res relting to the protection of persons nd property. We hve proposed mny useful themtic sections. In ech section you cn find lots of interesting informtion industry. We lso offer reders dtbse of severl thousnd compnies nd online store. IDC jest jedną z njwiększych firm zjmujących się bdniem rynku teleinformtycznego orz twórcą wielu nliz sektorowych, tkże strtegicznym dordcą w wielu projektch. Głównym zdniem firmy jest dostrcznie nliz n temt przyszłych trendów rozwojowych poszczególnych sektorów rynku. Obecnie dl IDC prcuje pond 850 nlityków w 50 krjch. Klientmi IDC są czołowe firmy IT, orgnizcje bdwcze orz instytucje finnsowe. Od pond 40 lt prezesi, dyrektorzy orz kierownicy dziłów informtycznych polegją n bdnich orz nlizch przygotowywnych przez ekspertów IDC. Dodtkowe informcje: IDC is the premier globl provider of mrket intelligence, dvisory services, nd events for the informtion technology, telecom-munictions, nd consumer technology mrkets. IDC helps IT professionls, business executives,nd the investment community mke fct-bsed decisions on technology purchses nd business str-tegy. Over 850 IDC nlysts in 50 countries provide globl, regionl, nd locl expertise on technology nd industry opportunities nd trends. For more thn 42 yers, IDC hs provided strtegic insights to help our clients chieve their key business objectives. IDC is subsidiry of IDG,the world's leding technology medi, reserch, nd events compny. You cn lern more bout IDC by visiting

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

Trening czyni mistrza

Trening czyni mistrza Numer 1 (01) WIOSNA 2012 MAGAZYN PRACOWNIKÓW UNIQA Trening czni mistrz UNIQA & sport 2012: piłk w grze! Sukces, mbicje, cele, pln Zmin w ubezpieczenich Okiem ekspertów Ustw KOCAUT Rośniem w siłę 18 nowch

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. Company Profile

Profil firmy. Company Profile Profil firmy Firma Connect Distribution Sp. z o.o., założona w 1998 roku, jest wyspecjalizowanym dystrybutorem rozwiązań IT z wartością dodaną. Dostarczamy najwyższej światowej jakości rozwiązania software

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION Wstęp / Introduction... 3 IT i Telekomunikacja / IT & Telecommunication... 5 Sprzedaż, Handel i Marketing

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. dla Elektroników i Informatyków POŁĄCZONE Z WYSTAWĄ POLSKIEJ ELEKTRONIKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. dla Elektroników i Informatyków POŁĄCZONE Z WYSTAWĄ POLSKIEJ ELEKTRONIKI WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ XII Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków POŁĄCZONE Z WYSTAWĄ POLSKIEJ ELEKTRONIKI Gmach Elektroniki PW, ul. Nowowiejska

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków

X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej - ELKA X Targi Pracy

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

18.6. TMT.Communities 09 Warsaw. H Partnerzy. Partner Platynowy. Partner Złoty. Partner Wspierający. Partnerzy

18.6. TMT.Communities 09 Warsaw. H Partnerzy. Partner Platynowy. Partner Złoty. Partner Wspierający. Partnerzy H Partnerzy Partner Platynowy Partner Złoty Partner Wspierający Partnerzy Partnerzy Strategiczni TechCrunch Partnerzy Medialni H Spis treści/contents en 5 9 Agenda Agenda en 13 14 Zaproszenie na konferencję:

Bardziej szczegółowo

Pingwinaria 2005. Polska Grupa Użytkowników Linuxa

Pingwinaria 2005. Polska Grupa Użytkowników Linuxa Pingwinaria 2005 Polska Grupa Użytkowników Linuxa Komitet Organizacyjny: Andrzej Boczek Agnieszka Bohosiewicz Krzysztof Leszczyński Ewa Marczyńska-Goldstein Konrad Wawruch Program i redakcja: Paweł Kot

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne The Role of Informatics in Economic and Social Sciences Innovations and Interdisciplinary Implications redakcja

Bardziej szczegółowo

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE NAUKA I INNOWACJE DLA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA KRAKÓW 8/10/2013 MATERIAŁY KONFERENCYJNE Copyright 2013 PerkinElmer, Inc. 400282_01 All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Siemens ten sam, a jednak nowy

Siemens ten sam, a jednak nowy grudzień 2007 Wszystkim Czytelnikom Newslettera, Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa, Wesołych Świąt i Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku życzy Redakcja Merry Christmas and a Happy New Year to

Bardziej szczegółowo