g u rszawa SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "g u rszawa SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY"

Transkrypt

1 IDC w o h s d o R g tin u p Com rszw, k i n r e i ott, W i r r M l Hote 16 p SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ

2 rszw 16 p PLATINUM PARTNERS In prtnership with cosponsor: GOLD PARTNERS PARTNER EXHIBITION PARTNERS INDEPENDENT PARTNER MEDIA PARTNERS l M

3 rszw 16 p l M Agend 09:00 09:30 Rejestrcj, kw 09:30 10:00 Chmur jeśli tk, to jk? Ew Zborowsk, Reserch Mnger, IT Services, IDC Polnd 10:00 10:25 Jk uprościć złożony świt IT stosując nowoczesne modele biznesowe i rozwiązni technologiczne Mciej Rk, Cloud Product Mnger / Solutions Discovery Center Leder, HP Polsk 10:25 10:50 Wykorzystnie współczesnych trendów brnży IT do zwiększeni efektywności firmy Piotr Pietrzk, Chief Technologist, IBM 10:50 11:15 Softwre-Defined Storge i rol hiperndzorcy pmięci msowej Thoms Gempe, Regionl Mnger Est, DtCore Softwre 11:15 11:40 Zbezpiecznie środowisk wirtulnych Tomsz Krjewski, Solutions Architect - Polnd & Bltics, Veem Softwre 11:40 12:00 Przerw kwow 12:00 12:25 Wirtulne Dt Center prktyczne zstosowni Mrcin Kotlrski, Hed of Product Mngement, GTS Centrl Europe 12:25 12:45 Jk zdoptowć chmurę n włsne potrzeby Tomsz Kdlewicz, Dyrektor Dziłu Outsourcingu i Cloud Computing, ATM Systemy Informtyczne S.A. 12:45 13:05 Czy "chmur" jest Świętym Grlem IT i biznesu Wojciech Ehrenfeld, Dyrektor Pionu IT Opertions, Grup Onet.pl 13:05 14:00 Lunch w Resturcji Lill Wened 14:00 14:30 Przetwrznie w chmurze bez tjemnic Sven Mrušić, Founder, Info Cumulus 14:30 15:00 Przechowywnie i udostępninie plików w systemch DMS oprtych n rozwiąznich Cloud Computing Fryderyk Włostowski, IT Director, Gruner+Jhr Polsk 15:00 15:30 Cloud Computing s n re of IT evolution form old to new Grzegorz Kukiełk, Kierownik Sekcji Systemów Opercyjnych i sieci SAN, Polsk Telefoni Cyfrow S.A. 15:30 16:00 Dyskusj pnelow 16:00 16:10 Wręczenie ngród / Zkończenie spotkni

4 rszw 16 p l M Agend 09:00 09:30 Registrtion nd welcome coffee 09:30 10:00 Cloud if yes, then how? Ew Zborowsk, Reserch Mnger, IT Services, IDC Polnd 10:00 10:25 How to simplify the complex world of IT using modern business models nd technologicl solutions Mciej Rk, Cloud Product Mnger / Solutions Discovery Center Leder, HP Polsk 10:25 10:50 Tpping Current IT Trends to Boost Compny Performnce Piotr Pietrzk, Chief Technologist, IBM 10:50 11:15 Softwre-Defined Storge nd the Role of the Storge Hypervisor Thoms Gempe, Regionl Mnger Est, DtCore Softwre 11:15 11:40 Protecting virtulized environments Tomsz Krjewski, Solutions Architect - Polnd & Bltics, Veem Softwre 11:40 12:00 Coffee brek 12:00 12:25 Virtul Dt Center - prcticl use Mrcin Kotlrski, Hed of Product Mngement, GTS Centrl Europe 12:25 12:45 How to dpt the cloud solution to your own needs? Tomsz Kdlewicz, Hed of Outsourcing nd Cloud Computing, ATM Systemy Informtyczne S.A. 12:45 13:05 Is cloud holy gril for it nd business Wojciech Ehrenfeld, IT Opertions Director, Grup Onet.pl 13:05 14:00 Lunch t Lill Wened Resturnt 14:00 14:30 Cloud Computing demystified Sven Mrušić, Founder, Info Cumulus 14:30 15:00 File Storge nd Avilbility in DMS Systems Bsed on Cloud Computing Solutions Fryderyk Włostowski, IT Director, Gruner+Jhr Polsk 15:00 15:30 Cloud Computing s n re of IT evolution form old to new Grzegorz Kukiełk, Min Specilist, Polsk Telefoni Cyfrow S.A. 15:30 16:00 Pnel discussion 16:00 16:10 Prizes / End of the conference

5 rszw 16 p l M Serdecznie witmy n konferencji IDC Cloud Computing Rodshow Mmy ndzieję, że ten dzień spędzony rzem z prtnermi konferencji orz IDC będzie dl Pństw udny. Poniżej przedstwimy kilk przydtnych informcji orgnizcyjnych: 1. Ankiety: prosimy o dokłdne wypełnienie nkiet, które otrzymliście Pństwo wrz z mteriłmi konferencyjnymi. Kżd osob, któr odd wypełnioną nkietę n recepcji otrzym drobny upominek. 2. Identyfiktory: brdzo prosimy o noszenie identyfiktor w widocznym miejscu. Osoby bez identyfiktor nie zostną wpuszczone n slę konferencyjną. 3. Telefony komórkowe: prosimy pmiętć o wyłączeniu telefonów komórkowych przed rozpoczęciem wykłdów. 4. Lunch: serdecznie zprszmy n lunch z udziłem prelegentów, który odbędzie się o 13:05 w resturcji Lill Wened. 5. Pytni, dodtkowe informcje, pomoc: prosimy o kontkt n stnowisku recepcyjnym. Orgniztorzy konferencji z chęcią udzielą Pństwu dodtkowych informcji. Zespół ds. konferencji IDC Polsk Jeżeli są Pństwo zinteresowni udziłem w innych konferencjch IDC prosimy o kontkt: IDC Enterprise Mobility Series 20 listopd, Hotel Westin, Wrszw IDC Mnufcturing 2020 Rodshow 27 listopd Hotel Rdisson Blu, Wrszw IDC Big Dt nd Business Anlytics Forum lutego, 2013 Hotel Sherton, Wrszw IDC IT Security Rodshow mrc, 2013 Hotel Westin, Wrszw Informcje orz rejestrcj: WEB: TEL.:

6 rszw 16 p l M Prelegenci / Spekers Ew Zborowsk, Reserch Mnger, IT Services, IDC Polnd Cłe swoje zwodowe życie związn jest z nowoczesnymi technologimi. Od blisko 10 lt prcuje w wrszwskim oddzile międzynrodowej firmy IDC zjmującej sie rynkiem ICT, w której odpowid z bdni związne z usługmi IT. Ukończył Uniwersytet Łódzki n Wydzile Zrządzni i studi podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i Collegium Civits. Chmur jeśli tk, to jk? Przetwrznie w chmurze jest mocno ngłśnine w medich i promowne przez świtowych dostwców IT. Pojwijące się przekzy i definicje są często brdzo różne, co utrudni zrozumienie chmury i uchwycenie jej roli gospodrczej. Ew Zborowsk chce uporządkowć ten zmęt, nświetljąc kontekst funkcjonowni chmury i wyjśnijąc jej miejsce, jko jednej z opcji zrządzni opercyjnego. Ew Zborowsk przedstwi njnowsze wyniki europejskiego bdni użytkowników chmury, prezentując m.in czynniki sprzyjjące i hmujące rozwój chmury orz kogo użytkownicy njchętniej widzieliby, jko prtner we wdrożenich chmury obliczeniowej. N zkończenie, Ew Zborowsk przedstwi kilk kroków wrtych podjęci by zdecydowć czy chmur jest dobrym pomysłem dl orgnizcji. Ew Zborowsk, Reserch Mnger, IT Services, IDC Polnd She hs been deling with modern technologies throughout her entire creer. For lmost 10 yers she hs worked for the Wrsw brnch of IDC, n interntionl corportion reserching the ICT mrket, where she is responsible for IT services reserch. Ms Zborowsk grduted from the University of Lodz (Deprtment of Business Administrtion) nd completed post-grdute studies t the Wrsw School of Socil Sciences nd Humnities, nd Collegium Civits. Cloud if yes, then how? Cloud computing hs been highly publicized by the medi nd hevily mrketed by IT vendors on globl scle. Very different messges nd definitions re often communicted, mking cloud difficult to understnd nd its role in business difficult to scertin. Ew Zborowsk will im to provide clrity mong the confusion, setting the context for cloud nd clrifying where cloud s n opertionl mngement delivery option fits. Ew Zborowsk will present recent end-user results from pn-europen cloud survey, providing insight into user perceptions of drivers nd inhibitors shping this dynmic spce s well s preferred prtners for cloud journey. To conclude, Ew Zborowsk will present few steps to be tken first to verify how much cloud my fit n orgniztion. Mciej Rk, Cloud Product Mnger / Solutions Discovery Center Leder, HP Polsk Wyksztłcenie wyższe zdobył n Akdemii Górniczo-Hutniczej w Krkowie, Wydził Elektrotechniki, Automtyki i Elektroniki, nstępnie pogłębił swoją wiedzę w zkresie technologii informtycznych w ośrodkch HP w Stnch Zjednoczonych orz Europie Zchodniej. W firmie Hewlett-Pckrd prcuje od 1996 roku. Do roku 2004 zjmowł się wsprciem technicznym w zkresie urządzń sieciowych orz serwerów klsy x86. W ltch był odpowiedzilny z populryzcję i wprowdzenie technologii HP BldeSystem n rynek polski. Jest twórcą centrum promocji nowoczesnych technologii HP Solutions Discovery Center. Obecnie kieruje Centrum i równocześnie odpowid z rozwój sprzedży rozwiązń infrstrukturlnych cloud. Szczęśliwy mąż i ojciec piątki dzieci. W wolnym czsie projektuje urządzeni elektroniczne niespotykne w przyrodzie. Jk uprościć złożony świt IT stosując nowoczesne modele biznesowe i rozwiązni technologiczne Prdygmt chmury jest doskonłą wytyczną wskzującą kierunek rozwoju modeli biznesowych w zkresie informtyzcji firm i instytucji. Równocześnie wskzuje cechy oczekiwne od przyszłych rozwiązń infrstruktury informtycznej. Trzon prezentcji poświęcony jest prezentcji tych cech w ujęciu róznych modeli biznesowych ze wskzniem korzyści wynikjących dl przedsiębiorstw i instytucji. Mciej Rk, Cloud Product Mnger / Solutions Discovery Center Leder, HP Polsk Grduted in AGH University of Science nd Technology in Krkow, Fculty of Electricl Engineering, Automtion nd Electronics, nd then continued his studies in the field of informtion technology in HP centers in the United Sttes nd Western Europe. Working t Hewlett-Pckrd since By 2004 he ws the technicl support for the network devices nd x86 servers. In , he ws responsible for the populriztion nd implementtion of HP BldeSystem technology to the Polish mrket. Cretor of HP Solutions Discovery Center- modern technology promotion center. He currently directs the Center nd t the sme time is responsible for the development of cloud infrstructure solutions sles. Hppy husbnd nd fther of five children. His spre time is dedicting to designing electronic devices not found in nture. How to simplify the complex world of IT using modern business models nd technologicl solutions Cloud prdigm is n excellent guideline to indicte the direction of the development of business models for the computeriztion of businesses nd institutions. At the sme time indictes the fetures expected of future solutions infrstructure. The core of the presenttion is dedicted to the presenttion of these fetures in terms of different business models with n indiction of the benefits for businesses nd institutions.

7 rszw 16 p l M Prelegenci / Spekers Piotr Pietrzk, Chief Technologist, IBM Jest członkiem 32-osobowej grupy Innovtion Network, zjmującej się w IBM rozwijniem nowtorskich rozwiązń. Pełni też funkcję wiodącego rchitekt rozwiązń Cloud Computing w regionie Środkowo-Wschodniej Europy, od niedwn CTO w obszrze Cloud w Krkowskim centrum rozwoju oprogrmowni IBM. Entuzjst i technologiczny ewngelist, od 15 lt związny z brnżą IT. Specjlizuje się w projektch optymlizcji infrstruktury IT. Odpowiedzilny jest też z współprcę z funduszmi inwestycyjnymi typu VC/PE w rmch progrmu IBM Globl Entrepreneur w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Autor wielu brnżowych publikcji, między innymi IBM RedBooks. Przełmuje schemty, promuje innowcje. Miłośnik szybkich motocykli, otwrtych stndrdów I umysłów. Możn go śledzić n knle Twitter' pod (http://www.twitter.com/piotrpietrzk). Wykorzystnie współczesnych trendów brnży IT do zwiększeni efektywności firmy Szybko zmienijące się reli gospodrczego ekosystemu zmuszją przedsiębiorców do ciągłego podnoszeni efektywności dziłni orz ntychmistowego regowni n zchodzące zminy. W trkcie prezentcji poruszone zostną możliwości zstosowni nowoczesnych technologii informtycznych bzujących n modelu usługi świdczonej w "chmurze" dl zwiększeni efektywności i konkurencyjności firmy. Piotr Pietrzk, Chief Technologist, IBM Member of 32-strong group clled Innovtion Network which develops innovtive solutions t IBM. Also the leding rchitect for Cloud Computing solutions in Centrl nd Estern Europe, nd - since recently - CTO in the Cloud re t the IBM's Krkow softwre development centre. Technology enthusists nd evngelist, since 15 yers in the IT industry. Specilizes in IT infrstructure optimiztion projects. Also responsible for collbortion with VC/PE funds under IBM's Globl Entrepreneur progrm in Centrl nd Estern Europe. Author of mny expert publictions, including IBM RedBooks. Goes beyond estblished ptterns, promotes innovtion. Enthusist of fst motorbikes, open stndrds nd minds. He cn be followed on Twitter (http://www.twitter.com/piotrpietrzk) Tpping Current IT Trends to Boost Compny Performnce Rpidly chnging relities of the business ecosystem drive enterprises to constntly enhnce their performnce nd instntly respond to chnge. The presenttion will look into the opportunities to employ modern IT technologies bsed on the Cloud Computing model to improve compny performnce nd competitiveness. Thoms Gempe, Regionl Mnger Est, DtCore Softwre Posid 10-letnie doświdczenie informtyczne, specjlizując się przede wszystkim w wirtulizcji i kompleksowej konsolidcji systemów. Objęcie w 2011 r. stnowisk Dyrektor Regionu Wschodniego podkreśl sukces poprzednich 2 lt prcy orgnicznej w chrkterze technicznego ccount mnger w DtCore. Jego zdniem jest koordyncj sprzedży i udzielnie informcji technicznych sprzedwcom. Jego psją jest pomoc n poziomie oceny projektów i wspiernie rozwiązń solidną rgumentcją. Softwre-Defined Storge i rol hiperndzorcy pmięci msowej Podstwową rolą hiperndzorcy jest poprw wykorzystni istniejących zsobów pmięci msowej; poprw wydjności plikcji w wrunkch wirtulnych zsobów pmięci msowej; integrcj z innymi hiperndzorcmi i populrnymi środowiskmi systemów opercyjnych (Windows, Linux, UNIX itd.); wsprcie istniejących i nowych zsobów pltform wirtulnej pmięci msowej; jk również utomtyzcj i uproszczenie zrządzni przechowywniem dnych. Thoms Gempe, Regionl Mnger Est, DtCore Softwre He hs 10 yer bckground in the IT with strong focus on systems virtuliztion nd full stck consolidtion. A role chnge in 2011 to Regionl Mnger Est highlights the success of the previous 2 yers of ground work when being technicl ccount mnger t DtCore. His mission is to provide sles coordintion nd technicl bckground to resellers. It is his true joy to ssist t project evlution level nd to support with solid solution rgumenttion. Softwre-Defined Storge nd the Role of the Storge Hypervisor The storge hypervisor's min role is to improve the utiliztion of existing storge resources; improve ppliction performnce to virtulized storge resources; integrte with heterogeneous hypervisors nd populr operting system environments (Windows, Linux, UNIX, etc.); support existing physicl nd new virtul storge pltform resources; nd it must utomte nd simplify storge mngement.

8 rszw 16 p l M Prelegenci / Spekers Tomsz Krjewski, Solutions Architect - Polnd & Bltics, Veem Softwre W brnży IT od 1994 roku. Projektnt rozwiązń, specjlist w zkresie wirtulizcji, usług terminlowych i zrządzni. Przez wiele lt specjlizowł się w rozwiąznich oprtych o pltformy Microsoft i VMwre. Obecnie prcuje w polskim oddzile firmy Veem. Odpowiedzilny jest z wsprcie technologiczne njwiększych projektów z zkresu zbezpieczni i zrządzni środowiskmi wirtulnymi. Z zmiłowni jest muzykiem, producentem muzycznym. Psjonuje się również kinem i grmi komputerowymi. Posid certyfikty Microsoft Certified Systems Engineer i VMwre Certified Professionl. Zbezpiecznie środowisk wirtulnych Gwłtownie zmienijące się środowisk wirtulne wymgją nrzędzi, które są w stnie chronić i odzyskiwć dne szybko, wydjnie i w prosty sposób. Veem Bckup & Repliction pozwl n obniżenie czsów powrotu do dziłni (RTO), zpewni prwie ciągłą ochronę dnych (ner-cdp) optentown technologi vpower pozwl n odzyskiwnie wirtulnych mszyn z bckupu w przeciągu minut nie godzin. Tomsz Krjewski, Solutions Architect - Polnd & Bltics, Veem Softwre In IT since Solution rchitect, virtuliztion, mngement nd terminl services expert. For yers specilized in Microsoft nd VMwre bsed solutions. Now works for Polish Veem subsidiry. Responsible for technologicl spects of biggest projects in virtuliztion dt protection nd mngement. In free time musicin nd music producer. Computer gmes nd movies ddict. Holds Microsoft Certified Systems Engineer nd VMwre Certified Professionl certifictes. Protecting virtulized environments Rpidly chnging virtul environments require solutions tht cn protect nd restore in fst, relible nd esy wy. Veem Bckup & Repliction cn lower RTO, bring ner-continuous dt protection, nd with ptent pending vpower technology cn restore virtul mchines within minutes insted of hours. Mrcin Kotlrski, Hed of Product Mngement, GTS Centrl Europe Pełni funkcję Hed of Product Mngement w strukturch międzynrodowego opertor telekomunikcyjnego - GTS Centrl Europe zrządzjąc pełnym portfolio produktowym Grupy. Z rynkiem telekomunikcyjnym związny od 12 lt. W ltch współprcowł z firmą Energis później GTS Energis, pełniąc kolejne funkcje menedżerskie w obszrze strtegii i zrządzni portfolio produktowym orz komunikcji mrketingowej i PR. Przez osttnie lt był odpowiedzilny z relizcję szeregu usług dl segmentu biznesowego, w tym usługi głosowe trnsmisji dnych, usług w technologii ethernet i cloud computing. Absolwent wydziłu Telekomunikcji Politechniki Wrszwskiej. Posid również dyplom Executive MBA Międzynrodowego Centrum Zrządzni Uniwersytetu Wrszwskiego prowdzonego we współprcy z University of Illinois Wirtulne Dt Center prktyczne zstosowni Mrcin Kotlrski, Hed of Product Mngement, GTS Centrl Europe During his 12 yer creer he hs worked in severl positions in the telecommuniction industry. He hs been ssocited with GTS Polnd (formerly Energis) since Previously he hd worked on the positions of Senior Product Mnger, then Product Development Director nd Mrketing Director for GTS Energis. He hs gret experience in development nd implementtion solid business cses for mnged telco & ICT services. Over lst yers, he ws responsible for implementtion of rnge of services to business segment, including voice, lyer 3 dt services, vlue-dded service, ethernet portfolio nd cloud computing. Mrcin Kotlrski grduted from Fculty of Electronics nd Informtion Technology from the Wrsw University of Technology. He lso completed MBA studies conducted by the University of Wrsw in coopertion with the University of Illinios. Virtul Dt Center - prcticl use

9 rszw 16 p l M Prelegenci / Spekers Tomsz Kdlewicz, Dyrektor Dziłu Outsourcingu i Cloud Computing, ATM Systemy Informtyczne S.A. Wyksztłcenie wyższe zdobył n Politechnice Wrszwskiej nstępnie pogłębił swoją wiedzę biznesową n SGH, gdzie uzyskł dyplom MBA. Odpowid z relizcję strtegicznych projektów związnych z outsourcingiem orz z rozwój usług w obszrze Cloud Computing skierownych dl średnich i dużych przedsiębiorstw. Posid doświdczenie w zrządzniu projektmi outsourcingowymi orz w obszrze dostrczeni i utrzymni usług, zpewnijąc jkość i efektywność procesów obsługi informtycznej w oprciu o dobre prktyki ITIL. Jest żonty, ojciec trójki dzieci. W wolnych chwilch zjmuje się modelrstwem, zimą jei n nrtch. Jk zdoptowć chmurę n włsne potrzeby Jk dług jest drog do chmury? Ile jest n niej zkrętów? Czy dojście do mety jest relne? Cse study z wdrożeni pltformy infrstruktury konergentnej HP BldeSystem Mtrix postr się pomóc w odnlezieniu odpowiedzi n te pytni. HP BldeSystem Mtrix oferuje jedną zwirtulizowną pulę zsobów sieciowych, pmięci msowych i obliczeniowych n pltformie procesorów AMD Opteron 6174, któr może być nieustnnie optymlizown i szybko dostosowywn do dowolnego typu obciążeni. Tomsz Kdlewicz, Hed of Outsourcing nd Cloud Computing, ATM Systemy Informtyczne S.A. Grduted t Wrsw University of Technology, nd then continued his studies t Wrsw School of Economics, where he received n MBA degree. At ATM Systemy Informtyczne S.A. responsible for the implementtion of strtegic projects relted to outsourcing nd the development of services in the re of Cloud Computing trgeted for mid-sized nd lrge enterprises. Hs experience in project mngement nd outsourcing in the supply nd mintennce services, ensuring qulity nd efficiency of IT service processes bsing on ITIL best prctices. He is mrried nd fther of three children. His spre time spends on scle models building nd skiing in winter. How to dpt the cloud solution to your own needs? How long tkes the rod to the cloud? Wht re the obstcles on this rod? Is it possible to rech the gol of journet to cloud? Cse study of the implementtion of the converged infrstructure pltform HP BldeSystem Mtrix will try to help you find nswers to these questions. HP BldeSystem Mtrix provides virtulized infrstructure of network solutions, storge nd servers working on AMD Opteron 6174 processors pltform, which cn be continuously optimized nd quickly dpted to the existing needs. Wojciech Ehrenfeld, Dyrektor Pionu IT Opertions, Grup Onet.pl S.A. Absolwent Politechniki Krkowskiej, od 13 lt związny z Onet. W rmch cłej grupy odpowid z utrzymnie wysokiej dostępności serwisów i usług portlu. Zrządz dziłmi specjlistów dministrtorów i inżynierów systemów orz centrmi dnych wrz z infrstrukturą IT. W rmch obowiązków relizuje projekty związne z budową i rozwojem usług portlu w szczególności z zkresu cloud computing - Psjont nrcirstw, żeglrstw i muzyki. Czy "chmur" jest Świętym Grlem IT i biznesu Wojciech Ehrenfeld, IT Opertions Director, Grup Onet.pl S.A. Grduted from the Crcow University of Technology, since 13 yers with onet.pl, previously with Wisł Television in Crcow. Within the whole group, Wojciech is responsible for mintining high vilbility of portl services. He mnges the ctivities of IT dministrtors: 1st, 2nd, nd 3rd line support engineers, nd dt centers, with ll relted IT hrdwre nd infrstructure. His duties involve number of projects to develop the portl nd ensure relibility of its components. Skiing, siling nd music enthusist. Is cloud holy gril for it nd business Cloud enble to relize most of ctul IT chllnges like efficiency, innovtions nd cost cutting so we will present the rod of polish internet leder in trnsition from trditionl IT to cloud service provider for online nd enterprise bussines.

10 rszw 16 p l M Prelegenci / Spekers Sven Mrušić, Złożyciel Info Cumulus Posid pond 12-letnie doświdczenie w brnży informtycznej i telekomunikcyjnej. Pistowł różne funkcje, od rozwoju oprogrmowni po sprzedż dl brnży telekomunikcyjnej i zrządznie IT. Prcowł jko kierownik zespołu rozwoju oprogrmowni w nleżących do Microsoft Europejskim Centrum Rozwoju Produktów w Dublinie. W okresie złożył w rmch Microsoft Chorwcj pion telekomunikcyjny obejmujący rynek Chorwcji i kilku sąsiednich pństw. W 2007 r. podjął nowe wyzwnie w rmch Crotin Telecom (jednostki zleżnej od Deutche Telekom), obejmując stnowisko CIO firm T-COM i T-Mobile Croti. Jko osob odpowiedziln z njwiększy dził IT w krju, Sven Mrušić doświdczył prktycznych problemów, z jkimi m do czynieni szef IT. Obecnie dzieli się swoimi doświdczenimi poprzez niezleżną firmę dordczą, InfoCumulus, którą złożył w 2010 roku. Sven Mrušić posid tytuł mgistr nuk ścisłych w zkresie zrządzni IT orz licencjt z inżynierii elektrycznej (telekomunikcj). W 2006 r. Bill Gtes docenił jego prcę w Microsoft, przyznjąc mu złotą gwizdę. Przetwrznie w chmurze bez tjemnic W historii komputeryzcji nie było większego globlnego szumu niż wokół zjwisk Chmury. Kiedy wynleziono protokół TCP/IP, inżynierowie wykorzystywli chmurę do szkicowni schemtów sieci, z których wynikło, że pkiety IP przemieszczją się w sieci bez z góry ustlonej trsy. Rz wysłne pkiety żyły włsnym życiem. Podobnie mówimy o dzisiejszych usługch IT. Korzystmy z nich, nie wiedząc, skąd pochodzą, kto nimi zrządz i jk technologi się z nimi kryje. One pochodzą po prostu z chmury. Podczs tej sesji omówione zostną podstwowe koncepcje chmury i zostnie podjęt prób oddzieleni chmury komputerowej od mgły mrketingowej. Fkt, że przetwrznie w chmurze funkcjonuje od 10 lt nie ozncz, że możemy przejść nd nią do porządku dziennego. Wydje się, że technologi, sposoby korzystni z technologii informcyjnej i otoczenie gospodrcze stworzyły podtny grunt dl powszechnego korzystni z chmury. Sven Mrušić, Founder, Info Cumulus He hs over 12 yers of IT nd telecom industry experience. He worked in mny different roles, rnging from softwre development to telecom industry sles nd IT mngement. He worked s softwre development tem led in Microsoft Europen Product Development Center in Dublin. In the period of 2004 to 2007 he hs strted telecommunictions industry verticl within Microsoft Croti, covering both Crotin nd some neighboring mrkets. In 2007, he ccepted new chllenge within the Crotin Telecom ( subsidiry of Deutche Telekom) nd become the CIO of T-COM nd T-Mobile Croti. Being responsible for biggest. IT in the country, Sven hs experienced rel life CIO pressure. Now he is vilble for shring his experience through n independent consulting compny, InfoCumulus tht he founded in Sven holds Mster of Science degree in IT mngement, nd bchelor degree in electricl engineering (telecommunictions). Bill Gtes hs prised his work within Microsoft in 2006, when he received gold str wrd. Cloud Computing demystified In the history of computing, there hs never been bigger globl hype thn for lst three yers round Cloud Computing phenomenon. When TCP/IP ws invented, engineers used the cloud to drw network digrms showing tht IP pckets re trvelling through the network without predefined routes. Pckets, once sent, lived their own life. This is how we refer to IT services tody. We consume them without knowing where they come from, who mnges them or wht technology is behind the scene. They just come out of the cloud. This session will cover bsic cloud concepts nd will try to distinguish the computing cloud from mrketing mist. Just fct tht cloud computing existed 10 yers go, doesn't men we cn ignore it. It seems tht technology, IT usge ptterns nd business environment hve relly creted fertile ground for widespred cloud doption. Fryderyk Włostowski, IT Director, G+J Gruner+Jhr Polsk Informtyk wizjoner, entuzjst nowych technologii. Obecnie n stnowisku Dyrektor IT w wydwnictwie Gruner+Jhr Polsk. Autor cłościowej przebudowy IT wydwnictw. Obecnie prowdzi migrcję do modelu Cloud. Stosuje niestndrdowe metody prowdzeni wdrożeń biznesowych. Humnist w IT. Konsultnt. Przechowywnie i udostępninie plików w systemch DMS oprtych n rozwiąznich Cloud Computing Przechowywnie dnych przedsiębiorstw poz jego siedzibą budzi kontrowersje. Pojwiją się pytni o ryzyko ujwnieni tjemnic firmowych. Bezpieczeństwo stje się głównym rgumentem przeciwko wykorzystywniu systemów dostępnych w modelu Softwre-s--Service. Czy obwy są słuszne. Jk przemodelowć biznesowe myślenie n tory Cloud Computingu. Jk wybrć system przechowywni plików w chmurze? Jk go wdrożyć. O co nleży zdbć by był bezpieczny zrzem wygodny i wydjny. N te pytni spróbuję odpowiedzieć w prezentcji. Fryderyk Włostowski, IT Director, G+J Gruner+Jhr Polsk IT visionry, enthusist of new technologies. Currently IT Director t Gruner+Jhr Polsk publishing house. The uthor of comprehensive IT remodelling of his enterprise. Currently, he's been mnging migrtion to Cloud. Uses unorthodox methods to deploy business projects. A humnist in IT. Consultnt. File Storge nd Avilbility in DMS Systems Bsed on Cloud Computing Solutions Storge of enterprise dt off-premises is controversil. It gives rise to questions bout the risk of disclosure of business secrets. Security is the key rgument ginst Softwre-s--Service solutions. Are these concerns justified? How to reshpe business pproch to fit Cloud Computing? How to choose cloud storge system? How to deploy it? Wht should be done to mke it secure nd t the sme time convenient nd well-performing? This is the sort of questions I'll try to nswer in my presenttion.

11 rszw 16 p l M Prelegenci / Spekers Grzegorz Kzimierz Kukiełk, Kierownik Sekcji Systemów Opercyjnych i sieci SAN, Polsk Telefoni Cyfrow S.A. Pełni funkcję Kierownik Sekcji Systemów Opercyjnych i sieci SAN w Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A., gdzie jest odpowiedzilny z zrządznie zespołem kilkunstu prcowników w zkresie utrzymni pltform systemowo-sprzętowych, centrlnego systemu kopii bezpieczeństw i sieci SAN przy jednoczesnym wprowdzniu zmin (projekty implementcji nowego systemu kopii bezpieczeństw, wirtulizcji pltform systemowo-sprzętowych orz wdrożenie rozwiązń Cloud Computing) i zpewnieniu wysokiego poziomu dostępności i funkcjonlność zmieninych systemów i plikcji. Komórk, którą zrządz odpowid również z rozwiązywnie problemów i incydentów pojwijących się w wymienionych wcześniej obszrch. Cloud Computing s n re of IT evolution form old to new Business Bckground: Cloud definition Cloud requirements Cloud Business Benefit: Economic fctors Business fctors Solution Overview: Development (projects) Deployment Opertions (processes)

12 rszw 16 p l M Prtnerzy / Prtners Pltinum Prtners HP to njwiększy n świecie dostwc infrstruktury informtycznej, oprogrmowni, usług orz rozwiązń dl indywidulnych klientów i przedsiębiorstw różnej wielkości. HP tworzy nowe rozwiązni technologiczne, które mją znczący wpływ n życie ludzi, biznes i społeczeństwo. HP w Polsce dził od pond 20 lt, od 14 jest njwiększą firmą technologiczną w Polsce ztrudnijącą kilk tysięcy prcowników i współprcującą z licznym gronem prtnerów. In prtnership with cosponsor: HP is the world's lrgest provider of infrstructure, softwre, services nd solutions both for individul nd businesses customers. HP cretes new possibilities for technology to hve meningful impct on people, businesses, governments nd society. HP Polnd is working for more thn 20 yers, nd since 14 is the lrgest technology compny in Polnd, employing thousnds of employees nd cooperting with numerous group of prtners. AMD (NYSE: AMD) jest pionierem technologii półprzewodnikowych tkich jk dziłjące w wielu komputerch, przełomowe ukłdy przyspieszonego przetwrzni (APU), które rozpoczęły nową erę cyfrowej rozrywki. Rozwiązni serwerowe firmy AMD są przeznczone dl njlepszych w brnży środowisk chmur obliczeniowych i wirtulizcji. Krty grficzne AMD są wykorzystywne w wielu rodzjch nowoczesnych urządzeń elektronicznych, m.in.: komputerch osobistych, konsolch do gier czy superkomputerch. Aby uzyskć więcej informcji, odwiedź stronę AMD (NYSE: AMD) is semiconductor design innovtor leding the next er of vivid digitl experiences with its groundbreking AMD Accelerted Processing Units (APUs) tht power wide rnge of computing devices. AMD's server computing products re focused on driving industry-leding cloud computing nd virtuliztion environments. AMD's superior grphics technologies re found in vriety of solutions rnging from gme consoles, PCs to supercomputers. For more informtion, visit IBM w 2011 r. obchodził stulecie swojego istnieni. W ofercie firmy znjduje się szeroki zkres usług dordczych i informtycznych, oprogrmownie orz systemy i technologie informtyczne. W ogłoszonej strtegii biznesowej do 2015 roku firm kłdzie ncisk n nlitykę biznesową, cloud computing, wzrost udziłu rynków wzrostu (w tym Polski) w swoich przychodch orz gendę budowy Mądrzejszego Świt (z ng. Smrter Plnet). W jej rmch, wspólnie z Prtnermi Biznesowymi, przy ścisłej współprcy z klientmi, n cłym świecie wdrż systemy inteligentnych mist, inteligentnego zrządzni ruchem drogowym, czy inteligentnego przesyłu energii. In 2011 IBM celebrted its centennil. The compny offers wide rnge of consulting nd IT services, softwre, systems nd technologies. Looking hed to 2015, IBM will continue its trnsformtion to growth nd focus on key plys of business nlytics, cloud computing, growth mrkets (including Polish mrket) nd Smrter Plnet gend. For 2015 Rod Mp IBM will closly cooperte with Business Prtners in delivering to its clients smrter solutions, e.g. smrter cities solutions, smrter congestion solutions nd smrter energy solutions. Gold Prtners DtCore Softwre oprcowuje oprogrmownie do wirtulizcji pmięci msowej w celu zpewnieni wysokich wskźników dostępności, wydjności i mksymlnego wykorzystni pmięci msowej w wirtulnych i fizycznych środowiskch informtycznych. Hiperndzorc DtCore SANsymphony -V to kompleksowe, niezleżne od sprzętu rozwiąznie, które w sposób zsdniczy zmieni ekonomikę dostępu do pmięci msowej, jk również jej replikcji i ochrony w dużych, jk również w młych i średnich przedsiębiorstwch. Więcej informcji n witrynie DtCore pod dresem DtCore Softwre develops storge virtuliztion softwre for high vilbility, fst performnce nd mximum utiliztion from storge in virtul nd physicl IT environments. DtCore SANsymphony -V storge hypervisor is comprehensive, hrdwre-independent solution tht fundmentlly chnges the economics of provisioning, replicting nd protecting storge in lrge enterprises nd smll to midsize businesses. For dditionl informtion, visit the DtCore website t Veem Softwre, prtner progrmu Elite VMwre Technology Allince, oprcowuje innowcyjne produkty w zkresie zrządzni infrstrukturą wirtulną orz ochrony dnych. Klienci korzystjący z usług firmy Veem mogą zredukowć koszty, zminimlizowć ponoszone ryzyko orz w pełni wykorzystć możliwości, jkie zpewni wirtulizcj. Veem jest międzynrodową firmą z siedzibą główną w Br w Szwjcrii, siedzibą północnomerykńską w Columbus w Ohio, USA, siedzibą n Europę, bliski wschód i Afrykę w Pryżu, orz siedzibą n Azję i Pcyfik w Sydney w Austrlii. Liczb klientów firmy Veem n cłym świecie przekrcz Veem Softwre, n Elite VMwre Technology Allince prtner nd Microsoft mnged prtner, develops innovtive products for virtul infrstructure mngement nd dt protection. Customers cn reduce costs, minimize risks nd fully relize the promise of virtuliztion with Veem. Veem is n interntionl compny with globl hedqurters in Br, Switzerlnd. Veem hs more thn 45,000 customers worldwide. The compny's free FstSCP tool is used by more thn 150,000 VMwre professionls, mking it the most widely used tool to help mnge VMwre.

13 rszw 16 p l M Prtnerzy / Prtners Prtner GTS to jeden z njwiększych w Polsce lterntywnych opertorów telekomunikcyjnych, o ugruntownej pozycji, notowny w prestiżowych rnkingch rynkowych. Firm świdczy nowoczesne i zintegrowne usługi telekomunikcyjne dl firm orz instytucji. Pond 7 tysięcy klientów biznesowych GTS w tym duże polskie orz zgrniczne korporcje, plcówki dministrcji publicznej orz młe i średnie firmy ze wszystkich nieml brnż może bezpiecznie i efektywnie prowdzić swoją codzienną dziłlność i relizowć biznesowe cele. GTS świdczy usługi n terenie cłego krju. Firm jest częścią dziłjącego w Europie Centrlnej opertor telekomunikcyjnego GTS Centrl Europe. GTS Polnd is one of the lrgest lterntive communictions crriers, providing up-to-dte, integrted services to corporte customers. More thn 7,000 business customers of GTS including lrge Polish nd interntionl corportions, government gencies, nd SMEs from lmost every industry cn run their dily ctivity nd chieve business gols in sfe nd effective mnner. Currently, GTS hs 7 regionl offices nd delivers its services ll over Polnd. The compny is prt of GTS Centrl Europe, crrier operting in Centrl Europe. Exhibition Prtners Kingston, wiodący w skli świtowej niezleżny producent pmięci, oferuje zestw produktów i usług poprwijących wydjność, wskźniki zużyci energii i zdolności serwerów, przyczynijąc się tym smym do relizcji celów gospodrczych Twojej firmy. Aby dowiedzieć się, jk możemy pomóc Twojej orgnizcji rzeczywiście zoptymlizowć system i uzyskć relny zwrot z inwestycji, odwiedź As the world's leding independent memory mnufcturer, Kingston offers suite of products nd services designed to improve the performnce, power usge nd cpcity of your servers to chieve the business gols. To understnd how we cn help your orgnistion chieve greter overll system optimistion nd rel ROI visit Orcle jest dostwcą kompleksowych rozwiązń informtycznych dl dowolnego rodzju przedsiębiorstw i orgnizcji. Od pond 30 lt Korporcj Orcle cieszy się pozycją lider w dziedzinie oprogrmowni do zrządzni informcją, obsługuje n świecie pond 380 tys. klientów. For mny yers, Orcle Corportion ws known minly s the world's lrgest vendor of reltionl dtbse mngement systems. Tody, Orcle is much more thn tht: it is provider of complete solutions for the business world, for enterprises nd orgniztions of ll kinds. For over 30 yers, Orcle is the indisputble leder in the re of informtion mngement softwre. Independent Prtner Stowrzyszenie Instytut Informtyki Śledczej zrzesz ludzi psjonujących się temtyką związną z informtyką śledczą, prwem nowych technologii, bezpieczeństwem informcji, rekcją n incydenty informtyczne orz wszystkimi innymi, powiąznymi zgdnienimi. Głównym celem Stowrzyszeni jest dzielenie się wiedzą dotyczącą njlepszych prktyk zbezpieczeni, nlizy i prezentcji elektronicznego mteriłu dowodowego orz możliwości jego wykorzystni w procesie sądowym czy też wewnętrznym dochodzeniu wyjśnijącym. Cel ten relizowny jest poprzez konferencje, szkoleni i publikcję wydwnictw z udziłem njlepszych specjlistów polskich i zgrnicznych.

14 rszw 16 p l M Prtnerzy / Prtners Medi Prtners Portfel.pl to biznesowy portl internetowy orz mgzyn ogólnopolski, których misją jest wspomgnie polskiej przedsiębiorczości poprzez upowszechninie innowcyjnych i prktycznych rozwiązń biznesowych. Prezentują bieżące informcje związne z finnsmi, funduszmi unijnymi, prwem, prestiżem, prcą, biznesem i ekologią. Przedstwi rporty o gospodrce i pordniki o tym, jk zrządzć prywtnymi finnsmi, by stle powiększć zwrtość włsnego portfel. Portfel.pl is finncil nd economic portl nd mgzine, which mission is to support Polish enterprises in implementtion of innovtive nd prcticl business solutions. It's directed for everyone who needs informtions bout finnce, EU funds, lw, science, prestige, business nd ecology. Everyone cn get there professionl dvice from our experts bout the best wys to mnge your privte finnces to increse contents of your wllet. decyzje-it.pl to serwis brnży IT specjlizujący się w oprogrmowniu dl biznesu. Jego celem jest kompleksowe wsprcie w wyborze systemów wspomgjących zrządznie (m.in. klsy ERP, CRM, Business Intelligence, BPM, PLM). Skierowny dl kdry zrządzjącej, dyrektorów dziłów IT, menedżerów, którzy decydują o rozwoju i wykorzystniu w swoich orgnizcjch njnowocześniejszej technologii informtycznej. Serwis zwier obszerne Centrum Wiedzy obejmujące ciekwe rtykuły, njnowsze informcje brnżowe, rporty, opisy wdrożeń, tkże Ktlog Dostwców prezentujący firmy i oferowne przez nie rozwiązni informtyczne. Jko jedyny serwis brnży IT oferuje bezpłtny dostęp on-line do nlitycznego Nrzędzie TEC, pozwljącego n wielopłszczyznowe i obiektywne porównywnie plikcji biznesowych. decyzje-it.pl is verticl portl specilized in IT business solutions. It is dedicted to the mngement bord, IT deprtment directors nd mngers, who cre for progressive nd efficient development of their orgniztion by using up-to-dte IT technology. The trget of our portl is to deliver comprehensive support in selection of IT solutions (i.e. ERP, CRM, Business Intelligence, BPM, PLM). Our Reserch Center contins news, rticles, white ppers nd cse studies, s well s Vendor Showcse presenting compnies nd their IT solutions. decyzje-it.pl offers exclusive on-line ccess to TEC Selection Tool, which llows deep nlysis nd comprison of business pplictions. Portl Internetowy informuje czytelników i wspomg przedsiębiorców w zsdniczych obszrch dotyczących ochrony osób i mieni. Posidmy wiele przydtnych dziłów temtycznych. W kżdym z dziłów możn znleźć wiele ciekwych informcji brnżowych. Czytelnikom proponujemy również bzę kilku tysięcy firm tkże sklep internetowy. Web Portl informs reders nd helps businesses in key res relting to the protection of persons nd property. We hve proposed mny useful themtic sections. In ech section you cn find lots of interesting informtion industry. We lso offer reders dtbse of severl thousnd compnies nd online store. IDC jest jedną z njwiększych firm zjmujących się bdniem rynku teleinformtycznego orz twórcą wielu nliz sektorowych, tkże strtegicznym dordcą w wielu projektch. Głównym zdniem firmy jest dostrcznie nliz n temt przyszłych trendów rozwojowych poszczególnych sektorów rynku. Obecnie dl IDC prcuje pond 850 nlityków w 50 krjch. Klientmi IDC są czołowe firmy IT, orgnizcje bdwcze orz instytucje finnsowe. Od pond 40 lt prezesi, dyrektorzy orz kierownicy dziłów informtycznych polegją n bdnich orz nlizch przygotowywnych przez ekspertów IDC. Dodtkowe informcje: IDC is the premier globl provider of mrket intelligence, dvisory services, nd events for the informtion technology, telecom-munictions, nd consumer technology mrkets. IDC helps IT professionls, business executives,nd the investment community mke fct-bsed decisions on technology purchses nd business str-tegy. Over 850 IDC nlysts in 50 countries provide globl, regionl, nd locl expertise on technology nd industry opportunities nd trends. For more thn 42 yers, IDC hs provided strtegic insights to help our clients chieve their key business objectives. IDC is subsidiry of IDG,the world's leding technology medi, reserch, nd events compny. You cn lern more bout IDC by visiting

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

Logo pole ochronne. 1/2 a. 1/4 a

Logo pole ochronne. 1/2 a. 1/4 a 1/2 1/4 Logo pole ochronne Obszr wokół znku, w obrębie którego nie może się pojwić żdn obc form, zrówno grficzn jk i tekstow to pole ochronne. Do wyznczeni pol ochronnego służy moduł konstrukcyjny o rozmirze

Bardziej szczegółowo

Program Cisco. Anna Czacharowska Koordynator Programu

Program Cisco. Anna Czacharowska Koordynator Programu Progrm Cisco Networking Acdemy Ann Czchrowsk Koordyntor Progrmu Globlny progrm edukcyjny, w rmch którego uczniowie i studenci zdobywją wiedzę i kompetencje w zkresie projektowni, budowni, zbezpieczni i

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy 06 2.2 0. 6 5 el w Hot s r on W Shert Główne zgdnieni: Jonn Jrosz-Zugj JZP Kncelri Adwokck Jrosz-Zugj, Zij-Pisul, Zugj i Prtnerzy sp.p. Sylwester Ksprzewski Trnsportow Grup Dordcz Piotr Michłowski Kncelri

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego

Adresaci działania komunikacyjnego ZAŁĄCZNIK NR 5 Pln komunikcji. Zkłdne wskźniki w oprciu o plnowny budżet dziłń komunikcyjnych (finnsownych w rmch poddziłni Koszty bieżące i ktywizcji) orz plnowne efekty dziłń komunikcyjnych Termin Cel

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Capgemini IT T@lk. Wirtualizacja fundamentem chmury technologie wirtualizacji jako podstawy funkcjonowania chmury

Capgemini IT T@lk. Wirtualizacja fundamentem chmury technologie wirtualizacji jako podstawy funkcjonowania chmury Capgemini IT T@lk Wirtualizacja fundamentem chmury technologie wirtualizacji jako podstawy funkcjonowania chmury Wirtualizacja Symulacja zasobów sprzetowych: Procesor Pamięć Sieć komputerowa Przestrzeń

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Collaborate more Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Microsoft Unified Communication Name: Artur Racinowski Title: UC Product

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Księga identyfikacji SGH

Księga identyfikacji SGH Złącznik do zrządzeni Rektor nr 7 z dni 8 lutego 2016 r. Księg identyfikcji SGH 01 Spis treści WSTĘP 04 WSTĘP godło i logo opis 04 WSTĘP logo pole ochronne 04 WSTĘP wrinty zstosowń 04 WSTĘP stosownie znków

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Collaborate more Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Microsoft Unified Communication Name: Artur Racinowski Title: UC Product

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ kwiecień - czerwiec ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ kwiecień - czerwiec ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje ACTION Centrum Edukacyjne ACTION Centrum Edukacyjne oferuje najwyższej jakości szkolenia IT prowadzone przez najlepszych instruktorów w Polsce. Jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce posiada autoryzację

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Regionlny Progrm Opercyjny Województw Mzowieckiego 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ październik - grudzień ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ październik - grudzień ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje ACTION Centrum Edukacyjne ACTION Centrum Edukacyjne oferuje najwyższej jakości szkolenia IT prowadzone przez najlepszych instruktorów w Polsce. Jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce posiada autoryzację

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ styczeń - marzec 2017

HARMONOGRAM SZKOLEŃ styczeń - marzec 2017 ACTION Centrum Edukacyjne ACTION Centrum Edukacyjne oferuje najwyższej jakości szkolenia IT prowadzone przez najlepszych instruktorów w Polsce. Jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce posiada autoryzację

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Collaborate more Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Microsoft Unified Communication Name: Artur Racinowski Title: UC Product

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split Inteligentne połączenie inwerterowej pompy ciepł przeznczonej do ogrzewni i chłodzeni z wieżą hydruliczną Hydro Tower SPLYDRO pomp ciepł powietrze / wod typu split ROZWIĄZANIE NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI - POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Collaborate more Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Microsoft Unified Communication Name: Artur Racinowski Title: UC Product

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

z lat 2009-2013 Warszawa 2013

z lat 2009-2013 Warszawa 2013 z lt 2009-2013 Wrszw 2013 Oprcownie pulikcji: Urząd Sttystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominik Rozkrut Zespół utorski: Justyn Berezowsk, Michł Huet, Mgdlen Kmińsk, Mriol Kwitkowsk, Mgdlen Orczykowsk,

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat realizacji zadań Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w 2010 r.

Informacja na temat realizacji zadań Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w 2010 r. Informcj n temt relizcji zdń Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w 2010 r. Komisj nt. możliwości inwestycyjnych i eksportowych Myślibórz, 6 kwietni 2011 r. Zdni i cele Centrum Obsługi Inwestorów i

Bardziej szczegółowo

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Foli Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomic 254 (47), 117 122 Jolnt KONDRATOWICZ-POZORSKA ROLA KLIENTA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Czy OMS Log Analytics potrafi mi pomóc?

Czy OMS Log Analytics potrafi mi pomóc? "OMS, czyli Oh My Server..." Czy OMS Log Analytics potrafi mi pomóc? Łukasz Rutkowski MVP Reconnect, Senior Cloud Architect You won t find a better SCOM and OMS guy there, believe me, trust me. I m an

Bardziej szczegółowo

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition)

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt. About this Course

Cel szkolenia. Konspekt. About this Course Cel szkolenia About this Course This course describes how to monitor and operate a private cloud with Microsoft System Center 2012.This course focuses on how to manage and administer the private cloud,

Bardziej szczegółowo

BCC Data Centers. Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT. Tytuł prezentacji 1

BCC Data Centers. Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT. Tytuł prezentacji 1 BCC Data Centers Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT SAP Competence Center Tytuł prezentacji 1 BCC Software Factory Wyspecjalizowany ośrodek kompetencyjny BCC, świadczący

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Hosting i backup danych w środowisku operatorskim

Hosting i backup danych w środowisku operatorskim Hosting i backup danych w środowisku operatorskim Konferencja PLNOG 2012 Warszawa, 5-6 marca 2012 Paweł Pytlakowski, GTS CE Group Product Manager (Cloud & Managed Services) Agenda GTS Central Europe Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Datacenter - Przykład projektu dla pewnego klienta.

Datacenter - Przykład projektu dla pewnego klienta. Datacenter - Przykład projektu dla pewnego klienta. Wstęp! Technologie oraz infrastruktury wykorzystywane przez Capgemini. Projekt dla pewnego francuskiego klienta założenia Requests Capgemini datacenters

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition)

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Chapter 1: Boolean Logic

Chapter 1: Boolean Logic Elements of Computing Systems, Nisn & Schocken, MIT Press, 2005 www.idc.c.il/tecs Chpter 1: Boolen Logic Usge nd Copyright Notice: Copyright 2005 Nom Nisn nd Shimon Schocken This presenttion contins lecture

Bardziej szczegółowo

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2)

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Click here if your download doesn"t start automatically Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Michał Wawrzyński 693 93 5338 michal.wawrzynski@pl.ibm.com Usługi IBM dla Partnerów Handlowych Maintenance & Technical Support Asset-based Services Labor-based

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Hrmonogrm rzeczowo-finnsowy Projektu (PLN) dl dziłni 6.1 POIG Etp II - Wdrożenie Plnu rozwoju eksportu Nzw Wnioskodwcy i numer umowy o dofinnsownie: Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo -Produkcyjno- Hndlowe Lech

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Agile Software Development. Zastosowanie metod Scrum i Kanban.

Agile Software Development. Zastosowanie metod Scrum i Kanban. Radosław Lont, CN, CNXDA Ericpol Telecom Sp. z o.o. radoslaw.lont@ericpol.com Tel.: 663441360 Agile Software Development. Zastosowanie metod Scrum i Kanban. Ericpol kilka słów o Polska firma informatyczna

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow 1.1 Dziłlność bdwczo - rozwojow jednostek nukowych II kwrtł 2016 r. Wrunkiem uruchomieni konkursu

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Juliusz and Maciej Zalewski eds. and A. D. Coleman et

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

Our mission. Nasza misja

Our mission. Nasza misja Our mission and priority is to offer our customers products and services which will fulfil their expectations in terms of quality, reliability, design, price and punctuality. Nasza misja i nadrzędny cel

Bardziej szczegółowo

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT 2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT Dok. nr 4 ******* 19.11.2011 POPRAWKI WG LINII BUDŻETOWYCH DOKUMENT SKONSOLIDOWANY (WŁĄCZENIE UZGODNIONYCH POPRAWEK DO PROJEKTU BUDŻETU LUB

Bardziej szczegółowo