Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu"

Transkrypt

1 Hrmonogrm rzeczowo-finnsowy Projektu (PLN) dl dziłni 6.1 POIG Etp II - Wdrożenie Plnu rozwoju eksportu Nzw Wnioskodwcy i numer umowy o dofinnsownie: Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo -Produkcyjno- Hndlowe Lech Lchowski Złącznik nr 1 do zpytni ofertowego z dn Wydtki kwlifikujące się do objęci wsprciem w niniejszym hrmonogrmie są wydtkmi 1 : Tbl. 1 - Wyszczególnienie wydtków w podzile n etpy 6 - Dordztwo w zkresie oprcowni koncepcji wizerunku przedsiebiorcy n wybrnych rynkch docelowych, b - stworzenie wzornictw w zkresie produktu, opkowni, znku firmowego. Dziłnie będzie poległo n zkupie usługi w rmch, której zostnie oprcowne nowe logo firmy. Nowy znk firmowy m być prostym, łtwym do zpmietni znkiem, który umożliwi w szybki sposób skojrzyć produkty z mrk Toroidy. Relizcj niniejszego dziłni będzie skierown do potencjlnych odbiorców dziłjących n wybrnych rynkch docelowych. W rmch dziłni zostnie oprcowny jeden znk firmowy, który bedzie dostępny n wszystkich wybrnych rynkch zgrnicznych. - Orgnizcj i udził w misjch gospodrczych z grnicą, PI - n dziłni promocyjne i informcyjne pod wrunkiem, że przekzywn jest informcj, iż projekt relizowny jest z udziłem wsprci pochodzcego z budżetu Unii Europejskiej orz tłumczeni niezbedne do relizcji dziłń: Dziłni promocyjne i informcyjne będą miły n celu rozpoczecie wykreowni wizerunku firmy Wnioskodwcy n rynkch docelowych. Początkowo zostnie zkupion usług dzięki której powstnie now stron internetow Wnioskodwcy. W rmch tego etpu przewidzino również promocję z pośrednictwem rdio w Stnch Zjednoczonych. Dziłni informcyjne będą uwzglednić iż projekt jest relizowny ze srodków UE ETAP 1 Opis relizownych prc w rmch etpu - Orgnizcj i udził w misjch gospodrczych z grnic, PI - n dziłni promocyjne i informcyjne pod wrunkiem, że przekzywn jest informcj, iż projekt relizowny jest z udziłem wsprci pochodzcego z budżetu Unii Europejskiej orz tłumczeni niezbedne do relizcji dziłń: W rmch tego etpu i dziłni będzie kontynuown promocj i informcj uwzglednijc, iż projekt jest relizowny ze srodków UE. Dziłnie będzie obejmowło informcj i promocj w prsie w Stnch Zjednoczonych. X NETTO ( bez VAT ) BRUTTO ( z VAT ) Okres relizcji Wydtki kwlifikujące się do objęci wsprciem w Lp. wg etpu Wyszczególnienie dziłń w rmch etpu PLN <dd/mm/rr - dd/mm/rr> 1 4 ETAP I 1 Opis relizownych prc w rmch etpu I 1/05/010-1/08/010 01/09/010-0/11/010 Rzem etp I Rzem etp

2 ETAP 1 Opis relizownych prc w rmch etpu 01/1/010-8/0/011 - Orgnizcj i udził w misjch gospodrczych z grnic, PI - n dziłni promocyjne i informcyjne pod wrunkiem, że przekzywn jest informcj, iż projekt relizowny jest z udziłem wsprci pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej orz tłumczeni niezbędne do relizcji dziłń: Będzie obejmowł ciąg dlszy dziłń przygotowwczych do misji gospodrczej, czyli będzie obejmowł dziłni promocyjne i informcyjne uwzględnijące informcje iż projekt jest współfinnsowny ze środków UE. W rmch tego etpu i dziłni zostnie wykupiony link sponsorowny w nstępujących rynkch docelowych: Niemcy, Włochy, Szwecj. ETAP 4 1 Opis relizownych prc w rmch etpu 4 Rzem etp 1 - Udził w zgrnicznych imprezch trgowo-wystwienniczych w chrkterze wystwcy, f - wpis do ktlogu trgowego, opłtę rejestrcyjną orz reklmę w medich trgowych: Uczestnicząc w trgch w chrkterze wystwny wnioskodwc poniesie opłtę rejestrcyjną któr wyniesie ok.... Pozostłą część kosztów zostnie przeznczon n zkup reklmy w prsie trgowej orz wpis do ktlogu 1 - Udził w zgrnicznych imprezch trgowo-wystwienniczych w chrkterze wystwcy, b - zkup usług w zkresie obsługi technicznej stoisk: Firm zewnętrzn zjmie się kompleksową relizcją trgów również montżem i demontżem stoisk 1 - Udził w zgrnicznych imprezch trgowo-wystwienniczych w chrkterze wystwcy, c - zkup usług w zkresie trnsportu ekspontów orz elementów zbudowy wrz z ubezpieczeniem, odprwą celną i kosztmi spedycji: Koszty dziłni będą obejmowć trnsport ekspontów, elementów zbudowy orz ubezpieczeni i koszty odprwy celnej. Trnsportem zjmie sie firm zjmując sie orgnizcją i udziłem firmy PWPH Lech Lchowski n trgch w Rosji 1 - Udził w zgrnicznych imprezch trgowo-wystwienniczych w chrkterze wystwcy, d - podróże służbowe trzech osób uczestniczcych w relizcji projektu, w okresie nie dłuższym niż dw dni przed rozpoczeciem i jeden dzien po zkonczeniu imprezy trgowo-wystwienniczej, według stwek okreslonych w przepisch o wysokosci orz wrunkch ustlni nleżnosci przysługujcych prcownikowi ztrudnionemu w pństwowej lub smorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poz grnicmi krju: Dzien przed rozpoczeciem trgów Wnioskodwc orz jeden z prcowników wyjedzie n trgi do Moskwy. Powrót zplnowno nstępnego dni po zkończeniu trgów. W rmch podróży służbowej uwzgledniono koszty trnsportu osób w obie strony, zkwterownie n 5 dób dl osób orz diety dl osób. Koszty podróży służbowej ustlono zgodnie z rozporzdzeniem MGIP z roku. 1 - Udził w zgrnicznych imprezch trgowo-wystwienniczych w chrkterze wystwcy, h - zkup usług dordczych w zkresie promocji podczs zgrnicznych trgów i wystw, określeni potencjlnych prtnerów hndlowych, przygotowni ofert współprcy orz negocjcji hndlowych: Wnioskodwc zkupi usługe w rmch której zostnie oprcown strtegi promocyjn udziłu w trgch. W rmch tej usługi zostn wykonne: oprcownie koncepcji zbudowy stoisk wystwienniczego, oprcownie koncepcji promocji produktów podczs udziłu w trgch. doboru i rozmieszczeni ekspontów, wizerunku i kolportżu mteriłów reklmowych (gdżety, ulotki) reklmy w prsie trgowej Złącznik nr 1 do zpytni ofertowego z dn /0/011-1/05/ Udził w zgrnicznych imprezch trgowo-wystwiennic zych w chrkterze wystwcy, - wynjecie i zbudowe powierzchni wystwienniczej: Dziłnie te bedzie obejmowło wykonnie zbudowy orz wynjecie powierzchni wystwienniczej podczs trgów Elektro 011 w Moskwie. Wnioskodwc zmierz wynjc powierzchnie 1m. Tk powierzchni pozwoli n wyeksponownie odpowiednio trkcyjnej zbudowy promocyjnej orz w pełni umożliwi promocje produktów PWPH Lech Lchowski - Orgnizcj i udził w misjch gospodrczych z grnicą, b - zkup usługi polegjącej n orgnizcji spotkń z potencjlnymi prtnermi hndlowymi: W rmch tego poddziłni wnioskodwc zkupi usługę dordczą, dzięki której wnioskodwc wyjedzie n misję gospodrczą do Niemiec. W rmch usługi będą orgnizowne spotkni z potencjlnymi klientmi z wybrnych rynków (Niemcy, Włochy, Angli, Szwecj, USA). Usługodwc zorgnizuje 6 spotkń z potencjlnymi prtnermi hndlowymi wyrżjącymi chęć nwiązni współprcy z Wnioskodwcą. Usług bdzie polegć n spotknich z min. 1 firm z jednego rynku docelowego.

3 - Orgnizcj i udził w misjch gospodrczych z grnicą, PI - n dziłni promocyjne i informcyjne pod wrunkiem, że przekzywn jest informcj, iż projekt relizowny jest z udziłem wsprci pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej orz tłumczeni niezbędne do relizcji dziłń: W rmch misji gospodrczej zostną podjęte dziłni informcyjne i promocyjne uwzglednijce fkt, iż projekt jest relizowny ze srodków UE. Dziłnie bedzie obejmowc informcje i promocje w portlu internetowym w Anglii orz Niemczech przez jeden miesiąc orz dziłni promocyjne i informcyjne w specjlistycznej prsie w Anglii, Niemczech, Włoszech i Szwecji róznież w Stnch Zjednoczonych zostnie wykupione miejsce reklmowe w prsie polonijnej. Złącznik nr 1 do zpytni ofertowego z dn Orgnizcj i udził w misjch gospodrczych z grnicą, d - podróże służbowe trzech osób uczestniczcych w relizcji projektu, w okresie nie dłuższym niż jeden dzień przed rozpoczęciem i jeden dzień po dniu zkonczeni misji, według stwek określonych w przepisch o wysokosci orz wrunkch ustlni nleżnosci przysługujących prcownikowi ztrudnionemu w pństwowej lub smorzdowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poz grnicmi krju: W rmch udziłu w misji gospodrczej zostn poniesione koszty podróży służbowej, które bed obejmowc trnsport w obie strony, zkwterownie orz wyżywieni. W podróży służbowej bed uczestniczyły osoby z firmy PWPH Lech Lchowski. Koszty pordóży s zgodne z - Orgnizcj i udził w misjch gospodrczych z grnicą, f - zkup biletów wstepu w celu zwiedzeni trgów zwiznych z dn misj gospodrcz: Misj gospodrcz bedzie sie wizc uczestnictwem w trgch Cwieme w Berlinie w chrkterze zwiedzjcego. W zwizku z tym niezbedny jest zkup biletów wstepu n trgi. W misji gospodrczej bd uczestyniczyły osoby z firmy dltego też plnowny jest zkup biletów wstepu. Ceny bietów zostły okreslone n podstwei wstepnych informcji zdobytych od orgniztorów trgów. W zwizku z tym iż misj odbedzie sie dopiero w roku 011 koszty mog ulec zminie. ETAP 5 1 Opis relizownych prc w rmch etpu /06/011-1/08/011 Rzem etp 4 - Orgnizcj i udził w misjch gospodrczych z grnic, PI - n dziłni promocyjne i informcyjne pod wrunkiem, że przekzywn jest informcj, iż projekt relizowny jest z udziłem wsprci pochodzcego z budżetu Unii Europejskiej orz tłumczeni niezbedne do relizcji dziłń: W rmch tego etpu bed prowdzone dziłni informcyjne i promocyjne z posrednictwem internetu. We Włoszech, Szwecji orz Anglii zostnie wykupiony link sponsorowny uwzglednijcy informcje iż projekt jest rezlizowny ze srodków UE. Emisj reklmy bedzie obejmowc 1 pełny miesic tj. Włochy czerwiec, Szwecj - lipiec, Angli - sierpien. Rzem etp 5

4 ETAP 6 1 Opis relizownych prc w rmch etpu 6 01/09/011-0/11/011 - Orgnizcj i udził w misjch gospodrczych z grnic, PI - n dziłni promocyjne i informcyjne pod wrunkiem, że przekzywn jest informcj, iż projekt relizowny jest z udziłem wsprci pochodzcego z budżetu Unii Europejskiej orz tłumczeni niezbedne do relizcji dziłn: W tym etpie bed kontynuowne dziłni promocyjne polegjce n promocji firmy PWPH Lech Lchowski poprzez internet orz prse. Dziłnie bedzie relizowne w: Niemczech - promocj w internecie (wrzesien) Włoszech - promocj w internecie (pzdziernik) orz reklm w prsie w stnch Zjednoczonych - listopd. Dziłni promocyjne bed uwzglednił informcje iż projekt jest współfinnsowny ze srdoków UE. ETAP 7 1 Opis relizownych prc w rmch etpu 7 Rzem etp 6 Złącznik nr 1 do zpytni ofertowego z dn /1/011-0/05/01 - Orgnizcj i udził w misjch gospodrczych z grnic, PI - n dziłni promocyjne i informcyjne pod wrunkiem, że przekzywn jest informcj, iż projekt relizowny jest z udziłem wsprci pochodzcego z budżetu Unii Europejskiej orz tłumczeni niezbedne do relizcji dziłn: Osttni etp bedzie obejmowł informcje i promocje n wszystkich rynkch docelowych wybrnych w rmch udziłu w misji gospodrczej. Promocj w internecie bedzie obejmowc: Szwecje (grudzien,mj) Anglie (styczen), Niemcy (luty), Włochy (kwiecien). W stnch Zjednoczonych zostnie zkupione miejsce reklmowe w prsie i bedzie emitowne w kwietniu. Dziłni promocyjne bed uwzgledniły informcie iż projekt jest relizowny ze srodków UE. Cłkowit kwot wydtków kwlifikujących się do objęci wsprciem w rmch wszystkich etpów w PLN Rzem etp 7 Tb. - Wyszczegolnienie wydtków w podzile n ktegorie wydtków Lp. 1 1 Udził w zgrnicznych imprezch trgowo-wystwienniczych w chrkterze wystwcy Wyszczególnienie dziłń wg ktegorii wydtków kwlifikujących się do objęci wsprciem f - wpis do ktlogu trgowego, opłt rejestrcyjn orz reklm w medich trgowych: Uczestnicząc w trgch w chrkterze wystwny wnioskodwc poniesie opłtę rejestrcyjn któr wyniesie ok.... Pozostł część kosztów zostnie przeznczon n zkup reklmy w prsie trgowej orz wpis do ktlogu Wydtki kwlifikujące się do objęci wsprciem w PLN b c d b - zkup usług w zkresie obsługi technicznej stoisk: Firm zewnętrzn zjmie się kompleksow relizcj trgów również montążem i demontżem stoisk c - zkup usług w zkresie trnsportu ekspontów orz elementów zbudowy wrz z ubezpieczeniem, odprwą celną i kosztmi spedycji: Koszty dziłni bed obejmowć trnsport ekspontów, elementów zbudowy orz ubezpieczeni i koszty odprwy celnej. Trnsportem zjmie sie firm zjmując sie orgnizcj i udziłem firmy PWPH Lech Lchowski n trgch w Rosji d - podróże służbowe dwóch osób uczestniczących w relizcji projektu, w okresie nie dłuższym niż dw dni przed rozpoczęciem i jeden dzień po zkończeniu imprezy trgowo- wystwienniczej, według swtek określonych w przepisch o wysokości orz wrunkch ustlni nleżności przysługujących prcownikowi ztrudnionemu w pństwowej lub smorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poz grnicmi krju: Dzien przed rozpoczeciem trgów Wnioskodwc orz jeden z prcowników wyjedzie n trgi do Moskwy. Powrót zplnowno nstępnego dni po zkończeniu trgów. W rmch podróży służbowej uwzgledniono koszty trnsportu osób w obie strony, zkwterownie n 5 dób dl osób orz diety dl osób. Koszty podróży służbowej ustlono zgodnie z rozporzdzeniem MGIP z roku.

5 e f b d h - zkup usług dordczych w zkresie promocji podczs zgrnicznych trgów i wystw, określeni potencjlnych prtnerów hndlowych, przygotowni ofert współprcy orz negocjcji hndlowych: Wnioskodwc zkupi usługę w rmch której zostnie oprcown strtegi promocyjnej udziłu w trgch. W rmch tej usługi zostną wykonne: oprcownie koncepcji zbudowy stoisk wystwienniczego, oprcownie koncepcji promocji produktów podczs udziłu w trgch. doboru i rozmieszczeni ekspontów, wizerunku i kolportżu mteriłów reklmowych (gdżety, ulotki) reklmy w prsie trgowej - wynjęcie i zbudow powierzchni wystwienniczej: Dziłnie te bedzie obejmowło wykonnie zbudowy orz wynjęcie powierzchni wystwienniczej podczs trgów Elektro 011 w Moskwie. Wnioskodwc zmierz wynjąć powierzchnie 1m. Tk powierzchni pozwoli n wyeksponownie odpowiednio trkcyjnej zbudowy promocyjnej orz w pełni umożliwi promocje produktów PWPH Lech Lchowski Orgnizcj i udził w misjch gospodrczych z grnicą b - zkup usługi polegjącej n orgnizcji spotkń z potencjlnymi prtnermi hndlowymi: W rmch tego podziłni wnioskodwc zkupi usługę dordcz, dzięki której wnioskodwc wyjedzie n misje gospodrcz do Niemiec. W rmch usługi bed orgnizowne spotkni z potencjlnymi klientmi z wybrnych rynków (Niemcy, Włochy, Angli, Szwecj, USA). Usługodwc zorgnizuje 6 spotkń z potencjlnymi prtnermi hndlowymi wyrżjącymi chęć nwiązni współprcy z Wnioskodwc. Usług Bedzie polegć n spotknich z min. 1 firm z jednego rynku docelowego. d - podróże służbowe dwóch osób uczestniczących w relizcji projektu, w okresie nie dłuższym niż dw dni przed rozpoczęciem i jeden dzień po zkończeniu imprezy trgowo- wystwienniczej, według swtek określonych w przepisch o wysokości orz wrunkch ustlni nleżności przysługujących prcownikowi ztrudnionemu w pństwowej lub smorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poz grnicmi krju: W rmch udziłu w misji gospodrczej zostną poniesione koszty podróży służbowej, które Bed obejmowć trnsport w obie strony, zkwterownie orz wyżywieni. W podruży służbowej Bed uczestniczyły osoby z firmy PWPH Lech Lchowski. Koszty podróży s zgodne z rozporządzeniem MGIP z roku. Złącznik nr 1 do zpytni ofertowego z dn f f - zkup biletów wstępu w celu zwiedzni trgów związnych z dną misją gospodrczą: Uczestnicząc w trgch w chrkterze wystwny wnioskodwc poniesie opłtę rejestrcyjn któr wyniesie ok.... Pozostł część kosztów zostnie przeznczon n zkup reklmy w prsie trgowej orz wpis do ktlogu Wyszukiwnie i dobór prtnerów n rynkch docelowych Uzysknie niezbędnych dokumentów uprwnijących do wprowdzeni produktów lub usług przedsiębiorcy n wybrne rynki docelowe Dordztwo w zkresie strtegii finnsowni przedsięwzięć eksportowych i dziłlności eksportowej Dordztwo w zkresie oprcowni koncepcji wizerunku przedsiębiorcy n wybrnych rynkch docelowych b - stworzenie wzornictw w zkresie produktu, opkowni, znku firmowego. Dziłnie będzie poległo n zkupie usługi w rmch, której zostnie oprcowne nowe logo firmy. Nowy znk firmowy m być prostym, łtwym do zpmietni znkiem, który umożliwi w szybki sposób skojrzyć produkty z mrk Toroidy. Relizcj niniejszego dziłni będzie skierown do potencjlnych odbiorców dziłjących n wybrnych rynkch docelowych. W rmch dziłni zostnie oprcowny jeden znk firmowy, który bedzie dostępny n wszystkich wybrnych rynkch zgrnicznych. Dziłni promocyjne i informcyjne - Orgnizcj i udził w misjch gospodrczych z grnicą, PI - n dziłni promocyjne i informcyjne pod wrunkiem, że przekzywn jest informcj, iż projekt relizowny jest z udziłem wsprci pochodzcego z budżetu Unii Europejskiej orz tłumczeni niezbedne do relizcji dziłń: Dziłni promocyjne i informcyjne będą miły n celu rozpoczecie wykreowni wizerunku firmy Wnioskodwcy n rynkch docelowych. Początkowo zostnie zkupion usług dzięki której powstnie now stron internetow Wnioskodwcy. W rmch tego etpu przewidzino również promocję z pośrednictwem rdio w Stnch Zjednoczonych. Dziłni informcyjne będą uwzglednić iż projekt jest relizowny ze srodków UE

6 b - Orgnizcj i udził w misjch gospodrczych z grnic, PI - n dziłni promocyjne i informcyjne pod wrunkiem, że przekzywn jest informcj, iż projekt relizowny jest z udziłem wsprci pochodzcego z budżetu Unii Europejskiej orz tłumczeni niezbedne do relizcji dziłń. W rmch tego etpu i dziłni będzie kontynuown promocj i informcj uwzglednijc, iż projekt jest relizowny ze srodków UE. Dziłnie będzie obejmowło kolejne docelowe rynki w rmch udziłu w misji gospodrczej, informcj i promocj w prsie w Stnch Zjednoczonych. Złącznik nr 1 do zpytni ofertowego z dn c - Orgnizcj i udził w misjch gospodrczych z grnic, PI - n dziłni promocyjne i informcyjne pod wrunkiem, że przekzywn jest informcj, iż projekt relizowny jest z udziłem wsprci pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej orz tłumczeni niezbędne do relizcji dziłń: Będzie obejmowł ciąg dlszy dziłń przygotowwczych do misji gospodrczej, czyli będzie obejmowł dziłni promocyjne i informcyjne uwzględnijące informcje iż projekt jest współfinnsowny ze środków UE. W rmch tego etpu i dziłni zostnie wykupiony link sponsorowny w nstępujących rynkch docelowych: Niemcy, Włochy, Szwecj. d - Orgnizcj i udził w misjch gospodrczych z grnicą, PI - n dziłni promocyjne i informcyjne pod wrunkiem, że przekzywn jest informcj, iż projekt relizowny jest z udziłem wsprci pochodzcego z budżetu Unii Europejskiej orz tłumczeni niezbedne do relizcji dziłń: W rmch misji gospodrczej zostną podjęte dziłni informcyjne i promocyjne uwzglednijce fkt, iż projekt jest relizowny ze srodków UE. Dziłnie bedzie obejmowc informcje i promocje w portlu internetowym w Anglii orz Niemczech przez jeden miesiąc orz dziłni promocyjne i informcyjne w specjlistycznej prsie w Anglii, Niemczech, Włoszech i Szwecji róznież w Stnch Zjednoczonych zostnie wykupione miejsce reklmowe w prsie polonijnej. e - Orgnizcj i udził w misjch gospodrczych z grnic, PI - n dziłni promocyjne i informcyjne pod wrunkiem, że przekzywn jest informcj, iż projekt relizowny jest z udziłem wsprci pochodzcego z budżetu Unii Europejskiej orz tłumczeni niezbedne do relizcji dziłń: W rmch tego etpu bed prowdzone dziłni informcyjne i promocyjne z posrednictwem internetu. We Włoszech, Szwecji orz Anglii zostnie wykupiony link sponsorowny uwzglednijcy informcje iż projekt jest rezlizowny ze srodków UE. Emisj reklmy bedzie obejmowc 1 pełny miesic tj. Włochy czerwiec, Szwecj - lipiec, Angli - sierpien. f - Orgnizcj i udził w misjch gospodrczych z grnic, PI - n dziłni promocyjne i informcyjne pod wrunkiem, że przekzywn jest informcj, iż projekt relizowny jest z udziłem wsprci pochodzcego z budżetu Unii Europejskiej orz tłumczeni niezbedne do relizcji dziłn: W tym etpie bed kontynuowne dziłni promocyjne polegjce n promocji firmy PWPH Lech Lchowski poprzez internet orz prse. Dziłnie bedzie relizowne w: Niemczech - promocj w internecie (wrzesien) Włoszech - promocj w internecie (pzdziernik) orz reklm w prsie w stnch Zjednoczonych -listopd. Dziłni promocyjne bed uwzglednił informcje iż projekt jest współfinnsowny ze srdoków UE. g - Orgnizcj i udził w misjch gospodrczych z grnic, PI - n dziłni promocyjne i informcyjne pod wrunkiem, że przekzywn jest informcj, iż projekt relizowny jest z udziłem wsprci pochodzcego z bud etu Unii Europejskiej orz tłumczeni niezbedne do relizcji dziłn: Osttni etp bedzie obejmowł informcje i promocje n wszystkich rynkch docelowych wybrnych w rmch udziłu w misji gospodrczej. Promocj w internecie bedzie obejmowc: Szwecje (grudzien,mj) Anglie (styczen), Niemcy (luty), Włochy (kwiecien). W stnch Zjednoczonych zostnie zkupione miejsce reklmowe w prsie i bedzie emitowne w kwietniu. Dziłni promocyjne bed uwzgledniły informcie iż projekt jest relizowny ze srodków UE. 8 9 Ustnowienie lub utrzymnie zbezpieczeni nleżytego wykonni zobowiązń wynikjących z umowy o udzielenie wsprci Pokrycie kosztów związnych z otwrciem i prowdzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rchunku bnkowego lub subkont n rchunku bnkowym, przeznczonym do obsługi projektu lub płtności zliczkowych Cłkowit kwot wydtków kwlifikujących się do objęci wsprciem w rmch projektu w PLN 1 Zznczyć włściwe nleży określić czy wydtki kwlifikujące się do objęci wsprciem są wydtkmi netto, czy brutto (z VAT) Kwot z wiersz "Cłkowit kwot wydtków kwlifikujących się do objęci wsprciem w rmch wszystkich etpów w PLN" powinn być równ kwocie z wiersz "Cłkowit kwot wydtków kwlifikujących się do objęci wsprciem w rmch projektu w PLN"

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU A. Koszty administracyjne (Ka)

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU A. Koszty administracyjne (Ka) Złącznik nr 1 do Wniosku o płtność do umowy L/02/152/2006 o dofinnsownie projektu (opublikowny n stronie www.morwic.pl) w dniu:13.06.2008 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego

Adresaci działania komunikacyjnego ZAŁĄCZNIK NR 5 Pln komunikcji. Zkłdne wskźniki w oprciu o plnowny budżet dziłń komunikcyjnych (finnsownych w rmch poddziłni Koszty bieżące i ktywizcji) orz plnowne efekty dziłń komunikcyjnych Termin Cel

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu

Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu Pln dziłni wskzujący hrmonogrm osiągni poszczególnych wskźników produktu CEL OGÓLNY 1.Wzrost gospodrczy obszru Ziemi Gotyku Lt 2016-2018 2019-2021 2022-2023 RAZEM 2016-2023 Progr Nzw m nrstją co Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Rozwój firmy REXEL, producenta maszyn przemysłowych, poprzez eksport. Plan Rozwoju Eksportu

Rozwój firmy REXEL, producenta maszyn przemysłowych, poprzez eksport. Plan Rozwoju Eksportu Rozwój firmy REXEL, producenta maszyn przemysłowych, poprzez eksport Plan Rozwoju Eksportu Wykonawca:... Pieczęć firmowa, data oraz podpis wykonawcy Przyjmuję i zatwierdzam załączony dokument Beneficjent:...

Bardziej szczegółowo

Paszport do eksportu - działanie 6.1 PO IG

Paszport do eksportu - działanie 6.1 PO IG Paszport do eksportu - działanie 6.1 PO IG Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków projektowych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel.: (22) 432 80 80,

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY FINANSOWE BUDŻETU GMINY JABŁONKA W LATACH Tabela główna

PRZEPŁYWY FINANSOWE BUDŻETU GMINY JABŁONKA W LATACH Tabela główna PRZEPŁYWY FINANSOWE BUDŻETU GMINY JABŁONKA W LATACH 2011-2018 Tbel główn lp. Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 I Dochody 56 461 195 49 316 909 52 433 458 49 114 584 50 244 219 51

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W postępowniu o udzielenie i obsługę długoterminowego u bnkowego w wysokości 172 zł 1 Zświdczenie o ndniu NIP Gminy Znjduje się pod ogłoszeniem o zmówieniu n udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA ZATWIERDZONE W 10.2004 r.

UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA ZATWIERDZONE W 10.2004 r. Formt informcji o udzielonych dotcjch do publikcji w Internecie UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA ZATWIERDZONE W 102004 r ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: 2002/000-580-0605-01-4 Progrm Rozwoju Przedsiębiorstw woj Lubuskie

Bardziej szczegółowo

PO IG 6.1. Paszport do eksportu

PO IG 6.1. Paszport do eksportu PO IG 6.1. Paszport do eksportu Nabór wniosków: 15-31 lipca 2013 Wsparcie na wdrożenie planu rozwoju eksportu Beneficjenci: - mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, spełniający łącznie następujące

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna Złącznik nr 1 Formulrz sprwozdwczy dotyczący promocji i informcji Numer progrmu (CCI): 27 PL 161 PO 1 Nzw progrmu: Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Złącznik do sprwozdni nr: R/29/POIG/ Okres sprwozdwczy:

Bardziej szczegółowo

Siedziba wnioskodawc y. Miejsce realizacji projektu. Wydatki kwalifikowalne [PLN] Wnioskowane dofinansowan ie [PLN] Poziom dofinansow ania [%]

Siedziba wnioskodawc y. Miejsce realizacji projektu. Wydatki kwalifikowalne [PLN] Wnioskowane dofinansowan ie [PLN] Poziom dofinansow ania [%] List wniosków znjdujących się n liście projektów wrunkowo wybrnych do dofinnsowni dl których istnieje moŝliwość podpisni umowy o dofinnsownie: Lp. Wnioskodwc Tytuł projektu Numer wniosku Koszt cłkowity

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 17 Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO Priorytet VI Rynek prcy otwrty

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Kamerados Sp. z o.o. ul. Leopolda 31 40-189 Katowice Katowice, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

- Informacja i doradztwo w siedzibie LGD

- Informacja i doradztwo w siedzibie LGD Złącznik nr 3 Tbel 35. Pln komunikcji. Termi n Cel komunikcji 2016 Podniesienie świdomości społeczności loklnej n temt funkcjonowni i 2016 Poinformowni e o celch i 2017 Poinformowni e o celch i Nzw dziłni

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE W4MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 N skróty: PODSTAWOWE INFORMACJE Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki jest jednym z progrmów relizownych w rmch Nrodowej

Bardziej szczegółowo

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT 2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT Dok. nr 4 ******* 19.11.2011 POPRAWKI WG LINII BUDŻETOWYCH DOKUMENT SKONSOLIDOWANY (WŁĄCZENIE UZGODNIONYCH POPRAWEK DO PROJEKTU BUDŻETU LUB

Bardziej szczegółowo

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności Sukcesy i wyzwni 2012 sprwozdnie z dziłlności Pln sprwozdni 1. Sytucj wyjściow zsoby i wyzwni n strcie 2. Zdni i cele co chcieliśmy osiągnąć 3. Dziłni i projekty co zrobiliśmy w 2012 4. Rezultty sukcesy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt 2007-2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE

Bardziej szczegółowo

Analiza opisowa wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2012 roku

Analiza opisowa wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2012 roku Złącznik Nr 2 do sprwozdni rocznego z budżetu Gminy Misto Brzeziny z 2012 rok Anliz opisow budżetu Miejskiego Ośrodk Pomocy Społecznej w Brzezinch z 2012 roku WYDATKI Ogółem pln Ogółem wydtek % Źródł finnsowni

Bardziej szczegółowo

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow 1.1 Dziłlność bdwczo - rozwojow jednostek nukowych II kwrtł 2016 r. Wrunkiem uruchomieni konkursu

Bardziej szczegółowo

KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH

KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedsiębiorstwo Górnicze. DEMEX Sp. z o.o Zabrze, ul. Hagera 41. tel , tel. fax

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedsiębiorstwo Górnicze. DEMEX Sp. z o.o Zabrze, ul. Hagera 41. tel , tel. fax ZPYTNIE OFERTOWE Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi w zakresie kompleksowej organizacji realizacji projektu. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/UMOWA (Zawiera strony 1, 2, 3, Regulamin)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/UMOWA (Zawiera strony 1, 2, 3, Regulamin) ul. Szos Bydgosk 3 fx (56) 612 02 56 tel. (56) 612 02 63 tel. (56) 612 02 64 e-mil: m.mieszklsk@trgitorunskie.pl tel. 602 629 431 e-mil:.dzio@trgitorunskie.pl tel. 606 228 261 e-mil: zkpis@umk.pl Toruń,

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Regionlny Progrm Opercyjny Województw Mzowieckiego 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Warszawa, 14 lutego 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez firmę Innowacyjne Systemy Budowlane sp. z o. o. projektu pn. Eksport polskiej myśli technicznej stropy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w przedsiębiorstwie Pack Service Michał Matłoka

FORMULARZ OFERTOWY. Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w przedsiębiorstwie Pack Service Michał Matłoka Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Załącznik nr 2 Wzór oferty FORMULARZ OFERTOWY w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 01/POIG/6.1/2013 z dnia 04.02.2013

Bardziej szczegółowo

a A BAMIX HALE DLA PRZEMYSŁU Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy 828

a A BAMIX HALE DLA PRZEMYSŁU Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy 828 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI il A HALE DLA PRZEMYSŁU Wrszw, 01.04.2014 roku Zpytnie ofertowe n wykonnie pltformy 828 I. ZAMAWIAJACY I WYKONAWCA Zmwijącym jest: 8AMIX Zygmunt Leśnik z siedzibą w Wrszwie

Bardziej szczegółowo

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca. Łączne nakłady finansowe

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca. Łączne nakłady finansowe Złącznik Nr 3 Uchwły Nr 230(XXXI) Rdy Gminy z dni 19 lutego r. Strony 1,2,3,4,5,6 Progrmy, projekty lub związne z progrmmi relizownymi z udziłem śrków, o których mow w rt..5 ust. 1 pkt 2 i 3 (rzem) Wykz

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Białystok, dnia 24.09.204 r. ITRO Sp. z o.o. ul. Wschodnia 46 5-58 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług w ramach realizacji projektu pt. Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy ITRO współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Działanie 6.1 Paszport do eksportu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu Gdańsk, 24 lutego 2011 r. Cel Działania 6.1 Paszport do eksportu Działanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultur ludow i trdycyjn I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: II. III. Deprtment Nrodowych Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU Złącznik nr 5 do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsiębiorczości w rmch projektu Przedsiębiorczość dl kżdego Projekt Przedsiębiorczość dl kżdego współfinnsowny ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE PłaceRachunki Sp. z o.o. ul. Misjonarzy Oblatów 11 40-129 Katowice Katowice, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 PO IG Paszport do eksportu

Działanie 6.1 PO IG Paszport do eksportu 2013 Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 PO IG Paszport do eksportu Tomasz Czerwoniak Departament Wsparcia Innowacyjności Warszawa, 18 lipca 2013 r. Najważniejsze akty

Bardziej szczegółowo

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy 06 2.2 0. 6 5 el w Hot s r on W Shert Główne zgdnieni: Jonn Jrosz-Zugj JZP Kncelri Adwokck Jrosz-Zugj, Zij-Pisul, Zugj i Prtnerzy sp.p. Sylwester Ksprzewski Trnsportow Grup Dordcz Piotr Michłowski Kncelri

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY BIZNES PLANU

KARTA OCENY BIZNES PLANU Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsiębiorczości w projekcie Czs n przedsiębiorcze kobiety'' KARTA OCENY BIZNES PLANU w rmch projektu Czs n przedsiębiorcze kobiety'' w

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 205/206 7 ogrm ofilkti jest dostosowny do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku 6-3 lt. Czs relizcji ogrmu: rok szkolny 205/206 I Obszry dziłń profilktycznych szkoły: bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. L.P. Zadanie Cena netto Podatek Vat. usługi związane z wyszukaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych

FORMULARZ OFERTOWY. L.P. Zadanie Cena netto Podatek Vat. usługi związane z wyszukaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych , (miejscowość, data) FORMULARZ OFERTOWY (pieczęć oferenta) Dane Oferenta: Niniejszym składamy ofertę na realizację prac, które są niezbędne dla wprowadzenia usług firmy Cloud Mobile Media Sp. z o.o. na

Bardziej szczegółowo

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam...

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam... U M O W A Zwrt w Pile w dniu. pomiędzy : Publicznym Przedszkolem Nr 12 w Pile ul. Rej 11, reprezentownym przez Brbrę Miszczk Dyrektor Przedszkol, zwnym dlej Zleceniobiorcą / Przedszkolem, rodzicmi/ opiekunmi

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

1.1.1.1 Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

1.1.1.1 Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. 2.10.10 r. P. P. H. U. "STOLWIT" Kacyna Wiktor Polesie 2 98-400 Wieruszów 1.1.1.1 Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. P. P. H. U. "STOLWIT" Kacyna Wiktor Realizuje projekt: "Opracowanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Alimentcyjnych i Dochodzeni Nleżności ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40;

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w rmch dziłni 413 Wdrżnie loklnych strtegii rozwoju dl młych projektów, tj. opercji, które nie odpowidją wrunkom przyznni pomocy w rmch dziłń Osi 3 le przyczyniją się do osiągnięci

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Korl Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki prznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm dostosowny

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowni o udzielenie zmówieni publicznego prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego o wrtości mniejszej niż kwoty określone n podstwie rt. 11 ust. 8

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO. Projekt: Własny biznes szansą dla kobiet. nr RPWP

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO. Projekt: Własny biznes szansą dla kobiet. nr RPWP KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO Projekt: Włsny iznes sznsą dl koiet nr RPWP.06.03.01--0173/1 w rmch Wielkopolskiego Regionlnego Progrmu Opercyjnego n lt 2014 2020 Oś

Bardziej szczegółowo

PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU

PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU Złcznik nr 8 do Uchwły Nr XV/117/04 Rdy Gminy i Mist w Bogtyni z dni 23 mrc 2004 r. PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU LP Dził Rozdz Nzw progrmu inwestycyjnego () Cel i zkres

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Kornel Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki przeznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat realizacji zadań Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w 2010 r.

Informacja na temat realizacji zadań Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w 2010 r. Informcj n temt relizcji zdń Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w 2010 r. Komisj nt. możliwości inwestycyjnych i eksportowych Myślibórz, 6 kwietni 2011 r. Zdni i cele Centrum Obsługi Inwestorów i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Łódź, dn. 28 lipca 2014 r.

Łódź, dn. 28 lipca 2014 r. Projekt Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Organika-CAR SA współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Łódź, dn. 28 lipca 2014 r. ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności eksportowej

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności eksportowej 2009 Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności eksportowej Cel Działania 6.1 Paszport do eksportu Działanie pozwoli przedsiębiorcom uczestniczącym w programie Paszport do eksportu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 PREZYDENT MIASTA KATOWICE SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 ZA 2012 ROK Ktowice, mrzec 2013 roku SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna ANKIETA ZAŁĄCZNIK NR 1 Zwrcmy się z uprzejmą prośą o dokłdne przeczytnie i wypełnienie poniższej nkiety. Celem dni jest określenie czynników determinujących powrót do ktywności zwodowej osó w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

Rzeczowe aktywa trwałe środki trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe środki trwałe Nzw grupy skłdników mjątku trwłego Rzeczowe ktyw trwłe środki trwłe początek roku Aktulizcj Przychody Przemieszczeni Rozchod y koniec roku 1.grunty (w tym prwo użytkowni gruntu) 0,00 0,00 2.budynki loklne,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Kujawsko - Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy obowiązujący od r. do r.

CENNIK USŁUG Kujawsko - Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy obowiązujący od r. do r. KUJAWSKO POMORSKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 85-098 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 11 www.izbrzem.pl tel. 52 322 60 01 E-mil: dyrektor@izbrzem.pl fx. 52 322 14 23 NIP 554-10-09-423 REGON 000446411

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 286/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 lipca 2003 r. I. Zadania własne. w zł

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 286/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 lipca 2003 r. I. Zadania własne. w zł Złącznik Nr 2 do Zrządzeni Nr 286/4 Prezydent Mist Szczecin z dni 13 lipc 23 r. Dzi ł Rozdzi ł Wyszczególnienie Dysponent Jednostk relizując Źródło dochodów / kierunek wydtkowni Dochody w zkresie Wydtki

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. w odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na

Formularz ofertowy. w odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na Złącznik nr 1 do SIWZ Wzór formulrz ofertowego Formulrz ofertowy w odpowiedzi n ogłoszenie w procedurze przetrgowej prowdzonej w trybie przetrgu nieogrniczonego n dostwę elektrycznej czynnej dl grupy zkupowej

Bardziej szczegółowo

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL Dne identyfikcyjne rolnik lub zrządcy 2) Informcj o relizownym zobowiązniu 1) : rolnośrodowiskowym w rmch PROW 2007-2013 rolno-środowiskowo-klimtycznym w rmch PROW 2014-2020 ekologicznym w rmch PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradczych przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu

Regulamin świadczenia usług doradczych przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu Złącznik nr 1 do Uchwły Zrządu Loklnej Grupy Dziłni Lider Dolin Strugu nr 5/2017 z dni 10 mj 2017 r. Regulmin świdczeni usług dordczych przez prcowników biur Loklnej Grupy Dziłni Lider Dolin Strugu I.Wstęp

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU Złącznik nr 3A do Regulminu konkursu grntowego Fundusz Inicjtyw Obywtelskich Młopolsk Loklnie - wzór sprwozdni skłdnego przez orgnizcję pozrządową lub inny uprwniony podmiot NR WNIOSKU.. KONKURS GRANTOWY

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Mawey Sp. z o.o. ul. Zwycięska 56/2 53-033 Wrocław Wrocław, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

Wnioskowa na kwota z Kontraktu w tys. PLN. Ogólna wartość projektu w tys. PLN. Wysokość wkładu własnego w tys. PLN 2 639,2 1 639,2 1 000,0

Wnioskowa na kwota z Kontraktu w tys. PLN. Ogólna wartość projektu w tys. PLN. Wysokość wkładu własnego w tys. PLN 2 639,2 1 639,2 1 000,0 Kontrkt Wojewódzki dl Województw Opolskiego n lt 2005 2006 - LISTA PROJEKTÓW Priorytet I Dziłnie 1.1 Unowocześnienie i rozbudow systemu ochrony zdrowi Nzw beneficjent Ogóln wrt wkłdu włsnego w Wnioskow

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, Gdańsk Zarząd:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, Gdańsk Zarząd: Granty dla MŚP w ramach projektu "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim" Spotkanie informacyjne, Gdańsk 31.08.2017 r. Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 70/12 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 11 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 70/12 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 11 września 2012 r. UCHWAŁA NR 70/12 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dni 11 wrześni 2012 r. w sprwie określeni oowiązującego w roku 2012, punktowego systemu oceny merytorycznej wniosków w rmch progrmu Aktywny Smorząd orz wyznczeni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usług oferowanych z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody prowadzonego pod adresem internetowym http://przygodynagrody.pl/ przez Annę Samson-Zoń działającą pod firmą Emotio

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcj DROGA DO PORTALU KLIENTA TOLL COLLECT Spis treści 1. Wrunki 2. Zkłdnie kont 3. Logownie 4. Korzystnie z portlu klient 5. Subkont 5.1Zkłdnie subkont 5.2 Edycj subkont 5.3 Usuwnie subkont 1

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Zakres działań ZARR S.A w ramach RIF Program Paszport do przedsiębiorczości Charakterystyka kierunków eksportu Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE OCHRONY W ASNOŒCI PRZEMYS OWEJ PRZEZ POLSKICH PRODUCENTÓW W PRZEMYŒLE SPO YWCZYM. Irena ¹cka

WYKORZYSTANIE OCHRONY W ASNOŒCI PRZEMYS OWEJ PRZEZ POLSKICH PRODUCENTÓW W PRZEMYŒLE SPO YWCZYM. Irena ¹cka WYKORZYSTANIE OCHRONY ROCZNIKI W ASNOŒCI NAUK ROLNICZYCH, PRZEMYS OWEJ SERIA PRZEZ G, T. 97, POLSKICH z. 4, 2010PRODUCENTÓW... 117 WYKORZYSTANIE OCHRONY W ASNOŒCI PRZEMYS OWEJ PRZEZ POLSKICH PRODUCENTÓW

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Olsztyn, dni 11.1.21r. Znk sprwy: P/5/23/27 Dotyczy: postępowni o udzielenie zmówieni prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego pn: Przebudow i remont (modernizcj) budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo