Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Podręcznik użytkownika Instrukcja sieciowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Podręcznik użytkownika Instrukcja sieciowa"

Transkrypt

1 Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Podręcznik użytkownika Instrukcja sieciowa Dziękujemy za zakupienie tego projektora. Ten projektor posiada funkcje sieciowe, zapewniające poniższe główne cechy. ü Kontrola sieciowa Projektor może być sterowany i monitorowany za pomocą przeglądarki internetowej z komputera PC, co pomaga wprowadzać ustawienia i obsługiwać projektor. ü Wyświetlanie OBRAZ WŁASNY (Przesyłanie nieruchomego obrazu) Projektor może wyświetlać nieruchome obrazy przesyłane przez sieć. Niniejsza instrukcja zawiera jedynie wyjaśnienia dotyczące funkcji sieciowych. Informacje odnośnie bezpieczeństwa, obsługi lub innych problemów zamieszczono w Podręczniku użytkownika (zwięzły i wersja pełna). ZAGROŻENIE Przed używaniem produktu, zapoznaj się z instrukcją obsługi. Po przeczytaniu należy zachować te materiały w bezpiecznym miejscu do ewentualnego przyszłego wykorzystania. UWAGA Informacje zawarte w podręczniku mogą ulegać zmianie bez uprzedzenia. Wytwórca nie ponosi odpowiedzialności za błędy, jakie mogą pojawić się w niniejszym podręczniku. Reprodukcja, przenoszenie lub kopiowanie całości lub części dokumentu jest niedozwolone bez uzyskania pisemnej zgody wytwórcy. Informacja o znakach towarowych Microsoft i Internet Explorer, Windows, Window Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w U.S. i/lub w innych krajach. JavaScript jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc. DVI jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Digital Display Working Group. HDMI, logo HDMI oraz High-Defi nition Multimedia Interface są zastrzeżonymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC. PJLink jest znakiem towarowym stosowanym w ramach prawa o znakach towarowych w Japonii, Stanach Zjednoczonych i w innych krajach lub na innych obszarach. Wszelkie inne znaki towarowe pozostają własnością odnośnych korporacji i fi rm

2 Spis treści Spis treści Spis treści Główne funkcje Konfigurowanie i sterowanie poprzez przeglądarkę internetową Wyświetlanie OBRAZ WŁASNY (Przesyłanie nieruchomego obrazu) Połączenia sprzętowe i ustawienia sieci Przygotowanie potrzebnego sprzętu Podręcznik ustawień sieciowych Łączenie urządzeń Ustawienia sieci Ustawienia "Opcje internetowe" Sprawdzanie połączenia Zarządzanie za pomocą oprogramowania przeglądarki internetowej Konfigurowanie i sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową Logon (Logowanie) Network Information (Informacje sieciowe) Network Settings (Ustawienia sieciowe) Port Settings (Ustawienia portu) Mail Settings (Ustawienia poczty) Alert Settings (Ustawienia komunikatów awaryjnych) Schedule Settings (Ustawienia harmonogramu) Date/Time Settings (Ustawienia daty/czasu) Security Settings (Ustawienia zabezpieczenia) Projector Control (Sterowanie projektorem) Projector Status (Status projektora) Network Restart (Ponowne uruchamianie sieci) Logoff (Wylogowywanie) owe komunikaty alarmowe Zarządzanie projektorem poprzez SNMP Planowanie zdarzeń Wyświetlanie OBRAZ WŁASNY (Przesyłanie nieruchomego obrazu) Sterowanie poleceniami poprzez sieć Sterowanie zewnętrznym urządzeniem poprzez projektor (wykorzystanie funkcji MOST SIECIOWY) Sterowanie wsadowe wieloma projektorami (wykorzystanie funkcji POŁĄCZ. ŁAŃCUCHOWE)

3 1. Główne funkcje 1. Główne funkcje 1.1 Konfigurowanie i sterowanie poprzez przeglądarkę internetową Projektor można regulować i sterować poprzez sieć z przeglądarki internetowej na PC podłączonym do tej samej sieci. Po zalogowaniu do sieci z przeglądarki, wyświetlane są menu do konfigurowania ustawień sieci, monitorowania projektora itd. 1.2 Wyświetlanie OBRAZ WŁASNY (Przesyłanie nieruchomego obrazu) Pliki z obrazami można przesyłać za pośrednictwem sieci internetowej, a plik z zawartością do 4 obrazów można zapisać w projektorze i wyświetlać obrazy pojedynczo. (&39) Przekazanie pliku obrazów Wyświetlanie pliku obrazów ( 1-4 ) 3

4 2. Połączenia sprzętowe i ustawienia sieci 2. Połączenia sprzętowe i ustawienia sieci 2.1 Przygotowanie potrzebnego sprzętu Do podłączenia projektora do PC poprzez sieć wymagane są następujące urządzenia. PC : 1) wyposażony w połączenia sieciowe 2) zainstalowane oprogramowanie przeglądarki sieciowej (&11) Przewód LAN : CAT-5 lub wyższy UWAGA System służący wykorzystaniu funkcji sieciowych projektora wymaga środowiska komunikacyjnego zgodnego z systemem 100Base-TX lub 10Base-T. 4

5 2. Połączenia sprzętowe i ustawienia sieci 2.2 Podręcznik ustawień sieciowych Łączenie urządzeń Połączyć projektor z PC kablem LAN. * Przed podłączeniem do istniejącej sieci skontaktować się z administratorem sieci. Nastepnie sprawdzić ustawienia PC, jak przedstawiono poniżej Ustawienia sieci Ustawienia połączenia sieci dla Windows XP i Internet Explorer. 1) Zalogować się do Windows XP jako administrator. (*) 2) Otworzyć "Panel sterowania" z menu "Start". 3) Otworzyć "Połączenia sieciowe i internetowe" z "Panelu sterowania". (Rys a) * Z konta administratora uzyskuje się dostęp do wszystkich funkcji systemu. Rys a Okno "Połączenia sieciowe i internetowe" 4) Otworzyć "Połączenia sieciowe". (Rys b) Rys b Okno "Połączenia sieciowe" 5

6 2. Połączenia sprzętowe i ustawienia sieci 2.2 Podręcznik ustawień sieciowych (ciąg dalszy) 5) Otworzyć "Właściwośći: Połączenie lokalne" używanego dla urządzenia sieci. (Rys c) Rys c Okno "Właściwości: Połączenie lokalne" 6) Ustawić używany protokół jako "TCP/IP" i otworzyć "Właściwości: Protokół internetowy(tcp/ip)". Rys d Okno "Właściwości: Protokół internetowy(tcp/ip)" 7) Ustawić adres IP, maskę podsieci i bramkę domyślną dla PC. 6

7 2.2 Podręcznik ustawień sieciowych (ciąg dalszy) 2. Połączenia sprzętowe i ustawienia sieci [Adres IP] Ustawienia ręczne Część adresu sieci zawarta w ustawieniu adresu IP na PC powinna być taka sama jak w adresie projektora. A cały adres IP w PC nie może być taki sam jak innych urządzeń w tej sieci, łącznie z projektorem. Na przykład Początkowe ustawienia projektora przedstawiono poniżej. Adres IP: Maska podsieci: (Adres sieci: w tym przypadku ) Wstawić następujący adres IP PC. Adres IP: xxx (xxx liczby w systemie dziesiętnym.) Maska podsieci: (Adres sieci: w tym przypadku ) Wybrać od 1 do 254 dla xxx nie powtarzać dla żadnego innego urządzenia. W tym przypadku adres IP projektora jest , dla PC wybrać od 1 do 254 z wyjątkiem 10. UWAGA " " nie można ustawić jako adres IP. Adress IP projektora można zmienić za pomocą funkcji konfigurowania w przeglądarce internetowej. (&11) Jeśli projektor i PC są w tej samej sieci (tzn. adres sieci jest taki sam), bramka domyślna może pozostać pusta. Jeśli projektor i PC są w różnych sieciach, ustawienie bramki domyślnej jest konieczne. Dokładne informacje można uzyskać u administratora sieci. Ustawienia automatyczne Gdy serwer DHCP znajduje się w sieci, istnieje możliwość automatycznego przypisania adresu IP dla projektora i PC. * DHCP jest skrótem Dynamic Host Configuration Protocol i posiada funkcję dostarczania niezbędnego ustawienia sieci, jak adres IP z serwera do klienta. Serwer posiadający funkcję DHCP jest nazywany serwerem DHCP. 7

8 2. Połączenia sprzętowe i ustawienia sieci 2.2 Podręcznik ustawień sieciowych (ciąg dalszy) Ustawienia Opcje internetowe 1) Aby otworzyć okno "Właściwości: Internet", kliknąć "Opcje internetowe" w oknie "Połączenia sieciowe i internetowe" (Rys a). (Rys b) Kliknąć przycisk Rys a Okno "Połączenia sieciowe i internetowe" Kliknąć przycisk Rys b Okno "Właściwości: Internet" 2) Aby otworzyć "Ustawienia sieci lokalnej (LAN)", kliknąć na zakładkę "Połączenia", a następnie przycisk [Ustawienia sieci LAN]. (Rys c) 8

9 2.2 Podręcznik ustawień sieciowych (ciąg dalszy) 2. Połączenia sprzętowe i ustawienia sieci Rys c Okno "Ustawienia sieci lokalnej (LAN)" 3) Odznacz wszystkie pola w oknie "Ustawienia sieci lokalnej (LAN)". (Rys c) Sprawdzanie połączenia Sprawdzić poprawność połączenia PC i projektora. W przypadku braku łączności, sprawdzić połączenie kabli i ustawienia. 1) Uruchomić przeglądarkę w PC i wprowadzić URL, a następnie kliknąć przycisk. URL: IP projektora)/ Na przykład jeśli adres IP projektora jest , wpisać URL: 2) Jeśli pojawia się Rys , operacja powiodła się. Rys Logon Menu ("Menu logowania") 9

10 3.1 Konfigurowanie i sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową Zmiany ustawień projektora i jego sterowanie można przeprowadzać poprzez sieć z przeglądarki internetowej na PC podłączonym do tej samej sieci. ( 11) 3.2 owe komunikaty alarmowe Po wykryciu stanu wymagającego czynności konserwacyjnych lub błędu działania projektor może automatycznie wysyłać komunikat alarmowy na podane adresy poczty . ( 33) 3.3 Zarządzanie projektorem poprzez SNMP Ten projektor jest urządzeniem zgodnym z protokołem SNMP (Simple Network Management Protocol), co umożliwia zdalne monitorowanie za pomocą oprogramowania SNMP. Projektor może również wysyłać komunikaty awaryjne i ostrzegawcze do określonego PC. ( 35) 3.4 Planowanie zdarzeń Można ustawić harmonogram wykonywania różnych funkcji przez projektor w określonym dniu i czasie. ( 36) 3.5 Wyświetlanie OBRAZ WŁASNY (Przesyłanie nieruchomego obrazu) Projektor może wyświetlać nieruchome obrazy przesyłane przez sieć. ( 39) 3.6 Sterowanie poleceniami poprzez sieć Projektor może być sterowany za pomocą poleceń RS-232C poprzez sieć. ( 41) Zarządzanie za pomocą oprogramowania przeglądarki internetowej Projektor posiada następujące funkcje sieciowe, które są dostępne poprzez przeglądarkę internetową. 3.7 Sterowanie zewnętrznym urządzeniem poprzez projektor (wykorzystanie funkcji MOST SIECIOWY) Wykorzystując funkcję MOST SIECIOWY można poprzez projektor sterować zewnętrznym urządzeniem, jako terminalem sieci, z komputera. ( 46) 3.8 Sterowanie wsadowe wieloma projektorami (wykorzystanie funkcji POŁĄCZ. ŁAŃCUCHOWE) Wykorzystując funkcję POŁĄCZ. ŁAŃCUCHOWE można jednocześnie sterować z komputera wieloma projektorami podłączonymi do współdzielonej magistrali RS-232C. ( 50)

11 3.1 Konfigurowanie i sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową Projektor można regulować i sterować poprzez sieć z przeglądarki internetowej na PC podłączonym do tej samej sieci. UWAGA Wymagany Internet Explorer 5.5 lub nowszy. Jeśli JavaScript jest wyłączona w ustawieniach przeglądarki internetowej należy ją włączyć dla prawidłowego wyświetlania stron internetowych projektora. Szczegółowy opis i informacje na temat włączania JavaScript znajdują się w plikach pomocy przeglądarki. W przypadku pracy z systemem operacyjnym Windows XP Service Pack 2 lub wcześniejszymi wersjami systemów Microsoft Windows, można komunikować się przy użyciu SSL (Secure Socket Layer). Proszę podawać https:// przy wprowadzaniu adresu IP projektora do przeglądarki internetowej. W systemie Windows Vista nie można komunikować się z projektorem przy użyciu protokołu SSL. Zaleca się instalowanie kolejnych aktualizacji przeglądarki internetowej. Szczególnie zalecane jest, aby użytkownicy programu Internet Explorer, w wersji Microsoft Windows wcześniejszej niż system Windows XP Service Pack 2, zainstalowali aktualizacje zabezpieczeń Q (MS04-004), w przeciwnym razie interfejs przeglądarki może nie być prawidłowo wyświetlany. Natomiast przy pracy z wcześniejszą wersją Internet Explorer podczas wykonywania operacji obsługi, przeglądarka internetowa wyloguje się po 50 sekundach. 11

12 3.1 Konfigurowanie i sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową (ciąg dalszy) Do konfigurowania i sterowania projektorem poprzez przeglądarkę internetową konieczne jest wprowadzenie ID i hasła. Są dwa rodzaje identyfikatorów, ID Administratora i ID Użytkownika. Poniższa ilustracja podaje różnice między tymi identyfikatorami. Funkcja Opis Administrator Użytkownik Network Information Network Settings Port Settings Mail Settings Alert Settings Schedule Settings Date/Time Settings Security Settings Wyświetla bieżące ustawienia konfiguracji sieci projektora. Wyświetla i konfiguruje ustawienia sieci. Wyświetla i konfiguruje ustawienia portu komunikacji. Wyświetla i konfiguruje ustawienia adresowania . Wyświetla i konfiguruje komunikaty awaryjne i ostrzegawcze. Wyświetla i konfiguruje ustawienia harmonogramu. Wyświetla i konfiguruje ustawienia daty i czasu. Wyświetla i konfiguruje hasła i ustawienia innych zabezpieczeń. Nie dot. Nie dot. Nie dot. Nie dot. Nie dot. Nie dot. Nie dot. Projector Control Steruje projektorem. Projector Status Wyświetla bieżący status projektora. Network Restart Ponownie uruchamia połączenie projektora z siecią. Nie dot. 12

13 3.1 Konfigurowanie i sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową (ciąg dalszy) Logon (Logowanie) Poniżej opisano konfigurowanie i sterowanie projektora poprzez przeglądarkę internetową. Na przykład: Jeśli adres IP projektora jest ustawiony jako : 1) Wpisać "http:// /" do pola adresowego przeglądarki internetowej, a następnie wcisnąć Enter lub kliknąć na przycisk " ". Wyświetlony zostanie ekran pokazany na.rys a. 2) Wprowadzić swój ID i hasło, a następnie kliknąć [Logon]. Rys a Logon Menu ("Menu logowania") Poniżej podano fabryczne domyślne ustawienia identyfikatorów oraz hasła dla Administratora i Użytkownika. Funkcja ID Hasło Administrator Administrator <pusta> User User <pusta> Jeśli logowanie powiodło się wyświetla się ekran jak na Rys b lub Rys c. Menu główne Menu główne Rys b Logowani z ID Administratora Rys c Logowanie z ID Użytkownika 3) Kliknąć na wybraną operację lub konfigurację na menu głównym znajdującym się po lewej stronie ekranu. 13

14 3.1 Konfigurowanie i sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową (ciąg dalszy) Network Information (Informacje sieciowe) Wszystkie rysunki ekranów przedstawione w tym podręczniku są wyświetlane po zalogowaniu z ID Administratora. Wszystkie te funkcje są dostępne tylko dla Administratora i nie są wyświetlane po zalogowaniu z ID Użytkownika. Zob. tabela. ( 12, 13) Wyświetla bieżące ustawienia konfiguracji sieci projektora. Funkcja Projector Name DHCP IP Address Subnet Mask Default Gateway MAC Address Firmware Date Firmware Version Opis Wyświetla ustawienia nazwy projektora. Wyświetla ustawienia konfiguracji DHCP. Wyświetla bieżący adres IP. Wyświetla maskę podsieci. Wyświetla bramkę domyślną. Wyświetla ethernetowy adres MAC. Wyswietla znacznik czasu oprogramowania sprzętowego sieci. Ta informacja jest wyświetlana tylko po zalogowaniu z ID Administratora. Wyswietla numer wersji oprogramowania sprzętowego sieci. Ta informacja jest wyświetlana tylko po zalogowaniu z ID Administratora. 14

15 3.1 Konfigurowanie i sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową (ciąg dalszy) Network Settings (Ustawienia sieciowe) Wyświetla i konfiguruje ustawienia sieci. Funkcja IP Configuration DHCP ON DHCP OFF IP Address Subnet Mask Default Gateway Projector Name syslocation (SNMP) syscontact (SNMP) DNS Server Address Konfiguruje ustawienia sieci. Włącza DHCP. Wyłącza DHCP. Opis Konfiguruje adres IP, gdy protokół DHCP jest wyłączony. Konfiguruje maskę podsieci, gdy protokół DHCP jest wyłączony. Konfiguruje bramkę domyślną, gdy protokół DHCP jest wyłączony. Konfiguruje nazwę projektora. Nazwa projektora może mieć maksymalnie 64 znaki alfanumeryczne. Można używać liter, cyfr i następujących }~ oraz spacja Konfiguruje lokalizację, do której należy się odnosić stosując SNMP. Wpis syslocation może mieć maksymalnie 255 znaków alfanumerycznych. Stosować można jedynie liczby 0-9 i litery alfabetu a-z, A-Z mogą być stosowane. Konfiguruje informacje kontaktowe, do których należy się odnosić stosując SNMP. Wpis syscontact może mieć maksymalnie 255 znaków alfanumerycznych. Stosować można jedynie liczby 0-9 i litery alfabetu a-z, A-Z mogą być stosowane. Konfiguruje adres serwera DNS. Kliknąć przycisk [Apply], aby zapisać ustawienia. UWAGA Nowe ustawienia konfiguracji zostają uaktywnione po ponownym połączeniu z siecią. Po zmianie ustawień konfiguracji należy wykonać ponowne połączenie z siecią. Połączenie z siecią można zrestartować klikając [Network Restart] w menu głównym. W przypadku podłączania projektora do istniejącej sieci, przed wprowadzeniem adresu serwera należy skontaktować się z administratorem. 15

16 3.1 Konfigurowanie i sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową (ciąg dalszy) Port Settings (Ustawienia portu) Wyświetla i konfiguruje ustawienia portu komunikacji. Funkcja Network Control Port1 (Port:23) Opis Konfiguruje sterowanie poleceniami portu 1 (Port:23). Port open Kliknąć pole [Enable] w celu użycia portu 23. Authentication Network Control Port2 (Port:9715) Kliknąć pole [Enable], gdy wymagana jest identyfikacja dla tego portu. Konfiguruje sterowanie poleceniami portu 2 (Port:9715). Port open Kliknąć pole [Enable] w celu użycia portu Authentication Kliknąć pole [Enable], gdy wymagana jest identyfikacja dla tego portu. PJLink TM Port (Port:4352) Konfiguruje port PJLink TM (Port: 4352). Port open Kliknąć pole [Enable] w celu użycia portu Authentication Image Transfer Port (Port:9716) Kliknąć pole [Enable], gdy wymagana jest identyfikacja dla tego portu. Konfiguruje port transferu obrazu (Port:9716). Port open Kliknąć pole [Enable] w celu użycia portu Authentication Kliknąć pole [Enable], gdy wymagana jest identyfikacja dla tego portu. 16

17 3.1 Konfigurowanie i sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową (ciąg dalszy) Funkcja SNMP Port Port open Trap address SMTP Port Port open Network Bridge Port Port Number Daisy Chain Port Port Number Konfiguruje port SNMP. Opis Kliknąć pole [Enable] w celu użycia portu SNMP. Konfiguruje przeznaczenie pułapki SNMP w formacie IP. W adresie można wprowadzać nie tylko adres IP, ale także nazwę domeny, jeśli ustawiono prawidłowy serwer DNS w Network Settings (Ustawienia sieciowe). Nazwa hosta lub domeny może mieć maksymalnie 255 znaków. Konfiguruje port SMTP. Kliknąć przycisk [Enable] pola wyboru, aby zastosować funkcję . Konfiguruje numer portu mostu. Wprowadź numer portu. Można skonfigurować numer pomiędzy 1024 a Ustawienie domyślne to Konfiguruje numer portu dla Połączenia łańcuchowego. Wprowadź numer portu. Można skonfigurować numer pomiędzy 1024 a Ustawienie domyślne to Kliknąć przycisk [Apply], aby zapisać ustawienia. UWAGA Nowe ustawienia konfiguracji aktywowane są po ponownym uruchomieniu połączenia sieciowego. Jeśli ustawienia konfiguracji zostały zmienione, należy ponownie uruchomić połączenie sieciowe. Połączenie sieciowe można ponownie uruchomić klikając [Network Restart] w głównym menu. 17

18 3.1 Konfigurowanie i sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową (ciąg dalszy) Mail Settings (Ustawienia poczty) Wyświetla i konfiguruje ustawienia adresowania . Funkcja Send mail SMTP Server Address Sender address Recipient address Opis Kliknąć przycisk [Enable] pola wyboru, aby zastosować funkcję . Skonfiguruj warunki wysyłania w Alert Settings. Konfiguruje adres serwera poczty w formacie IP. W adresie można wprowadzać nie tylko adres IP, ale także nazwę domeny, jeśli ustawiono prawidłowy serwer DNS w Network Settings (Ustawienia sieciowe). Nazwa hosta lub domeny może mieć maksymalnie 255 znaków. Konfiguruje adress nadawcy . Adres nadawcy może mieć maksymalnie 255 znaków alfanumerycznych. Konfiguruje adresy do 5 odbiorców. Można również określić [TO] lub [CC] dla każdego adresu. Adres nadawcy może mieć maksymalnie 255 znaków alfanumerycznych. Kliknąć przycisk [Apply], aby zapisać ustawienia. UWAGA Można potwierdzić prawidłowe działanie ustawień poczty, stosując przycisk [Send Test Mail]. Przed kliknięciem [Send Test Mail]. Jeśli projektor ma być połączony z istniejącą siecią, przed wprowadzeniem adresu serwera należy skontaktować się z administratorem. 18

19 3.1 Konfigurowanie i sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową (ciąg dalszy) Alert Settings (Ustawienia komunikatów awaryjnych) Wyświetla i konfiguruje ustawienia komunikatów awaryjnych i ostrzegawczych. Cover Error Fan Error Lamp Error Temp Error Awaria Air Flow Error Cold Error Filter Error Shutter Error Other Error Schedule Execution Error Lamp Time Alarm Filter Time Alarm Transition Detector Alarm Cold Start Authentication Failure Opis Osłona lampy nie została prawidłowo zamocowana. Wentylator chłodzący nie pracuje. Lampa nie włącza się; istnieje możliwość, że temperatura wewnątrz projektora jest zbyt wysoka. Istnieje możliwość, że wnętrze projektora zostało rozgrzane. Temperatura wewnątrz projektora wzrasta. Istnieje możliwość, że temperatura wewnątrz projektora jest zbyt niska. Przekroczony czas pracy filtra. Osłona nie działa prawidłowo. Inny błąd. W przypadku wyświetlenia tego komunikatu prosimy skontaktować się z dealerem. Błąd wykonania harmonogramu. ( 21) Czas pracy lampy przekroczył ustawienie czasu alarmu. Czas pracy filtra przekroczył ustawienie czasu alarmu. Alarm detektora przesunięcia. ( Menu OPCJE w Podręcznik użytkownika (wersja pełna) Instrukcja obsługi) Przełącznik zasilania jest włączony. (Off tryb gotowości) Wykryto próbę dostępu SNMP z niewłaściwej społeczności SNMP. Zob. "Rozwiązywanie problemów" w Podręcznik użytkownika (wersja pełna) Instrukcja obsługi, gdzie zamieszczono informacje o błędach, z wyjątkiem "Inny błąd" i "Błąd wykonania harmonogramu". 19

20 3.1 Konfigurowanie i sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową (ciąg dalszy) Listę alarmów przedstawiono poniżej. Ustawienie Alarm Time SNMP Trap Send Mail Mail Subject Mail Text Opis Konfiguruje czas do alarmu. (Tylko Lamp Time Alarm i Filter Time Alarm.) Kliknąć przycisk [Enable] pola wyboru, aby uaktywnić alarmy pułapki SNMP. Kliknąć przycisk [Enable] pola wyboru, aby uaktywnić alarmy . (Z wyjątkiem Cold Start i Authentication Failure.) Konfiguruje temat a do wysłania. Wiersz tematu może mieć maksymalnie 100 znaków alfanumerycznych. (Z wyjątkiem Cold Start i Authentication Failure.) Konfiguruje tekst a do wysłania. Tekst może zawierać maksymalnie 1024 znaków alfanumerycznych. (Z wyjątkiem Cold Start i Authentication Failure.) Kliknąć przycisk [Apply], aby zapisać ustawienia. UWAGA Uruchomienie wysłania poczty Filter Error (Błąd filtra) zależy od ustawień komunikatu CZYŚĆ FILTR w pozycji SERWIS w ramach Menu OPCJE, umożliwiających zdefiniowanie okresu, po którym komunikat taki wyświetlony zostanie na ekranie projektora. Poczta zostanie wysłana jeśli czas użytkowania filtra przekroczy odpowiednio 2000, 5000 lub godzin - w zależności od ustawionej konfiguracji. Zawiadomienie takie nie będzie wysłane, jeśli komunikat CZYŚĆ FILTR ustawiono na WYŁĄCZ. ( Menu OPCJE w Podręcznik użytkownika (wersja pełna) Instrukcja obsługi) Lamp Time Alarm jest zdefiniowany jako wartość progowa zegara lampy dla powiadomienia pocztą (przypomnienie). Gdy godziny pracy lampy przewyższają ten próg skonfigurowany poprzez stronę internetową, zostaje wysyłany. Filter Time Alarm jest zdefiniowany jako wartość progowa zegara filtra dla powiadomienia pocztą (przypomnienie). Gdy godziny pracy filtra przewyższają ten próg skonfigurowany poprzez stronę internetową, zostaje wysyłany. 20

21 3.1 Konfigurowanie i sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową (ciąg dalszy) Schedule Settings (Ustawienia harmonogramu) Wyświetla i konfiguruje ustawienia harmonogramu. Funkcja Opis Daily Konfiguruje codzienny harmonogram. Sunday Konfiguruje harmonogram na niedzielę. Monday Konfiguruje harmonogram na poniedziałek. Tuesday Konfiguruje harmonogram na wtorek. Wednesday Konfiguruje harmonogram na środę. Thursday Konfiguruje harmonogram na czwartek. Friday Konfiguruje harmonogram na piątek. Saturday Konfiguruje harmonogram na sobotę. Specific date No.1 Konfiguruje harmonogram na określony dzień (Nr. 1). Specific date No.2 Konfiguruje harmonogram na określony dzień (Nr. 2). Specific date No.3 Konfiguruje harmonogram na określony dzień (Nr. 3). Specific date No.4 Konfiguruje harmonogram na określony dzień (Nr. 4). Specific date No.5 Konfiguruje harmonogram na określony dzień (Nr. 5). 21

22 3.1 Konfigurowanie i sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową (ciąg dalszy) Ustawienia harmonogramu przedstawiono poniżej. Schedule Funkcja Date (Month/Day) Kliknąć przycisk [Apply], aby zapisać ustawienia. Opis codziennego i cotygodniowego zdarzenia Kliknąć przycisk [Enable] pola wyboru, aby uaktywnić harmonogram. Konfiguruje miesiąc i dzień. Ta pozycja pojawia się tylko jeśli wybrano Specific date (No. 1-5). Aktualne ustawienia zdarzeń są wyświetlone na liście harmonogramu. Aby dodać dodatkowe funkcje i zdarzenia ustaw następujące pozycje. Time Command [Parameter] Power Funkcja Input Source Display Image Opis Konfiguruje czas do wykonania poleceń. Konfiguruje polecenia do wykonania. Konfiguruje parametry sterowania zasilania. Konfiguruje parametry przełączania danych wejściowych. Konfiguruje parametry dla wyświetlenia przekazanego pliku obrazów ( 39). Kliknąć przycisk [Register], aby dodać nowe polecenia do Listy harmonogramów. Kliknąć przycisk [Delete], aby usunąć nowe polecenia do Listy harmonogramów. Kilknij przycisk [Reset] w celu unieważnienia wszystkich poleceń i zresetowania ustawień harmonogramu z listy harmonogramu. UWAGA Po przeniesieniu projektora, przed przeprowadzeniem konfiguracji programu, należy sprawdzić ustawienie daty i czasu. Mocny wstrząs może spowodować zmianę ustawienia daty i czasu. ( 23) 22

23 3.1 Konfigurowanie i sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową (ciąg dalszy) Date/Time Settings (Ustawienia daty/czasu) Wyświetla i konfiguruje ustawienia daty i czasu. Funkcja Current Date Current Time Daylight Savings Time Start End Opis Konfiguruje aktualną datę w formacie rok/miesiąc/dzień. Konfiguruje aktualny czas w formacie godzina:minuta: sekunda. Kliknąć przycisk [ON], aby uaktywnić funkcję czasu letniego i wprowadzić następujące ustawienia. Konfiguruje datę i czas rozpoczęcia czasu letniego. Month Konfiguruje miesiąc rozpoczęcia czasu letniego (1~12). Week Day Time Konfiguruje tydzień miesiąca rozpoczęcia czasu letniego (First, 2, 3, 4, Last). Konfiguruje dzień tygodnia rozpoczęcia czasu letniego (Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat). hour Konfiguruje godzinę rozpoczęcia czasu letniego (0~23). minute Konfiguruje minutę rozpoczęcia czasu letniego (0~59). Konfiguruje datę i czas zakończenia czasu letniego. Month Konfiguruje miesiąc zakończenia czasu letniego (1~12). Week Day Time Konfiguruje tydzień miesiąca zakończenia czasu letniego (First, 2, 3, 4, Last). Konfiguruje dzień tygodnia zakończenia czasu letniego (Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat). hour Konfiguruje godzinę zakonczenia czasu letniego (0~23). minute Konfiguruje minutę zakończenia czasu letniego (0~59). 23

24 3.1 Konfigurowanie i sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową (ciąg dalszy) Funkcja Time difference SNTP SNTP Server Address Cycle Opis Konfiguruje różnicę czasu. Ustawić różnicę czasu tak samo jak na przyłączonym PC. W razie wątpliwości zasięgnąć rady administratora IT. Kliknąć przycisk [ON], aby pobrać informacje dotyczące daty i czasu z serwera SNTP i wprowadzić następujące ustawienia. Konfiguruje adres serwera SNTP w formacie IP. W adresie można wprowadzać nie tylko adres IP, ale także nazwę domeny, jeśli ustawiono prawidłowy serwer DNS w Network Settings (Ustawienia sieciowe). Nazwa hosta lub domeny może mieć maksymalnie 255 znaków. Konfiguruje przedział czasu odzyskiwania informacji dotyczących daty i czasu z serwera SNTP (godzina:minuta). Kliknąć przycisk [Apply], aby zapisać ustawienia. UWAGA Nowe ustawienia konfiguracji aktywowane są po ponownym uruchomieniu połączenia sieciowego. Jeśli ustawienia konfiguracji zostały zmienione, należy ponownie uruchomić połączenie sieciowe. Połączenie sieciowe można ponownie uruchomić klikając [Network Restart] w głównym menu. Jeśli projektor podłączy się do istniejącej sieci, należy skontaktować się z administratorem sieci przed konfiguracją adresów serwerów. Aby włączyć funkcję SNTP, musi być ustawiona różnica czasu. Jeśli włączony jest SNTP, projektor będzie przywracać informacje dotyczące daty oraz godziny z Serwera czasowego i zastępować ustawienia czasu. Wewnętrzny zegar może wskazywać czas nieprawidłowo. Zaleca się użycie SNTP w celu uzyskania prawidłowego ustawienia czasu. 24

25 3.1 Konfigurowanie i sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową (ciąg dalszy) Security Settings (Ustawienia zabezpieczenia) Wyświetla i konfiguruje hasła i ustawienia innych zabezpieczeń. Funkcja Administrator authority Administrator ID Administrator Password Re-enter Administrator Password User authority User ID User Password Re-enter User Password Opis Konfiguruje ID i hasło Administratora. Konfiguruje ID Administratora. Tekst może zawierać maksymalnie 32 znaki alfanumeryczne. Konfiguruje hasło Administratora. Tekst może zawierać maksymalnie 255 znaki alfanumeryczne. Wpisać ponownie powyższe hasło w celu weryfikacji. Konfiguruje ID i hasło Użytkownika. Konfiguruje ID Użytkownika. Tekst może zawierać maksymalnie 32 znaki alfanumeryczne. Konfiguruje hasło Użytkownika. Tekst może zawierać maksymalnie 255 znaki alfanumeryczne. Wpisać ponownie powyższe hasło w celu weryfikacji. 25

26 3.1 Konfigurowanie i sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową (ciąg dalszy) Funkcja Network Control Authentication Password Re-enter Authentication Password SNMP Community name Kliknąć przycisk [Apply], aby zapisać ustawienia. Opis Konfiguruje hasło uwierzytelnienia do sterowania poleceniami. Konfiguruje hasło uwierzytelnienia. Tekst może zawierać maksymalnie 32 znaki alfanumeryczne. Wpisać ponownie powyższe hasło w celu weryfikacji. Konfiguruje nazwę społeczności SNMP, gdy SNMP jest stosowane. Konfiguruje nazwę społeczności. Tekst może zawierać maksymalnie 64 znaki alfanumeryczne. UWAGA Nowe ustawienia konfiguracji aktywowane są po ponownym uruchomieniu połączenia sieciowego. Jeśli ustawienia konfiguracji zostały zmienione, należy ponownie uruchomić połączenie sieciowe. Połączenie sieciowe można ponownie uruchomić klikając [Network Restart] w głównym menu. Można wykorzystać tylko liczby 0-9 i litery a-z, A-Z. 26

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Podrę cznik uż ytkownika - Poradnik po sieci 020-000616-01 Projektor LW650/LS+700/LX750/LW720 Podręcznik użytkownika (wersja pełna) Instrukcja sieciowa Dziękujemy za zakupienie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

CP-EX251N/CP-EX301N/CP-EW301N

CP-EX251N/CP-EX301N/CP-EW301N Projektor CP-EX251N/CP-EX301N/CP-EW301N Podręcznik użytkownika (szczegółowy) Poradnik pracy w sieci Dziękujemy za zakupienie tego produktu. Niniejsza instrukcja zawiera jedynie wyjaśnienia dotyczące funkcji

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Instalowanie dodatku Message Broadcasting

Instalowanie dodatku Message Broadcasting Message Broadcasting Message Broadcasting jest dodatkiem dla EasyMP Monitor. Dodatek ten umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora wysyłanie wiadomości i ogłoszeń do jednego lub więcej projektorów

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji RX3041 Przewodnik szybkiej instalacji 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu routera ASUS RX3041. Router ten jest wysokiej jakości, niezawodnym urządzeniem trasującym, umożliwiającym korzystanie przez wielu

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR UWAGA Aby zapewnić niezawodną pracę urządzenia, przed przystąpieniem do jego obsługi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika (szczegółowy) Poradnik po sieci

Podręcznik użytkownika (szczegółowy) Poradnik po sieci Projektor IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Podręcznik użytkownika (szczegółowy) Poradnik po sieci Dziękujemy za zakupienie tego produktu. Niniejsza instrukcja zawiera jedynie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP APTI-1C3- APTI-1C4- APTI-1D2- APTI-1V2- APTI-1K6- APTI-2K6- APTI-2KP6- APTI-2C4- APTI-2CP6- APTI-2D2- APTI-2DP2- APTI-1D2- APTI-2CP4- UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL + router Wireless ready

Modem ADSL + router Wireless ready Seria Instant Broadband Modem ADSL + router Wireless ready Zawartoć zestawu:. Zasilacz sieciowy. CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi. Kabel telefoniczny z wtykiem RJ-11. Jak zainstalować urządzenie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48 61 856 90 00 NIP: 777-00-05-497

Bardziej szczegółowo

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu WAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu LAN F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.00 Październik 2007 Wydanie 1 Ustawienia domyślne Adres IP Hasła http://192.168.1.10 Sterowanie konferencją 1234

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze.

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze. Spis treść Wstęp Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows XP Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows Vista/7 Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows 8 Konfiguracja protokołu PPPoE w systemie MAC OS X firmy

Bardziej szczegółowo

WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground.

WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground. WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground.com Podręcznik użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Producent:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

Router z punktem Dostępowym

Router z punktem Dostępowym Seria Instant Wireless Router z punktem Dostępowym Jak zainstalować urządzenie: BEFW11S4 Router z punktem dostępowym Wireless B Krok 1: Podłączanie urządzenia W rozdziale tym zajmiemy się poprawnym podłączeniem

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding)

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) P-793H v2 Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) Domyślne dane logowania: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa użytkownika: user Hasło administratora: 1234 Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD4212F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4212FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4224F-(I)(Z)(H)(S),

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz napięcia stałego 5 V

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz napięcia stałego 5 V Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-784 Dwupasmowy ruter bezprzewodowy 11a/11g 108 Mb/s 1.

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6. DFL-200 Zapora zabezpieczająca sieć Przed rozpoczęciem Jeżeli zapora

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Aktualizacja 16.01.2012r Strona 1 Sterowanie dekoderami przez program TV WALL Kam 1 (FullHD) KAM 1 KAM 2 Strumień

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do skonfigurowania produktu może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air DWL-700AP

Bardziej szczegółowo

Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122)

Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122) Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122) Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-624 Ruter bezprzewodowy 2.4 GHz AirPlus Xtreme G Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Szybki Start. Zawartość zestawu

Instrukcja Szybki Start. Zawartość zestawu Zawartość zestawu Modem ADSL Zasiilacz sieciowy Instrukcja użytkownika na CD-Rom Przewód telefoniczny (RJ-11) Przewód Ethernet (RJ-45) Modem ADSL Instrukcja Szybki Start Model: AM200 Modem ADSL można skonfigurować

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo