Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Podręcznik użytkownika Instrukcja sieciowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Podręcznik użytkownika Instrukcja sieciowa"

Transkrypt

1 Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Podręcznik użytkownika Instrukcja sieciowa Dziękujemy za zakupienie tego projektora. Ten projektor posiada funkcje sieciowe, zapewniające poniższe główne cechy. ü Kontrola sieciowa Projektor może być sterowany i monitorowany za pomocą przeglądarki internetowej z komputera PC, co pomaga wprowadzać ustawienia i obsługiwać projektor. ü Wyświetlanie OBRAZ WŁASNY (Przesyłanie nieruchomego obrazu) Projektor może wyświetlać nieruchome obrazy przesyłane przez sieć. Niniejsza instrukcja zawiera jedynie wyjaśnienia dotyczące funkcji sieciowych. Informacje odnośnie bezpieczeństwa, obsługi lub innych problemów zamieszczono w Podręczniku użytkownika (zwięzły i wersja pełna). ZAGROŻENIE Przed używaniem produktu, zapoznaj się z instrukcją obsługi. Po przeczytaniu należy zachować te materiały w bezpiecznym miejscu do ewentualnego przyszłego wykorzystania. UWAGA Informacje zawarte w podręczniku mogą ulegać zmianie bez uprzedzenia. Wytwórca nie ponosi odpowiedzialności za błędy, jakie mogą pojawić się w niniejszym podręczniku. Reprodukcja, przenoszenie lub kopiowanie całości lub części dokumentu jest niedozwolone bez uzyskania pisemnej zgody wytwórcy. Informacja o znakach towarowych Microsoft i Internet Explorer, Windows, Window Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w U.S. i/lub w innych krajach. JavaScript jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc. DVI jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Digital Display Working Group. HDMI, logo HDMI oraz High-Defi nition Multimedia Interface są zastrzeżonymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC. PJLink jest znakiem towarowym stosowanym w ramach prawa o znakach towarowych w Japonii, Stanach Zjednoczonych i w innych krajach lub na innych obszarach. Wszelkie inne znaki towarowe pozostają własnością odnośnych korporacji i fi rm

2 Spis treści Spis treści Spis treści Główne funkcje Konfigurowanie i sterowanie poprzez przeglądarkę internetową Wyświetlanie OBRAZ WŁASNY (Przesyłanie nieruchomego obrazu) Połączenia sprzętowe i ustawienia sieci Przygotowanie potrzebnego sprzętu Podręcznik ustawień sieciowych Łączenie urządzeń Ustawienia sieci Ustawienia "Opcje internetowe" Sprawdzanie połączenia Zarządzanie za pomocą oprogramowania przeglądarki internetowej Konfigurowanie i sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową Logon (Logowanie) Network Information (Informacje sieciowe) Network Settings (Ustawienia sieciowe) Port Settings (Ustawienia portu) Mail Settings (Ustawienia poczty) Alert Settings (Ustawienia komunikatów awaryjnych) Schedule Settings (Ustawienia harmonogramu) Date/Time Settings (Ustawienia daty/czasu) Security Settings (Ustawienia zabezpieczenia) Projector Control (Sterowanie projektorem) Projector Status (Status projektora) Network Restart (Ponowne uruchamianie sieci) Logoff (Wylogowywanie) owe komunikaty alarmowe Zarządzanie projektorem poprzez SNMP Planowanie zdarzeń Wyświetlanie OBRAZ WŁASNY (Przesyłanie nieruchomego obrazu) Sterowanie poleceniami poprzez sieć Sterowanie zewnętrznym urządzeniem poprzez projektor (wykorzystanie funkcji MOST SIECIOWY) Sterowanie wsadowe wieloma projektorami (wykorzystanie funkcji POŁĄCZ. ŁAŃCUCHOWE)

3 1. Główne funkcje 1. Główne funkcje 1.1 Konfigurowanie i sterowanie poprzez przeglądarkę internetową Projektor można regulować i sterować poprzez sieć z przeglądarki internetowej na PC podłączonym do tej samej sieci. Po zalogowaniu do sieci z przeglądarki, wyświetlane są menu do konfigurowania ustawień sieci, monitorowania projektora itd. 1.2 Wyświetlanie OBRAZ WŁASNY (Przesyłanie nieruchomego obrazu) Pliki z obrazami można przesyłać za pośrednictwem sieci internetowej, a plik z zawartością do 4 obrazów można zapisać w projektorze i wyświetlać obrazy pojedynczo. (&39) Przekazanie pliku obrazów Wyświetlanie pliku obrazów ( 1-4 ) 3

4 2. Połączenia sprzętowe i ustawienia sieci 2. Połączenia sprzętowe i ustawienia sieci 2.1 Przygotowanie potrzebnego sprzętu Do podłączenia projektora do PC poprzez sieć wymagane są następujące urządzenia. PC : 1) wyposażony w połączenia sieciowe 2) zainstalowane oprogramowanie przeglądarki sieciowej (&11) Przewód LAN : CAT-5 lub wyższy UWAGA System służący wykorzystaniu funkcji sieciowych projektora wymaga środowiska komunikacyjnego zgodnego z systemem 100Base-TX lub 10Base-T. 4

5 2. Połączenia sprzętowe i ustawienia sieci 2.2 Podręcznik ustawień sieciowych Łączenie urządzeń Połączyć projektor z PC kablem LAN. * Przed podłączeniem do istniejącej sieci skontaktować się z administratorem sieci. Nastepnie sprawdzić ustawienia PC, jak przedstawiono poniżej Ustawienia sieci Ustawienia połączenia sieci dla Windows XP i Internet Explorer. 1) Zalogować się do Windows XP jako administrator. (*) 2) Otworzyć "Panel sterowania" z menu "Start". 3) Otworzyć "Połączenia sieciowe i internetowe" z "Panelu sterowania". (Rys a) * Z konta administratora uzyskuje się dostęp do wszystkich funkcji systemu. Rys a Okno "Połączenia sieciowe i internetowe" 4) Otworzyć "Połączenia sieciowe". (Rys b) Rys b Okno "Połączenia sieciowe" 5

6 2. Połączenia sprzętowe i ustawienia sieci 2.2 Podręcznik ustawień sieciowych (ciąg dalszy) 5) Otworzyć "Właściwośći: Połączenie lokalne" używanego dla urządzenia sieci. (Rys c) Rys c Okno "Właściwości: Połączenie lokalne" 6) Ustawić używany protokół jako "TCP/IP" i otworzyć "Właściwości: Protokół internetowy(tcp/ip)". Rys d Okno "Właściwości: Protokół internetowy(tcp/ip)" 7) Ustawić adres IP, maskę podsieci i bramkę domyślną dla PC. 6

7 2.2 Podręcznik ustawień sieciowych (ciąg dalszy) 2. Połączenia sprzętowe i ustawienia sieci [Adres IP] Ustawienia ręczne Część adresu sieci zawarta w ustawieniu adresu IP na PC powinna być taka sama jak w adresie projektora. A cały adres IP w PC nie może być taki sam jak innych urządzeń w tej sieci, łącznie z projektorem. Na przykład Początkowe ustawienia projektora przedstawiono poniżej. Adres IP: Maska podsieci: (Adres sieci: w tym przypadku ) Wstawić następujący adres IP PC. Adres IP: xxx (xxx liczby w systemie dziesiętnym.) Maska podsieci: (Adres sieci: w tym przypadku ) Wybrać od 1 do 254 dla xxx nie powtarzać dla żadnego innego urządzenia. W tym przypadku adres IP projektora jest , dla PC wybrać od 1 do 254 z wyjątkiem 10. UWAGA " " nie można ustawić jako adres IP. Adress IP projektora można zmienić za pomocą funkcji konfigurowania w przeglądarce internetowej. (&11) Jeśli projektor i PC są w tej samej sieci (tzn. adres sieci jest taki sam), bramka domyślna może pozostać pusta. Jeśli projektor i PC są w różnych sieciach, ustawienie bramki domyślnej jest konieczne. Dokładne informacje można uzyskać u administratora sieci. Ustawienia automatyczne Gdy serwer DHCP znajduje się w sieci, istnieje możliwość automatycznego przypisania adresu IP dla projektora i PC. * DHCP jest skrótem Dynamic Host Configuration Protocol i posiada funkcję dostarczania niezbędnego ustawienia sieci, jak adres IP z serwera do klienta. Serwer posiadający funkcję DHCP jest nazywany serwerem DHCP. 7

8 2. Połączenia sprzętowe i ustawienia sieci 2.2 Podręcznik ustawień sieciowych (ciąg dalszy) Ustawienia Opcje internetowe 1) Aby otworzyć okno "Właściwości: Internet", kliknąć "Opcje internetowe" w oknie "Połączenia sieciowe i internetowe" (Rys a). (Rys b) Kliknąć przycisk Rys a Okno "Połączenia sieciowe i internetowe" Kliknąć przycisk Rys b Okno "Właściwości: Internet" 2) Aby otworzyć "Ustawienia sieci lokalnej (LAN)", kliknąć na zakładkę "Połączenia", a następnie przycisk [Ustawienia sieci LAN]. (Rys c) 8

9 2.2 Podręcznik ustawień sieciowych (ciąg dalszy) 2. Połączenia sprzętowe i ustawienia sieci Rys c Okno "Ustawienia sieci lokalnej (LAN)" 3) Odznacz wszystkie pola w oknie "Ustawienia sieci lokalnej (LAN)". (Rys c) Sprawdzanie połączenia Sprawdzić poprawność połączenia PC i projektora. W przypadku braku łączności, sprawdzić połączenie kabli i ustawienia. 1) Uruchomić przeglądarkę w PC i wprowadzić URL, a następnie kliknąć przycisk. URL: IP projektora)/ Na przykład jeśli adres IP projektora jest , wpisać URL: 2) Jeśli pojawia się Rys , operacja powiodła się. Rys Logon Menu ("Menu logowania") 9

10 3.1 Konfigurowanie i sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową Zmiany ustawień projektora i jego sterowanie można przeprowadzać poprzez sieć z przeglądarki internetowej na PC podłączonym do tej samej sieci. ( 11) 3.2 owe komunikaty alarmowe Po wykryciu stanu wymagającego czynności konserwacyjnych lub błędu działania projektor może automatycznie wysyłać komunikat alarmowy na podane adresy poczty . ( 33) 3.3 Zarządzanie projektorem poprzez SNMP Ten projektor jest urządzeniem zgodnym z protokołem SNMP (Simple Network Management Protocol), co umożliwia zdalne monitorowanie za pomocą oprogramowania SNMP. Projektor może również wysyłać komunikaty awaryjne i ostrzegawcze do określonego PC. ( 35) 3.4 Planowanie zdarzeń Można ustawić harmonogram wykonywania różnych funkcji przez projektor w określonym dniu i czasie. ( 36) 3.5 Wyświetlanie OBRAZ WŁASNY (Przesyłanie nieruchomego obrazu) Projektor może wyświetlać nieruchome obrazy przesyłane przez sieć. ( 39) 3.6 Sterowanie poleceniami poprzez sieć Projektor może być sterowany za pomocą poleceń RS-232C poprzez sieć. ( 41) Zarządzanie za pomocą oprogramowania przeglądarki internetowej Projektor posiada następujące funkcje sieciowe, które są dostępne poprzez przeglądarkę internetową. 3.7 Sterowanie zewnętrznym urządzeniem poprzez projektor (wykorzystanie funkcji MOST SIECIOWY) Wykorzystując funkcję MOST SIECIOWY można poprzez projektor sterować zewnętrznym urządzeniem, jako terminalem sieci, z komputera. ( 46) 3.8 Sterowanie wsadowe wieloma projektorami (wykorzystanie funkcji POŁĄCZ. ŁAŃCUCHOWE) Wykorzystując funkcję POŁĄCZ. ŁAŃCUCHOWE można jednocześnie sterować z komputera wieloma projektorami podłączonymi do współdzielonej magistrali RS-232C. ( 50)

11 3.1 Konfigurowanie i sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową Projektor można regulować i sterować poprzez sieć z przeglądarki internetowej na PC podłączonym do tej samej sieci. UWAGA Wymagany Internet Explorer 5.5 lub nowszy. Jeśli JavaScript jest wyłączona w ustawieniach przeglądarki internetowej należy ją włączyć dla prawidłowego wyświetlania stron internetowych projektora. Szczegółowy opis i informacje na temat włączania JavaScript znajdują się w plikach pomocy przeglądarki. W przypadku pracy z systemem operacyjnym Windows XP Service Pack 2 lub wcześniejszymi wersjami systemów Microsoft Windows, można komunikować się przy użyciu SSL (Secure Socket Layer). Proszę podawać https:// przy wprowadzaniu adresu IP projektora do przeglądarki internetowej. W systemie Windows Vista nie można komunikować się z projektorem przy użyciu protokołu SSL. Zaleca się instalowanie kolejnych aktualizacji przeglądarki internetowej. Szczególnie zalecane jest, aby użytkownicy programu Internet Explorer, w wersji Microsoft Windows wcześniejszej niż system Windows XP Service Pack 2, zainstalowali aktualizacje zabezpieczeń Q (MS04-004), w przeciwnym razie interfejs przeglądarki może nie być prawidłowo wyświetlany. Natomiast przy pracy z wcześniejszą wersją Internet Explorer podczas wykonywania operacji obsługi, przeglądarka internetowa wyloguje się po 50 sekundach. 11

12 3.1 Konfigurowanie i sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową (ciąg dalszy) Do konfigurowania i sterowania projektorem poprzez przeglądarkę internetową konieczne jest wprowadzenie ID i hasła. Są dwa rodzaje identyfikatorów, ID Administratora i ID Użytkownika. Poniższa ilustracja podaje różnice między tymi identyfikatorami. Funkcja Opis Administrator Użytkownik Network Information Network Settings Port Settings Mail Settings Alert Settings Schedule Settings Date/Time Settings Security Settings Wyświetla bieżące ustawienia konfiguracji sieci projektora. Wyświetla i konfiguruje ustawienia sieci. Wyświetla i konfiguruje ustawienia portu komunikacji. Wyświetla i konfiguruje ustawienia adresowania . Wyświetla i konfiguruje komunikaty awaryjne i ostrzegawcze. Wyświetla i konfiguruje ustawienia harmonogramu. Wyświetla i konfiguruje ustawienia daty i czasu. Wyświetla i konfiguruje hasła i ustawienia innych zabezpieczeń. Nie dot. Nie dot. Nie dot. Nie dot. Nie dot. Nie dot. Nie dot. Projector Control Steruje projektorem. Projector Status Wyświetla bieżący status projektora. Network Restart Ponownie uruchamia połączenie projektora z siecią. Nie dot. 12

13 3.1 Konfigurowanie i sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową (ciąg dalszy) Logon (Logowanie) Poniżej opisano konfigurowanie i sterowanie projektora poprzez przeglądarkę internetową. Na przykład: Jeśli adres IP projektora jest ustawiony jako : 1) Wpisać "http:// /" do pola adresowego przeglądarki internetowej, a następnie wcisnąć Enter lub kliknąć na przycisk " ". Wyświetlony zostanie ekran pokazany na.rys a. 2) Wprowadzić swój ID i hasło, a następnie kliknąć [Logon]. Rys a Logon Menu ("Menu logowania") Poniżej podano fabryczne domyślne ustawienia identyfikatorów oraz hasła dla Administratora i Użytkownika. Funkcja ID Hasło Administrator Administrator <pusta> User User <pusta> Jeśli logowanie powiodło się wyświetla się ekran jak na Rys b lub Rys c. Menu główne Menu główne Rys b Logowani z ID Administratora Rys c Logowanie z ID Użytkownika 3) Kliknąć na wybraną operację lub konfigurację na menu głównym znajdującym się po lewej stronie ekranu. 13

14 3.1 Konfigurowanie i sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową (ciąg dalszy) Network Information (Informacje sieciowe) Wszystkie rysunki ekranów przedstawione w tym podręczniku są wyświetlane po zalogowaniu z ID Administratora. Wszystkie te funkcje są dostępne tylko dla Administratora i nie są wyświetlane po zalogowaniu z ID Użytkownika. Zob. tabela. ( 12, 13) Wyświetla bieżące ustawienia konfiguracji sieci projektora. Funkcja Projector Name DHCP IP Address Subnet Mask Default Gateway MAC Address Firmware Date Firmware Version Opis Wyświetla ustawienia nazwy projektora. Wyświetla ustawienia konfiguracji DHCP. Wyświetla bieżący adres IP. Wyświetla maskę podsieci. Wyświetla bramkę domyślną. Wyświetla ethernetowy adres MAC. Wyswietla znacznik czasu oprogramowania sprzętowego sieci. Ta informacja jest wyświetlana tylko po zalogowaniu z ID Administratora. Wyswietla numer wersji oprogramowania sprzętowego sieci. Ta informacja jest wyświetlana tylko po zalogowaniu z ID Administratora. 14

15 3.1 Konfigurowanie i sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową (ciąg dalszy) Network Settings (Ustawienia sieciowe) Wyświetla i konfiguruje ustawienia sieci. Funkcja IP Configuration DHCP ON DHCP OFF IP Address Subnet Mask Default Gateway Projector Name syslocation (SNMP) syscontact (SNMP) DNS Server Address Konfiguruje ustawienia sieci. Włącza DHCP. Wyłącza DHCP. Opis Konfiguruje adres IP, gdy protokół DHCP jest wyłączony. Konfiguruje maskę podsieci, gdy protokół DHCP jest wyłączony. Konfiguruje bramkę domyślną, gdy protokół DHCP jest wyłączony. Konfiguruje nazwę projektora. Nazwa projektora może mieć maksymalnie 64 znaki alfanumeryczne. Można używać liter, cyfr i następujących }~ oraz spacja Konfiguruje lokalizację, do której należy się odnosić stosując SNMP. Wpis syslocation może mieć maksymalnie 255 znaków alfanumerycznych. Stosować można jedynie liczby 0-9 i litery alfabetu a-z, A-Z mogą być stosowane. Konfiguruje informacje kontaktowe, do których należy się odnosić stosując SNMP. Wpis syscontact może mieć maksymalnie 255 znaków alfanumerycznych. Stosować można jedynie liczby 0-9 i litery alfabetu a-z, A-Z mogą być stosowane. Konfiguruje adres serwera DNS. Kliknąć przycisk [Apply], aby zapisać ustawienia. UWAGA Nowe ustawienia konfiguracji zostają uaktywnione po ponownym połączeniu z siecią. Po zmianie ustawień konfiguracji należy wykonać ponowne połączenie z siecią. Połączenie z siecią można zrestartować klikając [Network Restart] w menu głównym. W przypadku podłączania projektora do istniejącej sieci, przed wprowadzeniem adresu serwera należy skontaktować się z administratorem. 15

16 3.1 Konfigurowanie i sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową (ciąg dalszy) Port Settings (Ustawienia portu) Wyświetla i konfiguruje ustawienia portu komunikacji. Funkcja Network Control Port1 (Port:23) Opis Konfiguruje sterowanie poleceniami portu 1 (Port:23). Port open Kliknąć pole [Enable] w celu użycia portu 23. Authentication Network Control Port2 (Port:9715) Kliknąć pole [Enable], gdy wymagana jest identyfikacja dla tego portu. Konfiguruje sterowanie poleceniami portu 2 (Port:9715). Port open Kliknąć pole [Enable] w celu użycia portu Authentication Kliknąć pole [Enable], gdy wymagana jest identyfikacja dla tego portu. PJLink TM Port (Port:4352) Konfiguruje port PJLink TM (Port: 4352). Port open Kliknąć pole [Enable] w celu użycia portu Authentication Image Transfer Port (Port:9716) Kliknąć pole [Enable], gdy wymagana jest identyfikacja dla tego portu. Konfiguruje port transferu obrazu (Port:9716). Port open Kliknąć pole [Enable] w celu użycia portu Authentication Kliknąć pole [Enable], gdy wymagana jest identyfikacja dla tego portu. 16

17 3.1 Konfigurowanie i sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową (ciąg dalszy) Funkcja SNMP Port Port open Trap address SMTP Port Port open Network Bridge Port Port Number Daisy Chain Port Port Number Konfiguruje port SNMP. Opis Kliknąć pole [Enable] w celu użycia portu SNMP. Konfiguruje przeznaczenie pułapki SNMP w formacie IP. W adresie można wprowadzać nie tylko adres IP, ale także nazwę domeny, jeśli ustawiono prawidłowy serwer DNS w Network Settings (Ustawienia sieciowe). Nazwa hosta lub domeny może mieć maksymalnie 255 znaków. Konfiguruje port SMTP. Kliknąć przycisk [Enable] pola wyboru, aby zastosować funkcję . Konfiguruje numer portu mostu. Wprowadź numer portu. Można skonfigurować numer pomiędzy 1024 a Ustawienie domyślne to Konfiguruje numer portu dla Połączenia łańcuchowego. Wprowadź numer portu. Można skonfigurować numer pomiędzy 1024 a Ustawienie domyślne to Kliknąć przycisk [Apply], aby zapisać ustawienia. UWAGA Nowe ustawienia konfiguracji aktywowane są po ponownym uruchomieniu połączenia sieciowego. Jeśli ustawienia konfiguracji zostały zmienione, należy ponownie uruchomić połączenie sieciowe. Połączenie sieciowe można ponownie uruchomić klikając [Network Restart] w głównym menu. 17

18 3.1 Konfigurowanie i sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową (ciąg dalszy) Mail Settings (Ustawienia poczty) Wyświetla i konfiguruje ustawienia adresowania . Funkcja Send mail SMTP Server Address Sender address Recipient address Opis Kliknąć przycisk [Enable] pola wyboru, aby zastosować funkcję . Skonfiguruj warunki wysyłania w Alert Settings. Konfiguruje adres serwera poczty w formacie IP. W adresie można wprowadzać nie tylko adres IP, ale także nazwę domeny, jeśli ustawiono prawidłowy serwer DNS w Network Settings (Ustawienia sieciowe). Nazwa hosta lub domeny może mieć maksymalnie 255 znaków. Konfiguruje adress nadawcy . Adres nadawcy może mieć maksymalnie 255 znaków alfanumerycznych. Konfiguruje adresy do 5 odbiorców. Można również określić [TO] lub [CC] dla każdego adresu. Adres nadawcy może mieć maksymalnie 255 znaków alfanumerycznych. Kliknąć przycisk [Apply], aby zapisać ustawienia. UWAGA Można potwierdzić prawidłowe działanie ustawień poczty, stosując przycisk [Send Test Mail]. Przed kliknięciem [Send Test Mail]. Jeśli projektor ma być połączony z istniejącą siecią, przed wprowadzeniem adresu serwera należy skontaktować się z administratorem. 18

19 3.1 Konfigurowanie i sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową (ciąg dalszy) Alert Settings (Ustawienia komunikatów awaryjnych) Wyświetla i konfiguruje ustawienia komunikatów awaryjnych i ostrzegawczych. Cover Error Fan Error Lamp Error Temp Error Awaria Air Flow Error Cold Error Filter Error Shutter Error Other Error Schedule Execution Error Lamp Time Alarm Filter Time Alarm Transition Detector Alarm Cold Start Authentication Failure Opis Osłona lampy nie została prawidłowo zamocowana. Wentylator chłodzący nie pracuje. Lampa nie włącza się; istnieje możliwość, że temperatura wewnątrz projektora jest zbyt wysoka. Istnieje możliwość, że wnętrze projektora zostało rozgrzane. Temperatura wewnątrz projektora wzrasta. Istnieje możliwość, że temperatura wewnątrz projektora jest zbyt niska. Przekroczony czas pracy filtra. Osłona nie działa prawidłowo. Inny błąd. W przypadku wyświetlenia tego komunikatu prosimy skontaktować się z dealerem. Błąd wykonania harmonogramu. ( 21) Czas pracy lampy przekroczył ustawienie czasu alarmu. Czas pracy filtra przekroczył ustawienie czasu alarmu. Alarm detektora przesunięcia. ( Menu OPCJE w Podręcznik użytkownika (wersja pełna) Instrukcja obsługi) Przełącznik zasilania jest włączony. (Off tryb gotowości) Wykryto próbę dostępu SNMP z niewłaściwej społeczności SNMP. Zob. "Rozwiązywanie problemów" w Podręcznik użytkownika (wersja pełna) Instrukcja obsługi, gdzie zamieszczono informacje o błędach, z wyjątkiem "Inny błąd" i "Błąd wykonania harmonogramu". 19

20 3.1 Konfigurowanie i sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową (ciąg dalszy) Listę alarmów przedstawiono poniżej. Ustawienie Alarm Time SNMP Trap Send Mail Mail Subject Mail Text Opis Konfiguruje czas do alarmu. (Tylko Lamp Time Alarm i Filter Time Alarm.) Kliknąć przycisk [Enable] pola wyboru, aby uaktywnić alarmy pułapki SNMP. Kliknąć przycisk [Enable] pola wyboru, aby uaktywnić alarmy . (Z wyjątkiem Cold Start i Authentication Failure.) Konfiguruje temat a do wysłania. Wiersz tematu może mieć maksymalnie 100 znaków alfanumerycznych. (Z wyjątkiem Cold Start i Authentication Failure.) Konfiguruje tekst a do wysłania. Tekst może zawierać maksymalnie 1024 znaków alfanumerycznych. (Z wyjątkiem Cold Start i Authentication Failure.) Kliknąć przycisk [Apply], aby zapisać ustawienia. UWAGA Uruchomienie wysłania poczty Filter Error (Błąd filtra) zależy od ustawień komunikatu CZYŚĆ FILTR w pozycji SERWIS w ramach Menu OPCJE, umożliwiających zdefiniowanie okresu, po którym komunikat taki wyświetlony zostanie na ekranie projektora. Poczta zostanie wysłana jeśli czas użytkowania filtra przekroczy odpowiednio 2000, 5000 lub godzin - w zależności od ustawionej konfiguracji. Zawiadomienie takie nie będzie wysłane, jeśli komunikat CZYŚĆ FILTR ustawiono na WYŁĄCZ. ( Menu OPCJE w Podręcznik użytkownika (wersja pełna) Instrukcja obsługi) Lamp Time Alarm jest zdefiniowany jako wartość progowa zegara lampy dla powiadomienia pocztą (przypomnienie). Gdy godziny pracy lampy przewyższają ten próg skonfigurowany poprzez stronę internetową, zostaje wysyłany. Filter Time Alarm jest zdefiniowany jako wartość progowa zegara filtra dla powiadomienia pocztą (przypomnienie). Gdy godziny pracy filtra przewyższają ten próg skonfigurowany poprzez stronę internetową, zostaje wysyłany. 20

21 3.1 Konfigurowanie i sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową (ciąg dalszy) Schedule Settings (Ustawienia harmonogramu) Wyświetla i konfiguruje ustawienia harmonogramu. Funkcja Opis Daily Konfiguruje codzienny harmonogram. Sunday Konfiguruje harmonogram na niedzielę. Monday Konfiguruje harmonogram na poniedziałek. Tuesday Konfiguruje harmonogram na wtorek. Wednesday Konfiguruje harmonogram na środę. Thursday Konfiguruje harmonogram na czwartek. Friday Konfiguruje harmonogram na piątek. Saturday Konfiguruje harmonogram na sobotę. Specific date No.1 Konfiguruje harmonogram na określony dzień (Nr. 1). Specific date No.2 Konfiguruje harmonogram na określony dzień (Nr. 2). Specific date No.3 Konfiguruje harmonogram na określony dzień (Nr. 3). Specific date No.4 Konfiguruje harmonogram na określony dzień (Nr. 4). Specific date No.5 Konfiguruje harmonogram na określony dzień (Nr. 5). 21

22 3.1 Konfigurowanie i sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową (ciąg dalszy) Ustawienia harmonogramu przedstawiono poniżej. Schedule Funkcja Date (Month/Day) Kliknąć przycisk [Apply], aby zapisać ustawienia. Opis codziennego i cotygodniowego zdarzenia Kliknąć przycisk [Enable] pola wyboru, aby uaktywnić harmonogram. Konfiguruje miesiąc i dzień. Ta pozycja pojawia się tylko jeśli wybrano Specific date (No. 1-5). Aktualne ustawienia zdarzeń są wyświetlone na liście harmonogramu. Aby dodać dodatkowe funkcje i zdarzenia ustaw następujące pozycje. Time Command [Parameter] Power Funkcja Input Source Display Image Opis Konfiguruje czas do wykonania poleceń. Konfiguruje polecenia do wykonania. Konfiguruje parametry sterowania zasilania. Konfiguruje parametry przełączania danych wejściowych. Konfiguruje parametry dla wyświetlenia przekazanego pliku obrazów ( 39). Kliknąć przycisk [Register], aby dodać nowe polecenia do Listy harmonogramów. Kliknąć przycisk [Delete], aby usunąć nowe polecenia do Listy harmonogramów. Kilknij przycisk [Reset] w celu unieważnienia wszystkich poleceń i zresetowania ustawień harmonogramu z listy harmonogramu. UWAGA Po przeniesieniu projektora, przed przeprowadzeniem konfiguracji programu, należy sprawdzić ustawienie daty i czasu. Mocny wstrząs może spowodować zmianę ustawienia daty i czasu. ( 23) 22

23 3.1 Konfigurowanie i sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową (ciąg dalszy) Date/Time Settings (Ustawienia daty/czasu) Wyświetla i konfiguruje ustawienia daty i czasu. Funkcja Current Date Current Time Daylight Savings Time Start End Opis Konfiguruje aktualną datę w formacie rok/miesiąc/dzień. Konfiguruje aktualny czas w formacie godzina:minuta: sekunda. Kliknąć przycisk [ON], aby uaktywnić funkcję czasu letniego i wprowadzić następujące ustawienia. Konfiguruje datę i czas rozpoczęcia czasu letniego. Month Konfiguruje miesiąc rozpoczęcia czasu letniego (1~12). Week Day Time Konfiguruje tydzień miesiąca rozpoczęcia czasu letniego (First, 2, 3, 4, Last). Konfiguruje dzień tygodnia rozpoczęcia czasu letniego (Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat). hour Konfiguruje godzinę rozpoczęcia czasu letniego (0~23). minute Konfiguruje minutę rozpoczęcia czasu letniego (0~59). Konfiguruje datę i czas zakończenia czasu letniego. Month Konfiguruje miesiąc zakończenia czasu letniego (1~12). Week Day Time Konfiguruje tydzień miesiąca zakończenia czasu letniego (First, 2, 3, 4, Last). Konfiguruje dzień tygodnia zakończenia czasu letniego (Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat). hour Konfiguruje godzinę zakonczenia czasu letniego (0~23). minute Konfiguruje minutę zakończenia czasu letniego (0~59). 23

24 3.1 Konfigurowanie i sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową (ciąg dalszy) Funkcja Time difference SNTP SNTP Server Address Cycle Opis Konfiguruje różnicę czasu. Ustawić różnicę czasu tak samo jak na przyłączonym PC. W razie wątpliwości zasięgnąć rady administratora IT. Kliknąć przycisk [ON], aby pobrać informacje dotyczące daty i czasu z serwera SNTP i wprowadzić następujące ustawienia. Konfiguruje adres serwera SNTP w formacie IP. W adresie można wprowadzać nie tylko adres IP, ale także nazwę domeny, jeśli ustawiono prawidłowy serwer DNS w Network Settings (Ustawienia sieciowe). Nazwa hosta lub domeny może mieć maksymalnie 255 znaków. Konfiguruje przedział czasu odzyskiwania informacji dotyczących daty i czasu z serwera SNTP (godzina:minuta). Kliknąć przycisk [Apply], aby zapisać ustawienia. UWAGA Nowe ustawienia konfiguracji aktywowane są po ponownym uruchomieniu połączenia sieciowego. Jeśli ustawienia konfiguracji zostały zmienione, należy ponownie uruchomić połączenie sieciowe. Połączenie sieciowe można ponownie uruchomić klikając [Network Restart] w głównym menu. Jeśli projektor podłączy się do istniejącej sieci, należy skontaktować się z administratorem sieci przed konfiguracją adresów serwerów. Aby włączyć funkcję SNTP, musi być ustawiona różnica czasu. Jeśli włączony jest SNTP, projektor będzie przywracać informacje dotyczące daty oraz godziny z Serwera czasowego i zastępować ustawienia czasu. Wewnętrzny zegar może wskazywać czas nieprawidłowo. Zaleca się użycie SNTP w celu uzyskania prawidłowego ustawienia czasu. 24

25 3.1 Konfigurowanie i sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową (ciąg dalszy) Security Settings (Ustawienia zabezpieczenia) Wyświetla i konfiguruje hasła i ustawienia innych zabezpieczeń. Funkcja Administrator authority Administrator ID Administrator Password Re-enter Administrator Password User authority User ID User Password Re-enter User Password Opis Konfiguruje ID i hasło Administratora. Konfiguruje ID Administratora. Tekst może zawierać maksymalnie 32 znaki alfanumeryczne. Konfiguruje hasło Administratora. Tekst może zawierać maksymalnie 255 znaki alfanumeryczne. Wpisać ponownie powyższe hasło w celu weryfikacji. Konfiguruje ID i hasło Użytkownika. Konfiguruje ID Użytkownika. Tekst może zawierać maksymalnie 32 znaki alfanumeryczne. Konfiguruje hasło Użytkownika. Tekst może zawierać maksymalnie 255 znaki alfanumeryczne. Wpisać ponownie powyższe hasło w celu weryfikacji. 25

26 3.1 Konfigurowanie i sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową (ciąg dalszy) Funkcja Network Control Authentication Password Re-enter Authentication Password SNMP Community name Kliknąć przycisk [Apply], aby zapisać ustawienia. Opis Konfiguruje hasło uwierzytelnienia do sterowania poleceniami. Konfiguruje hasło uwierzytelnienia. Tekst może zawierać maksymalnie 32 znaki alfanumeryczne. Wpisać ponownie powyższe hasło w celu weryfikacji. Konfiguruje nazwę społeczności SNMP, gdy SNMP jest stosowane. Konfiguruje nazwę społeczności. Tekst może zawierać maksymalnie 64 znaki alfanumeryczne. UWAGA Nowe ustawienia konfiguracji aktywowane są po ponownym uruchomieniu połączenia sieciowego. Jeśli ustawienia konfiguracji zostały zmienione, należy ponownie uruchomić połączenie sieciowe. Połączenie sieciowe można ponownie uruchomić klikając [Network Restart] w głównym menu. Można wykorzystać tylko liczby 0-9 i litery a-z, A-Z. 26

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921 Wersja 1.02 05/21/2013 Instrukcja obsługi Router 4G LTE DWR-921 Wstęp D-Link zastrzega prawo do zmiany lub edycji dokumentu bez informowania osób trzecich lub firm. Znaki towarowe Logo D-Link jest znakiem

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika RC-9000 / RC-16000 9/16 channel MPEG-4 Triplex DVR V. 1.0 1 Spis treści 1. Zawartość zestawu...4 2. Obsługa pilota zdalnego sterowania...5 3. Specyfikacja...6 4. Możliwości...8 5.

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika F@ST 2704 Podręcznik użytkownika Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 XR1601HV-IVS XR0801HV-IVS XR0401HV-IVS Graficzny Interfejs Użytkownika z Pełną Obsługą za Pomocą Myszki Proszę zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Projektor LCD NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Instrukcja obsługi NEC Display Solutions, Ltd. 2009 Wydanie pierwsze, kwiecień 2009 Informacje o bezprzewodowej sieci LAN USB W niektórych krajach moduł USB

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku Rozdział 1 Ważne informacje Bezpieczeństwo Należy upewnić się, że napięcie zasilania w gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora. Tam gdzie w

Bardziej szczegółowo

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo