WPA-1000 Bezprzewodowy adapter g do projektora

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora"

Transkrypt

1 WPA-1000 Bezprzewodowy adapter g do projektora Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.00 Październik 2007 Wydanie 1

2 Ustawienia domyślne Adres IP Hasła Sterowanie konferencją 1234 Administracja 1234 SSID WPA-1000 przegląd ZyXEL WPA-1000 pozwala uczestnikom zebrania na współużytkowanie jednego projektora poprzez połączenie bezprzewodowe, jak pokazano na rysunku poniżej. Urządzenie obsługuje standardy IEEE b/g, a transmisję można zabezpieczyć za pomocą WEP. W niniejszej instrukcji pokazano, jak podłączyć WPA-1000 za pomocą kabla ethernetowego, aby uzyskać do niego dostęp i włączyć zabezpieczenia. Jest to zalecane, ponieważ połączenie bezprzewodowe nie jest domyślne zabezpieczone, więc osoby przebywające w sąsiednich pokojach mogą obejrzeć prezentację. Po skonfigurowaniu zabezpieczeń każdy, kto zna ustawienia bezpieczeństwa, może połączyć się bezprzewodowo z adapterem WPA-1000 i użyć go do wyświetlenia swojej prezentacji. Więcej informacji o wszystkich funkcjach urządzenia można znaleźć w instrukcji użytkownika na dołączonej płycie CD

3 Aby przeczytać instrukcję użytkownika, należy włożyć dołączoną płytę CD do stacji w komputerze. Powinno pojawić się okno, w którym znajduje się łącze do instrukcji. Jeśli okno się nie pojawi, należy otworzyć Eksploratora Windows (kliknąć ikonę Mój komputer), przejść do stacji CD-ROM (często jest to stacja D:) i odszukać na płycie instrukcję użytkownika. Co trzeba zrobić? 1. Wykonać połączenia sprzętowe 2. Zanotować informacje pokazywane na ekranie gotowości 3. Skonfigurować zabezpieczenia bezprzewodowe 4. Połączyć się bezprzewodowo z adapterem WPA Zainstalować program narzędziowy WPA Rozpocząć współużytkowanie projektora Jakie wymagania powinien spełniać komputer? Procesor Intel Pentium III 800MHz lub szybszy Wymagane 256 MB pamięci RAM; zalecane 512 MB lub więcej 10 MB wolnego miejsca na dysku twardym Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 lub nowszy, Windows XP Service Pack 2 lub nowszy, 32-bitowa wersja Windows Vista Microsoft Internet Explorer 6.0 lub 7.0 (zalecana przeglądarka); Firefox 1.5 lub 2.0 Karta Ethernet do bezpośredniego połączenia z WPA-1000 Adapter IEEE b/g do bezprzewodowego połączenia z WPA

4 1. Wykonywanie połączeń sprzętowych Zasilanie Włącznik ON/OFF VGA RESET LAN 1. Podłączyć komputer do portu LAN za pomocą czerwonego kabla ethernetowego dołączonego do zestawu albo dowolnego innego krosowego kabla ethernetowego. 2. Podłączyć projektor do gniazda VGA adaptera WPA-1000 za pomocą szarego kabla VGA dołączonego do zestawu. 3. Za pomocą zasilacza dołączonego do zestawu podłączyć adapter WPA-1000 do źródła prądu. 4. Nacisnąć przycisk ON/OFF, aby włączyć urządzenie.? Nie można uruchomić urządzenia WPA Należy sprawdzić, czy świeci wskaźnik POWER. Należy sprawdzić, czy adapter WPA-1000 jest podłączony do źródła prądu i czy jest ono włączone. Należy zrestartować urządzenie

5 5. Przyjrzeć się wskaźnikom LED (światełkom) na przednim panelu WPA Wskaźnik STATUS świeci na pomarańczowo, kiedy adapter WPA uruchamia się, i na zielono, kiedy urządzenie jest gotowe. Wskaźnik LED świeci na zielono po nawiązaniu połączenia z komputerem i miga podczas wysyłania i odbierania danych.? Nie można nawiązać połączenia LAN między WPA-1000 a komputerem. Należy sprawdzić, czy kable są podłączone poprawnie i czy użyto czerwonego kabla ethernetowego dołączonego do zestawu albo innego krosowego kabla ethernetowego. Należy sprawdzić, czy komputer jest skonfigurowany do automatycznego pobierania adresu IP. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji użytkownika. 2. Notowanie informacji wyświetlanych na ekranie gotowości Pokazany niżej obraz pojawia się na ekranie projektora po pomyślnym podłączeniu adaptera WPA-1000 do projektora. Zawiera on ważne informacje, które należy zapisać. Będą one potrzebne później

6 ETYKIETA OPIS WARTOŚĆ LOGIN CODE SSID Server IP Channel WEP Trzeba będzie wprowadzić tę liczbę po zainstalowaniu programu do współużytkowania projektora. Jest to nazwa, która identyfikuje adapter WPA-1000 w sieci bezprzewodowej. Komputery muszą używać tego samego identyfikatora SSID, kanału i ustawień WEP, aby połączyć się z projektorem. Domyślny identyfikator SSID to ZyXEL. Zaleca się zmienić tę nazwę, zwłaszcza jeśli w sieci znajdują się inne urządzenia bezprzewodowe firmy ZyXEL. Jest to adres adaptera WPA Adres domyślny to Jeśli WPA-1000 jest podłączony do sieci i skonfigurowany do automatycznego pobierania adresu IP, na ekranie pojawi się pobrany adres. Adres ten jest również pokazywany pod nagłówkiem IP Address na ekranie Status. Adresu tego używa się, aby uzyskać dostęp do programu konfiguracyjnego adaptera WPA Jest to kanał bezprzewodowy używany przez adapter WPA Są to ustawienia bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej używane przez adapter WPA Wartość Disable oznacza, że sieć bezprzewodowa nie jest zabezpieczona.? Ekran gotowości nie pojawia się

7 Należy sprawdzić, czy projektor jest włączony i czy działa prawidłowo. Należy sprawdzić, czy szary kabel VGA jest dobrze podłączony do adaptera WPA-1000 i do projektora. 3. Konfigurowanie zabezpieczeń bezprzewodowych w adapterze WPA-1000 Domyślnie adapter WPA-1000 nie ma włączonych zabezpieczeń. Zanim uczestnicy spotkania zaczną łączyć się z projektorem, należy skonfigurować zabezpieczenia sieci bezprzewodowej. 1. Otworzyć w komputerze przeglądarkę internetową, taką jak Internet Explorer. 2. Wpisać adres Server IP wyświetlony na ekranie gotowości w pasku adresu przeglądarki (domyślny adres IP to ). Nacisnąć klawisz [ENTER]. 3. Kliknąć przyciska Administrator pokazany na poniższym ekranie

8 4. Wpisać domyślne hasło administratora, Kliknąć przycisk Network. 6. W tym momencie na pokazanym niżej wystarczy skonfigurować zabezpieczenia sieci bezprzewodowej. Więcej informacji na temat pozostałych pól można znaleźć w instrukcji użytkownika

9 Należy skonfigurować poniższe ustawienia: ETYKIETA OPIS SSID Channel WEP Key Wprowadzić nazwę, która będzie identyfikować adapter WPA-1000 w sieci bezprzewodowej. Domyślny identyfikator to ZyXEL. Zaleca się zmienić tę nazwę, zwłaszcza jeśli w sieci znajdują się inne urządzenia bezprzewodowe firmy ZyXEL. Jeśli w pobliżu znajdują się inne punkty dostępowe, należy wybrać najmniej obciążony kanał. W przeciwnym razie można pozostawić ustawienie domyślne. Ustawienie 64bit (ASCII 5 chars) to minimalne zabezpieczenie z hasłem złożonym z zaledwie pięciu znaków. Aby uzyskać wyższy stopień bezpieczeństwa, można wybrać jedną z pozostałych opcji z tej listy rozwijanej. W przypadku ustawienia 64bit (ASCII 5 chars) należy wprowadzić klucz złożony z pięciu liter (a - z, A - Z) i cyfr (0-9). W razie wybrania silniejszych zabezpieczeń WEP należy wprowadzić klucz o takiej długości i złożony z takich znaków, jakie wskazano w polu WEP. Komputery muszą używać tego samego identyfikatora SSID, kanału i ustawień WEP co adapter WPA-1000, aby nawiązać z nim połączenie bezprzewodowe. Należy zapisać te informacje i wręczyć je uczestnikom spotkania, którzy będą łączyć się z adapterem WPA Kliknąć przycisk Apply. Pojawi się prośba o zrestartowanie adaptera WPA Zrestartować adapter WPA-1000, aby zapisać zmiany. Kod logowania (Login Code) na ekranie gotowości zmienia się przy każdym uruchomieniu adaptera WPA

10 4. Bezprzewodowe łączenie się z adapterem WPA Opisaną tu czynność należy wykonać jedynie wtedy, gdy adapter bezprzewodowy w komputerze NIE JEST jeszcze włączony. Należy otworzyć folder Połączenia sieciowe, kliknąć adapter prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Włącz. Poniższy przykładowy ekran pochodzi z komputera z systemem Windows XP. 2. Ikona włączonego adaptera bezprzewodowego pojawi się w prawym dolnym rogu ekranu komputera. Należy kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Pokaż dostępne sieci bezprzewodowe. Następnie należy wybrać sieć z identyfikatorem uprzednio przypisanym urządzeniu WPA-1000 i kliknąć przycisk Połącz

11 3. Pojawi się prośba o wprowadzenie hasła. Należy wpisać wartość WEP Key uprzednio skonfigurowaną w adapterze WPA-1000, a następnie kliknąć przycisk Connect. 4. Jeśli pojawi się ostrzeżenie Zapory systemu Windows, należy kliknąć przycisk Odblokuj. 5. Komputer powinien teraz być połączony bezprzewodowo z WPA

12 6. Ikona adaptera bezprzewodowego w prawym dolnym rogu ekranu pokazuje, że komputer jest połączony z WPA Sprawdzić wskaźnik WLAN na urządzeniu. Jeśli świeci na zielono, oznacza to, że adapter WPA-1000 pomyślnie nawiązał połączenie bezprzewodowe. Jeśli miga na zielono, oznacza to, że urządzenie wysyła lub odbiera dane. Jeśli nie świeci, urządzenie nie ma połączenia bezprzewodowego.? Nie można połączyć się bezprzewodowo z adapterem WPA Należy ponownie przeskanować sieci bezprzewodowe za pomocą programu do zarządzania adapterem bezprzewodowym. Należy sprawdzić, czy w komputerze i w adapterze WPA-1000 skonfigurowano dokładnie ten sam identyfikator SSID, kanał, typ szyfrowania (WEP) oraz klucz. 5. Instalowanie programu narzędziowego WPA-1000 Każdy uczestnik spotkania, który chce wyświetlać prezentacje na projektorze za pośrednictwem adaptera WPA-1000, musi zainstalować program narzędziowy WPA Aby pobrać program narzędziowy WPA-1000 i zainstalować go w komputerze, należy wykonać poniższe czynności: 1. Otworzyć w komputerze przeglądarkę internetową, taką jak Internet Explorer. 2. Wpisać adres Server IP wyświetlony na ekranie gotowości w polu adresu przeglądarki internetowej (domyślny adres to ). Nacisnąć klawisz [ENTER]

13 3. Na wyświetlonym ekranie kliknąć przycisk Download. 4. W pokazanym niżej oknie kliknąć przycisk Zapisz plik, aby pobrać plik programu narzędziowego WPA-1000 i zapisać go w komputerze. 5. Po zakończeniu pobierania kliknąć dwukrotnie plik, aby uruchomić kreator instalacji. Postępować według wskazówek wyświetlonych na ekranie, aby zainstalować program

14 6. Po zakończeniu instalacji na pulpicie pojawi się skrót ( ). 7. W razie potrzeby ponownie uruchomić komputer. 6. Wyświetlanie prezentacji za pośrednictwem adaptera WPA-1000 Aby rozpocząć wyświetlanie, należy wykonać poniższe czynności: 1. Kliknąć dwukrotnie skrót ( ) na pulpicie albo kliknąć Start > Programy > WPA-1000, aby uruchomić program narzędziowy. 2. Program narzędziowy WPA-1000 wyszuka dostępne projektory. Pojawi się ekran logowania. Należy wpisać kod logowania (Login Code), który był wyświetlony na ekranie gotowości. Następnie należy nacisnąć klawisz [ENTER]. 3. Po udanym logowaniu projektor zacznie wyświetlać obraz z monitora komputera. Wskaźnik PLAY miga, kiedy adapter WPA-1000 przekazuje obraz do projektora. 4. Do sterowania prezentacją można wykorzystać opisane niżej funkcje programu narzędziowego WPA A PRZYCISK A (Odtwarzanie) B (Wstrzymanie) C (Odświeżanie) B C OPIS D E F G Ten przycisk służy do wyszukiwania dostępnych projektorów i do rzutowania obrazu z komputera po wybraniu projektora. Ten przycisk wstrzymuje rzutowanie. Ten przycisk odświeża zawartość ekranu

15 D (Kod logowania) E (Menu) F (Minimalizacja) G (Zakończenie) Jest to kod logowania używany w bieżącej sesji. Ten przycisk zapewnia dostęp do różnych menu, które są opisane szczegółowo w instrukcji użytkownika. Ten przycisk minimalizuje program narzędziowy i przenosi jego ikonę do zasobnika systemowego w prawym dolnym rogu ekranu. Ten przycisk zamyka program narzędziowy.? Rzutowany obraz jest niewyraźny. 1. Należy kliknąć przycisk odświeżania (C na powyższym rysunku) w programie narzędziowym WPA Należy sprawdzić ustawienia rozdzielczości w komputerze. Rzutowany obraz wygląda najlepiej przy rozdzielczości 1024 * 768.? Nie można użyć programu narzędziowego WPA-1000 do wyświetlenia prezentacji. 1. Należy odinstalować program narzędziowy WPA-1000 i zainstalować go ponownie. 2. Należy sprawdzić wersję systemu operacyjnego. Program narzędziowy WPA-1000 jest zgodny z następującymi systemami: Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 lub nowszy, Windows XP Service Pack 2 lub nowszy, 32-bitowa wersja Windows Vista. Oglądanie certyfikatów produktu 1. Przejść pod adres 2. Na stronie głównej firmy ZyXEL wybrać z listy rozwijanej swój produkt, aby przejść do poświęconej mu strony. 3. Na stronie produktu wybrać żądany certyfikat

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ Firmware v3.40 Wydanie 2, sierpień 2010 Domyślne dane do logowania: Adres IP: http://10.0.0.138 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Copyright

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE, Macintosh OS X (wersja 10.2.x lub nowsza). Przed rozpoczęciem Karta USB do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

Prestige 334. Szerokopasmowy router z zaporą sieciową. Szybki start Wersja 3.60 May 2004

Prestige 334. Szerokopasmowy router z zaporą sieciową. Szybki start Wersja 3.60 May 2004 Prestige 334 Szerokopasmowy router z zaporą sieciową Szybki start Wersja 3.60 May 2004 1. Prestige wprowadzenie Prestige to szerokopasmowy router z wbudowanym czteroportowym przełącznikiem 10/100 Mb/s,

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne informacje dotyczące ustawień

Bardziej szczegółowo

Monitor Wall 4.0. Instrukcja instalacji i obsługi

Monitor Wall 4.0. Instrukcja instalacji i obsługi Monitor Wall 4.0 pl Instrukcja instalacji i obsługi Monitor Wall 4.0 Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wprowadzenie 4 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 4 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

802.11n WiFi Repeater

802.11n WiFi Repeater 802.11n WiFi Repeater Podręcznik użytkownika 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 Konwencje zapisu 6 Cechy... 5 Wymagania urządzenia... 5 Korzystanie z tego dokumentu... 6 Konwencje typograficzne... 6 Komunikaty

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika)

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-824VUP+ Bezprzewodowy ruter VPN i serwer wydruków 2.4 GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122. Podręcznik użytkownika

Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122. Podręcznik użytkownika Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...7 Przygotowanie do pracy...9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wieloprotokołowy, wielofunkcyjny serwer wydruku z wbudowaną kartą Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z bezprzewodowym dostępem do sieci Ethernet Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Acer Projector Gateway

Acer Projector Gateway 1 Acer Projector Gateway Wprowadzenie Acer Projektor Gateway (APG) jest małym, dobrze zintegrowanym systemem wzbogacającym prezentacje wykonane projektorem Acer. APG umożliwia podłączanie wielu różnych

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Dodatkowe dane techniczne WWW.SWEEX.COM. Wersja polska

Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Dodatkowe dane techniczne WWW.SWEEX.COM. Wersja polska LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM Wstęp Dziękujemy za zakup bezprzewodowego, szerokopasmowego routera 140 Nitro XM Sweex. Z bezprzewodowym routerem,

Bardziej szczegółowo

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika dysku FreeAgent GoFlex Home 2010 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent

Bardziej szczegółowo

Vivinet WPS Dongle. Moduł do bezprzewodowej transmisji obrazu. Instrukcja obsługi. (Nazwa modelu: WPS-Dongle) Wersja: 3.0 Data: 16 listopada 2009 r.

Vivinet WPS Dongle. Moduł do bezprzewodowej transmisji obrazu. Instrukcja obsługi. (Nazwa modelu: WPS-Dongle) Wersja: 3.0 Data: 16 listopada 2009 r. Vivinet WPS Dongle Moduł do bezprzewodowej transmisji obrazu Instrukcja obsługi (Nazwa modelu: WPS-Dongle) Wersja: 3.0 Data: 16 listopada 2009 r. Spis treści 1. Ogólna charakterystyka... 3 2. Jak szybko

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Podręcznik użytkownika

Synology DiskStation Podręcznik użytkownika ID dokumentu 110302DSMUGPLK Dotyczy modeli DS111 DS110+ DS110j DS211+ DS211 1 DS211j DS710+ DS411+II DS411j DS411slim DS410 DS1511+ RS411 RS810+ RS810RP+ RS2211+ RS2211RP+ Spis treści Rozdział 1: Przegląd

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Model: FI8918/FI8918W Bezprzewodowa/przewodowa kamera IP OBSŁUGUJE TRYB NOCNY, ZDALNĄ ZMIANĘ POŁOŻENIA ORAZ TRANSMISJĘ DŹWIĘKU W OBU KIERUNKACH Instrukcja użytkownika Kolor czarny Kolor biały Spis treści

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce modem Pirelli DRG A226G Spis treści W skład pakietu instalacyjnego wchodzą 4 Uruchomienie usługi OneOffice 5 1. Uruchomienie usługi OneOffice na linii

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika Synology DiskStation Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_DS_20121106 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo