Podręcznik użytkownika (szczegółowy) Poradnik po sieci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika (szczegółowy) Poradnik po sieci"

Transkrypt

1 Projektor IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Podręcznik użytkownika (szczegółowy) Poradnik po sieci Dziękujemy za zakupienie tego produktu. Niniejsza instrukcja zawiera jedynie wyjaśnienia dotyczące funkcji sieciowych. W celu zapewnienia prawidłowego użytkowania tego produktu prosimy o zapoznanie się z podręcznikiem użytkownika i innymi instrukcjami dotyczącymi tego produktu. ZAGROŻENIE Przed używaniem produktu, zapoznaj się z instrukcją obsługi. Po przeczytaniu należy zachować te materiały w bezpiecznym miejscu do ewentualnego przyszłego wykorzystania. Funkcje Ten projektor posiada funkcje sieciowe, zapewniające poniższe główne cechy. ü Prezentacja Sieciowa: przy pomocy tej funkcji możesz wyświetlać obrazy z PC przekazywane za pośrednictwem sieci. (&15) ü Regulacja Internetowa: przy pomocy tej funkcji za pośrednictwem sieci możesz monitorować i kontrolować projektor przy pomocy PC. (&16) ü Obraz Własny: przy pomocy tej funkcji projektor może przechowywać do czterech nieruchomych obrazów i wyświetlać je. (&50) ü Komunikator: przy pomocy tej funkcji projektor może wyświetlać tekst wysłany poprzez sieć z PC. (&51) ü Most Sieciowy: przy pomocy tej funkcji za pośrednictwem projektora możesz kontrolować urządzenie zewnętrzne przy pomocy PC. (&52) UWAGA Informacje zawarte w podręczniku mogą ulegać zmianie bez uprzedzenia. Wytwórca nie ponosi odpowiedzialności za błędy, jakie mogą pojawić się w niniejszym podręczniku. Reprodukcja, przenoszenie lub kopiowanie całości lub części dokumentu jest niedozwolone bez uzyskania pisemnej zgody wytwórcy. Informacja o znakach towarowych Microsoft, Internet Explorer, Windows, Windows Vista i Aero są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w U.S. i/lub w innych krajach. Adobe i Flash są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated. Pentium jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Intel Corporation. JavaScript jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc. HDMI TM, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC. W USA i innych krajach. Crestron, Crestron e-control, e-control, Crestron RoomView oraz RoomView TM są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Crestron Electronics, Inc. W USA i innych krajach. PJLink jest znakiem towarowym stosowanym w ramach prawa o znakach towarowych w Japonii, Stanach Zjednoczonych i w innych krajach lub na innych obszarach. Wszelkie inne znaki towarowe pozostają własnością odnośnych korporacji i firm

2 Spis treści Spis treści Ostrzeżenie Połączenie z siecią Wymagania systemowe Przygotowanie potrzebnego sprzętu Wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania dla PC Szybkie połączenie Ręczne ustawienia połąćzeń sieci - Przewodowej LAN Łączenie urządzeń Ustawienia sieci Ustawienia Opcje internetowe Ręczne ustawienia połączeń sieci - Bezprzewodowej LAN Przygotowanie do połączenia bezprzewodowego LAN Wprowadzanie ustawień sieci bezprzewodowej LAN Prezentacja Sieciowa Regulacja Internetowa Sterowanie Web projektora Logowanie Informacje sieciowe Ustawienia sieciowe Ustawienia portu Ustawienia poczty Ustawienia komunikatów awaryjnych Ustawienia harmonogramu Ustawienia daty/czasu Ustawienia bezpieczeństwa Sterowanie projektorem Zdalne sterowanie Status projektora Ponownie uruchomienie sieci Crestron e-control Okno Main Okno Tools Okno Info Okno Help Desk Alarm Funkcja Obraz Własny Funkcja Komunikatora

3 Spis treści 6. Funkcja Most Sieciowy Connecting devices Konfiguracja komunikacji Port komunikacji Metoda transmisji PÓŁDUPLEKS PEŁNY DUPLEKS Inne funkcje owe komunikaty alarmowe Zarządzanie projektorem poprzez SNMP Planowanie zdarzeń Sterowanie poleceniami poprzez sieć Crestron RoomView Rozwiązywanie problemów Specyfikacja Gwarancja i serwis pogwarancyjny

4 Ostrzeżenie 4 Ostrzeżenie Aby korzystać z funkcji sieci bezprzewodowej tego projektora, potrzebny jest wskazany bezprzewodowy adapter USB, sprzedawany na życzenie klienta. Środki ostrożności wynikające z obowiązujących norm i przepisów znajdują się w dokumentach dołączonych do bezprzewodowej karty sieciowej. [Ograniczenia dotyczące włączania do sieci i wyłączania z sieci bezprzewodowy adapter USB] Przed włożeniem lub wysunięciem bezprzewodowy adapter USB z projektora, wyłącz jego zasilanie i wypnij wtyczkę przewodu zasilania z gniazdka. Nie dotykaj bezprzewodowy adapter USB podłączonego do projektora, który jest zasilany prądem przemiennym. Do podłączania bezprzewodowej karty sieciowej do projektora nie wolno używać przedłużaczy ani urządzeń. [Środki bezpieczeństwa obowiązujące podczas korzystania z sieci bezprzewodowej LAN] Zaleca się, aby podczas użytkowania łączności przez bezprzewodową sieć LAN ustawić zabezpieczenia, takie jak SSID i KODOWANIE. W przypadku nieustalenia ustawień zabezpieczeń, materiały przesyłane przez sieć mogą zostać przechwycone lub może to doprowadzić do nieuprawnionego dostępu do systemu. Patrz dokładne omówienie ustawień zabezpieczeń sieci bezprzewodowej LAN w 3.1 Sterowanie Web projektora lub w &Menu SIEĆ w Poradnik eksploatacji. OSTRZEŻENIE Opcjonalnie IEEE802.11b/g/n bezprzewodowy adapter USB wykorzystuje pasmo częstotliwości radiowej 2,4 GHz. Do korzystania z tej bezprzewodowej karty sieciowej nie jest konieczne posiadanie abonamentu radiowego, ale należy wiedzieć, że: NIE UŻYWAĆ W POBLIŻU: Kuchenek mikrofalowych Urządzeń przemysłowych, naukowych lub medycznych Określonych nadajników radiowych o małej mocy Stacji radiowych Użytkowanie bezprzewodowy adapter USB w pobliżu odbiornika radiowego może powodować zakłócenia jego działania, co może być przyczyną zakłóceń lub zmniejszenia szybkości transmisji, a nawet prowadzić do nieprawidłowego działania urządzeń takich, jak rozruszniki serca. Zależnie od lokalizacji używanego bezprzewodowy adapter USB, mogą wystąpić interferencje fal radiowych, co może zmniejszyć szybkość transmisji lub przerwy w łączności. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że użytkowanie bezprzewodowy adapter USB w miejscach, w których występuje stal zbrojeniowa, inne rodzaje metali lub betonu, istnieje prawdopodobieństwo powstawania interferencji fal radiowych. Dostępne kanały Bezprzewodowy adapter USB wykorzystuje pasmo częstotliwości radiowej 2,4 GHz, ale położenie geograficzne użytkownika może powodować ograniczenie liczby kanałów, z których może korzystać. Informacji na temat kanałów, z których można korzystać należy uzyskać od sprzedawcy urządzenia. Wywóz nabytego bezprzewodowy adapter USB z kraju lub regionu zamieszkania użytkownika i wykorzystywanie go może stanowić naruszenie przepisów dotyczących korzystania z urządzeń radiowych w takim kraju lub regionie.

5 1. Połączenie z siecią 1.1 Wymagania systemowe Przygotowanie potrzebnego sprzętu 1. Połączenie z siecią Do podłączenia projektora do komputera poprzez sieć wymagane są następujące urządzenia. Wymagane Projektor: 1 sztuka, Komputer: minimum 1 zestaw Zależnie od wyboru trybu połączenia 1) Dla połączenia przewodowego *1 Kabel LAN (CAT-5 lub wyższy): 1 sztuka 2) Dla połączenia bezprzewodowego *2 - Dla projektora IEEE802.11b/g/n Bezprzewodowy adapter USB (opcja : SP-DONGLE-USB) : 1 sztuka - Komputer IEEE802.11b/g/n urządzenie bezprzewodowe LAN: 1 urządzenie na każdy *3 *1: System służący wykorzystaniu funkcji sieciowych projektora wymaga środowiska komunikacyjnego zgodnego z systemem 100Base-TX lub 10Base-T. *2: Wymagany jest punkt dostępu do sieci bezprzewodowej gdy połączenie bezprzewodowe LAN jest wykorzystywane jako element sieci w trybie Infrastruktury. *3: Zależnie od używanego urządzenia do łączności w sieci bezprzewodowej i komputera, projektor może nie być w stanie właściwie się łączyć z komputerem użytkownika, nawet jeśli komputer jest wyposażony we wbudowaną funkcję obsługi sieci bezprzewodowej LAN. Aby uniknąć problemów z komunikacją należy zastosować certyfikowane urządzenie sieci bezprzewodowej Wi-Fi Wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania dla PC Aby połączyć komputer z projektorem i korzystać z funkcji sieciowych projektora, komputer musi spełniać następujące wymogi. ü System operacyjny: jeden z następujących. Windows XP Home Edition /Professional Edition Windows Vista Home Basic /Home Premium /Business /Ultimate /Enterprise Windows 7 Starter /Home Basic /Home Premium /Business /Ultimate / Enterprise ü Procesor centralny: Pentium 4 (2,8 GHz lub więcej) ü Karta graficzna: 16 bitów, XGA lub więcej * W przypadku użycia LiveViewer zaleca się ustawienie rozdzielczości monitora PC na 1024 x 768. ü Pamięć: 512 MB lub więcej ü Miejsce na twardym dysku: 100 MB lub więcej ü Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 6.0 lub nowszy ü Napęd CD-ROM/DVD-ROM 5

6 1. Połączenie z siecią 1.1 Wymagania systemowe (ciąg dalszy) UWAGA Kontrola komunikacji sieciowej jest wyłączona kiedy projektor znajduje się w trybie standby, a pozycja TRYB STANDBY jest ustawiona na OSZCZĘDNY. Dokonuj podłączenia projektora do komunikacji sieciowej po ustawieniu TRYB STANDBY w pozycji. NORMALNA. (&Menu USTAWIENIE w Poradnik eksploatacji) Najnowsze wersje aplikacji obsługujących funkcje sieciowe projektora oraz najświeższe informacje na temat tego produktu można uzyskać w witrynie InFocus (www.infocus.com/support). 1.2 Szybkie połączenie LiveViewer zapewnia bardzo szybkie i łatwe połączenie z siecią. Zaleca się, aby korzystać z funkcji łączenia się przez sieć po zainstalowaniu w komputerze aplikacji LiveViewer. Patrz dokładne omówienie w instrukcji LiveViewer. Jeśli nie ma potrzeby używania programu LiveViewer lub nie można go stosować z jakiś powodów należy przejść do ustawień ręcznych, punkt 1.3 dla sieci przewodowej LAN (&7) i punkt 1.4 dla sieci bezprzewodowej LAN. (&11) 6

7 1. Połączenie z siecią 1.3 Ręczne ustawienia połąćzeń sieci - Przewodowej LAN - W poniższej części opisano procedurę ustawiania ręcznego Łączenie urządzeń Kablem LAN połącz projektor i komputer. * Przed podłączeniem do istniejącej sieci skontaktować się z administratorem sieci. Następnie sprawdź następujące ustawienia komputera Ustawienia sieci Ustawienia połączenia sieci dla Windows 7 i Internet Explorer. 1) Zalogować się do Windows 7 jako administrator. Z konta administratora uzyskuje się dostęp do wszystkich funkcji systemu. 2) Otworzyć Panel sterowania z menu Start. 3) Otworzyć Wyświetl stan sieci i zadania z Sieć i Internet. Po wyświetleniu ikon w oknie Panel sterowania, kliknij Centrum sieci i udostępniania. 4) W menu po lewej stronie okna Centrum sieci i udostępniania kliknij Zmień ustawienia karty sieciowej. (ciąg dalszy na następnej stronie) 7

8 1. Połączenie z siecią 1.3 Ręczne ustawienia połączeń sieci - Przewodowej LAN - (ciąg dalszy) 5) Kliknij prawym przyciskiem myszy Połączenie lokalne, aby otworzyć menu i wybierz Właściwości. 6) Wybierz Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) i kliknij [Właściwości]. 7) W komputerze wybierz Użyj następującego adresu IP i odpowiednio skonfiguruj Adres IP, Maska podsieci oraz Brama domyślna. Jeśli w sieci działa serwer DHCP, można wybrać Uzyskaj adres IP automatycznie, aby automatycznie przypisać Adres IP. Po zakończeniu ustawień, zamknij okno klikając [OK]. (ciąg dalszy na następnej stronie) 8

9 1. Połączenie z siecią 1.3 Ręczne ustawienia połączeń sieci - Przewodowej LAN - (ciąg dalszy) [Adres IP] Ustawienia ręczne Część adresu sieciowego w ustawionym adresie IP w komputerze musi być taka sama, jak w ustawieniu projektora. Cały adres IP w komputerze nie może również być zgodny z takim adresem w innych urządzeniach działających w tej samej sieci, w tym z adresem projektora. Na przykład Ustawienia projektora są następujące. Adres IP: Maska podsieci: (Adres sieci: w tym przypadku ) W związku z tym adres IP komputera musi wyglądać tak, jak poniżej. Adres IP: xxx (xxx liczby w systemie dziesiętnym.) Maska podsieci: (Adres sieci: w tym przypadku ) Wybrać od 1 do 254 dla xxx nie powtarzać dla żadnego innego urządzenia. W tym przypadku, ponieważ adres IP projektora brzmi , zdefiniuj to ustawienie dla komputera w zakresie od 1 do 253. UWAGA nie można ustawić jako adres IP. Adress IP projektora można zmienić za pomocą funkcji konfigurowania w przeglądarce internetowej. (&21) Jeśli projektor i komputer działają w tej samej sieci (tzn. mają ten sam adres sieciowy), pole domyślnej bramki można pozostawić puste. Jeśli projektor i komputer działają w różnych sieciach, domyślna bramka musi zostać ustawiona. Dokładne informacje można uzyskać u administratora sieci. Ustawienia automatyczne Jeśli w podłączonej sieci działa serwer DHCP, można automatycznie przypisać adres IP do projektora i komputera. * DHCP jest skrótem Dynamic Host Configuration Protocol i posiada funkcję dostarczania niezbędnego ustawienia sieci, jak adres IP z serwera do klienta. Serwer posiadający funkcję DHCP jest nazywany serwerem DHCP. (ciąg dalszy na następnej stronie) 9

10 1. Połączenie z siecią 1.3 Ręczne ustawienia połączeń sieci - Przewodowej LAN - (ciąg dalszy) Ustawienia Opcje internetowe 1) Aby otworzyć okno Właściwości: Internet, kliknąć Opcje internetowe w oknie Centrum sieci i udostępniania. 2) Aby otworzyć Ustawienia sieci lokalnej (LAN), kliknąć na zakładkę Połącznia, a następnie przycisk [Ustawienia sieci LAN]. 3) Odznacz wszystkie pola w oknie Ustawienia sieci lokalnej (LAN). Po zakończeniu ustawień, zamknij okno klikając [OK]. 10

11 1. Połączenie z siecią 1.4 Ręczne ustawienia połączeń sieci - Bezprzewodowej LAN - Używanie w projektorze wyznaczonego bezprzewodowy adapter USB (opcjonalnego) umożliwia komunikację projektora i komputera w trybie Ad-Hoc i Infrastruktury. W niniejszej części przedstawiono ustawienia ręcznego połączenia bezprzewodowego LAN Przygotowanie do połączenia bezprzewodowego LAN Rys a Bez punktu dostępu (Ad-Hoc) Rys b Z punktem dostępu (Infrastruktura) * Ad-Hoc jest jedną z metod komunikacji przez sieć bezeprzwodową LAN bez punktu dostępu. * Infrastruktura jest jedną z metod komunikacji przez sieć bezeprzwodową LAN za pomocą punktu dostępu. Tryb ten jest skuteczny w przypdaku używania pewnej ilośći sprzętu. W przypadku podłączenia do istniejącej sieci należy kontaktować się z administratorem sieci. Najpierw wsuń bezprzewodowy adapter USB do jednego z portów USB TYPE A. (&Podłączanie urządzeń w Poradnik eksploatacji) Następnie ustaw komputer na łączność bezprzewodową. Jeśli w komputerze jest wbudowane urządzenie w standardzie IEEE802.11b/ g/n do sieci bezprzewodowej LAN, włącz je i wyłącz inne połączenia sieciowe. Jeśli w komputerze nie ma wbudowanego urządzenia sieci bezprzewodowej LAN, podłącz urządzenie w standardzie IEEE802.11b/g/n, obsługujące sieć bezprzewodową LAN i zainstaluj jego sterownik. (Patrz dokładne omówienie w instrukcji obsługi komputera i urządzenia sieci bezprzewodowej LAN.) 11

12 1. Połączenie z siecią 1.4 Ręczne ustawienia połączeń sieci - Bezprzewodowej LAN - (ciąg dalszy) Wprowadzanie ustawień sieci bezprzewodowej LAN Stosowanie narzędzi sieci bezprzewodowej LAN w systemie Windows 7. Początkowe ustawienia sieci bezprzewodowej LAN dla projektora są następujące. Sterowanie połączeniem : Ad-Hoc SSID : wireless Kanał : 1 Usługa szyfrowania : Brak Adres IP : * Ustawienia te można zmienić z przeglądarki internetowej w komputerze lub w menu projektora. Zob. punkt Ustawienia sieciowe (&20) lub Menu SIEĆ w Poradnik eksploatacji. 1) W menu po lewej stronie okna Centrum sieci i udostępniania wybierz Zmień ustawienia karty sieciowej. 2) Kliknij prawym przyciskiem myszy Połączenie sieci bezprzewodowej, aby otworzyć menu i wybierz Właściwości. 3) Wybierz Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) i kliknij [Właściwości]. (ciąg dalszy na następnej stronie) 12

13 1. Połączenie z siecią 1.4 Ręczne ustawienia połączeń sieci - Bezprzewodowej LAN - (ciąg dalszy) 4) W komputerze wybierz Użyj następującego adresu IP i odpowiednio skonfiguruj Adres IP, Maska podsieci oraz Brama domyślna. Po zakończeniu ustawień, zamknij okno klikając [OK]. [Adres IP] Część adresu sieciowego w ustawionym adresie IP w komputerze musi być taka sama, jak w ustawieniu projektora. Cały adres IP w komputerze nie może również być zgodny z takim adresem w innych urządzeniach działających w tej samej sieci, w tym z adresem projektora. Na przykład Ustawienia projektora są następujące. Adres IP: Maska podsieci: (Adres sieci: w tym przypadku ) W związku z tym adres IP komputera musi wyglądać tak, jak poniżej. Adres IP: xxx (xxx liczby w systemie dziesiętnym.) Maska podsieci: (Adres sieci: w tym przypadku ) Wybrać od 1 do 254 dla xxx nie powtarzać dla żadnego innego urządzenia. W tym przypadku, ponieważ adres IP projektora brzmi , zdefiniuj to ustawienie dla komputera w zakresie od 1 do 253. UWAGA nie można ustawić jako adres IP. Adress IP projektora można zmienić za pomocą funkcji konfigurowania w przeglądarce internetowej. (&20) Jeśli projektor i komputer działają w tej samej sieci (tzn. mają ten sam adres sieciowy), pole domyślnej bramki można pozostawić puste. Jeśli projektor i komputer działają w różnych sieciach, domyślna bramka musi zostać ustawiona. Dokładne informacje można uzyskać u administratora sieci. (ciąg dalszy na następnej stronie) 13

14 1. Połączenie z siecią 1.4 Ręczne ustawienia połączeń sieci - Bezprzewodowej LAN - (ciąg dalszy) 5) Kliknij prawym przyciskiem myszy Połączenie sieci bezprzewodowej, aby otworzyć menu i wybierz Połącz / Rozłącz. 6) W możliwych do podłączenia sieciach bezprzewodowych wybierz SSID projektora (domyślnie ustawiony na wireless ) i kliknij [Połącz]. Jeśli włączono szyfrowanie, zostanie wyświetlone okno wstawiania klucza szyfrowania. Wpisz ustawiony klucz. 7) Po uzyskaniu połączenia, po prawej stronie SSID zostanie wyświetlony napis Połączono. 14

15 2. Prezentacja Sieciowa 2. Prezentacja Sieciowa Projektor może wyświetlać lub odtwarzać obrazy z komputera oraz dane dźwiękowe transmitowane przez sieć. Opcja Prezentacji Sieciowej pomaga w płynnym prowadzeniu prezentacji i kierowaniu konferencją. Bezprzewodowej LAN Przewodowej LAN Do korzystania z Prezentacji Sieciowej wymagana jest wyłączna aplikacja LiveViewer. Można pobrać ją na stronie InFocus (www.infocus.com/support). Patrz dokładne omówienie Prezentacji Sieciowej i instrukcji instalacji LiveViewer w instrukcji LiveViewer. Aby rozpocząć Prezentację Sieciową wybierz port LAN jako źródło wejścia projektora, kliknij przycisk Uruchamiania Przechwytywania w LiveViewer. Funkcja "LiveViewer" zależy od modelu, z jakiego korzystasz. Jeśli chcesz korzystać z najnowszego pobranego oprogramowania "LiveViewer", znajdź odpowiedni element w Podręczniku użytkownika oprogramowania "LiveViewer". Ten model będzie znajdował się w grupie E. UWAGA Jeżeli rozdzielczość ekranu komputera przekracza określoną rozdzielczość, obraz z komputera zostanie przed przesłaniem do projektora zmniejszony do określonego rozmiaru takiego jak poniżej. IN5132, IN5142: 1024 x 768 (XGA) Inne modele: 1280 x 800 Przesyłany obraz jest wyświetlany na ekranie projektora jako zmniejszony, nawet jeżeli rozdzielczość panelu projektora jest większa niż powyżej. 15

16 3. Regulacja Internetowa 3. Regulacja Internetowa Projektor można regulować i sterować poprzez sieć z przeglądarki internetowej na PC podłączonym do tej samej sieci. UWAGA Wymagany Internet Explorer 6.0 lub nowszy. Jeśli JavaScript jest wyłączona w ustawieniach przeglądarki internetowej należy ją włączyć dla prawidłowego wyświetlania stron internetowych projektora. Szczegółowy opis i informacje na temat włączania JavaScript znajdują się w plikach pomocy przeglądarki. Zaleca się instalowanie kolejnych aktualizacji przeglądarki internetowej. W przypadku jednoczesnego przesyłania danych przez sieć bezprzewodową i przewodową LAN, projektor może nie być w stanie prawidłowo przetwarzać danych. Poniżej opisano konfigurowanie i sterowanie projektora poprzez przeglądarkę internetową. Upewnij się, że Twój komputer i projektor są połączone poprzez sieć i uruchom przeglądarkę internetową. Wprowadź adres IP projektora w polu wejściowym URL przeglądarki internetowej jak niżej, a następnie naciśnij Enter lub przycisk. Na przykład: Jeśli adres IP projektora jest ustawiony jako : Wpisać do pola adresowego przeglądarki internetowej, a następnie wcisnąć Enter lub kliknąć na przycisk. Po wprowadzeniu prawidłowego adresu sieciowego (URL) i prawidłowym połączeniu projektora oraz komputera do tej samej sieci, zostanie wyświetlone pokazane po prawej stronie, okno wyboru. Jako narzędzie sterowania projektorem można wybrać Sterowanie Web projektora lub Crestron e-control. Kliknij jeden z nich. Patrz omówienie w 3.1 Sterowanie Web projektora (&17) lub 3.2 Crestron e-control (&42). UWAGA Nie wolno sterować projektorem używając jego menu lub pilota i jednocześnie Regulacji Internetowej. Po ustawieniu Crestron e-control w Ustawienia sieciowe (&21) na Wyłącz, nie pojawi się powyższe okno wyboru. Zamiast niego zostanie wyświetlone okno logowania Sterowanie Web projektora. Crestron e-control jest tworzony za pomocą aplikacji Flash. Aby używać Crestron e-control musisz w komputerze zainstalować program Adobe Flash Player. 16

17 3. Regulacja Internetowa 3.1 Sterowanie Web projektora Logowanie Aby korzystać z funkcji Sterowanie Web projektora, musisz się zalogować używając swojej nazwy użytkownika i hasła. Poniżej podano domyślne fabryczne ustawienia nazwy użytkownika i hasła. Nazwa użytkownika Administrator Hasło <pusta> Okno logowania Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij [OK]. Jeżeli zalogujesz się poprawnie, zostanie wyświetlony poniższy ekran. Menu główne Kliknąć na wybraną operację lub konfigurację na menu głównym. UWAGA Język używany na ekranie regulacji internetowej jest taki sam, jak w OSD projektora. Jeżeli chcesz to zmienić, musisz zmienić język OSD projektora. (&Menu EKRAN w Poradnik eksploatacji) 17

18 3. Regulacja Internetowa 3.1 Sterowanie Web projektora (ciąg dalszy) Informacje sieciowe Wyświetla bieżące ustawienia konfiguracji sieci projektora. Funkcja Informacje wspólne Nazwa projektora Info o sieci bezprzewodowej LAN Tryb DHCP Adres IP Maska podsieci Bramka domyślna Adres serwera DNS Adres MAC Kanał Szyfrowanie SSID Szybkość Info o sieci przewodowej LAN DHCP Adres IP Maska podsieci Bramka domyślna Adres serwera DNS Adres MAC Wyświetla informacje wspólne dla sieci bezprzewodowej i przewodowej LAN. Wyświetla ustawienia nazwy projektora. Wyświetla bieżące ustawienia sieci bezprzewodowej LAN. Wyświetla tryb łączności sieci bezprzewodowej LAN. Wyświetla ustawianie DHCP. Wyświetla bieżący adres IP. Wyświetla maskę podsieci. Wyświetla bramkę domyślną. Wyświetla adres serwera DNS. Wyświetla adres MAC. Wyświetla kanał używane dla sieci bezprzewodowej LAN. Wyświetla ustawianie szyfrowania danych. Wyświetla identyfikator sieci SSID używanej przez projektor. Wyświetla bieżącą szybkość transmisji sieci bezprzewodowej LAN. Wyświetla bieżące ustawienia sieci przewodowej LAN. Wyświetla ustawianie DHCP. Wyświetla bieżący adres IP. Wyświetla maskę podsieci. Wyświetla bramkę domyślną. Wyświetla adres serwera DNS. Wyświetla adres MAC. 18

19 3. Regulacja Internetowa 3.1 Sterowanie Web projektora (ciąg dalszy) Ustawienia sieciowe Wyświetla i konfiguruje ustawienia sieci. Funkcja Konfiguracja wspólna Nazwa projektora syslocation (SNMP) syscontact (SNMP) AMX D.D. (AMX Device Discovery) Wyświetla ustawienia wspólne dla sieci bezprzewodowej i przewodowej LAN. Konfiguruje nazwę projektora. Nazwa projektora może mieć maksymalnie 64 znaki alfanumeryczne. Można używać liter, cyfr i następujących }~ oraz spacja Domyślnie jest przypisana określona nazwa projektora. Konfiguruje lokalizację, do której należy się odnosić stosując SNMP. Wpis syslocation może mieć maksymalnie 255 znaków alfanumerycznych. Stosować można jedynie liczby 0-9 i litery alfabetu a-z, A-Z mogą być stosowane. Konfiguruje informacje kontaktowe, do których należy się odnosić stosując SNMP. Wpis syscontact może mieć maksymalnie 255 znaków alfanumerycznych. Stosować można jedynie liczby 0-9 i litery alfabetu a-z, A-Z mogą być stosowane. Konfiguruje ustawienia AMX Device Discovery w celu wykrycia projektora z urządzeń sterujących AMX podłączonych do tej samej sieci. Aby dowiedzieć się więcej o AMX Device Discovery należy odwiedzić stronę internetową AMX. URL: (na luty 2012) (ciąg dalszy na następnej stronie) 19

20 3. Regulacja Internetowa 3.1 Sterowanie Web projektora - Ustawienia sieciowe (ciąg dalszy) Funkcja Konfiguracja sieci bezprzewodowej LAN Tryb Konfiguracja IP DHCP WŁ. DHCP WYŁ. Adres IP Maska podsieci Bramka domyślna Adres serwera DNS Kanał Wyświetla ustawienia sieci bezprzewodowej LAN. Wybrać Ad-Hoc lub Infrastruktura. Konfiguruje ustawienia sieci. Włącza DHCP. Wyłącza DHCP. Konfiguruje adres IP, gdy protokół DHCP jest wyłączony. Konfiguruje maskę podsieci, gdy protokół DHCP jest wyłączony. Konfiguruje bramkę domyślną, gdy protokół DHCP jest wyłączony. Konfiguruje adres serwera DNS. Wybierz kanał od 1 do 11, aby używać go w trybie Ad-Hoc. UWAGA Kanały mogą różnić się w zależności od kraju. Poza tym w niektórych krajach lub regionach może być wymagane stosowanie karty sieci bezprzewodowej spełniającej normy danego kraju lub regionu. Szyfrowanie Klucz WEP Hasło WPA SSID (ciąg dalszy na następnej stronie) Wybrać sposób szyfrowania danych. Wpisz klucz WEP. Klucz WEP można wpisać używając kodowania ASCII lub liczb szesnastkowych. Długość wartości klucza jest definiowana w następujący sposób, zgodnie z WEP i formatami znaków. Szyfrowanie Znaki ASCII Liczby szesnastkowe WEP 64bit 5 znaków 10 znaków WEP 128bit 13 znaków 26 znaków Wprowadź długie hasło WPA. Można używać od 8 do 63 znaków. Dozwolone są tylko litery, cyfry i następujące }~ oraz spacja Wybrać SSID z listy. Aby ustawić unikalny SSID, wybrać [Użytkownika], a następnie ustawić własny SSID według poniższych reguł. Maksymalna liczba wprowadzonych znaków wynosi 32. Można używać tylko liter, cyfr i następujących }~ oraz spacja 20

21 3. Regulacja Internetowa 3.1 Sterowanie Web projektora - Ustawienia sieciowe (ciąg dalszy) Funkcja Konfiguracja sieci przewodowej LAN Konfiguracja IP DHCP WŁ. DHCP WYŁ. Adres IP Maska podsieci Bramka domyślna Adres serwera DNS Inna konfiguracja Crestron e-control Konfiguruje ustawienia sieci przewodowej LAN. Konfiguruje ustawienia sieci. Włącza DHCP. Wyłącza DHCP. Konfiguruje adres IP, gdy protokół DHCP jest wyłączony. Konfiguruje maskę podsieci, gdy protokół DHCP jest wyłączony. Konfiguruje bramkę domyślną, gdy protokół DHCP jest wyłączony. Konfiguruje adres serwera DNS. Konfiguruje inne ustawienia sieci. Ustaw, czy chcesz używać sterowania Crestron e-control. Po ustawieniu Wyłącz, zostanie wyświetlone okno okno logowania Sterowanie Web projektora, a na początku Regulacja Internetowa okno wyboru nie będzie wyświetlane. Kliknąć przycisk [Zastosuj], aby zapisać ustawienia. UWAGA Nowe ustawienia konfiguracji zostają uaktywnione po ponownym połączeniu z siecią. Po zmianie ustawień konfiguracji należy wykonać ponowne połączenie z siecią. Połączenie sieciowe można ponownie uruchomić z Ponownie uruchomienie sieci w menu głównym (&41). W przypadku podłączania projektora do istniejącej sieci, przed wprowadzeniem adresu serwera należy skontaktować się z administratorem. Klucz WEP, długie Hasło WPA oraz SSID nie zostaną ustawione jeśli zastosuje się nieprawidłowe znaki. W projektorze nie można ustawić połączenia z tą samą siecią przez bezprzewodowe i przewodowe połączenie z siecią LAN. Nie ustawiaj tego samego adresu sieciowego dla bezprzewodowej i przewodowej sieci LAN. 21

22 3. Regulacja Internetowa 3.1 Sterowanie Web projektora (ciąg dalszy) Ustawienia portu Wyświetla i konfiguruje ustawienia portu komunikacji. Funkcja Port PJLink TM (Port:4352) Konfiguruje port PJLink TM (Port:4352). Port otwarty Kliknąć pole [Włącz] w celu użycia portu Identyfikacja Port Mój obraz (Port:9716) Kliknąć pole [Włącz], gdy wymagana jest identyfikacja dla tego portu. Konfiguruje port Obraz Własny (Port:9716). Port otwarty Kliknąć pole [Włącz] w celu użycia portu Identyfikacja Port komunikatora (Port:9719) Kliknąć pole [Włącz], gdy wymagana jest identyfikacja dla tego portu. Konfiguruje port Komunikatora (Port:9719). Port otwarty Kliknąć pole [Włącz] w celu użycia portu Identyfikacja (ciąg dalszy na następnej stronie) Kliknąć pole [Włącz], gdy wymagana jest identyfikacja dla tego portu. 22

23 3. Regulacja Internetowa 3.1 Sterowanie Web projektora - Ustawienia portu (ciąg dalszy) Funkcja Port SNMP Port otwarty Adres pułapki Pobierz plik MIB Port mostu sieciowego Numer portu Konfiguruje port SNMP. Kliknąć przycisk [Włącz] pola wyboru, aby zastosować SNMP. Konfiguruje przeznaczenie pułapki SNMP w formacie IP. W adresie można wprowadzać nie tylko adres IP, ale także nazwę domeny, jeśli ustawiono prawidłowy serwer DNS w Ustawienia sieciowe. Nazwa hosta lub domeny może mieć maksymalnie 255 znaków. Ładuje z projektora plik MIB. Konfiguruje numer portu mostu. Wprowadź numer portu. Można skonfigurować numer pomiędzy 1024 a z wyjątkiem 41794, 9715, 9716, 9719, 9720, 5900, 5500 i Ustawienie domyślne to Kliknąć przycisk [Zastosuj], aby zapisać ustawienia. UWAGA Nowe ustawienia konfiguracji aktywowane są po ponownym uruchomieniu połączenia sieciowego. Jeśli ustawienia konfiguracji zostały zmienione, należy ponownie uruchomić połączenie sieciowe. Połączenie sieciowe można ponownie uruchomić z Ponownie uruchomienie sieci w menu głównym (&41). 23

24 3. Regulacja Internetowa 3.1 Sterowanie Web projektora (ciąg dalszy) Ustawienia poczty Wyświetla i konfiguruje ustawienia adresowania . Funkcja Wyślij Adres serwera SMTP Adres nadawcy wiadomości Adres odbiorcy wiadomości Kliknąć przycisk [Włącz] pola wyboru, aby zastosować funkcję . Skonfiguruj warunki wysyłania w Ustawienia komunikatów awaryjnych. Konfiguruje adres serwera poczty w formacie IP. W adresie można wprowadzać nie tylko adres IP, ale także nazwę domeny, jeśli ustawiono prawidłowy serwer DNS w Ustawienia sieciowe. Nazwa hosta lub domeny może mieć maksymalnie 255 znaków. Konfiguruje adress nadawcy . Adres nadawcy może mieć maksymalnie 255 znaków alfanumerycznych. Konfiguruje adresy do 5 odbiorców. Można również określić [do] lub [kopia] dla każdego adresu. Adres nadawcy może mieć maksymalnie 255 znaków alfanumerycznych. Kliknąć przycisk [Zastosuj], aby zapisać ustawienia. UWAGA Można potwierdzić prawidłowe działanie ustawień poczty, stosując przycisk [Wyślij wiadomość testową]. Przed kliknięciem [Wyślij wiadomość testową]. Jeśli projektor ma być połączony z istniejącą siecią, przed wprowadzeniem adresu serwera należy skontaktować się z administratorem. 24

25 3. Regulacja Internetowa 3.1 Sterowanie Web projektora (ciąg dalszy) Ustawienia komunikatów awaryjnych Wyświetla i konfiguruje ustawienia komunikatów awaryjnych i ostrzegawczych. Funkcja Błąd osłony Błąd wentylatora Błąd lampy Błąd temperatury Błąd przepływu powietrza Błąd niskiej temperatury Błąd filtra Inny błąd Błąd wykonywania harmonogramu Alarm czasu lampy Alarm czasu filtra Powiadomienie o tanie filtra Alarm detektora zmian Start na zimno Błąd identyfikacji Osłona lampy nie została prawidłowo zamocowana. Wentylator chłodzący nie pracuje. Lampa nie włącza się; istnieje możliwość, że temperatura wewnątrz projektora jest zbyt wysoka. Istnieje możliwość, że wnętrze projektora zostało rozgrzane. Temperatura wewnątrz projektora wzrasta. Istnieje możliwość, że temperatura wewnątrz projektora jest zbyt niska. Przekroczony czas pracy filtra. Inny błąd. W przypadku wyświetlenia tego komunikatu prosimy skontaktować się z dealerem. Błąd wykonania harmonogramu. ( 27) Czas pracy lampy przekroczył ustawienie czasu alarmu. Czas pracy filtra przekroczył ustawienie czasu alarmu. Zmienił się stan czyszczenia filtra powietrza. Alarm detektora zmian. ( Menu ZABEZP. w Poradnik eksploatacji) Gdy projektor jest włączony, działa w następujący sposób. Jeżeli TRYB STANDBY jest ustawiony na NORMALNY, stan zasilania projektora zmienia się z wyłączonego na stan czuwania. Jeżeli TRYB STANDBY jest ustawiony na OSZCZĘDNY, stan zasilania projektora zmienia się ze stanu czuwania na włączony(lampa zostaje włączona). (&Menu USTAWIENIE w Poradnik eksploatacji) Wykryto próbę dostępu SNMP z niewłaściwej społeczności SNMP. Zob. Rozwiązywanie problemów w Poradnik eksploatacji, gdzie zamieszczono informacje o błędach, z wyjątkiem Inny błąd i Błąd wykonania harmonogramu. 25

26 3. Regulacja Internetowa 3.1 Sterowanie Web projektora - Ustawienia komunikatów awaryjnych (ciąg dalszy) Listę alarmów przedstawiono poniżej. Funkcja Czas alarmu Pułapka SNMP Wyślij Temat wiadomości Tekst wiadomości Konfiguruje czas do alarmu. (Tylko Alarm czasu lampy i Alarm czasu filtra.) Kliknąć przycisk [Włącz] pola wyboru, aby uaktywnić alarmy pułapki SNMP. (Z wyjątkiem Błąd wykonywania harmonogramu, Alarm czasu lampy, Alarm czasu filtra, Powiadomienie o stanie filtra i Alarm detektora zmian.) Kliknąć przycisk [Włącz] pola wyboru, aby uaktywnić alarmy . (Z wyjątkiem Start na zimno i Błąd identyfikacji.) Konfiguruje temat a do wysłania. Wiersz tematu może mieć maksymalnie 100 znaków alfanumerycznych. (Z wyjątkiem Start na zimno i Błąd identyfikacji.) Konfiguruje tekst a do wysłania. Maksymalna długość tekstu może wynosić 1024 znaków alfanumerycznych, ale jeżeli używasz któregoś z podanych niżej znaków, długość może być mniejsza. Znaki specjalne " ' : &, % \ oraz spacja. (Z wyjątkiem Start na zimno i Błąd identyfikacji.) Kliknąć przycisk [Zastosuj], aby zapisać ustawienia. UWAGA Uruchomienie wysłania poczty Błąd filtra zależy od ustawień komunikatu CZYŚĆ FILTR w pozycji SERWIS w ramach Menu OPCJE, umożliwiających zdefiniowanie okresu, po którym komunikat taki wyświetlony zostanie na ekranie projektora. W przypadku przekroczenia zadanego czasu użytkowania zostanie wysłana wiadomość . Zawiadomienie takie nie będzie wysłane, jeśli komunikat CZYŚĆ FILTR ustawiono na WYŁĄCZ. ( Menu OPCJE w Poradnik eksploatacji) Alarm czasu lampy jest definiowany jako próg powiadomień (przypomnienie) czasu lampy. Gdy czas lampy przekroczy limit ustawiony w Sterowanie Web projektora, zostanie wysłana wiadomość . Alarm czasu filtra jest zdefiniowany jako wartość progowa licznika filtra dla powiadomienia pocztą (przypomnienie). Gdy czas filtra przekroczy limit ustawiony w Sterowanie Web projektora, zostanie wysłana wiadomość . Powiadomienie o stanie filtra można włączyć dla obydwóch lub jednej z Stan 1 i 2.Zawiadomienia te są równe zmianie wskaźnika FILTER na projektorze. (Stan 1: z wyłączonego na pomarańczowy, Stan 2: z pomarańczowego na czerwony) Patrz Poradnik eksploatacji, w którym podano szczegóły dotyczące wskaźnika FILTER. 26

27 3. Regulacja Internetowa 3.1 Sterowanie Web projektora (ciąg dalszy) Ustawienia harmonogramu Wyświetla i konfiguruje ustawienia harmonogramu. Funkcja Codziennie Konfiguruje codzienny harmonogram. Niedziela Konfiguruje harmonogram na niedzielę. Poniedziałek Konfiguruje harmonogram na poniedziałek. Wtorek Konfiguruje harmonogram na wtorek. Środa Konfiguruje harmonogram na środę. Czwartek Konfiguruje harmonogram na czwartek. Piątek Konfiguruje harmonogram na piątek. Sobota Konfiguruje harmonogram na sobotę. Określona data nr 1 Konfiguruje harmonogram na określony dzień (Nr. 1). Określona data nr 2 Konfiguruje harmonogram na określony dzień (Nr. 2). Określona data nr 3 Konfiguruje harmonogram na określony dzień (Nr. 3). Określona data nr 4 Konfiguruje harmonogram na określony dzień (Nr. 4). Określona data nr 5 Konfiguruje harmonogram na określony dzień (Nr. 5). 27

28 3. Regulacja Internetowa 3.1 Sterowanie Web projektora - Ustawienia harmonogramu (ciąg dalszy) Ustawienia harmonogramu przedstawiono poniżej. Funkcja Harmonogram Data (Miesiąc/Dzień) Kliknąć przycisk [Włącz] pola wyboru, aby uaktywnić harmonogram. Konfiguruje miesiąc i dzień. Ta pozycja pojawia się tylko jeśli wybrano Określona data (nr 1-5). Kliknąć przycisk [Zastosuj], aby zapisać ustawienia. Aktualne ustawienia zdarzeń są wyświetlone na liście harmonogramu. Aby dodać dodatkowe funkcje i zdarzenia ustaw następujące pozycje. Czas Polecenie [Parametr] Zasilanie Funkcja Źródło wejściowe Mój obraz Komunikator Pokaz slajdów Konfiguruje czas do wykonania poleceń. Konfiguruje polecenia do wykonania. Konfiguruje parametry sterowania zasilania. Konfiguruje parametry przełączania danych wejściowych. Konfiguracja parametrów danych do wyświetlania Obrazu Własnego. (&50) Konfiguracja parametrów danych do wyświetlania Komunikatora. (&51) Konfiguruje parametry Start/Stop Pokazu slajdów. Kliknąć przycisk [Rejestruj], aby dodać nowe polecenia do Listy harmonogramów. Kliknąć przycisk [Usuń], aby usunąć nowe polecenia do Listy harmonogramów. Kilknij przycisk [Resetuj] w celu unieważnienia wszystkich poleceń i zresetowania ustawień harmonogramu z listy harmonogramu. 28

29 3. Regulacja Internetowa 3.1 Sterowanie Web projektora - Ustawienia harmonogramu (ciąg dalszy) UWAGA Po przeniesieniu projektora, przed przeprowadzeniem konfiguracji programu, należy sprawdzić ustawienie daty i czasu. Wskazania czasu zegara wewnętrznego mogą być niedokładne. Dla zachowania dokładnych wskazań zegara zaleca się stosowanie SNTP. Zdarzenia Mój obraz i Komunikator nie rozpoczną się w prawidłowy sposób i pojawi się błąd planowanego zadania, jeżeli nie zapali się lampa i/lub dane do wyświetlania nie będą zapisane w projektorze w zaplanowanym czasie wykonania zdarzenia. Zdarzenia Źródło wejściowe i Mój obraz nie rozpoczną się, jeżeli funkcja zabezpieczeń została aktywowana i ogranicza korzystanie z projektora. Niektóre błędy projektora (np. błąd temperatury, błąd lampy) uniemożliwiają projektorowi prawidłowe wykonanie zaplanowanych funkcji/zdarzeń. Jeżeli do projektora nie jest podłączone żadne urządzenie pamięci USB lub jeżeli nie ma żadnych obrazów do wyświetlania w określonym czasie, pojawia się błąd planowanego zadania w Pokazie slajdów. Po rozpoczęciu pokazu slajdów źródło wejściowe zostanie automatycznie przełączone na USB TYPE A. Obrazy przechowywane w katalogu głównym urządzenia pamięci USB zostaną wyświetlone w zaplanowanym Pokazie slajdów. Proszę nawiązać do rozdziału Rozwiązywanie problemów w Poradnik eksploatacji w przypadku, gdy zaplanowane funkcje/zdarzenia nie są wykonywane w prawidłowy, skonfigurowany sposób. 29

30 3. Regulacja Internetowa 3.1 Sterowanie Web projektora (ciąg dalszy) Ustawienia daty/czasu Wyświetla i konfiguruje ustawienia daty i czasu. Funkcja Data bieżąca Godzina bieżąca Ustawienia czasu letniego Początek Konfiguruje aktualną datę w formacie rok/miesiąc/dzień. Konfiguruje aktualny czas w formacie godzina:minuta:sekunda. Kliknąć przycisk [WŁ.], aby uaktywnić funkcję czasu letniego i wprowadzić następujące ustawienia. Konfiguruje datę i czas rozpoczęcia czasu letniego. Miesiąc Konfiguruje miesiąc rozpoczęcia czasu letniego (1~12). Tydzień Dzień Czas Koniec Konfiguruje tydzień miesiąca rozpoczęcia czasu letniego (Pierwszy, 2, 3, 4, Ostatni). Konfiguruje dzień tygodnia rozpoczęcia czasu letniego (Nd, Pn, Wt, Śr, Cz, Pt, Sb). godzin Konfiguruje godzinę rozpoczęcia czasu letniego (0~23). minuta Konfiguruje minutę rozpoczęcia czasu letniego (0~59). Konfiguruje datę i czas zakończenia czasu letniego. Miesiąc Konfiguruje miesiąc zakończenia czasu letniego (1~12). Tydzień Dzień Czas (ciąg dalszy na następnej stronie) Konfiguruje tydzień miesiąca zakończenia czasu letniego (Pierwszy, 2, 3, 4, Ostatni). Konfiguruje dzień tygodnia zakończenia czasu letniego (Nd, Pn, Wt, Śr, Cz, Pt, Sb). godzin Konfiguruje godzinę zakonczenia czasu letniego (0~23). minuta Konfiguruje minutę zakończenia czasu letniego (0~59). 30

31 3. Regulacja Internetowa 3.1 Sterowanie Web projektora - Ustawienia daty/czasu (ciąg dalszy) Funkcja Różnica czasu SNTP Adres serwera SNTP Cykl Konfiguruje różnicę czasu. Ustawić różnicę czasu tak samo jak na przyłączonym PC. W razie wątpliwości zasięgnąć rady administratora IT. Kliknąć przycisk [WŁ.], aby pobrać informacje dotyczące daty i czasu z serwera SNTP i wprowadzić następujące ustawienia. Konfiguruje adres serwera SNTP w formacie IP. W adresie można wprowadzać nie tylko adres IP, ale także nazwę domeny, jeśli ustawiono prawidłowy serwer DNS w Ustawienia sieciowe. Nazwa hosta lub domeny może mieć maksymalnie 255 znaków. Konfiguruje przedział czasu odzyskiwania informacji dotyczących daty i czasu z serwera SNTP (godzina:minuta). Kliknąć przycisk [Zastosuj], aby zapisać ustawienia. UWAGA Nowe ustawienia konfiguracji aktywowane są po ponownym uruchomieniu połączenia sieciowego. Jeśli ustawienia konfiguracji zostały zmienione, należy ponownie uruchomić połączenie sieciowe. Połączenie sieciowe można ponownie uruchomić z Ponownie uruchomienie sieci w menu głównym (&41). W przypadku podłączania projektora do istniejącej sieci, przed wprowadzeniem adresu serwera należy skontaktować się z administratorem. Po wyłączeniu projektora w trybie OSZCZĘDNY (&Menu USTAWIENIE w Poradnik eksploatacji) lub po odcięciu zasilania prądem przemiennym, bieżąca data i ustawienie czasu jest resetowane. Aby uaktywnić funkcję SNTP należy ustawić różnicę czasu. Po włączeniu SNTP projektor będzie odczytywał informacje dotyczące daty i czasu z serwera czasu i przełączał ustawienia czasu na sterowanie ręczne. Wskazania czasu zegara wewnętrznego mogą być niedokładne. Dla zachowania dokładnych wskazań zegara zaleca się stosowanie SNTP. 31

32 3. Regulacja Internetowa 3.1 Sterowanie Web projektora (ciąg dalszy) Ustawienia bezpieczeństwa Wyświetla i konfiguruje hasła i ustawienia innych zabezpieczeń. Funkcja Konto użytkownika Nazwa użytkownika Hasło Wpisz ponownie hasło Sterowanie siecią Hasło identyfikacji Wpisz ponownie hasło identyfikacji SNMP Nazwa społeczności Konfiguracja nazwy użytkownika i hasła. Konfiguracja nazwy użytkownika. Tekst może zawierać maksymalnie 32 znaki alfanumeryczne. Konfiguracja hasła. Tekst może zawierać maksymalnie 255 znaki alfanumeryczne. Wpisać ponownie powyższe hasło w celu weryfikacji. Konfiguruje Hasło identyfikacji dla Port PJLink (Port:4352), Port Mój obraz (Port:9716) i Port komunikatora (Port:9719). (&22, 23) Konfiguruje hasło uwierzytelnienia. Tekst może zawierać maksymalnie 32 znaki alfanumeryczne. Wpisać ponownie powyższe hasło w celu weryfikacji. Konfiguruje nazwę społeczności SNMP, gdy SNMP jest stosowane. Konfiguruje nazwę społeczności. Tekst może zawierać maksymalnie 64 znaki alfanumeryczne. Kliknąć przycisk [Zastosuj], aby zapisać ustawienia. UWAGA Nowe ustawienia konfiguracji aktywowane są po ponownym uruchomieniu połączenia sieciowego. Jeśli ustawienia konfiguracji zostały zmienione, należy ponownie uruchomić połączenie sieciowe. Połączenie sieciowe można ponownie uruchomić z Ponownie uruchomienie sieci w menu głównym (&41). Można używać tylko liter 'a-z', 'A-Z' oraz cyfr '0-9'. 32

33 3.1 Sterowanie Web projektora (ciąg dalszy) 3. Regulacja Internetowa Sterowanie projektorem Projektor można obsługiwać elementami z ekranu. Kategorie elementów ekranowych są widoczne w menu głównym. Większość funkcji ma podmenu. Zob. tabela poniżej. UWAGA Wartość ustawienia może różnić się od wartości rzeczywistej, gdy użytkownik zmieni tę wartość ręcznie. W takim przypadku należy odświeżyć stronę klikając przycisk [Odśwież]. GŁÓWNY Funkcja ZASILANIE ŹRÓDŁO WEJŚCIOWE TRYB OBRAZU WYGASZANIE EKRANU WŁ./WYŁ. WYCISZ MROŻENIE POWIĘKSZ POWIĘKSZENIE POZYCJI W PIONIE POWIĘKSZENIE POZYCJI W POZIOMIE SZABLON ZASŁONA ZOOM OSTROŚĆ PRZESUWANIE OBIEKTYWU V PRZESUWANIE OBIEKTYWU H PAMIĘĆ OBIEKTYWU PbyP * PbyP LEWE ŹRÓDŁO * PbyP PRAWE ŹRÓDŁO * PbyP GŁÓWNY OBSZAR * OBRAZ WŁASNY USUŃ MÓJ OBRAZ Wyłącza/Wyłącza zasilanie. Wybiera źródło sygnału wejściowego. Wybiera ustawienie trybu obrazu. Włącza/wyłącza ekran WYGASZACZ EKRANU. Wyłącza/włącza dźwięk. Przełącza przycisk Mrożenie On/Off. (Zatrzymanie obrazu Wł./Wył.) Steruje ustawieniami powiększania. W niektórych źródłach sygnału wejściowego funkcja "Powiększ" może być wyłączona nawet przed osiągnięciem maksymalnej wartości ustawienia. Reguluje pozycję od punktu startowego powiększenia w pionie. Reguluje pozycję od punktu startowego powiększenia w poziomie. Włącza/wyłącza szablon. Włącza (zamyka)/wyłącza (otwiera) zasłonę obiektywu. Reguluje ustawienie zoom. Reguluje ustawienie ostrości. Reguluje przesunięcie obiektywu w pionie. Reguluje przesunięcie obiektywu w poziomie. Zapisuje, ładuje lub usuwa dane pamięci obiektywu. Włącza/wyłącza tryb PbyP. Wybiera ustawienie lewego źródła PbyP. Wybiera ustawienie prawego źródła PbyP. Wybiera ustawienie głównego okna PbyP. Wybieranie danych OBRAZ WŁASNY. Usuwanie danych OBRAZ WŁASNY. * Tylko w modelach IN5135 i IN5145. (ciąg dalszy na następnej stronie) 33

34 3. Regulacja Internetowa 3.1 Sterowanie Web projektora - Sterowanie projektorem (ciąg dalszy) Funkcja WIZJA JASNOŚĆ KONTRAST GAMMA TEMP. BARW KOLOR NASYCENIE OSTROŚĆ AKT.PRZESŁ. ZAPISZ MÓJ PARAMETR POBIERZ MÓJ PARAMETR OBRAZ FORMAT SKALOWANIE POZ PIONOWA POZ POZIOMA SYNCH POZ ROZMIAR POZ WYKONAJ REGULACJĘ AUTOMATYCZNĄ WEJŚCIE PROGRESYWNY NR WIDEO KOLORY COMPONENT FORMAT VIDEO - S-VIDEO FORMAT VIDEO - VIDEO FORMAT HDMI - HDMI 1 FORMAT HDMI - HDMI 2 ZAKRES HDMI - HDMI 1 ZAKRES HDMI - HDMI 2 (ciąg dalszy na następnej stronie) Reguluje ustawienie jasności. Reguluje ustawienie kontrastu. Wybiera ustawienie gamma. Wybiera ustawienie temperatury barw. Reguluje ustawienie koloru. Reguluje ustawienie nasycenia. Reguluje ustawienie ostrości. Wybiera ustawienie aktywnej przesłony. Zapisuje dane Moje Parametr. Przywraca dane Moje Parametr. Wybiera ustawienie położenia. Reguluje ustawienia przeskanowania. Reguluje pionowe położenie obrazu. Reguluje poziome położenie obrazu. Reguluje synchronizację poziomą. Reguluje rozmiar poziomy. Wykonuje automatyczną regulację obrazu. Wybiera ustawienie progresywne. Wybiera ustawienie redukcji szumów. Wybiera przestrzeń koloru. Wybiera ustawienie port COMPONENT. Wybiera ustawienie formatu s-video. Wybiera ustawienie formatu video. Wybiera ustawienie formatu HDMI TM portu HDMI 1. Wybiera ustawienie formatu HDMI TM portu HDMI 2. Wybiera ustawienie zakresu HDMI TM portu HDMI 1. Wybiera ustawienie zakresu HDMI TM portu HDMI 2. 34

35 Funkcja 3. Regulacja Internetowa 3.1 Sterowanie Web projektora - Sterowanie projektorem (ciąg dalszy) WEJŚCIE (ciąg dalszy) COMPUTER WŁĄCZ - Wybiera rodzaj sygnału wejściowego COMPUTER IN1. COMPUTER IN1 COMPUTER WŁĄCZ - Wybiera rodzaj sygnału wejściowego COMPUTER IN2. COMPUTER IN2 BLOK. RAMKI - Włącza/Wyłącza funkcję BLOK. RAMKI-COMPUTER IN1. COMPUTER IN1 BLOK. RAMKI - Włącza/Wyłącza funkcję BLOK. RAMKI-COMPUTER IN2. COMPUTER IN2 BLOK. RAMKI - HDMI 1 Włącza/Wyłącza funkcję BLOK. RAMKI-HDMI 1. BLOK. RAMKI - HDMI 2 Włącza/Wyłącza funkcję BLOK. RAMKI-HDMI 2. USTAWIENIE WYKONAJ AUTO Wykonuje automatyczną korekcję zniekształcenia KEYSTONE keystone. KEYSTONE W PIONIE Wykonuje automatyczną korekcję zniekształcenia keystone w pionie. Wykonuje automatyczną korekcję zniekształcenia keystone KEYSTONE W POZIOMIE w poziomie. DOSTRAJANIE Regulacja kształtu wyświetlanego obrazu w każdym wierzchołku. AUT.TRYB EKO Włącza i wyłącza automatyczną funkcję trybu eko. TRYB EKO Wybiera Tryb eko. INSTALACJA Wybiera stan instalacji. TRYB STANDBY Wybór trybu Standby. WYJŚCIE NA MONITOR Przydziela MONITOR OUT jeśli wybrano port COMPUTER - COMPUTER IN1 IN1. WYJŚCIE NA MONITOR Przydziela MONITOR OUT jeśli wybrano port COMPUTER - COMPUTER IN2 IN2. WYJŚCIE NA MONITOR - LAN Przydziela MONITOR OUT jeśli wybrano port LAN. WYJŚCIE NA MONITOR Przydziela MONITOR OUT jeśli wybrano port USB TYPE A. - USB TYPE A WYJŚCIE NA MONITOR Przydziela MONITOR OUT jeśli wybrano port USB TYPE B. - USB TYPE B WYJŚCIE NA MONITOR Przydziela MONITOR OUT jeśli wybrano port HDMI 1. - HDMI 1 WYJŚCIE NA MONITOR Przydziela MONITOR OUT jeśli wybrano port HDMI 2. - HDMI 2 WYJŚCIE NA MONITOR Przydziela MONITOR OUT jeśli wybrano port COMPONENT. - COMPONENT WYJŚCIE NA MONITOR Przydziela MONITOR OUT jeśli wybrano port S-VIDEO. - S-VIDEO WYJŚCIE NA MONITOR Przydziela MONITOR OUT jeśli wybrano port VIDEO. - VIDEO WYJŚCIE NA MONITOR Przydziela MONITOR OUT w trybie standby. - STANDBY (ciąg dalszy na następnej stronie) 35

36 3. Regulacja Internetowa 3.1 Sterowanie Web projektora - Sterowanie projektorem (ciąg dalszy) 36 Funkcja AUDIO GŁOŚNOŚĆ Reguluje ustawienie głośności. GŁOŚNIK Wyłącza/Wyłącza wbudowany głośnik. ŹRÓDŁO AUDIO - COMPUTER IN1 Przydziela port sygnału wejściowego ŹRÓDŁO AUDIO-COMPUTER IN1. ŹRÓDŁO AUDIO - COMPUTER IN2 Przydziela port sygnału wejściowego ŹRÓDŁO AUDIO-COMPUTER IN2. ŹRÓDŁO AUDIO - LAN Przydziela port sygnału wejściowego ŹRÓDŁO AUDIO-LAN. ŹRÓDŁO AUDIO - USB TYPE A Przydziela port sygnału wejściowego ŹRÓDŁO AUDIO-USB TYPE A. ŹRÓDŁO AUDIO - USB TYPE B Przydziela port sygnału wejściowego ŹRÓDŁO AUDIO-USB TYPE B. ŹRÓDŁO AUDIO - HDMI 1 Przydziela port sygnału wejściowego ŹRÓDŁO AUDIO-HDMI 1. ŹRÓDŁO AUDIO - HDMI 2 Przydziela port sygnału wejściowego ŹRÓDŁO AUDIO-HDMI 2. ŹRÓDŁO AUDIO - COMPONENT Przydziela port sygnału wejściowego ŹRÓDŁO AUDIO- COMPONENT. ŹRÓDŁO AUDIO - S-VIDEO Przydziela port sygnału wejściowego ŹRÓDŁO AUDIO-S-VIDEO. ŹRÓDŁO AUDIO - VIDEO Przydziela port sygnału wejściowego ŹRÓDŁO AUDIO-VIDEO. ŹRÓDŁO AUDIO - WYJŚCIE Przydziela ŹRÓDŁO AUDIO w trybie standby. AUDIO STANDBY HDMI AUDIO - HDMI 1 Wybiera ustawienie dźwięku HDMI TM portu HDMI 1. HDMI AUDIO - HDMI 2 Wybiera ustawienie dźwięku HDMI TM portu HDMI 2. EKRAN JĘZYK Wybiera język dla OSD. POZYCJA MENU PIONOWA Reguluje pionowe położenie menu. POZYCJA MENU POZIOMA Reguluje poziome położenie menu. WYGASZACZ EKRANU Wybiera ekran WYGASZACZ EKRANU. EKRAN START Wybiera tryb ekranu startowego. Logo Hasło Włącza/Wyłącza funkcję blokowania Moje Logo. KOMUNIKAT Włącza/Wyłącza funkcję komunikatu. SZABLON Wybór ustawienia ekran szablonu. C.C. - TRYB WYŚW. Wybiera ustawienia TRYB WYŚW. wyłączonego przechwytywania. C.C. - TRYB Wybiera ustawienia TRYB wyłączonego przechwytywania. C.C. - KANAŁ Wybiera ustawienia KANAŁ wyłączonego przechwytywania. (ciąg dalszy na następnej stronie)

37 Funkcja OPCJE POMIJANIE ŹRÓDŁA - COMPUTER IN1 Wybiera ustawienie Pomiń Źródło - COMPUTER IN1. POMIJANIE ŹRÓDŁA - COMPUTER IN2 Wybiera ustawienie Pomiń Źródło - COMPUTER IN2. POMIJANIE ŹRÓDŁA - LAN Wybiera ustawienie Pomiń Źródło - LAN. POMIJANIE ŹRÓDŁA - USB TYPE A Wybiera ustawienie Pomiń Źródło - USB TYPE A. POMIJANIE ŹRÓDŁA - USB TYPE B Wybiera ustawienie Pomiń Źródło - USB TYPE B. POMIJANIE ŹRÓDŁA - HDMI 1 Wybiera ustawienie Pomiń Źródło - HDMI 1. POMIJANIE ŹRÓDŁA - HDMI 2 Wybiera ustawienie Pomiń Źródło - HDMI 2. POMIJANIE ŹRÓDŁA - COMPONENT Wybiera ustawienie Pomiń Źródło - COMPONENT. POMIJANIE ŹRÓDŁA - S-VIDEO Wybiera ustawienie Pomiń Źródło - S-VIDEO. POMIJANIE ŹRÓDŁA - VIDEO Wybiera ustawienie Pomiń Źródło - VIDEO. WYSZUK.AUTO. Włącza/Wyłącza funkcję automatycznego wyszukiwania komunikatu. AUTO KEYSTONE Włącza/Wyłącza funkcję automatycznej korekcji prostokątności. BEZ. WŁĄCZ. WŁ. Włącza/wyłącza funkcję bezpośredniego włączania. AUTO. WŁĄCZ. WYŁ. Konfiguruje zegar wyłączania projektora przy braku sygnału. WYŁ. ZASŁONY Wybiera ustawienia wyłącznika zasłony. USB TYPE B Wybiera ustawienie USB TYPE B. MÓJ PRZYCISK-1 Przypisuje funkcje przyciskom MY BUTTON-1 na pilocie. MÓJ PRZYCISK-2 Przypisuje funkcje przyciskom MY BUTTON-2 na pilocie. MÓJ PRZYCISK-3 Przypisuje funkcje przyciskom MY BUTTON-3 na pilocie. MÓJ PRZYCISK-4 Przypisuje funkcje przyciskom MY BUTTON-4 na pilocie. ECHO PORTU SZEREG. Określa, czy port szeregowy echa znaków. (ciąg dalszy na następnej stronie) 3. Regulacja Internetowa 3.1 Sterowanie Web projektora - Sterowanie projektorem (ciąg dalszy) 37

38 3. Regulacja Internetowa 3.1 Sterowanie Web projektora - Sterowanie projektorem (ciąg dalszy) Funkcja OPCJE (ciąg dalszy) CZUJNIK PILOTA - PRZÓD CZUJNIK PILOTA - TYŁ CZĘŚT.PILOTA - NORMALNA CZĘŚT.PILOTA - WYSOKA ID PILOTA Włącza/Wyłącza funkcję przedniego czujnika sygnału pilota. Włącza/Wyłącza funkcję tylnego czujnika sygnału pilota. Włącza/Wyłącza funkcję normalnej częstotliwości sygnału pilota. Włącza/Wyłącza funkcję wysokiej częstotliwości sygnału pilota. Wybiera ustawienie ID Pilota. Funkcja ta jest wykonywana, gdy przycisk zostanie kliknięty bez wyświetlania kolejnego komunikatu potwierdzenia. Kliknąć przycisk [Zakończ tryb prezentacji]. SERWIS Funkcja Zakończ tryb prezentacji Zakończ tryb prezentacji. 38

39 3. Regulacja Internetowa 3.1 Sterowanie Web projektora (ciąg dalszy) Zdalne sterowanie Funkcje na pilocie z dostarczonym oprogramowaniem są przypisane do ekranu Zdalnego sterowania przez Internet. Nie wolno sterować projektorem używając jego pilota i jednocześnie zdalnego sterowania przez internet. Może to spowodować błędy operacyjne w projektorze. Funkcja STANDBY Przypisana taka sama operacja jak dla przycisku STANDBY. WŁĄCZ Przypisana taka sama operacja jak dla przycisku ON. COMPUTER IN1 Przypisana taka sama operacja jak dla przycisku COMPUTER 1. COMPUTER IN2 Przypisana taka sama operacja jak dla przycisku COMPUTER 2. LAN Przypisana taka sama operacja jak dla przycisku LAN. USB TYPE A Przypisana taka sama operacja jak dla przycisku USB TYPE A. USB TYPE B Przypisana taka sama operacja jak dla przycisku USB TYPE B. COMPONENT Przypisana taka sama operacja jak dla przycisku COMPONENT. S-VIDEO Przypisana taka sama operacja jak dla przycisku S-VIDEO. VIDEO Przypisana taka sama operacja jak dla przycisku VIDEO. HDMI 1 Przypisana taka sama operacja jak dla przycisku HDMI 1. HDMI 2 Przypisana taka sama operacja jak dla przycisku HDMI 2. MROŻENIE Przypisana taka sama operacja jak dla przycisku FREEZE. WYGAŚ AUD-VID Przypisana taka sama operacja jak dla przycisku AV MUTE. Przypisana taka sama operacja jak dla przycisku. Przypisana taka sama operacja jak dla przycisku. Przypisana taka sama operacja jak dla przycisku. Przypisana taka sama operacja jak dla przycisku. ENTER Przypisana taka sama operacja jak dla przycisku ENTER. MENU Przypisana taka sama operacja jak dla przycisku MENU. RESETUJ Przypisana taka sama operacja jak dla przycisku RESET. STRONA W GÓRĘ Przypisana taka sama operacja jak dla przycisku PAGE UP. STRONA W DÓŁ Przypisana taka sama operacja jak dla przycisku PAGE DOWN. POKAZ SLAJDÓW Rozpoczyna Pokaz slajdów. (ciąg dalszy na następnej stronie) 39

40 3. Regulacja Internetowa 3.1 Sterowanie Web projektora - Zdalne sterowanie (ciąg dalszy) UWAGA Zdalne sterowanie przez Internet nie obsługuje funkcji powtarzania, która wykonuje czynność podczas przytrzymywania wciśniętego przycisku. Ponieważ funkcja powtarzania nie jest włączona należy klikać przyciski tyle razy ile potrzeba. Nawet, gdy przytrzyma się wciśnięty przycisk przez chwilę, Zdalne sterowanie przez Internet wysyła polecenie żądania tylko jeden raz. Zwolnic przycisk, a następnie kliknąć ponownie. Po wciśnięciu przycisku [STANDBY] lub [WŁĄCZ] pojawia się okno do potwierdzenia operacji. Jeśli chcesz sterować zasilaniem, naciśnij [OK], w przeciwnym wypadku naciśnij [Anuluj]. 40

41 3. Regulacja Internetowa 3.1 Sterowanie Web projektora (ciąg dalszy) Status projektora Wyświetla ustawienia i stan projektora. Funkcja Status błędu Licznik lampy Licznik filtra Stan filtra Stan zasilania Stan wejścia Wygaszanie ekranu Wł./ Wył. Wycisz Zamroź Zasłona Wyświetla bieżący status błędu. Wyświetla czas użytkowania aktualnie używanej lampy. Wyświetla czas użytkowania aktualnie używanego filtra. Wyświetla aktualny poziom czystości filtra powietrza. Wyświetla bieżący stan zasilania. Wyświetla bieżące źródło sygnału wejściowego. Wyświetla aktualny stan włączenia/wyłączenia ekranu WYGASZACZ EKRANU. Wyświetla aktualny stan włączenia/wyłączenia dźwięku. Wyświetla bieżący stan Zatrzymania obrazu. Wyświetla bieżący stan Zasłony Ponownie uruchomienie sieci Ponownie uruchamia połączenie projektora z siecią. Funkcja Ponowne uruchomienie Ponownie uruchamia połączenie projektora z siecią w celu uaktywnienia nowych ustawień konfiguracji. UWAGA Ponowne uruchomienie wymaga ponownego zalogowania, aby mieć możliwość dalszego sterowania lub konfigurowania projektora poprzez przeglądarkę internetową. Po kliknięciu przycisku [Ponowne uruchomienie] odczekaj 30 lub więcej sekund, aby zalogować się ponownie. 41

42 3. Regulacja Internetowa 3.2 Crestron e-control Karta Najpierw zostanie wyświetlone okno okno Main, jak to pokazano powyżej. Jeśli jednak włączono opcję User Password w oknie okno Tools (&46), zostanie wyświetlone, widoczne po prawej stronie, okno dialogowe wpisywania hasła i do czasu wpisania hasła, wykonanie jakiejkolwiek operacji będzie niemożliwe. Po wpisaniu ustawionego hasła, okno zniknie i zostanie wyświetlone okno Main. Jak to pokazano poniżej - można otworzyć okno klikając odpowiednią występ, znajdująca się u góry, po prawej stronie okna. Okno dialogowe User Password Karta Logout Tools Info Contact IT Help Wylogowuje z e-control. Ta występ pojawia się wyłącznie po włączeniu opcji User Password w oknie okno Tools. Otwiera okno okno Tools (&45). Otwiera okno okno Info (&47). Otwiera okno okno Help Desk (&48). UWAGA Po ustawieniu Crestron e-control w Ustawienia sieciowe (&21) na Wyłącz, nie można używać Crestron e-control do obsługi projektora. Włącz Crestron e-control i zamknij przeglądarkę internetową. Następnie ponownie uruchom przeglądarkę internetową i wpisz adres IP projektora. Program Crestron e-control obsługuje wyłącznie język angielski. W przypadku zakończenia połączenia, pojawia się ekran Loading. Sprawdź połączenie między projektorem a komputerem, następnie powróć i odśwież stronę sieci Web. 42

43 3. Regulacja Internetowa 3.2 Crestron e-control (ciąg dalszy) Okno Main Na tym ekranie można wykonywać podstawowe działania sterowania projektorem. UWAGA Gdy projektor jest w trybie gotowości, można obsługiwać wyłącznie przycisk [Power]. 1 Kliknij przycisk i postępuj w następujący sposób. Przycisk Power Vol -/ Vol + Mute Wyłącza/Wyłącza zasilanie. Reguluje ustawienie głośności. Wyłącza/włącza dźwięk. 2 Sources List Kanał wejściowy można zmienić klikając przycisk. Kursor przesunie się zgodnie z aktualnie wybranym portem wejściowym. Przycisk Computer in1 Ustawia port na COMPUTER IN1. Computer in2 Ustawia port na COMPUTER IN2. LAN Ustawia port na LAN. USB Type A Wybiera wejście z portów USB TYPE A. USB Type B Ustawia port na USB TYPE B. HDMI 1 Ustawia port na HDMI 1. HDMI 2 Ustawia port na HDMI 2. Component Ustawia port na COMPONENT. S-Video Ustawia port na S-VIDEO. Video Ustawia port na VIDEO. 43

44 3. Regulacja Internetowa 3.2 Crestron e-control - Okno Main (ciąg dalszy) 3 Kliknij przycisk i postępuj w następujący sposób. Aby pokazać ukryte przyciski, kliknij znajdujące się po lewej i prawej stronie ikony /. Przycisk Freeze Contrast Brightness Color Sharpness Magnify Auto Blank Przełącza przycisk Mrożenie On/Off. (Zatrzymanie obrazu Wł./ Wył.) Reguluje ustawienie kontrastu. Reguluje ustawienie jasności. Reguluje ustawienie koloru. Reguluje ustawienie ostrości. Steruje ustawieniem powiększania z użyciem przycisków [+] / [-]. Przyciskami [ ] [ ] [ ] [ ] przechodź so obszaru, który chcesz powiększyć. Wykonuje automatyczną regulację obrazu. Włącza/wyłącza ekran WYGASZACZ EKRANU. 4 Kliknij ten przycisk i postępuj tak samo, jak przy obsłudze z użyciem dołączonego do zestawu pilota. Przycisk Menu Przypisana taka sama operacja jak dla przycisku MENU. Enter Przypisana taka sama operacja jak dla przycisku ENTER. Reset Przypisana taka sama operacja jak dla przycisku RESET. Przypisana taka sama operacja jak dla przycisku. Przypisana taka sama operacja jak dla przycisku. Przypisana taka sama operacja jak dla przycisku. Przypisana taka sama operacja jak dla przycisku. 44

45 3. Regulacja Internetowa 3.2 Crestron e-control (ciąg dalszy) Okno Tools Konfiguruje ustawienia między projektorem a systemem sterowania Crestron. Kliknij przycisk [Exit], aby powrócić do okna okno Main. UWAGA W przypadku stosowania znaków dwubitowych, nie można prawidłowo ustawić wprowadzanego tekstu ani liczb. Żadnej pozycji w tym oknie nie można pozostawić pustej. 1 Crestron Control Konfiguruje ustawienia urządzeń systemu sterowania Crestron. Funkcja IP Address IP ID Port Konfiguruje adres IP systemu sterowania. Konfiguruje identyfikator IP systemu sterowania. Podaje numer portu używanego do łączności przez system sterowania. Aby zastosować te ustawienia, kliknij przycisk [Send]. 2 Projector Konfiguruje ustawienia sieciowe projektora. Funkcja Projector Name Location Assigned To: Konfiguruje nazwę projektora. Nazwa projektora może mieć maksymalnie 64 znaki alfanumeryczne. Konfiguruje nazwę lokalizacji projektora. Można wpisać nazwę Location zawierającą do 32 znaków alfanumerycznych. Konfiguruje nazwę użytkownika projektora. Można wpisać nazwę użytkownika zawierającą do 32 znaków alfanumerycznych. Wolno używać spacji i następujących }~ Aby zastosować te ustawienia, kliknij przycisk [Send]. 45

46 3. Regulacja Internetowa 3.2 Crestron e-control - Okno Tools (ciąg dalszy) 3 Projector (ciąg dalszy) Konfiguruje ustawienia sieciowe projektora. Funkcja DHCP IP Address Subnet Mask Default Gateway DNS Server Włącza DHCP. Konfiguruje adres IP, gdy protokół DHCP jest wyłączony. Konfiguruje maskę podsieci, gdy protokół DHCP jest wyłączony. Konfiguruje bramkę domyślną, gdy protokół DHCP jest wyłączony. Konfiguruje adres serwera DNS, gdy protokół DHCP jest wyłączony. Aby zastosować te ustawienia, kliknij przycisk [Send]. 4 User Password Konfiguruje User Password. Aby wyświetlić żądanie wpisania User Password, przed uruchomieniem e-control, zaznacz to pole wyboru. Funkcja New Password Confirm Konfiguracja hasła. Można wpisać hasło zawierające do 26 znaków alfanumerycznych. Wolno używać spacji i następujących }~ Wpisać ponownie powyższe hasło w celu weryfikacji. Wpisanie nieprawidłowego hasła powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie. Aby zastosować te ustawienia, kliknij przycisk [Send]. 5 Admin Password Konfiguruje Admin Password. Aby wyświetlić żądanie wpisania Admin Password, przed wyświetleniem okna okno Tools, zaznacz to pole wyboru. Funkcja New Password Confirm Konfiguracja hasła. Można wpisać hasło zawierające do 26 znaków alfanumerycznych. Wolno używać spacji i następujących }~ Wpisać ponownie powyższe hasło w celu weryfikacji. Wpisanie nieprawidłowego hasła powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie. Aby zastosować te ustawienia, kliknij przycisk [Send]. 46

47 3. Regulacja Internetowa 3.2 Crestron e-control (ciąg dalszy) Okno Info 1 2 Wyświetla ustawienia i stan projektora. Kliknij przycisk [Exit], aby powrócić do okna okno Main. 1 Projector Information Funkcja Projector Name Location MAC Address Resolution Lamp Hours Assigned To: Wyświetla ustawienia nazwy projektora. Wyświetla nazwę lokalizacji projektora. Wyświetla adres MAC sieci przewodowej LAN projektora. Wyświetla rozdzielczość i częstotliwość pionową wejścia sygnału wybranego w projektorze. Wyświetla czas użytkowania bieżącej lampy. Wyświetla nazwę użytkownika projektora. 2 Projector Status Funkcja Power Status Input Source Picture Mode Installation Eco Mode Error Status Wyświetla bieżący stan zasilania. Wyświetla bieżące źródło sygnału wejściowego. Wyświetla ustawienie bieżącego trybu obrazu. Wyświetla bieżące ustawienie instalacji. Wyświetla bieżące ustawienie trybu ekonomicznego. Wyświetla bieżący status błędu. UWAGA Projector Name, Location i nazwa użytkownika w Assigned To: mogą być widoczne jako skrócone, jeśli są zbyt długie. 47

48 3. Regulacja Internetowa 3.2 Crestron e-control (ciąg dalszy) Okno Help Desk Wysyła/odbiera komunikaty do/od administratora Crestron RoomView Express. Send Przycisk Wysyła komunikat. Sprawdź otrzymany komunikat. 48

49 3. Regulacja Internetowa 3.2 Crestron e-control (ciąg dalszy) Alarm Gdy administrator Crestron RoomView Express wysyła komunikat alarmu, zostanie on wyświetlony na ekranie. Na komunikat można odpowiedzieć w formie czatu. Wpisz komunikat w polu znajdującym się poniżej komunikatu alarmu i kliknij przycisk [Send]. UWAGA Patrz dokładne omówienie alarm w instrukcji Crestron RoomView Express. Komunikat alarmu z systemu Crestron RoomView jest wyświetlany na ekranie projektora w sposób podobny do tekstu wyświetlanego w czasie rzeczywistym przez funkcję Komunikatora (&51). Komunikat alarmu zastąpi ewentualny tekst wyświetlany w czasie rzeczywistym. Jeśli jednak priorytet tekstu wyświetlanego w czasie rzeczywistym jest ustawiony jako wysoki, nie zostanie on zastąpiony przez komunikat alarmu, który nie pojawi się na ekranie projektora. Patrz dokładne omówienie w instrukcji Komunikatora. 49

50 4. Funkcja Obraz Własny 4. Funkcja Obraz Własny Projektor może wyświetlać nieruchome obrazy przesyłane przez sieć. Przekazanie pliku obrazów Wyświetlanie pliku obrazów (np. ) Transmisja OBRAZ WŁASNY wymaga zainstalowania specjalnej aplikacji na PC. Użyj tej aplikacji, sby przesyłać dane obrazów. Można je pobrać na stronie internetowej InFocus (www.infocus.com/support). Informacje na temat niezbędnych ustawień i działania komputera oraz projektora podano w instrukcji tej aplikacji. Aby wyświetlić przekazany obraz, wybrać funkcję OBRAZ WŁASNY w menu SIEĆ. Więcej informacji zamieszczono w opisie funkcji OBRAZ WŁASNY w menu SIEĆ. ( Menu SIEĆ w Poradnik eksploatacji) UWAGA Istnieje możliwość przydzielenia maksymalnie 4 plików obrazów. Użycie MY BUTTON, który zarejestrował OBRAZ WŁASNY umożliwia wyświetlenie przesłanego obrazu. ( Menu OPCJE w Poradnik eksploatacji) Plik obrazów można również wyświetlać stosując funkcję planowania zdarzeń (harmonogram) z przeglądarki internetowej. Zob. punkt 7.3 Planowanie zdarzeń ( 59). Jeżeli wyświetlasz OBRAZ WŁASNY na wyświetlaczu podczas użycia funkcji Wyświetlacza USB, aplikacja wyświetlacza USB zostanie zamknięta. Aby zrestartować aplikację wyjdź z funkcji OBRAZ WŁASNY, a wtedy program projektora LiveViewerLiteForUSB.exe zostanie uruchomiony na nowo. ( Wyświetlacz USB w Poradnik eksploatacji) W przypadku jednoczesnego przesyłania danych przez sieć bezprzewodową i przewodową LAN, projektor może nie być w stanie prawidłowo przetwarzać danych. 50

51 5. Funkcja Komunikatora 5. Funkcja Komunikatora Projektor może wyświetlać na ekranie dane tekstowe przesyłane przez sieć i odtwarzać dane audio - wewnątrz projektora. Dane tekstowe mogą być wyświetlone na ekranie na dwa sposoby, przez wyświetlenie przesłanego z komputera tekstu w czasie rzeczywistym lub wybranie i wyświetlenie jednego z wcześniej zapisanych w projektorze tekstów. Przekazanie danych tekstowych Wyświetlanie danych tekstowych (np. ) Funkcja Komunikatora wymaga specjalnej aplikacji dla komputera. W celu edycji, przesłania i wyświetlenia danych tekstowych należy korzystać z tej aplikacji. Można pobrać ją na stronie InFocus (www.infocus.com/support). Informacje na temat niezbędnych ustawień i działania komputera oraz projektora podano w instrukcji tej aplikacji. UWAGA Można zachować do 12 danych tekstowych w projektorze. Użycie MY BUTTON, który zarejestrował KOMUNIKATOR umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlania przesłanego tekstu. ( Menu OPCJE w Poradnik eksploatacji) Plik tekstowy można również wyświetlać stosując funkcję planowania zdarzeń (harmonogram) przez przeglądarkę internetową. Więcej szczegółów zob. punkt 7.3 Planowanie zdarzeń ( 59). W przypadku jednoczesnego przesyłania danych przez sieć bezprzewodową i przewodową LAN, projektor może nie być w stanie prawidłowo przetwarzać danych. 51

52 6. Funkcja Most Sieciowy 6. Funkcja Most Sieciowy Projektor jest wyposażony w funkcję MOST SIECIOWY, aby można wykonywać wzajemną konwersję protokołu sieci i seryjnego interfejsu. Wykorzystując funkcję MOST SIECIOWY komputer połączony z projektorem przez sieć bezprzewodową lub przewodową LAN jest w stanie sterować zewnętrznym urządzeniem z wykorzystaniem standardu RS-232, korzystając z projektora jako terminala sieciowego. Dane TCP/IP Zmiana protokołu Dane seryjne Przewodowej LAN Kabel LAN Komputer Bezprzewodowej LAN Port LAN Porty USB TYPE A (Bezprzewodowy adapter USB) Port CONTROL RS-232 Kabel RS-232 Zewnętrzne urządzenie 6.1 Connecting devices 1) Kablem LAN połącz port LAN projektora z portem LAN komputera lub wsuń bezprzewodowy adapter USB do jednego z portów USB TYPE A. 2) Podłącz port CONTROL projektora z portem RS-232 urządzenia za pomocą kabla RS-232, ab umożliwić komunikację RS-232. UWAGA Przed podłączeniem urządzeń przeczytaj dołączone do nich instrukcje, aby zapewnić prawidłowe podłączenie. W przypadku podłączenia RS-232 sprawdź specyfikacje każdego portu i użyj odpowiedniego kabla. ( Connection to the ports w Poradnik eksploatacji - Technical) 52

53 6.2 Konfiguracja komunikacji 6. Funkcja Most Sieciowy W celu konfiguracji ustawień komunikacji projektora za pośrednictwem MOST SIECIOWY należy użyć elementów w menu KOMUNIKACJA. Należy otworzyć menu projektora i wybrać OPCJE - SERWIS - KOMUNIKACJA. ( Menu OPCJE > SERWIS > KOMUNIKACJA w Poradnik eksploatacji) 1) W menu TYP KOMUNIKACJI wybierz funkcję MOST SIECIOWY (BEZPRZEW. lub PRZEWODOWY LAN - zależnie od używanego rodzaju połączenia) dla portu CONTROL. 2) Używając menu USTAWIENIA ŁĄCZA SZEREGOWEGO wybierz odpowiednią szybkość transmisji danych oraz parzystość dla portu CONTROL zgodnie ze specyfikacją portu RS-232 podłączonego urządzenia. Element Warunek SZYBK.TRANSM.DANYCH PARZYSTOŚĆ Bit rozpoczęcia transmisji Bit rozpoczęcia transmisji Bit zakończenia transmisji 4800bps/9600bps/19200bps/38400bps BRAK/NIEPARZYST./PARZYST. 8 bitów (stały) 1 bit (stały) 1 bit (stały) 3) Korzystając z menu METODA TRANSMISJI, skonfiguruj odpowiednią metodę dla portu CONTROL zgodnie ze sposobem wykorzystania. UWAGA Jako ustawienie domyślne dla TYP KOMUNIKACJI wybrano WYŁĄCZ. Korzystając z menu KOMUNIKACJA skonfiguruj połączenie. Pamiętaj, że nieprawidłowa konfiguracja może spowodować problemy z połączeniem. Po wybraniu jednego z ustawień MOST SIECIOWY w menu TYP KOMUNIKACJI, nie można odbierać poleceń RS-232 z portu CONTROL. 6.3 Port komunikacji Dla funkcji MOST SIECIOWY przesyłaj dane z komputera do projektora korzystając z Port mostu sieciowego, który jest skonfigurowany w Ustawienia portu przeglądarki internetowej. ( 23) UWAGA Jako numer Port mostu sieciowego można wybrać dowolną liczbę z zakresu od 1024 do z wyjątkiem 41794, 9715, 9716, 9719, 9720, 5900, 5500 i Ustawienie domyślne to

54 6. Funkcja Most Sieciowy 6.4 Metoda transmisji Metodę transmisji można wybrać z menu wyłącznie, gdy dla opcji TYP KOMUNIKACJI wybrano MOST SIECIOWY. ( Menu OPCJE > SERWIS > KOMUNIKACJA w Poradnik eksploatacji) PÓŁDUPLEKS PEŁNY DUPLEKS PÓŁDUPLEKS Ta metoda umożliwia projektorowi na dwustronną komunikację ale tylko w jednym kierunku jednocześnie - albo transmisja, albo odbiór danych. Ta metoda nie pozwala projektorowi na otrzymywanie danych z komputera w momencie oczekiwania na dane odpowiedź z urządzenia zewnętrznego. Kiedy projektor otrzyma dane odpowiedź z urządzenia zewnętrznego lub minie limit czasu oczekiwania, projektor będzie mógł otrzymywać dane z komputera. Oznacza to, że projektor kontroluje transmisję i odbiór danych, aby zsynchronizować komunikację. Aby użyć metody PÓŁDUPLEKS, skonfiguruj LIMIT CZASU ODPOWIEDZI według poniższych instrukcji. Dane TCP/IP Przewodowej LAN Zmiana protokołu Dane seryjne RS-232 Computer Kabel LAN Kabel RS-232 Zewnętrzne urządzenie Bezprzewodowej LAN Transmisja danych Transmisja danych Czas odrzucania Limit czasu odpowiedzi Dane odpowiedzi Dane odpowiedzi Transmisja danych Korzystając z menu LIMIT CZASU ODPOWIEDZI ustaw czas oczekiwania na odpowiedź z urządzenia zewnętrznego. ( Menu OPCJE > SERWIS > KOMUNIKACJA w Poradnik eksploatacji) WYŁĄCZ 1s 2s 3s ( WYŁĄCZ) 54

55 6. Funkcja Most Sieciowy 6.4 Metoda transmisji (ciąg dalszy) UWAGA Podczas korzystania z metody PÓŁDUPLEKS, projektor może wysyłać maksymalnie 254 bajty danych jednocześnie. Jeżeli monitorowanie danych odpowiedzi z urządzenia zewnętrznego nie jest wymagane a LIMIT CZASU ODPOWIEDZI jest ustawiony na WYŁĄCZ, projektor może otrzymywać dane z komputera i wysyłać dane do urządzenia zewnętrznego w sposób ciągły. Jako ustawienie domyślne wybrano WYŁĄCZ PEŁNY DUPLEKS Ta metoda umożliwia projektorowi dwustronną komunikację, jednoczesne wysyłanie i odbieranie danych, bez monitorowania danych odpowiedzi z urządzenia zewnętrznego. Podczas korzystania z tej metody, komputer i urządzenie zewnętrze będą wysyłały dane bez synchronizacji. Jeżeli wymagana jest synchronizacja, skonfiguruj komputer w taki sposób, aby wykonał synchronizację. UWAGA W przypadku, gdy komputer ma synchronizować wysyłanie i otrzymywanie danych, może nie być w stanie sterować prawidłowo urządzeniem zewnętrznym w zależności od stanu przetwarzania projektora. 55

56 7. Inne funkcje 7. Inne funkcje 7.1 owe komunikaty alarmowe Po wykryciu stanu wymagającego czynności konserwacyjnych lub błędu działania projektor może automatycznie wysyłać komunikat alarmowy na podany adres poczty . UWAGA Można zamieścić maksymalnie 5 adresów . Projektor może nie wysłać poczty , gdy zostanie nagle przerwanie połączenie z zasilaniem. Ustawienia poczty ( 24) Aby uzyskać możliwość stosowania funkcji wysyłania komunikatów alarmowych za pomocą poczty należy skonfigurować następujące elementy poprzez przeglądarkę internetową. Na przykład: Jeśli adres IP projektora jest ustawiony jako : 1) W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz i w oknie wyboru wybierz Sterowanie Web projektora. 2) Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij [OK]. 3) Kliknąć [Ustawienia poczty] i skonfigurować każdy element. Zob Ustawienia poczty ( 24) w celu uzyskania szczegółowych informacji. 4) Kliknąć [Zastosuj], aby zapisać ustawienia. UWAGA Kliknąć przycisk [Wyślij wiadomość testową] w [Ustawienia poczty], aby potwierdzić, że ustawienia poczty są prawidłowe. Na określone adresy dostarczona zostanie następująca wiadomość . Linia tematu :Test Mail <Nazwa projektora> Tekst :Send Test Mail Date <Data testowania> Time <Czas testowania> IP Address <Adres IP projektora> MAC Address <Adres MAC projektora> 56

57 7. Inne funkcje 7.1 owe komunikaty alarmowe (ciąg dalszy) 5) Kliknąć [Ustawienia komunikatów awaryjnych] w głównym menu, aby skonfigurować ustawienia owych komunikatów awaryjnych. 6) Wybrać i skonfigurować każdy element komunikatu awaryjnego. Patrz pozycja Ustawienia komunikatów awaryjnych ( 25), na której podano więcej informacji. 7) Kliknąć [Zastosuj], aby zapisać ustawienia. e Awaria/Ostrzeżenie są sformatowane następująco: Linia tematu : <Mail title> <Nazwa projektora> Text : <Mail Text> Date <Data Awarii/Ostrzeżenia> Time <Czas Awarii/Ostrzeżenia> IP Address <Adres IP projektora> MAC Address <Adres MAC projektora> 57

58 7. Inne funkcje 7.2 Zarządzanie projektorem poprzez SNMP Protokół SNMP (Simple Network Management Protocol) umożliwia zarządzanie informacjami projektora w stanie awarii lub ostrzeżenia z komputera połączonego z siecią. Do stosowania tej funkcji konieczne jest oprogramowanie zarządzania SNMP. UWAGA Zaleca się, aby funkcje SNMP zostały wprowadzone przez administratora sieci. Aby monitorować projektor poprzez SNMP, na komputerze należy zainstalować oprogramowanie do zarządzania SNMP. Ustawienia SNMP ( 23) Aby stosować SNMP, należy skonfigurować następujące funkcje poprzez przeglądarkę internetową. Na przykład: Jeśli adres IP projektora jest ustawiony jako : 1) W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz i w oknie wyboru wybierz Sterowanie Web projektora. 2) Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij [OK]. 3) Kliknąć [Ustawienia portu] w menu głównym. 4) Kliknij [Download MIB file], aby ściągnąć plik MIB. UWAGA Aby użyć ściągnięty plik MIB, określ plik w swoim menedżerze SNMP. 5) Kliknąć [Włącz] pola wyboru, aby otworzyć Port SNMP. Ustawić adres IP do wysłania pułapki SNMP, w przypadku wystąpienia awarii/ostrzeżenia. UWAGA Wymagane jest Ponowne Uruchomienie Sieci po zmianie ustawień konfiguracji Port SNMP. Należy kliknąć [Ponownie uruchomienie sieci] w menu głównym i kliknąć przycisku [Ponowne uruchomienie]. Następnie skonfigurować następujące pozycje. 6) Kliknąć [Ustawienia bezpieczeństwa] w menu głównym. 7) Kliknąć [SNMP] i wprowadzić nazwę społeczności na wyświetlonym ekranie. UWAGA Wymagane jest Ponowne uruchomienie sieci po zmianie Nazwa społeczności. Należy kliknąć [Ponownie uruchomienie sieci] w menu głównym i kliknąć przycisku [Ponowne uruchomienie]. Następnie skonfigurować następujące pozycje. 8) Skonfigurować ustawienia dla transmisji pułapki awarii/ostrzeżeń. Kliknąć przycisk [Ustawienia komunikatów awaryjnych] w głównym menu i wybrać funkcję Failure/Warning (Awaria/Ostrzeżenie) do skonfigurowania. 9) Kliknąć [Włącz], aby wysłać pułapkę SNMP dla Awaria/Ostrzeżenie. Jeśli transmisja pułapki nie jest konieczna, odznaczyć pole [Włącz] check box when SNMP trap transmission is not required. 10) Kliknąć [Zastosuj], aby zapisać ustawienia. 58

59 7.3 Planowanie zdarzeń 7. Inne funkcje Funkcja harmonogramu umożliwia ustawienie zaplanowanych zdarzeń, włącznie z włączaniem/wyłączaniem zasilania. Pozwala on a na uzyskanie "samozarządzającego" projektora. UWAGA Można zaplanować następujące funkcje sterowania: Zasilanie, Źródło wejściowe, Mój obraz, Komunikator, Pokaz slajdów. ( 28) Zasilanie Wł ma najmniejszy priorytet wśród zdarzeń zdefiniowanych na ten sam czas. Są trzy rodzaje tworzenia harmonogramu: 1) codziennie 2) tygodniowo 3) określona data. ( 27) Priorytet zaplanowanych zdarzeń jest następujący: 1) określona data 2) tygodniowo 3) codziennie. W harmonogramie można określić maksymalnie 5 terminów zdarzeń. Jeśli na tę samą datę i godzinę zaplanowano więcej niż jedno zdarzenie, priorytetowym jest zdarzeniem oznaczone niższym numerem (np. Określona data nr 1 jest priorytetowe w stosunku do Określona data nr 2 itd. Przed uaktywnieniem zaplanowanego zdarzenia należy sprawdzić ustawienie daty i czasu. ( 30) Po wyłączeniu projektora w trybie OSZCZĘDNY (&Menu USTAWIENIE w Poradnik eksploatacji) lub po odcięciu zasilania prądem przemiennym, bieżąca data i ustawienie czasu jest resetowane. 59

60 7. Inne funkcje 7.3 Planowanie zdarzeń (ciąg dalszy) Ustawienia harmonogramu ( 27) Ustawienia daty/czasu można konfigurować poprzez przeglądarkę internetową. Na przykład: Jeśli adres IP projektora jest ustawiony jako : 1) W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz i w oknie wyboru wybierz Sterowanie Web projektora. 2) Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij [OK]. 3) Kliknąć [Ustawienia harmonogramu] w menu głównym i zaznaczyć żądany element. Na przykład, aby zaprogramować wykonywanie polecenia w każdą niedzielę, zaznaczyć [Niedziela]. 4) Kliknij [Włącz] w polu potwierdzenia, aby uaktywnić programowanie zadań. 5) Wprowadzić datę (miesiąc/dzień) wykonaniania określonego zadania. 6) Kliknąć [Zastosuj], aby zapisać ustawienia. 7) Po skonfigurowaniu czasu, polecenia i parametróww, kliknąć [Rejestruj], aby dodać nowe zdarzenie. 8) Kliknąć [Usuń], aby usunąć zaplanowane zadanie. Są 3 rodzaje planowania zdarzeń. 1) Codziennie: Wykonuje określone operacje w określonym czasie każdego dnia. 2) Niedziela ~ Sobota: Wykonuje określone operacje w określonym czasie określonego dnia tygodnia. 3) Określona data: Wykonuje określone operacje określonego dnia o określonym czasie. UWAGA W trybie oczekiwania POWER lampka Wskaźnik miga przez ok. 3 sek. do czasu, aż co najmniej jeden zaprogramowany schemat Zasilanie WŁĄCZ zostanie zapisany. Podczas używania zaplanowanej funkcji, kabel zasilania musi być podłączony do projektora i do gniazda sieciowego. Funkcja planowania nie działa, gdy w pokoju zadziała wyłącznik. Po włączeniu zasilania lampka wskaźnika zasilania świeci się na pomarańczowo lub zielono. 60

61 7. Inne funkcje 7.3 Planowanie zdarzeń (ciąg dalszy) Ustawienia daty/czasu ( 30) Ustawienia daty/czasu mozna regulować poprzez przeglądarkę internetową. Na przykład: Jeśli adres IP projektora jest ustawiony jako : 1) W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz i w oknie wyboru wybierz Sterowanie Web projektora. 2) Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij [OK]. 3) Kliknąć [Ustawienia daty/czasu] w menu głównym i skonfigurować każdy element. Zob. punkt Ustawienia daty/czasu. (&30) 4) Kliknąć [Zastosuj], aby zapisać ustawienia. UWAGA Wskazania czasu zegara wewnętrznego mogą być niedokładne. Dla zachowania dokładnych wskazań zegara zaleca się stosowanie SNTP. (&31) Po wyłączeniu projektora w trybie OSZCZĘDNY (&Menu USTAWIENIE w Poradnik eksploatacji) lub po odcięciu zasilania prądem przemiennym, bieżąca data i ustawienie czasu jest resetowane. 61

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

CP-EX251N/CP-EX301N/CP-EW301N

CP-EX251N/CP-EX301N/CP-EW301N Projektor CP-EX251N/CP-EX301N/CP-EW301N Podręcznik użytkownika (szczegółowy) Poradnik pracy w sieci Dziękujemy za zakupienie tego produktu. Niniejsza instrukcja zawiera jedynie wyjaśnienia dotyczące funkcji

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej uu Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu oraz tryb ad-hoc do nawiązywania

Bardziej szczegółowo

LWU701i/LW751i/LX801i/LWU601i/LW651i

LWU701i/LW751i/LX801i/LWU601i/LW651i Podręcznik użytkownika (szczegółowy) Poradnik pracy w sieci Projektor LWU701i/LW751i/LX801i LWU601i/LW651i Podręcznik użytkownika (szczegółowy) Poradnik pracy w sieci Dziękujemy za zakupienie tego produktu.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

LW502/LWU502 Podręcznik użytkownika (szczegółowy) Poradnik pracy w sieci

LW502/LWU502 Podręcznik użytkownika (szczegółowy) Poradnik pracy w sieci LW502/LWU502 Podręcznik użytkownika (szczegółowy) Poradnik pracy w sieci 020-001084-01 Projektor LCD LW502/LWU502 Podręcznik użytkownika (szczegółowy) Poradnik pracy w sieci Dziękujemy za zakupienie tego

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.00 Październik 2007 Wydanie 1 Ustawienia domyślne Adres IP Hasła http://192.168.1.10 Sterowanie konferencją 1234

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi Definicje Moduł Wi-Fi TP-Link router TP-Link TL-WR702n podłączany do dekodera kablami USB (zasilanie), Ethernet (transmisja danych), umożliwiający połączenie się dekodera z istniejącą siecią Wi-Fi Użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Instalowanie dodatku Message Broadcasting

Instalowanie dodatku Message Broadcasting Message Broadcasting Message Broadcasting jest dodatkiem dla EasyMP Monitor. Dodatek ten umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora wysyłanie wiadomości i ogłoszeń do jednego lub więcej projektorów

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci lokalnej

Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Niniejszy dokument zawiera wprowadzenie do konfiguracji sieci na komputerach z systemem Windows. Opisano w nim ustawienia, które należy skonfigurować

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące pozycje: Karta USB sieci bezprzewodowej DWL-G122

Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące pozycje: Karta USB sieci bezprzewodowej DWL-G122 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE Przed rozpoczęciem Do korzystania z karty niezbędne są następujące elementy: DWL-G122 AirPlus G TM Karta USB

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IE LC-750

Instrukcja obsługi IE LC-750 Instrukcja obsługi IE LC-750 SPIS TREŚCI 1. Komponenty... 3 2. Logowanie... 5 3. Opis Menu... 6 3.1 Strona główna... 7 3.2 Powtórka... 7 3.3 Log... 8 3.4 Parametry... 9 3.4.1 Sieć... 9 3.4.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Żeby zainstalować Wirtualny Dysk Twój komputer musi spełniać minimalne wymagania: - w zakresie systemu operacyjnego, powinien mieć zainstalowany jeden z

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest włączona.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Karta PCI sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) Xtreme G+ DWL-G520+ Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu podręcznik użytkownika szybki internet, dzięki któremu szybko i w prosty sposób będą Państwo mogli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania do sieci bezprzewodowej w budynkach Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie:

Instrukcja podłączania do sieci bezprzewodowej w budynkach Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie: Instrukcja podłączania do sieci bezprzewodowej w budynkach Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie: Zasady ogólne korzystania z sieci bezprzewodowych: Z sieci bezprzewodowej znajdującej się w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo