Marta Kasperek Powoli do przodu Wyniki finansowe ubezpieczycieli majątkowych w 2008 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marta Kasperek Powoli do przodu Wyniki finansowe ubezpieczycieli majątkowych w 2008 r."

Transkrypt

1 Nr 61 (2208) Marta Kasperek Ponad 20,6 mld zł składki przypisanej brutto zebrali ubezpieczyciele majątkowi w 2008 r. Jest to o 13% więcej niŝ w 2007 r. W porównaniu do gwałtownego wręcz wzrostu przypisu Ŝyciówki w omawianym okresie, majątek nie budzi aŝ takich emocji. Dział II co prawda powoli, ale sukcesywnie rośnie. Spokój Cały rynek majątkowy nie notuje ani agresywnych wzrostów, ani dramatycznych spadków. Podobnie rzecz się ma w przypadku poszczególnych firm. W omawianym okresie tylko sześć firm odnotowało spadek przypisu wśród nich cztery TUW-y (TUW Cuprum, Pocztowe TUW, TUW Bezpieczny Dom oraz TUW TUZ). Słabe wyniki notuje równieŝ HDI-Gerling, tracąc z kwartału na kwartał udział w rynku. W 2008 r. przypis składki brutto tego ubezpieczyciela był o 13% niŝszy niŝ przed rokiem. Wyniósł niecałe 90 mln zł, przy ponad 102 mln zł w 2007 r. Ponadto mniej niŝ przed rokiem składki zebrało KUKE niespełna 80 mln zł, przy ponad 82 mln zł w 2007 r. W pogoni za liderem Wynikami nie zaskakuje PZU, które sukcesywnie traci udział w rynku. W 2008 r. spadł on do 39,75%, przy prawie 42% przed rokiem. Ubezpieczyciel zebrał ponad 8,2 mld zł składki przypisanej brutto, przy niepełnych 8 mld zł przed rokiem. Odnotowany wzrost zatrzymał się na poziomie trzech punktów procentowych. Ubezpieczyciel rośnie zatem znacznie wolniej niŝ rynek. Prezes grupy w przyjętej przed końcem ub.r. nowej strategii rozwoju załoŝył walkę z malejącym udziałem w rynku. Szczególnie w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Pozostaje zatem czekać na efekty tych działań. PZU rośnie nie tylko wolniej niŝ rynek, ale teŝ wolniej niŝ inni gracze z pierwszej dziesiątki zestawienia. Jednak wciąŝ nierealne wydaje się, by którykolwiek ze średnich graczy mógł razie najbliŝszej przyszłości zagrozić pozycji PZU. Ciekawa jest natomiast walka o pozycję tuŝ za liderem. Warta, która juŝ w poprzednim kwartale przyspieszyła wzrost, nadal utrzymuje ten trend. W 2008 r. zebrała ponad 2 mld zł składki przypisanej brutto, czyli o 9% więcej niŝ przed rokiem. Tylko niewiele ponad 200 mln zł brakuje Ergo Hestii, Ŝeby wyprzedzić drugą w

2 zestawieniu Wartę. Patrząc na wzrosty, jakie notowała ta spółka na przestrzeni ostatnich dwóch lat, wydaje się, Ŝe pozostaje to jedynie kwestią czasu. Ergo Hestia w 2008 r. zwiększyła przypis składki o 22% - z prawie 1,5 mld zł do ponad 1,8 mld zł. Dobrze radzi sobie równieŝ Allianz, który zwiększył przypis składki w 2008 r. o 17%, do ponad 1,6 mld zł. Do Ergo Hestii brakuje mu równieŝ niespełna 200 mln zł. W najbliŝszej przyszłości moŝe zatem dojść do ciekawych przetasowań na szczycie zestawienia. Allianz rośnie w zasadzie równomiernie we wszystkich segmentach. W minionym roku chyba jednak najwięcej zyskał dzięki ubezpieczeniom przemysłowym, w których przypis wzrósł o 28% - z 308 mln zł do 394 mln zł. Dobre wyniki notują takŝe ubezpieczyciele z dalszych miejsc w zestawieniu. Tutaj naleŝy przywołać chociaŝby Uniqę, której udziałem był 65% wzrost przypisu składki z niewiele ponad 400 mln zł do ponad 660 mln zł w 2008 r. Jeszcze wyŝszy, bo 70% wzrost zanotował Commercial Union. Przypis składki brutto w przypadku tej firmy wyniósł ponad 190 mln zł, przy niespełna 114 mln zł przed rokiem. DuŜy przyrost składki CU tłumaczy m.in. rozpoczęciem sprzedaŝy polis komunikacyjnych za pośrednictwem CU Direct. Warto odnotować takŝe duŝe wzrosty spółek, które ruszyły ze sprzedaŝą w ostatnich latach. Są to np. PZM, który sześciokrotnie zwiększył przypis, z ponad 27 mln zł w 2007 r. do 184,23 mln zł. Czy Liberty Direct, które więcej niŝ potroiło przypis. Wyniósł on 62,20 mln zł, przy ponad 17 mln zł przed rokiem. 2 Łączne zyski w górę Ubezpieczyciele majątkowi odnotowali łączny wynik finansowy netto na poziomie ponad 3,34 mld zł. Był on lepszy niŝ przed rokiem o ponad 1,38 mld zł. Mimo łącznego wzrostu zysku, kilka firm odnotowało znaczący spadek. Przykładem jest chociaŝby Warta, która zarobiła w minionym roku 50,2 mln zł, czyli o przeszło 100 mln zł mniej niŝ w 2007 r. Spółka tłumaczy, Ŝe wynik ten został zdeterminowany trudną sytuacją na rynkach inwestycyjnych. Wynik z działalności inwestycyjnej tej firmy wyniósł na koniec 2008 r. 45,6 mln zł (porównaniu z 162 mln zł na koniec 2007 r.). Z kolei Allianz wykazał stratę w wysokości 15 mln zł. W 2007 r. miał zysk na poziomie 85 mln zł. W przypadku tego ubezpieczyciela, na spadek zysku wpływ miała konsolidacja wyniku tej spółki z nowo powstałym Allianz Bankiem, którego ubezpieczyciel jest właścicielem. Wynik finansowy netto spółki z wyłączeniem konsolidacji z Allianz Bankiem wyniósł na koniec 2008 roku 70 mln zł. Z powodu inwestycji, w tym przypadku na rozwój spółki directowej, mniejsze zyski miał równieŝ CU. Spółka ta pogłębiła stratę finansową netto. W 2008 r. wyniosła ona juŝ ponad 35 mln zł, przy jeszcze niespełna 2 mln zł straty w 2007 r. NiŜszy techniczny Na niezadowalającym poziomie zatrzymał się łączny wynik techniczny spółek majątkowych. Jest on niŝszy o ponad 415 mln zł niŝ w 2007 r. Do spadku tego w znacznej mierze przyczyniło się PZU. Ubezpieczyciel ten odnotował bowiem o ponad 318 mln zł niŝszy wynik techniczny niŝ przed rokiem. Spadł on z 1,04 mld zł do 718,3 mln zł. W tym przypadku na

3 pogorszenie wyniku istotny wpływ miały dwa jednorazowe zdarzenia. Jednym z nich były koszty haraczu w wysokości 239 mln zł. Drugim zaś zmiana stopy dyskontowej rezerw na szkody rentowe z wcześniejszych lat (400 mln zł). Stratę w wyniku technicznym pogłębiło Generali. Obecnie wynosi ponad 36 mln zł, przy niewiele ponad 34 mln zł straty przed rokiem. Przedstawiciele ubezpieczyciela tłumaczą ten spadek obciąŝeniami z tytułu haraczu i inwestycjami. Podobnie stratę techniczną pogłębił CU. Związane jest to, podobnie jak w przypadku zysku, z nakładami poniesionymi z związku z rozwojem direct. Dobre wyniki techniczne zanotowały z kolei cztery firmy: Ergo Hestia (wzrost o ponad 16 mln zł) oraz Europa, Compensa i Warta (wzrost o ponad 14 mln zł). W przypadku ostatniej z tych spółek, największy wpływ na wynik miała poprawa przebiegów szkodowych w ubezpieczeniach gospodarczych i morskich oraz dobra sprzedaŝ produktów skierowanych do klientów indywidualnych. 3

4 4 Ubezpieczyciele według składki przypisanej brutto (w mln zł) Lp. Firma dynamika udział w rynku 1 PZU 8 217, ,99 103% 39,75% 2 Warta 2 018, ,23 109% 9,76% 3 Ergo Hestia 1 805, ,51 122% 8,73% 4 Allianz 1 611, ,81 117% 7,79% 5 HDI Asekuracja 856,59 855,85 100% 4,14% 6 InterRisk 715,43 611,45 117% 3,46% 7 Uniqa 664,87 402,62 165% 3,22% 8 Generali 600,14 403,19 149% 2,90% 9 Compensa 585,63 491,69 119% 2,83% 10 PTU 425,52 392, % 2,06% 11 MTU 358,34 255,39 140% 1,73% 12 PTR 283,71 283,86 100% 1,37% 13 Link4 255,84 225,31 114% 1,24% 14 Europa* 253,08 214,32 118% 1,22% 15 Commercial Union 193,16 113,35 170% 0,93% 16 TUW TUW 188,14 143,89 131% 0,91% 17 PZM 184,23 28,03 657% 0,89% 18 Benefia 161,29 136,03 119% 0,78% 19 Euler Hermes 154,25 134,34 115% 0,75% 20 Concordia 141,09 96,40 146% 0,68% 21 BRE Ubezpieczenia 126,57 24,46 517% 0,61% 22 Cardif 110,12 110, % 0,53% 23 SKOK TUW 92,69 71,91 129% 0,45% 24 HDI-Gerling 89,52 102,77 87% 0,43% 25 Axa Ubezpieczenia 81,00 43,50 186% 0,39% 26 KUKE** 79,60 82,52 96% 0,38% 27 Signal Iduna 76,39 73,92 103% 0,37% 28 Mondial Assistance 73,78 69,41 106% 0,36% 29 Liberty Direct 62,20 17,20 362% 0,30% 30 Inter 59,07 42,28 140% 0,29% 31 TUW TUZ 39,90 49,79 80% 0,19% 32 Pocztowe TUW 32,87 52,64 62% 0,16% 33 Axa 26,11 2, % 0,13% 34 Cuprum TUW 23,27 24,70 94% 0,11% 35 BZ WBK-CU 15,61 nd x 0,08% 36 DAS 11,83 10,18 116% 0,06% 37 TUW Bezpieczny Dom 0,92 1,66 55% 0,00% 38 Partner 0,48 0,00 x 0,00% Łącznie: , ,97 113% 100,00% *Przypis składki podano wg PSR. Wg MSR Europa zebrała w 2008 r. 243,62 mln zł, przy 214,02 mln zł przed rokiem. ** Łączny przypis z gwarancji Skarbu Państwa i działalności komercyjnej. Z samych gwarancji Skarbu Państwa KUKE zebrało w 2008 r. 69,14 mln zł przypisu składki (71,37 w 2007 r.), a z działalności komercyjnej 10,46 mln zł (11,15 mln zł w 2007 r.) Uwagi: nd - nie dotyczy, x - nie moŝna wyliczyć wskaźnika. Źródło: dane ubezpieczycieli i KNF, wyliczenia własne.

5 5 Ubezpieczyciele według wyniku finansowego netto (w mln zł) Lp. Nazwa firmy zmiana (w mln zł) 1 PZU 3026, , ,71 2 Ergo Hestia 114,93 106,42 8,51 3 Warta 50,16 150,50-100,34 4 InterRisk 37,08 26,95 10,14 5 HDI Asekuracja 33,44 36,51-3,08 6 SKOK TUW 31,36 32,65-1,29 7 Compensa 18,99 5,62 13,37 8 MTU 18,65 10,94 7,71 9 Euler Hermes 16,39 16,92-0,53 10 Generali 15,03 33,22-18,19 11 HDI-Gerling 13,04 7,54 5,51 12 Cardif 12,84 13,82-0,98 13 Mondial Assistance 11,18 8,76 2,42 14 KUKE 9,86 7,00 2,85 15 Concordia 5,27 0,68 4,59 16 TUW TUW 4,91 3,75 1,16 17 Benefia 3,74 3,07 0,67 18 Cuprum TUW 1,37 2,00-0,63 19 PTU 1,32 11,45-10,13 20 Partner -0,06 0,04-0,10 21 DAS -1,11-1,79 0,68 22 TUW TUZ -1,20-6,67 5,47 23 Inter -1,81-6,46 4,64 24 Axa -13,33-5,98-7,35 25 Allianz -15,77 70,15-85,92 26 PZM -23,14-4,45-18,68 27 Commercial Union -35,36-1,77-33,59 Łącznie: 3334, , ,63

6 6 Ubezpieczyciele według wyniku technicznego (w mln zł) Lp. Nazwa firmy zmiana (w mln zł) 1 PZU 718, ,69-318,43 2 Europa 63,42 49,17 14,25 3 Ergo Hestia 57,35 40,97 16,38 4 Warta 48,30 33,95 14,36 5 SKOK TUW 28,81 33,09-4,28 6 Allianz 21,74 59,63-37,90 7 InterRisk 15,68 14,60 1,09 8 Euler Hermes 15,20 17,88-2,68 9 Cardif 13,89 13,78 0,11 10 Mondial Assistance 10,41 9,61 0,80 11 HDI-Gerling 8,39 4,12 4,27 12 Compensa 3,18-11,46 14,64 13 TUW TUW 2,78 5,41-2,63 14 Concordia 1,46-1,70 3,16 15 HDI Asekuracja 1,04 9,34-8,30 16 Cuprum TUW -0,55-0,14-0,41 17 KUKE -0,96-0,35-0,62 18 Partner -1,15-0,54-0,61 19 DAS -2,09-2,50 0,40 20 Benefia -2,18-2,53 0,35 21 TUW TUZ -2,78-7,47 4,69 22 MTU -2,84 2,84-5,68 23 Inter -5,54-8,00 2,46 24 PTU -12,78-3,53-9,25 25 Axa -14,84-7,98-6,86 26 PZM -29,36-6,48-22,88 27 Generali -36,33-2,21-34,12 28 Commercial Union -42,69-5,19-37,49 Łącznie: 855, ,02-415,20

7 7 Ubezpieczyciele według wypłaconych odszkodowań brutto (w mln zł) Lp. Firma Udział odszkodowań w Odszkodowania brutto składce dynamika PZU 4 586, ,26 102% 55,81% 56,53% 2 Warta 1 045,28 929,61 112% 51,79% 50,30% 3 Ergo Hestia 811,27 617,64 131% 44,95% 41,61% 4 Allianz 818,46 580,83 141% 50,79% 42,13% 5 HDI Asekuracja 499,80 475,52 105% 58,35% 55,56% 6 Uniqa 368,97 258,00 143% 55,49% 64,08% 7 Compensa 314,12 248,25 127% 53,64% 50,49% 8 PTU 235,20 232,57 101% 55,27% 59,21% 9 InterRisk 249,38 194,39 128% 34,86% 31,79% 10 PTR 179,57 186,43 96% 63,29% 65,68% 11 Generali 245,70 176,28 139% 40,94% 43,72% 12 MTU 147,43 114,07 129% 41,14% 44,66% 13 Link4 137,84 98,86 139% 53,88% 43,88% 14 TUW TUW 89,45 71,42 125% 47,54% 49,63% 15 Benefia 88,25 61,69 143% 54,72% 45,35% 16 Concordia 50,24 59,90 84% 35,61% 62,14% 17 Euler Hermes 69,28 37,91 183% 44,91% 28,22% 18 Signal Iduna 45,99 37,67 122% 60,21% 50,96% 19 Pocztowe TUW 30,39 36,27 84% 92,44% 68,91% 20 HDI-Gerling 41,63 35,63 117% 46,51% 34,67% 21 Mondial Assistance 36,91 31,11 119% 50,03% 44,83% 22 TUW TUZ 22,91 19,85 115% 57,43% 39,87% 23 Inter 18,89 14,96 126% 31,97% 35,39% 24 Cuprum TUW 7,99 10,60 75% 34,34% 42,92% 25 Europa 0,21 9,27 2% 0,08% 4,33% 26 PZM 43,92 5,55 792% 23,84% 19,80% 27 KUKE 9,72 5,30 183% 12,21% 6,43% 28 SKOK TUW 3,45 2,34 148% 3,72% 3,25% 29 DAS 2,62 2,23 118% 22,14% 21,87% 30 Cardif 1,37 1,25 110% 1,25% 1,13% 31 BRE Ubezpieczenia 10,31 1,19 870% 8,15% 4,85% 32 Partner 0,26 0,73 35% 53,24% x 33 Axa 3,11 0,62 500% 11,89% 24,07% 34 Commercial Union -41,92-19,45 216% -21,70% -17,16% 35 BZ WBK - CU 0,07 nd x 0,43% x Łącznie: , ,75 112% 38,03% 37,00% Uwagi: nd - nie dotyczy, x - nie moŝna było wyliczyć wskaźnika. Źródło: dane ubezpieczycieli i KNF, wyliczenia własne.

8 8 Ubezpieczyciele według wskaźnika pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi Lp. Firma KUKE 2677% 2502% 2 Axa 1552% 10633% 3 PZU 1241% 1166% 4 DAS 881% 898% 5 SKOK TUW 760% 736% 6 Cuprum TUW 662% 658% 7 Pocztowe TUW 537% bd 8 Euler Hermes 364% 422% 9 HDI-Gerling 315% 245% 10 Benefia 246% 296% 11 Mondial Assistance 226% 180% 12 Europa 224% 332% 13 HDI Asekuracja 205% 193% 14 Generali 189% 328% 15 Ergo Hestia 184% 238% 16 Allianz 184% 186% 17 Commercial Union 174% 278% 18 Compensa 171% 206% 19 InterRisk 162% 158% 20 Warta 156% 236% 21 Inter 145% 141% 22 TUW TUW 140% 135% 23 TUW TUZ 140% bd 24 PTU 122% 211% 25 MTU 119% 109% 26 Concordia 117% 139% 27 PZM 102% 685% 28 Cardif nd nd Uwagi: bd - oznacza, Ŝe firma nie dostarczyła danych, nd - nie dotyczy.

9 9 Ubezpieczyciele według wskaźnika pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami Lp. Firma KUKE 415% 310% 2 Cuprum TUW 283% 292% 3 SKOK TUW 225% 223% 4 PZU 191% 181% 5 DAS 186% 216% 6 Concordia 161% 143% 7 Mondial Assistance 148% 138% 8 Benefia 147% 151% 9 Commercial Union 145% 174% 10 TUW TUW 144% 146% 11 HDI-Gerling 142% 134% 12 PZM 139% 204% 13 Pocztowe TUW 134% bd 14 Inter 133% 120% 15 Ergo Hestia 130% 138% 16 InterRisk 121% 121% 17 HDI Asekuracja 121% 119% 18 Europa 120% 157% 19 Compensa 120% 120% 20 Warta 119% 113% 21 Allianz 114% 128% 22 TUW TUZ 114% bd 23 PTU 114% 125% 24 MTU 112% 110% 25 Generali 111% 121% 26 Euler Hermes 106% 115% 27 Axa 102% 673% 28 Cardif nd nd Uwagi: bd - oznacza, Ŝe firma nie dostarczyła danych, nd - nie dotyczy.

10 10 Ubezpieczyciele według udziału kosztów działalności w składce Koszty działalności Udział kosztów Lp. Firma (w mln zł) w składce Commercial Union -96,94-52,21-50,2% -46,1% 2 Euler Hermes -17,18-10,42-11,1% -7,8% 3 Cuprum TUW 1,77 0,04 7,6% 0,1% 4 KUKE 12,27 9,27 15,4% 11,2% 5 MTU 61,77 44,31 17,2% 17,4% 6 PZM 33,15 7,37 18,0% 26,3% 7 Mondial Assistance 14,45 13,54 19,6% 19,5% 8 TUW TUW 39,24 33,27 20,9% 23,1% 9 Benefia 33,65 29,25 20,9% 21,5% 10 HDI-Gerling 18,73 19,36 20,9% 18,8% 11 Concordia 29,77 22,99 21,1% 23,9% 12 Allianz 360,35 304,29 22,4% 22,1% 13 PTU 95,46 86,26 22,4% 22,0% 14 Generali 142,02 17,56 23,7% 4,4% 15 HDI Asekuracja 206,51 195,22 24,1% 22,8% 16 Ergo Hestia 453,43 366,22 25,1% 24,7% 17 PZU 2 080, ,08 25,3% 26,3% 18 Compensa 150,87 132,65 25,8% 27,0% 19 Warta 596,43 574,11 29,6% 31,1% 20 InterRisk 217,51 159,71 30,4% 26,1% 21 TUW TUZ 14,02 15,66 35,1% 31,5% 22 SKOK TUW 33,58 27,53 36,2% 38,3% 23 DAS 4,64 4,43 39,2% 43,5% 24 Inter 31,07 29,21 52,6% 69,1% 25 Axa 13,83 8,24 53,0% 319,5% 26 Cardif 76,11 70,76 69,1% 64,1% 27 Partner 0,79 0,91 163,1% x Łącznie: 4 608, ,62 23,7% 23,4% Uwagi: nd - nie dotyczy, x - nie moŝna było wyliczyć wskaźnika.

11 11 Ubezpieczyciele według udziału kosztów akwizycji w składce udział kosztów koszty akwizycji Lp. Firma w składce Commercial Union -71,92-33,14-37,23% -29,24% 2 PZU 0,00 0,00 0,00% 0,00% 3 Cuprum TUW 0,68 0,74 2,93% 3,01% 4 KUKE 4,67 4,36 5,87% 5,29% 5 Axa 2,00 0,38 7,67% 14,69% 6 MTU 42,45 29,88 11,85% 11,70% 7 Mondial Assistance 9,19 9,15 12,46% 13,18% 8 TUW TUW 23,83 19,41 12,67% 13,49% 9 PZM 23,74 3,37 12,89% 12,03% 10 HDI Asekuracja 122,50 115,00 14,30% 13,44% 11 Euler Hermes 22,84 19,72 14,80% 14,68% 12 Benefia 23,95 18,39 14,85% 13,52% 13 Generali 90,09 53,74 15,01% 13,33% 14 PTU 66,65 63,33 15,66% 16,12% 15 HDI-Gerling 16,56 17,22 18,49% 16,76% 16 Concordia 26,49 18,50 18,77% 19,19% 17 InterRisk 142,78 102,12 19,96% 16,70% 18 Compensa 118,00 99,63 20,15% 20,26% 19 Ergo Hestia 399,44 305,40 22,13% 20,57% 20 SKOK TUW 21,01 17,08 22,66% 23,75% 21 Allianz 371,92 305,10 23,08% 22,13% 22 TUW TUZ 11,21 12,25 28,10% 24,61% 23 Inter 23,99 21,00 40,60% 49,68% 24 Cardif 75,54 70,02 68,60% 63,43% 25 DAS 8,17 8,09 69,05% 79,42% Łącznie: 1 575, ,75 18,21% 18,87% Uwagi: bd - oznacza, Ŝe firma nie dostarczyła danych, x - nie moŝna było wyliczyć wskaźnika.

12 12 Ubezpieczyciele według udziału kosztów administracyjnych w składce Lp. udział kosztów koszty administracyjne w składce Firma Commercial Union -27,14-22,25-14,0% -19,6% 2 Cardif 0,58 0,74 0,5% 0,7% 3 Allianz 43,66 51,96 2,7% 3,8% 4 Ergo Hestia 80,72 88,66 4,5% 6,0% 5 PZM 9,48 4,00 5,1% 14,3% 6 MTU 19,33 14,43 5,4% 5,7% 7 Euler Hermes 9,33 7,58 6,0% 5,6% 8 Compensa 35,83 37,15 6,1% 7,6% 9 Mondial Assistance 5,25 4,40 7,1% 6,3% 10 Benefia 12,09 12,09 7,5% 8,9% 11 Concordia 11,29 9,51 8,0% 9,9% 12 HDI-Gerling 7,27 8,19 8,1% 8,0% 13 Generali 58,29 49,88 9,7% 12,4% 14 Cuprum TUW 2,46 2,36 10,6% 9,5% 15 InterRisk 80,07 63,11 11,2% 10,3% 16 KUKE 9,36 8,40 11,8% 10,2% 17 TUW TUZ 4,80 5,41 12,0% 10,9% 18 TUW TUW 22,99 20,27 12,2% 14,1% 19 PTU 52,05 47,97 12,2% 12,2% 20 SKOK TUW 12,58 10,46 13,6% 14,5% 21 HDI Asekuracja 118,86 111,92 13,9% 13,1% 22 Inter 11,38 10,55 19,3% 25,0% 23 DAS 3,43 2,99 29,0% 29,3% 24 Axa 15,17 7,94 58,1% 307,7% 25 Partner 0,79 0,91 163,1% x Łącznie 599,88 558,61 8,7% 9,8% Uwagi: bd - oznacza, Ŝe firma nie dostarczyła danych, x - nie moŝna było wyliczyć wskaźnika.

13 13 Ubezpieczyciele według wysokości kapitałów własnych (w mln zł) Lp. Firma dynamika 1 PZU , ,44 113% 2 Warta 811,65 886,77 92% 3 Ergo Hestia 657,02 649,59 101% 4 Allianz 635,96 404,49 157% 5 HDI Asekuracja 253,24 235,37 108% 6 InterRisk 196,45 159,39 123% 7 Compensa 188,84 166,54 113% 8 Generali 178,30 158,94 112% 9 KUKE 145,12 136,08 107% 10 SKOK TUW 134,59 102,80 131% 11 MTU 87,30 55,77 157% 12 Benefia 73,82 68,40 108% 13 PZM 71,21 41,13 173% 14 PTU 68,97 103,82 66% 15 HDI-Gerling 62,59 49,48 127% 16 Commercial Union 58,61 93,97 62% 17 Euler Hermes 51,78 51,33 101% 18 Axa 44,31 32,06 138% 19 TUW TUW 42,15 31,03 136% 20 Mondial Assistance 30,52 23,25 131% 21 Cuprum TUW 28,18 27,82 101% 22 Inter 23,29 15,06 155% 23 Concordia 22,02 16,38 134% 24 Cardif 19,16 20,46 94% 25 Partner 12,23 10,28 119% 26 DAS 9,64 8,39 115% 27 TUW TUZ 9,54 bd x Łącznie: , ,03 112% Uwagi: bd - oznacza, Ŝe firma nie dostarczyła danych, x - nie moŝna było wyliczyć wskaźnika.

14 14 Ubezpieczyciele według sumy bilansowej (mln zł) Lp. Firma dynamika 1 PZU , ,05 120% 2 Warta 4 087, ,57 103% 3 Ergo Hestia 2 168, ,31 111% 4 Allianz 1 734, ,83 126% 5 HDI Asekuracja 1 279, ,17 113% 6 InterRisk 817,63 519,52 157% 7 Generali 797,13 785,44 101% 8 Compensa 745,42 632,10 118% 9 MTU 481,32 376,75 128% 10 PTU 325,87 227,70 143% 11 KUKE 319,74 337,63 95% 12 Euler Hermes 275,50 283,00 97% 13 SKOK TUW 262,87 209,06 126% 14 Commercial Union 230,06 187,97 122% 15 PZM 188,94 150,77 125% 16 Benefia 176,04 129,47 136% 17 TUW TUW 175,33 163,53 107% 18 Cardif 138,68 113,99 122% 19 HDI-Gerling 125,73 149,10 84% 20 Concordia 82,03 69,69 118% 21 Inter 76,79 75,10 102% 22 Mondial Assistance 74,62 52,11 143% 23 Axa 58,08 37,89 153% 24 Cuprum TUW 56,81 50,24 113% 25 TUW TUZ 38,93 25,62 152% 26 DAS 37,79 41,89 90% 27 Partner 13,70 10,95 125% Łącznie: , ,51 118% Uwagi: bd - oznacza, Ŝe firma nie dostarczyła danych, x - nie moŝna było wyliczyć wskaźnika.

Marcin Z. Broda Rok próby Wyniki finansowe ubezpieczycieli majątkowych w 2010 r.

Marcin Z. Broda Rok próby Wyniki finansowe ubezpieczycieli majątkowych w 2010 r. Nr 94 (2747) 2011-05-19 Marcin Z. Broda Dla ubezpieczeń majątkowych rok 2010 był rokiem próby. Po latach rozwoju i zysków nadeszło sprawdzenie i weryfikacja przyjętych przez poszczególne zarządy strategii.

Bardziej szczegółowo

Marta Kasperek OC i AC idą łeb w łeb Ubezpieczenia komunikacyjne po 9M 2008 r.

Marta Kasperek OC i AC idą łeb w łeb Ubezpieczenia komunikacyjne po 9M 2008 r. Nr 24 (2171) 2009-02-04 Marta Kasperek OC i AC idą łeb w łeb Ubezpieczenia komunikacyjne po 9M 2008 r. Po trzech kwartałach 2008 r. z ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczyciele działający na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Marta Kasperek Wysokie przypisy, słabe zyski Wyniki finansowe ubezpieczycieli Ŝyciowych w 2008 r.

Marta Kasperek Wysokie przypisy, słabe zyski Wyniki finansowe ubezpieczycieli Ŝyciowych w 2008 r. Nr 60 (2207) 2009-03-26 Marta Kasperek 38,98 mld zł składki zebrali ubezpieczyciele Ŝyciowi w 2008 r. Jest to wynik ponad 53% wyŝszy niŝ rok wcześniej. Warto zwrócić uwagę, Ŝe największy udział w tym wzroście

Bardziej szczegółowo

Średni gracze lepsi od lidera Wyniki ubezpieczycieli komunikacyjnych w 2008 r.

Średni gracze lepsi od lidera Wyniki ubezpieczycieli komunikacyjnych w 2008 r. Nr 73 (2220) 2009-04-15 Średni gracze lepsi od lidera Wyniki ubezpieczycieli komunikacyjnych w 2008 r. W 2008 r. ubezpieczyciele działający w tym segmencie zebrali 12,22 mld zł składki przypisanej brutto,

Bardziej szczegółowo

Komunikacja zwalnia tempo Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2009 r.

Komunikacja zwalnia tempo Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2009 r. Nr 128 (2275) 2009-07-06 Komunikacja zwalnia tempo Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2009 r. 3,04 mld zł składki przypisanej brutto zebrali ubezpieczycieli z komunikacyjnego OC i AC w I kwartale

Bardziej szczegółowo

Marcin Z. Broda Casco na czerwonym Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2010 r.

Marcin Z. Broda Casco na czerwonym Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2010 r. Nr 132 (2533) 2010-07-12 Marcin Z. Broda Ubezpieczyciele komunikacyjni nie zaliczą I kwartału 2010 r. do udanych. Nie jest to jednak pierwszy nieudany kwartał tej linii ubezpieczeń. Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Marta Kasperek Stagnacja Ubezpieczenia komunikacyjne w I połowie 2009 r.

Marta Kasperek Stagnacja Ubezpieczenia komunikacyjne w I połowie 2009 r. Nr 202 (2349) 2009-10-16 Marta Kasperek Stagnacja Ubezpieczenia komunikacyjne w I połowie 2009 r. 6,1 mld zł składki przypisanej brutto zebrali ubezpieczyciele z komunikacyjnych ubezpieczeń OC i AC w I

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw2013. Warszawa, 6 września 2013 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw2013. Warszawa, 6 września 2013 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw2013 Warszawa, 6 września 2013 r. Raport Polski rynek bancassurance 2 kw. 2013 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Marcin Z. Broda Regres w komunikacji Ubezpieczenia komunikacyjne w 2009 r.

Marcin Z. Broda Regres w komunikacji Ubezpieczenia komunikacyjne w 2009 r. Nr 97 (2498) 2009-05-20 Marcin Z. Broda Regres w komunikacji Ubezpieczenia komunikacyjne w 2009 r. Zmiany w pozycji poszczególnych towarzystw, gwałtowny spadek przypisu PZU oraz coraz wyŝsza szkodowość

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Anna Trzcińska Powrót do przeszłości. Wyniki komunikacji po I kwartale 2013 r.

Anna Trzcińska Powrót do przeszłości. Wyniki komunikacji po I kwartale 2013 r. Nr 136 (3286) 2013-07-18 Anna Trzcińska. Wyniki komunikacji po I kwartale 2013 r. Sytuacja w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych nie wygląda kolorowo. Ceny spadają, choć powinny rosnąć. Czy rynek czeka

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Anna Trzcińska Widoczne spowolnienie Wyniki komunikacji w 2012 r.

Anna Trzcińska Widoczne spowolnienie Wyniki komunikacji w 2012 r. Nr 62 (3212) 2013-03-28 Anna Trzcińska Wyniki komunikacji w 2012 r. składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych spada, co związane jest ze spowolnieniem gospodarczym. Czy ubezpieczyciele zdecydują się na

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w I półroczu 2009 roku

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w I półroczu 2009 roku Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w I półroczu 2009 roku Warszawa, 2009 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH 2010 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2011 Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE, STOPA ZWROTU, AKTYWA NETTO, SKŁADKI, CZŁONKOWIE, PORTFEL INWESTYCYJNY, EFEKTYWNOŚĆ,

Bardziej szczegółowo

Anna Trzcińska Walka trwa Wyniki komunikacji w I półroczu 2013 r.

Anna Trzcińska Walka trwa Wyniki komunikacji w I półroczu 2013 r. Nr 206 (3356) 2013-10-24 Anna Trzcińska Wyniki komunikacji w I półroczu 2013 r. Wojna cenowa trwa w najlepsze i chyba szybko się nie skończy. Niektórzy przewidują jednak, że ceny zaczną wzrastać w 2014

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R.

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 13 z 2016r. Z PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA MIASTA ŁODZI oraz miejskich jednostek organizacyjnych

RAPORT NR 13 z 2016r. Z PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA MIASTA ŁODZI oraz miejskich jednostek organizacyjnych RAPORT NR 13 z 2016r. Z PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA MIASTA ŁODZI oraz miejskich jednostek organizacyjnych dotyczący szkód powstałych w 2014r. i zgłoszonych w okresie 01.01.2014-31.03.2016r. Łódź, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Szkodowość klienta - jak się ją liczy i dlaczego tak często się zmienia? Kongres Brokerów 2011

Szkodowość klienta - jak się ją liczy i dlaczego tak często się zmienia? Kongres Brokerów 2011 Szkodowość klienta - jak się ją liczy i dlaczego tak często się zmienia? Kongres Brokerów 2011 I. Techniczny rachunek wyników (analiza głównych składowych) 2 Wynik finansowy Ubezpieczyciela Składki Odszkodowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 4 920 869 5 600 261 1. Lokaty 4 920 869 5 600 261 Środki pienięŝne 3. NaleŜności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe naleŝności

Bardziej szczegółowo

Kinga Wiśniewska Zmęczenie wojną. Wyniki majątku po I kwartale 2015 r.

Kinga Wiśniewska Zmęczenie wojną. Wyniki majątku po I kwartale 2015 r. Nr 122 (3769) 2015-06-30 Kinga Wiśniewska Wyniki majątku po I kwartale 2015 r. Rok 2015 już jest na straconej pozycji. Pytanie, jak będzie wyglądał 2016 r. na razie nie zapowiada się różowo. Musimy czekać

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR

Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR ZNOJMO, 20 marca 2007 Grupa Pegas Nonwovens SA w roku 2006 osiągnęła najwyższe przychody ze sprzedaży w swojej dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

Anna Trzcińska Końca nie widać. Wyniki komunikacji po II kwartale 2014 r.

Anna Trzcińska Końca nie widać. Wyniki komunikacji po II kwartale 2014 r. Nr 190 (3589) 2014-10-03 Anna Trzcińska Wyniki komunikacji po II kwartale 2014 r. W ubezpieczeniach komunikacyjnych nie widać końca wojny cenowej. Jest źle, a może być jeszcze gorzej. e tracą przypis już

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Kinga Wiśniewska Pod wodą bez tlenu. Wyniki komunikacji w 2013 r.

Kinga Wiśniewska Pod wodą bez tlenu. Wyniki komunikacji w 2013 r. Nr 72 (3471) 2014-04-14 Kinga Wiśniewska Wyniki komunikacji w 2013 r. Już na koniec III kwartału 2013 r. rynek ubezpieczeń grzmiał, że ceny w komunikacji muszą w końcu wzrosnąć. Nie wzrosły. I teraz rynek

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 31 marca 2008r.

Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 31 marca 2008r. Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 31 marca 2008r. Komisja Nadzoru Finansowego 2008 Celem analizy było sprawdzenie spełniania przez zakłady ubezpieczeń wymogów kapitałowych

Bardziej szczegółowo

Kinga Wiśniewska Absurdalna wojna podjazdowa. Wyniki majątku w 2014 r.

Kinga Wiśniewska Absurdalna wojna podjazdowa. Wyniki majątku w 2014 r. Nr 59 (3706) 2015-03-27 Kinga Wiśniewska Wyniki majątku w 2014 r. Wyniki rynku majątkowego są coraz gorsze, a w prognozach na przyszłe kwartały nie widać zbytniego optymizmu. Branża nie wykorzystuje dobrej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej w Kro nie Sp. z o.o., ul. Fredry

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej w Kro nie Sp. z o.o., ul. Fredry Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.ekrosno.pl/zamówienia i przetargi/ MPGK pod nazw post powania Krosno: UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Rynek ubezpieczeniowy w Polsce w 2008 r.

Rynek ubezpieczeniowy w Polsce w 2008 r. Rynek ubezpieczeniowy w Polsce w 2008 r. informacja dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych 1. O Polskiej Izbie Ubezpieczeń Polska Izba Ubezpieczeń jest działającą na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA ING Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polska S.A. Aktywa

Bardziej szczegółowo

DOMEX-BUD Development S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2011

DOMEX-BUD Development S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2011 DOMEX-BUD Development S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2011 Wrocław, luty 2012 Raport za IV kwartał 2011 roku 1. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat za IV kwartał 2011 roku.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

1% - 2015 r. ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRS: 0000116212. 1% podatku na rzecz Związku OSP RP

1% - 2015 r. ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRS: 0000116212. 1% podatku na rzecz Związku OSP RP 1% - 2015 r ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRS: 0000116212 1% podatku na rzecz Związku OSP RP 1 / 5 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jak

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY Warszawa, 8 listopada 2013 r. Najlepszy kwartał pod względem działalności komercyjnej w ostatnim roku 3 miliardy złotych nowych

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1.

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1. Projekt U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Art. 1. W ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PZU po I półroczu 2012 roku. Warszawa, 29 sierpnia 2012 roku

Wyniki finansowe Grupy PZU po I półroczu 2012 roku. Warszawa, 29 sierpnia 2012 roku Wyniki finansowe Grupy PZU po I półroczu 2012 roku Warszawa, 29 sierpnia 2012 roku Plan prezentacji 11. Rynek ubezpieczeń w Polsce 2. Wyniki operacyjne w I półroczu 2012 3. Przegląd wyników finansowych

Bardziej szczegółowo

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r. Załącznik nr 17/XXXVIII/11 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 22.12.2011r. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 Dywidenda 2013 Prognoza 2014 01 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 2012-09-03 2012-10-15 2012-11-27 2013-01-15 2013-02-26 2013-04-11 2013-05-28 2013-07-10 2013-08-22 2013-10-03

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

1) Dane osobowe ucznia. 1) Dane osobowe rodziców / prawnych opiekunów

1) Dane osobowe ucznia. 1) Dane osobowe rodziców / prawnych opiekunów Załącznik do Uchwały Nr XVIII/206/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2005 r. Wniosek do Wójta Gminy Dobrcz o przyznanie stypendium szkolnego na okres od... 20... r. do.............. 20... r. dla ucznia/słuchacza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł

Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł Działalność operacyjną Grupy BZ WBK S.A. podzielono na cztery segmenty branżowe:,, oraz Leasingowych. obejmuje transakcje walutowe, międzybankowe, instrumentami

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU Spis treści Informacje wstępne Informacje o Spółce i ofercie Dane finansowe Realizacja prognozy finansowej 2015/16 Kierunki rozwoju ViDiS S.A. Polityka dywidendowa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy miasta ChełmŜy. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV Stopa procentowa Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Maria Aluchna, Katedra Teorii Zarządzania, SGH

Maria Aluchna, Katedra Teorii Zarządzania, SGH Inter Cars S.A. Inter Cars SA jest największą spółką zajmującą się dystrybucją części zamiennych do samochodów osobowych i ciężarowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Asortyment części obejmuje

Bardziej szczegółowo

Kinga Wiśniewska 10 zł do miliarda strat. Wyniki komunikacji w I kwartale 2014 r.

Kinga Wiśniewska 10 zł do miliarda strat. Wyniki komunikacji w I kwartale 2014 r. Nr 123 (3522) 2014-07-01 Kinga Wiśniewska Nieprzerwanie na polskim komunikacyjnym trwa wojna cenowa, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach sektora. Część firm wierzy, że krokiem w stronę przywrócenia

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 296, 2013. Stanisław Wieteska *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 296, 2013. Stanisław Wieteska * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 296, 2013 * TENDENCJE KSZTAŁTOWANIA SIĘ WSPÓŁCZYNNIKA COMBINED RATIO W WYBRANYCH ZAKŁADACH UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I ŻYCIOWYCH W POLSCE

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding H1 2012. Warszawa, 30 sierpnia 2012 r.

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding H1 2012. Warszawa, 30 sierpnia 2012 r. Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding H1 2012 Warszawa, 30 sierpnia 2012 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q2 2012 0,5 mld PLN zysku netto i finalizacja

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS........................

Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS........................ Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Dz. U. poz. 1844

Ustawa z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Dz. U. poz. 1844 Ustawa z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Dz. U. poz. 1844 Ustawa określa warunki wykonywania: 1) działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 466942-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 466942-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pila.sr.gov.pl/ Piła: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywlinej i następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

Na czym polegała reforma emerytalna z 1999 r.?

Na czym polegała reforma emerytalna z 1999 r.? Na czym polegała reforma emerytalna z 1999 r.? Do 1998 roku funkcjonował w Polsce repartycyjny system emerytalny o zdefiniowanym świadczeniu. W systemach repartycyjnych składki osób pracujących finansują

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo