Projektowanie bazy danych przykład

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektowanie bazy danych przykład"

Transkrypt

1 Projektowanie bazy danych przykład Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeń wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana w jakimś celu w oparciu o pewne założenia. Na początku projektu bardzo ważne również jest określenie podstawowych funkcji systemu bazy danych. Oprócz definicji celu należy również sformułować założenia wstępne. Są to wymagania jakie powinny spełniać dane przechowywane w bazie danych. Definicja celu Celem jakiemu ma służyć projektowana baza danych może być rejestracja zamówień klientów, wstępne planowanie produkcji, bilansowanie mocy produkcyjnych i obliczanie zapotrzebowania na materiały do produkcji wyrobów. Założenia wstępne Poniżej podano następujące założenia wstępne do systemu planowania produkcji seryjnej wyrobów prostych: producent ma wielu klientów stałych i okazyjnych, klienci zamawiając wyroby składają zamówienia, pojedyncze zamówienie może dotyczyć wielu wyrobów, wyroby wykonuje się w centrach roboczych (np. wtryskarka do tworzyw, maszyna do szycia, mieszalnik do artykułów spożywczych itp.), dla każdego wyrobu jest określony czas przygotowawczo-zakończeniowy, czas jednostkowy wykonania i centrum robocze w jakim należy wykonać daną operację technologiczną, gotowe wyroby przekazuje się do magazynu wyrobów, na podstawie zamówień z uwzględnieniem stanu magazynu wyrobów tworzy się wstępny plan okresowy (np. miesięczny), następnie bilansuje się obciążenie centrów (stanowisk) roboczych, w przypadku wolnych mocy produkcyjnych uzupełnia się plan własnymi zamówieniami, po zbilansowaniu planu produkcji określa się terminy dostaw poszczególnych materiałów i surowców potrzebnych do realizacji planu, czyli wytworzenia zaplanowanych ilości określonych wyrobów, następnie po zbilansowaniu stanów magazynowych materiałów wysyła się zapotrzebowanie na materiały do dostawców, każdy dostawca dostarcza określoną grupę materiałów, materiały przechowuje się w magazynie materiałów. Definiowanie funkcji systemu baz danych Już na etapie projektowania bazy danych należy określić podstawowe funkcje systemu baz danych. W przykładowym systemie planowania produkcji mogą to być następujące funkcje: wprowadzanie danych ogólnych (o wyrobach i materiałach z jakich są wytworzone, czasach technologicznych wykonania wyrobów itp.), wprowadzanie danych o klientach, wprowadzanie danych o zamówieniach, wspomaganie tworzenia wstępnego planu, wyszukiwanie wszystkich zamówień klienta, wyszukanie wszystkich klientów, którzy zamówili dany towar, bilansowanie mocy produkcyjnych, obliczanie dziennego zapotrzebowania na materiały i surowce do produkcji, generowanie zapotrzebowania na materiały z podziałem na dostawców. 1

2 Budowanie diagramu związków między relacjami Metoda przedstawiania związków między relacjami (tabelami) za pomocą diagramu jest bardzo wygodna i znacznie usprawnia proces tworzenia bazy danych. Na diagramie (schemacie) widać od razu wszystkie tabele i powiązania między nimi. Zadanie to najlepiej wykonać w kilku następujących krokach: Identyfikacja zbioru obiektów występujących w danym problemie. Identyfikacja powiązań bezpośrednich między obiektami i przekształcenie w pojęciowy model danych (ustalenie typu relacji). Określenie atrybutów kluczowych i pozostałych atrybutów dla wszystkich obiektów. Normalizacja do pierwszej (rozbicie atrybutów wielowartościowych na jednowartościowe) i drugiej postaci normalnej (rozbicie tabel na dwie lub więcej w celu uniknięcia redundancji danych w tabeli). Normalizacja do trzeciej postaci normalnej, przekształcenie relacji typu m : n na powiązania typu 1 : n. Sprawdzenie poprawności struktury bazy danych poprzez porównanie jej struktury z wymaganiami względem systemu bazy danych. Identyfikacja bezpośrednich zależności między obiektami Po wyróżnieniu obiektów w systemie należy zidentyfikować wszystkie powiązania występujące między nimi. Pojęciowy model danych Na podstawie identyfikacji bezpośrednich zależności między obiektami możemy utworzyć diagram zależności między obiektami przyszłej bazy danych. Rodzaj relacji należy ustalić na podstawie założeń wstępnych i funkcji aplikacji. Rozważmy kolejno przykłady relacji: relacja między klientami, a złożonymi zamówieniami jest typu jeden do wielu (1 : n), ponieważ każdy klient może złożyć wiele zamówień, natomiast każde zamówienie należy tylko do jednego klienta, relacja między wyrobami, a zamówieniami jest typu wiele do wielu (m : n), ponieważ na zamówieniu może być wiele wyrobów i na każdy wyrób może być wiele zamówień, relacja między wyrobami, a planami jest typu m : n, ponieważ do każdego planu należy wiele wyrobów i każdy wyrób może wystąpić w wielu planach, relacja między centrami, a wyrobami jest typu m : n, ponieważ każdy wyrób może być wykonywany na kilku centrach (maszynach) i na każdej maszynie można wykonać wiele różnych wyrobów, relacja między wyrobami, a materiałami jest typu m : n, ponieważ na każdy wyrób może się składać kilka materiałów oraz ten sam materiał może wchodzić w skład kilku wyrobów, relacja między dostawcami, a materiałami jest typu 1 : n, ponieważ każdy dostawca dostarcza określone materiały, a każdy materiał jest dostarczany tylko przez jednego dostawcę. Rysunek 1. Początkowy diagram zależności między obiektami 2

3 Przekształcenie powiązań typu wiele do wiele. Każde z powiązań typu m : n, ze względu na późniejszą implementację, powinno zostać rozdzielone na dwa powiązania typu jeden do wielu 1 : n. Operację tę przeprowadza się wg schematu zilustrowanego na diagramie poniżej. Rysunek 2. Schemat zastępowania relacji m : n przez dwa powiązania typu 1: n Po zastąpieniu wszystkich powiązań typu m : n z diagramu na rys.1 otrzymujemy diagram docelowy (rys.2), z dodatkowymi obiektami. Jak można zauważyć, na diagramie tym występują tylko relacje 1: n. Taka struktura zależności w bazie danych jest prawidłowa i nadaje się do dalszej analizy tj. ustalenia atrybutów i kluczy co będzie wykonane w następnym punkcie. Rysunek 3.Docelowy diagram zależności między obiektami Określenie atrybutów Biorąc pod uwagę założenia wstępne i funkcje jakie ma pełnić przyszły system baz danych można określić atrybuty dla wszystkich relacji (obiektów) z diagramu docelowego ( poniższe tabele). Oprócz nazw atrybutów zostaną określone ich domeny, czyli praktycznie cała struktura tabel bazy danych. Tabela Materiały Id_Materialu Klucz Identyfikator materiału Integer Nazwa_Materialu Nazwa materiału Char(32) Jednostka Jednostka miary materiału Char(5) Ilosc_Min Min ilość dostawy Integer Ilosc_Min_Mag Min ilość w magazynie Integer 3

4 Tabela Dostawcy Projektowanie bazy danych - przykład Id_Dostawcy Klucz Identyfikator dostawcy Integer Adres Atrybut wielowartościowy Adres klienta Char( 100) Nazwa_Dostawcy Nazwa dostawcy Char(80) Tabela Specyfikacja Id_Wyrobu Klucz Identyfikator towaru Integer Id_Materialu Klucz Identyfikator materiału Integer Ilosc Ilość materiału na wyrób Decimal(9,3) Tabela Wyroby Id_Wyrobu Klucz Identyfikator towaru Integer Nazwa_Wyrobu Nazwa wyrobu Char(32) Jednostka Jednostka miary wyrobu Char(5) Ilość_Min Min ilość wyrobów w produkcji Integer Ilość_ Min_Mag Min ilość w magazynie Integer Tabela Zamówienia Id_Zamowienia Klucz Nr zamówienia Integer Id_Klienta Klucz obcy Identyfikator klienta Integer Data_Zamowienia Data zamówienia Data Data_Dostawy Data dostawy Data Transport Rodzaj transportu Char(20) Tabela Zamowienia_Pozycje Id_Zamowienia Składnik klucza, klucz obcy Nr zamówienia Integer Pozycja Składnik klucza Nr pozycji na zamówieniu Integer Id_Wyrobu Klucz obcy Identyfikator wyrobu Integer Ilosc Ilość zamówiona towaru Decimal(12,3) Cena Cena netto towaru Decimal(12,2) VAT Podatek VAT Decimal(12,2) Tabela Klienci Id_Klienta Klucz Identyfikator klienta Integer Adres Atrybut wielowartościowy Adres klienta Char(100) 4

5 Nazwa_Klienta Nazwa klienta Char(80) Tabela Centra Id_Centrum Klucz Identyfikator centrum wykonawczego Integer Nazwa_Centrum Nazwa centrum wykonawczego Char(32) Tabela Plany Id_Planu Klucz Identyfikator planu Integer Nazwa_Planu Nazwa planu Char(32) Data_Od Data początku planu Date Data_Do Data końca planu Date Tabela Specyfikacja_Planu Id_Planu Klucz Identyfikator planu Integer Id_Partii Klucz Identyfikator partii produkcyjnej wyrobów Integer Id_Wyrobu Klucz Identyfikator wyrobu Integer Ilosc_Partii Ilość wyrobów w partii Integer Termin Termin wykonania partii Date Tabela Technologia Id_Wyrobu Klucz, Klucz obcy Identyfikator wyrobu Integer Id_Operacji Klucz Identyfikator operacji technologicznej Integer Nazwa_Operacji Nazwa operacji technologicznej Char(32) Id_Centrum Klucz obcy Identyfikator centrum wykonawczego Integer Nazwa_Techn Nazwa technologii Char(32) Czas_Techn Czas techniczny [min] Integer Czas Jedn Czas jednostkowy [min] Integer Sprawdzenie kryteriów normalności tabel Na zakończenie procesu projektowania należy jeszcze sprawdzić, czy tabele, których strukturę podano w powyższych tabelach są co najmniej w trzeciej postaci normalnej. Przeglądając tabele można zauważyć, że warunku tego nie spełniają tabele Klienci i Dostawcy, ponieważ zawierają atrybut wielowartościowy adres. Wobec tego należy przeprowadzić normalizację tych tabel. Po normalizacji, czyli zastąpieniu atrybutu adres przez trzy atrybuty elementarne tj. kod, miasto i ulicę tabele te otrzymują postać: Tabela Klienci Id_Klient Klucz Identyfikator klienta Integer Id_Rejonu Klucz obcy Identyfikator rejonu Integer Kod Kod pocztowy Char(6) Miasto Miejscowość Char(40) 5

6 Ulica Ulica Char(30) Nazwa_Klienta Nazwa klienta Char(80) Tabela Dostawcy Id_Dostawcy Klucz Identyfikator klienta Integer Kod Kod pocztowy Char(6) Miasto Miejscowość Char(40) Ulica Ulica Char(30) Nazwa_Klienta Nazwa klienta Char(80) 6

Nowoczesne rozwiązania w zakładzie produkcyjnym w programie Madar 7

Nowoczesne rozwiązania w zakładzie produkcyjnym w programie Madar 7 Nowoczesne rozwiązania w zakładzie produkcyjnym w programie Madar 7 MADAR www.madar.com.pl Zabrze 2011 Spis treści Spis Treści 2 1 Specyfika zakładu produkcyjnego 4 1.1 Zamienniki, półprodukty i załączniki

Bardziej szczegółowo

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Ewa Sromala Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II

LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II Ćwiczenie 3 Temat: Utworzenie fabryki w systemie IFS Opracowali: Sitek Paweł Jarosław Wikarek Kielce 2004 1 Wprowadzanie danych do systemu. Definiowanie kodów

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski Bazy danych ITA-101 Wersja 1 Warszawa, wrzesień 2009 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski ITA-101 Bazy danych 2008

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Pakietu Trawers 5

Dokumentacja Pakietu Trawers 5 TRES Centrum Oprogramowania www.tres.pl Dokumentacja Pakietu Trawers 5 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA wydanie z 2009-09-11 Aktualna wersja dokumentacji znajduje się na stronie: trawers.tres.pl 2/139 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA Aplikacja Ramzes PRODUKCJA podręcznik użytkownika RAMZES Sp. z o.o. ul. Fasolowa 31A 02-482 Warszawa NIP: 527-10-30-866 www.ramzes.pl tel.: 22 460 5 460, 460 5 470 faks: 22 465 1 465 sprzedaz@ramzes.pl

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 6 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 7 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI Grzegorz Chodak Rozprawa doktorska pod kierunkiem Prof. Witolda Kwaśnickiego

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować elastyczny budżet działu produkcji? Ogólne zasady budowy budżetu

Jak przygotować elastyczny budżet działu produkcji? Ogólne zasady budowy budżetu Jak przygotować elastyczny budżet działu produkcji? Ogólne zasady budowy budżetu W obecnych warunkach gospodarczych prognozowanie sprzedaży i budowanie budżetów jest dla firm jednym z najważniejszych elementów

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 2. ROZDZIAŁ i PODSTAWY BAZ DANYCH... 3. 1.1. Elementy systemu baz danych... 3. 1.2. Systemy organizacji baz danych... 4

WSTĘP... 2. ROZDZIAŁ i PODSTAWY BAZ DANYCH... 3. 1.1. Elementy systemu baz danych... 3. 1.2. Systemy organizacji baz danych... 4 SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 ROZDZIAŁ i PODSTAWY BAZ DANYCH... 3 1.1. Elementy systemu baz danych... 3 1.2. Systemy organizacji baz danych... 4 ROZDZIAŁ II PROJEKT BAZY DANYCH... 5 2.1. Analiza wymagań i założeń

Bardziej szczegółowo

Projektowanie schematów logicznych dla magazynów danych

Projektowanie schematów logicznych dla magazynów danych Projektowanie schematów logicznych dla magazynów danych Bartosz Bębel, Mikołaj Morzy Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań Bartosz.Bebel@cs.put.poznan.pl, Mikolaj.Morzy@cs.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce Symulacja procesów logistycznych w firmie produkcyjnej z wykorzystaniem klasycznego systemu klasy ERP część II PROWADZĄCY: Marcin

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

MODEL GOSPODARKI TOWARAMI HANDLOWYMI W SYSTEMIE EXACT

MODEL GOSPODARKI TOWARAMI HANDLOWYMI W SYSTEMIE EXACT MODEL GOSPODARKI TOWARAMI HANDLOWYMI W SYSTEMIE EXACT Jacek BŁAŻEWICZ, Rafał KLAUS, Lech SŁOMKA Streszczenie: W artykule przedstawiono model zarządzania zapasami w gospodarce magazynowej dotyczący szczególnego

Bardziej szczegółowo

Obieg dokumentów v. 4.2.8

Obieg dokumentów v. 4.2.8 Obieg dokumentów v. 4.2.8 2 Obieg Dokumentów - SPIS TREŚCI: 1. Wstęp... 5 2. Uruchomienie... 6 3. Funkcje... 7 4. Obieg dokumentów... 9 4.1. Skrzynka... 9 4.1.1. Panel statusów, folderów, segregatorów....

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Struktura baz danych programów gospodarki magazynowej

Struktura baz danych programów gospodarki magazynowej Struktura baz danych programów gospodarki magazynowej Wstęp Programy gospodarki magazynowej (GM) służą do ewidencji zdarzeń gospodarczych powiązanych z obrotem towarów oraz generowania zestawień dotyczących

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W BAZIE DNYCH. podstawowe pojęcia.

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W BAZIE DNYCH. podstawowe pojęcia. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W BAZIE DNYCH. podstawowe pojęcia. 1. Definicja bazy danych, Baza danych to uporządkowany zbiór danych z pewnej dziedziny tematycznej, zorganizowany w sposób ułatwiający

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Materiałowa v. 4.2.7

Gospodarka Materiałowa v. 4.2.7 Gospodarka Materiałowa v. 4.2.7 2 Gospodarka Materiałowa - SPIS TREŚCI: 1. Wstęp... 7 1.1. Standardowe przyciski i obsługa menu (szerzej opisane we Wprowadzeniu do aplikacji BPSC)...7 1.2. Tryb zapytania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMATYZACJA DZIAŁAŃ I STANDARYZACJA PROCEDUR W EKSPORCIE JAKO JEDEN Z WARUNKÓW SUKCESU W HANDLU ZAGRANICZNYM. STUDIUM PRZYPADKU.

SYSTEMATYZACJA DZIAŁAŃ I STANDARYZACJA PROCEDUR W EKSPORCIE JAKO JEDEN Z WARUNKÓW SUKCESU W HANDLU ZAGRANICZNYM. STUDIUM PRZYPADKU. Katedra Handlu Zagranicznego Akademia Ekonomiczna w Krakowie SYSTEMATYZACJA DZIAŁAŃ I STANDARYZACJA PROCEDUR W EKSPORCIE JAKO JEDEN Z WARUNKÓW SUKCESU W HANDLU ZAGRANICZNYM. STUDIUM PRZYPADKU. Znaczenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA.

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA. DANIEL GĄSKA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA. Wstęp Zakłady produkcyjne coraz częściej poszukują

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Moduł Handel Moduł Handel Plus 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp...12 Wersja 9.0...12 Uwagi ogólne...12 1. Zmiany w menu...12 1.1. Moduł: Administrator...12

Bardziej szczegółowo

Poznawanie Graffiti Poznawanie Graffiti

Poznawanie Graffiti Poznawanie Graffiti Poznawanie Graffiti Poznawanie Graffiti Spis treści podręcznik użytkownika www.pcguard.pl/graffiti SYSTEM GRAFFITI JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, POSTANOWIENIAMI UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ INNYM USTAWODAWSTWEM

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Poranna: Bazy danych Mechanizmy wewnętrzne baz danych. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Poranna: Bazy danych Mechanizmy wewnętrzne baz danych. Andrzej Ptasznik Wszechnica Poranna: Bazy danych Mechanizmy wewnętrzne baz danych Andrzej Ptasznik Mechanizmy wewnętrzne baz danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Mechanizmy wewnętrzne baz danych Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo