ZDROWIE I REKREACJA ZMODYFIKOWANY SZKOLNY PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I III GIMNAZJUM NR 2 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZDROWIE I REKREACJA ZMODYFIKOWANY SZKOLNY PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I III GIMNAZJUM NR 2 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM"

Transkrypt

1 ZDROWIE I REKREACJA ZMODYFIKOWANY SZKOLNY PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I III GIMNAZJUM NR 2 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Oprac. Joanna Królikowska, Dawid Mika Rozbudzanie zainteresowań uczniów lekką atletyką. LEKKOATLETYKA - KLASA I Zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi lekkiej atletyki (wielobój, wiraż, strefa zmian, koło do pchnięcia kulą, rzutnia, start niski i wysoki). Nauczanie i doskonalenie podstawowych umiejętności lekkoatletycznych (biegi, skoki, rzuty). Biegi krótkie: 1.Start niski i bieg na odcinku startowym, 2.Bieg na dystansie - kształtowanie techniki biegu - ćwiczenia specjalne, 3.Mijanie mety - atakowanie taśmy. 4.Bieg na dystansie 60 m- pomiar Biegi średnie: 1.Kształtowanie ogólnej wytrzymałości biegowej, 2.Kształtowanie wytrzymałości tempowej, 3.Start wysoki i bieg na dystansie. 4.Marszobieg na dystansie 1000 m chł. i 600 m dz. 5.Bieg na dystansie 600/1000 m pomiar (test Coopera) Rzut piłeczka palantową: 1. Technika wykonania 2. Sposoby pomiaru 3. Rzut piłeczką palantową - pomiar Biegi sztafetowe: 1.Start niski i bieg z pałeczką, 2.Przekazywanie pałeczki sztafetowej w strefie zmian od góry- nauka Skok w dal: 1. Technika skoku 2. Sposoby pomiaru 3. Skok w dal pomiar Rzut piłką lekarską w tył technika pomiar Postawy- uczeń: 1.Chce nabywać umiejętności i wiadomości z zakresu LA, 2.Aktywnie uczestniczy w lekcji, 3.Dokładnie wykonuje zadania ruchowe, dokonuje rzetelnie samooceny techniki wykonywanych przez siebie umiejętności technicznych LA. 1.Zna pojęcia falstart, czwórbój, wielobój, strefa zmian. 2.Wie, jak bieg średni wpływa na układ krążenia i oddychania. 3.Zna zasady przekazywania pałeczki od góry. 4.Wie, na czym polega różnica między pchnięciem a rzutem. 5.Wie, jak wykorzystać warunki terenowe do ćwiczeń kształtujących. 1.Potrafi wykonać start niski i wysoki na komendy Startera. 2.Potrafi przekazać i odebrać pałeczkę, sztafetową od góry w strefie zmian. 3.Potrafi prawidłowo wykonać rzut. LEKKOATLETYKA - KLASA II

2 Ukierunkowanie zainteresowań uczniów poszczególnymi konkurencjami lekkoatletycznymi, Stworzenie im możliwości samodzielnego przygotowania się ucznia do doskonalenia umiejętności technicznych wybranych konkurencji. Zapoznanie z zasobem specjalistycznych ćwiczeń przygotowujących do poszczególnych konkurencji lekkoatletycznych. Kształtowanie umiejętności doboru ćwiczeń do doskonalenia techniki danej konkurencji. Biegi krótkie: 1.Bieg na dystansie 100 m - kształtowanie umiejętności pokonywania krótkich odcinków szybkim biegiem. 2.Biegi krótkie - kształtowanie sprawności specjalnej kończyn dolnych. 3.Bieg na dystansie 60 m- pomiar Biegi średnie: 1. Kształtowanie prawidłowej techniki biegu. 2.Właściwe rozłożenie tempa na całym dystansie. 3.Bieg na dystansie 800/1000 m pomiar (test Coopera) Biegi sztafetowe: 1. Przekazywanie pałeczki sztafetowej w strefie zmian od góry doskonalenie. 2. Wybieg startowy odbierającego. Skok w dal: 1.Technika skoku 2.Sposoby pomiaru 3.Skok w dal - pomiar Pchnięcie kulą: 1. Trzymanie kuli, pozycja wyrzutna. 2. Pchnięcie kulą z miejsca z ustawienia bokiem do kierunku pchnięcia. 3. Pchnięcie kulą pomiar. Rzut piłką lekarską w przód technika pomiar. Organizacja wewnątrzklasowych zawodów lekkoatletycznych. 1.Wykazuje aktywną postawę w samodzielnym przygotowaniu się do zajęć. 2.Chce samodzielnie realizować w czasie lekcji przygotowany przez siebie zestaw ćwiczeń. Wiadomości uczeń: 1.Wie, jak rozłożyć siły w biegach na dłuższych dystansach. 2.Zna technikę i przepisy dotyczące pchnięcia kulą. 3.Wie, jak wykorzystać warunki terenowe do ćwiczeń kształtujących. Umiejętności uczeń: 1.Potrafi pokonać biegiem (poprawna technika biegu) krótki dystans. 2.Potrafi realizować przygotowany przez siebie zestaw ćwiczeń rozgrzewających pod kątem LA. 3.Potrafi wykorzystać zasady strefy zmian w grach i zabawach. 4.Potrafi pchnąć kulą z pozycji ustawienia bokiem. LEKKOATLETYKA - KLASA III Biegi krótkie: 1.Biegi w szybkim tempie na dystansie 100 m, 1.Porównuje osiągane wyniki z wynikami z klasy I i II 2.Bieg na dystansie 100 m ćwiczenia specjalne w doskonaleniu elementów 2.Podejmuje działania zmierzające do poprawy wyników. techniki biegu. 3.Bieg na dystansie 60 /100 m- pomiar. Biegi średnie: 1.Regulowanie tempa w czasie biegu. 2.Umiejętność wychodzenia z wirażu. 3.Rozpoczynanie finiszu. 4.Bieg na dystansie 800/1500 m pomiar (test Coopera) Biegi sztafetowe: l. Rozwijanie przez odbierającego maksymalnej szybkości w strefie zmian. 2. Bieg sztafetowy 4x100 m - doskonalenie techniki biegu. 3. Bieg sztafetowy ocena techniki zmian. Skok w dal: 1. Technika skoku 2. Sposoby pomiaru. 3. Skok w dal - pomiar Pchnięcie kulą: 1. Pchnięcie kulą z miejsca z ustawienia tyłem do kierunku pchnięcia 2. Pchnięcie kulą pomiar. Zachęcanie do aktywności fizycznej w czasie wolnym. Eksponowanie osiągnięć uczniów. Utrwalenie wiadomości dotyczących przepisów przeprowadzania zawodów lekkoatletycznych; wiadomości o urządzeniach, sprzęcie i przyborach służących do pomiaru. aktywizowanie uczniów do samodoskonalenia umiejętności lekkoatletycznych. Organizacja wewnątrzklasowych zawodów lekkoatletycznych. Wiadomości uczeń: 1.Zna wpływ biegów na dłuższych dystansach na zwiększenie wydolności układu oddechowego. 2.Zna przepisy i zasady rozgrywania poszczególnych konkurencji lekkoatletycznych. 3.Wie, jak wykorzystać warunki terenowe do ćwiczeń kształtujących. 4.Zna trzy zabawy lekkoatletyczne. 5.Posiada podstawowe wiadomości o urządzeniach i przyborach lekkoatletycznych oraz wie, gdzie można je w okolicy wykorzystać. 6.Posiada podstawowe wiadomości o sprzęcie niezbędnym do przeprowadzania zawodów lekkoatletycznych. Umiejętności uczeń: 1.Potrafi regulować wysiłek i tempo w czasie biegu dłuższego. 2.Potrafi pchnąć kulą z dowolnej pozycji wyjściowej z ustawienia bokiem-tyłem. 3.Umie przeprowadzić rozgrzewkę lekkoatletyczną. KOSZYKÓWKA KLASA - I

3 Wdrażanie do samokontroli własnych zachowań w toku realizacji zadań. Wyjaśnienie celowości wykonywania poszczególnych elementów technicznych. 1.Doskonalenie umiejętności podań i chwytów piłki, kozłowania,rzutu do kosza z miejsca i w biegu; 2.Nauczanie techniki zbierania piłki, dobitki, stosowania poznanych elementów w grach małych 2x2 i w grze właściwej. 1. Podania i chwyty piłki. 2. Podania i chwyty w dwójkach z dowolną zmianą miejsca po podaniu piłki. 3. Kozłowanie piłki ze zmianą tempa, kierunku i ręki kozłującej ocena umiejętności. 4. Doskonalenie techniki podań w grach i w zabawach. 5. Zatrzymania na I i II tempa ocena techniki 6. Rzut jednorącz z. miejsca do kosza. 7. Rzut do kosza w biegu po podaniu piłki z prawej/lewej strony. 8. Rzut do kosza w biegu z prawej/lewej strony ocena techniki 9. Prowadzenie piłki w dwójkach zakończone rzutem z dwutaktu. 10. Poruszanie się po boisku bez piłki w ataku. 11. Zbieranie piłki z tablicy i dobitka w ataku. 12. Obroty w przód i w tył. 13. Doskonalenie techniki - gry 2x Wewnątrzklasowy turniej gry w koszykówkę - zastosowanie poznanych elementów technicznych i taktycznych w grze. 15. Gry rekreacyjno - sportowe z uwzględnieniem poznanych elementów techniczno-taktycznych koszykówki. 1. Kontroluje swoje zachowania podczas wykonywania ćwiczeń. 2. Zachowuje dyscyplinę. 3. Przestrzega zasad fair play. 1. Zna zasady poruszania się po boisku w czasie podań i chwytów. 2. Zna przepisy: linie na boisku, koła, zawodnicy, kosz i jego wartość, błędy kozłowania, bieganie z piłką, piłka poza boiskiem, rzut wolny (błędy przy wykonywaniu, celny, czas wykonywania). Umiejętności uczeń: 1.Potrafi podawać i chwytać piłką w biegu w dwójkach. 2.Potrafi kozłować piłką zmieniając tempo i kierunek. 3.Potrafi wykonać rzut do kosza w biegu z dowolnej strony. 4.Potrafi stosować poznane elementy techniczne w grze i zabawach. KOSZYKÓWKA KALSA - II Aktywizowanie uczniów do doskonalenia umiejętności koszykarskich we fragmentach gry Utrwalanie podstawowych przepisów gry i pojęć z zakresu koszykówki. Doskonalenie umiejętności kozłowania piłki w asyście przeciwnika, rzutów do kosza, stosowania podstawowych elementów techniki we fragmentach gry: 3x0, 3x1. 1. Kozłowanie w asyście przeciwnika. 2. Zmiana kierunku kozłowania różnymi sposobami. 3. Rzut jednorącz do kosza z miejsca i z wyskoku ocena techniki. 4. Rzut do kosza z biegu po podaniu lewej i z prawej strony ocena techniki i celności. 5. Rzut osobisty. 6. Podania i chwyty w biegu we fragmentach gry (3x1; 3x0). 7. Krycie zawodnika kozłującego piłkę. 8. Indywidualna obrona postawa, poruszanie się. 9. Ćwiczenia obrony w sytuacji 1x Zbieranie piłki z tablicy w obronie. 11. Zwody nogami i tułowiem bez piłki i z piłką. 12. Atak szybki - podanie piłki. 13. Prowadzenie piłki w trójkach zakończone rzutem do kosza (3x0). 14. Rozgrywki wewnątrzklasowe - zastosowanie poznanych umiejętności techniczno taktycznych w grze samodzielne sędziowanie. Postawy-uczeń: 1. Chętnie angażuje się w realizację zadań we fragmentach gry. 2. Przestrzega zasad fair play Wiadomości uczeń: 1.Zna pojęcia fragment gry", zwód, zbiórka, dobitka. 2.Wie, w jakim celu zawodnik stosuje zwód. 3.Zna ustawienie zawodników w czasie wykonywania rzutu osobistego. 4.Zna przepisy: 3 sek., 5 sek., przepisy dotyczące rzutu wolnego, wznowienie gry po niecelnym rzucie wolnym. 1. Potrafi kozłować piłkę w asyście obrońcy i uwolnić się od niego za pomocą dowolnego zwodu. 2. Potrafi wykonać rzut osobisty do kosza. 3. Potrafi kryć zawodnika kozłującego piłkę. 4. Potrafi podawać i chwytać piłkę w biegu we fragmentach gry 3x0,3x1, 5. Potrafi wykonać rzut do kosza w biegu po podaniu z dowolnej strony. 6. Potrafi zauważać podstawowe błędy w czasie gry. KOSZYKÓWKA KLASA - III

4 Rozwijanie inwencji twórczej w stosowaniu nabytych umiejętności w zabawach. Wdrażanie do samokontroli. Utrwalanie zasad zabaw przygotowujących do gry w koszykówkę i utrwalających poznane elementy gry. Doskonalenie techniki poszczególnych elementów; Ukazywanie możliwości stosowania poznanych elementów w grach rekreacyjno-sportowych w czasie wolnym. 1.Kozłowanie z wymijaniem przeciwnika. 2.Podania i chwyty w trójkach ze zmianą miejsca zakończone rzutem do kosza. 3.Prowadzenie piłki w trójkach z jednym i dwoma obrońcami (3x1, 3x2). 4.Rzut jednorącz do kosza z wyskoku doskonalenie techniki i celności rzutu. 5.Układy ćwiczeń doskonalących technikę i celność rzutu do kosza w biegu. 6.Zwody piłką ocena techniki. 7.Zbieranie piłki z tablicy pierwsze podanie. 8.Taktyka obrony krycie każdy swego". 9.Rozgrywanie sytuacji 1x1 w ataku. 10.Wyminięcie - wyjście na pozycją. 11.Obrona przeciwko szybkiemu atakowi. 12.Doskonalenie umiejętności gry 3x3. 13.Gry rekreacyjno - sportowe z uwzględnieniem poznanych elementów techniczno taktycznych koszykówki samodzielne sędziowanie. Postawy-uczeń: 1. Wykazuje się inwencją w stosowaniu poznanych elementów techniki gry w zabawach. 2. Stosuje zasady fair play Wiadomości uczeń: 1.Zna zasady prowadzenia piłki trójkami. 2.Zna zasady trzech zabaw przygotowujących do gry w koszykówkę. 3.Potrafi wymienić przykładowe fragmenty gry. 4.Zna ogólne przepisy gry. Umiejętności uczeń: 1.Potrafi wykonać ćwiczenia przygotowujące do gry w koszykówkę w zabawach. 2.Potrafi podawać piłką we fragmentach gry 3x1, 3x2. 3.Potrafi wyminąć przeciwnika kozłując piłkę. 4.Potrafi zebrać niecelną piłką z tablicy i wykonać pierwsze podanie, dobitkę. 5.Potrafi wykonać dowolny zwód. 6.Potrafi samodzielnie sędziować. 7.Potrafi przeprowadzić rozgrzewkę przygotowującą do gry w piłkę koszykową. SIATKÓWKA KLASA I Rozwijanie umiejętności współpracy z partnerem 2x2. Ukazywanie walorów rekreacyjnych gry w siatkówką. Doskonalenie umiejętności rozgrywania piłki na trzy odbicia w zespołach dwójkowych; Ukazywanie możliwości doskonalenia poznanych elementów w czasie wolnym. 1.Odbicia piłki sposobem górnym i dolnym w parach ocena umiejętności w odbiciach samodzielnych i łączonych. 2.Odbicia piłki sposobem oburącz górnym ze zmianą miejsca. 3.Odbicia piłki sposobem oburącz dolnym po dojściu do piłki. 4.Współpraca w zespołach dwójkowych, rozegranie piłki na 3 odbicia (2x1; 2x2). 5.Nauka zagrywki tenisowej ocena techniki. 6.Przyjęcie piłki z zagrywki. 7.Nauka wystawiania piłki. 8.Gry 2x2 na zmniejszonych polach. 9.Gry 2x2 - turniej wewnątrzklasowy. 10. Doskonalenie techniki w grze szkolnej. Postawy uczeń: l. Chętnie współpracuje z partnerem w doskonaleniu umiejętności siatkarskich. 2. Zachęca kolegów do współpracy nad doskonaleniem elementów techniki gry. 1.Wie, na czym polega piłka czysto odbita. 2.Zna technikę wystawiania piłki. 3.Zna podstawowe zasady gry na zmniejszonych polach. 4.Potrafi wymienić walory rekreacyjne gry w siatkówkę. 1.Potrafi wykonać technicznie odbicie oburącz górne nad sob i w dwójkach. 2.Potrafi wykonać technicznie odbicie oburącz dolne przed sobą i w dwójkach. 3.Potrafi rozegrać piłkę na trzy odbicia w parach w ustawieniu 2x2, 4.Potrafi wykonać zagrywką tenisową. 5.Potrafi przyjąć piłkę z zagrywki wykonanej przez współpartnera na zmniejszonym boisku. SIATKÓWKA KLASA II

5 Rozwijanie umiejętności współpracy w zespołach trzyosobowych. Eksponowanie efektów współpracy w zespołach. Sygnalizacja sędziego siatkówki utrwalanie znajomości znaków, którymi posługuje się sędzia. Doskonalenie umiejętności rozgrywania piłki na trzy odbicia w zespołach trójkowych. 1. Przebicie piłki w określone miejsce na boisku przeciwnika; 2. Odbicie piłki przez siatkę sposobem górnym i dolnym we fragmentach gry ocena umiejętności. 3. Odbicie oburącz dolne z boku. 4. Współpraca w zespołach trójkowych. 5. Ćwiczenia przygotowawcze do zbicia piłki. 6. Plasowanie piłki z własnego technika zbicia. 7. Wystawianie piłki we fragmentach gry. 8. Doskonalenie zagrywki tenisowej ocena skuteczności. 9. Przyjęcie piłki z zagrywki doskonalenie. 10. Gry małe 3x3 - turniej wewnątrzklasowy - zastosowanie poznanych elementów w grze. 11. Doskonalenie techniki w grze szkolnej. Postawy uczeń: 1.Współpracuje w zespołach trzyosobowych nad doskonaleniem określonych przez nauczyciela umiejętności. 2.Akceptuje partnerów o różnych możliwościach ruchowych. 3.Dokonuje oceny efektów współpracy. 1.Wie, jak samodzielnie przygotować organizm do wysiłku. 2.Zna podstawowe pojęcia dotyczące siatkówki, 3.Zna przepisy gry - ustawienie zespołu przy zagrywce, sygnalizację sędziego. 4.Zna swoje zadania jako zawodnika. 1.Potrafi współpracować w zespołach trójkowych odbijając piłkę sposobem górnym i dolnym. 2.Potrafi wystawić piłkę do współpartnera. 3.Potrafi zbić piłkę z własnego podrzutu. 4.Potrafi wykonać zagrywkę tenisową z odległości 9 m. 5.Potrafi samodzielnie przygotować organizm do wysiłku. 6.Potrafi ustawić się przy zagrywce. SIATKÓWKA KLASA III Stwarzanie możliwości samodzielnego stosowania poznanych umiejętności z zakresu siatkówki w grach: 2x2, 3x3, 6x6 w zależności od stopnia opanowania umiejętności. Utrwalanie podstawowych pojęć i przepisów gry w siatkówkę. Zapoznanie z podstawowymi zasadami organizacji rozgrywek wewnątrzklasowych i międzyklasowych w siatkówce. Doskonalenie techniki poznanych elementów w grach małych3x3; Stosowanie nabytych umiejętności techniki gry w grze właściwej 6x6. 1.Odbicie piłki podanej z różnych kierunków i na różnych wysokościach ocena umiejętności odbić łączonych. 2.Odbicie piłki w polu gry w postawach niskich. 3.Rozegranie piłki w zespole trójkowym (podanie- wystawienie - atak). 4.Współpraca w zespole trójkowym (nagranie - wystawienie - atak). 5.Zagrywka tenisowa doskonalenie ocena celności. 6.Przyjęcie zagrywki - nagranie do wystawiającego. 7.Zbicie piłki po wystawieniu przez partnera ocena umiejętności. 8.Gry 3x3 - zastosowanie poznanych elementów grze. 9.Gra szkolna 6x6 rozegranie piłki na trzy odbicia. 10. Gra właściwa 6x6 rozgrywki wewnątrzklasowch. Postawy uczeń: 1. Odczuwa potrzebę doskonalenia umiejętności siatkarskich w grach małych 2x2, 3x3 i w grze szóstkami. 1.Zna trzy zabawy doskonalące poszczególne elementy techniki gry. 2.Zna przepisy gry w siatkówkę, 3.Zna celowość wykonywania zadań ruchowych. 4.Zna kilka ćwiczeń podnoszących sprawność ogólną siatkarza. 5.Zna przydatność posiadanych umiejętności siatkarskich w rekreacji. 6.Za zasady organizacji rozgrywek wewnątrzklasowych w siatkówkę. 1. Potrafi odbijać piłkę w parach podaną z różnych kierunków w postawie wysokiej i niskiej. 2. Potrafi samodzielnie sędziować. 3. Potrafi przeprowadzić rozgrzewkę przygotowującą do gry w piłkę siatkową. 4. Potrafi zagrać piłkę sposobem tenisowym zza linii końcowej boiska w określone pole. 5. Potrafi stosować poznane elementy w grach małych 3x3 i w zabawach. 6. Potrafi wykonać kilka ćwiczeń podnoszących sprawność ogólną siatkarza. PIŁKA NOŻNA - KLASA I

6 Zachęcenie do wykorzystania poznanych w czasie lekcji elementów technicznych pitki nożnej do organizacji czasu wolnego. Rozwijanie inwencji ucznia w doborze ćwiczeń oswajających z piłką. Walory rekreacyjne gry w piłką nożną. Doskonalenie techniki podstawowych elementów techniki gry: prowadzenia piłki, strzałów do bramki, przyjęcia piłki. 1.Przyjęcie piłki klatką piersiową, udem, wewnętrzną częścią stopy ocena techniki. 2.Prowadzenie piłki w dwójkach ze zmianą kierunku, tempa i omijaniem przeciwnika. 3.Poprawa czucia piłki: nauka żonglerki. 4.Prowadzenie piłki zewnętrznym, wewnętrznym i prostym podbiciem z omijaniem przeszkód ocena umiejętności. 5.Prowadzenie piłki w trójkach w pasach ruchu. 6.Prowadzenie piłki w trójkach w pasach ruchu zakończone strzałem. 7.Strzały do bramki z różnych pozycji z miejsca ocena celności. 8.Doskonalenie strzałów na bramkę we fragmentach gry. 9.Zwody bez piłki. 10.Zwody z piłką ocena umiejętności. 11.Atakowanie w sytuacji 2x1, 2x2. 12.Doskonalenie techniki indywidualnej w zabawach i w małych grach. 1. Doskonali i wykorzystuje poznane podczas lekcji umiejętności do organizacji czasu wolnego. 2. Samodzielnie przygotowuje zestaw ćwiczeń oswajających z piłką. 3. Zna i stosuje zasady fair play 1.Zna ćwiczenia oswajające z piłką. 2.Zna walory rekreacyjne gry w piłkę nożną. 3.Zna zasady wykonywania zwodów. 4.Zna trzy zabawy doskonalące technikę podań i przyjęć piłki. 1.Potrafi przyjąć piłkę udem i wewnętrzną częścią stopy. 2.Potrafi wykonać kilka ćwiczeń oswajających z piłką. 3.Potrafi prowadzić piłką ze zmianą kierunku i tempa. 4.Potrafi doskonalić podania i przyjęcia piłki w zabawach. 5.Potrafi wykonać zwód z piłką. PIŁKA NOŻNA - KLASA II Wdrażanie do samooceny nabytych umiejętności piłki nożnej. Aktywizowanie uczniów do podejmowania samodzielnych prób rozładowania napięć i konfliktów. Zapoznanie z techniką wykonania poszczególnych elementów techniki gry. Kształtowanie umiejętności doboru ćwiczeń doskonalących poszczególne elementy techniki gry. 1.Doskonalenie żonglerki. 2.Prowadzenie piłki w trójkach ze zmianą w pasach zakończone strzałem. 3.Strzał do bramki z podania partnera. 4.Strzały na bramkę z różnych pozycji w ruchu ocena umiejętności. 5.Przyjęcie i uderzenie piłki głową. 6.Rzut wolny, karny z rogu. 7.Przyjęcie piłki po wyrzucie z autu. 8.Obrona każdy swego. 9.Zwody z piłką w prowadzeniu. 10.Gra bramkarza w atakowaniu: wyrzut piłki ręką. 11.Gra bramkarza w obronie - nogą, ręką, obrona w sytuacji 1x1. 12.Rozgrywki wewnątrzklasowe stosowanie poznanych umiejętności w grze. 13.Doskonalenie techniki indywidualnej w grze szkolnej ocena umiejętności. 1.Ocenia stopień i zakres nabytych umiejętności piłki nożnej. 2.Podejmuje próby samodzielnego rozwiązywania konfliktów. 3.Stosuje zasady fair play. 1.Zna sposoby prowadzenia piłki. 2.Zna zalety obrony przy kryciu każdy swego". 3.Zna trzy zabawy doskonalące technikę prowadzenia piłki, zwodów, strzałów do bramki. 4.Zna zadania poszczególnych graczy. 5.Wie, jak ustawiają się na boisku zawodnicy atakujący i broniący. 6.Zna przepisy dotyczące rzutu karnego i wolnego. 1. Potrafi prowadzić piłkę ze zmianą w pasach ruchu. 2. Potrafi kryć zawodnika bez piłki i posiadającego piłkę. 3. Potrafi wykonać strzał do bramki z podania partnera z dowolnej pozycji w ruchu. 4. Potrafi przyjąć piłką po wyrzucie z. autu. 5. Potrafi doskonalić technikę prowadzenia piłki, zwodów, strzałów do bramki w zabawach. 6. Potrafi dostrzec błędy w czasie gry PIŁKA NOŻNA - KLASA III

7 Ukazywanie predyspozycji uczniów do gry w piłkę nożną. Znaczenie stosowanych ćwiczeń do opanowania określonych umiejętności piłki nożnej. Nauka wykorzystywania poznanych elementów techniki gry w zabawach, w grze właściwej w czasie lekcji, w rozgrywkach międzyklasowych i międzyszkolnych. Zachęcenie do wykorzystania poznanych w czasie lekcji elementów technicznych piłki ręcznej do organizacji czasu wolnego. Rozwijanie inwencji ucznia w doborze ćwiczeń oswajających z piłką. Zapoznanie z ogólnymi zasadami gry i sędziowania Zapoznanie uczniów z systemami rozgrywania zawodów piłki ręczne Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa podczas gry Doskonalenie poznanych umiejętności w czasie wolnym. 1. Doskonalenie żonglerki ocena umiejętności. 2. Strzały na bramką po uderzeniu piłki z kozła i z powietrza. 3. Sytuacyjne uderzenie piłki- piętą, udem, zewnętrzną częścią stopy. 4. Odbieranie- piłki z boku i z przodu.. 5. Atak szybki. 6. Atakowanie w sytuacjach 3x2, 3x3. 7. Strzał do bramki w sytuacji 1x1. 8. Krycie i wychodzenie na pozycje. 9. Przechodzenie z atakowania do obrony. 10. Gra bramkarza. 11. Zastosowanie poznanych umiejętności w grze szkolnej ocena umiejętności. PIŁKA RĘCZNA - KLASA I 1. Chętnie wykorzystuje własne predyspozycje i możliwości w czasie zajęć edukacyjnych wychowania fizycznego. 2. Stosuje zasady fair play 1. Wie, od czego zależy skuteczność gry. 2. Zna podstawowe zasady wykonywania ataku szybkiego, 3. Zna podstawowe przepisy gry. 1. Potrafi przeprowadzić atak szybki zakończony strzałem na bramkę dowolnym sposobem. 2. Potrafi żonglować piłką przy pomocy stóp, ud, klatki piersiowej. 3. Potrafi poruszać się w bramce. 4. Potrafi stosować poznane umiejętności w grach i w zabawach zgodnie z własnymi predyspozycjami. 5. Potrafi samodzielnie sędziować grę szkolną. 1. Kozłowanie piłki prawą i lewą ręką. 2. Podania piłki do partnera w miejscu i w ruchu ocena umiejętności. 3. Prowadzenie piłki w dwójkach i trójkach. 4. Rzuty do bramki dowolnym sposobem w ruchu po wyminięciu obrońcy (rzuty piłki z zatrzymania i wyskoku) ocena umiejętności. 5. Wykonywanie zasłon. 6. Blokowanie rzutów do bramki. 7. Stosowanie obrony strefowej i krycia każdy swego. 8. Uwalnianie się od obrońcy przez wyminięcie lub zwody. 9. Inne formy postępowania indywidualnego i zespołowego w ataku i obronie bez piłki i z piłką. 10. Zastosowanie w grze szkolnej i właściwej podstawowych elementów techniki. 1. Doskonali i wykorzystuje poznane podczas lekcji umiejętności do organizacji czasu wolnego. 2. Samodzielnie przygotowuje zestaw ćwiczeń oswajających z piłką. 3. Zna i stosuje zasady fair play. 1. Zna ćwiczenia oswajające z piłką. 2. Zna walory rekreacyjne gry w piłkę ręczną. 3. Zna trzy zabawy doskonalące technikę kozłowania i rzutu piłki. 1. Potrafi kozłować piłkę prawą i lewą ręką 2. Potrafi wykonać kilka ćwiczeń oswajających z piłką. 3. Potrafi podać piłkę do partnera. 4. Potrafi doskonalić podania i kozłowanie piłki w zabawach. 5. Potrafi wykonać rzut do bramki PIŁKA RĘCZNA - KLASA II 1. Podania piłki sytuacyjne Ocenia stopień i zakres nabytych umiejętności piłki ręcznej. Rzuty do bramki z różnych pozycji w formie ścisłej i fragmentów gry. 2. Podejmuje próby samodzielnego rozwiązywania konfliktów. 3. Krycie "każdy swego" z zachowaniem stałej odległości. 3. Stosuje zasady fair play. 4. Stosowanie zwodów pojedynczych i podwójnych ocena umiejętności. 1. Zna zasady poruszania się odpowiednich zawodników po boisku. 5. Poruszanie się w obronie ze zmianą pozycji obronnej. 2. Wie, na czym polega krycie każdy swego. 3. Wie jaką wagę w grze ma celny rzut. 6. Wykonywanie stałych fragmentów gry. 4. Zna zasady wykonywania zwodów. 7. Stosowanie zmian i zasłon. 8. Wyprowadzanie ataku szybkiego. 1. Potrafi celnie rzucić do bramki 9. Inne formy postępowania indywidualnego i zespołowego w ataku i 2. Potrafi odpowiednio ustawić się w obronie każdy swego obronie bez piłki i z piłką. 3. Potrafi wyprowadzić szybki atak 10. Gry rekreacyjno- sportowe z uwzględnieniem elementów techniczno- 4. Potrafi wykonać zwód taktycznych piłki ręcznej. Wdrażanie do samooceny nabytych umiejętności gry w piłkę ręczną. Aktywizowanie uczniów do podejmowania samodzielnych prób rozładowania napięć i konfliktów. Wiadomości Technika wykonania poszczególnych elementów techniki gry Kształtowanie umiejętności doboru ćwiczeń doskonalących poszczególne elementy techniki gry. PIŁKA RĘCZNA - KLASA III

8 Ukazywanie predyspozycji uczniów do gry w piłkę ręczną. Znaczenie stosowanych ćwiczeń do opanowania określonych umiejętności w grze. Nauka wykorzystywania poznanych elementów techniki gry w zabawach, w grze właściwej w czasie lekcji, w rozgrywkach międzyklasowych i międzyszkolnych. Wdrażanie do poszanowania przyborów i przyrządów gimnastycznych. Dbałość o własną sylwetkę. Zapoznanie ze sposobami przenoszenia przyborów i przyrządów. Znajomość zasad bezpieczeństwa w czasie wykonywania ćwiczeń gimnastycznych. Wyrabianie nawyków właściwego posługiwania się sprzętem i przyborami do wychowania fizycznego. Wyrabianie nawyku utrzymania właściwej postawy ciała. 1. Indywidualne poruszanie się zawodnika w ataku i w obronie. 2. Wykonywanie rzutów z różnych pozycji ocena umiejętności. 3. Gra bramkarza- poruszanie się w bramce. 4. Zatrzymania i zwody. 5. Uwalnianie się od obrońców. 6. Wykonywanie zasłon w dowolnym kierunku. 7. Krycie w sytuacji przewagi atakujących. 8. Obrona strefowa i kombinowana. 9. Rozgrywanie ataku pozycyjnego. 10. Inne formy postępowania indywidualnego i zespołowego w ataku i obronie bez piłki i z piłką. 11. Organizacja gry i sędziowanie. 1. Chętnie wykorzystuje własne predyspozycje i możliwości w czasie zajęć z wychowania fizycznego. 2. Stosuje zasady fair play. 1. Zna zasady poruszania się w ataku i obronie. 2. Zna zasady gry bramkarza. 3. Zna zasady obrony strefowej. 1. Potrafi wykonać rzut do bramki z różnych pozycji. 2. Potrafi uwolnić się z pod opieki obrońcy. 3. Potrafi rozegrać atak pozycyjny. GIMNASTYKA KLASA I 1. Ćwiczenia kształtujące mięśnie ramion i nóg, grzbietu i brzucha na materacach. 1. Wykazuje postawę dbałości o powierzony sprzęt. 2. Ćwiczenia kształtujące gibkość. 2. Chce kształtować swoją postawę ciała. 3. Ćwiczenia kształtujące równowagę w formie zabawowej. 4. Zestaw ćwiczeń korygujących płaskostopie i wzmacniających mięśnie 1. Prawidłowo określa przyrządy i przybory do ćwiczeń. stopy (zaliczenie) 2. Zna zasady doboru ćwiczeń kształtujących do zadania głównego lekcji. 5. Przewroty w przód z różnych pozycji wyjściowych do różnych 3. Wie, jak prawidłowo przenosić i ustawiać przyrządy i przybory. pozycji końcowych. 4. Wie jak powinna wyglądać prawidłowa postawa ciała. 6. Układ gimnastyczny z przewrotami w przód i w tył z różnych pozycji 5. Zna zasady wykonywania poznanych ćwiczeń gimnastycznych. początkowych i do różnych pozycji końcowych ocena umiejętności. (DZ) 7. Przewrót w przód z naskokiem (tygrysi) ocena umiejętności..(chł.) 1. Potrafi prawidłowo przenosić i ustawiać przyrządy i przybory, 8. Ćwiczenia na ścieżce z elementami akrobatyki. (CHŁ.) 2. Potrafi wykonać przewrót w przód i przewrót w tył z różnych pozycji 9. Ćwiczenia z mocowaniem ze współćwiczącym. (CHŁ.) wyjściowych do różnych pozycji końcowych. 10. Stanie na rekach przy drabince z asekuracją ocena umiejętności. 3. Potrafi wykonać stanie na rękach. 11. Stanie na głowie z klęku podpartego lub przysiadu podpartego.(chł.) 4. Potrafi wykonać skok kuczny przez skrzynię na wybranej wysokości. 12. Wymyk i odmyk do podporu na drążku gimnastycznym ocena 5. Potrafi samodzielnie przygotować układ gimnastyczny. umiejętności. 6. Potrafi wykonać wymyk do podporu i odmyk. 13. Skok kuczny przez skrzynię ocena umiejętności. 7. Potrafi wybrać i zastosować ćwiczenia kształtujące wybrane cechy motoryczne, w tym wzmacniające mięśnie posturalne ciała (min. 10). GIMNASTYKA KLASA II

9 Wdrażanie do dokładnego wykonywania ćwiczeń. Dbałość o własną sylwetkę. Zapoznanie z techniką wykonywania poszczególnych ćwiczeń. Znajomość zasad bezpieczeństwa w czasie wykonywania ćwiczeń gimnastycznych. Kształtowanie umiejętności poprawnego wykonywania ćwiczeń. Wyrabianie nawyku utrzymania właściwej postawy ciała. 1. Ćwiczenia kształtujące mięśnie ramion i nóg, grzbietu i brzucha na materacach. 2. Zestaw ćwiczeń wzmacniających mięśnie brzucha i grzbietu na materacach (zaliczenie). 3. Ćwiczenia kształtujące zwinność. 4. Zestaw ćwiczeń korygujących plecy okrągłe i wzmacniających mięśnie posturalne ciała (zaliczenie) 5. Ćwiczenia rozciągające z wykorzystaniem przyborów. 6. Elementy bezpiecznego upadku pady w tył z przetoczeniem i pady w przód. 7. Stanie wolne na rękach i na głowie.(chł.) 8. Przerzut bokiem na rękę sprawniejszą w układzie łączony z przewrotami ocena umiejętności.(dz.) 9. Zwisy przewrotne i przerzutne na kółkach gimnastycznych 10. Kształtowanie równowagi na przyrządach równoważnych - łączenie z elementami dodatkowymi. 11. Układ ćwiczeń równoważnych na równoważni ocena umiejętności (DZ.). 12. Przewrót w przód na skrzyni z odbicia od odskoczni ocena umiejętności (CHŁ.). 13. Skok przez kozła wzdłuż ocena umiejętności. 1. Chce dokładnie wykonywać ćwiczenia gimnastyczne. 2. Chce kształtować swoją postawę ciała. 1. Wie, na czym polega dokładność, estetyka wykonania ćwiczenia. 2. Prawidłowo określa poznane ćwiczenia. 3. Zna zasady wykonywania poznanych ćwiczeń gimnastycznych. 4. Zna sposoby bezpiecznego upadku. Umiejętności uczeń: Umie wykonać pad w przód i w tył Potrafi wykonać przerzut bokiem na wybraną rękę. Potrafi wykonać zwis przerzutny i przewrotny. Potrafi wykonać skok przez kozła. Potrafi wykonać układ gimnastyczny wg inwencji własnej. Potrafi wybrać i zastosować ćwiczenia kształtujące wybrane cechy motoryczne, w tym wzmacniające mięśnie posturalne ciała (min. 10). Wdrażanie do zespołowego działania. Wyrabianie nawyku dbałości o własna postawę. GIMNASTYKA KLASA III 1. Chce współpracować z innymi w realizacji zadań lekcji. 2. Chce kształtować swoją postawę ciała. 3. Bierze współodpowiedzialność za wykonanie zadania 1. Wie, jak pomóc współćwiczącemu w przygotowaniu przyborów i miejsca ćwiczeń oraz podczas wykonywania zadań ruchowych. 2. Prawidłowo określa poznane ćwiczenia. 3. Zna zasady wykonywania poznanych ćwiczeń gimnastycznych. Zapoznanie ze sposobami asekuracji ćwiczących. Zapoznanie z techniką wykonywania poszczególnych ćwiczeń. Znajomość zasad bezpieczeństwa w czasie wykonywania ćwiczeń gimnastycznych. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania. 1. Ćwiczenia kształtujące mięśnie ramion i nóg, grzbietu i brzucha na materacach. 2. Zestaw ćwiczeń wzmacniających mięśnie konkretnej partii ciała (zaliczenie). 3. Ćwiczenia z elementami stretchingu i callaneticu. 4. Zestaw ćwiczeń korygujących skrzywienia boczne kręgosłupa i wzmacniających mięśnie posturalne ciała (zaliczenie). 5. Ćwiczenia relaksacyjne elementy treningu autogennego. 6. Układ gimnastyczny według inwencji uczennic ocena umiejętności (DZ.). 7. Układ wybranych elementów akrobatycznych wg inwencji uczniów ocena umiejętności (CHŁ.). 8. Piramidy dwójkowe ocena umiejętności. 9. Piramidy trójkowe - ocena umiejętności. 10. Układ gimnastyczny na kołach z wykorzystaniem zwisów przerzutnych i przewrotnych ocena umiejętności. 11. Ćwiczenia z laskami gimnastycznymi. 12. Ćwiczenia kształtujące orientację w przestrzeni z wykorzystaniem przyborów nietypowych. 1. Potrafi zaangażować się w organizację miejsca ćwiczeń i współdziałać w zespole w realizacji zadań lekcji. 2. Potrafi wykonać kilka ćwiczeń z przyborem wg własnej inwencji. 3. Potrafi wybrać i zastosować ćwiczenia kształtujące wybrane cechy motoryczne, w tym wzmacniające mięśnie posturalne ciała (min. 10). 4. Potrafi wykonać w zespole dwie piramidy dwójkowe. RYTM MUZYKA TANIEC KLASA I - III

10 Wdrażanie do wykorzystania muzyki do usprawniania ciała i rozładowania stresu. Technika wykonywania podstawowych kroków i figur aerobiku i stepu. Wpływ aerobiku na ogólny rozwój psychofizyczny ucznia. Wpływ muzyki na aktywność ruchową. 1.Improwizacja ruchowa do wybranej muzyki. 2.Aerobik - ćwiczenia przy muzyce wg zestawu przygotowanego przez nauczyciela. 3.Aerobik - ćwiczenia przy muzyce wg zestawu przygotowanego przez ucznia. 4.Ćwiczenia przy muzyce na stepach. Postawy uczeń: 1. Chce opanować umiejętności ćwiczeń przy muzyce 1. Zna podstawowe kroki aerobiku i stepu. 2. Wie, jak aerobik wpływa na piękno ruchu i postawę ciała. 3. Wie jak aerobik wpływa na zdolności kondycyjne organizmu. 4. Zna zasady uprawiania aerobiku i stepu. Łączenia podstawowych kroków aerobiku w krótki układ. 1. Potrafi wykonać i nazwać podstawowe kroki aerobiku i stepu. 2. Potrafi wykorzystać umiejętność tańczenia przy okazji różnych zabaw. 3. Potrafi wykonać układ taneczny wg własnej inwencji. ĆWICZENIA SIŁOWE - KLASA I - III Wdrażanie do umiejętnego kształtowania sylwetki ciała. Znajomość zasad wykonywania ćwiczeń siłowych. Znajomość ćwiczeń siłowych bez sprzętu i na sprzęcie specjalistycznym typu Atlas.. Wykorzystanie sprzętu specjalistycznego do usprawniania swego ciała i modelowania sylwetki. Planowanie indywidualnego treningu siłowego. 1. Ćwiczenia siłowe kształtujące rzeźbę oraz siłę mięśni ramion i obręczy barkowej. 2. Ćwiczenia siłowe kształtujące rzeźbę oraz siłę mięśni brzucha i grzbietu. 3. Ćwiczenia siłowe kształtujące rzeźbę oraz siłę mięśni klatki piersiowej. 4. Ćwiczenia siłowe kształtujące rzeźbę oraz siłę mięśni nóg i obręczy miednicy. 5. Testy siłowe na wybrane partie mięśniowe. 1. Chce usprawniać swoje ciało i kształtować sylwetkę. 2. Chce kierować rozwojem swojego ciała w sposób zdrowy i bezpieczny. 1. Zna zasady wykonywania proponowanych ćwiczeń siłowych bez sprzętu i na specjalistycznym sprzęcie odpowiednie dla swojego wieku i płci.. 2. Wie, jak wykorzystać przybory i przyrządy do treningu siłowego. 3. Posiada zasób ćwiczeń siłowych do wykorzystania w każdych warunkach. 4. Zna negatywny wpływ dopingu w treningu siłowym. 5. Potrafi nazwać główne mięśnie ciała. 6. Zana metody oceny siły wybranych partii mięśniowych. 1. Potrafi poprawnie wykonywać ćwiczenia siłowe na sprzęcie siłowym typu Atlas. 2. Potrafi dobrać obciążenie odpowiednie do swoich możliwości. 3. Potrafi zaprezentować zestaw ćwiczeń siłowych kształtujących poszczególne partie mięśniowe z wykorzystaniem sprzętu siłowego i bez niego. TENIS STOŁOWY KLASA I -III

11 Ukazywanie wartości współpracy z partnerem w doskonaleniu podstawowych elementów techniki gry. Znajomość różnych systemów rozgrywania spotkań sportowych Pogłębianie terminologii stosowanych ćwiczeń. Kształtowanie umiejętności współpracy z partnerem. Kształtowanie umiejętności gry w tenis stołowy. 1.Trzymanie rakietki, pozycja wyjściowa ustawienie przy stole. 2.Ćwiczenia oswajające z rakietką i piłeczką. 3.Ćwiczenia poruszania się w polu gry. 4.Pozycja bekhendowa, zagranie i przebicie bekhendowe ocena umiejętności. 5.Pozycja, zagranie i przebicie forhendowe ocena umiejętności. 6.Wprowadzenie piłki do gry serwis bekhendowy krótki i długi. 7.Nauka odbioru piłki wprowadzonej do gry bekhendem. 8.Taktyka gry pojedynczej 1x1 - stosowanie poznanych umiejętności w grze. 9.Rozgrywki wewnątrzklasowe gry 1x1. 10.Wprowadzenie piłki do gry- serwis forhendowy krótki i długi. 11.Nauka odbioru piłki wprowadzonej do gry forhendem. 12.Kierowanie piłki w określone strefy stołu nauka. 13.Doskonalenie umiejętności kierowania piłki w określone strefy stołu. 14.Gry pojedyncze i deblowe - zastosowanie poznanych umiejętności w grze. 15.Turniej gier 1x1 i 2x2 wg wyboru ucznia. 1.Chce współpracować z partnerem. 2.Dokonuje samooceny nabytych umiejętności z zakresu tenisa stołowego. 1.Zna podstawowe pojęcia forhend-bekhend, podający- odbierający, serwis. 2.Zna zasady i technikę odbić bekhendowych oraz forhendowych. 3.Zna zasady wykonywania serwisu w grach pojedynczych i podwójnych. 4.Wie, jak poruszać się w polu gry. 5.Zna systemy rozgrywek każdy z każdym i pucharowy. 1.Potrafi współpracować z partnerem w doskonaleniu gry. 2.Potrafi przebijać piłeczką dowolnym sposobem. 3.Potrafi wykonać dowolny serwis. 4.Potrafi stosować poznane elementy techniki gry w grze pojedynczej. 5.Potrafi rozpisać rozgrywki wewnątrzklasowe systemem pucharowym i każdy z każdym. GRY I ZABAWY REKREACYJNE klasa I - III Wdrażanie do podejmowania aktywności bez względu na poziom sprawności i umiejętności ruchowych. 1. Chce podejmować różne rodzaje aktywności ruchowej. 2. Stosuje zasady fair play. Znajomość rekreacyjnych form ruchu. Kształtowanie umiejętności charakterystycznych dla wybranych rekreacyjnych form ruchu. Boules 1. Zapoznanie z zasadami gry i zasadami bezpieczeństwa w czasie ćwiczeń z metalowymi kulami 2. Ćwiczenia oswajające ze sprzętem do boule nauka rzutów, ćwiczenia kształtujące celność i zręczność, gry i zabawy 3. Gra w boule modyfikacja zasad w zależności od potrzeb i warunków 1. Wie, jaki wpływ na zdrowie człowieka ma podejmowanie aktywności fizycznej bez względu na wiek i inne ograniczenia. 2. Zna zasady wybranych gier i zabaw rekreacyjnych. 3. Zna zasady bezpiecznego przygotowania miejsca do aktywności ruchowej, stosowania przyborów i przyrządów. 1. Potrafi przygotować miejsce do wybranych gier rekreacyjnych. 2. Zana zasady wybranych gier rekreacyjnych i potrafi je zastosować w zmienionej formie w zależności od warunków zewnętrznych. 3. Jest czynnym uczestnikiem wybranych aktywności rekreacyjnych i zna pełni w nich różne role. 4. Potrafi wykorzystać sprzęt do gier rekreacyjnych zgodnie z jego przeznaczeniem.

12 Unihokej 1. Zapoznanie z przepisami i zasadami dostosowanymi do warunków i możliwości 2. Ćwiczenia oswajające ze sprzętem do unihokeja gry i zabawy 3. Doskonalenie prowadzenia i podań piłki kijem ćwiczenia indywidualne, w parach i zespołach 4. Gra w unihokeja według zasad dostosowanych do warunków Kwadrant 1. Zapoznanie z zasadami gry i bezpieczeństwem w czasie zajęć z kijem 2. Ćwiczenia oswajające z piłeczką kijem do palanta, kształtowanie zręczności. 3. Gra w kwadranta z zasadami przystosowanymi do warunków i możliwości. Dwa ognie usportowione 1. Zapoznanie z zasadami gry 2. Ćwiczenia rzutne i chwytne z różnymi rodzajami piłek. 3. Gra właściwa dostosowana zasadami do warunków Lotki/dart 1. Zapoznanie z przepisami gry Dart oraz zasadami bezpieczeństwa w trakcie ćwiczeń z lotkami 2. Ćwiczenia oswajające i utrwalające zachowania bezpieczne z lotkami i tarczą. 3. Kształtowanie celności w ćwiczeniach rzutów lotką do tarczy 4. Gra właściwa Dart z modyfikacjami zależnymi od warunków i możliwości Bieg na orientację 1. Zapoznanie z zasadami przeprowadzania dyscypliny. 2. Ćwiczenia ogólno kondycyjne i kształtujące orientacje w terenie 3. Przygotowanie biegu na orientację. 4. Ćwiczenia przygotowujące do biegu w najbliższym terenie. 5. Właściwy bieg na orientację wg ustalonych zasad. Ringo 1. Zapoznanie z zasadami gry w ringo 2. Ćwiczenia oswajające ze sprzętem w formie gier i zabaw 3. Doskonalenie podań i chwytów ringo 4. Gra właściwa w ringo Lekcje multimedialne 1. Zapoznanie z innymi grami i formami ruchu o charakterze rekreacyjnym.

Postawy- uczeń: 3. Mijanie mety - atakowanie taśmy. 1. Chce nabywać umiejętności i wiadomości z zakresu LA, 4. Bieg na dystansie 60 m- pomiar

Postawy- uczeń: 3. Mijanie mety - atakowanie taśmy. 1. Chce nabywać umiejętności i wiadomości z zakresu LA, 4. Bieg na dystansie 60 m- pomiar ZDROWIE I REKREACJA ZMODYFIKOWANY SZKOLNY PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I III GIMNAZJUM NR 2 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Oprac. Joanna Królikowska, Dawid Mika LEKKOATLETYKA - KLASA I Biegi krótkie:

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz.

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz. PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. L. A. Starty

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Klasa IV Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Przyjmują pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Wykonują ćwiczenia kształtujące

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY I Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Z pomocą nauczyciela potrafi dokonać oceny własnego poziomu aktywności fizycznej. Potrafi wyszukać miejsce na ciele do

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Diagnoza i samoocena rozwoju fizycznego oraz rozwijanie sprawności. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Umiejętności Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa I ZSZ. Numer programu: DKOS

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa I ZSZ. Numer programu: DKOS Plan wynikowy Wychowanie fizyczne Klasa I ZSZ Numer programu: DKOS-500-4 Opracowała: mgr Bernadetta Koczy Dział programowy Temat BHP na zajęciach wychowania fizycznego, zadania programowe w klasie pierwszej.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa II gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO zna zasady bezpieczeństwa i higieny na lekcji wf zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych i wakacji

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie w czasie różnych zajęć sportowych i na różnych obiektach sportowych.

Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie w czasie różnych zajęć sportowych i na różnych obiektach sportowych. Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: 1. Utrwalanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć. Hartowanie organizmu. Dbałość o własne zdrowie i innych. Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V Dział Lekkoatletyka Doskonalenie startu niskiego i techniki biegu Bieg sprawdzający na 60m Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej Start niski

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału na rok 2017/18 w Klasie III Gimnazjum

Rozkład materiału na rok 2017/18 w Klasie III Gimnazjum Rozkład materiału na rok 07/8 w Klasie III Gimnazjum MIESIĄC TEMAT LEKCJI Ilość Wrzesień. Lekcja organizacyjna- zapoznanie uczniów z przepisami bezpieczeństwa oraz systemem oceniania.. Regulacja i stopniowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM. Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99).

PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM. Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). Lekcja organizacyjna. Przepisy BHP. Przedmiotowy system oceniania.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO korzysta bezpiecznie z urządzeń i sprzętu na sali gimnastycznej zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I III GIMNAZJUM Rok szkolny 2010/2011, semestr I i II DKW /00 LEKKOATLETYKA - KLASA I

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I III GIMNAZJUM Rok szkolny 2010/2011, semestr I i II DKW /00 LEKKOATLETYKA - KLASA I mgr Krzysztof Maciejewski ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I III GIMNAZJUM Rok szkolny 2010/2011, semestr I i II DKW 4014 172/00 LEKKOATLETYKA - KLASA I rozbudzanie zainteresowań uczniów

Bardziej szczegółowo

Liczba. zasobów. Lekcja organizacyjna. Zasady BHPbezpieczeństwo,

Liczba. zasobów. Lekcja organizacyjna. Zasady BHPbezpieczeństwo, WYCHOWANIE FIZYCZNE ROZKŁAD MATERIAŁU DO KLASY V Etap: Szkoła podstawowa 48, Poziom: 5 ów : 119, lekcyjnych 133 (w tym 133 ycznych i nieycznych) u 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 u Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

podstawowy rozszerzony dopełniający Uczeń 4 Uczeń terenowych, - wykona kilka ćwiczeń relaksacyjnych. - wie co to jest zachowanie asertywne

podstawowy rozszerzony dopełniający Uczeń 4 Uczeń terenowych, - wykona kilka ćwiczeń relaksacyjnych. - wie co to jest zachowanie asertywne Tabela nr 2 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 POZIOM KONIECZNY ocena dopuszczająca wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA spełnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Osiągnięcia ucznia Klasa IV - zna zasady bezpiecznego ćwiczeniach na przyrządach oraz zasady bezpieczeństwa na lekcjach WF, - potrafi przyjmować

Bardziej szczegółowo

Liczba. zasobów. Marszobieg terenowy z pokonywaniem przeszkód.

Liczba. zasobów. Marszobieg terenowy z pokonywaniem przeszkód. WYCHOWANIE FIZYCZNE ROZKŁAD MATERIAŁU DO KLASY VI Etap: Szkoła podstawowa 48, Poziom: 6 ów : 124, lekcyjnych 134 (w tym 134 ycznych i nieycznych) u 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 7 2 7 8 1 8 9 1 9 1

Bardziej szczegółowo

KLASY DRUGIE GIMNAZJUM

KLASY DRUGIE GIMNAZJUM PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY DRUGIE GIMNAZJUM Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). Lekcja organizacyjna. Przepisy BHP. Przedmiotowy system oceniania. Gimnastyka.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W PANIÓWKACH. GIMNAZJUM nr 2. im. JANA PAWŁA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W PANIÓWKACH. GIMNAZJUM nr 2. im. JANA PAWŁA II WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W PANIÓWKACH GIMNAZJUM nr 2 im. JANA PAWŁA II OCENA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, ZARÓWNO WSPOMAGAJĄCA ( OCENY BIEŻĄCE), JAK I SUMUJĄCA (

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne:

Cele kształcenia wymagania ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VI NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

-PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II DZIEWCZĄT

-PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II DZIEWCZĄT -PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II DZIEWCZĄT PODSTAWA PROGRAMOWA: DKW-4014-283/99 Program Wychowania Fizycznego o profilu rekreacyjno zdrowotnym Wybierz sam red. Ewa Czerska Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

- prawidłowe relacje między pracą a czynnym wypoczynkiem. - aktywność fizyczna źródłem zdrowia fizycznego i psychicznego

- prawidłowe relacje między pracą a czynnym wypoczynkiem. - aktywność fizyczna źródłem zdrowia fizycznego i psychicznego PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY III DZIEWCZĄT PODSTAWA PROGRAMOWA: DKW-4014-283/99 Program Wychowania Fizycznego o profilu rekreacyjno zdrowotnym Wybierz sam red. Ewa Czerska Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 KLASA IV 1. Zna zasady bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach. 2. Potrafi dobrać odpowiedni strój i obuwie do zajęć w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum 1.DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENĘ. WYMAGANIA PODSTWOWE - uczeń bezpiecznie wykonuje ćwiczenia w siłowni i sali gimnastycznej, - zna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy

PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy PROFILAKTYKA WAD POSTAWY ATLETYKA TERENOWA LEKKOATLETYKA PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy 1-2 wytrwale dąży do celu; potrafi obserwować

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM Ocena celująca (6)- poziom wymagań wykraczający Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE - KLASA IV SP

WYMAGANIA PROGRAMOWE - KLASA IV SP PROGRAMOWE - KLASA IV SP MINI PIŁKA KOSZYKOWA oswajających z piłką uczeń poprawnie przyjmuje postawę koszykarską uczeń poprawnie porusza się po boisku, po korekcie uczeń poprawnie wykona podania w miejscu,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej

Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej LEKKOATLETYKA Lp Tematyka zajęć Wymagania programowe Wiadomości Podstawowe Ponadpodstawowe startu niskiego Uczeń

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Klasa IV Po realizacji programu klasy IV uczeń powinien umieć samodzielnie i poprawnie wykonać

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania Diagnoza sprawności ogólnej Klasa IV Semestr I i II Diagnoza zdolności motorycznych i koordynacyjnych Test marszowo-biegowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy II gimnazjum Diagnoza i samoocena rozwoju fizycznego oraz rozwijanie sprawności. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Umiejętności Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Program pracy animatora na boisku "Orlik" w Trąbkach Wielkich

Program pracy animatora na boisku Orlik w Trąbkach Wielkich Trąbki Wielkie, dnia 01.06.2009r. Program pracy animatora na boisku "Orlik" w Trąbkach Wielkich I. Informacje o programie: 1. Nazwa programu: Projekt pilotażowy "Animator- Moje Boisko Orlik 2012" 2. Data

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. W zakresie wiedzy uczeń: W zakresie umiejętności uczeń: 2. Aktywność fizyczna

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. W zakresie wiedzy uczeń: W zakresie umiejętności uczeń: 2. Aktywność fizyczna 1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. 1) rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka; 2) wymienia cechy prawidłowej postawy ciała; 1) dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz z pomocą nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PSO WYCHOWANIE FIZYCZNE

PSO WYCHOWANIE FIZYCZNE PSO WYCHOWANE FZYCZNE KRYTERA OCEN Z WYCHOWANA FZYCZNEGO DLA KLAS Przedmiot kontroli i oceny pozostaje w ścisłej zależności do celów i zadań programu wychowania fizycznego. W myśl założeń szkolnego programu

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY IV Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Potrafi z pomocą nauczyciela wykonać wybrane próby sprawnościowe. Potrafi w zabawach i grach wykorzystać swoją sprawność

Bardziej szczegółowo

Maciej Brajewski Mariusz Łopuszański Liceum Ogólnokształcące w Lesku Plan wynikowy

Maciej Brajewski Mariusz Łopuszański Liceum Ogólnokształcące w Lesku Plan wynikowy Maciej Brajewski Mariusz Łopuszański Liceum Ogólnokształcące w Lesku Plan wynikowy na bazie programu wychowania fizycznego Od zabawy do sportu i rekreacji. Numer dopuszczenia DKW-4011-88/01 1 DKW-4014-88/01

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa druga LO i LP

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa druga LO i LP Plan wynikowy Wychowanie fizyczne Klasa druga LO i LP Grażyna Jaskólska Plan wynikowy został opracowany na podstawie Programu wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych. Numer dopuszczenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REKREACYJNO - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO - GIMNAZJALNYM W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2016

PROGRAM ZAJĘĆ REKREACYJNO - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO - GIMNAZJALNYM W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2016 PROGRAM ZAJĘĆ REKREACYJNO - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO - GIMNAZJALNYM W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2016 nauczyciel prowadzący: mgr SŁAWOMIR CETNAROWSKI Główne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VIII NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 W RZESZOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VIII NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 W RZESZOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VIII NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 W RZESZOWIE Cele kształcenia wymagania ogólne: 1. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I DZIEWCZĄT

PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I DZIEWCZĄT PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I DZIEWCZĄT PODSTAWA PROGRAMOWA: DKW-4014-283/99 Program Wychowania Fizycznego o profilu rekreacyjno zdrowotnym Wybierz sam red. Ewa Czerska Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY.

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY. PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy realizowany w I klasie Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Plan wynikowy realizowany w I klasie Zasadniczej Szkoły Zawodowej PODTAW uczeń Literka.pl Plan wynikowy realizowany w I klasie Zasadniczej zkoły Zawodowej Data dodania: 2006-03-22 09:30:00 Plan wynikowy realizowany od września 2005 roku w pierwszych klasach Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV

Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV Zadanie 1 Lekkoatletyka a) start wysoki i szybki bieg na dystansie 40 m, marszobieg, b) odbicie jednonóż do skoku w dal lub wzwyż, c) rzut na odległość małym

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA KLASY II CHŁOPCÓW

PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA KLASY II CHŁOPCÓW PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA KLASY II CHŁOPCÓW Cele kształcenia i wychowania: PODSTAWA PROGRAMOWA: DKW-4014-283/99 Program Wychowania Fizycznego o profilu rekreacyjno zdrowotnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 6 5 4 3 2 Dział programu: Gimnastyka podstawowa UCZEŃ Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i przyborów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH

PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH Dział Temat Wymagania programowe podstawowe BHP Diagnoza Lekkoatletyka 1.Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z kryteriami

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZNIA WF ZSP. T 11/12 Wymagania edukacyjne Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.

Kryteria oceniania dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Kryteria oceniania dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV wymagania na ocenę śródroczną Ocena

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy kl. IIIg

Plan wynikowy kl. IIIg Plan wynikowy kl. IIIg Przedmiot Wychowanie Fizyczne Nauczyciel: Mirosław Frycz Lp. 1. Treści naucza nia z pp Dział ZASADY BHP Temat Lekcje organizacyjne: przedstawienie zasad bezpieczeństwa BHP, wymagania

Bardziej szczegółowo

3. Dbałość o prawidłową postawę ciała WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

3. Dbałość o prawidłową postawę ciała WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Klasa I 1. Diagnozowanie i doskonalenie własnej sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych. PONAD - uczestniczy w zajęciach - systematycznie i z zaangażowaniem uczestniczy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 Tabela nr 1 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 POZOM KONECZNY ocena dopuszczająca Uczeń wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA Uczeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V LEKKOATLETYKA Wykona start niski po korekcie Bezbłędnie wykona start niski. Zna komendy do startu. Przebiegnie dystans w wolnym tempie, start niski

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM BORUJA KOŚCIELNA KLASA I GIMNASTYKA: - uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto systematyczny

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM lekcja organizacyjna 1 godz. piłka siatkowa 21 godz. test sprawnościowy 2 godz. piłka koszykowa 18 godz. lekkoatletyka 14 godz. piłka

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY KLASA 6

PLAN WYNIKOWY KLASA 6 PLAN WYNIKOWY KLASA 6 PRZEDMIOT: PLACÓWKA: NAUCZYCIEL: Wychowanie fizyczne ZS nr 5 w Pogórzu Jadwiga Dybczyńska CELE: - harmonijny rozwój fizyczny i intelektualny ucznia, - rozwijanie poczucia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I ZSZ NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. Z 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA KLASY I CHŁOPCÓW

PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA KLASY I CHŁOPCÓW PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA KLASY I CHŁOPCÓW Cele kształcenia i wychowania: PODSTAWA PROGRAMOWA: DKW-4014-283/99 Program Wychowania Fizycznego o profilu rekreacyjno zdrowotnym Wybierz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM BORUJA KOŚCIELNA ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA I GIMNASTYKA: - uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 Tabela nr 1 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 POZOM KONECZNY ocena dopuszczająca Uczeń wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA Uczeń

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

Bardziej szczegółowo

PIŁKA RĘCZNA GIMNAZJUM

PIŁKA RĘCZNA GIMNAZJUM PIŁKA RĘCZNA GIMNAZJUM Prowadzący mgr Krzysztof Czaplicki Program został opracowany w oparciu o literaturę fachową z zakresu piłki ręcznej. Przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 gimnazjalnych mających

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Miejskie Gimnazjum nr 4 Im. Zofii Kossak w Oświęcimiu WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Poziom umiejętności i sprawności fizycznej podlega ocenie w skali sześciostopniowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA II Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. T 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA III Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF. ZSP. T 11/12 Wymagania edukacyjne Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem O C E N A C E L U J Ą C A Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 1. Posiadł umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych 1. Nauczyciel ma obowiązek na początku każdego roku szkolnego zapoznać uczniów i ich rodziców z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Warcinie

Szkoła Podstawowa w Warcinie Szkoła Podstawowa w Warcinie Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy VI Autor: Joanna Rabenda Dyscyplina Liczba godzin Tematyka Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe Ścieżki edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA IV Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. T 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla kl. IV

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla kl. IV Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla kl. IV Uczeń: 1. Zna zasady bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach różnego typu. 2. Zna zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach. 3. Potrafi szanować

Bardziej szczegółowo

Lp. Treści programu Kompetencje społeczne Umiejętności Sprawność fizyczna Wiadomości Termin realizacji. Uczeń potrafi. czego służą odcinka kręgosłupa,

Lp. Treści programu Kompetencje społeczne Umiejętności Sprawność fizyczna Wiadomości Termin realizacji. Uczeń potrafi. czego służą odcinka kręgosłupa, KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ LICZBA GODZIN ( 130 GODZ.) Lp. Treści programu wychowania fizycznego. Liczba godzin Termin realizacji I. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. 6 IX X, V, VI II. Aktywność fizyczna.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014 Tabela nr 2 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014 POZOM KONECZNY ocena dopuszczająca wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA spełnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GIMNASTYKI DLA LICEUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GIMNASTYKI DLA LICEUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GIMNASTYKI DLA LICEUM Przewrót w przód z biegu i przewrót w tył do rozkroku o NN prostych Skok kuczny

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA CHŁOPCÓW KLAS III

PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA CHŁOPCÓW KLAS III PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA CHŁOPCÓW KLAS III PODSTAWA PROGRAMOWA: DKW-4014-283/99 Program Wychowania Fizycznego o profilu rekreacyjno zdrowotnym Wybierz sam red. Ewa Czerska Opracował

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach. Plan wynikowy. z wychowania fizycznego. dla klasy VI

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach. Plan wynikowy. z wychowania fizycznego. dla klasy VI Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy VI ( 114 godzin ) Dyscyplina Liczba godzin Tematyka Podstawowe Wymagania programowe Ponadpodstawowe Ścieżki

Bardziej szczegółowo

wykonujemy różne formy ćwiczeń w celu zwiększenia tętna poznajemy test sprawności motorycznej postawę ciała

wykonujemy różne formy ćwiczeń w celu zwiększenia tętna poznajemy test sprawności motorycznej postawę ciała PROGRAM NAUCZANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla III etapu edukacyjnego Program został opracowany na podstawie podstawy programowej kształcenia ogólnego z zakresu wychowania fizycznego dla gimnazjum na podstawie

Bardziej szczegółowo

podstawowy rozszerzony dopełniający Uczeń 4 Uczeń

podstawowy rozszerzony dopełniający Uczeń 4 Uczeń Tabela nr 2 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 POZOM KONECZNY ocena dopuszczająca wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA spełnia

Bardziej szczegółowo

wykonujemy różne formy ćwiczeń w celu zwiększenia tętna poznajemy test sprawności motorycznej doskonalimy prawidłowa postawę ciała

wykonujemy różne formy ćwiczeń w celu zwiększenia tętna poznajemy test sprawności motorycznej doskonalimy prawidłowa postawę ciała PROGRAM NAUCZANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla III etapu edukacyjnego Program został opracowany na podstawie podstawy programowej kształcenia ogólnego z zakresu wychowania fizycznego dla gimnazjum na podstawie

Bardziej szczegółowo

LEKKA ATLETYKA 25 godz.

LEKKA ATLETYKA 25 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWNIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM SPORT-ZABAWA-REKREACJA W/G PROGRAMU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DKW- 4014-88/01 NAUCZYCIEL Jadwiga Dybczyńska LEKKA ATLETYKA 25 godz. Lekcje organizacyjne:

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności.

Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności. ,33+3+, Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności. Dział: Mini piłka nożna. 1. Żonglowanie piłką. 6 Uczeń odbije piłkę głową, udem, stopą przynajmniej 15 razy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas VI Wymagania Programowe

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas VI Wymagania Programowe PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas VI Lekk oatle tyka Doskonalenie startu niskiego i techniki biegu Biegi w szybkim tempie ze startu niskiego. Bieg sprawdzający na dystansie 60 m.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Ocenę celującą: otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom umiejętności ruchowych oraz wiedzy wykraczający poza program. Aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1)

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ REKREACYJNO - - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2013

PLAN ZAJĘĆ REKREACYJNO - - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2013 PLAN ZAJĘĆ REKREACYJNO - - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2013 nauczyciel prowadzący: mgr SŁAWOMIR CETNAROWSKI PLAN ZAJĘĆ REKREACYJNO

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N Y W Z A K R E S I E W Y C H O W A N I A F I Z Y C Z N E G O

K R Y T E R I A O C E N Y W Z A K R E S I E W Y C H O W A N I A F I Z Y C Z N E G O K R Y T E R I A O C E N Y W Z A K R E S I E W Y C H O W A N I A F I Z Y C Z N E G O Program nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych uwzględnia następujące kryteria: opanowania aktualnego materiału nauczania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA bardzo dobry. Reprezentowanie szkoły na Potrafi bezpiecznie wykonać skoki i

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6)

Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada zakres umiejętności wykraczający poza program nauczania danej klasy. Aktywnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym systemem oceniania obowiązującym w Publicznym Gimnazjum w Rzeczycy

Bardziej szczegółowo

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. STEFANA BATOREGO W BIŁGORAJU Nauczyciele: mgr Bożena Małek, mgr Jacek Spustek KRYTERIA OCENY:,,6 - OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne w kl. IV- VI

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne w kl. IV- VI Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne w kl. IV- VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SOBÓTCE w r. szk. 2013/2014 1. O jakości wystawionej oceny decyduje poziom, jaki reprezentuje uczeń

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

wykonujemy różne formy ćwiczeń w celu zwiększenia tętna poznajemy test sprawności motorycznej doskonalimy prawidłowa postawę ciał współćwiczącego.

wykonujemy różne formy ćwiczeń w celu zwiększenia tętna poznajemy test sprawności motorycznej doskonalimy prawidłowa postawę ciał współćwiczącego. PROGRAM NAUCZANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla III etapu edukacyjnego Program został opracowany na podstawie podstawy programowej kształcenia ogólnego z zakresu wychowania fizycznego dla gimnazjum na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - Klasa VI

Wymagania edukacyjne - Klasa VI Wymagania edukacyjne - Klasa VI Lp Dyscyplina wiadomości umiejętności narzędzia pomiaru 1. Lekkoatletyka Uczeń zna przepisy dotyczące biegu sztafetowego. 2. Koszykówka Uczeń zna oraz umie zastosować przepisy

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM RAJCZA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM RAJCZA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r dotyczącym zmiany sposobu oceniania na zajęciach wychowania fizycznego, przy ustaleniu ocen z wychowania fizycznego należy

Bardziej szczegółowo