ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM"

Transkrypt

1 ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM lekcja organizacyjna 1 godz. piłka siatkowa 21 godz. test sprawnościowy 2 godz. piłka koszykowa 18 godz. lekkoatletyka 14 godz. piłka ręczna 10 godz. tenis stołowy 8 godz. piłka nożna 14 godz. gry rekreacyjne i terenowe 12 godz gimnastyka 17 godz. zajęcia taneczno ruchowe 5 godz. wychowanie zdrowotne 6 godz. (w sumie 128 godz.) LP D. Temat zajęć 1 Organizacja pracy w roku szkolnym. Kryteria oceniania, strój, BHP na w-f 2 TEST Test na wejście cz. 1 Wykona zadania 3 TEST Test na wejście cz.2 Wykona zadania Wymagania programowe podstawowe uczeń Zna regulamin siłowni, sali gimnastycznej. Kryteria oceniania. Zasady BHP na lekcji wychowania fizycznego. Wymagania programowe ponadpodstawowe uczeń Zna regulamin siłowni, sali Gimnastycznej, zasady BHP i kryteria oceniania Wykona poprawnie i w odpowiednim czasie polecone zadania Wykona poprawnie i w odpowiednim czasie polecone zadania 4 PN Doskonalimy podania do partnera Potrafi podać piłkę Celnie podaje piłkę 5 PK 6 PK 7 Poznajemy nowe ćwiczenia kształtujące. Doskonalimy kozłowanie, podania i rzuty. Zna podstawowe ćwiczenia PK Doskonalimy dwutakt po koźle. Umie wykonać dwutakt Umie sam zaproponować rozgrzewkę Planowanie formy oceny osiągnięć ucznia Sprawd. T 4 Uwagi Ocena punktowa test T 1,4,7 Ocena punktowa test T 1,4,7 Plusy za dobre T 2,3,4 Plusy T 2,3 Zna elementy gry Płynnie stosuje elementy gry Pochwała T 2,3 Umie wykonać dwutakt z celnym rzutem Pochwała T 2,3

2 8 PS Doskonalimy odbicia w piłce siatkowej Stara się prawidłowo wykonać ćwiczenia. 9 PS Gra szkolna Zna zasady gry Dokładnie wykonuje polecenia nauczyciela pomaga kolegom w opanowaniu techniki Prawidłowo wykonuje Plusy za aktywność T 2,3 Plusy T 2,3 elementy gry 10 G Ćwiczenia z piłkami Powtarza ćwiczenia. Proponuje nowe ćwiczenia Plusy T 2,6 11 LA Wykonujemy rozruch w terenie Bierze udział w ćwiczeniach Proponuje ćwiczenia Plusy za aktywność T 2,3,4,7 12 WZ Test z I pomocy przedlekarskiej Wykona test Wykona bezbłędnie test Ocena T4,7 13 LA Przygotowujemy się do biegów Potrafi rozplanować bieg, aby Zna ćwiczenia przygotowujące długich uzyskać najlepszy wynik Plusy za aktywność T 1,2,3,4 14 LA Zaliczamy biegi długie Przebiegnie dystans Przebiegnie dystans z dobrym wynikiem Sprawdzian + T 1,2,3 15 LA Doskonalimy wybieg z bloków Poprawnie wykonuje start niski Wykorzystuje start niski do poprawy szybkości biegu Plusy za szybkość T 2,3,4 16 LA Doskonalimy technikę biegową Zna ćwiczenia doskonalące technikę Proponuje ćwiczenia biegową doskonalące technikę biegową Plusy za aktywność T 1,2,3,4 17 LA Zaliczamy bieg na 100 metrów Przebiegnie dystans Przebiegnie dystans z dobrym wynikiem Sprawdzian + T 1,2,3,7 18 PN Doskonalimy strzał do bramki Potrafi wykonać strzał Celnie strzela Plusy za celność T 2,3,4 19 PN Doskonalimy przemieszczanie się z Skutecznie przemieszcza się Potrafi przemieszczać się z piłką piłką piłką Plusy za aktywność T 2,3 20 PS Doskonalimy zagrywkę tenisową Stara się prawidłowo wykonać zagrywkę Umie wykonać zagrywkę tenisową tenisową Plusy za dokładność T2,3 21 PS Zaliczamy zagrywkę tenisową Wykonuje poprawnie Prawie zawsze prawidłowo wykonuje zagrywkę tenisową kierując zagrywkę tenisową piłkę w określone miejsce Sprawdzian + T 1,2,3,7 22 PK Doskonalimy dwutakt po podaniu, Umie wykonać dwutakt 23 PK Doskonalimy dwutakt po zwodzie, Umie wykonać zwód 24 G Poznajemy nowe ćwiczenia kształtujące Wykona prawidłowo ćwiczenia 25 G Ćwiczymy w obwodzie stacyjnym Wykona prawidłowo ćwiczenia 26 PS Doskonalimy wystawienie i zbicie Potrafi wystawić i zbić piłkę Umie wykonać dwutakt z celnym rzutem Umie wyprowadzić skuteczną akcję Dobierze i wykona własne ćwiczenia Potrafi samodzielnie ułożyć obwód stacyjny Wystawia i skutecznie zbija piłkę Pochwała T,2,3 Pochwała T,2,3 Plusy za najlepsze Plusy za prawidłowy dobór ćwiczeń T,2,3 T 1,2,4 Plusy za dokładność T 2,3,4

3 27 PS Zaliczamy wystawienie i zbicie Stara się dokładnie wystawić i zbić piłkę 28 TS 29 TS 30 PR 31 PR 32 PK 33 WZ Przypominamy przepisy gry w ping-ponga Doskonalimy technikę przyjęcia i odbicia Doskonalimy sposoby poruszania się po boisku w ataku (obroty, bieg ze zmianą kierunku, bieg tyłem) Ćwiczymy szybkość wykonywania podań i chwytów. Doskonalimy zatrzymania i rzuty osobiste. Poznajemy zasady budowania relacji międzyludzkich Dokładnie wystawia i skutecznie zbija piłkę Sprawdzian + T 1,2,3,7 Zna podstawowe przepisy Dobrze zna przepisy Ocena dla najlepszego T 3,4 Wykona ćwiczenie z niewielkim błędami Porusza się po boisku różnymi sposobami Prawidłowo wykonuje podania i chwvty Umie wykonać zatrzymania 34 PK Zaliczamy poznane elementy. Zna postawy zaliczanych 35 PN Doskonalimy żonglerkę stopą i udem Wykona ćwiczenie poprawnie Plusy za aktywność T 2,3 Porusza się prawidłowo po boisku 36 PN Doskonalimy grę bramkarza Potrafi bronić Dobrze broni 37 G Doskonalimy poznane elementy gimnastyczne Prawidłowo i szybko wykonuje podania i chwyty Umie po zatrzymaniu oddać techniczny rzut Plusy za prawidłowe poruszanie się T 2,3,4 Plusy za aktywność T 2,3,4 Pochwała T 2,3 Zna zasady Potrafi zastosować zasady Plusy T7 Zaliczane elementy wykonuje bezbłędnie Sprawdzian z techniki TAK T 1,2,3,7 Umie wykonać żonglerkę Bardzo dobrze żongluje Ocena dla najlepszego T 2,3 Stara się doskonalić elementy 38 G Układamy ścieżkę gimnastyczną Ułoży ścieżkę z pomocą nauczyciela 39 PS 40 PS 41 PR 42 PR Doskonalimy sposoby poruszania się po boisku Wyrabiamy nawyk prawidłowej postawy siatkarskiej Doskonalimy technikę kozłowania piłki Sprawdzamy umiejętności kozłowania oraz podania i chwytu jednorącz Umie prawidłowo poruszać się po boisku Przyjmuje prawidłową postawę siatkarską Wykona kozłowanie w miejscu, Pomaga kolegom w doskonaleniu poznanych elementów Samodzielnie ułoży ścieżkę gimnastyczną Prawidłowo porusza się w trakcie gry Łączy elementy poruszania się po boisku z przyjmowaniem prawidłowej postawy siatkarskiej Wykona prawidłowe kozłowanie w miejscu i ruchu Plusy dla najlepszego bramkarza T 2,3,4 Plusy za aktywność T 2,3,4 Ocena za pomysły T l,2,4 Pochwała T2,3 Plusy dla najlepszych T 2,3 Plusy za poprawne Stara się prawidłowo wykonać ćwiczenia Dobrze wykonuje ćwiczenia Sprawdzian + T 1,2,3,7 T 2,3

4 43 WZ Przypominamy zasady higieny osobistej Zna zasady higieny Stosuje zasady higieny Plusy T4,7 44 PK Uczymy się gry na różnych Umie wybrać pozycję na jakiej Wie jakie są pozycje graczy pozycjach. będzie grać Pochwała T 2,3,4,5 45 PK Wybieramy pozycję w zespole. Wie jaką powinien mieć pozycję na boisku Umie zorganizować drużynę Plusy T 2,3,5 46 G Zaliczamy ścieżkę gimnastyczną Wykona ścieżkę niewielkimi błędami Prawidłowo wykona ścieżkę Sprawdzian + T 1,2,3,4,7 47 TS Doskonalimy technikę zagrywki Wykona dobrze zagrywkę Dobrze zagrywa i kieruje piłeczkę w określone miejsce Plusy za dokładność T 2,3,4 48 TS Doskonalimy odbicie forhendowe i bekhendowe Wykona ćwiczenia z niewielkim błędami Wykona odbicie dokładnie Plusy za dokładność T 2,3 49 PN Przypominamy przepisy gry w Zna przepisy i stosuje je Zna przepisy piłkę nożną podczas gry Pochwała T 3,4,5 50 PN Doskonalimy przyjęcie piłki stopą i klatką piersiową Plusy za skuteczność T 2,3 Potrafi przyjąć piłkę stopą i klatką piersiową Doskonale przyjmuje piłkę również podczas gry 51 ZT-R Poznajemy nowe ćwiczenia przy Umie zaproponować własne Wykonuje ćwiczenia muzyce ćwiczenia do muzyki Plusy za aktywność T2,6 52 ZT-R Potrafi zaproponować Wykonujemy ćwiczenia korekcyjne Wykonuje prawidłowo ćwiczenia ćwiczenia wzmacniające przy muzyce poszczególne partie mięśni Plusy za dokładność T2,6 53 PR Doskonalimy technikę rzutu do Wykona prawidłowo rzuty do Wykona poszczególne rodzaje rzutów bramki z wyskoku i z przeskokiem bramki Plusy za celne rzuty T 2,3,4 54 PR Doskonalimy precyzję, szybkość i Rzuca do bramki szybko i Stara się doskonalić rzuty do bramki celność rzutów do bramki celnie Ocena dla najlepszych T 2,3,4 55 PS Doskonalimy przyjęcie z podaniem Odbija prawidłowo piłkę po Plusy za nawieszą Odbija prawidłowo piłkę nad głową piłki sposobem górnym dojściu liczbę odbić T2,3 56 G Tworzymy piramidy wieloosobowe Asekuruje współćwiczących podczas Bierze aktywny udział w tworzenia piramid tworzeniu piramid Plusy za aktywność 57 G Zaliczamy piramidy wieloosobowe Stara się prawidłowo wykonać zadanie Wykona poprawnie zadanie i czuwa nad bezpieczeństwem Sprawdzian + T1,2,3,4 58 PN Doskonalimy zwody w piłce nożnej Umie wykonać zwody Stosuje zwody podczas grv Plusy za aktywność T2,3 59 PK Doskonalimy szybki atak. Zna zasady szybkiego ataku Skutecznie przeprowadzi akcje Pochwała 60 PK Uczymy się ataku z kontry. Zna zasady gry z kontry Zdobywa punkty z kontrv Pochwała 61 PK Doskonalimy atak z kontry. Umie wykonać akcję z kontry Potrafi zdobyć punkty po kontrze Plusy 62 PK Doskonalimy atak pozycyjny. Zna założenia ataku pozycyjnego Umie skutecznie stosować atak z pozycji Pochwała

5 63 G Zaliczamy skok przez kozła Wykona skok z niewielkimi błędami 64 TS 65 PS 66 WZ Gra pojedyncza z zestawieniem różnych elementów Doskonalimy odbicie i przyjęcie piłki w zabawach sportowych Poznajemy zasady bezpieczeństwa podczas zimowych zajęć rekreacyjnych Doskonalimy nabyte umiejętności we fragmentach gry Prawidłowo wykona skok przez kozła, potrafi asekurować Sprawdzian Bierz udział w grze Wygrywa Ocena dla najlepszych T2,3,5 Bierze czynny udział w zabawach Czynnie uczestniczy, wygrywa, proponuje własne zabawy Plusy za aktywność Zna zasady bezpieczeństwa Stosuje zasady w praktyce Plusy T4,7 T1,2,3,4,7 67 PS Stara się wykorzystać nabyte Wykorzystuje nabyte umiejętności w trakcie gry umiejętności, zdobywa punkty Plusy dla wygranych,5 68 PN Wykorzystuje poznane Doskonalimy poznane elementy w Bierze udział w grze elementy techniczne podczas małych grach gry Sprawdzian +,5 69 PN Wykonujemy rzut karny Potrafi wykonać rzut karny Skutecznie wykonuje rzut karny Plusy za skuteczność 70 PK Doskonalimy obronę jeden na Skutecznie broni jeden na Zna założenia obrony jeden na jeden jeden. jeden Pochwała 71 PK Doskonalimy obronę strefową Zna zasady obrony strefowej Skutecznie broni w strefie Pochwała 72 PS Doskonalimy kierowanie piłki w Prawidłowo odbija piłkę we właściwym Kieruje piłkę w określone Plusy za najlepsze określone miejsce na boisku kierunku miejsce na boisku T2,3 73 PS Doskonalimy poznane elementy gry Dokładnie wykonuje polecone Stara się prawidłowo wykonać ćwiczenia w ćwiczeniach trójkowych ćwiczenia Plusy za dokładność T2,3,5 74 PN Doskonalenie rzutów z autu i Plusy za poprawne Potrafi wykonać Doskonale wykonuje rożnych T2,3 75 PN Prowadzimy piłkę w dwójkach ze zmianą kierunku Bierze udział w ćwiczeniach Dobrze, wykonuje ćwiczenia Plusy za aktywność T3,5 76 TS Kontrolujemy nabyte umiejętnościturniej singlowy Bierze udział w turnieju Wygrywa Sprawdzian + T1,2,3,4,5,7 77 TS Doskonalimy grę w debla Umie grać w debla Dobrze gra w debla 78 G 79 G Nauka przewrotu w przód ze stania na rękach Doskonalenie przewrotu ze stania na rękach Wykonuje ćwiczenie z asekuracją nauczyciela Wykonuje ćwiczenie samodzielnie lub z asekuracją nauczyciela Ocena dla najlepszej pary Plusy za prawidłowe T2,3,5,5 Stara się wykonać ćwiczenie prawidłowo Prawidłowo wykona ćwiczenie Ocena za

6 80 PS Przyjmujemy piłkę z zagrywki i gramy na trzy Umie przyjąć piłkę z zagrywki Przyjmuje piłkę i skutecznie Plusy za dobrą grę T2,3,5 81 PS Oceniamy elementy gry właściwej Uczestniczy w grze Wykorzystuje nabyte umiejętności w trakcie gry Sprawdzian +,5,7 82 PR Doskonalimy zwody Umie zastosować zwód Dobrze stosuje zwody przy agresywnym kryciu Plusy za skuteczność T 1,2,3,4,5 83 TS Gramy w debla Zna zasady gry Dobrze gra w debla Plusy za skuteczność T,2,5,7 84 G Wykonujemy ćwiczenia Potrafi wykonać podstawowe ćwiczenia Wykonuje prawidłowo gimnastyczne samodzielnie lub z gimnastyczne z asekuracją nauczyciela ćwiczenia, asekuruje innych. asekuracją nauczyciela Plusy za dokładność. T 2,3,4 85 PK Wykorzystujemy nabyte umiejętności w trakcie gry. Potrafi grać w koszykówkę Skutecznie gra w koszykówkę, stosuje poznane elementy w grze Ocena za grę Tak T 1,2,3,4,5,7 86 PS Gramy stosując zasłonę Zna zasady gry. Stosuje prawidłowo zasłonę podczas gry Plusy z aktywność T 2,3,4,5 87 PS Organizujemy turniej szkolny Potrafi zorganizować turniej. Czynnie organizuje i bierze udział w turnieju. Plusy T 1,2,3,4,5,7 88 PS Sędziujemy turniej szkolny Zna zasady gry Prawidłowo sędziuje Ocena za sędziowanie T 1,2,3,4,5,7 89 LA Doskonalimy skok wzwyż Wykonuje skok Wykonuje skok prawidłowo, doskonali technikę Plusy za aktywność T 2,3,4, 90 LA Zaliczamy skok wzwyż Bierze udział w turnieju Bierze udział i wygrywa Ocena dla najlepszych T 1,2,3,4 91 LA Doskonalimy bieg przez płotki Wykonuje ćwiczenia Prawidłowo wykonuje ćwiczenia doskonalące Plusy za aktywność T 2,3,4 92 LA Zaliczamy bieg przez płotki Wykonuje bieg przez płotki. Prawidłowo biega stosując odpowiednią technikę, rytm i Ocena za bieg. T 1,2,3,4,7 szybkość. 93 G Tworzymy układ ćwiczeń przy Samodzielnie tworzy układ z Tworzy układ przy pomocy nauczyciela. muzyce z przyborami. dowolnym przyborem. Ocena za układ. T 2,3,4. 94 LA Doskonalimy przekazywanie Poprawia technikę Wykonuje ćwiczenia pałeczki sztafetowej. przekazywania pałeczki. Plusy za aktywność. T 2,3 Prawidłowo biegnie w 95 LA Zaliczamy sztafetę 4 x 100m Biegnie sztafetę, zna zasady sztafecie z zachowaniem Ocena za bieg. T 1,2,3,4,7 przepisów." 96 PS Oceniamy sędziowanie meczu. Zna przepisy Zna przepisy i prawidłowo T Ocena za sędziowanie. + sędziuje. 1,2,3,4,5,7 97 PN. Organizujemy turniej piłki nożnej Zna przepisy Organizuje turniej pod Plusy za aktywność. T 1,2,3,4,5

7 nadzorem nauczyciela. 98 PN. Sędziujemy turniej piłki nożnej Zna przepisy. Poprawnie sędziuje turniej Ocena za sędziowanie. + T 1,3,4,5 99 PN Sprawdzamy swoje wiadomości na Posiada szczegółowe temat piłki nożnej w Polsce i na Posiada ogólne wiadomości. wiadomości. świecie. Ocena za wiedzę + T 1,5,7 100 PK Poznajemy historie koszykówki Zna historię koszykówki. Ma dokładne informacje na temat koszykówki Ocena za wiedzę + T PR Organizujemy turniej piłki ręcznej Zna przepisy Organizuje turniej pod nadzorem nauczyciela. Plusy za aktywność. T 2,3,4,5 102 PR Rozgrywamy turniej Bierze udział w turnieju. Organizuje, sędziuje, bierze aktywny udział Ocena za organizację. T 2,3,4,5 103 GRiT Gramy w ringo Zna przepisy, wykonuje podstawowe elementy gry. Zna przepisy, gra skutecznie Plusy za aktywność T 2,3,4,5 104 GRiT Gramy w kometkę Zna przepisy, wykonuje podstawowe odbicia. Zna przepisy, gra skutecznie Plusy za aktywność T 2,3,4,5 105 GRiT Gramy w palanta Zna przepisy. Zna przepisy, stosuje je w trakcie gry. Plusy za aktywność. T 2,3,4,5 106 GRiT Gramy w unihokeja Bierze udział w grze Bierze aktywny udział, zdobywa punkty dla drużyny Plusy dla wygranych T 2,3,4,5 107 GRiT Doskonalimy grę w palanta Bierze udział w grze Zna przepisy, potrafi i chce sędziować Plusy za sędziowanie T 2,3,4,5 108 LA Doskonalimy pchniecie kulą Zna technikę pchnięcia Wykonuje poprawnie technikę pchnięcia Ocena za technikę T,2,3,4 109 LA Zaliczamy pchniecie kulą Wykonuje pchnięcie Uzyskuje dobry wynik Sprawdzian + T 1,2,3,4,7 110 PS Przyjmujemy piłkę z zagrywki i Prawidłowo wykonuje ćwiczenia Proponuje własne ćwiczenia, gramy na trzy. doskonalące prowadzi rozgrzewkę Plusy za aktywność T 2,3,5 111 ZT-R Uczymy się różnych kroków Stosuje poznane kroki, ma T Powtarza kroki Plusy za aktywność. tanecznych. własne propozycje. 2,4,6 112 ZT-R Tworzymy układy taneczne Tworzy układ z pomocą nauczyciela Samodzielnie tworzy układ. Ocena za układ. + T2,4,6 113 GTiR Tworzymy boisko do gry w bole Zna przepisy Zna przepisy, tworzy warunki do gry. Plusy za aktywność. T 2,3,4,5 114 GTiR Gramy w bole Bierze udział w grze Gra z zastosowaniem przepisów, zdobywa punkty Plusy za wygraną T 2,3,4,5 115 GTiR Uczymy się gry w piłkę plażową. Zna przepisy Gra, zdobywa punkty. Plusy dla zwycięzców.,5 116 G Uczymy się nowych ćwiczeń z Prawidłowo wykonuje nowe Bierze udział w ćwiczeniach piłkami fitness ćwiczenia Plusy za aktywność. T 2,4,6 117 G ćwiczymy z gumami do fitnessu Bierze udział w ćwiczeniach Prawidłowo wykonuje nowe ćwiczenia Plusy za aktywność T 2,4,6

8 118 GTiR Gramy w kometkę Bierze udział w grze Pomaga w organizacji i zdobywa punkty. Plusy dla najlepszych T 2,3,4,5 119 GTiR Gramy w ringo Bierze udział w grze 120 G Ćwiczymy step aerobic Powtarza ćwiczenia 121 G Ćwiczymy z różnymi przyborami do fitnessu 122 GTiR Gramy w kwadranta 123 GTiR 124 PS 125 PR 126 PK 127 PN 128 WZ Doskonalimy technikę uderzenia piłki w kwadrancie Doskonalimy poznane umiejętności podczas gry. Doskonalimy poznane umiejętności podczas gry. Doskonalimy poznane umiejętności podczas gry. Doskonalimy poznane umiejętności podczas gry. Poznajemy zasady bezpieczeństwa podczas letnich zajęć rekreacyjnych Ćwiczy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Pomaga w organizacji i uczestniczy w grze Umie uderzać piłkę Uczestniczy w grze Uczestniczy w grze Uczestniczy w grze Uczestniczy w grze Pomaga w organizacji i zdobywa punkty dla drużyny Prawidłowo wykonuje ćwiczenia. Prawidłowo wykonuje wszystkie ćwiczenia, proponuje własne. Sędziuje przy pomocy nauczyciela Stosuje prawidłowe uderzenia w grze Gra i zdobywa punkty dla drużyny Gra i zdobywa punkty dla drużyny Gra i zdobywa punkty dla drużyny Gra i zdobywa punkty dla drużyny Plusy dla najlepszych. T,2,3,4,5 Plusy za aktywność. T 2,4,6 Pochwała, plusy za wiedzę T 2,4,6 Plusy za zwycięstwo T 2,3,4,5 Plusy za aktywnośc. T 2,3,4,5 Plusy dla wygranych T 1,2,3,4,5 Plusy dla wygranych T 2,3,4,5 Plusy dla wygranych T 2,3,4,5 Plusy dla wygranych T 2,3,4,5 Zna zasady bezpieczeństwa Zna zasady bezpieczeństwa T 4,7

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Opracował S. Mazany PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 1. Cele edukacyjne 1. Cel główny. Celem głównym w strategii wielostronnego kształcenia i wychowania młodego hokeisty

Bardziej szczegółowo

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA WYCHOWANIE FIZYCZNE W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Fragmenty rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia

Bardziej szczegółowo

Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic

Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic Konspekt zajęć szkoleniowych praktycznych przygotowali: Sebastian Krawczyk, Stanisław

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Słowo wstępne: PATRONAT GRZEGORZ LATO PREZES PZPN ANTONI

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Właściwa realizacja celów edukacyjnych wychowania fizycznego jest bardzo ważna w procesie nauczania tego przedmiotu, zgodnie z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

Nauczanie rzutów w wyskoku

Nauczanie rzutów w wyskoku Nauczanie rzutów w wyskoku Charakterystyka gry w piłkę ręczną Zespołowa gra sportowa, jaką jest piłka ręczna, istnieje już od stu lat. Gra oparta jest na naturalnych ruchach, takich jak bieg, skok, rzut.

Bardziej szczegółowo

Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym.

Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym. Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym. Podstawowe systemy obrony systematyka ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Kurs instruktorski piłki ręcznej

Kurs instruktorski piłki ręcznej Kurs instruktorski piłki ręcznej Definicja treningu (pedagogicznie) wszechstronne i harmonijne wychowanie, będące efektem celowego, zindywidualizowanego oddziaływania w sferze fizycznej i duchowej (psychologicznie)

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA INDYWIDUALNA I TAKTYKA Międzynarodowa Federacja Unihokeja

TECHNIKA INDYWIDUALNA I TAKTYKA Międzynarodowa Federacja Unihokeja 1 Spis treści: 1.Wprowadzenie... Poziomy zaawansowania... 2.Trening... - Planowanie... - Przebieg treningu... - Informacja zwrotna dla zawodników... - Motywowanie zawodników... - Sprzęt do gry... Obuwie...

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE PROGRAMU ZAŁOŻENIA PROGRAMU: CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU : UCZESTNICY PROGRAMU : Program Zdrowym być zdrowiej żyć Izabela Parypa

OKREŚLENIE PROGRAMU ZAŁOŻENIA PROGRAMU: CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU : UCZESTNICY PROGRAMU : Program Zdrowym być zdrowiej żyć Izabela Parypa PROGRAM AKTYWNYCH FORM RUCH Opracowała : Opatów 2004 OKREŚLENIE PROGRAMU W trosce o dobro sportu, jego szeroką popularyzację i masowość oraz zwiększenie aktywności fizycznej dzieci opracowałam program

Bardziej szczegółowo

(CZYT. CZUKBOL) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY CZYM JEST TCHOUKBALL?

(CZYT. CZUKBOL) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY CZYM JEST TCHOUKBALL? 1 (CZYT. CZUKBOL) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZEY Opracowanie: Gabriela Gurgul (na podstawie materiałów własnych i strony www.tchoukball.pl) Celem aktywności fizycznej nie

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

Piotr Wróblewski Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego

Piotr Wróblewski Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego Zmiany rozporządzeń dotyczących organizacji zajęć wychowania fizycznego pozwalają na planowanie, kształcenia i wychowania poprzez dostosowanie oferty szkoły do możliwości i potrzeb uczniów. Warunkiem realizacji

Bardziej szczegółowo

POPULARYZUJEMY NOWĄ GRĘ ZESPOŁOWĄ TCHOUKBALL (czyt.czukbol) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY.

POPULARYZUJEMY NOWĄ GRĘ ZESPOŁOWĄ TCHOUKBALL (czyt.czukbol) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY. POPULARYZUJEMY NOWĄ GRĘ ZESPOŁOWĄ TCHOUKBALL (czyt.czukbol) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY. Celem aktywności fizycznej nie jest kreowanie mistrzów, lecz współpraca na rzecz

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. I. DASZYŃSKIEGO W RADOMIU Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie Dla kl. I - III Edyta Górka 2010/11 2012/13 Pływanie nie buduje

Bardziej szczegółowo

Program własny. Sport i rekreacja w wodzie. zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie

Program własny. Sport i rekreacja w wodzie. zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie Program własny Sport i rekreacja w wodzie zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku Etap edukacyjny klasy I III

Bardziej szczegółowo

[Rok] PWP Oni grają, my uczymy Program aktywizacji zawodowej poprzez kurs na instruktora/trenera II klasy przy współudziale Fundacji Realu Madryt

[Rok] PWP Oni grają, my uczymy Program aktywizacji zawodowej poprzez kurs na instruktora/trenera II klasy przy współudziale Fundacji Realu Madryt PWP Oni grają, my uczymy Program aktywizacji zawodowej poprzez kurs na instruktora/trenera II klasy przy współudziale Fundacji Realu Madryt [Rok] ORGANIZATORZY: CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka I stopnia Profil ogólnoakademicki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kielce, 2013 W Y D Z I A Ł M A T E M AT

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE GIER I ZABAW DLA DZIECIWWIEKU 7 11LAT.

PROPOZYCJE GIER I ZABAW DLA DZIECIWWIEKU 7 11LAT. PROPOZYCJE GIER I ZABAW DLA DZIECIWWIEKU 7 11LAT. Powszechnie wiadomo, że zabawa nieodłącznie towarzyszy dziecku. To w niej kształci się i przejawia potrzeba oddziaływania na świat. Gry i zabawy ruchowe

Bardziej szczegółowo

KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI -

KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI - Praktyczny przewodnik - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI - Wydanie pierwsze: 2002 Charles Gozzoli (FRANCJA)

Bardziej szczegółowo

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki 11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki W dwóch ostatnich tegorocznych numerach naszej Wkładki szkoleniowej chcemy przedstawić projekt szerokiego rozwoju lekkoatletyki

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10

Program szkolenia dzieci do lat 10 Wojciech Andrzejewski, Magdalena Lelonek, Grzegorz Lelonek Jacek Multan, Piotr Unierzyski, Krzysztof Walter Program szkolenia dzieci do lat 10 Metodyka nauczania na poziomie niebieskim i czerwonym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Trening sportowy. Trening jako proces

Trening sportowy. Trening jako proces Trening sportowy Trening sportowy to wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, kształtuje sprawność

Bardziej szczegółowo

FIFA 13 SPIS TREŚCI 12 Sterowanie 14 Przygotowanie gry 41 Rozgrywka 42 Tryby gry 44 Sony Entertainment Network 48 FIFA 13 SPIS TREŚCI 13 Wirtualna gwiazda 49 Konfiguracja 50 Zarządzanie drużyną 51 Arena

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Sterowanie. Sterowanie na komputerze PC. Sterowanie 2 Konfiguracja 11. Menu główne 12 Rozgrywka 13

Spis treści. Sterowanie. Sterowanie na komputerze PC. Sterowanie 2 Konfiguracja 11. Menu główne 12 Rozgrywka 13 Spis treści Sterowanie 2 Konfiguracja 11 Menu główne 12 Rozgrywka 13 Sterowanie Sterowanie na komputerze PC Gra FIFA 14 na komputerze PC umożliwia stosowanie wielu różnych kontrolerów. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI, (wymaga ćwiczeń) (wymaga ćwiczeń) E-nieopanowane EDUKACJA POLONISTYCZNA W KLASIE I Wypowiadanie się i słuchanie Uczeń stosuje wielozdaniowe, logiczne, ciekawe

Bardziej szczegółowo