ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM"

Transkrypt

1 ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM lekcja organizacyjna 1 godz. piłka siatkowa 21 godz. test sprawnościowy 2 godz. piłka koszykowa 18 godz. lekkoatletyka 14 godz. piłka ręczna 10 godz. tenis stołowy 8 godz. piłka nożna 14 godz. gry rekreacyjne i terenowe 12 godz gimnastyka 17 godz. zajęcia taneczno ruchowe 5 godz. wychowanie zdrowotne 6 godz. (w sumie 128 godz.) LP D. Temat zajęć 1 Organizacja pracy w roku szkolnym. Kryteria oceniania, strój, BHP na w-f 2 TEST Test na wejście cz. 1 Wykona zadania 3 TEST Test na wejście cz.2 Wykona zadania Wymagania programowe podstawowe uczeń Zna regulamin siłowni, sali gimnastycznej. Kryteria oceniania. Zasady BHP na lekcji wychowania fizycznego. Wymagania programowe ponadpodstawowe uczeń Zna regulamin siłowni, sali Gimnastycznej, zasady BHP i kryteria oceniania Wykona poprawnie i w odpowiednim czasie polecone zadania Wykona poprawnie i w odpowiednim czasie polecone zadania 4 PN Doskonalimy podania do partnera Potrafi podać piłkę Celnie podaje piłkę 5 PK 6 PK 7 Poznajemy nowe ćwiczenia kształtujące. Doskonalimy kozłowanie, podania i rzuty. Zna podstawowe ćwiczenia PK Doskonalimy dwutakt po koźle. Umie wykonać dwutakt Umie sam zaproponować rozgrzewkę Planowanie formy oceny osiągnięć ucznia Sprawd. T 4 Uwagi Ocena punktowa test T 1,4,7 Ocena punktowa test T 1,4,7 Plusy za dobre T 2,3,4 Plusy T 2,3 Zna elementy gry Płynnie stosuje elementy gry Pochwała T 2,3 Umie wykonać dwutakt z celnym rzutem Pochwała T 2,3

2 8 PS Doskonalimy odbicia w piłce siatkowej Stara się prawidłowo wykonać ćwiczenia. 9 PS Gra szkolna Zna zasady gry Dokładnie wykonuje polecenia nauczyciela pomaga kolegom w opanowaniu techniki Prawidłowo wykonuje Plusy za aktywność T 2,3 Plusy T 2,3 elementy gry 10 G Ćwiczenia z piłkami Powtarza ćwiczenia. Proponuje nowe ćwiczenia Plusy T 2,6 11 LA Wykonujemy rozruch w terenie Bierze udział w ćwiczeniach Proponuje ćwiczenia Plusy za aktywność T 2,3,4,7 12 WZ Test z I pomocy przedlekarskiej Wykona test Wykona bezbłędnie test Ocena T4,7 13 LA Przygotowujemy się do biegów Potrafi rozplanować bieg, aby Zna ćwiczenia przygotowujące długich uzyskać najlepszy wynik Plusy za aktywność T 1,2,3,4 14 LA Zaliczamy biegi długie Przebiegnie dystans Przebiegnie dystans z dobrym wynikiem Sprawdzian + T 1,2,3 15 LA Doskonalimy wybieg z bloków Poprawnie wykonuje start niski Wykorzystuje start niski do poprawy szybkości biegu Plusy za szybkość T 2,3,4 16 LA Doskonalimy technikę biegową Zna ćwiczenia doskonalące technikę Proponuje ćwiczenia biegową doskonalące technikę biegową Plusy za aktywność T 1,2,3,4 17 LA Zaliczamy bieg na 100 metrów Przebiegnie dystans Przebiegnie dystans z dobrym wynikiem Sprawdzian + T 1,2,3,7 18 PN Doskonalimy strzał do bramki Potrafi wykonać strzał Celnie strzela Plusy za celność T 2,3,4 19 PN Doskonalimy przemieszczanie się z Skutecznie przemieszcza się Potrafi przemieszczać się z piłką piłką piłką Plusy za aktywność T 2,3 20 PS Doskonalimy zagrywkę tenisową Stara się prawidłowo wykonać zagrywkę Umie wykonać zagrywkę tenisową tenisową Plusy za dokładność T2,3 21 PS Zaliczamy zagrywkę tenisową Wykonuje poprawnie Prawie zawsze prawidłowo wykonuje zagrywkę tenisową kierując zagrywkę tenisową piłkę w określone miejsce Sprawdzian + T 1,2,3,7 22 PK Doskonalimy dwutakt po podaniu, Umie wykonać dwutakt 23 PK Doskonalimy dwutakt po zwodzie, Umie wykonać zwód 24 G Poznajemy nowe ćwiczenia kształtujące Wykona prawidłowo ćwiczenia 25 G Ćwiczymy w obwodzie stacyjnym Wykona prawidłowo ćwiczenia 26 PS Doskonalimy wystawienie i zbicie Potrafi wystawić i zbić piłkę Umie wykonać dwutakt z celnym rzutem Umie wyprowadzić skuteczną akcję Dobierze i wykona własne ćwiczenia Potrafi samodzielnie ułożyć obwód stacyjny Wystawia i skutecznie zbija piłkę Pochwała T,2,3 Pochwała T,2,3 Plusy za najlepsze Plusy za prawidłowy dobór ćwiczeń T,2,3 T 1,2,4 Plusy za dokładność T 2,3,4

3 27 PS Zaliczamy wystawienie i zbicie Stara się dokładnie wystawić i zbić piłkę 28 TS 29 TS 30 PR 31 PR 32 PK 33 WZ Przypominamy przepisy gry w ping-ponga Doskonalimy technikę przyjęcia i odbicia Doskonalimy sposoby poruszania się po boisku w ataku (obroty, bieg ze zmianą kierunku, bieg tyłem) Ćwiczymy szybkość wykonywania podań i chwytów. Doskonalimy zatrzymania i rzuty osobiste. Poznajemy zasady budowania relacji międzyludzkich Dokładnie wystawia i skutecznie zbija piłkę Sprawdzian + T 1,2,3,7 Zna podstawowe przepisy Dobrze zna przepisy Ocena dla najlepszego T 3,4 Wykona ćwiczenie z niewielkim błędami Porusza się po boisku różnymi sposobami Prawidłowo wykonuje podania i chwvty Umie wykonać zatrzymania 34 PK Zaliczamy poznane elementy. Zna postawy zaliczanych 35 PN Doskonalimy żonglerkę stopą i udem Wykona ćwiczenie poprawnie Plusy za aktywność T 2,3 Porusza się prawidłowo po boisku 36 PN Doskonalimy grę bramkarza Potrafi bronić Dobrze broni 37 G Doskonalimy poznane elementy gimnastyczne Prawidłowo i szybko wykonuje podania i chwyty Umie po zatrzymaniu oddać techniczny rzut Plusy za prawidłowe poruszanie się T 2,3,4 Plusy za aktywność T 2,3,4 Pochwała T 2,3 Zna zasady Potrafi zastosować zasady Plusy T7 Zaliczane elementy wykonuje bezbłędnie Sprawdzian z techniki TAK T 1,2,3,7 Umie wykonać żonglerkę Bardzo dobrze żongluje Ocena dla najlepszego T 2,3 Stara się doskonalić elementy 38 G Układamy ścieżkę gimnastyczną Ułoży ścieżkę z pomocą nauczyciela 39 PS 40 PS 41 PR 42 PR Doskonalimy sposoby poruszania się po boisku Wyrabiamy nawyk prawidłowej postawy siatkarskiej Doskonalimy technikę kozłowania piłki Sprawdzamy umiejętności kozłowania oraz podania i chwytu jednorącz Umie prawidłowo poruszać się po boisku Przyjmuje prawidłową postawę siatkarską Wykona kozłowanie w miejscu, Pomaga kolegom w doskonaleniu poznanych elementów Samodzielnie ułoży ścieżkę gimnastyczną Prawidłowo porusza się w trakcie gry Łączy elementy poruszania się po boisku z przyjmowaniem prawidłowej postawy siatkarskiej Wykona prawidłowe kozłowanie w miejscu i ruchu Plusy dla najlepszego bramkarza T 2,3,4 Plusy za aktywność T 2,3,4 Ocena za pomysły T l,2,4 Pochwała T2,3 Plusy dla najlepszych T 2,3 Plusy za poprawne Stara się prawidłowo wykonać ćwiczenia Dobrze wykonuje ćwiczenia Sprawdzian + T 1,2,3,7 T 2,3

4 43 WZ Przypominamy zasady higieny osobistej Zna zasady higieny Stosuje zasady higieny Plusy T4,7 44 PK Uczymy się gry na różnych Umie wybrać pozycję na jakiej Wie jakie są pozycje graczy pozycjach. będzie grać Pochwała T 2,3,4,5 45 PK Wybieramy pozycję w zespole. Wie jaką powinien mieć pozycję na boisku Umie zorganizować drużynę Plusy T 2,3,5 46 G Zaliczamy ścieżkę gimnastyczną Wykona ścieżkę niewielkimi błędami Prawidłowo wykona ścieżkę Sprawdzian + T 1,2,3,4,7 47 TS Doskonalimy technikę zagrywki Wykona dobrze zagrywkę Dobrze zagrywa i kieruje piłeczkę w określone miejsce Plusy za dokładność T 2,3,4 48 TS Doskonalimy odbicie forhendowe i bekhendowe Wykona ćwiczenia z niewielkim błędami Wykona odbicie dokładnie Plusy za dokładność T 2,3 49 PN Przypominamy przepisy gry w Zna przepisy i stosuje je Zna przepisy piłkę nożną podczas gry Pochwała T 3,4,5 50 PN Doskonalimy przyjęcie piłki stopą i klatką piersiową Plusy za skuteczność T 2,3 Potrafi przyjąć piłkę stopą i klatką piersiową Doskonale przyjmuje piłkę również podczas gry 51 ZT-R Poznajemy nowe ćwiczenia przy Umie zaproponować własne Wykonuje ćwiczenia muzyce ćwiczenia do muzyki Plusy za aktywność T2,6 52 ZT-R Potrafi zaproponować Wykonujemy ćwiczenia korekcyjne Wykonuje prawidłowo ćwiczenia ćwiczenia wzmacniające przy muzyce poszczególne partie mięśni Plusy za dokładność T2,6 53 PR Doskonalimy technikę rzutu do Wykona prawidłowo rzuty do Wykona poszczególne rodzaje rzutów bramki z wyskoku i z przeskokiem bramki Plusy za celne rzuty T 2,3,4 54 PR Doskonalimy precyzję, szybkość i Rzuca do bramki szybko i Stara się doskonalić rzuty do bramki celność rzutów do bramki celnie Ocena dla najlepszych T 2,3,4 55 PS Doskonalimy przyjęcie z podaniem Odbija prawidłowo piłkę po Plusy za nawieszą Odbija prawidłowo piłkę nad głową piłki sposobem górnym dojściu liczbę odbić T2,3 56 G Tworzymy piramidy wieloosobowe Asekuruje współćwiczących podczas Bierze aktywny udział w tworzenia piramid tworzeniu piramid Plusy za aktywność 57 G Zaliczamy piramidy wieloosobowe Stara się prawidłowo wykonać zadanie Wykona poprawnie zadanie i czuwa nad bezpieczeństwem Sprawdzian + T1,2,3,4 58 PN Doskonalimy zwody w piłce nożnej Umie wykonać zwody Stosuje zwody podczas grv Plusy za aktywność T2,3 59 PK Doskonalimy szybki atak. Zna zasady szybkiego ataku Skutecznie przeprowadzi akcje Pochwała 60 PK Uczymy się ataku z kontry. Zna zasady gry z kontry Zdobywa punkty z kontrv Pochwała 61 PK Doskonalimy atak z kontry. Umie wykonać akcję z kontry Potrafi zdobyć punkty po kontrze Plusy 62 PK Doskonalimy atak pozycyjny. Zna założenia ataku pozycyjnego Umie skutecznie stosować atak z pozycji Pochwała

5 63 G Zaliczamy skok przez kozła Wykona skok z niewielkimi błędami 64 TS 65 PS 66 WZ Gra pojedyncza z zestawieniem różnych elementów Doskonalimy odbicie i przyjęcie piłki w zabawach sportowych Poznajemy zasady bezpieczeństwa podczas zimowych zajęć rekreacyjnych Doskonalimy nabyte umiejętności we fragmentach gry Prawidłowo wykona skok przez kozła, potrafi asekurować Sprawdzian Bierz udział w grze Wygrywa Ocena dla najlepszych T2,3,5 Bierze czynny udział w zabawach Czynnie uczestniczy, wygrywa, proponuje własne zabawy Plusy za aktywność Zna zasady bezpieczeństwa Stosuje zasady w praktyce Plusy T4,7 T1,2,3,4,7 67 PS Stara się wykorzystać nabyte Wykorzystuje nabyte umiejętności w trakcie gry umiejętności, zdobywa punkty Plusy dla wygranych,5 68 PN Wykorzystuje poznane Doskonalimy poznane elementy w Bierze udział w grze elementy techniczne podczas małych grach gry Sprawdzian +,5 69 PN Wykonujemy rzut karny Potrafi wykonać rzut karny Skutecznie wykonuje rzut karny Plusy za skuteczność 70 PK Doskonalimy obronę jeden na Skutecznie broni jeden na Zna założenia obrony jeden na jeden jeden. jeden Pochwała 71 PK Doskonalimy obronę strefową Zna zasady obrony strefowej Skutecznie broni w strefie Pochwała 72 PS Doskonalimy kierowanie piłki w Prawidłowo odbija piłkę we właściwym Kieruje piłkę w określone Plusy za najlepsze określone miejsce na boisku kierunku miejsce na boisku T2,3 73 PS Doskonalimy poznane elementy gry Dokładnie wykonuje polecone Stara się prawidłowo wykonać ćwiczenia w ćwiczeniach trójkowych ćwiczenia Plusy za dokładność T2,3,5 74 PN Doskonalenie rzutów z autu i Plusy za poprawne Potrafi wykonać Doskonale wykonuje rożnych T2,3 75 PN Prowadzimy piłkę w dwójkach ze zmianą kierunku Bierze udział w ćwiczeniach Dobrze, wykonuje ćwiczenia Plusy za aktywność T3,5 76 TS Kontrolujemy nabyte umiejętnościturniej singlowy Bierze udział w turnieju Wygrywa Sprawdzian + T1,2,3,4,5,7 77 TS Doskonalimy grę w debla Umie grać w debla Dobrze gra w debla 78 G 79 G Nauka przewrotu w przód ze stania na rękach Doskonalenie przewrotu ze stania na rękach Wykonuje ćwiczenie z asekuracją nauczyciela Wykonuje ćwiczenie samodzielnie lub z asekuracją nauczyciela Ocena dla najlepszej pary Plusy za prawidłowe T2,3,5,5 Stara się wykonać ćwiczenie prawidłowo Prawidłowo wykona ćwiczenie Ocena za

6 80 PS Przyjmujemy piłkę z zagrywki i gramy na trzy Umie przyjąć piłkę z zagrywki Przyjmuje piłkę i skutecznie Plusy za dobrą grę T2,3,5 81 PS Oceniamy elementy gry właściwej Uczestniczy w grze Wykorzystuje nabyte umiejętności w trakcie gry Sprawdzian +,5,7 82 PR Doskonalimy zwody Umie zastosować zwód Dobrze stosuje zwody przy agresywnym kryciu Plusy za skuteczność T 1,2,3,4,5 83 TS Gramy w debla Zna zasady gry Dobrze gra w debla Plusy za skuteczność T,2,5,7 84 G Wykonujemy ćwiczenia Potrafi wykonać podstawowe ćwiczenia Wykonuje prawidłowo gimnastyczne samodzielnie lub z gimnastyczne z asekuracją nauczyciela ćwiczenia, asekuruje innych. asekuracją nauczyciela Plusy za dokładność. T 2,3,4 85 PK Wykorzystujemy nabyte umiejętności w trakcie gry. Potrafi grać w koszykówkę Skutecznie gra w koszykówkę, stosuje poznane elementy w grze Ocena za grę Tak T 1,2,3,4,5,7 86 PS Gramy stosując zasłonę Zna zasady gry. Stosuje prawidłowo zasłonę podczas gry Plusy z aktywność T 2,3,4,5 87 PS Organizujemy turniej szkolny Potrafi zorganizować turniej. Czynnie organizuje i bierze udział w turnieju. Plusy T 1,2,3,4,5,7 88 PS Sędziujemy turniej szkolny Zna zasady gry Prawidłowo sędziuje Ocena za sędziowanie T 1,2,3,4,5,7 89 LA Doskonalimy skok wzwyż Wykonuje skok Wykonuje skok prawidłowo, doskonali technikę Plusy za aktywność T 2,3,4, 90 LA Zaliczamy skok wzwyż Bierze udział w turnieju Bierze udział i wygrywa Ocena dla najlepszych T 1,2,3,4 91 LA Doskonalimy bieg przez płotki Wykonuje ćwiczenia Prawidłowo wykonuje ćwiczenia doskonalące Plusy za aktywność T 2,3,4 92 LA Zaliczamy bieg przez płotki Wykonuje bieg przez płotki. Prawidłowo biega stosując odpowiednią technikę, rytm i Ocena za bieg. T 1,2,3,4,7 szybkość. 93 G Tworzymy układ ćwiczeń przy Samodzielnie tworzy układ z Tworzy układ przy pomocy nauczyciela. muzyce z przyborami. dowolnym przyborem. Ocena za układ. T 2,3,4. 94 LA Doskonalimy przekazywanie Poprawia technikę Wykonuje ćwiczenia pałeczki sztafetowej. przekazywania pałeczki. Plusy za aktywność. T 2,3 Prawidłowo biegnie w 95 LA Zaliczamy sztafetę 4 x 100m Biegnie sztafetę, zna zasady sztafecie z zachowaniem Ocena za bieg. T 1,2,3,4,7 przepisów." 96 PS Oceniamy sędziowanie meczu. Zna przepisy Zna przepisy i prawidłowo T Ocena za sędziowanie. + sędziuje. 1,2,3,4,5,7 97 PN. Organizujemy turniej piłki nożnej Zna przepisy Organizuje turniej pod Plusy za aktywność. T 1,2,3,4,5

7 nadzorem nauczyciela. 98 PN. Sędziujemy turniej piłki nożnej Zna przepisy. Poprawnie sędziuje turniej Ocena za sędziowanie. + T 1,3,4,5 99 PN Sprawdzamy swoje wiadomości na Posiada szczegółowe temat piłki nożnej w Polsce i na Posiada ogólne wiadomości. wiadomości. świecie. Ocena za wiedzę + T 1,5,7 100 PK Poznajemy historie koszykówki Zna historię koszykówki. Ma dokładne informacje na temat koszykówki Ocena za wiedzę + T PR Organizujemy turniej piłki ręcznej Zna przepisy Organizuje turniej pod nadzorem nauczyciela. Plusy za aktywność. T 2,3,4,5 102 PR Rozgrywamy turniej Bierze udział w turnieju. Organizuje, sędziuje, bierze aktywny udział Ocena za organizację. T 2,3,4,5 103 GRiT Gramy w ringo Zna przepisy, wykonuje podstawowe elementy gry. Zna przepisy, gra skutecznie Plusy za aktywność T 2,3,4,5 104 GRiT Gramy w kometkę Zna przepisy, wykonuje podstawowe odbicia. Zna przepisy, gra skutecznie Plusy za aktywność T 2,3,4,5 105 GRiT Gramy w palanta Zna przepisy. Zna przepisy, stosuje je w trakcie gry. Plusy za aktywność. T 2,3,4,5 106 GRiT Gramy w unihokeja Bierze udział w grze Bierze aktywny udział, zdobywa punkty dla drużyny Plusy dla wygranych T 2,3,4,5 107 GRiT Doskonalimy grę w palanta Bierze udział w grze Zna przepisy, potrafi i chce sędziować Plusy za sędziowanie T 2,3,4,5 108 LA Doskonalimy pchniecie kulą Zna technikę pchnięcia Wykonuje poprawnie technikę pchnięcia Ocena za technikę T,2,3,4 109 LA Zaliczamy pchniecie kulą Wykonuje pchnięcie Uzyskuje dobry wynik Sprawdzian + T 1,2,3,4,7 110 PS Przyjmujemy piłkę z zagrywki i Prawidłowo wykonuje ćwiczenia Proponuje własne ćwiczenia, gramy na trzy. doskonalące prowadzi rozgrzewkę Plusy za aktywność T 2,3,5 111 ZT-R Uczymy się różnych kroków Stosuje poznane kroki, ma T Powtarza kroki Plusy za aktywność. tanecznych. własne propozycje. 2,4,6 112 ZT-R Tworzymy układy taneczne Tworzy układ z pomocą nauczyciela Samodzielnie tworzy układ. Ocena za układ. + T2,4,6 113 GTiR Tworzymy boisko do gry w bole Zna przepisy Zna przepisy, tworzy warunki do gry. Plusy za aktywność. T 2,3,4,5 114 GTiR Gramy w bole Bierze udział w grze Gra z zastosowaniem przepisów, zdobywa punkty Plusy za wygraną T 2,3,4,5 115 GTiR Uczymy się gry w piłkę plażową. Zna przepisy Gra, zdobywa punkty. Plusy dla zwycięzców.,5 116 G Uczymy się nowych ćwiczeń z Prawidłowo wykonuje nowe Bierze udział w ćwiczeniach piłkami fitness ćwiczenia Plusy za aktywność. T 2,4,6 117 G ćwiczymy z gumami do fitnessu Bierze udział w ćwiczeniach Prawidłowo wykonuje nowe ćwiczenia Plusy za aktywność T 2,4,6

8 118 GTiR Gramy w kometkę Bierze udział w grze Pomaga w organizacji i zdobywa punkty. Plusy dla najlepszych T 2,3,4,5 119 GTiR Gramy w ringo Bierze udział w grze 120 G Ćwiczymy step aerobic Powtarza ćwiczenia 121 G Ćwiczymy z różnymi przyborami do fitnessu 122 GTiR Gramy w kwadranta 123 GTiR 124 PS 125 PR 126 PK 127 PN 128 WZ Doskonalimy technikę uderzenia piłki w kwadrancie Doskonalimy poznane umiejętności podczas gry. Doskonalimy poznane umiejętności podczas gry. Doskonalimy poznane umiejętności podczas gry. Doskonalimy poznane umiejętności podczas gry. Poznajemy zasady bezpieczeństwa podczas letnich zajęć rekreacyjnych Ćwiczy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Pomaga w organizacji i uczestniczy w grze Umie uderzać piłkę Uczestniczy w grze Uczestniczy w grze Uczestniczy w grze Uczestniczy w grze Pomaga w organizacji i zdobywa punkty dla drużyny Prawidłowo wykonuje ćwiczenia. Prawidłowo wykonuje wszystkie ćwiczenia, proponuje własne. Sędziuje przy pomocy nauczyciela Stosuje prawidłowe uderzenia w grze Gra i zdobywa punkty dla drużyny Gra i zdobywa punkty dla drużyny Gra i zdobywa punkty dla drużyny Gra i zdobywa punkty dla drużyny Plusy dla najlepszych. T,2,3,4,5 Plusy za aktywność. T 2,4,6 Pochwała, plusy za wiedzę T 2,4,6 Plusy za zwycięstwo T 2,3,4,5 Plusy za aktywnośc. T 2,3,4,5 Plusy dla wygranych T 1,2,3,4,5 Plusy dla wygranych T 2,3,4,5 Plusy dla wygranych T 2,3,4,5 Plusy dla wygranych T 2,3,4,5 Zna zasady bezpieczeństwa Zna zasady bezpieczeństwa T 4,7

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa I ZSZ. Numer programu: DKOS

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa I ZSZ. Numer programu: DKOS Plan wynikowy Wychowanie fizyczne Klasa I ZSZ Numer programu: DKOS-500-4 Opracowała: mgr Bernadetta Koczy Dział programowy Temat BHP na zajęciach wychowania fizycznego, zadania programowe w klasie pierwszej.

Bardziej szczegółowo

KLASY DRUGIE GIMNAZJUM

KLASY DRUGIE GIMNAZJUM PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY DRUGIE GIMNAZJUM Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). Lekcja organizacyjna. Przepisy BHP. Przedmiotowy system oceniania. Gimnastyka.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO korzysta bezpiecznie z urządzeń i sprzętu na sali gimnastycznej zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii

Bardziej szczegółowo

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz.

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz. PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. L. A. Starty

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V Dział Lekkoatletyka Doskonalenie startu niskiego i techniki biegu Bieg sprawdzający na 60m Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej Start niski

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM. Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99).

PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM. Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). Lekcja organizacyjna. Przepisy BHP. Przedmiotowy system oceniania.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum 1.DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENĘ. WYMAGANIA PODSTWOWE - uczeń bezpiecznie wykonuje ćwiczenia w siłowni i sali gimnastycznej, - zna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa II gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO zna zasady bezpieczeństwa i higieny na lekcji wf zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych i wakacji

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH

PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH Dział Temat Wymagania programowe podstawowe BHP Diagnoza Lekkoatletyka 1.Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z kryteriami

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V LEKKOATLETYKA Wykona start niski po korekcie Bezbłędnie wykona start niski. Zna komendy do startu. Przebiegnie dystans w wolnym tempie, start niski

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY I Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Z pomocą nauczyciela potrafi dokonać oceny własnego poziomu aktywności fizycznej. Potrafi wyszukać miejsce na ciele do

Bardziej szczegółowo

-PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II DZIEWCZĄT

-PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II DZIEWCZĄT -PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II DZIEWCZĄT PODSTAWA PROGRAMOWA: DKW-4014-283/99 Program Wychowania Fizycznego o profilu rekreacyjno zdrowotnym Wybierz sam red. Ewa Czerska Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 6 5 4 3 2 Dział programu: Gimnastyka podstawowa UCZEŃ Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i przyborów

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy realizowany w I klasie Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Plan wynikowy realizowany w I klasie Zasadniczej Szkoły Zawodowej PODTAW uczeń Literka.pl Plan wynikowy realizowany w I klasie Zasadniczej zkoły Zawodowej Data dodania: 2006-03-22 09:30:00 Plan wynikowy realizowany od września 2005 roku w pierwszych klasach Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Klasa IV Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Przyjmują pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Wykonują ćwiczenia kształtujące

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY KLASA 6

PLAN WYNIKOWY KLASA 6 PLAN WYNIKOWY KLASA 6 PRZEDMIOT: PLACÓWKA: NAUCZYCIEL: Wychowanie fizyczne ZS nr 5 w Pogórzu Jadwiga Dybczyńska CELE: - harmonijny rozwój fizyczny i intelektualny ucznia, - rozwijanie poczucia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Miejskie Gimnazjum nr 4 Im. Zofii Kossak w Oświęcimiu WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Poziom umiejętności i sprawności fizycznej podlega ocenie w skali sześciostopniowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy

PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy PROFILAKTYKA WAD POSTAWY ATLETYKA TERENOWA LEKKOATLETYKA PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy 1-2 wytrwale dąży do celu; potrafi obserwować

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej

Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej LEKKOATLETYKA Lp Tematyka zajęć Wymagania programowe Wiadomości Podstawowe Ponadpodstawowe startu niskiego Uczeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE - KLASA IV SP

WYMAGANIA PROGRAMOWE - KLASA IV SP PROGRAMOWE - KLASA IV SP MINI PIŁKA KOSZYKOWA oswajających z piłką uczeń poprawnie przyjmuje postawę koszykarską uczeń poprawnie porusza się po boisku, po korekcie uczeń poprawnie wykona podania w miejscu,

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM RAJCZA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM RAJCZA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r dotyczącym zmiany sposobu oceniania na zajęciach wychowania fizycznego, przy ustaleniu ocen z wychowania fizycznego należy

Bardziej szczegółowo

- prawidłowe relacje między pracą a czynnym wypoczynkiem. - aktywność fizyczna źródłem zdrowia fizycznego i psychicznego

- prawidłowe relacje między pracą a czynnym wypoczynkiem. - aktywność fizyczna źródłem zdrowia fizycznego i psychicznego PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY III DZIEWCZĄT PODSTAWA PROGRAMOWA: DKW-4014-283/99 Program Wychowania Fizycznego o profilu rekreacyjno zdrowotnym Wybierz sam red. Ewa Czerska Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA KLASY II CHŁOPCÓW

PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA KLASY II CHŁOPCÓW PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA KLASY II CHŁOPCÓW Cele kształcenia i wychowania: PODSTAWA PROGRAMOWA: DKW-4014-283/99 Program Wychowania Fizycznego o profilu rekreacyjno zdrowotnym

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas VI Wymagania Programowe

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas VI Wymagania Programowe PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas VI Lekk oatle tyka Doskonalenie startu niskiego i techniki biegu Biegi w szybkim tempie ze startu niskiego. Bieg sprawdzający na dystansie 60 m.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I ZSZ NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. Z 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Diagnoza i samoocena rozwoju fizycznego oraz rozwijanie sprawności. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Umiejętności Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Planowane sprawdziany Ścieżki edukacyjne Działania wychowawcze - odpowiedź sprawdzająca na pytania z lekcji UWAGI. Liczba godzin

Planowane sprawdziany Ścieżki edukacyjne Działania wychowawcze - odpowiedź sprawdzająca na pytania z lekcji UWAGI. Liczba godzin Dyscyplina Liczba godzin Lekkoatletyka /16h/ Gimnastyka /12h/ Piłka siatkowa /12h/ Piłka koszykowa /8h/ Piłka nożna /11h/ Piłka ręczna /4h/ R-M-T /3h/ Gry i zabawy /73h/ EP /7h/ Inne /3h/ Nr TEMAT 1 (PP)

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy I (chłopcy) zuwzględnieniem ścieżek edukacyjnych. temat procedury osiągnięcia.

Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy I (chłopcy) zuwzględnieniem ścieżek edukacyjnych. temat procedury osiągnięcia. Lp 1) 2) 3) Lp-d dyscyp 1 Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy I (chłopcy) zuwzględnieniem ścieżek edukacyjnych temat procedury osiągnięcia Organizacja pracy oraz przepisy BHP na lekcjach WF

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZNIA WF ZSP. T 11/12 Wymagania edukacyjne Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Ocenę celującą: otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom umiejętności ruchowych oraz wiedzy wykraczający poza program. Aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Drugi etap edukacyjny - klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną

Drugi etap edukacyjny - klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Drugi etap edukacyjny - klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Ocena Celująca Bardzo dobra Wymagania Uczeń: - bardzo dobrze zna przepisy i zasady bezpiecznego zachowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REKREACYJNO - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO - GIMNAZJALNYM W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2016

PROGRAM ZAJĘĆ REKREACYJNO - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO - GIMNAZJALNYM W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2016 PROGRAM ZAJĘĆ REKREACYJNO - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO - GIMNAZJALNYM W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2016 nauczyciel prowadzący: mgr SŁAWOMIR CETNAROWSKI Główne

Bardziej szczegółowo

wykonujemy różne formy ćwiczeń w celu zwiększenia tętna poznajemy test sprawności motorycznej doskonalimy prawidłowa postawę ciała

wykonujemy różne formy ćwiczeń w celu zwiększenia tętna poznajemy test sprawności motorycznej doskonalimy prawidłowa postawę ciała PROGRAM NAUCZANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla III etapu edukacyjnego Program został opracowany na podstawie podstawy programowej kształcenia ogólnego z zakresu wychowania fizycznego dla gimnazjum na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W PANIÓWKACH. GIMNAZJUM nr 2. im. JANA PAWŁA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W PANIÓWKACH. GIMNAZJUM nr 2. im. JANA PAWŁA II WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W PANIÓWKACH GIMNAZJUM nr 2 im. JANA PAWŁA II OCENA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, ZARÓWNO WSPOMAGAJĄCA ( OCENY BIEŻĄCE), JAK I SUMUJĄCA (

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV do Programu Urszuli Kierczak Zdrowie Sport Rekreacja przygotowany na 4 godz. zajęć w systemie klasowo lekcyjnym I: Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych 1. Nauczyciel ma obowiązek na początku każdego roku szkolnego zapoznać uczniów i ich rodziców z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi

Bardziej szczegółowo

PSO WYCHOWANIE FIZYCZNE

PSO WYCHOWANIE FIZYCZNE PSO WYCHOWANE FZYCZNE KRYTERA OCEN Z WYCHOWANA FZYCZNEGO DLA KLAS Przedmiot kontroli i oceny pozostaje w ścisłej zależności do celów i zadań programu wychowania fizycznego. W myśl założeń szkolnego programu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV VI

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV VI WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV VI KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZAJĄCE DOPEŁNIAJĄCE WYKRACZAJĄCE Uczeń bierze udział w części ćwiczeń fizycznych Wykazuje minimalne postępy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014 Tabela nr 2 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014 POZOM KONECZNY ocena dopuszczająca wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA spełnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA II Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. T 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Małgorzata Owsianko Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych Od zabawy do sportu i rekreacji. Urszula Kierczak, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy kl. IIIg

Plan wynikowy kl. IIIg Plan wynikowy kl. IIIg Przedmiot Wychowanie Fizyczne Nauczyciel: Mirosław Frycz Lp. 1. Treści naucza nia z pp Dział ZASADY BHP Temat Lekcje organizacyjne: przedstawienie zasad bezpieczeństwa BHP, wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności.

Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności. ,33+3+, Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności. Dział: Mini piłka nożna. 1. Żonglowanie piłką. 6 Uczeń odbije piłkę głową, udem, stopą przynajmniej 15 razy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy II gimnazjum Diagnoza i samoocena rozwoju fizycznego oraz rozwijanie sprawności. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Umiejętności Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

wykonujemy różne formy ćwiczeń w celu zwiększenia tętna poznajemy test sprawności motorycznej postawę ciała

wykonujemy różne formy ćwiczeń w celu zwiększenia tętna poznajemy test sprawności motorycznej postawę ciała PROGRAM NAUCZANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla III etapu edukacyjnego Program został opracowany na podstawie podstawy programowej kształcenia ogólnego z zakresu wychowania fizycznego dla gimnazjum na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I GIMNAZJUM

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I GIMNAZJUM SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I GIMNAZJUM I. LEKKA ATLETYKA. OCENA DOPUSZCZAJĄC A. wykonuje podstawowe ćwiczenia rozgrzewające organizm, potrafi przygotować organizm do większego wysiłku fiz.,

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie w czasie różnych zajęć sportowych i na różnych obiektach sportowych.

Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie w czasie różnych zajęć sportowych i na różnych obiektach sportowych. Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: 1. Utrwalanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć. Hartowanie organizmu. Dbałość o własne zdrowie i innych. Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

podstawowy rozszerzony dopełniający Uczeń 4 Uczeń terenowych, - wykona kilka ćwiczeń relaksacyjnych. - wie co to jest zachowanie asertywne

podstawowy rozszerzony dopełniający Uczeń 4 Uczeń terenowych, - wykona kilka ćwiczeń relaksacyjnych. - wie co to jest zachowanie asertywne Tabela nr 2 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 POZIOM KONIECZNY ocena dopuszczająca wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA spełnia

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I DZIEWCZĄT

PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I DZIEWCZĄT PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I DZIEWCZĄT PODSTAWA PROGRAMOWA: DKW-4014-283/99 Program Wychowania Fizycznego o profilu rekreacyjno zdrowotnym Wybierz sam red. Ewa Czerska Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA 1. Przygotowanie do zajęć. 2. Udział w zajęciach fakultatywnych. 3. Sprawność i umiejętności. Ad. 1. Przez przygotowanie do zajęć będzie rozumiane

Bardziej szczegółowo

NA POZIOMIE PODSTAWOWYM. UCZEŃ: -umie przyjąć i podać piłkę w miejscu i w biegu. -umie wykonać pivot w miejscu.

NA POZIOMIE PODSTAWOWYM. UCZEŃ: -umie przyjąć i podać piłkę w miejscu i w biegu. -umie wykonać pivot w miejscu. MINI KOSZYKÓWKA PODSTAWOWYM PONADPODSTAWOWYM 1. Nauka podań i chwytów piłki oburącz sprzed klatki piersiowej. -umie przyjąć i podać piłkę w miejscu i w biegu. -przyjmuje i podaje piłkę sprzed klatki piersiowej

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA KLASY I CHŁOPCÓW

PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA KLASY I CHŁOPCÓW PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA KLASY I CHŁOPCÓW Cele kształcenia i wychowania: PODSTAWA PROGRAMOWA: DKW-4014-283/99 Program Wychowania Fizycznego o profilu rekreacyjno zdrowotnym Wybierz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Monika Szczepanik Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych Od zabawy do sportu i rekreacji. Urszula Kierczak, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N Y W Z A K R E S I E W Y C H O W A N I A F I Z Y C Z N E G O

K R Y T E R I A O C E N Y W Z A K R E S I E W Y C H O W A N I A F I Z Y C Z N E G O K R Y T E R I A O C E N Y W Z A K R E S I E W Y C H O W A N I A F I Z Y C Z N E G O Program nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych uwzględnia następujące kryteria: opanowania aktualnego materiału nauczania

Bardziej szczegółowo

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. STEFANA BATOREGO W BIŁGORAJU Nauczyciele: mgr Bożena Małek, mgr Jacek Spustek KRYTERIA OCENY:,,6 - OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym systemem oceniania obowiązującym w Publicznym Gimnazjum w Rzeczycy

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM. Roczny plan pracy z wychowania fizycznego dla klasy - I GIMNAZJUM

ROCZNY PLAN PRACY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM. Roczny plan pracy z wychowania fizycznego dla klasy - I GIMNAZJUM ROCZNY PLAN PRACY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM Roczny plan pracy z wychowania fizycznego dla klasy - I GIMNAZJUM Moduł I: DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO CZYLI ZACHOWUJEMY SIĘ BEZPIECZNIE W SZKOLE, W

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania Diagnoza sprawności ogólnej Klasa IV Semestr I i II Diagnoza zdolności motorycznych i koordynacyjnych Test marszowo-biegowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrz szkolnym Systemem Oceniania, oraz z zarządzeniem MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie promowania

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Klasa IV Po realizacji programu klasy IV uczeń powinien umieć samodzielnie i poprawnie wykonać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA IV Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. T 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ REKREACYJNO - - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2013

PLAN ZAJĘĆ REKREACYJNO - - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2013 PLAN ZAJĘĆ REKREACYJNO - - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2013 nauczyciel prowadzący: mgr SŁAWOMIR CETNAROWSKI PLAN ZAJĘĆ REKREACYJNO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KONSTANCINIE JEZIORNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KONSTANCINIE JEZIORNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KONSTANCINIE JEZIORNIE Cele oceniania: 1. Bieżące i systematyczne rozpoznanie poziomu i postępów w osiągnięciu przez uczniów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 Tabela nr 1 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 POZOM KONECZNY ocena dopuszczająca Uczeń wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA Uczeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM I.LEKKA ATLETYKA. OCENA NIEDOSTATECZN Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną jeżeli nie spełnia podstawowych OCENA DOPUSZCZAJĄC A. -wykonuje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Warcinie

Szkoła Podstawowa w Warcinie Szkoła Podstawowa w Warcinie Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy VI Autor: Joanna Rabenda Dyscyplina Liczba godzin Tematyka Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe Ścieżki edukacyjne

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA CHŁOPCÓW KLAS III

PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA CHŁOPCÓW KLAS III PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA CHŁOPCÓW KLAS III PODSTAWA PROGRAMOWA: DKW-4014-283/99 Program Wychowania Fizycznego o profilu rekreacyjno zdrowotnym Wybierz sam red. Ewa Czerska Opracował

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2016/2017.

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2016/2017. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2016/2017. PROGRAM Wychowania Fizycznego - Urszula Kierczak ZDROWIE SPORT REKREACJA

Bardziej szczegółowo

Narzędzia służące ocenie sprawności ucznia gimnazjum w klasie I LA

Narzędzia służące ocenie sprawności ucznia gimnazjum w klasie I LA Narzędzia służące ocenie sprawności ucznia gimnazjum w klasie I LA Przekazanie pałeczki sztafetowej na odcinku 40 m: - bieg na sygnał - przekazanie pałeczki w strefie zmian - przekazanie dowolnym sposobem

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY KLASA 6. Strona 1 z 11

PLAN WYNIKOWY KLASA 6. Strona 1 z 11 PLAN WYNIKOWY KLASA 6 PRZEDMIOT: PLACÓWKA: Wychowanie fizyczne Zespół Szkolno - Przedszkolny CELE: - harmonijny rozwój fizyczny i intelektualny ucznia, - rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 KLASA IV 1. Zna zasady bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach. 2. Potrafi dobrać odpowiedni strój i obuwie do zajęć w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Osiągnięcia ucznia Klasa IV - zna zasady bezpiecznego ćwiczeniach na przyrządach oraz zasady bezpieczeństwa na lekcjach WF, - potrafi przyjmować

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 Tabela nr 1 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 POZOM KONECZNY ocena dopuszczająca Uczeń wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA Uczeń

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY IV Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Potrafi z pomocą nauczyciela wykonać wybrane próby sprawnościowe. Potrafi w zabawach i grach wykorzystać swoją sprawność

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach. Plan wynikowy. z wychowania fizycznego. dla klasy VI

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach. Plan wynikowy. z wychowania fizycznego. dla klasy VI Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy VI ( 114 godzin ) Dyscyplina Liczba godzin Tematyka Podstawowe Wymagania programowe Ponadpodstawowe Ścieżki

Bardziej szczegółowo

W F KLASA II A DZIAŁ WYMAGANIA

W F KLASA II A DZIAŁ WYMAGANIA W F KLASA II A DZIAŁ WYMAGANIA Piłka ręczna Uczestniczy w zajęciach w stroju sportowym (2) Aktywnie uczestniczy w zajęciach (2) Uczestniczy w grze w stroju sportowym (2) W miarę poprawnie wykonuje podania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z: o Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM KLASA I 1 OGÓLNE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE 1. Ćwiczenia kształtujące postawę ciała oraz stymulujące rozwój układów: ruchowego, oddechowego,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA. Roczny plan pracy z wychowania fizycznego dla klasy IV

ROCZNY PLAN PRACY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA. Roczny plan pracy z wychowania fizycznego dla klasy IV ROCZNY PLAN PRACY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Roczny plan pracy z wychowania fizycznego dla klasy IV Moduł I: DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO CZYLI ZACHOWUJEMY SIĘ BEZPIECZNIE W SZKOLE, W DOMU,

Bardziej szczegółowo

POZIOMY WYMAGAŃ KLASA I

POZIOMY WYMAGAŃ KLASA I POZIOMY WYMAGAŃ KLASA I WIADOMOŚCI 1. Uczeń zna regulamin sali gimnastycznej. 2. Uczeń Zan podstawowe przepisy bhp obowiązujące podczas lekcji wf. 3. Uczeń zna kryteria ocen z wychowania fizycznego. 4.

Bardziej szczegółowo

3. Dbałość o prawidłową postawę ciała WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

3. Dbałość o prawidłową postawę ciała WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Klasa I 1. Diagnozowanie i doskonalenie własnej sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych. PONAD - uczestniczy w zajęciach - systematycznie i z zaangażowaniem uczestniczy

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE I REKREACJA ZMODYFIKOWANY SZKOLNY PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I III GIMNAZJUM NR 2 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

ZDROWIE I REKREACJA ZMODYFIKOWANY SZKOLNY PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I III GIMNAZJUM NR 2 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZDROWIE I REKREACJA ZMODYFIKOWANY SZKOLNY PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I III GIMNAZJUM NR 2 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Oprac. Joanna Królikowska, Dawid Mika Rozbudzanie zainteresowań uczniów lekką

Bardziej szczegółowo

Wymagania z wychowania fizycznego dla klasy V dziewczęta i chłopcy

Wymagania z wychowania fizycznego dla klasy V dziewczęta i chłopcy Wymagania z wychowania fizycznego dla klasy V dziewczęta i chłopcy Imię i nazwisko nauczyciela: Lidia Kańtoch Nr programu (SZZPN) poz. SZPSP/POZ.23/01/09/05PA,,Program własny nauczycieli wychowania fizycznego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych W Twardogórze Wymagania edukacyjne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych W Twardogórze Wymagania edukacyjne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych W Twardogórze Wymagania edukacyjne I przedmiotowy system oceniania 2014 / 2015 WYCHOWANIE FIZYCZNE Każdy uczeń z wychowania fizycznego oceniany jest indywidualnie Przy ocenianiu

Bardziej szczegółowo

Wychowanie Fizyczne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Rok szkolny 2015/2016

Wychowanie Fizyczne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Rok szkolny 2015/2016 Wychowanie Fizyczne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rok szkolny 2015/2016 Opracowany na podstawie: - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. Nauczanie przedmiotu w szkole podstawowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA bardzo dobry. Reprezentowanie szkoły na Potrafi wykorzystać warunki naturalne terenu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE

WYMAGANIA PROGRAMOWE Dyscyplina Liczba godzin Lekkoatletyka / 16h/ Gimnastyka /18h/ Piłka siatkowa /11h/ Piłka koszykowa /11h/ Piłka nożna /4h/ R-M-T /4h/ Gry i zabawy /63h/ EP /10h/ Inne /3h/ Nr TEMAT 1 (PP) Omawianie przepisów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY III DKW - 4014-88/01 LEKKA ATLETYKA Przygotowanie do konkurencji L.A. startu niskiego i biegu na dys. 100m (dz) i 200m (chł) Bieg na dystansie 60m (próba

Bardziej szczegółowo

Postawy- uczeń: 3. Mijanie mety - atakowanie taśmy. 1. Chce nabywać umiejętności i wiadomości z zakresu LA, 4. Bieg na dystansie 60 m- pomiar

Postawy- uczeń: 3. Mijanie mety - atakowanie taśmy. 1. Chce nabywać umiejętności i wiadomości z zakresu LA, 4. Bieg na dystansie 60 m- pomiar ZDROWIE I REKREACJA ZMODYFIKOWANY SZKOLNY PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I III GIMNAZJUM NR 2 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Oprac. Joanna Królikowska, Dawid Mika LEKKOATLETYKA - KLASA I Biegi krótkie:

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM planowanych godzin pracy animatora mgr PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 2012 SIERPIEŃ 2011

HARMONOGRAM planowanych godzin pracy animatora mgr PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 2012 SIERPIEŃ 2011 HARMONOGRAM planowanych pracy animatora mgr PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 2012 SIERPIEŃ 2011 I Poniedziałek 1.08.2011 6 Wtorek 2.08.2011 6 Środa 3.08.2011 6 Czwartek 4.08.2011 6 Piątek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W związku ze specyfiką przedmiotu, jakim jest wychowanie fizyczne, od roku szkolnego 2000/2001 obowiązuje punktowy system oceniania uczniów w klasach 4-6. System

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. dla klasy III LO i LP

Plan wynikowy. dla klasy III LO i LP Plan wynikowy Wychowanie Fizyczne dla klasy III LO i LP Opracowała: Grażyna Jaskólska Plan wynikowy został opracowany na podstawie Programu wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych. Numer

Bardziej szczegółowo