Tygodniowy raport walutowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tygodniowy raport walutowy"

Transkrypt

1 Podsumowanie minionego tygodnia Prognoza tygodniowa i długoterminowa Istotne wydarzenia nadchodzącego tygodnia s. 1 s. 2 s. 6 Analityk Rynku Walutowego Konrad Białas Podsumowanie minionego tygodnia *!!! Tematem dominującym na rynkach finansowych pozostaje impas w negocjacjach nad budżetem USA, który doprowadził do paraliżu administracji publicznej. Stopniowo rosną obawy, że brak porozumienia w sprawie podwyższenia limitu zadłużenia może przynieśd bankructwo USA, co będzie katastrofalne w skutkach dla globalnej gospodarki. Na razie jedynym poszkodowanym jest USD.!!!!!! Prezes EBC Mario Draghi nie wyraził obaw o ostatnią siłę EUR, jak również nie zasugerował, że bank szykuje kolejną rundę tanich pożyczek dla banków (LTRO). EUR/USD jest coraz bliżej poprawienia tegorocznych szczytów. Rada Polityki Pieniężnej kontynuuje neutralną politykę i oficjalnie nie oczekuje zmian stóp procentowych przynajmniej do kooca b.r. Rezygnacja Zyty Gilowskiej z członkostwa w RPP pozwala zakładad, że podwyżki kosztu pieniądza nie wystąpią przed III kwartałem 2014 r. Ale PLN pozostaje niewrażliwy na czynniki krajowe.!!!! Najnowszy kryzys polityczny we Włoszech zakooczył się, nim się na dobre zaczął. Premier Włoch Enrcio Letta nie miał problemów z otrzymaniem wotum zaufania od parlamentu po tym, jak lider centroprawicy Silvio Berlusconi pod presją członków własnej partii wycofał się ze swoich prób obalenia rządu i powiedział, że jego partia poprzez premiera w głosowaniu. Najważniejsza publikacja makro ostatniego tygodnia, raport z rynku pracy USA, została odwołana w związku z wstrzymaniem prac instytucji publicznych. Dane z sektora prywatnego pozostają niejednoznaczne, chod bardziej skłaniają ku niezadowalającemu przyrostowi zatrudnienia we wrześniu. Fed praktycznie nie ma już argumentów, by wystartowad z redukcją QE3 w październiku. *Liczbą wykrzykników oznaczono stopień wpływu danego tematu na sentyment rynkowy 1

2 Prognoza tygodniowa i długoterminowa Rynek walutowy w politycznych kleszczach Impas budżetowy nie bez wpływu na gospodarkę USA Porozumienie powinno byd kwestią dni, nie tygodni Protokół FOMC w centrum uwagi Tydzieo okazał się niewystarczającym okresem, aby Demokraci i Republikanie zakooczyli żenujący spór nad finansowaniem budżetu na rok fiskalny 2013/14. Czasu pozostaje coraz mniej, gdyż powoli zbliżamy się do granicznego terminu 17 października, do kiedy Kongres musi porozumied się w sprawie podwyższenia limitu zadłużenia, a po którym realne stanie się widmo niewypłacalności największego mocarstwa na świecie. I chod faktem jest, że po tym terminie Departament Skarbu USA jeszcze przez kilka dni będzie w stanie tak żonglowad wydatkami i przychodami, aby realizowad zobowiązania z tytułu zapadających obligacji, a na rynkach finansowych wciąż dominuje przekonanie, że porozumienie ostatecznie nastąpi, tak wchodząc w drugi tydzieo impasu inwestorzy stają się coraz bardziej rozdrażnieni, co może skutkowad nieracjonalnymi ruchami cen aktywów. Pierwszą konsekwencją paraliżu administracji jest przerwa w publikacji danych z amerykaoskiej gospodarki, w tym kluczowych z rynku pracy. Bez informacji z gospodarki inwestorzy nie są w stanie ocenid skali ożywienia, a Fed porusza się po omacku w kwestii prowadzenia skutecznej polityki pieniężnej. Co więcej, paraliż administracji oznacza ponad 800 tys. Amerykanów pozostających na bezpłatnym urlopie, co z pewnością będzie odczuwalne przy najbliższych odczytach indeksów zaufania konsumentów i wskaźników koniunktury. Im dłużej będzie trwał impas w Kongresie, tym bardziej szkodliwe będą skutki dla gospodarki, co może ostatecznie skłonid Fed do oddalenia procesu ograniczania tempa skupu aktywów (QE3) do 2014 r.. Pomimo czyhających zagrożeo wciąż pozostaję przy zdaniu, że kongresmeni na dniach dojdą do porozumienia i ryzyko bankructwa USA zostanie oddalone. Zakładając, że koszty ugody międzypartyjnej w postaci konsolidacji fiskalnej nie będą wyraźnie szkodliwe dla tempa wzrostu gospodarczego, reakcja rynków powinna byd pozytywna ze wzrostem apetytu na ryzyko. Będzie to także sygnał umocnienia dla USD. Po pierwsze należy spodziewad się odreagowania trwającego obecnie osłabienia. Po drugie wzrost rentowności amerykaoskich obligacji skarbowych oraz powrót spekulacji o terminie powrotu Fed do redukcji QE3 (naszym zdaniem jest to nadal grudzieo 2013) będzie wspierał aprecjację dolara względem pozostałych głównych walut, dla których banki centralne pozostają przy ekspansywnej polityce pieniężnej. Ale dopóki impas w Kongresie trwa, USD pozostaje w defensywie i może dalej tracid do EUR, GBP, CHF i JPY. W tym tygodniu niewiele jest publikacji z USA przy wstrzymaniu rządowych raportów. W środę poznamy zapiski z wrześniowego posiedzenia FOMC. Przedstawiciele Fed w ostatnich komentarzach sugerowali, że decyzja o nieredukowaniu QE3 podjęta została minimalną większością, zatem wydźwięk komunikatu może byd jastrzębi. W czwartek, jak co tydzieo, Tabela 1. Oczekiwany tygodniowy zakres zmian waluty światowe Para Zakres zmian Nastawienie EUR/USD USD/JPY GBP/USD EUR/CHF Źródło: Alior Bank Tabela 2. Oczekiwany tygodniowy zakres zmian pary złotowe Para Zakres zmian Nastawienie EUR/PLN USD/PLN CHF/PLN GBP/PLN Źródło: Alior Bank 2

3 Prognoza tygodniowa i długoterminowa podana zostanie liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, a w piątek wstępny odczyt indeksu nastrojów konsumentów. Przy tym ostatnim uwaga na niemiłe rozczarowanie. EBC utrzymuje pasywne nastawienie na razie EUR/USD może jeszcze rosnąd Zwyżki GBP/USD tracą impet Stwierdzenie prezesa EBC Mario Draghiego, że kurs walutowy nie jest celem polityki pieniężnej banku centralnego, było ostatnią rzeczą, jakiej oczekiwano i jednocześnie jasnym sygnałem, że EUR ma wolną drogę do aprecjacji bez obaw o werbalną interwencje ze strony władz monetarnych. Brak było podobieostw z konferencją Draghiego z 6 lutego, kiedy przy zbliżonych poziomach EUR/USD prezes banku odniósł się do siły unijnej waluty, przynosząc nagły zwrot na rynku walutowym. Ale teraz nie widad, aby za umocnieniem waluty szedł wzrost rynkowych stóp procentowych. Roczny forward na 12-mieięcnzą stawkę EONIA (informujący jakie są oczekiwania dla rocznej stopy procentowej za rok licząc od dziś) jest obecnie stabilny na poziomie 0,34% wobec 0,475% w lutym (wykres 1). Dopóki na rynku pieniężnym nie zacznie dochodzid do przedwczesnego wyceniania zacieśniania monetarnego, dopóty EBC może nie reagowad. Ale z drugiej strony wydaje się, że mechanizm transmisji polityki pieniężnej nadal nie jest w pełni sprawny i podtrzymywane są spekulacje, że na przełomie roku EBC zdecyduje się na dodatkowe wsparcie gospodarki, np. w postaci tanich długoterminowych pożyczek płynnościowych dla banków (LTRO). Tylko że tym razem mogą one byd warunkowe, tj. pozyskane środki będą kierowane na kredytowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Chod na pierwszy rzut oka ekspansja monetarna jest szkodliwa dla wartości waluty, trzecia runda warunkowego LTRO może zwiększyd zaufanie do strefy euro, a zatem i do samego pieniądza Eurolandu. W krótkim okresie EUR/USD może celowad w tegoroczne szczyty (1,3711) i od długości trwania sporu w Waszyngtonie zależy, jak wysoko zajdzie kurs. Jednak oczekiwałbym, że 1,38 może byd poza zasięgiem i przed koocem miesiąca nadejdzie odwrócenie trendu, później wsparte powrotem spekulacji o redukcji QE3 przez Fed. Po stronie danych z Eurolandu ten tydzieo jest dośd ubogi z wyróżnieniem danych z przemysłu Niemiec (wtorek i środa). Miejscem, gdzie USD nie odniósł dotkliwych strat, był GBP/USD, chod w tym wypadku większa zasługa w spadku przekonao o kontynuowanej aprecjacji funta. Przez ostatnie tygodnie dane z brytyjskiej gospodarki niemal za każdym razem zaskakiwały in plus, podkreślając siłę ożywienia, która zdumiewa nawet decydentów z Banku Anglii (jeszcze do niedawna przestrzegali oni przed nadmiernym optymizmem). Ale każda seria musi kiedyś się skooczyd, a podwyższona nerwowośd inwestorów związana z niepewnym finałem sporu politycznego w USA skłoniła co niektórych do skrócenia pozycji. I to nawet pomimo najwyższego od 16 lat odczytu indeksu PMI dla sektora usługowego. Przy prognozowanym przyspieszeniu wzrostu w III kw. do 1,2% potrzeba rozszerzenia luzowania monetarnego wyraźnie maleje, a za nią presja na słabośd GBP. W efekcie 3

4 Wykres 1. Stawki na rynku pieniężnym daleko od szczytów z lutego FRA12X24OIS [%] sty 13 mar 13 maj 13 lip 13 wrz 13 Wykres 2. Trendy na rynku JPY i tokijskiej giełdzie wciąż pozostają zbieżne lip 12 paź 12 sty 13 kwi 13 lip 13 paź 13 USD/JPY (oś lewa) Nikkei 225 (oś prawa) Źródło: Reuters, Alior Bank Prognoza tygodniowa i długoterminowa Źródło: Reuters, Alior Bank średnioterminowe prognozy dla notowao GBP/USD zostały skorygowane w górę (do 1,56 z 1,49 za 3 miesiące i do 1,52 z 1,49 za 6 miesięcy). CHF ogon macha psem JPY pod presją rynku akcji i krótkich pozycji RPP nie zmieni stóp procentowych PLN nadal z potencjałem do umocnienia Oddalenie ryzyka kryzysu politycznego we Włoszech na powrót obniżyło premię za ryzyko wokół strefy euro, co pozwoliło na odbicie EUR/CHF po wcześniejszym tąpnięciu do 1,2214, najniżej od maja. Mimo to kurs pozostaje poniżej 1,23, co związane jest z wpływem presji spadkowej na USD/CHF (7-miesięczne minima). Obecnie ta para przejmuje wodze i przy dalszym impasie w USA popyt na CHF będzie ograniczał odbicie w górę EUR/CHF. Jednakże do kooca miesiąca 1,24 powinien ponownie byd w zasięgu. Słabośd USD najmocniej uwidacznia się w relacji do JPY, gdzie odnotowane są dwumiesięczne minima. Na USD/JPY jednej strony odbija się presja z rynku akcji (dodatnia silna korelacja z indeksem Nikkei; wykres 2), jak również silne spozycjonowanie inwestorów w krótkich pozycjach na JPY (pod Abenomics). Spadek kursu poniżej 96,00 w najbliższych dniach jest wysoce prawdopodobny i pierwszej aktywizacji popytu należy oczekiwad bliżej 95,80. Nie ma co liczyd od odwróceniu trendu przez porozumieniem w Kongresie, jednak po tym wydarzeniu właśnie tutaj mogą byd zauważalne najsilniejsze wzrosty. Rynek złotego dośd spokojnie znosi zawirowania z rynków zewnętrznych, niemal całkowicie ignorując także wydarzenia lokalne. Posiedzenie RPP z założenia miało nic nie wnosid, ale już decyzja Zyty Gilowskiej o rezygnacji z członkostwa w Radzie nasuwa pytania o przyszły kształt polityki pieniężnej. Nowy członek Rady zapewne będzie prezentował bardziej gołębie stanowisko (tego życzyłby sobie minister Rostowski), jednak zbudowanie większości do kolejnych obniżek stóp procentowych jest mało prawdopodobne. Ożywienie gospodarcze postępuje, chod w powolnym tempie, i dalsze łagodzenie polityki monetarnej nie jest konieczne. Z kolei stanowisko RPP o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie przynajmniej do kooca tego roku wkrótce powinno zostad wydłużone co najmniej o jeden kwartał. Podtrzymuję zdanie, ze do pierwszej podwyżki stóp procentowych dojdzie dopiero w trzecim kwartale. Za miesiąc Rada będzie dysponowała nową projekcją makroekonomiczną i najwyraźniej dlatego w październiku wstrzymała się z wydłużeniem forward guidance. Podtrzymuję zdanie, że w złotym drzemie potencjał aprecjacyjny, który czeka na uwolnienie, jak tylko z rynku walutowego zniknie presja związana z budżetem USA. Poziom 4,20 na EUR/PLN powoli przestaje byd psychologiczną barierą dla kursu, a zaczyna byd kotwicą, która pozwala na spokojne przeczekanie niekorzystnych warunków na okalających wodach. Trzymając się morskich analogii, mimo że na horyzoncie widad potężny huragan (ryzyko bankructwa USA 4

5 Tabela 3. Prognozy kursów walutowych (koniec okresu) 7 paź Paź Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3' EURPLN USDPLN CHFPLN GBPPLN EURUSD EURCHF GBPUSD EURGBP USDJPY Źródło: Alior Bank 5

6 Prognoza tygodniowa i długoterminowa w rezultacie braku porozumienia w Kongresie), panuje powszechna opinia, że kataklizm przejdzie bokiem i nie doprowadzi do poważniejszych zniszczeo. Ale ryzyko wciąż istnieje i dopóki alarm nie zostanie odwołany, okręt o nazwie EUR/PLN nie może przybrad nowego kierunku. W tym tygodniu lokalne kalendarium zawiera jedynie sierpniowe dane o saldzie rachunku bieżącego (piątek). Oczekuję nadwyżki w wysokości 210 mln EUR, głównie za sprawą silnej dynamiki eksportu. Mimo to dane nie mają większego znaczenia dla rynku walutowego. Pozostaję sceptycznie nastawiony do perspektywy zbliżenia się EUR/PLN do 4,18 w najbliższych dniach. Rosnąca nerwowośd wśród uczestników rynku w związku z przedłużającym się patem politycznym w USA może ponownie wyciągad kurs w stronę 4,24. 6

7 Istotne wydarzenia nadchodzącego tygodnia Godz. Miejsce Wydarzenie Okres Prognoza Poprzednia Poniedziałek, 7 października Chiny święto bankowe 10:30 Strefa euro Indeks Sentix październik 8,3 6,5 11:00 Strefa euro PKB w.s. fin. II kwartał 0,3% k/k -0,3% k/k Wtorek, 8 października 03:45 Chiny Indeks PMI dla usług wrzesieo 52,8 07:45 Szwajcaria Stopa bezrobocia wrzesieo 3% 3% 09:15 Szwajcaria Inflacja CPI wrzesieo -0,1% r/r 0% r/r 09:15 Szwajcaria Sprzedaż detaliczna sierpieo 0,7% r/r 0,8% r/r 12:00 Niemcy Zamówienia w przemyśle sierpieo 1,3% m/m -2,7% m/m Środa, 9 października 10:30 Wlk. Brytania Bilans handlu zagranicznego sierpieo -8,95 mld -9,5 mld 10:30 Wlk. Brytania Produkcja przemysłowa sierpieo 0,4% m/m 0% m/m 12:00 Niemcy Produkcja przemysłowa sierpieo 0,9% m/m -1,7% m/m 20:00 USA Protokół z posiedzenia FOMC wrzesieo Czwartek, 10 października 13:00 Wlk. Brytania Decyzja w sprawie stóp procentowych październik 0,5% 0,5% 14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzieo 310 tys. 308 tys. Piątek, 11 października 14:00 Polska Saldo rachunku bieżącego sierpieo -205 mln -178 mln 15:55 USA Indeks Uniwersytetu Michigan wst. październik 76 77,5 16:00 USA Zapasy niesprzedanych towarów sierpieo 0,3% m/m 0,4% m/m Prognozy: konsensus Reuters; wst. dane wstępne; fin. dane finalne; ws = wyrównane sezonowo, nws = niewyrównane sezonowo; SAAR zannualizowana stopa wyrównana sezonowo; m/m = miesiąc do miesiąca; k/k = kwartał do kwartału; r/r = rok do roku. 7

8 Waluty EURPLN % -1.59% 2.71% USDPLN % -3.88% -1.35% CHFPLN % -0.81% 1.39% GBPPLN % -1.71% -1.67% EURUSD % 2.40% 4.03% GBPUSD % 2.32% -0.31% USDJPY % -2.60% 11.18% EURCHF % -0.81% 1.37% USDCAD % -0.53% 4.43% AUDUSD % 2.02% % EURHUF % -1.03% 2.92% EURCZK % -1.16% 1.11% USDTRY % -1.51% 11.77% USDMXN % 0.43% 2.80% Rynek pieniężny WIBOR1M WIBOR3M EURIBOR1M EURIBOR3M LIBOR USD 1M LIBOR USD 3M LIBOR CHF 1M LIBOR CHF 3M Rynek CDS POLSKA 5Y % -6.71% 18.98% NIEMCY 5Y % % % WŁOCHY 5Y % -1.09% 0.47% HISZPANIA 5Y % -8.64% % WĘGRY 5Y % % 6.65% USA 5Y % 73.26% 14.49% Rentowności obligacji skarbowych POLSKA 10Y NIEMCY 10Y WŁOCHY 10Y HISZPANIA 10Y GRECJA 10Y FRANCJA 10Y WLK. BRYT. 10Y USA 10Y Indeksy WIG % 3.90% -9.44% WIG % 5.29% 4.39% DAX % 3.81% 10.77% MIB % 6.85% 8.97% IBEX % 8.68% 11.64% CAC % 3.10% 11.94% FTSE % -1.43% 6.45% DJIA % 0.06% 12.55% S&P % 1.12% 15.84% NASDAQ % 2.29% 18.68% NIKKEI % -2.48% 29.61% HANG SENG % -4.04% -6.76% Towary Brent [USD/b] % -3.62% -2.27% Crude [USD/b] % -5.83% 10.99% Miedź [USD/t] % 0.68% % Cynk [USD/t] % -5.71% % Aluminium [USD/t] % 2.60% % Pszenica [EUR/t] % 4.81% % Złoto [USD/oz] % -4.62% % Źródło: Alior Bank; kursy walutowe oraz ceny towarów ( Ostatni ) są cenami mid z godziny 12:00 z dnia dzisiejszego; kwotowania rynku pieniężnego odnoszą się do ostatniego dnia roboczego; rentowności obligacji oraz wartości kontraktów CDS i indeksów giełdowych są ostatnimi znanymi wartościami na godz. 16:00. Wartości historyczne odnoszą się do zamknięcia z danego dnia. Kontrakt CDS jest instrumentem zabezpieczającym przed niewypłacalnością dłużnika; służy jako miernik prawdopodobieństwa bankructwa kraju. Im niższa wartość, tym prawdopodobieństwo jest mniejsze. 8

9 Niniejsza analiza została sporządzona przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie i nie stanowi ona świadczenia usług w zakresie doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz wraz z późn. zm.). Nie stanowi ona również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 wraz z późn. zm.). W związku z powyższym, decyzje podejmowane przez klientów w oparciu o niniejszą analizę oraz opisane w niej przewidywania, szacunki jak i wskazane ryzyka, nie mogą stanowić podstawy roszczeń wysuwanych w stosunku do Alior Banku S.A. Celem niniejszej analizy jest przede wszystkim zaprezentowanie klientom możliwie najszerszej i wnikliwej informacji dotyczącej aktualnej sytuacji makroekonomicznej, w tym szeroko pojętej problematyki ryzyka finansowego i wiążącego się z nim wahania walut, stóp procentowych, inflacji, surowców, notowań giełdowych. Alior Bank S.A. dokłada wszelkiej staranności aby informacje zawarte w analizie jak i wnioski z niej płynące, były jak najbardziej wiarygodne i dokładne. Klienci muszą brać jednak pod uwagę, iż inne podmioty funkcjonujące na rynku i przeprowadzające podobne analizy makroekonomiczne, mogą opierać się w swych opracowaniach na innych modelach i założeniach, jak również zebranych danych, co może prowadzić w rezultacie do przedstawienia innych wniosków i przewidywań w stosunku do zaprezentowanych przez Alior Bank S.A. Klienci, którzy podejmą decyzję odnośnie poszczególnych instrumentów finansowych oraz innych transakcji, opierając się w tej mierze o analizę makroekonomiczną sporządzoną przez Alior Bank S.A., muszą mieć świadomość, iż podejmują te decyzje na własne ryzyko i odpowiedzialność. Jednocześnie Alior Bank S.A. sugeruje, aby decyzje przez klientów podjęte zostały poprzedzone szczegółowym zapoznaniem się z informacją o ryzyku związanym z poszczególnymi instrumentami finansowymi oraz transakcjami, jak również negatywnych skutkach mogących wystąpić w przyszłości. 9

Tygodniowy raport walutowy

Tygodniowy raport walutowy 2014-01-20 Podsumowanie minionego tygodnia Prognoza tygodniowa Istotne wydarzenia nadchodzącego tygodnia s. 1 s. 2 s. 5 Analityk Rynku Walutowego Konrad Białas konrad.bialas@alior.pl Podsumowanie minionego

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy raport walutowy

Tygodniowy raport walutowy 2013-02-18 Podsumowanie minionego tygodnia Waluty światowe: W punkcie wyjścia po szczycie G20 Rynek złotego: Pod presją ze strony danych Istotne wydarzenia nadchodzącego tygodnia s. 1 s. 2 s. 3 s. 4 Analityk

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy raport walutowy

Tygodniowy raport walutowy 2014-03-03 Podsumowanie minionego tygodnia Prognoza tygodniowa Istotne wydarzenia nadchodzącego tygodnia s. 1 s. 2 s. 4 Analityk Rynku Walutowego Konrad Białas konrad.bialas@alior.pl Podsumowanie minionego

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy raport walutowy

Tygodniowy raport walutowy 2013-12-09 Podsumowanie minionego tygodnia Prognoza tygodniowa Istotne wydarzenia nadchodzącego tygodnia s. 1 s. 2 s. 5 Analityk Rynku Walutowego Konrad Białas konrad.bialas@alior.pl Podsumowanie minionego

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy raport walutowy

Tygodniowy raport walutowy 2013-02-04 Podsumowanie minionego tygodnia Prognozy walutowe Waluty światowe: Czy EBC jest zaniepokojony siłą euro? Rynek złotego: Czekając na decyzję RPP Istotne wydarzenia nadchodzącego tygodnia s. 1

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 23 kwietnia 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy raport walutowy

Tygodniowy raport walutowy 2014-02-17 Podsumowanie minionego tygodnia Prognoza tygodniowa Istotne wydarzenia nadchodzącego tygodnia s. 1 s. 2 s. 5 Analityk Rynku Walutowego Konrad Białas konrad.bialas@alior.pl Podsumowanie minionego

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy raport walutowy

Tygodniowy raport walutowy 2013-03-04 Podsumowanie minionego tygodnia Prognozy walutowe Waluty światowe: Tydzień banków centralnych Rynek złotego: Czekając na decyzję RPP Istotne wydarzenia nadchodzącego tygodnia s. 1 s. 2 s. 4

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy raport walutowy

Tygodniowy raport walutowy 2013-01-07 Podsumowanie minionego tygodnia Przegląd rynku: Tydzień banków centralnych Waluty światowe: Od bandy do bandy Rynek złotego: W oczekiwaniu na decyzję RPP Istotne wydarzenia nadchodzącego tygodnia

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik IX 2012 VIII 2013 IX 2013 Referencyjna stopa NBP 4,75 % 2,50 % 2,50 % Rada Polityki Pieniężnej utrzymała

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy raport walutowy

Tygodniowy raport walutowy 2014-03-10 Podsumowanie minionego tygodnia Prognoza tygodniowa Istotne wydarzenia nadchodzącego tygodnia s. 1 s. 2 s. 5 Analityk Rynku Walutowego Konrad Białas konrad.bialas@alior.pl Podsumowanie minionego

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy raport walutowy

Tygodniowy raport walutowy 2012-10-22 Podsumowanie minionego tygodnia Przegląd rynku Waluty światowe: To może być tydzień wyczekiwania Rynek złotego: PLN słabnie, ale powoli Istotne wydarzenia nadchodzącego tygodnia s. 1 s. 2 s.

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy raport walutowy

Tygodniowy raport walutowy 2012-12-10 Podsumowanie minionego tygodnia Przegląd rynku Waluty światowe: W oczekiwaniu na decyzję FOMC Rynek złotego: Stabilnie w trendzie bocznym Istotne wydarzenia nadchodzącego tygodnia s. 1 s. 2

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 17-24.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Stopa bezrobocia rejestrowanego (dane GUS) Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec stycznia br. ukształtowała się na poziomie 8,6 % (tj.

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 12-19.01.2018 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna dane GUS Według danych GUS, produkcja przemysłowa w grudniu 2017 r. wzrosła o 2,7 % r/r, wobec

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy raport walutowy

Tygodniowy raport walutowy 2014-03-24 Podsumowanie minionego tygodnia Prognoza tygodniowa Istotne wydarzenia nadchodzącego tygodnia s. 1 s. 2 s. 5 Analityk Rynku Walutowego Konrad Białas konrad.bialas@alior.pl Podsumowanie minionego

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy raport walutowy

Tygodniowy raport walutowy 2013-10-01 Podsumowanie minionego tygodnia Prognoza tygodniowa Istotne wydarzenia nadchodzącego tygodnia s. 1 s. 2 s. 5 Analityk Rynku Walutowego Konrad Białas konrad.bialas@alior.pl Podsumowanie minionego

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy raport walutowy

Tygodniowy raport walutowy 2013-02-25 Podsumowanie minionego tygodnia Przegląd rynku: Wielka Brytania strącona z piedestału Przegląd rynku: Nie taki sekwestr straszny Waluty światowe: Czas na odpowiedzi Rynek złotego: Spokojnie

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy raport walutowy

Tygodniowy raport walutowy 2014-01-27 Podsumowanie minionego tygodnia Prognoza tygodniowa Istotne wydarzenia nadchodzącego tygodnia s. 1 s. 2 s. 5 Analityk Rynku Walutowego Konrad Białas konrad.bialas@alior.pl Podsumowanie minionego

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy raport walutowy

Tygodniowy raport walutowy 2014-03-31 Podsumowanie minionego tygodnia Prognoza tygodniowa Istotne wydarzenia nadchodzącego tygodnia s. 1 s. 2 s. 5 Analityk Rynku Walutowego Konrad Białas konrad.bialas@alior.pl Podsumowanie minionego

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.11.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto (wstępne dane GUS) Według danych GUS, wzrost PKB w III kwartale 2017 r. wyniósł 4,7 % r/r, wobec 4,0 % wzrostu w

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy raport walutowy

Tygodniowy raport walutowy 2014-03-17 Podsumowanie minionego tygodnia Prognoza tygodniowa Istotne wydarzenia nadchodzącego tygodnia s. 1 s. 2 s. 5 Analityk Rynku Walutowego Konrad Białas konrad.bialas@alior.pl Podsumowanie minionego

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy raport walutowy

Tygodniowy raport walutowy 2013-03-18 Podsumowanie minionego tygodnia Przegląd rynku: Węgry problematyczny bratanek Waluty światowe: Jak u Hitchcocka Rynek złotego: Oczekiwania na kolejne obniżki stóp proc. wciąż żywe Istotne wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Polityka banków centralnych i dane gospodarcze, które rządzą zmiennością - bieżąca sytuacja na rynkach. Dlaczego decyzje banków centralnych są tak istotne?

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik VIII 2012 VII 2013 VIII 2013 Sprzedaż detaliczna, r/r Sprzedaż detaliczna 5,8 % 4,3 % 3,4 % Według danych GUS sprzedaż detaliczna w cenach bieżących

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 07-14.07.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Prognozy gospodarcze dla Polski wyniki ankiety NBP NBP opublikował wyniki ankiety makroekonomicznej, którą przeprowadzono w okresie od

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 18 czerwca 2012 Aktualne wskaźniki makroekonomiczne: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 8,10 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 08-15.12.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Inflacja konsumentów Według finalnych danych opublikowanych przez GUS, inflacja w listopadzie br. wyniosła 2,5 % r/r, wobec 2,1 % r/r w

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 05-12.01.2018 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Budżet na 2018 r. W minionym tygodniu Sejm przyjął ustawę budżetową na rok 2018. Tegoroczny budżet przewiduje m.in. wzrost dochodów do

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 21-28.10.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Stopa bezrobocia rejestrowanego dane GUS Według finalnych danych GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec września 2017 r. ukształtowała

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA Ogromne umocnienie franka po decyzji Banku Szwajcarii EUR/USD - W środę kurs spadł do nowego dna na poziomie 1.1730 USD, po godzinie 10-tej doszło do odbicia. Po powrocie powyżej dna

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 18-25.08.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Szacunkowe wykonanie budżetu Ministerstwo Finansów Według szacunkowych danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, dochody budżetu

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 06-13.10.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Prognozy gospodarcze MFW Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował (link http://www.imf.org/en/publications/weo/is sues/2017/09/19/world-economic-outlookoctober-2017)

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 08-15.09.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Zadłużenie sektora finansów publicznych dane MF Ministerstwo Finansów opublikowało dane dotyczące zadłużenia sektora finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 09-16.09.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według finalnych danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w sierpniu 2016 r. ukształtował się na poziomie minus

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w grudniu 2015 r. ukształtował się na poziomie minus 0,5 % r/r

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Indeks PMI Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Indeks PMI, pkt 49,0 54,5 51,1 Według danych opublikowanych przez Markit, indeks

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym stał pod znakiem reakcji na informacje, jakie pojawiły się ze strony FED. Stopa rezerwy federalnej pozostała na niezmienionym

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 25.08-01.09.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych opublikowanych przez GUS, PKB niewyrównany sezonowo w II kwartale 2017 r. wzrósł o 3,9 % r/r, wobec

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC EUR/PLN W ŚWIETLE BIEŻĄCEJ POLITYKI EBC Luzowanie ilościowe w strefie euro jak dotąd sprzyjało aprecjacji złotego wobec wspólnej waluty. Pomimo chwilowego rozczarowania rynków finansowych skromną skalą

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 51 (374), 09.04.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 51 (374), 09.04.2015 r. -gru- 7-sty-5 -sty-5 -sty-5 8-sty-5 -lut-5 -lut-5 8-lut-5 5-lut-5 -mar-5 -mar-5 8-mar-5 5-mar-5 -kwi-5 8-kwi-5 BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 03-10.11.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych RPP pozostawiła (zgodnie z oczekiwaniami) stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie (główna stopa

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015

Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015 Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik XII 2014 XI 2015 XII 2015 Referencyjna stopa procentowa 2,00 % 1,50 % 1,50 % Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) Dzisiejszy dzień na krajowym rynku walutowym przebiega w miarę spokojnie, choć przeważa presja wzrostu wartości złotego, co jest niejako pochodną zachowania się

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 27.10-03.11.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wykonanie budżetu dane Ministerstwa Finansów Według szacunkowych danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, dochody budżetu

Bardziej szczegółowo

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich PERSPEKTYWY GOSPODARCZE DLA POLSKI Coface Country Risk Conference Warszawa, 27 marca 2014 r. Plan Sytuacja w gospodarce światowej Poprawa koniunktury

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

Fundamental Trade USDCHF

Fundamental Trade USDCHF Fundamental Trade USDCHF W związku z ostatnimi bardzo burzliwymi wydarzeniami na rynku szwajcarskiej waluty warto poświęcić większą uwagę temu przypadkowi, gdyż mimo potężnej aprecjacji CHF w czwartek

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy komentarz walutowy z 15 grudnia 2008r.

Tygodniowy komentarz walutowy z 15 grudnia 2008r. Tomasz Szecówka, Michał Wojciechowski Analitycy Rynku Walutowego tel. 071 79 59 026 e-mail: tomek.szecowka@ambconsulting.pl mwojciechowski@ambconsulting.pl Tygodniowy komentarz walutowy z 15 grudnia 2008r.

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 13-20.10.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Prognozy gospodarcze dla Polski Bank Światowy Bank Światowy opublikował najnowsze prognozy gospodarcze dla Polski. W porównaniu z oczekiwaniami

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Stopa bezrobocia rejestrowanego 11,7 % 10,1 % 10,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara saw Alior Bank Spółka Akcyjna Biuro Maklerskie Kraków ul. Miłkowskiego 3 30-349 Kraków Infolinia 19503 www.bm.aliorbank.pl 5 kwietnia 2013 Tygodniowy komentarz rynkowy Sytuacja na rynkach finansowych Akcje,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 05.02.2015

Biuletyn dzienny 05.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - odbicie, ropa mocno w dół EUR/USD - W środę kurs euro spadał, przebite zostało ważne wsparcie na poziomie 1.14 USD, dzienne dno wypadło w końcówce sesji na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Piotr Popławski, Analityk walutowy Banku BGŻ Warszawa, 19 września 214 r. Kluczowe czynniki kształtujące kurs walutowy: Krajowe i zagraniczne stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 03-10.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła (zgodnie z oczekiwaniami) stopy procentowe NBP na niezmienionym

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 34 (357), 10.03.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 34 (357), 10.03.2015 r. 8-lis-4 -gru-4 -gru-4 9-gru-4 6-gru-4 -sty- 9-sty- 6-sty- -sty- -sty- 6-lut- -lut- -lut- 7-lut- 6-mar- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - piątkowe dno obronione, lokalna korekta EUR/USD - W piątek doszło do dalszych silnych spadków w obawie o wynik niedzielnych wyborów w Grecji. Dno wypadło na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 20.01.2015

Biuletyn dzienny 20.01.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - możliwe kolejne dno, dalsze wzrosty złota EUR/USD - Z piątkowego dna na poziomie 1.1459 USD rozpoczęło się odbicie. W poniedziałek dotarło ono do 1.1637 USD. Po godzinie 17-tej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 29.01.2015

Biuletyn dzienny 29.01.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - na granicy ważnego wsparcia, osłabienie franka EUR/USD - W środę doszło do wybicia w dół z kilkunastogodzinnej fazy konsolidacji. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1.1271

Bardziej szczegółowo

Fundamental Trade EURGBP

Fundamental Trade EURGBP Fundamental Trade EURGBP Euro to bez wątpienia jedna z najsłabszych walut w obecnym czasie, co z resztą widać po zachowaniu w stosunku do większości walut G10. EURUSD schodzi na coraz to niższe pułapy,

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 15-22.09.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Szacunkowe wykonanie budżetu Ministerstwo Finansów Według szacunkowych danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, dochody budżetu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - kolejne dno EUR/USD - W poniedziałek przed południem doszło do odbicia do 1.0905 USD. Potem rozpoczęła się kolejna fala spadków. Zamknięcie wypadło nisko na poziomie 1.0846

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.)

FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.) FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł dość wyraźne umocnienie amerykańskiej waluty, co w zasadzie można tu wiązać z kontynuacją impulsu z poprzedniego dnia,

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Obroty w handlu zagranicznym - GUS Według danych GUS, pomimo trudności w handlu z krajami Europy Wschodniej (w I-X 2015 r. wartość polskiego

Bardziej szczegółowo

10:11 2014-10-06 RYNKI W PIGUŁCE. Stąpanie po cienkim lodzie

10:11 2014-10-06 RYNKI W PIGUŁCE. Stąpanie po cienkim lodzie Stąpanie po cienkim lodzie Po przedweekendowych zawirowaniach wywołanych danymi z rynku pracy USA, poniedziałek przynosi spokojny start tygodnia. Trudno jest teraz wskazać czynniki, które mogłyby przeciwdziałać

Bardziej szczegółowo

09:12 2013-10-02 RYNKI W PIGUŁCE. Decyzje banków centralnych

09:12 2013-10-02 RYNKI W PIGUŁCE. Decyzje banków centralnych Decyzje banków centralnych Po wczorajszym naruszeniu górnej bandy pomad tygodniowego trendu bocznego, kurs EUR/USD szybko powrócił do jego środka. Obecnie znajduje się on na poziomie,. Złoty od rana osłabia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - możliwe kolejne dno, potem trwalsze odbicie EUR/USD - W piątek osiągnięte zostało minimum na poziomie 1.1459 USD. Po godzinie 17-tej rozpoczęło się odbicie, zamknięcie wypadło

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami Projekcja listopadowa na tle

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-07-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-07-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-07-2006r.) Wczorajszy dzień nie przyniósł na głównych parach jakichś większych zmian. Spokojne wahania zawdzięczamy w dużej mierze temu, iż nie przewidziano żadnych

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 25 września 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 25 września 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 25 września 2017 r. 1 Inflacja w Polsce Spodziewamy się, że inflacja wzrosła nieco we wrześniu. Za wzrostem stały zapewne wyższe ceny żywności oraz paliw. W ostatnim okresie ceny ropy

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 27.01-03.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Zmiana PKB oraz inwestycji (wstępne dane GUS) Według wstępnych danych GUS, PKB Polski wzrósł w 2016 r. o 2,8 %, wobec 3,9 % wzrostu

Bardziej szczegółowo

Prognoza walutowa dla walut grupy G4. raport specjalny Ebury

Prognoza walutowa dla walut grupy G4. raport specjalny Ebury Warszawa, 9 grudnia 2015 r. Prognoza walutowa dla walut grupy G4 raport specjalny Ebury Dolar amerykański (USD) Jak powszechnie przewidywano, na październikowym posiedzeniu w sprawie polityki monetarnej

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) Kluczowym wydarzeniem piątkowej sesji były opublikowane w godzinach popołudniowych dane z amerykańskiego rynku pracy. Dane były nieco lepsze od prognoz. Szacowano,

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Druga połowa będzie lepsza? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 28 lipca 2014 6 stron

CitiWeekly. Druga połowa będzie lepsza? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 28 lipca 2014 6 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 28 lipca 2014 6 stron CitiWeekly Druga połowa będzie lepsza? Pod koniec tygodnia poznamy najnowszy wynik indeksu koniunktury w przemyśle (PMI). Zachowanie wskaźników

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. czwartek, 12 grudnia 2013 r. Wyhamowanie wzrostu na EUR/USD. W centrum uwagi: 1,38 barierą dla EUR/USD

Raport dzienny FX. czwartek, 12 grudnia 2013 r. Wyhamowanie wzrostu na EUR/USD. W centrum uwagi: 1,38 barierą dla EUR/USD Raport dzienny FX czwartek, 12 grudnia 2013 r. Wyhamowanie wzrostu na EUR/USD W centrum uwagi: Dorota Sierakowska Analityk e-mail: d.sierakowska@bossa.pl 1,38 barierą dla EUR/USD Jen pozostaje słaby Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 31 (354), 05.03.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 31 (354), 05.03.2015 r. -lis- -gru- 9-gru- 6-gru- -gru- -gru- 6-sty- -sty- -sty- 7-sty- -lut- -lut- 7-lut- -lut- -mar- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu:

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 23-30.06.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Indeks PMI Markit Według danych opublikowanych przez Markit w godzinach porannych w poniedziałek (3 lipca), indeks PMI dla polskiego sektora

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) Środa na rynku walutowym stała pod znakiem umocnienia amerykańskiej waluty na większości par. Można przyjąć, że była to wypadkowa reakcji na sporą porcję

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 14-21.04.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna Według danych GUS, produkcja przemysłowa w marcu br. wzrosła o 11,1 % r/r, wobec wzrostu o

Bardziej szczegółowo

Polska. Wzrost PKB (%, r/r) Przemysl i Spredaź detaliczna (%, r/r) Inflacja CPI (%, r/r) Na drodze ożywienia. Inflacja i Rada Polityki Pieniężnej

Polska. Wzrost PKB (%, r/r) Przemysl i Spredaź detaliczna (%, r/r) Inflacja CPI (%, r/r) Na drodze ożywienia. Inflacja i Rada Polityki Pieniężnej FX 2014 Polska Na drodze ożywienia W ciągu ubiegłego roku mieliśmy do czynienia z sukcesywną poprawą danych dotyczących polskiej gospodarki. Wzrost PKB okazał się najsłabszy w 1.kwartale (0,8% r/r), w

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 20-27.11.2015

Komentarz tygodniowy 20-27.11.2015 Komentarz tygodniowy 20-27.11.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Wskaźnik III kw. 2014 II kw. 2015 III kw. 2015 PKB, r/r 3,3 % 3,3 % 3,5 % Popyt krajowy, r/r 5,6 % 3,1 % 3,2 %

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 157 (282), 14.10.2014 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 157 (282), 14.10.2014 r. 8-lip- -lip- -lip- 9-lip- -sie- -sie- 9-sie- 6-sie- -wrz- 9-wrz- 6-wrz- -wrz- -wrz- 7-paź- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu: +8

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH W czwartek na aukcji zamiany Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii DS1015 i OK0116. W zamian będą emitowane papiery PS0421 i DS0726. Dr Mirosław Budzicki Starszy

Bardziej szczegółowo

Dziennik rynkowy 20 lipca 2017

Dziennik rynkowy 20 lipca 2017 Rynek stopy procentowej Na krajowym rynku stopy procentowej publikacja danych produkcyjno-sprzedażowych została odebrana neutralnie. Wyniki potwierdziły dotychczasową ocenę trendów makroekonomicznych.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - blisko ważnego wsparcia, możliwe spadki na ropie EUR/USD - Po piątkowej przecenie do poziomu 1.1311 USD w poniedziałek doszło do spadku do 1.1269 USD. Próba przebicia wsparcia

Bardziej szczegółowo

DMK-Alpha. prawdopodobieństwo umocnienia krajowej waluty w kolejnych godzinach. EURPLN

DMK-Alpha. prawdopodobieństwo umocnienia krajowej waluty w kolejnych godzinach. EURPLN DMK-Alpha 9:00 - Wczoraj zostały wzmocnione pierwsze sygnały kupna PLN w krótkim terminie, a poranek potwierdza presję na kupowanie PLN. Sytuacja na rynkach światowych znów zaczyna sprzyjać kupowaniu ryzyka,

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym charakteryzował się osłabieniem amerykańskiej waluty. Można założyć, że impulsem do takiego ruchu były zdecydowanie lepsze

Bardziej szczegółowo