Tygodniowy raport walutowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tygodniowy raport walutowy"

Transkrypt

1 Podsumowanie minionego tygodnia Prognoza tygodniowa i długoterminowa Istotne wydarzenia nadchodzącego tygodnia s. 1 s. 2 s. 6 Analityk Rynku Walutowego Konrad Białas Podsumowanie minionego tygodnia *!!! Tematem dominującym na rynkach finansowych pozostaje impas w negocjacjach nad budżetem USA, który doprowadził do paraliżu administracji publicznej. Stopniowo rosną obawy, że brak porozumienia w sprawie podwyższenia limitu zadłużenia może przynieśd bankructwo USA, co będzie katastrofalne w skutkach dla globalnej gospodarki. Na razie jedynym poszkodowanym jest USD.!!!!!! Prezes EBC Mario Draghi nie wyraził obaw o ostatnią siłę EUR, jak również nie zasugerował, że bank szykuje kolejną rundę tanich pożyczek dla banków (LTRO). EUR/USD jest coraz bliżej poprawienia tegorocznych szczytów. Rada Polityki Pieniężnej kontynuuje neutralną politykę i oficjalnie nie oczekuje zmian stóp procentowych przynajmniej do kooca b.r. Rezygnacja Zyty Gilowskiej z członkostwa w RPP pozwala zakładad, że podwyżki kosztu pieniądza nie wystąpią przed III kwartałem 2014 r. Ale PLN pozostaje niewrażliwy na czynniki krajowe.!!!! Najnowszy kryzys polityczny we Włoszech zakooczył się, nim się na dobre zaczął. Premier Włoch Enrcio Letta nie miał problemów z otrzymaniem wotum zaufania od parlamentu po tym, jak lider centroprawicy Silvio Berlusconi pod presją członków własnej partii wycofał się ze swoich prób obalenia rządu i powiedział, że jego partia poprzez premiera w głosowaniu. Najważniejsza publikacja makro ostatniego tygodnia, raport z rynku pracy USA, została odwołana w związku z wstrzymaniem prac instytucji publicznych. Dane z sektora prywatnego pozostają niejednoznaczne, chod bardziej skłaniają ku niezadowalającemu przyrostowi zatrudnienia we wrześniu. Fed praktycznie nie ma już argumentów, by wystartowad z redukcją QE3 w październiku. *Liczbą wykrzykników oznaczono stopień wpływu danego tematu na sentyment rynkowy 1

2 Prognoza tygodniowa i długoterminowa Rynek walutowy w politycznych kleszczach Impas budżetowy nie bez wpływu na gospodarkę USA Porozumienie powinno byd kwestią dni, nie tygodni Protokół FOMC w centrum uwagi Tydzieo okazał się niewystarczającym okresem, aby Demokraci i Republikanie zakooczyli żenujący spór nad finansowaniem budżetu na rok fiskalny 2013/14. Czasu pozostaje coraz mniej, gdyż powoli zbliżamy się do granicznego terminu 17 października, do kiedy Kongres musi porozumied się w sprawie podwyższenia limitu zadłużenia, a po którym realne stanie się widmo niewypłacalności największego mocarstwa na świecie. I chod faktem jest, że po tym terminie Departament Skarbu USA jeszcze przez kilka dni będzie w stanie tak żonglowad wydatkami i przychodami, aby realizowad zobowiązania z tytułu zapadających obligacji, a na rynkach finansowych wciąż dominuje przekonanie, że porozumienie ostatecznie nastąpi, tak wchodząc w drugi tydzieo impasu inwestorzy stają się coraz bardziej rozdrażnieni, co może skutkowad nieracjonalnymi ruchami cen aktywów. Pierwszą konsekwencją paraliżu administracji jest przerwa w publikacji danych z amerykaoskiej gospodarki, w tym kluczowych z rynku pracy. Bez informacji z gospodarki inwestorzy nie są w stanie ocenid skali ożywienia, a Fed porusza się po omacku w kwestii prowadzenia skutecznej polityki pieniężnej. Co więcej, paraliż administracji oznacza ponad 800 tys. Amerykanów pozostających na bezpłatnym urlopie, co z pewnością będzie odczuwalne przy najbliższych odczytach indeksów zaufania konsumentów i wskaźników koniunktury. Im dłużej będzie trwał impas w Kongresie, tym bardziej szkodliwe będą skutki dla gospodarki, co może ostatecznie skłonid Fed do oddalenia procesu ograniczania tempa skupu aktywów (QE3) do 2014 r.. Pomimo czyhających zagrożeo wciąż pozostaję przy zdaniu, że kongresmeni na dniach dojdą do porozumienia i ryzyko bankructwa USA zostanie oddalone. Zakładając, że koszty ugody międzypartyjnej w postaci konsolidacji fiskalnej nie będą wyraźnie szkodliwe dla tempa wzrostu gospodarczego, reakcja rynków powinna byd pozytywna ze wzrostem apetytu na ryzyko. Będzie to także sygnał umocnienia dla USD. Po pierwsze należy spodziewad się odreagowania trwającego obecnie osłabienia. Po drugie wzrost rentowności amerykaoskich obligacji skarbowych oraz powrót spekulacji o terminie powrotu Fed do redukcji QE3 (naszym zdaniem jest to nadal grudzieo 2013) będzie wspierał aprecjację dolara względem pozostałych głównych walut, dla których banki centralne pozostają przy ekspansywnej polityce pieniężnej. Ale dopóki impas w Kongresie trwa, USD pozostaje w defensywie i może dalej tracid do EUR, GBP, CHF i JPY. W tym tygodniu niewiele jest publikacji z USA przy wstrzymaniu rządowych raportów. W środę poznamy zapiski z wrześniowego posiedzenia FOMC. Przedstawiciele Fed w ostatnich komentarzach sugerowali, że decyzja o nieredukowaniu QE3 podjęta została minimalną większością, zatem wydźwięk komunikatu może byd jastrzębi. W czwartek, jak co tydzieo, Tabela 1. Oczekiwany tygodniowy zakres zmian waluty światowe Para Zakres zmian Nastawienie EUR/USD USD/JPY GBP/USD EUR/CHF Źródło: Alior Bank Tabela 2. Oczekiwany tygodniowy zakres zmian pary złotowe Para Zakres zmian Nastawienie EUR/PLN USD/PLN CHF/PLN GBP/PLN Źródło: Alior Bank 2

3 Prognoza tygodniowa i długoterminowa podana zostanie liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, a w piątek wstępny odczyt indeksu nastrojów konsumentów. Przy tym ostatnim uwaga na niemiłe rozczarowanie. EBC utrzymuje pasywne nastawienie na razie EUR/USD może jeszcze rosnąd Zwyżki GBP/USD tracą impet Stwierdzenie prezesa EBC Mario Draghiego, że kurs walutowy nie jest celem polityki pieniężnej banku centralnego, było ostatnią rzeczą, jakiej oczekiwano i jednocześnie jasnym sygnałem, że EUR ma wolną drogę do aprecjacji bez obaw o werbalną interwencje ze strony władz monetarnych. Brak było podobieostw z konferencją Draghiego z 6 lutego, kiedy przy zbliżonych poziomach EUR/USD prezes banku odniósł się do siły unijnej waluty, przynosząc nagły zwrot na rynku walutowym. Ale teraz nie widad, aby za umocnieniem waluty szedł wzrost rynkowych stóp procentowych. Roczny forward na 12-mieięcnzą stawkę EONIA (informujący jakie są oczekiwania dla rocznej stopy procentowej za rok licząc od dziś) jest obecnie stabilny na poziomie 0,34% wobec 0,475% w lutym (wykres 1). Dopóki na rynku pieniężnym nie zacznie dochodzid do przedwczesnego wyceniania zacieśniania monetarnego, dopóty EBC może nie reagowad. Ale z drugiej strony wydaje się, że mechanizm transmisji polityki pieniężnej nadal nie jest w pełni sprawny i podtrzymywane są spekulacje, że na przełomie roku EBC zdecyduje się na dodatkowe wsparcie gospodarki, np. w postaci tanich długoterminowych pożyczek płynnościowych dla banków (LTRO). Tylko że tym razem mogą one byd warunkowe, tj. pozyskane środki będą kierowane na kredytowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Chod na pierwszy rzut oka ekspansja monetarna jest szkodliwa dla wartości waluty, trzecia runda warunkowego LTRO może zwiększyd zaufanie do strefy euro, a zatem i do samego pieniądza Eurolandu. W krótkim okresie EUR/USD może celowad w tegoroczne szczyty (1,3711) i od długości trwania sporu w Waszyngtonie zależy, jak wysoko zajdzie kurs. Jednak oczekiwałbym, że 1,38 może byd poza zasięgiem i przed koocem miesiąca nadejdzie odwrócenie trendu, później wsparte powrotem spekulacji o redukcji QE3 przez Fed. Po stronie danych z Eurolandu ten tydzieo jest dośd ubogi z wyróżnieniem danych z przemysłu Niemiec (wtorek i środa). Miejscem, gdzie USD nie odniósł dotkliwych strat, był GBP/USD, chod w tym wypadku większa zasługa w spadku przekonao o kontynuowanej aprecjacji funta. Przez ostatnie tygodnie dane z brytyjskiej gospodarki niemal za każdym razem zaskakiwały in plus, podkreślając siłę ożywienia, która zdumiewa nawet decydentów z Banku Anglii (jeszcze do niedawna przestrzegali oni przed nadmiernym optymizmem). Ale każda seria musi kiedyś się skooczyd, a podwyższona nerwowośd inwestorów związana z niepewnym finałem sporu politycznego w USA skłoniła co niektórych do skrócenia pozycji. I to nawet pomimo najwyższego od 16 lat odczytu indeksu PMI dla sektora usługowego. Przy prognozowanym przyspieszeniu wzrostu w III kw. do 1,2% potrzeba rozszerzenia luzowania monetarnego wyraźnie maleje, a za nią presja na słabośd GBP. W efekcie 3

4 Wykres 1. Stawki na rynku pieniężnym daleko od szczytów z lutego FRA12X24OIS [%] sty 13 mar 13 maj 13 lip 13 wrz 13 Wykres 2. Trendy na rynku JPY i tokijskiej giełdzie wciąż pozostają zbieżne lip 12 paź 12 sty 13 kwi 13 lip 13 paź 13 USD/JPY (oś lewa) Nikkei 225 (oś prawa) Źródło: Reuters, Alior Bank Prognoza tygodniowa i długoterminowa Źródło: Reuters, Alior Bank średnioterminowe prognozy dla notowao GBP/USD zostały skorygowane w górę (do 1,56 z 1,49 za 3 miesiące i do 1,52 z 1,49 za 6 miesięcy). CHF ogon macha psem JPY pod presją rynku akcji i krótkich pozycji RPP nie zmieni stóp procentowych PLN nadal z potencjałem do umocnienia Oddalenie ryzyka kryzysu politycznego we Włoszech na powrót obniżyło premię za ryzyko wokół strefy euro, co pozwoliło na odbicie EUR/CHF po wcześniejszym tąpnięciu do 1,2214, najniżej od maja. Mimo to kurs pozostaje poniżej 1,23, co związane jest z wpływem presji spadkowej na USD/CHF (7-miesięczne minima). Obecnie ta para przejmuje wodze i przy dalszym impasie w USA popyt na CHF będzie ograniczał odbicie w górę EUR/CHF. Jednakże do kooca miesiąca 1,24 powinien ponownie byd w zasięgu. Słabośd USD najmocniej uwidacznia się w relacji do JPY, gdzie odnotowane są dwumiesięczne minima. Na USD/JPY jednej strony odbija się presja z rynku akcji (dodatnia silna korelacja z indeksem Nikkei; wykres 2), jak również silne spozycjonowanie inwestorów w krótkich pozycjach na JPY (pod Abenomics). Spadek kursu poniżej 96,00 w najbliższych dniach jest wysoce prawdopodobny i pierwszej aktywizacji popytu należy oczekiwad bliżej 95,80. Nie ma co liczyd od odwróceniu trendu przez porozumieniem w Kongresie, jednak po tym wydarzeniu właśnie tutaj mogą byd zauważalne najsilniejsze wzrosty. Rynek złotego dośd spokojnie znosi zawirowania z rynków zewnętrznych, niemal całkowicie ignorując także wydarzenia lokalne. Posiedzenie RPP z założenia miało nic nie wnosid, ale już decyzja Zyty Gilowskiej o rezygnacji z członkostwa w Radzie nasuwa pytania o przyszły kształt polityki pieniężnej. Nowy członek Rady zapewne będzie prezentował bardziej gołębie stanowisko (tego życzyłby sobie minister Rostowski), jednak zbudowanie większości do kolejnych obniżek stóp procentowych jest mało prawdopodobne. Ożywienie gospodarcze postępuje, chod w powolnym tempie, i dalsze łagodzenie polityki monetarnej nie jest konieczne. Z kolei stanowisko RPP o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie przynajmniej do kooca tego roku wkrótce powinno zostad wydłużone co najmniej o jeden kwartał. Podtrzymuję zdanie, ze do pierwszej podwyżki stóp procentowych dojdzie dopiero w trzecim kwartale. Za miesiąc Rada będzie dysponowała nową projekcją makroekonomiczną i najwyraźniej dlatego w październiku wstrzymała się z wydłużeniem forward guidance. Podtrzymuję zdanie, że w złotym drzemie potencjał aprecjacyjny, który czeka na uwolnienie, jak tylko z rynku walutowego zniknie presja związana z budżetem USA. Poziom 4,20 na EUR/PLN powoli przestaje byd psychologiczną barierą dla kursu, a zaczyna byd kotwicą, która pozwala na spokojne przeczekanie niekorzystnych warunków na okalających wodach. Trzymając się morskich analogii, mimo że na horyzoncie widad potężny huragan (ryzyko bankructwa USA 4

5 Tabela 3. Prognozy kursów walutowych (koniec okresu) 7 paź Paź Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3' EURPLN USDPLN CHFPLN GBPPLN EURUSD EURCHF GBPUSD EURGBP USDJPY Źródło: Alior Bank 5

6 Prognoza tygodniowa i długoterminowa w rezultacie braku porozumienia w Kongresie), panuje powszechna opinia, że kataklizm przejdzie bokiem i nie doprowadzi do poważniejszych zniszczeo. Ale ryzyko wciąż istnieje i dopóki alarm nie zostanie odwołany, okręt o nazwie EUR/PLN nie może przybrad nowego kierunku. W tym tygodniu lokalne kalendarium zawiera jedynie sierpniowe dane o saldzie rachunku bieżącego (piątek). Oczekuję nadwyżki w wysokości 210 mln EUR, głównie za sprawą silnej dynamiki eksportu. Mimo to dane nie mają większego znaczenia dla rynku walutowego. Pozostaję sceptycznie nastawiony do perspektywy zbliżenia się EUR/PLN do 4,18 w najbliższych dniach. Rosnąca nerwowośd wśród uczestników rynku w związku z przedłużającym się patem politycznym w USA może ponownie wyciągad kurs w stronę 4,24. 6

7 Istotne wydarzenia nadchodzącego tygodnia Godz. Miejsce Wydarzenie Okres Prognoza Poprzednia Poniedziałek, 7 października Chiny święto bankowe 10:30 Strefa euro Indeks Sentix październik 8,3 6,5 11:00 Strefa euro PKB w.s. fin. II kwartał 0,3% k/k -0,3% k/k Wtorek, 8 października 03:45 Chiny Indeks PMI dla usług wrzesieo 52,8 07:45 Szwajcaria Stopa bezrobocia wrzesieo 3% 3% 09:15 Szwajcaria Inflacja CPI wrzesieo -0,1% r/r 0% r/r 09:15 Szwajcaria Sprzedaż detaliczna sierpieo 0,7% r/r 0,8% r/r 12:00 Niemcy Zamówienia w przemyśle sierpieo 1,3% m/m -2,7% m/m Środa, 9 października 10:30 Wlk. Brytania Bilans handlu zagranicznego sierpieo -8,95 mld -9,5 mld 10:30 Wlk. Brytania Produkcja przemysłowa sierpieo 0,4% m/m 0% m/m 12:00 Niemcy Produkcja przemysłowa sierpieo 0,9% m/m -1,7% m/m 20:00 USA Protokół z posiedzenia FOMC wrzesieo Czwartek, 10 października 13:00 Wlk. Brytania Decyzja w sprawie stóp procentowych październik 0,5% 0,5% 14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzieo 310 tys. 308 tys. Piątek, 11 października 14:00 Polska Saldo rachunku bieżącego sierpieo -205 mln -178 mln 15:55 USA Indeks Uniwersytetu Michigan wst. październik 76 77,5 16:00 USA Zapasy niesprzedanych towarów sierpieo 0,3% m/m 0,4% m/m Prognozy: konsensus Reuters; wst. dane wstępne; fin. dane finalne; ws = wyrównane sezonowo, nws = niewyrównane sezonowo; SAAR zannualizowana stopa wyrównana sezonowo; m/m = miesiąc do miesiąca; k/k = kwartał do kwartału; r/r = rok do roku. 7

8 Waluty EURPLN % -1.59% 2.71% USDPLN % -3.88% -1.35% CHFPLN % -0.81% 1.39% GBPPLN % -1.71% -1.67% EURUSD % 2.40% 4.03% GBPUSD % 2.32% -0.31% USDJPY % -2.60% 11.18% EURCHF % -0.81% 1.37% USDCAD % -0.53% 4.43% AUDUSD % 2.02% % EURHUF % -1.03% 2.92% EURCZK % -1.16% 1.11% USDTRY % -1.51% 11.77% USDMXN % 0.43% 2.80% Rynek pieniężny WIBOR1M WIBOR3M EURIBOR1M EURIBOR3M LIBOR USD 1M LIBOR USD 3M LIBOR CHF 1M LIBOR CHF 3M Rynek CDS POLSKA 5Y % -6.71% 18.98% NIEMCY 5Y % % % WŁOCHY 5Y % -1.09% 0.47% HISZPANIA 5Y % -8.64% % WĘGRY 5Y % % 6.65% USA 5Y % 73.26% 14.49% Rentowności obligacji skarbowych POLSKA 10Y NIEMCY 10Y WŁOCHY 10Y HISZPANIA 10Y GRECJA 10Y FRANCJA 10Y WLK. BRYT. 10Y USA 10Y Indeksy WIG % 3.90% -9.44% WIG % 5.29% 4.39% DAX % 3.81% 10.77% MIB % 6.85% 8.97% IBEX % 8.68% 11.64% CAC % 3.10% 11.94% FTSE % -1.43% 6.45% DJIA % 0.06% 12.55% S&P % 1.12% 15.84% NASDAQ % 2.29% 18.68% NIKKEI % -2.48% 29.61% HANG SENG % -4.04% -6.76% Towary Brent [USD/b] % -3.62% -2.27% Crude [USD/b] % -5.83% 10.99% Miedź [USD/t] % 0.68% % Cynk [USD/t] % -5.71% % Aluminium [USD/t] % 2.60% % Pszenica [EUR/t] % 4.81% % Złoto [USD/oz] % -4.62% % Źródło: Alior Bank; kursy walutowe oraz ceny towarów ( Ostatni ) są cenami mid z godziny 12:00 z dnia dzisiejszego; kwotowania rynku pieniężnego odnoszą się do ostatniego dnia roboczego; rentowności obligacji oraz wartości kontraktów CDS i indeksów giełdowych są ostatnimi znanymi wartościami na godz. 16:00. Wartości historyczne odnoszą się do zamknięcia z danego dnia. Kontrakt CDS jest instrumentem zabezpieczającym przed niewypłacalnością dłużnika; służy jako miernik prawdopodobieństwa bankructwa kraju. Im niższa wartość, tym prawdopodobieństwo jest mniejsze. 8

9 Niniejsza analiza została sporządzona przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie i nie stanowi ona świadczenia usług w zakresie doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz wraz z późn. zm.). Nie stanowi ona również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 wraz z późn. zm.). W związku z powyższym, decyzje podejmowane przez klientów w oparciu o niniejszą analizę oraz opisane w niej przewidywania, szacunki jak i wskazane ryzyka, nie mogą stanowić podstawy roszczeń wysuwanych w stosunku do Alior Banku S.A. Celem niniejszej analizy jest przede wszystkim zaprezentowanie klientom możliwie najszerszej i wnikliwej informacji dotyczącej aktualnej sytuacji makroekonomicznej, w tym szeroko pojętej problematyki ryzyka finansowego i wiążącego się z nim wahania walut, stóp procentowych, inflacji, surowców, notowań giełdowych. Alior Bank S.A. dokłada wszelkiej staranności aby informacje zawarte w analizie jak i wnioski z niej płynące, były jak najbardziej wiarygodne i dokładne. Klienci muszą brać jednak pod uwagę, iż inne podmioty funkcjonujące na rynku i przeprowadzające podobne analizy makroekonomiczne, mogą opierać się w swych opracowaniach na innych modelach i założeniach, jak również zebranych danych, co może prowadzić w rezultacie do przedstawienia innych wniosków i przewidywań w stosunku do zaprezentowanych przez Alior Bank S.A. Klienci, którzy podejmą decyzję odnośnie poszczególnych instrumentów finansowych oraz innych transakcji, opierając się w tej mierze o analizę makroekonomiczną sporządzoną przez Alior Bank S.A., muszą mieć świadomość, iż podejmują te decyzje na własne ryzyko i odpowiedzialność. Jednocześnie Alior Bank S.A. sugeruje, aby decyzje przez klientów podjęte zostały poprzedzone szczegółowym zapoznaniem się z informacją o ryzyku związanym z poszczególnymi instrumentami finansowymi oraz transakcjami, jak również negatywnych skutkach mogących wystąpić w przyszłości. 9

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY No 11 Warszawa, 14 listopada 2011 2 Numer: 11/2011 MONITORING MAKROEKONOMICZNY Opiekun Naukowy SKN FM: Prof. dr hab. Cezary Wójcik PRODUKT KRAJOWY BRUTTO 125,0 120,0 115,0 110,0

Bardziej szczegółowo

Polska i dane z zagranicy o potencjalnym wpływie na rynek krajowy PONIEDZIAŁEK 22.11 WTOREK 23.11

Polska i dane z zagranicy o potencjalnym wpływie na rynek krajowy PONIEDZIAŁEK 22.11 WTOREK 23.11 DEPARTAMENT RYNKÓW FINANSOWYCH BRE BANKU ERNEST PYTLARCZYK TEL. 0 22 829 0166 MARCIN MAZUREK TEL. 0 22 829 0183 E-MAIL: STRON: 6 research@brebank.com.pl Daily Letter poniedziałek, 22 listopada 2010 Kalendarium

Bardziej szczegółowo

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Gdy wzrasta cena franka lub euro, kredytobiorcy muszą płacić wyższe raty w przeliczeniu na złotego. Wiedza na temat zagadnień makroekonomicznych

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Maj 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE I. Bieżąca sytuacja makroekonomiczna.... 2-3 II. Dane statystyczne.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin Humanicki

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

Strategia na 2014. Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB. Departament Analiz

Strategia na 2014. Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB. Departament Analiz Strategia na 214 21 stycznia 214 Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB Uważamy, że pomimo ryzyk związanych głéwnie z reformą OFE, akcje nadal pozostają atrakcyjną inwestycją, szczegélnie poréwnując z

Bardziej szczegółowo

Przegląd tygodniowy poniedziałek, 23 marca 2015 r.

Przegląd tygodniowy poniedziałek, 23 marca 2015 r. Sytuacja rynkowa Wydarzeniem tygodnia było posiedzenie Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) Rezerwy Federalnej. Wbrew oczekiwaniom rynkowym komunikat po marcowym posiedzeniu okazał się wyjątkowo gołębi. Nasze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 12(46) 17 grudnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Na łamach bieżącego, jakby nie patrzeć,

Bardziej szczegółowo

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Rynek finansowy, regulowany i pozagiełdowy... 5 3. Rynek walutowy... 7 3.1. Historia międzynarodowego rynku walutowego... 7 3.2. Uczestnicy i struktura światowego rynku walutowego...

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

Turbo-gloom and Anno Horribilis. Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis

Turbo-gloom and Anno Horribilis. Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis Witamy w naszej corocznej prognozie dla gospodarki globalnej W roku 2009 inwestorzy powinni być przygotowani na to, iż w dalszym ciągu będziemy mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane

Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane miejsce wyceny oraz wymiany wszystkich walut świata,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Bartłomiej Krzych Analiza działań Szwajcarskiego Banku Narodowego w latach 2011-2015

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 04 (38) 7 kwietnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Sezon letnich zagranicznych wojaży

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora

Raport o stanie sektora Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Warszawa 2014 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Redakcja: Paulina

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo