OFERTA SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ DLA FIRM v.e

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ DLA FIRM v.e"

Transkrypt

1 WDRAŻANIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO-9001, ISO-14001, 18001, ISO/TS 16949,, AS-9100, TQM SZKOLENIA Z ZAKRESU SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA PRZYGOTOWANIE PRODUKTÓW DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA wg DYREKTYW UE - ZNAK CE DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWAMI, AUDYTY QUALITY Bydgoszcz ul. Igrzyskowa tel: OFERTA SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ DLA FIRM v.e ( Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe. Szkolenia są kończone wydaniem oficjalnych certyfikatów uczestnictwa. Warunki konkretnych szkoleń jak: zakres, czas, miejsce, ilość uczestników, koszty - są uzgadniane indywidualnie dla poszczególnych grup. ( Koszty szkoleń są niezależne od ilości uczestników - dla liczby uczestników nie przekraczającej 20 osób ) Kod STD AUD Wymagania normy Nazwa szkolenia Audytor wewnętrzny i zewnętrzny ( drugiej strony ) na bazie normy ISO [dla wybranych standardów zarządzania / norm] Norma- do wyboru -ISO 9001:2000, -ISO 14001:2004, -ISO 18001:2004, -ISO/TS 16949:2002, - 3 th ed, -HACCP, Cel / Uczestnicy Zakres szkolenia Czas CEL - poznanie wymagań normy, oraz specyfiki wdrażania w firmie. Następnie utrzymania i doskonalenia systemu UCZESTNICY - Zarząd, Pełnomocnicy d/s SZJ, Szefowie Działów Jakości, Kadra Kierownicza CEL - przygotowanie uczestników do samodzielnego przeprowadzania audytów systemów zarządzania - wewnętrznych i u dostawców. UCZESTNICY- kandydaci na Audytorów. Omówienie wymagań normy, Specyfika wdrażania w firmie - dla Zarządu i poszczególnych działów, Warunki efektywnego funkcjonowania systemu Dokumentacja SZJ Dokumenty nadzorowane Uwzględnienie wymagań norm technicznych, przepisów prawnych i bezpieczeństwa Szczegółowe zapoznanie z treścią norm, Zapoznanie z zasadami planowania i przeprowadzania audytu, psychologiczne aspekty audytowania, Dokumenty związane z audytem Kompetencje audytorów Przeprowadzenie przykładowego audytu wybranego obszaru firmy. 7 godz. 1 QUALITY-9000 Strona 1 z 8

2 APQP MGM APQP - zarządzanie projektem produkcyjnym Zarządzanie firmą - wymagania dla Zarządu i Kadry Kierowniczej -ISO 9001, -TS QS HACCP CEL - poznanie profesjonalnego zarządzania wdrażaniem nowych produktów do produkcji seryjnej UCZESTNICY - Szefowie produkcji, Szefowie działów konstrukcyjnotechnologicznych, Szefowie jakości CEL - poznanie zasad zarządzania firmą w/g wymagań norm i standardów światowych. UCZESTNICY - Zarząd, Pełnomocnicy d/s SZJ, kluczowi Dyrektorzy firm Omówienie etapów wdrażania i wymagań norm - APQP Odpowiedzialność Szefa Projektu Wymagania dla projektu, wymagania klienta, charakterystyki specjalne, współpraca z klientem Umowa z klientem - aneks dot. jakości Zarządzanie harmonogramem wdrożenia Wykorzystanie oprogramowania komputerowego do zarządzania projektem i tworzenia dokumentacji [MS-Project, MS-Excel, Micrografx ABC Flowcharter] Zawartość Teczki Projektu Dokumenty i dokumentacje [m.in. Plan Kontroli] Zatwierdzanie projektu przez klienta [dokumentacja PPAP] Współpraca działów Konstr- Technol. z Działem Jakości Narzędzia i techniki pracy [m.in. FMEA, PDCA, Plan Kontroli, Poka-Yoke Dokumentacja projektu Metody zatwierdzania etapów projektu i walidacji Praca w grupach Uwzględnienie wymagań norm technicznych, przepisów prawnych i bezpieczeństwa Omówienie wymagań normy; głównie dot. zarządzania firmą, Ustalanie wskaźników i celów dla procesów i działów Komunikacja wewnętrzna w firmie, raportowanie i rozliczanie zadań Wykorzystanie analizy danych do podejmowania decyzji Zarządzanie z wykorzystaniem zasady PDCA Wykorzystanie programów komputerowych Zarządzanie budżetem firmy, Biznes-Plany Zarządzanie personelem, systemy motywacji jakością Zarządzanie w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych. Przegląd Systemu Zarządzania Spełnienie innych wymagań prawnych 7 godz. 7 godz. QUALITY-9000 Strona 2 z 8

3 Q_MGM Zarządzanie jakością ciągłe doskonalenie, analiza danych a także - akcje korygujące i zapobiegawcze -ISO 9001+ISO 14001, -TS CEL - poznanie zasad zarządzania jakością w firmie i odpowiedzialności w/g wymagań norm i standardów światowych.. Zebranie wszystkich działań pro-jakościowych. SZJ, Szefowie Jakości, Audytorzy DOC Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością szkolenie ogólne CEL - poznanie wymaganej dokumentacji SZJ, zawartości i metod tworzenia oraz nadzorowania. SZJ, Szefowie działów jakości, Omówienie wymagań normy; głównie dot. Pełnomocnika, produkcji i KJ, Dokumentacja SZJ, Metody pozyskiwania danych na różnych szczeblach zarządzania jakością Wykorzystanie danych - Analiza i raportowanie, metody prezentacji problemów na produkcji Wykorzystanie programów komputerowych do analizy danych, tworzenia dokumentacji i zarządzania jakością, przykłady Eliminacja problemów > "akcje korygujące", Przewidywanie problemów > "akcje zapobiegawcze", FMEA Praca w grupach Współpraca z klientami na etapie wdrażania nowych wyrobów do produkcji seryjnej i zarządzanie dokumentacją PPAP, Podstawowe techniki rozwiązywania problemów Wykorzystanie zasady PDCA w praktyce zarządzania jakością - ciągłe doskonalenie Audytowanie Przegląd Systemu Postępowanie z reklamacjami klienta Omówienie struktury niezbędnej dokumentacji - Księgi Jakości, procedur, instrukcji, planów, formularzy, baz danych Zasady podejścia procesowego, Podział działalności firmy na procesy. Mapy Procesów Ustalanie optymalnej ilości procedur, instrukcji i innych dokumentów Schemat organizacyjny i jego spójność z charakterystykami stanowisk pracy Forma graficzna (schematy blokowe) czy opisowa? Identyfikacja, kodyfikacja dokumentów Zawartość procedur - przykład procedury Nadzorowanie dokumentów - na podstawie przykładowej procedury Jakie zapisy, formularze stosować? Dokumentacja w postaci elektronicznej - tworzenie. Przykłady, porady Wykorzystanie komputerowych baz danych zamiast zapisów Normy, przepisy i inne dokumenty nadzorowane godz. QUALITY-9000 Strona 3 z 8

4 CONT FMEA Kontrola jakości produkcji: autokontrola, kontrola wyrywkowa AQL, statystyczna SPC. Kontrola jakości produktów i procesów. Plany kontroli FMEA - analiza przyczyn I skutków potencjalnych problemów - projektowanie i procesy produkcyjne, -HACCP +ISO SIG SIX-SIGMA - metoda na jakość na poziomie światowym szkolenie ogólne. Szczególnie przeznaczone dla firm produkujących na rynek motoryzacyjny. CEL - poznanie zasad kontroli jakości - autokontroli, kontroli wyrywkowej, wyrywkowej oraz statystycznej-spc. SZJ, Szefowie Działów Jakości, Szefowie działów konstrukcyjnotechnologicznych, Szefowie produkcji CEL - poznanie zasad minimalizacji kosztów, optymalizacji wyrobów i jakości na etapie wdrażania do produkcji seryjnej. Przygotowanie uczestników do samodzielnego przeprowadzenia analizy FMEA. konstrukcyjno- technologicznych, Pełnomocnicy d/s SZJ, Szefowie Jakości, Konstruktorzy i Technolodzy. CEL - poznanie sztandarowej metody zarządzania dla uzyskania wysokiej jakości produkcji. SZJ, Szefowie Działów Jakości, Szefowie działów konstrukcyjnotechnologicznych Omówienie zasad i metod kontroli - autokontroli, kontroli wyrywkowej i statystycznej Tworzenie Planów Kontroli Tworzenie dokumentacji i instrukcji kontroli, instrukcje pracownicze Wykorzystanie analizy FMEA do uaktualniania Planów Kontroli, Identyfikacja statusu kontroli, dane, zapisy, formularze, liczniki, testery, inne metody pozyskiwania danych z kontroli Zasady próbkowania w/g AQL Kontrola statystyczna - nadzorowanie zdolności procesów, produktów, maszyn - zapoznanie się z pojęciami zmienności i stabilności oraz miernikami zdolności - Cp, Cpk Wykresy (karty) kontrolne - przeznaczenie, tworzenie, interpretacja Wykorzystanie sprzętu pomiarowego Wykorzystanie sprawdzianów Wykorzystanie techniki Poka-Yoke Przypomnienie głównych wymagań ISO/TS przy wdrażaniu nowych wyrobów do produkcji zgodnie z ideą APQP Techniki i narzędzia- zasady i powiązania z uwypukleniem FMEA Przedstawienie techniki FMEA - DFMEA i PFMEA według podręczników Przykłady Warsztaty - wspólne tworzenie FMEA dla przykładowego procesu. Pytania i odpowiedzi Ocena szkolenia Podczas warsztatu uczestnicy poznają metodykę doskonalenia działalności według Six Sigma, zapoznają się z podstawowymi narzędziami doskonalenia wykorzystywanymi w tych programach, poznają metodykę wdrożenia programów Six Sigma, spróbują wypracować wstępny plan uruchomienia programu takiego programu we własnej firmie. 8 do 14 godz godz. 8 godz. QUALITY-9000 Strona 4 z 8

5 PPAP Współpraca z klientami i dostawcami, TQM TQM - kompleksowe zarządzanie jakością szkolenie ogólne. Szczególnie przeznaczone dla firm produkujących na rynek motoryzacyjny. CHART Schemat blokowy - optymalna metoda tworzenia dokumentacji SZJ MSA Pomiary i zarządzanie sprzętem kontrolno - pomiarowym, oraz MSA, R&R szkolenie ogólne. CEL - poznanie wszystkich aspektów współpracy z klientem w/g wymagań norm. UCZESTNICY - Szefowie projektów produkcyjnych, Szefowie Jakości, Pełnomocnicy d/d SZJ, Szefowie działów konstrukcyjnotechnologicznych, logistycznych lub marketingowych odpowiedzialni za współpracę z klientami. CEL - zapoznanie z filozofią TQM, przekonanie co do korzyści płynących z pracy zespołowej, zapoznanie z metodami i narzędziami ciągłego doskonalenia. UCZESTNICY - Zarząd, Pełnomocnicy d/s SZJ, Szefowie Działów Jakości, Kadra Kierownicza CEL - poznanie zasad, metod, programów tworzenia grafów - jako zwięzłej metody prezentacji procedur, instrukcji i procesów produkcyjnych. SZJ, Szefowie działów jakości, Szefowie działów technologicznokonstrukcyjnych CEL - poznanie zasad przeprowadzania pomiarów i zarządzania sprzętem kontrolnopomiarowym. jakości, Szefowie laboratoriów wewnętrznych, Pełnomocnicy d/s SZJ Omówienie wymagań norm - dot. współpracy z klientem i wymagań klienta Ustalanie efektywnych metod komunikacji Ustalanie charakterystyk specjalnych Tworzenie optymalnego załącznika jakościowego do umowy z klientem Współpraca podczas wdrażania nowego projektu do produkcji - proces zatwierdzania produktu i dokumentacja PPAP [ISO/TS 16949, ] Sposób postępowania w przypadku reklamacji Raportowanie przez klienta poziomu jakości - analiza danych, Pareto itp. Audyty klientów i u dostawców Walidacja produktów u klienta pozyskiwanie danych i informacji w celu realizacji ciągłego doskonalenia - ankiety, kontakty, uwagi użytkowników itp nasze "narodowe cechy", zapoznanie z filozofią TQM (m.in. 14 punktów Deminga), powiązania TQM a ISO 9001, monitorowanie jakości (m.in. SPC), zapoznanie z zasadami efektywnej pracy zespołowej, narzędzia i techniki doskonalenia. (ćwiczenie NASA), przykłady działań korygujących i zapobiegawczych, narzędzia i techniki rozwiązywania problemów w ramach cyklu PDCA, zespołowe rozwiązywanie wybranych problemów firmy zidentyfikowanych przez uczestników warsztatu. Przedstawienie zalet graficznego przedstawienia procedur, instrukcji i procesów - w porównaniu z beletrystycznym opisem słownym Omówienie zasad optymalnego ujęcia - przykłady dokumentacji Omówienie programów komputerowych i tworzenia dokumentacji elektronicznej Wspólne tworzenie przykładowych procedur Przeprowadzanie pomiarów na produkcji i w laboratorium Dokumentacja - instrukcje, Plany Kontroli, ewidencja sprzętu kontr-pomiarowego Planowanie i realizacja - legalizacji, sprawdzeń, wzorcowań, kalibracji Wewnętrzne laboratorium pomiarowe - zasady i wymagania Korzystanie z laboratoriów zewnętrznych MSA i R&R - analiza zdolności pomiarowych - przedstawienie zasad, przykłady [głównie ISO/TS i ] QUALITY-9000 Strona 5 z 8 8 godz. 5 godz.

6 PROD Nadzorowanie produkcji i wyposażenia produkcyjnego (utrzymanie ruchu) CEL - poznanie zasad nadzorowania produkcji i wyposażenia produkcyjnego w firmie pracującej w/g sprawnie działającego Systemu Zarządzania Jakością UCZESTNICY - Szefowie produkcji, działów Utrzymania Ruchu, Szefowie Jakości, Pełnomocnicy d/s SZJ PERS Zarządzanie personelem szkolenie ogólne. CEL - poznanie zasad dotyczących zarządzania personelem w dobrze zorganizowanej firmie działającej zgodnie z wymaganiami SZJ UCZESTNICY - Kierownicy działów personalnych, osoby odpowiedzialne za sprawy personalne. Planowanie produkcji Znajomość wymagań odnośnie kompetencji - uprawnień pracowników, tabela kwalifikacji, planowanie zastępstw i obsadzania zmian produkcyjnych Dokumenty produkcyjne, instrukcje dostępna na stanowiskach pracy Identyfikacja i miejsca odkładcze Utrzymanie ruchu - planowanie i realizacja obsługi maszyn i instalacji. Karty maszyn, zarządzanie magazynem części zamiennych Wskaźniki dotyczące produkcji i utrzymania ruchu Postępowanie z produktami niezgodnymi z wymaganiami - braki wewnętrzne i reklamacje (zwroty) klientów - współpraca z Działem Jakości Kontrola jakości produkcji - autokontrola i kontrola wyrywkowa Mechanizm zwalniania partii Sprzęt kontrolno pomiarowy na produkcji - postępowanie Współpraca z Działem Jakości Przedstawienie wymagań norm, interpretacje Zakresy obowiązków a opisy stanowisk pracy (kompetencje, obowiązki, uprawnienia) Spójność schematu organizacyjnego z opisami stanowisk Planowanie i realizacja oraz poświadczanie szkoleń Komunikacja Działu Personalnego z Produkcją w zakresie szkoleń Siatka płac i motywacje jakością Wykorzystanie współzawodnictwa miedzy brygadami pracowników Tabela kwalifikacji (poliwalencji) - jako narzędzie planowania zatrudnienia, obsadzania stanowisk i szkoleń Wykorzystanie okresowych ocen pracowników poświadczania skuteczności podejmowanych działań, oraz dla polepszenia jakości przez motywacje Ustalanie raportowania przełożonym i zasad komunikacji między personelem 5 godz. QUALITY-9000 Strona 6 z 8

7 ENG LOG Engineering - zadania działów: konstrukcyjnego i technologicznego Logistyka CEL - poznanie zasad konstruowania, opracowania technologii, dokumentacji i wdrażania do produkcji- w/g wymagań norm i standardów światowych. konstrukcyjno- technologicznych, Szefowie projektów, Szefowie działów jakości, Pełnomocnicy d/s SZJ CEL - zapoznanie z wszystkimi aspektami działań logistycznych: planowaniem produkcji, współpracą z dostawcami i klientami, zarządzaniem magazynami w dobrze zorganizowanej firmie działającej zgodnie z SZJ logistycznych, Pełnomocnicy d/s SZJ, Szefowie jakości, Szefowie produkcji Zasady wdrażania nowego wyrobu do produkcji seryjnej - podstawy APQP. Etapy Zarządzanie projektem i zadania Szefa Projektu Wymagania klienta, uzgodnienia z klientem, umowa z klientem spełnienie wymagań prawnych, dotyczących bezpieczeństwa (CE) stosowanie norm - pozyskiwanie, aktualizacja, zasady nadzorowania w/g ISO Harmonogram projektu Analiza FMEA - metodą na uzyskanie odpowiedniej jakości przy minimalizacji kosztów wdrażania Dokumentacja konstrukcyjna - tworzenie, zatwierdzanie, walidacja Schemat procesu produkcji a procedura produkcyjna Dokumentacja technologiczna i produkcyjna. Jakie dokumenty i informacje powinny znaleźć się na produkcji / stanowiskach pracy Współpraca z Działem Jakości przy ustalaniu zasad autokontroli i kontroli wyrywkowej. Kontroli ostatecznej i zwalniania partii. Wspólne tworzenie Planu Kontroli Stosowanie techniki eliminacji braków Poka-Yoke Dokumentacja zatwierdzana przez klienta - PPAP [ISO/TS i ] Prototypy, serie pilotażowe i próbne, walidacja technologii Ocena zdolności procesu - Cp, Cpk Współpraca Konstruktorów i Technologów z Produkcją Planowanie produkcji i zapasów - metody zarządzania zapasami, systemy JIT (karty KANBAN), systemy MRP Współpraca z dostawcami, ocena dostawców, wybór nowych dostawców Audytowanie dostawców Kodyfikacja, identyfikacja i oznaczanie materiałów i produktów; miejsca magazynowe Wybór i ocena firm transportowych Mechanizm zwalniania partii przez KJ Wyrywkowe kontrole zapakowanych produktów w magazynie Postępowanie z reklamacjami (zwrotami) klientów. Współpraca z Działem Jakości. Analiza danych Kontrola dostaw - kryteria, zasady i metody 7-14 godz. QUALITY-9000 Strona 7 z 8

8 ENV CE Nadzorowanie aspektów środowiskowych w przedsiębiorstwie spełniającym wymagania normy ISO CE - wymagania bezpieczeństwa dla produktów według standardów unii Europejskiej -ISO szkolenie ogólne. DOE DOE - Planowanie Eksperymentów -ISO/TS 16949, QS CEL - poznanie zasad nadzorowania aspektów środowiskowych w firmie spełniającej wymagania normy ISO SZJ i Środowiskiem CEL - poznanie wymagań dotyczących bezpieczeństwa wynikających z Dyrektyw i związanych z nimi norm unijnych. Przygotowanie do stworzenia własnej procedury analizy i spełnienia wymagań w przypadku wdrażania nowych produktów do produkcji UCZESTNICY - Szefowie Działów Konstrukcyjno - Technologicznych, Konstruktorzy. CEL - przygotowanie uczestników do wykorzystania DOE- zaawansowanej metody konstruowania nowych produktów przy optymalizacji procesu produkcji Omówienie wymagań normy Zasady identyfikacji aspektów środowiskowych Opracowanie planu zarządzania aspektami środowiskowymi Monitorowanie wartości aspektów środowiskowych Zarządzanie sprzętem pomiarowym Postępowanie w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych i w sytuacjach awaryjnych Warsztaty - wspólna identyfikacja aspektów w przykładowej firmie oraz ustalenie planów Przedstawienie obecnych wymagań, struktury Dyrektyw i norm unijnych Zasady przyznawania znaku CE Odpowiedzialność prawna związana z niespełnieniem wymagań Prześledzenie wymagań dla przykładowego produktu Warsztaty - wspólne stworzenie przykładowej procedury Analiza wymagań dotyczących bezpieczeństwa, ich realizacja i przyznanie znaku CE Przekazanie informacji dotyczących pozyskiwania danych o wymaganiach - instytucje w Polsce i na Świecie, adresy, telefony, witryny internetowe. Przedstawienie zasad DOE Przykłady Warsztaty - wspólne przeprowadzenie eksperymentów typu DOE 6-12 godz. 8-1 konstrukcyjno- technologicznych, Konstruktorzy, Technolodzy QUALITY-9000 Strona 8 z 8

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 www.luqam.com/aqe CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jedyne studia podyplomowe w Polsce nadające uprawnienia do legitymowania się bezterminowym

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wstęp

Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wstęp Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Piekary Śląskie Wstęp Próby zdefiniowania

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jakość i certyfikacja Opracowanie: Damian Dec, PARP, 2001 Aktualizacja: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o grudzień 2005 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II stopień

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II stopień Zestaw pytań na egzamin dyplomowy ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II stopień Komisja egzaminów dyplomowych może zadawać pytania nie ujęte w podanych zestawach zagadnień mieszczące się w kanonie wiedzy

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Certyfikowane Warsztaty

Certyfikowane Warsztaty Czerwiec - Wrzesień 2015 Certyfikowane Warsztaty Zobacz fabrykę Hyundaia! 30 czerwca 2015, Nosovice Letnia Akademia Managera Produkcji 6-9 lipca 2015, Sopot Jak budować i rozwijać kulturę ciągłego doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością

Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (kierunek): Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością CZAS TRWANIA (ilośd godzin): Dwa semestry (182 godziny) CEL STUDIÓW (uzasadnienie potrzeby): We współczesnym świecie jakośd

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

METODY I SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

METODY I SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską TEMATYCZNE ZESTAWIENIE DOKUMENTACYJNE METODY I SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI Zasięg chronologiczny: 1990-2010

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo