REMIT. a nadużycia na hurtowym rynku energii września 2015 r. PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA. Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REMIT. a nadużycia na hurtowym rynku energii. 16-17 września 2015 r. PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA. Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii"

Transkrypt

1 GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii Piotr Gniewkowski Kancelaria Radcy Prawnego - Piotr Gniewkowski Rafał Hajduk Norton Rose Fulbright Raportowanie danych transakcyjnych do ACER Informacja wewnętrzna w świetle rozporządzenia REMIT Łukasz Jankowski Kancelaria Wierzbowski Eversheds Jakub Kasnowski Kancelaria Wierzbowski Eversheds Przykłady praktyk, które mogłyby stanowić manipulacje Marian Kilen Fortum Power and Heat Polska Adam Kędziora CMS Cameron McKenna Narzędzie poprawiające transparentność rynku energii - GPI Iwona Ustach Noble Securities S.A. PATRONI MEDIALNI ORGANIZATOR

2 PROGRAM, DZIEŃ I 09:00 Rejestracja Uczestników; Poranna kawa 09:30 Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii wynikające z Rozporządzenia REMIT Podmioty zobligowane do rejestracji poprzez formularze w Centralnym Europejskim Rejestrze Uczestników Rynku Zgłaszanie transakcji Wymogi informacyjne wynikające z Rozporządzenia REMIT Obowiązek przekazywania informacji wewnętrznych a ochrona danych Rafał Hajduk, Partner / Radca Prawny, Norton Rose Fulbright 13:00 Przerwa na lunch 13:45 Mechanizmy wykrywania naruszeń na hurtowym rynku energii Niezbędne dostosowania organizacyjne przedsiębiorstw do REMIT Współpraca organów krajowych w zakresie monitorowania hurtowych rynków energii Działania kontrolne ich przebieg oraz wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa Piotr Gniewkowski, Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Gniewkowski 15:00 Zakończenie I dnia warsztatów 11:00 Przerwa kawowa 11: 30 Informacja wewnętrzna w świetle rozporządzania REMIT Zakres i wymagany sposób podania do wiadomości publicznej informacji wewnętrznych Zakazy związane z wykorzystywaniem informacji wewnętrznych Niewłaściwe ujawnienie informacji wewnętrznych case study Rafał Hajduk, Partner / Radca Prawny, Norton Rose Fulbright

3 PROGRAM, DZIEŃ II 09:00 Rejestracja uczestników, Poranna kawa 09:30 Przykłady praktyk, które mogłyby stanowić manipulacje Spekulacje cenami hurtowymi wash trade Składanie zleceń, które generują wprowadzające w błąd sygnały Transakcje z wykorzystaniem fikcyjnych mechanizmów circular trading Wprowadzenie rynku w błąd, co do wielkości dostępnego wolumenu energii 14:00 Narzędzie poprawiające transparentność rynku energii Giełdowa Platforma Informacji Łukasz Jankowski, Senior Associate Menedżer zespołu prawa energetycznego, Kancelaria Wierzbowski Eversheds Jakub Kasnowski, Radca Prawny, Kancelaria Wierzbowski Eversheds 15:00 Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom Marian Kilen, Production Optimization and Energy Trading Manager, Fortum Power and Heat Polska 11:00 Przerwa kawowa 11:30 Raportowanie danych transakcyjnych do Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki Iwona Ustach, Wiceprezes Zarządu, Noble Securities S.A. 12:30 Przerwa na lunch 13:15 Rozszerzone kompetencje Prezesa URE oraz sankcje za niewykonanie obowiązków na tle prawa polskiego Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztatach Adam Kędziora, Radca prawny / Associate, CMS Cameron McKenna

4 Dlaczego warto: Rada Ministrów 2 czerwca 2015 r. przyjęła nowelizację ustawy Prawo energetyczne, dzięki której hurtowy rynek energii stanie się bardziej przejrzysty. Rozporządzenie REMIT w sprawie transparentności rynku energii wprowadza nowe definicje oraz szereg postanowień mających ograniczyć nadużycia. Proponowane zmiany mają sprzyjać eliminowaniu nieuczciwych praktyk giełdowych i manipulacji cenami hurtowymi towarów energetycznych. W trakcie warsztatu Prelegenci omówią wpływ nowych przepisów na integralność hurtowego rynku energii, obowiązki uczestników, procedurę raportowania a także wymagany sposób publikacji danych. Dzięki udziałowi w spotkaniu dowiedzą się Państwo, jakie sankcje grożą za niedostosowanie się do nowych norm. Eksperci odpowiedzą na pytania nurtujące przedstawicieli branży oraz wskażą niezbędne zmiany organizacyjne przedsiębiorstw do REMIT Działania na hurtowym rynku energii mogą generować pewne ryzyka. Można je jednak ograniczyć dzięki podjęciu odpowiednich decyzji w tym obszarze. Kontakt do Producenta: Dominika Sapielak Kierownik Projektu T: Grupa docelowa: Warsztaty kierujemy przede wszystkim do firm energetycznych: Przedsiębiorstwa wytwarzające energię i gaz, Spółki obrotu, Spółki dystrybucyjne, Spółki zajmujące się bilansowaniem handlowym, Do kadry zarządzającej, dyrektorów, kierowników, specjalistów z następujących działów: Handlowy Prawny Compliance Finansowy Strategii Hotel Sheraton ul. Bolesława Prusa Warszawa Organizator: MM Conferences (MMC Polska) jest liderem w kategorii konferencji dedykowanych dla branży telekomunikacyjnej, mediów, finansów i energetycznej. Realizujemy projekty, które stały się platformą spotkań i wymiany myśli oraz doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku. Rokrocznie przygotowujemy sto kilkadziesiąt projektów szkoleniowo-konferencyjnych przy współpracy z największymi firmami i instytucjami, a wiele z nich posiada własną markę i ugruntowaną pozycję na rynku: Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów, Banking & Insurance Forum, Konferencja EuroPOWER. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi graczami rynku jak również zespół doświadczonych managerów, producentów oraz handlowców. Współpracujemy m.in. z: Orange, T- mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Szkolenia, MMC Events, MMC Design. Adres warsztatu:

5 PRELEGENCI Piotr Gniewkowski Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Gniewkowski Radca prawny. Jest specjalistą w zakresie prawa energetycznego, OZE, ochrony środowiska. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej dużych podmiotów w sektorze energetycznym, gazowym i paliwowym, innych dużych podmiotów gospodarczych oraz jednostek administracji publicznej, w tym administracji samorządowej. Brał bezpośredni udział w doradztwie i obsłudze procesów łączenia, podziału i przekształceń spółek kapitałowych z sektora energetycznego oraz wydzielenia i konsolidacji segmentu sprzedaży energii elektrycznej. Aktywnie działa w Towarzystwie Obrotu Energią (m.in. w zespołach zadaniowych, które współtworzyły wzorcowe umowy na rynku energii elektrycznej) oraz współpracuje z Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (szkolenia z zakresu prawa energetycznego). Rafał Hajduk Partner / Radca Prawny, Norton Rose Fulbright Rafał Hajduk jest partnerem w warszawskim biurze kancelarii prawnej Norton Rose Fulbright odpowiedzialnym za praktykę energetyczną. Od 18 lat zajmuje się niemal wyłącznie transakcjami związanymi z sektorem energetycznym i obsługą przedsiębiorstw energetycznych. Doświadczenie mec. Hajduka obejmuje wszelkiego rodzaju prace w sektorze energetycznym i może być podzielone na następujące kategorie tj.: kwestie regulacyjne w sektorze energetycznym, w szczególności uzyskiwanie koncesji dla przedsiębiorstw energetycznych, taryfy dla energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz usług przesyłowych i dystrybucyjnych, dostęp do usług przesyłowych i dystrybucyjnych (TPA), wydzielanie funkcjonalne i prawne operatorów systemu, systemy wsparcia dla energii odnawialnej oraz kogeneracji, dostęp do połączeń transgranicznych, rozwiązanie kontraktów długoterminowych (KDT), implementacja dyrektyw unijnych w zakresie jednolitych rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego, różne aspekty regulacyjne związane z importem i obrotem ropą naftową, a także obrotem wyrobami ropopochodnymi. Kolejna kwestia, to projekty energetyczne typu greenfield, w szczególności budowa nowych mocy wytwórczych (bloków opalanych węglem lub gazem ziemnym), a także elektrownie wiatrowe (doradztwo świadczone zarówno na rzecz inwestorów jak i banków i dotyczące wszystkich faz rozwoju projektu, w tym kwestie regulacyjne oraz wszelkie porozumienia kontraktowe konieczne do zamknięcia projektu). Obszarem działań są również przejęcia i połączenia (M&A) w sektorze energetycznym, w szczególności prywatyzacja elektrowni oraz spółek dystrybucyjnych, a także przejęcia w sektorze paliwowym. Rafał Hajduk zajmuje się sprawami związanymi z obrotem energią i uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych: doradztwo prawne dotyczące aspektów regulacyjnych (w tym REMIT, EMIR, MIFID) oraz kontraktowych w dziedzinie energii elektrycznej, gazu ziemnego, uprawnień do emisji oraz obrót ropą naftową oraz paliwami, a także instrumenty pochodne związane z tymi produktami. Rafał Hajduk jest oficjalnym polskim doradcą prawnym EFET (European Federation of Energy Traders). Na zlecenia EFET przygotował opinię prawną dotyczącą wpływu prawa polskiego na stosowanie umowy EFET do obrotu energią elektryczną, gazem ziemnym oraz uprawnieniami do emisji oraz polskie wersje językowe umowy EFET dla sprzedaży energii elektrycznej oraz sprzedaży uprawnień do emisji. Doradza także Towarzystwu Obrotu Energią. Renomowane rankingi międzynarodowe Chambers and Partners Legal Directory, Legal 500 EMEA i IFLR 1000 uznają go za wiodącego prawnika w Polsce w dziedzinie obsługi sektora energetycznego. Według Chambers Europe 2014 Rafał Hajduk to utalentowany praktyk. Rafał Hajduk jest zwycięzcą International Law Office Client choice Awards za lata 2012, 2014 i 2015 w kategorii Energy&Natural Resouces: Poland. Rafał Hajduk jest autorem wielu publikacji z zakresu regulacji sektora energetycznego oraz inwestycji w sektorze energetycznym. Łukasz Jankowski Senior Associate Menedżer zespołu prawa energetycznego, Kancelaria Wierzbowski Eversheds,Wierzbowski Eversheds Kieruje praktyką prawa energetycznego w kancelarii Wierzbowski Eversheds.Posiada wieloletnie doświadczenie w prawnej obsłudze przedsiębiorstw z sektora energii elektrycznej i gazu, które zdobywał między innymi jako menedżer obsługi prawnej w RWE Polska. Realizował również projekty na rzecz spółek obrotu oraz Operatorów Systemów Dystrybucyjnych.Doradzał w procesach inwestycyjnych dotyczących infrastruktury sieciowej, bronił interesów OSD w postępowaniach cywilnych dotyczących nieruchomości zajętych na cele infrastrukturalne. Tworzył i negocjował umowy sprzedaży energii elektrycznej, umowy o świadczenie usług dystrybucji, umowy kompleksowe oraz umowy przyłączeniowe umowy EFET.Reprezentował przedsiębiorstwa z branży energetycznej w licznych sporach admistracyjnych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz w postępowaniach sądowych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Apelacyjnym i Sądem Najwyższym, w zakresie kwestii regulacyjnych, antymonopolowych, taryfowych, a także z zakresu ochrony konsumentów oraz kar pieniężnych

6 PRELEGENCI Jakub Kasnowski Radca Prawny, Kancelaria Wierzbowski Eversheds Jakub Kasnowski jest radcą prawnym w zespole prawa energetycznego w kancelarii Wierzbowski Eversheds. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących sektorów elektroenergetycznego oraz gazowego. Uczestniczył w projektach na rzecz spółek z branży paliwowej i wydobywczej oraz podmiotów działających na rynku energii, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa prawnego przy inwestycjach w odnawialne źródła energii. Doświadczenia zawodowe zdobywał także w Urzędzie Regulacji Energetyki. Jest autorem wielu publikacji z obszaru prawa energetycznego, w tym źródeł energii odnawialnej i systemów wsparcia oraz obowiązków przedsiębiorstw energetycznych wynikających z prawa UE. Obecnie jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Marian Kilen Production Optimization & Energy Trading Manager, Fortum Power and Heat Polska W Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. od 2008 roku. Odpowiada za obrót energią elektryczną i instrumentami pochodnymi związanymi z energią elektryczną. Wraz z zespołem zajmuje się optymalizacją produkcji energii elektrycznej produkowanej we własnych źródłach Fortum w Polsce oraz zarządzaniem portfelami energii elektrycznej, praw majątkowych, gazu i uprawnień do emisji CO2. Wcześniej pracował w PGE Electra S.A., gdzie m.in. pełnił obowiązki dyrektora Biura Obrotu Energią Elektryczną i Prawami Majątkowymi. Członek Towarzystwa Obrotu Energią. Reprezentuje Fortum w spotkaniach EFET (European Federation of Energy Traders) - Task Force Eastern Europe. Adam Kędziora Radca Prawny, CMS Cameron McKenna Adam Kędziora jest radcą prawnym w Departamencie Energetyki w CMS, gdzie doradza klientom z sektora gazowego oraz elektroenergetycznego, w szczególności w zakresie kwestii regulacyjnych, w tym w sprawach związanych z Rozporządzeniem REMIT, obligiem giełdowym w zakresie energii elektrycznej oraz paliw gazowych czy przy uzyskiwaniu koncesji na obrót paliwami gazowymi oraz energią elektryczną. Doradzał w procesach wdrażania przez podmioty obecne na hurtowych rynkach energii elektrycznej oraz gazu ziemnego rozwiązań służących implementacji obowiązków wynikających z Rozporządzenia REMIT. Ponadto, specjalizuje się w kwestiach przyłączania do sieci elektroenergetycznych i gazowych, umów sprzedaży energii elektrycznej, obrotu paliwami gazowymi oraz w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorstw energetycznych. Brał udział w pracach nad strukturyzowaniem modelu obrotu energią elektryczną oraz świadectwami pochodzenia w ramach wiodących grup kapitałowych obecnych na polskim rynku energii elektrycznej oraz przy organizowaniu pierwszych procedur typu Open Season, przeprowadzanych przez polskiego operatora sieci przesyłowej gazowej. Jego doświadczenie obejmuje także opiniowanie projektów aktów prawnych regulujących zasady funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych. Iwona Ustach Wiceprezes Zarządu, Noble Securities S.A. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła również studia MBA. Makler Papierów Wartościowych. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Od 1997 roku związana z Domem Maklerskim BGK S.A. Od 2004 roku jako Członek Zarządu, a następnie Wiceprezes Zarządu Noble Securities S.A. zaangażowana w rozwój działalności domu maklerskiego, szczególnie w zakresie obrotu towarami giełdowymi na wszystkich rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A. Członek Towarzystwa Obrotu Energią oraz Komitetu Doradczego ds Ryzyka przy Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych.

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW:

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU DOWIEDZ SIĘ: jak wygląda rynek gazu na dojrzałych i zliberalizowanych rynkach europejskich co się stanie po zniesieniu taryf

Bardziej szczegółowo

Warsztat PRAKTYK RESTRUKTURYZACJI I ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ. Główne zagadnienia: Prelegenci

Warsztat PRAKTYK RESTRUKTURYZACJI I ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ. Główne zagadnienia: Prelegenci Główne zagadnienia: : JACEK GOLISZEWSKI Mazars Polska Dr KAROLINA KOCEMBA Kancelaria Tomczak i Partnerzy WŁODZIMIERZ MAKOWSKI Partner, MDDP Business Consulting ADAM MIŁOSZ kancelaria GALT Adam Miłosz i

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług płatniczych nowe wyzwania i obowiązki

Rozwój rynku usług płatniczych nowe wyzwania i obowiązki Rozwój rynku Główne zagadnienia Rynek w kontekście zmian regulacyjnych-dyrektywa PSD II Biorąc u w wars dział z tatach otrzym punktó ają Państwo1 w sz 3 do prz koleniowych edstaw ienia Krajow e Radców

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

co każdy marketingowiec musi wiedzieć o narzędziach Google?

co każdy marketingowiec musi wiedzieć o narzędziach Google? Centrum Konferencyjne Golden Floor budynek Millennium Plaza co każdy marketingowiec musi wiedzieć o narzędziach Google? Przegląd od A do Z Google Analytics, aspektów pozycjonowania SEO, kampanii w AdWords

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska 6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Warszawska Warszawska Polski Kongres Gospodarczy 6 Marca 2012 SŁOWO WSTĘPNE ORGANIZATORZY PATRONI MEDIALNI ORGANIZATORZY POLSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO Warszawska

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nr 75/IX/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W

Bardziej szczegółowo

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego www.pwc.pl Cztery wolności na rynku gazu ziemnego Działania liberalizacyjne w obszarze gazu ziemnego w Polsce Wrzesień 2012 r. Od autorów Cztery wolności na rynku gazu ziemnego to pierwsze opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Kongsberg Automotive Zarządzanie wielkością zapasów na magazynie. kluczowe wskaźniki efektywności Bakoma sp. z o.o. otrzyma certyfikat

Kongsberg Automotive Zarządzanie wielkością zapasów na magazynie. kluczowe wskaźniki efektywności Bakoma sp. z o.o. otrzyma certyfikat Strona Tytułowa EFEKTY NEM Hotel Sheraton, Warszawa EFEKTY zarządzanie magazynem EFEKT w przedsiębiorstwie EFEKT Główne zagadnienia Prelegenci Zagospodarowanie magazynu czyli jak Marta Cudziło Dagmara

Bardziej szczegółowo

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WARSZAWA WROCŁAW CZERWIEC 2011 2 Słownik energetyczny D Detaliczny handel energią - Sprzedaż energii do odbiorców końcowych (konsumentów). Dystrybucja transport

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl Profil firmy www.rewit.com.pl SPIS treści FIRMA RANKING I NASZA POZYCJA KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PODEJŚCIE procesowe do problemu Usługi optymalizacyjne Usługi KSIĘGOWE I PODATKOWE KOMUNIKACJA I DOŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

Rynki Kapitałowe / Doradztwo regulacyjne. Prezentacja wybranych praktyk kancelarii Mrowiec Fiałek i Wspólnicy Warszawa, 2015

Rynki Kapitałowe / Doradztwo regulacyjne. Prezentacja wybranych praktyk kancelarii Mrowiec Fiałek i Wspólnicy Warszawa, 2015 Rynki Kapitałowe / Doradztwo regulacyjne Prezentacja wybranych praktyk kancelarii Mrowiec Fiałek i Wspólnicy Warszawa, 2015 Profil kancelarii przez kilkanaście lat współpracowaliśmy z renomowanymi, międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Fuzje i Przejęcia / Private Equity / Rynki Kapitałowe. Prezentacja kancelarii Mrowiec Fiałek i Wspólnicy Warszawa, 2015

Fuzje i Przejęcia / Private Equity / Rynki Kapitałowe. Prezentacja kancelarii Mrowiec Fiałek i Wspólnicy Warszawa, 2015 Fuzje i Przejęcia / Private Equity / Rynki Kapitałowe Prezentacja kancelarii Mrowiec Fiałek i Wspólnicy Warszawa, 2015 Profil kancelarii przez kilkanaście lat współpracowaliśmy z renomowanymi, międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie Optymalizacja zużycia w praktyce 4-5 grudnia 2014, Warszawa Dowiedz się jak zaoszczędzili: Zakłady Chemiczne Police Grupa Azoty

Bardziej szczegółowo

Warszawa Maj, 2015 r. SYLWETKI KANDYDATÓW. Wybory do Rady Członków ACCA Polska 2015r.

Warszawa Maj, 2015 r. SYLWETKI KANDYDATÓW. Wybory do Rady Członków ACCA Polska 2015r. Warszawa Maj, 2015 r. SYLWETKI KANDYDATÓW Wybory do Rady Członków ACCA Polska 2015r. Sylwetki kandydatów (1/2) Jarosław R. Bilbin Aleksandra Friedel Dariusz Gafka Weronika Jachniewicz Agnieszka Jurczak

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Grupie LOTOS S.A.... 4 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie LOTOS S.A.... 5 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo