BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO"

Transkrypt

1 Wojewoda Warmińsko-Mazurski BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2013 OLSZTYN 2014

2 Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Al. Piłsudskiego 7/ Olsztyn telefon fax: Opracowano w Wydziale Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pod redakcją Dyrektora Wydziału Marka Zaczka Skład redakcyjny: Katarzyna Dośla - Kierownik Oddziału Zdrowia Publicznego Longina Szwed - inspektor Grażyna Struch - inspektor Biuletyn w formie elektronicznej jest dostępny na stronie Przy publikowaniu danych prosimy o podanie źródła.

3 Olsztyn, listopad 2014 rok Szanowni Państwo Biuletyn Ochrony Zdrowia Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2013 jest kolejną rozszerzoną edycją informatora, którego zadaniem jest przedstawienie danych dotyczących ochrony zdrowia w województwie warmińsko-mazurskim za rok Informacje zamieszczone w biuletynie prezentowane są w działach i rozdziałach tematycznych dotyczących: demografii; ambulatoryjnej opieki zdrowotnej; personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych; stacjonarnej i całodobowej opieki zdrowotnej; Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego; wykazu konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia oraz oceny dostępności do świadczeń zdrowotnych i występujących najważniejszych problemów w ochronie zdrowia; działalności Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Olsztynie; analizy sprawozdań z realizacji celów i zadań Narodowego Programu Zdrowia przez jednostki samorządu terytorialnego; kontroli prowadzonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia; kształcenia personelu lekarskiego. Większość danych przedstawiono w podziale na powiaty, a także jeżeli było to możliwe, również w odniesieniu do lat ubiegłych. Źródłem informacji były materiały sprawozdawczości statystycznej, zebrane w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej od podmiotów wykonujących działalność leczniczą, sprawozdania konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia, sprawozdania z realizacji NPZ składane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz materiały własne Wydziału Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Przy opracowaniu biuletynu korzystano również z informacji uzyskanych z wielu instytucji. Prezentowane w biuletynie dane statystyczne obejmują działalność większości jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych, nie obejmują danych z sanatoriów, szpitali uzdrowiskowych, domów pomocy społecznej oraz tylko częściowo obejmują dane z jednostek podległych resortowi MSW (gdy tak zaznaczono w tabelach). Wyrażam nadzieję, że powyższa edycja biuletynu zyska Państwa zainteresowanie i będzie uzupełnieniem wiedzy o sytuacji w ochronie zdrowia w województwie warmińsko-mazurskim. Wszystkim instytucjom i osobom, które przez udostępnienie danych przyczyniły się do przygotowania biuletynu składam serdeczne podziękowania. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski

4 Ludność Powierzchnia km 2

5 Spis treści Nr tabeli str. Dział I Dane statystyczne...15 Rozdział I Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego Ludność w powiatach wg płci - stan na 31.XII.2013 r Ludność wg płci i wieku - stan na 31.XII.2013 r Populacja dzieci w wieku 0-18 lat - stan na 31.XII.2013 r Ruch naturalny ludności wg podziału administracyjnego - stan na 31.XII.2013 r Ruch naturalny ludności w latach r Ruch naturalny ludności wg województw w 2013 r Zgony niemowląt w 2013 r. wg płci i wieku Zgony niemowląt w 2013 r. /wskaźnik/100 tys. urodzeń żywych/ Ludność wg miejsca zamieszkania, płci i wieku - stan na 31.XII.2013 r Zgony wg powiatów w podziale na miasto i wieś w 2013 r Najczęstsze przyczyny zgonów zarejestrowane w 2012 r Wybrane najczęstsze przyczyny zgonów zarejestrowane w 2012 r. wg wieku i płci Przeciętne trwanie życia wg województw w 2013 r Rozdział II Ambulatoryjna opieka zdrowotna w województwie warmińsko-mazurskim 45 1 (14). Opieka profilaktyczna nad dziećmi zdrowymi do lat 3 sprawowana przez lekarza POZ w 2013 r (15). Opieka profilaktyczna nad dziećmi zdrowymi do lat 3 sprawowana przez położne i pielęgniarki w POZ w 2013r (16). Stan zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat będących pod opieką lekarza POZ w 2013 r. wg rozpoznania /w liczbach bezwzględnych/ (17). Stan zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat będących pod opieką lekarza POZ w 2013 r. wg rozpoznania /wskaźnik na 10 tys. ludności/ (18). Stan zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat będących pod opieką lekarza POZ w 2013 r. wg powiatów (19). Profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży /bilanse zdrowia/ w POZ w 2013 r. wg powiatów (20). Stan zdrowia ludności w wieku 19 lat i więcej będącej pod opieką lekarzy POZ w 2013 r. /liczby bezwzględne/ (21). Stan zdrowia ludności w wieku 19 lat i więcej będącej pod opieką lekarzy POZ w 2013 r. /wskaźnik na 10 tys. ludności/ (22). Stan zdrowia ludności w wieku 19 lat i więcej będącej pod opieką lekarzy POZ w 2013 r. wg wybranych jednostek chorobowych (23). Porady lekarskie udzielone w podstawowej opiece zdrowotnej w 2013 r. w podziale na miasto i wieś 83 5

6 11 (24). Osoby w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza POZ, u których stwierdzono choroby układu krążenia - stan na 31.XII.2013r (25). Leczeni z powodu chorób układu krążenia w specjalistycznej opiece zdrowotnej w 2013 r (26). Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w latach wg poradni (27). Zapadalność na gruźlicę potwierdzoną bakteriologicznie w województwie w 2013 r. /wskaźnik na 100 tys. ludności/ wg poradni (28). Zapadalność na gruźlicę wg wieku i płci w 2013 r (29). Zarejestrowane nowe zachorowania na nowotwory złośliwe w latach (30). Leczeni na nowotwory złośliwe w poradniach specjalistycznych w 2013 r (31). Leczeni na nowotwory in situ w poradniach specjalistycznych w 2013 r (32). Porady w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w 2013 r. z podziałem na miasto i wieś (33). Porady w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w 2013 r. wg kodu resortowego poradni (34). Porady lekarzy w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej wg powiatów w 2013 r (35). Porady lekarzy i lekarzy dentystów w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej wg powiatów w 2013 r (36). Dializy wykonane /stacje dializ + szpitale/ w latach (37). Badania cytologiczne kobiet w 2013 r (38). Badania cytologiczne kobiet w latach w 2013 r. w ramach programu populacyjnego (39). Badania mammograficzne kobiet w 2013 r. w ramach programu populacyjnego (40). Leczeni na choroby psychiczne /bez uzależnień/ w poradniach zdrowia psychicznego dla dorosłych i dzieci w 2013 r. /liczby bezwzględne/ (41). Leczeni na choroby psychiczne /bez uzależnień/ w poradniach zdrowia psychicznego dla dorosłych i dzieci w 2013 r. /wskaźnik na 10 tys. ludności/ (42). Liczba porad oraz personel medyczny w ambulatoryjnej opiece psychiatrycznej, odwykowej i uzależnień wg powiatów w 2013 r (43). Leczeni w poradniach profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w 2013 r (44). Leczeni w poradniach odwykowych na zaburzenia psychiczne spowodowane nadużywaniem alkoholu w 2013 r. /liczby bezwzględne/ (45). Leczeni w poradniach odwykowych na zaburzenia spowodowane nadużywaniem alkoholu w 2013 r. /wskaźnik na 10 tys. ludności/ (46). Zachorowania na choroby weneryczne wg płci i wieku w 2013 r (47). Zachorowania na wybrane schorzenia zakaźne wg obszarów działalności Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w 2013 r (48). Wykonane szczepienia w 2013 r (49). Liczba pielęgniarek i higienistek szkolnych sprawujących opiekę nad uczniami w placówkach nauczania i wychowania w roku szkolnym 2013/ (50). Liczba uczniów w roku szkolnym 2013/2014 z podziałem na rodzaje szkół wg powiatów (51). Opieka profilaktyczna w placówkach nauczania i wychowania w roku szkolnym 2013/

7 39 (52). Profilaktyczne badania lekarskie uczniów w roku szkolnym wg wieku uczniów (53). Liczba szkół z podziałem na rodzaje w roku szkolnym 2013/ (54). Ilość donacji pobranych jednostek krwi i osocza przez RCKiK w Olsztynie w 2013 r (55). Ilość podstawowych preparatów krwiopochodnych wyprodukowanych przez RCKiK w Olsztynie w 2013 r.120 Rozdział III Personel medyczny w województwie warmińsko-mazurskim (56). Liczba podmiotów leczniczych działających w latach (57). Wybrany wyższy oraz średni personel medyczny wg podstawowego miejsca zatrudnienia w podmiotach wykonujących działalność leczniczą /bez resortu MSW, domów pomocy społecznej/ - stan na dzień 31.XII.2013 r (58). Lekarze specjaliści udzielający świadczeń zdrowotnych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą wg podstawowego miejsca zatrudnienia /bez resortu MSW, domów pomocy społecznej/ wg powiatów - stan na dzień 31.XII.2013 r (59). Lekarze dentyści specjaliści udzielający świadczeń zdrowotnych wg podstawowego miejsca zatrudnienia w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (bez resortu MSW, domów pomocy społecznej) wg powiatów - stan na dzień 31.XII.2013 r (60). Pielęgniarki i położne udzielające świadczeń zdrowotnych wg podstawowego miejsca zatrudnienia w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (bez resortu MSW, domów pomocy społecznej) wg powiatów - stan na dzień 31.XII.2013 r (61). Pielęgniarki ze średnim wykształceniem po ukończonych kursach kwalifikacyjnych i specjalizacjach, udzielające świadczeń zdrowotnych wg podstawowego miejsca pracy w podmiotach wykonujących działalność leczniczą wg powiatów - stan na 31.XII.2013 r (62). Położne ze średnim wykształceniem po ukończonych kursach kwalifikacyjnych i specjalizacjach, udzielające świadczeń zdrowotnych wg podstawowego miejsca pracy w podmiotach wykonujących działalność leczniczą wg powiatów - stan na 31.XII.2013 r (63). Personel zatrudniony w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń szpitalnych wyłącznie w ramach oddziału jednego dnia - stan na dzień 31.XII.2013 r (64). Lekarze i lekarze dentyści udzielający świadczeń zdrowotnych w szpitalach /bez resortu MSW/ - stan na dzień 31.XII.2013 r (65). Pielęgniarki i położne udzielające świadczeń zdrowotnych w szpitalach /bez resortu MSW/ - stan na dzień 31.XII.2013 r (66). Inny personel medyczny udzielający świadczeń zdrowotnych w stacjonarnej i całodobowej opiece zdrowotnej /bez resortu MSW/ - stan na dzień 31.XII.2013 r (67). Personel medyczny udzielający świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej /bez resortu MSW/ wg powiatów - stan na dzień 31.XII.2013 r (68). Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej /bez resortu MSW/ - stan na dzień 31.XII.2013 r (69). Lekarze dentyści udzielający świadczeń zdrowotnych w podstawowej i specjalistycznej opiece stomatologicznej /bez resortu MSW/ wg powiatów- stan na dzień 31.XII.2013 r

8 15 (70). Personel udzielający świadczeń w zakładach opieki długoterminowej stacjonarnej /bez resortu MSW/ - stan na dzień 31.XII.2013 r (71). Personel udzielający świadczeń w zakładach opieki długoterminowej stacjonarnej /bez resortu MSW/ wg powiatów - stan na dzień 31.XII.2013 r (72). Personel udzielający świadczeń w zakładach stacjonarnej psychiatrycznej opieki zdrowotnej w latach r Rozdział IV Stacjonarna i całodobowa opieka zdrowotna w województwie warmińsko-mazurskim (73). Działalność szpitali /z oddziałami dotyczącymi onkologii w SP ZOZ MSW z W-M CO, bez oddziałów dziennych oraz szpitali psychiatrycznych/ w 2013 r (74). Łóżka w szpitalach ogółem wg oddziałów - stan na dzień 31.XII.2013 r (75) Łóżka w szpitalach wg powiatów - stan na dzień 31.XII.2013 r (76). Łóżka specjalistyczne w szpitalach w latach stan na dzień 31.XII (77). Liczba inkubatorów w szpitalach w latach stan na dzień 31.XII (78). Działalność oddziałów dziennych w szpitalach wg powiatów w 2013 r (79). Sale operacyjne i zabiegi operacyjne w szpitalach w latach wg powiatów (80). Działalność oddziałów dziennych w podmiotach funkcjonujących wyłącznie w trybie jednego dnia w 2013 r (81). Działalność izby przyjęć w szpitalach w latach (82). Działalność oddziałów wybranych specjalności w szpitalach /bez oddziałów dziennych i szpitali psychiatrycznych/ - stan na dzień 31.XII.2013 r (83). Działalność oddziałów wewnętrznych w szpitalach w latach (84). Działalność oddziałów endokrynologicznych w szpitalach w latach (85). Działalność oddziałów hematologicznych w szpitalach w latach (86). Działalność oddziałów gastroenterologicznych w szpitalach w latach (87). Działalność oddziałów kardiologicznych w szpitalach w latach (88). Działalność oddziałów nefrologicznych w szpitalach w latach (89). Działalność oddziałów dermatologicznych w szpitalach w latach (90). Działalność oddziałów neurologicznych w szpitalach w latach (91). Działalność oddziałów onkologicznych w szpitalach w latach (92). Działalność oddziałów onkologicznych dla dzieci w szpitalach w latach (93). Działalność oddziałów ginekologii onkologicznej w szpitalach w latach (94). Działalność oddziałów chemioterapii w szpitalach w latach (95). Działalność oddziałów radioterapii w szpitalach w latach (66). Działalność oddziałów chirurgii onkologicznej w szpitalach w latach (97). Leczeni na nowotwory złośliwe w oddziałach szpitalnych w 2013 r (98). Leczeni na nowotwory niezłośliwe w oddziałach szpitalnych w 2013 r (99). Leczeni na choroby krwi i narządów krwiotwórczych w oddziałach szpitalnych w 2013 r (100). Liczba osób poddanych chemioterapii (we wszystkich trybach) w 2013 r (101). Liczba osób poddanych radioterapii (we wszystkich trybach) w 2013 r

9 30 (102). Działalność oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii w szpitalach w latach (103). Działalność oddziałów pulmonologii, gruźlicy i chorób płuc w szpitalach (104). Działalność oddziałów reumatologicznych w szpitalach w latach (105). Działalność oddziałów rehabilitacyjnych w szpitalach w latach (106). Działalność oddziałów rehabilitacji kardiologicznej w szpitalach w latach (107). Działalność oddziałów rehabilitacji neurologicznej w szpitalach w latach (108). Działalność oddziałów chorób zakaźnych w szpitalach w latach (109). Działalność oddziałów pediatrycznych w szpitalach w latach (110). Działalność oddziałów alergologicznych dla dzieci w szpitalach w latach (111). Działalność oddziałów związanych z opieką nad matką i dzieckiem w szpitalach w latach /oddział ginekologiczny+położniczy+położniczy+rooming in +ginekologiczno-położniczy/ (112). Działalność oddziałów położniczych w szpitalach w latach (113). Działalność oddziałów ginekologiczno-położniczych w szpitalach w latach (114). Działalność oddziałów ginekologicznych w szpitalach w latach (115). Umieralność okołoporodowa noworodków w szpitalach w latach (116). Działalność oddziałów chirurgicznych w szpitalach w latach (117). Działalność oddziałów chirurgii dziecięcej w szpitalach w latach (118). Działalność oddziałów chirurgii klatki piersiowej w szpitalach w latach (119). Działalność oddziałów kardiochirurgii w szpitalach w latach (120). Działalność oddziałów chirurgii naczyniowej w szpitalach w latach (121). Działalność oddziałów transplantologii w szpitalach w 2013r (122). Działalność oddziałów neurochirurgicznych szpitalach w latach (123). Działalność oddziałów ortopedyczno-urazowych w szpitalach w latach (124). Działalność oddziałów leczenia otyłości w szpitalach w latach (125). Działalność oddziałów okulistycznych w szpitalach w latach (126). Działalność oddziałów otorynolaryngologicznych w szpitalach w latach (127). Działalność oddziałów chirurgii szczękowo-twarzowej w szpitalach w latach (128). Działalność oddziałów urologicznych w szpitalach w latach (129). Pacjenci przebywający w zakładach opieki długoterminowej stacjonarnej w latach (130). Działalność stacjonarnych zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych w latach (131). Działalność stacjonarnych zakładów opiekuńczo-leczniczych w latach (132). Działalność stacjonarnych zakładów opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych w latach (133). Działalność hospicjów stacjonarnych w latach (134). Liczba łóżek stacjonarnych w szpitalach psychiatrycznych, odwykowych i ośrodkach leczenia uzależnień w latach

10 64 (135). Działalność stacjonarnej opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w szpitalach psychiatrycznych w latach (136). Działalność stacjonarnych oddziałów psychiatrycznych w szpitalach psychiatrycznych w latach (137). Działalność oddziałów dziennych psychiatrycznych w szpitalach psychiatrycznych i stacjonarnych ośrodkach leczenia uzależnień w latach (138). Działalność oddziałów detoksykacji alkoholowej i terapii uzależnień od alkoholu w szpitalach psychiatrycznych i ośrodkach leczenia uzależnień w latach (139). Działalność oddziałów detoksykacji i terapii uzależnień od narkotyków w szpitalach psychiatrycznych i ośrodkach leczenia uzależnień w latach (140). Działalność ośrodków rehabilitacyjnych dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych w latach (141). Działalność oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych w latach (142). Działalność oddziałów leczenia uzależnień od alkoholu i narkotyków w szpitalach ogólnych w latach (143). Liczba pacjentów w szpitalach w 2013 roku /wg stałego miejsca zamieszkania oraz choroby zasadniczej, łącznie z ruchem chorych/ (144). Liczba pacjentów w szpitalach w 2013 r. wg grup wiekowych /bez ruchu chorych oraz bez względu na miejsce zamieszkania/ (145). Liczba pacjentów z innych województw leczonych w szpitalach ogólnych w woj. warmińsko-mazurskim w 2013 r. wg grup wiekowych /bez ruchu chorych (146). Procedury wykonane w szpitalach ogólnych w 2013 r Rozdział V Pojęcia i wskaźniki stosowane w statystyce medycznej Dział II System Państwowe Ratownictwo Medyczne (147). Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna 223 Dział III Analiza Sprawozdań z Realizacji Celów i zadań Narodowego Programu Zdrowia przez jednostki samorządu terytorialnego. 213 Dział IV Wojewódzka komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych (148). Skład Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.248 Dział V Sprawozdanie z Kształcenia Podyplomowego Kadry Medycznej w Sesji Wiosennej oraz Jesiennej w 2013 r. 249 Dział VI Kontrole prowadzone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia (164). Liczba kontroli przeprowadzonych lub wszczętych w 2013 r (165). Działy administracji objęte kontrolą w 2013 r

11 3 (166). Obszary działalności kontrolnej w 2013 r (167). Rodzaj kontrolowanych jednostek w 2013r (168). Efekty działalności kontrolnej w 2013 r (169). Liczba sformułowanych zaleceń/rekomendacji/wniosków związanych z przeprowadzonymi kontrolami w 2013 r (170). Najważniejsze cele do realizacji w 2013 r..274 Dział VII Ocena Zabezpieczenia Świadczeń opieki Zdrowotnej oraz informacje o występujących problemach w ochronie zdrowia na podstawie raportów rocznych Konsultantów Wojewódzkich (171). Ocena zabezpieczenia w poszczególnych dziedzinach na podstawie raportów rocznych..277 Dział VIII Wykaz Konsultantów Wojewódzkich w ochronie zdrowia w województwie warmińsko-mazurskim (172). Wykaz konsultantów w ochronie zdrowia stan na dzień 31.XII.2013 r

12

13 DZIAŁ I DANE STATYSTYCZNE

14

15 RODZIAŁ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

16 Województwo warmińsko-mazurskie jest czwartym co do wielkości regionem Polski. Jego obszar to km 2, co stanowi 7,7% powierzchni kraju. W 2013 roku województwo warmińsko-mazurskie zamieszkiwało ogółem osób (stan na dzień 31.XII.2013r.), co w skali kraju stanowiło 3,8 % ogółu ludności /12 miejsce w kraju pod względem liczby ludności/. Jest to kolejny rok, w którym odnotowano spadek liczby ludności. Gęstość zaludnienia w województwie wynosiła 60 osób/km 2 i była ponad 2-krotnie niższa niż średnia w kraju osób/km 2. Struktura ludności według płci nie uległa większym zmianom. W ogólnej liczbie ludności kobiety stanowiły 51,04 % ( ), natomiast mężczyźni 48,96 % ( ) populacji. Odsetek ludności województwa zamieszkałej w miastach stanowił 59,3 % ogółu populacji tj osoby, wieś zamieszkiwało 40,7 % ludności, tj osoby. Wiodącymi powiatami pod względem liczebności ludności były powiaty: m. Olsztyn i m. Elbląg mieszkańców, następnie powiat olsztyński osoby, ostródzki osób, iławski osoby. Najmniej osób zamieszkiwało powiaty: węgorzewski osoby, gołdapski osób oraz nidzicki osób. Analizując strukturę wiekową mieszkańców województwa stwierdza się, że najbardziej liczną grupę stanowiły osoby w wieku: 65 lat i więcej osoby, tj. 8,8 %, r.ż osoby, tj. 8,4 % r.ż osoby, tj. 8,1 %, r.ż osoby, tj. 7,8 % Populacja dzieci /0-18 lat/ wynosiła osób, tj. zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o osoby (w roku 2012 w stosunku do 2011 spadek o osób). W roku 2013 współczynnik przyrostu naturalnego w województwie warmińsko-mazurskim był ujemny i wyniósł -0,21/1 000 ludności i był to kolejny rok spadku (0,63 w roku 2012 i 1,2 w roku 2011). Najwyższe wskaźniki przyrostu naturalnego odnotowano w powiatach: nowomiejskim (2,10), oleckim (1,46) oraz olsztyńskim (1,35). Najniższy wskaźnik przyrostu naturalnego zarejestrowano w powiatach: m. Elbląg (-2,94), kętrzyńskim (-2,83) i lidzbarskim (-2,59). W 2013 roku zanotowano żywych urodzeń wg miejsca zamieszkania (dane Głównego Urzędu Statystycznego) czyli mniej o 706 niż w roku 2012 i był to kolejny rok, w którym nastąpił spadek żywych urodzeń. Wskaźnik urodzeń /1 000 ludności dla województwa wyniósł 9,4 (9,9 w roku 2012), w miastach 8,6, a na wsi 10,5. Najwyższy wskaźnik urodzeń żywych /1000 ludności odnotowano 16

17 w powiatach: nowomiejskim (11,3), działdowskim (10,9), oleckim (10,9) oraz gołdapskim (10,9), a najniższy w powiecie - m. Elbląg (7,6), mrągowskim (8,4) i bartoszyckim (8,4). Jednocześnie w porównaniu z rokiem 2012 liczba zgonów w województwie wzrosła. Zarejestrowano zgony ogółem (w roku 2012 w stosunku do 2011 również zanotowano wzrost). Wskaźnik zgonów /1 000 mieszkańców wyniósł 9,6 i był wyższy niż w roku poprzednim o 0,4. Najwyższe współczynniki zgonów odnotowano w powiatach: bartoszyckim (11,5), kętrzyńskim (11,5) i lidzbarskim (11,3),), a najniższe w powiatach: m. Olsztyn (8,5), ełckim (8,6) i olsztyńskim (8,7). Znacząco wzrosła również liczba (80 w roku 2013, 59 w roku 2012) i współczynnik (58,7 w roku 2013, 41,2 w roku 2012) zgonów niemowląt. Współczynnik zgonów niemowląt dla województwa warmińsko-mazurskiego w 2013 roku był najwyższy w kraju. Dotyczy to zwłaszcza żywo urodzonych niemowląt w wieku 0-27 dni, czyli noworodków, w tym głównie w wieku 0 i 7-27 dzień życia. W tabeli 11 przedstawiono najczęstsze przyczyny zgonów w województwie odnotowane w roku Dane udostępniane są z rocznym opóźnieniem przez Urząd Statystyczny w Olsztynie, w związku z tym, nie należy ich odnosić do powyżej opisanych wskaźników zgonów. Wiodącymi przyczynami zgonów w roku 2012 podobnie jak w roku 2011 były: choroby układu krążenia (5 240 zgonów), które stanowiły 39,1 % ogółu zgonów, (podobny odsetek kobiet i mężczyzn w liczbie ogółem). W liczbie zgonów z powodu chorób układu krążenia najwięcej zgonów spowodowanych było chorobą niedokrwienną serca zgony, w tym zawałem serca (I-22) 583 zgony, nowotwory złośliwe (3 539 zgonów), które stanowiły 26,4 % wszystkich zgonów (wzrost w strukturze ogółem) z tego więcej mężczyzn. Najczęstszą przyczyną zgonów wśród nowotworów złośliwych był, podobnie jak w roku ubiegłym, nowotwór złośliwy oskrzeli i płuc zgonów (z tego ponad 2-krotnie więcej mężczyzn), nowotwór złośliwy j. grubego, zgięcia esiczo-odbytniczego zgony, nowotwór złośliwy żołądka zgonów, nowotwór złośliwy sutka /u obojga płci/ zgonów oraz nowotwór złośliwy gruczołu krokowego zgony. zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu zgonów (w tym ICD V01-Y zgonów), ok. 5-krotnie więcej mężczyzn, choroby układu oddechowego zgonów, więcej mężczyzn. 17

18 W całym kraju, jak również w województwie warmińsko-mazurskim występuje nadumieralność mężczyzn. Zjawisko to obserwowane jest we wszystkich grupach wiekowych i różnica ta zwiększa się wraz z wiekiem. W województwie warmińsko-mazurskim w 2013 roku przeciętne trwanie życia mężczyzn wynosiło 71,9 lat, (73,1 w kraju), a kobiet 80,8 lat (81,1 w kraju), czyli nieznacznie wydłużyło się w odniesieniu do mężczyzn (w 2012 r. 71,7), a do kobiet uległo skróceniu (w ,0). Różnica między przeciętnym trwaniem życia mężczyzn, i kobiet w województwie warmińsko-mazurskim wyniosła 8,9 lat, czyli różnica ta, zgodnie z wcześniejszymi prognozami, nie pogłębia się i tym samym zmniejsza się skala nadumieralności mężczyzn w stosunku do kobiet. Struktura wieku ludności w dalszym ciągu ulega dynamicznym zmianom. Te niekorzystne tendencje wynikają w dużej mierze ze zmieniającej się struktury wieku populacji kobiet. Wg prognozy opracowanej na lata , w roku 2035 w Polsce przeciętne trwanie życia ludności będzie dłuższe niż w roku 2013, czyli średnia długość życia mężczyzn wyniesie 77,1 lat (tj. o 4 lata dłużej niż obecnie), a kobiet 82,9 lata (tj. o 1,8 roku dłużej niż obecnie). * Wydłużanie się trwania życia przy jednoczesnym niskim poziomie dzietności, ma odzwierciedlenie w niekorzystnych zmianach w strukturze demograficznej ludności, których efektem jest obserwowany od lat i prognozowany na lata następne postępujący proces starzenia się społeczeństwa. * w 2014 roku została opracowana przez GUS Prognoza Ludności Polski na lata

19 Tabela 1 Ludność woj. warmińsko-mazurskiego w roku 2013 w powiatach wg płci /stan w dniu 31.XII./ Wyszczególnienie Ogółem ludność Mężczyźni Kobiety Województwo - ogółem Miasta Wieś Powiaty ziemskie Powiat bartoszycki Miasta Wieś Powiat braniewski Miasta Wieś Powiat działdowski Miasta Wieś Powiat elbląski Miasta Wieś Powiat ełcki Miasta Wieś Powiat giżycki Miasta Wieś Powiat iławski Miasta Wieś Powiat kętrzyński Miasta Wieś Powiat lidzbarski Miasta Wieś Powiat mrągowski Miasta Wieś Powiat nidzicki Miasta Wieś Powiat nowomiejski Miasta Wieś Powiat olecki Miasta Wieś

20 Wyszczególnienie Ogółem ludność Mężczyźni Kobiety Powiat olsztyński Miasta Wieś Powiat ostródzki Miasta Wieś Powiat piski Miasta Wieś Powiat szczycieński Miasta Wieś Powiat gołdapski Miasta Wieś Powiat węgorzewski Miasta Wieś Miasta na prawach powiatu źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie M. Elbląg M. Olsztyn

21 21 bartoszycki ,16 braniewski ,95 działdowski ,59 elbląski ,03 ełcki ,18 giżycki ,98 iławski ,44 kętrzyński ,53 lidzbarski ,94 mrągowski ,53 nidzicki węgorzewski ,34 nowomiejski 441,64% 265 3,06 olecki ,41 olsztyński ,47 ostródzki gołdapski ,38 piski 1,90% ,00 szczycieński ,91 gołdapski ,90 węgorzewski szczycieński ,64 m. Elbląg 4,91% ,49 m. Olsztyn , piski 100,00 4,00% Ludność woj. warmińsko-mazurskiego w 2013 roku w % wg powiatów /stan w dniu 31.XII./ m. Elbląg 8,49% m. Olsztyn 12,07% bartoszycki 4,16% braniewski 2,95% działdowski 4,59% elbląski 4,03% giżycki 3,98% ełcki 6,18% iławski 6,44% kętrzyński 4,53% ostródzki 7,38% olsztyński 8,47% olecki 2,41% nidzicki 2,34% mrągowski 3,53% lidzbarski 2,94% nowomiejski 3,06%

22 Liczba ludności powiaty bartoszycki węgorzewski m. Elbląg m. Olsztyn braniewski działdowski elbląski ełcki giżycki iławski kętrzyński lidzbarski mrągowski nidzicki nowomiejski olecki olsztyński ostródzki piski szczycieński gołdapski liczba ludności powiaty m. Olsztyn m. Elbląg węgorzewski gołdapski szczycieński piski ostródzki olsztyński olecki nowomiejski nidzicki mrągowski lidzbarski kętrzyński iławski giżycki ełcki elbląski działdowski braniewski bartoszycki 22 Ludność woj. warmińsko-mazurskiego w roku 2013 wg powiatów /stan w dniu 31.XII./

23 Tabela 2 Ludność woj. warmińsko-mazurskiego wg płci i wieku /stan w dniu 31.XII./ Wiek Ogółem Struktura % Mężczyźni Kobiety Liczba mężczyzn przypadających /100 kobiet Mężczyźni Miasta Kobiety Mężczyźni Wieś Kobiety Województwo , , , , , , , , , , , , , , lat i więcej , źródło: Główny Urząd Statystyczny 23

24 Ludność wg grup Udział wiekowych procentowy woj.. poszczególnych Warmińsko-mazurskiego grup wiekowych w ludności w % ogółem w woj. warmińsko-mazurskim w 2013 roku /stan w dniu 31.XII/ , ,3 70 lat i 1 więcej , , , , , , , , , , , ,0 70 lat i więcej 8, ,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 24 Grupy wiekowe

25 Tabela 3. Populacja dzieci w wieku 0-18 lat w woj. warmińsko-mazurskim w roku 2013 /stan w dniu 31.XII./ Wyszczególnienie Grupy wiekowe 0-2 lat 3-4 lat 5-9 lat lat lat razem Województwo Powiaty bartoszycki braniewski działdowski elbląski ełcki giżycki iławski kętrzyński lidzbarski mrągowski nidzicki nowomiejski olecki olsztyński ostródzki piski szczycieński gołdapski węgorzewski m. Elbląg m. Olsztyn źródło: Główny Urząd Statystyczny 25

26 Tabela 4 Ruch naturalny ludności woj. warmińsko-mazurskiego w roku 2013 wg podziału administracyjnego /stan w dniu 31.XII./ Terytorium Ogółem Urodzenia żywe Wskaźnik urodzeń /1000 ludności ogółem /1000 ludności Zgony w tym niemowląt /1000 ludności Przyrost naturalny ogółem /1000 ludności Województwo , ,6 80 5, ,21 Miasta , ,6 42 5, ,94 Gminy , ,7 38 6, ,86 Powiat bartoszycki , ,5 2 3, ,03 Miasta , ,6 2 7, ,87 Gminy , , ,01 M. Bartoszyce , ,2 1 4, ,76 G. Bartoszyce , , ,72 M. Górowo Iławeckie , , ,13 G. Górowo Iławeckie ,0 68 9, ,55 M. Bisztynek , , ,42 G. Bisztynek , , ,42 M. Sępopol ,8 20 9, ,81 G. Sępopol , , ,95 Powiat braniewski , ,2 3 6,9-4 -0,09 Miasta , ,0 2 9, ,66 Gminy , ,5 1 4,5 11 0,55 M. Braniewo , , ,98 G. Braniewo , , ,43 M. Frombork ,7 20 8, ,62 G. Frombork , , ,85 G. Lelkowo , ,8 1 30,3 - - M. Pieniężno ,2 26 8, ,68 G. Pieniężno , , ,26 G. Płoskinia , , ,07 G. Wilczęta ,8 28 9, ,84 Powiat działdowski , ,8 5 6,9 73 1,10 Miasta , ,3 1 3,5 10 0,34 Gminy , ,2 4 9,1 63 1,71 M. Działdowo , ,9 1 4,9 11 0,51 G. Działdowo ,5 94 9,6 2 16,3 29 2,95 G. Iłowo-Osada , ,0 1 12,2 9 1,23 M. Lidzbark , , ,12 G. Lidzbark ,0 57 8, ,16 G. Płośnica , , ,38 G. Rybno , ,5 1 12,4-3 -0,41 Powiat elbląski , ,6 9 14,7 56 0,96 Miasta , ,8 3 19, ,59 Gminy , ,5 6 13,1 66 1,60 G. Elbląg ,5 58 8,0 1 11,1 32 4,43 G. Godkowo , , G. Gronowo Elbląskie ,5 33 6, ,12 G. Markusy , ,2 1 17,0 16 3,80 G. Milejewo , , ,91 M. Młynary ,4 14 7, ,73 G. Młynary , ,5 1 30,3-4 -1,46 M. Pasłęk , ,1 2 17,1 4 0,32 G. Pasłęk , , G. Rychliki , , ,25 M. Tolkmicko , , ,80 G. Tolkmicko ,9 29 7, ,73 Powiat ełcki , ,6 8 10,2 20 0,22 Miasta , ,9 6 12,0 33 0,55 Gminy , ,1 2 7, ,44 M. Ełk , ,9 6 12,0 33 0,55 G. Ełk , ,8 1 10, ,08 G. Kalinowo , , ,27 G. Prostki ,0 66 8, ,19 G. Stare Juchy , , ,27 26

27 Terytorium Ogółem Urodzenia żywe Wskaźnik urodzeń /1000 ludności ogółem /1000 ludności Zgony w tym niemowląt /1000 ludności Przyrost naturalny ogółem /1000 ludności Powiat giżycki , ,5 7 14, ,83 Miasta , ,4 5 19, ,55 Gminy , ,5 2 8,4 3 0,12 M. Giżycko , ,4 5 21, ,53 G. Giżycko ,6 67 8,2 1 14,3 3 0,37 G. Kruklanki , , ,26 G. Miłki ,9 35 9,0 1 21,7 11 2,84 M. Ryn ,2 29 9, ,70 G. Ryn ,9 24 8, ,74 G. Wydminy , , ,74 Powiat iławski , ,8 7 7, ,20 Miasta , ,1 5 10,3-1 -0,02 Gminy , ,3 2 4, ,85 M. Iława , , ,75 G. Iława , ,6 2 13,3 41 3,21 M. Kisielice , , G. Kisielice ,5 33 8, ,25 M. Lubawa ,5 96 9,5 3 25,9 20 1,98 G. Lubawa ,2 78 7, ,83 M. Susz ,8 47 8,2 2 35,7 9 1,57 G. Susz ,1 58 7, ,21 M. Zalewo ,7 22 9, ,26 G. Zalewo , , ,42 Powiat kętrzyński , ,5 2 3, ,83 Miasta , , ,36 Gminy , ,0 2 7, ,14 M. Kętrzyn , , ,41 G. Kętrzyn , ,7 2 24, ,90 G. Barciany , , ,98 M. Korsze , , ,14 G. Korsze , , ,71 M. Reszel ,4 47 9, ,27 G. Reszel , , ,63 G. Srokowo , , ,97 Powiat lidzbarski , ,3 1 2, ,59 Miasta , ,7 1 4, ,66 Gminy , , ,05 M. Lidzbark Warmiński , ,9 1 9, ,25 G. Lidzbark Warmiński , , ,91 G. Kiwity , , ,22 G. Lubomino ,4 27 7, M. Orneta , , ,52 G. Orneta , , ,78 Powiat mrągowski , ,2 3 7, ,82 Miasta , ,9 2 9, ,42 Gminy , ,5 1 4, ,24 M. Mrągowo , ,8 2 10, ,50 G. Mrągowo ,1 62 7, ,76 M. Mikołajki ,2 36 9, G. Mikołajki ,8 43 9, ,66 G. Piecki , ,1 1 15, ,67 G. Sorkwity ,6 46 9, ,21 Powiat nidzicki , , ,15 Miasta , , ,25 Gminy , , ,07 G. Janowiec Kościelny , , ,18 G. Janowo , , ,39 G. Kozłowo ,1 61 9, ,43 M. Nidzica , , ,25 G. Nidzica , , ,11 27

28 Terytorium Ogółem Urodzenia żywe Wskaźnik urodzeń /1000 ludności ogółem /1000 ludności Zgony w tym niemowląt /1000 ludności Przyrost naturalny ogółem /1000 ludności Powiat nowomiejski , ,2 2 4,0 93 2,10 Miasta ,0 97 8, ,34 Gminy , ,3 2 5,2 78 2,36 M. Nowe Miasto Lubawskie ,0 97 8, ,34 G. Nowe Miasto Lubawskie ,6 67 8,4 1 9,9 34 4,25 G. Biskupiec ,8 86 9, ,76 G. Grodziczno , , ,31 G. Kurzętnik ,6 90 9,9 1 10,4 6 0,66 Powiat olecki , ,4 7 18,4 51 1,46 Miasta , ,5 3 18,0 26 1,57 Gminy , ,2 4 18,8 25 1,36 G. Kowale Oleckie , ,0 1 14,9-2 -0,38 M. Olecko , ,5 3 18,0 26 1,57 G. Olecko ,7 43 7,6 2 27,8 29 5,11 G. Świętajno , ,3 1 20,8 3 0,75 G. Wieliczki ,7 31 9, ,47 Powiat olsztyński , ,7 5 4, ,35 Miasta , ,9 1 2, ,19 Gminy , ,1 4 4, ,56 M. Barczewo , ,4 1 17, ,61 G. Barczewo ,5 69 6,9 1 9,4 37 3,67 M. Biskupiec ,7 98 9, ,56 G. Biskupiec ,4 70 8, ,27 M. Dobre Miasto , , ,38 G. Dobre Miasto , , ,26 G. Dywity ,2 69 6, ,85 G. Gietrzwałd ,7 44 7, ,63 M. Jeziorany ,6 28 8, ,81 G. Jeziorany , , ,72 G. Jonkowo ,5 56 8, ,45 G. Kolno , ,3 1 25,0 2 0,59 M. Olsztynek ,9 67 8, ,29 G. Olsztynek , , ,80 G. Purda ,4 72 8,6 2 23,0 15 1,78 G. Stawiguda ,5 37 5, ,41 G. Świątki ,2 38 9, ,19 Powiat ostródzki , ,2 4 3, ,18 Miasta , ,0 1 2, ,79 Gminy , ,4 3 5,2 23 0,43 M. Ostróda , , ,24 G. Ostróda , ,9 2 12, ,01 G. Dąbrówno ,6 42 9, ,22 G. Grunwald , , ,11 G. Łukta ,6 43 9, ,10 G. Małdyty , , ,70 M. Miłakowo , , ,75 G. Miłakowo , , ,30 M. Miłomłyn , , ,66 G. Miłomłyn , , ,38 M. Morąg , ,1 1 8, ,94 G. Morąg , ,5 1 8,1 23 2,17 Powiat piski , ,5 3 5, ,60 Miasta , ,5 1 3, ,49 Gminy , ,5 2 8,3 16 0,68 M. Biała Piska ,2 32 7, ,46 G. Biała Piska ,4 79 9, ,62 M. Orzysz , , ,86 G. Orzysz , , ,49 M. Pisz , , ,64 G.Pisz ,4 63 7, ,86 M. Ruciane Nida , , ,25 G. Ruciane Nida , , ,09 28

29 Terytorium Ogółem Urodzenia żywe Wskaźnik urodzeń /1000 ludności ogółem /1000 ludności Zgony w tym niemowląt /1000 ludności Przyrost naturalny ogółem /1000 ludności Powiat szczycieński , ,6 1 1, ,32 Miasta , , ,78 Gminy , ,6 1 2,3 52 1,18 M. Szczytno , , ,25 G. Szczytno ,4 86 7,1 1 7,9 41 3,36 G. Dźwierzuty ,3 56 8, ,88 G. Jedwabno , , ,08 M. Pasym ,1 18 7, ,97 G. Pasym ,8 19 6, ,19 G. Rozogi ,9 51 8, G. Świętajno ,5 59 9, ,16 G. Wielbark ,6 62 9, ,52 Powiat gołdapski , ,8 1 3,3 31 1,13 Miasta , , ,87 Gminy , ,8 1 6,0 19 1,39 G. Banie Mazurskie , , ,28 G. Dubeninki , , ,32 M. Gołdap , , ,87 G. Gołdap ,5 65 9,8 1 11,1 25 3,75 Powiat węgorzewski , ,1 1 4,4 11 0,46 Miasta ,6 99 8, ,85 Gminy , ,7 1 7,3 21 1,75 G. Budry ,2 24 8, ,06 G. Pozezdrze , , ,59 M. Węgorzewo ,6 99 8, ,85 G. Węgorzewo , ,3 1 15,2 8 1,42 M. Elbląg , ,6 5 5, ,94 M. Olsztyn , ,5 4 2, ,81 źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie * wskaźniki przyjęte są z tablic bilansowych i przeliczane wg algorytmów 29

30 Tabela 5 Ruch naturalny ludności w woj. warmińsko-mazurskim w latach Urodzenia żywe Zgony Przyrost naturalny lata ogółem /1000 ludności ogółem /1000 ludności w tym niemowląt * /1000 urodzeń żywych** ogółem /1000 ludności , ,9 70 4, , , ,2 59 4, , , ,6 80 5, ,2 źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie * dzieci do 1 roku życia **zgony niemowląt /1000 urodzeń żywych Ruch naturalny ludności w woj.warmińsko-mazurskim w latach /współczynnik /1000 ludności/ 12,0 10,0 współczynnik /1000 ludności 8,0 6,0 4,0 2,0 urodzenia żyzgony zgony niemo przyrost naturalny ,2 8,9 4,8 1, ,9 9,2 4,1 0, ,4 9,6 5,9-0,2 0,0-2,0 urodzenia żywe zgony zgony niemowląt** przyrost naturalny ** zgony niemowląt /1000 urodzeń żywych 30

31 Tabela 6 Ruch naturalny ludności wg województw w roku 2013 Wyszczególnienie Urodzenia żywe Zgony ogółem w tym niemowląt Polska - ogółem Miasta Obszar wiejski Województwa Dolnośląskie Miasta Obszar wiejski Kujawsko-Pomorskie Miasta Obszar wiejski Lubelskie Miasta Obszar wiejski Lubuskie Miasta Obszar wiejski Łódzkie Miasta Obszar wiejski Małopolskie Miasta Obszar wiejski Mazowieckie Miasta Obszar wiejski Opolskie Miasta Obszar wiejski Podkarpackie Miasta Obszar wiejski Podlaskie Miasta Obszar wiejski Pomorskie Miasta Obszar wiejski Śląskie Miasta Obszar wiejski Świętokrzyskie Miasta Obszar wiejski Warmińsko-Mazurskie Miasta Obszar wiejski Wielkopolskie Miasta Obszar wiejski Zachodniopomorskie Miasta Obszar wiejski źródło: Główny Urząd Statystyczny 31

32 Ruch naturalny ludności wg województw w roku 2013 Urodzenia żywe Zgony ogółem Urodzenia żywezgony ogółem Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie

33 Wiek zmarłych niemowląt Ogółem Miasta Wieś Polska ogółem Województwo 2013 r. w tym: Noworodki /0-27 dni/ z tego w wieku /w dniach/: 455, , , , , , , , ,763 0* * Niemowlęta dni źródło: GUS * niemowląt żywo urodzonych 198, , , , , , , , ,143 96, , ,858 Tabela 7 Zgony niemowląt w woj. warmińsko-mazurskim w 2013 roku wg płci i wieku zmarłych /w liczbach bezwzględnych/* Miasta Wieś Wiek zmarłych niemowląt Ogółem Chłopcy Dziewczęta Razem Chłopcy Dziewczęta Razem Chłopcy Dziewczęta Polska ogółem Województwo 2013 r w tym: Noworodki z tego w wieku /w dniach/: w tym 0** Niemowlęta z tego w wieku /w miesiącach/: Tabela 8 Zgony niemowląt w woj. warmińsko-mazurskim w 2013 roku /wskaźnik /100 tys. urodzeń żywych/ **noworodki żywo urodzone, które nie przeżyły 24 godzin 33

34 Tabela 9 Ludność wg miejsca zamieszkania, płci i wieku w r oku 2013 w woj. war mińsko-mazur skim /stan w dniu 31.XII./ Wyszczególnienie Ogółem poniżej 15 lat w tym w wieku lat i więcej Ogółem mężczyźni kobiety Miasto mężczyźni kobiety Wieś źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie mężczyźni kobiety Ludność wg miejsca zamieszkania, płci i wieku w roku 2013 w woj. warmińsko-mazurskim /stan w dniu 31.XII./ wojewódz miasto wieś razem mężczyźni kobiety liczba ludności województwo miasto wieś razem mężczyźni kobiety 34

Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach

Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach 2012-2015. Rok 2012 2013 2014 2015 Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach

Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach 2012-2015. Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa warmińsko-mazurskiego

Ranking gmin województwa warmińsko-mazurskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA 2012 OLSZTYN 2014 Wojewoda Warmińsko-Mazurski BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2012 OLSZTYN 2014 Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

ZAMOŻNOŚĆ SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W 2015 ROKU.

ZAMOŻNOŚĆ SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W 2015 ROKU. ZAMOŻNOŚĆ SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W 2015 ROKU. Niniejsze materiał powstał na podstawie danych z portalu samorządowego WSPÓLNOTA - Bogactwo samorządów. Ranking dochodów JST 2015 1.

Bardziej szczegółowo

Liczba osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności)

Liczba osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności) bartoszycki braniewski działdowski bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. Gmina (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności) 1 MOPS Bartoszyce 53 45

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R.

ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R. ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R. POWIAT GMINA ŚWIADCZENIODAWCA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ NR TEL. Bartoszyce Szpital owy Im. Jana

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XXIII/524/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XXIII/524/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XXIII/524/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu

Bardziej szczegółowo

WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r.

WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r. Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął dodatkowy przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku

Bardziej szczegółowo

dr hab. Wojciech Dziemianowicz prezentacja na podstawie Raportu pod tym tytułem, przygotowanego przez konsorcjum firm Geoprofit i Ecorys na zlecenie

dr hab. Wojciech Dziemianowicz prezentacja na podstawie Raportu pod tym tytułem, przygotowanego przez konsorcjum firm Geoprofit i Ecorys na zlecenie Ewaluacja ex post "Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na rozwój regionalny i przestrzenny województwa warmińsko-mazurskiego" dr hab. Wojciech Dziemianowicz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń styczeń 2016 roku

Harmonogram szkoleń styczeń 2016 roku Harmonogram szkoleń styczeń 2016 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK GMINA

Bardziej szczegółowo

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000 Lp. Kod obszaru Nazwa obszaru Pow. (ha) Położenie administracyjne 1. PLB280001 Bagna Nietlickie 4 080,76 2. PLB280002 Dolina Pasłęki 20 669,89 3. PLB140005

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku

Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki 26.01.2017 10 00 działaniach

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń sierpień 2015 roku

Harmonogram szkoleń sierpień 2015 roku Harmonogram szkoleń sierpień 2015 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK GMINA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku

Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki 26.01.2017 10 00 działaniach

Bardziej szczegółowo

TED Umfrage 2016 Helfen Sie uns, unser Dienstangebot und unser Portal zu verbessern! Usługi

TED Umfrage 2016 Helfen Sie uns, unser Dienstangebot und unser Portal zu verbessern! Usługi TED Umfrage 2016 Helfen Sie uns, unser Dienstangebot und unser Portal zu verbessern! Usługi 71052 2016 02/03/2016 S43 Usługi Dodatkowe informacje Procedura otwarta Polska Olsztyn: Usługi w zakresie ośrodków

Bardziej szczegółowo

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski Lp. Nazwa obszaru chronionego krajobrazu Pow. (ha) Gmina/powiat 1. Buchnowski Obszar Chronionego 2. Dąbrówieński Obszar Chronionego 3. Hartowiecki Obszar Chronionego 4. Naguszewski Obszar Chronionego Akt

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń maj 2016 roku

Harmonogram szkoleń maj 2016 roku Harmonogram szkoleń maj 2016 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK 19.05.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Wojewoda Warmińsko-Mazurski BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2014 OLSZTYN 2015 Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Al. Piłsudskiego 7/9 10-575

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń maj 2017 roku

Harmonogram szkoleń maj 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Harmonogram szkoleń maj 2017 roku Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki 30.05.17 11 00 Wyjazd na

Bardziej szczegółowo

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski Lp. Nazwa obszaru chronionego krajobrazu Pow. (ha) Gmina/powiat 1. Buchnowski Obszar Chronionego 2. Dąbrówieński Obszar Chronionego 3. Hartowiecki Obszar Chronionego 4. Naguszewski Obszar Chronionego Akt

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji

WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji Akty prawa miejscowego dotyczące aglomeracji z terenu woj. warmińskomazurskiego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA MASTERPLANU DLA REGIONU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH

REALIZACJA MASTERPLANU DLA REGIONU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH REALIZACJA MASTERPLANU DLA REGIONU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH 1 KRAINA WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH położona na wschodzie woj. warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń październik 2015 roku

Harmonogram szkoleń październik 2015 roku Data GMINA BARTOSZYCE Harmonogram szkoleń październik 2015 roku Godzina rozpoczęcia 22.10.2015 15 00 Prowadzenie produkcji roślinnej i zwierzęcej metodami ekologicznymi Temat szkolenia Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INFORMACJI O PIERWSZEJ EDYCJI POWIATOWYCH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

ZESTAWIENIE INFORMACJI O PIERWSZEJ EDYCJI POWIATOWYCH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZESTAIENIE INFORMACJI O PIERSZEJ EDYCJI POIATOYCH PLANÓ GOSPODARKI ODPADAMI OJEÓDZTIE ARMIŃSKO MAZURSKIM Informacja Urzędu Marszałkowskiego DATA UCHALENIA OSTATNIEGO PLANU: 8 RZEŚNIA 2005 R. Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 r. w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego

Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 r. w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 r. w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego Olsztyn, październik 2016 r. 1 Spis treści Wstęp... 3 Demografia...

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017

Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017 Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017 Lp. Powiat Gmina Miejscowość Szkoła Liczba grup 1 bartoszycki G Bartoszyce Wojciechy SP 2 2 bartoszycki G Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017

Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017 Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017 Lp. Powiat Gmina Miejscowość Szkoła Liczba grup 1 bartoszycki G Bartoszyce Wojciechy SP 2 2 bartoszycki G Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 ROKU Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok

Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok DATA 3.10.2015r. Elbląg przy CH Elzam MIEJSCOWOŚĆ TEL. DO REJESTRACJI 3.10.2015r. Olszty przy Tesco, ul. Pstrowskiego 13 3.10.2015r. Iława

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku

Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK 11.08.2017

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r.

PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r. PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r.) Lp. Powiat Nazwa Podmiot prowadzący Specjalistyczny 1 Elbląg

Bardziej szczegółowo

TERYT lokalizacji oddziału. Adres lokalizacji oddziału szpitalnego. szpitalnego. 19-400 Olecko ul. Gołdapska 1 19-300 EŁK. ul.

TERYT lokalizacji oddziału. Adres lokalizacji oddziału szpitalnego. szpitalnego. 19-400 Olecko ul. Gołdapska 1 19-300 EŁK. ul. piski ełcki olecki ZAŁĄCZNIK - TABELA NR 1 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SZPITALA WYSPECJALIZOWANE W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NIEZBĘDNYCH DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO zdrowotnych niezbędnych -

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ROK 2008 Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rok 2008 (nry 1-202) Skróty oznaczają: rozp. rozporządzenie,

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń kwiecień 2016 roku

Harmonogram szkoleń kwiecień 2016 roku Harmonogram szkoleń kwiecień 2016 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki 09 00 GMINA BISZTYNEK

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

Wykaz OSP w powiatach - ilość OSP w 2007 i 2011, wykaz OSP-KSRG, OSP zakładowe, OSP typu M

Wykaz OSP w powiatach - ilość OSP w 2007 i 2011, wykaz OSP-KSRG, OSP zakładowe, OSP typu M ZAŁĄCZNIK NR Lp w roku 2007 Wykaz OSP w powiatach - ilość OSP w 2007 i 20, wykaz OSP-KSRG, OSP zakładowe, OSP typu M Powiat Gmina OSP Miejscowość 2007 / uwagi, KSRG 20 zmiany 20 2007-20, ilość OSP w 20

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/78/2004 z dnia 12 lutego 2004r. W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XII/78/2004 z dnia 12 lutego 2004r. W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Ulga/Zwolnienie z podatku od Miasto Urząd Podstawa prawna Inne zachęty inwestycyjne Uwagi nieruchomości Banie Mazurskie NIE Brak stosownej Uchwały. NIE Barciany Nowo zarejestrowane podmioty zatrudniające

Bardziej szczegółowo

Oddział Chorób Wewnętrznych - Choroby Wewnętrzne Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Anestezjologia i Intensywna Terapia

Oddział Chorób Wewnętrznych - Choroby Wewnętrzne Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Anestezjologia i Intensywna Terapia ełcki olecki ZAŁĄCZNIK 22 - TABELA NR 12 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SZPITALA WYSPECJALIZOWANE W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NIEZBĘDNYCH DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 1 2 OLMEDICA w Olecku Sp. z

Bardziej szczegółowo

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego. Adres lokalizacji oddziału. szpitalnego Olecko ul. Gołdapska EŁK. ul.

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego. Adres lokalizacji oddziału. szpitalnego Olecko ul. Gołdapska EŁK. ul. piski ełcki olecki Izba przyjęć 007 4900 0 - * 005 4500 1 05 1 OLMEDICA w Olecku Sp. z o. o. 19-400 OLECKO ul. Gołdapska 1 000000067 19-400 Olecko ul. Gołdapska 1 1044 045 4450 9 Oddział Dziecięcy - 004

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół i placówek zaplanowanych do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009

Wykaz szkół i placówek zaplanowanych do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009 Załącznik nr 1 Wykaz szkół i placówek zaplanowanych do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009 1 DZIAŁDOWSKI Działdowo Gm. Zespół Szkół w Malinowie 2 DZIAŁDOWSKI Działdowo Gm. Szkoła Podstawowa w Uzdowie 3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ROK 2007 2 3 Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rok 2007 (nry 1-203) Skróty oznaczają: rozp. rozporządzenie,

Bardziej szczegółowo

Czy gmina odpowiedzi ała na zapytanie WMCOI o stosowanyc h zachętach lokalnych?

Czy gmina odpowiedzi ała na zapytanie WMCOI o stosowanyc h zachętach lokalnych? Zestawienie ulg i zwolnień z podatków lokalnych oferowanych przez samorządy lokalne na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego na koniec 2011 r. w ramach dostępnych zachęt inwestycyjnych. L.p. Nazwa

Bardziej szczegółowo

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego. nazwa własna oddziału szpitalnego. Oddział Wewnętrzny Anestezjologia i Intensywna Terapia

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego. nazwa własna oddziału szpitalnego. Oddział Wewnętrzny Anestezjologia i Intensywna Terapia Załącznik nr 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego TABELA 12 -Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2007-2011 Szpitale LICZBA SZPITALI LICZBA ŁÓŻEK 2007 2008 2009

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2016 ŁÓDŹ GRUDZIEŃ 2016 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z

Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, y społecznej, i opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz ofiar sytuacji kryzysowych w województwie warmińsko-mazurskim Olsztyn 2013

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego województwa warmińsko-mazurskiego

Doświadczenia Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego województwa warmińsko-mazurskiego Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w Olsztynie Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy Wybierz Ŝycie Doświadczenia Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku

Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK 11.08.2017

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Oddział Zamiejscowy we Włocławku BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2006

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII(227)2013 Rady Miejskiej w Barczewie z dn. 28 stycznia 2013 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXVII(227)2013 Rady Miejskiej w Barczewie z dn. 28 stycznia 2013 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości Zestawienie ulg i zwolnień z podatków lokalnych oferowanych przez samorządy lokalne na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego na koniec 2012 r. w ramach dostępnych zachęt inwestycyjnych. lp. 1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Powiat Luty Marzec Kwiecień Maj i placówek oświatowych z terenu Miasta Bartoszyce i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax. (086) 216-44-95, (086) 473-71-20, (086) 473-71-21, (086) 473-71-22, www.oke.lomza.com email: sekretariat@oke.lomza.com INFROMACJA o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2015 ŁÓDŹ LIPIEC 2016 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. wskaźnik na 10 tys. ludności , , , , ,8

Wyszczególnienie. wskaźnik na 10 tys. ludności , , , , ,8 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 liczba porad Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej w podmiotach leczniczych i praktykach

Bardziej szczegółowo

Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju.

Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju. 1 Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 2011-2012 Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju. 2 1 Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń kwiecień 2017 roku

Harmonogram szkoleń kwiecień 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Harmonogram szkoleń kwiecień 2017 roku Godzina rozpoczęcia 21.04.2017 10 00 Zasady i wymogi przyznawania płatności 22.04.2017 9 00 IX Wiosenne Targi Ogrodnicze Pamiętajcie o Ogrodach

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń luty 2017 roku

Harmonogram szkoleń luty 2017 roku Harmonogram szkoleń luty 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK GMINA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Powiat Luty Marzec Kwiecień Maj i placówek oświatowych z terenu Miasta Bartoszyce i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 CZĘŚĆ II DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Spis tabel i wykresów: Hospitalizacje

Bardziej szczegółowo

Wykaz 1% podatku za rok 2015

Wykaz 1% podatku za rok 2015 Lp. Powiat Gmina OSP 1% OSP 1 Bartoszyce Bartoszyce Nalikajmy 323,17 zł 2 Bartoszyce Bartoszyce Wojciechy 63,84 zł 3 Bartoszyce Bisztynek Bisztynek 462,15 zł 4 Bartoszyce Bisztynek Grzęda 347,23 zł 5 Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

LP Nazwa klubu Adres do korespondecji Kod Poczta Liczba delegatów. Zał 2. 1 LKS Pogoń Banie Mazurskie Sportowa 2 19-520 Banie Mazurskie 1

LP Nazwa klubu Adres do korespondecji Kod Poczta Liczba delegatów. Zał 2. 1 LKS Pogoń Banie Mazurskie Sportowa 2 19-520 Banie Mazurskie 1 Zał 2 Lista Jednostek Podstawowych - Członków Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS z przyznanym limitem Delegatów na Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy w listopadzie 20 roku LP Nazwa klubu Adres

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 235 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o ch w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności i ch

Bardziej szczegółowo

2. Charakterystyka populacji

2. Charakterystyka populacji Wstępna informacja o ach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego, 1 i kwietnia 2 r. przez Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 1. Wprowadzenie Egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 ogółem SP ZOZ-y zał. 7 Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 2. oddział chorób wewnętrznych, endokrynologiczny 3. oddział wewnętrzny hipertensjologii 40 4. oddział gastroenterologiczny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 183 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 183 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 183 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego vs. aktywność kulturalna w gminach woj. warmińsko-mazurskiego

Poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego vs. aktywność kulturalna w gminach woj. warmińsko-mazurskiego Poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego vs. aktywność kulturalna w gminach woj. warmińsko-mazurskiego (spostrzeżenia z analizy danych zastanych) ( R A P O R T K O Ń C O W Y ) Magdalena Wojarska Olsztyn

Bardziej szczegółowo

Dynamika rozwoju gospodarczego jednostek lokalnych na tle ich sytuacji demograficznej

Dynamika rozwoju gospodarczego jednostek lokalnych na tle ich sytuacji demograficznej Rozdział V: Zbigniew Brodziński, Adam Pawlewicz, Monika Borawska Dynamika rozwoju gospodarczego jednostek lokalnych na tle ich sytuacji demograficznej 85 ROZDZIAŁ V Zbigniew Brodziński, Adam Pawlewicz,

Bardziej szczegółowo

Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Lp. Nazwa domu pomocy społecznej, adres, telefon, e-mail Typ domu Podmiot prowadzący Liczba miejsc Numer

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, y społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz ofiar sytuacji kryzysowych

Bardziej szczegółowo

Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Lp. Nazwa domu pomocy społecznej, adres, telefon, e-mail Typ domu Podmiot prowadzący Liczba miejsc Numer

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE

V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE DEFINICJE: zachorowalność (ang. incidence new cases), zapadalność, to liczba nowo zarejestrowanych przypadków konkretnej choroby w przedziale czasu (roku) w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

powiat bartoszycki powiat braniewski powiat działdowski powiat elbląski

powiat bartoszycki powiat braniewski powiat działdowski powiat elbląski Załącznik nr 10 szpitalne oddziały ratunkowe TABELA 10- szpitalne oddziały ratunkowe - 2011 r. powiat bartoszycki 1 IM. J. PAWŁA II WYSZYŃSKIEGO 11 11-200 BARTOSZYCE 000000015612 01 IM. J. PAWŁA II 11-200

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI WSPARCIA ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM 2014-2015

OŚRODKI WSPARCIA ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM 2014-2015 OŚRODKI WSPARCIA ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM 20142015 Objaśnienia: Kolumna 3: J jadłodajnie Ż punkt wydawania paczek O punkt wydawania M punkt pomocy medycznej

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii IV posiedzenie Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego przy Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 197 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Minister Administracji i Cyfryzacji

ZATWIERDZAM Minister Administracji i Cyfryzacji ZATWIERDZAM Minister Administracji i Cyfryzacji WOJEWÓDZTWO Warmińsko-Mazurskie Warszawa, dnia Rok dofinansowania 2015 Lista zmieniona nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. powiat bartoszycki

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. powiat bartoszycki Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego L.p. Nazwa jednostki Podmiot prowadzący Dane teleadresowe placówki kod miejscowość ulica

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Uwagi / zmiany. powiat bartoszycki

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Uwagi / zmiany. powiat bartoszycki Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego L.p. Nazwa jednostki Podmiot prowadzący Dane teleadresowe placówki kod miejscowość ulica

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Dyrektor Wydziału

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2175 ZARZĄDZENIE NR 130 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2013 r.

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2175 ZARZĄDZENIE NR 130 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2175 ZARZĄDZENIE NR 130 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI Łódź grudzień 2014 WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI UL. ROOSEVELTA

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 2260 ZARZĄDZENIE NR 181 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Olsztyn, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 2260 ZARZĄDZENIE NR 181 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIEIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 2260 ZARZĄDZEIE R 181 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru placówek

Bardziej szczegółowo

Boisko Orlik Górowo Iławeckie, ul. Szkolna 4. Boisko Orlik Ełk, ul. prof. Władysława Szafera. Boisko Orlik Ełk, ul. Suwalska 15

Boisko Orlik Górowo Iławeckie, ul. Szkolna 4. Boisko Orlik Ełk, ul. prof. Władysława Szafera. Boisko Orlik Ełk, ul. Suwalska 15 bartoszycki Bartoszyce Boisko Orlik Górowo Iławeckie, ul. Szkolna 4 2016-10-26 10:00 Rafał Gajdamowicz 601073854 braniewski Braniewo działdowski Działdowo działdowski Działdowo działdowski Działdowo działdowski

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o pracujących

Bardziej szczegółowo

ZOW ZOSPRP województwa Warmińsko-Mazurskiego. posiedzenie 12 grudnia 2016

ZOW ZOSPRP województwa Warmińsko-Mazurskiego. posiedzenie 12 grudnia 2016 ZOW ZOSPRP województwa Warmińsko-Mazurskiego posiedzenie 12 grudnia 2016 STAN ORGANIZACYJNY 98 ODDZIAŁÓW GMINNYCH?? 19 ODDZIAŁÓW POWIATOWYCH Jednostki tzw. nieoperacyjne?? STAN ORGANIZACYJNY 2011 2016

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 181 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 181 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. ZARZĄDZEIE r 181 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko

Bardziej szczegółowo

Rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Podmiot prowadzący. Liczba miejsc. Powiat Bartoszycki

Rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Podmiot prowadzący. Liczba miejsc. Powiat Bartoszycki Rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Lp. Nazwa domu pomocy społecznej, adres, telefon, e-mail Typ domu Podmiot prowadzący Liczba miejsc Numer

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo