DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ROK 2008

2

3 Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rok 2008 (nry 1-202) Skróty oznaczają: rozp. rozporządzenie, z. zarządzenie, u. uchwała, inf. informacja, kom. komunikat, obw. obwieszczenie, ogł. ogłoszenie, post. postanowienie, prot. protokół, spr. sprawozdanie, Dz. Urz. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Nr numer, poz. pozycja, dn. dzień. ALKOHOL: lista biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Olsztynie z zakresu uzaleŝnienia od alkoholu Dz. Urz. Nr 16, poz. 468; lista biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Olsztynie z zakresu uzaleŝnienia od alkoholu Dz. Urz. Nr 16, poz. 469; w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Elbląg miejsc sprzedaŝy i podawania napojów alkoholowych, u. Nr XIII/73/07 Rady Gminy Elbląg z dnia 27 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 25, poz. 591; lista biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Elblągu w przedmiocie uzaleŝnienia od alkoholu Dz. Urz. Nr 26, poz. 628; w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/173/02 Rady Gminy Srokowo z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŝy napojów alkoholowych zawierających powyŝej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spoŝycia poza miejscem sprzedaŝy jak i w miejscu sprzedaŝy oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaŝy napojów alkoholowych i warunków ich sprzedaŝy na terenie gminy Srokowo, u. Nr XV/89/08 Rady Gminy Srokowo z dnia 31 stycznia 2008 r. Dz. Urz. Nr 34, poz. 757; w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŝy napojów alkoholowych do spoŝycia poza miejscem sprzedaŝy, u. Nr XVIII/84/08 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 5 lutego 2008 r. Dz. Urz. Nr 35, poz. 780; lista biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Olsztynie z zakresu uzaleŝnienia do alkoholu Dz. Urz. Nr 41, poz. 899; w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŝy napojów alkoholowych zawierających powyŝej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spoŝycia poza miejscem sprzedaŝy jak i miejsca sprzedaŝy oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaŝy i podawania napojów alkoholowych, u. Nr XIV/91/08 Rady Gminy Płoskinia z dnia 20 lutego 2008 r. Dz. Urz. Nr 46, poz. 997; lista biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Elblągu w przedmiocie uzaleŝnienia od alkoholu Dz. Urz. Nr 49, poz. 1044; w sprawie wprowadzenia zakazu spoŝywania napojów alkoholowych w miejscach i na określonych obszarach Miasta i Gminy Ruciane-

4 4 Nida, u. Nr XX/19/08 Rady Miejskiej Ruciane- Nida z dnia 26 marca 2008 r. Dz. Urz. Nr 74, poz. 1399; lista biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Elblągu w przedmiocie uzaleŝnienia od alkoholu Dz. Urz. Nr 75, poz. 1445; lista biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Olsztynie z zakresu uzaleŝnienia od alkoholu - Dz. Urz. Nr 75, poz. 1446; w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaŝy i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Mrągowo, u. Nr XVIII/134/08 Rady Gminy Mrągowo z dnia 2 czerwca 2008 r. Dz. Urz. Nr 107, poz. 1821; zmieniająca uchwałę Nr XXVI/196/2000 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 20 października 2000 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaŝy, podawania i spoŝycia napojów alkoholowych, u. Nr XX/180/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 czerwca 2008 r. Dz. Urz. Nr 124, poz. 2040; w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Godkowo miejsc sprzedaŝy i podawania napojów alkoholowych, u. Nr XXI/95/08 Rady Gminy Godkowo z dnia 30 czerwca 2008 r. Dz. Urz. Nr 127, poz. 2075; w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr VII/63/07 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŝy napojów alkoholowych zawierających powyŝej 4,5 % alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spoŝycia poza miejscem sprzedaŝy jak i w miejscu sprzedaŝy oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaŝy i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Biskupiec, u. Nr XVII/158/08 Rady Gminy Biskupiec z dnia 31 lipca 2008 r. Dz. Urz. Nr 138, poz. 2138; w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŝy napojów alkoholowych zawierających powyŝej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spoŝycia poza miejscem sprzedaŝy oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaŝy napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Miłakowo, u. Nr XXIII/150/08 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 sierpnia 2008 r. Dz. Urz. Nr 143, poz. 2178; w sprawie zmiany liczby punktów sprzedaŝy alkoholu na terenie gminy Rychliki zawierających powyŝej 4,5% alkoholu, u. Nr VI/32/08 Rady Gminy Rychliki z dnia 29 sierpnia 2008 r. Dz. Urz. Nr 158, poz. 2275; w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŝy napojów alkoholowych zawierających powyŝej 4,5 % alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spoŝycia poza miejscem sprzedaŝy jak i w miejscu sprzedaŝy oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaŝy i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Olsztynek, u. Nr XVI-192/08 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 18 września 2008 r. Dz. Urz. Nr 185, poz. 2714; w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŝy napojów alkoholowych zawierających powyŝej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaŝy i podawania napojów alkoholowych, u. Nr XXXI/224/08 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 listopada 2008 r. Dz. Urz. Nr 187, poz. 2794; w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Elbląga miejsc sprzedaŝy i podawania napojów alkoholowych oraz zakazu ich sprzedaŝy, podawania, spoŝywania oraz wnoszenia, u. Nr XVI/349/08 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 11 września 2008 r. Dz. Urz. Nr 193, poz. 2947; lista biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Olsztynie z zakresu uzaleŝnienia od alkoholu Dz. Urz. Nr 200, poz. 3142; APTEKI: w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowomiejskiego, u. Nr 47/259/2008 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 8 stycznia 2008 r. Dz. Urz. Nr 31, poz. 697; w sprawie ustalenia czasu pracy oraz dyŝurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego, u. Nr 59/2008 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 3 marca 2008 r. Dz. Urz. Nr 42, poz. 922; w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Nidzickim, u. Nr 83/08 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 10 kwietnia 2008 r. Dz. Urz. Nr 66, poz. 1313; w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Elbląga, z. Nr 91/2008 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 11 kwietnia 2008 r. Dz. Urz. Nr 75, poz. 1444; w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu elbląskiego, u. Nr 30/08 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 8 kwietnia 2008 r. Dz. Urz. Nr 85, poz. 1582;

5 5 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Iławskiego, u. Nr 92/315/08 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 24 czerwca 2008 r. Dz. Urz. Nr 111, poz. 1859; w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyŝurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego, u. Nr 341/2008 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 16 września 2008 r. Dz. Urz. Nr 166, poz. 2377; zmieniające Zarządzenie Nr 91/2008 Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Elbląga, z. Nr 264/2008 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 1 października 2008 r. Dz. Urz. Nr 170, poz. 2482; w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleckiego na 2009 r., u. Nr 105/08 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 20 października 2008 r. Dz. Urz. Nr 175, poz. 2563; w sprawie ustalenia czasu pracy oraz dyŝurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego, u. Nr 105/2008 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 10 grudnia 2008 r. Dz. Urz. Nr 195, poz. 3044; BIBLIOTEKI: w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/108/03 Rady Gminy Ełk z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie nadania statutu bibliotece prowadzonej przez Gminę Ełk, u. Nr XXVII/223/07 Rady Gminy Ełk z dnia 27 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 9, poz. 268; w sprawie zmian w uchwale Nr V/32/2000 z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie nadania statutu Biblioteki Publicznej Gminy Markusy, u. Nr VII/66/07 Rady Gminy w Markusach z dnia 20 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 16, poz. 462; w sprawie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marcina Kromera w Lidzbarku Warmińskim, u. Nr XVI/125/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 19 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 31, poz. 683; w sprawie likwidacji filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, u. Nr XXII/259/08 Rady Miasta Olsztyn z dnia 30 stycznia 2008 r. Dz. Urz. Nr 35, poz. 775; zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/286/06 Rady Gminy Łukta w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej przez Gminę Łukta w części dotyczącej Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej, u. Nr XVII/107/08 Rady Gminy Łukta z dnia 27 lutego 2008 r. Dz. Urz. Nr 46, poz. 999; w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/237/2000 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu, u. Nr XVIII/207/08 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 27 marca 2008 r. Dz. Urz. Nr 60, poz. 1200; zmieniająca uchwalę Rady Miasta Bartoszyce w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna i nadania jej statutu, u. Nr XIX/135/08 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 31 marca 2008 r. Dz. Urz. Nr 61, poz. 1225; akt o podziale samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Kultury Fizycznej w Kozłowie i utworzeniu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie, u. Nr XVIII/152/08 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 18 marca 2008 r. Dz. Urz. Nr 72, poz. 1376; akt o podziale samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku i utworzeniu Gminnego Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku, u. Nr XXV/112/08 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 4 listopada 2008 r. Dz. Urz. Nr 193, poz. 2960; w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach, u. Nr XXV/125/08 Rady Gminy Kolno z dnia 19 listopada 2008 r. Dz. Urz. Nr 193, poz. 2980; w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie, u. Nr XXIII/57/08 Rady Gminy Rybno z dnia 24 listopada 2008 r. Dz. Urz. Nr 195, poz. 3022; zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej przez Gminę Świątki, u. Nr XIX/115/08 Rady Gminy Świątki z dnia 20 listopada 2008 r. Dz. Urz. Nr 201, poz. 3156; w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej w Rynie, u. Nr XXIV/227/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 26 listopada 2008 r. Dz. Urz. Nr 202, poz. 3170; BUDśET: w sprawie zmian w budŝecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2007, u. Nr XIII/249/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-

6 6 Mazurskiego z dnia 27 listopada 2007 r. Dz. Urz. Nr 7, poz. 183; w sprawie wydatków budŝetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budŝetowego, u. Nr XIV/285/07 Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 17, poz. 502; w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Grodziczno na rok 2008, u. Nr X/89/07 Rada Gminy Grodziczno z dnia 20 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 18, poz. 512; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Pasłęk na 2008 r., u. Nr XIII/89/07 Rada Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 18, poz. 513; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Frombork na 2008 r., u. Nr XIII/88/07 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 19 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 22, poz. 548; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2008 r., u. Nr XV/66/07 Rady Gminy Godkowo z dnia 20 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 22, poz. 549; w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Kętrzyn na 2008 roku. Nr XXIV/123/07 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 20 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 22, poz. 550; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Prostki na 2008 r., u. Nr XVI/75/07 Rady Gminy Prostki z dnia 20 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 22, poz. 551; w sprawie budŝetu powiatu Nidzica na rok 2008, u. Nr XIII/70/07 Rady Powiatu Nidzica z dnia 27 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 23, poz. 552; w sprawie budŝetu powiatu na rok 2008, u. Nr XIII/88/07 Rady Powiatu w Olecku z dnia 27 grudnia 2007 r. - Dz. Urz. Nr 23, poz. 553; w sprawie budŝetu powiatu na rok 2008, u. Nr XIV/80/07 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 grudnia 2007 r. - Dz. Urz. Nr 23, poz. 554; w sprawie budŝetu miasta Elbląg na rok 2008, u. Nr XII/198/07 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 grudnia 2008 r. Dz. Urz. Nr 27, poz. 630; w sprawie budŝetu Województwa Warmińsko- Mazurskiego na rok 2008, u. Nr XIV/279/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 30, poz. 679; w sprawie zmian w budŝecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2007, u. Nr XIV/284/07 Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 30, poz. 680; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2008 rok, u. Nr XV/122/07 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 20 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 32, poz. 703; w sprawie budŝetu Gminy Olecko na 2008 rok, u. Nr XV/145/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 21 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 32, poz. 704; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Kiwity na 2008 r., u. Nr XIII/59/07 Rady Gminy Kiwity z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 32, poz. 705; w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Szczytno na 2008 rok, u. Nr XV/106/07 Rady Gminy Szczytno z dnia 19 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 36, poz. 799; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Budry na 2008 r., u. Nr XVI/76/07 Rady Gminy Budry z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 36, poz. 800; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Kalinowo na 2008 r., u. Nr XIII/72/07 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 36, poz. 801; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Lelkowo na 2008 r., u. Nr XII/58/07 Rady Gminy w Lelkowie z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 36, poz. 802; w sprawie procedury uchwalania budŝetu Miasta Braniewa oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŝetu, u. Nr XIV/94/08 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 stycznia 2008 r. Dz. Urz. Nr 37, poz. 822; w sprawie zmiany uchwały Nr XV/122/07 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2008 rok, u. Nr XVII/144/08 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 30 stycznia 2008 r. Dz. Urz. Nr 37, poz. 823; w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Ostróda na 2008 r., u. Nr XIV/93/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 38, poz. 832; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Stare Juchy na 2008 r., u. Nr XV/74/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 21 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 38, poz. 833;

7 7 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2008 r., u. Nr XII/79/07 Rady Gminy Wilczęta z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 38, poz. 834; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Bisztynek na 2008 r., u. Nr XI/46/07 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 29 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 38, poz. 835; w sprawie uchwalenia budŝetu Miasta Braniewa na 2008 r., u. Nr XIII/85/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 39, poz. 837; w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Elbląg na 2008 r., u. Nr XIII/70/07 Rady Gminy Elbląg z dnia 27 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 39, poz. 838; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Barciany na 2008 r., u. Nr XV/67/07 Rady Gminy Barciany z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 39, poz. 839; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Barczewo na 2008 rok, u. Nr XIX/142/07 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 39, poz. 840; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Biskupiec na 2008 r., u. Nr XII/103/07 Rady Gminy Biskupiec z dnia 13 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 43, poz. 925; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na rok 2008, u. Nr XVI/80/07 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 18 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 43, poz. 926; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2008 r., u. Nr XII/126/07 Rady Gminy GiŜycko z dnia 21 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 43, poz. 927; w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Milejewo na 2008 rok, u. Nr XII/65/07 Rady Gminy Milejewo z dnia 21 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 43, poz. 928; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Iłowo-Osada na 2008 r., u. Nr XI/83/07 Rady Gminy Iłowo- Osada z dnia 17 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 47, poz. 1007; w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Tolkmicko na 2008 r., u. Nr XIV/100/07 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 20 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 47, poz. 1008; w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Kolno na 2008 r., u. Nr XVI/84/07 Rady Gminy Kolno z dnia 21 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 47, poz. 1009; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Lubawa na 2008 r., u. Nr XIII/74//07 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 47, poz. 1010; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2008 r., u. Nr XIV/97/07 Rady Gminy Mrągowo z dnia 21 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 48, poz. 1012; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Orneta na 2008 rok, u. Nr XV/124/07 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 48, poz. 1013; w sprawie budŝetu na rok 2008, u. Nr XIII/74/07 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 48, poz. 1014; w sprawie budŝetu Gminy na 2008 rok, u. Nr XXVII/226/07 Rady Gminy Ełk z dnia 27 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 50, poz. 1053; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Dobre Miasto na 2008 rok, u. Nr XVII/101/07 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 50, poz. 1054; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Ryn na 2008 r., u. Nr XIV/107/07 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 50, poz. 1055; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2008 rok, u. Nr XVIII/56/07 Rady Gminy Piecki z dnia 29 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 50, poz. 1056; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Grunwald na 2008 r., u. Nr XIII/63/07 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie z dnia 14 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 51, poz. 1057; w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Lubawa na 2008 rok, u. Nr XV/109/07 Rady Miasta Lubawa z dnia 19 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 51, poz. 1058; w sprawie budŝetu gminy na rok 2008, u. Nr XIV/71/07 Rady Gminy Świętajno z dnia 19 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 53, poz. 1086; w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Kowale Oleckie na 2008 r., u. Nr XII/96/07 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 53, poz. 1087; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Lubomino na 2008 r., u. Nr XIII/50/07 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 53, poz. 1088;

8 8 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2008 r., u. Nr XVIII/170/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 53, poz. 1089; w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Szczytno na 2008 r., u. Nr XI/112/07 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 21 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 56, poz. 1141; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Łukta na 2008 r., u. Nr XV/84/07 Rady Gminy Łukta z dnia 27 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 56, poz. 1142; w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Biskupiec na 2008 r., u. Nr XV/109/07 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 56, poz. 1143; w sprawie uchwalenia budŝetu miasta GiŜycka na 2008 rok, u. Nr XVI/111/07 Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 56, poz. 1144; w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy i Miasta Susz na 2008 r., u. Nr XII/100/07 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 58, poz. 1165; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na rok 2008, u. Nr XVI/83/07 Rady Gminy w Pozezdrze z dnia 27 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 58, poz. 1166; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Rybno na 2008 r., u. Nr XIII/65/07 Rady Gminy Rybno z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 58, poz. 1167; w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Biała Piska na 2008 r., u. Nr XXVI/214/08 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 stycznia 2008 r. Dz. Urz. Nr 58, poz. 1168; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Miłki na 2008 r., u. Nr XV/83/07 Rady Gminy Miłki z dnia 17 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 60, poz. 1196; w sprawie uchwalenia budŝetu Miasta Ełku na 2008 r., u. Nr XIX/177/07 Rady Miasta Ełk z dnia 20 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 60, poz. 1197; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Banie Mazurskie na 2008 r., Nr X/48/07 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 60, poz. 1198; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Lidzbark na 2008 r., Nr XV/105/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 60, poz. 1199; w sprawie budŝetu powiatu nowomiejskiego na 2008 r., u. Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 62, poz. 1228; w sprawie budŝetu powiatu węgorzewskiego na 2008 rok, u. Nr XX/112/07 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 27 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 62, poz. 1229; w sprawie budŝetu powiatu na rok 2008, u. Nr XIV/85/07 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 62, poz. 1230; w sprawie budŝetu powiatu na rok 2008, u. Nr XIII/78/07 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 31 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 62, poz. 1231; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Gołdap na 2008 r., u. Nr XVIII/93/07 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 64, poz. 1268; w sprawie uchwalenia budŝetu Miasta Bartoszyce na rok 2008, u. Nr XVI/110/07 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 64, poz. 1269; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Płośnica na 2008 r., u. Nr X/40/07 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 64, poz. 1270; w sprawie zmiany uchwały w sprawie budŝetu na 2008 rok, u. Nr XX/116/08 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 7 lutego 2008 r. Dz. Urz. Nr 64, poz. 1271; w sprawie zmiany uchwały Nr I/1/08 Zgromadzenia Związku Gmin Barcja w Kętrzynie z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budŝetu Związku Gmin Barcja w Kętrzynie na rok 2008, u. Nr II/1/08 Zgromadzenia Związku Gmin Barcja w Kętrzynie z dnia 10 marca 2008 r. Dz. Urz. Nr 67, poz. 1315; zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalenia budŝetu gminy oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŝetu, u. Nr XIX/117/08 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 27 marca 2008 r. Dz. Urz. Nr 70, poz. 1349; w sprawie budŝetu Powiatu Olsztyńskiego na rok 2008, u. Nr XI/116/07 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 77, poz. 1474;

9 9 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Braniewo na 2008 r., u. Nr 65/V/07 Rady Gminy Braniewo z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 77, poz. 1475; w sprawie budŝetu Powiatu Ełckiego na rok 2008, u. Nr XIV/119/07 Rady Powiatu w Ełku z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 77, poz. 1476; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2008 r., u. Nr XVI/88/07 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 77, poz. 1477; w sprawie uchwalenia budŝetu Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na 2008 rok, u. Nr V/24/07 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna w Działdowie z dnia 3 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 78, poz. 1478; w sprawie budŝetu powiatu kętrzyńskiego na rok 2008, u. Nr XV/101/07 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 13 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 78, poz. 1479; w sprawie budŝetu Celowego Związku Gmin Eko- Bart na 2008 r., u. Nr 20/X/07 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin Eko-Bart z dnia 20 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 78, poz. 1480; w sprawie budŝetu powiatu braniewskiego na rok 2008, u. Nr XIX/80/07 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 78, poz. 1481; w sprawie uchwalenia budŝetu Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna na rok 2008, u. Nr VII/15/08 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna z dnia 8 stycznia 2008 r. Dz. Urz. Nr 78, poz. 1482; w sprawie uchwalenia budŝetu ZGWM na 2008 rok, u. Nr VII/22/08 Zgromadzenia Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich z dnia 18 stycznia 2008 r. Dz. Urz. Nr 78, poz. 1483; w sprawie uchwalenia budŝetu Miasta i Gminy Młynary na 2008 r., u. Nr XIV/79/07 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 20 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 81, poz. 1536; w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Iławy na 2008 r., u. Nr XIX/268/07 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 81, poz. 1537; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Orzysz na 2008 r., u. Nr XV/101/07 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 81, poz. 1538; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Wydminy na 2008 r., u. Nr XIII/67/07 Rady Gminy Wydminy z dnia 29 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 81, poz. 1539; w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/1/08 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Ruciane-Nida na rok 2008, u. Nr XX/23/08 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 marca 2008 r. Dz. Urz. Nr 82, poz. 1543; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2008 r., u. Nr XVII/105/07 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 18 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 83, poz. 1560; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2008 r., u. Nr XV/79/07 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 18 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 83, poz. 1561; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Janowo na 2008 r., u. Nr XIV/72/07 Rady Gminy Janowo z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 83, poz. 1562; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Purda na 2008 r., u. Nr XIV-84/07 Rady Gminy Purda z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 83, poz. 1563; w sprawie budŝetu Gminy na rok 2008, u. Nr VIII/46/07 Rady Gminy Dubeninki z dnia 14 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 87, poz. 1606; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Dźwierzuty na 2008 r., u. Nr X/80/07 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 87, poz. 1607; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Płoskinia na rok 2008, u. Nr XIII/76/07 Rady Gminy Płoskinia z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 87, poz. 1608; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Korsze na 2008 r., u. Nr XVII/104/08 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 31 stycznia 2008 r. Dz. Urz. Nr 87, poz. 1609; w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Morąg na 2008 r., u. Nr XV/230/07 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 27 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 88, poz. 1610;

10 10 w sprawie uchwalenia budŝetu Miasta i Gminy Sępopol na 2008 r., u. Nr XIII/71/07 Rady Miasta i Gminy Sępopol z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 88, poz. 1611; w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Wielbark na 2008 r., u. Nr XI/83/07 Rady Gminy Wielbark z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 88, poz. 1612; w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Wieliczki na 2008 r., u. Nr X/61/07 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 88, poz. 1613; w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Ruciane- Nida na 2008 r., u. Nr XIX/1/08 Rady Gminy Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 lutego 2008 r. - Dz. Urz. Nr 90, poz. 1635; w sprawie budŝetu na rok 2008, u. Nr XII/83/08 Rady Gminy w Świętajnie z dnia 28 lutego 2008 r. - Dz. Urz. Nr 90, poz. 1636; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Sorkwity na 2008 r., u. Nr XVI/72/08 Rady Gminy Sorkwity z dnia 21 marca 2008 r. - Dz. Urz. Nr 90, poz. 1637; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy PienięŜno na 2008 r., u. Nr XV/56/07 Rady Miejskiej w PienięŜnie z dnia 20 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 91, poz. 1638; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2008 r., u. Nr XXI/146/08 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 stycznia 2008 r. Dz. Urz. Nr 91, poz. 1639; w sprawie uchwalenia budŝetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2008 r., u. Nr XVI/118/08 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 stycznia 2008 r. Dz. Urz. Nr 91, poz. 1640; w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/76/07 w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Płoskinia na 2008 rok, u. Nr XIV/90/08 Rady Gminy Płoskinia z dnia 20 lutego 2008 r. Dz. Urz. Nr 92, poz. 1641; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na rok 2008, u. Nr X/114/07 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 15 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 93, poz. 1663; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Janowiec Kościelny na 2008 r., u. Nr XII/65/07 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 93, poz. 1664; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Nidzica na 2008 r., u. Nr XIX/148/07 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 93, poz. 1665; w sprawie budŝetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2008, u. Nr XVII/79/08 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 stycznia 2008 r. Dz. Urz. Nr 94, poz. 1666; w sprawie budŝetu Związku Gmin na rok 2008, u. Nr VI/17/08 Zgromadzenia Związku Gmin EKOWOD w Bartoszycach z dnia 18 marca 2008 r. Dz. Urz. Nr 94, poz. 1667; w sprawie budŝetu Związku Gmin Czyste Mazury" z siedziba w Mrągowie na 2008 rok, u. Nr 44/08 Zgromadzenia Związku Gmin Czyste Mazury" z siedzibą w Mrągowie z dnia 21 marca 2008 r. Dz. Urz. Nr 94, poz. 1668; w sprawie budŝetu Warmińskiego Związku Gmin na 2008 rok, u. Nr 5/I/08 Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin z dnia 26 marca 2008 r. Dz. Urz. Nr 94, poz. 1669; w sprawie budŝetu powiatu mrągowskiego na rok 2008, u. Nr XVII/99/07 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 96, poz. 1714; w sprawie uchwalenia budŝetu powiatu elbląskiego na rok 2008, u. Nr XI/105/07 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 96, poz. 1715; zmieniająca uchwałę w sprawie budŝetu powiatu na rok 2008, u. Nr XIV/80/08 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 31 stycznia 2008 r. Dz. Urz. Nr 96, poz. 1716; w sprawie budŝetu miasta na 2008 rok, u. Nr XII/134/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 97, poz. 1717; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Gietrzwałd na 2008 r., u. Nr XVI/136/07 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 97, poz. 1718; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2008 r., u. Nr X/68/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 97, poz. 1719; w sprawie budŝetu Gminy Rychliki na rok 2008, u. Nr XII/73/07 Rady Gminy Rychliki z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 97, poz. 1720;

11 11 w sprawie budŝetu powiatu działdowskiego na rok 2008, u. Nr XI/80/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 98, poz. 1721; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2008 rok, u. Nr XX/128/07 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 101, poz. 1778; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Stawiguda na 2008 r., u. Nr XI/71/07 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 101, poz. 1779; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Reszel na 2008 rok, u. Nr XIV/84/08 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 10 stycznia 2008 r. Dz. Urz. Nr 101, poz. 1780; w sprawie uchwalenia budŝetu Miasta na 2008 r., u. Nr XVII/110/08 Rady Miasta Górowa Iławeckiego z dnia 20 lutego 2008 r. Dz. Urz. Nr 104, poz. 1801; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2008 r., u. Nr XV/92/07 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 105, poz. 1803; w sprawie uchwalenia budŝetu miasta i gminy na 2008 r., u. Nr XV/101/07 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 20 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 105, poz. 1804; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Iława na 2008 r., u. Nr XIII/140/07 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 105, poz. 1805; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Kisielice na 2008 r., u. Nr XVI/1/08 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 20 lutego 2008 r. Dz. Urz. Nr 106, poz. 1806; w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Lidzbarka Warmińskiego na 2008 r., u. Nr XVI/132/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 19 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 108, poz. 1833; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Świątki na 2008 r., u. Nr XII/64/07 Rady Gminy Świątki z dnia 20 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 108, poz. 1834; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Srokowo na 2008 r., u. Nr XIV/83/07 Rady Gminy Srokowo z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 108, poz. 1835; w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Węgorzewo na 2008 r., u. Nr XVIII/146/07 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 108, poz. 1836; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Markusy na 2008 r., u. Nr VII/61/07 Rady Gminy Markusy z dnia 20 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 110, poz. 1844; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Rozogi na 2008 r., u. Nr XV/81/07 Rady Gminy Rozogi z dnia 21 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 110, poz. 1845; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Olsztynek na 2008 r., u. Nr XI-111/07 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 110, poz. 1846; w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Małdyty na 2008 r., u. Nr XIV/95/07 Rady Gminy Małdyty z dnia 12 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 112, poz. 1882; w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Dywity na 2008 r., u. Nr XVI/97/08 Rady Gminy Dywity z dnia 21 lutego 2008 r. Dz. Urz. Nr 112, poz. 1883; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Dąbrówno na 2008 r., u. Nr XVI/114/08 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28 marca 2008 r. Dz. Urz. Nr 116, poz. 1940; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Lidzbark Warmiński na 2008 r., u. Nr XVI/100/08 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 14 marca 2008 r. Dz. Urz. Nr 117, poz. 1943; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Gronowo Elbląskie na 2008 r., u. Nr XI/80/08 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 20 lutego 2008 r. Dz. Urz. Nr 123, poz. 2030; w sprawie zmian w budŝecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2008, u. Nr XV/318/08 Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 12 lutego 2008 r. Dz. Urz. Nr 125, poz. 2055; w sprawie zmian w budŝecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2008, u. Nr XVI/340/08 Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 18 marca 2008 r. Dz. Urz. Nr 125, poz. 2056; w sprawie zmian w budŝecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2008, u. Nr

12 12 XVII/364/08 Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. Dz. Urz. Nr 125, poz. 2057; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Kętrzyn na 2008 rok, u. Nr XVII/88/08 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 5 marca 2008 r. Dz. Urz. Nr 128, poz. 2078; w sprawie budŝetu Miasta Olsztyn na 2008 rok, u. Nr XXIV/289/08 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 marca 2008 r. Dz. Urz. Nr 131, poz. 2096; w sprawie uchwalenia budŝetu Związku Gmin na 2008 rok, u. Nr VI/14/08 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko Ostróda z dnia 27 marca 2008 r. Dz. Urz. Nr 152, poz. 2231; w sprawie zmian w budŝecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2008, u. Nr XVII/378/08 Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. Dz. Urz. Nr 153, poz. 2236; w sprawie zmian w budŝecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2008 rok, u. Nr XVIII/382/08 Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 27 maja 2008 r. Dz. Urz. Nr 153, poz. 2237; w sprawie zmian w budŝecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2008 rok, u. Nr XX/400/08 Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2008 r. Dz. Urz. Nr 153, poz. 2238; w sprawie zmiany uchwały budŝetowej gminy Małdyty na 2008 r., u. Nr XVI/115/08 Rady Gminy Małdyty z dnia 6 lutego 2008 r. Dz. Urz. Nr 156, poz. 2256; w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Ostródy na 2008 rok, u. Nr XXI/124/08 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 stycznia 2008 r. Dz. Urz. Nr 157, poz. 2259; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Jedwabno na 2008 r., u. Nr XIV/78/08 Rady Gminy Jedwabno z dnia 30 stycznia 2008 r. Dz. Urz. Nr 157, poz. 2260; w sprawie zmian w budŝecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2008 rok, u. Nr XXI/413/08 Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2008 r. Dz. Urz. Nr 165, poz. 2360; w sprawie zmian w budŝecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2008 rok, u. Nr XXII/437/08 Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 30 września 2008 r. Dz. Urz. Nr 182, poz. 2674; w sprawie zmian w budŝecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2008 rok, u. Nr XXIII/449/08 Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 28 października 2008 r. Dz. Urz. Nr 192, poz. 2928; w sprawie zmian w budŝecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2008 rok, u. Nr XXIV/462/08 Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 27 listopada 2008 r. Dz. Urz. Nr 199, poz. 3122; CENY: w sprawie ustalenia cennika korzystania z gminnego obiektu uŝyteczności publicznej - Zajazdu Stadion przy ul. Polnej 7 w Nidzicy, u. Nr XVIII/137/07 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 10 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 3, poz. 74; w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/137/07 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia w sprawie cennika korzystania z gminnego obiektu uŝyteczności publicznej - Zajazdu Stadion przy ul. Polnej 7, u. Nr XX/183/08 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 stycznia 2008 r. Dz. Urz. Nr 33, poz. 727; CHOROBY ZAKAŹNE ZWIERZĄT: zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia miejsca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtyp H5N1 wśród ptactwa oraz wyznaczenia obszarów zapowietrzonego i zagroŝonego, a takŝe sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach, rozp. Nr 1 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 stycznia 2008 r. Dz. Urz. Nr 1, poz. 25; w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie określenia miejsca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypy H5N1 wśród dzikiego ptactwa oraz wyznaczenia obszarów zapowietrzonego i zagroŝonego, a takŝe sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach, rozp. Nr 3 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 stycznia 2008 r. Dz. Urz. Nr 4, poz. 86; zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania grypy ptaków, rozp. Nr 4 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 7 stycznia 2008 r. Dz. Urz. Nr 5, poz. 122;

13 13 w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 35 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie określenia miejsca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtyp H5N1 wśród ptactwa oraz wyznaczenia obszarów zapowietrzonego i zagroŝonego, a takŝe sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach, rozp. Nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 stycznia 2008 r. Dz. Urz. Nr 11, poz. 308; w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 38 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków, rozp. Nr 10 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 16 stycznia 2008 r. Dz. Urz. Nr 11, poz. 309; w sprawie określenia obszarów, na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzenia zakazów, rozp. Nr 1/2008 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ełku z dnia 31 stycznia 2008 r. Dz. Urz. Nr 28, poz. 631; w sprawie określenia obszarów, na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzenia zakazów, rozp. Nr 1/2008 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kętrzynie z dnia 5 maja 2008 r. Dz. Urz. Nr 74, poz. 1397; w sprawie określenia obszaru wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt zgnilca amerykańskiego pszczół, obszaru zagroŝonego wystąpieniem tej choroby, sposobu oznakowania tych obszarów oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach, rozp. Nr 1/08/2801 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bartoszycach z dnia 5 czerwca 2008 r. Dz. Urz. Nr 100, poz. 1746; w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie określenia obszarów, na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzenia zakazów, rozp. Nr 2/2008 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kętrzynie z dnia 31 lipca 2008 r. Dz. Urz. Nr 124, poz. 2033; CMENTARZE: w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych oraz zasad ich zarządu na terenie Miasta i Gminy Orneta, u. Nr XIV/99/07 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 28 listopada 2007 r. Dz. Urz. Nr 2, poz. 31; w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego przy ul. Gumbińskiej w Gołdapi, u. Nr XVIII/103/07 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 16, poz. 463; zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Iławie, u. Nr XVII/237/07 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 listopada 2007 r. Dz. Urz. Nr 24, poz. 566; w sprawie zmiany treści załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/19/06 z dnia 22 marca 2006 r. dotyczącego ustalenia cen opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego i Domu Pogrzebowego administrowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kisielicach, u. Nr XVI/2/08 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 20 lutego 2008 r. Dz. Urz. Nr 59, poz. 1172; CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK: 1. Zasady utrzymania czystości i porządku: w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dźwierzuty, u. Nr IX/77/07 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 30 listopada 2007 r. Dz. Urz. Nr 5, poz. 130; w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXXVIII/288/06 z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mikołajki, u. Nr XX/141/07 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 10, poz. 302; zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ełku, u. Nr XIX/173/07 Rady Miasta Ełku z dnia 20 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 24, poz. 572; w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, u. Nr XVI/122/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 19 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 31, poz. 682; w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/202/06 Rady Gminy Świętajno z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świętajno u. Nr XI/79/07 Rady Gminy Świętajno z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 42, poz. 909; w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świątki, u. Nr XIII/69/08 Rady Gminy Świątki z dnia 7 lutego 2008 r. Dz. Urz. Nr 46, poz. 990;

14 14 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jonkowo, u. Nr XVI/85/08 Rady Gminy Jonkowo z dnia 31 marca 2008 r. Dz. Urz. Nr 75, poz. 1434; w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/202/06 Rady Gminy Świętajno z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świętajno, u. Nr XIII/100/08 Rady Gminy Świętajno z dnia 7 kwietnia 2008 r. Dz. Urz. Nr 75, poz. 1437; w sprawie szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Frombork, u. Nr XIX/125/08 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 24 kwietnia 2008 r. Dz. Urz. Nr 92, poz. 1648; zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piecki, u. Nr XXII/86/08 Rady Gminy Piecki z dnia 12 czerwca 2008 r. Dz. Urz. Nr 119, poz. 1969; zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ełk, u. Nr XXVI/246/08 Rady Miasta Ełku z dnia 2 września 2008 r. Dz. Urz. Nr 151, poz. 2226; w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozłowo, u. Nr XXIII/189/08 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 12 września 2008 r. Dz. Urz. Nr 162, poz. 2313; w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gietrzwałd, u. Nr XXIV/234/08 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 25 września 2008 r. Dz. Urz. Nr 173, poz. 2537; w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kalinowo, u. Nr XXII/128/08 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 września 2008 r. Dz. Urz. Nr 175, poz. 2561; 2. Opłaty za usuwanie odpadów komunalnych: w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróŝniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, u. Nr XIV/104/07 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 28 listopada 2007 r. - Dz. Urz. Nr 2, poz. 32; o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXVIII/419/06 z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŝniania zbiorników bezodpływowych, u. Nr XXIII/115/07 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 listopada 2007 r. - Dz. Urz. Nr 2, poz. 38; w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych, u. Nr X/78/07 Rady Gminy Wielbark z dnia 27 listopada 2007 r. Dz. Urz. Nr 3, poz. 67; w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróŝniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, u. Nr XV/117/07 Rady Miejskiej Lubawa z dnia 19 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 5, poz. 132; w sprawie ustalenia maksymalnych opłat za utylizację osadów ściekowych i odpadów organicznych w Kompostowni Osadów Ściekowych i Odpadów Organicznych w Zakrzewie, u. Nr V/22/07 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna w Działdowie z dnia 3 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 8, poz. 239; w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŝniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, u. Nr XVI/99/07 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 8, poz. 240; w sprawie szczegółowych zasad rozliczania świadczonych usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz wysokości stawek opłat za te usługi, u. Nr XIV/69/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 23 listopada 2007 r. Dz. Urz. Nr 9, poz. 247; w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróŝniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, u. Nr XII/95/07 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 10, poz. 305; w sprawie zmiany do uchwały Nr XXV/160/04 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Gminy Reszel, u. Nr XII/80/07 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 6 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 12, poz. 360; w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za

15 15 usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróŝnianie zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Jeziorany, u. Nr X/96/07 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 15 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 16, poz. 453; w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/620/06 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŝniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Morąg, u. Nr XV/233/07 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 27 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 16, poz. 464; w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróŝniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, u. Nr XVI/118/08 Rady Miasta Lubawa z dnia 9 stycznia 2008 r. Dz. Urz. Nr 21, poz. 544; w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróŝniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, u. Nr XV/97/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 25, poz. 599; w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŝniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, u. Nr XIII/77/07 Rady Miasta i Gminy Sępopol z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 29, poz. 664; w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróŝniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, u. Nr XIII/73/07 Rady Gminy Wydminy z dnia 29 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 29, poz. 668; zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, u. Nr XI-117/07 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 31, poz. 690; w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli i zarządców nieruchomości za usługi w zakresie usuwania nieczystości komunalnych, opróŝniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, u. Nr XVI/77/07 Rady Gminy Prostki z dnia 20 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 33, poz. 710; w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wykonywanych przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenia, u. Nr XX/148/08 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 11 lutego 2008 r. Dz. Urz. Nr 34, poz. 758; w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróŝniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, u. Nr XVII/93/08 Rady Gminy Budry z dnia 31 stycznia 2008 r. Dz. Urz. Nr 40, poz. 860; w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróŝniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, u. Nr XI/85/08 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 13 lutego 2008 r. Dz. Urz. Nr 40, poz. 862; w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróŝniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, u. Nr XV/108/08 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 15 lutego 2008 r. Dz. Urz. Nr 40, poz. 868; w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŝnianie zbiorników bezodpływowych, u. Nr XVII/109/08 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 lutego 2008 r. Dz. Urz. Nr 40, poz. 870; w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŝniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Iława, u. Nr XX/277/08 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 23 stycznia 2008 r. Dz. Urz. Nr 42, poz. 910; w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróŝniania zbiorników bezodpływowych i

16 16 transportu nieczystości ciekłych, u. Nr XI/54/08 Rady Gminy w Baniach Mazurskich z dnia 31 stycznia 2008 r. Dz. Urz. Nr 46, poz. 982; w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróŝniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości, u. Nr XVII/115/08 Rady Gminy Szczytno z dnia 6 lutego 2008 r. Dz. Urz. Nr 46, poz. 985; o zmianie uchwały Nr XXXVIII/224/06 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŝniania zbiorników bezodpływowych, u. Nr XIV/127/08 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 15 lutego 2008 r. Dz. Urz. Nr 46, poz. 995; w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie wywozu nieczystości z terenu gminy Kolno, u. Nr XVIII/96/08 Rady Gminy Kolno z dnia 10 marca 2008 r. Dz. Urz. Nr 49, poz. 1042; w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróŝniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, u. Nr XVIII/124/08 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 lutego 2008 r. Dz. Urz. Nr 52, poz. 1068; w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŝniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Ełk, u. Nr XXI/194/08 Rady Miasta Ełku z dnia 26 lutego 2008 r. Dz. Urz. Nr 54, poz. 1107; w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróŝniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Działdowo, u. Nr XXI/144/08 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 lutego 2008 r. Dz. Urz. Nr 54, poz. 1113; w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kisielice, u. Nr XVI/3/08 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 20 lutego 2008 r. Dz. Urz. Nr 55, poz. 1125; w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór z nieruchomości odpadów komunalnych i za opróŝnianie zbiorników bezodpływowych, u. Nr XVI/87/08 Rady Gminy Rozogi z dnia 28 lutego 2008 r. Dz. Urz. Nr 59, poz. 1184; w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŝniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, u. Nr XIV/150/08 Rady Gminy Iława z dnia 27 lutego 2008 r. Dz. Urz. Nr 61, poz. 1208; w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŝniania zbiorników bezodpływowych, u. Nr XII/91/08 Rady Gminy Świętajno z dnia 28 lutego 2008 r. Dz. Urz. Nr 61, poz. 1217; w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróŝniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, u. Nr XVI/153/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 lutego 2008 r. Dz. Urz. Nr 61, poz. 1220; w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróŝniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, u. Nr XV/6/08 Rady Gminy Rybno z dnia 17 marca 2008 r. Dz. Urz. Nr 65, poz. 1282; w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróŝniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, u. Nr XV/87/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 marca 2008 r. Dz. Urz. Nr 68, poz. 1332; w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróŝniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, u. Nr XXV/163/08 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 marca 2008 r. Dz. Urz. Nr 72, poz. 1380; w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróŝniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, u. Nr

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ROK 2007 2 3 Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rok 2007 (nry 1-203) Skróty oznaczają: rozp. rozporządzenie,

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XXIII/524/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XXIII/524/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XXIII/524/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa warmińsko-mazurskiego

Ranking gmin województwa warmińsko-mazurskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R.

ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R. ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R. POWIAT GMINA ŚWIADCZENIODAWCA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ NR TEL. Bartoszyce Szpital owy Im. Jana

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach

Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach 2012-2015. Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach

Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach 2012-2015. Rok 2012 2013 2014 2015 Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo

Bardziej szczegółowo

Liczba osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności)

Liczba osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności) bartoszycki braniewski działdowski bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. Gmina (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności) 1 MOPS Bartoszyce 53 45

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić

Bardziej szczegółowo

ZAMOŻNOŚĆ SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W 2015 ROKU.

ZAMOŻNOŚĆ SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W 2015 ROKU. ZAMOŻNOŚĆ SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W 2015 ROKU. Niniejsze materiał powstał na podstawie danych z portalu samorządowego WSPÓLNOTA - Bogactwo samorządów. Ranking dochodów JST 2015 1.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji

WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji Akty prawa miejscowego dotyczące aglomeracji z terenu woj. warmińskomazurskiego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu

Bardziej szczegółowo

WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r.

WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r. Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku

Bardziej szczegółowo

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski Lp. Nazwa obszaru chronionego krajobrazu Pow. (ha) Gmina/powiat 1. Buchnowski Obszar Chronionego 2. Dąbrówieński Obszar Chronionego 3. Hartowiecki Obszar Chronionego 4. Naguszewski Obszar Chronionego Akt

Bardziej szczegółowo

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski Lp. Nazwa obszaru chronionego krajobrazu Pow. (ha) Gmina/powiat 1. Buchnowski Obszar Chronionego 2. Dąbrówieński Obszar Chronionego 3. Hartowiecki Obszar Chronionego 4. Naguszewski Obszar Chronionego Akt

Bardziej szczegółowo

dr hab. Wojciech Dziemianowicz prezentacja na podstawie Raportu pod tym tytułem, przygotowanego przez konsorcjum firm Geoprofit i Ecorys na zlecenie

dr hab. Wojciech Dziemianowicz prezentacja na podstawie Raportu pod tym tytułem, przygotowanego przez konsorcjum firm Geoprofit i Ecorys na zlecenie Ewaluacja ex post "Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na rozwój regionalny i przestrzenny województwa warmińsko-mazurskiego" dr hab. Wojciech Dziemianowicz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń styczeń 2016 roku

Harmonogram szkoleń styczeń 2016 roku Harmonogram szkoleń styczeń 2016 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK GMINA

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął dodatkowy przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku

Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki 26.01.2017 10 00 działaniach

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD Nr RIO.I /17 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE w dniu 08 maja 2017 r.

PORZĄDEK OBRAD Nr RIO.I /17 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE w dniu 08 maja 2017 r. PORZĄDEK OBRAD Nr RIO.I-01040-16/17 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE w dniu 08 maja godz. 10 00 I. Ocena zgodności z prawem uchwał z udziałem jednostki, zgodnie z zawiadomieniami skierowanymi

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń sierpień 2015 roku

Harmonogram szkoleń sierpień 2015 roku Harmonogram szkoleń sierpień 2015 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK GMINA

Bardziej szczegółowo

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000 Lp. Kod obszaru Nazwa obszaru Pow. (ha) Położenie administracyjne 1. PLB280001 Bagna Nietlickie 4 080,76 2. PLB280002 Dolina Pasłęki 20 669,89 3. PLB140005

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń maj 2016 roku

Harmonogram szkoleń maj 2016 roku Harmonogram szkoleń maj 2016 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK 19.05.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA MASTERPLANU DLA REGIONU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH

REALIZACJA MASTERPLANU DLA REGIONU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH REALIZACJA MASTERPLANU DLA REGIONU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH 1 KRAINA WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH położona na wschodzie woj. warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku

Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki 26.01.2017 10 00 działaniach

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń maj 2017 roku

Harmonogram szkoleń maj 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Harmonogram szkoleń maj 2017 roku Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki 30.05.17 11 00 Wyjazd na

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INFORMACJI O PIERWSZEJ EDYCJI POWIATOWYCH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

ZESTAWIENIE INFORMACJI O PIERWSZEJ EDYCJI POWIATOWYCH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZESTAIENIE INFORMACJI O PIERSZEJ EDYCJI POIATOYCH PLANÓ GOSPODARKI ODPADAMI OJEÓDZTIE ARMIŃSKO MAZURSKIM Informacja Urzędu Marszałkowskiego DATA UCHALENIA OSTATNIEGO PLANU: 8 RZEŚNIA 2005 R. Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/78/2004 z dnia 12 lutego 2004r. W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XII/78/2004 z dnia 12 lutego 2004r. W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Ulga/Zwolnienie z podatku od Miasto Urząd Podstawa prawna Inne zachęty inwestycyjne Uwagi nieruchomości Banie Mazurskie NIE Brak stosownej Uchwały. NIE Barciany Nowo zarejestrowane podmioty zatrudniające

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół i placówek zaplanowanych do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009

Wykaz szkół i placówek zaplanowanych do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009 Załącznik nr 1 Wykaz szkół i placówek zaplanowanych do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009 1 DZIAŁDOWSKI Działdowo Gm. Zespół Szkół w Malinowie 2 DZIAŁDOWSKI Działdowo Gm. Szkoła Podstawowa w Uzdowie 3

Bardziej szczegółowo

TED Umfrage 2016 Helfen Sie uns, unser Dienstangebot und unser Portal zu verbessern! Usługi

TED Umfrage 2016 Helfen Sie uns, unser Dienstangebot und unser Portal zu verbessern! Usługi TED Umfrage 2016 Helfen Sie uns, unser Dienstangebot und unser Portal zu verbessern! Usługi 71052 2016 02/03/2016 S43 Usługi Dodatkowe informacje Procedura otwarta Polska Olsztyn: Usługi w zakresie ośrodków

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń październik 2015 roku

Harmonogram szkoleń październik 2015 roku Data GMINA BARTOSZYCE Harmonogram szkoleń październik 2015 roku Godzina rozpoczęcia 22.10.2015 15 00 Prowadzenie produkcji roślinnej i zwierzęcej metodami ekologicznymi Temat szkolenia Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok

Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok DATA 3.10.2015r. Elbląg przy CH Elzam MIEJSCOWOŚĆ TEL. DO REJESTRACJI 3.10.2015r. Olszty przy Tesco, ul. Pstrowskiego 13 3.10.2015r. Iława

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII(227)2013 Rady Miejskiej w Barczewie z dn. 28 stycznia 2013 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXVII(227)2013 Rady Miejskiej w Barczewie z dn. 28 stycznia 2013 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości Zestawienie ulg i zwolnień z podatków lokalnych oferowanych przez samorządy lokalne na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego na koniec 2012 r. w ramach dostępnych zachęt inwestycyjnych. lp. 1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 r. w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego

Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 r. w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 r. w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego Olsztyn, październik 2016 r. 1 Spis treści Wstęp... 3 Demografia...

Bardziej szczegółowo

Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017

Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017 Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017 Lp. Powiat Gmina Miejscowość Szkoła Liczba grup 1 bartoszycki G Bartoszyce Wojciechy SP 2 2 bartoszycki G Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017

Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017 Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017 Lp. Powiat Gmina Miejscowość Szkoła Liczba grup 1 bartoszycki G Bartoszyce Wojciechy SP 2 2 bartoszycki G Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r.

PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r. PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r.) Lp. Powiat Nazwa Podmiot prowadzący Specjalistyczny 1 Elbląg

Bardziej szczegółowo

stwierdzające nieważność 2 i 3 uchwały Nr XIV/110/2016

stwierdzające nieważność 2 i 3 uchwały Nr XIV/110/2016 Informacja Publiczna Wydziału Prawnego i Nadzoru WM UW w Olsztynie za okres od dnia 1 kwietnia 2016r. do dnia 30 kwietnia 2016r. Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Warmińsko- Mazurskiego na uchwały organów

Bardziej szczegółowo

Czy gmina odpowiedzi ała na zapytanie WMCOI o stosowanyc h zachętach lokalnych?

Czy gmina odpowiedzi ała na zapytanie WMCOI o stosowanyc h zachętach lokalnych? Zestawienie ulg i zwolnień z podatków lokalnych oferowanych przez samorządy lokalne na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego na koniec 2011 r. w ramach dostępnych zachęt inwestycyjnych. L.p. Nazwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku

Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK 11.08.2017

Bardziej szczegółowo

Realizacja kontroli w 2015 r. - Wydział Finansów i Kontroli

Realizacja kontroli w 2015 r. - Wydział Finansów i Kontroli Realizacja kontroli w 2015 r. - Wydział Finansów i Kontroli I. Kontrole wszczęte w 2014 r. i zakończone w 2015 r. 1. Oddział kontroli finansowej: 1. Urząd Gminy w Sorkwitach 2. 3. 4. Urząd Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Realizacja kontroli w 2016 r. - Wydział Finansów i Kontroli

Realizacja kontroli w 2016 r. - Wydział Finansów i Kontroli Realizacja kontroli w 2016 r. - Wydział Finansów i Kontroli I. Kontrole wszczęte w i zakończone w 2016 r.: 1. Oddział kontroli finansowej: Lp. Nazwa jednostki Rodzaj kontroli Przedmiot kontroli Termin

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI WSPARCIA ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM 2014-2015

OŚRODKI WSPARCIA ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM 2014-2015 OŚRODKI WSPARCIA ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM 20142015 Objaśnienia: Kolumna 3: J jadłodajnie Ż punkt wydawania paczek O punkt wydawania M punkt pomocy medycznej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń kwiecień 2016 roku

Harmonogram szkoleń kwiecień 2016 roku Harmonogram szkoleń kwiecień 2016 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki 09 00 GMINA BISZTYNEK

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barczewie 2 170,00 zł 4 340,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barczewie 2 170,00 zł 4 340,00 zł Lp. Rodzaj jednostki Jednostka samorządu terytorialnego Adres organu prowadzącego Nazwa szkoły Kwota wnioskowanej dotacji Całkowita kwota dofinansowania 1 U. Miasta BARCZEWO plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo

Bardziej szczegółowo

Wykaz OSP w powiatach - ilość OSP w 2007 i 2011, wykaz OSP-KSRG, OSP zakładowe, OSP typu M

Wykaz OSP w powiatach - ilość OSP w 2007 i 2011, wykaz OSP-KSRG, OSP zakładowe, OSP typu M ZAŁĄCZNIK NR Lp w roku 2007 Wykaz OSP w powiatach - ilość OSP w 2007 i 20, wykaz OSP-KSRG, OSP zakładowe, OSP typu M Powiat Gmina OSP Miejscowość 2007 / uwagi, KSRG 20 zmiany 20 2007-20, ilość OSP w 20

Bardziej szczegółowo

Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i równy średniej krajowej z matematyki.

Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i równy średniej krajowej z matematyki. Ranking szkół gimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego. Średnie wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego z matematyki. Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i równy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z

Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, y społecznej, i opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz ofiar sytuacji kryzysowych w województwie warmińsko-mazurskim Olsztyn 2013

Bardziej szczegółowo

Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i równy średniej krajowej z języka polskiego.

Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i równy średniej krajowej z języka polskiego. Ranking szkół gimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego. Średnie wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego. Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i

Bardziej szczegółowo

Wykaz 1% podatku za rok 2015

Wykaz 1% podatku za rok 2015 Lp. Powiat Gmina OSP 1% OSP 1 Bartoszyce Bartoszyce Nalikajmy 323,17 zł 2 Bartoszyce Bartoszyce Wojciechy 63,84 zł 3 Bartoszyce Bisztynek Bisztynek 462,15 zł 4 Bartoszyce Bisztynek Grzęda 347,23 zł 5 Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Powiat Luty Marzec Kwiecień Maj i placówek oświatowych z terenu Miasta Bartoszyce i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA 2012 OLSZTYN 2014 Wojewoda Warmińsko-Mazurski BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2012 OLSZTYN 2014 Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Szkoły prowadzone przez JST, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu "Aktywna tablica"

Szkoły prowadzone przez JST, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu Aktywna tablica Szkoły prowadzone przez JST, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu "Aktywna tablica" Lp. Rodzaj jednostki urząd gminy/miasta Nazwa szkoły Wnioskowana kwota wsparcia finansowego z programu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Powiat Luty Marzec Kwiecień Maj i placówek oświatowych z terenu Miasta Bartoszyce i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 2260 ZARZĄDZENIE NR 181 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Olsztyn, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 2260 ZARZĄDZENIE NR 181 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIEIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 2260 ZARZĄDZEIE R 181 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru placówek

Bardziej szczegółowo

LP Nazwa klubu Adres do korespondecji Kod Poczta Liczba delegatów. Zał 2. 1 LKS Pogoń Banie Mazurskie Sportowa 2 19-520 Banie Mazurskie 1

LP Nazwa klubu Adres do korespondecji Kod Poczta Liczba delegatów. Zał 2. 1 LKS Pogoń Banie Mazurskie Sportowa 2 19-520 Banie Mazurskie 1 Zał 2 Lista Jednostek Podstawowych - Członków Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS z przyznanym limitem Delegatów na Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy w listopadzie 20 roku LP Nazwa klubu Adres

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół objętych monitorowaniem wylosowanych przez Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty I.Szkoły Podstawowe (klasy V i VI)

Wykaz szkół objętych monitorowaniem wylosowanych przez Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty I.Szkoły Podstawowe (klasy V i VI) Wykaz szkół objętych monitorowaniem wylosowanych przez Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty I.Szkoły Podstawowe (klasy V i VI) 1. Publiczna Szkoła Podstawowa we Frygnowie 2. Publiczna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Wojewoda Warmińsko-Mazurski BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2013 OLSZTYN 2014 Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Al. Piłsudskiego 7/9 10-575

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń luty 2017 roku

Harmonogram szkoleń luty 2017 roku Harmonogram szkoleń luty 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK GMINA

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. powiat bartoszycki

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. powiat bartoszycki Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego L.p. Nazwa jednostki Podmiot prowadzący Dane teleadresowe placówki kod miejscowość ulica

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Uwagi / zmiany. powiat bartoszycki

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Uwagi / zmiany. powiat bartoszycki Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego L.p. Nazwa jednostki Podmiot prowadzący Dane teleadresowe placówki kod miejscowość ulica

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 181 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 181 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. ZARZĄDZEIE r 181 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku

Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK 11.08.2017

Bardziej szczegółowo

Poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego vs. aktywność kulturalna w gminach woj. warmińsko-mazurskiego

Poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego vs. aktywność kulturalna w gminach woj. warmińsko-mazurskiego Poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego vs. aktywność kulturalna w gminach woj. warmińsko-mazurskiego (spostrzeżenia z analizy danych zastanych) ( R A P O R T K O Ń C O W Y ) Magdalena Wojarska Olsztyn

Bardziej szczegółowo

Gmina Biskupiec (powiat "Budowa odcinka sieci sanitarnej wraz z przepompownią w. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w

Gmina Biskupiec (powiat Budowa odcinka sieci sanitarnej wraz z przepompownią w. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 1 UM14-6921-UM1400011/12 OW-PROW.042.1.11.2012 Gmina Małdyty 2 UM14-6921-UM1400012/12 OW-PROW.042.1.12.2012 Gmina Rychliki Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w Dobrocinie,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, y społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz ofiar sytuacji kryzysowych

Bardziej szczegółowo

2. Charakterystyka populacji

2. Charakterystyka populacji Wstępna informacja o ach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego, 1 i kwietnia 2 r. przez Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 1. Wprowadzenie Egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń kwiecień 2017 roku

Harmonogram szkoleń kwiecień 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Harmonogram szkoleń kwiecień 2017 roku Godzina rozpoczęcia 21.04.2017 10 00 Zasady i wymogi przyznawania płatności 22.04.2017 9 00 IX Wiosenne Targi Ogrodnicze Pamiętajcie o Ogrodach

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2173 ZARZĄDZENIE NR 128 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2013 r.

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2173 ZARZĄDZENIE NR 128 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2173 ZARZĄDZENIE NR 128 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE WYKA OKAI WYBORCYCH RYSTOSOWANYCH DA OTREB OSÓB NIEEŁNOSRAWNYCH WOJEWÓDTWO WARMIŃSKO - MAURSKIE p. Gmina owiat Nr obwodu Siedziba obwodu głosowania Typ obwodu 1 Bartoszyce (m.) bartoszycki 3 Sala Gimnastyczna

Bardziej szczegółowo

powiat bartoszycki powiat braniewski powiat działdowski powiat elbląski

powiat bartoszycki powiat braniewski powiat działdowski powiat elbląski Załącznik nr 10 szpitalne oddziały ratunkowe TABELA 10- szpitalne oddziały ratunkowe - 2011 r. powiat bartoszycki 1 IM. J. PAWŁA II WYSZYŃSKIEGO 11 11-200 BARTOSZYCE 000000015612 01 IM. J. PAWŁA II 11-200

Bardziej szczegółowo

LISTA OSP 2015 rok OSP Miejscowość 1 Bartoszyce Górowo Iławeckie Tak 3 Bartoszyce Bartoszyce Bezledy Tak 4 Bartoszyce Bartoszyce Galiny Tak

LISTA OSP 2015 rok OSP Miejscowość 1 Bartoszyce Górowo Iławeckie Tak 3 Bartoszyce Bartoszyce Bezledy Tak 4 Bartoszyce Bartoszyce Galiny Tak LISTA OSP 2015 rok Lp. Powiat Gmina OSP Miejscowość KSRG 1 Bartoszyce Górowo Iławeckie Tak 2 Bartoszyce Bartoszyce Bartoszyce 3 Bartoszyce Bartoszyce Bezledy Tak 4 Bartoszyce Bartoszyce Galiny Tak 5 Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

POZIOM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO A AKTYWNOŚĆ KULTURALNA W GMINACH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO (SPOSTRZEŻENIA Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH)

POZIOM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO A AKTYWNOŚĆ KULTURALNA W GMINACH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO (SPOSTRZEŻENIA Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH) Magdalena Wojarska Dla Węzła Warmińsko-Mazurskiego OŻK-SB POZIOM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO A AKTYWNOŚĆ KULTURALNA W GMINACH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO (SPOSTRZEŻENIA Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH)

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax. (086) 216-44-95, (086) 473-71-20, (086) 473-71-21, (086) 473-71-22, www.oke.lomza.com email: sekretariat@oke.lomza.com INFROMACJA o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Dynamika rozwoju gospodarczego jednostek lokalnych na tle ich sytuacji demograficznej

Dynamika rozwoju gospodarczego jednostek lokalnych na tle ich sytuacji demograficznej Rozdział V: Zbigniew Brodziński, Adam Pawlewicz, Monika Borawska Dynamika rozwoju gospodarczego jednostek lokalnych na tle ich sytuacji demograficznej 85 ROZDZIAŁ V Zbigniew Brodziński, Adam Pawlewicz,

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU

LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU Lp. Numer wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu 1. 0017/16 Gmina Stawiguda Mazur poprzez doposażenie służb ratowniczych w specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Wojewoda Warmińsko-Mazurski BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2014 OLSZTYN 2015 Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Al. Piłsudskiego 7/9 10-575

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa warmińsko-mazurskiego Załącznik do Zarządzenia nr 128 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 czerwca 2013 r. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa warmińsko-mazurskiego L.p Nazwa jednostki Podmiot prowadzący

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci

Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci 1 Nazwa węzła Lokalizacja węzła Nr działki Typ węzła Bajtkowo Działka nr 16/16 16/16 Dystrybucyjny Bałoszyce Świetlica, ul. Jawty Wielkie 63,14-240 Susz

Bardziej szczegółowo

Program Wieloletni pod nazwą: "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH "

Program Wieloletni pod nazwą: NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH Z A T W I E R D Z A M Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Program Wieloletni pod nazwą: "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011" Warszawa, dnia maja 2011 r. ANEKS NR 1 DO LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Województwo warmińsko-mazurskie E_noty 2015

Województwo warmińsko-mazurskie E_noty 2015 Województwo warmińsko-mazurskie E_noty 2015 Załącznik nr 16 do OPZ Lp Nazwa zabytku Miejscowość Gmina Powiat Województwo Nr rejestru 1. Założenie pałacowo-parkowe i folwark Sztynort Węgorzewo Węgorzewo

Bardziej szczegółowo

Liczba uczestników Ogółem 17 69 139 3 233. Nazwa szkoły, uczelni na terenie której odbyły się warsztaty

Liczba uczestników Ogółem 17 69 139 3 233. Nazwa szkoły, uczelni na terenie której odbyły się warsztaty Załącznik nr Zestawienie warsztatów p. t.: Stereotypy na temat młodości i starości jak z nimi walczyć przeprowadzonych przez zespoły doradców zawodowych w ramach Tygodnia Solidarności Międzypokoleniowej

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Minister Administracji i Cyfryzacji

ZATWIERDZAM Minister Administracji i Cyfryzacji ZATWIERDZAM Minister Administracji i Cyfryzacji WOJEWÓDZTWO Warmińsko-Mazurskie Warszawa, dnia Rok dofinansowania 2015 Lista zmieniona nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskiego

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskiego powiat bartoszycki 1 IM. J. PAWŁA II W BARTOSZYCACH WYSZYŃSKIEGO 11 11-200 BARTOSZYCE 000000015612 01 IM. J. PAWŁA II 11-200 BARTOSZYCE WYSZYŃSKIEGO 11 2801021 BARTOSZYCE nie tak 200 1 1 4 2 POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/67/2015 Rady stwierdzające nieważność uchwały Nr XI/60/2015 Rady

stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/67/2015 Rady stwierdzające nieważność uchwały Nr XI/60/2015 Rady Informacja Publiczna Wydziału Prawnego i Nadzoru WM UW w Olsztynie za okres od dnia 1 listopada 2015r. do dnia 30 listopada 2015r. Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Warmińsko- Mazurskiego na uchwały organów

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń luty 2016 roku

Harmonogram szkoleń luty 2016 roku Harmonogram szkoleń luty 2016 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia 24.02.2016 Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość i ekonomicznej Powiat bartoszycki

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych

Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych Numer w rejestrze Pełna nazwa placówki oraz adres Podmiot prowadzący

Bardziej szczegółowo

Powiat bartoszycki. NAZWA ORGANIZACJI MIEJSCOWOŚĆ GMINA NR KRS Stowarzyszenie Na Rzecz Profilaktyki Terapii UzaleŜnień Bartoszyce Bartoszyce 44773

Powiat bartoszycki. NAZWA ORGANIZACJI MIEJSCOWOŚĆ GMINA NR KRS Stowarzyszenie Na Rzecz Profilaktyki Terapii UzaleŜnień Bartoszyce Bartoszyce 44773 Powiat bartoszycki Stowarzyszenie Na Rzecz Profilaktyki Terapii UzaleŜnień Bartoszyce Bartoszyce 44773 Źródło Miejski Bartoszycki Klub Sportowy Victoria Bartoszyce Bartoszyce 49724 Stowarzyszenie Integracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 183 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 183 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 183 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 6 grudnia 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 182 ust.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9. moc. rodzaj instalacji. [kw]

Strona 1 z 9. moc. rodzaj instalacji. [kw] Strona 1 z 9 Nr Nazwa Podmiotu miejsce siedziby lub miejsca zamieszkania lokalizacja przyłączenia moc przyłączeniowa [kw] 1 Osoba prawna Gdynia [45] Morąg, 6000 2 Osoba prawna Gdynia [47] Gietrzwałd, 4000

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci

Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci Nazwa węzła Lokalizacja węzła Nr działki Typ węzła Bajtkowo Działka nr 16/16 16/16 Dystrybucyjny Bałoszyce Świetlica, ul. Jawty Wielkie 63,14-240 Susz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń grudzień 2017 roku Godzina Data

Harmonogram szkoleń grudzień 2017 roku Godzina Data Harmonogram szkoleń grudzień 2017 roku Godzina Data Temat szkolenia rozpoczęcia Gmina Bartoszyce Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki 01.12.2017 9:00 Kalibracja

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY UDZIELAJĄCE POMOCY OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE. województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c lipiec 2017 r.

PODMIOTY UDZIELAJĄCE POMOCY OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE. województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c lipiec 2017 r. PODMIOTY UDZIELAJĄCE POMOCY OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c lipiec 2017 r.) SPECJALISTYCZNE OŚRODKI WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE*

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nowy numer rachunku bankowego w sprawie opłat sądowych:

UWAGA! Nowy numer rachunku bankowego w sprawie opłat sądowych: UWAGA! Nowy numer rachunku bankowego w sprawie opłat sądowych: 12 1010 0055 3023 0040 4500 0008 Wpis sprawozdania finansowego: - wzmianka 40 zł, - ogłoszenie MSIG 100 zł. Przewodniczący Wydziału SSR Barbara

Bardziej szczegółowo

Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Lp. Nazwa domu pomocy społecznej, adres, telefon, e-mail Typ domu Podmiot prowadzący Liczba miejsc Numer

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2175 ZARZĄDZENIE NR 130 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2013 r.

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2175 ZARZĄDZENIE NR 130 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2175 ZARZĄDZENIE NR 130 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Lp. Nazwa domu pomocy społecznej, adres, telefon, e-mail Typ domu Podmiot prowadzący Liczba miejsc Numer

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 2286 ZARZĄDZENIE NR 182 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 2286 ZARZĄDZENIE NR 182 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 2286 ZARZĄDZENIE NR 182 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia rejestru

Bardziej szczegółowo