Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z"

Transkrypt

1 Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, y społecznej, i opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz ofiar sytuacji kryzysowych w województwie warmińsko-mazurskim Olsztyn 2013

2 Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, y społecznej, i opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz ofiar sytuacji kryzysowych w województwie warmińsko-mazurskim Spis treści OPRACOWAŁ ZESPÓŁ: Sylwia Cieśluk, Barbara Michalska-Symko pracownicy Biura Polityki Zdrowotnej w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w oparciu o dane przedłożone przez przedstawicieli Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego ds. realizacji, koordynacji i monitorowania Wojewódzkiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata dla województwa warmińsko-mazurskiego Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1, Olsztyn tel , fax Skład i łamanie: Olsztyn 2013, wydanie pierwsze Wstęp... 5 Powiat bartoszycki... 7 Powiat braniewski... 9 Powiat działdowski Powiat elbląski Powiat ełcki Powiat giżycki Powiat gołdapski Powiat iławski Powiat kętrzyński Powiat lidzbarski Powiat mrągowski Powiat nidzicki Powiat nowomiejski Powiat olecki Powiat olsztyński Powiat ostródzki Powiat piski Powiat szczycieński Powiat węgorzewski Miasto Olsztyn Miasto Elbląg Przydatne dane kontaktowe Wykaz organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin... 71

3 WSTĘP Na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, ustanowiono Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata Harmonogram realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010r. - poz. 128), określa zakres zadań przyporządkowany celom ogólnym i szczegółowym według podmiotów realizujących. Jednym z podmiotów realizujących Program jest samorząd województwa, w gestii którego było sporządzenie regionalnego programu ochrony zdrowia. W odpowiedzi na powyższe Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą Nr 25/319/11/IV z dnia 22 kwietnia 2011 roku powołał Zespół do opracowania Wojewódzkiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata W skład Zespołu weszli przedstawiciele różnych środowisk, organizacji pozarządowych, instytucji działających na rzecz osób dotkniętych chorobą psychiczną, a także administracji publicznej. W dniu 12 września 2011 roku zarząd województwa warmińsko-mazurskiego Uchwałą Nr 47/610/11/IV uchwalił i przyjął do realizacji Wojewódzki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata dla województwa warmińsko-mazurskiego. W celu realizacji, koordynowania i monitorowania Programu, zgodnie z zapisami Harmonogramu realizacji NPOZP (cel szczegółowy 2.4., zadanie ), w dniu 7 lutego 2012r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą Nr 6/60/12/IV powołał Wojewódzki Zespół Koordynujący ds. realizacji, koordynacji i monitorowania Wojewódzkiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata dla województwa warmińsko-mazurskiego. Skład zespołu zapewnia właściwą reprezentację samorządu województwa, wojewody, placówek realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia, pozarządowych organizacji samoowych, oddziału wojewódzkiego NFZ. WSTĘP 5

4 Przedstawiciele Zespołu realizując wytyczne wynikające z zapisów Wojewódzkiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata dla województwa warmińsko-mazurskiego zgodnie z celem szczegółowym 1.3. (zadanie , działanie pod nazwą: Opracowanie i publikacja przewodnika informującego o dostępnej w województwie y dla ofiar sytuacji kryzysowych oraz jego upowszechnienie w wersji elektronicznej i drukowanej ) oraz celem szczegółowym 2.4. (zadanie , działanie pod nazwą: Przygotowanie aktualizowanego corocznie przewodnika informującego o dostępnych formach opieki zdrowotnej i y społecznej i dla osób z zaburzeniami psychicznymi ) udostępnili dane zawarte w publikacji. W związku z powyższym składamy na Państwa ręce niniejszy Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, y społecznej,, opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz ofiar sytuacji kryzysowych w województwie warmińsko-mazurskim w celu przekazania podstawowych informacji o dostępnej y dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin na terenie województwa. Dane zostały usystematyzowane ze względu na zakres świadczonej y z podziałem na powiaty, zestawione alfabetycznie, obejmując: zakres usług usługi opiekuńcze, zasiłki i poza, rentową, orzecznictwo pozarentowe,,,. ELBLÑG I awa Nowe Miasto Lubawskie Braniewo Ostróda Dzia dowo Bartoszyce Lidzbark Warmiƒski OLSZTYN K trzyn Mràgowo W gorzewo Gi ycko Pisz Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku typ: dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie (kobiety) Środowiskowy Dom Samoy Górowo Iławeckie (50 miejsc pobyt dzienny, 6 miejsc pobyt całodobowy) Środowiskowy Dom Samoy przy MOPS w Bartoszycach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach w Bartoszycach w Bartoszycach w Bisztynku w Górowie Iławeckim Go dap E k ul. 9 Maja Bisztynek tel ul. Kard. Wyszyńskiego Górowo Iławeckie tel ul. Pieniężnego 10a Bartoszyce tel ul. Limanowskiego Bartoszyce tel./fax ul. Pieniężnego 10A Bartoszyce tel fax ul. Pieniężnego 10 A Bartoszyce tel , fax ul. Kościelna Bisztynek tel fax ul. Armii Czerwonej Górowo Iławeckie tel fax wew. 27 Powiat bartoszycki z zakresu usług y poza 6 WSTĘP POWIAT BARTOSZYCKI 7

5 w Górowie Iławeckim Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępopolu ZUS Inspektorat w Bartoszycach zasięg terytorialny gminy: Bartoszyce, Bisztynek, Górowo Iławeckie, Sępopol, miasta: Bartoszyce, Górowo Iławeckie Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bartoszycach Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stanowisko w Olsztynie zasięg działania powiaty: bartoszycki, lidzbarski, nidzicki, szczycieński, ziemski olsztyński, miasto: Olsztyn Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Szansa Spółka Cywilna, Barbara Tucholska, Lucyna Masiulaniec, Bartoszyce świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Partnerska Lekarsko-Położnicza Haus, Hendler, Kacperska, Przybycień i Partnerzy, Bartoszyce dla dorosłych ul. Kościuszki Górowo Iławeckie tel./fax ul. Lipowa 1A Sępopol tel./fax ul. Bohaterów Warszawy 2a Bartoszyce Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS: z telefonów stacjonarnych z telefonów stacjonarnych i komórkowych ul. Limanowskiego Bartoszyce tel , ul. Dworcowa Olsztyn tel./fax ul. Marksa Bartoszyce tel ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego Bartoszyce tel Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego Bartoszyce tel Młodzieżowe Centrum Kariery w Bartoszycach Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Bartoszycach ul. Hubalczyków 2/ Bartoszyce tel ul. Hubalczyków Bartoszyce tel y poza co zrobić, aby otrzymać rentę w zakresie Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bartoszycach Warsztaty Terapii Zajęciowej w Górowie Iławeckim Poradnia Konsultacyjno-Terapeutyczna MOPS, Bartoszyce typ placówki: dla podopiecznych MOPS ELBLÑG I awa Nowe Miasto Lubawskie Braniewo Ostróda Dzia dowo Bartoszyce Lidzbark Warmiƒski OLSZTYN K trzyn Mràgowo W gorzewo Gi ycko Pisz Powiatowy Dom Pomocy Społecznej, Braniewo typ: dla osób przewlekle psychicznie chorych Środowiskowy Dom Samoy Bajka, Pieniężno Środowiskowy Dom Samoy Caritas Archidiecezji Warmińskiej, Frombork typ: mieszany - dla osób przewlekle chorych psychicznie oraz dla osób upośledzonych umysłowo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie ul. Bema 51a Bartoszyce tel ul. Kard. Wyszyńskiego Górowo Iławeckie tel ul. Pieniężnego 10A Bartoszyce tel Go dap E k ul. Królewiecka 35a tel , ul. Sienkiewicza Pieniężno tel ul. Katedralna Frombork tel Plac Piłsudskiego 2 tel./fax ul. Rzemieślnicza 1 tel , ul. Moniuszki 5 tel , tel./fax w zakresie Powiat braniewski z zakresu usług y poza 8 POWIAT BARTOSZYCKI POWIAT BARTOSZYCKI POWIAT BRANIEWSKI 9

6 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Pieniężnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoskini Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczętach ZUS Biuro Terenowe w Braniewie zasięg terytorialny: gminy: Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia, Wilczęta, miasto: Braniewo Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Braniewie Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stanowisko w Elblągu zasięg działania powiaty: braniewski, działdowski, ziemski elbląski, nowomiejski, iławski, ostródzki, miasto: Elbląg Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dorosłych ul. Młynarska 5b Frombork tel./fax Lelkowo Lelkowo tel./fax ul. Sienkiewicza Pieniężno tel fax Płoskinia Płoskinia tel , , , , fax Wilczęta Wilczęta tel./fax ul. Moniuszki 20 Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS: z telefonów stacjonarnych z telefonów stacjonarnych i komórkowych Plac Piłsudskiego 2 tel ul. Wojska Polskiego 1 tel./fax ul. Moniuszki 13 tel y poza co zrobić, aby otrzymać rentę Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Puls, Braniewo świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu, dla dorosłych, świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja), leczenie uzależnień stacjonarne, świadczenia psychiatryczne dla dorosłych, świadczenia w izbie przyjęć szpitala UE, świadczenia w izbie przyjęć szpitala (ryczałt dobowy) Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Braniewie dla dorosłych Plac Grunwaldu 18 tel ul. Sanatoryjna Frombork tel ul. Stefczyka 11 tel Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie ul. Kościuszki 118 tel Młodzieżowe Centrum Kariery w Braniewie Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Braniewie ul. Kościuszki 118 tel ul. Moniuszki 9a tel Warsztaty Terapii Zajęciowej, Frombork ul. Krasickiego Frombork tel Centrum Integracji Społecznej, Braniewo ul. Kościuszki 10 tel Punkt Interwencji Kryzysowej przy Katolickim Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, Braniewo typ placówki: dla matek z dziećmi ul. Bł. Reginy Protmann 4 tel POWIAT BRANIEWSKI POWIAT BRANIEWSKI 11

7 Punkt Konsultacyjny Poradnictwa Specjalistycznego, Braniewo typ placówki: poradnictwo psychologiczne, radca prawny Punkt poradnictwa prawnego przy MGOPS Pieniężno typ placówki: dla mieszkańców gminy Pieniężno Punkt Konsultacyjny, Wilczęta typ placówki: dla osób nadużywających alkoholu (przyjmuje terapeuta zatrudniony na umowę zlecenie) Braniewski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rodzaje porad: prawne, psychologiczne ELBLÑG I awa Nowe Miasto Lubawskie Braniewo Ostróda Dzia dowo Bartoszyce Lidzbark Warmiƒski OLSZTYN K trzyn Mràgowo W gorzewo Gi ycko Pisz Dom Pomocy Społecznej, Uzdowo typ: dla osób przewlekle psychicznie chorych Środowiskowy Dom Samoy im. Jana Pawła II, Iłowo-Osada typ: mieszany dla osób przewlekle chorych psychicznie oraz dla osób niepełnosprawnych intelektualnie Środowiskowy Dom Samoy Lidzbark Welski typ: dzienny mieszany Pl. Piłsudskiego 2 tel ul. Sienkiewicza Pieniężno tel Wilczęta Wilczęta tel ul. Kościuszki 10 tel Go dap E k Uzdowo 18/ Uzdowo tel fax ul. Staszica Iłowo-Osada tel wew. 33, wew. 21 fax.: ul. Jeleńska Lidzbark Welski tel Powiat działdowski z zakresu usług Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie w Działdowie w Iłowie-Osadzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Welskim w Płośnicy w Rybnie ZUS Inspektorat w Działdowie zasięg terytorialny gminy: Działdowo, Iłowo-Osada, Lidzbark, Płośnica, Rybno, miasto: Działdowo Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Działdowie Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stanowisko w Elblągu zasięg działania powiaty: braniewski, działdowski, ziemski elbląski, nowomiejski, iławski, ostródzki, miasto: Elbląg ul. Lidzbarska Działdowo tel./fax ul. Wł. Jagiełły Działdowo tel fax ul. Księżodworska Działdowo tel fax ul. Staszica Iłowo-Osada tel./fax ul. Jeleńska Lidzbark Welski tel./fax tel ul. Lipowa Płośnica tel , fax ul. Zajeziorna Rybno tel./fax tel./fax ul. Waryńskiego Działdowo Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS: z telefonów stacjonarnych z telefonów stacjonarnych i komórkowych ul. Wł. Jagiełły Działdowo tel wew. 20 ul. Wojska Polskiego 1 tel./fax y poza co zrobić, aby otrzymać rentę Środowiskowy Dom Samoy CARITAS Diecezji Toruńskiej w Działdowie typ: mieszany dla osób przewlekle chorych psychicznie oraz dla osób upośledzonych umysłowo ul. Księżodworska Działdowo tel , , , POWIAT BRANIEWSKI POWIAT DZIAŁDOWSKI POWIAT DZIAŁDOWSKI 13

8 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Dorota Joanna Reguła, Działdowo świadczenia dzienne leczenia uzależnień, świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie dla dorosłych, świadczenia psychiatryczne dla dorosłych ul. Rydygiera Działdowo tel ul. Leśna Działdowo tel w. 259 tel w. 189 Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie ul. Chopina Działdowo tel , Młodzieżowe Centrum Kariery w Działdowie Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Działdowie ul. Jagiełły Działdowo tel ul. Łąkowa Działdowo tel Warsztaty Terapii Zajęciowej, Działdowo ul. Skłodowskiej Działdowo tel Punkt Pomocy Rodzinie w Kryzysie działający przy Działdowskim Caritas typ placówki: dla rodzin, w których występuje problem alkoholowy, przemoc domowa, narkomania Ośrodek Interwencji Kryzysowej Działdowo typ placówki: placówka całodobowa, rodzaje porad: prawne, psychologiczne, pedagogiczne ul. Księżodworska Działdowo tel ul. Księżodworska Działdowo tel , , , tel. kom ELBLÑG I awa Nowe Miasto Lubawskie Braniewo Ostróda Dzia dowo Bartoszyce Lidzbark Warmiƒski OLSZTYN K trzyn Mràgowo W gorzewo Gi ycko Pisz Środowiskowy Dom Samoy, Jegłownik psychotycznymi Środowiskowy Dom Samoy w Kwietniewie typ: dzienny dom pobytu dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo Środowiskowy Dom Samoy, Przezmark typ: mieszany - dla osób przewlekle chorych psychicznie oraz dla osób upośledzonych umysłowo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu w Elblągu w Elblągu w Godkowie w Gronowie Elbląskim w Markusach Go dap E k ul. Gronowska Gronowo Elbląskie tel Kwietniewo Rychliki tel Przezmark 15A Elbląg tel ul. Komeńskiego 40 tel tel./fax ul. Browarna 85 tel , ul. Winna 9 tel fax Godkowo, Godkowo tel fax ul. Łączności Gronowo Elbląskie tel./fax Markusy Markusy tel./fax tel Powiat elbląski z zakresu usług y poza 14 POWIAT DZIAŁDOWSKI POWIAT ELBLĄSKI 15

9 w Milejewie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku w Rychlikach Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku ZUS Oddział w Elblągu zasięg terytorialny: gminy: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, Młynary, Pasłęk, Rychliki, Tolkmicko, miasto: Elbląg Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stanowisko w Elblągu zasięg działania powiaty: braniewski, działdowski, ziemski elbląski, nowomiejski, iławski, ostródzki, miasto: Elbląg ul. Elbląska Milejewo tel fax ul. Dworcowa Młynary tel./fax Pl. Grunwaldzki Pasłęk tel fax Rychliki Rychliki tel./fax ul. Sportowa Tolkmicko tel fax ul. Teatralna 4 Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS: z telefonów stacjonarnych z telefonów stacjonarnych i komórkowych ul. Komeńskiego 40 tel wew. 23 ul. Wojska Polskiego 1 tel./fax y poza co zrobić, aby otrzymać rentę Warsztat Terapii Zajęciowej, Władysławowo Władysławowo 4 tel Warsztat Terapii Zajęciowej, Tolkmicko ul. Szpitalna Tolkmicko tel Warsztat Terapii Zajęciowej, Kamiennik Wielki Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Uzależnionych, Pasłęk typ placówki: poradnictwo rodzinne, ofiarom przemocy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Markusy rodzaje porad: psychologiczne Punkt Konsultacyjny dla Uzależnionych i ich rodzin, Młynary rodzaje porad: psychologiczne, pedagogiczne, prawne Punkt Konsultacyjny - Pasłęk rodzaje porad: psychologiczne, pedagogiczne, prawne, socjalne Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Pasłęk rodzaje porad: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, doradztwo zawodowe Kamiennik Wielki Milejewo tel Plac Grunwaldzki Pasłęk tel Markusy Markusy tel ul. Dworcowa Młynary tel Plac Grunwaldzki Pasłęk tel ul. Westerplatte Pasłęk tel Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku dla dorosłych Pl. Grunwaldzki Pasłęk tel Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu ul. Saperów 24 tel Młodzieżowe Centrum Kariery w Pasłęku ul. B. Chrobrego Pasłęk tel Zakład Aktywności Zawodowej, Kamionek Wielki Kamionek Wielki Tolkmicko tel POWIAT ELBLĄSKI POWIAT ELBLĄSKI 17

10 ELBLÑG I awa Nowe Miasto Lubawskie Braniewo Ostróda Dzia dowo Bartoszyce Lidzbark Warmiƒski OLSZTYN K trzyn Mràgowo W gorzewo Gi ycko Pisz Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś Ełcka typ: dla osób przewlekle psychicznie chorych Dom Pomocy Społecznej Lili w Golubiach typ: dla osób przewlekle chorych psychicznie Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Tęczowy Dom, Ełk typ: dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ze sprzężoną niepełnosprawnością Środowiskowy Dom Pod Kasztanami, Ełk typ: dla osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom Samoy Tęczowy Dom, Ełk typ: dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ze sprzężoną niepełnosprawnością Środowiskowy Dom Samoy Nowa Wieś Ełcka typ: dla osób z zaburzeniami psychicznymi (40 miejsc pobyt dzienny, 4 miejsca pobyt całodobowy) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku w Ełku w Ełku Go dap E k ul. Lipowa Nowa Wieś Ełcka tel , Golubie Kalinowo tel ul. Kilińskiego 2 tel ul. Kościuszki 33 tel , tel. kom ul. Kilińskiego 2 tel ul. Lipowa Nowa Wieś Ełcka ul. Piłsudskiego 5 tel./fax tel ul. Piłsudskiego 8 tel fax ul. J. Słowackiego 15B tel fax Powiat ełcki z zakresu usług y poza w Kalinowie w Prostkach w Starych Juchach ZUS Inspektorat w Ełku zasięg terytorialny gminy: Ełk, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy, miasto: Ełk Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ełku zasięg działania powiaty: ełcki, piski, olecki Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stanowisko w Ełku zasięg działania powiaty: kętrzyński, mrągowski, piski, olecki, gołdapski, węgorzewski, giżycki, ełcki 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ełku dla dorosłych Ełckie Centrum Zdrowia Psychicznego leczenie środowiskowe (domowe) Mazurskie Centrum Zdrowia Zakład Opieki Zdrowotnej w Ełku Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o. świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vita, Ełk dla dorosłych ul. Osiedlowa Kalinowo tel ul. 1-go Maja 44B Prostki tel fax ul. Ełcka Stare Juchy tel./fax ul. Wojska Polskiego 73 Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS: z telefonów stacjonarnych z telefonów stacjonarnych i komórkowych ul. Kilińskiego 36 tel ul. Mickiewicza 15 tel./fax ul. Kościuszki 30 tel ul. Tuwima 1 tel ul. Armii Krajowej 29 tel ul. Kochanowskiego 68a tel y poza co zrobić, aby otrzymać rentę 18 POWIAT EŁCKI POWIAT EŁCKI 19

11 Ośrodek Terapii Uzależnień, Stare Juchy świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych, świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu, świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu stacjonarne ul. Wileńska 25a, tel ul. Pułaskiego 21, tel ul. Mazurska 33, Stare Juchy, tel Powiatowy Urząd Pracy w Ełku ul. Suwalska 38 tel Młodzieżowe Centrum Kariery w Ełku ul. Mickiewicza 15 tel Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Ełku ul. Mickiewicza 15 tel Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nowa Wieś Ełcka typ placówki: dla osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ełk rodzaje porad: diagnoza, terapia, konsultacje i doradztwo, działalność psychoedukacyjna i profilaktyczna, działalność informacyjna Przychodnia Odwykowa, Ełk rodzaje porad: poradnictwo nadużywania alkoholu Poradnia Rodzinna, Ełk rodzaje porad: psychologiczne, prawne, terapia indywidualna i grupowa dla osób doświadczających przemocy domowej, grupy wsparcia i konsultacje indywidualne dla dzieci i młodzieży, grupa korekcyjna dla sprawców przemocy Przychodnia Leczenia Uzależnień, Ełk rodzaje porad: psychiatryczne, psychologiczne, psychoterapeutyczne ul. Lipowa Nowa Wieś Ełcka tel ul. Kajki 8 tel ul. Armii Krajowej 29/31 tel ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2 tel ul. Armii Krajowej 29/31 tel ELBLÑG I awa Nowe Miasto Lubawskie Braniewo Ostróda Dzia dowo Bartoszyce Lidzbark Warmiƒski OLSZTYN K trzyn Mràgowo W gorzewo Gi ycko Pisz Środowiskowy Dom Samoy, Giżycko (30 miejsc pobyt dzienny, 4 miejsca pobyt całodobowy) Środowiskowy Dom Samoy w Rynie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku w Giżycku w Giżycku w Kruklankach w Miłkach Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie Go dap E k ul. Warszawska Giżycko tel , ul. Konrada Wallenroda Ryn tel ul. Smętka Giżycko tel./fax ul. Wodociągowa Giżycko tel fax ul. Mickiewicza Giżycko tel fax ul. 22-go Lipca Kruklanki tel./fax ul. Mazurska Miłki tel fax ul. Plac Wolności Ryn tel fax Powiat giżycki z zakresu usług y poza 20 POWIAT EŁCKI POWIAT GIŻYCKI 21

12 w Wydminach ZUS Inspektorat w Giżycku zasięg terytorialny gminy: Giżycko, Kruklanki, Miłki, Ryn, Wydminy, miasto: Giżycko Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Giżycku zasięg działania powiaty: giżycki, węgorzewski, gołdapski Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stanowisko w Ełku zasięg działania powiaty: kętrzyński, mrągowski, piski, olecki, gołdapski, węgorzewski, giżycki, ełcki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Terapii Uzależnień Giżycko świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku dla dzieci i młodzieży ul. 40-lecia PRL 6A Wydminy tel fax ul. Królowej Jadwigi Giżycko Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS: z telefonów stacjonarnych z telefonów stacjonarnych i komórkowych ul. Smętka Giżycko tel./fax ul. Mickiewicza 15 tel./fax ul. Smętka Giżycko tel ul. Dąbrowskiego Giżycko tel y poza co zrobić, aby otrzymać rentę Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Giżycko Poradnia Zdrowia Psychicznego - dla dorosłych Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu stacjonarne Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia: Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu ul. Boh. Westerplatte 4, Giżycko, tel ul. Warszawska 41a, Giżycko, tel ul. Warszawska 41a, Giżycko, tel Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku ul. Gdańska Giżycko tel Młodzieżowe Centrum Kariery w Giżycku ul. Smętka Giżycko tel Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Giżycku Warsztat Terapii Zajęciowej przy RYSIPON Dar serca, Ryn Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Giżycku - Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Smętka Giżycko tel ul. Konrada Wallenroda Ryn tel./fax Sieliska Wydminy tel./fax Zakład Aktywności Zawodowej, Giżycko ul. 1-go Maja Giżycko tel./fax Dom Św. Faustyny - Wielkie Serce w Giżycku - grupa interwencyjna, hostel dla ofiar przemocy w rodzinie typ placówki: interwencyjna ul. Staszica Giżycko tel Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Uzależnionych, Giżycko typ placówki: konsultacyjno-diagnostyczna Gminny Punkt Konsultacyjno- -Informacyjny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Uzależnień, Kruklanki typ placówki: wszystkie osoby zgłaszające się po poradę ul. Smętka Giżycko tel wew. 39 ul. 22 Lipca Kruklanki tel POWIAT GIŻYCKI POWIAT GIŻYCKI 23

13 Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Przy Kościele p.w. św. Rafała Kalinowskiego, Wilkasy typ placówki: katolicka poradnia rodzinna Punkt Konsultacyjny, Giżycko rodzaje porad: porady prawne Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Giżycko rodzaje porad: prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych, poradnictwo interwencji dla dzieci z ryzyka ciążowo-porodowego Punkt Konsultacyjny, Ryn rodzaje porad: psychologiczne, terapia uzależnień Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Giżycku rodzaje porad: psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, logopedyczne, szkoła dla rodziców, inne ELBLÑG I awa Nowe Miasto Lubawskie Braniewo Ostróda Dzia dowo Bartoszyce Lidzbark Warmiƒski OLSZTYN K trzyn Mràgowo W gorzewo Gi ycko Pisz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi ul. Olsztyńska Wilkasy tel ul. Sikorskiego 3b Giżycko tel ul. Dąbrowskiego Giżycko tel ul. Świerczewskiego Ryn tel ul. Smętka Giżycko tel Go dap E k ul. Jaćwieska 14a Gołdap tel fax Ośrodek Pomocy Społecznej, Gołdap ul. Jaćwieska Gołdap tel fax w Baniach Mazurskich ul. Konopnickiej Banie Mazurskie tel./fax Powiat gołdapski z zakresu usług w Dubeninkach Środowiskowy Dom Samoy Słoneczny Dom w Gołdapi (przy Szkole Podstawowej nr 2) ZUS Biuro Terenowe w Gołdapi zasięg terytorialny gminy: Banie Mazurskie, Dubeninki, Gołdap, Kowale Oleckie,, Świętajno, Wieliczki Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Giżycku zasięg działania powiaty: giżycki, węgorzewski, gołdapski Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnościstanowisko w Ełku zasięg działania powiaty: kętrzyński, mrągowski, piski, olecki, gołdapski, węgorzewski, giżycki, ełcki Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dariusz Chałas, Gołdap dla dorosłych, świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu ul. Mereckiego Dubeninki tel./fax ul. 1 Maja Gołdap tel , ul. Matejki Gołdap Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS: z telefonów stacjonarnych z telefonów stacjonarnych i komórkowych ul. Smętka Giżycko tel./fax ul. Mickiewicza 15 tel./fax ul. Wolności Gołdap tel Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi ul. Żeromskiego Gołdap tel Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Ełckiej, Gołdap Punkt Interwencji Kryzysowej, Gołdap rodzaje porad: prawne, psychologiczne ul. Przytorowa Gołdap tel ul. Jaćwieska 14a Gołdap tel fax z zakresu usług co zrobić, aby otrzymać rentę 24 POWIAT GIŻYCKI POWIAT GOŁDAPSKI POWIAT GOŁDAPSKI 25

14 Punkt Interwencji Kryzysowej, Banie Mazurskie rodzaje porad: prawne, psychologiczne Gminny Punkt Informacyjno- -Konsultacyjny, Gołdap typ placówki: Biuro Porad Prawnych, poradnictwo psychologiczne Punkt Konsultacji i Terapii dla Ofiar Przemocy Domowej, Gołdap rodzaje porad: terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prawne, psychologiczne ELBLÑG I awa Nowe Miasto Lubawskie Braniewo Ostróda Dzia dowo Bartoszyce Lidzbark Warmiƒski OLSZTYN K trzyn Mràgowo W gorzewo Gi ycko Pisz Dom Pomocy Społecznej, Susz typ: dla dzieci, młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z oddziałem dla dorosłych niepełnosprawnych Dom Pomocy Społecznej, Lubawa typ: dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie Środowiskowy Dom Samoy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lubawie Środowiskowy Dom Samoy w Suszu ul. Konopnickiej Banie Mazurskie tel ul. Jaćwieska Gołdap tel Pl. Zwycięstwa Gołdap tel Go dap E k ul. Iławska Susz tel ul. Grunwaldzka Lubawa tel ul. Kupnera Lubawa tel ul. Kościelna Susz tel Powiat iławski z zakresu usług Powiatowy Środowiskowy Dom Samoy, Iława Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie w Iławie w Iławie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach w Lubawie w Lubawie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu w Zalewie ZUS Inspektorat w Iławie zasięg terytorialny gminy: Biskupiec, Grodziczno, Iława, Kisielice, Kurzętnik, Lubawa, Susz, Zalewo, Nowe Miasto Lubawskie, miasta: Iława, Lubawa, Nowe Miasto Lubawskie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia Psychicznego Krystyna Sikora, Iława dla dorosłych ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2A Iława tel ul. Andersa Iława tel./fax ul. Grunwaldzka 6a Iława tel fax ul. Gen. Andersa 2a Iława tel ul. Sienkiewicza Kisielice tel./fax ul. Rzepnikowskiego 9A Lubawa tel./fax Fijewo Lubawa tel./fax ul. Wybickiego Susz tel , fax , ul. Traugutta Zalewo tel fax ul. Wiejska Iława Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS: z telefonów stacjonarnych z telefonów stacjonarnych i komórkowych ul. Gdańska 5b Iława tel z zakresu usług y poza 26 POWIAT GOŁDAPSKI POWIAT IŁAWSKI POWIAT IŁAWSKI 27

15 Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie dla dorosłych, świadczenia psychiatryczne dla dorosłych, świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu stacjonarne, świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Młodzieżowe Centrum Kariery w Iławie Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Iławie Warsztat Terapii Zajęciowej, Iława Warsztat Terapii Zajęciowej, Susz Warsztat Terapii Zajęciowej w Lubawie Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Kisielice typ placówki: interwencja kryzysowa wraz z hostelem Punkt Pomocy Rodzinie, Punkt Konsultacyjny MKRPA, Lubawa typ placówki: poradnia konsultacyjna Punkt Pomocy Rodzinie, Fijewo typ placówki: punkt konsultacyjna Punkt Konsultacyjny, Zalewo typ placówki: poradnictwo specjalistyczne Punkt Poradnictwa Prawnego, Terapeutycznego, Iława Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne przy PCPR, Iława rodzaje porad: prawne, psychologiczne Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, Iława rodzaje porad: psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, doradcy rodzinni, prawne ul. Gen. Wł. Andersa Iława tel ul. 1 Maja 8b, Iława tel ul. Kopernika 8a, Iława tel ul. Kopernika 8A, Iława tel ul. 1-go Maja 5a, Iława tel ul. Piastowska 37, Susz tel ul. Kupnera 18, Lubawa tel ul. Daszyńskiego 12, Kisielice tel ul. Kościelna 5, Lubawa tel Fijewo 73, Lubawa tel ul. Traugutta 4, Zalewo tel ul. Grunwaldzka 6A, Iława tel , fax ul. Andersa 12, Iława tel Niepodległości 13, Iława tel , ELBLÑG I awa Nowe Miasto Lubawskie Braniewo Ostróda Dzia dowo Bartoszyce Lidzbark Warmiƒski OLSZTYN K trzyn Mràgowo Gi ycko Środowiskowy Dom Samoy w Kętrzynie typ: dla osób z zaburzeniami psychicznymi W gorzewo Pisz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie w Barcianach w Kętrzynie w Kętrzynie w Korszach w Reszlu w Srokowie ZUS Inspektorat w Kętrzynie zasięg terytorialny gminy: Barciany, Korsze, Reszel, Srokowo, Kętrzyn, miasta: Kętrzyn Go dap E k ul. Sikorskiego 76J Kętrzyn tel ul. Pocztowa Kętrzyn tel./fax ul. Piotrowskiego Barciany tel fax ul. Kościuszki Kętrzyn tel fax ul. Górna Kętrzyn tel ul. Mickiewicza Korsze tel fax ul. Kolejowa 25a Reszel tel./fax Pl. Rynkowy Srokowo tel fax ul. Reja Kętrzyn Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS: z telefonów stacjonarnych z telefonów stacjonarnych i komórkowych Powiat kętrzyński z zakresu usług y poza co zrobić, aby otrzymać rentę 28 POWIAT IŁAWSKI POWIAT KĘTRZYŃSKI 29

16 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kętrzynie Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stanowisko w Ełku zasięg działania powiaty: kętrzyński, mrągowski, piski, olecki, gołdapski, węgorzewski, giżycki, ełcki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Leczenia Uzależnień Krystyna Ignatowa, Kętrzyn świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychicznego Teresa Jurgielaniec Hajkowicz, Kętrzyn dla dorosłych ul. Daszyńskiego Kętrzyn tel tel./fax ul. Mickiewicza 15 tel./fax ul. Romualda Traugutta Kętrzyn tel ul. Krótka Kętrzyn tel Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie ul. Bolesława Limanowskiego Kętrzyn tel Młodzieżowe Centrum Kariery w Kętrzynie Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Kętrzynie Warsztat Terapii Zajęciowej Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Kętrzyn Punkt Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Kętrzynie typ placówki: hostel Poradnia przy PCPR w Kętrzynie typ placówki: poradnictwo prawne, psychologiczne i socjalne Ośrodek Konsultacyjno- -Psychoedukacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie, Kętrzyn rodzaje porad: prawne, psychologiczne, terapeutyczne, socjalne Powiatowa Poradnia Psychologiczno- -Pedagogiczna, Kętrzyn rodzaje porad: prawne, psychologiczne, terapeutyczne, socjalne ul. Górna Kętrzyn tel ul. Górna Kętrzyn tel ul. Budowlana Kętrzyn tel ul. Daszyńskiego Kętrzyn tel ul. Daszyńskiego Kętrzyn tel ul. Kościuszki Kętrzyn tel ul. Powstańców Warszawy Kętrzyn tel ELBLÑG I awa Nowe Miasto Lubawskie Braniewo Ostróda Dzia dowo Bartoszyce Lidzbark Warmiƒski OLSZTYN K trzyn Mràgowo W gorzewo Gi ycko Pisz Środowiskowy Dom Samoy, Lidzbark Warmiński Środowiskowy Dom Samoy, Wolnica Centrum Wsparcia Społecznego w Henrykowie, Środowiskowy Dom Samoy Powiatowy Środowiskowy Dom Samoy, Lidzbark Warmiński Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą w Ornecie w Kiwitach w Lidzbarku Warmińskim Go dap E k ul. Góreckiego Lidzbark Warmiński tel Wolnica Lubomino tel , Henrykowo Orneta tel ul. Wierzbickiego 3a Lidzbark Warmiński tel ul. Dworcowa Orneta tel fax Kiwity Kiwity tel fax ul. Góreckiego Lidzbark Warmiński tel fax Powiat lidzbarski z zakresu usług y poza 30 POWIAT KĘTRZYŃSKI POWIAT LIDZBARSKI 31

17 w Lidzbarku Warmińskim w Lubominie Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornecie ZUS Inspektorat w Lidzbarku Warmińskim zasięg terytorialny gminy: Kiwity, Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta, miasto: Lidzbark Warmiński Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Olsztynie Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, stanowisko w Olsztynie zasięg działania powiaty: bartoszycki, lidzbarski, nidzicki, szczycieński, olsztyński, miasto: Olsztyn Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdrowie, Lidzbark Warmiński dla dorosłych Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu - stacjonarne, świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Lidzbarku Warmińskim Warsztat Terapii Zajęciowej przy Orneckim Stowarzyszeniu Wspierania Osób Niepełnosprawnych, Orneta ul. Krasickiego Lidzbark Warmiński tel wew. 25, 26, 27 fax ul. Kopernika Lubomino tel./fax ul. 1-go Maja Orneta tel fax ul. Legionów Lidzbark Warmiński Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS: z telefonów stacjonarnych z telefonów stacjonarnych i komórkowych ul. Bema Olsztyn tel ul. Dworcowa Olsztyn tel./fax ul. 11-Go Listopada Lidzbark Warmiński tel ul. Bartoszycka 3, Lidzbark Warm., tel wew. 251 ul. Góreckiego 7, Lidzbark Warm., tel ul. Dębowa Lidzbark Warmiński tel ul. Wyszyńskiego Lidzbark Warmiński tel ul. Przemysłowa Orneta tel./fax y poza co zrobić, aby otrzymać rentę Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Archidiecezji Przemysko- -Warszawskiej w Henrykowie Punkt konsultacyjno-interwencyjny Niebieska Linia, Lidzbark Warmiński typ placówki: wsparcie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie Punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy domowej, Orneta typ placówki: poradnictwo prawne, psychologiczna Poradnictwo specjalistyczne działające przy PCPR, Orneta typ placówki: poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, prawne Punkt poradnictwa prawnego, Orneta typ placówki: poradnictwo prawne Poradnictwo specjalistyczne działające przy PCPR, Lidzbark Warmiński typ placówki: poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, prawne Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin, Lidzbark Warmiński rodzaje porad: prawne, psychologiczne dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz poradnictwo dla osób dotkniętych przemocą Punkt Konsultacyjny, Lidzbark Warmiński rodzaje porad: psychologiczne Henrykowo Orneta tel ul. Góreckiego Lidzbark Warmiński tel ul. Mickiewicza Orneta tel ul. Dworcowa Orneta tel ul. 1 Maja Orneta tel ul. Wierzbickiego 3a Lidzbark Warmiński tel ul. Góreckiego Lidzbark Warmiński tel ul. Krasickiego Lidzbark Warmiński tel POWIAT LIDZBARSKI POWIAT LIDZBARSKI 33

18 ELBLÑG I awa Nowe Miasto Lubawskie Braniewo Ostróda Dzia dowo Bartoszyce Lidzbark Warmiƒski OLSZTYN K trzyn Mràgowo W gorzewo Gi ycko Pisz Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, Mrągowo typ: dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie Środowiskowy Dom Samoy, Mrągowo Środowiskowy Dom Samoy, Ewangelicki Dom Opieki ARKA, Mikołajki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach w Mrągowie w Mrągowie w Pieckach Go dap E k ul. Młodkowskiego 19 tel , ul. Królewiecka 34 tel , Plac Kościelny Mikołajki tel ul. Warszawska 53 tel , fax ul. Kolejowa 7, Mikołajki, tel , tel./fax ul. Wyspiańskiego 1 tel , tel./fax ul. Wojska Polskiego 5A/12 tel./fax Pl. 1 Maja Piecki tel , , , fax Powiat mrągowski z zakresu usług y poza w Sorkwitach ZUS Biuro Terenowe w Mrągowie zasięg terytorialny gminy: Mrągowo, Mikołajki, Piecki, Sorkwity, miasto: Mrągowo Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stanowisko w Ełku zasięg działania powiaty: kętrzyński, mrągowski, piski, olecki, gołdapski, węgorzewski, giżycki, ełcki Przychodnia Specjalistyczna Sp. z o.o., Mrągowo leczenie uzależnień, świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych ul. Olsztyńska 16a Sorkwity, tel./fax tel , ul. Bohaterów Warszawy 5 Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS: z telefonów stacjonarnych z telefonów stacjonarnych i komórkowych ul. Warszawska 53 tel , ul. Mickiewicza 15 tel./fax ul. Królewiecka 58 tel Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie ul. Kopernika 1 tel Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Mrągowie Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Mikołajki Warsztaty Terapii Zajęciowej Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Rodziców Dzieci Specjalnej Troski, Mrągowo Punkt Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Mrągowie typ placówki: usługi doradcze, interwencyjne (diagnoza ), prawne, psychologiczne ul. Warszawska 29 tel ul. Kolejowa Mikołajki tel fax ul. Sienkiewicza 16 tel./fax ul. Warszawska 53 tel y poza co zrobić, aby otrzymać rentę 34 POWIAT MRĄGOWSKI POWIAT MRĄGOWSKI 35

19 Punkt Informacyjno-Konsultacyjny RPA i Innych Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Mrągowo typ placówki: poradnictwo specjalistyczne Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Mrągowo typ placówki: placówka oświatowa, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno- -Konsultacyjny w Mrągowie typ placówki: ośrodek podejmuje działania na zlecenie Sądu: przeprowadza badania psychologiczne, pedagogiczne, diagnozy, wydaje opinie na zlecenie sądu w sprawach nieletnich, i rozwodowych Ośrodek Mediacji przy Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Rodzinie SYNAPSA Mrągowo typ placówki: mediacje na zlecenie sądu, mediacje rodzinne na wnioski osób zainteresowanych Punkt Interwencji Kryzysowej, Mrągowo rodzaje porad: prawne, rodzinne, program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy Biuro Porad Obywatelskich w Mikołajkach rodzaje porad: prawne ul. Królewiecka 34 tel ul. Warszawska 53 tel ul. M.C. Skłodowskiej 1a tel ul. Ratuszowa 2B/3 tel ul. Warszawska 53 tel fax ul. Jana Pawła II Mikołajki tel./fax , tel. kom ELBLÑG I awa Nowe Miasto Lubawskie Braniewo Ostróda Dzia dowo Bartoszyce Lidzbark Warmiƒski OLSZTYN K trzyn Mràgowo Dom Pomocy Społecznej - Dom Rodzinny, Napiwoda typ: dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie W gorzewo Gi ycko Pisz Środowiskowy Dom Samoy, Szczepkowo Borowe (60 miejsc pobyt dzienny, 6 miejsc pobyt całodobowy) Środowiskowy Dom Samoy, (60 miejsc pobyt dzienny, 5 miejsc pobyt całodobowy) Go dap E k Napiwoda 58A tel Szczepkowo Borowe Janowiec Kościelny tel ul. Młynarska tel Powiat nidzicki z zakresu usług Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy w Janowcu Kościelnym w Janowie w Kozłowie w Nidzicy ul. Traugutta tel./fax Janowiec Kościelny Janowiec Kościelny tel./fax ul. Przasnyska Janowo tel./fax Kozłowo Kozłowo tel fax ul. Kolejowa tel fax y poza 36 POWIAT MRĄGOWSKI POWIAT NIDZICKI 37

20 ZUS Biuro Terenowe w Nidzicy zasięg terytorialny Gminy: Janowiec Kościelny, Janowo, Kozłowo, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczytnie zasięg terytorialny powiaty: szczycieński, nidzicki Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, stanowisko w Olsztynie zasięg działania powiaty: bartoszycki, lidzbarski, nidzicki, szczycieński, olsztyński, miasto: Olsztyn Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Dorota Joanna Reguła, świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy dla dorosłych Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS: z telefonów stacjonarnych z telefonów stacjonarnych i komórkowych ul. Wielbarska tel./fax ul. Dworcowa Olsztyn tel./fax ul. Kolejowa tel ul. Traugutta tel Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy ul. Traugutta tel Młodzieżowe Centrum Kariery w Nidzicy ul. Traugutta tel Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Nidzicy ul. Traugutta tel Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Krzywa tel Punkt Interwencji Kryzysowej, typ placówki: dla rodzin i osób z problemami alkoholowymi Grupa Wsparcia dla Osób i Rodzin Dotkniętych Zjawiskiem Przemocy, rodzaje porad: psychologiczne, rodzinne ul. Kolejowa tel ul. Kolejowa tel co zrobić, aby otrzymać rentę Punkt Konsultacyjny dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, rodzaje porad: prawne, psychologiczne, rodzinne Mieszkania Chronione rodzaje porad: prawne, psychologiczne, rodzinne Punkt Interwencji przy DPS - Dom Rodzinny, Napiwoda typ placówki: specjalistyczne poradnictwo rodzinne, terapia społeczna; wsparcie w formie możliwości schronienia dla osób z upośledzeniem umysłowym w sytuacjach kryzysowych. Powiatowy Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemami uzależnienia oraz przemocy domowej, typ placówki: dla osób dotkniętych problemami uzależnienia oraz przemocy domowej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna typ placówki: terapia zaburzeń rozwojowych, emocjonalna, zachowania i funkcjonowanie w grupie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Janowo rodzaje porad: wsparcie terapeutyczne ul. Kolejowa tel ul. Kolejowa tel Napiwoda 58A tel ul. Traugutta tel ul. Traugutta tel Przasnyska Janowo tel POWIAT NIDZICKI POWIAT NIDZICKI 39

Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i równy średniej krajowej z języka polskiego.

Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i równy średniej krajowej z języka polskiego. Ranking szkół gimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego. Średnie wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego. Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i

Bardziej szczegółowo

LISTA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZGŁOSZONYCH DO PROGRAMU "OWOCE I WARZYWA W SZKOLE" NA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

LISTA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZGŁOSZONYCH DO PROGRAMU OWOCE I WARZYWA W SZKOLE NA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE WARSZAWA, dn. 16.09.2014 L.p. LISTA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZGŁOSZONYCH DO PROGRAMU "OWOCE I WARZYWA W SZKOLE" NA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Nazwa szkoły podstawowej Adres szkoły

Bardziej szczegółowo

Liczba, rodzaj i rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego... 3. Tabela 1... 21. Tabela 2... 24. Tabela 3... 27. Tabela 4...

Liczba, rodzaj i rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego... 3. Tabela 1... 21. Tabela 2... 24. Tabela 3... 27. Tabela 4... Spis treści Liczba, rodzaj i rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego... 3 Tabela... 2 Tabela 2... 24 Tabela 3... 27 Tabela 4... 28 Rozmieszczenie jednostek systemu ratownictwa medycznego w województwie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci

Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci 1 Nazwa węzła Lokalizacja węzła Nr działki Typ węzła Bajtkowo Działka nr 16/16 16/16 Dystrybucyjny Bałoszyce Świetlica, ul. Jawty Wielkie 63,14-240 Susz

Bardziej szczegółowo

Położenie. Ulica Miejscowość Nazwa szkoły, placówki Nr domu

Położenie. Ulica Miejscowość Nazwa szkoły, placówki Nr domu powiat Położenie gmina Ulica Miejscowość Nazwa szkoły, placówki Nr domu bartoszycki Bartoszyce Żydowo Szkoła Podstawowa w Żydowie Żydowo 2 bartoszycki Bartoszyce Wojciechy Szkoła Podstawowa im.jana Brzechwy

Bardziej szczegółowo

Podmioty, do których można kierować sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem

Podmioty, do których można kierować sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. PRZEWODNIK Tarnów, grudzień 2014 Urząd Miasta Tarnowa Wydział Zdrowia SPIS TREŚCI I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015 Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 1 SPIS TREŚCI Rozdział I WPROWADZENIE....

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica Załącznik do Uchwały Nr... Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica 1 SPIS TREŚCI Wstęp......3 I. Sytuacja epidemiologiczna w jednostkach psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski 1 Przekazujemy Państwu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi funkcjonujące w powiecie dzierżoniowskim. Informator

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Załącznik nr 13 personel pracujący w jednostkach SOR ZRM TABELA 13- personel pracujący w jednostkach (SOR, ZRM) stan na 31.12. 2011 r SOR ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w tym: 1 FALCK MEDYCYNA Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia..

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. /Projekt/ w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY

PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY Podkarpacki Urząd Wojewódzki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY W POWIATACH: RZESZÓW MIASTO, POWIAT RZESZOWSKI -ZIEMSKI, RZESZÓW

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R Urząd Miasta Ostrołęki,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R o działających na terenie Ostrołęki podmiotach udzielających pomocy w różnych sytuacjach życiowych. /wydanie XII/ Ostrołęka, październik

Bardziej szczegółowo

Nr 11. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu MRĄGOWSKIEGO /stan na dzień 31. 01. 2008 r./

Nr 11. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu MRĄGOWSKIEGO /stan na dzień 31. 01. 2008 r./ Nr 11. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu MRĄGOWSKIEGO /stan na dzień 31. 01. 2008 r./ Lp. Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna poradnictwojakie?

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIII/ 68 /12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2012 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Czas realizacji: 2012r. 2015r. Projekt

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie Urząd Miasta i Gminy w Skawinie Urząd Miasta i Gminy w Skawinie ul. Rynek 1, 32-050 Skawina tel.: 12 277 01 00 e-mail: urzad@um.skawina.net www.gminaskawina.pl www.facebook.com/gminaskawina Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców 1 Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu Poznań 2008

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr X/136/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 września 2011r. POWIAT ALEKSANDROWSKI POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Aleksandrów Kujawski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

1. Podmioty lecznicze w psychiatrycznej opiece zdrowotnej. 1.1 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1. Podmioty lecznicze w psychiatrycznej opiece zdrowotnej. 1.1 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 1. Podmioty lecznicze w psychiatrycznej opiece zdrowotnej 1.1 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 50 Tel. 59 842 30 33 http://www.psychiatria-slupsk.pl/

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INSTYTUCJI, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, WSPIERAJĄCYCH OFIARY PRZESTĘPSTW NA DOLNYM ŚLĄSKU

WYKAZ INSTYTUCJI, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, WSPIERAJĄCYCH OFIARY PRZESTĘPSTW NA DOLNYM ŚLĄSKU WYKAZ INSTYTUCJI, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, WSPIERAJĄCYCH OFIARY PRZESTĘPSTW NA DOLNYM ŚLĄSKU L.p. Nazwa instytucji Dane teleadresowe Charakterystyka 1. Inna (jaka?) ARMII KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo