Uchwała Nr XXXVII(227)2013 Rady Miejskiej w Barczewie z dn. 28 stycznia 2013 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr XXXVII(227)2013 Rady Miejskiej w Barczewie z dn. 28 stycznia 2013 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości"

Transkrypt

1 Zestawienie ulg i zwolnień z podatków lokalnych oferowanych przez samorządy lokalne na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego na koniec 2012 r. w ramach dostępnych zachęt inwestycyjnych. lp. 1 Nazwa Urzędu Miasta/Gminy Urząd Gminy Banie Mazurskie Czy gmina odpowiedziała na zapytanie WMCOI? Czy gmina posiada stosowną uchwałę rady miasta/gminy dotyczącą ulg i zwolnień z podatków lokalnych dla przedsiębiorców? 2 Urząd Gminy Barciany 3 Urząd Miasta Barczewo Uchwała Nr XXXVII(227)2013 Rady Miejskiej w Barczewie z dn. 28 stycznia 2013 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości treść uchwały/uwagi Zwalnia się od podatku od nieruchomości na okres 2 lat, budynki i budowle wybudowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których budowa została zakończona albo rozpoczęto ich użytkowanie przed ich ostatecznym wykończeniem, po wejściu w życie niniejszej uchwały. Zwolnienie nie dotyczy budynków lub ich części oraz budowli zajętych na działalność handlową. 4 Urząd Miasta Bartoszyce Uchwała nr XXII/150/2012 Rady Miasta Bartoszyce z dn r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Bartoszyce Zwolnienie przysługuje mikroprzedsiębiorcy - przez okres 2 lat, w przypadku zrealizowania nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż zł i utworzenia 2 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. Małemu przedsiębiorcy - przez okres 3 lat, w przypadku zrealizowania nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż zł i utworzenia 8 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. Średniemu przedsiębiorcy - przez okres 4 lat, w przypadku zrealizowania nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż zł i utworzenia 15 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. Przedsiębiorcy innemu niż mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca i średni przedsiębiorca - przez okres 5 lat, w przypadku zrealizowania nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż zł i utworzenia 30 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. 5 Urząd Gminy Bartoszyce Uchwała Rady Gminy Nr XVI/99/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy o charakterze de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty podlegające obowiązkowi podatkowemu w podatku od nieruchomości podejmujące po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie Gminy Bartoszyce pod warunkiem utworzenia nowych miejsc pracy i utrzymania tego zatrudnienia przez okres zwolnienia podatkowego. 1

2 6 Biała Piska Uchwała Nr IX/92/11 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała Piska w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, na których realizowano nową inwestycję lub utworzono nowe miejsca pracy w związku z realizacją nowej inwestycji. 7 Urząd Miasta Biskupiec Uchwała Rady Miasta Nr XIII/89/07 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis zmieniona Uchwałą Rady Miasta Nr XV/118/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle i grunty, które są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców podejmujących po raz pierwszy działalność na terenie Gminy Biskupiec oraz budynki lub ich części, budowle i grunty, które są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej na zwiększenie istniejącego stanu zatrudnienia na terenie Gminy Biskupiec. 8 Urząd Gminy Biskupiec nie do momentu zamknięcia prac nad niniejszym zestawieniem z Urzędu Gminy nie otrzymano informacji w przedmiotowej sprawie 9 Urząd Gminy i Miasta Bisztynek Uchwała Nr XXVII/128/05 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości Zwolnienie od podatku od nieruchomości w związku z uruchomieniem nowej działalności gospodarczej przez osoby będące bezrobotnymi, którzy bezpośrednio przed podjęciem tej działalności byli zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy. 10 Urząd Miasta Braniewo Uchwała nr XVII/112/08 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na lata Pomoc obejmuje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej budynki lub ich części oraz budowle lub ich części stanowiące nowe inwestycje. Pomoc obejmuje swym działaniem przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Miasta Braniewa. Wniosek o udzielenie wsparcia można złożyć od momentu wejścia w życie uchwały do dnia 31 grudnia 2013 roku. Pomoc udzielana jest na okres 3 lat. warunki otrzymania pomocy: 1) minimalna wysokość kosztów inwestycji wynosi ,00 zł lub utworzono 3 nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją, 2) minimalna wysokość kosztów inwestycji wynosi ,00 zł lub utworzono 5 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w przypadku nowych inwestycji realizowanych przez małych przedsiębiorców, 3)minimalna wysokość kosztów inwestycji wynosi ,00 zł lub utworzono 10 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w przypadku nowych inwestycji realizowanych przez średnich przedsiębiorców, 4) minimalna wysokość kosztów inwestycji wynosi ,00 zł lub utworzono 25 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w przypadku nowych inwestycji realizowanych przez innych przedsiębiorców niż wymienieni powyżej. Pomocy nie stosuje się do budynków lub ich części oraz budowli lub ich części: 1) będących w posiadaniu przedsiębiorców, którzy zalegają z zapłatą należności pieniężnych na rzecz Gminy Miasta Braniewa, 2) zajętych na stacje paliw, banki oraz działalność handlową o powierzchni sprzedaży przekraczającej 250 m2 oraz budynków, w których ponad połowa powierzchni przeznaczona jest pod wynajem. Inwestycja musi zostać utrzymana przez okres co najmniej 5 lat a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw co najmniej 3 lat od dnia zakończenia jej realizacji. 2

3 11 Urząd Gminy Braniewo Uchwała Nr 31/V/2009 Rady Gminy Braniewo z dnia 10 czerwca 2009 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, grunty, budynki lub ich części oraz budowle, stanowiące nowe inwestycje lub nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją. 12 Urząd Gminy Budry 13 Urząd Gminy Dąbrówno 14 Urząd Miasta Dobre Miasto Uchwała nr XLVI/357/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dn z sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, zmieniona Uchwałą Nr LV/409/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dn oraz Uchwałą Nr XIII/94/2011 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dn oraz Uchwała Nr XXIII/170/2012 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dn w sprawie zwolnienia w ramach pomocy de minimis, od podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części oraz budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zatrudniających absolwentów. W przypadku Uchwały nr XLVI/357/2010, zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, zatrudniających osoby bezrobotne mające podpisany kontrakt socjalny z ośrodkiem pomocy społecznej. Zwolnienie przysługuje na okres 1 roku i nie może przekroczyć kwoty 6.000,00 zł. W przypadku Uchwały nr XXIII/170/2012, zwalnia się od podatku od nieruchomości na okres 3 lat, grunty, budynki lub ich części oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, którzy po wejściu w życie niniejszej uchwały zatrudnili na nowoutworzone miejsce pracy w prowadzonym przez siebie zakładzie pracy absolwentów zarejestrowanych jako bezrobotni w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Olsztynie Filia w Dobrym Mieście. 15 Urząd Gminy Dubeniki 16 Urząd Gminy Dywity 3

4 17 Urząd Miasta Działdowo uchwała nr XI/120/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji. Zmieniona uchwałą nr XVIII/210/08 Rady Miasta Działdowo z dnia 16 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/120/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji uchwały nie stosuje się do udzielenia pomocy: w działalności handlowej, w działalności prowadzonej w zakresie sprzedaży paliw płynnych i gazowych oraz dla przedsiębiorców posiadających zaległości z tytułu podatków. Zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc regionalną na realizację dużego projektu inwestycyjnego udziela się na okres nie dłuższy jak 10 lat jeżeli Zwolnienia z podatku od nieruchomości udziela się mikro i małym przedsiębiorcom na okres: nie dłużej niż 1 rok, jeżeli wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą wyniosła od 0,25 mln euro do 0,5 mln euro, nie dłużej niż 2 lata, jeżeli wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą wyniosła powyżej 0,5 mln euro do 1,5 mln euro, nie dłużej niż 5 lat, jeżeli wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą wyniosła powyżej 1,5 mln euro. Średnim przedsiębiorcom na okres: nie dłuższy niż 1 rok, jeżeli wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą wyniosła od 0,5 mln euro do 1 mln euro, nie dłuższy niż 2 lata, jeżeli wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą wyniosła powyżej 1 mln euro do 2 mln euro, nie dłuższy niż 5 lat, jeżeli wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą wyniosła powyżej 2 mln euro. Dużym przedsiębiorcom na okres: nie dłuższy niż 1 rok, jeżeli wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą wyniosła od 1 mln euro do 1,5 mln euro, nie dłuższy niż 2 lata, jeżeli wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą wyniosła powyżej 1,5 mln euro do 4 mln euro, nie dłuższy niż 5 lat, jeżeli wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą wyniosła powyżej 4 mln euro. Zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc regionalną na realizację dużego projektu inwestycyjnego udziela się: na okres nie dłuższy niż 10 lat, jeżeli wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą wyniosła od 12,5 mln euro do 25 mln euro, na okres nie dłuższy niż 15 lat, jeżeli wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą wyniosła powyżej 25 mln euro. 18 Urząd Gminy Działdowo 19 Urząd Gminy Dźwierzuty 20 Urząd Gminy Elbląg 4

5 21 Urząd Miasta Elbląga Uchwała Nr XVI/409/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dn r. w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Elbląg; Uchwała nr XVI/408/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia r. w sprawie programu pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Elbląg oraz Uchwała XXXI/713/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Elbląg. W przypadku Uchwały nr XVI/408/2012 przysługuje zwolnienie od podatku od nieruchomości w przypadku budynków, budowli lub ich części, środków transportowych, jeśli w wyniku nowych inwestycji utworzone ci najmniej: 5 miejsc pracy - 1 rok, 10 miejsc pracy - 2 lata, 20 miejsc pracy - 3 lata, 30 miejsc pracy - 4 lata, 50 miejsc pracy - 5 lat. W przypadku gruntu: 1 rok - jeżeli zakupiono do 0,5ha gruntu w wyniku którego zostanie utworzonych co najmniej 25 nowych miejsc pracy, 2 lata - od 0,5ha do 1 ha - 50 miejsc pracy, 3 lata - od 1ha do 1,5ha - 75 miejsc pracy, 4 lata - od 1,5ha do 2 ha miejsc pracy, 5 lat - od 2ha do 2,5ha miejsc pracy. W przypadku Uchwały nr XVI/409/2012 przyznawane jest zwolnienie od podatku od nieruchomości na 1 rok, warunki do spełnienia: zakończenie inwestycji w okresie 3 lat od nia jej rozpoczęcia, utrzymanie inwestycji przez okres co najmniej 5 lat - w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw - 3 lat od momentu zakończenia całej inwestycji, wkład własny przedsiębiorcy w finansowanie inwestycji wynosi co najmniej 25%, nabycie wyłącznie nowych aktywów (nie dotyczy MŚP oraz przejęć), zakwalifikowanie kosztów inwestycyjnych w aktywa niematerialne i prawne jedynie do wysokości 50% (w przypadku dużych przedsiębiorstw), w przypadku Uchwały nr XXXI713/2010 zwolnienie od podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląg na okres 12 miesięcy. 22 Urząd Gminy Ełk 23 Urząd Miasta Ełk Uchwała nr XX/181/08 Rady Miasta Ełku z dnia 29 stycznia 2008 r. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przez małych lub średnich przedsiębiorców na obszarze miasta Ełk. Przepisów uchwały nie stosuje się do przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze handlu, w działalności prowadzonej w zakresie sprzedaży paliw płynnych i gazowych, przedsiębiorców posiadających zaległości wobec budżetu państwa, z tytułu składek ZUS, z tytułu podatków i opłat lokalnych, przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej i przedsiębiorców dokonujących restrukturyzacji finansowej oraz w przypadkach wymienionych w 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 roku w sprawie udzielania przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 138 poz. 969). Zwolnienie przysługuje pod warunkiem w zależności od terminu ukończenia inwestycji oraz liczby utworzonych nowych miejsc pracy. 24 Frombork 25 Urząd Gminy Gietrzwałd 26 Urząd Miasta Giżycko Uchwała Rady Miasta Nr XXV/80/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości zmieniona Uchwałą Nr V/2/07 z dnia 26 stycznia 2007 r. Zwolnienie z podatku od nieruchomości nowo wybudowane i rozbudowane budynki przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej na wniosek podatnika na okres nie dłuższy niż 3 lata. 27 Urząd Gminy Giżycko 28 Urząd Gminy Godkowo 29 Urząd Miasta Gołdap Uchwała z dn. 27 listopada 2007 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis została uchylona 5

6 30 Urząd Miasta Górowo Iławeckie Uchwała nr XIII/90/07 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości budowli, budynków lub ich części oraz gruntów związanych z działalnością gospodarczą Zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo wybudowane, nowo nabyte oraz odbudowane, rozbudowane, nadbudowane budowle, budynki lub ich części oraz związane z nimi grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, którzy po wejściu w życie uchwały nr XIII/90/07 utworzą na terenie miasta Górowo Iławeckie co najmniej 3 pełnoetatowe miejsca pracy. Przy utworzeniu 3 pełnoetatowych miejsc pracy zwolnienie z podatku przysługuje na okres 36 miesięcy, przy utworzeniu 20 pełnoetatowych miejsc pracy zwolnienie z podatku przysługuje na okres 60 miesięcy, przy utworzeniu co najmniej 50 pełnoetatowych miejsc pracy zwolnienie z podatku przysługuje na okres 84 miesięcy (zwolnienie od podatku przysługuje jeżeli zwiększony poziom zatrudnienia zostanie utrzymany przez cały okres zwolnienia) Ponadto zwalnia się od podatku od nieruchomości odbudowane, rozbudowane, nadbudowane budowle, budynki lub ich części, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Od podatku zwalnia się również nieruchomości budynki, budowle i grunty bezrobotnych uruchamiających działalność gospodarczą wytwórczą lub usługową, którzy byli zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy i podejmują działalność po raz pierwszyzwolnienie na okres 2 lat od chwili rozpoczęcia działalności. 31 Urząd Gminy Górowo Iławeckie 32 Urząd Gminy Grodziczno 33 Urząd Gminy Gronowo Elbląskie Uchwała Rady Gminy Nr IV/27/11 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Zwolnienie od podatku następuje w wyniku wniosku podatnika. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, będące przedmiotem inwestycji, jeżeli w wyniku tej inwestycji utworzono i utrzymano nowe miejsca pracy: jeżeli utworzono i utrzymano co najmniej 2 nowe miejsca pracy zwolnienie od podatku przysługuje na okres jednego roku, jeżeli utworzono i utrzymano 5 nowych miejsc pracy zwolnienie od podatku przysługuje na okres dwóch lat, jeżeli utworzono i utrzymano co najmniej 8 nowych miejsc pracy zwolnienie od podatku przysługuje na okres trzech lat. 34 Urząd Gminy Grunwald 35 Urząd Miasta Iława uchwała nr X/100/11 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29 czerwca 2011 r. "w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Iławy stanowiących regionalna pomoc inwestycyjna" Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, budowle lub ich części, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowiące nową inwestycję w rozumieniu przepisów rozporządzenia. Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców, którzy na terenie miasta Iławy utworzą co najmniej 10 nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją. Zwolnienie przysługuje na okres 18 miesięcy w przypadku utworzenia od 10 do 30 nowych miejsc pracy, 24 miesiące - od 31 do 50 nowych miejsc pracy, 36 miesięcy - od 51 do 90 nowych miejsc pracy, 48 miesięcy - powyżej 90 nowych miejsc pracy. Utworzenie w nowych miejscach pracy, miejsc pracy dla kobiet w ilości co najmniej 50% lub miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanych stopniem niepełnosprawności w ilości co najmniej 10% skutkuje wydłużeniem o 12 miesięcy okresu zwolnienia. 6

7 36 Urząd Gminy Iława Uchwała Rady Gminy Nr VIII/66/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wiejskiej Iława Zwolnienia budynków lub ich części, budowli, gruntów, które mają być wykorzystane na potrzeby nowo uruchamianej działalności gospodarczej na terenie Gminy Wiejskiej Iława oraz zwolnienia budynków lub ich części, budowli i gruntów, które są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej na zwiększenie istniejącego stanu zatrudnienia na terenie Gminy Wiejskiej Iława na okres 1,3,5 lub 10 lat w zależności od ilości utworzonych nowych stanowisk. 37 Urząd Gminy Iłowo - Osada Uchwała Rady Gminy Nr XIII/99/08 z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla prowadzących działalność gospodarczą Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle oraz grunty pod budynkami (będących przedmiotem inwestycji), które w okresie 2 lat przed rozpoczęciem inwestycji nie były zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej lub były zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż nowo uruchamiana. 38 Urząd Gminy Janowiec Kościelny 39 Urząd Gminy Janowo 40 Urząd Gminy Jedwabno 41 Urząd Miasta Jeziorany Uchwała nr XVIII/198/04 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców uruchamiających po raz pierwszy działalność gospodarcza na terenie gminy i miasta Jeziorany Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części związane z nowo uruchomioną działalnością gospodarczą przez osoby fizyczne, które w okresie od 1 stycznia 2005 roku rozpoczną po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej na terenie miasta i gminy Jeziorany. Zwolnienie udziela się na okres 12-u miesięcy począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnienie nie jest udzielane przedsiębiorcom prowadzącym działalność w sektorze górnictwa węgla, hutnictwa, żelaza i stali, budownictwa okrętowego, motoryzacji, żeglugi morskiej, włókien syntetycznych, transporcie, działalność bezpośrednio związaną z eksportem oraz przedsiębiorcom, którzy otrzymali łącznie z pomocą udzieloną w ciągu ostatnich trzech lat pomoc przekraczającą 100 tys. Euro. Zwolnienie o którym mowa może być udzielone tylko raz na rzecz konkretnie oznaczonego przedsiębiorcy. W przypadku udzielenia zwolnienia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą ewidencjonowaną działalność gospodarczą i pozostającą równocześnie w związku małżeńskim przysługuje ono tylko jednemu z małżonków. Zwolnienie to nie przysługuje drugiemu małżonkowi w przypadku zmiany organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności.w przypadku udzielenia zwolnienia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą ewidencjonowaną działalność gospodarczą, nie przysługuje ono gdy w wyniku zmiany organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności, po raz pierwszy uruchamia działalność gospodarczą krewny lub powinowaty do drugiego stopnia przedsiębiorcy korzystającego wcześniej ze zwolnienia. 7

8 42 Urząd Gminy Jonkowo Uchwała Rady Gminy Nr XXII/124/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej dla przedsiębiorców na terenie Gminy Jonkowo Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty podejmujące po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie Gminy Jonkowo na okres jednego roku licząc od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki nowo wybudowane lub ich części oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, stanowiące własność przedsiębiorców, którzy rozpoczynają bądź poszerzają swoją działalność na terenie Gminy Jonkowo, pod warunkiem utworzenia co najmniej 1 nowego stanowiska pracy. 43 Urząd Gminy Kalinowo Uchwała Nr XI/135/12 Rady Gminy Kalinowo z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty będące własnością lub w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Kalinowo w zakresie produkcji lub usług wraz z posadowionymi na nich budynkami, budowlami będącymi własnością tych przedsiębiorców, pod warunkiem że: 1) obiekt jest nowo wybudowany, zmieniono sposób użytkowania obiektu już istniejącego zgodnie z przepisami prawa budowlanego lub nabyty nieużytkowany obiekt został ponownie oddany do użytku i obiekcie zostanie uruchomiony zakład produkcyjny lub usługowy. 2) w nowo uruchomionym zakładzie zostaną zatrudnieni pracownicy posiadający status osoby bezrobotnej i ten stan zatrudnienia zostanie utrzymany przez co najmniej i okres na jaki przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości. Zwolnienie przysługuje na okres 12 miesięcy - w przypadku zatrudnienia od 3 do 5 pracowników, na okres 18 miesięcy - od 6 do 20 pracowników, na okres 24 miesięcy - od 21 do 50 pracowników, na okres 36 miesięcy - w przypadku zatrudnienia powyżej 51 pracowników. 44 Urząd Miasta Kętrzyn 45 Urząd Gminy Kętrzyn Uchwała Nr XV/83/2007 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, podmioty podejmujące po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie gminy Kętrzyn. Zwolnienie przysługuje na okres 12 miesięcy. 8

9 46 Urząd Miejski Kisielice Uchwała nr XXXIII/62/2009 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją oraz realizujące nowe inwestycje na terenie Gminy Kisielice w ramach pomocy de minimis Zwalnia się od podatku od nieruchomości- nieruchomości lub ich części związane z realizacją nowych inwestycji i utworzeniem nowych miejsc pracy przedsiębiorców, którzy na terenie gminy Kisielice tworzą nowe miejsca pracy. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części, na których rozpoczęta została po wejściu w życie uchwała nr XXXIII/62/2009 Rady Miejskiej w Kisielicach na terenie gminy Kisielice, nowa inwestycja polegająca na uruchomieniu działalności produkcyjnej lub usługowej bądź rozszerzeniu prowadzonej już działalności pod warunkiem utworzenia co najmniej ośmiu nowych miejsc pracy. Zwalnia się z podatku od nieruchomości w wysokości 50% należnego rocznego zobowiązania podatkowego części budynków lub lokale użytkowe, w których po raz pierwszy rozpoczynana jest działalność gospodarcza o charakterze handlowym przez osobę fizyczną wpisaną do prowadzonej przez gminy ewidencji działalności gospodarczej, która to osoba oprócz stworzenia swojego miejsca pracy zatrudni co najmniej 1 osobę z którą umowa o pracę będzie zawarta na okres przynajmniej jednego roku kalendarzowego. Okres zwolnienia przysługuje na okres: jednego roku- jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 8 miejsc pracy, dwóch lat jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 15 miejsc pracy. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest: 1) prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy Kisielice lub utworzenie miejsc pracy w wyniku nowej inwestycji- poszerzenie działalności, 2) zaadaptowanie dla celów prowadzenia nowej działalności gospodarczej nieruchomości lub ich części stanowiących własność przedsiębiorcy, które przez okres co najmniej 3 miesięcy nie były wykorzystywane na prowadzenie działalności oraz utworzenie w tych obiektach nowych miejsc pracy, 3) rozpoczęcie inwestycji polegającej na uruchomieniu działalnosci produkcyjnej lub usługowej i utworzenie w wyniku inwestycji co najmniej 10 miejsc pracy, 4) wzrost zatrudnienia u przedsiębiorcy w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia w okresie 12 m-cy przed dokonaniem inwestycji: a) o 8 miejsc pracy w przypadku zwolnienia na okres 1 roku, b) o 15 miejsc pracy w przypadku zwolnienia na okres 2 lat, c) o 25 miejsc pracy w przypadku zwolnienia na okres 3 lat. 47 Urząd Gminy Kiwity 48 Urząd Gminy Kolno Urząd Gminy i Miasta Korsze Urząd Gminy Kowale Oleckie 51 Urząd Gminy Kozłowo 52 Urząd Gminy Kruklanki Uchwała Nr X/66/2011 Rady Gminy Kruklanki z dnia 1 grudnia 2011 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki oddane do użytku po dniu r. oraz grunty, budynki i budowle nabyte po dniu r. pod warunkiem prowadzenia na w/w działalności gospodarczej. Zwolnienie udzielane jest na okres 2 lat, jednakże może być zastosowane w stosunku do danej nieruchomości raz na 10 lat. 9

10 53 Urząd Gminy Kurzętnik Uchwała Nr XI/68/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części nowo wybudowane przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnienie przysługuje na okres 1 roku i następuje od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym oddano do użytku budynek lub jego część. 54 Urząd Gminy Lelkowo 55 Urząd Gminy i Miasta Lidzbark 56 Urząd Miasta Lidzbark Warmiński Uchwała Nr OR.BR EK Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dn. 19 grudnia 2012 r. w sprawie programu pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Lidzbark Warmiński Zgodnie z Uchwałą ustanowiona została pomoc publiczna w formie zwolnienia od podatku od nieruchmości oraz podatku od środków transportowych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Lidzbark Warmiński, tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami. Zwolnienia przysługują na okres od 1 do 5 lat w zależności od ilości utworzonych nowych miejsc pracy. Zgodnie z uchwałą warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli miejsca pracy zostaną stworzone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego oraz stworzenie miejsc pracy nastąpi w ciągu trzech lat od zakończenia inwestycji i każde miejsce pracy utzymywane będzie przez okres co najmniej 5 lub - w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw - 3 lat. 57 Urząd Gminy Lidzbark Warmiński 58 Urząd Miasta Lubawa uchwała nr XL/323/2010 Rady Miasta Lubawa z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Lubawy w ramach pomocy de minimis. Oraz uchwała nr II/9/2010 Rady Miasta Lubawa z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XL/323/2010 Rady Miasta Lubawa z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Lubawy w ramach pomocy de minimis Zwolnienie przyznawane jest na wniosek przedsiębiorcy. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, budowle lub ich części, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wybudowane i oddane do użytku przez przedsiębiorców, którzy utworzą stałe miejsca pracy w sferze produkcji materialnej dla przynajmniej 20 osób, bądź zwiększą zatrudnienie o przynajmniej 20 osób w ciągu 1 roku od dnia oddania nowej inwestycji do użytkowania. Zwolnienia przyznawane są na okres 1 roku w wysokości 50% wymiaru podatku, 2 lat w wysokości 50% wymiaru podatku, jeżeli wśród nowo zatrudnionych pracowników połowę stanowią kobiety 59 Urząd Gminy Lubawa 60 Urząd Gminy Lubomino Uchwała Rady Gminy Lubomino Nr XXXI/149/2009 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej de minimis dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomino Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty podejmujące po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie gminy Lubomino na okres jednego roku. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki nowo wybudowane lub ich części oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, stanowiące własność przedsiębiorców, którzy rozpoczynają bądź poszerzają swoją działalność na terenie Gminy Lubomino, pod warunkiem utworzenia co najmniej 1 nowego stanowiska pracy, 2 lat gdy utworzono 2-4 stanowisk, 3 lat gdy utworzono 5-10 stanowisk, 4 lata gdy utworzono powyżej 10 stanowisk. 61 Urząd Gminy Łukta Uchwała Rady Gminy Nr XIX/122/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. Każdy podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą na terenie Gminy Łukta może skorzystać ze zwolnienia posiadanych nieruchomości od podatku od nieruchomości przez okres od 1 do 3 lat na warunkach określonych w Programie pomocy 10

11 62 Urząd Gminy Małdyty 63 Urząd Gminy Markusy 64 Mikołajki 65 Urząd Gminy Milejewo 66 Miłakowo 67 Urząd Gminy Miłki 68 Miłomłyn Uchwałą Rady Miasta Nr X/70/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla prowadzących działalność gospodarczą Zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków, budowli oraz gruntów pod budynkami (będących przedmiotem inwestycji), które w okresie 2 lat przed rozpoczęciem inwestycji nie były zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej lub były zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż nowo uruchamiana. Zwalnia sie od podatku od nieruchomości budynki i budowle wraz z zajętymi pod nie gruntami jeżeli w wyniku dokonania inwestycji i w związku z tą inwestycją utworzono i utrzymano nowe miejsca pracy od 1do 4 lat w zależności od utworzenia i utrzymania od co najmniej 3 nowych miejsc pracy. 69 Młynary 70 Urząd Miasta Morąg Uchwała nr XIX/240/04 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości z póź. zm. zwalnia się od podatku od nieruchomości: budynki i budowle lub ich części przy tworzeniu nowych miejsc pracy oraz nieruchomości nowo wybudowanych i nabytych w drodze kupna zajętych na prowadzenie działalności handlowej w zależności od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. 71 Urząd Miasta Mrągowo 72 Urząd Gminy Mrągowo 73 Urząd Miasta Nidzica Uchwała Nr XXIX/328/2008 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji zmieniona Uchwałą Nr LV/602/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Gminy Nidzica w związku z realizacją nowej inwestycji w zależności od poniesionych nakładów oraz okresu trwania inwestycji. 74 Urząd Miasta Nowe Miasto Lubawskie Uchwała Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części przeznaczone i użytkowane na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, którzy utworzą nowe miejsca pracy powiększając stan zatrudnienia na terenie gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, w przeliczeniu na pełne etaty na okres: 1 roku przy wzroście zatrudnienia od 10 do 20 dodatkowych pracowników, 2 lata - powyżej 20 do 50 dodatkowych pracowników, 3 lata - powyżej 50 dodatkowych pracowników, 5 lat - powyżej 100 dodatkowych pracowników. Przez utworzenie nowych miejsc pracy rozumie się wzrost zatrudnienia w stosunku do średniorocznego stanu zatrudnienia z dwóch kolejnych lat bezpośrednio poprzedzających rok, w którym złożono wniosek. 11

12 75 Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Uchwała nr XXVIII/160/2012 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 5 grudnia 2012 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, Uchwała nr XXVII/128/08 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dn. 16 grudnia 2008 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, Uchwała nr XIV/79/2011 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dn. 7 grudnia 2011 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Uchwała nr XXVIII/160/2012 oraz Uchwała nr XXVII/128/08 mają ograniczony zakres podmiotowy. Zgodnie z Uchwałą nr XIV/79/2011 zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części przeznaczone i użytkowane na prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty, które utworzą nowe miejsca pracy powiększając stan zatrudnienia na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, w przeliczeniu na pełne etaty na okres: 1 roku przy wzroście zatrudnienia od 10 do 20 dodatkowych pracowników, 2 lat - powyżej 20 do 50 pracowników, 3 lat - powyżej 50 dodatkowych pracowników, 5 lat - powyżej 100 dodatkowych pracowników. Warunek utworzenia nowego miejsca pracy zostaje spełniony jeżeli została na nim zatrudniona osoba w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1 etat, na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony nie krótszy niż 12 m-cy oraz dodatkowe zatrudnienie zostanie utrzymane przez okres trwania zwolnienia, oraz przy jednoczesnym utrzymaniu średniego poziomu zatrudnienia przez okres trwania przedmiotowego zwolnienia. 76 Urząd Miasta Olecko Uchwała Rady Miasta Nr VIII/76/07 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia "Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Olecko" Gmina Olecko proponuje inwestorom pomoc w formie zwolnień z podatku od nieruchomości: grunty, budynki i budowle położone na terenach Aktywności Gospodarczej. Warunkami uzyskania zwolnienia w podatku są: zakup nieruchomości przez przedsiębiorcę na Terenach Aktywności Gospodarczej, rozpoczęcie działalności inwestycyjnej w ciągu dwóch lat od zakupu nieruchomości. Po spełnianiu warunków, przedsiębiorcy przysługuje zwolnienie na okres nie dłuższy niż 10 lat od nabycia gruntu przez pierwszego właściciela. 77 Urząd Miasta Olsztyn Uchwała Rady Miasta Nr LV/637/09 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie zwolnień od podatku od nieruchomości Zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo wybudowane budynki lub ich części oraz nowo wybudowane budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, stanowiące nowe inwestycje 78 Urząd Miasta Olsztynek Orneta Orzysz 81 Urząd Miasta Ostróda 82 Urząd Gminy Ostróda Uchwała Nr VI/31/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Ostróda w ramach pomocy de minimis Zwalnia się z podatku od nieruchomości nowo wybudowane budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, budynki i budowle jeśli wcześniej nie służyły do celów prowadzenia tej działalności, budynki i budowle nabyte od przedsiębiorcy w stosunku do którego ogłoszono upadłość na podstawie odrębnych przepisów. Czas trwania zwolnienia zależy od wielkości zainwestowanych środków oraz wielkości przedsiębiorstwa maksymalnie do 2 lat. 83 Urząd Miasta Pasłęk 84 Pasym 85 Urząd Gminy Piecki 12

13 86 Pieniężno 87 Urząd Gminy i Miasta Pisz Uchwała Rady Miejskiej Nr V/34/11 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami na terenie gminy Pisz Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, stanowiące nowe inwestycje, w wyniku których utworzono nowe miejsca pracy na terenie gminy Pisz 88 Urząd Gminy Płoskinia 89 Urząd Gminy Płośnica Uchwała nr XVIII/97/2008 Rady Gminy Płośnica z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Płośnica w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, na których zrealizowano nową inwestycję lub utworzono nowe miejsca pracy w związku z realizacją nowej inwestycji. Zwolnienie przysługuje pod warunkiem: a) utrzymania nowej inwestycji w regionie, w którym udzielana jest pomoc przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy 3 lat od momentu gdy nowa inwestycja zostanie zakończona, b) utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia oraz nowo utworzonych miejsc pracy w wyniku realizacji nowej inwestycji przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy 3 lat od dnia ich utworzenia. 90 Urząd Gminy Pozezdrze 91 Urząd Gminy Prostki Uchwała Nr XI/58/2011 Rady Gminy Prostki z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją Zwalnia się od podatku od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej grunty oraz budynki i budowle stanowiące nową inwestycję, w rozumieniu 2 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 roku. Zwolnienie dotyczy nieruchomości, na których zrealizowano nowe inwestycje lub utworzono nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją, jeżeli: 1) nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość ,00 zł lub utworzono co najmniej 20 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją - w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. 2) nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość ,00 zł lub utworzono co najmniej 50 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją - w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu przedsiębiorstw innych niż wymienione w pkt Urząd Gminy Purda Uchwała Rady Gminy Nr VI-31/11 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli, budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Gminy Purda. Zwalnia się z podatku od nieruchomości na okres jednego roku grunty, budynki i budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze, które po raz pierwszy podejmują działalność na terenie Gminy Purda. 13

14 93 Urząd Miasta Reszel uchwała nr XXV/143/08 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia przedsiębiorcom zwolnień od podatku do nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną oraz uchwała nr XLIV/240/2010 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie zmiany uchwały uchwała nr XXV/143/08 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia przedsiębiorcom zwolnień od podatku do nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną Zwolnienie podatkowe obejmuje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej budynki lub ich części, budowle lub ich części oraz grunty stanowiące nowe inwestycje. Udzielane zwolnienie podatkowe dotyczy budynków lub ich części, budowli lub ich części oraz gruntów, na których zrealizowano nowe inwestycje lub utworzono nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją, przez okres: 1) 12 miesięcy, jeżeli minimalna wysokość kosztów inwestycji wynosi 20 tys. euro lub utworzono co najmniej 3 nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją, 2) 24 miesięcy, jeżeli minimalna wysokość kosztów inwestycji wynosi 50 tys. euro lub utworzono co najmniej 6 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, 3) 36 miesięcy, jeżeli minimalna wysokość kosztów inwestycji wynosi 100 tys. euro lub utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją,, 4) 48 miesięcy, jeżeli minimalna wysokość kosztów inwestycji wynosi 200 tys. euro lub utworzono co najmniej 20 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. Zwolnienia podatkowego nie stosuje się do budynków lub ich części, budowli lub ich części oraz gruntów: 1) będących w posiadaniu przedsiębiorców, którzy zalegają z zapłatą zobowiązań z tytułu podatków lub opłat samorządowych stanowiących dochód Gminy Reszel, 2) zajętych na stacje paliw, banki oraz działalność handlową o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m2, gdzie przez powierzchnię sprzedaży należy rozumieć powierzchnię określoną w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm) 94 Urząd Gminy Rozogi 95 Ruciane-Nida 96 Urząd Gminy Rybno 97 Urząd Gminy Rychliki 14

15 98 Ryn uchwała nr XVII/112/99 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 listopada 1999 roku w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości, zmieniona uchwałą nr XLI/298/02 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 czerwca 2002 roku zwalnia się z podatku od nieruchomości, nieruchomości nowo wybudowanie oraz zabytki będące w posiadaniu podmiotów gospodarczych rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy Ryn po raz pierwszy. W przypadku nowo wybudowanych obiektów zwolnienie dotyczy obowiązku podatkowego w okresie 5 lat od chwili zakończenia inwestycji, natomiast w przypadku zabytków zwolnienie przysługuje przez okres 5 lat pod warunkiem, że właściciel przystąpi do renowacji budowli. Aby uzyskać ulgę podatkową należy zatrudnić w pełnym wymiarze czasu pracy 10 osób zameldowanych na stałe na terenie gminy Ryn na okres co najmniej 6 miesięcy. Zwalnia się od podatku również nieruchomości lub ich części związane z nowo uruchomioną działalnością gospodarczą przez bezrobotnych, którzy bezpośrednio przed podjęciem tej działalności byli zarejestrowani w PUP niezależnie od tego czy podejmują działalność po raz pierwszy. Zwolnienie od opłat z tytułu podatku od nieruchomości obowiązuje przez okres 2 lat. Udziela się ulgi w podatku od nieruchomości, od nieruchomości lub ich części będących we władaniu podmiotu gospodarczego, prowadzącego działalność co najmniej 2 lata, który zwiększy zatrudnienie o osoby zameldowane na stałe na terenie gminy Ryn wg zasad:- przelicznikiem do pomniejszenia kwoty należnego podatku będzie procentowy wzrost zatrudnienia od 2000 roku w stosunku do średniego zatrudnienia w roku poprzednim, jeżeli w ciągu 2 ostatnich lat nie było zwolnień grupowych,- ulga będzie przysługiwała proporcjonalnie do okresu zatrudnienia nowo przyjętych pracowników, przy czym minimalny okres zatrudnienia tych pracowników musi wynosić co najmniej 6 m-cy. 99 Sępopol 100 Urząd Gminy Sorkwity Uchwała Rady Gminy Nr XIII/57/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla prowadzących działalność gospodarczą 101 Urząd Gminy Srokowo 102 Urząd Gminy Stare Juchy 103 Urząd Gminy Stawiguda Uchwała Nr VII/39/07 Rady Gminy Stawiguda z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej dla przedsiębiorców na terenie gminy Stawiguda Zwolnieniu od podatku od nieruchomości budynków, budowli oraz gruntów pod budynkami (będących przedmiotem inwestycji), które w okresie 2 lat przed rozpoczęciem inwestycji nie były zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej lub były zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż nowo uruchamiana. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, grunty budynki i budowle lub ich części zajęte po raz pierwszy na działalność gospodarczą na terenie Gminy Stawiguda. 104 Urząd Gminy i Miasta Susz 105 Urząd Miasta Szczytno 106 Urząd Gminy Szczytno 107 Urząd Gminy Świątki 108 Urząd Gminy Świętajno 109 Urząd Gminy Świętajno 15

16 110 Tolkmicko 111 Urząd Miasta Węgorzewo Uchwała Nr LV/423/2010 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Zwalnia się od podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Węgorzewo w wyniku których powstają nowe miejsca pracy. 112 Urząd Gminy Wielbark 113 Urząd Gminy Wieliczki Uchwała Rady Gminy Nr XXX/171/10 z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej de minimis dla przedsiębiorstw na terenie Gminy Wieliczki Ustala się zwolnienia w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Wieliczki. 114 Urząd Gminy Wilczęta 115 Urząd Gminy Wydminy Uchwała nr XX/124/2008 Rady Gminy Wydminy z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis zwolnienia od podatku przysługują osobom, które prowadziły działalność gospodarczą z wykorzystaniem nieruchomości zwolnionych od podatku przez okres co najmniej 2 lat. Po spełnieniu powyższej przesłanki zwalnia się od podatku budynki i budowle wybudowane po dniu r. przeznaczone do prowadzenia działalności innej niż rolnicza lub leśna w okresie maksymalnie 2 lat, zwalnia się również budynki lub ich części oraz budowle przeznaczone po raz pierwszy do działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna po dniu r. również na okres maksymalnie do 2 lat. 116 Urząd Miasta Zalewo Zestawienie zostało przygotowane przez Zespół Warmińsko-Mazurskiego Centrum Obsługi Inwestora na podstawie informacji otrzymanych z Urzędów Miast i Gmin na obszarze województwa Warmińsko-Mazurskiego. W przypadku jakichkolwiek uwag prosimy o bezpośredni kont z Zespołem WMCOI, tel , 16

Czy gmina odpowiedzi ała na zapytanie WMCOI o stosowanyc h zachętach lokalnych?

Czy gmina odpowiedzi ała na zapytanie WMCOI o stosowanyc h zachętach lokalnych? Zestawienie ulg i zwolnień z podatków lokalnych oferowanych przez samorządy lokalne na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego na koniec 2011 r. w ramach dostępnych zachęt inwestycyjnych. L.p. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/78/2004 z dnia 12 lutego 2004r. W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XII/78/2004 z dnia 12 lutego 2004r. W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Ulga/Zwolnienie z podatku od Miasto Urząd Podstawa prawna Inne zachęty inwestycyjne Uwagi nieruchomości Banie Mazurskie NIE Brak stosownej Uchwały. NIE Barciany Nowo zarejestrowane podmioty zatrudniające

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach

Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach 2012-2015. Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa warmińsko-mazurskiego

Ranking gmin województwa warmińsko-mazurskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach

Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach 2012-2015. Rok 2012 2013 2014 2015 Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo

Bardziej szczegółowo

Liczba osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności)

Liczba osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności) bartoszycki braniewski działdowski bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. Gmina (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności) 1 MOPS Bartoszyce 53 45

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R.

ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R. ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R. POWIAT GMINA ŚWIADCZENIODAWCA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ NR TEL. Bartoszyce Szpital owy Im. Jana

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XXIII/524/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XXIII/524/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XXIII/524/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji

WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji Akty prawa miejscowego dotyczące aglomeracji z terenu woj. warmińskomazurskiego

Bardziej szczegółowo

ZAMOŻNOŚĆ SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W 2015 ROKU.

ZAMOŻNOŚĆ SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W 2015 ROKU. ZAMOŻNOŚĆ SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W 2015 ROKU. Niniejsze materiał powstał na podstawie danych z portalu samorządowego WSPÓLNOTA - Bogactwo samorządów. Ranking dochodów JST 2015 1.

Bardziej szczegółowo

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski Lp. Nazwa obszaru chronionego krajobrazu Pow. (ha) Gmina/powiat 1. Buchnowski Obszar Chronionego 2. Dąbrówieński Obszar Chronionego 3. Hartowiecki Obszar Chronionego 4. Naguszewski Obszar Chronionego Akt

Bardziej szczegółowo

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski Lp. Nazwa obszaru chronionego krajobrazu Pow. (ha) Gmina/powiat 1. Buchnowski Obszar Chronionego 2. Dąbrówieński Obszar Chronionego 3. Hartowiecki Obszar Chronionego 4. Naguszewski Obszar Chronionego Akt

Bardziej szczegółowo

dr hab. Wojciech Dziemianowicz prezentacja na podstawie Raportu pod tym tytułem, przygotowanego przez konsorcjum firm Geoprofit i Ecorys na zlecenie

dr hab. Wojciech Dziemianowicz prezentacja na podstawie Raportu pod tym tytułem, przygotowanego przez konsorcjum firm Geoprofit i Ecorys na zlecenie Ewaluacja ex post "Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na rozwój regionalny i przestrzenny województwa warmińsko-mazurskiego" dr hab. Wojciech Dziemianowicz

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu

Bardziej szczegółowo

WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r.

WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r. Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń styczeń 2016 roku

Harmonogram szkoleń styczeń 2016 roku Harmonogram szkoleń styczeń 2016 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK GMINA

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął dodatkowy przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA MASTERPLANU DLA REGIONU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH

REALIZACJA MASTERPLANU DLA REGIONU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH REALIZACJA MASTERPLANU DLA REGIONU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH 1 KRAINA WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH położona na wschodzie woj. warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń sierpień 2015 roku

Harmonogram szkoleń sierpień 2015 roku Harmonogram szkoleń sierpień 2015 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK GMINA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku

Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki 26.01.2017 10 00 działaniach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ROK 2008 Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rok 2008 (nry 1-202) Skróty oznaczają: rozp. rozporządzenie,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń maj 2016 roku

Harmonogram szkoleń maj 2016 roku Harmonogram szkoleń maj 2016 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK 19.05.

Bardziej szczegółowo

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000 Lp. Kod obszaru Nazwa obszaru Pow. (ha) Położenie administracyjne 1. PLB280001 Bagna Nietlickie 4 080,76 2. PLB280002 Dolina Pasłęki 20 669,89 3. PLB140005

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku

Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki 26.01.2017 10 00 działaniach

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń maj 2017 roku

Harmonogram szkoleń maj 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Harmonogram szkoleń maj 2017 roku Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki 30.05.17 11 00 Wyjazd na

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok

Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok DATA 3.10.2015r. Elbląg przy CH Elzam MIEJSCOWOŚĆ TEL. DO REJESTRACJI 3.10.2015r. Olszty przy Tesco, ul. Pstrowskiego 13 3.10.2015r. Iława

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń październik 2015 roku

Harmonogram szkoleń październik 2015 roku Data GMINA BARTOSZYCE Harmonogram szkoleń październik 2015 roku Godzina rozpoczęcia 22.10.2015 15 00 Prowadzenie produkcji roślinnej i zwierzęcej metodami ekologicznymi Temat szkolenia Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ROK 2007 2 3 Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rok 2007 (nry 1-203) Skróty oznaczają: rozp. rozporządzenie,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INFORMACJI O PIERWSZEJ EDYCJI POWIATOWYCH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

ZESTAWIENIE INFORMACJI O PIERWSZEJ EDYCJI POWIATOWYCH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZESTAIENIE INFORMACJI O PIERSZEJ EDYCJI POIATOYCH PLANÓ GOSPODARKI ODPADAMI OJEÓDZTIE ARMIŃSKO MAZURSKIM Informacja Urzędu Marszałkowskiego DATA UCHALENIA OSTATNIEGO PLANU: 8 RZEŚNIA 2005 R. Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 r. w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego

Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 r. w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 r. w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego Olsztyn, październik 2016 r. 1 Spis treści Wstęp... 3 Demografia...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD Nr RIO.I /17 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE w dniu 08 maja 2017 r.

PORZĄDEK OBRAD Nr RIO.I /17 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE w dniu 08 maja 2017 r. PORZĄDEK OBRAD Nr RIO.I-01040-16/17 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE w dniu 08 maja godz. 10 00 I. Ocena zgodności z prawem uchwał z udziałem jednostki, zgodnie z zawiadomieniami skierowanymi

Bardziej szczegółowo

Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017

Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017 Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017 Lp. Powiat Gmina Miejscowość Szkoła Liczba grup 1 bartoszycki G Bartoszyce Wojciechy SP 2 2 bartoszycki G Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017

Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017 Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017 Lp. Powiat Gmina Miejscowość Szkoła Liczba grup 1 bartoszycki G Bartoszyce Wojciechy SP 2 2 bartoszycki G Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Wykaz 1% podatku za rok 2015

Wykaz 1% podatku za rok 2015 Lp. Powiat Gmina OSP 1% OSP 1 Bartoszyce Bartoszyce Nalikajmy 323,17 zł 2 Bartoszyce Bartoszyce Wojciechy 63,84 zł 3 Bartoszyce Bisztynek Bisztynek 462,15 zł 4 Bartoszyce Bisztynek Grzęda 347,23 zł 5 Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 261 UCHWAŁA NR XIX/135/12 RADY GMINY KALINOWO. z dnia 4 grudnia 2012 r.

Olsztyn, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 261 UCHWAŁA NR XIX/135/12 RADY GMINY KALINOWO. z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 261 UCHWAŁA NR XIX/135/12 RADY GMINY KALINOWO z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku

Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK 11.08.2017

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY HORYZONTALNEJ UDZIELANEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW INWESTUJACYCH NA TERENIE GMINY MIASTO ŁOWICZ

PROGRAM POMOCY HORYZONTALNEJ UDZIELANEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW INWESTUJACYCH NA TERENIE GMINY MIASTO ŁOWICZ Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/230/2005 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Miasto Łowicz PROGRAM POMOCY

Bardziej szczegółowo

Ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy w Częstochowie

Ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy w Częstochowie Ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy w Częstochowie Ulgi dla przedsiębiorców W celu pobudzenia przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ZAMIARU KORZYSTANIA Z REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ

ZGŁOSZENIE ZAMIARU KORZYSTANIA Z REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ Wskazówki dotyczące korzystania z programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargard Szczeciński na podstawie uchwały Nr XLII/490/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/258/2017 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE. z dnia 16 stycznia 2017 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/258/2017 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE. z dnia 16 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. Poz. 1248 UCHWAŁA NR XXX/258/2017 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

TED Umfrage 2016 Helfen Sie uns, unser Dienstangebot und unser Portal zu verbessern! Usługi

TED Umfrage 2016 Helfen Sie uns, unser Dienstangebot und unser Portal zu verbessern! Usługi TED Umfrage 2016 Helfen Sie uns, unser Dienstangebot und unser Portal zu verbessern! Usługi 71052 2016 02/03/2016 S43 Usługi Dodatkowe informacje Procedura otwarta Polska Olsztyn: Usługi w zakresie ośrodków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/18/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/18/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/18/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r.

PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r. PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r.) Lp. Powiat Nazwa Podmiot prowadzący Specjalistyczny 1 Elbląg

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń kwiecień 2016 roku

Harmonogram szkoleń kwiecień 2016 roku Harmonogram szkoleń kwiecień 2016 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki 09 00 GMINA BISZTYNEK

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 września 2015 r. Poz. 1638 UCHWAŁA NR IX/68/2015 RADY GMINY DĄBIE. z dnia 24 września 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 września 2015 r. Poz. 1638 UCHWAŁA NR IX/68/2015 RADY GMINY DĄBIE. z dnia 24 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 28 września 2015 r. Poz. 1638 UCHWAŁA NR IX/68/2015 RADY GMINY DĄBIE z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego vs. aktywność kulturalna w gminach woj. warmińsko-mazurskiego

Poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego vs. aktywność kulturalna w gminach woj. warmińsko-mazurskiego Poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego vs. aktywność kulturalna w gminach woj. warmińsko-mazurskiego (spostrzeżenia z analizy danych zastanych) ( R A P O R T K O Ń C O W Y ) Magdalena Wojarska Olsztyn

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/167/08 RADY GMINY SOLINA. z dnia 25 kwietnia 2008 r.

UCHWAŁA NR XVIII/167/08 RADY GMINY SOLINA. z dnia 25 kwietnia 2008 r. UCHWAŁA NR XVIII/167/08 RADY GMINY SOLINA z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz OSP w powiatach - ilość OSP w 2007 i 2011, wykaz OSP-KSRG, OSP zakładowe, OSP typu M

Wykaz OSP w powiatach - ilość OSP w 2007 i 2011, wykaz OSP-KSRG, OSP zakładowe, OSP typu M ZAŁĄCZNIK NR Lp w roku 2007 Wykaz OSP w powiatach - ilość OSP w 2007 i 20, wykaz OSP-KSRG, OSP zakładowe, OSP typu M Powiat Gmina OSP Miejscowość 2007 / uwagi, KSRG 20 zmiany 20 2007-20, ilość OSP w 20

Bardziej szczegółowo

stwierdzające nieważność 2 i 3 uchwały Nr XIV/110/2016

stwierdzające nieważność 2 i 3 uchwały Nr XIV/110/2016 Informacja Publiczna Wydziału Prawnego i Nadzoru WM UW w Olsztynie za okres od dnia 1 kwietnia 2016r. do dnia 30 kwietnia 2016r. Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Warmińsko- Mazurskiego na uchwały organów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/234/14 RADY GMINY RYJEWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/234/14 RADY GMINY RYJEWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/234/14 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją oraz

Bardziej szczegółowo

LP Nazwa klubu Adres do korespondecji Kod Poczta Liczba delegatów. Zał 2. 1 LKS Pogoń Banie Mazurskie Sportowa 2 19-520 Banie Mazurskie 1

LP Nazwa klubu Adres do korespondecji Kod Poczta Liczba delegatów. Zał 2. 1 LKS Pogoń Banie Mazurskie Sportowa 2 19-520 Banie Mazurskie 1 Zał 2 Lista Jednostek Podstawowych - Członków Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS z przyznanym limitem Delegatów na Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy w listopadzie 20 roku LP Nazwa klubu Adres

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/392/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2014 ROKU

UCHWAŁA NR XLVIII/392/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2014 ROKU UCHWAŁA NR XLVIII/392/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2014 ROKU w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rawicz w celu udzielenia pomocy regionalnej

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 marca 2017 r. Poz. 567 UCHWAŁA NR XXXII/188/17 RADY GMINY BLEDZEW. z dnia 28 lutego 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 marca 2017 r. Poz. 567 UCHWAŁA NR XXXII/188/17 RADY GMINY BLEDZEW. z dnia 28 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 marca 2017 r. Poz. 567 UCHWAŁA NR XXXII/188/17 RADY GMINY BLEDZEW z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XIII/88/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 października 2007r.

U c h w a ł a Nr XIII/88/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 października 2007r. U c h w a ł a Nr XIII/88/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 października 2007r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących

Bardziej szczegółowo

Województwo warmińsko-mazurskie E_noty 2015

Województwo warmińsko-mazurskie E_noty 2015 Województwo warmińsko-mazurskie E_noty 2015 Załącznik nr 16 do OPZ Lp Nazwa zabytku Miejscowość Gmina Powiat Województwo Nr rejestru 1. Założenie pałacowo-parkowe i folwark Sztynort Węgorzewo Węgorzewo

Bardziej szczegółowo

POZIOM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO A AKTYWNOŚĆ KULTURALNA W GMINACH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO (SPOSTRZEŻENIA Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH)

POZIOM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO A AKTYWNOŚĆ KULTURALNA W GMINACH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO (SPOSTRZEŻENIA Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH) Magdalena Wojarska Dla Węzła Warmińsko-Mazurskiego OŻK-SB POZIOM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO A AKTYWNOŚĆ KULTURALNA W GMINACH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO (SPOSTRZEŻENIA Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/SXLVI/269/14 RADY MIASTA WAŁCZ. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR VI/SXLVI/269/14 RADY MIASTA WAŁCZ. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR VI/SXLVI/269/14 RADY MIASTA WAŁCZ w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie miasta Wałcz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WIELKOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ ZA REALIZACJE INWESTYCJI W KUDOWIE-ZDROJU

INFORMACJA O WIELKOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ ZA REALIZACJE INWESTYCJI W KUDOWIE-ZDROJU INFORMACJA O WIELKOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ ZA REALIZACJE INWESTYCJI W KUDOWIE-ZDROJU 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości przedsiębiorców w zakresie produkcji i usług, którzy zrealizują na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barczewie 2 170,00 zł 4 340,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barczewie 2 170,00 zł 4 340,00 zł Lp. Rodzaj jednostki Jednostka samorządu terytorialnego Adres organu prowadzącego Nazwa szkoły Kwota wnioskowanej dotacji Całkowita kwota dofinansowania 1 U. Miasta BARCZEWO plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 198/LIV/2014 RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 198/LIV/2014 RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR 198/LIV/2014 RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie : zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY DE MINIMIS UDZIELANEJ DLAPRZEDSIĘBIORCÓW TWORZĄCYCH NOWE MIEJSCA PRACY NA TERENIA GMINY MIASTO BZREZINY

PROGRAM POMOCY DE MINIMIS UDZIELANEJ DLAPRZEDSIĘBIORCÓW TWORZĄCYCH NOWE MIEJSCA PRACY NA TERENIA GMINY MIASTO BZREZINY Załącznik do uchwały Nr XVI / 111/ 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia Programu pomocy de minimis udzielanej dla

Bardziej szczegółowo

LISTA OSP 2015 rok OSP Miejscowość 1 Bartoszyce Górowo Iławeckie Tak 3 Bartoszyce Bartoszyce Bezledy Tak 4 Bartoszyce Bartoszyce Galiny Tak

LISTA OSP 2015 rok OSP Miejscowość 1 Bartoszyce Górowo Iławeckie Tak 3 Bartoszyce Bartoszyce Bezledy Tak 4 Bartoszyce Bartoszyce Galiny Tak LISTA OSP 2015 rok Lp. Powiat Gmina OSP Miejscowość KSRG 1 Bartoszyce Górowo Iławeckie Tak 2 Bartoszyce Bartoszyce Bartoszyce 3 Bartoszyce Bartoszyce Bezledy Tak 4 Bartoszyce Bartoszyce Galiny Tak 5 Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZWOLNIEŃ Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W RAMACH POMOCY DE MINIMIS

ZASADY ZWOLNIEŃ Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W RAMACH POMOCY DE MINIMIS Załącznik do Uchwały Nr XV/155/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 października 2011r. ZASADY ZWOLNIEŃ Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W RAMACH POMOCY DE MINIMIS 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA 2012 OLSZTYN 2014 Wojewoda Warmińsko-Mazurski BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2012 OLSZTYN 2014 Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Torunia

Zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Torunia Zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Torunia Rada Miasta Torunia wprowadziła w drodze uchwał zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości. Tym samym stworzono

Bardziej szczegółowo

Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących na terenie miasta i gminy Lubsko

Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących na terenie miasta i gminy Lubsko Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubsku Nr.IX/61/03 z dnia.6.08.2003r. Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących na terenie miasta i gminy Lubsko 1. Nazwa programu. 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Gmina Biskupiec (powiat "Budowa odcinka sieci sanitarnej wraz z przepompownią w. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w

Gmina Biskupiec (powiat Budowa odcinka sieci sanitarnej wraz z przepompownią w. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 1 UM14-6921-UM1400011/12 OW-PROW.042.1.11.2012 Gmina Małdyty 2 UM14-6921-UM1400012/12 OW-PROW.042.1.12.2012 Gmina Rychliki Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w Dobrocinie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/389/14 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR LI/389/14 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR LI/389/14 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/245/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 27 lutego 2017 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

UCHWAŁA NR XXXVI/245/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 27 lutego 2017 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis UCHWAŁA NR XXXVI/245/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 27 lutego 2017 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust 1, ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/413/14 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI. z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

UCHWAŁA NR LVII/413/14 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI. z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis UCHWAŁA NR LVII/413/14 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna Zawiercia

Oferta inwestycyjna Zawiercia Oferta inwestycyjna Zawiercia Tereny inwestycyjne Strefa Aktywności Gospodarczej Zawiercie Strefa Aktywności Gospodarczej Tereny inwestycyjne Strefa Aktywności Gospodarczej Kierunek Częstochowa, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół i placówek zaplanowanych do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009

Wykaz szkół i placówek zaplanowanych do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009 Załącznik nr 1 Wykaz szkół i placówek zaplanowanych do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009 1 DZIAŁDOWSKI Działdowo Gm. Zespół Szkół w Malinowie 2 DZIAŁDOWSKI Działdowo Gm. Szkoła Podstawowa w Uzdowie 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/160/12 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/160/12 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/160/12 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z

Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, y społecznej, i opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz ofiar sytuacji kryzysowych w województwie warmińsko-mazurskim Olsztyn 2013

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9. moc. rodzaj instalacji. [kw]

Strona 1 z 9. moc. rodzaj instalacji. [kw] Strona 1 z 9 Nr Nazwa Podmiotu miejsce siedziby lub miejsca zamieszkania lokalizacja przyłączenia moc przyłączeniowa [kw] 1 Osoba prawna Gdynia [45] Morąg, 6000 2 Osoba prawna Gdynia [47] Gietrzwałd, 4000

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY REGIONALNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW UDZIELANEJ W MIEŚCIE ŁODZI

PROGRAM POMOCY REGIONALNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW UDZIELANEJ W MIEŚCIE ŁODZI 1 Załącznik do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia PROGRAM POMOCY REGIONALNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW UDZIELANEJ W MIEŚCIE ŁODZI I. NAZWA PROGRAMU Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/356/2014 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH. z dnia 28 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVII/356/2014 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH. z dnia 28 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLVII/356/2014 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH z dnia 28 października 2014 r. w sprawie udzielania pomocy w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Police

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 lipca 2014 r. Poz. 3233 UCHWAŁA NR LIII/515/14 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Wrocław, dnia 15 lipca 2014 r. Poz. 3233 UCHWAŁA NR LIII/515/14 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 lipca 2014 r. Poz. 3233 UCHWAŁA NR LIII/515/14 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku

Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK 11.08.2017

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/286/16. Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Uchwała Nr XXXIII/286/16. Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2016 roku Uchwała Nr XXXIII/286/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie ustanowienia zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną i warunków jego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń luty 2017 roku

Harmonogram szkoleń luty 2017 roku Harmonogram szkoleń luty 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK GMINA

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2011 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO- MAZURSKIE Prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Dr

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Wojewoda Warmińsko-Mazurski BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2013 OLSZTYN 2014 Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Al. Piłsudskiego 7/9 10-575

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1958 UCHWAŁA NR XXXVII/424/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 31 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1958 UCHWAŁA NR XXXVII/424/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1958 UCHWAŁA NR XXXVII/424/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu pomocy regionalnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 4746 UCHWAŁA NR XIX/186/2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od

Bardziej szczegółowo

2. Charakterystyka populacji

2. Charakterystyka populacji Wstępna informacja o ach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego, 1 i kwietnia 2 r. przez Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 1. Wprowadzenie Egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i równy średniej krajowej z języka polskiego.

Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i równy średniej krajowej z języka polskiego. Ranking szkół gimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego. Średnie wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego. Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń kwiecień 2017 roku

Harmonogram szkoleń kwiecień 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Harmonogram szkoleń kwiecień 2017 roku Godzina rozpoczęcia 21.04.2017 10 00 Zasady i wymogi przyznawania płatności 22.04.2017 9 00 IX Wiosenne Targi Ogrodnicze Pamiętajcie o Ogrodach

Bardziej szczegółowo

Magdalena Wojarska Społeczno-ekonomiczne tło kapitału społecznego w gminie Dźwierzuty

Magdalena Wojarska Społeczno-ekonomiczne tło kapitału społecznego w gminie Dźwierzuty Magdalena Wojarska Społeczno-ekonomiczne tło kapitału społecznego w gminie Dźwierzuty (przyczynek do analizy SWOT) Olsztyn, październik 2013 2 Spis treści Wprowadzenie. 3 Założenia metodyczne analizy..

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Torunia

Urząd Miasta Torunia DLA KOGO ZWOLNIENIA OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Inwestorzy tworzący nowe miejsca pracy na terenie Torunia (w ramach pomocy de minimis) Inwestorzy planujący zrealizować na terenie Torunia nową inwestycję

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 51.LXI.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 6 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR 51.LXI.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 6 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR 51.LXI.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiebiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci

Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci 1 Nazwa węzła Lokalizacja węzła Nr działki Typ węzła Bajtkowo Działka nr 16/16 16/16 Dystrybucyjny Bałoszyce Świetlica, ul. Jawty Wielkie 63,14-240 Susz

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 737 UCHWAŁA NR LI/398/2014 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH. z dnia 20 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 737 UCHWAŁA NR LI/398/2014 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 737 UCHWAŁA NR LI/398/2014 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zwolnień przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

VI/56/2015 w sprawie zwolnienia przedsiębiorstw z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zbąszyń w ramach pomocy de minimis

VI/56/2015 w sprawie zwolnienia przedsiębiorstw z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zbąszyń w ramach pomocy de minimis VI/56/2015 w sprawie zwolnienia przedsiębiorstw z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zbąszyń w ramach pomocy de minimis UCHWAŁA Nr VI/56/2015 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 8 czerwca 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

Wykaz miejsc dostaw wody z obszaru województ: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Wykaz miejsc dostaw wody z obszaru województ: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego Wykaz miejsc dostaw wody z obszaru województ: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego Lp. Jednostka Nazwa i adres budynku Godziny otwarcia 1 2 3 4 RS Białystok Białystok 1 ul. Warszawska 10 00-24 CPP BKBI

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 6 lutego 2014 r. Poz. 379 UCHWAŁA NR XXXIX/451/14 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 6 lutego 2014 r. Poz. 379 UCHWAŁA NR XXXIX/451/14 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 6 lutego 2014 r. Poz. 379 UCHWAŁA NR XXXIX/451/14 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: zwolnień od podatku

Bardziej szczegółowo

Program pomocy dla przedsiębiorców de minimis

Program pomocy dla przedsiębiorców de minimis Program dla przedsiębiorców de minimis 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje na okres : 1) 1 roku - jeśli w wyniku zrealizowanej inwestycji utworzono i utrzymano w/w okresie czasu do 3 miejsc

Bardziej szczegółowo