BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO"

Transkrypt

1 BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA 2012 OLSZTYN 2014

2 Wojewoda Warmińsko-Mazurski BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2012 OLSZTYN 2014

3 Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Al. Piłsudskiego 7/ Olsztyn telefon fax: Opracowano w Wydziale Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Skład redakcyjny: Marek Zaczek - Dyrektor Wydziału Katarzyna Dośla - Kierownik Oddziału Zdrowia Publicznego Longina Szwed - Inspektor Grażyna Struch - Inspektor Andrzej Adamiak - Inspektor Wojewódzki Biuletyn w formie elektronicznej jest dostępny na stronie Przy publikowaniu danych prosimy o podanie źródła.

4 Olsztyn, styczeń 2014r. Szanowni Państwo Biuletyn Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2012 jest kolejną edycją informatora, którego podstawowym zadaniem jest przedstawienie danych dotyczących ochrony zdrowia w województwie warmińsko-mazurskim za rok statystyczny Dane zamieszczone w biuletynie prezentowane są w układzie działowym w 7 działach tematycznych dotyczących: - sytuacji demograficznej ludności województwa, - ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, - personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w województwie, - stacjonarnej i całodobowej opieki zdrowotnej, - krwiodawstwa i systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, - wykazu konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia, - podstawowych pojęć i wskaźników stosowanych w statystyce medycznej. Dodatkowo większość danych przedstawiono w podziale na powiaty, a także jeżeli było to możliwe, w odniesieniu do roku 2011 i Podstawowym źródłem informacji były materiały sprawozdawczości statystycznej, zebrane w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej od podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Przy opracowaniu biuletynu korzystano również z informacji uzyskanych m.in. z Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego w Krakowie i Urzędu Statystycznego w Olsztynie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Olsztynie, Narodowego Funduszu Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie, Regionalnego Rejestru Nowotworów oraz Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie. Prezentowane w biuletynie dane statystyczne częściowo obejmują dane resortu spraw wewnętrznych. Wyrażam nadzieję, że powyższa edycja biuletynu zyska Państwa zainteresowanie i będzie uzupełnieniem wiedzy o sytuacji w ochronie zdrowia województwa warmińsko-mazurskiego. Wszystkim instytucjom i osobom, które przez udostępnienie danych przyczyniły się do przygotowania biuletynu składam serdeczne podziękowania. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski

5 Mapa województwa Warmińsko-Mazurskiego Ludność Powierzchnia km 2

6 Spis treści Dział I Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego str. 1.1 Ludność wg powiatów - stan na r Ludność ogółem wg płci i wieku - stan na r Populacja dzieci w wieku 0-18 lat - stan na r Ruch naturalny ludności wg podziału administracyjnego - stan na r Ruch naturalny ludności wg województw w latach r Ruch naturalny ludności wg województw w 2012r Ludność wg miejsca zamieszkania, płci i wieku - stan na r Zgony wg powiatów w podziale na miasto i wieś w 2012r Najczęstsze przyczyny zgonów zarejestrowane w 2011r Wybrane najczęstsze przyczyny zgonów zarejestrowane w 2011r. wg wieku i płci Umieralność okołoporodowa w szpitalach w latach Przeciętne trwanie życia wg województw w 2012r Dział II Ambulatoryjna opieka zdrowotna w województwie warmińsko-mazurskim 2.1 Opieka profilaktyczna nad dziećmi zdrowymi do lat 3 sprawowana przez lekarza POZ w 2012r Opieka profilaktyczna nad dziećmi zdrowymi do lat 3 sprawowana przez położne i pielęgniarki w POZ w 2012r Stan zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat będących pod opieką lekarza POZ w 2012r. wg rozpoznania / w liczbach bezwzględnych/ Stan zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat będących pod opieką lekarza POZ w 2012r. wg rozpoznania /wskaźnik na 10 tys. ludności/ Stan zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat będących pod opieką lekarza POZ w 2012r. wg powiatów Profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży /bilanse zdrowia/ w POZ w 2012r. wg powiatów Stan zdrowia ludności w wieku 19 lat i więcej będącej pod opieką lekarzy POZ w 2012 roku /liczby bezwzględne/ Stan zdrowia ludności w wieku 19 lat i więcej będącej pod opieką lekarzy POZ w 2012r. /wskaźnik na 10 tys. ludności/ Stan zdrowia ludności w wieku 19 lat i więcej będącej pod opieką lekarzy POZ w 2012r. wg wybranych jednostek chorobowych Osoby w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza POZ, u których stwierdzono choroby układu krążenia - stan na r Leczeni z powodu chorób układu krążenia w specjalistycznej opiece zdrowotnej w 2012r Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w latach wg poradni

7 2.13 Zapadalność na gruźlicę potwierdzoną bakteriologicznie w województwie w 2012r. /wskaźnik na 100 tys. ludności/ wg poradni Zapadalność na gruźlicę wg wieku i płci w 2012r Osoby nowozarejestrowane na nowotwory złośliwe w Warmińsko-Mazurskim Rejestrze Nowotworów w latach Chorzy leczeni na nowotwory złośliwe w poradniach specjalistycznych w 2012r Chorzy leczeni na nowotwory in situ w poradniach specjalistycznych w 2012r Porady w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w 2012r. wg kodu resortowego poradni Porady w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w 2012r. z podziałem na miasto i wieś Porady lekarzy w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej wg powiatów w 2012r Porady lekarzy i lekarzy dentystów w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej wg powiatów w 2012r Dializy wykonane /stacje dializ + szpitale/ w latach Badania cytologiczne kobiet w 2012r Badania cytologiczne kobiet w 2012r. w ramach programu populacyjnego Badania mammograficzne kobiet w 2012r. w ramach programu populacyjnego Leczeni na choroby psychiczne /bez uzależnień/ w poradniach zdrowia psychicznego dla dorosłych i dzieci w 2012r. /liczby bezwzględne/ Leczeni na choroby psychiczne /bez uzależnień/ w poradniach zdrowia psychicznego dla dorosłych i dzieci w 2012r. /wskaźnik na 10 tys. ludności/ porad oraz personel medyczny w ambulatoryjnej opiece psychiatrycznej, odwykowej i uzależnień wg powiatów w 2012r Leczeni w poradniach profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w 2012r Leczeni w poradniach odwykowych na zaburzenia psychiczne spowodowane nadużywaniem alkoholu w 2012r. /liczby bezwzględne/ Leczeni w poradniach odwykowych na zaburzenia spowodowane nadużywaniem alkoholu w 2012r. /wskaźnik na 10 tys. ludności/ Zachorowania na choroby weneryczne wg płci i wieku w 2012r Zachorowania na wybrane schorzenia zakaźne wg obszarów działalności Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w 2012r pielęgniarek sprawujących opiekę w placówkach nauczania i wychowania w roku szkolnym 2012/ uczniów w roku szkolnym 2012/2013 z podziałem na rodzaje szkół wg powiatów Opieka profilaktyczna w placówkach nauczania i wychowania w roku szkolnym 2012/ Profilaktyczne badania lekarskie uczniów w roku szkolnym wg wieku uczniów szkół z podziałem na rodzaje w roku szkolnym 2012/

8 Dział III Personel medyczny w województwie warmińsko-mazurskim 3.1 podmiotów leczniczych działających w latach Wybrany wyższy oraz średni personel medyczny wg podstawowego miejsca zatrudnienia w podmiotach wykonujących działalność leczniczą /bez resortu MSW, domów pomocy społecznej/ - stan na dzień r Wybrany wyższy oraz średni personel medyczny wg podstawowego miejsca zatrudnienia w podmiotach wykonujących działalność leczniczą /bez resortu MSW, domów pomocy społecznej/ /wskaźnik na 10 tys. ludności/ stan na dzień r Lekarze specjaliści udzielający świadczeń zdrowotnych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą wg podstawowego miejsca zatrudnienia /bez resortu MSW, domów pomocy społecznej/ wg powiatów - stan na dzień r Lekarze dentyści specjaliści udzielający świadczeń zdrowotnych wg podstawowego miejsca zatrudnienia w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (bez resortu MSW, domów pomocy społecznej) wg powiatów - stan na dzień r Pielęgniarki i położne udzielające świadczeń zdrowotnych wg podstawowego miejsca zatrudnienia w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (bez resortu MSW, domów pomocy społecznej) wg powiatów - stan na dzień r Pielęgniarki i położne po ukończonych kursach kwalifikacyjnych udzielające świadczeń zdrowotnych wg podstawowego miejsca zatrudnienia w podmiotach wykonujących działalność leczniczą wg powiatów - stan na r Pielęgniarki i położne ze średnim wykształceniem z tytułem specjalisty udzielające świadczeń zdrowotnych wg podstawowego miejsca zatrudnienia w podmiotach wykonujących działalność leczniczą wg powiatów - stan na dzień r Personel zatrudniony w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń szpitalnych w ramach oddziału jednego dnia - stan na dzień r Lekarze i lekarze dentyści udzielający świadczeń zdrowotnych w szpitalach /bez resortu MSW/ - stan na dzień r Pielęgniarki i położne udzielające świadczeń zdrowotnych w szpitalach /bez resortu MSW/ - stan na dzień r Inny personel medyczny udzielający świadczeń zdrowotnych w stacjonarnej i całodobowej opiece zdrowotnej /bez resortu MSW/ - stan na dzień r Personel medyczny udzielający świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej /bez resortu MSW/ wg powiatów - stan na dzień r Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej /bez resortu MSW/ - stan na dzień r Lekarze dentyści udzielający świadczeń zdrowotnych w podstawowej i specjalistycznej opiece stomatologicznej /bez resortu MSW/ wg powiatów- stan na dzień r

9 3.16 Personel udzielający świadczeń w zakładach opieki długoterminowej stacjonarnej /bez resortu MSW/ - stan na dzień r Personel udzielający świadczeń w zakładach opieki długoterminowej stacjonarnej /bez resortu MSW/ wg powiatów - stan na dzień r Personel udzielający świadczeń w zakładach stacjonarnej psychiatrycznej opieki zdrowotnej w latach r Dział IV Stacjonarna i całodobowa opieka zdrowotna w województwie warmińsko-mazurskim 4.1 Działalność szpitali /z oddziałami dotyczącymi onkologii w SP ZOZ MSW z W-M CO, bez oddziałów dziennych oraz szpitali psychiatrycznych/ w 2012r Łóżka ogółem wg oddziałów w szpitalach /bez oddziałów dziennych i szpitali psychiatrycznych/ w latach stan na dzień 31.XII Łóżka specjalistyczne w szpitalach w latach stan na dzień 31.XII inkubatorów w szpitalach w latach stan na dzień 31.XII Działalność oddziałów dziennych w szpitalach wg powiatów w 2012r Sale operacyjne i zabiegi operacyjne wykonane w trybie stacjonarnym w szpitalach w latach Działalność izby przyjęć w szpitalach ogólnych w latach Działalność oddziałów wybranych specjalności w szpitalach /bez oddziałów dziennych i szpitali psychiatrycznych/ - stan na dzień r Działalność oddziałów wewnętrznych w szpitalach w latach Działalność oddziałów endokrynologicznych w szpitalach w latach Działalność oddziałów hematologicznych w szpitalach w latach Działalność oddziałów gastroenterologicznych w szpitalach w latach Działalność oddziałów kardiologicznych w szpitalach w latach Działalność oddziałów nefrologicznych w szpitalach w latach Działalność oddziałów dermatologicznych w szpitalach w latach Działalność oddziałów neurologicznych w szpitalach w latach Działalność oddziałów onkologicznych w szpitalach w latach Działalność oddziałów onkologicznych dla dzieci w szpitalach w 2012r Działalność oddziałów ginekologii onkologicznej w szpitalach w 2012r Działalność oddziałów chemioterapii w szpitalach w latach Działalność oddziałów radioterapii w szpitalach w latach Działalność oddziałów chirurgii onkologicznej w szpitalach w latach Leczeni na nowotwory złośliwe w oddziałach szpitalnych w 2012r Leczeni na nowotwory niezłośliwe w oddziałach szpitalnych w 2012r Leczeni na choroby krwi i narządów krwiotwórczych w oddziałach szpitalnych w 2012r osób poddanych chemioterapii (we wszystkich trybach) w 2012r

10 4.27 osób poddanych radioterapii (we wszystkich trybach) w 2012r Działalność oddziałów pulmonologii, gruźlicy i chorób płuc w szpitalach w latach Działalność oddziałów reumatologicznych w szpitalach w latach Działalność oddziałów rehabilitacyjnych w szpitalach w latach Działalność oddziałów alergologicznych dla dzieci w szpitalach w latach Działalność oddziałów rehabilitacji kardiologicznej w szpitalach w latach Działalność oddziałów rehabilitacji neurologicznej w szpitalach w latach Działalność oddziałów chorób zakaźnych w szpitalach w latach Działalność oddziałów pediatrycznych w szpitalach w latach Działalność oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii w szpitalach w latach Działalność oddziałów związanych z opieką nad matką i dzieckiem w szpitalach w latach /oddział ginekologiczny+położniczy+położniczy+rooming In +ginekologiczno-położniczy/ Działalność oddziałów położniczych w szpitalach w latach Działalność oddziałów ginekologiczno-położniczych w szpitalach w latach Działalność oddziałów ginekologicznych w szpitalach w latach Umieralność okołoporodowa noworodków w szpitalach w latach Działalność oddziałów chirurgicznych w szpitalach w latach Działalność oddziałów chirurgii dziecięcej w szpitalach w latach Działalność oddziałów chirurgii klatki piersiowej w szpitalach w latach Działalność oddziałów kardiochirurgii w szpitalach w latach Działalność oddziałów chirurgii naczyniowej w szpitalach w latach Działalność oddziałów transplantologii w szpitalach w 2012r Działalność oddziałów neurochirurgicznych szpitalach w latach Działalność oddziałów ortopedyczno-urazowych w szpitalach w latach Działalność oddziałów leczenia otyłości w szpitalach w latach Działalność oddziałów okulistycznych w szpitalach w latach Działalność oddziałów otorynolaryngologicznych w szpitalach w latach Działalność oddziałów chirurgii szczękowo-twarzowej w szpitalach w latach Działalność oddziałów urologicznych w szpitalach w latach Działalność oddziałów medycyny paliatywnej w szpitalach ogólnych w latach Pacjenci przebywający w zakładach opieki długoterminowej stacjonarnej w latach Działalność stacjonarnych zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych w latach Działalność stacjonarnych zakładów opiekuńczo-leczniczych w latach Działalność stacjonarnych zakładów opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych w latach Działalność hospicjów stacjonarnych w latach

11 4.61 łóżek stacjonarnych w szpitalach psychiatrycznych, odwykowych i ośrodkach leczenia uzależnień w latach Działalność stacjonarnej opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w szpitalach psychiatrycznych w latach Działalność stacjonarnych oddziałów psychiatrycznych w szpitalach psychiatrycznych w latach Działalność oddziałów dziennych psychiatrycznych w szpitalach psychiatrycznych i stacjonarnych ośrodkach leczenia uzależnień w latach Działalność stacjonarnych oddziałów detoksykacji alkoholowej i terapii uzależnień od alkoholu w szpitalach psychiatrycznych i ośrodkach leczenia uzależnień w latach Działalność stacjonarnych oddziałów detoksykacji i terapii uzależnień od narkotyków w szpitalach psychiatrycznych i ośrodkach leczenia uzależnień w latach Działalność stacjonarnych ośrodków rehabilitacyjnych dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych w latach Działalność stacjonarnych oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych w latach Działalność stacjonarnych oddziałów leczenia uzależnień od alkoholu i narkotyków w szpitalach ogólnych w latach Działalność dziennych oddziałów psychiatrycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w latach Działalność dziennych oddziałów terapii uzależnień od alkoholu w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w latach Działalność dziennych oddziałów leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowanych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w latach pacjentów w szpitalach w 2012 roku /wg stałego miejsca zamieszkania oraz choroby zasadniczej, łącznie z ruchem chorych/ pacjentów szpitalach w 2012 roku wg grup wiekowych /łącznie z ruchem chorych, bez względu na miejsce zamieszkania/ pacjentów w szpitalach w 2012r. wg grup wiekowych /bez ruchu chorych oraz bez względu na miejsce zamieszkania/ Dział V Krwiodawstwo i System Państwowe Ratownictwo Medyczne w województwie warmińskomazurskim 5.1 Ilość donacji pobranych jednostek krwi i osocza w latach Ilość podstawowych preparatów krwiopochodnych /w jednostkach/ wyprodukowanych w latach Działalność zespołów ratownictwa medycznego w 2012r Działalność lotniczego zespołu ratownictwa medycznego w roku 2012r

12 5.5 Działalność szpitalnych oddziałów ratunkowych Dział VI Wykaz konsultantów w ochronie zdrowia w województwie warmińsko-mazurskim Wykaz konsultantów w ochronie zdrowia stan na dzień r Dział VII Pojęcia i wskaźniki stosowane w statystyce medycznej Pojęcia i wskaźniki stosowane w statystyce medycznej

13

14 DZIAŁ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

15 Województwo warmińsko-mazurskie jest czwartym co do wielkości regionem Polski. Jego obszar to km 2, co stanowi 7,7% powierzchni kraju. W 2012 roku województwo warmińsko-mazurskie zamieszkiwało ogółem osób (wg stanu na dzień r.), co w skali kraju stanowiło 3,8 % ogółu ludności /12 miejsce w kraju pod względem liczby ludności/. W stosunku do 2011 roku stwierdza się spadek liczby ludności o osób. Gęstość zaludnienia w województwie warmińsko-mazurskim, wyniosła 60 osób/km 2 i była ponad 2-krotnie niższa niż średnia w kraju osób/km 2. Struktura ludności według płci nie uległa większym zmianom. W ogólnej liczbie ludności kobiety stanowiły 51,02% ( ), natomiast mężczyźni 48,98% ( ) populacji. Odsetek ludności województwa zamieszkałej w miastach stanowił 59,3% ogółu populacji tj osób, wieś zamieszkiwało 40,7 % ludności, tj osób. Wiodącymi powiatami pod względem liczebności ludności były powiaty: m. Olsztyn i m. Elbląg mieszkańców, następnie powiat olsztyński osób, ostródzki osób, iławski osób. Najmniej osób zamieszkiwało powiaty: węgorzewski osób, gołdapski osób oraz nidzicki osoby. Analizując strukturę wiekową mieszkańców województwa stwierdza się, że najbardziej liczną grupę stanowiły osoby w wieku: 70 lat i więcej osób tj. 8,8 % (wzrost w stosunku do 2011r.), r.ż osób tj. 8,4 % (spadek w stosunku do 2011r.), r.ż osób tj. 8,2 % (wzrost w stosunku do 2011r.), r.ż osób tj. 7,7 % (wzrost w stosunku do 2011r., w roku 2011 liczniejsza była grupa wiekowa r.ż). Populacja dzieci /0-18 lat/ wynosiła , tj. zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o osób. W roku 2012 współczynnik przyrostu naturalnego w województwie warmińskomazurskim wyniósł 0,63 na ludności i był prawie 2-krotnie niższy niż w roku 2011 (1,2) i niższy niż w roku 2010 (2,0). Najwyższe wskaźniki przyrostu naturalnego odnotowano w powiatach: nowomiejskim (2,69), gołdapskim (2,58), ełckim (1,97) oraz olsztyńskim (1,82). Najniższy wskaźnik przyrostu naturalnego zarejestrowano w powiatach: węgorzewskim (-2,82), m. Elbląg (-1,92), lidzbarskim (-1,68) i kętrzyńskim (-0,76). W województwie warmińsko-mazurskim w 2012 roku ogółem zarejestrowano zgonów. W porównaniu z rokiem 2011 liczba zgonów wzrosła o 475. Wskaźnik zgonów na mieszkańców wyniósł 9,2 i był wyższy niż w roku poprzednim o 0,3. 14

16 Najwyższe współczynniki zgonów odnotowano w powiatach: węgorzewskim (11,5), lidzbarskim (11,1), nidzickim (10,3) i m. Elbląg (10,3), a najniższe w powiatach: ełckim (7,7), olsztyńskim (8,0) i m. Olsztyn (8,3). W tabeli 1.9 przedstawiono najczęstsze przyczyny zgonów odnotowane w roku Dane udostępniane są z rocznym opóźnieniem przez Urząd Statystyczny w Olsztynie, w związku z tym, nie należy ich odnosić do powyżej opisanych wskaźników zgonów. Wiodącymi przyczynami zgonów w roku 2011 podobnie jak w roku 2010 były: choroby układu krążenia (5 089 zgonów), które stanowiły 39,3 % ogółu zgonów, z tego więcej kobiet. W ogólnej liczbie zgonów z powodu chorób układu krążenia najwięcej zgonów spowodowanych było chorobą niedokrwienną serca zgony (wzrost), w tym zawałem serca zgony. W roku poprzednim najczęściej były to choroby naczyń mózgowych, a choroba niedokrwienna serca jako przyczyna zgonów była na 2 miejscu. nowotwory złośliwe (3 310 zgonów), które stanowiły 25,6 % wszystkich zgonów, z tego więcej mężczyzn. Najczęstszą przyczyną zgonów wśród nowotworów złośliwych był nowotwór złośliwy oskrzeli i płuc zgonów, nowotwór złośliwy jelita grubego, zgięcia esiczo-odbytniczego, odbytnicy zgony, nowotwór złośliwy żołądka zgonów, nowotwór złośliwy sutka /u obojga płci/- 197 zgonów (wzrost) oraz nowotwór złośliwy gruczołu krokowego zgonów (wzrost). Zgony, których przyczyną były choroby nowotworowe, w woj. warmińsko-mazurskim podobnie jak w całym kraju, częściej rejestrowano u osób zamieszkałych w miastach. W naszym województwie była to przewaga rzędu 6-10%. choroby układu oddechowego zgony, więcej mężczyzn, zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu zgonów, więcej mężczyzn - 712, kobiet W 2012 roku w województwie warmińsko-mazurskim zanotowano żywych urodzeń wg miejsca zamieszkania (dane Głównego Urzędu Statystycznego) i nastąpił spadek w stosunku do roku poprzedniego o 2,8 % tj. o 420 żywych urodzeń. Był to kolejny rok, w którym nastąpił spadek narodzin, ale nie był on już tak znaczący jak w roku 2011 w stosunku do 2010, gdy zanotowano spadek o 6,5%, czyli o urodzeń. Wskaźnik urodzeń na ludności dla województwa wyniósł 9,9 a w roku ,2. W podziale na miasto i wieś, wskaźnik ten w 2012 roku ogółem wśród osób zamieszkałych w miastach wyniósł 9,2, a wśród osób zamieszkałych na wsi - 10,9. Najwięcej urodzeń żywych 15

17 /w liczbach bezwzględnych/ odnotowano w powiatach: m. Olsztyn , olsztyńskim i ostródzkim , a najmniej urodzeń żywych odnotowano w powiecie węgorzewskim oraz gołdapskim (wzrost o 12 w stosunku do roku 2011). Natomiast w przeliczeniu na ludności, wskaźnik urodzeń był najwyższy w powiecie nowomiejskim - 12,4 urodzenia na ludności, gołdapskim - 12,0 i działdowskim - 11,3. Najniższy wskaźnik zanotowano w powiatach: m. Elbląg - 8,4, węgorzewskim - 8,7 i giżyckim - 8,8. W całym kraju, jak również w województwie warmińsko-mazurskim występuje nadumieralność mężczyzn. Zjawisko to obserwowane jest we wszystkich grupach wiekowych i różnica ta zwiększa się wraz z wiekiem. W województwie warmińsko-mazurskim w 2012 roku przeciętne trwanie życia mężczyzn wynosiło 71,7 lat, a kobiet 81 lat, czyli nieznacznie wydłużyło się w odniesieniu do kobiet i do mężczyzn. Różnica między przeciętnym trwaniem życia mężczyzn, a kobiet wyniosła 9,3 lat, czyli różnica ta nadal rośnie (w 2012r. o 0,1 w stosunku do 2011r.), ale wg prognoz różnica ta ulegnie znacznemu zmniejszeniu i w roku 2035 będzie wynosiła 5,8 lat. Struktura wieku ludności w dalszym ciągu ulega dynamicznym zmianom. Te niekorzystne zmiany wynikają w dużej mierze ze zmieniającej się struktury wieku populacji kobiet. Wg prognozy opracowanej do 2035 roku w Polsce przeciętne trwanie życia ludności będzie dłuższe niż w roku W 2035 roku wg prognozy średnia długość życia mężczyzn wyniesie 77,1 lat (tj. o 5,4 roku dłużej niż obecnie), a kobiet 82,9 lata (tj. o 1,9 roku dłużej niż obecnie). Wydłużanie się trwania życia przy jednoczesnym niskim poziomie dzietności, ma odzwierciedlenie w niekorzystnych zmianach w strukturze wieku ludności, których efektem jest proces starzenia się społeczeństwa. 16

18 Tabela 1.1 Ludność województwa war mińsko-mazur skiego wg powiatów /stan na dzień r oku/ Ogółem ludność Mężczyźni Kobiety Województwo - ogółem Miasta Obszar wiejski Powiaty ziemskie Powiat bartoszycki Miasta Obszar wiejski Powiat braniewski Miasta Obszar wiejski Powiat działdowski Miasta Obszar wiejski Powiat elbląski Miasta Obszar wiejski Powiat ełcki Miasta Obszar wiejski Powiat giżycki Miasta Obszar wiejski Powiat iławski Miasta Obszar wiejski Powiat kętrzyński Miasta Obszar wiejski Powiat lidzbarski Miasta Obszar wiejski Powiat mrągowski Miasta Obszar wiejski Powiat nidzicki Miasta Obszar wiejski Powiat nowomiejski Miasta Obszar wiejski Powiat olecki Miasta Obszar wiejski

19 Ogółem ludność Mężczyźni Kobiety Powiat olsztyński Miasta Obszar wiejski Powiat ostródzki Miasta Obszar wiejski Powiat piski Miasta Obszar wiejski Powiat szczycieński Miasta Obszar wiejski Powiat gołdapski Miasta Obszar wiejski Powiat węgorzewski Miasta Obszar wiejski Miasta na prawach powiatu źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie m. Elbląg m. Olsztyn

20 powiaty m. Olsztyn m. Elbląg ludności powiaty bartoszycki braniewski działdowski elbląski ełcki giżycki iławski kętrzyński lidzbarski mrągowski nidzicki nowomiejski olecki olsztyński ostródzki piski szczycieński gołdapski węgorzewski m. Elbląg m. Olsztyn liczba ludności węgorzewski gołdapski szczycieński piski ostródzki olsztyński olecki nowomiejski nidzicki mrągowski lidzbarski kętrzyński iławski giżycki ełcki elbląski działdowski braniewski bartoszycki 19 Ludność woj. warmińsko-mazurskiego wg powiatów /stan na dzień rok/

21 elbląski 4,03% ełcki 6,15% giżycki 3,98% iławski 6,42% kętrzyński 4,56% lidzbarski 2,96% 20 bartoszycki ,18 braniewski ,97 działdowski ,60 elbląski ,03 ełcki ,15 giżycki ,98 iławski ,42 kętrzyński ,56 lidzbarski ,96 mrągowski ,54 m. Elbląg nidzicki węgorzewski ,358,52% nowomiejski 44 1,64% 273 3,05 olecki ,41 olsztyński ,39 ostródzki gołdapski ,39 piski 1,90% ,00 szczycieński ,92 gołdapski ,90 węgorzewski ,64 szczycieński m. Elbląg ,52 4,92% m. Olsztyn , piski 100,00 4,00% Ludność woj. warmińsko-mazurskiego w % wg powiatów /stan na dzień roku/ m. Olsztyn 12,04% bartoszycki 4,18% braniewski 2,97% działdowski 4,60% ostródzki 7,39% olsztyński 8,39% olecki 2,41% nidzicki 2,35% mrągowski 3,54% nowomiejski 3,05%

22 Tabela 1.2 Ludność ogółem wg płci i wieku /stan na dzień r oku/ Wiek Ogółem Struktura % Mężczyźni Kobiety mężczyzn przypadających na 100 kobiet Mężczyźni Miasta Kobiety Mężczyźni Wieś Kobiety Województwo , , , , , , , , , , , , , , lat i więcej , źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie 21

23 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 22 Ludność wg grup wiekowych woj.. Warmińsko-mazurskiego w % Udział procentowy poszczególnych grup ludności woj. warmińsko-mazurskiego w 2012 roku z uwzględnieniem wieku 0-4 5, , ,2 70 lat i 1 więcej , , , , , , , , , , ,5 Grupy wiekowe lat i więcej 8,

24 Tabela 1.3 Populacja dzieci w wieku 0-18 lat w woj. warmińsko-mazurskim /stan na roku/ Grupy wiekowe 0-2 lat 3-4 lat 5-9 lat lat lat razem Województwo Powiaty bartoszycki braniewski działdowski elbląski ełcki giżycki iławski kętrzyński lidzbarski mrągowski nidzicki nowomiejski olecki olsztyński ostródzki piski szczycieński gołdapski węgorzewski m. Elbląg m. Olsztyn źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie 23

25 Tabela 1.4 Ruch naturalny ludności woj. warmińsko-mazurskiego wg podziału administracyjnego /stan na dzień roku/ Miasto i wieś Ogółem Urodzenia żywe Wskaźnik urodzeń na 1000 ludności ogółem Zgony na 1000 ludności w tym niemowląt na 1000 ludności Przyrost naturalny ogółem na 1000 ludności Województwo , ,2 59 4, ,63 Miasta , ,1 23 2,9 20 0,02 Gminy , ,4 36 5, ,52 Powiat bartoszycki , ,4 2 3,4 8 0,13 Miasta , , ,56 Gminy , ,8 2 6,3 27 1,00 M. Bartoszyce , , ,36 G. Bartoszyce ,2 98 8, ,34 M. Górowo Iławeckie ,3 34 7, ,46 G. Górowo Iławeckie , ,7 2 22,5-9 -1,26 M. Bisztynek ,4 24 9, ,18 G. Bisztynek ,1 36 8, ,69 M. Sępopol ,7 14 6, G. Sępopol , , ,17 Powiat braniewski , ,7 2 4,4 36 0,84 Miasta , , ,92 Gminy , ,1 2 9,1 15 0,74 M. Braniewo , , ,83 G. Braniewo ,9 63 9, ,95 M. Frombork , , G. Frombork ,2 11 8, ,57 G. Lelkowo , ,7 2 51,3 8 2,60 M. Pieniężno , , ,72 G. Pieniężno , , ,80 G. Płoskinia , , ,77 G. Wilczęta , , ,27 Powiat działdowski , , ,77 Miasta , , ,58 Gminy , , ,11 M. Działdowo , , ,50 G. Działdowo , , ,94 G. Iłowo-Osada , , ,68 M. Lidzbark ,4 71 8, ,80 G. Lidzbark ,0 63 9, ,31 G. Płośnica , , ,35 G. Rybno , , ,35 Powiat elbląski , ,2 1 1,7 59 1,01 Miasta , ,1 1 6,1 7 0,41 Gminy , , ,26 G. Elbląg , , ,69 G. Godkowo , , ,73 G. Gronowo Elbląskie ,4 44 8, ,92 G. Markusy , , ,71 G. Milejewo ,8 21 6, ,31 M. Młynary ,6 14 7,5 1 62,5 2 1,08 G. Młynary ,6 22 8, ,56 M. Pasłęk ,7 99 8, ,70 G. Pasłęk ,2 70 9, ,64 G. Rychliki ,8 33 8, ,72 M. Tolkmicko , , ,69 G. Tolkmicko ,1 36 8, ,21 Powiat ełcki , ,7 2 2, ,97 Miasta , ,0 2 3, ,01 Gminy , , ,89 M. Ełk , ,0 2 3, ,02 G. Ełk ,3 85 7, ,63 G. Kalinowo ,5 65 9, ,27 G. Prostki , , ,46 G. Stare Juchy , ,

26 Miasto i wieś Ogółem Urodzenia żywe Wskaźnik urodzeń na 1000 ludności ogółem Zgony na 1000 ludności w tym niemowląt na 1000 ludności Przyrost naturalny ogółem na 1000 ludności Powiat giżycki , ,0 1 2,0-8 -0,14 Miasta , , ,39 Gminy , ,2 1 4,1 38 1,54 M. Giżycko , , ,50 G. Giżycko ,6 63 7,8 1 14,3 7 0,86 G. Kruklanki ,4 18 5, ,74 G. Miłki ,5 38 9, ,77 M. Ryn ,7 27 9, ,34 G. Ryn ,0 26 8, ,09 G. Wydminy ,4 58 8, ,61 Powiat iławski , ,1 7 6, ,77 Miasta , ,1 4 7,1 79 1,48 Gminy , ,2 3 6,7 86 2,17 M. Iława , ,2 3 9,2 20 0,60 G. Iława , ,6 2 13,6 24 1,88 M. Kisielice ,0 12 5, ,56 G. Kisielice , , ,74 M. Lubawa ,1 76 7,6 1 7,6 55 5,51 G. Lubawa ,9 79 7,4 1 7,9 48 4,51 M. Susz , , ,17 G. Susz ,0 55 7, ,41 M. Zalewo , , ,13 G. Zalewo , , ,83 Powiat kętrzyński , ,0 6 9, ,76 Miasta , ,7 3 9, ,24 Gminy , ,5 3 10,1-3 -0,11 M. Kętrzyn , ,1 2 8, ,60 G. Kętrzyn , , ,89 G. Barciany ,7 64 9, ,19 M. Korsze ,8 38 8, ,43 G. Korsze , ,6 2 33, ,68 M. Reszel , ,1 1 24, ,70 G. Reszel ,1 29 9,0 1 38,5-3 -0,93 G. Srokowo , , ,42 Powiat lidzbarski , ,1 2 5, ,68 Miasta , ,9 1 4, ,45 Gminy , ,3 1 5,4-9 -0,52 M. Lidzbark Warmiński , ,1 1 7, ,20 G. Lidzbark Warmiński , ,6 1 13,2 4 0,59 G. Kiwity , , ,59 G. Lubomino ,4 28 7, ,66 M. Orneta , , ,09 G. Orneta , , ,25 Powiat mrągowski , ,6 2 3,9 71 1,38 Miasta , ,3 1 4, ,38 Gminy , ,9 1 3,6 81 3,22 M. Mrągowo , ,9 1 5,0 5 0,23 G. Mrągowo ,1 62 7,8 1 9,6 42 5,30 M. Mikołajki , , ,80 G. Mikołajki ,6 41 8, ,65 G. Piecki ,2 53 6, ,52 G. Sorkwity ,2 42 8, ,37 Powiat nidzicki , ,3 2 5,4 17 0,50 Miasta , , ,28 Gminy , ,3 2 8,9 21 1,06 G. Janowiec Kościelny , , ,88 G. Janowo , , ,35 G. Kozłowo , , ,79 M. Nidzica , , ,28 G. Nidzica ,7 65 9,0 2 26,0 12 1,67 25

27 Miasto i wieś Ogółem Urodzenia żywe Wskaźnik urodzeń na 1000 ludności ogółem Zgony na 1000 ludności w tym niemowląt na 1000 ludności Przyrost naturalny ogółem na 1000 ludności Powiat nowomiejski , , ,69 Miasta ,8 98 8, ,05 Gminy , , ,90 M. Nowe Miasto Lubawskie ,9 98 8, ,06 G. Nowe Miasto Lubawskie , , ,86 G. Biskupiec , , ,25 G. Grodziczno ,4 59 9, ,16 G. Kurzętnik ,4 86 9, ,96 Powiat olecki , ,8 5 13,0 45 1,29 Miasta , , ,63 Gminy , ,7 5 23,4 18 0,98 G. Kowale Oleckie , ,4 2 31,3 3 0,56 M. Olecko , , ,63 G. Olecko ,2 49 8, ,54 G. Świętajno , ,3 3 79, ,76 G. Wieliczki , , ,73 Powiat olsztyński , ,0 8 6, ,82 Miasta , ,6 1 2, ,58 Gminy , ,1 7 8, ,99 M. Barczewo , ,3 1 13, ,46 G. Barczewo ,3 44 4,4 2 21,7 48 4,84 M. Biskupiec ,9 80 7, ,47 G. Biskupiec ,6 75 8, ,93 M. Dobre Miasto , , ,37 G. Dobre Miasto ,8 52 9, ,36 G. Dywity ,9 70 6,5 1 10,5 25 2,33 G. Gietrzwałd ,6 51 8, ,33 M. Jeziorany , , ,20 G. Jeziorany ,6 38 8,1 1 22,2 7 1,49 G. Jonkowo ,1 49 7,2 1 13,2 27 3,94 G. Kolno ,0 26 7, ,36 M. Olsztynek ,2 71 9, G. Olsztynek ,0 50 8, ,04 G. Purda ,8 58 7, ,85 G. Stawiguda ,7 38 5,5 1 9,8 64 9,19 G. Świątki ,8 34 8,1 1 27,0 3 0,71 Powiat ostródzki , ,7 6 5,5 49 0,46 Miasta , ,6 2 3,9-1 -0,02 Gminy , ,8 4 7,0 50 0,93 M. Ostróda , ,0 2 6, ,44 G. Ostróda , , ,38 G. Dąbrówno ,6 32 7, ,44 G. Grunwald ,2 60 9,2 1 18,9-7 -1,21 G. Łukta ,6 35 7,7 1 20,8 13 2,87 G. Małdyty , ,5 1 16, ,30 M. Miłakowo ,6 23 8, ,11 G. Miłakowo , , ,32 M. Miłomłyn ,6 17 7, ,65 G. Miłomłyn , ,7 1 29,4-5 -1,89 M. Morąg , , ,48 G. Morąg ,1 92 8, ,48 Powiat piski , ,4 2 3, ,22 Miasta , , ,79 Gminy , ,9 2 8,0 14 0,59 M. Biała Piska ,5 30 7, ,21 G. Biała Piska ,7 69 8, ,30 M. Orzysz , , ,36 G. Orzysz , , ,20 M. Pisz , , ,87 G.Pisz ,9 71 8,5 2 24,1 12 1,44 M. Ruciane Nida ,5 38 8, ,47 G. Ruciane Nida , , ,58 26

28 Miasto i wieś Ogółem Urodzenia żywe Wskaźnik urodzeń na 1000 ludności ogółem Zgony na 1000 ludności w tym niemowląt na 1000 ludności Przyrost naturalny ogółem na 1000 ludności Powiat szczycieński , ,4 2 2,9 28 0,39 Miasta , ,3 1 4, ,76 Gminy , ,7 1 2,2 76 1,73 M. Szczytno , , ,48 G. Szczytno ,4 80 6, ,68 G. Dźwierzuty ,2 61 9, ,21 G. Jedwabno ,6 26 7,0 1 23,3 17 4,58 M. Pasym ,6 18 7,1 1 31,3 14 5,52 G. Pasym ,0 20 7, ,04 G. Rozogi , , ,39 G. Świętajno , , ,79 G. Wielbark , , Powiat gołdapski , ,4 1 3,0 71 2,58 Miasta , , ,32 Gminy , ,2 1 5,6 39 2,84 G. Banie Mazurskie , , ,77 G. Dubeninki ,1 29 9, ,82 M. Gołdap , , ,33 G. Gołdap ,5 66 9,8 1 10,3 31 4,62 Powiat węgorzewski , ,5 2 9, ,82 Miasta , ,4 1 9, ,61 Gminy , ,6 1 9, ,00 G. Budry , , ,68 G. Pozezdrze , ,9 1 47, ,74 M. Węgorzewo , ,6 1 9, ,63 G. Węgorzewo , , ,95 m. Elbląg , ,3 3 2, ,92 m. Olsztyn , ,3 3 1, ,02 źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie * wskaźniki przyjęte są z tablic bilansowych i przeliczane wg algorytmów 27

29 Tabela 1.5 Ruch naturalny ludności w woj. warmińsko-mazurskim w latach Urodzenia żywe Zgony Przyrost naturalny lata ogółem na 1000 ludności ogółem na 1000 ludności w tym niemowląt * na 1000 urodzeń żywych** ogółem na 1000 ludności , ,1 75 4, , , ,9 70 4, , , ,2 59 4, ,6 źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie * dzieci do 1 roku życia ** zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych Ruch naturalny ludności w woj. warmińsko-mazurskim w latach /współczynnik na 1000 ludności/ 12,0 10,0 współczynnik na 1000 ludności 8,0 6,0 4,0 urodzenia żyzgony zgony niemo przyrost naturalny ,0 9,1 4,8 2, ,2 8,9 4,8 1, ,9 9,2 4,1 0,6 2,0 0,0 urodzenia żywe zgony zgony niemowląt** przyrost naturalny ** zgony niemowląt liczono na 1000 urodzeń żywych 28

30 Tabela 1.6 Ruch naturalny ludności wg województw w roku 2012 Urodzenia żywe Zgony ogółem w tym niemowląt Polska - ogółem Województwa Miasta Obszar wiejski Dolnośląskie Miasta Obszar wiejski Kujawsko-Pomorskie Miasta Obszar wiejski Lubelskie Miasta Obszar wiejski Lubuskie Miasta Obszar wiejski Łódzkie Miasta Obszar wiejski Małopolskie Miasta Obszar wiejski Mazowieckie Miasta Obszar wiejski Opolskie Miasta Obszar wiejski Podkarpackie Miasta Obszar wiejski Podlaskie Miasta Obszar wiejski Pomorskie Miasta Obszar wiejski Śląskie Miasta Obszar wiejski Świętokrzyskie Miasta Obszar wiejski Warmińsko-Mazurskie Miasta Obszar wiejski Wielkopolskie Miasta Obszar wiejski Zachodniopomorskie źródło: Główny Urząd Statystyczny Miasta Obszar wiejski

31 Urodzenia żywe, zgony wg województw w roku Urodzenia żywezgony ogółem Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Urodzenia żywe Zgony ogółem

32 Tabela 1.7 Ludność wg miejsca zamieszkania, płci i wieku w woj. warmińsko-mazurskim /stan na dzień r./ Ogółem poniżej 15 lat w tym w wieku lat i więcej Ogółem mężczyźni kobiety Miasto mężczyźni kobiety Wieś źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie mężczyźni kobiety Ludność ogółem wg miejsca zamieszkania w woj. warmińsko-mazurskim w 2012 roku wojewódz miasto wieś razem mężczyźni kobiety liczba ludności województwo miasto wieś razem mężczyźni kobiety 31

33 Tabela 1.8 Zgony w woj. warmińsko-mazurskim wg powiatów w podziale na miasto i wieś w 2012 roku Zgony ogółem w liczbach bezwzględnych Współczynnik na 10 tys. ludności Urodzenia żywe Z ogólnej liczby zgonów zgony niemowląt Współczynnik umieralności niemowląt Województwo , ,2 Miasto , ,2 Wieś , ,8 Powiat bartoszycki , ,5 Miasto , Wieś , ,7 Powiat braniewski , ,1 Miasto , Wieś , ,3 Powiat działdowski , Miasto , Wieś , Powiat elbląski , ,8 Miasto , ,3 Wieś , Powiat ełcki , ,2 Miasto , ,4 Wieś , Powiat giżycki , ,6 Miasto , Wieś , ,5 Powiat iławski , ,9 Miasto , ,5 Wieś , ,8 Powiat kętrzyński , ,7 Miasto , ,3 Wieś , ,4 Powiat lidzbarski , ,5 Miasto , ,9 Wieś , ,8 Powiat mrągowski , ,0 Miasto , ,7 Wieś , ,8 Powiat nidzicki , ,2 Miasto , Wieś , ,3 Powiat nowomiejski , Miasto 98 87, Wieś , Powiat olecki , ,5 Miasto , Wieś , ,6 Powiat olsztyński , ,2 Miasto , ,8 Wieś , ,3 Powiat ostródzki , ,1 Miasto , ,9 Wieś , ,6 Powiat piski , ,5 Miasto , Wieś , ,0 Powiat szczycieński , ,8 Miasto , ,6 Wieś , ,7 Powiat gołdapski , ,2 Miasto , Wieś , ,9 Powiat węgorzewski , ,6 Miasto , ,2 Wieś , ,1 Powiaty grodzkie , ,4 m. Elbląg , ,8 m. Olsztyn , ,4 źródło: Główny Urząd Statystyczny 32

Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach

Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach 2012-2015. Rok 2012 2013 2014 2015 Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach

Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach 2012-2015. Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa warmińsko-mazurskiego

Ranking gmin województwa warmińsko-mazurskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZAMOŻNOŚĆ SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W 2015 ROKU.

ZAMOŻNOŚĆ SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W 2015 ROKU. ZAMOŻNOŚĆ SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W 2015 ROKU. Niniejsze materiał powstał na podstawie danych z portalu samorządowego WSPÓLNOTA - Bogactwo samorządów. Ranking dochodów JST 2015 1.

Bardziej szczegółowo

Liczba osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności)

Liczba osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności) bartoszycki braniewski działdowski bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. Gmina (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności) 1 MOPS Bartoszyce 53 45

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R.

ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R. ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R. POWIAT GMINA ŚWIADCZENIODAWCA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ NR TEL. Bartoszyce Szpital owy Im. Jana

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Wojewoda Warmińsko-Mazurski BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2013 OLSZTYN 2014 Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Al. Piłsudskiego 7/9 10-575

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XXIII/524/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XXIII/524/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XXIII/524/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu

Bardziej szczegółowo

WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r.

WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r. Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął dodatkowy przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku

Bardziej szczegółowo

dr hab. Wojciech Dziemianowicz prezentacja na podstawie Raportu pod tym tytułem, przygotowanego przez konsorcjum firm Geoprofit i Ecorys na zlecenie

dr hab. Wojciech Dziemianowicz prezentacja na podstawie Raportu pod tym tytułem, przygotowanego przez konsorcjum firm Geoprofit i Ecorys na zlecenie Ewaluacja ex post "Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na rozwój regionalny i przestrzenny województwa warmińsko-mazurskiego" dr hab. Wojciech Dziemianowicz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń styczeń 2016 roku

Harmonogram szkoleń styczeń 2016 roku Harmonogram szkoleń styczeń 2016 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK GMINA

Bardziej szczegółowo

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000 Lp. Kod obszaru Nazwa obszaru Pow. (ha) Położenie administracyjne 1. PLB280001 Bagna Nietlickie 4 080,76 2. PLB280002 Dolina Pasłęki 20 669,89 3. PLB140005

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku

Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki 26.01.2017 10 00 działaniach

Bardziej szczegółowo

TED Umfrage 2016 Helfen Sie uns, unser Dienstangebot und unser Portal zu verbessern! Usługi

TED Umfrage 2016 Helfen Sie uns, unser Dienstangebot und unser Portal zu verbessern! Usługi TED Umfrage 2016 Helfen Sie uns, unser Dienstangebot und unser Portal zu verbessern! Usługi 71052 2016 02/03/2016 S43 Usługi Dodatkowe informacje Procedura otwarta Polska Olsztyn: Usługi w zakresie ośrodków

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku

Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki 26.01.2017 10 00 działaniach

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń sierpień 2015 roku

Harmonogram szkoleń sierpień 2015 roku Harmonogram szkoleń sierpień 2015 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK GMINA

Bardziej szczegółowo

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski Lp. Nazwa obszaru chronionego krajobrazu Pow. (ha) Gmina/powiat 1. Buchnowski Obszar Chronionego 2. Dąbrówieński Obszar Chronionego 3. Hartowiecki Obszar Chronionego 4. Naguszewski Obszar Chronionego Akt

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń maj 2016 roku

Harmonogram szkoleń maj 2016 roku Harmonogram szkoleń maj 2016 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK 19.05.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń maj 2017 roku

Harmonogram szkoleń maj 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Harmonogram szkoleń maj 2017 roku Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki 30.05.17 11 00 Wyjazd na

Bardziej szczegółowo

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski Lp. Nazwa obszaru chronionego krajobrazu Pow. (ha) Gmina/powiat 1. Buchnowski Obszar Chronionego 2. Dąbrówieński Obszar Chronionego 3. Hartowiecki Obszar Chronionego 4. Naguszewski Obszar Chronionego Akt

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Wojewoda Warmińsko-Mazurski BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2014 OLSZTYN 2015 Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Al. Piłsudskiego 7/9 10-575

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji

WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji Akty prawa miejscowego dotyczące aglomeracji z terenu woj. warmińskomazurskiego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń październik 2015 roku

Harmonogram szkoleń październik 2015 roku Data GMINA BARTOSZYCE Harmonogram szkoleń październik 2015 roku Godzina rozpoczęcia 22.10.2015 15 00 Prowadzenie produkcji roślinnej i zwierzęcej metodami ekologicznymi Temat szkolenia Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INFORMACJI O PIERWSZEJ EDYCJI POWIATOWYCH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

ZESTAWIENIE INFORMACJI O PIERWSZEJ EDYCJI POWIATOWYCH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZESTAIENIE INFORMACJI O PIERSZEJ EDYCJI POIATOYCH PLANÓ GOSPODARKI ODPADAMI OJEÓDZTIE ARMIŃSKO MAZURSKIM Informacja Urzędu Marszałkowskiego DATA UCHALENIA OSTATNIEGO PLANU: 8 RZEŚNIA 2005 R. Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA MASTERPLANU DLA REGIONU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH

REALIZACJA MASTERPLANU DLA REGIONU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH REALIZACJA MASTERPLANU DLA REGIONU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH 1 KRAINA WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH położona na wschodzie woj. warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 r. w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego

Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 r. w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 r. w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego Olsztyn, październik 2016 r. 1 Spis treści Wstęp... 3 Demografia...

Bardziej szczegółowo

Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017

Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017 Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017 Lp. Powiat Gmina Miejscowość Szkoła Liczba grup 1 bartoszycki G Bartoszyce Wojciechy SP 2 2 bartoszycki G Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017

Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017 Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017 Lp. Powiat Gmina Miejscowość Szkoła Liczba grup 1 bartoszycki G Bartoszyce Wojciechy SP 2 2 bartoszycki G Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok

Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok DATA 3.10.2015r. Elbląg przy CH Elzam MIEJSCOWOŚĆ TEL. DO REJESTRACJI 3.10.2015r. Olszty przy Tesco, ul. Pstrowskiego 13 3.10.2015r. Iława

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 ROKU Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r.

PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r. PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r.) Lp. Powiat Nazwa Podmiot prowadzący Specjalistyczny 1 Elbląg

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku

Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK 11.08.2017

Bardziej szczegółowo

TERYT lokalizacji oddziału. Adres lokalizacji oddziału szpitalnego. szpitalnego. 19-400 Olecko ul. Gołdapska 1 19-300 EŁK. ul.

TERYT lokalizacji oddziału. Adres lokalizacji oddziału szpitalnego. szpitalnego. 19-400 Olecko ul. Gołdapska 1 19-300 EŁK. ul. piski ełcki olecki ZAŁĄCZNIK - TABELA NR 1 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SZPITALA WYSPECJALIZOWANE W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NIEZBĘDNYCH DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO zdrowotnych niezbędnych -

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ROK 2008 Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rok 2008 (nry 1-202) Skróty oznaczają: rozp. rozporządzenie,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

Wykaz OSP w powiatach - ilość OSP w 2007 i 2011, wykaz OSP-KSRG, OSP zakładowe, OSP typu M

Wykaz OSP w powiatach - ilość OSP w 2007 i 2011, wykaz OSP-KSRG, OSP zakładowe, OSP typu M ZAŁĄCZNIK NR Lp w roku 2007 Wykaz OSP w powiatach - ilość OSP w 2007 i 20, wykaz OSP-KSRG, OSP zakładowe, OSP typu M Powiat Gmina OSP Miejscowość 2007 / uwagi, KSRG 20 zmiany 20 2007-20, ilość OSP w 20

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń kwiecień 2016 roku

Harmonogram szkoleń kwiecień 2016 roku Harmonogram szkoleń kwiecień 2016 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki 09 00 GMINA BISZTYNEK

Bardziej szczegółowo

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego. Adres lokalizacji oddziału. szpitalnego Olecko ul. Gołdapska EŁK. ul.

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego. Adres lokalizacji oddziału. szpitalnego Olecko ul. Gołdapska EŁK. ul. piski ełcki olecki Izba przyjęć 007 4900 0 - * 005 4500 1 05 1 OLMEDICA w Olecku Sp. z o. o. 19-400 OLECKO ul. Gołdapska 1 000000067 19-400 Olecko ul. Gołdapska 1 1044 045 4450 9 Oddział Dziecięcy - 004

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/78/2004 z dnia 12 lutego 2004r. W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XII/78/2004 z dnia 12 lutego 2004r. W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Ulga/Zwolnienie z podatku od Miasto Urząd Podstawa prawna Inne zachęty inwestycyjne Uwagi nieruchomości Banie Mazurskie NIE Brak stosownej Uchwały. NIE Barciany Nowo zarejestrowane podmioty zatrudniające

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół i placówek zaplanowanych do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009

Wykaz szkół i placówek zaplanowanych do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009 Załącznik nr 1 Wykaz szkół i placówek zaplanowanych do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009 1 DZIAŁDOWSKI Działdowo Gm. Zespół Szkół w Malinowie 2 DZIAŁDOWSKI Działdowo Gm. Szkoła Podstawowa w Uzdowie 3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ROK 2007 2 3 Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rok 2007 (nry 1-203) Skróty oznaczają: rozp. rozporządzenie,

Bardziej szczegółowo

Czy gmina odpowiedzi ała na zapytanie WMCOI o stosowanyc h zachętach lokalnych?

Czy gmina odpowiedzi ała na zapytanie WMCOI o stosowanyc h zachętach lokalnych? Zestawienie ulg i zwolnień z podatków lokalnych oferowanych przez samorządy lokalne na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego na koniec 2011 r. w ramach dostępnych zachęt inwestycyjnych. L.p. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego województwa warmińsko-mazurskiego

Doświadczenia Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego województwa warmińsko-mazurskiego Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w Olsztynie Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy Wybierz Ŝycie Doświadczenia Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2016 ŁÓDŹ GRUDZIEŃ 2016 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego. nazwa własna oddziału szpitalnego. Oddział Wewnętrzny Anestezjologia i Intensywna Terapia

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego. nazwa własna oddziału szpitalnego. Oddział Wewnętrzny Anestezjologia i Intensywna Terapia Załącznik nr 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego TABELA 12 -Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Powiat Luty Marzec Kwiecień Maj i placówek oświatowych z terenu Miasta Bartoszyce i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Powiat Luty Marzec Kwiecień Maj i placówek oświatowych z terenu Miasta Bartoszyce i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z

Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, y społecznej, i opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz ofiar sytuacji kryzysowych w województwie warmińsko-mazurskim Olsztyn 2013

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku

Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK 11.08.2017

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII(227)2013 Rady Miejskiej w Barczewie z dn. 28 stycznia 2013 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXVII(227)2013 Rady Miejskiej w Barczewie z dn. 28 stycznia 2013 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości Zestawienie ulg i zwolnień z podatków lokalnych oferowanych przez samorządy lokalne na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego na koniec 2012 r. w ramach dostępnych zachęt inwestycyjnych. lp. 1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2007-2011 Szpitale LICZBA SZPITALI LICZBA ŁÓŻEK 2007 2008 2009

Bardziej szczegółowo

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 ogółem SP ZOZ-y zał. 7 Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 2. oddział chorób wewnętrznych, endokrynologiczny 3. oddział wewnętrzny hipertensjologii 40 4. oddział gastroenterologiczny

Bardziej szczegółowo

powiat bartoszycki powiat braniewski powiat działdowski powiat elbląski

powiat bartoszycki powiat braniewski powiat działdowski powiat elbląski Załącznik nr 10 szpitalne oddziały ratunkowe TABELA 10- szpitalne oddziały ratunkowe - 2011 r. powiat bartoszycki 1 IM. J. PAWŁA II WYSZYŃSKIEGO 11 11-200 BARTOSZYCE 000000015612 01 IM. J. PAWŁA II 11-200

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń luty 2017 roku

Harmonogram szkoleń luty 2017 roku Harmonogram szkoleń luty 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK GMINA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2015 ŁÓDŹ LIPIEC 2016 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wykaz 1% podatku za rok 2015

Wykaz 1% podatku za rok 2015 Lp. Powiat Gmina OSP 1% OSP 1 Bartoszyce Bartoszyce Nalikajmy 323,17 zł 2 Bartoszyce Bartoszyce Wojciechy 63,84 zł 3 Bartoszyce Bisztynek Bisztynek 462,15 zł 4 Bartoszyce Bisztynek Grzęda 347,23 zł 5 Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń kwiecień 2017 roku

Harmonogram szkoleń kwiecień 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Harmonogram szkoleń kwiecień 2017 roku Godzina rozpoczęcia 21.04.2017 10 00 Zasady i wymogi przyznawania płatności 22.04.2017 9 00 IX Wiosenne Targi Ogrodnicze Pamiętajcie o Ogrodach

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax. (086) 216-44-95, (086) 473-71-20, (086) 473-71-21, (086) 473-71-22, www.oke.lomza.com email: sekretariat@oke.lomza.com INFROMACJA o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju.

Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju. 1 Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 2011-2012 Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju. 2 1 Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania

Bardziej szczegółowo

2. Charakterystyka populacji

2. Charakterystyka populacji Wstępna informacja o ach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego, 1 i kwietnia 2 r. przez Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 1. Wprowadzenie Egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

Poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego vs. aktywność kulturalna w gminach woj. warmińsko-mazurskiego

Poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego vs. aktywność kulturalna w gminach woj. warmińsko-mazurskiego Poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego vs. aktywność kulturalna w gminach woj. warmińsko-mazurskiego (spostrzeżenia z analizy danych zastanych) ( R A P O R T K O Ń C O W Y ) Magdalena Wojarska Olsztyn

Bardziej szczegółowo

LP Nazwa klubu Adres do korespondecji Kod Poczta Liczba delegatów. Zał 2. 1 LKS Pogoń Banie Mazurskie Sportowa 2 19-520 Banie Mazurskie 1

LP Nazwa klubu Adres do korespondecji Kod Poczta Liczba delegatów. Zał 2. 1 LKS Pogoń Banie Mazurskie Sportowa 2 19-520 Banie Mazurskie 1 Zał 2 Lista Jednostek Podstawowych - Członków Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS z przyznanym limitem Delegatów na Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy w listopadzie 20 roku LP Nazwa klubu Adres

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

Dynamika rozwoju gospodarczego jednostek lokalnych na tle ich sytuacji demograficznej

Dynamika rozwoju gospodarczego jednostek lokalnych na tle ich sytuacji demograficznej Rozdział V: Zbigniew Brodziński, Adam Pawlewicz, Monika Borawska Dynamika rozwoju gospodarczego jednostek lokalnych na tle ich sytuacji demograficznej 85 ROZDZIAŁ V Zbigniew Brodziński, Adam Pawlewicz,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 183 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 183 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 183 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Lp. Nazwa domu pomocy społecznej, adres, telefon, e-mail Typ domu Podmiot prowadzący Liczba miejsc Numer

Bardziej szczegółowo

Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Lp. Nazwa domu pomocy społecznej, adres, telefon, e-mail Typ domu Podmiot prowadzący Liczba miejsc Numer

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. powiat bartoszycki

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. powiat bartoszycki Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego L.p. Nazwa jednostki Podmiot prowadzący Dane teleadresowe placówki kod miejscowość ulica

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Uwagi / zmiany. powiat bartoszycki

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Uwagi / zmiany. powiat bartoszycki Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego L.p. Nazwa jednostki Podmiot prowadzący Dane teleadresowe placówki kod miejscowość ulica

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskiego

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskiego powiat bartoszycki 1 IM. J. PAWŁA II W BARTOSZYCACH WYSZYŃSKIEGO 11 11-200 BARTOSZYCE 000000015612 01 IM. J. PAWŁA II 11-200 BARTOSZYCE WYSZYŃSKIEGO 11 2801021 BARTOSZYCE nie tak 200 1 1 4 2 POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI WSPARCIA ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM 2014-2015

OŚRODKI WSPARCIA ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM 2014-2015 OŚRODKI WSPARCIA ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM 20142015 Objaśnienia: Kolumna 3: J jadłodajnie Ż punkt wydawania paczek O punkt wydawania M punkt pomocy medycznej

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE

V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE DEFINICJE: zachorowalność (ang. incidence new cases), zapadalność, to liczba nowo zarejestrowanych przypadków konkretnej choroby w przedziale czasu (roku) w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, y społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz ofiar sytuacji kryzysowych

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. wskaźnik na 10 tys. ludności , , , , ,8

Wyszczególnienie. wskaźnik na 10 tys. ludności , , , , ,8 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 liczba porad Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej w podmiotach leczniczych i praktykach

Bardziej szczegółowo

Boisko Orlik Górowo Iławeckie, ul. Szkolna 4. Boisko Orlik Ełk, ul. prof. Władysława Szafera. Boisko Orlik Ełk, ul. Suwalska 15

Boisko Orlik Górowo Iławeckie, ul. Szkolna 4. Boisko Orlik Ełk, ul. prof. Władysława Szafera. Boisko Orlik Ełk, ul. Suwalska 15 bartoszycki Bartoszyce Boisko Orlik Górowo Iławeckie, ul. Szkolna 4 2016-10-26 10:00 Rafał Gajdamowicz 601073854 braniewski Braniewo działdowski Działdowo działdowski Działdowo działdowski Działdowo działdowski

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 2260 ZARZĄDZENIE NR 181 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Olsztyn, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 2260 ZARZĄDZENIE NR 181 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIEIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 2260 ZARZĄDZEIE R 181 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru placówek

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o pracujących

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 181 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 181 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. ZARZĄDZEIE r 181 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 82 82 Ludność - 128621 128444 Mężczyźni 62020 61938 Kobiety 66601 66506 Wiek przedprodukcyjny 21408 21626 Wiek produkcyjny 82684 81009 Wiek

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2175 ZARZĄDZENIE NR 130 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2013 r.

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2175 ZARZĄDZENIE NR 130 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2175 ZARZĄDZENIE NR 130 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy

Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 201 ze środków Funduszu Pracy L.p. Województwo L.p. nazwa dziedziny 1 2 Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Minister Administracji i Cyfryzacji

ZATWIERDZAM Minister Administracji i Cyfryzacji ZATWIERDZAM Minister Administracji i Cyfryzacji WOJEWÓDZTWO Warmińsko-Mazurskie Warszawa, dnia Rok dofinansowania 2015 Lista zmieniona nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 CZĘŚĆ II DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Spis tabel i wykresów: Hospitalizacje

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego sierpień 2013 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 235 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o ch w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności i ch

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Oddział Zamiejscowy we Włocławku BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2006

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii IV posiedzenie Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego przy Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Dyrektor Wydziału

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego kwiecień 2015 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WOJEWÓDZKIE ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WOJEWÓDZKIE ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Zgodnie z ustawą art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa warmińsko-mazurskiego Załącznik do Zarządzenia nr 128 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 czerwca 2013 r. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa warmińsko-mazurskiego L.p Nazwa jednostki Podmiot prowadzący

Bardziej szczegółowo

Rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Podmiot prowadzący. Liczba miejsc. Powiat Bartoszycki

Rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Podmiot prowadzący. Liczba miejsc. Powiat Bartoszycki Rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Lp. Nazwa domu pomocy społecznej, adres, telefon, e-mail Typ domu Podmiot prowadzący Liczba miejsc Numer

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 197 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo