Uchwała Nr XII/78/2004 z dnia 12 lutego 2004r. W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr XII/78/2004 z dnia 12 lutego 2004r. W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości."

Transkrypt

1 Ulga/Zwolnienie z podatku od Miasto Urząd Podstawa prawna Inne zachęty inwestycyjne Uwagi nieruchomości Banie Mazurskie NIE Brak stosownej Uchwały. NIE Barciany Nowo zarejestrowane podmioty zatrudniające przez cały okres zwolnienia podatkowego pracowników na umowę o pracę: od 1 do 5 na okres 0,5 roku od 6 do 20 pracowników na okres 2 lat powyżej 20 pracowników na kres 3 lat Uchwała Nr XII/78/2004 z dnia 12 lutego 2004r. W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Barczewo NIE Brak stosownej Uchwały NIE Bartoszyce Bartoszyce Zwolnienie podmiotów rozpoczynających działalność przez okres 36 miesięcy zwolnienie na 10 lat podmiotów działających na terenie W MSSE prowadzących działalność gospodarcza (13 lat zwolnienia od podatków dla podejmujących działalność gospodarcza po raz pierwszy) pod warunkiem utworzenia nowych miejsc pracy i utrzymania tego zatrudnienia Uchwała Nr 21/IV/98 oraz 196/XXV/2000 ulgi dla podmiotów gospodarczych w zakresie podatku od nieruchomości Uchwała Nr XVI/99/2007 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy o charakterze de minimis dla podmiotów Biała Piska NIE Biskupiec Pod warunkiem utworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy przysługuje na okres: 12 miesięcy dla co najmniej 3 nowych miejsc pracy 24 miesięcy dla co najmniej 15 nowych miejsc pracy 36 miesięcy dla co najmniej 30 nowych miejsc pracy Uchwała Nr XIII/89/07 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2007r. W sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis zmieniona Uchwałą Nr XV/118/07 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2007 NIE Obecność Warmińsko Obecność Warmińsko Obecność Warmińsko Łączna kwota pomocy otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie 3 kolejnych lat nie może przekraczać kwoty będącej równowartością 100 tys. EURO. Gmina posiada tereny inwestycyjne o przeznaczeniu przemysłowoskładowym brak większych terenów inwestycyjnych Łączna kwota pomocy otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie 3 kolejnych lat nie może przekraczać kwoty będącej równowartością 100 tys. EURO. Podatnik musi mieć uregulowane zobowiązania podatkowe wobec Gminy Biskupiec. Zwolnienie nie dotyczy

2 Biskupiec NIE Bisztynek Zwolnienie od podatku od nieruchomości w związku z uruchomieniem nowej działalności gospodarczej przez osoby będące bezrobotnymi, którzy bezpośrednio przed podjęciem tej działalności byli zarejestrowani w PUP. Zwolnienie dotyczy obowiązku podatkowego w roku, w którym rozpoczęto prowadzenie działalności. Uchwała Nr XXVII/128/05 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 8 grudnia 2005r. W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Ewentualne ulgi uznaniowe w trudnych sytuacjach finansowych w formie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należnego zobowiązania podatkowego. Braniewo NIE Brak stosownej Uchwały. Minimalna wysokość kosztów inwestycji wynosi ,00 PLN lub utworzono co najmniej Braniewo 3 nowe miejsca pracy związane Uchwała Nr XVII/112/08 Rady z nową inwestycją w przypadku Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2008r. inwestycji realizowanych przez w sprawie udzielenia mikro przedsiębiorców przedsiębiorcom zwolnień od Minimalna wysokość kosztów podatku od nieruchomości, inwestycji wynosi ,00 stanowiących regionalną pomoc PLN lub utworzono co najmniej inwestycyjną na lata nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w przypadku inwestycji realizowanych przez małych nieruchomości położonych na terenie SSE. Zwolnienia udziela się jednorazowo.

3 przedsiębiorców Minimalna wysokość kosztów inwestycji wynosi ,00 PLN lub utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w przypadku inwestycji realizowanych przez średnich przedsiębiorców Minimalna wysokość kosztów inwestycji wynosi ,00 PLN lub utworzono co najmniej 25 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w przypadku inwestycji realizowanych przez innych przedsiębiorców niż wymienieni powyżej Budry NIE Brak stosownej Uchwały. Nie stosuje się ulg i zwolnień. Dąbrówno NIE Brak stosownej Uchwały. Gmina posiada przemysłowe tereny inwestycyjne Dobre Miasto Zwalnia się z podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących co najmniej 5 nowych miejsc pracy pod warunkiem utrzymania ich przez okres 3 lat od daty zakończenia inwestycji. Zwalnia się z podatku od nieruchomości nowo wybudowane budowle elektrowni wiatrowych na okres 3 lat. Zwolnienie przyznawane na indywidualny wniosek przedsiębiorcu Uchwała Nr XV/85/07 z dnia 15 listopada 2007r. W sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis zmienionej Uchwałą Nr XVI/96/07 z dnia 6 grudnia 2007r. Obecność Warmińsko Preferencje dla inwestujących w budowę elektrowni wiatrowych. Dubeninki Gmina nie przekazała informacji

4 Dywity NIE Brak stosownej Uchwały Działdowo Mikro i małym przedsiębiorcom na okres: nie dłuższy niż 1 rok w przypadku kosztów inwestycji od 0,25 mln euro do 0,5 mln euro nie dłuższy niż 2 lata w przypadku kosztów inwestycji powyżej 0,5 mln do 1,5 mln euro nie dłuższy niż 5 lat w przypadku kosztów inwestycji powyżej 1,5 mln euro. Średnim przedsiębiorcom na okres: nie dłuższy niż 1 rok w przypadku kosztów inwestycji od 0,5 mln euro do 1 mln euro nie dłuższy niż 2 lata w przypadku kosztów inwestycji powyżej 1 mln euro do 2 mln euro nie dłuższy niż 5 lat w przypadku kosztów inwestycji powyżej 2 mln euro Dużym przedsiębiorcom na okres: nie dłuższy niż 1 rok w przypadku kosztów inwestycji od 1 mln euro do 1,5 mln euro nie dłuższy niż 2 lata w przypadku kosztów inwestycji powyżej 1,5 mln euro do 4 mln euro nie dłuższy niż 5 lat w przypadku kosztów inwestycji powyżej 4 mln euro Uchwała Rady Miasta z dnia 29 listopada 2007r. Nr XI/120/07 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wsparcie nowych inwestycji

5 Dźwierzuty NIE Brak stosownej Uchwały Istnieje możliwość indywidualnych ulg na wniosek podatników prowadzących działalność gospodarczą. Elbląg NIE Brak stosownej Uchwały. Elbląg Ełk Nieruchomości będące w posiadaniu podatników podatku od nieruchomości, którzy rozpoczną nowo uruchomioną działalność gospodarczą, a także bezrobotnych zarejestrowanych w PUP niezależnie od tego czy podejmują działalności po raz pierwszy na okres 12 miesięcy. Nieruchomości nabyte przez podmiot w celu rozszerzenia prowadzonej działalności gospodarczej na okres 12 miesięcy Przedsiębiorcy, który utworzył nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją przysługuje zwolnienie z podatku, przy czym całkowita kwota zwolnienia nie może przekroczyć: dla mikro przedsiębiorcy 40% poniesionych przez przedsiębiorcę dwuletnich kosztów pracy nowo Uchwała Rady Miejskiej Nr V/33/2007 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląg; Uchwała Nr XX/181/08 Rady Miasta Ełku z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją Uchwała Nr XX/408/2009 w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Elbląg; Uchwała Nr XX/407/2009 w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Elbląg; Lokalne Okienko Przedsiębiorczości oferujące kompleksową obsługę przedsiębiorców. Obecność Warmińsko Uchwała Nr XXIV/234/08 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Ełku; Obecność Suwalskiej Specjalnej Strefy Obecność Elbląskiego Parku Technologicznego. Możliwość zwolnienia z podatku od środków transportu. Miejska Strefa Rozwoju Techno Park w Ełku

6 Ełk zatrudnionych pracowników dla małego przedsiębiorcy 30% poniesionych przez przedsiębiorcę dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników dla dużego przedsiębiorcy 20% poniesionych przez przedsiębiorcę dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników Możliwość ubiegania się o umorzenia podatku od nieruchomości dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy związane z inwestycją oraz dla inwestorów na nowo wybudowane budynki i budowle przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej Brak stosownej Uchwały. Przyznawane na indywidualny wniosek zainteresowanego. Ulgi podatkowe wyłącznie na wniosek podatnika Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa. Możliwość ubiegania się o ulgi podatkowe, a także przesunięcia terminów płatności podatku: dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy związane z inwestycją; dla inwestorów na nowo wybudowane budynki i budowle przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej. Wójt indywidualnie rozpatruje wnioski. Frombork i Gminy NIE Brak stosownej Uchwały. Planowane wprowadzenie zachęt inwestycyjnych na terenie Miasta i Gminy. Gietrzwałd Dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy dla mieszkańców gminy zwolnienie z podatku od nieruchomości na jeden rok po ukończeniu Brak stosownej Uchwały. Przyznawane na indywidualny wniosek zainteresowanego. Ulgi dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarcząturystyczną.

7 inwestycji. Giżycko Giżycko zwolnienie budynków wybudowanych po r. Przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna lub budynków przeznaczonych po raz pierwszy do działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna po dniu r., po spełnieniu następujących wymogów: prowadzenie działalności przez co najmniej 3 lata zatrudnienie co najmniej 2 pracowników i utrzymanie tego poziomu zatrudnienia przez co najmniej 3 lata Maksymalny czas zwolnienia w/w budynków wynosi 3 lata. Ulga podatkowa obejmująca zwolnienie od podatku od nieruchomości nowo wybudowane i rozbudowane (dot. części rozbudowanej) budynki przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej Uchwała Nr XI/110/07 Rady Gminy z dnia 27 listopada 2007r. W sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Godkowo NIE Brak stosownej Uchwały Nie stosuje się ulg i zwolnień. Miasto wystąpiło o objęcie uzbrojonych gruntów Specjalną Strefą Ekonomiczną Gołdap Gmina nie przekazała informacji

8 Górowo Iławeckie Nowo wybudowane, nowo nabyte oraz odbudowane, rozbudowane, nadbudowane budowle i budynki lub ich części oraz związane z nimi grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Zwolnienie przysługuje na okres: a) 36 miesięcy jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 3 pełnoetatowe miejsca pracy; b) 60 miesięcy jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 20 pełnoetatowych miejsc pracy c) 84 miesiące jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 50 pełnoetatowych miejsc pracy; Zwalnia się od podatku od nieruchomości odbudowane, rozbudowane, nadbudowane budowle, budynki lub ich części, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnienie przysługuje przez 24 miesiące od momentu złożenia dokumentów. Uchwała Rady Miasta z dnia 30 listopada 2007r. Nr XIII/90/07 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budowli, budynków lub ich części oraz gruntów związanych z działalnością gospodarczą. Górowo Iławeckie NIE Brak stosownej Uchwały. W bieżącym roku Gmina planuje opracować stosowny projekt uchwały regulującej przedmiotowe zagadnienie. Grodziczno Gmina nie przekazała informacji. Gronowo Elbląskie Na okres 2 lat jeśli utworzono i utrzymano co najmniej 3 nowe miejsca pracy Na okres 3 lat jeśli utworzono i Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/171/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla Gmina posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego

9 utrzymano co najmniej 6 nowych miejsc pracy przedsiębiorstw. Grunwald Gmina nie udzieliła informacji Iława Ulgi podatkowe przyznawane są: 1) przez 1 rok przy utworzeniu od 2 do 10 miejsc pracy; 2) przez okres 3 lat przy utworzeniu od 11 do 20 miejsc pracy; 3) przez okres 5 lat przy utworzeniu od 21 do 50 miejsc pracy; 4) przez okres 10 lat przy utworzeniu powyżej 51 miejsc pracy Uchwała Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2007r. Nr VIII/66/2007 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wiejskiej Iława w ramach pomocy de minimis. Iława NIE Brak stosownej Uchwały IłowoOsada Dotyczy nieruchomości, które w okresie 2 lat przed rozpoczęciem inwestycji nie były zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej lub były zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż nowo uruchamiana. Zwalnia się z podatku pod warunkiem utworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy: na okres 1 roku jeśli utworzono i utrzymano co najmniej 3 nowe miejsca pracy Uchwała Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2008r. Nr XIII/99/08 w sprawie zwolnień od podatku dla prowadzących działalność gospodarczą. Wszelkie możliwości ulg dla podmiotów gospodarczych rozpatrywane są indywidualnie Obecność Warmińsko Obecność Warmińsko

10 Janowiec Kościelny na okres 2 lat jeśli utworzono i utrzymano co najmniej 6 nowych miejsc pracy na okres 3 lat jeśli utworzono i utrzymano co najmniej 9 nowych miejsc pracy na okres 4 lat jeśli utworzono i utrzymano co najmniej 11 nowych miejsc pracy NIE Brak stosownej Uchwały Janowo NIE Brak stosownej Uchwały Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą liczyć na umorzenie podatku z tytułu zatrudnienia bezrobotnych z terenu gminy. Indywidualne wnioskowanie o uzyskanie ulg. Niskie stawki podatku od nieruchomości zarówno od budynków jak i gruntów (niższe od ustawowych) związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jedwabno Gmina nie przekazała informacji Jeziorany Dla przedsiębiorców po raz pierwszy rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy Jeziorany na okres 12 miesięcy Uchwała Nr XVIII/198/04 z dnia 30 grudnia 2004r. W sprawie zwolnień od nieruchomości przedsiębiorców uruchamiających po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie gminy i miasta Jeziorany Jonkowo Dla przedsiębiorców po raz pierwszy rozpoczynających Uchwała Rady Gminy Nr XXII/124/2008 z dnia 28 listopada

11 działalność gospodarczą na terenie gminy Jonkowo pod warunkiem utworzenia co najmniej 1 nowego stanowiska pracy na okres: 1 roku jeżeli utworzono 14 nowe miejsca pracy 2 lat jeżeli utworzono 510 nowych miejsc pracy 3 lat jeżeli utworzono ponad 10 nowych miejsc pracy 2008 w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej dla przedsiębiorców na terenie Gminy Jonkowo Kalinowo NIE Brak stosownej Uchwały Kętrzyn NIE Brak stosownej Uchwały Kętrzyn Dla przedsiębiorców po raz pierwszy rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie gminy Kętrzyn na okres 12 miesięcy Uchwała Nr XV/83/2007 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Kisielice NIE Brak stosownej Uchwały Kiwity NIE Brak stosownej Uchwały Kolno NIE Brak stosownej Uchwały Kowale Oleckie NIE Brak stosownej Uchwały W sprawach indywidualnych Wójt Gminy uznaniowo stosuje Gmina stosuje obniżone stawki podatku od nieruchomości przewidzianych Ustawowo. Stosuje się niskie stawki podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą UM jest w trakcie prac nad projektem uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją oraz realizujące nowe inwestycje na terenie Gminy Kisielice w ramach pomocy De minimis. Planowana data zatwierdzenia Uchwały to początek 2010 r.

12 inne zwolnienia i obniżki Kozłowo NIE Brak stosownej Uchwały Kruklanki Kurzętnik Zwalnia się z podatku od nieruchomości na okres 2 lat powierzchnie budynków nowo wybudowanych, oddanych do użytku po 1 stycznia 2009r. przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej pod warunkiem prowadzenia w nich działalności gospodarczej Zwalnia się z podatku od nieruchomości na okres 1 roku: budynki nabyte po dniu 1 stycznia 2009 r. w celu prowadzenia działalności gospodarczej pod warunkiem prowadzenia w nich działalności gospodarczej grunty nabyte po dniu 1 stycznia 2009 r. w celu prowadzenia działalności gospodarczej pod warunkiem prowadzenia w nich działalności gospodarczej Powyższe zwolnienia mogą być stosowane raz na 10 lat. udzielenie ulgi w podatku od nieruchomości lub ich części na okres od 1 roku do 3 lat dla budynków nowo wybudowanych lub zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze podejmujące po raz pierwszy Uchwała Rady Gminy Nr XV/135/2008 w sprawie zwolnień od podatku nieruchomości W ofercie Gminy tereny inwestycyjne na cele rekreacyjnowypoczynkowe Obniżone stawki podatków Uchwała Nr XV/133/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Gmina oferuje również uzbrojenie terenu inwestycyjnego w siec wodociągową oraz sieć kanalizacji sanitarnej

13 taką działalność na terenie Gminy Lelkowo NIE niski podatek od nieruchomości z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej Uchwala Rady Gminy Nr XIX/91/08 z dnia r. W sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2009r. Lidzbark i Gminy Gmina nie udzieliła informacji Lidzbark Warmiński Lidzbark Warmiński NIE Brak Stosownej Uchwały NIE Brak stosownej Uchwały Obecność Warmińsko Lubawa NIE Brak stosownej Uchwały. Na przełomie I i II kwartału 2009 zostaną przedstawione pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał w sprawie ulg i zwolnień od podatku dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie Gminy Miejskiej Obniżone stawki podatków dla osób prowadzących działalność w porównaniu do ogłoszonych stawek ustawowych od 9,65% do 18% Lubawa Gmina nie przekazała informacji Lubomino NIE Brak stosownej Uchwały Nie stosuje się ulg i zwolnień z podatku od nieruchomości. Łukta Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części związane z utworzeniem nowych miejsc pracy w zależności od ich ilości na okres od 1 roku do 3 lat. Uchwała Nr XIX/122/08 z dnia 25 kwietnia 2008r. W sprawie przyjęcia "Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Łukta"

14 Małdyty NIE Brak stosownej Uchwały Markusy Mikołajki i Gminy Zwolnienia podatkowe przysługują przedsiębiorcom tworzącym nowe miejsca pracy na terenie Gminy na okres: 1 roku jeśli utworzono i utrzymano co najmniej 2 nowe miejsca pracy 2 lat jeśli utworzono i utrzymano co najmniej 5 nowych miejsc pracy na okres 3 lat jeśli utworzono co najmniej 8 nowych miejsc pracy Uchwała Nr IX/54/2005 Rady Gminy Markusy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców. NIE Brak stosownej Uchwały istnieje możliwość indywidualnych ulg i zwolnień podatkowych podmiotom rozpoczynającym bądź prowadzącym działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach tj. na umotywowany wniosek podatnika UMiG nie przewiduje możliwości uzyskania ulg w podatku od nieruchomości dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą. Milejewo Gmina nie przekazała informacji Miłakowo NIE Brak stosownej Uchwały Miasto posiada w swojej ofercie inwestycyjnej nieruchomość o powierzchni 1218,30 m2 z przeznaczeniem na funkcję magazynowoskładową. Miłki Gmina nie przekazała informacji Miłomłyn i Gminy Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków, budowli oraz gruntów, które w okresie 2 lat przed Uchwała Rady Miejskiej Nr X/70/2007 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla prowadzących działalność

15 Młynary Morąg i Gminy NIE rozpoczęciem inwestycji nie były zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej lub były zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż nowo uruchamiana pod warunkiem utworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy na okres: 1 roku jeśli utworzono i utrzymano co najmniej 3 nowe miejsca pracy 2 lat jeśli utworzono i utrzymano co najmniej 6 nowych miejsc pracy 3 lat jeśli utworzono i utrzymano co najmniej 10 nowych miejsc pracy 4 lat jeśli utworzono i utrzymano co najmniej 11 nowych miejsc pracy Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle lub ich części: nowo wybudowane zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności handlowej nowo wybudowane i nabyte w drodze kupna zajęte na gospodarczą, tereny inwestycyjne. Brak stosownej Uchwały. Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX/240/04 z dnia 29 stycznia 2004r. W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości z późniejszymi zmianami Uchwała Nr XXI/115/2004 Rady Miejskiej z dnia 10 grudnia 2004r. W sprawie zwolnienia od opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dla przedsiębiorców zgłaszających podjęcie działalności po raz pierwszy. Obecność Warmińsko

16 prowadzenie działalności handlowej nabyte w drodze kupna i wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności handlowej W zależności od liczby nowo utworzonych miejsc pracy na okres od 1 roku do 6 lat. Mrągowo NIE Brak stosownej Uchwały Obecność Warmińsko Niski poziom stawek podatków lokalnych. Miasto przygotowało dla inwestorów szereg nieruchomości pod zabudowę przemysłowoskładową, mieszkaniową, mieszkaniowousługową, handlow0 usługową, obsługi ruchu turystycznego, a także sportoworekreacyjną. Do sprzedaży przeznaczono nieruchomości zabudowane i niezabudowane. Mrągowo Gmina nie przekazała informacji Nidzica Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w związku z realizacją nowej inwestycji przez okres: 12 miesięcy jeżeli nakłady finansowe na nową inwestycję przekraczały wartość 0,5 mln Uchwała Nr XXIX/328/2008 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 października 2008r. W sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji Obecność Warmińsko

17 Nowe Miasto Lubawskie Nowe Miasto Lubawskie Olecko Olsztyn euro 24 miesięcy jeżeli nakłady finansowe na nową inwestycję przekraczały wartość 1 mln euro 36 miesięcy jeżeli nakłady finansowe na nową inwestycję przekraczały wartość 2 mln euro 48 miesięcy jeżeli nakłady finansowe na nową inwestycję przekraczały wartość 5 mln euro NIE Brak stosownej Uchwały NIE Brak stosownej Uchwały Uchwała ma zastosowanie do nieruchomości usytuowanych na terenach Aktywności Gospodarczej "TAG" w Olecku, na którym to terenie Gmina posiada aktualnie nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. W związku ze zrealizowanym przez małego przedsiębiorcę na nieruchomościach położonych na terenie Olsztyna nowej inwestycji związanej z uruchamiana po raz pierwszy działalnością gospodarczą, Uchwała rady Miejskiej Nr VIII/76/07 z dnia 31 maja 2007r. W sprawie przyjęcia "Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących lub tworzących nowe miejsca prac na terenie Gminy Olecko". Uchwała Nr XLII/534/05 z dnia 30 marca 2005 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących na terenie Miasta Olsztyn nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami; Zwolnienia z podatku od nieruchomości w oparciu o wnioski złożone przez inwestorów na zasadzie indywidualnej decyzji Wójta i uchwał Rady Gminy. Obecność Warmińsko Istnieje możliwość indywidualnego ubiegania się o ulgi podatkowe Obecność Warmińsko EKonomicznej Uchwała Nr XLII/535/05 z dnia 30 marca 2005 w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w Mieście Olsztyn; Możliwość uzyskania indywidualnych ulg podatkowych Gmina posiada i promuje swoje tereny inwestycyjne, corocznie bierze udział w konkursie Gmina Fair Play

18 produkcyjną lub usługową. W związku ze zrealizowanym na nieruchomościach położonych na terenie Olsztyna nowych inwestycji oraz utworzenia w wyniku tych inwestycji co najmniej 5 nowych miejsc pracy w przedziale czasu nie dłuższym niż 3 lata od dnia zakończenia inwestycji na wniosek podatników prowadzących działalność gospodarczą. Obecność Warmińsko Olsztynek Gmina nie przekazała informacji Orneta NIE Brak stosownej Uchwały Orzysz Ostróda i Gminy NIE Brak stosownej Uchwały Zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków przeznaczonych do prowadzenia działalności na okres 1 lub 2 lat w zależności o wielkości inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa. Ostróda Uchwała Nr VI/31/07 Rady Gminy z dnia 23 marca 2007r. W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Ostróda w ramach pomocy de minimis Obecność Warmińsko Gmina Orzysz podjęła działania do objęcia granicami Warmińsko terenów położonych w Orzyszu przy ul Wierzbińskiej Gmina nie przekazała informacji

19 Pasłęk Pasym i Gminy Zwalnia się od podatku od nieruchomości wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, kultury, sportu, place zabaw. Uchwała Rady Miejskiej Nr IX/76/08 z dnia 3 grudnia 2008r. W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, przysługującym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą NIE Brak stosownej Uchwały Zwolnienie z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej zgodnie z uchwałą Nr IV/30/2002r. Rady Miejskiej w Pasłęku Obecność Warmińsko Piecki NIE Brak stosownej Uchwały Stawki podatku od nieruchomości ustalone przez Radę Gminy na rok 2009, w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą stanowią ok. 73% maksymalnych stawek podawanych w obwieszczeniu Ministra Finansów za każdy rok podatkowy. Indywidualne ulgi dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Obecność Warmińsko Pieniężno NIE Brak stosownej Uchwały Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2005r. Nr XXXI/189/05 w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Pisz NIE Brak stosownej Uchwały Płoskinia NIE Brak stosownej Uchwały Wójt Gminy stosuje w indywidualnych przypadkach ulgi w postaci częściowego Miasto planuje podjęcie kroków do sformalizowania zasad udzielania zwolnień z podatków lokalnych dla przedsiębiorców.

20 Płośnica Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, na których zrealizowano nową inwestycję lun utworzono nowe miejsca pracy w związku z realizacją nowej inwestycji na warunkach określonych w uchwale oraz rozporządzeniu. Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy, jednak nie dłużej niż 3 lata. Uchwała Nr XVIII/97/2008 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2008r. W sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Płośnica w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. Pozezdrze NIE Brak stosownej Uchwały Prostki Zwalnia się od podatku od nieruchomości przewody sieci rozdzielczej wody i oczyszczania ścieków Uchwała Nr XXXIV/159/08 z 18 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenie terminu płatności Indywidualnie rozpatrywany jest każdy podmiot, który zwraca się o udzielenie pomocy. Niskie stawki podatków lokalnych określonych w Uchwale Nr XXVII/172/08 Rady Gminy z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 2) Uchwale Nr XXVII/171/08 Rady Gminy z dnia 24 listopada 2008 w sprawie stawek podatku od środków transportowych Niskie stawki podatków określone w Uchwale Nr XXXIII/151/08 z dnia 27 listopada 2008r. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009.

21 Purda NIE Brak stosownej Uchwały Reszel Zwolnienie podatkowe dotyczy budynków lub ich części, budowli lub ich części oraz gruntów, na których zrealizowano nowe inwestycje lub utworzono nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją przez okres określony w ustawie. Uchwała Nr XXV/143/08 z dnia 19 grudnia 2008r. W sprawie udzielania przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalna pomoc inwestycyjna. Rozogi NIE Brak stosownej Uchwały Możliwość ubiegania się o zmniejszenie lub zwolnienie z podatku od nieruchomości, jednakże każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie. Gmina posiada tereny inwestycyjne. Jest w trakcie opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz stosownych zachęt inwestycyjnych RucianeNida i Gminy NIE Brak stosownej Uchwały Rybno Gmina nie przekazała informacji Możliwość indywidualnego Rychliki NIE Brak stosownej Uchwały nieruchomości ubiegania się o zmniejszenie lub W ofercie Komunalne tereny zwolnienie z podatku od inwestycyjne Ryn Sorkwity i Gminy Gmina nie przekazała informacji Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i budowle wraz z zajętymi pod nie gruntami, jeżeli w wyniku dokonania inwestycji i w związku z nią utworzono i utrzymano nowe miejsca pracy. Zwolnienie przez okres 13 lat w zależności od ilości nowych miejsc pracy. Uchwała Rady Gminy z dnia 30 listopada 2007r. Nr XIII/57/2007 w sprawie: zwolnień z podatku o nieruchomości dla prowadzących działalność gospodarczą

22 Srokowo Gmina nie przekazała informacji Stare Juchy NIE Brak stosownej Uchwały Stawiguda Susz Szczytno i Gminy Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, podmioty podejmujące po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie gminy Stawiguda. Zwolnieni przysługuje na okres 1 roku. Uchwała Rady Gminy Nr VII/39/07 z dnia r. W sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej dla przedsiębiorców na terenie gminy Stawiguda Niższe niż ustawowe stawki podatku od nieruchomości Uchwała Nr XXIX/152/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stare Juchy na 2009 rok Gmina nie przekazała informacji Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części zajęte na rozpoczynaną po raz pierwszy działalność gospodarczą, wytwórczą, budowlaną lub usługową. Zwolnienie przysługuje na 1 rok dla przedsiębiorców zatrudniających: do 100 osóbgdy powstało min 5 miejsc pracy; pow. 100 osób gdy utworzono min 10 miejsc pracy. Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/114/07 z dnia 21 grudnia 2007r. W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/115/07 z dnia 21 grudnia 2007r. W sprawie zwolnienia z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej Obecność Warmińsko

23 Szczytno NIE Brak stosownej Uchwały Świątki NIE Brak stosownej Uchwały Świętajno Świętajno NIE Brak stosownej Uchwały Obecność Warmińsko Istnieje możliwość indywidualnego ubiegania się przedsiębiorcy o ulgi przy zapłacie podatku od nieruchomości Ulgi w zakresie umorzeń lub odroczeń podatkowych na indywidualny wniosek podatnika. Niższe niż ustawowe stawki podatku związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Uchwała Nr XXIV/125/08 Rady Gminy Świętajno z dnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Świętajno Gmina nie przekazała informacji Tolkmicko i Gminy NIE Brak stosownej Uchwały. Przedsiębiorcy mogą się ubiegać o zwolnienie z opłaty rejestracyjnej Węgorzewo Gmina nie przekazała informacji Wielbark NIE Brak stosownej Uchwały. Obecność Warmińsko. Uchwała Nr XXII/141/05 Rady Gminy Wielbark z dnia 12 kwietnia 2005r. W sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. "Nieruchomości gruntowe

24 zabudowane i niezabudowane mogą być wydzierżawiane na okres 30 lat. Wydzierżawienie nieruchomości następuje w trybie bezprzetargowym podmiotom, które tworzą nowe miejsca pracy i znacznym stopniu przyczyniają sie do zmniejszenia bezrobocia, a wydzierżawiana nieruchomość przeznaczona będzie pod obiekty przemysłowousługowe. Wieliczki NIE Brak stosownej Uchwały. Istnieje możliwość uzyskania indywidualnego zwolnienia od podatku, szczególnie dla firm/osób rozpoczynających działalność gospodarczą i zatrudniających mieszkańców gminy. Wilczęta NIE Brak stosownej Uchwały. Wydminy Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i budowle wybudowane po dniu r. przeznaczone do prowadzenia działalności innej niż rolnicza oraz budynki lub ich części oraz budowle przeznaczone po raz pierwszy do działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna po dniu r. Zwolnienie od podatku trwa nie dłużej niż 2 lata. Uchwała Nr XX/124/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Zalewo NIE Brak stosownej Uchwały. Stosuje się indywidualne umorzenia dla przedsiębiorców wynikające z Ustaw.

Ranking gmin województwa warmińsko-mazurskiego

Ranking gmin województwa warmińsko-mazurskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach

Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach 2012-2015. Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach

Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach 2012-2015. Rok 2012 2013 2014 2015 Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo

Bardziej szczegółowo

Liczba osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności)

Liczba osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności) bartoszycki braniewski działdowski bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. Gmina (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności) 1 MOPS Bartoszyce 53 45

Bardziej szczegółowo

Czy gmina odpowiedzi ała na zapytanie WMCOI o stosowanyc h zachętach lokalnych?

Czy gmina odpowiedzi ała na zapytanie WMCOI o stosowanyc h zachętach lokalnych? Zestawienie ulg i zwolnień z podatków lokalnych oferowanych przez samorządy lokalne na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego na koniec 2011 r. w ramach dostępnych zachęt inwestycyjnych. L.p. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII(227)2013 Rady Miejskiej w Barczewie z dn. 28 stycznia 2013 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXVII(227)2013 Rady Miejskiej w Barczewie z dn. 28 stycznia 2013 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości Zestawienie ulg i zwolnień z podatków lokalnych oferowanych przez samorządy lokalne na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego na koniec 2012 r. w ramach dostępnych zachęt inwestycyjnych. lp. 1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R.

ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R. ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R. POWIAT GMINA ŚWIADCZENIODAWCA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ NR TEL. Bartoszyce Szpital owy Im. Jana

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XXIII/524/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XXIII/524/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XXIII/524/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić

Bardziej szczegółowo

ZAMOŻNOŚĆ SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W 2015 ROKU.

ZAMOŻNOŚĆ SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W 2015 ROKU. ZAMOŻNOŚĆ SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W 2015 ROKU. Niniejsze materiał powstał na podstawie danych z portalu samorządowego WSPÓLNOTA - Bogactwo samorządów. Ranking dochodów JST 2015 1.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji

WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji Akty prawa miejscowego dotyczące aglomeracji z terenu woj. warmińskomazurskiego

Bardziej szczegółowo

dr hab. Wojciech Dziemianowicz prezentacja na podstawie Raportu pod tym tytułem, przygotowanego przez konsorcjum firm Geoprofit i Ecorys na zlecenie

dr hab. Wojciech Dziemianowicz prezentacja na podstawie Raportu pod tym tytułem, przygotowanego przez konsorcjum firm Geoprofit i Ecorys na zlecenie Ewaluacja ex post "Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na rozwój regionalny i przestrzenny województwa warmińsko-mazurskiego" dr hab. Wojciech Dziemianowicz

Bardziej szczegółowo

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski Lp. Nazwa obszaru chronionego krajobrazu Pow. (ha) Gmina/powiat 1. Buchnowski Obszar Chronionego 2. Dąbrówieński Obszar Chronionego 3. Hartowiecki Obszar Chronionego 4. Naguszewski Obszar Chronionego Akt

Bardziej szczegółowo

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski Lp. Nazwa obszaru chronionego krajobrazu Pow. (ha) Gmina/powiat 1. Buchnowski Obszar Chronionego 2. Dąbrówieński Obszar Chronionego 3. Hartowiecki Obszar Chronionego 4. Naguszewski Obszar Chronionego Akt

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA MASTERPLANU DLA REGIONU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH

REALIZACJA MASTERPLANU DLA REGIONU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH REALIZACJA MASTERPLANU DLA REGIONU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH 1 KRAINA WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH położona na wschodzie woj. warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń styczeń 2016 roku

Harmonogram szkoleń styczeń 2016 roku Harmonogram szkoleń styczeń 2016 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK GMINA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu

Bardziej szczegółowo

WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r.

WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r. Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął dodatkowy przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń sierpień 2015 roku

Harmonogram szkoleń sierpień 2015 roku Harmonogram szkoleń sierpień 2015 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK GMINA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku

Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki 26.01.2017 10 00 działaniach

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń maj 2016 roku

Harmonogram szkoleń maj 2016 roku Harmonogram szkoleń maj 2016 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK 19.05.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku

Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki 26.01.2017 10 00 działaniach

Bardziej szczegółowo

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000 Lp. Kod obszaru Nazwa obszaru Pow. (ha) Położenie administracyjne 1. PLB280001 Bagna Nietlickie 4 080,76 2. PLB280002 Dolina Pasłęki 20 669,89 3. PLB140005

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok

Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok DATA 3.10.2015r. Elbląg przy CH Elzam MIEJSCOWOŚĆ TEL. DO REJESTRACJI 3.10.2015r. Olszty przy Tesco, ul. Pstrowskiego 13 3.10.2015r. Iława

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń maj 2017 roku

Harmonogram szkoleń maj 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Harmonogram szkoleń maj 2017 roku Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki 30.05.17 11 00 Wyjazd na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ROK 2008 Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rok 2008 (nry 1-202) Skróty oznaczają: rozp. rozporządzenie,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń październik 2015 roku

Harmonogram szkoleń październik 2015 roku Data GMINA BARTOSZYCE Harmonogram szkoleń październik 2015 roku Godzina rozpoczęcia 22.10.2015 15 00 Prowadzenie produkcji roślinnej i zwierzęcej metodami ekologicznymi Temat szkolenia Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INFORMACJI O PIERWSZEJ EDYCJI POWIATOWYCH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

ZESTAWIENIE INFORMACJI O PIERWSZEJ EDYCJI POWIATOWYCH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZESTAIENIE INFORMACJI O PIERSZEJ EDYCJI POIATOYCH PLANÓ GOSPODARKI ODPADAMI OJEÓDZTIE ARMIŃSKO MAZURSKIM Informacja Urzędu Marszałkowskiego DATA UCHALENIA OSTATNIEGO PLANU: 8 RZEŚNIA 2005 R. Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 r. w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego

Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 r. w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 r. w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego Olsztyn, październik 2016 r. 1 Spis treści Wstęp... 3 Demografia...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ROK 2007 2 3 Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rok 2007 (nry 1-203) Skróty oznaczają: rozp. rozporządzenie,

Bardziej szczegółowo

Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017

Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017 Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017 Lp. Powiat Gmina Miejscowość Szkoła Liczba grup 1 bartoszycki G Bartoszyce Wojciechy SP 2 2 bartoszycki G Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017

Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017 Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017 Lp. Powiat Gmina Miejscowość Szkoła Liczba grup 1 bartoszycki G Bartoszyce Wojciechy SP 2 2 bartoszycki G Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Wykaz 1% podatku za rok 2015

Wykaz 1% podatku za rok 2015 Lp. Powiat Gmina OSP 1% OSP 1 Bartoszyce Bartoszyce Nalikajmy 323,17 zł 2 Bartoszyce Bartoszyce Wojciechy 63,84 zł 3 Bartoszyce Bisztynek Bisztynek 462,15 zł 4 Bartoszyce Bisztynek Grzęda 347,23 zł 5 Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD Nr RIO.I /17 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE w dniu 08 maja 2017 r.

PORZĄDEK OBRAD Nr RIO.I /17 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE w dniu 08 maja 2017 r. PORZĄDEK OBRAD Nr RIO.I-01040-16/17 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE w dniu 08 maja godz. 10 00 I. Ocena zgodności z prawem uchwał z udziałem jednostki, zgodnie z zawiadomieniami skierowanymi

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku

Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK 11.08.2017

Bardziej szczegółowo

TED Umfrage 2016 Helfen Sie uns, unser Dienstangebot und unser Portal zu verbessern! Usługi

TED Umfrage 2016 Helfen Sie uns, unser Dienstangebot und unser Portal zu verbessern! Usługi TED Umfrage 2016 Helfen Sie uns, unser Dienstangebot und unser Portal zu verbessern! Usługi 71052 2016 02/03/2016 S43 Usługi Dodatkowe informacje Procedura otwarta Polska Olsztyn: Usługi w zakresie ośrodków

Bardziej szczegółowo

Wykaz OSP w powiatach - ilość OSP w 2007 i 2011, wykaz OSP-KSRG, OSP zakładowe, OSP typu M

Wykaz OSP w powiatach - ilość OSP w 2007 i 2011, wykaz OSP-KSRG, OSP zakładowe, OSP typu M ZAŁĄCZNIK NR Lp w roku 2007 Wykaz OSP w powiatach - ilość OSP w 2007 i 20, wykaz OSP-KSRG, OSP zakładowe, OSP typu M Powiat Gmina OSP Miejscowość 2007 / uwagi, KSRG 20 zmiany 20 2007-20, ilość OSP w 20

Bardziej szczegółowo

Poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego vs. aktywność kulturalna w gminach woj. warmińsko-mazurskiego

Poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego vs. aktywność kulturalna w gminach woj. warmińsko-mazurskiego Poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego vs. aktywność kulturalna w gminach woj. warmińsko-mazurskiego (spostrzeżenia z analizy danych zastanych) ( R A P O R T K O Ń C O W Y ) Magdalena Wojarska Olsztyn

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r.

PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r. PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r.) Lp. Powiat Nazwa Podmiot prowadzący Specjalistyczny 1 Elbląg

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń kwiecień 2016 roku

Harmonogram szkoleń kwiecień 2016 roku Harmonogram szkoleń kwiecień 2016 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki 09 00 GMINA BISZTYNEK

Bardziej szczegółowo

LISTA OSP 2015 rok OSP Miejscowość 1 Bartoszyce Górowo Iławeckie Tak 3 Bartoszyce Bartoszyce Bezledy Tak 4 Bartoszyce Bartoszyce Galiny Tak

LISTA OSP 2015 rok OSP Miejscowość 1 Bartoszyce Górowo Iławeckie Tak 3 Bartoszyce Bartoszyce Bezledy Tak 4 Bartoszyce Bartoszyce Galiny Tak LISTA OSP 2015 rok Lp. Powiat Gmina OSP Miejscowość KSRG 1 Bartoszyce Górowo Iławeckie Tak 2 Bartoszyce Bartoszyce Bartoszyce 3 Bartoszyce Bartoszyce Bezledy Tak 4 Bartoszyce Bartoszyce Galiny Tak 5 Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

POZIOM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO A AKTYWNOŚĆ KULTURALNA W GMINACH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO (SPOSTRZEŻENIA Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH)

POZIOM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO A AKTYWNOŚĆ KULTURALNA W GMINACH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO (SPOSTRZEŻENIA Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH) Magdalena Wojarska Dla Węzła Warmińsko-Mazurskiego OŻK-SB POZIOM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO A AKTYWNOŚĆ KULTURALNA W GMINACH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO (SPOSTRZEŻENIA Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH)

Bardziej szczegółowo

LP Nazwa klubu Adres do korespondecji Kod Poczta Liczba delegatów. Zał 2. 1 LKS Pogoń Banie Mazurskie Sportowa 2 19-520 Banie Mazurskie 1

LP Nazwa klubu Adres do korespondecji Kod Poczta Liczba delegatów. Zał 2. 1 LKS Pogoń Banie Mazurskie Sportowa 2 19-520 Banie Mazurskie 1 Zał 2 Lista Jednostek Podstawowych - Członków Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS z przyznanym limitem Delegatów na Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy w listopadzie 20 roku LP Nazwa klubu Adres

Bardziej szczegółowo

Gmina Biskupiec (powiat "Budowa odcinka sieci sanitarnej wraz z przepompownią w. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w

Gmina Biskupiec (powiat Budowa odcinka sieci sanitarnej wraz z przepompownią w. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 1 UM14-6921-UM1400011/12 OW-PROW.042.1.11.2012 Gmina Małdyty 2 UM14-6921-UM1400012/12 OW-PROW.042.1.12.2012 Gmina Rychliki Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w Dobrocinie,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barczewie 2 170,00 zł 4 340,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barczewie 2 170,00 zł 4 340,00 zł Lp. Rodzaj jednostki Jednostka samorządu terytorialnego Adres organu prowadzącego Nazwa szkoły Kwota wnioskowanej dotacji Całkowita kwota dofinansowania 1 U. Miasta BARCZEWO plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo

Bardziej szczegółowo

Województwo warmińsko-mazurskie E_noty 2015

Województwo warmińsko-mazurskie E_noty 2015 Województwo warmińsko-mazurskie E_noty 2015 Załącznik nr 16 do OPZ Lp Nazwa zabytku Miejscowość Gmina Powiat Województwo Nr rejestru 1. Założenie pałacowo-parkowe i folwark Sztynort Węgorzewo Węgorzewo

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9. moc. rodzaj instalacji. [kw]

Strona 1 z 9. moc. rodzaj instalacji. [kw] Strona 1 z 9 Nr Nazwa Podmiotu miejsce siedziby lub miejsca zamieszkania lokalizacja przyłączenia moc przyłączeniowa [kw] 1 Osoba prawna Gdynia [45] Morąg, 6000 2 Osoba prawna Gdynia [47] Gietrzwałd, 4000

Bardziej szczegółowo

stwierdzające nieważność 2 i 3 uchwały Nr XIV/110/2016

stwierdzające nieważność 2 i 3 uchwały Nr XIV/110/2016 Informacja Publiczna Wydziału Prawnego i Nadzoru WM UW w Olsztynie za okres od dnia 1 kwietnia 2016r. do dnia 30 kwietnia 2016r. Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Warmińsko- Mazurskiego na uchwały organów

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 12. moc. [kw]

Strona 1 z 12. moc. [kw] Strona 1 z 12 Nr Nazwa Podmiotu Informacje dotyczące Podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kv miejsce siedziby lub miejsca zamieszkania lokalizacja

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA 2012 OLSZTYN 2014 Wojewoda Warmińsko-Mazurski BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2012 OLSZTYN 2014 Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń luty 2017 roku

Harmonogram szkoleń luty 2017 roku Harmonogram szkoleń luty 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK GMINA

Bardziej szczegółowo

2. Charakterystyka populacji

2. Charakterystyka populacji Wstępna informacja o ach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego, 1 i kwietnia 2 r. przez Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 1. Wprowadzenie Egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci

Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci 1 Nazwa węzła Lokalizacja węzła Nr działki Typ węzła Bajtkowo Działka nr 16/16 16/16 Dystrybucyjny Bałoszyce Świetlica, ul. Jawty Wielkie 63,14-240 Susz

Bardziej szczegółowo

Wykaz miejsc dostaw wody z obszaru województ: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Wykaz miejsc dostaw wody z obszaru województ: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego Wykaz miejsc dostaw wody z obszaru województ: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego Lp. Jednostka Nazwa i adres budynku Godziny otwarcia 1 2 3 4 RS Białystok Białystok 1 ul. Warszawska 10 00-24 CPP BKBI

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nowy numer rachunku bankowego w sprawie opłat sądowych:

UWAGA! Nowy numer rachunku bankowego w sprawie opłat sądowych: UWAGA! Nowy numer rachunku bankowego w sprawie opłat sądowych: 12 1010 0055 3023 0040 4500 0008 Wpis sprawozdania finansowego: - wzmianka 40 zł, - ogłoszenie MSIG 100 zł. Przewodniczący Wydziału SSR Barbara

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń kwiecień 2017 roku

Harmonogram szkoleń kwiecień 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Harmonogram szkoleń kwiecień 2017 roku Godzina rozpoczęcia 21.04.2017 10 00 Zasady i wymogi przyznawania płatności 22.04.2017 9 00 IX Wiosenne Targi Ogrodnicze Pamiętajcie o Ogrodach

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół i placówek zaplanowanych do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009

Wykaz szkół i placówek zaplanowanych do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009 Załącznik nr 1 Wykaz szkół i placówek zaplanowanych do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009 1 DZIAŁDOWSKI Działdowo Gm. Zespół Szkół w Malinowie 2 DZIAŁDOWSKI Działdowo Gm. Szkoła Podstawowa w Uzdowie 3

Bardziej szczegółowo

Magdalena Wojarska Społeczno-ekonomiczne tło kapitału społecznego w gminie Dźwierzuty

Magdalena Wojarska Społeczno-ekonomiczne tło kapitału społecznego w gminie Dźwierzuty Magdalena Wojarska Społeczno-ekonomiczne tło kapitału społecznego w gminie Dźwierzuty (przyczynek do analizy SWOT) Olsztyn, październik 2013 2 Spis treści Wprowadzenie. 3 Założenia metodyczne analizy..

Bardziej szczegółowo

Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i równy średniej krajowej z języka polskiego.

Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i równy średniej krajowej z języka polskiego. Ranking szkół gimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego. Średnie wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego. Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci

Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci Nazwa węzła Lokalizacja węzła Nr działki Typ węzła Bajtkowo Działka nr 16/16 16/16 Dystrybucyjny Bałoszyce Świetlica, ul. Jawty Wielkie 63,14-240 Susz

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ROZGRYWEK MŁODZIKÓW W-MZPN SEZON 2015/2016. Przebieg rozgrywek w sezonie 2015/2016

ORGANIZACJA ROZGRYWEK MŁODZIKÓW W-MZPN SEZON 2015/2016. Przebieg rozgrywek w sezonie 2015/2016 ORGANIZACJA ROZGRYWEK MŁODZIKÓW W-MZPN SEZON 2015/2016 Przebieg rozgrywek w sezonie 2015/2016 Do rozgrywek Młodzików sezonu 2015/2016 zgłosiły się 103 drużyny. Rozgrywki Młodzika zostały podzielone na

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Wojewoda Warmińsko-Mazurski BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2013 OLSZTYN 2014 Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Al. Piłsudskiego 7/9 10-575

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń luty 2016 roku

Harmonogram szkoleń luty 2016 roku Harmonogram szkoleń luty 2016 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia 24.02.2016 Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość i ekonomicznej Powiat bartoszycki

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku

Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK 11.08.2017

Bardziej szczegółowo

WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ ROK ZAŁOŻENIA 1945 CZŁONEK PZPN Al. Piłsudskiego 69A, 10-449 Olsztyn www.wmzpn.pl, e-mail: sekretariat@wmzpn.pl NIP 739-118-34-67, REGON 510200371 Sekretariat: tel.

Bardziej szczegółowo

WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ ROK ZAŁOŻENIA 1945 CZŁONEK PZPN Al. Piłsudskiego 69A, 10-449 Olsztyn www.wmzpn.pl, e-mail: sekretariat@wmzpn.pl NIP 739-118-34-67, REGON 510200371 Sekretariat: tel.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z

Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, y społecznej, i opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz ofiar sytuacji kryzysowych w województwie warmińsko-mazurskim Olsztyn 2013

Bardziej szczegółowo

Dynamika rozwoju gospodarczego jednostek lokalnych na tle ich sytuacji demograficznej

Dynamika rozwoju gospodarczego jednostek lokalnych na tle ich sytuacji demograficznej Rozdział V: Zbigniew Brodziński, Adam Pawlewicz, Monika Borawska Dynamika rozwoju gospodarczego jednostek lokalnych na tle ich sytuacji demograficznej 85 ROZDZIAŁ V Zbigniew Brodziński, Adam Pawlewicz,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ROZGRYWEK MŁODZIKÓW W-MZPN W RUNDZIE WIOSENNEJ SEZONU 2014/2015

ORGANIZACJA ROZGRYWEK MŁODZIKÓW W-MZPN W RUNDZIE WIOSENNEJ SEZONU 2014/2015 ORGANIZACJA ROZGRYWEK MŁODZIKÓW W-MZPN W RUNDZIE WIOSENNEJ SEZONU 2014/2015 Zgodnie z Uchwałą 1/1/Z/2015 z dnia 24 stycznia 2015 roku Zarządu Warmińsko- Mazurskiego ZPN, przedstawiamy nową organizację

Bardziej szczegółowo

Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i równy średniej krajowej z matematyki.

Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i równy średniej krajowej z matematyki. Ranking szkół gimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego. Średnie wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego z matematyki. Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i równy

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 6 grudnia 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 182 ust.

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax. (086) 216-44-95, (086) 473-71-20, (086) 473-71-21, (086) 473-71-22, www.oke.lomza.com email: sekretariat@oke.lomza.com INFROMACJA o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

z podziałem na 46 części zam., ze względu na datę szk., miejscowość i temat wykładów.

z podziałem na 46 części zam., ze względu na datę szk., miejscowość i temat wykładów. 1 z 13 2014-03-19 14:40 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 48632-2014 z dnia 2014-02-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia wykładów na szkoleniach:

Bardziej szczegółowo

Lokalne Okienka Przedsiębiorczości (LOP) Nazwa LOP. Ulica. Miejscowość. . Numer telefonu. Numer faxu. Gmina Dywity

Lokalne Okienka Przedsiębiorczości (LOP) Nazwa LOP. Ulica. Miejscowość.  . Numer telefonu. Numer faxu. Gmina Dywity Lokalne Okienka Przedsiębiorczości (LOP) Nazwa LOP Ulica Miejscowość email Numer telefonu Numer faxu Gmina Dywity 1 / 21 ul. Olsztyńska 32 11001 Dywity gmdywity@box.ids.pl Stawiguda ul. Olsztyńska 10 11034

Bardziej szczegółowo

WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ ROK ZAŁOŻENIA 1945 CZŁONEK PZPN Al. Piłsudskiego 69A, 10-449 Olsztyn www.wmzpn.pl, e-mail: sekretariat@wmzpn.pl NIP 739-118-34-67, REGON 510200371 Sekretariat: tel.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY HORYZONTALNEJ UDZIELANEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW INWESTUJACYCH NA TERENIE GMINY MIASTO ŁOWICZ

PROGRAM POMOCY HORYZONTALNEJ UDZIELANEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW INWESTUJACYCH NA TERENIE GMINY MIASTO ŁOWICZ Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/230/2005 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Miasto Łowicz PROGRAM POMOCY

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń grudzień 2017 roku Godzina Data

Harmonogram szkoleń grudzień 2017 roku Godzina Data Harmonogram szkoleń grudzień 2017 roku Godzina Data Temat szkolenia rozpoczęcia Gmina Bartoszyce Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki 01.12.2017 9:00 Kalibracja

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE KULTURY NA WARMII I MAZURACH DRUGA PRZYMIARKA (Analiza diagnostyczna w świetle dostępnych danych)

FINANSOWANIE KULTURY NA WARMII I MAZURACH DRUGA PRZYMIARKA (Analiza diagnostyczna w świetle dostępnych danych) Barbara Fatyga Węzeł Centralny OŻK-SB FINANSOWANIE KULTURY NA WARMII I MAZURACH DRUGA PRZYMIARKA (Analiza diagnostyczna w świetle dostępnych danych) Olsztyn-Warszawa, grudzień 2014 r. UWAGI WSTĘPNE Urząd

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2011 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO- MAZURSKIE Prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Dr

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU

LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU Lp. Numer wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu 1. 0017/16 Gmina Stawiguda Mazur poprzez doposażenie służb ratowniczych w specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ROZGRYWEK ORLIKÓW W-MZPN W RUNDZIE WIOSENNEJ SEZONU 2014/2015

ORGANIZACJA ROZGRYWEK ORLIKÓW W-MZPN W RUNDZIE WIOSENNEJ SEZONU 2014/2015 ORGANIZACJA ROZGRYWEK ORLIKÓW W-MZPN W RUNDZIE WIOSENNEJ SEZONU 2014/2015 W wyniku rozgrywek przeprowadzonych w rundzie jesiennej wyłoniono 38 drużyn, które zajęły pierwsze miejsca w swoich grupach rozgrywkowych

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 14 września 2015 r. Poz. 3229 UCHWAŁA NR IX/215/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Olsztyn, dnia 14 września 2015 r. Poz. 3229 UCHWAŁA NR IX/215/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 września 2015 r. Poz. 3229 UCHWAŁA NR IX/215/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ - KOMUNIKAT - PODZIAŁ NA KLASY I GRUPY ROZGRYWKOWE W SEZONIE 2017/18 - AKTUALIZACJA 2017-07-27 - LIGOWE ROZGRYWKI SENIORSKIE WMZPN 2017/18... str. 1 LIGOWE ROZGRYWKI

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Wojewoda Warmińsko-Mazurski BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2014 OLSZTYN 2015 Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Al. Piłsudskiego 7/9 10-575

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Dostawa bonów żywieniowych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Dostawa bonów żywieniowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Dostawa bonów żywieniowych 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: "Poczta Polska Spółka Akcyjna" ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy w Częstochowie

Ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy w Częstochowie Ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy w Częstochowie Ulgi dla przedsiębiorców W celu pobudzenia przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 marca 2017 r. Poz. 567 UCHWAŁA NR XXXII/188/17 RADY GMINY BLEDZEW. z dnia 28 lutego 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 marca 2017 r. Poz. 567 UCHWAŁA NR XXXII/188/17 RADY GMINY BLEDZEW. z dnia 28 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 marca 2017 r. Poz. 567 UCHWAŁA NR XXXII/188/17 RADY GMINY BLEDZEW z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

3. Gmina Węgorzewo Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Węgorzewo ,00 zł 25,0

3. Gmina Węgorzewo Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Węgorzewo ,00 zł 25,0 LISTA OPERACJI informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania Wsparcie inwestycji

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Powiat Luty Marzec Kwiecień Maj i placówek oświatowych z terenu Miasta Bartoszyce i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie stron postępowania DECYZJA

Oznaczenie stron postępowania DECYZJA Warszawa, dnia... 2008 r. PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Anna Streżyńska DZC- - - / ( ) Oznaczenie stron postępowania DECYZJA Na podstawie art. 114 ust. 1, 2, 3, 4a i 5, art. 115 ust. 1 i 2,

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna Zawiercia

Oferta inwestycyjna Zawiercia Oferta inwestycyjna Zawiercia Tereny inwestycyjne Strefa Aktywności Gospodarczej Zawiercie Strefa Aktywności Gospodarczej Tereny inwestycyjne Strefa Aktywności Gospodarczej Kierunek Częstochowa, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski OR ARiMR OR14 10-038 Olsztyn, ul. Św. Wojciecha 2

Warmińsko-Mazurski OR ARiMR OR14 10-038 Olsztyn, ul. Św. Wojciecha 2 Warmińsko-Mazurski OR ARiMR OR14 10-038 Olsztyn, ul. Św. Wojciecha 2 Sekretariat - tel. 89 521 09 20 faks: 89 522 98 25 e-mail: warminsko_mazurski@arimr.gov.pl Dyrekcja Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie nawierzchni utwardzonych (zabruki) po przeprowadzonych pracach na sieci gazowej na terenie działania Polskiej

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenia Klubów W-MZPN do rozgrywek na sezon 2017/18

Zgłoszenia Klubów W-MZPN do rozgrywek na sezon 2017/18 1 I Stomil Olsztyn SA 1 2 2 2 2 I-K KKP Stomilanki Olsztyn 3 2 3 1 1 3 II ZKS Olimpia Elbląg 1 1 1 2 2 3 3 3 4 II KS Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 1 1 1 1 1 2 2 5 III MKS Ełk 1 1 1 1 1 1 6

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WIELKOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ ZA REALIZACJE INWESTYCJI W KUDOWIE-ZDROJU

INFORMACJA O WIELKOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ ZA REALIZACJE INWESTYCJI W KUDOWIE-ZDROJU INFORMACJA O WIELKOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ ZA REALIZACJE INWESTYCJI W KUDOWIE-ZDROJU 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości przedsiębiorców w zakresie produkcji i usług, którzy zrealizują na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Szkoły prowadzone przez JST, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu "Aktywna tablica"

Szkoły prowadzone przez JST, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu Aktywna tablica Szkoły prowadzone przez JST, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu "Aktywna tablica" Lp. Rodzaj jednostki urząd gminy/miasta Nazwa szkoły Wnioskowana kwota wsparcia finansowego z programu

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI WSPARCIA ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM 2014-2015

OŚRODKI WSPARCIA ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM 2014-2015 OŚRODKI WSPARCIA ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM 20142015 Objaśnienia: Kolumna 3: J jadłodajnie Ż punkt wydawania paczek O punkt wydawania M punkt pomocy medycznej

Bardziej szczegółowo