DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ROK 2007

2 2

3 3 Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rok 2007 (nry 1-203) Skróty oznaczają: rozp. rozporządzenie, z. zarządzenie, u. uchwała, inf. informacja, kom. komunikat, obw. obwieszczenie, ogł. ogłoszenie, post. postanowienie, prot. protokół, spr. sprawozdanie, Dz. Urz. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Nr numer, poz. pozycja, dn. dzień. ALKOHOL: lista biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Olsztynie z zakresu uzaleŝnienia od alkoholu Dz. Urz. Nr 2, poz. 54; w sprawie zmiany uchwały Nr V/34/03 Rady Miejskiej w Lubawie z dnia 19 marca 2003 r. dotyczącej ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Lubawa miejsc sprzedaŝy i podawania napojów alkoholowych u. Nr III/17/06 Rady Miasta Lubawa z dnia 28 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 8, poz. 188; w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŝy napojów alkoholowych zawierających powyŝej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spoŝycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaŝy oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaŝy i podawania napojów alkoholowych u. Nr V/34/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 31 stycznia 2007 r. Dz. Urz. Nr 23, poz. 451; w sprawie uchwalenia "Zasad, trybu i harmonogramu opracowania Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata " u. Nr VI/86/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 49, poz. 784; w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŝy napojów zawierających powyŝej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spoŝycia poza miejscem sprzedaŝy jak i w miejscu sprzedaŝy na terenie Gminy Wydminy u. Nr VI/25/07 Rady Gminy Wydminy z dnia 29 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 56, poz. 917; w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŝy napojów alkoholowych zawierających powyŝej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spo- Ŝycia poza miejscem sprzedaŝy jak i w miejscu sprzedaŝy oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaŝy i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Stawiguda u. Nr V/26/07 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 59, poz. 972; w sprawie zakazu spoŝywania napojów alkoholowych i palenia wyrobów tytoniowych na terenie Przejścia Granicznego w Bezledach poza miejscami wyznaczonymi u. Nr VII/43/07 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 26 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 73, poz. 1156; o zmianie uchwały Rady Gminy Miłki w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Miłki miejsc sprzedaŝy i podawania napojów alkoholowych oraz liczby punktów u. Nr VII/44/07 Rady Gminy Miłki z dnia 12 kwietnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 73, poz. 1168; zmieniająca uchwałę Nr V/32/03 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dobre Miasto miejsc sprzedaŝy i podawania napojów alkoholowych u. Nr IX/55/07 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 23 maja 2007 r. Dz. Urz. Nr 88, poz. 1338; w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaŝy i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaŝy napojów alkoholowych powyŝej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie Gminy Szczytno u. Nr VIII/54/07 Rady Gminy Szczytno z dnia 25 maja 2007 r. Dz. Urz. Nr 88, poz. 1340;

4 4 w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaŝy i podawania napojów alkoholowych u. Nr X/68/07 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 maja 2007 r. Dz. Urz. Nr 92, poz. 1373; w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŝy napojów alkoholowych zawierających powyŝej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spo- Ŝycia poza miejscem sprzedaŝy jak i w miejscu sprzedaŝy oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaŝy i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Biskupiec u. Nr VII/63/07 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 czerwiec 2007 r. Dz. Urz. Nr 106, poz. 1521; lista biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Olsztynie z zakresu uzaleŝnienia od alkoholu Dz. Urz. Nr 126, poz. 1756; w sprawie wprowadzenia zakazu spoŝywania napojów alkoholowych na określonych obszarach gminy Piecki u. Nr XII/36/07 Rady Gminy Piecki z dnia 19 września 2007 r. Dz. Urz. Nr 168, poz. 2185; BIBLIOTEKI: w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkasach u. Nr III/33/06 Rady Gminy GiŜycko z dnia 18 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 7, poz. 158; w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwałdzie i nadania jej statutu u. Nr III/22/06 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie z dnia 29 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 15, poz. 340; w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielbarku u. Nr IV/27/07 Rady Gminy Wielbark z dnia 6 lutego 2007 r. Dz. Urz. Nr 39, poz. 625; w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie u. Nr IV/8/07 Rady Gminy Rybno z dnia 2 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 57, poz. 923; zmieniająca uchwałę Nr XIII/108/03 Rady Gminy Ełk z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie nadania statutu bibliotece prowadzonej przez Gminę Ełk u. Nr XII/89/07 Rady Gminy Ełk z dnia 27 kwietnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 74, poz. 1191; zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo im. Marii Zientary- Malewskiej u. Nr 21/V/07 Rady Gminy Braniewo z dnia 26 kwietnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 82, poz. 1266; w sprawie statutu Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu u. Nr VII/97/07 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 maja 2007 r. Dz. Urz. Nr 98, poz. 1427; w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie u. Nr VII/82/07 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29 sierpnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 154, poz. 2049; w sprawie nadania statutu gminnej instytucji kultury Miejskiej Bibliotece Publicznej w Barczewie u. Nr XV/106/07 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 17 września 2007 r. Dz. Urz. Nr 158, poz. 2097; zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu u. Nr IX/139/07 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 września 2007 r. Dz. Urz. Nr 164, poz. 2155; w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jezioranach u. Nr IX/89/07 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 30 października 2007 r. Dz. Urz. Nr 178, poz. 2304; w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie u. Nr XIX/219/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 28 listopada 2007 r. Dz. Urz. Nr 195, poz. 2496; BIEGLI: lista biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Olsztynie z zakresu uzaleŝnienia od alkoholu Dz. Urz. Nr 2, poz. 54; lista biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Olsztynie z zakresu uzaleŝnienia od alkoholu Dz. Urz. Nr 126, poz. 1756; BUDśET: w sprawie zmian w budŝecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2006 u. Nr III/36/06 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 10, poz. 220; w sprawie zmian w budŝecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2006 u. Nr IV/51/06 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 12, poz. 268; w sprawie wydatków budŝetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budŝetowego u. Nr IV/52/06 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 12, poz. 269; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Bisztynek na 2007 r. u. Nr III/9/06 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 28 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 19, poz. 386; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Dobre Miasto na 2007 rok u. Nr IV/19/06 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 19, poz. 387;

5 5 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2007 r. u. Nr III/19/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 19, poz. 388; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Budry na 2007 r. u. Nr III/16/06 Rady Gminy Budry z dnia 12 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 21, poz. 418; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Kurzętnik na rok 2007 u. Nr III/11/06 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 18 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 21, poz. 419; w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Milejewo na 2007 rok u. Nr III/14/06 Rady Gminy Milejewo z dnia 19 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 21, poz. 420; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2007 r. u. Nr IV/10/06 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 21, poz. 421; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2007 r. u. Nr III/11/06 Rady Miejskiej w PienięŜnie z dnia 14 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 24, poz. 459; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2007 rok u. Nr IV/22/06 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 24, poz. 460; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Prostki na 2007 r. u. Nr IV/23/06 Rady Gminy Prostki z dnia 28 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 24, poz. 461; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Dąbrówno na 2007 r. u. Nr IV/18/06 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 24, poz. 462; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Iłowo-Osada na 2007 r. u. Nr IV/21/06 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 25, poz. 463; w sprawie budŝetu powiatu na rok 2007 u. Nr IV/29/07 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 25 stycznia 2007 r. Dz. Urz. Nr 25, poz. 464; w sprawie budŝetu powiatu na rok 2007 u. Nr IV/17/07 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 stycznia 2007 r. Dz. Urz. Nr 25, poz. 465; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Biskupiec na 2007 r. u. Nr III/18/06 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 26, poz. 466; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2007 r. u. Nr IV/14/06 Rady Gminy w Lelkowie z dnia 29 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 26, poz. 467; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2007 rok u. Nr IV/17/06 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 26, poz. 468; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Ostróda na 2007 r. u. Nr IV/16/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 26, poz. 469; w sprawie budŝetu powiatu nowomiejskiego na 2007 r. u. Nr III/18/06 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 28, poz. 486; w sprawie budŝetu powiatu na rok 2007 u. Nr III/23/06 Rady Powiatu w Olecku z dnia 28 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 28, poz. 487; w sprawie budŝetu Powiatu Olsztyńskiego na rok 2007 u. Nr III/28/06 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 28, poz. 488 w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Markusy na rok 2007 r. u. Nr IV/16/06 Rady Gminy Markusy z dnia 29 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 30, poz. 504; w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Iławy na 2007 r. u. Nr V/25/07 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 24 stycznia 2007 r. Dz. Urz. Nr 30, poz. 505; w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Szczytno na 2007 r. u. Nr III/29/06 Rady Gminy Szczytno z dnia 20 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 32, poz. 512; w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Biskupiec na 2007 r. u. Nr IV/20/06 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 28 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 32, poz. 513; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Płoskinia na 2007 r. u. Nr III/19/06 Rady Gminy Płoskinia z dnia 28 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 32, poz. 514; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Rozogi na 2007 rok u. Nr IV/19/06 Rady Gminy Rozogi z dnia 28 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 32, poz. 515; w sprawie uchwalenia budŝetu miasta GiŜycka na 2007 rok u. Nr IV/24/06 Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia 29 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 32, poz. 516; Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie budŝetu Województwa Warmińsko- Mazurskiego na rok 2007 u. Nr IV/53/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 35, poz. 567; w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Grunwald na 2007 r. u. Nr II/13/06 Rady Gminy Grunwald z dnia 6 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 38, poz. 616; w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Gietrzwałd na 2007 r. u. Nr III/11/06 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 28 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 38, poz. 617; w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Pasłęk na 2007 r. u. Nr XIV/84/06 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 38, poz. 618;

6 6 w sprawie budŝetu powiatu działdowskiego na rok 2007 u. Nr III/25/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 43, poz. 702; w sprawie uchwalenia budŝetu powiatu elbląskiego na rok 2007 u. Nr III/32/06 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 43, poz. 703; w sprawie budŝetu powiatu gołdapskiego na 2007 rok u. Nr II/12/06 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 43, poz. 704; w sprawie procedury uchwalania budŝetu Miasta oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŝetu Miasta u. Nr IV/ 18/07 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 lutego 2007 r. Dz. Urz. Nr 45, poz. 741; w sprawie uchwalenia budŝetu na 2007 r. u. - Nr III/15/06 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 28 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 46, poz. 751; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2007 r. u. Nr III/12/06 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 28 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 46, poz. 752; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na rok 2007 u. Nr IV/17/06 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 28 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 46, poz. 753; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Iława na 2007 r. u. Nr III/11/06 Rady Gminy Iława z dnia 28 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 48, poz. 769; w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Lubawa na 2007 r. u. Nr IV/25/07 Rady Miasta Lubawa z dnia 31 stycznia 2007 r. Dz. Urz. Nr 48, poz. 770; w sprawie uchwalenia budŝetu Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na 2007 rok u. Nr XXIV/35/06 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna w Działdowie z dnia 20 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 50, poz. 786; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Rybno na 2007 r. u. Nr III/10/06 Rady Gminy Rybno z dnia 29 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 50, poz. 787; w sprawie uchwalenia budŝetu Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna na rok 2007 r. u. Nr I/08/07 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna z dnia 19 stycznia 2007 r. Dz. Urz. Nr 50, poz. 788; w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Lidzbarka Warmińskiego na 2007 r. u. Nr IV/14/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 24 stycznia 2007 r. Dz. Urz. Nr 50, poz. 789; w sprawie określenia procedury uchwalania budŝetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budŝetowej u. Nr VI/29/07 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 59, poz. 970; w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Lubomino na 2007 r. u. Nr V/17/06 Rady Gminy Lubomino z dnia 25 stycznia 2007 r. Dz. Urz. Nr 62, poz. 1012; w sprawie budŝetu na rok 2007 u. Nr VI/14/07 Rady Gminy Łukta z dnia 9 lutego 2007 r. Dz. Urz. Nr 62, poz. 1013; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Ryn na 2007 r. u. Nr 28/V/07 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 lutego 2007 r. Dz. Urz. Nr 62, poz. 1014; w sprawie budŝetu Powiatu Ełckiego na rok 2007 r. u. Nr IV/43/07 Rady Powiatu w Ełku z dnia 25 stycznia 2007 r. Dz. Urz. Nr 63, poz. 1016; w sprawie budŝetu powiatu Braniewskiego na rok 2007 u. Nr IV/24/07 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 stycznia 2007 r. Dz. Urz. Nr 63, poz. 1017; w sprawie budŝetu powiatu kętrzyńskiego na rok 2007 u. Nr IV/26/07 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 8 lutego 2007 r. Dz. Urz. Nr 63, poz. 1018; w sprawie budŝetu miasta Elbląga na rok 2007 u. Nr V/29/07 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 1 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 65, poz. 1045; w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/07 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budŝetu Miasta oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŝetu Miasta u. Nr V/30/07 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 67, poz. 1071; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2007 r. u. Nr IV/12/06 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 69, poz. 1100; w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Elbląg na 2007 r. u. Nr III/13/06 Rady Gminy Elbląg z dnia 28 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 69, poz. 1101; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Kalinowo na 2007 rok u. Nr III/9/06 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 grudnia 2006 roku Dz. Urz. Nr 69, poz. 1102; w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Kolno na 2007 r. u. Nr IV/20/06 Rady Gminy w Kolnie z dnia 29 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 69, poz w sprawie uchwalenia budŝetu na rok 2007 u. Nr IV/21/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 2 lutego 2007 r. Dz. Urz. Nr 71, poz. 1135;

7 7 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Olsztynek na 2007 r. u. Nr IV-24/07 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 8 lutego 2007 r. Dz. Urz. Nr 71, poz. 1136; dotyczy zmiany w uchwale w sprawie określenia procedury uchwalania budŝetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budŝetowej u. Nr VIII/49/07 Rady Gminy Małdyty z dnia 19 kwietnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 74, poz. 1184; w sprawie budŝetu powiatu na rok 2007 u. Nr VI/31/07 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 19 lutego 2007 r. Dz. Urz. Nr 79, poz. 1232; w sprawie budŝetu powiatu mrągowskiego na rok 2007 u. Nr VIII/23/07 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 28 lutego 2007 r. Dz. Urz. Nr 79, poz. 1233; w sprawie budŝetu Miasta Olsztyn na 2007 rok u. Nr VII/56/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 7 marca 2007 roku Dz. Urz. Nr 81, poz. 1261; w sprawie budŝetu miasta na 2007 rok u. Nr III/29/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 84, poz. 1292; w sprawie uchwalenia budŝetu Miasta i Gminy Sępopol na 2007 r. u. Nr III/12/06 Rady Miasta i Gminy Sępopol z dnia 29 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 84, poz w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Wieliczki na 2007 r. u. Nr III/15/06 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 84, poz. 1294; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2007 r. u. Nr III/20/06 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 84, poz. 1295; w sprawie budŝetu na rok 2007 u. Nr IV/18/07 Rady Gminy w Świętajnie z dnia 9 lutego 2007 r. Dz. Urz. Nr 85, poz. 1296; w sprawie budŝetu Gminy Bartoszyce na rok 2007 u. Nr VI/30/07 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 28 lutego 2007 r. Dz. Urz. Nr 85, poz. 1297; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2007 r. u. Nr V/28/07 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2007 r. Dz. Urz. Nr 85, poz. 1298; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Lidzbark na 2007 r. u. Nr V/21/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 8 lutego 2007 r. Dz. Urz. Nr 90, poz. 1352; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Kowale Oleckie na 2007 rok u. Nr III/17/06 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 29 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 94, poz. 1393; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2007 r. u. Nr III/13/06 Rady Gminy Wielbark z dnia 29 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 94, poz. 1394; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2007 r. u. Nr IV/14/07 Rady Gminy Godkowo z dnia 29 stycznia 2007 r. Dz. Urz. Nr 94, poz. 1395; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Reszel na 2007 rok u. Nr V/26/07 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 18 stycznia 2007 r. Dz. Urz. Nr 96, poz. 1416; w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Tolkmicko na 2007 r. u. Nr IV/15/07 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 stycznia 2007 r. Dz. Urz. Nr 96, poz. 1417; w sprawie budŝetu powiatu na rok 2007 u. Nr V/25/07 Rady Powiatu Nidzica z dnia 28 lutego 2007 r. Dz. Urz. Nr 99, poz. 1446; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Jonkowo na 2007 r. u. Nr lv/12/06 Rady Gminy Jonkowo z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 101, poz. 1453; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2007 r. u. Nr VII/31/07 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 lutego 2007 r. Dz. Urz. Nr 101, poz. 1454; w sprawie procedury uchwalania budŝetu powiatu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŝetuu. Nr VII/48/07 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 15 czerwca 2007 r. Dz. Urz. Nr 104, poz. 1484; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Orneta na 2007 r. u. Nr V/29/07 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 31 stycznia 2007 r. Dz. Urz. Nr 107, poz. 1525; w sprawie uchwalenia budŝetu miasta na 2007 r. u. Nr IV/21/07 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 31 stycznia 2007 r. Dz. Urz. Nr 107, poz. 1526; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Wydminy na 2007 r. u. Nr V/19/07 Rady Gminy Wydminy z dnia 7 lutego 2007 r. Dz. Urz. Nr 107, poz. 1527; w sprawie procedury uchwalania budŝetu miasta i gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŝetu u. Nr VIII/52/07 Rady Miasta i Gminy Sępopol z dnia 27 czerwca 2007 r. Dz. Urz. Nr 108, poz. 1550; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Małdyty na 2007 r. u. Nr III/7/06 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 110, poz. 1559; w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Morąg na 2007 r. u. Nr V/34/07 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 25 stycznia 2007 r. Dz. Urz. Nr 110, poz. 1560;

8 8 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Piecki na 2007 r. u. Nr V/11/07 Rady Gminy Piecki z dnia 9 lutego 2007 r. Dz. Urz. Nr 110, poz. 1561; w sprawie procedury uchwalania budŝetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŝetu u. Nr X/38/07 Rady Gminy w Kętrzynie z dnia 27 czerwca 2007 r. Dz. Urz. Nr 115, poz. 1627; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Janowo na 2007 r. u. Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. Dz. Urz. Nr 118, poz. 1653; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2007 r.u. Nr VI/34/07 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 stycznia 2007 r. Dz. Urz. Nr 118, poz. 1654; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Stawiguda na rok 2007 u. Nr IV/15/07 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 6 lutego 2007 r. Dz. Urz. Nr 118, poz. 1655; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Banie Mazurskie na 2007 r. u. Nr IV/15/07 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 20 lutego 2007 r. Dz. Urz. Nr 119, poz. 1659; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Gołdap na 2007 r. u. Nr VII/36/07 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 5 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 119, poz. 1660; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2007 r.u. Nr VI/26/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 7 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 119, poz. 1661; w sprawie budŝetu na rok 2007 u. Nr V/15/07 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 14 lutego 2007 r. Dz. Urz. Nr 122, poz. 1701; w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Kętrzyn na 2007 r. u. Nr VII/41/07 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 15 lutego 2007 r. Dz. Urz. Nr 122, poz. 1702; w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Kiwity na rok 2007 u. Nr V/16/07 Rady Gminy Kiwity z dnia 16 lutego 2007 r. Dz. Urz. Nr 122, poz. 1703; w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Janowo na 2007 r. u. Nr V/22/07 Rady Gminy Janowo z dnia 5 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 126, poz. 1730; w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2007 u. Nr IV/5/06 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 128, poz. 1761; w sprawie budŝetu Gminy Olecko na 2007 rok u. Nr IV/29/06 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 128, poz. 1762; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Braniewo na 2007 r. u. Nr 13/V/07 Rady Gminy w Braniewie z dnia 10 lutego 2007 r. Dz. Urz. Nr 128, poz. 1763; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy GiŜycko na 2007 rok u. Nr III/30/06 Rady Gminy GiŜycko z dnia 18 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 130, poz. 1790; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Dźwierzuty na 2007 r. u. Nr III/9/06 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 28 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 130, poz. 1791; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2007 r.u. Nr III/9/06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 130, poz. 1792; w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Grodziczno na rok 2007 u. Nr III/18/06 Rady Gminy Grodziczno z dnia 29 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 132, poz. 1805; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2007 rok u. Nr VI/20/07 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 30 stycznia 2007 r. Dz. Urz. Nr 132, poz. 1806; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Jeziorany na 2007 r. u. Nr IV/23/07 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 27 stycznia 2007 r. Dz. Urz. Nr 133, poz. 1808; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2007 rok u. Nr VII/42/07 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 14 lutego 2007 r. Dz. Urz. Nr 133, poz. 1809; w sprawie uchwalenia budŝetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2007 r. u. Nr VI/30/07 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 133, poz. 1810; w sprawie uchwalenia budŝetu Związku Gmin na 2007 rok u. Nr II/6/07 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko Ostróda z dnia 30 stycznia 2007 r. Dz. Urz. Nr 135, poz. 1813; w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Frombork na 2007 r. u. Nr V/23/07 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 25 stycznia 2007 r. Dz. Urz. Nr 136, poz. 1818; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Nidzica na 2007 r. u. Nr VI/35/07 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 lutego 2007 r. Dz. Urz. Nr 136, poz. 1819; w sprawie poprawienia uchwały Nr V/23/07 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Frombork na 2007 r. u. Nr VII/32/07 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 15 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 136, poz. 1820; w sprawie uchwalenia budŝetu Związku Gmin,,Jeziorak na 2007 rok u. Nr I/7/07 Zgromadzenia

9 9 Związku Gmin Jeziorak z dnia 31 stycznia 2007 r. Dz. Urz. Nr 139, poz. 1834; w sprawie uchwalenia budŝetu Miasta Bartoszyce na 2007 r. u. Nr V/17/07 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 8 lutego 2007 r. Dz. Urz. Nr 139, poz. 1835; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Purda na 2007 r. u. Nr V-11/07 Rady Gminy Purda z dnia 23 lutego 2007 r. Dz. Urz. Nr 139, poz. 1836; w sprawie budŝetu Celowego Związku Gmin Eko- Bart na 2007 r. u. Nr 13/III/07 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin Eko-Bart na 2007 r. z dnia 20 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 139, poz. 1837; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Barciany na 2007 r. u. Nr VI/19/07 Rady Gminy Barciany z dnia 15 lutego 2007 r. Dz. Urz. Nr 140, poz. 1839; w sprawie budŝetu Gminy na 2007 rok u. Nr VIII/42/07 Rady Gminy Ełk z dnia 26 lutego 2007 r. Dz. Urz. Nr 140, poz. 1840; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Miłakowo na 2007 r. u. Nr VI/40/07 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 2 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 140, poz. 1841; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Dywity na 2007 r. u. Nr V/15/07 Rady Gminy Dywity z dnia 21 lutego 2007 r. Dz. Urz. Nr 141, poz. 1842; w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Ostródy na 2007 rok u. Nr VII/33/07 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 lutego 2007 r. Dz. Urz. Nr 141, poz. 1843; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy i miasta Susz na 2007 rok u. Nr III/17/07 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 lutego 2007 r. Dz. Urz. Nr 144, poz. 1863; w sprawie uchwalenia budŝetu Miasta Ełku na rok 2007 u. Nr VI/46/07 Rady Miasta Ełku z dnia 27 lutego 2007 r. Dz. Urz. Nr 144, poz. 1864; w sprawie budŝetu gminy na rok 2007 u. Nr III/12/07 Rady Gminy Dubeninki z dnia 29 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 144, poz. 1865; w sprawie uchwalenia budŝetu miasta na 2007 r., u. Nr V/27/07 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 144, poz. 1866; w sprawie zmian w budŝecie gminy Gołdap na 2007 r. u. Nr VIII/45/07 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 3 kwietnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 146, poz. 1887; w sprawie uchwalenia budŝetu Miasta Braniewa na 2007 r. u. Nr V/15/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 7 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 156, poz. 2082; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Barczewo na 2007 r. u. Nr VII/48/07 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 19 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 156, poz. 2083; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Jedwabno na 2007 rok u. Nr V/15/07 Rady Gminy Jedwabno z dnia 14 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 157, poz. 2084; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Janowiec Kościelny na 2007 r. u. Nr VI/19/07 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 16 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 157, poz. 2085; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Kętrzyn na 2007 r. u. Nr VII/28/07 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 28 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 157, poz. 2086; w sprawie budŝetu gminy Rychliki na rok 2007 u. Nr III/14/07 Rady Gminy Rychliki z dnia 29 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 159, poz. 2111; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Świątki na 2007 r. u. Nr VI/25/07 Rady Gminy Świątki z dnia 29 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 159, poz. 2112; zmieniająca uchwałę Nr VI/25/07 Rady Gminy Świątki z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie budŝetu gminy na 2007 rok u. Nr VII/30/07 Rady Gminy Świątki z dnia 25 kwietnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 159, poz. 2114; w sprawie budŝetu gminy na rok 2007 u. Nr VI/28/07 Rady Gminy Świętajno z dnia 23 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 161, poz. 2136; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Korsze na 2007 r. u. Nr VI/28/07 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 30 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 161, poz. 2137; w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Sorkwity na 2007 r. u. Nr VII/24/07 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 30 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 161, poz. 2138; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2007 r. u. Nr VIII/48/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 165, poz. 2174; w sprawie budŝetu na 2007 rok u. Nr VI/40/07 Rady Gminy Miłki z dnia 26 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 167, poz. 2182; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Lidzbark Warmiński na 2007 r. u. Nr V/24/07 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 9 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 171, poz. 2239; w sprawie budŝetu Związku Gmin na rok 2007 u. Nr II/8/07 Zgromadzenia Związku Gmin EKOWOD w Bartoszycach z dnia 20 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 171, poz. 2240;

10 10 w sprawie uchwalenia budŝetu Związku Gmin Ziemi Nowomiejskiej na rok 2007 u. Nr 2/07 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Nowomiejskiej z dnia 22 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 171, poz. 2241; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Ruciane-Nida na rok 2007 u. Nr VI/42/07 Rady Miejskiej Ruciane- Nida z dnia 21 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 173, poz. 2260; w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/07 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Ruciane-Nuda na rok 2007 u. Nr VII/54/07 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 kwietnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 173, poz. 2263; w sprawie budŝetu Związku Gmin Czyste Mazury z siedzibą w Mrągowie na 2007 r. u. Nr 27/07 Zgromadzenia Związku Gmin Czyste Mazury z siedzibą w Mrągowie z dnia 11 stycznia 2007 r. Dz. Urz. Nr 179, poz. 2314; w sprawie procedury uchwalania budŝetu gminy oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŝetu u. Nr XIII/62/07 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 26 września 2007 r. Dz. Urz. Nr 184, poz. 2351; w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Srokowo na 2007 r. u. Nr V/39/07 Rady Gminy Srokowo z dnia 30 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 186, poz. 2370; w sprawie zmiany uchwały Nr V/39/07 Rady Gminy Srokowo z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Srokowo na 2007 r. u. Nr VI/51/07 Rady Gminy Srokowo z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 186, poz. 2371; w sprawie zmian w budŝecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2007 u. Nr V/62/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 lutego 2007 r. Dz. Urz. Nr 198, poz. 2561; w sprawie zmian w budŝecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2007 u. Nr VI/89/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 198, poz. 2562; w sprawie zmian w budŝecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2007 u. Nr V/119/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 198, poz. 2563; w sprawie zmian w budŝecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2007 u. Nr VIII/143/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2007 r. Dz. Urz. Nr 198, poz. 2564; w sprawie zmian w budŝecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2007 u. Nr IX/163/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 czerwca 2007 r. Dz. Urz. Nr 198, poz. 2565; w sprawie zmian w budŝecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2007 u. Nr X/180/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 199, poz. 2569; w sprawie zmian w budŝecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2007 u. Nr XI/208/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 września 2007 r. Dz. Urz. Nr 199, poz. 2570; w sprawie zmian w budŝecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2007 u. Nr XII/229/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 października 2007 r. Dz. Urz. Nr 199, poz. 2571; CENY: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej w Iławie u. Nr N//29/07 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 24 stycznia 2007 r. Dz. Urz. Nr 36, poz. 574; w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego u. Nr IX/52/07 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 kwietnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 68, poz. 1090; w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Mikołajki do ustalania w drodze zarządzenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń uŝyteczności publicznej u. Nr IX/54/07 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 13 kwietnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 75, poz. 1200; w sprawie cen za przejazdy autobusami komunikacji gminnej na terenie Gminy Ełk u. Nr XV/114/07 Rady Gminy Ełk z dnia 15 czerwca 2007 r. Dz. Urz. Nr 106, poz. 1517; CHOROBY ZAKAŹNE ZWIERZĄT: w sprawie określenia obszarów na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzenia zakazów rozp. Nr 10/2818/2006 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi z dnia 21 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 1, poz. 4; w sprawie określenia obszarów na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzania zakazów rozp. Nr 3/12/2802/2006 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Braniewie z dnia 21 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Nr 4, poz. 75; w sprawie określenia obszarów na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzania zakazów rozp. Nr 01/07/2801

11 11 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bartoszycach z dnia 3 stycznia 2007 r. Dz. Urz. Nr 7, poz. 154; w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie określenia obszarów, na których wystąpiła wścieklizna lisa, sposobów ich oznaczania i wprowadzenia zakazów rozp. Nr 1/2007 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kętrzynie z dnia 14 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 39, poz. 619; w sprawie określenia obszarów na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzania zakazów rozp. Nr 02/07/2801 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bartoszycach z dnia 5 kwietnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 55, poz. 895; w sprawie określenia obszarów, na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzenia zakazów rozp. Nr 2/2007 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kętrzynie z dnia 18 kwietnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 58, poz. 942; w sprawie określenia obszarów na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzenia zakazów rozp. Nr 01/2818/2007 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi z dnia 19 kwietnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 60, poz. 982; w sprawie określenia obszarów, na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczania i wprowadzenia zakazów rozp. Nr 1/2007 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Węgorzewie z dnia 4 maja 2007 r. Dz. Urz. Nr 68, poz. 1084; w sprawie określenia obszarów na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczania i wprowadzenia zakazów rozp. Nr 01/2814/2007 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie z dnia 21 maja 2007 r. Dz. Urz. Nr 77, poz. 1218; w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie określenia obszarów, na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzenia zakazów rozp. Nr 3/2007 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kętrzynie z dnia 16 lipca 2007 r. Dz. Urz. Nr 108, poz. 1528; w sprawie określenia obszarów, na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzenia zakazów rozp. Nr 02/2818/2007 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi z dnia 24 października 2007 r. Dz. Urz. Nr 167, poz. 2181; w sprawie określenia obszarów, na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczania i wprowadzenia zakazów rozp. Nr 2/2007 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Węgorzewie z dnia 21 listopada 2007 r. Dz. Urz. Nr 186, poz. 2369; w sprawie określenia obszarów, na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczania i wprowadzenia zakazów rozp. Nr 03/2818/2007 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi z dnia 27 listopada 2007 r. Dz. Urz. Nr 190, poz. 2407; w sprawie określenia miejsca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypy H5N1 wśród dzikiego ptactwa oraz wyznaczenia obszarów zapowietrzonego i zagroŝonego, a takŝe sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach rozp. Nr 34 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 195, poz. 2474; w sprawie określenia miejsca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtyp H5N1 wśród ptactwa oraz wyznaczenia obszarów zapowietrzonego i zagroŝonego, a takŝe sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach rozp. Nr 35 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 grudniu 2007 r. Dz. Urz. Nr 196, poz. 2502; w sprawie zwalczania grypy ptaków rozp. Nr 37 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 199, poz. 2567; w sprawie zwalczania grypy ptaków rozp. Nr 38 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 199, poz. 2568; w sprawie określenia obszarów, na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzenia zakazów rozp. Nr 04/2818/2007 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi z dnia 14 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 201, poz. 2600; CMENTARZE: w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Pozezdrzu u. Nr V/28/07 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 29 stycznia 2007 r. Dz. Urz. Nr 29, poz. 497; zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Iławie u. Nr VIII/50/07 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 21 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 73, poz. 1155; w sprawie zmiany uchwały Nr I/1/06 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 stycznia 2006 r. dotyczącej określenia sposobu zarządzania, zasad i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych połoŝonych na terenie miasta i gminy Pasłęk u. Nr V/35/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 14 czerwca 2007 r. Dz. Urz. Nr 120, poz. 1666; CUDZOZIEMCY: w sprawie kryteriów wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie wojewódz-

12 12 twa warmińsko-mazurskiego rozp. Nr 12 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 kwietnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 59, poz. 962; zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa warmińskomazurskiego rozp. Nr 30 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 12 października 2007 r. Dz. Urz. Nr 156, poz. 2081; CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK: 1. Zasady utrzymania czystości i porządku: w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozogi u. Nr XXXVII/197/06 Rady Gminy Rozogi z dnia 20 października 2006 r. Dz. Urz. Nr 6, poz. 139; w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubawa u. Nr IV/28/07 Rady Miasta Lubawa z dnia 31 stycznia 2007 r. Dz. Urz. Nr 29, poz. 498; w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Elbląg u. Nr IV/16/07 Rady Gminy Elbląg z dnia 8 lutego 2007 r. Dz. Urz. Nr 42, poz. 689; w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy u. Nr V/23/07 Rady Gminy Janowo z dnia 5 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 51, poz. 813; w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Orzysz u. Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 lutego 2007 r. Dz. Urz. Nr 52, poz. 822; w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Młynary u. Nr VI/30/07 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 16 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 67, poz. 1066; w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubawa u. Nr VII/49/07 Rady Miasta Lubawa z dnia 25 kwietnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 67, poz. 1078; w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ostróda u. Nr IX/54/07 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 kwietnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 68, poz. 1091; zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXXVIII/288/06 z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mikołajki u. Nr IX/49/07 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 13 kwietnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 75, poz. 1199; w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozłowo u. Nr IX/58/07 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 30 maja 2007 r. Dz. Urz. Nr 104, poz. 1479; w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy-Miasta i Gminy Pasłęk u. Nr V/34/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 14 czerwca 2007 r. Dz. Urz. Nr 120, poz. 1665; w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre Miasto u. Nr X/58/07 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 czerwca 2007 r. Dz. Urz. Nr 126, poz. 1739; w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Juchy u. Nr X/47/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 czerwca 2007 r. Dz. Urz. Nr 126, poz. 1746; w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy GiŜycko u. Nr IX/87/07 Rady Gminy GiŜycko z dnia 31 sierpnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 149, poz. 1953; w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kalinowo u. Nr VIII/51/07 Rady Gminy Kalinowo z dnia 24 sierpnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 154, poz. 2042; w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczęta u. Nr IX/56/07 Rady Gminy Wilczęta z dnia 31 sierpnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 154, poz. 2052; w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy u. Nr XI/48/07 Rady Gminy Janowo z dnia 31 sierpnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 172, poz. 2246; w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/169/06 Rady Gminy Jedwabno z dnia 19 października 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedwabno u. Nr X/43/07 Rady Gminy Jedwabno z dnia 19 września 2007 r. Dz. Urz. Nr 172, poz. 2248; w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kętrzyn u. Nr XII/60/07 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 19 września 2007 r. Dz. urz. Nr 174, poz. 2267; w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy - Miasta i Gminy Pasłęk u. Nr IX/56/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 12 października 2007 r. Dz. Urz. Nr 174, poz. 2272; w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kalinowo Nr VIII/51/07 z dnia 24 sierpnia 2007 roku w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kalinowo u. Nr X/59/07 Rady Gminy Kalinowo z

13 13 dnia 30 października 2007 r. Dz. Urz. Nr 181, poz. 2340; w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn u. Nr XIII/94/07 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 października 2007 r. Dz. Urz. Nr 194, poz. 2455; w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rychliki u. Nr IX/56/07 Rady Gminy Rychliki z dnia 30 października 2007 r. Dz. Urz. Nr 195, poz. 2487; w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/202/06 Rady Gminy Świętajno z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świętajno u. Nr VII/41/07 Rady Gminy Świętajno z dnia 3 sierpnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 197, poz. 2530; 2. Opłaty za usuwanie odpadów komunalnych: w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróŝniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych u. Nr V/20/07 Rady Gminy w Budrach z dnia 25 stycznia 2007 r. Dz. Urz. Nr 27, poz. 472; w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŝnianie zbiorników bezodpływowych u. Nr V/29/07 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 8 lutego 2007 r. Dz. Urz. Nr 33, poz. 532; w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróŝniania zbiorników bezodpływowych u. Nr V/39/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 23 lutego 2007 r. Dz. Urz. Nr 41, poz. 669; w sprawie ustalenia górnych stawek opłat w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości u. Nr VIII/42/07 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 26 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 54, poz. 888; w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróŝniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych u. Nr VI/40/07 Rady Miasta Lubawa z dnia 28 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 54, poz. 890; w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŝnianie zbiorników bezodpływowych u. Nr VI/34/07 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 2 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 58, poz. 946; w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŝniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych u. Nr IV/28/07 Rady Miasta i Gminy Sępopol z dnia 13 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 58, poz. 952; w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania zgromadzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych u. Nr IX/72/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 18 kwietnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 64, poz. 1024; w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wykonywanych przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenia u. Nr VIII/56/07 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 67, poz. 1074; w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŝniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych u. Nr VII/34/07 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 27 kwietnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 67, poz. 1079; w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów z nieruchomości u. Nr I/15/07 Rady Gminy Markusy z dnia 23 marca 2007 r. Dz. Urz. Nr 68, poz. 1086; w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŝnianie zbiorników bezodpływowych u. Nr IX/55/07 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 kwietnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 68, poz. 1092; w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróŝniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych u. Nr /46/07 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26 kwietnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 72, poz. 1143; w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŝnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Węgorzewo u. Nr IX/65/07 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 kwietnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 72, poz. 1145; w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróŝnianie zbiorników bezodpływo-

14 14 wych i transport nieczystości ciekłych u. Nr XIII/99/07 Rady Gminy Ełk z dnia 11 maja 2007 r. Dz. Urz. Nr 75, poz. 1211; w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Biskupiec u. Nr VII/46/07 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 27 kwietnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 80, poz. 1239; zmieniająca uchwałę Nr IX/72/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania zgromadzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 64, poz z 2007 r.) u. Nr XI/121/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 30 maja 2007 r. Dz. Urz. Nr 88, poz. 1345; w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróŝniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych u. Nr VIII/49/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 14 czerwca 2007 r. Dz. Urz. Nr 108, poz. 1535; w sprawie ustalenia górnej opłaty za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróŝniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych u. Nr IX/51/07 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 19 czerwca 2007 r. Dz. Urz. Nr 108, poz. 1544; sprawie częściowej zmiany uchwały Nr VIII/42/07 z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości u. Nr XIII/87/07 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 lipca 2007 r. Dz. Urz. Nr 117, poz. 1649; w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kisielice u. Nr IX/58/07 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 27 czerwca 2007 r. Dz. Urz. Nr 120, poz. 1673; zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych u. Nr VII-74/07 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28 czerwca 2007 r. Dz. Urz. Nr 126, poz. 1742; w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŝniania zbiorników bezodpływowych u. Nr XIV/123/07 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 31 maja 2007 r. Dz. Urz. Nr 129, poz. 1764; w sprawie ustalenia maksymalnych opłat za unieszkodliwianie odpadów na Składowisku Odpadów Stałych w Zakrzewie u. Nr III/16/07 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna w Działdowie z dnia 22 maja 2007 r. Dz. Urz. Nr 138, poz. 1822; w sprawie ustalenia górnych stawek opłat w zakresie opróŝniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych u. Nr XIV/89/07 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 sierpnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 146, poz. 1900; w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróŝnianie zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Jeziorany u. Nr VIII/73/07 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 10 września 2007 r. Dz. Urz. Nr 149, poz. 1961; w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŝnianie zbiorników bezodpływowych u. Nr IX/58/07 Rady Gminy Wilczęta z dnia 31 sierpnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 154, poz. 2053; w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróŝniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych u. Nr XI/70/07 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 29 sierpnia 2007 r. Dz. Urz. Nr 164, poz. 2147; w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości u. Nr VIII/47/07 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 28 września 2007 r. Dz. Urz. Nr 168, poz. 2202; w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróŝniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych u. Nr XI/76/07 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 26 września 2007 r. Dz. Urz. Nr 172, poz. 2255; w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŝnianie zbiorników bezodpływowych u. Nr XII/74/07 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 października 2007 r. Dz. Urz. Nr 174, poz. 2277; w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróŝniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczysto-

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ROK 2008 Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rok 2008 (nry 1-202) Skróty oznaczają: rozp. rozporządzenie,

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XXIII/524/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XXIII/524/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XXIII/524/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R.

ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R. ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R. POWIAT GMINA ŚWIADCZENIODAWCA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ NR TEL. Bartoszyce Szpital owy Im. Jana

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa warmińsko-mazurskiego

Ranking gmin województwa warmińsko-mazurskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach

Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach 2012-2015. Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach

Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach 2012-2015. Rok 2012 2013 2014 2015 Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo

Bardziej szczegółowo

Liczba osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności)

Liczba osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności) bartoszycki braniewski działdowski bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. Gmina (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności) 1 MOPS Bartoszyce 53 45

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić

Bardziej szczegółowo

ZAMOŻNOŚĆ SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W 2015 ROKU.

ZAMOŻNOŚĆ SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W 2015 ROKU. ZAMOŻNOŚĆ SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W 2015 ROKU. Niniejsze materiał powstał na podstawie danych z portalu samorządowego WSPÓLNOTA - Bogactwo samorządów. Ranking dochodów JST 2015 1.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji

WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji Akty prawa miejscowego dotyczące aglomeracji z terenu woj. warmińskomazurskiego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu

Bardziej szczegółowo

WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r.

WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r. Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku

Bardziej szczegółowo

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski Lp. Nazwa obszaru chronionego krajobrazu Pow. (ha) Gmina/powiat 1. Buchnowski Obszar Chronionego 2. Dąbrówieński Obszar Chronionego 3. Hartowiecki Obszar Chronionego 4. Naguszewski Obszar Chronionego Akt

Bardziej szczegółowo

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski Lp. Nazwa obszaru chronionego krajobrazu Pow. (ha) Gmina/powiat 1. Buchnowski Obszar Chronionego 2. Dąbrówieński Obszar Chronionego 3. Hartowiecki Obszar Chronionego 4. Naguszewski Obszar Chronionego Akt

Bardziej szczegółowo

dr hab. Wojciech Dziemianowicz prezentacja na podstawie Raportu pod tym tytułem, przygotowanego przez konsorcjum firm Geoprofit i Ecorys na zlecenie

dr hab. Wojciech Dziemianowicz prezentacja na podstawie Raportu pod tym tytułem, przygotowanego przez konsorcjum firm Geoprofit i Ecorys na zlecenie Ewaluacja ex post "Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na rozwój regionalny i przestrzenny województwa warmińsko-mazurskiego" dr hab. Wojciech Dziemianowicz

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął dodatkowy przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń styczeń 2016 roku

Harmonogram szkoleń styczeń 2016 roku Harmonogram szkoleń styczeń 2016 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK GMINA

Bardziej szczegółowo

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000 Lp. Kod obszaru Nazwa obszaru Pow. (ha) Położenie administracyjne 1. PLB280001 Bagna Nietlickie 4 080,76 2. PLB280002 Dolina Pasłęki 20 669,89 3. PLB140005

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń sierpień 2015 roku

Harmonogram szkoleń sierpień 2015 roku Harmonogram szkoleń sierpień 2015 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK GMINA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku

Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki 26.01.2017 10 00 działaniach

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA MASTERPLANU DLA REGIONU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH

REALIZACJA MASTERPLANU DLA REGIONU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH REALIZACJA MASTERPLANU DLA REGIONU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH 1 KRAINA WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH położona na wschodzie woj. warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń maj 2016 roku

Harmonogram szkoleń maj 2016 roku Harmonogram szkoleń maj 2016 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK 19.05.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku

Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki 26.01.2017 10 00 działaniach

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INFORMACJI O PIERWSZEJ EDYCJI POWIATOWYCH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

ZESTAWIENIE INFORMACJI O PIERWSZEJ EDYCJI POWIATOWYCH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZESTAIENIE INFORMACJI O PIERSZEJ EDYCJI POIATOYCH PLANÓ GOSPODARKI ODPADAMI OJEÓDZTIE ARMIŃSKO MAZURSKIM Informacja Urzędu Marszałkowskiego DATA UCHALENIA OSTATNIEGO PLANU: 8 RZEŚNIA 2005 R. Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół i placówek zaplanowanych do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009

Wykaz szkół i placówek zaplanowanych do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009 Załącznik nr 1 Wykaz szkół i placówek zaplanowanych do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009 1 DZIAŁDOWSKI Działdowo Gm. Zespół Szkół w Malinowie 2 DZIAŁDOWSKI Działdowo Gm. Szkoła Podstawowa w Uzdowie 3

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń maj 2017 roku

Harmonogram szkoleń maj 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Harmonogram szkoleń maj 2017 roku Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki 30.05.17 11 00 Wyjazd na

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD Nr RIO.I /17 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE w dniu 08 maja 2017 r.

PORZĄDEK OBRAD Nr RIO.I /17 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE w dniu 08 maja 2017 r. PORZĄDEK OBRAD Nr RIO.I-01040-16/17 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE w dniu 08 maja godz. 10 00 I. Ocena zgodności z prawem uchwał z udziałem jednostki, zgodnie z zawiadomieniami skierowanymi

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok

Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok DATA 3.10.2015r. Elbląg przy CH Elzam MIEJSCOWOŚĆ TEL. DO REJESTRACJI 3.10.2015r. Olszty przy Tesco, ul. Pstrowskiego 13 3.10.2015r. Iława

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń październik 2015 roku

Harmonogram szkoleń październik 2015 roku Data GMINA BARTOSZYCE Harmonogram szkoleń październik 2015 roku Godzina rozpoczęcia 22.10.2015 15 00 Prowadzenie produkcji roślinnej i zwierzęcej metodami ekologicznymi Temat szkolenia Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

TED Umfrage 2016 Helfen Sie uns, unser Dienstangebot und unser Portal zu verbessern! Usługi

TED Umfrage 2016 Helfen Sie uns, unser Dienstangebot und unser Portal zu verbessern! Usługi TED Umfrage 2016 Helfen Sie uns, unser Dienstangebot und unser Portal zu verbessern! Usługi 71052 2016 02/03/2016 S43 Usługi Dodatkowe informacje Procedura otwarta Polska Olsztyn: Usługi w zakresie ośrodków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/78/2004 z dnia 12 lutego 2004r. W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XII/78/2004 z dnia 12 lutego 2004r. W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Ulga/Zwolnienie z podatku od Miasto Urząd Podstawa prawna Inne zachęty inwestycyjne Uwagi nieruchomości Banie Mazurskie NIE Brak stosownej Uchwały. NIE Barciany Nowo zarejestrowane podmioty zatrudniające

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII(227)2013 Rady Miejskiej w Barczewie z dn. 28 stycznia 2013 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXVII(227)2013 Rady Miejskiej w Barczewie z dn. 28 stycznia 2013 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości Zestawienie ulg i zwolnień z podatków lokalnych oferowanych przez samorządy lokalne na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego na koniec 2012 r. w ramach dostępnych zachęt inwestycyjnych. lp. 1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 r. w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego

Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 r. w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 r. w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego Olsztyn, październik 2016 r. 1 Spis treści Wstęp... 3 Demografia...

Bardziej szczegółowo

stwierdzające nieważność 2 i 3 uchwały Nr XIV/110/2016

stwierdzające nieważność 2 i 3 uchwały Nr XIV/110/2016 Informacja Publiczna Wydziału Prawnego i Nadzoru WM UW w Olsztynie za okres od dnia 1 kwietnia 2016r. do dnia 30 kwietnia 2016r. Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Warmińsko- Mazurskiego na uchwały organów

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r.

PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r. PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r.) Lp. Powiat Nazwa Podmiot prowadzący Specjalistyczny 1 Elbląg

Bardziej szczegółowo

Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017

Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017 Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017 Lp. Powiat Gmina Miejscowość Szkoła Liczba grup 1 bartoszycki G Bartoszyce Wojciechy SP 2 2 bartoszycki G Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017

Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017 Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017 Lp. Powiat Gmina Miejscowość Szkoła Liczba grup 1 bartoszycki G Bartoszyce Wojciechy SP 2 2 bartoszycki G Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Czy gmina odpowiedzi ała na zapytanie WMCOI o stosowanyc h zachętach lokalnych?

Czy gmina odpowiedzi ała na zapytanie WMCOI o stosowanyc h zachętach lokalnych? Zestawienie ulg i zwolnień z podatków lokalnych oferowanych przez samorządy lokalne na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego na koniec 2011 r. w ramach dostępnych zachęt inwestycyjnych. L.p. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Realizacja kontroli w 2015 r. - Wydział Finansów i Kontroli

Realizacja kontroli w 2015 r. - Wydział Finansów i Kontroli Realizacja kontroli w 2015 r. - Wydział Finansów i Kontroli I. Kontrole wszczęte w 2014 r. i zakończone w 2015 r. 1. Oddział kontroli finansowej: 1. Urząd Gminy w Sorkwitach 2. 3. 4. Urząd Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i równy średniej krajowej z matematyki.

Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i równy średniej krajowej z matematyki. Ranking szkół gimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego. Średnie wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego z matematyki. Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i równy

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI WSPARCIA ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM 2014-2015

OŚRODKI WSPARCIA ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM 2014-2015 OŚRODKI WSPARCIA ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM 20142015 Objaśnienia: Kolumna 3: J jadłodajnie Ż punkt wydawania paczek O punkt wydawania M punkt pomocy medycznej

Bardziej szczegółowo

Realizacja kontroli w 2016 r. - Wydział Finansów i Kontroli

Realizacja kontroli w 2016 r. - Wydział Finansów i Kontroli Realizacja kontroli w 2016 r. - Wydział Finansów i Kontroli I. Kontrole wszczęte w i zakończone w 2016 r.: 1. Oddział kontroli finansowej: Lp. Nazwa jednostki Rodzaj kontroli Przedmiot kontroli Termin

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barczewie 2 170,00 zł 4 340,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barczewie 2 170,00 zł 4 340,00 zł Lp. Rodzaj jednostki Jednostka samorządu terytorialnego Adres organu prowadzącego Nazwa szkoły Kwota wnioskowanej dotacji Całkowita kwota dofinansowania 1 U. Miasta BARCZEWO plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo

Bardziej szczegółowo

Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i równy średniej krajowej z języka polskiego.

Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i równy średniej krajowej z języka polskiego. Ranking szkół gimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego. Średnie wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego. Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Powiat Luty Marzec Kwiecień Maj i placówek oświatowych z terenu Miasta Bartoszyce i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku

Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK 11.08.2017

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół objętych monitorowaniem wylosowanych przez Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty I.Szkoły Podstawowe (klasy V i VI)

Wykaz szkół objętych monitorowaniem wylosowanych przez Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty I.Szkoły Podstawowe (klasy V i VI) Wykaz szkół objętych monitorowaniem wylosowanych przez Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty I.Szkoły Podstawowe (klasy V i VI) 1. Publiczna Szkoła Podstawowa we Frygnowie 2. Publiczna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Powiat Luty Marzec Kwiecień Maj i placówek oświatowych z terenu Miasta Bartoszyce i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z

Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, y społecznej, i opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz ofiar sytuacji kryzysowych w województwie warmińsko-mazurskim Olsztyn 2013

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń kwiecień 2016 roku

Harmonogram szkoleń kwiecień 2016 roku Harmonogram szkoleń kwiecień 2016 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki 09 00 GMINA BISZTYNEK

Bardziej szczegółowo

Wykaz OSP w powiatach - ilość OSP w 2007 i 2011, wykaz OSP-KSRG, OSP zakładowe, OSP typu M

Wykaz OSP w powiatach - ilość OSP w 2007 i 2011, wykaz OSP-KSRG, OSP zakładowe, OSP typu M ZAŁĄCZNIK NR Lp w roku 2007 Wykaz OSP w powiatach - ilość OSP w 2007 i 20, wykaz OSP-KSRG, OSP zakładowe, OSP typu M Powiat Gmina OSP Miejscowość 2007 / uwagi, KSRG 20 zmiany 20 2007-20, ilość OSP w 20

Bardziej szczegółowo

Wykaz 1% podatku za rok 2015

Wykaz 1% podatku za rok 2015 Lp. Powiat Gmina OSP 1% OSP 1 Bartoszyce Bartoszyce Nalikajmy 323,17 zł 2 Bartoszyce Bartoszyce Wojciechy 63,84 zł 3 Bartoszyce Bisztynek Bisztynek 462,15 zł 4 Bartoszyce Bisztynek Grzęda 347,23 zł 5 Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Szkoły prowadzone przez JST, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu "Aktywna tablica"

Szkoły prowadzone przez JST, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu Aktywna tablica Szkoły prowadzone przez JST, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu "Aktywna tablica" Lp. Rodzaj jednostki urząd gminy/miasta Nazwa szkoły Wnioskowana kwota wsparcia finansowego z programu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA 2012 OLSZTYN 2014 Wojewoda Warmińsko-Mazurski BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2012 OLSZTYN 2014 Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

LP Nazwa klubu Adres do korespondecji Kod Poczta Liczba delegatów. Zał 2. 1 LKS Pogoń Banie Mazurskie Sportowa 2 19-520 Banie Mazurskie 1

LP Nazwa klubu Adres do korespondecji Kod Poczta Liczba delegatów. Zał 2. 1 LKS Pogoń Banie Mazurskie Sportowa 2 19-520 Banie Mazurskie 1 Zał 2 Lista Jednostek Podstawowych - Członków Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS z przyznanym limitem Delegatów na Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy w listopadzie 20 roku LP Nazwa klubu Adres

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 2260 ZARZĄDZENIE NR 181 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Olsztyn, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 2260 ZARZĄDZENIE NR 181 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIEIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 2260 ZARZĄDZEIE R 181 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru placówek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 181 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 181 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. ZARZĄDZEIE r 181 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Wojewoda Warmińsko-Mazurski BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2013 OLSZTYN 2014 Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Al. Piłsudskiego 7/9 10-575

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. powiat bartoszycki

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. powiat bartoszycki Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego L.p. Nazwa jednostki Podmiot prowadzący Dane teleadresowe placówki kod miejscowość ulica

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Uwagi / zmiany. powiat bartoszycki

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Uwagi / zmiany. powiat bartoszycki Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego L.p. Nazwa jednostki Podmiot prowadzący Dane teleadresowe placówki kod miejscowość ulica

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE WYKA OKAI WYBORCYCH RYSTOSOWANYCH DA OTREB OSÓB NIEEŁNOSRAWNYCH WOJEWÓDTWO WARMIŃSKO - MAURSKIE p. Gmina owiat Nr obwodu Siedziba obwodu głosowania Typ obwodu 1 Bartoszyce (m.) bartoszycki 3 Sala Gimnastyczna

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2173 ZARZĄDZENIE NR 128 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2013 r.

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2173 ZARZĄDZENIE NR 128 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2173 ZARZĄDZENIE NR 128 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU

LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU Lp. Numer wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu 1. 0017/16 Gmina Stawiguda Mazur poprzez doposażenie służb ratowniczych w specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

powiat bartoszycki powiat braniewski powiat działdowski powiat elbląski

powiat bartoszycki powiat braniewski powiat działdowski powiat elbląski Załącznik nr 10 szpitalne oddziały ratunkowe TABELA 10- szpitalne oddziały ratunkowe - 2011 r. powiat bartoszycki 1 IM. J. PAWŁA II WYSZYŃSKIEGO 11 11-200 BARTOSZYCE 000000015612 01 IM. J. PAWŁA II 11-200

Bardziej szczegółowo

Gmina Biskupiec (powiat "Budowa odcinka sieci sanitarnej wraz z przepompownią w. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w

Gmina Biskupiec (powiat Budowa odcinka sieci sanitarnej wraz z przepompownią w. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 1 UM14-6921-UM1400011/12 OW-PROW.042.1.11.2012 Gmina Małdyty 2 UM14-6921-UM1400012/12 OW-PROW.042.1.12.2012 Gmina Rychliki Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w Dobrocinie,

Bardziej szczegółowo

Poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego vs. aktywność kulturalna w gminach woj. warmińsko-mazurskiego

Poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego vs. aktywność kulturalna w gminach woj. warmińsko-mazurskiego Poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego vs. aktywność kulturalna w gminach woj. warmińsko-mazurskiego (spostrzeżenia z analizy danych zastanych) ( R A P O R T K O Ń C O W Y ) Magdalena Wojarska Olsztyn

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, y społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz ofiar sytuacji kryzysowych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskiego

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskiego powiat bartoszycki 1 IM. J. PAWŁA II W BARTOSZYCACH WYSZYŃSKIEGO 11 11-200 BARTOSZYCE 000000015612 01 IM. J. PAWŁA II 11-200 BARTOSZYCE WYSZYŃSKIEGO 11 2801021 BARTOSZYCE nie tak 200 1 1 4 2 POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

Liczba uczestników Ogółem 17 69 139 3 233. Nazwa szkoły, uczelni na terenie której odbyły się warsztaty

Liczba uczestników Ogółem 17 69 139 3 233. Nazwa szkoły, uczelni na terenie której odbyły się warsztaty Załącznik nr Zestawienie warsztatów p. t.: Stereotypy na temat młodości i starości jak z nimi walczyć przeprowadzonych przez zespoły doradców zawodowych w ramach Tygodnia Solidarności Międzypokoleniowej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń luty 2017 roku

Harmonogram szkoleń luty 2017 roku Harmonogram szkoleń luty 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK GMINA

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa warmińsko-mazurskiego Załącznik do Zarządzenia nr 128 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 czerwca 2013 r. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa warmińsko-mazurskiego L.p Nazwa jednostki Podmiot prowadzący

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku

Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK 11.08.2017

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych

Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych Numer w rejestrze Pełna nazwa placówki oraz adres Podmiot prowadzący

Bardziej szczegółowo

2. Charakterystyka populacji

2. Charakterystyka populacji Wstępna informacja o ach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego, 1 i kwietnia 2 r. przez Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 1. Wprowadzenie Egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 183 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 183 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 183 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Wieloletni pod nazwą: "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH "

Program Wieloletni pod nazwą: NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH Z A T W I E R D Z A M Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Program Wieloletni pod nazwą: "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011" Warszawa, dnia maja 2011 r. ANEKS NR 1 DO LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9. moc. rodzaj instalacji. [kw]

Strona 1 z 9. moc. rodzaj instalacji. [kw] Strona 1 z 9 Nr Nazwa Podmiotu miejsce siedziby lub miejsca zamieszkania lokalizacja przyłączenia moc przyłączeniowa [kw] 1 Osoba prawna Gdynia [45] Morąg, 6000 2 Osoba prawna Gdynia [47] Gietrzwałd, 4000

Bardziej szczegółowo

POZIOM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO A AKTYWNOŚĆ KULTURALNA W GMINACH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO (SPOSTRZEŻENIA Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH)

POZIOM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO A AKTYWNOŚĆ KULTURALNA W GMINACH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO (SPOSTRZEŻENIA Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH) Magdalena Wojarska Dla Węzła Warmińsko-Mazurskiego OŻK-SB POZIOM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO A AKTYWNOŚĆ KULTURALNA W GMINACH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO (SPOSTRZEŻENIA Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH)

Bardziej szczegółowo

LISTA OSP 2015 rok OSP Miejscowość 1 Bartoszyce Górowo Iławeckie Tak 3 Bartoszyce Bartoszyce Bezledy Tak 4 Bartoszyce Bartoszyce Galiny Tak

LISTA OSP 2015 rok OSP Miejscowość 1 Bartoszyce Górowo Iławeckie Tak 3 Bartoszyce Bartoszyce Bezledy Tak 4 Bartoszyce Bartoszyce Galiny Tak LISTA OSP 2015 rok Lp. Powiat Gmina OSP Miejscowość KSRG 1 Bartoszyce Górowo Iławeckie Tak 2 Bartoszyce Bartoszyce Bartoszyce 3 Bartoszyce Bartoszyce Bezledy Tak 4 Bartoszyce Bartoszyce Galiny Tak 5 Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/67/2015 Rady stwierdzające nieważność uchwały Nr XI/60/2015 Rady

stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/67/2015 Rady stwierdzające nieważność uchwały Nr XI/60/2015 Rady Informacja Publiczna Wydziału Prawnego i Nadzoru WM UW w Olsztynie za okres od dnia 1 listopada 2015r. do dnia 30 listopada 2015r. Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Warmińsko- Mazurskiego na uchwały organów

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Wojewoda Warmińsko-Mazurski BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2014 OLSZTYN 2015 Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Al. Piłsudskiego 7/9 10-575

Bardziej szczegółowo

Dynamika rozwoju gospodarczego jednostek lokalnych na tle ich sytuacji demograficznej

Dynamika rozwoju gospodarczego jednostek lokalnych na tle ich sytuacji demograficznej Rozdział V: Zbigniew Brodziński, Adam Pawlewicz, Monika Borawska Dynamika rozwoju gospodarczego jednostek lokalnych na tle ich sytuacji demograficznej 85 ROZDZIAŁ V Zbigniew Brodziński, Adam Pawlewicz,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń kwiecień 2017 roku

Harmonogram szkoleń kwiecień 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Harmonogram szkoleń kwiecień 2017 roku Godzina rozpoczęcia 21.04.2017 10 00 Zasady i wymogi przyznawania płatności 22.04.2017 9 00 IX Wiosenne Targi Ogrodnicze Pamiętajcie o Ogrodach

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 2286 ZARZĄDZENIE NR 182 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 2286 ZARZĄDZENIE NR 182 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 2286 ZARZĄDZENIE NR 182 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia rejestru

Bardziej szczegółowo

TERYT miejsca stacjonowa nia. Nazwa zespołu PRM. Adres miejsca stacjonowania ZRM S1 P GOŁDAP ul. Słoneczna 7/9

TERYT miejsca stacjonowa nia. Nazwa zespołu PRM. Adres miejsca stacjonowania ZRM S1 P GOŁDAP ul. Słoneczna 7/9 Załącznik nr 8 zespoły medyczne włączone do aństwowe Ratownictwo Medyczne TABELA 8 - zespoły medyczne włączone do aństwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień Dysponenci i zespołów medyczne 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach Wyniki z egzaminu gimnazjalnego gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego za lata 2006-2002 autor: dr Bogdan Stępień Zabrania się zapisywania opracowania w formie

Bardziej szczegółowo

Lista projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny formalnej w ramach konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/15

Lista projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny formalnej w ramach konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/15 Lista projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny formalnej w ramach konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/15 LP Nr wniosku w LSI Tytuł projektu Nazwa Wnioskodawcy Siedziba Wnioskodawcy Data

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax. (086) 216-44-95, (086) 473-71-20, (086) 473-71-21, (086) 473-71-22, www.oke.lomza.com email: sekretariat@oke.lomza.com INFROMACJA o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Województwo warmińsko-mazurskie E_noty 2015

Województwo warmińsko-mazurskie E_noty 2015 Województwo warmińsko-mazurskie E_noty 2015 Załącznik nr 16 do OPZ Lp Nazwa zabytku Miejscowość Gmina Powiat Województwo Nr rejestru 1. Założenie pałacowo-parkowe i folwark Sztynort Węgorzewo Węgorzewo

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Minister Administracji i Cyfryzacji

ZATWIERDZAM Minister Administracji i Cyfryzacji ZATWIERDZAM Minister Administracji i Cyfryzacji WOJEWÓDZTWO Warmińsko-Mazurskie Warszawa, dnia Rok dofinansowania 2015 Lista zmieniona nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskiego

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskiego Wojewódzki lan Działa ystemu aństwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskie TABELA 8 - zespoły medyczne włączone do aństwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 31 sierp 2012 r. Dysponenci

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2175 ZARZĄDZENIE NR 130 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2013 r.

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2175 ZARZĄDZENIE NR 130 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2175 ZARZĄDZENIE NR 130 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru

Bardziej szczegółowo

Powiat bartoszycki. NAZWA ORGANIZACJI MIEJSCOWOŚĆ GMINA NR KRS Stowarzyszenie Na Rzecz Profilaktyki Terapii UzaleŜnień Bartoszyce Bartoszyce 44773

Powiat bartoszycki. NAZWA ORGANIZACJI MIEJSCOWOŚĆ GMINA NR KRS Stowarzyszenie Na Rzecz Profilaktyki Terapii UzaleŜnień Bartoszyce Bartoszyce 44773 Powiat bartoszycki Stowarzyszenie Na Rzecz Profilaktyki Terapii UzaleŜnień Bartoszyce Bartoszyce 44773 Źródło Miejski Bartoszycki Klub Sportowy Victoria Bartoszyce Bartoszyce 49724 Stowarzyszenie Integracji

Bardziej szczegółowo

BAZA INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC PRAWNĄ W ZAKRESIE PRAW KONSUMENTA Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

BAZA INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC PRAWNĄ W ZAKRESIE PRAW KONSUMENTA Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO BAZA INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC PRAWNĄ W ZAKRESIE PRAW KONSUMENTA Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp. Nazwa instytucji Dane adresowe Dane teleadresowe 1. Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ROZGRYWEK MŁODZIKÓW W-MZPN SEZON 2015/2016. Przebieg rozgrywek w sezonie 2015/2016

ORGANIZACJA ROZGRYWEK MŁODZIKÓW W-MZPN SEZON 2015/2016. Przebieg rozgrywek w sezonie 2015/2016 ORGANIZACJA ROZGRYWEK MŁODZIKÓW W-MZPN SEZON 2015/2016 Przebieg rozgrywek w sezonie 2015/2016 Do rozgrywek Młodzików sezonu 2015/2016 zgłosiły się 103 drużyny. Rozgrywki Młodzika zostały podzielone na

Bardziej szczegółowo

Boisko Orlik Górowo Iławeckie, ul. Szkolna 4. Boisko Orlik Ełk, ul. prof. Władysława Szafera. Boisko Orlik Ełk, ul. Suwalska 15

Boisko Orlik Górowo Iławeckie, ul. Szkolna 4. Boisko Orlik Ełk, ul. prof. Władysława Szafera. Boisko Orlik Ełk, ul. Suwalska 15 bartoszycki Bartoszyce Boisko Orlik Górowo Iławeckie, ul. Szkolna 4 2016-10-26 10:00 Rafał Gajdamowicz 601073854 braniewski Braniewo działdowski Działdowo działdowski Działdowo działdowski Działdowo działdowski

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń luty 2016 roku

Harmonogram szkoleń luty 2016 roku Harmonogram szkoleń luty 2016 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia 24.02.2016 Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość i ekonomicznej Powiat bartoszycki

Bardziej szczegółowo

System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.

System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Przedmiot zamówienia: Rewizja Kosztów Projektu Pn. System Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci

Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci 1 Nazwa węzła Lokalizacja węzła Nr działki Typ węzła Bajtkowo Działka nr 16/16 16/16 Dystrybucyjny Bałoszyce Świetlica, ul. Jawty Wielkie 63,14-240 Susz

Bardziej szczegółowo